ELENIA PALVELUT OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELENIA PALVELUT OY:N TIETOSUOJASELOSTE"

Transkriptio

1 ELENIA PALVELUT OY:N TIETOSUOJASELOSTE 1. Taustatieta henkilötietjen käsittelystä Tässä tietsujaselsteessa (Tietsujaselste) annetaan Eurpan Uninin yleisen tietsuja-asetuksen (2016/679) (Asetus) mukaisesti tieta siitä, miten Elenia Palvelut Oy (Elenia) käsittelee henkilötietja. Henkilötiet tarkittaa mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa levaan lunnlliseen henkilöön, eli rekisteröityyn, liittyviä tietja. Tietsujaselsteessa rekisteröity tai sinä tarkittaa jk a) Elenian asiakasta tai asiakkaan edustajaa, b) Elenian mahdllista tulevaa asiakasta tai muuta henkilöä, jka n yhteydessä Eleniaan kskien Elenian palveluita tai tutteita tai esimerkiksi ilmittaessaan niihin liittyvästä viasta (kukin mahdllinen asiakas), c) Elenia Kuitu - palvelualueen maanmistajaa tai alueen vukra- tai muun käyttöikeuden haltijaa (kukin maanmistaja); tai d) Elenian yhteistyökumppanin (kuten urakitsijan tai aliurakitsijan) edustajaa. Elenia käsittelee rekisteröidyn henkilötietja Tietsujaselsteen, Asetuksen ja svellettavan muun lainsäädännön mukaisesti. Elenialla n ikeus tehdä Tietsujaselsteeseen muutksia henkilötietjen käsittelyn muuttuessa esimerkiksi Elenian tarjamien palveluiden tai lainsäädännön muutsten vuksi. Elenia julkaisee päivitetyn Tietsujaselsteen verkksivustllaan. Js käytät Elenian verkksivustja, Elenia vi evästeiden tai muiden vastaavien tekniikiden avulla kerätä sivustjen käyttämiseen tai päätelaitteeseen liittyviä tietja. Näiden tietjen käsittelyyn svelletaan sivustjen käyttöehtja, jtka vat saatavilla kyseisellä sivustlla. 2. Tietsujaselsteen sisältö Tietsujaselste kstuu seuraavista siista. Vit siirtyä haluamaasi sin painamalla alla levaa tsikka. 3. Kuka vastaa henkilötietjesi käsittelystä? Mihin tarkituksiin ja millä perusteella Elenia käsittelee henkilötietjasi? Käsitteleekö Elenia henkilötietjasi ikeutetun edun perusteella? Mistä Elenia saa henkilötietsi? Kenelle Elenia siirtää tai luvuttaa henkilötietjasi? Siirtääkö Elenia henkilötietjasi klmansiin maihin? Miten kauan Elenia säilyttää henkilötietjasi? Miten Elenia sujaa henkilötietsi? Mitä henkilötietjasi kskevia ikeuksia sinulla n? Kehen vin lla yhteydessä henkilötietjeni käsittelyä kskevissa asiissa? Kuka vastaa henkilötietjesi käsittelystä? Elenia n asiakkaidensa ja näiden edustajien, mahdllisten asiakkaidensa, maanmistajien ja yhteistyökumppaniensa henkilötietjen rekisterinpitäjä. Tämä tietsujaselste kuvaa henkilötietjesi käsittelyä näissä tilanteissa. Siltä sin kuin Elenia käsittelee henkilötietjasi jnkin tisen yrityksen pulesta ja lukuun, esimerkiksi tuttaessaan kyseisen tisen yrityksen lukuun asiakaspalveluun liittyviä palveluja, henkilötietjesi rekisterinpitäjä ei le Elenia vaan kyseinen tinen yritys, jnka lukuun Elenia timii. Henkilötietjesi käsittely kuvataan tällöin kyseisen tisen rekisterinpitäjän tietsujaselsteessa. 1

2 Elenian yritystiedt vat seuraavat: Elenia Palvelut Oy Patamäenkatu TAMPERE y-tunnus: Henkilötietjesi käsittelystä Elenialla vastaa tietsujavastaava, jnka tiedt vat seuraavat: Tietsujavastaava / Teemu Hvi Patamäenkatu TAMPERE Sähköpsti: 4. Mihin tarkituksiin ja millä perusteella Elenia käsittelee henkilötietjasi? ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Perustiedt asiakkaasta, kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, asiakasnumer, käyttöpaikkanumer, äidinkieli ja kansallisuus; Yritysten yhteyshenkilöitä kskevat tiedt, kuten työnantajatiedt ja ammatillinen asema; Yhteystiedt, kuten sitetiedt, puhelinnumer ja sähköpstisite; Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedt, kuten laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää kskevat tiedt, ennakkarvit, vakikrvaus- ja vahingnkrvaustiedt, taludellista asemaa kskevat tiedt; Asiakkuuteen ja spimuksiin liittyvät tiedt, kuten spimusta, tilausta sekä vimassalevia ja päättyneitä palveluja kskevat tiedt, asiintitiedt, puhelutallenteet, Elenian kanssa käyty kirjeenvaiht, sekä muut yhteydentt ja markkinintiin liittyvät tiedt; Palveluihin ja tutteisiin liittyvät tiedt, kuten tilaus-, vimassal-, muuts- ja päättymistiedt, häiriöihin liittyvät tiedt, verkk- ja mbiilipalveluiden käyttöä kskevat tarpeelliset tiedt, asiakkaan itse antamat tiedt kiinnstuksen khteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedt; ja Mahdlliset muut asiakkaan sustumuksella käsitellyt tiedt. Elenian liiketimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hitaminen; Elenian palveluiden ja tutteiden tarjaminen ja niistä tiedttaminen; ja Mahdllisten väärinkäytösten selvittäminen. Elenian ja asiakkaan täytäntöön paneminen Elenian ikeutettu etu perustuen Elenian ja asiakkaan täytäntöön panemiseen Elenian lakisääteisen velvitteen nudattaminen Asiakkaan sustumus (js sustumus n pyydetty ja annettu) Siinä rajatussa määrin kuin Elenia käsittelee asiakkaan arkalunteisia henkilötietja, käsittely n tarpeen lainsäädännön njalla MAHDOLLISTEN ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Perustiedt mahdllisesta asiakkaasta, kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, asiakasnumer, käyttöpaikkanumer, äidinkieli ja kansallisuus; Yritysten yhteyshenkilöitä kskevat tiedt, kuten työnantajatiedt ja ammatillinen asema; Yhteystiedt, kuten sitetiedt, puhelinnumer ja sähköpstisite; Elenian palveluiden ja tutteiden tarjaminen ja niistä tiedttaminen Elenian ja mahdllisen asiakkaan välisen spimuksen tekemistä edeltävien timenpiteiden tteuttaminen Elenian lakisääteisen velvitteen nudattaminen 2

3 Mahdlliseen asiakkuuteen ja spimuksiin liittyvät tiedt, kuten spimusta, tilausta sekä vimassalevia ja päättyneitä palveluja kskevat tiedt, asiintitiedt, puhelutallenteet, Elenian kanssa käyty kirjeenvaiht, muut yhteydentt ja markkinintiin liittyvät tiedt; ja Mahdlliset muut mahdllisen asiakkaan sustumuksella käsitellyt tiedt. Mahdllisen asiakkaan sustumus (js sustumus n pyydetty ja annettu) MAANOMISTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Perustiedt, kuten nimi, syntymäaika, äidinkieli ja kansallisuus; Henkilötunnus tai y-tunnus (sähköisen tunnistamisen yhteydessä) Perustiedt kiinteistöstä, kuten kiinteistötunnus ja sijaintitiedt; Maankäyttöön ja spimuksiin liittyvät tiedt, kuten spimuksen numer, maankäytöstä maksettava krvaussumma, maanmistajan tilitiedt; ja Mahdlliset muut maanmistajan sustumuksella käsitellyt tiedt. Maanmistajan ja kiinteistön tunnistaminen Maankäyttöspimusten tekeminen ja täytäntöönpan Yhteistyösuhteen hitaminen ja siihen liittyvä tiedttaminen Elenian ja maanmistajan täytäntöönpan ja spimuksen tekemistä edeltävien timenpiteiden tteuttaminen Elenian lakisääteisen velvitteen nudattaminen Maanmistajan sustumus (js sustumus n pyydetty ja annettu) YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN EDUSTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Perustiedt, kuten nimi, syntymäaika ja äidinkieli; Henkilötunnus tai y-tunnus (sähköisen tunnistamisen yhteydessä) Työsuhdetta kskevat tiedt, kuten työnantajatiedt ja ammatillinen asema; Yhteystiedt, kuten puhelinnumer ja sähköpstisite; Työn suunnittelu, suritetut työtehtävät ja timenpiteet; Sähkö- ja sähkötyöturvallisuuteen liittyvät tiedt; Turvallisuus- ja ympäristötapahtumia, työtapaturmia ja ympäristövahinkja kskevat tiedt sekä mahdlliset laiminlyönneistä annetut humautukset ja varitukset; Pätevyys- ja kulutustiedt; ja Sijaintitiedt ja mahdlliset muut yhteistyökumppanin edustajan sustumuksella käsitellyt tiedt. Yhteistyökumppanin edustajan tunnistaminen Työtehtävien krdininti ja seuranta Elenian ikeutettu etu perustuen Elenian ja yhteistyökumppanin välisen spimuksen täytäntöön pann tai Elenian ja asiakkaan täytäntöön pann Lakien vaatimusten nudattaminen Yhteistyökumppanin edustajan sustumus (js sustumus n pyydetty ja annettu) 5. Käsitteleekö Elenia henkilötietjasi ikeutetun edun perusteella? Osissa 4 kuvattujen käsittelyn tarkitusten ja perusteiden lisäksi Elenia vi käsitellä henkilötietjasi ikeutettuun etuun perustuen, erityisesti seuraaviin tarkituksiin: Suramarkkininti ja muu kaupallinen tiedttaminen kskien Elenian tai sen knserniyhtiön palveluita tai tutteita, ellet le kieltänyt tällaista suramarkkinintia tai tiedttamista 3

4 Elenian ja asiakkaan täytäntöön paneminen, kun Elenia käsittelee yritysasiakkaan edustajan henkilötietja Elenian tutteiden ja palvelujen tteuttaminen tai Elenian ja kumppanin täytäntöön paneminen, kun Elenia käsittelee tutteiden ja palveluiden tteuttamiseen sallistuvien yhteistyökumppanien työntekijöiden ja edustajien henkilötietja Elenian palveluiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen, mukaan lukien asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen Tehkkaan asiakastuen tarjaminen, mukaan lukien puheluiden tallentaminen asiakaspalvelun laadun ja timeksiantjen varmistamiseksi Sujuvan asiakaspalvelun tarjaminen Elenia Kuitu -palvelukknaisuuteen liittyen yhdessä palvelussa mukana levien palveluntarjajien kanssa. Häiriötilanteisiin valmistautuminen ja tietturvallisuuden varmistaminen Elenian verkksivustn timinnan ylläpit ja tukeminen, mukaan lukien Elenian verkksivustn minaisuuksien säätäminen käyttökkemuksen parantamiseksi Tilastanalyysi ja tutkimustarkitukset Asiakirjjen arkistinti ja varastinti Elenian sisäinen raprtinti ja tilastinti Oikeutettuun etuun perustuva käsittely n Elenian timialalla tavanmaista eikä sinun etusi tai vapautesi tai henkilötietjesi suja tarpeettmasti vaarannu tällaisessa käsittelyssä. 6. Mistä Elenia saa henkilötietsi? Elenia saa henkilötiedt seuraavista tietlähteistä: Rekisteröidyltä itseltään, erityisesti seuraavissa tilanteissa: Asiakkaan tai mahdllisen asiakkaan ttaessa yhteyttä Eleniaan; Asiakkaan tai maanmistajan slmiessa spimuksen Elenian kanssa; Asiakkaan tai asiakkaan edustajan rekisteröityessä Elenian palveluiden tai tutteiden käyttäjäksi; Yhteistyökumppanin edustajan rekisteröityessä Elenian palveluntarjajaksi; Asiakkaan käyttäessä Elenian palveluita; tai Muun asiallisen yhteyden syntyessä Elenian ja rekisteröidyn välille. Klmansilta sapulilta, erityisesti (ja kullinkin lainsäädännön sallimissa rajissa): Julkisista tietlähteistä, kuten Kiinteistötietjärjestelmästä ja Kaupparekisteristä; Yhteistyökumppanin edustajan työnantajalta; Viranmaisilta; Elenian knserniyhtiöiltä; ja Muilta mahdllisilta klmansilta sapulilta lainsäädännön sallimissa rajissa. 7. Kenelle Elenia siirtää tai luvuttaa henkilötietjasi? Elenian palveluiden tarjaminen asiakkaille edellyttää tietyissä tilanteissa henkilötietjesi jakamista Elenian ulkpulisille vastaanttajille alla kuvatusti. Alla kuvatuissa tilanteissa henkilötietjasi siirretään tai luvutetaan lainsäädännön ja viranmaismääräysten ja -hjeistusten mukaisesti ja vain niiden sallimissa rajissa. Elenia jakaa henkilötietjasi Elenian palveluntarjajien kanssa siinä määrin kuin Elenian palveluiden ja tutteiden tuttaminen sitä edellyttää. Nämä palveluntarjajat käsittelevät henkilötietjasi Elenian pulesta tai lukuun henkilötietjen käsittelijöinä. Palveluntarjajia vat etenkin urakintikumppanit, IT-järjestelmäpalvelutimittajat, laskutus- ja saatavienhallintaa kskevien palveluiden tuttajat, sekä palveluntarjajat, jtka tarjavat Elenialle markkinintiin, asiakastyytyväisyystutkimuksiin ja -viestintään sekä yhteistyökumppaneiden työtimenpiteiden krdinintiin ja seurantaan liittyviä palveluita. 4

5 Elenia luvuttaa henkilötietjasi vastaanttajille, jista tulee henkilötietjesi rekisterinpitäjiä. Näitä henkilötietjen vastaanttajia vat Elenian saatavien perinnästä vastaavat palveluntarjajat sekä ammattimaiset palveluntarjajat kuten Elenian tilintarkastaja sekä taludelliset ja ikeudelliset neuvnantajat. Elenia vi lisäksi luvuttaa henkilötietja tilastllisiin ja tutkimuksellisiin tarkituksiin muun muassa ylipistille ja muille tutkimusrganisaatiille. Elenia luvuttaa myös Elenia Kuitu -palvelun asiakkaiden sustumuksella näiden henkilötietja palveluperaattreille sisältöpalvelujen tarjamiseksi ja niiden markkinintitarkitusta varten, sekä ikeutetun edun perusteella esimerkiksi palveluun liittyvien asiakkaiden tai mahdllisten asiakkaiden kyselyjen hitamiseksi, vikatilanteiden krjaamiseksi ja sujuvan asiakaspalvelun varmistamiseksi. Elenia vi jakaa henkilötietjasi myös Elenian knserniyhtiöille ikeutetun edun perusteella ja muun muassa käsitellä henkilötietjasi knserniyhtiöiden yhteisissä tietjärjestelmissä, sekä jakaa niitä mahdllisille sijittajille tai mistajatahille, js Elenian timinta tätä edellyttää. Elenia vi myös jakaa henkilötietjasi rakennustöitä tekeville sapulille sekä viranmaisille sikäli kuin Elenian tarjamat palvelut tai tutteet, mahdllisten väärinkäytösepäilyiden selvittäminen tai lainsäädäntö tätä edellyttävät. 8. Siirtääkö Elenia henkilötietjasi klmansiin maihin? Elenia vi siirtää henkilötietjasi Eurpan Uninin jäsenvaltiiden (EU) alueen tai Eurpan talusalueen (ETA) ulkpulelle, js se n edellä kuvatun henkilötietjen käsittelyn tarkitusten tai tietjenkäsittelyn teknisen tteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietsujan tas vi Eurpan talusalueen ulkpulella lla alhaisempi kuin Eurpan talusalueella. Tällaisessa tilanteessa Elenia sveltaa asianmukaisia sujatimia varmistaakseen henkilötietjesi sujan, kuten Eurpan kmissin päätöksen mukaisia mallispimuslausekkeita henkilötietjen siirrsta klmansiin maihin (saatavilla: 9. Miten kauan Elenia säilyttää henkilötietjasi? Elenia säilyttää henkilötietjasi niin kauan kuin n tarpeen henkilötietjesi käsittelyn tarkituksen vuksi, kuten Elenian ja sinun tai Elenian ja yhteistyökumppanin välillä slmitun asiakas-, maankäyttö-, yhteistyö- tai muun spimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sen mukaisten ikeuksien ja velvllisuuksien selvittämiseksi. Lainsäädännön vaatimusten nudattamiseksi ja mahdllisen vahingnkrvausvastuun varalta henkilötietjen säilytysaika n vähintään 10 vutta spimuksen päättymisestä. Elenialla vi kuitenkin lla velvllisuus säilyttää henkilötietjasi pidempään kuin se n tarpeen tietyn käsittelyn tarkituksen vuksi, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Lainsäädäntö tai viranmaismääräykset tai -hjeistukset velvittavat säilyttämään henkilötietja pidempään (esimerkiksi kirjanpidllisia asiita kskevan lainsäädännön tai viranmaismääräysten ja -hjeistusten vuksi); tai Henkilötietjen säilyttäminen n tarpeen sen tdentamiseksi, että Elenia n tteuttanut lakisääteiset velvllisuutensa, tai ikeudellisten vaatimusten selvittämiseksi, niissä pulustautumiseksi tai niihin vastaamiseksi. Elenia arvii säännöllisesti henkilötietjesi tiettyyppikhtaiset säilytysajat. Kun henkilötietjasi ei enää tarvita, Elenia pistaa ne tai tekee niistä mahdllisimman pian tunnistamattmia. Js haluat lisätieta henkilötietjesi säilyttämisestä tiettyä tarkitusta varten, vit lla yhteydessä Elenian tietsujavastaavaan sitteessa 5

6 10. Miten Elenia sujaa henkilötietsi? Sähköisessä mudssa levat henkilötietsi n sujattu Elenian timialalla yleisesti hyväksyttävin ja khtuullisin teknisin keinin kuten palmuurein ja salasanin. Muut kuin sähköisessä mudssa levat henkilötietjasi sisältävät aineistt sijaitsevat lukituissa tilissa, jihin asiattmilta n pääsy estetty. Ainastaan yksilöidyillä Elenian tai sen timeksiannsta ja lukuun timivien palveluntarjajien työntekijöillä n pääsy henkilötietihisi Elenian myöntämien käyttöikeuksien mukaisesti. Henkilötietjesi käsittelyyn sallistuville Elenian työntekijöille Elenia järjestää säännöllisin väliajin kulutuksia, jilla varmistetaan henkilötietjen käsittelyn edellyttämä asiantuntemus. Elenia humii siihen svellettavan lainsäädännön ja viranmaismääräykset ja -hjeistukset ja timialajärjestöjen hjeet henkilötietjesi luttamuksellisen käsittelyn varmistamisesta. 11. Mitä henkilötietjasi kskevia ikeuksia sinulla n? Sinulla n alla luetellut ikeudet kskien Elenian käsittelemiä henkilötietjasi. Oikeudet eivät le ehdttmia ja kunkin ikeuden tteuttamiseen n säädetty lainsäädännössä ja mahdllisissa viranmaismääräyksissä ja -hjeistuksissa pikkeuksia ja edellytyksiä, jita ei le tyhjentävästi kuvattu alla. Oikeus saada pääsy henkilötietihin: Sinulla n ikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö Elenia henkilötietjasi. Js Elenia käsittelee henkilötietjasi, sinulla n lisäksi ikeus saada tiet esimerkiksi henkilötietjesi käsittelyn tarkituksesta. Oikeus henkilötietjen ikaisemiseen: Sinulla n ikeus pyytää Eleniaa ikaisemaan epätarkat ja virheelliset henkilötietsi. Oikeus henkilötietjen pistamiseen: Sinulla n ikeus pyytää Eleniaa pistamaan henkilötietsi esimerkiksi, js henkilötietjasi ei enää tarvita niihin tarkituksiin, jita varten ne kerättiin tai js henkilötietjesi käsittely n lainvastaista. Oikeus vastustaa henkilötietjen käsittelyä: Sinulla n aina ikeus vastustaa henkilötietjesi käsittelyä suramarkkinintia ja muuta kaupallista tiedttamista varten. Lisäksi sinulla n ikeus vastustaa ikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietjesi käsittelyä erityiseen tilanteeseesi perustuen ja ellei Elenia pysty näyttämään tällaiselle käsittelylle tärkeätä ja perusteltua syytä. Oikeus peruuttaa sustumus: Js let antanut nimenmaisen sustumuksesi tiettyyn käsittelyyn, vit millin tahansa peruuttaa sustumuksesi. Oikeus käsittelyn rajittamiseen: Sinulla n ikeus rajittaa henkilötietjesi käsittelyä siksi aikaa, kun Elenia tutkii ja tarkistaa pyyntösi. Oikeus siirtää tiedt järjestelmästä tiseen: Sinulla n ikeus saada Elenialle antamasi henkilötiedt maan käyttöösi jäsennellyssä mudssa siltä sin kuin henkilötietjesi käsittely perustuu sustumukseesi tai sinun ja Elenian väliseen spimukseen ja henkilötiedt vat autmaattisen käsittelyn khteena. Vit käyttää yllä kuvattuja ikeuksiasi lemalla yhteydessä Elenian tietsujavastaavaan sitteessa 12. Kehen vin lla yhteydessä henkilötietjeni käsittelyä kskevissa asiissa? Js sinulla n kysyttävää tai humautettavaa henkilötietjesi käsittelystä tai Tietsujaselsteesta, tai js haluat käyttää sinulle kuuluvia ikeuksiasi, vit lla yhteydessä Elenian tietsujavastaavaan sitteessa 6

7 Ennen pyyntösi tarkempaa käsittelyä Elenian n tunnistettava sinut. Js et anna tarvittavia lisätietja eikä sinua vida tunnistaa, Elenialla n ikeus kieltäytyä käsittelemästä pyyntöäsi. Muilta sin Elenia vastaa pyyntöihisi lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa ja niiden mukaisesti. Js et le tyytyväinen Elenian antamaan vastaukseen, tai js uskt Elenian käsittelevän henkilötietjasi lainvastaisesti, vit lla yhteydessä Sumen tietsujavaltuutetun timistn. 7

ELENIA LÄMPÖ OY:N TIETOSUOJASELOSTE

ELENIA LÄMPÖ OY:N TIETOSUOJASELOSTE ELENIA LÄMPÖ OY:N TIETOSUOJASELOSTE 1. Taustatieta henkilötietjen käsittelystä Tässä tietsujaselsteessa (Tietsujaselste) annetaan Eurpan Uninin yleisen tietsuja-asetuksen (2016/679) (Asetus) mukaisesti

Lisätiedot

PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n rekrytoitavien työntekijöiden henkilötietojen käsittely.

PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n rekrytoitavien työntekijöiden henkilötietojen käsittely. TIETOSUOJASELOSTE PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n rekrytitavien työntekijöiden henkilötietjen käsittely. KUKA KÄSITTELEE TIETOJASI? PlusTerveys Hammaslääkärit Oy (Y-tunnus: 2630918-8, site, Malmin asematie

Lisätiedot

Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry. (PMAS) jäsenten henkilötietojen käsittely

Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry. (PMAS) jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry. (PMAS) jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA PMAS käsittelee jäsenistön henkilötietja PMAS:n timinnan ylläpitämiseksi,

Lisätiedot

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS ry:n jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien

Lisätiedot

Metsästysseura Haukka ry:n jäsenten ja maanomistajien henkilötietojen käsittely

Metsästysseura Haukka ry:n jäsenten ja maanomistajien henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Metsästysseura Haukka ry:n jäsenten ja maanmistajien henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi,

Lisätiedot

Satakunnan Noutajakoirayhdistyksen ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietorekisterien tietosuojaseloste.

Satakunnan Noutajakoirayhdistyksen ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietorekisterien tietosuojaseloste. 1. TIETOSUOJASELOSTEEN NIMI Satakunnan Nutajakirayhdistyksen ry:n jäsen-, tiedtus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietrekisterien tietsujaselste. 2. REKISTERINPITÄJÄ JA KOTIPAIKKA Satakunnan Nutajakirayhdistys

Lisätiedot

Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy:n WinLaw:n asiakas- ja markkinointirekisteri 4 OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy:n WinLaw:n asiakas- ja markkinointirekisteri 4 OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS TIETOSUOJASELOSTE Asianajtimist Järvinen & C Oy:n ja aputiminimi WinLaw:n (jäljempänä mlemmat yhdessä Yhtiö tai Rekisterinpitäjä ) tietsujaselste. Laadittu 3.5.2018. Velvittavien säädösten lisäksi Yhtiö

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin jäsenten henkilötietojen käsittely

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Sumen Metsästäjäliitn Phjis-Karjalan piirin jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Piiri käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi,

Lisätiedot

Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseura r.y.:n (TSVE ry) jäsenten henkilötietojen käsittely

Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseura r.y.:n (TSVE ry) jäsenten henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseura r.y.:n (TSVE ry) jäsenten henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietja yhdistystiminnan

Lisätiedot

T IETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJAT JA REKRYTOINTITIEDOT SEKÄ VAPAAEHTOISET PAIKANNÄYTTÄJÄT

T IETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJAT JA REKRYTOINTITIEDOT SEKÄ VAPAAEHTOISET PAIKANNÄYTTÄJÄT T IETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJAT JA REKRYTOINTITIEDOT SEKÄ VAPAAEHTOISET PAIKANNÄYTTÄJÄT Yleistä Tämän tietsujaselsteen tarkituksena n antaa Savnlinnan Opperajuhlien Kannatusyhdistys ry:n (y-tunnus: 0207403-8)

Lisätiedot

Faba osk, osuusrekisteri tietosuojaseloste

Faba osk, osuusrekisteri tietosuojaseloste Faba sk, suusrekisteri tietsujaselste Osuuskunnan jäsenyyksien hitaminen edellyttää suusrekisterin pita. Faba sk:n suusrekisteristä käytetään nimeä Faba sk jäsenrekisteri ( jäsenrekisteri ). Tämä tietsujaselsteessa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5)

Tietosuojaseloste 1 (5) Tietsujaselste 1 (5) Tietsujaselste Espn kaupunki 1. Rekisterin nimi Chat-palveluiden rekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espn kaupunki 3. Rekisterin vastuuhenkilö Kirsi Remes, asiintijhtaja etunimi.sukunimi@esp.fi

Lisätiedot

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) tarkoitettu rekisterinpitäjä on: Tietsujaselste (päivitetty 24.5.2018) Prime Sales Oy:n päivitetyssä tietsujaselsteessa n lisätietja henkilötietjen käsittelystä. Lue selste hulellisesti, jtta ymmärrät henkilötietja ja niiden käsittelyä

Lisätiedot

Medtime Pro -verkkopalvelun käyttöehdot käyttäjälle ja palveluntarjoajalle. Yleistä

Medtime Pro -verkkopalvelun käyttöehdot käyttäjälle ja palveluntarjoajalle. Yleistä KÄYTTÖEHDOT Medtime Pr -verkkpalvelun käyttöehdt käyttäjälle ja palveluntarjajalle. Yleistä Käyttöehdt kskevat Medtime Pr -verkkpalvelun ylläpitäjän (myös "palveluntarjaja" tai "Masternet") verkkpalvelua

Lisätiedot

Bisnes+ TIETOSUOJASELOSTE

Bisnes+ TIETOSUOJASELOSTE TIETOSUOJASELOSTE 1 (8) Bisnes+ TIETOSUOJASELOSTE Arvstamme yksityisyyttäsi Yksityisyytesi n meille tärkeää. Mutta jtta vimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme

Lisätiedot

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote :n tietsujatiedte Henkilöasiakkaat n rahitusyhtiö, jka tarjaa asiakkuuden mukaan sveltuvia rahitusratkaisuja erilaisiin hankintihin. Tässä tietsujatiedtteessa kerrmme, miten rekisterinpitäjänä käsittelemme

Lisätiedot

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote :n tietsujatiedte Yritysasiakkaat n rahitusyhtiö, jka tarjaa asiakkuuden mukaan sveltuvia rahitusratkaisuja erilaisiin hankintihin. Tässä tietsujatiedtteessa kerrmme, miten rekisterinpitäjänä käsittelemme

Lisätiedot

Danske Bankin tietosuojatiedote

Danske Bankin tietosuojatiedote Danske Bankin tietsujatiedte Danske Bank A/S n finanssialan yritys, jka tarjaa sinulle taludellista neuvntaa ja siihen liittyviä palveluja. Tässä tietsujatiedtteessa kerrmme, miten käsittelemme henkilötietjasi

Lisätiedot

Lundbeck noudattaa aina sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Suomen lakeja.

Lundbeck noudattaa aina sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Suomen lakeja. Tietsujakäytäntö ja vastuuvapauslauseke Verkksivustn www.lundbeck.fi mistaa ja tarjaa: Oy H. Lundbeck Ab Köydenpunjankatu 14, Lgm Byrå 20100 Turku ( Lundbeck ) Y-tunnus 0111018-0 Puhelinnumer: + 358 2

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Tietosuojaseloste Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 1 (10) 25.1.2018 Tietsujaselste Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sisällysluettel: 1. Jhdant 2 2. Henkilötietjen käsittelyn tarkitukset 3 3. Käsittelemämme henkilötiedt 4 4. Henkilötietjen lähteet 4 5. Arkalunteisia

Lisätiedot

Tietosuojailmoitus. 1. Soveltamislaajuus ja hyväksyminen. 2. Yhtiö rekisterinpitäjänä. 3. Rekisteriasioita hoitava henkilö. 4.

Tietosuojailmoitus. 1. Soveltamislaajuus ja hyväksyminen. 2. Yhtiö rekisterinpitäjänä. 3. Rekisteriasioita hoitava henkilö. 4. Tietsujailmitus 1. Sveltamislaajuus ja hyväksyminen Tätä tietsujailmitusta svelletaan kaikkiin Validus Slutins Oy:n ja Validus Slutins Oy:n knserniyhtiöiden (jäljempänä Yhtiö ) liiketimintaprsesseihin

Lisätiedot

ELENIA LÄMPÖ OY:N TIETOSUOJASELOSTE

ELENIA LÄMPÖ OY:N TIETOSUOJASELOSTE ELENIA LÄMPÖ OY:N TIETOSUOJASELOSTE 1. Taustatietoa henkilötietojen käsittelystä Tässä tietosuojaselosteessa (Tietosuojaseloste) annetaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (Asetus)

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän asiakkuudenhoidon järjestelmästä

Tietosuojaseloste Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän asiakkuudenhoidon järjestelmästä 19.5.2018 Sivu 1 / 5 Tietsujaselste Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän asiakkuudenhidn järjestelmästä (Reppu) Rekisterinpitäjä Tampereen ev. lut seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26 33100 Tampere Puhelin:

Lisätiedot

Tietosuojaseloste: M-files HR-varaston työntekijöiden henkilörekisteri Sivu 1 / 5

Tietosuojaseloste: M-files HR-varaston työntekijöiden henkilörekisteri Sivu 1 / 5 KLINGER Finland Oy,. Puhelinnumer +358 10 400 1011 Sähköpsti inf@klinger.fi Y-tunnus 0195519-1. Tea Hurme tietsujavastaava@klinger.fi puhelinnumer +358 10 400 1222 M-files HR-varastn työntekijöiden henkilörekisteri

Lisätiedot

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ. 1. Mitkä tiedot ovat henkilötietoja?

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ. 1. Mitkä tiedot ovat henkilötietoja? Käytäntö päivitetty viimeksi: 16.4.2018 TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ Me, Belgian lainmukainen Bridgestne Eurpe NV/SA -yhtiö, jnka rekisteröidyn timipaikan site n Kleine Klsterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia ja

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja PL 7, NURMIJÄRVI. Vs. sosiaalityön johtaja Päivi Vuoriheimo puh.

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja PL 7, NURMIJÄRVI. Vs. sosiaalityön johtaja Päivi Vuoriheimo puh. Tietsujaselste -yhdistetty rekisteriselste ja infrmaatiasiakirja Henkilötietlaki (523/99) 10 ja 24 30.12.2015 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven ssiaali- ja terveyslautakunta PL 7, 01901 NURMIJÄRVI (käyntisite

Lisätiedot

Miten ja mitä tietoja keräämme sinusta?

Miten ja mitä tietoja keräämme sinusta? Tietsujaselste Wasa Sprts Club Vaasa 24.05.2018 Rekisterin ylläpitäjä: Wasa Sprts Club Wlffintie 36 65280 Vaasa inf@wsc.fi Miten ja mitä tietja keräämme sinusta? Wasa Sprts Club:n jäsenenä annat käyttöömme

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10 Laatimispvm: 10.6.2013 Lue täyttöhjeet ennen rekisteriselsteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sulkavan kunnan peruspalvelulautakunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo TIETOSUOJASELOSTE

Sisällysluettelo TIETOSUOJASELOSTE Rekisteri-ilmitus Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö Länsi-Sumen Pelastusalan Liitt ry (LSPeL) Y-tunnus 0731063-4 Kersiinitie 26, 20360 Turku p. (02) 511 7711 Timistn sähköpsti: timist@lspel.fi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

GDPR-tietosuojakäytäntömalli

GDPR-tietosuojakäytäntömalli GDPR-tietsujakäytäntömalli Janssen-Cilag Oy välittää yksityisyydestäsi ja haluaa, että tiedät, millä tavalla keräämme, käytämme ja luvutamme tietja. Tässä Tietsujakäytännössä kuvataan menettelytapamme,

Lisätiedot

TYÖNHAKIJAN TIETOSUOJALAUSUNTO

TYÖNHAKIJAN TIETOSUOJALAUSUNTO TYÖNHAKIJAN TIETOSUOJALAUSUNTO Tervetula Rekrytintipalvelu Sihti Oy:lle. Haluamme auttaa sinua urasi kehittämisessä. Keräämme sinusta tietja ja käytämme niitä, jtta vimme tarjta palvelujamme. Adecc kunniittaa

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Tietsujaselste -yhdistetty rekisteriselste ja infrmaatiasiakirja Henkilötietlaki (523/99) 10 ja 24 31.12.15 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven ssiaali- ja terveyslautakunta PL 7, 01901 NURMIJÄRVI (käyntisite

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely yhdistyksessä I samma båt samassa veneessä ry.

Henkilötietojen käsittely yhdistyksessä I samma båt samassa veneessä ry. Henkilötietjen käsittely yhdistyksessä I samma båt samassa veneessä ry. Yhdistyksen yhteystiedt (henkilörekisterivastaavan tiedt) http://www.samebat.fi/yhteystiedt/ Dkumentin sisältö: Tähän dkumenttiin

Lisätiedot

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio Rekisteriselste, laatimispäivä 11.8.2016 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki PL 3 65101 VAASA Y-tunnus 0209602-6 2. Yhteyshenkilö rekisteriä kskevissa

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Pohjois-Savon ELY-keskuksen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Pohjois-Savon ELY-keskuksen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 27.5.2016 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Phjis-Savn elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus Phjis-Savn elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Kuopion seudun joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Kuopion seudun joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Kupin seudun jukkliikenne Kupin kaupunki Kupin seudun jukkliikenne Sukatu 42, 70100 Kupi 044 7815318

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille ("Kampanja") Microsoftin kampanjaehdot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille (Kampanja) Microsoftin kampanjaehdot Windws Nrdicin maksunpalautus lppukäyttäjille ("Kampanja") Micrsftin kampanjaehdt Kampanjaehdt Kelpuutettavat laitteet Windws kannettava tietkne, jssa n ait Micrsft Windws 10 Hme tai Windws 10 S käyttöjärjestelmä,

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.5.2018 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta Ohje 1 (6) Sähkömarkkinalain (588/2013) 29 a sekä maakaasumarkkinalain (587/2017) 34 a. Energiavirastn hje tietturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmittamisesta Asiaan liittyvä lainsäädäntö Sähkön jakeluverknhaltijille,

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä OY RIPAUS AB:n ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Oy Ripaus Ab:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 1. Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Valamon opiston opiskelijarekisteri. Rekisterinpitäjä. Valamon luostari Valamontie Uusi-Valamo Y-Tunnus:

Valamon opiston opiskelijarekisteri. Rekisterinpitäjä. Valamon luostari Valamontie Uusi-Valamo Y-Tunnus: Valamon opiston opiskelijarekisteri Rekisterinpitäjä Valamon luostari Valamontie 42 79850 Uusi-Valamo Y-Tunnus: 0164329-4 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Valamon luostari Kati Toivanen Valamontie 42 79850

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Mika Sepponen Rekisterin nimi Ravintola Hyvä Huomen Oy:n asiakasrekisteri

Mika Sepponen Rekisterin nimi Ravintola Hyvä Huomen Oy:n asiakasrekisteri RAVINTOLA HYVÄ HUOMEN OY:N ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Ravintola Hyvä Huomen Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Lähitaksi Työnhakijoiden henkilötietorekisteri. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot. Nuijamiestentie 7, Helsinki

Tietosuojaseloste. Lähitaksi Työnhakijoiden henkilötietorekisteri. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot. Nuijamiestentie 7, Helsinki Yleistä Selosteen nimi Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Tässä selosteessa on esitetty tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidylle toimitettavat tiedot tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Huomaathan,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Tehtävä Kaupunginkanslia Asianro 3122/2017 Arkistopäällikkö

Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Tehtävä Kaupunginkanslia Asianro 3122/2017 Arkistopäällikkö Kupin kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Asianr 3122/2017 Arkistpäällikkö 22.5.2017 Kirjita tekstiä napsauttamalla tätä. Selste henkilötietjen käsittelytimista ja rekisteröidyn ikeuksista

Lisätiedot

Tietosuojaseloste: Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste: Markkinointirekisteri Tietosuojaseloste: Markkinointirekisteri EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Päivitetty 18.05.2018 1. Rekisterinpitäjä Y-tunnus: 0784050-4 Seminaarinkatu 2, Intelli-rakennus,

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Haaga-Helian verkkokauppaa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Haaga-Helian verkkokauppaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Haaga-Helian verkkokauppaa Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.5.2018 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos)

https://www.youtube.com/watch?v=7pvwchboqzm (Pandan mainos) https://www.youtube.com/watch?v=sdpxdddzxfe (Novalabs mainos) Tim Ranta-Ojala Tämän tietturvamnisteen phjana n Kimm Ruskun kirja Kyberturvapas (Talentum 2014) Kaiken timinnan taustalla n sujattava tiet Käyttäjän tekemät timenpiteet mudstavat merkittävän san kknaistietturvasta

Lisätiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja VOLLES HAUS:in asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötettoen käsiielestä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja VOLLES HAUS:in asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötettoen käsiielestä VOLLES HAUS ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja VOLLES HAUS:in asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötettoen käsiielestä 1. Rekisterinpitäjä VOLLES HAUS Otto

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Keskustie 2 A, Nurmijärvi. Woimala sisältää toiminnat. työllisyyspalvelut

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Keskustie 2 A, Nurmijärvi. Woimala sisältää toiminnat. työllisyyspalvelut Tietsujaselste -yhdistetty rekisteriselste ja infrmaatiasiakirja Henkilötietlaki (523/99) 10 ja 24 31.12.2015 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven ssiaali- ja terveyslautakunta Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi

Lisätiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Copas y Tapas Oy: asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Copas y Tapas Oy: asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä COPAS Y TAPAS ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Copas y Tapas Oy: asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 1. Rekisterinpitäjä Copas

Lisätiedot

asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä LOUNAS & LEIVOS BUTIK OY:N ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Lounas & Leivos Butik Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAOHJEISTUS

SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAOHJEISTUS SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAOHJEISTUS Sisällys Jhdant... 3 Rekisterinpitäjä, rekisteröity ja henkilötietjen käsittelijä... 3 Henkilötiedt ja niiden käsitteleminen...

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Tietsujaselste -yhdistetty rekisteriselste ja infrmaatiasiakirja Henkilötietlaki (523/99) 10 ja 24 31.12.15 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven ssiaali- ja terveyslautakunta PL 7, 01901 NURMIJÄRVI (käyntisite

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Tee- ja Kahvihuone Helmi Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Tee- ja Kahvihuone Helmi Oy:n asiakasrekisteri TEE- JA KAHVIHUONE HELMI OY ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Tee- ja Kahvihuone Helmi Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Riipinen Restaurants Oy asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Riipinen Restaurants Oy asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä Riipinen Restaurants Oy ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Riipinen Restaurants Oy asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Laaja tietosuojaseloste

Laaja tietosuojaseloste Laaja tietsujaselste JOHDANTO Tämä tietsujaselste kskee yritystä Paysafe Grup plc ja knserniin kuuluvia muita yrityksiä, jtka käyttävät jskus kauppanimiä kuten Paysafe, paysafecard, Paylutin, Fans, Skrill

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki, Joukkoliikennejaosto Seudullinen joukkoliikenneviranomainen (jäljempänä toimivaltainen viranomainen)

Hämeenlinnan kaupunki, Joukkoliikennejaosto Seudullinen joukkoliikenneviranomainen (jäljempänä toimivaltainen viranomainen) 19.9.2018 Tietsujaselste ja asiakkaan infrminti laatimispäivä 19.9.2018 EU:n Tietsuja-asetus (2016/679) 1 REKISTERINPITÄJÄ Hämeenlinnan kaupunki, Jukkliikennejast Seudullinen jukkliikenneviranmainen (jäljempänä

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä KAKKOSTUPA OY:N ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Kakkostupa Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 1. Rekisterinpitäjä Kakkostupa

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä. Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu:

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry Tietosuojaseloste. c/o Heidi Ihanamäki Petäjässuonkatu 4 B 28 33580 Tampere www.nozomi.fi Y-tunnus 1456802-7 Tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö... 1 2. Rekisteröidyt...

Lisätiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Tietosuojaseloste Sivu 1 (4) Tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (679/2016) mukainen versio Rekisterinpitäjä Tili ja isännöinti Harri Nupponen Ytunnus: 12826942 osoite: Sammontie 7 as 8,

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Kulunvalvonta ja työajanseuranta (Hedsam) SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

REKISTERISELOSTE Kulunvalvonta ja työajanseuranta (Hedsam) SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ IITIN KUNTA Tiethallintpalvelut Antti Pitkämäki REKISTERISELOSTE Kulunvalvnta ja työajanseuranta (Hedsam) (päivitetty 19.1.2015) 1(6) REKISTERISELOSTE Kulunvalvnta ja työajanseuranta (Hedsam) 16.1.2012

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Tietosuoja-asiat Glaston Oyj Sähköposti: Osoite: Vehmaistenkatu 5, PL 25,33731 Tampere

Tietosuoja-asiat Glaston Oyj Sähköposti: Osoite: Vehmaistenkatu 5, PL 25,33731 Tampere TIETOSUOJASELOSTE Glaston Oyj:n ( Glaston ) työnhakijoiden henkilötietojen käsittely 1 REKISTERINPITÄJÄ Glaston Oyj Abp Vehmaistenkatu 5 PL 25 33731 Tampere 2 YHTEYDENOTOT TIETOSUOJA-ASIOISSA Tietosuoja-asiat

Lisätiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Huippupaikat Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Huippupaikat Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä Tietosuojaseloste 1 HUIPPUPAIKAT OY ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Huippupaikat Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 1. Rekisterin

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.05.2018 1.

Lisätiedot

Mitä tietoja kerätään ja miten?

Mitä tietoja kerätään ja miten? RCI:N TIETOSUOJAILMOITUS RCI Eurpe pitää yksityisyyttä tärkeänä ja haluaa kerta, kuinka se kerää, käyttää ja paljastaa tietja. Tässä tietsujailmituksessa kerrtaan seuraavista lähteistä keräämiämme tietja

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

TIETOSUOJAILMOITUS Opiskelijatiedot

TIETOSUOJAILMOITUS Opiskelijatiedot TIETOSUOJAILMOITUS Opiskelijatiedt Kaakkis-Sumen Ammattikrkeakulu Oy Tämä dkumentti perustuu EU:n tietsuja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin kskien rekisteröidyille timitettavia tietja, asetuksen 13 ja 14

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE KERADUR SERVICE OY. 1. Rekisterinpitäjä. Keradur Service Oy Y-tunnus: Osoite: Kampinkuja 2, Helsinki

TIETOSUOJASELOSTE KERADUR SERVICE OY. 1. Rekisterinpitäjä. Keradur Service Oy Y-tunnus: Osoite: Kampinkuja 2, Helsinki TIETOSUOJASELOSTE KERADUR SERVICE OY 1. Rekisterinpitäjä Keradur Service Oy Y-tunnus: 2315098-4 Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Tietosuojavastaava:

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kameravalvontarekisteri, Veho Oy Ab 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN

Kameravalvontarekisteri, Veho Oy Ab 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YKSITYISYYTESI SUOJAAMINEN 2 REKISTERINPITOA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT 3 TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS Yksityisyytesi on meille tärkeää. Veho sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (Tietosuoja-asetus) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle. 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 YLEISTÄ Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja rekisteröidylle. 2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot