Käytännön tie tuotteistukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön tie tuotteistukseen"

Transkriptio

1 Käytännön tie tuotteistukseen Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääk. ja th:n erikoislääkäri (hall.pät.) Helsingin yliopisto Itä-Uudenmaan tuotteistusseminaari

2 Käytännön tie tuotteistukseen Outi Elonheimo Dosentti, LKT Toimitusjohtaja DRG Medical Systems Oy Itä-Uudenmaan tuotteistusseminaari

3 Käytännön tie tuotteistukseen AvoHILMO:n suhde tuotteistukseen VATT:n terveyskeskusten tuottavuus -tutkimus Hoitoprosessikuvaus kevyesti vai täysillä ja erikoissairaanhoito mukaan? VATT:n tuottavuustutkimus Mitä kevytapr tuo lisää? Mitä fullapr:ään tarvitaan? APR:n käytännön hyödyt terveyskeskukselle

4 AvoHILMO:n suhde tuotteistukseen Uusi AvoHILMO luo pohjan kansallisesti yhtenäiselle tk-toiminnan tilastoimiselle Ja tuotteistamiselle Toistaiseksi THL:n kiinnostunut vain ensimmäisestä

5 AvoHILMO:n tavoitteet Lähtötilanteena 5-6 potilastietojärjestelmää Jokaisessa oma tapansa tilastoida potilaskontakteja (harvassa helppo) Jokaisesta ptj:stä käytössä monta eri versiota Kullakin terveyskeskuksella omia monikerroksisia (yksikkö-, sisältö-, jne) kirjausviritelmiä Tavoitteena valtakunnallisesti yhtenäiset syötettävät (ja tilastoitavat) tiedot Kansallisesti yhtenäiset perusluokitukset

6 AvoHILMOn haasteita Hoidon tarpeen arvioinnin seuranta mukana, monimutkaistaa yksinkertaista asiaa Ptj:ien erilaiset tilastointialustat, erilainen tuotekehityslogiikka osalla ptj:stä tilastointi jää entiselleen, järjestelmätuottaja tuottaa kääntöpalikan, jolla tuotetaan THL:lle lähetettävät tiedot (rahastusta?) Sekä ptj:tä että THL:stä puuttuu ymmärrystä siitä, että tuotettavan tiedon tulisi olla myös terveyskeskusten käytettävissä ja hyödynnettävissä

7 Merkitystä tuotteistuksen kannalta AvoHILMO 2011, versio 2.0 AvoHILMO 2011 Tietosisältö versio 2.0 Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Käyntisyyt ja toimenpiteet Asiakkaan henkilötunnus Käyntisyy ICD10 Asiakkaan kotikunta Ulkoinen syy ICD10 Asiakkaan asuinpaikan postinumero Tapaturmatyyppi ICD10 Palveluntuottaja Käyntisyy ICPC2 Palveluntuottajan palveluyksikkö Avohoidon toimenpide, SPAT Seurantatietueen tunnus Suun th toimenpide Seurantatietueen päivitysaika Lääkitys ja rokotus Yhteydenotto Rokotus Yhteydenottopäivä ja kellonaika Lääkeaine Hoidon tarpeen arviointi Lääkeaineen selite Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika Lääkeaineen pakkausnumero Ammatti Lääkeaineen kauppanimi Hoidon kiireellisyys Määräämispäivä Käynnin luonne Rokotteen eränumero Ensikäynti Annoksen järjestysluku Hoidon tarpeen arvioinnin tulos Rokotustapa Ajanvaraus Pistoskohta Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika Terveystekijät Käynnille varattu ajankohta Suun th indeksi D Käynnin toteutuminen Suun th indeksi M Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika Suun th indeksi F Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika Suun th indeksi d Ammattikoodi ja luokitus Suun th indeksi m Palvelun toteuttaja Suun th indeksi f Palvelumuoto Suun ienkudoksen tila Yhteystapa Paino Kävijäryhmä Pituus Hoidon kiireellisyys Tupakointi Käynnin luonne Jatkohoito Ensikäynti Jatkohoito Peruuntuminen Peruuntumisen ajankohta Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Merkitystä tuotteistuksen kannalta Esityksen Pirjo Tuomola nimi / Tekijä 7

8 AvoHILMO tuottaa tarvittavat kaksi suurta 1. Käynnin syyt, joko ICD10-diagnoosilla tai ICPC-diagnoosilla APR-tuotteistusta varten käännetään ASL-luokiksi 2. Tehdyt toimenpiteet, toiminnot Suomalainen perusterveydenhuollon toimintoluokitus, SPAT (346-luokkainen, kattaa) Tarkoitettu käytettäväksi diagnoosiin linkitettyinä (vastaavuustaulukko koodistopalvelimella) APR-tuotteistusta varten käännetään ATL-luokiksi sekä muut AvoHILMO:n perusluokitukset APR-tuotteistusta varten käännetään automaattisesti APR:n perusluokkiin

9 Diagnoosit ja toiminnot sitova taulukko koodistopalvelimella

10 Mutta AvoHILMOn muut perusluokitukset SPAT:ta lukuunottamatta otettu käyttöön vuoden 2011 alusta Mutta kaikki eivät käytä SPAT on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 alusta Mutta se on mahdotonta ilman, että ptj:ssä on toimivia vastaavuustaulukoita Menee vuosia, ennen kuin on Siksi DMS suosittelee ammattiryhmittäisten ATL:ien käyttöä (nopeaa ja helppoa, opettaa työntekijät kirjaamaan tekemänsä) DMS kääntää jatkossa terveyskeskusten ATL:t SPAT:ksi THL:ää varten (parempi, että saadaan kansallisesti järkevästi ryhmiteltyä vähän karkeampaa toimintotietoa kuin ettei saada tietoa ollenkaan)

11 AvoHILMO -tiedon tuotantoprosessi 11 Opas Raportointi Koodistopalvelin/luokitukset Kela-tietoja Väestötiedot TK/kuolinsyyt verkkopalveluna GFS Pegasos Effica Sähköinen tiedonsiirto ETL Raportointi Mediatri Automaattinen poiminta THL/vastaanotto THL-tietovarastokäsittely: - Rekisterien yhdistäminen - Indikaattorien muodostaminen - ym. Kuutiot Perusraportit Winhit Abilita https://www2.thl.fi/avohilmo_report/ Pikaraportointi Esityksen Lähde: Pirjo nimi Tuomola / Tekijä 11

12 Pikaraportointia AvoHILMOsta Esityksen nimi / Tekijä 12

13 Pikaraportointia AvoHILMOsta Esityksen nimi / Tekijä 13

14 Pikaraportointia AvoHILMOsta Esityksen nimi / Tekijä 14

15 Tilasto ei ole tuotteistus Tilastotietojen vertailu antaa (toivottavasti) mielenkiintoista tietoa terveyskeskuksista ainakin kansakunnan tasolla Tuotteistuksen tarkoituksena on omien potilasryhmien hoitoprosessin kuvaus Kuvataan terveyskeskuksen omat potilaat, oman toiminnan sisältö ja tuotannon määrä Mahdollistaa myös kansallisen tuotannon, tuotantotapojen ja tuottavuuden benchmarkkauksen

16 HS - Mielipide Terveydenhuollon tehokkuutta kyetään kyllä mittaamaan Helsingin Sanomat uutisoi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Vattin tutkimustuloksia (3.10.), joiden mukaan terveydenhuollon tuottavuus on jälleen kerran laskenut. Tämä on rohkea päätelmä arvostetulta tutkimuskeskukselta sikäli, että sen tutkijat itsekin tietävät joutuvansa mittaamaan tuotantoa sopimattomilla mittareilla, potilaskäyntien määrillä. Mitä lyhyemmät käynnit ja vähemmän potilaan asiaan paneutumista, sitä enemmän käyntejä syntyy, ja sitä tuottavammalta terveyskeskus näyttää. Näin Vattin esimerkiksi nostamat tehokkaat yksiköt ovat niitä, jotka hoitavat nuhapotilaita ja muita itsestään hoituvia sairauksia sen sijaan, että huolehtisivat kokonaisvaltaisesti monisairaiden vanhusten hyvinvoinnista tai ehkäisisivät ennalta pitkäaikaisia kansansairauksia.

17 Tavoitteena: VATT:n terveyskeskusten tuottavuustutkimus Vertailla terveyskeskusten todelliseen tuotantoon pohjautuen terveyskeskusten tuottavuutta (kustannustehokkuutta) ja selvittää siihen vaikuttavia tekijöitä Pystyttää pysyvä kansallinen vertailutietokanta terveyskeskusten tuotannon sisällön ja tuottavuuden jatkuvaan mittaamiseen

18 VATT:n terveyskeskusten tuottavuustutkimus (2) VM:n kuntien tuottavuusohjelman kärkihanke (perusterveydenhuolto kärkeen) VATT koordinoi, mukana terveyskeskuksia, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, THL:n CHESS, DMS Terveyskeskukset luovuttavat potilaskontaktitiedot ptj:ään DMS tuottaa APR-tietojärjestelmällä terveyskeskusten tuotannon kuvauksen VATT tuottaa tuotantokustannustiedot ja tekee tuottavuuslaskennan ja muut tilastoanalyysit

19 TK-tuottavuustutkimus Mukaan otetaan Pilottivaiheessa n. 10 edistyksellistä terveyskeskusta APR-tietoa tuottavat tk:t muita kärkiterveyskeskuksia Pilottivaiheen tavoitteena on testata tiedonsiirtoa, parantaa diagnoosien kirjaamista ja tuottaa loppuvuonna saatavissa olevalla datalla tuotantolaskentaa kevytapr:n mukaan

20 KevytAPR Potilaskäyntiaineistossa on vain käynnin syyt (ICD10- tai ICPCdiagnoosit tai ASL), ei toimenpiteitä Diagnoosit käännetään ASL:ksi ja potilaat ryhmitellään sairausammattiryhmä-kontaktityyppi -ryhmiin Toimenpiteiden puuttuminen korvataan vakioimalla ryhmät keskimääräisellä valtakunnallisella resurssien käytöllä Tuotannon kuvaus pitää näin sisällään terveyskeskuksen oman potilaskirjon ja tavan jakaa työtä ammattiryhmien välillä Mutta tuotannon määrä on valtakunnallinen keskiarvo, se ei kerro mitään oman toiminnan sisällöstä (siitä mitä potilaskontakteilla tehdään, paljonko itse käytetään resursseja), eikä sillä näin voi tehdä oman toiminnan sisäisiä vertailuja Etuna se, että nykyinen tiedon kirjaaminen riittää olettaen, että kaikki ammattiryhmät kirjaavat käynnin syyn jollain tavalla

21 TK-tuottavuustutkimus Mitä vaatii tk:lta? Kykyä tuottaa ptj:stään AvoHILMO-vaatimusten kaltaista potilastietoa (pl. hoidon saatavuustiedot) Mukana pitäisi olla käynnin syyt kaikilla ammattiryhmillä! Halua kehittää tiedon kirjaamiskäytäntöjä sekä ptj:sä sisältömäärityksiä ja yksiköitä (AvoHILMO-muotoon) APR-tietojärjestelmäsopimusta DMS:n kanssa Tutkimushanke kompensoi kustannuksia niin, että vuosikustannus pienelle tk:lle on euroa (Nykyiset APR-tietojärjestelmäasiakkaat pääsevät mukaan ilmaiseksi)

22 TK-tuottavuustutkimus Mitä tk hyötyy? Tk saa käyttöönsä oman tuotantonsa ja tuottavuutensa vertailutiedot muihin terveyskeskuksiin nähden Tk pääsee osallistumaan ja kehittämään kansallista pth:n benchmarking-toimintaa (vrt. esh:n bechmarking) Tk pääsee kehittämään tietojärjestelmänsä toimintatietoja Tk pääsee halvalla kiinni tuotteistukseen, jota voi laajentaa myös kattavaksi

23 Jyväskylän terveysasemien tuottavuuden muutos Tuotos-panosindeksi, lähtötilanteen KA= Kuokkala 04/08 Kuokkala 10/02 Kyllö 04/08 Säynätsalo 10/02 Säynätsalo 11/02 Säynätsalo 05/04 Säynätsalo 04/08 Keskusta 10/02 Keskusta 11/02 Keskusta 05/04 Keskusta 04/08 Huhtasuo 10/02 Huhtasuo 11/02 Huhtasuo 05/04 Huhtasuo 04/08 Kuokkala 11/02 Kuokkala 05/04 Kyllö 05/04 Kyllö 11/02 Kyllö 10/02

24 Mitä varsinainen kevytapr tuo terveyskeskuksille lisää? Terveyskeskuksen johdon tietojärjestelmäasiakkaana tk saa mm. Raportoinnit yksikkö- ja työntekijätasolla Oman potilaskirjon kuvaukset Yksiköiden resurssien käytön kuvaukset Työntekijöiden hoitamat sairausryhmät Omien toimintayksiköiden väliset resurssien käytön vertailut Vertailut muihin terveyskeskuksiin Tuotantokustannusten laskentaa Vakioraportit netistä kuukausittain ja kumuloituvasti Erikseen pyydetyt raportit ja analyysit

25 Sairausryhmien kontaktit ja niiden resurssien käyttö (hinta, euroa) koko Kouvolan seudun thky:ssä 2 kk aikana Sairausryhmä (ASL Kontaktien lkm Kontaktin km. hinta Kokonaiskustannukset % kustannuksista Terve , ,59 Helppohoitoiset infektiot , ,24 Vamma tai myrkytys , ,21 Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus , ,83 Oireet tai tarkemmin määrittelemättömät tilat , ,28 Verenpainetauti , ,15 Selkä- ja kaularangan sairaudet , ,56 Raskaus, synnytys ja niiden komplikaatiot , ,30 Diabetes komplikaatioineen , ,67 Lapsen tai nuoren psyyken tai kehityksen häiriöt , ,60 Ihosairaus , ,43 Muu endokrinologinen sairaus , ,10 Mahavaivat , ,95 Nivelrikko , ,58 Muu neurologinen sairaus , ,68 Allergiaoireet , ,53 Iskeeminen sydänsairaus ja sydäninfarkti , ,41 Sydämen rytmihäiriöt , ,37 Krooninen keuhkosairaus , ,32 Korva-, nenä- ja kurkkutauti , ,31 Muu tauti tai sairaus , ,28 Dementia tai vanhuudenheikkous , ,28 Virtsatieinfektio tai munuaistulehdus , ,17 Miehen virtsa- ja sukupuolielinsairaus , ,03 Reuma- ja sidekudossairaus , ,01 Naisen virtsa- ja sukupuolielinsairaus , ,89 Päihteiden väärinkäyttö , ,88 Ääreisverenkierron sairaudet , ,85 Sydämen vajaatoiminta tai muu sydänsairaus , ,83 Aivoverenkiertohäiriö , ,66 Pahanlaatuinen kasvain , ,57 Silmäsairaus , ,57 Veren tai verta muodostavien elinten sairaudet , ,42 Muu psyyken sairaus , ,42 Vakavat infektiot , ,34 Muut tartuntataudit , ,25 Depressio 71 77, ,19 Kehitysvamma tai epämuodostumat 51 64, ,12 Skitsofrenia , ,10

26 Tuotteet ja vastaavat kustannukset (hinnat) Kouvolan seudun thky:lle (euroa) Lääkärit Sairaan hoitajat Terveyden hoitajat Kuntoutuks en työntekijät Työterveys hoitajat Verenpainetauti Muu endokrinologinen sairaus Krooninen keuhkosairaus Nivelrikk o Selkä- ja kaularangan sairaudet Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus Vam ma tai myrkytys Reuma- ja sidekudossairaus Mahavaivat Iskeeminen sydänsairaus ja sydäninfarkti Korva-, nenä- ja kurkkutauti Naisen virtsa- ja sukupuolielinsairaus Miehen virtsa- ja sukupuolielinsairaus Virtsatieinfektio tai munuaistulehdus Pahanlaatuinen kasvain Ihosairaus Silmäsairaus Depressio Skitsofrenia Muu psyyken sairaus Sydämen rytmihäiriöt Lapsen tai nuoren psyyken tai kehityksen häiriöt Kehitysvamma tai epämuodostumat Veren tai verta muodostavien elinten sairaudet Päihteiden väärinkäyttö Rask aus, synnytys ja niiden komplikaatiot Helppohoitoiset infektiot Vakavat infektiot Muut tartuntataudit Allergiaoireet Sydämen vajaatoiminta tai muu sydänsairaus Oireet tai tarkemmin määrittelemättömät tilat Muu tauti tai s airaus Terve Ääreisverenkierron sairaudet Aivoverenkiertohäiriö Muu neurologinen sairaus Dementia tai vanhuudenheikkous Diabetes komplikaatioineen

27 Sairausryhmien hoitokontaktien keskimääräiset hinnat (euroa) eri terveysasemilla Keskikustannus terveysasemittain (euroa) Sairaus (ASL) Anjalankoski Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Aivoverenkiertohäiriö Allergiaoireet Dementia tai vanhuudenheikkous Depressio Diabetes komplikaatioineen Helppohoitoiset infektiot Ihosairaus Iskeeminen sydänsairaus ja sydäninfarkti Kehitysvamma tai epämuodostumat Korva-. nenä- ja kurkkutauti Krooninen keuhkosairaus Lapsen tai nuoren psyyken tai kehityksen häiriöt Mahavaivat Miehen virtsa- ja sukupuolielinsairaus Muu endokrinologinen sairaus Muu neurologinen sairaus Muu psyyken sairaus Muu tauti tai sairaus Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus Muut tartuntataudit Naisen virtsa- ja sukupuolielinsairaus Nivelrikko Oireet tai tarkemmin määrittelemättömät tilat Pahanlaatuinen kasvain Päihteiden väärinkäyttö Raskaus. synnytys ja niiden komplikaatiot Reuma- ja sidekudossairaus Selkä- ja kaularangan sairaudet Silmäsairaus Skitsofrenia Sydämen rytmihäiriöt Sydämen vajaatoiminta tai muu sydänsairaus Terve Vakavat infektiot Vamma tai myrkytys Veren tai verta muodostavien elinten sairaudet Verenpainetauti Virtsatieinfektio tai munuaistulehdus Ääreisverenkierron sairaudet

28 Kouvolan seudun suurimmat sairausryhmät (kokonaisresurssien käyttö) Terve Helppohoitoiset infektiot 18 % Vamma tai myrkytys 36 % 8 % Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus Oireet tai tarkemmin määrittelemättömät tilat Verenpainetauti 7 % Selkä- ja kaularangan sairaudet 3 % 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 6 % Raskaus, synnytys ja niiden komplikaatiot Diabetes komplikaatioineen Ihosairaus Muut yhteensä:

29 Vertailu muihin terveyskeskuksiin

30 Mitä fullapr:ään vaaditaan? KevytAPR:än tietojen lisäksi kaikki ammattiryhmät kirjaamaan tekemänsä toiminnot (hoito- ja tutkimustoimenpiteet), ATL Henkilökunta on tähän koulutettava (ja ohjeistettava) Kirjaamista on seurattava ja motivoitava

31 APR:n käytännön apu terveyskeskuksille Netistä 24 vakioraporttia joka kuukausi, neljännesvuosikatsauksina ja kumulatiivisena koko tk:n toiminta, sairaanhoito, terveydenhoito Terveysasemien ja yksiköiden tuotanto Kliinikoille raportit omasta työstä Yksiköiden esimiehet käyttävät toiminnan suunnitteluun ja seurantaan Räätälöidyt raportit ja analyysit pyydetyistä kohteista Rajattomat toiminnan kuvauksen mahdollisuudet Esim. sisäistämisen vaikutukset terveysaseman tuotantoon Apu terveyskeskuksen johdolle

32

33

34 APR:n käytännön apu terveyskeskuksille (2) Valmis toimintakertomusdokumentti, joka sisältää tietoa toiminnasta (ei pelkkiä käyntimääriä) Tk-taso kaupungin hallitukselle Terveysasema-taso lautakunnalle Toimintayksikkötaso omaan käyttöön ja tarkastuslautakunnalle Tiedot omasta työstä työntekijöille Terveyskeskusten välinen toimintakäytäntöjen, tuotannon ja tuottavuuden benchmarkingtoiminta

35 APR:n käytännön apu terveyskeskuksille (3) Esimiesten kehittämiskoulutus Kaksivuotinen koulutussarja tuotannosta vastaaville esimiehille, tk-johdolle ja keskeisille työntekijöille Hyödyntää APR-rapotteja kehittämiskohteita valittaessa, toimintaa ja muutosta seurattaessa 5 koulutus- ja työseminaarin sarja rytmittää käytännön kehittämistyötä omissa työyksiköissä

36 Kehittämiskoulutuksen tavoitteet Lisätä lähi- ja muiden esimiesten ymmärrystä APR-tiedon hyödyntämisestä oman yksikön työskentelymenetelmien seurannassa ja kehittämisessä Raporttien tulkinta, tiedon analysointi, kehittämiskohteiden valinta, seuranta Läpiviedä terveyskeskuksen tarpeelliseksi katsomat toiminnan kehittämishankkeet eri yksiköissä Kehittämiskohteiden valinta, muutoksen suunnittelu, muutosjohtamiskoulutus, seuranta

37 HS - Mielipide Terveydenhuollon tehokkuutta kyetään kyllä mittaamaan Todellisuudessa terveyskeskusten toimintaa voidaan tehostaa vain tekemällä tiimityötä, jakamalla hoitovastuuta ja -tehtäviä eri ammattiryhmien kesken sekä suunnittelemalla uudelleen perinteisiä toimintakäytäntöjä ja -tapoja.

38 Kuvataan tuotanto läpi koko julkisen terveydenhuollon Koko terveydenhuollon tuotannon kuvaus Episodipotilasryhmitys EPR = APR+DRG Kouvolassa speksataan potilaskohtaisella tuotantotiedolla: APR + tk-vuodeosastohilmo + esh:n poliklinikkatuotanto (APR) + eshvuodeosastohilmo APR:n episodiryhmät laajennetaan kattamaan myös erikoissairaanhoidon potilaskirjon => EPR

39 Diabetes ja elinkomplikaatiot episodin tuotanto-osuudet Erityistyöntekijät Senioriterveydenhuolto Muistipoliklinikka Terveydenedist. yksikkö Hoitoprosessiin Hoitoprosessiin osallistuneet osallistuneet terveydenhuollon terveydenhuollon yksiköt yksiköt Kehitysneuvola Kuntoutus Kouluterveydenhuolto Perhesuunnitteluneuvola Lastenneuvola Äitiysneuvola Iltapäivystys Päiväpäivystys Vastaanotto Keltakank aan terveysas Elimäen terveysas ema Jaalan terveysas ema Kouvolan terveysas ema Kuusankos ken terveysas Valkealan terveysas ema Erityistyöntekijät Senioriterveydenhuolto Muistipoliklinikka Terveydenedist. yksikkö Kehitysneuvola Kuntoutus Kouluterveydenhuolto Perhesuunnitteluneuvola Lastenneuvola Äitiysneuvola Iltapäivystys Päiväpäivystys Vastaanotto

40 Lisätietoa

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels ISBN 952-5564-03-7 DRG Medical Systems Oy Oskelantie 5 a 1 00320 Helsinki

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella

Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella Matalankynnyksenpalvelumalli perusturvanpalvelualueella Ylöjärventerveyskioskinjatkotutkimus Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Anna-Aurora Kork Jarmo Vakkuri 15.4.2013 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking RAI-raportti 1/2000 Aiheita 17/2001 Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Unto Häkkinen, Juha Laine, Pia Vähäkangas, Satu

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot