VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI"

Transkriptio

1 Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016

2 Sisältö 1. PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA MÄÄRITELMÄT TUOTTAJILLE ASETTAVAT KRITEERIT ASIAKKAAN ASEMA Palvelusetelijärjestelmään piiriin kuuluvat asiakkaat Päivähitmudn valinta Palvelusetelin hakeminen Päätös palvelusetelistä Palvelusetelin käyttööntt ja palveluntuttajan valitseminen Spimuksen tekeminen lapsen päivähidsta Hitpaikan vaiht tiseen yksityiseen päiväktiin Palvelusetelin vimassaln päättyminen Asiakkaan ja palvelun tuttajaa kskevat erimielisyydet PALVELUSETELIN ARVO JA PALVELUSETELIPALVELUIDEN SALLITTU HINNOITTELU Suurimman arvn hyväksyminen ja hinnantarkistus Palvelusetelin arv Päiväktitiminnan palvelusetelin arv Esipetukseen liittyvän päivähidn palvelusetelin arvn määräytyminen Päätös tulsidnnaisen palvelusetelin arvsta Palvelusetelin arvn tarkistaminen Palvelusetelin arvn määrittäminen vanhempien yhteishultajuudessa Muutksenhaku palvelusetelin arvn päätökseen Asiakkaan mavastuusuus Esipetuksen lma-aikjen mavastuu Säännönmukaisesti lyhyempää hitaikaa käyttävien mavastuu Kesä ja varahit Palveluspimuksen irtisanminen PALVELUN TUOTTAJAN VELVOITTEET Yleiset vaatimukset Ilmitus yksityisestä ssiaalipalvelutiminnasta (varhaiskasvatuksesta) Hakeutuminen palvelusetelituttajaksi Palveluntuttajan hyväksymisen peruminen... 14

3 7.2 Muut yleiset vaatimukset KUNNAN VELVOITTEET Palvelusetelin myöntäjän riippumattmuus KUNTA REKISTERINPITÄJÄNÄ VEROTUS Tulvertus Arvnlisävertus SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA SÄÄNTÖKIRJAN VASTUUHENKILÖT SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN SÄÄNTÖKIRJAN VOIMASSAOLOAIKA HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ Uusi palveluntuttaja/mistajan vaihds PALVELUSETELIN ARVON LASKUTUS ULVILAN KAUPUNGILTA PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET PALVELUPALAUTE Palvelupalautteen timittaminen Ulvilan kaupungille LAADUN SEURANTA JA RAPORTOINTI VASTUUT JA VAHINGONKORVAUKSET Palvelujen tuttajan vastuulla levat virhetilanteet Kunnan vastuulla levat virhetilanteet KUNNAN ANTAMAT TIEDOT PALVELUN TUOTTAJALLE TIETOJÄRJESTELMÄT Päiväkirjan täyttö OMAVALVONTASUUNNITELMA Määritelmät Omavalvntasuunnitelman laatiminen Omavalvntasuunnitelman sisältö... 23

4 SÄ Ä NTÖ KIRJÄN YLEINEN ÖSÄ 1. PALVELUSETELI Palvelusetelillä tarkitetaan kunnan situmusta surittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen tuttajalle niiden kustannusten krvaamiseksi, jita palvelujen tuttajalle n aiheutunut asiakkaalle tutetusta palvelusta. Palveluseteli n yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja (Laki lasten päivähidsta 36/ ; alkaen varhaiskasvatuslaki). Tämän vuksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavin järjestetyssä ssiaali- tai terveydenhultpalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä n kuitenkin muista järjestämistavista piketen ikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelujen tuttaja. Laki ssiaali- ja terveydenhulln palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia svelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä ssiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia svelletaan tässä sääntökirjassa ainastaan yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen hankkimiseksi. Tämän vuksi lakia ei vi sveltaa julkisyhteisöjen tuttamien palvelujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule spimussapuleksi palvelusta svittaessa, sillä kyseessä n kuluttajan asemassa levan asiakkaan ja palvelujen tuttajan välinen spimus. Palveluseteli rinnastetaan päivähitlain 11a :n mukaiseen kunnan järjestämään päivähitn, eikä lapselle vi saada samanaikaisesti lasten ktihidntukea eikä yksityisen hidn tukea. 2. SÄÄNTÖKIRJA Sääntökirja n laadittu Ulvilan kaupungin menettelytapahjeeksi varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Sääntökirja ei le spimus Ulvilan kaupungin ja palvelujen tuttajan välillä. Sääntökirjassa Ulvilan kaupunki asettaa palvelusetelilain 5 :ssä mainitut hyväksymiskriteerit palveluntuttajille. Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuttamiseen palvelusetelillä n määritelty palvelusetelilaissa. Palveluntuttaja vahvistaa hyväksymiskriteerit hakemuslmakkeella ja sen liitteellä sekä tdentaa asiat kaupungin surittamilla tarkastuskäynneillä. Kunta velvittaa palvelun tuttajat jatkuvasti nudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palvelujen tuttaja situtuu nudattamaan tämän sääntökirjan ehtja siitä alkaen, kun palvelujen tuttaja hyväksytään palvelusetelillä tteutettavien varhaiskasvatuspalvelujen tuttajaksi. Itse palvelua tutettaessa sitä kskevan palveluspimuksen sapulina vat palvelujen tuttaja ja asiakas ja spimuksen situmukset ja vastuut eivät khdistu kuntaan. 3. MÄÄRITELMÄT Tässä sääntökirjassa tarkitetaan: 1) Asiakkaalla ssiaalihulln asiakkaan asemasta ja ikeuksista annetun lain 3 :n 1 khdassa tarkitettua asiakasta. 2) Palveluntuttajalla tarkitetaan yksityistä päiväktia, jka n hyväksytty palvelusetelituttajaksi. 3) Palveluseteli n yksi tapa järjestää Ulvilan kaupungin lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluita. Tämän vuksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavin järjestetyssä ssiaali- ja terveydenhultpalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä n kuitenkin muista järjestämistavista piketen ikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä yksityinen palveluntuttaja. 4

5 4) Palvelusetelillä Ulvilan kaupunki situtuu maksamaan asiakkaalle kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuttajalta asiakkaan hankkimat palvelut kunnan määräämään setelin arvn asti. 5) Tulsidnnaisella palvelusetelillä tarkitetaan sitä, että asiakkaan tult vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen. Palvelusetelillä n vähimmäis- ja enimmäisarv Ulvilan kaupungin ja lakien määrittämien perusteiden mukaisesti. 6) Omavastuusuudella tarkitetaan sitä suutta yksityisen palvelun tuttajan tuttaman palvelujen hinnasta, jta Ulvilan kaupungin myöntämän palvelusetelin arv ei kata ja jka jää asiakkaan maksettavaksi. 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT KRITEERIT Palveluntuttajan timinnan tulee vastata sitä tasa, mitä kunnan vastaavalta timinnalta edellytetään ja nudattaa yksityisen palvelututtajan timintaa määrittäviä lakeja ja asetuksia. Palvelun tuttajan tulee lla kunnan varhaiskasvatusviranmaisen hyväksymä. Palvelusetelipäiväkdit kirjaavat lasten ja henkilökunnan läsnält. Palveluntuttajalta edellytetään lasten ja henkilökunnan suhdeluvun seuraamista päivittäin.pyydettäessä suhdelukutiet tulee timittaa varhaiskasvatuksen palveluhjausyksikköön. 5. ASIAKKAAN ASEMA 5.1 Palvelusetelijärjestelmään piiriin kuuluvat asiakkaat Palveluseteli vidaan myöntää Ulvilan kaupungin asukkaalle, jka lisi muutinkin ikeutettu lakisääteiseen päivähitpalveluun Ulvilan kaupungin kunnallisessa päivähidssa. Palveluseteli vidaan myöntää päivähidn järjestämiseen yksityisessä päiväkdissa, jka n hyväksytty palvelusetelituttajaksi. Ulvilan kaupunki hyväksyy yksityiset päivähidn palveluntuttajat. Päiväktihidn maksamiseen vi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä. Palvelusetelin saanut hultaja tekee palveluntuttajan kanssa spimuksen palvelun antamisesta. Perheellä ei le ehdtnta ikeutta saada palveluseteliä, kunta vi järjestää palvelun myös mana timintana. 5.2 Päivähitmudn valinta Tarvittaessa perheen kanssa selvitetään lapsen päivähidn palvelutarvetta ja pyritään löytämään perheen arkeen ja lapsen kehitykseen spiva päivähidn vaihteht. Kunnan n selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arv, palvelun tuttajien hinnat, mavastuusuuden määräytymisen perusteet ja arviitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Palveluseteli vidaan myöntää päivähidn järjestämiseksi yksityisessä päiväkdissa, jka n hyväksytty palvelusetelituttajaksi. Palveluseteli rinnastetaan päivähitlain 11 a :n mukaiseen kunnan järjestämään päivähitn eikä lapselle vi saada samanaikaisesti lasten ktihidn tukea eikä yksityisen hidn tukea. Lapsi ei vi saada samanaikaisesti päiväktihidn palveluseteliä ja lla kunnallisessa päivähidssa. Palvelusetelillä stettavat palvelut vat asiakkaalle arvnlisäverttmia. Palvelusetelillä maksettu palvelu ei ikeuta ktitalusvähennykseen. 5.3 Palvelusetelin hakeminen Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hidn tarvetta päivähit/ palvelusetelihakemuksella. Js hidntarve jhtuu äkillisestä työllistymistä tai piskelusta, vähimmäisjärjestelyaika n kaksi viikka. Palveluseteliä ei vi hakea takautuvasti. 5

6 Palvelusetelin arvn määrittämiseksi tulee perheen timittaa tulselvityslmake ja tultiedt petus- ja kasvatustimistn. Mikäli perhe kirjallisesti ilmittaa sustuvansa pienimpään palvelusetelin arvn, ei tultietja tarvitse timittaa. Asiakkaalla n ikeus kieltäytyä hänelle tarjtusta palvelusetelistä, jllin kunnan tulee hjata hänet kunnan muilla tavin järjestämien palvelujen piiriin. 5.4 Päätös palvelusetelistä Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hitsuhteeseen. Päätös päivähidn järjestämisestä palvelusetelillä tehdään siihen asti, kunnes lapsi siirtyy ppivelvllisena peruspetukseen. Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee varhaiskasvatuksen viranmainen. Asiakkaalle timitetaan kirjallinen päätös. Tähän päätökseen tyytymätön asiansainen saa tehdä siitä ikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus n tehtävä petus- ja kasvatuslautakunnalle kirjallisesti. 5.5 Palvelusetelin käyttööntt ja palveluntuttajan valitseminen Perhe ttaa yhteyttä palveluntuttajaan ja neuvttelee palveluiden järjestämisestä, jnka jälkeen perhe hakee palveluseteliä. Palveluseteli tulee ttaa käyttöön neljän (4) kuukauden kuluessa sen vimassalpäivästä alkaen. Perhe valitsee palveluntuttajaksi haluamansa yksityisen päiväkdin, jka n hyväksytty palvelusetelituttajaksi. Luettel kunnan hyväksymistä palveluntuttajista hintineen ja yhteystietineen n nähtävissä varhaiskasvatuksen nettisivuilla. 5.6 Spimuksen tekeminen lapsen päivähidsta Perhe ja päivähidntuttaja tekevät palveluspimuksen päivähidn antamisesta. Perheen ja tuttajan väliseen spimussuhteeseen svelletaan kuluttajaikeuden ja spimusikeuden säännöksiä ja ikeusperiaatteita. Palveluntuttaja timittaa hultajien ja palveluntuttajan tekemän palveluspimuksen liitteen palvelusetelistä päättäneelle viranmaiselle. Palveluseteli astuu vimaan palveluspimuksen mukaisena ensimmäisenä hitpäivänä. 5.7 Hitpaikan vaiht tiseen yksityiseen päiväktiin Js perhe haluaa vaihtaa päivähitpaikkaa tiseen yksityiseen päiväktiin, perhe tekee kirjallisen ilmituksen hitsuhteen päättymisestä nykyiseen päiväktiin ja kyseinen palveluntuttaja ilmittaa asiasta palvelusetelistä päättäneelle viranmaiselle. Perheelle palvelusetelin arvsta tehdään uusi päätös uutta palveluntuttajaa varten. Uusi palveluntuttaja timittaa vanhempien ja tuttajan tekemän palveluspimuksen kpin palvelusetelistä päättäneelle viranmaiselle. 5.8 Palvelusetelin vimassaln päättyminen Palvelusetelin vimassal päättyy, kun perheen ja palveluntuttajan välinen palveluspimus santaan irti kirjallisesti, viimeistään kuitenkin lapsen alitettua peruspetuksen. Tuttajalla n velvllisuus ilmittaa kirjallisesti palvelusetelistä päättäneelle viranmaiselle hitsuhteen päättymisestä. Setelin maksatus palveluntuttajalle päättyy viimeiseen läsnälpäivään. 6

7 5.9 Asiakkaan ja palvelun tuttajaa kskevat erimielisyydet Asiakkaan ja palvelun tuttajan välistä spimusta kskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa. Reklamaatitilanteessa kuluttajan tulee ilmittaa tyytymättömyydestään spimuskumppanilleen eli palvelun tuttajalle. Sen lisäksi, mitä palvelusetelilaissa säädetään, asiakkaan asemaan svelletaan ssiaalihulln asiakkaan asemasta ja ikeuksista annettua lakia. Viranmaisilla n lakisääteinen valvnta- ja hjausvelvllisuus. Palvelujen tuttamiseen palvelusetelillä svelletaan kuluttajansujalakia. Lain mukaan elinkeinnharjittaja ei muun muassa saa käyttää kulutushyödykettä tarjtessaan spimusehta, jta hyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat humin ttaen n pidettävä kuluttajien kannalta khtuuttmana. Asiakkaalla n ikeus käyttää kuluttajaikeuden mukaisia ikeusturvakeinja reklamaatitilanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan ikeus pidättyä maksusta, virheen ikaisu, hinnanalennus ja kaupan purku sekä vahingnkrvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas vi saattaa spimussuhdettaan kskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lain ssiaalihulln asiakkaan asemasta ja ikeuksista mukaan asiakkaalla n ikeus tehdä muistutus khtelustaan Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuksen viranmaisille tai Lunais-Sumen aluehallintvirastn (AVI) tai ssiaali- ja terveysalan lupa- ja valvntavirast Valviraan. Ulvilan kaupunki n hyväksymiskriteereissään velvittanut palveluntuttajat antamaan tiedt palvelua kskevista reklamaatiista, kanteluista ja hitvahinkilmituksista samin kuin kaikkia edellä mainittuja kskevista ratkaisuista. 6. PALVELUSETELIN ARVO JA PALVELUSETELIPALVELUIDEN SALLITTU HINNOITTELU 6.1 Suurimman arvn hyväksyminen ja hinnantarkistus Päiväktihidn palvelusetelin suurin arv hyväksytään Ulvilan kaupungin petus- ja kasvatuslautakunnassa. Palvelusetelin arvn hjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään ssiaalipalveluiden ansitasindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi mudstuu siten, että ssiaalipalveluiden ansitasn vaikutus n 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä levia tilastkeskuksen indeksejä. Palvelusetelin arva tarkistetaan aina parillisen vuden keväällä mennessä. Ensimmäinen tarkistus tehdään vunna Tarkistetun palvelusetelin uusi arv tudaan päätettäväksi lautakuntaan. Uusi tarkistettu setelin arv tetaan käyttöön aina uuden timintakauden alusta elkuun 1. päivä. Mikäli palvelusetelin hintaan tai hinnankrtusperiaatteisiin n tehtävä muutksia (esim. palveluntarpeiden muuttumisen takia), käydään niistä Ulvilan kaupungin ja palveluntuttajien kanssa erilliset neuvttelut. Neuvttelutuls tudaan lautakunnan käsiteltäväksi sääntökirjan khta 13 mukaisesti. Muutkset tulevat vimaan yleisen san khdan 13 mukaan (sääntökirjan muuttaminen). Palveluntuttajan tulee ilmittaa petus- ja kasvatustimen viranmaiselle suunnitelmistaan palveluidensa hintjen muutksiin vähintään klme kuukautta aikaisemmin. 6.2 Palvelusetelin arv Ulvilan yksityisessä päiväktihidssa lapsikhtaisen palvelusetelin arv määräytyy lapsen iän, perheen kn ja brutttuljen sekä perheen ja tuttajan välisessä palveluspimuksessa svitun palveluntarpeen/hitajan perusteella. Kunnallisessa päivähidssa käytettävä sisaralennus ks- 7

8 kee palveluseteliä. Palvelusetelin arva määrättäessä ei teta humin palveluja, jtka asiakas staa ma-alitteisesti palvelujen tuttajalta. Lisäpalvelun n ltava vapaaehtista, eikä se saa syrjiä asiakkaita tai asettaa heitä eriarviseen asemaan. Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hit ja kasvatus vat palveluseteliin kuuluvaa ja siitä ei erillistä maksua vida periä. Lapsen alittaessa tai lpettaessa hidn kesken kuukauden, palvelusetelin arv lasketaan kuukauden kalenteripäivien mukaan (jakajana 21 päivää). Mikäli asiakkaan ja tuttajan spima hitpaikan hinta n pienempi kuin palvelusetelin arv, kunta n velvllinen surittamaan tuttajalle enintään asiakkaan ja tuttajan spiman hinnan. Kunta ei vi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta. Palveluntuttaja situtuu tiedttamaan asiakasta palvelusetelin arvn maksamista kskevista ehdista ja timimaan niiden mukaisesti Päiväktitiminnan palvelusetelin arv Ulvilassa tulsidnnaisen lapsikhtaisen palvelusetelin arv päiväktitiminnassa määräytyy petus- ja kasvatuslautakunnan määrittelemän suurimman arvn mukaan. Suurimman arvn määrittelyperusteena käytetään 3-6-vutiaan lapsen kkpäivähitpaikan hintaa. Muut päiväktihidn arvt määritellään siitä kertimien avulla seuraavasti: alle 3-vutias, kerrin 1,6 sapäivähit, kerrin 0,5 päivähit 5-10 päivää kuukaudessa, kerrin 0,6 päivähit päivää kuukaudessa, kerrin 0,8 esipetukseen liittyvä päivähit, kerrin 0,5 iltahit (kl 18 jälkeen tapahtuva päivähit), kerrin 1,1 Palvelusetelin arv n eurmäärä, jka saadaan vähentämällä suurimmasta arvsta asiakasmaksu, jnka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta päivähidsta. Palvelusetelin lpullinen arv määritellään timitettujen dkumenttien phjalta Esipetukseen liittyvän päivähidn palvelusetelin arvn määräytyminen Maksutn esipetus n peruspetuslain mukaista petusta ja lapsella n ikeus siihen vutta ennen ppivelvllisuuden alkua. Laki ssiaali- ja terveyspalvelujen palvelusetelistä ei siis svellu pelkkään peruspetuslain mukaiseen esipetukseen, vaikka se järjestettäisiinkin päiväkdissa. Esipetus alkaa ja päättyy vusittain Ulvilan kaupungin petus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen mukaan. Esipetuksen päättymisen jälkeen lapsen hitpaikan hinta mudstuu kkpäivähidn mukaan. Mikäli lapsi sallistuu sekä esipetukseen että siihen liittyvään päivähitn, hänen palvelusetelinsä arv määritellään 0,5 kertimella. Mikäli palveluntuttaja n hyväksytty esipetuksen järjestäjäksi, maksetaan esipetuksen ajalta tuttajalle erillinen esipetuskrvaus maksusitumuksella. 6.3 Päätös tulsidnnaisen palvelusetelin arvsta Palvelusetelin arvsta annetaan erillinen päätös asiakkaalle. Viranmaisten ikeuteen saada tulsidnnaisen palvelusetelin arvn määräämistä varten tarpeellisia tietja ja selvityksiä svelletaan, mitä ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista annetun lain 14 a :ssä säädetään viranmaisten ikeudesta saada tietja asiakasmaksuja määrättäessä. Lapsen palvelusetelin arv määräytyy lapsen iän ja perheen brutttuljen sekä perheen ja tuttajan välisessä palveluspimuksessa svitun palveluntarpeen perusteella. 8

9 Ulvilassa päätöksen lapsikhtaisesta tulsidnnaisesta palvelusetelin arvsta tekee varhaiskasvatuksen viranmainen. Asiakkaalle timitetaan kirjallinen päätös palvelusetelin arvsta. Päivähidn tuttajalle timitetaan kirjallinen päätös palvelusetelin arvsta, jssa perheen tultietja ei mainita. Päätös tulsidnnaisen palvelusetelin arvsta, palvelusetelin arvn krttamista kskevasta päätöksestä ja timielimen ikaisuvaatimuksen jhdsta antama päätös vidaan timittaa asiakkaalle tiedksi kirjeellä, pstitse tai sähköisessä mudssa asiakkaan sittamaan paikkaan. Tiedksisaannin katstaan tällöin tapahtuneen, jllei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös asiakkaan ilmittamalla sitteella varustettuna n annettu pstin kuljetettavaksi. Muilta sin nudatettavasta menettelystä säädetään hallintlaissa ja laissa sähköisestä asiinnista (13/2003). 6.4 Palvelusetelin arvn tarkistaminen Palvelusetelin arv määrätään tistaiseksi. Palvelusetelin arva kuitenkin tarkistetaan, js palvelun saajan maksukyky n lennaisesti muuttunut tai maksu sittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutkseksi katstaan maksun perusteena levien perheen brutttuljen vähintään viiden (5 %) prsentin muuts. Perheen tulee ilmittaa ma-alitteisesti palvelusetelin arvn vaikuttavista muutksista päättäneelle viranmaiselle, js perheen tult, perhesuhteet (lukumäärä muuttuu sisarusten syntymän tai aviliitn/avliitn vuksi, lapsen hultajuus muuttuu) tai svittu palveluntarve muuttuu. Tuljen tarkistaminen Palvelusetelin arvn tarkistamiseksi perheeltä pyydetään uudet tultiedt kerran vudessa. Js tult lennaisesti muuttuvat tarkistusten välillä, perheen tulee ilmittaa muutksista maalitteisesti palvelusetelistä päättäneelle viranmaiselle. Lapsen hitajan muuttuminen Palvelusetelin arv tarkistetaan, js lapsen hittarve muuttuu. Muuts tetaan humin, js se kestää vähintään klme (3) kuukautta (esimerkiksi kkpäivähit / vähäisempi hitpäivien tarve). Perhe ja päivähidntuttaja päivittävät palveluspimuksen uuden hittarpeen mukaisesti. Kpi spimusmuutksesta timitetaan palvelusetelin arvsta päättäneelle viranmaiselle. Lapsi täyttää klme vutta Palvelusetelin arv muuttuu seuraavan kalenterikuukauden alusta, kun lapsi n täyttänyt klme vutta. Perheelle ja palvelun tuttajalle timitetaan autmaattisesti uusi päätös palvelusetelin arvsta. 6.5 Palvelusetelin arvn määrittäminen vanhempien yhteishultajuudessa Js lapsi asuu vurviikin kummankin hultajan luna ja elatusavusta ja pääasiallisesta asumisesta ei le määräyksiä, tetaan humin k. lapsen sekä erillään asuvan hultajan tult. Lisäksi tetaan humin erillään asuvan hultajan kanssa yhteistaludessa elävän pulisn tai aviliitnmaisissa lsuhteissa elävän henkilön tult. Perhekssa humiidaan heidän kanssaan yhteistaludessa elävät alaikäiset lapset. Kummallekin hultajalle lähetetään lapsesta ma arvseteli. Palvelujen tuttaja situtuu humiimaan tämän mavastuusuuden suuruudessa ja jakamisessa. 6.6 Muutksenhaku palvelusetelin arvn päätökseen Tulsidnnaisen palvelusetelin arva tai palvelusetelin arvn krttamista kskevaan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutsta. Päätökseen tyytymätön asiansainen saa tehdä siitä kirjallisen ikaisuvaatimuksen siltä sin kuin 14 päivän kuluessa päätöksen tiedksisaannista kunnan mnijäseniselle timielimelle, jka vastaa asianmaisen palvelun järjestämisestä kunnassa. 9

10 Timielimen ikaisuvaatimuksen jhdsta antamaan päätökseen haetaan muutsta valittamalla hallint-ikeuteen siten kuin hallintlainkäyttölaissa säädetään. Valitus vidaan antaa myös timielimelle, jnka n timitettava se man lausuntnsa hella hallint-ikeudelle. Muutksia palvelusetelin arvn vidaan tehdä, kun perhe timittaa uudet tultiedt päätöksenteka varten ja perheen tult vat muuttuneet lennaisesti (+/- 10%). Muuts tehdään sen kuun alusta, jnka aikana tultiedt timitetaan. Palveluntuttaja situtuu ttamaan humin asiakkaalta perittävässä mavastuusuudessa myös takautuvasti palvelusetelin arvn tehdyt muutkset. Aiheettmasti maksettu palvelusetelin arv peritään takaisin palvelun tuttajalta. 6.7 Asiakkaan mavastuusuus Ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 :ssä tiettyjen asiakkaalle maksuttmiksi säädettyjen ssiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arv tulee määrätä niin, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi mavastuusuutta. Päivähitpalvelut vat tämän määrittelyn ulkpulella eli asiakkaalta vidaan periä mavastuusuus. Asiakas maksaa tuttajalle hitmaksun mavastuusuuden suuruisen hitmaksun, jka n tuttajan perimän hitpaikan kknaishinnan ja palvelusetelin arvn välinen ertus. Tuttaja ei vi periä asiakkaalta mavastuuna enempää, kuin kunnallisen krkeimman hitmaksun suuruisen määrän. Palveluntuttajan tulee ilmittaa asiakkaalle vähintään klme kuukautta ennen palvelunsa hintjen muutksista. Palveluseteli n vimassa tistaiseksi. Oikeus palveluseteliin lakkaa, kun hultaja irtisan lapsen päivähitpaikan tai lapsi siirtyy ppivelvllisena peruspetuksen piiriin. Js lapsi ei käytä päivähitpaikkaa kuuteenkymmeneen (60) kalenteripäivään (ei kske kesäajan kuukausia: kesäkuu, heinäkuu, elkuu), ikeus palveluseteliin päättyy. 6.8 Esipetuksen lma-aikjen mavastuu Syys- julu- ja talvilmasta jhtuva katks esipetuksessa ei vaikuta mavastuusuuteen, ts. mavastuusuutta ei krteta lman ajaksi. 6.9 Säännönmukaisesti lyhyempää hitaikaa käyttävien mavastuu Asiakkaan palveluntarpeen llessa nrmaalia kkpäivähita vähäisempi, vivat vanhemmat ja tuttaja spia palveluspimuksessa, että lapsi n jatkuvasti ja säännöllisesti pissa päivähidsta san kalenterikuukaudesta, palvelusetelin arv lasketaan luvun mukaisesti. Svittu hidn tarve astuu vimaan palveluspimuksessa määritellyn ajankhdan mukaisesti aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alusta, eikä sitä vi tehdä takautuvasti. Tällöin perheen mavastuusuus laskee ja palvelujen tuttaja situtuu svittamaan perheen mahdllista mavastuusuutta hitmaksusta suhteessa käytettäviin hitpäiviin. Spimus tehdään ennen palvelusetelin arvn määritystä vähintään klmen (3) kalenterikuukauden ajaksi. Palveluseteli maksetaan täysimääräisenä, js perheen palveluntarve n 17 hitpäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa. Tuttaja situtuu seuraamaan kuukausittain päiväkirjalta perheen kanssa svittujen hitpäivien tteutumista ja vertaa niitä palveluspimukseen. Mikäli tdelliset päivät ylittävät spimuksessa svitut hitpäivät, n tuttajalla mahdllisuus periä mavastuu kkpäivähidn kuukausimaksun mukaisena. 10

11 Kun lapsi alittaa tai lpettaa palvelusetelipäiväkdissa kesken kalenterikuukauden, vi lapsi lla hidssa jäljellä levista kuukauden timintapäivistä vain sen suuden, mitä palveluspimuksessa n svittu Kesä ja varahit Palveluseteli myönnetään jkaiselle kuukaudelle, kun lapsi n asiakassuhteessa palvelujen tuttajaan. Kesäajalla Ulvilan kaupunki susittelee palvelujen tuttajia lemaan perimättä asiakasmaksua siltä ajalta kun päiväkti n suljettuna, ts. palvelujen tuttajia susitellaan perimään asiakkaiden mavastuusuus enintään 11 kuukaudelta vudessa. Mikäli tuttaja perii mavastuusuuden 12 kuukaudelta, tulee tuttajan hulehtia siitä, että päivähita n saatavana tarvetta vastaavasti ympärivutisesti. Päivähit vidaan järjestää esimerkiksi yhteistyössä muiden tuttajien kanssa. Mikäli lapsi tarvitsee yksityisen päiväkdin llessa suljettuna päivähita, tuttaja situtuu järjestämään hidn esimerkiksi yhteistyössä muiden yksityisten päiväktien kanssa. Esipetusikäisen lapsen tivtaan tulevan elkuussa alkavaan maksuttmaan nelituntiseen esipetukseen, vaikka vanhemmat vat ilmittaneet, että lapsi n elkuun pis päivähidsta. Mikäli lapsi tarvitsee elkuussa ennen esipetuksen alkua kkpäivähita, peritään siitä kkpäivähidn mavastuusuus. Mikäli esipetukseen tuleva aiemmin hidssa llut lapsi ei tarvitse elkuussa ennen esipetuksen alkua päivähita, tulee palveluspimus esipetukseen liittyvästä päivähidsta tehdä alkamaan elkuun ensimmäisestä arkipäivästä. Asiakkaan mavastuusuus peritään esipetukseen liittyvän päivähidn maksuna. Kaupunki maksaa edellä mainitulta ajalta esipetukseen liittyvän päivähidn arvn. Palveluntuttajien palvelusta perimä hinta ei vi lla suurempi, kuin palvelusetelin enimmäisarv Palveluspimuksen irtisanminen Mikäli palveluntuttaja irtisan asiakkaan palveluspimuksen, n tuttajan ilmitettava irtisanmisen perusteet palvelusetelistä päättäneelle viranmaiselle. Tuttajalle maksetaan palvelusetelin arv irtisanutumiskuukauden lppuun. Palvelujen tuttajalla n ikeus periä asiakkaan mavastuusuus mien irtisanmissääntöjensä mukaan. 7. PALVELUN TUOTTAJAN VELVOITTEET 7.1 Yleiset vaatimukset Palvelujen tuttaja n palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuttava yksityinen henkilö tai yhteisö, (laki yksityisistä ssiaalipalveluista 922/2011) jka situtuu täyttämään seuraavat palvelusetelilain (569/2009) 5 :n mukaiset yleiset ehdt ja varhaiskasvatuslain (36/1973) ja asetuksen (239/1973) edellytykset. Lisäksi timintaa hjaavat khdassa 4 mainitut lainkhdat. Kunnalla n ikeus vaatia palvelujen tuttajaa timittamaan kirjalliset tdistukset tai muun riittävän näytön siitä, että tässä khdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät. 11

12 7.1.1 Ilmitus yksityisestä ssiaalipalvelutiminnasta (varhaiskasvatuksesta) Yksityinen henkilö tai yhteisö, jka krvausta vastaan harjittaa lasten päivähittimintaa, n tehtävä kirjallinen ilmitus timinnasta ennen sen alittamista tai lennaista muutamista petusja kasvatustimistn. Tuttaja täyttää lmakkeen Ilmitus yksityisestä ssiaalipalvelutiminnasta ja timittaa sen Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuksen viranmaiselle. Ilmituksen saatuaan Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuksen viranmainen tarkastaa päivähitpaikan sekä hulehtii siitä, että päivähitpaikka ja siellä annettava hit vastaavat asetettuja terveydellisiä ja muita vaatimuksia. Ilmituksen vastaanttaa (timivaltainen) aluehallintvirast (AVI) ja luvan saanut palvelujen tuttaja rekisteröidään yksityisten ssiaali- ja terveyspalvelujen antajien Ysteri-rekisteriin, jta AVI ylläpitää yhdessä Valviran kanssa. Kunta ilmittaa tiedt AVI:lle rekisterin pita varten. Ilmituksenvaraista timintaa kskevat asiakirjat yksityisestä ssiaalipalvelutiminnasta vat: ajantasainen kaupparekisterite tai jäljennös elinkeinilmituksesta jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiöspimuksesta tai säännöistä, js hakijana n yhtiö, muu yhteisö tai säätiö timintasuunnitelma timinnassa käytettävien tiljen ajantasainen, virallinen phjapiirustus ja käyttösuunnitelma pelastussuunnitelma ja pistumisturvallisuusselvitys pelastusviranmaisen lausunt ympäristöterveydenhulln viranmaisen lausunt sijaintikunnan varhaiskasvatuksesta vastaavan timielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunt jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkinttdistuksista ja selvitys työkkemuksesta mavalvntasuunnitelma (6kk kuluttua timinnan alittamisesta) Hakeutuminen palvelusetelituttajaksi Hakemuslmake ja liitteet Palveluntuttajan tulee täyttää hakemuslmake sekä hakemuksen liite palvelusetelituttajaksi. Jkaisesta päiväktiyksiköstä (päiväkdista), jssa halutaan tuttaa päivähita palvelusetelillä, täytetään ma hakemuslmake. Palvelusetelitiminnan alituspäivä ei tarvitse lla kaikissa palveluntuttajan päivähityksiköissä sama. Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuttamiseen palvelusetelillä n määritelty palvelusetelilaissa. Palveluntuttaja vahvistaa edellytysten täyttymisen hakumenettelyn hakemuslmakkeilla ja tdentaa asiakirjat valvntaviranmaiselle. Edellytykset palvelusetelituttajaksi päiväktihidssa: Palveluntuttajan timinta täyttää yksityisistä ssiaalipalveluista (922/2011) annetun lain vaatimukset Palveluntuttajan timinta täyttää varhaiskasvatuksesta (36/1973) annetun lain ja asetuksen vaatimukset Palveluntuttaja n rekisteröity yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (laki yksityisistä ssiaali-palveluista (922/2011) 12

13 Palveluntuttaja n merkitty ennakkperintärekisteriin Palvelujen tuttaja situtuu lemaan rekisteröitynä verhallinnn ennakkperintärekisterissä. Ennakkperintärekisteröinti n yksi yritystiminnan perustunnusmerkeistä ja palvelusetelilaki edellyttää sitä jkaiselta palvelusetelitutannssa mukana levalta palvelun tuttajalta Palveluntuttajan tulee selvittää henkilöstönsä rikstaustat ja esittää tteet riksrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikstaustan selvittämisestä 504/2002, /932 4 ) Tätä lakia svelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, jhn pysyväisluntisesti ja lennaisesti kuuluu ilman hultajan läsnäla tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, petusta, hita tai muuta hulenpita taikka muuta työskentelyä henkilökhtaisessa vurvaikutuksessa alaikäisen kanssa Lakia svelletaan 1 mmentissa säädetyin edellytyksin myös yksityisistä ssiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkitettuun palvelun tuttajaan; ( /932) Palveluntuttaja situtuu asiakirjja käsitellessään nudattamaan tietturvallista rekisterinpita ja mahdllistaa kunnan pääsyn sen lukuun pitämiinsä henkilörekistereihin Vakuutusturva; Palvelujen tuttaja situtuu ttamaan ja pitämään vimassa timintansa edellyttämät lakisääteiset vakuutukset vastuun varalta. Palveluntuttajalla n palvelusetelilaissa tarkitettu vastuuvakuutus (Palvelusetelilaki 569/2009,5 1 mm. 4-khta) Palveluntuttaja n hulehtinut lakisääteisistä työnantajan ssiaalivakuutusmaksujen maksamisesta ja muista työnantajan velvitteista (= työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyys-vakuutus- ja ryhmähenkivakuutus- sekä ssiaaliturvamaksu) ja situtuu pyydettäessä esittämään selvityksen Palveluntuttajalla n vimassa leva YEL-vakuutus (kskee yksityisiä elinkeinnharjittajia). Palveluntuttajan luttkelpisuus vidaan tarkistaa verkkpalvelusta. Palveluntuttaja situtuu pyydettäessä esittämään verviranmaisen tdistuksen verjen ja ssiaaliturvamaksujen maksamisesta tai selvityksen viranmaisen hyväksymästä maksusuunnitelmasta Ulvilan kaupungin asettamat muut vaatimukset: Palvelun tuttajan timitiljen n jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä hulehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranmaisten määräysten mukaisesti ja täytettävä lain edellyttämät palvelun tuttajalle asetetut hyväksymisedellytykset. Liikuntarajitteisella, esimerkiksi pyörätulia käyttävällä asiakkaalla tulee lla esteetön pääsy palvelun tuttajan timitilihin. Palveluntuttaja situtuu nudattamaan valtakunnallista päiväkdeissa nudatettavaksi hyväksyttyä vimassalevaa varhaiskasvatuksen suunnitelmaa. Palveluntuttaja vastaa työntekijöidensä täydennyskulutuksesta. Palveluntuttaja situtuu timittamaan tiedt tuttamistaan palveluista ja niiden hinnista sekä hinnanmuutksista petus- ja kasvatustimen viranmaiselle, jka pitää ne julkisesti nähtävillä. Palveluntuttajaksi hyväksytty situtuu ttamaan palvelusetelin saaneita asiakkaakseen. Palveluntuttaja situtuu nudattamaan päätöstä asiakkaalle myönnetystä palvelusetelistä. Ulvilan kaupunki vi tehdä palveluntuttajan asiakkaiden keskuudessa asiakaskyselyjä. Situtuu sallistumaan kaupungin järjestämiin kkuksiin ja kehittämistyöhön kutsuttaessa. Ulvilan kaupunki vi neuvtella yksittäisen palvelujen tuttajan kanssa mahdllisista lisäpalveluista tai erityisistä palveluista, jita se haluaa palvelujen tuttajan erillisissä tapauksissa tuttavan. Näistä erillisistä vaatimuksista käydään tarvittaessa neuvttelu palvelujen tuttajan kanssa. Ulvilan kaupunki vi esittää, että palvelujen tuttaja ylittää tietyt minimiedellytykset esimerkiksi resurssiensa pulesta, mutta tällaista ehta ei saa mutilla tiettyä palvelujen tuttajaa susivaan ja tisia syrjivään mutn. Edellä mainittu syy erillisistä vaatimuksista ja neuvtteluista vi lla esim. alu- 13

14 eella tapahtuva muuts asiakaskunnassa ja heidän palvelujen tarpeessaan. Tämän säännöksen tarkituksena n antaa Ulvilan kaupungille justavat mahdllisuudet humiida esimerkiksi tietyn asiakasryhmän erityistarpeet. Vähimmäispalvelutas Palvelujen tuttajan palvelutasn tulee lla vähintään yhtä hyvä kuin Ulvilan kaupungin mana palvelunaan tuttaman palvelun tas. Käytännössä Ulvilan kaupunki hyväksyy palvelun tasn siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palvelujentuttajan mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ttaa tältä asiaa kskevan situmuksen. Tuttajan n laadittava timinnan asianmukaisuuden varmistamiseksi mavalvntasuunnitelma, jka kattaa kaikki palvelujen tuttajan palvelukknaisuudet. Valvntaviranmainen tteuttaa valvntaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuttamisessa tarpeellista hjausta ja neuvntaa palveluntuttajalle sekä seuraa timinnan kehitystä yhteistyössä palveluntuttajan kanssa. Valvntaviranmainen vi tarkastaa palveluntuttajan timinnan sekä timinnan järjestämisessä käytettävät tilat sillin, kun tarkastuksen tekemiseen n perusteltu syy. (Laki yksityisistä ssiaalipalveluista 922/ ja 17) Palveluntuttajan hyväksymisen peruminen Ulvilan kaupunki peruu palvelujen tuttajalle myönnetyn valtuutuksen timia palvelusetelijärjestelmässä ja pistaa palvelujen tuttajan nimen hyväksyttyjen palvelujen tuttajien luettelsta välittömästi ilman irtisanmisaikaa, mikäli palveluntuttajaksi määritellyt hyväksymiskriteerit eivät enää täyty (khta 4). Ulvilan kaupungilla n myös ikeus peruuttaa palvelun tuttajan hyväksyminen ja pistaa palvelun tuttajan nimi hyväksyttyjen palvelun tuttajien listasta, mikäli: a) hyviä hit- ja palvelukäytäntöjä ei nudateta b) palvelun tuttaja ei nudata kunnan kirjallisesta kehtuksesta hulimatta sääntökirjan ehtja c) palvelun tuttaja n tullut maksukyvyttömäksi, ei le kyennyt hitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, n alittanut akrdimenettelyn, n asetettu selvitystilaan tai n välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan tai d) palvelun tuttaja tai jku sen jhtn kuuluva henkilö n tumittu syyllisenä elinkeintimintaan liittyvässä rikksessa. Palveluntuttajan hyväksyminen perutaan myös, kun palveluntuttaja pyytää hyväksymisen perumista. 7.2 Muut yleiset vaatimukset Palvelujen tuttaja situtuu khdassa 7.1 esitetyn lisäksi jatkuvasti täyttämään Ulvilan kaupungin erikseen asettamat muut vaatimukset, jtka vat seuraavat: a) Palvelujen tuttajan timitiljen n jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä hulehditaan turvallisuudesta lain ja viranmaisten määräysten mukaisesti ja täytettävä lain edellyttämät palvelujen tuttajalle asetetut hyväksymisedellytykset. b) Palvelujen tuttajalla n ltava Internet-sivut, jilta käy ilmi timitiljen sitetiedt sekä tarjttavien palvelujen hintatiedt. Tarjttavien palvelujen hintatiedt tulee timittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisessa mudssa. Palvelujen tuttajan tai timintayksikön palvelujen vastuuhenkilön tai hänen varahenkilönsä tulee lla tavitettavissa puhelimitse tai sähköpstitse virkaaikana. 14

15 c) Palvelujen tuttaja situtuu hulehtimaan siitä, että palvelujen tuttaja taikka sen jhthenkilö tai edustus-, päätös-, tai valvntavaltaa käyttävä henkilö ei le syyllistynyt riksrekisteristä ilmenevällä lainvimaisella tumilla laissa julkisista hankinnista (348/2007), :ssä mainittuun rikkseen tai tekn tai laiminlyöntiin. d) Palvelujen tuttaja situtuu timimaan siten, että asiakastyytyväisyys n hyvä. Palvelujen tuttajan tulee infrmida valvntaviranmaista säännöllisesti tarjamiensa palvelujen laadun valvnnasta sekä palvelujen salta asiakasturvallisuudesta. Valvntaviranmaista tulee erityisesti infrmida asiakkaiden tekemistä reklamaatiista, reklamaatiihin jhtaneista syistä ja niiden jhdsta tehdyistä timenpiteistä. e) Palvelujen tuttaja timittaa päiväkdistaan yhden kpin asiakkaan ja palveluntuttajan välisestä palveluspimuksesta sekä jkaisesta lapsesta palveluspimuksen liitteen Ulvilan varhaiskasvatuksen viranmaiselle. f) Palvelujen tuttajan tulee nudattaa hulellisuutta tietjen käsittelyssä ja hulehtia siitä, että salassa pidettäviä tietja käsitellään ikein. Palvelujen tuttajan tulee käsitellä asiakirjja siten kuin henkilötietlaissa (523/1999) ja laissa ssiaali- ja terveydenhulln asiakastietjen käsittelystä (159/2007) sekä muussa ssiaali- ja terveydenhulln lainsäädännössä säädetään. Ulvilan kaupunki n palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjjen henkilötietlaissa tarkitettu rekisterinpitäjä. Asiakasrekisteri ylläpidetään Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri järjestelmän (päivähidn LPH-Effica) avulla. Edellä mainitut asiakirjat arkistidaan petus- ja kasvatustimistssa. Palveluntuttaja lu ja säilyttää asiakastietnsa massa yksikössään ja luvuttaa tarvittavat muut alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle hitsuhteen päätyttyä. g) Asiakkaalla n henkilötietlain mukainen ikeus mien asiakastietjensa tarkistamiseen ja hän vi erillisellä hakemuksella pyytää tietnsa nähtäväksi. h) Palvelujen tuttajan tulee asiakirjja käsitellessään nudattaa, mitä kunnan asiakirjjen käsittelystä säädetään (laki viranmaisten timinnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjjen luvuttamista ja salassapita kskevia julkisuuslain säädöksiä svelletaan asiakirjihin sillinkin, kun ne vat palvelun tuttajan hallussa. Asiakirjat tulee säilyttää turvallisessa paikassa, minne kukaan muu ei pääse ja sähköiset asiakirjat asianmukaisesti sujattuina. Asiakirjista ei saa antaa kpita eikä niissä levia tietja ulkpulisille ilman asianmaisen lupaa. i) Palvelujen tuttajan markkininnin n ltava asiallista, lutettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ylisanja tai vertailumutja ei saa käyttää. Hinnista ilmittamisen tulee tapahtua vertailukelpisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas vi vaivatta päätellä palvelun kknaishinnan ja sen suuden, jka jää hänen maksettavakseen. Hinnissa n selvittävä myös hintjen vimassal, maksu kesäajan hidsta, sekä esipetukseen liittyvän päivähidn hinta. j) Palveluntuttajien palvelusta perimä hinta ei vi lla suurempi, kuin palvelusetelin enimmäisarv. k) Hyväksytyllä palvelujen tuttajalla n sitettava varhaiskasvatuslain, -asetuksen ja ssiaalihulln kelpisuusehdista annetun asetuksen 804/92 4 ja 5 :n mukaiset kelpisuusehdt täyttävä henkilöstö. Edelleen tuttajan n nimettävä timintayksikön timinnasta vastaava kelpisuusehdt täyttävä henkilö. l) Palvelujen tuttaja vastaa myös alihankkijidensa timinnasta. 15

16 8. KUNNAN VELVOITTEET Ulvilan kaupungin petus- ja kasvatustimen n pidettävä luettela hyväksymistään palvelujen tuttajista. Tiedt palvelujen tuttajista, näiden tuttamista palveluista ja niiden hinnista vat julkisesti saatavilla internetissä tai muulla sveltuvalla tavalla. Ulvilan kaupungin n selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arv, palvelun tuttajien hinnat, mavastuusuuden määräytymisen perusteet ja arviitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta ssiaali- ja terveydenhulln asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ulvilan kaupungin täytyy infrmida asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä kskevia tietja vidaan hänen sustumuksettaan hankkia. Kaupungin n varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietihin ja tarvittaessa antaa asiaa kskevaa selvitys. Ulvilan kaupungin tulee peruuttaa palvelujen tuttajan hyväksyminen ja pistaa palvelujen tuttaja luettelsta, js hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuttaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. Ulvilan kaupungin n lisäksi velvllisuus valva hyväksymiensä tuttajien palvelujen laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuttamisen yhteydessä. Kaupungin tulee täten varmistaa, että palvelujen tuttajat täyttävät timinnalle asetetut vähimmäisedellytykset. Ulvilan kaupunki valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palvelun tuttajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla. Kaupungin tulee ttaa palvelun tuttajan valintaa kskeva asia käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palvelun tuttajan ilmittautumisesta ja tehtävä päätös palvelun tuttajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä klmen (3) kuukauden kuluessa ilmittautumisesta. 8.1 Palvelusetelin myöntäjän riippumattmuus Ulvilan kaupungin pulesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei vi lla päivähidsta tai ssiaalipalvelusta vastaavana henkilönä taikka hallinnllisessa luttamusasemassa palvelun tuttajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa lla merkittävää mistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuttajarganisaatissa tai palvelujen tuttajan kanssa samaan knserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 % sakkeista, suuksista tai äänivallasta). Omistusrajitus ei kske palvelujen tuttajaa, jnka sakkeilla käydään kauppaa arvpaperipörssissä. 9. KUNTA REKISTERINPITÄJÄNÄ Ulvilan kaupunki n palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjjen henkilötietlaissa tarkitettu rekisterinpitäjä. Asiakasasiakirjat, jtka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja tteutettaessa, vat viranmaisen asiakirjja. Vaikka palvelujen tuttaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa Ulvilan kaupunki rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja tteuttamisen kannalta lennaiset tiedt n tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä aina kaupungin maan asiakasrekisteriin. Palvelujen tuttajan ja kaupungin tulee myös varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja tteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedt siirtyvät sapulelta tiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdllistaa sen, että jkaisen asiakkaan asiakirjat mudstavat hänen palvelunsa kannalta välttämättömän jatkuvan kknaisuuden, jhn palvelua kskevat ratkaisut tulee perustaa. 16

17 Palvelujen tuttajan tulee laatia asiakastietja sisältävät asiakirjat henkilötietlain ja ssiaalihulln asiakaslain edellyttämällä tavalla vastaavasti kuin massa timinnassaan. Omalla timinnalla tarkitetaan Ulvilan kaupungin maa palvelututanta. Palvelujen tuttajan tulee nudattaa asiakasasiakirjja käsitellessään myös, mitä kaupungin asiakirjjen käsittelystä säädetään. Palvelujen tuttajan tulee tteuttaa asiakirjjen käsittely vastaavasti kuin laki ssiaali- ja terveydenhulln asiakastietjen sähköisestä käsittelystä edellyttää. 10. VEROTUS 10.1 Tulvertus Palveluseteli n saajalleen vertn etuus. Verttmuus edellyttää, että palveluseteli myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin n henkilökhtainen eikä siirrettävissä tiselle henkilölle ei le suraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jnka käytön hän itse määrittelee 10.2 Arvnlisävertus Arvnlisäverlain 37 :n mukaan vera ei suriteta ssiaalihultna tapahtuvasta palvelujen ja tavariden myynnistä. Ssiaalihulllla tarkitetaan valtin tai kunnan harjittamaa sekä ssiaaliviranmaisten valvmaa muun ssiaalihulln palvelujen tuttajan harjittamaa timintaa, jnka tarkituksena n hulehtia lasten ja nurten hullsta, lasten päivähidsta, vanhustenhullsta, kehitysvammaisten hullsta, muista vammaisten palveluista ja tukitimista, päihdehullsta sekä muusta tällaisesta timinnasta. 11. SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA Ulvilan kaupunki n palvelusetelilain njalla velvllinen valvmaan hyväksymiensä yksityisten palvelujen tuttajien tuttamien palvelujen tasa ja pistamaan palvelujen tuttajan hyväksyttyjen palvelujen tuttajien juksta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei nudateta. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä Ulvilan kaupunki ei le spimussuhteessa ssiaalipalveluja tuttavaan yksityiseen palvelun tuttajaan, mutta palvelujen tuttaja situtuu nudattamaan tämän sääntökirjan ehtja. Mikäli palvelujen tuttaja ei täytä sääntökirjassa määrättyjä ehtja, Ulvilan kaupunki vi pistaa palvelun tuttajan hyväksyttyjen palvelun tuttajien juksta. Palvelujen tuttaja pistetaan palvelututtajarekisteristä, mikäli hän ei kahdesta kirjallisesta humautuksesta hulimatta krjaa humautukseen jhtanutta asiaa. Js palvelujen tuttaja rikk tämän sääntökirjan khtaa ja/tai 7.2, vidaan palvelujen tuttaja pistaa välittömästi palvelututtajarekisteristä ja palvelusetelin maksaminen lpettaa. Pist palveluntuttajarekisteristä n vimassa kaksi (2) vutta minkä jälkeen palvelujen tuttaja vi uudelleen hakea palveluntuttajarekisteriin. 12. SÄÄNTÖKIRJAN VASTUUHENKILÖT Ulvilan kaupungin petus- ja kasvatustimi ja palvelujen tuttaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jtka timivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä situmuksen tteuttamisessa ja ilmitusten vastaanttajina. 17

18 13. SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN Ulvilan kaupungin petus- ja kasvatuslautakunnalla n ikeus tehdä muutksia tämän sääntökirjan ja/tai sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää sääntökirjan yleisestä sasta ja sivistysjhtaja päättää yleistä saa selittävästä ja täydentävästä erityisestä sasta. Ulvilan kaupunki ilmittaa muutksista palvelujen tuttajalle kirjallisesti sen jälkeen kun päätös n saanut lainviman. Mikäli palvelujen tuttaja ei halua tulla sidtuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmittaa siitä kirjallisesti Ulvilan kaupungin petus- ja kasvatustimelle klmenkymmenen (30) päivän kuluessa muutsilmituksen vastaanttamisesta. Sähköpsti vi timia kirjallisena ilmituksena. Mikäli Ulvilan kaupungille ei timiteta edellä mainittua ilmitusta, situtuu palvelun tuttaja nudattamaan muuttuneita ehtja muutsilmituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan klmekymmentä (30) päivää muutsilmituksen timittamisesta. 14. SÄÄNTÖKIRJAN VOIMASSAOLOAIKA Tämä sääntökirja n vimassa tistaiseksi. 18

19 SÄ Ä NTÖ KIRJÄN ERITYINEN ÖSÄ 15. HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ Palvelujen tuttajan henkilöstön n täytettävä vähintään varhaiskasvatuslain (36/1973) ja asetuksen 239/1973) määrittämät henkilökunnan määrä ja ssiaalihulln henkilöstön kelpisuusvaatimuksissa (Laki ssiaalihulln ammatillisen henkilöstön kelpisuusvaatimuksista 272/2005 7,8,10,15,16 ja 17) määrittämät henkilökunnan pätevyysvaatimukset. Päiväkdissa tulee vähintään jka klmannella hit- ja kasvatustehtävissä timivalla lla ssiaalihulln ammatillisen henkilöstön kelpisuusehdista annetun asetuksen 7 :ssä säädetty ammatillinen kelpisuus ja muilla hit- ja kasvatustehtävissä timivilla 8 :ssä säädetty ammatillinen kelpisuus. Palvelujen tuttaja vastaa timintayksikössään siitä, että päiväkdissa lapsimäärä n varhaiskasvatuslain ja asetuksen mukainen. Palveluntuttajan vastuulla n hulehtia henkilökunnan riittävästä täydennyskulutuksesta (2-3 kulutuspäivää vudessa). Palveluntuttaja vastaa timintayksikkönsä tukipalveluiden (siivus, rukapalvelu, turvallisuus ja kiinteistön kunt) ja timintavälineiden asianmukaisesta kunnsta. Pyydettäessä palvelun tuttajan n timitettava asiakirjat edellä mainituista palvelun laatuun vaikuttavista seikista Uusi palveluntuttaja/mistajan vaihds Kun uusi tuttaja alittaa timinnan tai mistaja vaihtuu, tuttaja hulehtii, että timinnan vastuuhenkilöllä n 7 :n mukainen kelpisuus sekä riittävä jhtamistait lasten päivähidn ammatillisiin jhttehtäviin. Riittävä jhtamistait edellyttää jk tutkintn sisältyvää tai sen lisäksi suritettua jhtamiskulutusta tai käytännön kkemuksen kautta hankittua jhtamistaita (Laki ssiaalihulln ammatillisen henkilöstön kelpisuusvaatimuksista 272/2005). Lisäksi tuttaja hulehtii, että vastuuhenkilö situtuu sallistumaan kaupungin järjestämiin yhteistyökkuksiin ja kehittämistyöhön. Tuttajan n ma-alitteisesti tehtävä vaadittavat ilmitukset valvvalle viranmaiselle. 16. PALVELUSETELIN ARVON LASKUTUS ULVILAN KAUPUNGILTA Palveluntuttaja laskuttaa Ulvilan kaupunkia kerran kuukaudessa seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Ulvilan kaupunki maksaa laskun 30 päivän kuluessa sen saapumisesta. Surituksen viivästyessä kaupunki maksaa sille vimassa levan krklain mukaista viivästyskrka. Kaupunki vastaanttaa pääsääntöisesti vain verkklaskuja. Kaupunki maksaa palveluntuttajalle vain myönnetyn palvelusetelin mukaisesti käytetystä palvelusta. Lapsen alittaessa tai lpettaessa hidn kesken kuukauden, hinta lasketaan timintapäivien mukaisesti. Hidn tarpeen muuts tetaan humin, js muuts kestää vähintään 3 kuukautta. Viimeinen hitpäivä n arkipäivä ja samalla viimeinen laskutuspäivä. Js perheen ja palveluntuttajan spima hinta päivähidsta n pienempi kuin palvelusetelin arv, niin palveluntuttaja vi laskuttaa enintään perheen kanssa svitun hinnan. Ulvilan kaupunki ei maksa laskutus- yms. lisiä eikä vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. 19

20 17. PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET Tuttajan n laadittava massa timintayksikössään yksikkönsä varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) hjaamaan yksikön varhaiskasvatustyötä. Suunnitelman tulee nudattaa Ulvilan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yksikkökhtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa tuttaja määrittää ja kuvaa timintansa mm. laadulliset, ja timinnalliset kriteerit ja painpistealueet. Varhaiskasvatussuunnitelma tulee timittaa valvvalle viranmaiselle ja sen tulee lla nähtävillä palveluntuttajan Internet-sivuilla. Yksikkökhtaisten vasujen lisäksi päiväkdissa levalle lapselle n laadittava henkilökhtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, petuksen ja hidn tteuttamiseksi. Palvelusetelillä tutetussa päiväktihidssa tarjttu tuki n pääasiassa yleistä ja tehstettua tukea. Yleisen ja tehstetun tuen lisäksi erityistä tukea tarjtaan kunnallisessa päivähidssa. Js lapsen tuen tarve n tunnistettu ennen päivähidn alittamista, susitellaan lapsen hakemista päivähitn kunnalliseen päiväktiin. Vastaavasti tilanteessa, jssa yksityisen palvelusetelipäiväkdin tarjama yleinen ja tehstettu tuki ei le riittävää lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi, susitellaan lapsen siirtymistä kunnalliseen päivähitn. 18. PALVELUPALAUTE Asiakas vi antaa saamastaan palvelusta palautetta sähköpstitse, puhelimitse tai paikan päällä. Palautteen vastaanttaja, jk palvelunjärjestäjän tai palveluntuttajan edustaja, kirjaa palautteen. Palveluntuttaja vastaa asiakkaan antamaan palautteeseen. Palautteeseen tulee vastata kahden viikn sisällä Palvelupalautteen timittaminen Ulvilan kaupungille Asiakkaalla n ikeus tehdä muistutus khtelustaan päiväkdin vastuuhenkilölle tai Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuspäällikölle. Muistutukseen n vastattava khtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutsta valittamalla. Palvelujen tuttajan n timitettava saamansa palvelupalaute mahdllisimman pian, vähintään kahden viikn kuluessa palautteen antamisesta, tiedksi valvvalle viranmaiselle. Palvelupalautteen timittaminen n aina palvelun tuttajan vastuulla. Mikäli palautteita ei timiteta kahden viikn määräajassa, vi Ulvilan kaupunki saattaa asian khdassa sääntökirjan yleinen si mainittuun käsittelyyn (Palveluntuttajan hyväksymisen peruminen). Palvelun laadusta annetun reklamaatin jhdsta vi Ulvilan kaupunki pyytää selvitystä palvelujen tuttajalta ja vaatia laadun krjausta. Ulvilan kaupunki timittaa tarvittaessa edelleen reklamaatit aluehallintvirastn tai muille asiaa hitaville viranmaisille. Asiakas vi antaa saamastaan palvelusta palautetta myös suraan Ulvilan petus- ja kasvatustimistn tai esimerkiksi aluehallintvirastn. 20

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja alkaen Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 1.8.2017 alkaen Sivistyslautakunta Sisällysluettel SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI PÄIVÄKOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Varhaiskasvatus PORIN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUS Sisällysluettel SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Iisalmen kaupunki. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja Iisalmen kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 1 Sisällys 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuttamisesta...3 1.1 Sääntökirjan nudattamisen valvnta...3 1.2 Sääntökirjan muuttaminen...3

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Yrityksen nimi ja yhteyshenkilö

Yrityksen nimi ja yhteyshenkilö JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli Tällä hakemuksella ssiaali- ja/tai terveysalan yritys vi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot