SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan vahvistaman työjärjestyksen

2 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun asetuksen (168/89) 7 :n njalla 30. lkakuuta 2012 vahvistanut hitkunnalle seuraavan työjärjestyksen: 1 SÄÄDÖSPERUSTA 2 TOIMINTA-AJATUS 3 ORGANISAATION TEHTÄVÄT JA SISÄINEN ORGANISAATIO 3.1. Organisaati ja timinnan hjaus Jhtkunta Organisaati Jhtaja ja hallintjhtaja Jhtryhmä Esimiestapaaminen 3.2. Yksiköt Yleistä Ydinprsesseista vastaavat yksiköt Sumenlinnan ylläpityksikkö Sumenlinnan restaurintiyksikkö Maailmanperintöpalvelut -yksikkö Tukipalveluja tuttava hallint- ja lakipalvelut -yksikkö 4 ASIOIDEN RATKAISEMINEN JA JOHTAMINEN 4.1. Jhtkunta 4.2. Jhtaja 4.3. Hallintjhtaja 4.4. Muut yksiköiden päälliköt ja esimiehet Ylläpitpäällikkö Restaurintijhtaja Kehittämispäällikkö 4.5. Yksiköiden välinen yhteistyö 4.6. Vurvaikutteinen jhtaminen 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.1. Valtin edunvalvnta 5.2. Virkamiesten ja työsuhteisten muut tehtävät 5.3. Yhteistiminta 5.4. Jhtajan infrminti 6 VOIMAANTULO

3 3(12) 1 SÄÄDÖSPERUSTA Sumenlinnan hitkunnan timintaa säätelevät laki Sumenlinnan hitkunnasta (1145/1988, jäljempänä laki) ja valtineuvstn asetus Sumenlinnan hitkunnasta (294/2013, jäljempänä asetus). Yleisspimus maailman kulttuuri- ja lunnnperinnön sujelemisesta (hyväksytty UNESCOssa ja Sumen hallitus ratifiinut , jäljempänä MP-spimus) velvittaa Sumen valtita vunna 1991 maailmanperintökhteeksi hyväksytyn Sumenlinnan kulttuuriperinnön määrittämisestä, sujelemisesta, säilyttämisestä, esittelemisestä sekä tuleville sukuplville välittämisestä. Lisäksi Sumenlinnan hitkunnan timintaa hjaa työjärjestys, jnka jhtkunta vahvistaa. Jhtaja vahvistaa tämän lisäksi muita sisäisiä sääntöjä ja hjeita, kuten talussäännön, hankintahjeen, matkustussäännön sekä yhteistimintaspimuksen, jita n nudatettava vimassalevan lainsäädännön ja sitvien määräysten ja hjeiden lisäksi. Viranmaisten n kaikessa timinnassaan lisäksi nudatettava hyvän hallinnn periaatteita. 2 TOIMINTA-AJATUS Sumenlinnan hitkunta n valtin kiinteistönhaltijavirast, jka vastaa maailmanperintökhteen säilyttämisestä, ylläpidsta, esittelystä ja alueen käytön kknaisvaltaisesta kehittämisestä (laki, asetus 1 ja MP-spimus) Sumenlinnan hitkunnan timinta perustuu vimaan tulevaan rganisaatin. 3 ORGANISAATION TEHTÄVÄT JA SISÄINEN ORGANISOINTI 3.1. Organisaati ja timinnan hjaus Sumenlinnan hitkunnan jhtkunnan ja virastn tehtävistä ja työnjasta n sen lisäksi, mitä laissa (1145/1988) ja asetuksessa (294/2013) ja niiden muutksissa Sumenlinnan hitkunnasta n säädetty, vimassa tämän työjärjestyksen määräykset Jhtkunta Jhtkunnan tehtävät n määritelty asetuksen 7 :ssä. Sen mukaan jhtkunta jhtaa ja valv hitkunnan timintaa; tekee esityksiä ja alitteita Sumenlinnan alueen hallinnn, hidn ja kunnstuksen kehittämisestä. Jhtkunta vi asettaa asiiden valmistelua varten jastja, jiden kknpansta ja tehtävistä se päättää kkuksessaan. Jhtkunnan kkuksiin sallistuvalla henkilöstön edustajalla tai hänen varahenkilöllään n puheja läsnäl-ikeus mahdllisissa jastjen kkuksissa. Jhtkunnan kkuksen vi kutsua klle myös jhtaja, jka timii kkuksissa esittelijänä. Jhtkunta tai mahdllinen jast vi kutsua kkuksiinsa asiantuntijita. Jhtkunnalle nimetään sihteeri.

4 4(12) Organisaati Sumenlinnan hitkunnassa n jhtaja sekä jhtryhmä, esimiestapaaminen, Sumenlinnan ylläpityksikkö, Sumenlinnan restaurintiyksikkö, maailmanperintöpalvelut -yksikkö ja hallint- ja lakipalvelut yksikkö, jtka timivat jhtajan välittömässä alaisuudessa. Yksikön jhdssa n jhtajan määräämä virkamies tai timihenkilö. Tehtäviä käsitellessään timintayksiköt timivat yhteistyössä ja vurvaikutuksessa muiden timintayksikköjen kanssa ja hulehtivat tehtäväalaansa liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä Jhtaja ja hallintjhtaja Jhtajan tehtävänä n Sumenlinnan hitkunnan strateginen jhtaminen ja strategisten linjausten valmistelu. Jhtaja vastaa Sumenlinnan hitkunnan timinnan vaikuttavuudesta, taludellisuudesta ja tulksellisuudesta. Jhtaja hulehtii strategian tteutumisesta laatimalla tulsspimuksen petus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Jhtajan sijaisen määrää petus- ja kulttuuriministeriö (asetus 13 ). Hallintjhtajan tehtävänä n vastata hitkunnan taluden ja timinnan suunnitteluasiakirjjen kkamisesta ja sisäisestä valvnnasta, riskienhallinnasta, henkilöstöhallinnsta, henkilöstön saamisen kehittämisestä, tiethallinnsta, viestintäpalveluista, ikeudellisista palveluista sekä edistää ja seurata virastn kehittämistä Jhtryhmä Jhtryhmän tehtävänä n timia Sumenlinnan hitkunnan päätöksenteka tukevana ja timintaa hjaavana timielimenä. Jhtryhmä timii strategisena suunnitteluryhmänä, jka kkntuu viikittain Jhtryhmässä käsitellään muun muassa: - Sumenlinnan hitkunnan timintaan ja taluteen vaikuttavat merkittävät hankkeet, - Sumenlinnan hitkunnan timintastrategia, - talus- ja timintasuunnitelma, - tulsspimus sekä - tilinpäätös ja timintakertmus. Lisäksi jhtryhmässä käsitellään yleisiä timinnallisia asiita ja lausuntja. Jhtryhmä hjaa tarvittaessa asiita timintayksiköille ja virkamiehille tai timihenkilöille valmisteltavaksi. Jhtryhmän jäseniä vat jhtaja ja yksiköiden päälliköt. Jhtryhmän puheenjhtajana timii jhtaja. Jhtryhmälle nimetään erikseen sihteeri. Jhtryhmään vi kuulua yksiköiden päälliköiden lisäksi muita jhtajan määräämiä virkamiehiä tai timihenkilöitä.

5 5(12) Esimiestapaaminen Esimiestapaamisen tehtävänä n tukea timintayksiköissä harjitettavaa esimiestimintaa. Esimiestapaamisissa käsitellään timintayksikköjen timintatapja ja niiden yhdenmukaistamista sekä Sumenlinnan hitkunnan strategian ja peratiivisten timintjen tteuttamisen kannalta tarpeellisia kysymyksiä. Tavitteena n myös infrmida esimiehiä Sumenlinnan hitkunnan timintaan tai timintaympäristöön liittyvistä asiista ja henkilöstöjhtamiseen ja -hallintn liittyvistä asiista. Esimiestapaamisia järjestetään nin neljä kertaa vudessa. Esimiestapaamiseen kutsutaan jhtajan lisäksi yksiköiden päälliköt, muut timintayksiköiden esimiehet, prjektipäälliköt sekä muun muassa muita asiantuntijatehtäviä tekeviä virkamiehiä ja timihenkilöitä sekä luttamusmies. Esimiestapaamisen puheenjhtajana ja kknkutsujana timii jhtaja tai hallintjhtaja Yksiköt Yleistä Sumenlinnan hitkunnan timinta jakaantuu klmeen ydinprsessiin: Sumenlinnan ylläpitn, Sumenlinnan restaurintiin ja maailmanperintöpalveluihin sekä tukipalveluja tuttavaan hallint- ja lakipalvelut -prsessiin. Kukin pääprsessi mudstaa man yksikkönsä. Työjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi kukin hitkunnan yksikkö ja työntekijä n velvllinen surittamaan jhtajan tai muun esimiehen määräämät työhön liittyvät tehtävät. Pöytäkirjaa tai muistita n pidettävä yksikkökkuksista ja asetettujen työryhmien kkuksista Ydinprsesseista vastaavat yksiköt Sumenlinnan ylläpityksikkö Sumenlinnan ylläpityksikön tehtävänä n isännöinti, ympäristönhit ja kiinteistönhit sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. Isännöinnin tehtäväkknaisuuteen kuuluvat kiinteistöjen kiinteistö- ja asukasturvallisuus, vukraustiminta ja timitilahallinta sekä asukashallint. Ympäristönhidn tehtäväkknaisuuteen kuuluvat ympäristönhidn krdininti, maiseman vyöhykkeiden hit ja kunnstus sekä infrastruktuurin ylläpit. Kiinteistönhidn tehtäväkknaisuuteen kuuluvat siivus, hult ja varastnhit.

6 6(12) Sumenlinnan restaurintiyksikkö Sumenlinnan restaurintiyksikön tehtävänä n perusparannus ja täydennysrakentaminen, vusikrjaukset ja kulttuuriympäristön kehittäminen sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. Perusparannus ja täydennysrakentamisen tehtäväkknaisuus käsittää virastn mat rakennushankkeet, niiden suunnittelun ja rakennuttamisen sekä Sumenlinnan vankilan rakennushankkeiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Vusikrjausten tehtäväkknaisuus käsittää säännöllisesti tehtävät vusikrjaukset ja sellaiset vikakrjaukset, jtka eivät kuulu hulln piiriin. Kulttuuriympäristön kehittämisen tehtäväkknaisuus käsittää Sumenlinnan maankäytön suunnitteluun liittyvän asiantuntijatyön, Sumenlinnan maisemasuunnittelun ja linnitusmaiseman kunnstamisen sekä hittyön linjaamisen Maailmanperintöpalvelut -yksikkö Maailmanperintöpalvelut yksikön tehtävänä n Sumenlinnan esittely ja neuvntapalvelut, maailmanperintötiminnan krdininti ja Sumenlinnan krdininti käyntikhteena sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. Sumenlinnan esittely ja neuvntapalveluiden tehtäväkknaisuuteen kuuluvat maailmanperintöviestintä, matkailuneuvnta sekä kkus- ja juhlatiljen myyntipalvelu. Maailmanperintötiminnan krdininnin tehtäväkknaisuuteen kuuluvat maailmanperintökasvatus, maailmanperintöverkstyhteistyö sekä Sumenlinnan hitsuunnitelman tteutuksen krdininti. Sumenlinnan krdininti käyntikhteena tehtäväkknaisuuteen kuuluvat laadunvalvnta, käyntikhteen verkstyhteistyö sekä tutkimus ja kehittäminen Tukipalveluja tuttava hallint- ja lakipalvelut -yksikkö. Hallint- ja lakipalvelut yksikkö tukee Sumenlinnan hitkunnan strategisten tavitteiden saavuttamista tuttamalla henkilöstö- ja taluspalveluita, tiet- ja viestintäpalveluita sekä ikeudellisia palveluita. Hyvää hallinta edistetään tuttamalla suunnittelu- ja seuranta-asiakirjja sekä hjeita ja valvntaa. Henkilöstö- ja taluspalvelut kstuvat henkilöstöpalveluista ja taluspalveluista. Henkilöstöpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: henkilöstöhallinnn strateginen suunnittelu, rekrytinti ja perehdyttäminen, palvelussuhteen hallinta, palkkaus ja palkitseminen, saamisen kehittäminen, työhyvinvinti, matkustus sekä kehittämishankkeet. Taluspalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: tuljen ja menjen käsittely, kirjanpit, tilinpäätös ja timintakertmus, sisäinen laskenta, suunnitteluprsessi, kehittämishankkeet sekä yleistalushallint. Tiet- ja viestintäpalvelut kstuvat arkist- ja tietpalveluista, tiethallintpalveluista sekä viestintäpalveluista. Arkist- ja tietpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: arkistpalvelut, kkelmapalvelut, kirjaampalvelut, kirjastpalvelut sekä asiahallinnan kehittäminen. Tiethallintpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: timinnan suunnittelu ja rganisinti, hankinnat ja tteutus, palvelut ja tukitimet sekä seuranta ja valvnta. Viestintäpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: suunnittelu ja kehittäminen, työyhteisöviestintä, suhdetiminta, ajankhtaisviestintä, julkaisutiminta, muutsviestintä sekä kriisiviestintä.

7 7(12) Oikeudelliset palvelut kstuvat lakipalveluista, turvallisuus ja riskien hallinnasta sekä yleishallintpalveluista. Lakipalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: ikeudellinen tuki, spimusten krdininti ja ikeellisuus sekä hankintjen krdininti ja ikeellisuus. Turvallisuus ja riskien hallinta sisältää seuraavat tehtäväkknaisuudet: turvallisuuden hallinta, tietturva sekä työsujelu. Yleishallintpalvelut sisältävät mm. seuraavat tehtäväkknaisuudet: tasa-arvsuunnittelu ja yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. 4 ASIOIDEN RATKAISEMINEN JA JOHTAMINEN 4.1. Jhtkunta (asetus 5, 6, 7 ) Laissa ja asetuksessa Sumenlinnan hitkunnalle määrätyt asiat ratkaisee jhtkunta istunnssaan. Jhtkunnan istunnissa asiat ratkaistaan esittelystä. Istunnssa ratkaistavan asian esittelee jhtaja, a. yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies. Sumenlinnan hitkunnan jhtkunnan tehtävänä n: jhtaa ja valva Sumenlinnan hitkunnan timintaa; vahvistaa hitkunnan työjärjestys; tehdä vusittain petus- ja kulttuuriministeriölle esitys hitkunnan talusarviksi sekä timintaja talussuunnitelmaksi; tehdä esityksiä ja alitteita Sumenlinnan alueen hallinnn, hidn ja kunnstuksen kehittämisestä; käsitellä ja ratkaista muut laajakantiset ja tärkeät asiat sekä muut työjärjestyksessä mainitut asiat. Jhtkunta käsittelee ja ratkaisee asetuksen 294/2013 pykälissä 5, 6, 7 ja 12 mainittujen lisäksi seuraavat asiat: maa-alueen pitkäaikainen vukraaminen tai sitä kskevan esityksen tekeminen; yleisten asunnnjakperusteiden vahvistaminen 4.2. Jhtaja Jhtaja jhtaa Sumenlinnan hitkuntaa ja vastaa siitä, että Sumenlinnan hitkunnalle kuuluvat tehtävät hidetaan taludellisesti, tulksellisesti ja vaikuttavasti. Jhtaja ratkaisee Sumenlinnan hitkunnassa ratkaistavat asiat, jita ei le säädetty tai työjärjestyksellä määrätty Sumenlinnan hitkunnan muun virkamiehen ratkaistaviksi (asetus 8 ). Jhtajalla n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaansa kuuluvissa asiissa. Asiat, jiden ratkaisemista n valtineuvstn asetuksella määrätty, n ratkaistava asetuksen määrittämässä järjestyksessä. Asetuksen mukaan jhtajan tehtävänä n jhtaa, valva ja kehittää Sumenlinnan hitkunnan timintaa; hulehtia jhtkunnalle esiteltävien asiiden valmistelusta ja jhtkunnan päätösten täytäntöönpansta; ratkaista hitkunnalle kuuluvat asiat, jtka eivät kuulu jhtkunnan ratkaistavaksi ja jita ei työjärjestyksessä le määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi; nimittää tai ttaa henkilöstön

8 8(12) Jhtajan tehtävänä n asetuksessa mainittujen tehtävien lisäksi: valmistella hitkunnan tulsspimus ja vastata virastn yksiköiden timinnan taludellisuudesta, tulksellisuudesta ja vaikuttavuudesta; jhtaa virastn kehittämistä; valmistella merkittävät, yhteiskunnallisesti vaikuttavat, kk Sumenlinnan hitkunnan timintaa kskevat kannantt; esittää Sumenlinnan hitkunnan edustajan nimeämistä muun viranmaisen tai yhteisön asettamaan timielimeen; päättää Sumenlinnan hitkunnan virkjen ja timien perustamisesta ja lakkauttamisesta; päättää virista ja timinimikkeistä ja niiden khdentamisesta vastuualueille; päättää Sumenlinnan palkkausjärjestelmään kuuluvasta henkilökhtaisesta palkansasta; päättää henkilöstöön khdistuvista irtisanmisista ja lmauttamisista; päättää kaikkien tiljen vukraspimuksista; timia esittelijänä jhtkunnassa; vahvistaa varainkäyttösuunnitelma sekä sen mukaisten eura (ALV 0%) suurempien rakennushankkeiden hankesuunnitelmat ja muut yli eura (ALV 0%) sisältävät hankinnat; päättää yksikön päälliköiden virkamatkista. Asetuksen 9 mukaan jhtaja vi ttaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, jka muutin kuuluisi muun virkamiehen ratkaistavaksi. Jhtajan llessa estynyt timii hänen sijaisenaan jhtajan sijaiseksi määrätty virkamies Hallintjhtaja Hallintjhtajan tehtävänä n timia hallint- ja lakipalvelut yksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Hallintjhtajalla n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Hallintjhtaja ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Hallintjhtajan tehtävänä n vastata hitkunnan taluden ja timinnan suunnitteluasiakirjjen kkamisesta ja sisäisestä valvnnasta, riskien hallinnasta, tietturvasta, henkilöstöhallinnsta, henkilöstön saamisen kehittämisestä, tiethallinnsta, tiet- ja viestintäpalveluista, ikeudellisista palveluista sekä edistää ja seurata virastn kehittämistä. Hallintjhtajan tehtävänä n: valmistella virkamiesten ja timihenkilöiden nimittämisasiat yhteistyössä yksiköiden esimiesten kanssa; päättää henkilöstöön khdistuvista kurinpittimista sekä hitaa em. timenpiteiden neuvttelut; ratkaista maksuliikenteeseen liittyvät asiat päättää varainkäyttösuunnitelman mukaisesta yksikön tehtäväalaan liittyvästä, rahalliselta arvltaan alle eurn (ALV 0%) tilauksesta; päättää asuinhuneistjen vukrien määrittämisestä sekä krtusten timeenpanemisesta ylläpitpäällikön esityksestä;

9 9(12) timia esittelijänä jhtkunnassa man timialueen asiissa; ratkaista asiat, jtka kskevat kk henkilöstöä kskevia yhteisiä kehittämis-, saamis- ja työhyvinvintihankkeita; ratkaista asiat, jtka kskevat lakien, asetusten, hjeiden, määräysten ja muiden säännösten, kuten työ- ja virkaehtspimusten sveltamista ja tulkintaa; ratkaista asiat, jtka kskevat Sumenlinnan hitkunnan henkilökunnalle myönnettäviä vusilmakrvauksia sekä erilliskrvauksia; ratkaista asiat, jtka kskevat tdistusten antamista irtisanutumisten ja virkasuhteen päättymisten salta; ratkaista asiat, jtka kskevat harjittelijiden ja siviilipalvelusvelvllisten ttamista; ratkaista asiat, jtka kskevat sisäisen viestinnän ja verkkviestinnän strategista suunnittelua, ylläpita ja kehitystä; ratkaista asiat, jtka kskevat mediaviestinnän suunnittelua, tutanta ja kehitystä. Lisäksi hallintjhtaja esittelee jhtajalle seuraavat asiat: henkilökhtaiset palkan suudet; virkamiesten ja työsuhteisten nimittämistä ja palvelussuhteiden päättämistä kskevat asiat; virkjen perustamiset ja lakkauttamiset; sivutimilupia kskevat asiat; 4.4. Muut yksiköiden päälliköt ja esimiehet Yksiköiden jhtajat ja päälliköt avustavat jhtajaa virastn jhtamisessa. Yksiköiden esimiehet vastaavat siitä, että heidän jhdettavakseen kuuluvalle timintayksikölle ja timinnalle asetetut tavitteet saavutetaan tehkkaasti ja taludellisesti sekä hulehtivat sisäisestä valvnnasta. Yksiköiden esimiehet seuraavat jhdettavanaan levan timinnan yleistä kehitystä ja tekevät alitteita tarpeellisten uudistusten tekemiseksi. Yksikön jhdssa n jhtajan määräämä virkamies tai timihenkilö. Työjärjestyksessä mainittu yksikön jhtn määrätty ratkaisee asiat ilman esittelyä Ylläpitpäällikkö Ylläpitpäällikön tehtävänä n timia Sumenlinnan ylläpityksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Ylläpitpäälliköllä n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Ylläpitpäällikkö ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Lisäksi ylläpitpäällikön tehtävänä n: esitellä hallintjhtajalle asuinhuneistjen vukrien määrittämisestä sekä yleiskrtusten timeenpanemisesta päättää tilapäisten (enintään 6 kk) asuinhuneistjen vukraspimusten tekemisestä

10 10(12) valmistella jhtajalle asuinhuneistjen vukraspimukset sekä valmistella työhuneiden vukraspimukset yhteistyössä kehittämispäällikön kanssa lausunnn antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa päättää yksikön töiden järjestelystä vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa päättää yksikön tehtäväalaan liittyvän, rahalliselta arvltaan alle eurn (ALV 0%) tilauksen ja työsurituksen tilaamisesta Restaurintijhtaja Restaurintijhtajan tehtävänä n timia Sumenlinnan restaurintiyksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Restaurintijhtajalla n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Restaurintijhtaja ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Lisäksi restaurintijhtaja tehtävänä n: sellaisten yksikön tehtäväalaan kuuluvien tilausten tekeminen, jiden rahallinen arv ei ylitä eura (ALV 0%). suunnittelijavalinnat sekä suunnitelmien hyväksyminen hankkeessa lausunnn antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa päättää yksikön töiden järjestely vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa päättää vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa virastn rakennushankkeiden tteuttamisesta yhdessä rakennuttajapäällikön kanssa Kehittämispäällikkö Kehittämispäällikön tehtävänä n timia maailmanperintöpalvelut -yksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Kehittämispäälliköllä n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Kehittämispäällikkö ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Lisäksi kehittämispäällikön tehtävänä n: vastata Sumenlinnan salta maailmanperintötiminnan krdininnista, verkstyhteistyöstä sekä yksikön tehtäväalaan kuuluvista kehittämishankkeista kansallisella ja kansainvälisellä taslla lausunnn antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa päättää yksikön töiden järjestelystä vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa päättää varainkäyttösuunnitelman mukaisesta yksikön tehtäväalaan liittyvän, rahalliselta arvltaan alle eurn (ALV 0%) tilauksen ja työsurituksen tilaamisesta

11 11(12) valmistella jhtajalle muiden kuin asuinhuneistjen vukraspimukset yhteistyössä ylläpitpäällikön kanssa 4.5. Yksiköiden välinen yhteistyö Sumenlinnan hitkunnan yksiköiden tulee timia niiden käsiteltäviksi kuuluvissa asiissa yhteistyössä keskenään siten, että yksiköiden tehtäväalan tai tehtävien määrittelyjen estämättä tehtävät hidetaan tehkkaasti, laadukkaasti ja vaikuttavasti Vurvaikutteinen jhtaminen Sumenlinnan hitkunnassa nudatetaan avinta, vurvaikutteista ja keskustelevaa jhtamista. Jhtaja tekee petus- ja kulttuuriministeriön kanssa Sumenlinnan hitkunnan timintaa hjaavan tulsspimuksen. Jhtaja käy yksiköiden päälliköiden ja jhdn krdinaattrin kanssa vusittain tuls- ja kehityskeskustelut tavitteista ja niiden tteutumisesta. Yksiköiden päälliköt ja esimiehet käyvät man henkilöstönsä kanssa vusittain tuls- ja kehityskeskustelut timinnan ja työn tavitteista ja niiden tteutumisesta. 5. MUUT MÄÄRÄYKSET 5.1. Valtin edunvalvnta Sumenlinnan hitkunta kantaa ja vastaa valtin pulesta sekä valv tumiistuimessa, välimiesmenettelyssä ja muissa viranmaisissa valtin etua ja ikeutta virasta kskevissa asiissa. Jhtajalla ja hänen määräämällään virkamiehellä n ikeus ilman eri valtuutusta valva tai valtuuttaa asiamies valvmaan valtin etua ja ikeutta edellä mainituissa asiissa sekä ttaa virastn pulesta vastaan haasteen tiedksiant Virkamiesten ja työsuhteisten muut tehtävät Virkamiehen ja työsuhteisen n sen lisäksi, mitä hänen tehtävistään n muualla säädetty tai määrätty, suritettava ne työhön ja virastn tehtäväalaan liittyvät tehtävät, jtka jhtaja, hallintjhtaja ja yksiköiden päällikkö määrää Yhteistiminta Sumenlinnan hitkunnan sisäiset asiat valmistellaan yhteistiminnassa henkilöstön kanssa. Sumenlinnan hitkunnassa timii yhteistyötimikunta, jka käsittelee yhteistimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat. Yhteistimintamenettelyn piiriin kuuluvia asiita vat mm. Sumenlinnan hitkunnan rganisaatin ja tehtäviin sekä keskeisiin säännöksiin ja määräyksiin khdistuvat muutkset, timintaa ja talutta kskevat suunnitelmat ja muutkset, henkilöstösuunnitelmat ja henkilöstöhallinta kskevat periaatteet, henkilöstön työhön ja työlihin khdistuvat lennaiset muutkset, lmautukset ja irtisanmiset taludellisista ja tutannllisista syistä, työsujelun ja työterveyshulln yhteistimintaan kuuluvat asiat sekä tiedtustiminnan periaatteet.

12 12(12) Päätöksentessa, asiiden esittelyssä ja työ- ja virkatehtäviä suritettaessa muutinkin tulee Sumenlinnan hitkunnan henkilökunnan nudattaa yhteistiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä Jhtajan infrminti 6. VOIMAANTULO Jhtajaa n infrmitava periaatteellisesti merkittävistä esille tulevista ja vireillä levista asiista. Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n hyväksynyt tämän työjärjestyksen ja se tulee vimaan Tällä työjärjestyksellä kumtaan jhtkunnan vahvistama työjärjestys. Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n muuttanut tätä työjärjestystä

Suomenlinnan hoitokunnan työjärjestys

Suomenlinnan hoitokunnan työjärjestys Suomenlinnan hoitokunnan työjärjestys Päivitetty 16.12.2015 Dnro 2 (15) Sisällysluettelo 1 Säädösperusta... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 3 Organisaation tehtävät ja sisäinen organisointi... 4 3.1 Organisaatio

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Alueellinen jätehuoltojaosto

Alueellinen jätehuoltojaosto Alueellinen jätehultjast - Kuntien yhteinen jätehultviranmainen Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast Kunta jätelain mukainen vastuu yhdyskuntajätehullsta julkisikeudellinen palvelutehtävä mistajahjaus

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012)

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) 1 PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) TOIMIALA Palvelu Nykytila Palvelukuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju ja Savnlinna hitavat alla mainitut

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne 10342305 Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) 10342318 Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) 10342486

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Finanssivalvonnan työjärjestys

Finanssivalvonnan työjärjestys 1 Finanssivalvonnan työjärjestys Johdanto Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 8 :n mukaan pankkivaltuusto vahvistaa Finanssivalvonnalle työjärjestyksen. Pankkivaltuuston tehtävänä on 1) valvoa

Lisätiedot

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 Vusisuunnitelma 2014 PRCF:n Trphy jast 17.10.2013, Hämeenlinna 2 TOIMINTA-AJATUS Kilpailemisesta ja rata-ajsta kiinnstuneita Prsche harrastajia varten perustettiin vunna

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Liite 1 5 Oulun ylipistn henkilöstöhjelma 2013-2015 Työryhmän esitys 25.3.2013 Oulun ylipist n kansainvälisesti hukutteleva ja vetvimainen työnantaja. Osaava henkilöstö lu kansainvälisen huippuylipistn.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

1 0-11- 2015 J /3 /I~

1 0-11- 2015 J /3 /I~ ~ OIKEUSIISTERIÖ TULOSTAVOITEASIAKIRJåc/3 16.10.2015 VALTAKU i\:~,i.',syyn~jäj~virasto 1 0-11- 2015 J /3 /I~ VAL TAKUASVYTT ÄJÄVIRASTO TULOSTAVOITEASIAKIRJA KAUDELLE - 2019 Oikeusministeriö ja Valtakunnansyyttäjänvirast

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstöraprtti 2012 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Yhteistyötimikunta XX.XX.2013 Yhtymähallitus 20.3.2013 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä.

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä. PÖYTÄKIRJA MU KU Asia: Maaperän tutkimus- ja kunnstusyhdistys ry:n syyskkus Aika ja paikka: 16.11.2007, Sumen ympäristökeskus Läsnälijat: Kkukseen sallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä. 1.

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Hoivamaatalous: huipputasolla

Hoivamaatalous: huipputasolla ECVET yksikkö nr 1 Edellytykset: Hiva -maataluden yrittäjä Hivamaatalus: huipputaslla Tavite: Pystyä tekemään päätös hivamaatalusyrityksen perustamisesta ttaen humin maatilan mahdllisuudet sekä hivamaataluteen

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstöraprtti 2013 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Yhteistyötimikunta 24.3.2014 Yhtymähallitus 26.3.2014 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. 1 Viraston yksiköt ja henkilöstö. 2 Avaintoiminnot ja asiantuntijaryhmät

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. 1 Viraston yksiköt ja henkilöstö. 2 Avaintoiminnot ja asiantuntijaryhmät 1 (7) VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja viraston

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot