Tietosuoja Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 1 Tietsuja Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja sujaamme henkilötietja Genwrth Financialissa (jäljempänä Genwrth.fi ) yksityisyytesi sujaaminen n hyvin tärkeää. Käsittelemme henkilötietjasi ei-julkisia tunnistetietjasi näiden tietsujaperiaatteiden mukaisesti. Tarvitsemme henkilötietjasi, jtta pystymme tarjamaan sinulle tutteitamme ja palveluitamme. Nämä tietsujakäytännöt kertvat, miten Genwrth Financialissa (Financial Insurance Cmpany Limited, Sumen sivuliike ja Financial Assurance Cmpany, Sumen sivuliike) käsittelemme henkilötietja, jita keräämme tämän internet-sivustn kautta (genwrth.fi), vakuutushakemus- ja krvausvaatimuslmakkeista, puhelinkeskusteluista, sähköpsteista ja muusta yhteydenpidstamme taikka krvauskäsittelijöiltä, terveydenhulln ammattilaisilta tai muilta sapulilta. Internet-sivusta kskevat tietsujaperiaatteet kskevat ainastaan henkilöitä, jtka asuvat Sumessa käyttäessään Internet-sivustamme. Tietsujaperiaatteet Tietsujaperiaatteemme vat seuraavat: Kuvaamme rekisteriselsteissa, mitä henkilötietja keräämme ja miten sujaamme ja käytämme niitä. Sujaamme asiakkaidemme ja Internet-sivustmme vierailijiden henkilötiedt fyysisillä, elektrnisilla ja menettelyllisillä sujakeinilla. Emme luvuta henkilötietja ulkpulisille yrityksille emmekä luvuta kuluttajaraprtintitietja muille knserniyhtiöille alla lueteltuja tahja lukuun ttamatta. Vaadimme ulkpulisilta yrityksiltä, jiden palveluita käytämme tai jille luvutamme henkilötietja, tietsujaperiaatteidemme sääntöjen nudattamista. Seuraavassa tekstissä kuvataan tarkemmin, miten henkilötietjesi käsittely ja sujaaminen tteutetaan. Tietsujaperiaatteet sisältävät esimerkkejä siitä, minkälaisia tietja kerätään, sekä siitä, minkälaisille yrityksille ja muille tahille saatamme luvuttaa tietja. Esimerkkien tarkituksena n havainnllistaa tiednkeruu- tai tiednjakkäytäntöjämme, mutta ne eivät kata kaikkia käytäntöjämme. Internet sivujen käytöstä kerätyt tiedt Online-tiedt ja tietjen kerääminen Vit vierailla Internet-sivustllamme kertmatta meille henkilöllisyyttäsi tai muita tietjasi, kuten sähköpstisitettasi. Tässä tapauksessa Internetpalvelimemme pimivat sen verkkalueen nimen, jlta käytit Internetiä, kuten al.cm tai yah.cm, sekä niiden Internet-sivustjen nimet, jilta siirryit sivustllemme ja jihin siirryit sivustltamme. Vimme valita ulkpulisia yrityksiä, jtka tarjavat palveluita pulestamme, ja käyttää näitä tietja vierailukertjen, keskimääräisten vierailuaikjen, sivujen katselukertjen ja muiden tilasttietjen laskemiseen, jtka liittyvät Internet-sivustmme vierailijihin yleensä. Vimme käyttää tietja myös sivustn timinnan valvntaan ja sen muuttamiseen helpmmaksi

2 2 ja miellyttävämmäksi käyttää. Vimme kta tilastja asiakkaistamme, myynnistämme, liikenteestä ja palveluista ja luvuttaa niitä klmansille sapulille. Kun luvutamme näitä tilastja klmansille sapulille, emme kuitenkaan sisällytä niihin mitään henkilötietja, jista sinut vidaan tunnistaa, ellet le antanut lupaasi siihen, että sinulle lähetetään juuri sinulle tarpeellisiksi katsttuja tietja. Internetsivustllamme n sia, jissa meidän n kerättävä sinulta henkilötietja jhnkin tiettyyn tarkitukseen, kuten vidaksemme tarjta sinulle pyytämiäsi tietja. Sinulta kerättyjä tietja vivat lla nimesi, sitteesi, puhelinnumersi, faksinumersi tai sähköpstisitteesi. Evästeet Evästeet vat pieniä tiedstja, jita Internet-selaimesi tallentaa tietkneesi kiintlevylle. Sivustmme käyttää evästeitä, jtta sivustn käyttö lisi miellyttävämpää ja jtta visimme seurata sivustmme käyttöä. Evästeiden avulla vimme esittää sinulle tarjuksia ja sisältöä, jnka arvelemme kiinnstavan juuri sinua. Vimme käyttää evästeitä myös tunnistamiseesi seuraavien vierailujesi aikana tai muistaaksemme käyttäjänimesi, jllin sinun ei tarvitse antaa sitä uudelleen aina sivustllamme vieraillessasi. Vit asettaa selaimesi antamaan ilmituksen, kun vastaantat evästeen, tai estämään evästeiden lähettämisen. Humaa, että js selaimesi ei hyväksy evästeitä, et vi välttämättä hyödyntää sivustmme kaikkia timintja. Linkit muille Internet-sivustille Emme le vastuussa muiden Internet-sivustjen tiednkeruumenettelyistä, kun linkityt niihin meidän sivustmme kautta. Emme vi taata sitä, miten muut sapulet käyttävät evästeitä tai lähettävätkö ne tietkneellesi evästeitä, jista sinut pystytään tunnistamaan. Tutustu hulellisesti kaikkien käyttämiesi Internet-sivustjen tietsujaperiaatteisiin, jtta tiedät, miten ne keräävät, käyttävät ja luvuttavat tietja. Salaus Sujaamme Internet-sivustlta keräämiämme tietja salauksen ja tdennustyökalujen avulla. Sivustmme ulkpulista sähköpstiliikennettä ei kuitenkaan välttämättä le sujattu. Js ait lähettää meille sähköpstitse henkilötietja tai muita luttamuksellisia tietja, kuten pankkitilisi numern, susittelemme kertmaan tiedt meille puhelimitse tai lähettämään ne tavallista pstia käyttäen. Vierailijat / rekisteröityneet käyttäjät Internet-sivustmme vierailijana vit käyttää sivustmme tiettyjä timintja kertmatta meille henkilöllisyyttäsi tai paljastamatta mitään tietja itsestäsi. Emme kerää sinusta mitään tietja, kun käytät näitä timintja. Muiden timintjen käyttö edellyttää kuitenkin yleensä rekisteröitymistä. Kun let rekisteröitynyt sivustmme käyttäjäksi, saatamme kerätä sinusta henkilötietja sivustamme käyttäessäsi. Vakuutus- ja krvaustiminnassa kerätyt henkilötiedt Riippuen vakuutuksen lajista ja krvaushakemuksen sisällöstä ja siitä, letk vakuutuksenttaja, vakuutettu, edunsaaja, krvauksenhakija tai asiamies, keräämämme henkilötiedt vivat sisältää seuraavia tietja. Kats myös rekisteriselsteemme. Vakuutusten verkkpalvelussa tarjttavassa krvauspalvelussa saatuja henkilötietja käsitellään vain vakuutusspimuksessa svitussa laajuudessa. Mikäli näiden tietsujaperiaatteiden perusteella henkilötietjen tietsuja n laajempi verkkpalvelussa kuin vakuutusspimuksessa n svittu, svelletaan näitä tietsujaperiaatteita ensisijaisesti. Yleisiä yksilöinti- ja yhteystietja, jita vat esimerkiksi seuraavat: Nimi, site, sähköpsti- ja puhelinyhteystiedt, sukupuli, siviilisääty, perhetilanne, syntymäaika ja paikka, suhde vakuutuksenttajaan, vakuutettuun tai krvauksenhakijaan. Henkivakuutuksissa lisäksi tietja kulintdistuksesta, mm. kulinpäivä ja syy. Viranmaisten antamia tunnistetietja, esimerkiksi henkilötunnus.

3 3 Varallisuus- ja tilitietja, esimerkiksi tilinumert ja lainaturvalla turvatun lainan tiedt; tultiedt (jita tarvitsemme kuukausikrvauksen laskemiseen). Terveydentilatietja, mm. tämänhetkinen tai aiempi terveydentila; tiet vammasta tai sairaudesta; suritetut lääketieteelliset timenpiteet; henkilökhtaiset elintavat (kuten tupakinti ja alkhlinkäyttö); tiet reseptilääkkeistä; sekä muista ptilastiedista. Muita arkalunteisia tietja: Työttömyysvakuutukseen liittyen vimme saada tietmme työhistriaanne, työttömyyden syitä ja ammattiliittjäsenyyttänne kskevia tietja. Puhelinnauhitukset: Nauhitamme vakuutus- ja krvauspalvelumme sekä Teidän väliset puhelinkeskustelut asiinnin tdentamiseksi. Lisäksi puheluita vidaan satunnaisesti tallentaa myös asiakaspalvelun kehittämiseksi. Rikksien tutkimiseen liittyviä tietja, mukaan lukien pets- ja rahanpesurikkset. Vakuutus- ja krvauspalveluiden tarjamisen mahdllistavia muita tietja, mm. vakuutuksen ja krvausvaatimuksien numert; vakuutuksen turvaaman lutn numert, vakuutussujan laajuutta, alkamista ja päättymistä kskevat tiedt; vahinktapahtuman syy; aiempi vahinktapahtumahistria; jidenkin vakuutuksien salta asemanne yrittäjänä, jhtajana tai sakkaana tai muu mistajuus- tai jhttehtävä rganisaatissa. Mahdllisesti luvuttamamme tiedt ja tietjen saajat Vimme luvuttaa keräämiämme tietja muille tahille henkilötietlain ja siihen liittyvän muun sääntelyn määräyksiä ja vaatimuksia sekä Teihin sveltuvia vakuutusspimuksen ehtja nudattaen, kuten alla n kuvattu: Tietjen luvutus palveluntarjajille Vimme luvuttaa keräämiämme henkilötietja muille tahille siltä sin kuin n välttämätöntä spimusvelvitteidemme sekä muiden vakuutustimintamme edellyttämien timintjen hallinnimiseksi, kuten vakuutusasiamiehille, pankeille ja tahille, jtka tarjavat palveluitaan sinulle meidän pulestamme tai hallinnidaksemme vakuutuskantaamme. Tällaisia palveluita vat esimerkiksi seuraavat: vakuutustutteidemme ja palveluidemme myynti, markkininti ja hallinninti, pstitus ja pstinkäsittely, sujaus petksia vastaan sekä hjelmistn ylläpit ja kehitys meidän pulestamme. Luvutuksissa nudatetaan henkilötietlain sekä muita sveltuvia säädöksiä ja lisäksi vaadimme palveluntarjajilta, jille luvutamme henkilötietja, että he nudattavat tietsujaperiaatteitamme ja käyttävät tietja vain siihen tarkitukseen, jhn lemme ne keränneet. Luvutamme henkilötietja näille palveluntarjajille, jtta visimme palvella sinua entistä paremmin. Tietjen luvutus samaan knserniin kuuluville yhtiöille Vimme luvuttaa henkilötietlaissa ja muussa sveltuvassa lainsäädännössä sekä vakuutusspimuksessa säädetyin edellytyksin knserniyhtiöillemme tunnistustietja, kuten nimiä, sitteita, puhelinnumerita ja liiketimi- tai kkemustietja. Tutteiden ja palveluiden tarjaminen, jiden uskmme kiinnstavan sinua Vimme luvuttaa keräämiämme henkilötietja rahituslaitksille (kuten pankeille), jiden kanssa meillä n yhteistä markkinintitimintaa ja jiden kanssa tarjamme tutteitamme ja palveluitamme yhteistyössä, siltä sin kuin tämä lupa n annettu vakuutushakemuksen yhteydessä, määritelty

4 4 ttamasi vakuutuksen vakuutusehdissa tai mikäli tähän luvutukseen muutin n sustumus Sinulta. Vit kieltää henkilötietjesi luvuttamisen tähän tarkitukseen lemalla yhteydessä vakuutuspalveluihimme, Muu lain sallima tietjen luvutus Vimme luvuttaa tietja myös muissa lain sallimissa ja vaatimissa tapauksissa. Vimme esimerkiksi vaadittaessa luvuttaa tietja viranmaisille, mikäli viranmaisilla n lainsäädännön perusteella ikeus pyytää tietja (esimerkiksi tumiistuimet, pliisi, verviranmaiset ja täytäntöönpanviranmaiset). Vimme lisäksi luvuttaa tietja vakuutusta kskevan ikeudenkäynnin yhteydessä prsessin sapulille ja heidän avustajilleen, js katsmme tiedn luvuttamisen välttämättömäksi. Vimme luvuttaa henkilötietja muille vakuutusyhtiöille lain sallimissa tilanteissa, mm. havaitaksemme ja estääksemme vilpilliset krvausvaatimukset. Ei tietjen luvutusta muihin tarkituksiin Emme luvuta henkilötietjasi millekään ulkpuliselle yritykselle muihin kuin yllä mainittuihin tarkituksiin. Emme esimerkiksi myy henkilötietja ulkpulisille yrityksille, jtka haluavat markkinida tutteitaan ja palveluitaan sinulle. Vimme tarjta kyseisten ulkpulisten yritysten tutteita ja palveluita sinulle niiden pulesta, mutta emme luvuta niille henkilötietjasi. Linkit muille Internet-sivustille Nämä tietsujaperiaatteet kskevat vain Genwrth.fi-sivusta. Sivustlla saattaa lla linkkejä muille sivustille, kuten Genwrth Financialin jälleenmyyjien ja myyntiliikkeiden sivustille. Vaikka pyrimme tarjamaan sivustllamme linkkejä ainastaan sivustille, jtka kunniittavat yksityisyyttä yhtä paljn kuin mekin, emme le vastuussa muiden sivustjen sisällöstä, turvallisuudesta tai tietsujaperiaatteista. Kerättyjen tietjen turvallisuus Käytämme tiukkja asianmukaiset standardit täyttäviä fyysisiä, elektrnisia ja hallinnllisia sujakeinja henkilötietjesi luvattman tai epäspivan käytön estämiseksi. Henkilötietja vivat käyttää vain työntekijät ja palveluntarjajat, jtka tarvitsevat kyseisiä tietja laillisiin liiketimintatarkituksiin, kuten vidakseen vastata tiedusteluusi tai pyyntöösi. Mikäli työntekijät rikkvat tietsujaperiaatteidemme säännöksiä, heihin khdistetaan kurinpittimia. Rekisteröidyn ikeudet Asiakkaanamme sinulla n ikeus tarkastaa, mitä tieta sinusta n henkilörekisteriimme talletettu, ellei vimassa levasta lainsäädännöstä muuta jhdu. Vit myös lain sallimissa rajissa kieltää tietjesi käytön. Vit halutessasi kieltää Genwrth Financialista tulevan markkininnin. Yhteydentt Js sinulla n kysyttävää tietsujaperiaatteistamme, ta meihin yhteys Yhteydentt-sivun tai kautta. Otamme mielellämme vastaan tietsujaperiaatteitamme kskevia kysymyksiä ja ehdtuksia. Tarkastus- ja krjauspyynnöt Sinulla n lainsäädännön asettamissa rajissa ikeus tarkastaa keräämämme henkilötiedt ja, siltä sin kuin se ei le välttämätöntä vakuutuksen tai krvausvaatimuksen käsittelemiseksi, ikaista henkilötietjen sisältöä, kieltää henkilötietjen käyttö, vaatia niiden pistamista tai salaamista. Otathan

5 5 kaikkien henkilötietjen käsittelyä kskevien kysymysten salta yhteyttä sitteeseen Humiithan, että emme vi pistaa henkilötietja niiden klmansien sapulien tietkannasta, jilta lemme saaneet tai lemme mahdllisesti j luvuttaneet henkilötietja. Muiden yritysten tietsujaperiaatteet Nämä tietsujaperiaatteet eivät kske asiakassuhteitasi Genwrth Financialin ulkpulisiin yrityksiin, kuten pankkeihin ja yksityisiin vakuutusasiamiehiin. Muiden yritysten mat tietsujaperiaatteet määräävät, miten yritykset keräävät, käyttävät ja luvuttavat henkilötietja, jtka saatat heidän tietnsa. Nämä tietsujaperiaatteet kskevat vain Genwrth Financialin tiednkeruukäytäntöjä. Tietsujaperiaatteiden muutkset Pidätämme itsellämme ikeuden muuttaa tai täydentää tietsujaperiaatteitamme. Julkaistu:

Internet-sivustoa koskevat tietosuojaperiaatteet koskevat ainoastaan henkilöitä, jotka asuvat Suomessa käyttäessään Internet-sivustoamme.

Internet-sivustoa koskevat tietosuojaperiaatteet koskevat ainoastaan henkilöitä, jotka asuvat Suomessa käyttäessään Internet-sivustoamme. AXAn tietosuoja Yksityisyytesi suojaaminen on AXAlle erittäin tärkeää. Arvostamme luottamustasi ja haluamme kertoa, miten keräämme, suojaamme ja käytämme henkilötietojasi. Miten käytämme ja suojaamme henkilötietoja

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Medtime Pro -verkkopalvelun käyttöehdot käyttäjälle ja palveluntarjoajalle. Yleistä

Medtime Pro -verkkopalvelun käyttöehdot käyttäjälle ja palveluntarjoajalle. Yleistä KÄYTTÖEHDOT Medtime Pr -verkkpalvelun käyttöehdt käyttäjälle ja palveluntarjajalle. Yleistä Käyttöehdt kskevat Medtime Pr -verkkpalvelun ylläpitäjän (myös "palveluntarjaja" tai "Masternet") verkkpalvelua

Lisätiedot

Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy:n WinLaw:n asiakas- ja markkinointirekisteri 4 OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy:n WinLaw:n asiakas- ja markkinointirekisteri 4 OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS TIETOSUOJASELOSTE Asianajtimist Järvinen & C Oy:n ja aputiminimi WinLaw:n (jäljempänä mlemmat yhdessä Yhtiö tai Rekisterinpitäjä ) tietsujaselste. Laadittu 3.5.2018. Velvittavien säädösten lisäksi Yhtiö

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Miten ja mitä tietoja keräämme sinusta?

Miten ja mitä tietoja keräämme sinusta? Tietsujaselste Wasa Sprts Club Vaasa 24.05.2018 Rekisterin ylläpitäjä: Wasa Sprts Club Wlffintie 36 65280 Vaasa inf@wsc.fi Miten ja mitä tietja keräämme sinusta? Wasa Sprts Club:n jäsenenä annat käyttöömme

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Satakunnan Noutajakoirayhdistyksen ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietorekisterien tietosuojaseloste.

Satakunnan Noutajakoirayhdistyksen ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietorekisterien tietosuojaseloste. 1. TIETOSUOJASELOSTEEN NIMI Satakunnan Nutajakirayhdistyksen ry:n jäsen-, tiedtus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietrekisterien tietsujaselste. 2. REKISTERINPITÄJÄ JA KOTIPAIKKA Satakunnan Nutajakirayhdistys

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tietosuojailmoitus. 1. Soveltamislaajuus ja hyväksyminen. 2. Yhtiö rekisterinpitäjänä. 3. Rekisteriasioita hoitava henkilö. 4.

Tietosuojailmoitus. 1. Soveltamislaajuus ja hyväksyminen. 2. Yhtiö rekisterinpitäjänä. 3. Rekisteriasioita hoitava henkilö. 4. Tietsujailmitus 1. Sveltamislaajuus ja hyväksyminen Tätä tietsujailmitusta svelletaan kaikkiin Validus Slutins Oy:n ja Validus Slutins Oy:n knserniyhtiöiden (jäljempänä Yhtiö ) liiketimintaprsesseihin

Lisätiedot

Danske Bankin tietosuojatiedote

Danske Bankin tietosuojatiedote Danske Bankin tietsujatiedte Danske Bank A/S n finanssialan yritys, jka tarjaa sinulle taludellista neuvntaa ja siihen liittyviä palveluja. Tässä tietsujatiedtteessa kerrmme, miten käsittelemme henkilötietjasi

Lisätiedot

Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry. (PMAS) jäsenten henkilötietojen käsittely

Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry. (PMAS) jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry. (PMAS) jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA PMAS käsittelee jäsenistön henkilötietja PMAS:n timinnan ylläpitämiseksi,

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS ry:n jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien

Lisätiedot

PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n rekrytoitavien työntekijöiden henkilötietojen käsittely.

PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n rekrytoitavien työntekijöiden henkilötietojen käsittely. TIETOSUOJASELOSTE PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n rekrytitavien työntekijöiden henkilötietjen käsittely. KUKA KÄSITTELEE TIETOJASI? PlusTerveys Hammaslääkärit Oy (Y-tunnus: 2630918-8, site, Malmin asematie

Lisätiedot

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) tarkoitettu rekisterinpitäjä on: Tietsujaselste (päivitetty 24.5.2018) Prime Sales Oy:n päivitetyssä tietsujaselsteessa n lisätietja henkilötietjen käsittelystä. Lue selste hulellisesti, jtta ymmärrät henkilötietja ja niiden käsittelyä

Lisätiedot

Faba osk, osuusrekisteri tietosuojaseloste

Faba osk, osuusrekisteri tietosuojaseloste Faba sk, suusrekisteri tietsujaselste Osuuskunnan jäsenyyksien hitaminen edellyttää suusrekisterin pita. Faba sk:n suusrekisteristä käytetään nimeä Faba sk jäsenrekisteri ( jäsenrekisteri ). Tämä tietsujaselsteessa

Lisätiedot

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote :n tietsujatiedte Henkilöasiakkaat n rahitusyhtiö, jka tarjaa asiakkuuden mukaan sveltuvia rahitusratkaisuja erilaisiin hankintihin. Tässä tietsujatiedtteessa kerrmme, miten rekisterinpitäjänä käsittelemme

Lisätiedot

Tietosuojaseloste: M-files HR-varaston työntekijöiden henkilörekisteri Sivu 1 / 5

Tietosuojaseloste: M-files HR-varaston työntekijöiden henkilörekisteri Sivu 1 / 5 KLINGER Finland Oy,. Puhelinnumer +358 10 400 1011 Sähköpsti inf@klinger.fi Y-tunnus 0195519-1. Tea Hurme tietsujavastaava@klinger.fi puhelinnumer +358 10 400 1222 M-files HR-varastn työntekijöiden henkilörekisteri

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin jäsenten henkilötietojen käsittely

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Sumen Metsästäjäliitn Phjis-Karjalan piirin jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Piiri käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi,

Lisätiedot

Metsästysseura Haukka ry:n jäsenten ja maanomistajien henkilötietojen käsittely

Metsästysseura Haukka ry:n jäsenten ja maanomistajien henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Metsästysseura Haukka ry:n jäsenten ja maanmistajien henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseura r.y.:n (TSVE ry) jäsenten henkilötietojen käsittely

Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseura r.y.:n (TSVE ry) jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseura r.y.:n (TSVE ry) jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote :n tietsujatiedte Yritysasiakkaat n rahitusyhtiö, jka tarjaa asiakkuuden mukaan sveltuvia rahitusratkaisuja erilaisiin hankintihin. Tässä tietsujatiedtteessa kerrmme, miten rekisterinpitäjänä käsittelemme

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10 Laatimispvm: 10.6.2013 Lue täyttöhjeet ennen rekisteriselsteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sulkavan kunnan peruspalvelulautakunta

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän asiakkuudenhoidon järjestelmästä

Tietosuojaseloste Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän asiakkuudenhoidon järjestelmästä 19.5.2018 Sivu 1 / 5 Tietsujaselste Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän asiakkuudenhidn järjestelmästä (Reppu) Rekisterinpitäjä Tampereen ev. lut seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26 33100 Tampere Puhelin:

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

GDPR-tietosuojakäytäntömalli

GDPR-tietosuojakäytäntömalli GDPR-tietsujakäytäntömalli Janssen-Cilag Oy välittää yksityisyydestäsi ja haluaa, että tiedät, millä tavalla keräämme, käytämme ja luvutamme tietja. Tässä Tietsujakäytännössä kuvataan menettelytapamme,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Tietosuojaseloste Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 1 (10) 25.1.2018 Tietsujaselste Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sisällysluettel: 1. Jhdant 2 2. Henkilötietjen käsittelyn tarkitukset 3 3. Käsittelemämme henkilötiedt 4 4. Henkilötietjen lähteet 4 5. Arkalunteisia

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille ("Kampanja") Microsoftin kampanjaehdot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille (Kampanja) Microsoftin kampanjaehdot Windws Nrdicin maksunpalautus lppukäyttäjille ("Kampanja") Micrsftin kampanjaehdt Kampanjaehdt Kelpuutettavat laitteet Windws kannettava tietkne, jssa n ait Micrsft Windws 10 Hme tai Windws 10 S käyttöjärjestelmä,

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Lundbeck noudattaa aina sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Suomen lakeja.

Lundbeck noudattaa aina sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Suomen lakeja. Tietsujakäytäntö ja vastuuvapauslauseke Verkksivustn www.lundbeck.fi mistaa ja tarjaa: Oy H. Lundbeck Ab Köydenpunjankatu 14, Lgm Byrå 20100 Turku ( Lundbeck ) Y-tunnus 0111018-0 Puhelinnumer: + 358 2

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5)

Tietosuojaseloste 1 (5) Tietsujaselste 1 (5) Tietsujaselste Espn kaupunki 1. Rekisterin nimi Chat-palveluiden rekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espn kaupunki 3. Rekisterin vastuuhenkilö Kirsi Remes, asiintijhtaja etunimi.sukunimi@esp.fi

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Bisnes+ TIETOSUOJASELOSTE

Bisnes+ TIETOSUOJASELOSTE TIETOSUOJASELOSTE 1 (8) Bisnes+ TIETOSUOJASELOSTE Arvstamme yksityisyyttäsi Yksityisyytesi n meille tärkeää. Mutta jtta vimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos)

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos) Tim Ranta-Ojala Tämän tietturvamnisteen phjana n Kimm Ruskun kirja Kyberturvapas (Talentum 2014) Kaiken timinnan taustalla n sujattava tiet Käyttäjän tekemät timenpiteet mudstavat merkittävän san kknaistietturvasta

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

Mitä tietoja kerätään ja miten?

Mitä tietoja kerätään ja miten? RCI:N TIETOSUOJAILMOITUS RCI Eurpe pitää yksityisyyttä tärkeänä ja haluaa kerta, kuinka se kerää, käyttää ja paljastaa tietja. Tässä tietsujailmituksessa kerrtaan seuraavista lähteistä keräämiämme tietja

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

ELENIA LÄMPÖ OY:N TIETOSUOJASELOSTE

ELENIA LÄMPÖ OY:N TIETOSUOJASELOSTE ELENIA LÄMPÖ OY:N TIETOSUOJASELOSTE 1. Taustatieta henkilötietjen käsittelystä Tässä tietsujaselsteessa (Tietsujaselste) annetaan Eurpan Uninin yleisen tietsuja-asetuksen (2016/679) (Asetus) mukaisesti

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja PL 7, NURMIJÄRVI. Vs. sosiaalityön johtaja Päivi Vuoriheimo puh.

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja PL 7, NURMIJÄRVI. Vs. sosiaalityön johtaja Päivi Vuoriheimo puh. Tietsujaselste -yhdistetty rekisteriselste ja infrmaatiasiakirja Henkilötietlaki (523/99) 10 ja 24 30.12.2015 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven ssiaali- ja terveyslautakunta PL 7, 01901 NURMIJÄRVI (käyntisite

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto Palvelun kuvaus Praktiivinen hult Palvelun yleiskuvaus Praktiivisessa hultpalvelussa asiakkaalle tutetaan tuettujen tutteiden hulttapahtuma ("palvelu" tai "palvelut") tässä palvelunkuvauksessa jäljempänä

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

Sisällysluettelo TIETOSUOJASELOSTE

Sisällysluettelo TIETOSUOJASELOSTE Rekisteri-ilmitus Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö Länsi-Sumen Pelastusalan Liitt ry (LSPeL) Y-tunnus 0731063-4 Kersiinitie 26, 20360 Turku p. (02) 511 7711 Timistn sähköpsti: timist@lspel.fi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio Rekisteriselste, laatimispäivä 11.8.2016 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki PL 3 65101 VAASA Y-tunnus 0209602-6 2. Yhteyshenkilö rekisteriä kskevissa

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Kuopion seudun joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Kuopion seudun joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Kupin seudun jukkliikenne Kupin kaupunki Kupin seudun jukkliikenne Sukatu 42, 70100 Kupi 044 7815318

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Pohjois-Savon ELY-keskuksen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Pohjois-Savon ELY-keskuksen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 27.5.2016 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Phjis-Savn elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus Phjis-Savn elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY:N TIETOSUOJASELOSTE

ELENIA PALVELUT OY:N TIETOSUOJASELOSTE ELENIA PALVELUT OY:N TIETOSUOJASELOSTE 1. Taustatieta henkilötietjen käsittelystä Tässä tietsujaselsteessa (Tietsujaselste) annetaan Eurpan Uninin yleisen tietsuja-asetuksen (2016/679) (Asetus) mukaisesti

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

TYÖNHAKIJAN TIETOSUOJALAUSUNTO

TYÖNHAKIJAN TIETOSUOJALAUSUNTO TYÖNHAKIJAN TIETOSUOJALAUSUNTO Tervetula Rekrytintipalvelu Sihti Oy:lle. Haluamme auttaa sinua urasi kehittämisessä. Keräämme sinusta tietja ja käytämme niitä, jtta vimme tarjta palvelujamme. Adecc kunniittaa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Puolet kuntien väestä siirtyy - askelmerkit kohti liikkeenluovutusta

Puolet kuntien väestä siirtyy - askelmerkit kohti liikkeenluovutusta Pulet kuntien väestä siirtyy - askelmerkit khti liikkeenluvutusta Kanta-Hämeen maakuntatilaisuus 29.5.2018 Työmarkkina-asiamies Kirsi Krppi KT Kuntatyönantajat Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot