TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä timinnassaan eettisiä timintaperiaatteitamme. Työskentelemme myös periaatteiden laajentamiseksi kskemaan kaikkia timintja, jissa TeliaSneralla n mistussuuksia.

2 (6) 1. RAKENNAMME YHTEISILLE ARVOILLEMME Jhtavana televiestintäpalvelujen tarjajana TeliaSnera n lennainen sa niiden markkiniden yhteiskunnallista ja taludellista rakennetta, jilla timimme. Tarjamme palveluja, jtka auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään yksinkertaisesti, tehkkaasti ja ympäristöystävällisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Tavitteenamme n lla kansainvälisesti laadukkaita palveluja ja verkkja tarjava palveluyhtiö. Lupauksemme n bringing the wrld clser n the custmer s terms. Arvmme dare, care, simplify vat perusta päivittäiselle työllemme: Uskallamme - jhtaa kuuntelemalla asiakkaitamme ja haastamalla itsemme - innvida jakamalla ideita, ttamalla riskejä ja ppimalla jatkuvasti - puhua suraan mielipiteistämme ja hulenaiheistamme Välitämme - asiakkaistamme tarjamalla heidän tarpeisiinsa mukautettuja ratkaisuja - tisistamme lemalla kannustavia, kunniittavia ja rehellisiä - maailmastamme timimalla vastuullisesti ja eettisten timintaperiaatteidemme mukaisesti Yksinkertaistamme - timeenpana tekemällä tteutuskelpisia päätöksiä ja timimalla npeasti - tiimityöskentelyä viestimällä läpinäkyvästi, tekemällä aktiivisesti yhteistyötä ja jakamalla tieta - timintaamme tehkkailla prsesseilla ja määrittelemällä mistajuudet selkeästi TeliaSneralla n pitkä ja menestyksekäs histria, jka perustuu rehellisiin ja eettisiin liiketimintakäytäntöihin. Me tuemme kansainvälisiä standardeja ihmisikeuksissa, työehdissa, ympäristöasiissa ja krruptin ehkäisyssä. Timintaamme hjaavat myös OECD:n hjeet mnikansallisille yrityksille. TeliaSnera pyrkii timimaan yhtenäisenä yhtiönä yhteisiin arvihin, liiketimintaperiaatteisiin ja tulksen jhtamiseen timintamme perustaen. Timimme kaikkialla paikallisena yhtiönä ja tunnistamme ja työstämme liiketiminnan riskejä ja mahdllisuuksia paikallisesti. Tavitteenamme n lla mitteettmasti timiva yhtiö ja hyvä yrityskansalainen, jka nudattaa lain kirjainta ja henkeä. 2. SUHDE SIDOSRYHMIIMME Timimme vurvaikutuksessa mnien sidsryhmien kanssa: asiakkaiden, liiketimintakumppaneiden, kilpailijiden, kllegiden, sakkeenmistajien, hallitusten ja lainsäädäntöelinten sekä niiden yhteisöjen, jissa timimme. Sidsryhmäsuhteiden ja viestinnän n ltava rehellistä, tsiasiihin perustuvaa ja läpinäkyvää liikesalaisuuksien asettamissa rajissa. Arvstamme vurvaikutusta ja rhkaisemme sen vuksi rakentavaan vurpuheluun kaikkien sidsryhmien kanssa. Pullamme vapaata ja reilua kauppaa ja edistämme rehtiä kilpailua ja eettisiä timintatapja niiden maiden lainsäädännön mukaisesti, jissa timimme.

3 (6) 2.1. asiakkaisiimme Haluamme lla nykyisille ja ptentiaalisille asiakkaillemme lutettava, ensisijainen valinta ja tarjta laadukkaita ja turvallisia palveluja, jtka antavat hyvän vastineen rahalle ja auttavat asiakkaitamme menestymään. Asiakkaan tietsujasta hulehtiminen n TeliaSneralle äärimmäisen tärkeää. Esittelemme palvelumme ja tutteemme rehellisesti; emme käytä epärehellisiä tai petllisia menetelmiä. Pyrimme siihen, että tietliikenneverkkmme vat maailman turvallisimpia, sujaamme asiakkaidemme henkilökhtaisia tietja ja kskemattmuutta. Ryhdymme timiin henkilökhtaisten tietjen luvattman käytön ehkäisemiseksi ja luvutamme niitä vain lain niin vaatiessa. TeliaSnera kiinnittää humita erityisesti lasten sujelemiseen kaikelta hyväksikäytöltä palvelujamme käytettäessä. Tämä tarkittaa muun muassa sellaisten työkalujen käyttööntta, jiden avulla asiakkaat vivat itse sujautua laittmalta tai eitivtulta sisällöltä, ja viranmaisten ja lutettavien rganisaatiiden kanssa tehtyä yhteistyötä sellaisten sivustjen estämiseksi, jtka sisältävät lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia. Odtamme kaikkien liiketimintakumppaniemme työskentelevän lasten hyväksikäytön estämiseksi työntekijöihimme Pidämme työntekijöitämme avainasemassa menestyksemme rakentamisessa. TeliaSneran tavitteena n lla haluttava työnantaja, jnka tarjama ammattimainen työympäristö kiinnstaa päteviä ja mtivituneita työntekijöitä. Haluamme edistää heidän kehitystään ja pitää heidät palveluksessamme. TeliaSnera tukee kansainvälisiä ihmisikeuksia ja kaikkien työntekijöiden ihmisarva YK:n julistuksen ja ILO:n (Internatinal Labur Organizatin) keskeisten yleisspimusten mukaisesti: Emme hyväksy lapsityöviman tai pakktyöviman käyttöä emmekä velkarjuutta. Kaikkia työntekijöitä n khdeltava reilusti ja tasa-arvisesti. Pyrimme lumaan työympäristön, jssa jkaista kunniitetaan yksilöllisistä erista, kyvyistä tai henkilökhtaisista minaisuuksista riippumatta. Työntekijöitä tai työnhakijita ei syrjitä tai kiusata iän, rdun, sukupulen, usknnn, vamman, kansallisuuden, seksuaalisen suuntauksen, siviilisäädyn, vanhemmuuden tai pliittisten mielipiteiden perusteella. Kunniitamme työntekijöittemme ikeutta liittyä tai lla liittymättä ammattijärjestöön, jka vi edustaa työntekijöitä työehtspimusneuvtteluissa. Tätä ikeutta käyttävää työntekijää ei syrjitä. Kaikkien työntekijöiden tulee tuntea työspimuksensa perusehdt. Lakisääteisten minimipalkkjen katstaan aina edustavan vähimmäistasa, ei susitustasa. TeliaSnera tähtää turvallisen ja terveellisen työympäristön lumiseen ja jatkuvaan parantamiseen varmistamalla työprsessien turvallisuuden, ehkäisemällä ja puuttumalla terveyden vaarantaviin lsuhteisiin sekä tukemalla terveyttä ja hyvinvintia edistäviä timia. Olemme situtuneet huumeettmaan työpaikkaan, emmekä hyväksy missään mudssa väkivaltaa, lukkaavaa kieltä tai kiusaamista.

4 (6) Kaikkien työntekijöiden n nudatettava erityistä tarkkuutta estääkseen yhtiön luttamuksellisten tietjen luvattman tai epäasianmukaisen käytön. Tavittelemme kuitenkin avimuutta timinnassamme ja rhkaisemme saamisen ja kkemusten vaihtn salassapitvelvllisuutta rikkmatta. TeliaSneran työntekijöiden n vältettävä yhteyksiä, jtka saattavat aiheuttaa ristiriidan tai epäilyksen ristiriidasta henkilökhtaisten timien ja TeliaSneran liiketiminnan välille. Yrityslahjjen antamisessa ja vastaanttamisessa ja vieraanvaraisuuden sittamisessa ja hyväksymisessä nudatetaan paikallista lainsäädäntöä ja liiketimintakäytäntöjä sakkeenmistajiimme TeliaSnera pyrkii lemaan hukutteleva sijituskhde laajalle sakkeenmistajien ryhmälle ja tavittelee mistaja-arvn kehittämistä kestävästi pitkällä aikavälillä. Tiedtamme sakkeenmistajille ja markkinille npeasti, samanaikaisesti ja läpinäkyvästi kaikista tärkeistä kehityssuunnista, jtka vaikuttavat yhtiön arvn. TeliaSneran sakkeet n nteerattu NASDAQ OMX:ssä Tukhlmassa ja Helsingissä. Varmistamme, että markkinille annetut tiedt vat virheettömiä ja että tiedtuksessa nudatetaan asianmukaisia lakeja, pörssin sääntöjä ja hyvän hallinttavan susituksia. Emme käytä sisäpiirin tietja suraan tai epäsuraan sakekaupassa. Olemme rehellisiä talutta kskevassa ja muussa viestinnässä ja tiedtamme asiista parhaan tietmme mukaan. Tavitteenamme n täydellinen vastuuvelvllisuus antamistamme tiedista timittajiimme, liiketimintakumppaneihimme ja kilpailijihimme TeliaSneran tavitteena n lla lutettava kumppani tavarantimittajille, palveluntarjajille ja alihankkijille. Paintamme pitkäaikaisia ja hyviä liikesuhteita ja avinta yhteistyötä. Odtamme, että timittajat ja alihankkijat tukevat kansainvälisiä standardeja ihmisikeuksissa, työehdissa, ympäristöasiissa ja krruptin ehkäisyssä. Kannustamme timittajia yhdenmukaistamaan timintaansa timintaperiaatteidemme mukaisesti pidämme tätä tärkeänä perusteena liikesuhteiden lumiselle tai jatkamiselle. Timinnissamme eri pulilla maailmaa emme maksa tai vastaanta lahjuksia tai muita laittmia maksuja liiketiminnan vittamiseksi tai säilyttämiseksi. Olemme tietisia TeliaSneran laajasta stvimasta ja sen mahdllisista vaikutuksista liikesuhteisiimme. Valitsemme timittajat puhtaasti ansiiden perusteella ja selvitämme kaikille timittajille, että dtamme heidän kilpailevan asiakkuudestamme reilusti ja aktiivisesti. Valitsemme ja arviimme timittajat ja alihankkijat ennalta määritetyillä perusteilla, jita vat laatu, hinta, käytettävyys, timitukset, lutettavuus, palvelu sekä yritysvastuun periaatteemme, ssiaaliset ja ympäristöasiat mukaan lukien. Timintaperiaatteiden nudattaminen n leellinen sa juridisia spimuksia, jita slmimme timittajien kanssa.

5 (6) Liiketimintapäätökset ja timet tehdään aina yhtiön, asiakkaiden ja sakkeenmistajien parhaan edun mukaisesti. Päätöksiä ei sen vuksi vi perustella henkilösuhteilla tai henkilökhtaisilla eduilla, eivätkä ne saa vaikuttaa itsenäiseen ja vakaaseen harkintaamme. Pyrimme lumaan liikekumppaneihimme (esimerkiksi knsultteihin, virastihin ja yhteisyrityskumppaneihimme) mlemminpuliseen luttamukseen perustuvan liikesuhteen eettisten timintaperiaatteidemme hengen mukaisesti. Emme keskustele tai svi kilpailijiden kanssa hinnista tai markkinasuuksista tai ryhdy muihin vastaaviin laittmiin timiin yhteiskuntaan TeliaSnera n situtunut digitaalisen eriarvisuuden vähentämiseen kehittämällä infrastruktuuria ja saatavilla levia palveluja kaikilla markkinilla, jilla timimme. Palvelumme tukevat kasvua ja taludellista kehitystä lumalla suraan tai epäsuraan työpaikkja ja lisäämällä yhteiskuntien vaurautta. Tavitteenamme n lla pitkän aikavälin investija ja hyvä yrityskansalainen. Timimme mnipulisella palvelutarjnnalla ja usealla eri hintataslla, jtta khtuuhintaista tekniikkaa lisi laajasti käytettävissä. TeliaSnera sallistuu digitaalista lukutaita edistäviin alitteisiin ja paikallisten yhteisöjen kestävää kehitystä edistäviin prjekteihin. TeliaSnera n tietinen hulesta, jta altistuminen sähkömagneettisille kentille aiheuttaa matkapuhelinten ja tukiasemien määrän kasvaessa. Teemme yhteistyötä viranmaisten, järjestöjen ja rganisaatiiden kanssa, ja tuemme alan tutkimusta. TeliaSnera ei sallistu plitiikkaan maissa, jissa se timimme, emmekä tee pliittisia lahjituksia. Emme kmmenti plitiikkaa tai anna pliittisia lausuntja edustaessamme yhtiötä. TeliaSnera käy kuitenkin vurpuhelua sääntelystä, jka vaikuttaa liiketimintaamme. TeliaSnera n tietinen hulesta, jka aiheutuu siitä, että meidän n nudatettava lainsäädäntöön, hallintn, timilupiin ja timeenpann liittyviä säännöksiä, jilla vi lla vaikutusta yksityisyyden sujaan ja ilmaisunvapauteen. Tavitteemme n mahdllistaa kansalaisille ajatustenvaiht ja tarjta välineitä entistä avimempien yhteiskuntien kehittämiseen. Ilmaisunvapaus ja yksityisyyden suja vat liiketimintamme ydin Ympäristö TeliaSnera n situtunut harjittamaan liiketimintaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Edistämme kestävää kehitystä glbaalisti kehittämällä, tukemalla ja käyttämällä resurssit tarkasti hyödyntäviä ja ympäristöystävällisiä palveluja sekä vähentämällä erilaisilla timilla man timintamme ympäristövaikutuksia. Yritämme jatkuvasti tunnistaa mahdllisuudet sveltaa parhaita käytäntöjä ja synergiita timintjemme välillä. Omassa timinnassamme tavitteenamme n raaka-aineiden ja energian tehkas hyväksikäyttö sekä jätteiden ja hiilidiksidipäästöjen määrän vähentäminen.

6 (6) Omat palvelumme vat meille lunnllinen valinta keskinäisessä vurvaikutuksessamme. Kannustamme lisäksi aktiivisesti asiakkaitamme käyttämään näitä palveluja tehkkuuden parantamiseksi ja hiilidiksidipäästöjä aiheuttavien matkjen määrän vähentämiseksi. Aimme vähentää yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa hiilijalanjälkeämme ja taistella siten ilmastnmuutsta vastaan. 3. TOIMINTAPERIAATTEIDEN NOUDATTAMINEN JA RAPORTOINTI TeliaSneran hallitus vastaa yhtiön eettisistä timintaperiaatteista ja tarkistaa säännöllisesti niiden sisällön ja nudattamisen. Päivittäinen periaatteiden vahvistaminen ja niiden nudattamisen seuranta kuuluu jkaisen esimiehen vastuulle. Jkainen työntekijä n vastuussa timintaperiaatteiden mukaisesta timinnasta, ja työntekijöitä rhkaistaan ilmittamaan mahdllisista epäkhdista ja kertmaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Kaikkia TeliaSneran timintaperiaatteiden kattavia timintja arviidaan säännöllisesti. Timintaperiaatteiden kanssa ristiriidassa levaan tekemiseen n puututtava npeasti, ja se saattaa jhtaa kurinpidllisiin timiin, aina työsuhteen päättämiseen saakka. Työntekijöitä kehtetaan ilmittamaan timintaperiaatteiden rikkmuksista ja väärinkäytöksistä webperustaisen timinnn avulla tai ttamalla yhteyttä lähimpään esimieheen, paikallisen jhtryhmän jäseneen tai TeliaSnera-knsernin lakiasiainjhtajaan. Raprtintikanavasta riippumatta kaikki hyvässä uskssa tehdyt ilmitukset mahdllisista timintaperiaatteiden rikkmuksista tutkitaan ripeästi, tasapulisesti ja perusteellisesti tarvittavien sisäisten ja/tai ulkisten asiantuntijiden avustamana.

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 11.10.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - OPPIMISTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot