EPR- analyysi raportti. kasteesso. hankejohtaja Jarmo Lappalainen

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPR- analyysi raportti. kasteesso. hankejohtaja Jarmo Lappalainen"

Transkriptio

1 EPR- analyysi raportti kasteesso hankejohtaja Jarmo Lappalainen

2 1. Johdanto ESSO-hankkeen keskeisenä osatavoitteena oli palveluketjujen ja palveluiden sujuvuuteen liittyvien keskeisten haasteiden löytäminen ja ongelmien ratkaiseminen. Lisäksi osatavoitteena oli tiedolla johtamisen ja kehittämisen tukeminen. Kehittämiskohteeksi valittiin paljon palveluita käyttävien tunnistaminen ja palveluohjaus sekä palvelujen suurkäyttöön liittyvien paikallisten erityispiirteiden analysointi. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella päädyttiin tekemään suurkäyttäjäanalyysi hyödyntäen potilastietojärjestelmästä saatavaa tietoa asiakkaiden palvelukokonaisuuksista. Tietoa kerättiin sekä paljon päivystyspalveluita käyttävistä, että perusterveydenhuollon avovastaanottopalveluiden asiakkaista. Analyysia syvennettiin selvittämällä muistihäiriöisten tilannetta tarkemmin. Lisäanalyysia tehtiin myös päivystyksen asiakasvirroista, jossa mielenkiinnon aiheena oli selvittää päivystyksessä käyneiden asiakkaiden palveluiden käyttöä ennen ja jälkeen päivystyskäynnin. Analyysin tavoitteena oli löytää keinoja tunnistaa niitä paljon palveluita tarvitsevia asiakkaita, jotka hyötyisivät tarkemmasta palveluneuvonnasta, ohjauksesta ja tuesta. Lisäksi haluttiin tunnistaa tekijöitä, jotka ennustavat myöhempää palveluiden suurkäyttöä. Analyysin toteutti DRG Medical Systems (sittemmin osa FCG: tä), jonka kanssa sairaanhoitopiirillä oli episodikustannustiedon tuottamisesta sopimus. Analyysin tuloksia hyödynnettiin monipalvelukäyttäjien tunnistamisen ja palveluohjauksen toimintamallin luomisessa päivystykseen. Lisäksi analyysistä saatiin palvelujen käyttöön perustuva tunnistamistyökalu perusterveydenhuollon avovastaanotoille. Päivystyksen potilasvirta-analyysistä nousi tulevaisuuden kehittämiskohteita. 2. Suurkäyttäjäanalyysi (v EPR aineisto) 2.1. Perusterveydenhuollon avohoidon potilaat ( 8 tai enemmän lääkärissä käyntiä) 1876 asiakasta ( asiakkaasta), käyttävät 6,05% kaikesta SOTE resursseista (14,1 milj. euroa) 2% kaikista SOTE käyttäjistä 2.2. Perusterveydenhuollon avohoidon potilaat (suurimman 10% avohoidon kokonaisresursseista käyttäneet) 1077 asiakasta, käyttävät 5,79% kaikesta SOTE-resursseista (13, 5 milj. euroa) 1,14 % kaikista SOTE käyttäjistä Tässä ryhmässä eniten kustannuksia (5milj) tuli Oireet ja määrittämättömät tilat ryhmästä, seuraavana aikuisten mielenterveys- ja päihde ongelmat (1,8 milj.), sydän- ja verisuonisairaudet (1,6milj), neurologiset sairaudet ( 1,2 milj )ja vammat (1,0 milj) Potilaskohtaisissa hoitokokonaisuuksissa lisäksi nousi raskaus - ja sen komplikaatiot sekä pahanlaatuiset sairaudet (Kuva 1) Yli kolmannes suurkulutuksen kustannuksista jäi epäselväksi ja sijoittui oireet tai tarkemmin määrittämättömät tilat ryhmään. Tätä diagnoositonta käyttöä ei siis voitu liittää mihinkään sairausryhmään (esim. vanhustenpalvelut, avovastaanoton puhelut) Suurin osa suurkäyttäjien episodeista liittyi pitkäaikaissairauksien hoitoon (Kuva 2) Ikäryhmittäisessä tarkastelussa työikäisillä päihde- ja mielenterveysongelmat erottautuivat selvästi (1,6 milj), nuorilla päihde- ja mielenterveysongelmien lisäksi kasvuun ja kehitykseen

3 liittyvät asiat ja vanhuksilla käyttö liittyi tasaisemmin neurologisiin, kardiovaskulaarisiin ja pahanlaatuisista kasvaimista liittyviin episodeihin Kuva 1 Suurkäyttäjien hoitokokonaisuuksien kustannukset/potilas v.2014 Kuva 2 Suurkäyttäjien episodityyppien jakautuminen v. 2014

4 2.3. Avohoidon suurkäyttäjien indikaattorimuuttujien selvittäminen Suurkäyttäjäryhmästä tehtiin logistiset regressioanalyysit riskitekijöiden selvittämiseksi sekä perusterveydenhuollon resurssien käytön, että koko SOTE-palveluiden suhteen (kuva 3 ja 4) Näiden perusteella saatiin käyntimäärähälytys työkalu avovastaanoton käyttöön (kuva 5) Jatkossa alueecomediin voidaan kuukausiraportointiin liittää hälytystoiminto, jolla tunnistetaan potilaat, joilla alkaa kertyä hälyttävästi vastaanottoja riskisairausryhmissä Kuva 3 Perusterveydenhuollon avopalveluiden suurkäytön riski avovastaanotto potilailla Suurkäytön riskitekijät pth:n avohoidossa, avohoidon sairauskontaktit Riskitekijä OR 95 % luottamusväli (ei diagnoosia 33,95 4,75 242,37) lapsen tai nuoren psyyk tai kehityk.häiriö 29,04 16,59 50,86 skitsofrenia 16,52 12,26 22,27 raskaus 5,28 3,72 7,50 depressio 5,01 3,92 6,40 päihteiden väärinkäyttö 4,14 3,03 5,65 sydämen rytmihäiriöt 3,73 3,04 4,58 muu psyyken sairaus 3,17 2,57 3,91 kotihoidon käyttö 2,75 2,27 3,33 Nuori -ikäryhmä 2,49 1,03 6,06 diabetes 2,47 2,07 2,94 asumispalveluiden käyttö 2,39 1,74 3,27 Hirvensalmi 2,12 1,38 3,55 vammat 2,09 1,77 2,46 Ääreisverenkierron saiiraus 2,07 1,62 2,65 Pertunmaa 2,02 1,28 3,17 ihotauti 1,98 1,66 2,35 Mikkeli 1,76 1,31 2,36 reuma- ja sidekudossairaus 1,75 1,29 2,37 krooninen keuhkosairaus 1,64 1,31 2,04 selkä- ja kaularangan sairaudet 1,61 1,33 1,95 muu neurologinen sairaus 1,55 1,25 1,30 muu sydänsairaus 1,52 1,16 1,99 dementia 1,51 1,05 2,15 silmätauti 1,47 1,05 2,05 naisten virtsa- ja sp-elinsairaus 1,35 1,03 1,76 lääkärin vastottokäynti lkm, pth 1,28 1,23 1,31 knk-tauti 1,27 1,03 1,58 muu tuki- ja liikuntaelinsairaus 1,24 1,04 1,48 mahavaivat 1,24 1,04 1,48 yhteispäivystyskäynti lkm 1,09 1,05 1,12 vastottokäynti lkm, esh 1,01 1,00 1,02 sairaalahoitopäivä lkm, esh 1,00 1,00 1,01

5 Kuva 4 Koko Sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkäytön riski PTH:n avovastaanoton potilailla Suurkäytön riskitekijät, soten hoitokokonaisuudet Riskitekijä OR 95 % luottamusväli (Oireet ja määrittelemättömät tilat 36,74 5,15 262,24) Nuoret-ikäryhmä 5,54 2,66 11,54 eläkeläiset-ikäryhmä 5,14 2,43 10,85 Nuorten ongelmien seuranta 5,11 2,94 8,87 Aikuisten mt-ja päihdeongelmat 4,98 4,29 5,77 Raskaus ja sen komplikaatiot 3,67 2,62 5,13 vanhukset-ikäryhmä 3,15 2,44 10,85 työikäiset-ikäryhmä 2,54 1,32 4,88 Pertunmaa 2,50 1,66 3,74 Vammat 2,01 1,70 2,38 ihosairaudet 1,99 1,71 2,33 Hirvensalmi 1,96 1,26 3,03 kardiovaskulaarisairaudet ja diabetes 1,94 1,66 2,27 Kotihoidon käyttö 1,76 1,44 2,15 Mikkeli 1,50 1,16 1,93 asumispalvelun käyttö 1,38 1,02 1,86 Keuhkosairaus ja allergia 1,36 1,14 1,63 lääkärin vastottokäynti lkm, pth 1,35 1,32 1,38 Terve 1,29 1,10 1,50 Virtsa- ja sukupuolielinsairaus 1,28 1,08 1,52 Neurologiset sairaudet 1,21 1,03 1,41 TULES-sairaudet 1,20 1,03 1,39 sairaalahoitopäivä lkm, esh 1,01 1,01 1,01 (Pieksämäki 0,62 0,45 0,85)

6 Kuva 5 Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden käyntimäärähälytys Käyntimäärähälytys, monesko käynti kiini Pth lääkärikäynti 6. Pth muu työntekijä käynti 6. Esh pkl-käynti 3. Yhteispäivystyskäynti 2. Diabeskäynti 3. Muu tules-käynti 2. Vammakäynti 2. Ihokäynti 3. Päihdekäynti 2. Helppo inf. Käynti 3. Depressiokäynti 3. Skitsofreniakäynti 4. Muu psyyken käynti 3. Lapsen ja nuoren kehityskäynti 3. Terve aikuinen Dementiaa sairastavien palveluiden käytön tarkastelu Mukana asiakkaat, joilla dementia diagnoosi missä tahansa palveluissa vuonna 2014 Kokonaiskustannus tässä aineistossa 45 milj. euroa ei sisällä yksityissiltä palveluottajilta ostettua palvelua eikä Pieksämäen palveluasumista ja pitkäaikaista laitoshoitoa Kuntien välistä vertailua vaikeuttaa palvelurakenteiden erot. Vertailussa on mukana vain julkiset palvelut, ulkoa ostetut palvelut puuttuvat(kuva 6). Vammojen jälkitilat aiheuttavat runsaasti kustannuksia dementiapotilailla sosiaalipalveluihin Lisäkustannuksia dementiapotilailla tuovat lisäksi neurologiset sairaudet ja diabeteksen komplikaatiot Dementiapotilailla on paljon kontakteja, joista puuttuu käynnin syy Eri hoidon portaiden resurssien käyttö dementiapotilaiden hoidossa vaihtelee huomattavasti kunnittain (Kuva 7)

7 Kuva 6 Kuntien vertailu väestön määrään suhteutettuna Kuva 7 Ammattiryhmien ja hoidon portaiden välinen työnjako dementiapotilaiden hoidossa

8 4. Päivystyksen potilasvirta-analyysi (v EPR- aineisto) Päivystyksen potilasvirta-analyysilla haluttiin saada lisätietoa päivystyksessä asioivien potilaiden hoitokokonaisuuksista. Analyysissä tarkasteltiin päivystyksessä asioivien sairauskirjoa ja resurssien käyttöä (sekä päivystysresurssin että koko SOTE-alueen palveluiden käyttöä). Merkittävimpiä sairausepisodeja tarkasteltiin erikseen kunnittain. Erityinen mielenkiinto kohdistui siihen, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen päivystyskäynnin Yhteispäivystyksen sairausprofiili ja resurssien käyttö Potilaita , hoitokontakteja Diagnoosien kirjaus % 99 %. Näistä yli puolet potilaista on käyttänyt myös PTH: n avopalveluita ja yli kolmas osa ESH: n avopalveluita ESH: n osastopalveluita on käyttänyt kolmasosa Kuva 8 Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksen potilaiden sairausprofiili v Operatiivisia potilaita 5 239, kontakteja Konservatiivisia potilaita 6 118, kontakteja Yleislääketieteellisiä potilaita , kontakteja , Hoitajavastaanoton potilaita Kipsivastaanoton potilaita 618 Lääkärin puhelin konsultaatioita Operatiivisilla aloilla suurin osa resursseista käytettiin vammojen (43%) ja vatsavaivojen hoitoon (23%) Konservatiivisilla aloilla resurssien käyttö oli tasaisempaa. Kärjessä sydämen rytmihäiriöt (14%),muiden sairauksien ryhmä (12%), iskeeminen sydänsairaus ja sydäninfarkti ( 11,2 %)sekä muut neurologiset sairaudet (10,7%).

9 Yleislääketieteen puolella korostui vammat ja myrkytykset (25,9%), muiden sairauksien ryhmä (18%) sekä helppohoitoiset infektiot (15,1%) Päivystyskustannusten kolmen kärki; vammat ja myrkytykset, infektiot ja kardiovaskulaarisairaudet (mukana diabetes). Kuva9. Kuva 9 Yhteispäivystyksen hoitokokonaisuudet lukuina Hoitokokonaisuus Potilaiden lkm Sairauskontaktien lkm yhteensä Kustannukset Potilaan km. kustannukset Sairauskontaktin km. kustannukset Vammat Infektiotaudit Kardiovaskulaarisairaudet ja diabetes Neurologiset sairaudet Oireet ja määrittelemättömät tilat TULES-sairaudet Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelm Vatsavaivat Virtsa- ja sukupuolielinsairaudet Keuhkosairaus ja allergia Pahanlaatuiset kasvaimet Muut sairaudet Nuorten ongelmien seuranta Aistinelinsairaudet Ihosairaudet Veritaudit Terveet Raskaus ja sen komplikaatiot Hoitokokonaisuudet yhteensä Mikkelin kaupunki käyttää väestömäärään suhteutettuna eniten päivystyspalveluja sekä pitkäaikaisten, että lyhyt aikaisten hoitoepisodien osalta. Pieksämäen ja Joroisten alhainen käyttö selittyy sillä, että Pieksämäellä on oma päivystys ja Joroinen käyttää Varkauden palveluita. Kuva 10 Päivystyspalveluiden väestömäärään suhteutettu käyttö v Ensineuvon palveluita käytti v asiakasta ja puheluita oli yli , näistä ohjautui 8308 asiakasta ( käyntiä) yhteispäivystykseen. Päivystys käynnin jälkeen ensineuvoon soitti viikon sisällä 9453 asiakasta (puheluita )

10 Vain päivystys palveluita käytti 2595 asiakasta, joista ulkokuntalaisia Lopuista suhteellisesti eniten Mikkeliläisiä. Kuva 11 Vain päivystyspalveluita käyttävien kustannukset/1000 asukasta v Eniten väestöön suhteutettuja kustannuksia 4.2. Päivystyspalveluita käyttäneiden hoitokokonaisuuksien tarkastelu koko palvelutuotannossa Tarkastelussa mukana kaikki, joko Mikkelin yhteispäivystyksessä ja/tai Pieksämäen aluesairaalassa päivystyskäynnin sisältäneet hoitoepisodit. Kardiovaskulaarisairaudet ja diabetes aiheuttavat eniten kokonaiskustannuksia koko hoitoketjussa, vammat päivystyksen sisäisiä kustannuksia Kuva 12. Kuva 12 Päivystyskäynnin vaatineen hoitokokonaisuuden kokonaiskustannukset Kunnittain tarkasteltuna hoitokokonaisuuksissa on runsaasti vaihtelua (kuvat 13-15), kardiovaskulaarisairauksien ja diabeteksen osalta Kangasniemi ja Pertunmaa erottautuvat

11 selvästi kalleimpina, infektiosairauksien osalta tilanne on tasaisempi, mutta vammojen osalta erityisesti Mäntyharju ja Puumala erottautuvat korkeimmilla kustannuksilla Joroinen pysyy matalana näissä kunnittaisissa, väestöön suhteutetuissa vertailuissa, koska sieltä ei saatu tietoa perusterveydenhuollon käytöstä vuonna 2015 eikä täten ole vertailukelpoinen. Kuva 13. Päivystyskäynnin vaatineiden kardiovaskulaarisairauksien ja diabeteksen- episodien kokonaiskustannukset/1000 asukasta v Kuva 14. Päivystyskäynnin vaatineiden infektiotauti-episodien kokonaiskustannukset/1000 asukasta v. 2015

12 Kuva 15. Päivystyskäynnin vaatineiden vamma-episodien kokonaiskustannukset/1000 asukasta v Kun samojen kuntien resurssien käyttöä tarkastellaan ennen ja jälkeen päivystyskäynnin, paljastuu lisää kunnittaisia eroja Kangasniemellä, Mäntyharjulla ja Pieksämäellä ennen päivystyskäyntiä ja sen jälkeen on usein vuodeosastohoitoa perusterveydenhuollossa, joka näyttäisi nostavan kokonaiskustannuksia verrattuna muihin. Tämä voi liittyä potilasvalintaan ko. osastoilla Ks. Kuvat Kuva 16 Vammat ja myrkytykset jälkitiloineen episodikustannukset ennen ja jälkeen päivystyskäynnin,kustannus/1000 asukasta

13 Kuva 17 Dementiapotilaan ennen ja jälkeen päivystyskäynnin kustannus/1000 asukasta 5. Päivystykselliset hoitojaksot, jotka alkaneet Mikkelin yhteispäivystyskäynnillä Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksestä alkaneita (2 vrk sisällä) päivystyksellisiä hoitojaksoja oli vuonna potilaalla, hoitopäiviä yhteensä n Kuva 18 Päivystykselliset hoitojaksojen hoitokokonaisuudet v (Sisältää näiden episodien kaiken hoidon SOTE-alueella) hoitokokonaisuus Potilaiden lkm Kustannukset Potilaskontaktien lkm Hoitopäivien lkm yhteensä Potilaan km. kustannukset Kontaktin km. kustannukset , ,53 290,73 Kardiovaskulaarisairaudet ja diabetes , ,31 227,38 Neurologiset sairaudet , ,29 177,53 Vammat , ,27 378,19 Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongel , ,98 202,70 Infektiotaudit , ,30 200,26 Pahanlaatuiset kasvaimet , ,00 270,02 Keuhkosairaus ja allergia , ,85 150,61 TULES-sairaudet , ,67 208,38 Vatsavaivat , ,10 639,22 Virtsa- ja sukupuolielinsairaudet , ,48 301,69 Veritaudit , ,63 135,41 Nuorten ongelmien seuranta , ,46 188,80 Muut sairaudet , ,25 174,59 Aistinelinsairaudet , ,73 208,86 Ihosairaudet , ,67 207,83 Oireet ja määrittelemättömät tilat , ,10 158,61 Raskaus ja sen komplikaatiot , ,43 240,13 Terveet , ,57 247,00 Yhteispäivystyksessä v käyneistä potilaista ohjautuu jatkohoitoon(viikon sisällä) Kuva 19

14 Toiseen kertaa päivystykseen tulee viikon sisällä 3933 potilasta, joista 1507 päätyy hoitojaksolle,valtaosa erikoissairaanhoitoon Päivystysosastolle päätyvästä 2170:stä potilaasta 981 päätyy jatkohoitoon, valta osa näistä terveyskeskuksen vuodeosastolle, kotiin tai takaisin päivystykseen. Kuva 19 Mihin päivystyspoliklinikalta mennään? Terveyskeskuksen akuuttiosastojen (os 25 ja 26) 919 potilaasta valta osa kotiutuu. 321 potilasta jää hoidonpiiriin ja näistä puolet osastokierteeseen. 6. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset EPR- analyysi tuotti arvokasta tietoa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen palveluiden suurkuluttajista ja sitä ennustavista tekijöistä. Sen avulla saatiin käyntimäärähälytys perusterveydenhuollon vastaanottotyötätekevien käyttöön. Resurssien käytön analysointi vahvisti tarvetta panostaa erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen sekä nuorten ongelmien hoitoon. Muistihäiriöisten osalta vammojen aiheuttamat kustannukset olivat silmiin pistävän korkeita, joten kaatumisen ennaltaehkäisyssä tulee tämä erityisryhmä huomioida. EPR-analyysissa saatiin arvokasta lisätietoa päivystyspalveluiden käytöstä ja niistä hoitokokonaisuuksista, joihin käyttö liittyy. Sairausryhmistä erityisesti vammat vaativat erityishuomiota (resurssien käyttö lähes kaksinkertainen seuraavaan sairausryhmään verrattuna). Infektiosairauksien, kardiovaskulaarisairauksien ja diabeteksen hoitopolut ja prosessit kannattaa myös arvioida. Hoitokokonaisuuksia tarkasteltaessa useiden hoitokokonaisuuksien osalta havaittiin suurta kunnittaista vaihtelua resurssien käytössä. Erityisesti Pieksämäki erottautui kalliina (selityksenä mahdollisesti vielä v päällekkäinen erikoissairaanhoito). Päivystyksen potilasvirta-analyysissa havaittiin, että 65,3% päivystyksessä käynneistä johti hoitojaksolle tai hoitokontaktiin (viikon sisällä), readmissio päivystykseen oli 16,7 %. Erikoissairaanhoidon osastoille jatkohoitoon päätyneistä potilaista terveyskeskuksen vuodeosastoille siirtyi (osastoilta 33,24,34) 215 potilasta. Tämä oli oletettua vähemmän. Analyysin tulokset toimitetaan erikoisalojen käyttöön ja hyödynnetään kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja toiminnan analysoinnissa. Hankkeesta jäi organisaation käyttöön sairausryhmien ja episodipotilasryhmien hoitokäytäntöjen kunnittaiseen vertailuun suunniteltuja suurtauluja, joista voi yksityiskohtaisempaa analysointia jatkaa.

Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > Footer Page 1

Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > Footer Page 1 Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > Footer 16.2.2017 Page 1 Miksi ryhmittelyn pitää olla kliinisesti mielekäs, jotta se antaa kuvan potilaiden terveysongelmista? Esimerkkinä Diabetes

Lisätiedot

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus Tuotteistus/potilasryhmitys terveydenhuollossa! Tuotteistuksella ymmärretään monentasoisia asioita yksittäiset toimenpiteet

Lisätiedot

Esper Esso Etelä-Savo

Esper Esso Etelä-Savo Esper Esso Etelä-Savo 29.1.2014 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus ja visio www.esshp.fi 2 ESSO-hanke: pth-yksikkö ja kunnat 1. Alueellinen sosiaali ja kriisipäivystys 2. Alueellinen kuntoutusprosessi

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari tuotteistus Hiiden terveyskeskusten toimintakäytäntöjen kehittämishanke Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari Lähtökohta! Lohjan perusturvalautakunta 20.8.2003: Perusturvakeskus käynnistää välittömästi

Lisätiedot

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Terveyskeskusten avotoiminnan tuotteistaminen Mikä on tuotteistus?

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Kaksi tarkastelutapaa 1. ASL-sairausryhmittäinen 1 kk aineisto Kuvaa kuukauden otoksen

Lisätiedot

Asiakasryhmittelyllä ryhtiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen

Asiakasryhmittelyllä ryhtiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen Asiakasryhmittelyllä ryhtiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen Erityisasiantuntijat Anne Puumalainen Virpi Pitkänen Elina Hermiö FCG Konsultointi www.sotetieto.fi 25.9.2018 Page 1 Asiakasluokittelut:

Lisätiedot

Pth avohoidon APR-episodiryhmittelijästä. alueellisten hoitokokonaisuuksien EPRepisodiryhmittelijän

Pth avohoidon APR-episodiryhmittelijästä. alueellisten hoitokokonaisuuksien EPRepisodiryhmittelijän Pth avohoidon APR-episodiryhmittelijästä laajennetun alueellisten hoitokokonaisuuksien EPRepisodiryhmittelijän (alue-sote-epr) mahdollisuuksista alueellisten hoitokokonaisuuksien ryhmittelyssä ja kustannusten

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

STAR Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmittelyt

STAR Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmittelyt Anne Puumalainen, Virpi Pitkänen, FCG Konsultointi Oy STAR Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmittelyt DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2017 Anne Puumalainen, Virpi Pitkänen FCG Konsultointi Oy 12.12.2017

Lisätiedot

Tervetuloa Hämeenlinnaan DRG-käyttäjäpäivät Hanna Narsakka Projektipäällikkö, Kehittämisyksikkö

Tervetuloa Hämeenlinnaan DRG-käyttäjäpäivät Hanna Narsakka Projektipäällikkö, Kehittämisyksikkö Tervetuloa Hämeenlinnaan DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2017 Hanna Narsakka Projektipäällikkö, Kehittämisyksikkö Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 2 Kuntalaskutus Khshp:ssä Kiinteät vuosisopimukset Jäsenkuntien

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

Terveyskeskusten tuottavuuden mittaus. Juho Aaltonen 30.5.2011, Helsinki

Terveyskeskusten tuottavuuden mittaus. Juho Aaltonen 30.5.2011, Helsinki Terveyskeskusten tuottavuuden mittaus Juho Aaltonen 30.5.2011, Helsinki Mitä tuottavuus on? Aikaisemmat tutkimukset: tuottavuuserojen laskeminen SFA-menetelmän avulla Kustannus Havainto i u i v i v j u

Lisätiedot

Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus

Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus Leena Mänttäri 1 Potilas- ja terveyskertomuksen historiaa Potilaskertomus on kehittynyt yksittäisen lääkärin tekemien

Lisätiedot

Terveyskeskusten tuottavuus - Kuinka sitä tulee tutkia ja miksi se tarjoaa edellytykset tehokkaampaan tuotantoon?

Terveyskeskusten tuottavuus - Kuinka sitä tulee tutkia ja miksi se tarjoaa edellytykset tehokkaampaan tuotantoon? Terveyskeskusten tuottavuus - Kuinka sitä tulee tutkia ja miksi se tarjoaa edellytykset tehokkaampaan tuotantoon? Timo Seppälä VTT (kansantaloustiede), erikoistutkija Kuntamarkkinat 14.9.2011 GOVERNMENT

Lisätiedot

Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta

Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta Ylijohtaja Aki Kangasharju GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) FORS-seminaari, Tieteiden talo,

Lisätiedot

Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma

Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma Olli Halminen HEMA Institute Aalto University School of Science Olli Halminen DI (2016), Aalto-yliopisto Tekn.kand.

Lisätiedot

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4. Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.2015 Asiakastaso: Vaikuttavuus ja palvelurakenne Tiedolla johtamista

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä?

Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä? Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä? Porvoo 9.2.2011 Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Tilaajapäällikkö Kouvola/terveyspalvelut 9.2.2011 Kati Myllymäki 1 Esityksen rakenne Kouvolan tuotteistaminen

Lisätiedot

Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä

Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä III Valvanne Symposium Marko Hiekkanen ja Pirjo Orre Ikääntyneiden päivystyspalvelut Päijät-Hämeessä Alueellinen yhteispäivystys Akuutti24 avattiin

Lisätiedot

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Keskeiset tulokset: Terveyspalveluja käyttäneillä toimeentulotuen asiakkailla on ikävakioituna muita terveyspalveluja käyttäneitä

Lisätiedot

Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot

Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot Seurantaseminaari 31.1.27 Toiminnan tarkastelu! 1 suurinta potilasryhmää (papr-ryhmää) Aineistona koko terveyskeskuksen aineisto! Seurantaan valitut sairausryhmät

Lisätiedot

Tuottavuuden seurantaan tarvitaan asiakaskirjon tuntemusta

Tuottavuuden seurantaan tarvitaan asiakaskirjon tuntemusta Tuottavuuden seurantaan tarvitaan asiakaskirjon tuntemusta Eeva Ketola, Projektijohtaja, LT, emba TR: Virpi Pitkänen FCG, Santeri Huvinen FCG, Sara Wickström, THL Timo T Seppälä THL Sote-tietopohja 23.5.2018

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2 Keskitetyt palvelut Taustamateriaalia 10.5.2016 - työpaja 2 Aineisto Tarkastelujakso 2014-2015 Rovaniemi PTH Kontaktit & osastojaksot (A1,A2,K3) LKS Kontaktit & osastojaksot Kontaktit sisältävät kaikki

Lisätiedot

Käytännön tie tuotteistukseen

Käytännön tie tuotteistukseen Käytännön tie tuotteistukseen Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääk. ja th:n erikoislääkäri (hall.pät.) Helsingin yliopisto Itä-Uudenmaan tuotteistusseminaari 9.2.2011 Käytännön tie tuotteistukseen Outi

Lisätiedot

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote 8.9.2017 Eksote kartalla Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto samassa organisaatiossa Perustettu

Lisätiedot

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Esimerkki avohoidon nykyisestä tilastoinnista Perusterveyden

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012 Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy Käsitteitä Episodi= Yhden potilaan 1 ongelma ja kaikki siihen liittyvät hoitotapahtumat ja/tai kontaktit

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Avohoidon potilasryhmitys, APR Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Versio 4.0 12.5.2008 APR Avohoidon potilasryhmitys Yleistä APR on DRG Medicals Systems Oy:n (DMS) luoma

Lisätiedot

Miksi tutkia terveyskeskusten tuottavuutta? Tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Miksi tutkia terveyskeskusten tuottavuutta? Tavoitteet ja toimintasuunnitelma Miksi tutkia terveyskeskusten tuottavuutta? Tavoitteet ja toimintasuunnitelma Timo Seppälä VTT, erikoistutkija Terveyskeskusten tuottavuus tutkimushanke, aloitusseminaari GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC

Lisätiedot

Potilasvirtatutkimus. Pohjois-Kymenlaakso

Potilasvirtatutkimus. Pohjois-Kymenlaakso Potilasvirtatutkimus VK/.. Potilasvirtatutkimus FCG Efeko Oy. Vastaukset Taustatiedot Kunnat lkm osuus lkm osuus Kaikki Anjalankoski % Sukupuoli Mies % Elimäki % Nainen % Jaala % Ikäluokka Alle vuotta

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Miika Linna, FCG, Aalto yliopisto 14.9. 2016 22.9.2016 Page 1 Lähtökohdat mitä alueellisilla

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Keski-Suomen SOTE 2020 Peurunka II 15.4.2015 Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp TERE-järjestelmä Taustaa ja perustietoa mikä ihmeen TERE? Hankkeen

Lisätiedot

Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa

Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa Sosiaalihuollon digiseminaari 8.2.2019 Suvi Nuutinen, vs. kehittämis- ja laatupäällikkö Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki Toiminnan ja talouden tarkastelu

Lisätiedot

Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen

Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen Anne Puumalainen ja Virpi Pitkänen 1.12.2016 Kotka DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2016 Page 1 Virpi Pitkänen, Anne Puumalainen Tapahtunutta FCG:n

Lisätiedot

THL:n ilmiötyö: Työikäisten päihde- ja mielenterveysongelmat yhdessä Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmat yhdessä -työryhmä

THL:n ilmiötyö: Työikäisten päihde- ja mielenterveysongelmat yhdessä Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmat yhdessä -työryhmä THL:n ilmiötyö: Työikäisten päihde- ja mielenterveysongelmat yhdessä 14.5.2018 Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmat yhdessä -työryhmä 1 Lähtökohtana: 13.4.2018 Markkula 2 Ketkä mukana? Jaana Markkula

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi 2017-2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi Lapin sairaanhoitopiirissä Arviointiin ovat osallistuneet sosiaali-

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Huhtikuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Huhtikuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Huhtikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 4: yleistä raporteista ja ennusteen laskentaperiaatteesta Dia 5: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Ylilää ääkäri Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi ja

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Lappeenranta helmikuu Tuula Karhula, terv.- ja vanh.palv.joht.

Vanhusneuvosto Lappeenranta helmikuu Tuula Karhula, terv.- ja vanh.palv.joht. Vanhusneuvosto Lappeenranta helmikuu 2017 Tuula Karhula, terv.- ja vanh.palv.joht. PALVELUIDEN KÄYTÖN JAKAUTUMINEN 2015 PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO Avokäynnit 539 000 Lääkärillä (33%) Avokäynnit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

ES-SOTE-PALVELUTUOTANTOALUE

ES-SOTE-PALVELUTUOTANTOALUE ES-SOTE-PALVELUTUOTANTOALUE ETELÄ-SAVON SAIRAAN- HOITOPIIRIN ALUEEN KUNTIEN HANKE Matti Nupponen sairaanhoitopiirin johtaja Tuottamisvastuualueen muodostaminen Etelä- Savossa 18.3.2015 www.esshp.fi 2 Sote-palvelutuotantoalueet

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Yksikkö- vai todelliset palvelujen kustannukset

Yksikkö- vai todelliset palvelujen kustannukset Yksikkö- vai todelliset palvelujen kustannukset Kirsi Kinnunen Controller, TtM Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote numeroina Budjetti 0.7 miljardia euroa Noin 170 000

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa Keuhkoahtaumatauti Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa keuhkoahtaumatauti on sairaus, jolle on tyypillistä hitaasti etenevä pääosin palautumaton hengitysteiden

Lisätiedot

Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku

Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku 5.2.2019 klo 9:05-9:15 Juha Markkula, LT Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, unilääketieteen erityispätevyys Apulaisylilääkäri, TYKS Uni- ja hengityskeskus/

Lisätiedot

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Henkilökohtainen budjetointi sosiaalialalla - Palvelujen kustannukset ja kustannusvaikuttavuus seminaari Esityksen sisältö Kustannukset

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Keski-Suomessa

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Keski-Suomessa Mielenterveys- ja päihdepalvelut Keski-Suomessa POPUP valmistelutiimi: Tarja Seuri (Ksshp) Jouko Nykänen (Uurainen) Jussi Suojasalmi (Sovatek) Juha Katajamäki (Ksshp) Tarja Saharinen (Ksshp) Marja Heikkilä

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 11.3.2015 Tiivistelmä Tässä selvityksessä tarkasteltiin Oulun kaupungin, Kelan ja työterveyshuollon rahoituskanavat ylittävää

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymäjohtaja Juha Heino

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymäjohtaja Juha Heino Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymäjohtaja Juha Heino 2.5.2018 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Aloitti toimintansa 1.1.2014 (Edeltävästi 1.1.2001

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella Talousalueparlamentti 18.08.2010 Jarmo Väänänen sairaanhoitopiirin johtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Miten ja miksi tulisi laatu- ja vaikuttavuustieto yhdistää euroihin? Heikki Lukkarinen, ylilääkäri, toimialuejohtaja Tyks lasten ja nuorten klinikka

Miten ja miksi tulisi laatu- ja vaikuttavuustieto yhdistää euroihin? Heikki Lukkarinen, ylilääkäri, toimialuejohtaja Tyks lasten ja nuorten klinikka Miten ja miksi tulisi laatu- ja vaikuttavuustieto yhdistää euroihin? Heikki Lukkarinen, ylilääkäri, toimialuejohtaja Tyks lasten ja nuorten klinikka Mikä on laatua? Mitä vertaillaan? Minkä laatua mitataan?

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Asiakas- ja potilasryhmitykset

Asiakas- ja potilasryhmitykset Asiakas- ja potilasryhmitykset Outi Elonheimo Dosentti, LKT Tutkimusjohtaja, FCG Konsultointi 7.9.2016 FinDRG-verkostohankkeen kick off 8.9.2016 Page 1 Miten potilasryhmitys (tuotteistus) tehdään terveydenhuollossa?

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Sote -keskusten asiakaskirjo läpinäkyväksi kohti tuottavuusloikkaa

Sote -keskusten asiakaskirjo läpinäkyväksi kohti tuottavuusloikkaa Sote -keskusten asiakaskirjo läpinäkyväksi kohti tuottavuusloikkaa Eeva Ketola, Projektijohtaja, LT, emba 21.8.2018 Sote-tietopohja 1 Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 5/2018 vp Rahoituksen riittävyys

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Selvityshenkilö ad 19.3.2013 Jorma Penttinen, JYL, KYS Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö

Lisätiedot

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 26.10.2011 KÄYNTISYYTIEDOT Reason for encounter Diagnosis ICPC ICD-10 Potilaan ilmaisema käynnin

Lisätiedot

Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä. Tuloksia ja johtopäätöksiä Kuopion kaupungin ja PSSHP:n hoitoketjuhankkeesta 2013-2015

Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä. Tuloksia ja johtopäätöksiä Kuopion kaupungin ja PSSHP:n hoitoketjuhankkeesta 2013-2015 Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Tuloksia ja johtopäätöksiä Kuopion kaupungin ja PSSHP:n hoitoketjuhankkeesta 2013-2015 Mika Keinänen, aluepäällikkö, FCG Datawell Oy 7.1.2016 11.1.2016 Page 1 Hoitoketjujen

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Sote-tietopaketit Siun sotessa

Sote-tietopaketit Siun sotessa Sote-tietopaketit Siun sotessa 17.11. Sairaaloiden vaikuttavuus- ja tuottavuuspäivät Kirsi Kinnunen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-tietopakettien taustaa Peruspalveluministeri

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Tiekartta onnistuneeseen integraatioon. Päivi Saukko sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija/e-p soteuudistus

Tiekartta onnistuneeseen integraatioon. Päivi Saukko sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija/e-p soteuudistus Tiekartta onnistuneeseen integraatioon Päivi Saukko sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija/e-p soteuudistus 25.1.2018 Parempi Arki kehittämishanke (2015-2017) Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama

Lisätiedot

Etelä-Savon PYLL-tulokset

Etelä-Savon PYLL-tulokset Etelä-Savon PYLL-tulokset 14.6.2016 Mikkeli Virpi Pitkänen erityisasiantuntija 27.6.2016 Page 1 Analyysissä olevat alueet ja asukasluvut Kunnat Hirvensalmi 2 326 Joroinen 5 178 Juva 6 616 Kangasniemi 5

Lisätiedot

LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014

LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014 LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014 1 ERIARVOISTUMISKEHITYS ON NOPEAA 10/22/2014 3 ELINIÄN ODOTUS 35-VUOTIAANA SUKUPUOLEN

Lisätiedot

Kuntien näkemykset vuoden 2019 toiminnan kehittämisestä

Kuntien näkemykset vuoden 2019 toiminnan kehittämisestä Kuntien näkemykset vuoden 2019 toiminnan kehittämisestä 14 lausuntoa 26.4. mennessä Integraation parantaminen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä sote-työryhmien kautta

Lisätiedot

Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista. Savonlinnan kaupunki

Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista. Savonlinnan kaupunki Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista Savonlinnan kaupunki Toiminnallis-taloudellinen analyysi Savonlinnan keskussairaalassa on noin 650 työpaikkaa. jo 400 työpaikan väheneminen merkitsisi yhteensä

Lisätiedot

Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä MONITOIMIJAPÄIVYSTYS/ SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS

Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä MONITOIMIJAPÄIVYSTYS/ SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS Essote 2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä MONITOIMIJAPÄIVYSTYS/ SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS Pirjo Kirvesmies 6.6.2017 Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Kuntayhtymän hallinto

Lisätiedot