Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Praktiivinen hult Palvelun yleiskuvaus Praktiivisessa hultpalvelussa asiakkaalle tutetaan tuettujen tutteiden hulttapahtuma ("palvelu" tai "palvelut") tässä palvelunkuvauksessa jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla. Palvelu auttaa ylläpitämään surituskykyä ja pienentämään laitteiden, hjelmistjen, BIOS:n ja laitehjelmistjen ei-yhteenspivien versiiden aiheuttamien ngelmien vaaraa. Palvelu tutetaan useassa vaiheessa: tiednkeruu, analyysi ja timitus. Palvelu vidaan timittaa etäältä. Tuetut tutteet Dell EMC-tallennusjärjestelmät (kats sa 1) Dell PwerEdge - palvelimet (kats sa 2) Dell PwerVault - tallennusjärjestelmä (kats sa 2) Palvelutarjuksen kuvaus* Palvelu n saatavilla niitä SAN (Strage Area Netwrk)- tai DAS (Direct Attach Strage) -ympäristöjä varten, jissa n yksi Dell EMC-tallennusjärjestelmä ja enintään 23 isäntää (palvelinta) ABU-maissa ja EMEA-alueella sekä 10 isäntää Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueella (APJ). Palvelun sisältö: Palvelu sisältää SAN- tai DAS-ympäristön ja siihen liittyvien kmpnenttien lkitietjen analysinnin. Tällaisia kmpnentteja vat esimerkiksi Dell-isännät, Dellin tukemat kytkimet, Dellin tukemat HBA (Hst Bus Adapters) -svittimet ja Dell EMC-levyjärjestelmäkehikt ("DAE"). Ohjelmistn sien päivitys Järjestelmän timintaa hidastavien ngelmien tunnistus ja puhelu Dellin asiantuntijakeskukseen, jtta tunnistetut ngelmat vidaan pistaa. Palvelu n saatavilla tiettyjä Dell PwerEdge - tai PwerEdge SC -palvelimia varten. Palvelun sisältö: BIOS-tietjen, valmishjelmistjen ja hjaimien päivitys Palvelimen timintaa hidastavien ngelmien tunnistus ja puhelu Dellin asiantuntijakeskukseen, jtta tunnistetut ngelmat vidaan pistaa. Palvelu n saatavilla tiettyjä yhden nauhan ulkisia Dell PwerVault nauhavarmistusyksiköitä ("TBU"), PwerVault NXxxx -sarjan verkktallennusjärjestelmiä ("NAS") tai suraan liitettyjä PwerVault-tallennusjärjestelmiä ("DAS") varten. Palvelun sisältö: BIOS-tietjen, valmishjelmistjen ja hjaimien päivitys Palvelimen timintaa hidastavien ngelmien tunnistus ja puhelu Dellin asiantuntijakeskukseen, jtta tunnistetut ngelmat vidaan pistaa. * Asiakas vastaa tämän palvelun laajuuden ulkpulelle kuuluvien ngelmien pistamisesta Dellin tukimenettelyjä vastaavalla tavalla. Lue palvelun kuvaus hulellisesti ja humaa, että Dell pidättää ikeuden muuttaa kaikkia tämän palvelun kuvauksen ehtja millin tahansa ja määrittää, js ja millin jkin sellainen muuts kskee sekä lemassa levia että tulevia asiakkaita. Käyttöehtjen yleiskuvaus Tämä spimus ("spimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin asiakkaalle lähettämässä laskussa eritellyn Dellin tahn ("Dell") välillä. Ostamalla nämä palvelut (tässä määritellysti) Delliltä asiakas hyväksyy kaikki tässä asiakirjassa mainitut käyttöehdt. Asiakas hyväksyy, että palvelujen uudistaminen, muuttaminen, laajentaminen tai jatkaminen tapahtuu sillä hetkellä vimassa levan palvelun kuvauksen mukaan. Se n luettavissa seuraavassa verkksivusttaulukssa mainitussa sijainnissa. Kknaispalveluspimukset. Dell tarjaa tämän palvelun kuvauksen asiakkaan erikseen Dellin kanssa tekemän kknaispalveluspimuksen yhteydessä. Sen puuttuessa seuraava spimus sisältyy kknaisuudessaan: Praktiivinen hult v Sivu 1 /7

2 Surat asiakkaat ja lppukäyttäjät: Dellin kknaispalveluspimus ("CMSA") n luettavissa verkksivusttaulukssa mainitussa sijainnissa, tai Sertifiidut PartnerDirect-kumppanit tai rekisteröityneet ja jälleenmyyjät: Dellin jälleenmyyntiehdt henkilöille ja tahille n luettavissa verkksivusttaulukssa mainitussa sijainnissa. Dell-palvelujen hyväksytyt käytännöt. Kaiken asiakkaan palveluihin liittyvien hjelmistjen, verkkpalvelujen tai hjelmistphjaisten palvelujen käytön n nudatettava Dell-palvelujen hyväksyttyjä käytäntöjä ("AUP"), jtka vat luettavissa verkksivusttaulukssa mainitussa sijainnissa ja jtka sisältyvät kknaisuudessaan tähän. Sertifiidut PartnerDirect-kumppanit tai rekisteröityneet jälleenmyyjät ja palvelujentarjajat vat vastuussa siitä, että heidän lppuasiakkaansa hyväksyvät AUP-ehdt, ennen kuin lppukäyttäjät käyttävät palveluja. Tukimenettelyt Asiakkaat vivat ttaa yhteyttä Dellin asiantuntijakeskukseen puhelimitse (puhelinnumer n ilmitettu sivustssa palvelun aikataulusta spimista varten. Palvelut vidaan tuttaa vurkauden ympäri seitsemänä päivänä viikssa; asiakkaan ja Dellin keskinäisten resurssien käytettävyys saattaa aiheuttaa rajituksia. Palvelun laajuus ja päävaiheet Osa 1: SAN-hult Dell EMC-tallennusjärjestelmät. Dell EMC-tallennusjärjestelmien praktiivinen hult sisältää rajittamatta seuraavat asiat: 1. tiednkeruu. Seuraavat tiedt kerätään tarkistusta varten: tallennussurittimen tapahtumalkit tallennussurittimen määrityslkit kytkimen määritys- ja tapahtumalkit tallennusjärjestelmään liittyvät isännän tiedt: verkn käyttöjärjestelmän (NOS) -versi ja Service Pack -versi HBA-hjaimen versi HBA-laitehjelmist (saattaa vaatia apuhjelmia tai timinnan keskeyttämistä) viansiirt-hjelmistjen versit ja plkujen tilatiedt Navisphere Agent /CLI -versit 2. analyysi. Tarkista seuraavat lkit ja tunnista nykyiset tai mahdlliset ngelmat,, jtka vivat vaikuttaa ympäristön timintaan ja lutettavuuteen: Analysi tallennussurittimen tapahtumalkit Tallennusjärjestelmään liittyvät tapahtumat, jtka vivat vaikuttaa suritinkehikn (DPE) ja levyjärjestelmäkehikn (DAE) laitteisiin. Analysi tallennussurittimen määrityslkit mahdlliset ngelmat sekä hjelmistjen ja isännän yhdistettävyyden tarkistus tallennusjärjestelmän kannalta. Analysi kytkinten määritys- ja tapahtumalkit prtti prtilta etenevä virhelaskureiden tarkistus sellaisten virheiden varalta, jtka ilmaisevat virheen tai mahdllisen virheen isännän tai suritinkehikn ulkpulisissa laitteissa (rajittamatta mukaan lukien esimerkiksi kaapelit ja sisäiseen kytkimeen liittyvät laitteet). Analysi tallennusjärjestelmään liittyvät isännän tiedt tallennusjärjestelmään liittyvien hjelmistversiiden, plkujen tiljen ja tapahtumalkien analysinti. Analysitavia tapahtumia vat rajittamatta mukaan lukien esimerkiksi HBA-hjaimen ja vianmäärityshjelmistn tapahtumat, laitteiden aikakatkaisut tallennusjärjestelmään perustuvissa LUN (Lgical Unit Number) -numerissa tai luku/kirjitus-tapahtumat tallennusjärjestelmään perustuvissa LUN-numerissa. Praktiivinen hult v Sivu 2 /7

3 Ilmita asiakkaalle palvelun timittamiseen liittyvistä asiista rajittamatta mukaan lukien valmistelutimet, palvelujen tuttamiseen kuluva aika ja mahdlliset ngelmat. 3. Palvelun timitus Levyryhmän hjelmistn ja laitehjelmistjen päivitys tarvittaessa mukaan lukien seuraavat päivitykset: Navisphere Manager Navisphere Agent levyryhmän peruskdi/laajennuskdi HBA-hjain HBA-laitehjelmist. Js asiakas lisäksi n stanut ja ttanut käyttöön jnkin seuraavista hjelmista, se päivitetään: Access Lgix MirrrView /A ja MirrrView/S, Navisphere Analyzer PwerPath/ATF Replicatin Manager SE CLARiiON SANCpy SANCpy /E fr AX100, AX150 ja CX300 SnapView Visual SAN MirrrView CE. Js levyjärjestelmän timintaan ja lutettavuuteen vaikuttavia ngelmia havaitaan, ta yhteyttä Dellin tallennusjärjestelmien tukeen, jtta asiakkaan ngelma vidaan pistaa. Lisämaksut vat mahdllisia, js timet eivät sisälly asiakkaan vimassa levan tukipalveluspimuksen laajuuteen. 4. Prjektin sulkeminen Tarkista seuraavat asiat: Tallennusjärjestelmä käynnistyy ngelmitta uudelleen. LUN-numert/virtuaalilevyt vat asianmukaisten isäntien nähtävissä. Sähköpstin sivustn lähetystimint timii. Timita dkumentaati tehtävän aikana suritetuista timista. Pyydä asiakkaalta vahvistus ja hyväksyntä. Tämä palvelu ei sisällä seuraavia: Palveluun ei sisälly useita levyryhmiä. (Kutakin levyryhmää varten n slmittava erillinen palveluspimus.) Palveluun eivät sisälly muut kuin tässä palvelukuvauksessa erikseen mainittuihin laitteisiin ja hjelmistihin liittyvät timet. Palvelun sisältöön eivät rajittamatta kuulu esimerkiksi seuraavat: nauhavarmistuslaitteet ja -hjelmistt muut kuin Dell EMC-levykehikt muut kuin Dell-laitteet ja -hjelmistt muut verkktallennuslaitteet (NAS) kuin Dell PwerVault sellaiset svellukset kuin Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle ja timistn taustahjelmistt isännän verkkkäyttöjärjestelmät ("NOS") ja niiden päivitykset, krjaustiedstt tai Service Pack - paketit surituskyvyn hiensäätö tutteiden tai svellusten asennuksen pist tai niiden uudelleenasennus suunnittelun muutkset tai knsultintipalvelut (esimerkiksi uusien hjelmistversiiden sisältämien parannusten mahdllisimman tehkkaaseen hyödyntämiseen liittyen) asiakkaan laitteiden tai hjelmistjen uudelleenmääritys lisätuki hjelmistlle, jta Dell ei tue lisälisenssien hankita laitteita tai hjelmistja varten muut kuin tässä palvelunkuvauksessa erikseen mainitut timet. Praktiivinen hult v Sivu 3 /7

4 Asiakkaan velvllisuudet Asiakas varmistaa, että tarvittava järjestelmäikkuna (-ikkunat) n (vat) Dellin asiantuntijan (tai valtuuttaman agentin) käytettävissä tarpeen mukaan, ja humii seuraavat asiat: Kun laitteita/hjelmistja tarvitaan lisää, tiednkeruuvaihe ei käynnisty ennen kuin vidaan vahvistaa, että tarvittava laite/hjelmist sijaitsee palvelun timituskhteessa. Isäntä ON KÄYNNISTETTÄVÄ UUDELLEEN, ja sen timintakunt ON VARMISTETTAVA ennen tiednkeruun alittamista. Tiednkeruuvaiheen surittamisen jälkeen palvelun timitusvaiheen aikataulu vidaan määrittää vain kerran uudelleen. Palvelun timitusvaiheessa hjelmistjen päivitys aiheuttaa tdennäköisesti yhteyden väliaikaisen menetyksen liitettynä leviin isäntiin. Ohjelmistn päivittämisen jälkeen isäntä n käynnistettävä heti uudelleen, ja sen timintakunt n varmistettava. Asiakkaan sivustn tunnus n rekisteröitävä EMC Pwerlink -web-sivustssa kaikkia sellaisia timia varten, jtka vaativat EMC-hjelmistn. Rekisteröintiprsessi vi kestää neljä arkipäivää. Asiakas tarkistaa, että vaaditut Service Pack -paketit ja krjaustiedstt n asennettu verkkjen käyttöjärjestelmiin kaikissa Dell EMC-isännissä timitetun suunnittelun SOW-työkirjan hjeiden mukaisesti. Halutun kknpann täytyy vastata timittajan laitteist- ja hjelmistkknpanlle (Service Pack / ydin, BIOS jne.) asettamia vähimmäisjärjestelmävaatimuksia. Asiakas situtuu lemaan tekemättä järjestelmään muutksia palvelun tiednkeruu- ja timitusvaiheiden välillä. Asiakas varmistaa, että mahdlliset klmannen sapulen laitteet tai hjelmistkmpnentit vat yhteenspivat Dell EMC-tallennusympäristön päivitysten kanssa. Asiakas staa tarvittavat lisäpalvelut ja/tai lisälaitteet/-hjelmistt klmannelta sapulelta tai Delliltä, jtta kmpnenttien keskinäinen yhteenspivuus tallennusjärjestelmässä vidaan varmistaa. Asiakas tukee tietjen etäkeruutimintja tiednkeruuvaiheen aikana ja esimerkiksi sallistuu tiednkeruutyökalujen surittamiseen. Asiakas sittaa hallintaseman, jka tukee palvelun timittamista. Asiakkaan n varmuuskpiitava järjestelmänsä kaikki lemassa levat tiedt ja hjelmat ennen tämän palvelun timittamista. DELL EI OLE VASTUUVELVOLLINEN TIETOJEN TAI OHJELMIEN MENETYKSESTÄ TAI PALAUTTAMISESTA tai järjestelmien käyttökatkksista, jita Dellin tai klmannen sapulen palvelu tai tuki tai jkin timi tai puute (mukaan lukien laiminlyönti) aiheuttaa. Palvelun laajuus ja päävaiheet Osa 2: PwerEdge- ja PwerVault-hult PwerEdge/PwerVault-hult. Palvelimiin ja tallennusjärjestelmiin liittyvä praktiivinen hult sisältää rajittamatta seuraavat palvelut: 1. tiednkeruu. Seuraavat tiedt kerätään tarkistamista varten: järjestelmän laitehjelmat (kutsutaan myös ESM (Embedded Systems Management) - laitehjelmiksi) Dell Remte Access Cntrller ("DRAC") -laitehjelma Embedded Remte Access ("ERA") -laitehjelma Bradcm- ja Intel NIC -hjaimet PwerEdge Expandable RAID Cntrller ("PERC") -laitehjelma ja hjain Cst-Effective RAID Cntrller ("CERC") -laitehjelma ja hjain IDE Cntrller -hjaimet Basebard Management Cntrller ("BMC") -laitehjelma SCSI Backplane ("BP") -laitehjelma SAS BP -laitehjelma. 2. Tiednkeruu/analyysi Praktiivinen hult v Sivu 4 /7

5 Tarkista kerätyistä tiedista seuraavat asiat: Tarkista palvelimessa (palvelimissa) ja tallennuslaitteissa levan nykyisen BIOS:n, laitehjelmien ja hjainten versit. Js palvelinlaitteist ei timi kunnlla, pista ngelma ryhtymällä asianmukaisiin timiin. Ilmita asiakkaalle palvelun timittamiseen liittyvistä asiista rajittamatta mukaan lukien valmistelutimet, palvelujen tuttamiseen kuluva aika ja mahdlliset ngelmat. Varita lisäksi ngelmien pistamisen mahdllisesti vaatimista lisäpalveluista ja -maksuista. 3. Palvelun timitus Päivitä palvelimen tai tallennusjärjestelmän BIOS, laitehjelmistt ja/tai hjaimet. Js tallennusjärjestelmän tai palvelinlaitteistn timintaan tai lutettavuuteen vaikuttavia ngelmia havaitaan, Dell pyrkii pistamaan ngelmat yhdessä asiakkaan kanssa. 4. Prjektin sulkeminen Tarkista, että palvelinten ja tallennusjärjestelmän kaikki laitteet n päivitetty viimeisimpään Dellin tuntemaan hyvin timivaan tilaan. Tarkista, että pävitetyt järjestelmät timivat samin kuin ennen palvelun timittamista. Timita dkumentaati tehtävän aikana tehdyistä timista. Pyydä asiakkaalta vahvistus ja hyväksyntä. Tämä palvelu ei sisällä seuraavia: Palveluun eivät sisälly muut kuin tässä palvelunkuvauksessa kuvatut timet rajittamatta mukaan lukien seuraavat: lisälaitteet käyttöjärjestelmäpäivitykset (esimerkiksi Service Pack -pävitykset ja sujauspäivitykset) palvelun laajuuteen sisältymättömien palvelinten (ei mainintaa Dellin kelvllisten hulttunnusten luettelssa) hult muun kuin Dellin suunnittelusastn (Engineering) hyväksymän laitteen hult. Asiakkaan velvllisuudet Asiakas varmistaa, että tarvittava järjestelmäikkuna (-ikkunat) n (vat) Dellin asiantuntijan (tai valtuuttaman agentin) käytettävissä tarpeen mukaan, ja humii seuraavat asiat: Kun laitteita/hjelmistja tarvitaan lisää, tiednkeruuvaihe ei käynnisty ennen kuin vidaan vahvistaa, että tarvittava laite/hjelmist sijaitsee palvelun timituskhteessa. Isäntä ON KÄYNNISTETTÄVÄ UUDELLEEN, ja sen timintakunt ON VARMISTETTAVA ennen tiednkeruuvaiheen käynnistämistä. Dellin asiantuntijan n vitava liittää kannettava tietkne sisäiseen verkkn asianmukaisin järjestelmänvalvjan valtuuksin. Tiednkeruuvaiheen jälkeen palvelun timitusvaihe vidaan ajittaa uudelleen vain kerran. Ohjelmistn päivittämisen jälkeen isäntä n käynnistettävä heti uudelleen, ja sen timintakunt n varmistettava. Asiakas situtuu varmistamaan, että haluttu kknpan täyttää timittajan laite- ja hjelmistkknpanlle (esimerkiksi Service Pack / ydin ja BIOS) asettamat vähimmäisjärjestelmävaatimukset. Asiakas situtuu lemaan tekemättä järjestelmään muutksia palvelun tiednkeruu- ja timitusvaiheiden välillä. Asiakkaan n varmuuskpiitava järjestelmänsä kaikki lemassa levat tiedt ja hjelmat ennen tämän palvelun timittamista. DELL EI OLE VASTUUVELVOLLINEN TIETOJEN TAI OHJELMIEN MENETYKSESTÄ TAI PALAUTTAMISESTA tai järjestelmien käyttökatkksista, jita Dellin tai klmannen sapulen palvelu tai tuki tai jkin timi tai puute mukaan lukien laiminlyönti aiheuttaa. Praktiivinen hult v Sivu 5 /7

6 Asiakkaan lisävelvllisuudet Asiakkaan n pidettävä Dellin palvelujen yhteydessä antama tilausnumer luttamuksellisena. Dell ei vastaa asiakkaan spimuksen tai tilausnumern luvattmasta käytöstä. Asiakkaan n ilmitettava ja asiakkaalla n ltava vimassa levat lisenssit kaikkia laite- ja hjelmistkmpnentteja ja päivityksiä varten. Asiakas varmistaa, että kaikki laitekmpnentit timivat eikä tukitapahtumia le kesken, ennen kuin Dell timittaa palvelun. Asiakkaalla n ltava vimassa leva laitteiden tukipalveluspimus (kuten Kk yrityksen kattava spimus), jnka laajuuteen kuuluvat kaikki tutettavaan palveluun liittyvät järjestelmät. Asiakas nimeää vähintään yhden teknisen yhteyshenkilön, jka vastaa järjestelmänvalvjan tehtävistä ja jlla n asianmukaisten järjestelmien/tietjen käyttöikeudet. Tärkeitä lisätietja Timeksiant. Dell vi antaa tämän palvelun ja/tai palvelun kuvauksen pätevän klmannen sapulen tehtäväksi. Peruuttaminen. Asiakkaan maantieteellisen sijainnin mukaisen sveltuvan tute- ja palvelupalautuskäytännön mukaan asiakas vi lpettaa tämän palvelun tietyn ajan kuluessa tuetun tutteen vastaanttamisesta timittamalla Dellille kirjallisen peruutusilmituksen. Js asiakas peruuttaa tämän palvelun tämän jaksn kuluessa, Dell lähettää asiakkaalle täyden hyvityksen lukuun ttamatta mahdllisia palvelun kuvauksen mukaisten tukivaateiden aiheuttamia kustannuksia. Js tämä jaks n kuitenkin päättynyt sen jälkeen, kun asiakas n vastaanttanut tuetun tutteen, asiakas ei vi peruuttaa tätä palvelua paitsi, js sveltuva spimusta vahvempi savaltin/maan/alueen laki sen sallii. Dell vi peruuttaa tämän palvelun millin tahansa palvelun aikana seuraavista syistä: Asiakas ei maksa palvelun kk hintaa laskun ehtjen mukaisesti; Asiakas ei tee yhteystyötä avustavan analyytikn tai timipaikalle saapuvan teknikn kanssa; tai Asiakas ei nudata kaikkia tämän palvelun kuvauksen käyttöehtja. Js Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää asiakkaalle kirjallisen peruutusilmituksen asiakkaan laskussa mainittuun sitteeseen. Ilmituksessa mainitaan peruutuksen syy ja peruutuksen vimaantulpäivämäärä, jka n vähintään kymmenen (10) päivää siitä, kun Dell lähettää peruutusilmituksen asiakkaalle, paitsi js laki edellyttää muuta peruutusehta. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAAN, ASIAKKAAN DELLILLE MAKSETTUJA TAI MAKSUA ODOTTAVIA MAKSUJA EI HYVITETÄ. Uudelleensijitus. Tämä palvelu timitetaan sijaintiin, jka n mainittu asiakkaan laskussa. Tämä palvelu ei le saatavana kaikkialla. Dellin velvite timittaa palvelut uudelleensijitetuille tuetuille tutteille vaihtelee palvelujen paikallisen saatavuuden mukaan. Palveluista saatetaan periä lisämaksu, ja uudelleensijitettujen tuettujen tutteiden tarkastamisesta ja uudelleensertifiinnista saatetaan periä tunti- ja materiaalivelitus Dellin senhetkisen hinnastn mukaisesti. Asiakas tarjaa Dellille riittävän ja turvallisen pääsyn asiakkaan tilihin ilman Dellille aiheutuvia kustannuksia, jtta Dell vi täyttää Dellin velvitteet. Vimassal ja uusiminen. Asiakas n ikeutettu palveluihin Dellin asiakkaalle lähettämässä laskussa eriteltynä palvelujaksna. Asiakas saattaa lla ikeutettu pidentämään palveluspimuksen vimassalaikaa ennen sen päättymistä sen hetkisten vaihtehtjen ja Dellin sen hetkisten timintatapjen mukaan. Dell vi lisäksi harkintansa mukaan ehdttaa palvelun uusimista lähettämällä asiakkaalle laskun palvelujen uusimista varten. Asiakas vi halutessaan ja lain niin salliessa hyväksyä uusitut palvelut maksamalla tällaisen laskun. Uudistamislaskun maksaminen tarkittaa, että asiakas hyväksyy palvelujaksn pidentämisen. Uudistamalla palvelun asiakas hyväksyy, että sen hetkiset ehdt kskevat uudistamisjaksa. Js asiakas ei maksa uudistamislaskua, palvelujen vimassalaika päättyy asiakkaan tuetun tutteen alkuperäisessä tai viimeksi maksamassa laskussa määritettynä päättymispäivämääränä. Praktiivinen hult v Sivu 6 /7

7 Palvelunsiirt. Oikeutta palveluihin ei vi siirtää. Asiakas ei vi käyttää palveluja palvelukeskuksen tai muun jakelu- tai jaktiminnn yhteydessä, klmannen sapulen pulesta tai muuhun kuin asiakkaan suraan mistamaan laitteeseen tai hjelmistn liittyen. Luttamuksellisuus. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että 1) Dell vi käyttää kaikkia tietja (mukaan lukien henkilökhtaiset tiedt), jtka sisältyvät asiakkaan IT-ympäristöön, palvelujen tuttamisen yhteydessä ja asiakas vi jutua timittamaan tietja (mukaan lukien henkilökhtaiset tiedt) Dellille puhelimella tai muuten 2) asiakkaalla n ltava lain perusteella tai muuten ikeus luvuttaa tietja Dellille 3) Dell käyttää asiakkaan ITympäristöä Yhdysvallista ja muualta käsin. Lupa asiakkaan tietjen ja resurssien hultn ja käyttämiseen etätekniikiden avulla. Ostamalla palvelut asiakas sustuu siihen, että Dell käyttää, mudstaa yhteyden ja hallitsee laitteita etätekniikiden avulla (ellei se le lailla kiellettyä) mukaan lukien asiakkaan tunnistetietjen ja salasanjen säilytysjärjestelmät. Dell pidättää itsellään ikeuden kieltäytyä palvelun tuttamisesta, js Dell arvii, ettei tehtävää vida surittaa etäältä. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että sillä n kaikki ikeudet käyttää itse ja sallia Dellin käyttää kaikkia laiteja hjelmistkmpnentteja mukaan lukien tallennetut tiedt palvelujen tuttamista varten. Js asiakkaalla ei le näitä ikeuksia, asiakas situtuu hankkimaan ne maan laskuunsa, ennen kuin pyytää Delliä tuttamaan palvelut. Verkksivusttiedt Asiakkaan sijainti Kknaispalveluspimus ja palveluspimukset PartnerDirect ja jälleenmyyjät Käyttöehdt Dell-palvelujen hyväksytyt käytännöt Yhdysvallat, Latinalainen Amerikka ja Karibia Kanada Eurppa, Lähiitä ja Afrikka Aasia, Tyynenmeren alue ja Japani eur.dell.cm/service-descriptins * Käytä sitteessa levaa avattavaa Valitse maa/alue -valikka Dell PwerEdge, Dell PwerEdge SC ja Dell PwerVault vat Dell Inc.:n tutemerkkejä. Micrsft ja SQL vat Micrsft Crpratinin tutemerkkejä. Oracle n Oracle Crpratinin tutemerkki. Bradcm n Bradcm Crpratinin tutemerkki. Intel n Intel Crpratinin tutemerkki. EMC, CLARiiON, Navisphere, VisualSRM, Access Lgix, MirrrView, PwerPath, SAN Cpy, SnapView ja VisualSAN vat EMC Crpratinin tutemerkkejä. Praktiivinen hult v Sivu 7 /7

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

KACE 2000 -sarjan käyttöönottoon liittyvä rajoitettu konsultointipalvelu (2 päivää asiakkaan toimipaikalla)

KACE 2000 -sarjan käyttöönottoon liittyvä rajoitettu konsultointipalvelu (2 päivää asiakkaan toimipaikalla) Palvelun kuvaus KACE 2000 -sarjan käyttöönttn liittyvä rajitettu knsultintipalvelu (2 päivää asiakkaan timipaikalla) Palveluspimuksen esittely Tämä knsultintipalvelu ("palvelu") sisältää Dell KACE K2000

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun yleiskuvaus Delliltä on saatavana kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä etätiedonpoistopalvelu

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ TARJOUSSAATE 47576 1 (1) Turun kaupungin ssiaalikeskus Itäinen avpalvelutimist Vs. avpalvelujhtaja Taina Kaila Nisse Kavn katu 3 20610 TURKU antti.nieminen@turku.fi taina.kaila@turku.fi Viite Lgica Sumi

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE

HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE HOSTED.FI EXCHANGE ASENNUSOHJE 1 / 20 1. Hsted.fi Exchange Hsted.fi Exchange avulla käyttäjät saavat erinmaiset työkalut mnipuliseen ryhmäviestintään. Asiakkaat ja työntekijät tavittavat npeasti ja lutettavasti

Lisätiedot

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys

NV-U50/U50T/U70T-navigaattorien ohjelmiston päivitys NV-U50/U50T/U70T-navigaattrien hjelmistn päivitys Yhteenspivat tutteet Sny timittaa hjelmistpäivityksen seuraavien Sny-navigintitutteiden mistajille: NV-U50/U50T/U70T: navigaattrit jissa hjelmistversi

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos)

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos) Tim Ranta-Ojala Tämän tietturvamnisteen phjana n Kimm Ruskun kirja Kyberturvapas (Talentum 2014) Kaiken timinnan taustalla n sujattava tiet Käyttäjän tekemät timenpiteet mudstavat merkittävän san kknaistietturvasta

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5 Palvelun kuvaus Kiintolevyn tietojen palautuspalvelu Palvelun yleiskuvaus Dell tarjoaa Kiintolevyn tietojen palautuspalvelua ("palvelu" tai "palvelut") tiettyjä tuotteita varten (seuraavassa määritetyt

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

3. Rekisteröityminen ja rekisteröitymisen päättäminen

3. Rekisteröityminen ja rekisteröitymisen päättäminen Palveluehdt Vimaantulpäivä 30. syyskuuta 2015 1. Hyväksyntä Nämä Micrsft Mbile -palvelun käyttöehdt ja Henkilötietjen sujaperiaatteet ja muut Palvelun yhteydessä annetut lisäehdt ja -tiedt (yhteisnimellä

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014

Soundings Editor Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Soundings Editor versio 3.1.0 (Novapoint 18) 26.9.2014 Sundings Editr Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Sundings Editr versi 3.1.0 (Nvapint 18) 26.9.2014 2(7) Nvapint Sundings Editr, versi 3.1 Yleiskuvaus Asennus Nvapint Sundings Editr hjelma n hjelma

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1:

Luento 1. Tiistai 8.9.2015 Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 1: Luent 1 Tiistai 8.9.2015 Tällä luennlla taustaa harjitukseen 1: 1. Perustieta käyttöjärjestelmistä 2. Ylipistn mikrlukista 3. Windws 7 4. Tiedstjen tallennus 5. Ruudunkaappaus 1. PERUSTIETOA KÄYTTÖJÄRJESTELMISTÄ

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

ROUTE 66 Mobile 7. Ensimmäinen GPS-navigointiratkaisu autoon Symbian S60 älypuhelinta varten. Käyttöohje Versio 1.6 Toukokuu 2006

ROUTE 66 Mobile 7. Ensimmäinen GPS-navigointiratkaisu autoon Symbian S60 älypuhelinta varten. Käyttöohje Versio 1.6 Toukokuu 2006 Ensimmäinen GPS-navigintiratkaisu autn Symbian S60 älypuhelinta varten Käyttöhje Versi 1.6 Tukkuu 2006 ROUTE 66: Best by a Mile! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Kaikki ikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot