Tietosuoja Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 1 Tietsuja Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja sujaamme henkilötietja Genwrth Financialissa (jäljempänä Genwrth.fi ) yksityisyytesi sujaaminen n hyvin tärkeää. Käsittelemme henkilötietjasi ei-julkisia tunnistetietjasi näiden tietsujaperiaatteiden mukaisesti. Tarvitsemme henkilötietjasi, jtta pystymme tarjamaan sinulle tutteitamme ja palveluitamme. Nämä tietsujakäytännöt kertvat, miten Genwrth Financialissa (Financial Insurance Cmpany Limited, Sumen sivuliike ja Financial Assurance Cmpany, Sumen sivuliike) käsittelemme henkilötietja, jita keräämme tämän internet-sivustn kautta (genwrth.fi), vakuutushakemus- ja krvausvaatimuslmakkeista, puhelinkeskusteluista, sähköpsteista ja muusta yhteydenpidstamme taikka krvauskäsittelijöiltä, terveydenhulln ammattilaisilta tai muilta sapulilta. Internet-sivusta kskevat tietsujaperiaatteet kskevat ainastaan henkilöitä, jtka asuvat Sumessa käyttäessään Internet-sivustamme. Tietsujaperiaatteet Tietsujaperiaatteemme vat seuraavat: Kuvaamme rekisteriselsteissa, mitä henkilötietja keräämme ja miten sujaamme ja käytämme niitä. Sujaamme asiakkaidemme ja Internet-sivustmme vierailijiden henkilötiedt fyysisillä, elektrnisilla ja menettelyllisillä sujakeinilla. Emme luvuta henkilötietja ulkpulisille yrityksille emmekä luvuta kuluttajaraprtintitietja muille knserniyhtiöille alla lueteltuja tahja lukuun ttamatta. Vaadimme ulkpulisilta yrityksiltä, jiden palveluita käytämme tai jille luvutamme henkilötietja, tietsujaperiaatteidemme sääntöjen nudattamista. Seuraavassa tekstissä kuvataan tarkemmin, miten henkilötietjesi käsittely ja sujaaminen tteutetaan. Tietsujaperiaatteet sisältävät esimerkkejä siitä, minkälaisia tietja kerätään, sekä siitä, minkälaisille yrityksille ja muille tahille saatamme luvuttaa tietja. Esimerkkien tarkituksena n havainnllistaa tiednkeruu- tai tiednjakkäytäntöjämme, mutta ne eivät kata kaikkia käytäntöjämme. Internet sivujen käytöstä kerätyt tiedt Online-tiedt ja tietjen kerääminen Vit vierailla Internet-sivustllamme kertmatta meille henkilöllisyyttäsi tai muita tietjasi, kuten sähköpstisitettasi. Tässä tapauksessa Internetpalvelimemme pimivat sen verkkalueen nimen, jlta käytit Internetiä, kuten al.cm tai yah.cm, sekä niiden Internet-sivustjen nimet, jilta siirryit sivustllemme ja jihin siirryit sivustltamme. Vimme valita ulkpulisia yrityksiä, jtka tarjavat palveluita pulestamme, ja käyttää näitä tietja vierailukertjen, keskimääräisten vierailuaikjen, sivujen katselukertjen ja muiden tilasttietjen laskemiseen, jtka liittyvät Internet-sivustmme vierailijihin yleensä. Vimme käyttää tietja myös sivustn timinnan valvntaan ja sen muuttamiseen helpmmaksi

2 2 ja miellyttävämmäksi käyttää. Vimme kta tilastja asiakkaistamme, myynnistämme, liikenteestä ja palveluista ja luvuttaa niitä klmansille sapulille. Kun luvutamme näitä tilastja klmansille sapulille, emme kuitenkaan sisällytä niihin mitään henkilötietja, jista sinut vidaan tunnistaa, ellet le antanut lupaasi siihen, että sinulle lähetetään juuri sinulle tarpeellisiksi katsttuja tietja. Internetsivustllamme n sia, jissa meidän n kerättävä sinulta henkilötietja jhnkin tiettyyn tarkitukseen, kuten vidaksemme tarjta sinulle pyytämiäsi tietja. Sinulta kerättyjä tietja vivat lla nimesi, sitteesi, puhelinnumersi, faksinumersi tai sähköpstisitteesi. Evästeet Evästeet vat pieniä tiedstja, jita Internet-selaimesi tallentaa tietkneesi kiintlevylle. Sivustmme käyttää evästeitä, jtta sivustn käyttö lisi miellyttävämpää ja jtta visimme seurata sivustmme käyttöä. Evästeiden avulla vimme esittää sinulle tarjuksia ja sisältöä, jnka arvelemme kiinnstavan juuri sinua. Vimme käyttää evästeitä myös tunnistamiseesi seuraavien vierailujesi aikana tai muistaaksemme käyttäjänimesi, jllin sinun ei tarvitse antaa sitä uudelleen aina sivustllamme vieraillessasi. Vit asettaa selaimesi antamaan ilmituksen, kun vastaantat evästeen, tai estämään evästeiden lähettämisen. Humaa, että js selaimesi ei hyväksy evästeitä, et vi välttämättä hyödyntää sivustmme kaikkia timintja. Linkit muille Internet-sivustille Emme le vastuussa muiden Internet-sivustjen tiednkeruumenettelyistä, kun linkityt niihin meidän sivustmme kautta. Emme vi taata sitä, miten muut sapulet käyttävät evästeitä tai lähettävätkö ne tietkneellesi evästeitä, jista sinut pystytään tunnistamaan. Tutustu hulellisesti kaikkien käyttämiesi Internet-sivustjen tietsujaperiaatteisiin, jtta tiedät, miten ne keräävät, käyttävät ja luvuttavat tietja. Salaus Sujaamme Internet-sivustlta keräämiämme tietja salauksen ja tdennustyökalujen avulla. Sivustmme ulkpulista sähköpstiliikennettä ei kuitenkaan välttämättä le sujattu. Js ait lähettää meille sähköpstitse henkilötietja tai muita luttamuksellisia tietja, kuten pankkitilisi numern, susittelemme kertmaan tiedt meille puhelimitse tai lähettämään ne tavallista pstia käyttäen. Vierailijat / rekisteröityneet käyttäjät Internet-sivustmme vierailijana vit käyttää sivustmme tiettyjä timintja kertmatta meille henkilöllisyyttäsi tai paljastamatta mitään tietja itsestäsi. Emme kerää sinusta mitään tietja, kun käytät näitä timintja. Muiden timintjen käyttö edellyttää kuitenkin yleensä rekisteröitymistä. Kun let rekisteröitynyt sivustmme käyttäjäksi, saatamme kerätä sinusta henkilötietja sivustamme käyttäessäsi. Vakuutus- ja krvaustiminnassa kerätyt henkilötiedt Riippuen vakuutuksen lajista ja krvaushakemuksen sisällöstä ja siitä, letk vakuutuksenttaja, vakuutettu, edunsaaja, krvauksenhakija tai asiamies, keräämämme henkilötiedt vivat sisältää seuraavia tietja. Kats myös rekisteriselsteemme. Vakuutusten verkkpalvelussa tarjttavassa krvauspalvelussa saatuja henkilötietja käsitellään vain vakuutusspimuksessa svitussa laajuudessa. Mikäli näiden tietsujaperiaatteiden perusteella henkilötietjen tietsuja n laajempi verkkpalvelussa kuin vakuutusspimuksessa n svittu, svelletaan näitä tietsujaperiaatteita ensisijaisesti. Yleisiä yksilöinti- ja yhteystietja, jita vat esimerkiksi seuraavat: Nimi, site, sähköpsti- ja puhelinyhteystiedt, sukupuli, siviilisääty, perhetilanne, syntymäaika ja paikka, suhde vakuutuksenttajaan, vakuutettuun tai krvauksenhakijaan. Henkivakuutuksissa lisäksi tietja kulintdistuksesta, mm. kulinpäivä ja syy. Viranmaisten antamia tunnistetietja, esimerkiksi henkilötunnus.

3 3 Varallisuus- ja tilitietja, esimerkiksi tilinumert ja lainaturvalla turvatun lainan tiedt; tultiedt (jita tarvitsemme kuukausikrvauksen laskemiseen). Terveydentilatietja, mm. tämänhetkinen tai aiempi terveydentila; tiet vammasta tai sairaudesta; suritetut lääketieteelliset timenpiteet; henkilökhtaiset elintavat (kuten tupakinti ja alkhlinkäyttö); tiet reseptilääkkeistä; sekä muista ptilastiedista. Muita arkalunteisia tietja: Työttömyysvakuutukseen liittyen vimme saada tietmme työhistriaanne, työttömyyden syitä ja ammattiliittjäsenyyttänne kskevia tietja. Puhelinnauhitukset: Nauhitamme vakuutus- ja krvauspalvelumme sekä Teidän väliset puhelinkeskustelut asiinnin tdentamiseksi. Lisäksi puheluita vidaan satunnaisesti tallentaa myös asiakaspalvelun kehittämiseksi. Rikksien tutkimiseen liittyviä tietja, mukaan lukien pets- ja rahanpesurikkset. Vakuutus- ja krvauspalveluiden tarjamisen mahdllistavia muita tietja, mm. vakuutuksen ja krvausvaatimuksien numert; vakuutuksen turvaaman lutn numert, vakuutussujan laajuutta, alkamista ja päättymistä kskevat tiedt; vahinktapahtuman syy; aiempi vahinktapahtumahistria; jidenkin vakuutuksien salta asemanne yrittäjänä, jhtajana tai sakkaana tai muu mistajuus- tai jhttehtävä rganisaatissa. Mahdllisesti luvuttamamme tiedt ja tietjen saajat Vimme luvuttaa keräämiämme tietja muille tahille henkilötietlain ja siihen liittyvän muun sääntelyn määräyksiä ja vaatimuksia sekä Teihin sveltuvia vakuutusspimuksen ehtja nudattaen, kuten alla n kuvattu: Tietjen luvutus palveluntarjajille Vimme luvuttaa keräämiämme henkilötietja muille tahille siltä sin kuin n välttämätöntä spimusvelvitteidemme sekä muiden vakuutustimintamme edellyttämien timintjen hallinnimiseksi, kuten vakuutusasiamiehille, pankeille ja tahille, jtka tarjavat palveluitaan sinulle meidän pulestamme tai hallinnidaksemme vakuutuskantaamme. Tällaisia palveluita vat esimerkiksi seuraavat: vakuutustutteidemme ja palveluidemme myynti, markkininti ja hallinninti, pstitus ja pstinkäsittely, sujaus petksia vastaan sekä hjelmistn ylläpit ja kehitys meidän pulestamme. Luvutuksissa nudatetaan henkilötietlain sekä muita sveltuvia säädöksiä ja lisäksi vaadimme palveluntarjajilta, jille luvutamme henkilötietja, että he nudattavat tietsujaperiaatteitamme ja käyttävät tietja vain siihen tarkitukseen, jhn lemme ne keränneet. Luvutamme henkilötietja näille palveluntarjajille, jtta visimme palvella sinua entistä paremmin. Tietjen luvutus samaan knserniin kuuluville yhtiöille Vimme luvuttaa henkilötietlaissa ja muussa sveltuvassa lainsäädännössä sekä vakuutusspimuksessa säädetyin edellytyksin knserniyhtiöillemme tunnistustietja, kuten nimiä, sitteita, puhelinnumerita ja liiketimi- tai kkemustietja. Tutteiden ja palveluiden tarjaminen, jiden uskmme kiinnstavan sinua Vimme luvuttaa keräämiämme henkilötietja rahituslaitksille (kuten pankeille), jiden kanssa meillä n yhteistä markkinintitimintaa ja jiden kanssa tarjamme tutteitamme ja palveluitamme yhteistyössä, siltä sin kuin tämä lupa n annettu vakuutushakemuksen yhteydessä, määritelty

4 4 ttamasi vakuutuksen vakuutusehdissa tai mikäli tähän luvutukseen muutin n sustumus Sinulta. Vit kieltää henkilötietjesi luvuttamisen tähän tarkitukseen lemalla yhteydessä vakuutuspalveluihimme, Muu lain sallima tietjen luvutus Vimme luvuttaa tietja myös muissa lain sallimissa ja vaatimissa tapauksissa. Vimme esimerkiksi vaadittaessa luvuttaa tietja viranmaisille, mikäli viranmaisilla n lainsäädännön perusteella ikeus pyytää tietja (esimerkiksi tumiistuimet, pliisi, verviranmaiset ja täytäntöönpanviranmaiset). Vimme lisäksi luvuttaa tietja vakuutusta kskevan ikeudenkäynnin yhteydessä prsessin sapulille ja heidän avustajilleen, js katsmme tiedn luvuttamisen välttämättömäksi. Vimme luvuttaa henkilötietja muille vakuutusyhtiöille lain sallimissa tilanteissa, mm. havaitaksemme ja estääksemme vilpilliset krvausvaatimukset. Ei tietjen luvutusta muihin tarkituksiin Emme luvuta henkilötietjasi millekään ulkpuliselle yritykselle muihin kuin yllä mainittuihin tarkituksiin. Emme esimerkiksi myy henkilötietja ulkpulisille yrityksille, jtka haluavat markkinida tutteitaan ja palveluitaan sinulle. Vimme tarjta kyseisten ulkpulisten yritysten tutteita ja palveluita sinulle niiden pulesta, mutta emme luvuta niille henkilötietjasi. Linkit muille Internet-sivustille Nämä tietsujaperiaatteet kskevat vain Genwrth.fi-sivusta. Sivustlla saattaa lla linkkejä muille sivustille, kuten Genwrth Financialin jälleenmyyjien ja myyntiliikkeiden sivustille. Vaikka pyrimme tarjamaan sivustllamme linkkejä ainastaan sivustille, jtka kunniittavat yksityisyyttä yhtä paljn kuin mekin, emme le vastuussa muiden sivustjen sisällöstä, turvallisuudesta tai tietsujaperiaatteista. Kerättyjen tietjen turvallisuus Käytämme tiukkja asianmukaiset standardit täyttäviä fyysisiä, elektrnisia ja hallinnllisia sujakeinja henkilötietjesi luvattman tai epäspivan käytön estämiseksi. Henkilötietja vivat käyttää vain työntekijät ja palveluntarjajat, jtka tarvitsevat kyseisiä tietja laillisiin liiketimintatarkituksiin, kuten vidakseen vastata tiedusteluusi tai pyyntöösi. Mikäli työntekijät rikkvat tietsujaperiaatteidemme säännöksiä, heihin khdistetaan kurinpittimia. Rekisteröidyn ikeudet Asiakkaanamme sinulla n ikeus tarkastaa, mitä tieta sinusta n henkilörekisteriimme talletettu, ellei vimassa levasta lainsäädännöstä muuta jhdu. Vit myös lain sallimissa rajissa kieltää tietjesi käytön. Vit halutessasi kieltää Genwrth Financialista tulevan markkininnin. Yhteydentt Js sinulla n kysyttävää tietsujaperiaatteistamme, ta meihin yhteys Yhteydentt-sivun tai kautta. Otamme mielellämme vastaan tietsujaperiaatteitamme kskevia kysymyksiä ja ehdtuksia. Tarkastus- ja krjauspyynnöt Sinulla n lainsäädännön asettamissa rajissa ikeus tarkastaa keräämämme henkilötiedt ja, siltä sin kuin se ei le välttämätöntä vakuutuksen tai krvausvaatimuksen käsittelemiseksi, ikaista henkilötietjen sisältöä, kieltää henkilötietjen käyttö, vaatia niiden pistamista tai salaamista. Otathan

5 5 kaikkien henkilötietjen käsittelyä kskevien kysymysten salta yhteyttä sitteeseen Humiithan, että emme vi pistaa henkilötietja niiden klmansien sapulien tietkannasta, jilta lemme saaneet tai lemme mahdllisesti j luvuttaneet henkilötietja. Muiden yritysten tietsujaperiaatteet Nämä tietsujaperiaatteet eivät kske asiakassuhteitasi Genwrth Financialin ulkpulisiin yrityksiin, kuten pankkeihin ja yksityisiin vakuutusasiamiehiin. Muiden yritysten mat tietsujaperiaatteet määräävät, miten yritykset keräävät, käyttävät ja luvuttavat henkilötietja, jtka saatat heidän tietnsa. Nämä tietsujaperiaatteet kskevat vain Genwrth Financialin tiednkeruukäytäntöjä. Tietsujaperiaatteiden muutkset Pidätämme itsellämme ikeuden muuttaa tai täydentää tietsujaperiaatteitamme. Julkaistu:

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Kel ja kalli Adventures Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 2 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Tämä tietosuojakäytäntö on henkilötietolain (523/1999) mukainen informointiasiakirja. Tietosuojavastaava, ITsecurity.nordic@viaegencia.

Tämä tietosuojakäytäntö on henkilötietolain (523/1999) mukainen informointiasiakirja. Tietosuojavastaava, ITsecurity.nordic@viaegencia. VIA EGENCIA:n tietosuojakäytäntö Tämä tietosuojakäytäntö on henkilötietolain (523/1999) mukainen informointiasiakirja. Rekisterinpitäjä: VIA Egencia Finland Oy (y-tunnus 0824801-9) Itälahdenkatu 22 A,

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

McAfeen tietosuojaseloste.

McAfeen tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 20. maaliskuuta 2014, jotta olemme voineet lisätä linkin McAfeen uuteen evästeselosteeseen ja tehdä luettavuuteen ja selkeyteen vaikuttavia muutoksia.

Lisätiedot