TYÖKYVYTTÖMYYDEN UHKA, ARVIOINTI JA KUNTOUTUSTARPEEN TOTEAMINEN. Petri Järvinen, LKT Työterveys- ja terveydenhuollon erikoislääkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKYVYTTÖMYYDEN UHKA, ARVIOINTI JA KUNTOUTUSTARPEEN TOTEAMINEN. Petri Järvinen, LKT Työterveys- ja terveydenhuollon erikoislääkäri 10.10."

Transkriptio

1 TYÖKYVYTTÖMYYDEN UHKA, ARVIOINTI JA KUNTOUTUSTARPEEN TOTEAMINEN Petri Järvinen, LKT Työterveys- ja terveydenhuollon erikoislääkäri TTL

2 TURVAA TYÖKYVYLLE Toimenpiteet työpaikalla Omat ja työpaikan keinot eivät riitä Työkykyongelma Varhainen havaitseminen Toimenpiteet työpaikalla työaikajärjestelyt työn muokkaaminen osaamisen kehittäminen ergonomia, apuvälinearvio Sairaus, ei työkyvyttömyyseläkkeen uhkaa Hoito, fysioterapia, ASLAK työterveyshuolto Kela Sairaus, työkyvyttömyyseläkkeen uhka Ammatillinen kuntoutus Liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt Ilmarinen Kela Työkykyinen työntekijä

3 SAIRAUDEN VAIKUTUS TOIMINTA- JA TYÖKYKYYN Sairaus Oireet Toimintakyky Työkyky = Toimintakyky Työn vaatimukset

4 MITÄ ON TYÖKYKY? Työ ja työympäristö Ammattitaito Terveydentila Sosiaaliset suhteet Ihminen Eläkelainsäädäntö Henkilöstöpolitiikka Työyhteisö

5 TYÖKYKY ELÄKEVAKUUTUKSESSA Työ Terveydentila Ihminen Eläkelainsäädäntö

6 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄSTÄ VUOSINA VARSINAISTA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKETTÄ SAANEET SAIRAUSPÄÄRYHMÄN MUKAAN Mielenterveyden häiriöt Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Muut sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet Lähde: ETK

7 Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkemeno vuonna 2013 sairauspääryhmittäin Sairauspääryhmä Yksityinen sektori milj. Julkinen sektori milj. Yhteensä milj. % Tartunta- ja loistaudit 5,5 2,2 7,7 0,3 Kasvaimet 53,5 23,9 77,5 3,4 Umpieritys- yms. sairaudet 31,6 11,8 43,4 1,9 Mielenterveyden häiriöt 551,8 268,1 819,8 36,2 Hermoston sairaudet 138,9 56,0 194,9 8,6 Silmän sairaudet 20,4 7,3 27,7 1,2 Korvan sairaudet 6,6 3,8 10,4 0,5 Verenkiertoelinten sairaudet 142,2 39,5 181,7 8,0 Hengityselinten sairaudet 27,8 9,1 36,9 1,6 Ruuansulatuselinten sairaudet 13,5 5,0 18,5 0,8 Ihon ja ihonalaiskudosten sairaudet 7,8 3,1 11,0 0,5 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 488,9 202,5 691,3 30,5 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 6,0 1,8 7,8 0,3 Synnynnäiset epämuodostumat 9,5 4,5 14,0 0,6 Vammat, myrkytykset yms. 82,9 23,5 106,4 4,7 Muut sairaudet 12,0 6,4 18,3 0,8 Yhteensä 1 598,9 668, ,5 100,0

8 MASENNUKSESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET OVAT KASVANEET YLI VIIDENNEKSELLÄ Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkemeno vuosina sairauspääryhmittäin, milj. vuoden 2012 rahassa Sairausryhmä Muutosindeksi 2000=100 Lähde: ETK Mielenterveyden häiriöt 797,6 833,6 888,5 891,0 877,7 901,4 828,6 104 Masennus 356,9 400,1 447,0 458,3 461,2 472,9 434,4 122 Muut 440,7 433,5 441,5 432,7 416,4 428,5 397,2 90 Verenkiertoelinten sairaudet 335,6 311,6 296,2 271,5 248,8 232,3 194,0 58 TULE-sairaudet 829,8 798,7 804,4 787,1 782,2 796,1 716,8 86 Muut sairaudet 634,3 634,3 654,8 648,4 630,1 637,3 583,1 92 Kaikki 2 597, , , , , , ,5 89

9 KUNTOUTUJAT VUOSINA Lähde: ETK

10 VUONNA 2012 PÄÄTTYNEIDEN KUNTOUTUSOHJELMIEN HINTA ohjelmaa Kokonaiskustannukset 76 milj. ja /ohjelma Onnistuneet ohjelmat - palasi töihin - jatkaa opiskelua - työtön (72 %) Eläkkeellä - Täysi työkyvyttömyyseläke 405 (53 %) - Osatyökyvyttömyyseläke 354 (47 %) 759 (15 %) Muu - kuntoutus keskeytyi - syytä ei tiedetä - siirtyi tapaturmavakuutuksen piiriin 661 (13%) Kaikkien päättyneiden ohjelmien kustannukset/onnistuneet ohjelmat = onnistuneen ohjelman keskimääräinen hinta Työkyvyttömyyseläkkeen keskimääräiset kustannukset /vuosi Lähde: ETK

11 ELÄKE VERSUS PALKKATULO Työkyvyttömyyseläke (TK) tietyssä iässä verrattuna työskentelyyn keskipalkan ollessa 1900 /kk. Ikä TK-eläkkeen alkaessa TK-eläke 63- vuotiaaksi Ansio 63- vuotiaaksi

12 TYÖKYVYTTÖMYYDEN MÄÄRITELMÄ TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄSSÄ Oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä on työntekijällä, jonka työkyvyn voidaan sairauden, vian tai vamman johdosta arvioida, kun otetaan huomioon myös jo kulunut aika, olevan yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan alentunut vähintään kahdella viidenneksellä. Työkyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka suorittamista voidaan häneltä kohtuudella edellyttää silmällä pitäen hänen koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa, ikäänsä ja asumisolosuhteitaan sekä näihin verrattavia muita seikkoja.

13 TYÖKYVYN ALENEMAN PYSYVYYS Sairauden, vian tai vamman aiheuttama työkyvyn alenema on pysyvä, kun hoidolla, lääkinnällisellä kuntoutuksella ja ammatillisella kuntoutuksella ei voida parantaa työkykyä.

14 TYÖKYVYTTÖMYYDEN UHAN MÄÄRITELMÄ TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄSSÄ Sairaus, vika tai vamma aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti ja objektiivisesti todettavissa olevan uhan työkyvylle. Tällöin tarkoitetaan 1. sairaudella diagnosoitua sairautta, jonka osalta hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet on otettu huomioon 2. lähivuosilla noin viiden vuoden ajanjaksoa 3. uhalla työkyvylle tilannetta, jossa vakuutetulla on arviointihetkellä sellainen sairaudesta johtuva työkyvyttömyyden uhka, että hänelle lähivuosina ilman ammatillisen kuntoutuksen toimia tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke ( täysi- tai osatyökyvyttömyyseläke)

15 TYÖKYVYTTÖMYYDEN UHAN MÄÄRITELMÄ TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄSSÄ Sairaus, vika tai vamma aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti ja objektiivisesti todettavissa olevan uhan työkyvylle. Todennäköisyys arvioidaan käyttämällä ammattitautien diagnostiikassa sovellettavaa asteikkoa: 1) erittäin todennäköinen 2) todennäköinen 3) mahdollinen 4) epätodennäköinen 5) erittäin epätodennäköinen.

16 TYÖELÄKEKUNTOUTUS Tuemme työhön paluuta ja ammatinvaihtoa silloin, kun sairaus uhkaa työntekijän tai yrittäjän työkykyä Neuvomme ja ohjaamme Tuemme tarvittaessa työhönpaluusuunnitelman laatimista tekemällä toimeksiannon palveluntuottajalle Tuemme taloudellisesti Annamme toimeentulon kuntoutuksen ajalle Maksamme kuntoutuksesta aiheutuvia tarpeellisia ja välttämättömiä kustannuksia

17 KUNTOUTUS TYÖPAIKALLA Työkokeilu (kesto yleensä 1-3 kk) Kuntoutuja voi työskennellä aluksi osa-aikaisesti Paluu entiseen työhön pitkän sairausloman tai kuntoutustuen jälkeen Vaihto muokattuihin tai kokonaan uusiin tehtäviin Masennuksessa tukea enintään 6 kk Työhönvalmennus (kesto yleensä ½ - 1 vuotta) Pidempikestoinen perehdytys uuteen työhön Myös työpaikan ulkopuolinen ammatillista kurssitus mahdollinen Oppisopimuskoulutus (ammatillinen tutkinto) Hyväksyjä paikallinen oppisopimuskeskus Edellyttää määräaikaista työsopimusta, jonka ajalta työnantaja maksaa palkan. Maksamme kuntoutusrahan työnantajalle enintään palkan suuruisena.

18 MUISTA MYÖS: Ammattiin johtava koulutus ammatillinen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto Elinkeinotuki yrittäjälle elinkeinotoiminnan aloittamiseen ja jatkamiseen Lisäksi Ilmarinen voi tukea työhönpaluusuunnitelman laatimista silloin kun kuntoutuja ei sitä osaa itse laatia

19 Kuntoutusmyöntö- ja hylkäysprosentit vuosina Vuosi Myöntö % Hylkäys % Päätösten lukumäärä

20 TYÖKYVYTTÖMYYDEN UHKA SAIRAUSRYHMITTÄIN Pahanlaatuiset sairaudet Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt Hermostonsairaudet Silmän ja korvan sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet Hengityselintensairaudet Ihotaudit Ruuansulatuselinten sairaudet Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Synnynnäiset epämuodostumat Vammat Aivovamman ja niiden jälkitilat 20

21 PAHANLAATUISET KASVAIMET JA NIIDEN HOITOJEN JÄLKITILAT Rakko- ja suoliavanteet Rakon ja suolen toimintahäiriöt Ruumiinjäsenten menetykset Rintasyöpä- eturauhassyöpähoitojen jälkitilat 21

22 UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET Diabetes: fyysinen ja kolmivuorotyö, liikenne siirtomunuainen 22

23 MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT Mielenterveyden häiriöt (kuten esim. mielialahäiriöt tai psykoosit) Uupuminen tai työelämässä stressaantuminen MBD-ADHD Käytös- ja tunnehäiriöt Oppimiskyvyn ja puheen ja kielen kehityksen häiriöt 23

24 MASENNUS Sekamuotoinen ahdistusmasennushäiriö Lievä masennus Keskivaikea masennus Vaikea masennus Psykoosioireinen masennus Sopeutumishäiriö Pitkäaikainen masennus Persoonallisuushäiriöt

25 HERMOSTON SAIRAUDET MS-tauti Parkinsonin tauti Epilepsia: ajo-työ tai vuorotyö, tapaturma-alttius Lihassairaudet 25

26 SILMÄN JA KORVAN SAIRAUDET Heikkonäköinen: ajo-oikeus, värisokeus Huonokuuloisuus: melutyö ja tapaturma-alttius 26

27 VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET Sepelvaltimosairaus Sydäninfarkti Sydämenvajaatoiminta Aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat: halvaukset ja neuropsykologiset ongelmat Synnynnäinen sydänvika 27

28 SEPELVALTIMOTAUTI JA SYDÄMEN VAJAATOIMINTA CCS- (NYHA-) luokka Rintakipuoireen aiheuttava rasitusaste tai työ Ergometrinen suorituskyky I II III IV Poikkeuksellisen kova rasitus voi aiheuttaa oireen, mutta potilas kykenee kantamaan 10-20kg taakkoja, tekemään esim. metsä- ja rakennustöitä. Tavallinen rasitus aiheuttaa vain lievän kivun, esim. kiirehtiminen, ylämäen kävely ja pidempään ponnistelu. Reipas kävely, puutarhatyöt ja kevyt maataloustyö sujuvat. Tavallinen tasamaan kävely aiheuttaa rajoittavan rintakivun. Vuoteen sijaus, ikkunoiden pesu, rauhallinen kävely ja kevyt teollisuustyö sujuvat. Levähdyshetket ovat tarpeen. Mikään fyysinen rasitus ei ole kivutonta, oireita levossakin, pukeutumisessa ja peseytymisessä. >150W W 20-75W <20W

29 HENGITYSELINTEN SAIRAUDET Astma Keuhkoahtaumatauti Allerginen nuha 29

30 IHOTAUDIT Atopia Kosketusallergia Psoriasis Erytrodermia 30

31 RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET Crohnin tauti (pitkäaikainen suolistotulehdus) Colitis ulcerosa eli haavainen suolitulehdus: avanne Keliakia: niveltulehdus 31

32 TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET Selkärangan sairaudet Ylä- ja alaraajojen nivelrikot Reumaattiset niveltulehdukset Pehmytkudossairaudet Fibromyalgia (laaja-alainen kipu- ja uupumisoireyhtymä) Epikondyliitit TOS-oireyhtymä eli rintakehän yläaukeaman toiminnallinen ahtautuminen 32

33 SELÄN RAPPEUTUMASAIRAUS Selän rappeutuma, johon ei liity hermokudoksen puristusta Selän rappeutuma, jossa on nikamasiirtymä Välilevypullistuma, joka aiheuttaa hermovaurion Selkäydinkanavan ahtaus Selkäytimen puristus Selän rappeutuma ja vanha hermovaurio Leikattu selkä

34 VAMMAT Aivovammat ja niiden jälkitilat Whiplash eli niskan retkahdusvamma Hartiapunoksen venytysvamma 34

35 MITÄ TAPAHTUU MISSÄKIN VAIHEESSA? Uusi käytäntö alkaen Sairaus alkaa! 1 Sairausvakuutuslain mukainen päiväraha Kelasta 2 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus työterveyshuoltoon 3 Kela pyytää selvitystä kuntoutustarpeesta 4 Työterveyshuollon lausunto Kelaan 5 Kelan kehotus hakea kuntoutusta tai eläkettä 6 & 7 Osatyökyvyttömyys, täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki Paluu töihin 30 päivää 60 päivää 90 päivää arkipäivää päivää 300 päivää

36 KUNTOUTUSAJAN TOIMEENTULO 33 %-eläkkeestä Palkka Työkyvyttömyyseläke (myös kuntoutusavustuksen määrä) Kuntoutusraha on noin 70 % palkasta Ilmarisen tukema kuntoutus alkaa Jos työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, maksamme kuntoutusrahan työnantajalle. Tällöin työnantajan on sitä haettava Työnantajan hakemus kuntoutusrahasta hakemuksella.

37 KUNTOUTUSOHJELMAN JÄLKEEN Töihin Työnhakijaksi työvoimatoimistoon Työhönvalmennusta voimme tukea kahden kuukauden ajan työllistymisen edistämiseksi Harkinnanvaraisella kuntoutusavustuksella voimme tukea yritystoiminnan aloittamista Jatko- /täydennyskoulutusta tuemme vain, jos kuntoutujan terveydentila on heikentynyt entisestään

38 80 % Ilmarisen kuntoutujista palaa työelämään. Lisätietoja ja hakulomakkeet:

Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä. Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä ja kuntoutuksessa Oulun yliopisto 18.11.11. Jukka Kivekäs, ylilääkäri

Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä. Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä ja kuntoutuksessa Oulun yliopisto 18.11.11. Jukka Kivekäs, ylilääkäri Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä Ajankohtaista vakuutuslääketieteessä ja kuntoutuksessa Oulun yliopisto 18.11.11. Jukka Kivekäs, ylilääkäri Aiheita Vakuutuslääketiede Työkyvyttömyystilastoja Työkyvyn

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat Työeläkelaitokset Kela AMMATILLINEN KUNTOUTUS Tapaturmaja liikennevakuutus Terveydenhuollon toimijat (työterveyshuolto, erikoissairaanhoito,

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄLY:n koulutustilaisuus 2.5.2013 Kyösti Haukipuro Ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue 1 Esityksen sisältö Työkyvyn arviointi eri tilanteissa Kuntoutusraha ja päihdekuntoutus

Lisätiedot

Kuntoutustietoa yrittäjille

Kuntoutustietoa yrittäjille Kuntoutustietoa yrittäjille Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hanke 18.11.2011 TIIVISTELMÄ Kuntoutus Kuntoutus voidaan määritellä ihmisen tai ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä

Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Mielenterveys ja työkyvyttömyys

Mielenterveys ja työkyvyttömyys Mielenterveys ja työkyvyttömyys huhtikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN ry Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta.

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta. 1 of 61 04/08/2011 13:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 13.6.2003/549 13.6.2003/549 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Kunnallinen

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuorten ammatillinen kuntoutus Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi 9.3.2012 Helsinki Päihdelääketieteen päivät Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke 1.3.

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön asiakastyötoimikunnan seminaari 11.9.2014 Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela /Terveysosasto/Kuntoutusryhmä

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli työhön palaamisessa

Työterveyshuollon rooli työhön palaamisessa Työterveyshuollon rooli työhön palaamisessa Heikki Arola Ylilääkäri, työterveys, Pirkanmaa ja Kanta-Häme LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon el AVH-Päivät 2011: AVH ja työelämä Aivoverenkiertohäiriöiden

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

EPILEPSIA JA TYÖ - YLEISÖTILAISUUS. Ammatillinen kuntoutus kannattaa. 29.10.2014, Postitalo. Päivi Leinonen kuntoutusasiantuntija Keva

EPILEPSIA JA TYÖ - YLEISÖTILAISUUS. Ammatillinen kuntoutus kannattaa. 29.10.2014, Postitalo. Päivi Leinonen kuntoutusasiantuntija Keva EPILEPSIA JA TYÖ - YLEISÖTILAISUUS Ammatillinen kuntoutus kannattaa 29.10.2014, Postitalo Päivi Leinonen kuntoutusasiantuntija Keva Ammatillinen kuntoutus Jos sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä

Lisätiedot

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10 asioissa Ohje on annettu vakuutuslaitoksille tiedoksi TAKO:n kiertokirjeellä Matkakuluja koskevia ohjeita sovelletaan 182013 ja sen jälkeen tehtyjen matkojen kustannusten korvaamiseen Tätä aiemmin tehtyjen

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi Keski-Suomen TE-toimistouudistus Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi 1 Tavoitteena asiantuntevat ja asiakkaan palvelutarpeeseen pohjaavat palvelut Asiakas saa sekä tarvitsemansa erityisosaamisen että

Lisätiedot

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1 II TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 2.1. Johdanto 2.2. Kuntoutuksen yleinen määritelmä 2.3. Kuntoutuksen edellytykset 2.4. Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arvioinnissa huomioon otettavat

Lisätiedot

Mielenterveyspotilaitten ammatillinen kuntoutus: Tuottavuutta vai turhuutta?

Mielenterveyspotilaitten ammatillinen kuntoutus: Tuottavuutta vai turhuutta? Mielenterveyspotilaitten ammatillinen kuntoutus: Tuottavuutta vai turhuutta? Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve 17.9.2014 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Hyvä työ tukee mielenterveyttä Työntekijän

Lisätiedot

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 46 27/05/2011 11:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1272 22.12.2006/1272 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yrittäjän

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta R RAPORTTEJA Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta Miksi masennus vie eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä;

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä; 1 of 66 27/05/2011 12:17 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 19.5.2006/395 19.5.2006/395 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työntekijän

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Kuntoutustahot 2 Vaihtoehtoja, kun sairaus pitkittyy Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha Sairastuneella henkilöllä on

Lisätiedot

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on?

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? & Työ epilepsia Sisältö LUKIJALLE 3 EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? 4 4 5 KOHTI TYÖELÄMÄÄ Epilepsia ja ammatinvalinta Koulutusväylät Opiskelun rahoittaminen

Lisätiedot