Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista"

Transkriptio

1 Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn muutsten vaikutukset vimassaleviin 12 kuukauden spimuksiin 4.Hinnastn muutsten vaikutukset tistaiseksi vimassaleviin spimuksiin ja 10 kerran krtteihin 5.Hinnastn muutsten vaikutukset muihin kuukausimaksullisiin palveluihin 6.Järjestelmäuudistus ja sen keskeisimmät vaikutukset varauksiin (ml. syksyn 2015 lukujärjestys) ja harjittelumaksujen maksamiseen 1. Hinnastn muutksen yleiset periaatteet Tämä tiedte kannattaa lukea hulella. Erityisesti kannattaa humiida mahdllisuutesi lisätä etujasi varmistamalla, että sinulla n vimassaleva 12 kk spimus Kuntkeskukselle kl Jatkamme tällaisten asiakkaiden (12 kk spimus, kuukausivelitus) spimuskauden saakka nykyhinnittelun mukaisesti Spimuksen tekeminen / jatkaminen elkuussa tu säästöä myös vikrtin mudssa asiakkaamme saavat uuteen järjestelmään liittyvän vikrtin maksutta välisenä aikana. Ääneseudun Kuntkeskuksen hinnast uudistuu alkaen. Kaikki spimukset saakka tehdään nykyisen hinnastn mukaisesti ja uutta hinnasta nudatetaan alkaen. Uudistuksella haetaan erityisesti entistäkin selkeämpää ja läpinäkyvämpää hinnasta. Olemme myös pyrkineet kuuntelemaan teitä mahdllisimman herkällä krvalla tästä syystä haluamme esimerkiksi pistaa asiakkailtamme 12 kuukauden spimuksiin liittyvän situtumisriskin sekä mahdllistaa kuntsalikrttien yhteydessä ryhmäliikuntatuntien käytön erillismaksulla. Tki haluamme hinnastn uudistuksella varmistua myös siitä, että pystymme jatkssakin tarjamaan kattavan palvelutarjnnan sekä kehittämään timintaamme. Tässä tiedtteessa esitellään uudet harjittelumaksujen hinnat sekä kerrtaan hinnastn muutksien vaikutukset nykyisiin ja tuleviin spimuksiin vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu Harjittelumaksujen hinnat muuttuvat seuraavalla sivulla levan taulukn mukaisiksi alkaen. Spimustyyppien keskeisimmät minaisuudet ja spimusehdt löytyvät saamasi pstin liitteestä Ääneseudun Kuntkeskus spimustyypit ja ehdt Hinnastn muutsten vaikutukset nykyisiin ja tuleviin spimuksiin n kerrttu jäljempänä (hinnasttaulukn jälkeen). Kerrmme esimerkiksi millin hinnittelun muutkset alkavat vaikuttamaan eri spimustyypeissä, jne. Seuraavan sivun taulukka lukiessasi humii erityisesti punaisella fntilla kirjatut khdat. Ne vat humiita, jtka kskevat asiakkaita, jilla n vimassaleva 12 kk spimus Kuntkeskukselle kl

2 Spimustyyppi Nrmaalihinta Hinta alennusryhmiin kuuluville *) Hinnittelu vimassalevilla 12 kk spimuksilla **) 12 kk perhediili, jäsenkrtti 53 / kk 600 / vusi 12 kk yhdistelmäkrtti 59 / kk 670 / vusi 47 / kk 535 / vusi 53 / kk 600 / vusi 52,20 / kk tai tällä hetkellä vimassaleva 58 / kk tai tällä hetkellä vimassaleva Tistaiseksi vimassaleva yhdistelmäkrtti 69 / kk 63 / kk 12 kk perhediili, kuntsalikrtti 39 / kk 440 / vusi 12 kk kuntsalikrtti 42 / kk 475 / vusi 33 / kk 375 / vusi 36 / kk 410 / vusi 36 / kk tai tällä hetkellä vimassaleva 40 / kk tai tällä hetkellä vimassaleva Tistaiseksi vimassaleva kuntsalikrtti Ryhmäliikuntatunti kuntsalikrtin yhteydessä 52 / kk 44 / kk 4,50 / krt 4,50 / krt 10 kerran krtti kerran krtin vimassaln jatkaminen Ovikrtti (ensimmäisen / uusittava spimus jälkeen tai kadnnut krtti) 4 / kk 4 / kk Uuteen järjestelmään liittyvän vikrtin saa nutaa vimassalevien spimusten yhteydessä maksutta Tämän jälkeen krtista velitetaan nrmaali maksu. Lisälmajaks 12 kk spimuksissa 25 / yhtäjaksinen neljä viikka 25 / yhtäjaksinen neljä viikka 3.Hinnastn muutsten vaikutukset vimassaleviin 12 kuukauden spimuksiin Hinnastn muutkset eivät vaikuta eurmääräisesti vimassaleviin 12 kuukauden spimuksiin kesken niiden spimuskauden. Näin llen keskeisimmät muutkset vimassaleviin 12 kuukauden spimuksiin liittyvät niiden vimassaln ja uudistumiseen sekä sitä kautta uusiin / uusiutuviin spimuksiin.

3 Kaikki kertamaksulla maksetut 12 kuukauden spimukset vat nrmaalisti vimassa j maksetun spimuskauden lppuun saakka. Elkuun lppuun mennessä uusittavissa kertamaksullisissa spimuksissa nudatetaan nykyistä hinnasta ja alkaen hinta määräytyy uuden hinnastn mukaisesti. Päivitämme kaikkiin kl vimassaleviin 12 kuukauden spimuksiin spimuskauden päättymispäiväksi Nudatamme laskutuksessa samaa kuukausihintaa, jka sinulla n tarkastushetkellä ( kl 19.00) vimassalevassa spimuksessasi. Kuukausimaksulliset 12 kuukauden spimukset uusiutuvat jatkssa autmaattisesti 12 kuukauden mittaisina ellei asiakas le ilmittanut irtisanmisesta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen spimuskauden päättymistä asiakaspalveluumme. Spimukset, jiden päättymispäivä päivitetään autmaattisesti mukaisesti, uudistuvat siis aikavälille Tässä spimuksen uudistumisessa hinta päivittyy uuden ( vimaan tulevan) hinnastn mukaiseksi harjittelumaksun sekä mahdllisten liikuntakerhn ja slariumin salta. Jatkssa 12 kuukauden spimukset vi irtisana kesken spimuskauden maksamalla j käytetyistä kuukausista ertuksen vastaavaan tistaiseksi vimassalevaan krttiin. Lisäksi mahdllisesti j käytetyt 12 kuukauden spimuksiin kuuluvat spimusedut (esim. kehnkstumusanalyysit) laskutetaan spimuksen päättyessä kesken spimuskauden Käytännössä 12 kk spimus n siis täysin situtumisriskitön, kska et vi jutua maksamaan harjittelustasi missään tilanteessa enempää kuin mitä lisit maksanut vastaavasta ajasta tistaiseksi vimassalevalla spimuksella 12 kuukauden spimuksiin kuuluu myös jatkssa 2+2 viikn lmaikeus. Lisäksi asiakkaalla n mahdllisuus staa lisälmakuukausia hintaan 25 / kk. Kuntsalikrtteihin (12 kk spimus, tistaiseksi vimassaleva kuntsalikrtti) lisätään mahdllisuus tehdä ryhmäliikuntavarauksia. Kuntsalikrtin maavat henkilöt vivat uuden hinnastn myötä sallistua ryhmäliikuntatunneille hintaan 4,50 / tunti. 4.Hinnastn muutsten vaikutukset tistaiseksi vimassaleviin spimuksiin ja 10 kerran krtteihin Tistaiseksi vimassalevat spimukset Tistaiseksi vimassalevissa spimuksissa nudatetaan uutta hinnasta alkaen. Syyskuun lasku n ensimmäinen uuden hinnastn mukainen laskusi. Muuttaessasi tistaiseksi vimassalevan krttisi 12 kuukauden spimuksesi säästät harjittelumaksuissasi rahaa. Lisäksi muuts n sinulle riskitön, kska vit päättää 12 kuukauden spimuksen missä vaiheessa tahansa maksamalla j käytetyistä kuukausista ertuksen tistaiseksi vimassalevaan spimukseen. Et siis missään tilanteessa judu maksamaan enempää kuin lisit maksanut vastaavasta jakssta tistaiseksi vimassalevalla spimuksella. Tarjamme vaihtn lisäedun: Vaihtaessasi tistaiseksi vimassalevan spimuksesi 12 kuukauden spimukseen viimeistään mennessä, tarjamme yhden (1) kuukauden maksuttmat treenit kaupan päälle 10 kerran krtit Hinnastn muutkset eivät vaikuta 10 kerran krttien hintihin. 10 kerran krttien vimassalaika n alkaen klme (3) kuukautta. Uutena minaisuutena 10 kerran krtteihin tulee mahdllisuus staa niihin lisää vimassalaikaa hintaan 4 /kk.

4 Tarjamme vaihtn liittyvän lisäedun myös vimassaleviin 10 kerran krtteihin: Vaihtaessasi vimassalevan 10 kerran krtin (vimassalaikaa ja käyntikertja jäljellä) 12 kuukauden spimukseen viimeistään mennessä, tarjamme yhden (1) kuukauden maksuttmat treenit kaupan päälle 5. Hinnastn muutsten vaikutukset muihin kuukausimaksullisiin palveluihin Lasten liikuntakerhn hinnittelu ei muutu. Slarium hinnat muuttuvat alkaen siten, että kuukausimaksulliseen krttiin liitettynä slariumin hinta n 5,00 /kk. Nykyisissä 12 kk spimuksissa slariumin kuukausihinta päivittyy vasta spimuksen muutenkin uudistuessa. Liikuntakerhn ja slariumin maksut päivittyvät kaikilla hinnastn mukaiselle taslle viimeistään alkaen. 6.Järjestelmäuudistus ja sen keskeisimmät vaikutukset varauksiin (ml. syksyn 2015 lukujärjestys) ja harjittelumaksujen maksamiseen Luvumme DL hjelmistn käytöstä kknaan elkuun 2015 lpussa. Tähän saakka DL -hjelmist n näkynyt asiakkaille erityisesti ryhmäliikuntatuntien varauksissa sekä vikrttien mudssa. Lisäksi kuukausimaksullisten krttien laskutus n tehty kyseisellä järjestelmällä. Siirrymme syyskuun alusta alkaen käyttämään täysimääräisesti Tehden hjelmista. Alla levassa luettelssa n muutamia keskeisiä asiita, jtka humiimalla järjestelmävaiht menee saltasi mahdllisimman mutkattmasti ja pystyt esimerkiksi varaamaan ryhmäliikuntatunteja katkeamattmasti: Tehden hjelmistn käyttäjätunnukset perustuvat sähköpstisitteisiin. Varmista välittömästi, että sähköpstisitteesi n ikein asiakastiedissamme. Kaikille asiakastiedissamme leville lähetetään linkki uuden ajanvarausjärjestelmän aktivimiseksi sähköpstisitetiedn mukaiseen sitteeseen. Linkit lähetetään viikn 34 kuluessa Linkin lähetystä vi pyytää myös jatkssa asiakaspalvelustamme Syksyn 2015 lukujärjestys julkaistaan uudessa järjestelmässä viikn 33 kuluessa Lukujärjestystä pääsee tarkastelemaan kuka tahansa Varauksia ryhmäliikuntatunneille pääsevät tekemään ainastaan ne henkilöt, jilla n siihen ikeuttava spimus vimassa. Jatkssa myös kuntsalikrtin maavilla asiakkailla n mahdllisuus tehdä varauksia ryhmäliikuntatunneille, mutta varsinaista tunnille sallistumista ei vi kuitata kuntsalikrtilla asiakaspäätteen kautta, vaan tunnille pitää ilmittautua asiakaspalvelun (tai sen llessa kiinni kyseisen tunnin hjaajan) kautta. Varausikeudet määritellään asiakkaiden ajanvarausjärjestelmään aktivimisen yhteydessä. Näin llen tavitteena n, että syksyn lukujärjestyksen ensimmäisille viikille pääsisi tekemään varauksia viikn 34 kuluessa, kun lette saaneet linkin ajanvarausjärjestelmän aktivimiseksi saakka järjestettävien ryhmäliikuntatuntien varaukset tehdään lppuun saakka nykyisessä järjestelmässä / vanhilla tunnuksilla. Kaikki alkaen järjestettävät ryhmäliikuntatunnit varataan Tehdenissä. (Varausikeudet pyritään lumaan asiakkaille edellisten khtien mukaisesti eli viikn 34 kuluessa). Laskutuksen salta siirrymme uuteen järjestelmään siten, että syyskuun laskutuksesta alkaen Harjittelumaksu n myös jatkssa mahdllista maksaa niin kerta- kuin kuukausimaksullisten spimusten salta käteisellä, tyypillisimmillä krteilla, laskulla tai valtasalla erilaisista maksuseteleistä ja -krteista (Smartum, yms) Kuukausivelitteisista maksuista mudstetaan jatkssa aina lasku, jka menee e- laskutusta käyttävillä asiakkailla verkkpankkiin ja muilla sähköpstiin

5 Laskun saa vain erikseen svittaessa kirjepstina humii myös tästä syystä, että meillä n vimassaleva sähköpstisitteesi asiakastiedissamme E-laskuna tai sähköpstilla timitettuna laskusta ei mene erillistä laskutuslisää. Paperilaskuissa laskutuslisä n 2,00 / lasku. Lasku n aina mahdllista maksaa halutessaan myös kassalla käteisellä, krtilla, maksuseteleillä, tms Myös uudessa järjestelmässä siirrämme kaikki maksumuistutuksiin ja kehtuksiin liittyvät asiat erillisen timijan hidettavaksi. Tästä syystä mahdllinen maksujen laiminlyöminen jhtaa suraan asian siirtymiseen klmannen sapulen hidettavaksi. Tämä kskee myös harjittelumaksunsa suraan kassalla hitavia eli myös näissä tilanteissa pitää nudattaa laskun eräpäivää. Mahdllisten ngelmien havaitsemiseksi pyydämme kaikkia lemaan erityisen tarkkana syys-lkakuun laskujen salta Uusi ajanvarausjärjestelmä mahdllistaa krttityyppeihin liittyvien asiakasryhmien käytön. Käytämme asiakasryhmiä esimerkiksi 12 kuukauden spimuksiin sisältyvien spimusetupalveluiden salta. Käytännössä tämä tarkittaa sitä, etteivät k. palvelut edes näy valikssa ennen kuin niihin ikeutettu henkilö n kirjautunut sisään ajanvarausjärjestelmään. Pahittelemme järjestelmämuutksesta mahdllisesti aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa. Tiedämme kuitenkin j tässä vaiheessa, että järjestelmän muuts auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin ja lutettavammin. Kiitkset kärsivällisyydestänne j tässä vaiheessa Äänekski Harri Lahtinen Ääneseudun Kuntkeskus Oy

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot