EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella"

Transkriptio

1 EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1

2 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka tteutettiin Ekkemissä keväällä 2009 ja jnka phjalta kehitystyö alitettiin heti lppusyksystä. Kehittämistyötä varten mudstettiin prjektiryhmä, jnka päällikkönä ja prjektin vetäjänä timi Hannu Ukknen. Prjektiryhmän työtä n valvnut Ekkem knsernin laajennettu jhtryhmä, jnka puheenjhtaja n timitusjhtaja Tim Piekkari. Prjektiryhmän jäseninä vat lleet Heikki Metsäranta, Sepp Erikssn, Raili Kulmala ( saakka), Martti Sinisal, Pekka Hyvärinen, Jari Lehmus, Tarja Palnen, Tapi Heikkinen, Tim Kantla ja Marja Liisa Ripatti (1.10. alkaen). Tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden käsittelyn kehittämiseen ja havainnintikierrsten käynnistämiseen haettiin kehittämisavustusta Työsujelurahaststa. Kehittämisavustus käytettiin asiantuntijapalveluiden hankkimiseen VTT:stä, jsta asiantuntijina kulutuksissa ja prjektiryhmän kkuksissa sekä apuna muistiiden ja raprttien laadinnassa timivat erikistutkija Kaarin Ruuhileht ja tutkija Juk Heikkilä. Prjektiryhmä piti yhteensä 12 kkusta ajalla Lisäksi järjestettiin viisi kulutustilaisuutta ja kkeiltiin tapaturmatutkintamenettelyä muutamalla esimerkkitapauksella. Havainnintikierrkset viimeisteltiin kejaksn perusteella. Tavitteeksi asetetut tehtävät saatiin valmiiksi. Ohjeiden revisiinti jatkuu edelleen laatuprjektin aikataulun mukaisesti. Prjektiryhmän työn perusajatus n llut se, että uudet timintatavat ja tehtävät juurrutetaan saksi nrmaalia arkityötä. Siten timinnan ylläpitäminen ja tulsten seuranta jatkuvat yksiköissä. Riihimäellä, julukuussa 2010 Prjektiryhmä 2

3 EKOKEM 3 Sisällysluettel Alkusanat...2 Tiivistelmä...4 Prjektin lähtökhta...5 Tavitteet...5 Menetelmät...5 Tulkset...6 Jhtpäätökset

4 EKOKEM 4 Tiivistelmä Prjekti li jatka turvallisuusjhtamisen arviinnille, jka tteutettiin keväällä Vunna 2009 työstettiin turvallisuusvisita ja periaatteita sekä valmisteltiin kk knsernia kskevia yhteisiä turvallisuushjeita. Vunna 2010 keskeistä prjektin timinnassa n llut turvallisuustyön jalkauttaminen. Kehittämisprjektin tavitteena li nstaa työturvallisuuden prfiilia lisäämällä turvallisuusviestintää, määritellä turvallisuusjhtamisen tavat tarkemmin ja tehdä niistä jhdlle timintaesitys, määritellä knsernin yhteiset työtavat yhteistyönä eri timipaikkjen ja Ekkem Palvelun kanssa, kehittää tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden käsittelyä ja alittaa turvallisuuden havainnintikierrkset sekä revisiidatyöturvallisuushjeist laatujärjestelmän revisiinnin yhteydessä. Kehittämistyötä varten mudstettiin kymmenen henkilön prjektiryhmä, jnka päällikkönä ja prjektin vetäjänä timi ympäristö ja työsujelupäällikkö. Vuden 2010 keskeisiksi tehtäviksi määriteltiin turvallisuusviestintä, havainnintikierrsten käynnistäminen, tapaturmatutkinnan kehittäminen sekä yhteisiä timintatapja kuvaavan peruskulutusmateriaalin (taskumuistin) laatiminen ja jakaminen jkaiseen timipaikkaan sekä man henkilöstön että ulkpulisten urakitsijiden käyttöön. Samanaikaisesti sisällöllisen suunnittelun kanssa laadittiin tietjärjestelmätyökalut sekä havainnintikierrsten raprtintiin että tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden tutkintaan. Ekkemin kk henkilöstölle ja myös urakitsijiden Ekkemissä työskenteleville henkilöille jaettutapana turvallisuus taskumuisti n sittautunut erinmaiseksi avuksi yhteistyökumppaneiden työntekijöiden perehdyttämisessä ja eri timipaikkjen käytäntöjen yhtenäistämisessä. Havainninnin pääasiallisena tarkituksena li parantaa turvallisuutta lisäämällä turvallisten työtapjen käyttöä ja sittaa näkyvästi esimiesten levan kiinnstuneita turvallisuusasiista ja edellyttävän turvallisia työtapja. Havainnijat kulutettiin ja havaintkierrkset käynnistyivät ja tteutuivat suunnitellusti. Sähköinen lmake vaaratilanteiden (läheltä piti tilanteet, turvallisuushavainnt), tapaturmien ja vahinkjen ilmittamiseen ja tutkimiseen uusittiin. Erityisesti tapahtumien syiden ja syntyyn vaikuttaneiden tekijöiden selvittämistä tehkkaiden parannustimien phjaksi paintettiin uudessa menettelyssä. Tavitteena n ppia kkemuksista: ennalta ehkäistä vastaavat ja samankaltaiset tapahtumat sekä parantaa rganisaatin timintaa turvallisuuden näkökulmasta. Lunnsteltiin jhdn turvallisuusraprtti, jnka avulla pyritään edistämään turvallisuuden seurantatietjen hyödyntämistä turvallisuusviestinnässä henkilöstölle sekä timinnan suunnittelussa ja seurannassa. Prjektiryhmän työskentelyn perusajatus li se, että uudet timintatavat ja tehtävät juurtuvat saksi nrmaalia arkityötä. Timintjen ylläpitäminen ja tulsten seuranta jatkuvat yksiköissä. 4

5 EKOKEM 5 Prjektin lähtökhta Prjektin taustana li turvallisuusjhtamisen arviintiprjekti, jka tteutettiin keväällä 2009 ja sen phjalta lppuvunna alitettu kehitystyö. Vunna 2009 työstettiin turvallisuusvisita ja periaatteita sekä valmisteltiin kk knsernia kskevia yhteisiä turvallisuushjeita. Ekkem knsernin tavitteena n nlla tapaturmaa, hyvinviva henkilöstö ja haitallisilta altistumilta välttyminen. Ekkemin turvallisuustas n vakiintunut kemiantellisuuden keskimääräiselle taslle, mutta vunna 2008 tapaturmatas hunntui. Turvallisuuden kehitysprjekti perustettiin parantamaan kk Ekkem knsernin työturvallisuutta lennaisesti ja pysyvästi. Vunna 2010 keskeistä prjektin timinnassa n llut turvallisuustyön jalkauttaminen. Tavitteet Kehittämisprjektille asetettiin sekä timinnallisia että kustannussäästötavitteita. Timinnalliset tavitteet vat seuraavat: Nstetaan työturvallisuuden prfiilia lisäämällä turvallisuusviestintää. Kerrtaan enemmän teista unhtamatta työturvallisuustavitteita. Määritellään turvallisuusjhtamisen tavat tarkemmin ja tehdään niistä jhdlle timintaesitys. Määritellään knsernin yhteiset työtavat yhteistyönä eri timipaikkjen ja Ekkem Palvelun kanssa. Kehitetään tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden käsittelyä ja alitetaan turvallisuuden havainnintikierrkset. Revisiidaan työturvallisuushjeist laatujärjestelmän revisiinnin yhteydessä. Kustannussäästötavitteeksi asetettiin tapaturmista aiheutuvien pissaljen vähentäminen. Menetelmät Vuden 2010 keskeisiksi tehtäviksi määriteltiin Turvallisuusviestintä Havainnintikierrsten käynnistäminen Tapaturmatutkinnan kehittäminen 5

6 EKOKEM 6 Yhteisiä timintatapja kuvaavan peruskulutusmateriaalin (taskumuistin) laatiminen ja jakaminen jkaiseen timipaikkaan sekä man henkilöstön että ulkpulisten urakitsijiden käyttöön. Tehtäväkhtaiset timintasuunnitelmat valmisteltiin ja käsiteltiin prjektiryhmän kkuksissa, minkä jälkeen prjektipäällikkö esitteli ne valvntaryhmälle (jhtryhmä) hyväksymistä varten. Samanaikaisesti sisällöllisen suunnittelun kanssa laadittiin tietjärjestelmätyökalut sekä havainnintikierrsten raprtintiin että tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden tutkintaan. Pulen päivän kulutustilaisuuksia havainninnista pidettiin klme (14.ja 22.4., 21.9.) ja tapaturmatutkinnasta kaksi (27. ja 28.9.). Havainnintikierrskulutukseen kutsuttiin 30 henkilöä, jiden tehtäväksi kierrsten tekeminen li määritelty. Tapaturmatutkintakulutukseen sallistui sa esimiehistä, yhteensä kutsuttuja li 27. Kulutetut esimiehet välittivät tietja edelleen missa timipaikissaan. Erillisissä kulutustilaisuuksissa kuluttajana timi asiantuntija VTT:stä. Lisäksi prjektipäällikkö n kiertänyt eri timipaikilla pitämässä infrmaatiiskuja Tapana turvallisuus prjektista, havainninnista ja yhteisistä timintatavista. Hän sallistuu myös kaikkiin tapaturmatutkintihin kuluvana vunna. Havainnintikierrsten käynnistymistä n seurattu prjektiryhmässä tarkastelemalla tietjärjestelmään kertyneitä yksittäisiä raprtteja ja sieltä saatavilla levia tilastja. Prjektipäällikkö n kirjittanut kierrksista knsernin sisäisessä lehdessä ja intranettiin kuukausittain tekemänsä turvallisuuskatsauksen yhteydessä. Tulkset Turvallisuusviestintä. Prjektin timinnasta vunna 2010 pidettiin henkilökunnalle kaksi infrmaatitilaisuutta maaliskuussa (5.3. ja 22.3.). Puheenvurn käyttivät knsernin timitusjhtaja (turvallisuustyön tavitteet), prjektin päällikkö (prjektin tähänastinen timinta ja tulevat timet) sekä VTT:n edustaja (havainnintikierrksien suunnittelu ja tavitteet). 6

7 EKOKEM 7 Ekkemin kk henkilöstölle ja myös urakitsijiden Ekkemissä työskenteleville henkilöille jaettiin Tapana turvallisuus taskumuisti, jhn n kttu kuvaukset kaikissa Ekkemin töissä yhteisestä nudatettavista työtavista. Taskumuisti laadittiin prjektiryhmän jhdlla. Muistissa käsitellään lyhyesti turvallisen työskentelyn keskeisiä tapja kuten esimerkiksi liikkumista Ekkemin alueella, sujainten käyttöä, riskinarviintia, työlupakäytäntöä, telineillä, tikkailla, suljetuissa ja ahtaissa paikissa työskentelyä. Turvallisuuden seurantatiedt ja turvallisuuteen liittyvät tapahtumat esimerkiksi tapaturmaraprtit ilman henkilötietja vat kaikkien luettavissa Ekkemin tietjärjestelmässä. Sen lisäksi prjektipäällikkö laatii kerran kuukaudessa erillisen turvallisuuskatsauksen intranettiin. Myös sisäisessä Kempstissa käsitellään turvallisuusasiita säännöllisesti. Havainnintikierrsten käynnistäminen. Havainninnin pääasiallisena tarkitus li parantaa turvallisuutta lisäämällä turvallisten työtapjen käyttöä. Esimiesten tehtävänä n sittaa näkyvästi levansa kiinnstuneita turvallisuusasiista ja edellyttävänsä turvallisia työtapja mtivimalla ihmisiä käyttämään Ekkemin määrittelemiä yhteisiä turvallisia timintatapja lisäämällä turvallisuusasiita kskevaa vurvaikutustaan työntekijöiden kanssa hankkimalla tieta siitä, miten kentällä tdella timitaan: tukemalla myönteistä kehitystä ja puuttumalla ei turvallisiin timintatapihin parantamalla maa ja muiden riskitietisuutta sekä ymmärrystä kunkin panksesta turvallisuuden tekemisessä. Havainnitaviksi timintataviksi li alussa määritelty vaarjen tunnistus ja riskinarviinti työvaatetus ja sujainten käyttö aliurakitsijayhteistyö kuljetukset, lastaukset ja purku. Näistä timintatavista n lemassa lyhyt kuvaus kaikille jaetussa Yhteiset timintatavat taskumuistissa ja yksityiskhtaiset hjeet yhtiöiden timintajärjestelmissä. 7

8 EKOKEM 8 Kierrksen tekijä saatti halutessaan tehdä havaintja myös muista Yhteiset timintatavat taskumuistin sisältämistä työtavista. Kulutukset järjestettiin huhtikuussa ja kesä li kkeilukautta, jnka jälkeen päätettiin jatksta. Syksyllä havainnitaviin khteisiin lisättiin siisteys ja järjestys sekä liikkuminen, ja kulutettiin viisi havainnitsijaa lisää. Kierrkset käynnistettiin kulutuksella, jssa käytiin läpi jhtryhmän hyväksymä menettelykuvaus havainnintikierrksista (menettelyhje timintajärjestelmässä): Kierrksia tekevät erikseen nimetyt henkilöt: jhtryhmän jäsenet, esimiehet ja muut asiantuntijat. Yksikön vastuuhenkilö tai muu havainnitsija vi kutsua mukaansa henkilön työsujelurganisaatista. Havainnintikierrksia tehdään myös man vastuualueen ulkpulella ja myös Ekkemin yhteistyökumppaneiden työskentelystä. Jkainen nimetty tekijä tekee vähintään kaksi raprtitua havainnintikierrsta kuukaudessa. (Timinta käynnistettiin kesäkuukausien kejakslla.) Havainninti tehdään seuraamalla työn tekemistä ja keskustelemalla siitä työtä tekevän henkilön tai työryhmän kanssa työpaikalla. Havainnija antaa näkemästään ja kuulemastaan välittömän palautteen asianmaisille henkilöille. Lisäksi hän raprti jkaisen kierrksen sähköisellä lmakkeella timintajärjestelmään. Havainnitavien ihmisten nimiä ei kirjata raprttiin. Js havainnintikierrksella tdetaan tarvetta timenpiteisiin, tiet kirjataan havainnintiraprttiin, jsta se välitetään timinnan vastuuhenkilölle krjaavien timenpiteiden tteuttamista varten. Esimiehet keskustelevat havainnintitulksista henkilöstönsä kanssa määrävälein esimerkiksi yksikkö/ryhmäkkuksissa tai vastaavissa. Prjektipäällikkö kkaa määrävälein yhteenvedn havainnintikierrsten tteumasta. Havainnintikierrsten tteutumista ja tulksia seurataan laajennetussa jhtryhmässä. Ryhmänjhtajat raprtivat pulivusittain havainnintikierrsten tteutuman sana turvallisuusraprttiaan (kierrsten määrä ja sisältö, timenpiteet ja timenpiteiden tteutus) jhtryhmässä. Prjektiryhmä seuraa ja tukee havainnintikierrsmenettelyn käynnistymistä vuden 2010 aikana. Käynnistysvaiheen jälkeen havainnintikierrsmenettelyn ylläpit ja seuranta n kknaan linjarganisaatilla. Kulutus perustui VTT:n Turvalliset työtavat hankkeen ppaisiin Havainninti ja palautemenettelyn suunnittelu ja käynnistys sekä Turvallisuuskeskustelut menettelyn suunnittelu ja käynnistys. Saatavilla Internetissä Kejaksn aikana tehdyistä havaintkierrsraprteista (95 kierrsta, 202 havainta) tehtiin yhteenvet, jssa tarkasteltavina livat mm. tehtyjen kierrsten määrä/henkilö, havaintjen määrä/khde, havainnitujen työtapjen turvallisuus ja timenpiteisiin jhtaneiden havainnintien määrä. Lisäksi tarkasteltiin, miten hyvin raprtitu havaint palvelee tavitetta ja miten havaint lisi hyvä kirjata. 8

9 EKOKEM 9 Kaikki havainnintiin velvitetut henkilöt livat tehneet kierrksia vaaditun määrän. Klmassa havainnista kski työvaatetusta ja sujaimia ja lähes yhtä paljn vaarjen tunnistusta ja riskinarviintia. Kierrksista 61 % sisälsi vain turvallisiksi arviituja työtapja, 28 %:ssa li löytynyt sekä turvallista että eiturvallista timintaa. Reilu kymmenessa havainnista li tehty tilanteessa, jssa työskentely li arviitu yksinmaan ei turvalliseksi. Timenpiteitä li ehdtettu tehtäväksi nin pulessa raprteista. Ehdtukset kskivat mm. hjeiden täsmentämistä, timintatapjen kehittämistä sekä tiljen ja välineiden hankkimista tai krjaamista. Arvi siitä, miten hyvin tehty havainninti palvelee tavitetta, tehtiin vain raprtin perusteella. Js se sisälsi jtain seuraavaa, havainninnin arviitiin palvelleen tavitetta hyvin: Tehdään havaintja siitä, miten ihmiset timivat ja työskentelevät = miten paljn svittuja turvallisia työtapja nyt käytetään Humataan ihmisten turvallisuuden humin ttavat työtavat ja muut pnnistelut turvallisuuden hyväksi ja annetaan niistä tunnustusta Svitaan siitä, millaista timintaa/työskentelyä jatkssa tteutetaan ja miten muutsta tuetaan/seurataan Kuunnellaan ihmisten maan timintaansa, tehtäviinsä ja työympäristöönsä khdistuvia ajatuksia ja ehdtuksia. Osassa raprteista li erinmaisesti kirjattu edellä kuvattuja asiita, jtkut livat hyvin niukkja ja saattivat sisältää vain havainnijan arvin ilman mitään perusteluita tai työskentelyn kuvausta. Jissain tapauksissa li kirjattu tdettu krjattavaksi puute, vaikka myönteisen palautteen lisi vinut antaa siitä, että asiaa li j viety eteenpäin ja puuttuva sujaus hankinnassa. Kirjaustapa ja tavitteen palveleminen vat kytköksissä. Kaikki tehdyt raprtit vat intranetissä kaikkien ekkemiläisten katseltavissa. Sillin lisi tärkeätä, että kirjaukset palvelisivat a) muiden havainnitsijiden ppimista, b) havainnitaville annettavana (mahdllisimman myönteisenä) palautteena. Yksittäisten raprttien säännöllinen tarkastelu yhdessä esimerkiksi esimiesten kkntumisissa edistäisi mlempia. Kkeilujaksn jälkeen raprtintilmaketta muutettiin niin, että timenpide ehdtusten jatkkäsittely ja tteutunut timenpide tulee täsmällisemmin kirjatuksi, että tteutumista n mahdllista seurata ja että aikaansaamiset n helpsti kttavissa seurantaraprtteihin. Tapaturmatutkinnan kehittäminen. Ekkemissä li käytössä sähköinen lmake työtapaturmien ilmittamiseen sekä erillinen sähköinen lmake läheltä piti tapahtumien ilmittamiseen. Jälkimmäinen katti myös muut kuin työturvallisuuteen liittyvät tilanteet, esimerkiksi syttymät ja vudt. Turvallisuusjhtamisen arviinnissa vunna 2009 Ekkemiä li kehtettu parantamaan erityisesti tapahtumien syiden (juurisyiden) selvittämistä tehkkaiden parannustimien phjaksi. Prjektiryhmä alitti tapaturmatutkinnan kehittämisen tarkistamalla ja täsmentämällä tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden ilmittamisja käsittelymenettelyn. Samanaikaisesti tehtiin muutksia lemassa lleeseen sähköiseen raprtintilmakkeeseen. 9

10 EKOKEM 10 Tapaturmien ilmittamis ja käsittelymenettely hyväksyttiin Ekkem knsernin jhtryhmässä syyskuussa 2010 (Kuva 1). Sitä nudatetaan yhtiön henkilöstölle ja ulkpulisten urakitsijiden henkilöstölle tapahtuneen tapaturman ja läheltä piti tilanteen ilmittamisessa, tutkimisessa ja tapahtumasta saatavan tiedn hyödyntämisessä timinnan turvallisuuden parantamiseksi. Tavitteena n ppia kkemuksista: ennalta ehkäistä vastaavat ja samankaltaiset tapahtumat sekä parantaa rganisaatin timintaa turvallisuuden näkökulmasta. Menettely kskee työtapaturmia, läheltä piti tilanteita ja ammattitautiepäilyjä. 1. Ilmituksen tekeminen esimiehelle/ työnvalvjalle 2. Lmakkeen täyttäminen järjestelmään; jakelu tiedksi 3. Tapahtuman tutkiminen 4. Tiedn käyttö turvallisuustyössä ja viestinnässä 5. Timenpitei den vaikuttavuuden seuran ta ja arviinti Kuva 1. Ilmitus ja käsittelyprsessi jaettiin viiteen kknaisuuteen, jihin jkaiseen laadittiin yksityiskhtaiset hjeet tehtäväjasta ja tehtävistä rganisaatissa. Tapaturmailmituslmake uusittiin ja siihen laadittiin tutkintasa. Samaa ilmituslmaketta käytetään myös läheltä piti tapahtumien ja erilaisten muiden vaaratilanteiden ilmittamisessa. Näissä ei uuden lmakkeen käyttöönttvaiheessa velviteta täyttämään tutkintasaa. Tutkintaa susitellaan ja pyritään edistämään esimerkein, mm. prjektin vetäjän hjaavalla sallistumisella vunna 2010 tehtäviin käsittelyihin. Ilmituslmakkeen täyttö n tehty itsehjautuvaksi siten, että täytettäviin khtiin n saatavissa näkyviin lisähje tai tieta ( infnappi ). Lisäksi lmake n jaettu selkeisiin siin: Taustatiedt vahingittuneesta/vaarassa lleesta, tehdystä työstä ja tapahtumapaikasta Tapahtuman kuvaus, tilanteessa välittömästi tunnistettujen tapahtumaan jhtaneiden tekijöiden kuvaus, kuvaus siitä miten tapahtuma lisi vitu välttää ja siitä mitä välittömiä timenpiteitä n tarpeen tehdä, jtta tapahtuma ei tistu. Tapahtumatutkinta, erillinen kknaisuus, jka saadaan näkyviin ilmituslmakkeelle painikkeen avulla. Timenpide ehdtukset, vastuuhenkilöt ja tteutuksen aikataulu ja kuvaus tteutuneesta timenpiteestä, js se pikkeaa esitetystä. Tapahtumatutkintasin laadinnassa käytettiin apuna VTT:n Työturvallisuuden ja ptilasturvallisuuden vaaratapahtumien käsittelyn integrinti ja ennakiva riskien hallinta terveydenhullssa hankkeessa laadittua, vuden 2010 alussa julkaistua pasta Vaaratapahtumista ppiminen pas ssiaali ja terveydenhulln rganisaatiille. Vaikka kyse n tiselle timialalle suunnatusta ppaasta, sen tapahtumatutkintaa hjaavat periaatteet ja työkalut vat svellettavissa myös muille alille. 10

11 EKOKEM 11 Tutkinta perustuu systeemiajatteluun ja pyrkii tarkastelemaan timintaprsesseja sekä yksiköiden ja kk rganisaatin turvallisuuden jhtamisen prsesseja. Humin tetaan myös inhimillisen timinnan lunne ja tehtävien ihmiselle ja yhteisölle asettamat vaatimukset. Tutkintasin rakenne n seuraava: Tutkintakhde ja ryhmä (tarkastellaan, mitä työtä/tehtävää/timintaa/prsessia/rganisaatin saa tai sia, mukaan lukien rajapinnat, pitää kehittää ja mitä asiantuntemusta tutkivaan ryhmään tulee hankkia: ryhmän vetäjä ja jäsenet) Riskienhallintamenettelyt (tarkastellaan, nk tarvetta parantaa tapahtuman havaitsemista, nk mahdllista pistaa tai pienentää työhön liittyviä vaarja, nk mahdllista sujautua paremmin k. vaarilta tai lieventää niistä jhtuvia seurauksia. Ja kaikkiin klmeen khtaan: mitä pitäisi tai vitaisiin tehdä paremmin.) Inhimillinen timinta (tarkastellaan, millaisia tyypillisiä virheitä/ei turvallisia ratkaisuja ihminen tekee vaatimuksiltaan erilaisissa tehtävissä, miten vidaan tukea tivttavaa ja nnistunutta tekemistä ja karsia riskintta) Timintaedellytykset ja lsuhteet (tarkastellaan seuraavia tekijäryhmiä, lmakkeella n jkaisesta ryhmästä useita kysymyksiä: lik tällä tekijällä suutta tapahtuman kulkuun) Kmmunikinti ja tiednkulku (tarkastellaan kaikkea kmmunikaatita henkilöiden, ryhmien ja yksiköiden välillä) Kulutus, perehdyttäminen ja saaminen (tarkastellaan työtä tekevien tietja, taitja, kkemusta, perehtyneisyyttä, kulutusta ja hjausta työhön) Kneet, laitteet ja tarvikkeet (tarkastellaan kneiden, laitteiden ja tarvikkeiden saatavuutta, käytettävyyttä (ergnmiaa), timintakunta ja käytön hjeistusta) Yksilölliset tekijät (tarkastellaan mm. väsymyksen tai vireystilan vaikutusta, päihteiden tai lääkkeiden mahdllista suutta ja henkilön sveltuvuutta tehtävään: lik tehtävä liian vaativaa fyysisesti tai psyykkisesti, lik henkilöllä tilapäisesti tai pysyvästi vaikeuksia suriutua k. tehtävistä) Timintatavat (tarkastellaan tehtävää, työmenetelmiä, timinta ja menettelytapja timintaprsessissa, hjeita ja muita työn surittamisen hjausta ja avun saamista tarvittaessa) Tiimin/ryhmän timinta (tarkastellaan tapahtumaan sallistuneiden ihmisten timintaa yhteiseen tavitteeseen pyrkivänä tiiminä, työyhteisönä) Työympäristö ja välineet, resurssit (tarkastellaan fyysisiä ja psyykkisiä työlsuhteita ja työn tekemisen edellytyksiä. Tähän sisältyvät myös uusien tietjärjestelmien käyttööntt ja muut teknisten järjestelmien ngelmat.) 11

12 EKOKEM 12 Yhtiö ja jht (tarkastellaan yhtiön kulttuuria ja erityisesti ylempien tasjen jhdn timintaa). Kehittämisen khteet (tarkastellaan, miten yhtiössä nyt hallitaan tapahtumaan liittyviä tilannekhtaisia tekijöitä = kaikki edellä käsitellyt tutkintasin khdat ja nk tapahtuman phjalta syytä ttaa turvallisuuden jhtamisen prsesseja tarkemman tarkastelun khteeksi) Timenpide ehdtukset (ehdtukset = mitä ja miten kehitetään. Jhtamis, hjaus ja hallintaprsessien kehittämisen sisältö riippuu paljn siitä, millainen ngelma tapahtumaan liittyen n havaittu ja miten yhtiössä timinta n rganisitu ja vastuut jaettu. Yleisesti kuitenkin keskeiset tehtävät vat a) hallittavan khteen (tiednkulku, saaminen, käsitykset tavitteista, laitteiden kunt jne.) tilan seuranta, b) tarvittavien timenpiteiden määrittäminen, c) tarvittavien timenpiteiden tteuttaminen. Uutta tapaturmatutkintamallia kekäytettiin syyskuussa sattuneen tapaturman tutkinnassa. Prjektipäällikkö sallistui tutkintaan ja hänen mukaansa käyttökkemukset livat myönteisiä. Uuden menettelyn myötä myös yhteistyö urakitsijiden työntekijöille tapahtuneiden tapaturmien tutkinnassa n tehstunut. Muun muassa yhteistyöyritysten timitusjhtajia n llut mukana tutkinnassa. Turvallisuushavaintilmitus. Vaaratilanteet li aiemmin ilmitettu vain sähköisellä lmakkeella. Ilmittamista haluttiin lisätä lumalla helpmmin kenttälsuhteissa timiva tapa. Prjektiryhmä laati turvallisuushavaintilmituksen, jka taskukkisena vihksena n pidettävissä mukana ja tarvittaessa helpsti täytettävissä. Vihkset livat tätä kirjitettaessa painssa. Ne jaetaan henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille heti, kun vat valmiita. Käsittelyprsessi n samanlainen kuin sähköisellä lmakkeella ilmitettaessa. Yksiköiden jhtajien raprtinti turvallisuustilanteesta yksikössään. Vunna 2009 laaditun turvallisuushjelman mukaan kukin ryhmänjhtaja raprti kaksi kertaa vudessa jhtryhmälle turvallisuudesta mm. timintayksikön turvallisuustilanteen, turvallisuuden kehitystimet ja havainnintikierrksen tteutuman. Raprtinti n llut epäyhtenäistä, raprtintimallia tai täsmällisempää hjetta sisällöistä ei le laadittu. Raprtit vat painttuneet jälkikäteisten mittareiden tarkasteluun ja krjaaviin timiin. Prjektiryhmä lunnsteli raprtintimallia: mitä seurantatietja tilannearvin n saatavilla ja miten niiden phjalta tiivistetään arvi siitä, miltä yksikkö näyttää turvallisuuden näkökulmasta. Seurantatieta n saatavilla muun muassa siitä, miten säännöllisesti ja järjestelmällisesti turvallisuusasiita käsitellään jhtryhmän kkuksissa tapaturmista ja muista vahingista, läheltä piti tilanteista vaaratapahtumista (läheltä piti, turvallisuushavainnt) tehdyistä ilmituksista havainnintikierrsten tekemisestä ja niissä tehdyistä havainnista 12

13 EKOKEM 13 tarkastustiminnasta (viranmaistarkastukset, mat tarkastukset, työhygieeniset mittaukset) auditinnit (mat ja ulkiset) riskienarviinneista työterveyshulln selvityksistä ja katsauksista turvallisuuskulutusrekisteröinnistä ja perehdytystiedista ilmapiirikartituksen turvallisuusaiheisista kysymyksistä (jka 2. vusi) kaiken edellä levan seurantatiedn phjalta suunnitelluista kehittämistimenpiteistä sekä niiden tteuttamisesta. Yksittäisten mittareiden tiedista tulisi kta kknaiskuva yksikön tilanteesta. Millainen n yksikön tilanne turvallisuuden suhteen: mitkä vat yksikön vahvuudet, missä asiissa kuluneella raprtintikaudella n edistytty (kehittämisalueet ja tavitteet), missä asiissa timintaa tulevalla kaudella parannetaan. Turvallisuusraprttiin visi sisältyä myös kk henkilöstön ma arvi siitä, miten hyvän turvallisuuden edellytykset (kyky ja halu ymmärtää timintaan liittyvät vaarat ja timia niiden hallitsemiseksi) tteutuvat yksikössä. Vunna 2011 n suunnitteilla raprtinnin uudistaminen laajemminkin. Turvallisuusraprtinnin viimeistely tehdään siinä yhteydessä. Jhtpäätökset Prjektiryhmä sai valmiiksi sille asetetut tehtävät. Uudet timintatavat ja työvälineet vat käytössä. Vunna 2010 turvallisuusasiista n viestitty henkilöstölle mnipulisesti ja jatkuvasti. Myös yhteistyökumppaneiden suuntaan n lisätty yhteistyötä turvallisuuden varmistamiseksi. Kertyneet kkemukset uusista timintatavista ja työvälineistä vat lleet rhkaisevia: ne n tettu käyttöön ja niiden avulla n tunnistettu kehitettäviä khteita ja tteutettu kehittämistimia. Ekkemin henkilöstön työtapaturmien lukumäärä vunna 2010 n selvästi edellistä vutta pienempi. Haasteellista n hyvän suuntauksen ja kehittämisinnn säilyttäminen senkin jälkeen, kun Tapana turvallisuus muuttuu erillisestä prjektista tavaksi timia turvallisesti ja ttaa turvallisuus humin sana jkaista tehtävää ja kaikkien timintaa. Juurtumista pyrittiin varmistamaan j prjektissa kehitetyillä, linjaan vastuutetuilla menettelyillä. Jatkssa n kiinnitettävä erityistä humita siihen, että turvallisuus kehittyy ja pysyy aitna arvna, jka tetaan humin päätöksentessa ja päivittäisessä timinnassa. 13

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous Muisti 1 (6) Pvm 23.5.2007 Dnr Kkemäenjen kalakantjen hit-hjelma Seurantaryhmän 2. kkus Aika: 14.3.2007 kl 10 Paikka: Huittisten kaupungintal, valtuustsali Läsnä: Osanttajalista, liite 1 Asialista 1. Kkuksen

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen 2012 Vaaratilanteet - ilmittaminen ja hyödyntäminen Tilastllisesti yhtä vakavaa tapaturmaa khden sattuu samankaltaisessa työssä: 1 10 30 600 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Materiaalivahink Vaaratilanne

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos LUONNOS Palveluliiketiminnan kehittämishjelma Ohjelmalunns 2014 MLP Mdular Learning Prcesses Oy. Kaikki ikeudet pidätetään. 1 MLP:n taustaa MLP:n kuluttajana MLP Mdular Learning Prcesses Oy n timinut vudesta

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä Helsingin kaupunki, ssiaali- ja ter/eysvirast Kaupunginsairaalanjhtajalääkäri Kristina Backlund TUTKIMUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Pienten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden käsikirjat Helsinki 5.11.2013 Ohje Pienten hyväksyttyjen kulutusrganisaatiiden käsikirjat Liikenteen turvallisuusvirast, Trafi n laatinut kulutusrganisaatiille, jtka tarjavat kulutusta kevyiden ilma-alusten lupakirjaa

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot