Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus"

Transkriptio

1 Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu A, Helsinki PL 100, VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) ,

2 Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1 Spimus Tiivistelmä Asiintitilin palvelukuvauksesta Palvelussa käytetty teknlgia ja tietturva Jatkuvan palvelun sisältö Asiintitilin liittymispalvelu Asiintitilisvellus Viranmaiselle valinnaiset kmpnentit Välivarast Viranmaisille tarjttava tukipalvelu Kansalaisille tarjttava tukipalvelu Palvelun elinkaari Palvelun tilaaminen ja käyttööntt Palvelun päättäminen Palvelutast Dkumentinti ja palvelukhtainen raprtinti Dkumentinti Raprtinti Palveluun liittyvä viestintä ja yhteistyömenettelyt Osapulten velvllisuudet... 8

3 Valtiknttri 3 (10) 1 Spimus Tällä Palvelukuvauksella Asiakas liittää tämän palvelun xx.xx.xxxx päivättyyn Palveluspimukseen ja saa hyväkseen kaikki sen ja hallinnnalansa Puitespimuksen ehdt. Palvelukuvaus saa saman sitvuuden kuin vastaavat spimusehdt. Mahdllisista muutksista palvelussa svitaan kirjallisesti. 2 Tiivistelmä Asiintitilin palvelukuvauksesta Kansalaisen Asiintitili (jäljempänä Asiintitili ) n kansalaisten ja viranmaisten sähköisen asiinnin vurvaikutteinen viestintäkanava ja hallinnllisten asiakirjjen keskitetty sähköinen tiedksiantpaikka. Asiintitili tarjaa käyttäjärganisaatiille mahdllisuuden timittaa Asiintitilin käyttöönttaneille kansalaisille hallinnllisia asiakirjja sähköisesti. Lisäksi kansalaiset vivat ttaa yhteyttä viranmaisiin Asiintitilin kautta tunnistettuina ja tietturvallisesti. Asiintitili tarjaa yhden yhtenäisen asiakasrajapinnan julkishallinnn ja kansalaisen välille. 3 Palvelussa käytetty teknlgia ja tietturva 4 Jatkuvan palvelun sisältö Asiintitilin ja viranmaisten sähköisten asiintipalveluiden välinen viestiliikenne tapahtuu Web Services -kutsuilla. Viranmaisen palvelun integrinti asiintitilipalveluun tapahtuu Valtin yhteisen integraatialustan (VIA) kautta. Asiintitilin rajapintakuvaukset löytyvät sitteesta Viranmaisen palvelun ja VIA:n välinen tietliikenne salataan TLSsalauksella. Asiintitilin ja viranmaisjärjestelmien väliset viestit vat digitaalisesti allekirjitettuja XML-sanmia. VIA purkaa allekirjituksessa käytetystä varmenteesta CN-tiedn (Cmmn Name) ja lisää k. tiedn Asiintitilille välitettävään sanman tietsisältöön. Asiintitili n www-selaimella käytettävä julkishallinnn yhteinen sähköisen asiinnin palvelu, jka mahdllistaa sähköisen tiedksiannn viranmaispäätöksistä asiakkaalle. Asiakkaat löytävät Asiintitililtä listan palveluun liittyneistä viranmaisista ja viranmaisen palveluista, jissa käytetään Asiintitiliä viestinvälityskanavana. Henkilöasiakkaat kirjautuvat Asiintitilille VETUMA-palvelun avulla, jssa tunnistautuminen tehdään pankkitunnisteilla (TUPAS), sirullisella henkilökrtilla mbiilitunnistuksella tai muulla tulevaisuudessa käyttöön tettavalla tunnistustavalla. Viranmaispalveluiden liittymät Asiintitiliin suritetaan yhdenmukaisesti samja rajapintakuvauksia nudattaen. Ajantasaiset rajapintakuvaukset löytyvät verksta sitteesta Asiintitili kstuu seuraavista kmpnenteista:

4 Valtiknttri 4 (10) Asiintitilin liittymispalvelu Asiintitilisvellus Välivarast Viranmaisille tarjttava tukipalvelu Kansalaisille tarjttava tukipalvelu 4.1 Asiintitilin liittymispalvelu Asiintitilin liittymispalvelu sisältää viranmaisen palvelun liittämisen Asiintitiliin ja asiintitilin välivarastn. 4.2 Asiintitilisvellus Asiintitili tarjaa viranmaiselle mahdllisuuden timittaa viranmaisviestejä ja niihin liittyviä asiakirjja kansalaisille. Viranmaiset vivat liittää mat palvelunsa Asiintitiliin liittymispalvelun kautta. Viestiliikenne tteutetaan Valtiknttrin määrittelemillä avimilla XML-rajapinnilla. Asiintitili sisältää käyttöliittymän sekä kansalaiskäyttäjille että Valtiknttrin pääkäyttäjille. Asiintitili ei siten sisällä mitään käyttöliittymätimintja viranmaisille. Asiintitilin kautta kansalainen vi myös halutessaan lähettää viestejä ja asiakirjja viranmaiselle (valinnainen timinnallisuus). Asiintitilin kansalaiskäyttäjien päätimintja vat: Asiintitilin lunti ja käyttööntt kirjautuminen Asiintitilille tavitettavuustietjen ylläpit tekstiviestintifikaatin lähettäminen kansalaiselle sähköpstintifikaatin lähettäminen kansalaiselle viranmaisen lähettämien saapuneiden viestien lukeminen viestin lähettäminen viranmaiselle (viranmaiselle valinnainen kmpnentti) viranmaisen viestiin vastaaminen (viranmaiselle valinnainen kmpnentti) Asiintitilin yleisen viestintäsisällön selailu ja hakutiminnallisuudet viestisisällöstä man Asiintitilin tapahtumien ja lkitietjen haku, selaaminen ja tallentaminen siirtyminen Sumi.fi-prtaalin, jka timii mm. viranmaispalveluiden palveluhakemistna Asiintitilin päätimintja liittyneille viranmaisille vat: viranmaisen viestien timitus Asiintitilille:

5 Valtiknttri 5 (10) päätöksen tiedksiant Viranmaiselle valinnaiset kmpnentit 4.3 Välivarast 4.4 Viranmaisille tarjttava tukipalvelu päätöksen tdisteellinen tiedksiant sekä vireillepana edellyttämättömän asiakirjan tiedksiant lisäselvityksen pyytäminen asiakkaalta vireillä levaan asiaan liittyen (viranmaiselle valinnainen kmpnentti) kansalaisen viestien timitus Asiintitililtä viranmaiselle (viranmaiselle valinnainen kmpnentti) Asiintitili sisältää mahdllisuuden kaksisuuntaiseen viestintään viranmaisen ja kansalaisen välillä ttamalla käyttöön Lähetä viesti viranmaiselle - timint tai Vastaa viranmaiselta tulleeseen asiintiviestiin -timint. Viranmainen vastaa itse mien järjestelmiensä kehittämisestä vastaanttamaan kansalaisten lähettämiä viestejä ja asiakirjja. Välivarast n valinnainen kmpnentti asiakirjakpiiden timittamiseen Asiintitilille. Asiintitilin välivarast tarjaa viranmaisille tallennuspaikan viranmaisviestien liitetiedstille. Asiakirjjen säilytysaika asiintitilin välivarastssa n 24 kk. Asiakirjjen arkistintivelvllisuus säilyy aina viranmaisella. Kaikki välivarastn tallennetut asiakirjat skannataan virusten ja haittahjelmien varalta. Kansalainen nutaa dkumentin välivaraststa salatun httpsyhteyden kautta avaamalla linkin Asiintitilille saapuneesta viestistä. Js viranmainen käyttää maa välivarasta asiakirjjen tallennukseen, sillin asiakirjjen säilytysaika tulisi ilmittaa kansalaiselle lähetettävässä asiintiviestissä. Valtiknttri tarjavaa viranmaisille ensimmäisen tasn tukipalvelua. Viranmaisille tarjttava tukipalvelu kattaa Asiintitilin ja viranmaisen järjestelmän välisten ngelmien selvityspalvelun. Tukipalvelun sähköpstisite n Tukipalvelun palveluaika n Kansalaisille tarjttava tukipalvelu Valtiknttri tarjaa kansalaisille Asiintitilin käyttöön liittyvää tukipalvelua. Kansalaisen tukipalvelun sähköpstisite n ja puhelinnumer Tukipalvelun palveluaika n

6 Valtiknttri 6 (10) 5 Palvelun elinkaari 5.1 Palvelun tilaaminen ja käyttööntt 5.2 Palvelun päättäminen 6 Palvelutast Viranmaisten varsinaisten asiintipalvelujen kansalaistuki ei kuulu Valtiknttrin tarjaman tukipalvelun piiriin, vaan kukin viranmainen vastaa mien palveluidensa tukipalveluista. Palvelu tilataan Valtiknttrin ja asiakkaan välisessä palveluspimuksessa kuvattujen käytäntöjen mukaisesti. Käyttööntt tteutetaan yhdessä svitun tapauskhtaisen käyttööntn prjektisuunnitelman mukaisesti. Asiintitilin käyttööntt edellyttää, että asiintitiliin liitettävä järjestelmä tuttaa rajapintakuvauksen ja integraatidkumentin mukaisia sanmia. Liitettävässä järjestelmässä tulee lla käytössä aikapalvelu. Lisäksi viranmaisen tulee teettää auditinti tietturvan salta perustasa vasten. Pienimmiltä virastilta ja kunnilta ei kuitenkaan edellytetä ulkista auditintia, vaan se vidaan krvata virastn itsensä tekemällä lähtötasn arviinnilla, jnka tulkset raprtidaan Valtin IT-palvelukeskukselle. Tarkemmat tiedt tietturva-auditinnista löytyvät liitteestä 1. Palvelun päättämisessä nudatetaan palveluspimuksessa kuvattua palvelujen päättämismenettelyä. Asiintitili n käytössä vuden jkaisena päivänä ympäri vurkauden. Valtiknttri tarjaa viranmaiselle tukipalvelua sähköpstitse virka-aikana kl Lisäksi Valtiknttrin ja Asiintitilin teknisen timittajan välillä n svittu seuraavat palveluajat Palvelutyyppi Palveluaika Khde Häiriöselvitys alkaa palveluaikana Ongelman 24/7/365 Käytön estävät 15 minuuttia selvityspalvelu virheet Ongelman selvityspalvelu Laajennettu virka-aika (ma- Vakavat virheet 4 tuntia Ongelman selvityspalvelu pe 7-19) Laajennettu virka-aika (mape 7-19) Häiritsevät virheet Ongelman selvityspalvelu Virka-aika (mape ) Vähäiset virheet Tukipalvelu 24/7/365 Vikailmituksen vastaantt (vi lla sähköinen järjestelmä, esim. sähköpsti) 1 työpäivä 3 työpäivää 15 minuuttia Palvelutyyppi Palveluaika Khde Neuvnnan ja liittymispalvelun vasteajat palveluaikana

7 Valtiknttri 7 (10) Tukipalvelu Liittymispalvelu Virka-aika (mape ) Virka-aika (mape ) Muu neuvnta Asennus ja neuvnta uuden palvelun liittämiseen 2 työpäivää Svitaan erikseen Tilaajan kanssa Asiintitilin palvelutasa mitataan järjestelmän teknisellä käytettävyydellä ja vasteajilla. Asiintitilin mahdllisesta palvelutasn alituksesta ei makseta hyvityksiä viranmaisille. 7 Dkumentinti ja palvelukhtainen raprtinti 7.1 Dkumentinti Asiintitiliin liittymisen yhteydessä tutetaan seuraavat dkumentit: 7.2 Raprtinti Palveluspimus Käyttööntn prjektisuunnitelma Asiintitilin tietturvavaatimusten itsearviintilmake, tietturvan perustasn arviintiraprtti ja timenpidesuunnitelma Kuvaus viranmaisesta ja liitettävästä palvelusta Asiintitilin käyttötilastt raprtidaan kuukausittain aytttilastt/index.html sivulla. Käyttötilastissa raprtidaan lukumäärät viranmaisten Asiintitilille timittamista asiintiviesteistä, viranmaisten Asiintitilille timittamista tiedstista (asiakirjat), käyttäjille timitetuista heräteviesteistä (sähköpstiviestit ja tekstiviestit), Asiintitilille sisäänkirjautumisista kansalaisten viranmaisille timittamista viesteistä ja kansalaisten viranmaisille timittamista asiakirjista. 8 Palveluun liittyvä viestintä ja yhteistyömenettelyt Palvelun käyttökatkviestinnästä ja palvelututantn liittyvästä viestinnästä Asiintitiliin liittyneiden viranmaisten nimetyille yhteyshenkilöille vastaa Valtiknttri. Asiintitilin käyttäjille viestitään mahdllisista suunnitelluista käyttökatkksista etukäteen asiintitilin uutisissa ja käyttökatkjen aikana sumi.fi sivustlla.

8 Valtiknttri 8 (10) 9 Osapulten velvllisuudet Asiintitili-palveluun liittyvää ajankhtaista tieta löytyy - sivustlta. Palveluun liittyvät vikailmitukset ja muut jatkuvaan palveluun liittyvät yhteydentt tehdään Valtiknttrin tukipalveluun Asiintitilin jatkkehitystä suunnitellaan yhteistyössä asiakasrganisaatiiden kanssa yhteisten kehitystiveiden phjalta. Viranmaisen velvllisuudet Valtiknttrin velvllisuudet Tehdä vaaditut muutkset miin asiintijärjestelmiinsä liittymän tteuttamiseksi Asiintitiliin Tarjta asiintitilin liittymispalvelua ja siihen liittyvää knsultintia Testata man palvelunsa asiintitililiittymän timinnallisuus Tarjta asiintitilin liittymispalvelua ja siihen liittyvää knsultintia Teettää/tehdä tietturva-arviinti Käydä läpi liittyvän viranmaisen tietturvaarvinnin raprtti ja spia mahdllisista krjaustimenpiteistä Varmistaa man palvelunsa tietturvatas ja sen jatkuva ylläpitäminen Tarjta krtetun tietturvatasn asiintitilipalvelua Raprtida ngelmista ja virheistä asiintitilipalvelun käytössä Tarjta viranmaisille tukipalvelua ja seurata asiintitilin teknisen timittajan palvelutasjen tteutumista. Pyytää man palvelunsa yhteydessä kansalaiselta sustumus asiintitilin käyttämiseen mien viranmaisviestien viestinvälityskanavana Tehdä miin järjestelmiinsä mahdlliset muutkset jtka aiheutuvat asiintitilin liittymärajapintihin mahdllisista tehtävistä muutksista. Timittaa Valtiknttrille ajantasaiset viranmaista kskevat palvelutiedt sekä yhteyshenkilöä kskevat tiedt. Ilmittaa Valtiknttrille mahdllisista merkittävistä käyttökatkista asiintitiliin liitetyissä palveluissa. Ilmittaa viranmaisille mahdllisista asiintitilin käyttökatkista.

9 Valtiknttri 9 (10) Liitteet Asiintitilipalvelun tietturvavaatimukset

10 Valtiknttri 10 (10) Asiakirjan muutshistria versi päiväys tekijä Muutshistria Markus Rahkla Ensimmäinen versi Jani Ruuskanen Lisäyksiä ja krjauksia Elsa Nyman Lisäyksiä ja krjauksia Kimm Mäkinen Lisäyksiä ja krjauksia Markus Rahkla Siirretty uudelle phjalla, krjattu tekstiä (tukipalvelu, liittyminen+viittaus liittymisvaatimuksiin) Elsa Nyman Lisäyksiä, krjauksia, kysymyksiä Elsa Nyman Lisäyksiä, krjauksia, kysymyksiä Kimm Mäkinen, Päivityksiä, Versi 1.0 Mika Tukiainen, Elsa Nyman Mika Tukiainen Lisätty luku 1 VIP:in ja rganisaatin välistä spimuskäytännöstä. Kun rganisaati haluaa asiintitilin käyttöön liitetään saksi VIP.n ja rganisaatin välistä asiakaskhtaista palveluspimusta Lasse Pynnönen Sumi.fi- tukipalveluajan päivitys ja säilytysaika asiintitilin välivarastssa n 6kk -> 24 kk

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu Palvelukuvaus 1 / 13 Vetuma-palvelu 1.3.2014 Palvelukuvaus Vetuma-palvelu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi 2 / 13 Sisällysluettelo 1 Sopimus... 3 2 Johdanto... 3 2.1 Valinnaisuus...

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA Avinylipist.fi MARKKINOINTISUUNNITELMA LUONNOS 23.3.2012 Tämä n markkinintisuunnitelma Avinylipist.fi -verkkpalvelulle. Markkinintisuunnitelmassa määritellään markkininnin tavitteet ja khderyhmät, vastuutus,

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot