Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke"

Transkriptio

1 Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö Ktna kknainen elämä palveluhjaus seminaari

2 PALVELUSOPIMUS Ikääntyneiden palvelujen järjestäminen Hämeenlinnassa Kaupunginvaltuust Kaupunginhallitus n. 60 M Palvelujen tutant Oma palvelututant Ikäihmisten palvelut Terveyspalvelut Muut timialat (liikunta, kulttuuri..) Ulkiset palveluntuttajat Yritykset, järjestöt, säätiöt Ikäihmisten lautakunta IKLA Tilauksen valmistelu, tteutus, seuranta ja arviinti Ikäihmisten palvelujen tilaajaryhmä Tilaajajhtaja, Jukka Lindberg Tilaajapäällikkö, Leena Harjula Asiakashjausyksikön päällikkö vs., Vukk Lehtimäki

3 Yli 65 vutiaiden lukumäärän kehitys ja ennusteet e2020 e yli 100

4 Taustaa keskitetylle asiakashjaukselle Kuuden kunnan kuntaliits vuden 2009 alusta Kuntaliitksen yhteydessä siirryttiin tilaaja-tuttaja malliin ja palvelujen tuttamisessa elämänkaari ajatteluun Ns. keskitetyn asiakashjauksen mallia alitettiin työstää 2010 tavitteena saada asiakashjaukseen liittyvä ydinhenkilöstö samaan rganisaatin, hallita asiakasvirtja, järjestää timinnalle yhteiset timitilat, yhtenäistää timintatapja, järjestää palvelut mnituttajamallilla Aluksi Asiakashjausyksikkö timi palvelututannn pulella, marraskuussa 2011 siirtyi kknaisuudessaan saksi tilaajarganisaatita (neuvnta, asiakas- ja palveluhjaus, gerntlginen ssiaalityö, viranmaispäätökset, asiakaslaskutus) Ensimmäinen timintavusi 2012 kului yksikön kkn juksuun, ei mahdllisuutta prsessien sekä niihin liittyvien yksityiskhtien himiseen ja kehittämiseen samanaikaisesti

5 Edessä li haasteita, kun siirryttiin keskitettyyn palveluhjauksen mallissa Neuvnnan ja palveluhjauksen rajapinta epäselvä (tarve saada timiva työkalu asiakkaan ensikntaktiin ) Hyvinvintia ja terveyttä edistävän neuvnnan timintamallin ja sisältöjen kehittäminen kesken Asiakkaan lähestymiskulma helpksi, ei enää rganisaati tai palvelu edellä Palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen lain mukaisena ei tteutunut kattavasti (kuka, missä tilanteessa, millä välineillä, mniammatillisuus, systemaattisuus, yksilöllisyys, määräaika) Asiakkaiden tul palvelujen piiriin useamman väylän kautta -> tavitteena saada aikaan systemaattisuus palvelutarpeen selvittämisen salta kaikkiin asiakkaiden merkittäviin muutstilanteisiin Palvelusuunnitelman sisältö vanhuspalvelulain hengen ja tavitteiden mukaiseksi (yksilöllisyys) Vastuutyöntekijä (kuka, millä saamisella, missä vaiheessa) Asiakashjauksen ja avainkumppaneiden yhteistyön vahvistaminen (ktihit, terveydenhult, 3.sektri) Asiakkaiden tilanteen seuranta ja tarvittaviin muutksiin reaginti

6 ukaan -hanke mukaan kehittämiseen 9/ /2014 Yksi STM:n rahittamista vanhuspalvelulain timeenpanhankkeista Hanke tteutettiin yhteistyönä Lahden, Vantaan, Hämeenlinnan ja Heinlan kaupunkien kanssa kullakin ma lähestymistapa keskitettyyn timintamalliin, kaupungit eri vaiheissa lähtötilanteessa Hankkeella vastattiin vanhuspalvelulain tavitteisiin ja velvitteisiin lumalla ja piltimalla tavitteellisen neuvnnan ja palveluhjauksen mallia sekä kehittämällä neuvnnan ja palveluhjauksen tueksi tarvittavia työkaluja Knsultin tuella tilastanalyysejä, työkaluja, vaikuttavuusarviinteja.. Keskeistä Hämeenlinnan Ikäpal -sahankkeessa li selkiyttää ja kuvata palveluhjauksen asiakashjausprsessit eri asiakkuuksien salta, yhtenäistää palvelutarpeen laaja-alaisen selvittämisen timintamalli, vahvistaa palvelusuunnitelman rlia palvelujen tarjnnan ja vaikuttavuuden näkökulmasta, selkiyttää timijiden rleja ja päätöksenteka, kehittää ja ttaa käyttöön uusia työkaluja. IKÄPALO aineistt (käsikirja ja siihen liittyvät diat): (ssiaali- ja terveyspalvelut-vanhuspalvelut)

7 Asiakashjauksen pääprsessit 11/2014 Asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen Asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen Asiakkaan palvelutarpeeseen vastaaminen Yleisneuvnta Hyvinvintia ja terveyttä edistävä neuvnta ja siihen liittyvä varhainen hjaus Palvelutarpeen laajaalainen selvittäminen, palveluhjaus ja palveluneuvnta Kattava palvelusuunnitelma asiakkaan tarpeen mukaisista palveluista Palvelupäätökset palvelusuun nitelmaan sisältyvistä palveluista Palvelun alitus Maksupäätökset Palvelusuunnitelman seuranta ja päivittäminen, arviinti Tarvittaess a palvelun päättäminen Palveluneuvja Kaikki khdatessaan asiakkaan Palveluhjaaja Ssiaalityöntekijä Vastuutyöntekijä rli Palveluhjaaja Ssiaalityöntekijä Palveluhjaaja Ssiaalityöntekijä Palvelusihteeri Palveluhjaaja Ssiaalityöntekijä

8 Mitä knkreettista saatiin aikaan 2014, muutsten läpivienti ja juurruttaminen jatkuu > Kaupunki jaettiin viiteen palveluhjauksen alueeseen, jilla nimettyä kaikilla 1-2 palveluhjaajaa, vastaava ssiaalityöntekijä sekä palvelusihteeri Ikääntynyt henkilö/asiakas ttaa yhteyttä asuinalueen mukaiseen palveluhjaajaan, jka hitaa kk hjausprsessin asiakkaan salta (neuvnta -palvelutarpeen selvittäminen palvelusuunnitelma palvelupäätökset palvelusuunnitelman arviinti) Haasteellisten asiakkaiden salta vastuu(-työntekijä) ssiaalityöntekijä Neuvnnan ja palveluhjauksen rajapinnalle ENSKA ensikntaktityökalu timii myös palvelutarpeen selvittämisen alituksena Enska/ Kaikilla palveluhjausta tekevillä (palveluhjaaja, SAS palveluhjaaja, ssiaalityöntekijä) sama työkalu palvelutarpeen selvittämisen tukena (RAI Screener Oulu) Kaikki palveluhjausta tekevät käyttävät samaa palvelusuunnitelmalmaketta Alueelliset hyvinvintipäivät yli 75 -vutiaille Muutkset vievät aikaa, vastinkäymisiä tulee!

9 TOIMINTAMALLI A IÄKÄS HENKILÖ ILMAN PALVELUJA KOTONA Huli ktna selviytymisestä, avun ja tuen tarve ASIAKASOHJAUSYKSIKKÖ YLEISNEUVONTA SEKÄ TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ NEUVONTA PALVELUTARPEEN LAAJA- ALAINEN SELVITTÄMINEN HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KEVYET PALVELUT ASIAKKUUS SYNTYY PALVELUSUUNNITELMAN LAATIMINEN Js palvelusuunnitelmaan sisältyy säännöllistä ktihita KOTIHOIDON ARVIOINTIJAKSO Ktihidn sisältö ja määrä tarkentuu Ktihit päättyy

10 TOIMINTAMALLI B IÄKÄS HENKILÖ ILMAN PALVELUJA KOTONA Vinnin äkillinen heikkeneminen, jutuminen terveydenhulln palveluihin tai sasthitn AKUUTTI KSH, KH PTH, SAIRAALA ESH, SAIRAALA AKUUTTI KOTIHOITO KOTIHOIDON ALUEELLINEN TIIMI KOTIUTUKSEEN JA AKUUTTIIN TILANTEESEEN TARVITTAVAT TEHOKKAAT PALVELUT (2-4 vk) ASIAKASOHJAUSYKSIKKÖ PALVELUTARPEEN LAAJA-ALAINEN SELVITTÄMINEN HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KEVYET PALVELUT ASIAKKUUS VARMISTUU PALVELUSUUNNITELMAN LAATIMINEN Js palvelusuunnitelmaan sisältyy säännöllistä ktihita KOTIHOIDON ARVIOINTIJAKSO Ktihidn sisältö ja määrä tarkentuu Ktihit päättyy

11 Henkilöstö HML Ikäihmisten asiakashjaus, henkilöstö 2 palveluneuvjaa 9,5 palveluhjaajaa + extra (sis. SAS palveluhjaaja) 3 ssiaalityöntekijää 5 palvelusihteeriä Päällikkö Oikea-aikaiset sekä tarvetta vastaavat avut ja palvelut iäkkäälle niin, että ne vat asiakkaan timintakyvyn kannalta vaikuttavia ja rganisaatin näkökulmasta taludellisesti kestäviä Kiits mielenkiinnsta, hyvää kevättä!

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA 5.2.2015 VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA Asumisen palvelut, mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden kaupunki Sosiaali-

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ

ASIAKASOHJAUS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ ASIAKAS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ OMAISHOIDONTUKI, KOTIHOIDON ASIAKAS JA IKI-SAS 11.6.2014 Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, Asiakasohjausyksikkö (Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen) Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa huomioidaan tulevaisuuden prosessit?

Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa huomioidaan tulevaisuuden prosessit? Miten tulevaisuuden ssiaali- ja terveyskeskusta suunniteltaessa humiidaan tulevaisuuden prsessit? Case Järvenpään uusi ssiaalija terveyskeskus (JUST) Rashmi Werning, Delfi Oy Miksi tiljen suunnittelun

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot