RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit"

Transkriptio

1 Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste, jonka kautta kuperan linssin läpi kulkeneet tai koverasta peilistä heijastuneet pääakselin suuntaiset valonsäteet kulkevat d) Todellinen kuva on linssin tai peilin muodostama kuva, jonka voi saada näkymään varjostimella e) Valekuva on kuva, joka muodostuu piirrossäteiden jatkeiden leikkauspisteeseen, eikä sitä voi saada näkymään varjostimella ) Linssin taittovoimakkuus on suure, jonka arvo on linssin polttovälin käänteisarvo 16 Hehkulampun etäisyys linssistä on a = 6,5 cm ja linssin polttoväli on = 10,0 cm Linssin muodostaman kuvan paikan voi määrittää kuvausyhtälön = 1 avulla Kun tästä ratkaistaan kuvan paikka b, saadaan a = =, ja edelleen b a a a 6,5 cm 10,0 cm b = = = 18,5714 cm 18,6 cm a 6,5 cm 10,0 cm Kuva on valekuva, koska kuvan paikan arvo on negatiivinen Kuvaa ei siten voida saada varjostimelle Kuva on samalla puolella linssiä kuin hehkulamppu Vastaus: Kuva on valekuva, joka muodostuu 18,6 cm linssin etupuolelle, eikä sitä voi saada näkymään varjostimella 163 a) Äärimmäiset valonsäteet tulevat peilin kautta silmiin kuvan mukaisesti Peilin alareunasta ja yläreunasta tulevien valonsäteiden lähtöpisteiden etäisyys on siten kaksi kertaa peilin korkeus, ja siksi peilistä voi nähdä itsestään enintään 56 cm = 11 cm korkuisen osan b) Katsoja näkee kohteen peilissä, jos kohteesta lähtevä valonsäde heijastuu peilin kautta katsojan silmiin heijastumislain mukaisesti i Oppilas näkee opettajan peilistä, koska opettajasta lähtenyt valonsäde voi heijastua peilin kautta oppilaan silmiin

2 Physica 9 1 painos (6) ii Oppilaasta kulkee opettajan silmiin peilin kautta valonsäde samaa reittiä vastakkaiseen suuntaan kuin kohdan i valonsäde, joten myös opettaja voi nähdä oppilaan iii Lampusta lähtenyt valonsäde voi heijastua oppilaan silmiin peilin kautta, joten oppilas voi nähdä lampun peilissä iv Lampusta lähtevät valonsäteet eivät voi tulla opettajan silmiin peilin kautta, joten opettaja ei näe lamppua c) Kun Aurinko laskee, Auringon kuva liikkuu lasiseinällä alaspäin 164 Esineen etäisyys peilistä on 6,0 cm ja linssin polttoväli on 1,5 cm Piirretään kuva, jossa esinettä edustaa pystyssä oleva nuoli Etsitään esineen (nuolen) yläkärjen kuvan paikka piirtämällä kaksi valonsädettä: tässä tapauksessa pääakselin suuntainen säde, joka taittuu kulkemaan linssin takana olevan polttopisteen läpi, ja linssin keskipisteen kautta kulkeva säde, joka kulkee linssin läpi suoraan Säteet eivät kohtaa linssin takana, vaan taittuneiden säteiden jatkeet leikkaavat linssin edessä Kuvapiste muodostuu säteiden jatkeiden leikkauspisteeseen

3 Physica 9 1 painos 3(6) Vastaus: Kuvauksessa syntyy oikeinpäin oleva suurennettu valekuva, joka sijaitsee samalla puolella linssiä kuin esine 165 Pallopeilin kaarevuussäde on r = 0,60 m ja hehkulampun etäisyys peilistä on a = 0,45 m Pallopeilin polttoväli on puolet peilin kaarevuussäde, ja koska peili on kupera, polttoväli on negatiivinen 0,60 m = = 0,30 m Ratkaistaan kuvausyhtälöstä = 1 kuvan paikka, a a = = = b a a a a Siten kuvan paikka on a 0,45 m ( 0,30 m) b = = = 0,18 m a 0,45 0,30 m Koska b < 0, kuva on valekuva, joten se on oikeinpäin Kuvan viivasuurennos on b 0,18 m m = = = 0, 40 a 0,45 m Vastaus: Kuva muodostuu 18 cm:n etäisyydelle peilistä, ja se on oikeinpäin oleva valekuva Kuvan suurennos on 0, a) Objektiivi muodostaa ilmille tai kennolle todellisen kuvan Kovera linssi muodostaa aina valekuvan, joten linssin olisi oltava kupera b) Tarkastellaan tilannetta, jossa esine on koko ajan yhtä kaukana kuvaajasta Kun a kuvausyhtälöstä + = ratkaistaan kuvan paikka b = a Kun lauseke ratkaistaan muotoon b = a a, siitä nähdään, että polttovälin kasvaessa kuvan etäisyys 1 linssistä (eli tässä objektiivin keskipisteestä) on sitä suurempi, mitä suurempi polttoväli on Siksi objektiivin keskipisteen pitää olla sitä kauempana ilmistä tai kennosta, mitä suurempi polttoväli on c) Koska objektiivi muodostaa todellisen kuvan, kuvan etäisyys linssistä on positiivinen, ja viivasuurennoksen yhtälö voidaan kirjoittaa b = k b)-kohdan perusteella kuvan a e

4 Physica 9 1 painos 4(6) etäisyys b on sitä suurempi, mitä suurempi on polttoväli Jos kuvattava kohde pidetään samana, kuvan korkeus k on suoraan verrannollinen kuvan etäisyyteen b Siksi teleobjektiivi muodostaa suuremman kuvan kuin laajakulmaobjektiivi b k 167 a) Koska kuva ja esine ovat yhtä suuret, saadaan viivasuuurennoksen yhtälöstä = = 1, a e joten b= a Koska a + b = 36 cm, niin b = a = 18 cm Kuvausyhtälöstä saadaan silloin 1 = = = Objektiivin polttoväli on a b a a a a 18 cm siis = = = 9,0 cm = 90 mm b) Kun objektiivia siirretään 50 mm lähemmäs ilmitasoa, kuvan etäisyys muuttuu arvoon b = 18 cm 5 cm = 13 cm Esineen etäisyys objektiivista on silloin kuvausyhtälön = 1 perusteella b 13 cm 9 cm a = = = 9,5 cm b 13 cm 9 cm Viivasuurennos on täten b 13 cm m = = = 0,4444 0,44 a 9,5 cm Vastaus: a) Objektiivin polttoväli on 90 mm b) Kuvauksen viivasuurennos on 0, Kuvan ja esineen välinen etäisyys on d = a+ b Kun kuvausyhtälöstä = 1 ab ratkaistaan polttoväli, saadaan = a + b Sijoittamalla tähän b= d asaadaan edelleen a( d a) ad a = =, d d joka on esineen etäisyyden suhteen toisen asteen yhtälö a ad d + = 0 Tällä yhtälöllä on esineen etäisyydelle linssistä kaksi ratkaisua (kun d ja ovat vakioita), joten linssin voi sijoittaa kahteen kohtaan niin, että kuvan ja esineen välinen etäisyys on sama

5 Physica 9 1 painos 5(6) Molemmissa tapauksissa kuva on todellinen ja ylösalaisin Kun polttoväli lasketaan eri mittaustulosten perusteella lausekkeella saadaan kuusi arvoa 398, , , ,48 397, ,16 ( a) a d =, d joiden keskiarvo on = 398,846 mm 399 mm Vastaus: Linssin polttoväli on 399 mm 169 Linssin polttoväli on = 0,15 m Merkitään kuvan ja esineen välistä etäisyyttä tunnuksella s, jolloin s = a + b Kun kuvausyhtälöstä = 1 ratkaistaan kuvan paikka a b = a, ja sijoitetaan se kuvan ja esineen välisen etäisyyden yhtälöön, saadaan ( ) + + a a a a a a a a s = a+ = = = a a a a Kuvan ja esineen välisen etäisyyden pienin arvo saadaan derivoimalla yllä saatu lauseke a:n suhteen, ja etsimällä derivaattaunktion nollakohta: a a 1 a a a da da a a a a ds d a a a a = = = = Derivaattaunktio saa arvon nolla, kun a = 0 a = Kuvan etäisyys linssistä on silloin a b= = = a Kuvan ja esineen välinen pienin etäisyys on smin = 4 = 4 0,15 m= 0,60 m Vastaus: Kuvan ja esineen välisen etäisyyden pienin arvo 0,60 m 1610 a) Kuperan linssin polttovälin voi määrittää ainakin kahdella tavalla: 1 Muodostetaan kuperan linssin avulla todellinen kuva varjostimelle Mitataan esineen ja kuvan etäisyydet linssistä, a ja b Ratkaistaan kuvausyhtälöstä = 1 polttovälin lauseke ab = a + b, ja sijoitetaan siihen mitatut esineen ja kuvan etäisyydet linssistä

6 Physica 9 1 painos 6(6) Muodostetaan kuperalla linssillä varjostimelle kuva Auringosta Kuvausyhtälöstä nähdään, että kun esineen etäisyys on hyvin suuri, kuva muodostuu oleellisesti polttopisteeseen Linssin ja varjostimen välinen etäisyys on siis tässä tilanteessa linssin polttoväli b) Kovera linssi muodostaa aina valekuvan, joten sitä ei voida saada näkyviin varjostimelle Koveran linssin hajottamat valonsäteet voidaan kuitenkin koota kuperalla linssillä, jonka taittovoimakkuus on suurempi kuin koveran linssin taittovoimakkuus Näiden kahden linssin yhdistelmällä saadaan varjostimelle aikaan todellinen kuva Koveran linssin polttoväli voidaan nyt määrittää seuraavasti Muodostetaan esineestä kuva K 1 varjostimelle kuperalla linssillä Sijoitetaan tutkittava kovera linssi kuperan linssin ja varjostimen väliin Mitataan koveran linssin ja varjostimen välinen etäisyys a Kuperan linssin muodostama kuva toimii koveran linssin vale-esineenä, joten etäisyys a on koveran linssin ja esineen välinen etäisyys, ja a < 0 Siirretään varjostinta poispäin linsseistä, kunnes siihen saadaan terävä kuva K Mitataan koveran linssin ja varjostimen välinen etäisyys b Sijoitetaan mitatut etäisyydet kuvausyhtälöön, ja ratkaistaan koveran linssin polttoväli

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA.

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. PALJONKO LED VALO ANTAA VALOA? MITÄ EROJA ON ERI LINSSEILLÄ? Onko LED -valosta haastajaksi halogeenivalolle? Linssien avautumiskulma ja valoteho 8 (LED 3K, LED 6K ja halogeeni

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Näöntutkimuksen oppimateriaali

Näöntutkimuksen oppimateriaali Näöntutkimuksen oppimateriaali Sisällys Anamneesi Asetus optikon ammatin harjoittamisesta Yleissairaudet Lääkkeet Peittokoe Piilokarsastus eli foria Reservit Konvergenssin lähipiste Vapaa visus Objektiivinen

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella.

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Tasogeometria Tasogeometrian käsitteitä ja osia Suora on äärettömän pitkä. A ja B ovat suoralla olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Jana on geometriassa kahden pisteen välinen suoran osuus.

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot