Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö"

Transkriptio

1 Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö

2 Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä. Meitä sit myös vuden 2001 tietsujalain (Prcessing f Persnal Data [Prtectin f the Individual] Law) periaatteet sekä EU:n sähköisen viestinnän tietsujadirektiivi. Tässä tietsujakäytännössä määritetään, kuinka käsittelemme ja sujelemme henkilötietja, jita meille annat ja jita meillä asiakkaistamme n ( käytäntö ). Verkksivustllamme vierailemalla ja palveluitamme käyttämällä ilmaiset hyväksyväsi tämän käytännön. Tämä käytäntö tarkastetaan ajittain, jtta vimme humiida timinnassamme tai menettelytavissamme tapahtuvat muutkset sekä varmistaa, että se n yhä svellettavissa, mikäli laissa, tekniikassa tai liiketimintaympäristössä tapahtuu muutksia. Kaikki hallussamme levat tiedt kuuluvat aina uusimman käytäntömme piiriin. Lataamalla Plus500-kaupankäyntialustan ilmaiset hyväksyväsi tietsuja- ja evästekäytäntömme. Mitä tietja keräämme? Annat meille henkilötietjasi kun teet tilihakemuksen, jka meidän n säilytettävä. Säilytämme myös tietja, jita syntyy kaupankäyntisi ja verkksivustn käyttösi yhteydessä sekä tietja, jtka mainitaan evästekäytännössämme (ks. alla). Kun käyt verkksivustllamme tai käytät palveluitamme, saatamme myös tallentaa IP-sitteesi, jka n tietkneesi tai muun käyttämäsi laitteen (esim. ipad tai iphne) yksilöllinen tunniste. Laatu- ja valvntatarkitusten vuksi vimme myös valva ja tallentaa sinun ja yhtiön välistä viestintää. Yleensä nämä tiedt saadaan, kun rekisteröidyt asiakkaaksemme ja käytät palveluitamme. Sallimalla evästeet verkkselaimesi asetusten avulla, ilmaiset hyväksyväsi evästekäytäntömme. Kuinka käytämme tietja? Käytämme sinua kskevia tietja seuraavin tavin: Käytämme henkilötietjasi ja muista lähteistä hankkimiamme tietja sääntely- ja lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämiseen, markkinintiin, hallinnintiin ja asiakaspalveluun, jtta vimme varmistaa, että tarjamamme sisältö ja palvelut n räätälöity sinun tarpeidesi ja mielenkiinnnkhteidesi mukaisiksi. Säilytämme tietja perustellun ajan näitä tarkituksia varten. Meidän n ehkä luvutettava tietjasi Plus500CY Ltd n Kyprksen rahitusvalvntaviranmaisen (Cyprus Securities and Exchange Cmmissin) hyväksymä ja sääntelemä Kyprksella timiva sijituspalveluyritys, jnka lisenssinumer n 250/14. Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö v1 1

3 palveluntarjajillemme ja edustajillemme. Yleensä edellytämme, että klmannet sapulet, jtka käsittelevät tai hankkivat henkilötietja palveluntarjajien minaisuudessa, tunnustavat tietjen luttamuksellisuuden ja kunniittavat ihmisten ikeutta yksityisyyteen sekä nudattavat tietsujaperiaatteita, tämä käytäntö mukaan lukien. Me tai pulestamme timivat edustajat vimme surittaa henkilöllisyys-, rahanpesu-, ja petksentrjuntatarkastuksia ja luvuttaa tietjasi tisille knserniin kuuluville yhtiöille tai muille rganisaatiille (lainvalvntaviranmaiset mukaan lukien), jtka työskentelevät petsten trjumiseksi ja havaitsemiseksi, ja jtka saattavat käyttää tietjasi vastaavalla tavalla tarkastaa luttkelpisuutesi, ja tämän yhteydessä ttaa yhteyttä pankkeihin, rahituslaitksiin ja lutttietrekistereihin. Saatamme käyttää meille antamiasi tietja lähettääksemme sinulle teksti- tai sähköpstiviestejä, jihin lukeutuvat mm. vakuusvaatimukset ja muut tiedt. Antamalla meille henkilötietjasi sustut siihen, että käsittelemme niitä edellä mainittuihin tarkituksiin. Hyväksyt myös tietjesi siirrn, edellä mainittuihin tarkituksiin, maihin tai lainkäyttöalueille, jiden tietsujan tas ei välttämättä vastaa Kyprksen tietsujan tasa. Luttamuksellisuus ja henkilötietjen sujaaminen Yhtiö saattaa kerätä asiakastietja suraan asiakkaalta (hänen täyttämästään tilihakemuksesta tai muuten) tai muilta tahilta, jihin lukeutuvat mm. lutttietrekisterit, petstentrjuntaviranmaiset, pankit, muut rahituslaitkset, klmannen sapulen tdennuspalveluiden tarjajat sekä julkisten rekistereiden ylläpitäjät. Yhtiö käsittelee hallussaan levia asiakastietja luttamuksellisina, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkitukseen kuin palveluiden tarjamiseen, hallinnintiin ja kehittämiseen, rahanpesu- ja taustatarkastusten tekemiseen, tutkimus- ja tilastintitarkituksiin sekä markkinintiin. Tietjen, jtka vat j julkisesti saatavilla tai j yhtiön hallussa ilman luttamuksellisuutta kskevaa velvllisuutta, ei katsta levan luttamuksellisia. Yhtiöllä n ikeus luvuttaa asiakastietja (mukaan lukien luttamuksellisia tallenteita ja asiakirjja sekä krttitietja) seuraavasti: Kun lainsäädäntö tai timivaltainen tumiistuin sitä vaatii. Kun CySEC tai jkin muu sääntelyviranmainen, jnka valvnnan tai timivallan piiriin yhtiö, asiakas tai näiden työntekijät kuuluvat tai jnka timialueella yhtiöllä n asiakkaita. Asiaankuuluville viranmaisille petsten, rahanpesun tai muiden laittmien timien tutkintaan tai trjuntaan. Siinä määrin, kun n perustellusti tarpeen timeksiantjen tteuttamiseksi ja palvelun timittamiseen liittyen. Plus500CY Ltd n Kyprksen rahitusvalvntaviranmaisen (Cyprus Securities and Exchange Cmmissin) hyväksymä ja sääntelemä Kyprksella timiva sijituspalveluyritys, jnka lisenssinumer n 250/14. Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö v1 2

4 Lutttietrekistereille ja petstentrjuntaviranmaisille, klmannen sapulen tdennuspalveluiden timittajille, pankeille ja muille rahituslaitksille lutttietjen tarkistamista, petsten ja rahanpesun trjuntaa sekä asiakkaan tunnistus- ja taustatiettarkastuksia varten. Näitä tarkituksia varten edellä mainitut taht saattavat tarkistaa asiakkaan antamat tiedt vertaamalla niitä merkintöihin, jita löytyy tietkannista (julkisista tai muista), jtka vat niiden käytettävissä. Ne saattavat myös käyttää asiakastietja tulevaisuudessa avustaakseen tisia yhtiöitä tarkastuksissa. Yhtiö säilyttää tarkastusta kskevat tiedt. Yhtiön neuvnantajille, edellyttäen että jkaisen tapauksen khdalla kyseiselle neuvnantajalle ilmitetaan tietjen luttamuksellisuudesta ja että tämä situtuu nudattamaan tässä käytännössä määritettyjä luttamuksellisuusvelvitteita. Muille palveluntarjajille, jtka luvat, ylläpitävät tai käsittelevät tietkantja (sähköisiä tai muita), tarjavat tallennuspalveluita, sähköpstien lähetyspalveluita, viestintäpalveluita tai muita vastaavia palveluita, jiden tarkitus n auttaa yhtiötä keräämään, säilyttämään, käsittelemään ja käyttämään asiakastietja tai ttamaan yhteyttä asiakkaaseen tai parantaa palvelujen tarjamista tämän spimuksen puitteissa. Kaupparekisterille tai vastaavalle tahlle nudattaen Eurpan parlamentin ja neuvstn asetusta (EU) N: 648/2012, jka n annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012 OTC-jhdannaisista, keskusvastapulista ja kauppatietrekistereistä. Muille palveluntarjajille tilastintitarkituksia varten sekä yhtiön markkininnin kehittämiseksi. Näissä tilanteissa tiedt annetaan ksteena. Puhelimitse tai sähköpstitse markkinatutkimuksia surittaville puhelinpalvelukeskuksille, kun tarkituksena n yhtiön palveluiden kehittäminen. Näissä tilanteissa annetaan vain yhteystiedt. Tilanteissa, jissa tietjen luvuttaminen n tarpeen, jtta yhtiö vi pulustaa tai käyttää ikeuksiaan missä tahansa tumiistuimessa tai välimiesmenettelyssä tai kuluttaja-asiamiehen tai valtinviranmaisen kanssa asiidessaan. Asiakkaan pyynnöstä tai asiakkaan luvalla. Yhtiön sakkuusyhtiöille tai muille yhtiön kanssa samaan knserniin kuuluville yhtiöille. Seuraajille, luvutuksensaajille, siirrnsaajille tai stajille, ilmittamalla asiasta asiakkaalle 10 arkipäivää etukäteen. Js asiakas n lunnllinen henkilö, yhtiö käyttää, säilyttää ja käsittelee asiakkaan antamia tietja palveluiden timituksen yhteydessä, vuden 2001 tietsujalain (Prcessing f Persnal Data [Prtectin f the Individual] Law) mukaisesti, ja yhtiöllä n velvllisuus timittaa asiakkaalle tämän pyynnöstä kpi henkilötiedista, jita sen hallussa asiakkaasta n (js niitä n), edellyttäen että asiakas maksaa käsittelymaksun. Tämän spimuksen slmimalla asiakas hyväksyy asiakkaan henkilötietjen siirrn Eurpan talusalueen ulkpulelle vuden 2001 tietsujalain (Prcessing f Persnal Data [Prtectin f the Individual] Law) määräysten mukaisesti, edellä määritettyjä tarkituksia varten. Yhtiö saattaa nauhittaa ja säilyttää asiakkaan ja yhtiön väliset puhelinkeskustelut. Tällaiset nauhitteet vat yhtiön yksinikeudellista maisuutta. Asiakas hyväksyy nämä nauhitteet kiistattmina tdisteina timeksiannista ja keskusteluista. Asiakas hyväksyy, että yhtiö saattaa spimuksen ehtja hallinnidakseen ajittain ttaa asiakkaaseen suraan yhteyttä puhelimitse, faksilla, sähköpstitse tai kirjeitse. Plus500CY Ltd n Kyprksen rahitusvalvntaviranmaisen (Cyprus Securities and Exchange Cmmissin) hyväksymä ja sääntelemä Kyprksella timiva sijituspalveluyritys, jnka lisenssinumer n 250/14. Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö v1 3

5 Evästeiden käyttö ja hallinta Saatamme kerätä sinua kskevia tietja käyttämällä evästeitä (tekstitiedstja, jtka n tallennettu tietkneellesi tai muulle käyttämällesi laitteelle), kun vierailet verkksivustllamme tai käytät palveluitamme. Evästeet tallentavat pieniä tietmääriä, kuten nimiä ja sähköpstisitteita. Käytämme tähän tarkitukseen verkkjäljitteitä (tunnetaan myös nimillä GIF-kuvat ja web bugit). Verkkjäljitteet eivät tallenna tietja tietkneellesi, mutta viestimällä tietkneellasi levien evästeidemme kanssa, ne muistavat verkksivuststamme asiita, jita vimme hyödyntää käyttäjäkkemuksesi parantamiseksi. Käytämme timinnallisia evästeitä analysidaksemme, kuinka vierailijat käyttävät verkksivustamme sekä valvaksemme verkksivustn surituskykyä ja timintaa. Näin vimme tarjta krkealaatuisen asiakaskkemuksen tunnistamalla ja krjaamalla mahdlliset ngelmat npeasti. Vimme esimerkiksi käyttää timinnallisia evästeitä seurataksemme, mitkä sivut vat susituimpia ja mikä verkksivujen välinen linkitystapa n tehkkain. Plus500-kaupankäyntialustassa timinnallisia evästeitä käytetään, jtta määrittämäsi asetukset säilyisivät ja jtta visimme tunnistaa sinut käyttäjänä, varmistaa tietjesi levan turvassa ja timia lutettavammin ja tehkkaammin. Evästeiden ansiista sinun ei esimerkiksi tarvitse syöttää käyttäjänimeäsi jka kerta, kun avaat kaupankäyntialustan, tai muistaa asetuksiasi, kuten esimerkiksi minkä kielen haluat levan käytössä, kun kirjaudut sisään. Vit pistaa evästeet kska tahansa verkkselaimesi asetuksia muuttamalla. Vit myös pistaa evästeet käytöstä verkkselaimesi asetuksista, mutta verkksivustmme sekä mni muu verkksivust ei timi kunnlla, js evästeitä ei sallita ja et ehkä pysty kirjautumaan sisään. Lisätietja evästeiden pistamisesta tai hallinnasta saat sitteesta Tämä verkksivust käyttää Ggle Analyticsiä, jka n Ggle Inc:in ( Ggle ) tarjama analyysipalvelu. Ggle Analytics käyttää tietkneellesi asetettuja analyysievästeitä auttaakseen verkksivusta analysimaan, kuinka käyttäjät sivusta käyttävät. Ggle vi lähettää ja tallentaa mille palvelimilleen evästeen lumia tietja, jtka kskevat verkksivustn käyttöäsi (mukaan luettuna IP-sitteesi). Ggle vi käyttää näitä tietja arviidakseen verkksivustn käyttöäsi, laatiakseen verkksivustn timintaa kskevia raprtteja ja tarjtakseen muita verkksivustjen timintaan ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Ggle saattaa myös luvuttaa näitä tietja klmansille sapulille, mikäli lainsäädäntö niin vaatii tai mikäli tällaiset sapulet käsittelevät kyseisiä tietja Gglen timeksiannsta. Ggle ei yhdistä IP-sitettasi muihin hallussaan leviin tietihin. Käyttämällä tätä verkksivusta sustut siihen, että Ggle käsittelee sinua kskevia tietja edellä määritetyllä tavalla ja edellä määritettyihin tarkituksiin. Kuinka sujelemme tietjasi? Varmistamme asianmukaisin menetelmin, että luvuttamasi tiedt vat turvassa, virheettömiä ja ajan tasalla ja että niitä säilytetään vain sen ajan, jka n ilmitettujen käyttötarkitusten kannalta tarpeen ja jka n vanhentumislainsäädännön mukainen. Tietja säilytetään turvallisessa tietknemuistissa ja niihin svelletaan menettelyitä tahattman menetyksen, tuhutumisen ja vahingittumisen estämiseksi. Sinulla n ikeus pyytä kpita tiedista, jita hallussamme sinusta n (vimme velittaa niistä pienen maksun) sekä saada tiedissasi levat virheet ikaistua. Ilmita meille kaikista sitetietjen ja muiden henkilökhtaisten lsuhteiden muutksista, jtta tietmme säilyvät virheettöminä. Plus500CY Ltd n Kyprksen rahitusvalvntaviranmaisen (Cyprus Securities and Exchange Cmmissin) hyväksymä ja sääntelemä Kyprksella timiva sijituspalveluyritys, jnka lisenssinumer n 250/14. Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö v1 4

6 Kska ja kuinka vit ttaa meihin yhteyttä? Js henkilötietsi muuttuvat, js sinulla n tietjesi käyttöä kskevia kysymyksiä tai haluat auttaa meitä parantamaan tätä käytäntöä, ta meihin yhteyttä sitteeseen Plus500CY Ltd n Kyprksen rahitusvalvntaviranmaisen (Cyprus Securities and Exchange Cmmissin) hyväksymä ja sääntelemä Kyprksella timiva sijituspalveluyritys, jnka lisenssinumer n 250/14. Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö v1 5

7 Plus500CY Ltd n Kyprksen rahitusvalvntaviranmaisen (Cyprus Securities and Exchange Cmmissin) hyväksymä ja sääntelemä, CIF-lisenssinr 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassl 3042 Plus500CY Ltd n Kyprksen rahitusvalvntaviranmaisen (Cyprus Securities and Exchange Cmmissin) hyväksymä ja sääntelemä Kyprksella timiva sijituspalveluyritys, jnka lisenssinumer n 250/14. Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö v1 6

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot