Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana Annu Haapakangas, Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl."

Transkriptio

1 Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana Annu Haapakangas, Työterveyslaitos

2 Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden kokemuksia valaistuksesta ja valaistuksen vaikutusta työssä suoriutumiseen sekä työhyvinvointiin ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen 1. kysely suoritettiin maalis huhtikuussa kysely suoritettiin tammi helmikuussa 2008, jolloin työntekijät olivat ehtineet tottua uuteen valaistukseen Kyselyt onnistuivat erittäin hyvin, vastausprosentti lähes 100 % Sekä halli että toimistotiloissa työskentelevät osallistuivat kyselyyn toimistotyöntekijöitä 2 5 (osa työskentelee myös halleissa) Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

3 Kyselyvastausten analysointi vastaajia oli 1. kyselyssä 28 hlöä ja 2. kyselyssä 31 seuraavissa kuvioissa esitettävissä tuloksissa ovat mukana kaikki vastaajat molemmista vaiheista sen sijaan tilastollisissa analyyseissä olivat mukana vain molempiin kyselyihin osallistuneet (21 hlöä) menetelmänä Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testiä tilastollisesti merkitsevät tulokset on merkitty p arvoilla p <.05 tarkoittaa, että tulos katsotaan tilastollisesti merkitseväksi Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

4 TULOKSET: Yleinen sisäympäristö (kuinka usein seuraavista tekijöistä koetaan haittaa omassa työpisteessä) melu lämpöolot p.01 pöly ja lika ilmanlaatu veto 1 ei koskaan 5 erittäin usein hajut ilmankosteus valaistus p.001 Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

5 Tyytyväisyys työympäristöön kokonaisuutena % erittäin tyytymätön melko tyytymätön ei tyytyväinen eikä tyytymätön melko tyytyväinen erittäin tyytyväinen Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

6 Valaistuksen eri osa alueiden aiheuttama haitta työlle valon vähyys valaistuksen epätasaisuus p.001 p.01 1 ei koskaan 5 erittäin usein valojen välke, värinä, vilkkuminen sähkövalon aiheuttamat heijastukset (esim. näytöllä) kirkkaat kohteet (esim. paljaat lamput) sähkö /luonnonvalon aiheuttamat varjot p.05 ihon tai muun värin vääristyminen luonnonvalon aiheuttamat heijastukset (esim. näytöllä) liika valo p.05 Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

7 Valaistuksen epäkohdat (edellisestä listasta tuli valita, mikä on valaistuksen suurin epäkohta; osa valitsi useamman kuin yhden) I vaiheessa pahimpia epäkohtia olivat valon vähyysv sekä valaistuksen epätasaisuus (molemmissa 13 hlön maininta) ulkoa tulevan valon aiheuttamista heijastuksista, valon värisävystä sekä valon värinästä 1 maininta II vaiheessa suurimmiksi epäkohdiksi nimettiin edelleen valaistuksen epätasaisuus (7 hlöä) ja valon vähyysv (5 hlöä) lisäksi 1 2 hlöä mainitsi seuraavat: liika valo, valon värinä, heijastukset, kirkkaat kohteet, valon värisävy 4 hlöä ilmaisi kohdassa "Muu, mikä?", että valaistuksessa ei ollut heidän mielestään epäkohtia ja 7 hlöä jätti kokonaan vastaamatta (mahdollisesti he kokivat ettei epäkohtia ollut? Kysymyksessä ei siis ollut "Ei epäkohtia" vaihtoehtoa) Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

8 Valaistusolosuhteiden vaikutus työtapoihin (kuinka usein joudutaan valaistuksen vuoksi toimimaan seuraavilla tavoilla, jotta työstä selviydyttäisiin) työskentely hankalassa asennossa keskustelu työtoverien kanssa p =.054 pinnistely kovemmin aloite parannuksista p <.05 työn laadusta tinkiminen p <.05 töiden siirto, ylityöt työpisteen vaihto valojen sammuttaminen, himmentäminen työn keskeytys, ylim. tauko p <.05 1 ei koskaan 5 erittäin usein Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

9 Muut valaistuksesta työlle aiheutuvat haitat Laatikoissa niiden vastaajien osuus, jotka vastanneet 'joskus', 'usein' tai 'erittäin usein' (loput vastanneet 'ei koskaan' tai 'harvoin') VAIHE 1 VAIHE 2 Työssä sattuu virheitä (p <.01) 39,3 % 3,3 % Työvälineitä tms. vaikea löytää Työssä syntyy vaaratilanteita Turvaton olo työpaikalla 25 % 10 % 14,3 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

10 Valaistuksen itse arvioitu vaikutus työn nopeuteen ja laatuun Kyselyn toteutushetkellä vallinneen valaistuksen arvioitu vaikutus OMAN TYÖN LAATUUN 20 (p.001) 10 0 % 80 heikentää selvästi heikentää jonkin verran ei mitenkään parantaa jonkin verran parantaa selvästi...ja NOPEUTEEN (p.001) hidastaa selvästi hidastaa jonkin ei mitenkään nopeuttaa jonkin nopeuttaa % verran verran selvästi Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

11 Tyytyväisyys työpisteen valaistukseen kokonaisuutena (p <.001) % erittäin tyytymätön melko tyytymätön ei tyytyväinen eikä tyytymätön melko tyytyväinen erittäin tyytyväinen Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

12 Yksilöllisen valaistuksen tarve Tyytyväisyys valaistuksen säätöja ohjausmahdollisuuksiin (p <.001) Ylimääräisen, siirrettävän valaisimen tarve omassa työpisteessä (p <.05) erittäin tyytymätön melko tyytymätön ei tyytyväinen eikä tyytymätön melko tyytyväinen erittäin tyytyväinen 0 Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos erittäin tarpeeton/ A. Haapakangas melko tarpeeton / melko tarpeellinen erittäin tarpeellinen 12

13 Oireiden määrä kyselyn ajankohtana kartoitettiin valaistukseen/ympäristötekijöihin liittyviä fyysisiä oireita sekä yleisiä stressioireita muutokset suurempia hallitiloissa työskentelevillä Niska,selkä,hartiakivut Väsymys,rasittuneisuus Univaikeudet Motivaatiovaikeudet Silmien väsyminen Ärtyneisyys Keskittymisvaikeudet Päänsärky p <.05 p <.05 Muistivaikeudet Masentuneisuus,alakuloisuus Silmien kuivuminen p <.05 1 ei koskaan 5 erittäin usein Silmien vetisyys Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

14 Oireiden liittyminen valaistukseen Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, missä määrin heidän mainitsemansa oireet johtuivat valaistuksesta (vs. muut työhön tai elämään liittyvät asiat) II vaiheessa valaistuksen osuus oireiden syynä väheni johdonmukaisesti (poikkeuksena niska hartia säryt), mutta tätä muutosta ei voitu luotettavasti tutkia tilastollisin menetelmin, koska oireista kärsivien määrä oli tähän liian pieni Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

15 Tärkeimmät tulokset pähkinänkuoressa Prosenteissa niiden vastaajien osuus, joilla haittoja useammin kuin harvoin (=joskus, usein, erittäin usein) Ennen Jälkeen Työssä sattuu virheitä (p <.01) 40,9 % 4,8 % Työskentely hankalassa asennossa (p=.052) 45,4 % 38,1 % Työn laadusta tinkiminen (p <.05) 31,8 % 4,8 % Väsymys, rasittuneisuus (p <.05) * 28,6 % 13,6 % Motivaatiovaikeudet (p <.05) 38,1 % 9,6 % * tuloksissa mukana väsymyksestä paljon / erittäin paljon kärsivät Tyytyväisyys (luvuissa melko / erittäin tyytyväiset) Ennen Jälkeen valaistukseen (p <.001) 18,2 % 81,8 % valaistuksen ohjaus ja säätömahdollisuuksiin (p <.001) 0,0 % 63,6 % työympäristöön (ns) 61,9 % 72,2 % työhön kokonaisuutena (ns) 54,5 % 63,6 % Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

16 Yhteenveto Valaistusolosuhteet koetaan saneerauksen jälkeen selvästi paremmiksi valaistuksen haitat ovat vähentyneet ja uuteen valaistukseen ollaan tyytyväisiä valaistus on nyt pienin sisäympäristöongelma työpaikalla Valaistuksen vaikutus tuli eniten esille työn laatuun liittyvissä kysymyksissä virheitä arvioidaan sattuvan nykyään huomattavasti vähemmän, työn laadusta tinkitään harvemmin ja valaistuksen koetaan parantavan oman työn laatua hyödyt ovat suurempia hallitiloissa kuin toimistossa Myös oireissa, työtyytyväisyydessä ja työyhteisön kokemisessa tuli esille pientä muutosta positiiviseen suuntaan valaistussaneerauksen osuutta tähän ei voida erottaa muiden parannusten vaikutuksesta viittaa kuitenkin siihen, että kokonaisuutena muutoksilla on myönteistä vaikutusta ja niiden toteutus on sujunut hyvin Valaistussaneeraus kyselytulokset / Työterveyslaitos / A. Haapakangas /

TOIMISTOJEN KOETUT ÄÄNIOLOSUHTEET - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO. Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen* ja Valtteri Hongisto

TOIMISTOJEN KOETUT ÄÄNIOLOSUHTEET - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO. Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen* ja Valtteri Hongisto - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen ja Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio Turun yliopisto, psykologian laitos Lemminkäisenkatu 14-18

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

MUUTTO HUONETOIMISTOSTA AVOTOIMISTOON MITEN 1 JOHDANTO TYÖRAUHALLE JA YHTEISTYÖLLE KÄVI? Valtteri Hongisto ja Riikka Helenius

MUUTTO HUONETOIMISTOSTA AVOTOIMISTOON MITEN 1 JOHDANTO TYÖRAUHALLE JA YHTEISTYÖLLE KÄVI? Valtteri Hongisto ja Riikka Helenius MUUTTO HUONETOIMISTOSTA AVOTOIMISTOON MITEN TYÖRAUHALLE JA YHTEISTYÖLLE KÄVI? Valtteri Hongisto ja Riikka Helenius 1 Työterveyslaitos Lemminkäisenkatu 14-18 B 20520 Turku valtteri.hongisto@ttl.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus

Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus , tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus TOTI-HANKKEEN LOPPURAPORTTI Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Hannu Koskela, Jukka Keränen, Henna Maula, Riikka Helenius, Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen,

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Huonelämpötilan vaikutus työtehokkuuteen ja lämpöviihtyvyyteen

Huonelämpötilan vaikutus työtehokkuuteen ja lämpöviihtyvyyteen Huonelämpötilan vaikutus työtehokkuuteen ja lämpöviihtyvyyteen Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi TEHOKAS

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 2 Toteutus 3 3 Vastaajien profiilit 4 4 Työnhaku ja palkkaus 6 5 Työllistyminen 9 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 7 Avoin palaute 16 8 Reliabiliteetti ja validiteetti 17

Lisätiedot

Työ, muutos ja jaksaminen

Työ, muutos ja jaksaminen Työ, muutos ja jaksaminen YHL:n jäsenkysely 2014 Työ, muutos ja jaksaminen. YHL:n jäsenkysely 2014 Satu Henttonen, Saija Kyllönen, Tomi Rosti & Antti Sadinmaa Taitto & kannen kuva: Antti Sadinmaa Yliopistojen

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Eeva Rantanen, Kristiina Sulankivi, Liisa Jaakkonen, Eija Kupi Julkinen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Rakennusten sisäympäristöön on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Formaldehydi, radon, kosteusvauriot ja

Lisätiedot

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku.

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku. Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku Johdanto Hongisto/26.9.2008/Työterveyspäivät 2008 esitelmäartikkeli

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA?

MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA? MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA? Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi TEHOKAS TYÖYMPÄRISTÖ - TOIMIVA

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yhteenveto Humppilan logistiikka-alueen sosiaalisista vaikutuksista. Mari Andersson, Heta Koskue, Minna Malinen ja Heta Nurmi

Yhteenveto Humppilan logistiikka-alueen sosiaalisista vaikutuksista. Mari Andersson, Heta Koskue, Minna Malinen ja Heta Nurmi Mari Andersson, Heta Koskue, Minna Malinen ja Heta Nurmi Osuuskunta Team Kestävä Forssassa 30.4.2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TOIMEKSIANNON TOTEUTUS... 2 2.1 Kysely... 2 2.2 Otanta... 2 3 KYSELYN VASTAUKSET...

Lisätiedot

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011 SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 211 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 4 2. JOHDANTO... 5 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 12 Vastaajien ikä...12

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

Sattuuko selkään, saatko apua?

Sattuuko selkään, saatko apua? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C2:2003 Sattuuko selkään, saatko apua? Vantaan kaupungin työterveys- ja työturvallisuuskysely Elina Parviainen ESIPUHE Työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan tavoitteina

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot