Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä?

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä?"

Transkriptio

1 Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä? Porvoo Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Tilaajapäällikkö Kouvola/terveyspalvelut Kati Myllymäki 1

2 Esityksen rakenne Kouvolan tuotteistaminen Mikä Avohoidon potilasryhmitys (APR) on? Mitä terveysasemien toiminnasta tiedetään? Mitä hyötyä APR:stä on terveyskeskuksen johtamisessa? Mitä tuotteistus terveyskeskukselta vaatii? Kati Myllymäki 2

3 Kouvolan tk tuotteistus Tk-sairaala Suun terveydenhuolto Psyk poliklinikka Avohoito (vastaanotto, neuvolat, kuntoutus, koulu/opiskeluterveydenhuolto) Kati Myllymäki 3

4 TK-sairaalan tuote Sairaalan tuote on hoitopäivä/hoitojakso, jolle lasketaan mahdollisimman tarkka hinta Eri tuotejaksoista saadaan keskimääräinen hoitopäivähinta, jonka pohjalta tehdään ensimmäinen tilausasiakirja Hoitojakson määritys ja hinnoittelu palvelee paremmin sairaalan omaa toiminnan kehittämistä Kati Myllymäki 4

5 Tk-sairaalan tuotteet A001 Akuuttipotilas, tavallinen A002 Akuuttipotilas, vaativa E001 Eristyspotilas H001 Haavanhoito, säärihaavat H002 Haavanhoito, decubitus H003 Haavanhoito, muut haavainfekt. J001 Jonottava potilas K001 Kuntoutus/avh, aivoinfarkti K002 Kuntoutus/avh, aivoverenvuoto K003 Kuntoutus/avh, traum. vuoto K004 Kuntoutus/avh, SAV K005 Kuntoutus/orto, lonkkaproteesi K006 Kuntoutus/orto, polviproteesit K007 Kunt/orto, lonkkamur. ½-protee K008 Kunt/orto, lonkkamurtuma muu K009 Kuntoutus/orto, muut K010 Kuntoutus/muut, neurologiset K011 Kuntoutus/muut, muut K012 Kirurgian ja onkologian jatkoh M001 Murtuma/vamma, nikamakompress. M002 Murtuma/vamma, ramusmurtumat M003 Murtuma/vamma, yläraajamurtuma M004 Murtuma/vamma, alaraajamurtuma M005 Murtuma/vamma, muut vammapotil P001 Pitkäaikaishoitopotilas P002 Päihdepotilas S001 Saattohoito/onkologiset S002 Saattohoito/muu Kati Myllymäki 5

6 Tk-sairaalan tuotekansiot 1) akuuttisairaanhoito 2) eristyspotilaat 3) neurologinen kuntoutus 4) ortopedinen kuntoutus 5) traumapotilaan jatkohoito 6) pitkäaikaishoito 7) saattohoito Kati Myllymäki 6

7 Avohoito tuotteistettu APR:llä Mitä Avohoidon potilasryhmitys (APR ) on? Kati Myllymäki 7

8 Kouvolan Efficaan kirjataan Jokainen ammattihenkilö kirjaa jokaiselta potilaskontaktiltaan: Käynnin syyt Lääkärit ICD10 ja hoitajat ASL (39-luokkainen avohoidon sairausluokitus) Toimenpiteet ATL (Avohoidon toimintoluokitus) Muut Effican käyntimerkinnät Kati Myllymäki 8

9 Kati Myllymäki 9

10 Kati Myllymäki 10

11 TERVEYSKESKUKSEN TUOTE Toimintaprosessin kuvaus Potilaan tietyn sairauden tai yhteen liittyvien sairauksien hoitokokonaisuus (hoitoprosessi, -episodi), joka koostuu useista eri työntekijöiden tekemistä toiminnoista (toimenpiteistä) Potilaan ongelma + toiminnot = APR-potilasryhmä (APR-tuote) (Käynti ei ole tuote!) Tuotteen voimavarojen käyttö (eli tuotannon määrä) ilmaistaan siihen kohdistuvien toimintojen kustannuspainojen summana (kust.painot määritetty työajankäytön ja palkkakustannusten mukaan)

12 EpisodiAPR-ryhmien (tuotteiden) muodostuminen yhden potilaan hoitokontakteista ASL1 ATL1 ATL2 Käynti sairaanhoitajalla Diabetes Kroonisen sairauden kontrolli Laboratoriokoe/pikatesti ASL1 ASL2 ASL3 ATL3 ATL4 ATL5 Käynti lääkärillä Diabetes Iskeeminen sydänsairaus Ääreisverenkierron sairaudet Laaja tutkimus Terveysneuvonta Lääkityksen aloitus/muutos Käynti sairaanhoitajalla ASL4 Virtsatieinfektio ATL6 Laboratoriokoe/pikatesti ATL7 Konsultaatio ATL8 Lääkityksen annostelu/tarkistus APR1 APR2 APR3 Diabetes ja elinkomplikaatiot (ASL1, ASL2, ASL3) = (ATL1+ATL2+ATL3+ATL4+ATL5+ATL10) Virtsatieinfektio (ASL4) = (ATL6+ATL7+ATL8) Nivelrikko (ASL5) = (ATL9+ATL11) ASL5 ATL9 JTL Soitto lääkärille Nivelrikko Lääkityksen aloitus/muutos Ohjaus muulle terveydenhuollon työntekijälle ASL5 ASL3 ATL10 ATL11 Käynti fysioterapiassa Nivelrikko Iskeeminen sydänsairaus Kuntoneuvola Akuuttihoito

13 Toimintojen kustannuspainojen avulla kuvataan tuotanto Aivoverenkiertohäiriö-episodin käyntimäärien ja resurssien käytön vertailu Anjalankosken terveysasema 1,3 73,3 Elimäen terveysasema Jaalan terveysasema 1,1 1,2 72,4 75,7 Kouvolan terveysasema Kuusankosken terveysasema 1,5 1,4 115,6 126,7 Valkealan terveysasema 1,3 66, Käynnit/episodi Episodin km. resurssit

14 APR-ryhmittely APR-ryhmittelijä jakaa terveyskeskuksen potilaat potilasryhmiin (episodeihin) sairauksien ja niiden hoitamiseksi tehtyjen toimintojen mukaan Yksi potilas voi päätyä useampaan episodiin sairauksistaan riippuen Yhdellä kontaktilla voidaan hoitaa useamman episodin ongelmia Kuvaus terveyskeskuksen potilaskirjosta eli potilaiden hoitoepisodeista sekä palvelutuotannon määrästä

15 Mitä hyötyä APR:stä on terveyskeskuksen johtamisessa? Strateginen johtaminen Terveyskeskuksen painopistealueet ja resurssien kohdentaminen Ulkoistuksen seuranta Päivittäistoiminnan kehittäminen Työntekijöiden oman työn kuvaus Vakioraportit terveysasemien ja toimintayksiköiden työn seurantaan Terveysasemien ja toimintayksiköiden työn ja toimintakäytäntöjen analysointi potilasryhmittäin Esimiesten kehittämiskoulutus ja keskeisten potilasryhmien toimintakäytäntöjen kehittämishankkeet Kati Myllymäki 15

16 Kouvolan terveyskeskuksen top25 APR-tuotteet ja palvelutuotanto vuonna 2010 episodiapr-potilasryhmä Potilaiden lkm Km. resurssit Kokonaisres. käyttö (APRpisteet) % kok. resursseista Diabetes ja elinkomplikaatiot , ,30 Terve , ,95 Normaali raskaus , ,18 Rasva-aineenvaihdunnan häiriö liitännäissairauksineen , ,91 Määräaikaistarkastuksissa havaitut sairaudet ja oireet , ,79 Vamma tai myrkytys jälkitiloineen , ,18 Neurologinen sairaus lisäsairauksineen , ,86 Helppohoitoiset infektiot , ,46 Helppohoitoinen infektio, allergia ja jälkitaudit , ,72 Reuma- ja sidekudossairaus sekä komplikaatiot ja lisäsairaudet , ,91 Raskauden aikaiset taudit ja komplikaatiot , ,44 Selkä- ja kaularangan sairaudet sekä lisäsairaudet , ,29 Krooninen keuhkosairaus, infektiot ja muut lisäsairaudet , ,97 Reuma- ja sidekudossairaus , ,79 Lapsen tai nuoren psyyken tai kehityksen häiriöt , ,56 Päihdeongelma ja sen aiheuttamat taudit , ,56 Verenpainetauti ja valtimotautikomplikaatiot , ,55 Pahanlaatuinen kasvain komplikaatioineen , ,40 Diabetes , ,34 Lievä vamma , ,32 Lapsen tai nuoren psyyken tai kehityksen häiriöt sekä vammat ja vakavat oireet , ,17 Nivelrikko, ääreisverenkierto- ja mahaongelmat sekä depressio , ,98 Oireet tai tarkemmin määrittelemättömät tilat , ,96 Tuki- ja liikuntaelinsairaus ja sen aiheuttama vamma tai nivelrikko , ,96 Dementia ja vanhuudenheikkous sekä lisäsairaudet , ,93 Muut yhteensä ,53 Kaikki yhteensä , ,00 Linkki kaikkiin episodeihin POTILASKIRJO MITÄ POTILAITA MEILLÄ HOIDETAAN? PALJONKO PALVELUJA TUOTETAAN?

17 Tuotannon mitta, APR-piste 1 APR-piste = resurssi = keskimääräisen tk-työntekijän 1 minuutin työ Tekijän (ja avustavan henkilökunnan) työaika painotettuna ammattiryhmän keskimääräisillä palkkakustannuksilla Dementia lisäsairauksineen -potilasryhmän resurssien kulutus APR-pistettä tarkoittaa, että tämän potilasryhmän hoitamiseen on käytetty ( / 60 min) = n työtuntia terveyskeskuksen eri ammattihenkilöiden työaikaa Kati Myllymäki 17

18 Diabetes ja elinkomplikaatiot episodin tuotanto-osuudet Erityistyöntekijät Senioriterveydenhuolto Muistipoliklinikka Terveydenedist. yksikkö Hoitoprosessiin Hoitoprosessiin osallistuneet osallistuneet terveyskeskuksen terveyskeskuksen yksiköt yksiköt Kehitysneuvola Kuntoutus Kouluterveydenhuolto Perhesuunnitteluneuvola Lastenneuvola Äitiysneuvola Iltapäivystys Päiväpäivystys Vastaanotto Keltakank aan terveysas Elimäen terveysas ema Jaalan terveysas ema Kouvolan terveysas ema Kuusankos ken terveysas Valkealan terveysas ema Erityistyöntekijät Senioriterveydenhuolto Muistipoliklinikka Terveydenedist. yksikkö Kehitysneuvola Kuntoutus Kouluterveydenhuolto Perhesuunnitteluneuvola Lastenneuvola Äitiysneuvola Iltapäivystys Päiväpäivystys Vastaanotto

19 Terve-episodin tuotanto-osuudet yksiköittäin Erityistyöntekijät Senioriterveydenhuolto Muistipoliklinikka Terveydenedist. yksikkö Kehitysneuvola Kuntoutus Kouluterveydenhuolto Perhesuunnitteluneuvola Lastenneuvola Äitiysneuvola Iltapäivystys Päiväpäivystys Vastaanotto 0 Keltakank aan terveysas Elimäen terveysas ema Jaalan terveysas ema Kouvolan terveysas ema Kuusank osken terveysas Valkealan terveysas ema Erityistyöntekijät Senioriterveydenhuolto Muistipoliklinikka Terveydenedist. yksikkö Kehitysneuvola Kuntoutus Kouluterveydenhuolto Perhesuunnitteluneuvola Lastenneuvola Äitiysneuvola Iltapäivystys Päiväpäivystys Vastaanotto

20 Kouvolan tk:n resurssien käytön jakauma episodityypeittäin vuonna ,0 26,0 MIHIN TK:N RESURSSIT KÄYTETÄÄN? 18,0 Ehkäisevä terveydenhuolto Lyhytaikaiset sairaudet Pitkäaikaissairaudet

21 Ehkäisevä terveydenhuolto hoitokokonaisuuksien prosenttiosuuksina 22,3 Terveet 30,6 Normaaliraskauden seuranta 1,3 Lapsen tai nuoren kehityksen ongelmien seuranta Raskaudenaikaiset ongelmat 10,6 Päihdeongelmat Määräaikaistarkastuksissa havaitut sairaudet 11,5 23,8

22 Lyhytaikaiset sairaudet hoitokokonaisuuksien prosenttiosuuksina Selkä- ja kaularangan sairaudet 2,0 8,1 4,7 5,1 Muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet 11,9 Vammat Vatsavaivat 7,9 Naisen virtsa- ja sukupuolielinsairaudet Virtsateiden infektiot 1,0 Ihosairaudet 47,9 6,8 Helppohoitoiset infektiot 4,5 Vakavat infektiot Muut sairaudet ja oireet

23 Pitkäaikaissairaudet hoitokokonaisuuksien prosenttiosuuksina 2,5 6,3 3,0 3,0 20,9 Sydän- ja valtimotaudit Neurologiset sairaudet lisäsairauksineen Dementia Diabetes komplikaatioineen 8,4 Hengityselinten sairaudet Nivelrikot 9,3 9,2 Selkä- ja kaularangan sairaudet sekä lisäsairaudet Vammojen jälkitilat Reumasairaudet 2,3 Pahanlaatuiset kasvaimet 4,1 Aikuisten mielenterveysongelmat 2,8 3,8 24,4 Päihdeongelmat Muut sairaudet

24 Terveysasemien resurssien käytön vertailu 100% 90% 80% 70% 62,0 55,7 64,4 54,3 57,3 49,7 60% 50% 40% 30% 19,9 16,9 16,5 18,1 16,1 17,3 Pitkäaikaissairaudet Lyhytaikaiset sairaudet Ehkäisevä terveydenhuolto 20% 10% 18,1 27,4 19,1 27,6 26,6 33,0 0% Keltakangas Elimäki Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala

25 Ehkäisevän th:n resurssien käytön vertailu terveysasemittain Ehkäisevän terveydenhuollon hoitokokonaisuudet toimintayksiköittäin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15,8 15,7 19,3 1,7 1,6 1,1 24,0 24,4 25,0 11,6 10,3 3,6 1,2 1,2 0,8 12,9 8,5 12,3 11,7 5,9 13,1 13,6 10,8 11,2 17,4 33,8 36,7 21,2 24,4 28,7 40,5 30,1 31,2 27,1 30,9 20,7 Keltakangas Elimäki Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Määräaikaistarkastuksissa havaitut sairaudet Päihdeongelmat Raskaudenaikaiset ongelmat Lapsen tai nuoren kehityksen ongelmien seuranta Normaaliraskauden seuranta Terveet

26 Diabetes ja elinkomplikaatiot -episodin resurssien käytön vertailu Terveysasemien toimintakäytäntöjen vertailu 0 Keltakankaan terveysasema Jaalan terveysasema Kuusankosken terveysasema Elimäen terveysasema Kouvolan terveysasema Valkealan terveysasema

27 Diabetes ja elinkomplikaatiot -episodin kokonaisresurssien käyttö terveysasemittain Potilasryhmän kokonaistuotanto Keltakankaan terveysasema Jaalan terveysasema Kuusankosken terveysasema Elimäen terveysasema Kouvolan terveysasema Valkealan terveysasema

28 Diabetes ja elinkomplikaatiot -episodin resurssien käyttö / 1000 as vertailu Väestöön suhteutettu resurssien käyttö Keltakankaan terveysasema Jaalan terveysasema Kuusankosken terveysasema Elimäen terveysasema Kouvolan terveysasema Valkealan terveysasema

29 Diabetes ja elinkomplikaatiot -episodin työnjako 100 0,3 2,0 1,7 3,4 0,0 0,6 0,1 2,5 0,1 2,2 0,0 1,4 5,4 16,0 23, ,3 38,4 34,4 34,5 54, ,6 13,6 39,7 Työnjaon vertailu 31, ,2 46,0 47,4 34,4 31,4 38,9 0 Keltakankaan terveysasema Jaalan terveysasema Kuusankosken terveysasema Elimäen terveysasema Kouvolan terveysasema Valkealan terveysasema Lääkäri %-os. res. käytöstä. Sairaanh. %-os. res. käytöstä. Terveydenh. %-os. res. käytöstä. Kuntoutusyks. %-os. res. käytöstä. Muu työntek. %-os. res. käytöstä.

30 Terveysasemien yksiköiden toimenpiteiden tuotantoerot Diabetes ja elinkomplikaatiot - Jaalan vastaanotto - Toimenpiteiden kokonaisresurssien käyttö / 1000 as. Diabetes ja elinkomplikaatiot - Kouvolan vastaanotto - Toimenpiteiden kokonaisresurssien käyttö / 1000 as Yksikön toimenpiteiden resurssit / 1000 asukasta Yksikön toimenpiteiden resurssit / 1000 asukasta Lääkityksen aloitus tai muutos, lääk. Hoitotarvikejakelu, sh. Kroonisen sairauden kontrolli, sh. Laaja tutkimus, lääk. Toimintatutkimus, sh. Muut yhteensä Lääkityksen annostelu/tarkistus, sh. Tutkimuspyyntö, lääk. Laboratoriokoe/pikatesti, sh. EKG (päivystys), lääk. Terveysneuvonta, lääk Eri määrä ja panostus Eri toimenpiteet Hoitotarvikejakelu, sh Lääkityksen aloitus tai muutos, lääk. Kroonisen sairauden kontrolli, sh. Laaja tutkimus, lääk. Laboratoriokoe/pikatesti, sh. Muut yhteensä Lääkityksen annostelu/tarkistus, sh. Haavan hoito, sh. Tutkimuspyyntö, lääk. Muu toimenpide, sh. Tutkimuspyyntö, sh.

31 Kliinikon vuoden potilaat (lkm) Kliinikon potilaat 819 Helppohoitoiset infektiot Vamma tai myrkytys Selkä- ja kaularangan sairaudet Terve aikuinen Mahavaivat Verenpainetauti 260 Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus Ihosairaus Muu endokrinologinen sairaus Korva-, nenä- ja kurkkutauti

32 Saman lääkärin toimenpiteet (lkm) 1 vuoden aikana Kliinikon toimenpiteet Kliinikon toimenpiteet KNK-toimenpide, lääk. Laaja tutkimus, lääk. Ei merkittävää toimenpidettä, lääk. Lääkityksen aloitus tai muutos, lääk. Pikatesti, lääk. Lähete erikoissairaanhoitoon, lääk. Kirurginen toimenpide, lääk. Hallinnollinen toimenpide, lääk. EKG (päivystys), lääk. Gynekologinen/urologinen toimenpide, lääk. Tutkimuspyyntö, lääk. Silmätoimenpide, lääk. Tähystystutkimus, lääk. Tulkki- ja muu avustajapalvelu, lääk. Apuvälinehankinta, lääk. Muut yhteensä:

33 Saman lääkärin vuoden aikana toimenpiteisiin käyttämät resurssit (APR-pisteinä) Resurssien käyttö Resurssien käyttö KNK-toimenpide, lääk. Laaja tutkimus, lääk. Ei merkittävää toimenpidettä, lääk. Lääkityksen aloitus tai muutos, lääk. Pikatesti, lääk. Lähete erikoissairaanhoitoon, lääk. Kirurginen toimenpide, lääk. Hallinnollinen toimenpide, lääk. EKG (päivystys), lääk. Gynekologinen/urologinen toimenpide, lääk. Tutkimuspyyntö, lääk. Silmätoimenpide, lääk. Tähystystutkimus, lääk. Tulkki- ja muu avustajapalvelu, lääk. Apuvälinehankinta, lääk. Muut yhteensä:

34 Saman lääkärin työmäärän jakautuminen sairausryhmittäin (1 vuosi) 6% 5% Potilaskirjo Helppohoitoiset infektiot 6% 27% Vamma tai myrkytys 8% Selkä- ja kaularangan sairaudet Terve aikuinen Mahavaivat 8% Verenpainetauti Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus 16% Ihosairaus 8% Muu endokrinologinen sairaus 8% 8% Korva-, nenä- ja kurkkutauti

35 Mitä hyötyä APR:stä on terveyskeskuksen johtamisessa? (2) Terveyskeskuksen johtaminen Ulkoistuksen seuranta Tasapuolisten palveluiden takaaminen väestölle, yhtenäiset hoitokäytännöt Kustannuslaskenta Potilasryhmien tuotantokustannusten seuraaminen terveysasemittain Kuntalaskutus (vrt. potilaiden valinnanvapaus) PTH:n ja ESH:n toiminnan yhteinen suunnittelu ja seuraaminen Kati Myllymäki 35

36 Ulkoistuksen vaikutusten seuraaminen, yhtenäisen tuotannon määrittäminen Vastaanottoyksiköiden tuotanto / 1000 asukasta ,1 % Anjalankosken vastaanotto Jaalan vastaanotto Kouvolan vastaanotto Kuusankosken vastaanotto Valkealan vastaanotto Omien km. tuotanto / 1000 as. Ulkoistettujen km. tuotanto / 1000 as. Syys-marraskuu 2009 terveysasemien kaikkien potilasryhmien kokonaistuotanto

37 APR + kustannuslaskenta Opiferustoimintolaskentaohjelmalla idea lyhyesti Kulut kirjanpidosta kustannuspaikoittain tileittäin Kulut terveysasemittain osaalueittain; Vastaanotto, Päivystys, Neuvolatoiminta Ehkäiseväth. jne. APR-PISTE JAKOPERUS- TEENA APR-tuotteet asemittain ryhmiteltynä; Karkea jako-> tarkka jako-> Sairaus-> kululaji

38 Asemakohtaiset erot keskimäärin per sairauden hoito

39 Keltakankaan terveysaseman jaottelu karkealla tasolla

40 Keltakankaan terveysaseman lyhytaikaiset sairaudet avattuna tarkempiin ryhmiin

41 Tarkempi ryhmä avattuna sairaustasolle

42 Eri asemien erot pylväinä Kati Myllymäki 42

43 Mitä hyötyä APR:stä on terveyskeskuksen johtamisessa? (3) Terveyskeskuksen johtaminen (jatkuu) Palvelusopimukset Terveysasemien ja yksiköiden toiminnan seuranta kvartaaleittain Vuosiraportointi ja toimintakertomus Erilaiset selvitykset toiminnasta ja sen kustannuksista Tutkimustyö Ulkoistuksen vaikutukset Mihin tk:n resurssit käytetään? Toiminnan ja toimintakäytäntöjen muutosten vaikuttavuus Tuottavuustutkimukset kuvaamaan tk:n tuotantoa Kati Myllymäki 43

44 Tuotteistusta varten tarvitaan Jokainen ammattihenkilö kirjaa jokaiselta potilaskontaktiltaan potilastietojärjestelmään: Käynnin syyt ICD10, ICPC => ASL (Avohoidon sairausluokitus) Toimenpiteet Suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus, SPAT => ATL (Avohoidon toimintoluokitus kattaa kaiken suoraan potilaaseen kohdistuvan työn) Muutkin avohilmon perusluokitukset riittävät Ryhmittelyt automaattisesti Raportointi automaattisesti Vakioraportit netissä joka kuukauden 5. päivä

45 Mitä tuotteistus terveyskeskukselta Jämäkkää johtamista vaatii? Kirjaamisen koulutusta henkilökunnalle Kirjaamisen seurantaa Työntekijöille näyttöä siitä, että tietoa hyödynnetään Esimiesten kouluttamista hyödyntämään tietoa Ohessa pitää oikaista tietojärjestelmiä ja tilikarttaa vastaamaan toiminnan sisältöä (ks. Kustannuslaskenta yllä)

46 Tärkeää Kirjaamisen kattavuus, yhdenmukaisuus ja järjestelmällisyys APR on tarkoitettu jatkuvaan tuotannon kuvaamiseen Kattavuutta seurattava järjestelmällisesti Henkilökunta motivoitava mm. kuvaamalla omaa toimintaa Perusluokitukset: käynnin syyt ja toimenpiteet Tiedot saatava potilastietojärjestelmästä Jatkossa = avohilmo-luokitukset Vaatii jämäkkää johtamista, mutta myös mahdollistaa sitä Kaikilla tk:n johtamisen tasoilla suunniteltava tarkkaan mitä tietoa seurataan ja milloin, miten raportoidaan henkilökunnalle ja mitkä ovat kehittämistoimenpiteet

47 Lisätietoja

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Terveyskeskusten avotoiminnan tuotteistaminen Mikä on tuotteistus?

Lisätiedot

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Esimerkki avohoidon nykyisestä tilastoinnista Perusterveyden

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Kaksi tarkastelutapaa 1. ASL-sairausryhmittäinen 1 kk aineisto Kuvaa kuukauden otoksen

Lisätiedot

Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > Footer Page 1

Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > Footer Page 1 Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > Footer 16.2.2017 Page 1 Miksi ryhmittelyn pitää olla kliinisesti mielekäs, jotta se antaa kuvan potilaiden terveysongelmista? Esimerkkinä Diabetes

Lisätiedot

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus Tuotteistus/potilasryhmitys terveydenhuollossa! Tuotteistuksella ymmärretään monentasoisia asioita yksittäiset toimenpiteet

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari tuotteistus Hiiden terveyskeskusten toimintakäytäntöjen kehittämishanke Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari Lähtökohta! Lohjan perusturvalautakunta 20.8.2003: Perusturvakeskus käynnistää välittömästi

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

Terveyskeskusten tuottavuus - Kuinka sitä tulee tutkia ja miksi se tarjoaa edellytykset tehokkaampaan tuotantoon?

Terveyskeskusten tuottavuus - Kuinka sitä tulee tutkia ja miksi se tarjoaa edellytykset tehokkaampaan tuotantoon? Terveyskeskusten tuottavuus - Kuinka sitä tulee tutkia ja miksi se tarjoaa edellytykset tehokkaampaan tuotantoon? Timo Seppälä VTT (kansantaloustiede), erikoistutkija Kuntamarkkinat 14.9.2011 GOVERNMENT

Lisätiedot

Miksi tutkia terveyskeskusten tuottavuutta? Tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Miksi tutkia terveyskeskusten tuottavuutta? Tavoitteet ja toimintasuunnitelma Miksi tutkia terveyskeskusten tuottavuutta? Tavoitteet ja toimintasuunnitelma Timo Seppälä VTT, erikoistutkija Terveyskeskusten tuottavuus tutkimushanke, aloitusseminaari GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC

Lisätiedot

Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta

Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta Ylijohtaja Aki Kangasharju GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) FORS-seminaari, Tieteiden talo,

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Avohoidon potilasryhmitys, APR Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Versio 4.0 12.5.2008 APR Avohoidon potilasryhmitys Yleistä APR on DRG Medicals Systems Oy:n (DMS) luoma

Lisätiedot

Käytännön tie tuotteistukseen

Käytännön tie tuotteistukseen Käytännön tie tuotteistukseen Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääk. ja th:n erikoislääkäri (hall.pät.) Helsingin yliopisto Itä-Uudenmaan tuotteistusseminaari 9.2.2011 Käytännön tie tuotteistukseen Outi

Lisätiedot

Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus

Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus Leena Mänttäri 1 Potilas- ja terveyskertomuksen historiaa Potilaskertomus on kehittynyt yksittäisen lääkärin tekemien

Lisätiedot

Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot

Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot Seurantaseminaari 31.1.27 Toiminnan tarkastelu! 1 suurinta potilasryhmää (papr-ryhmää) Aineistona koko terveyskeskuksen aineisto! Seurantaan valitut sairausryhmät

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

Tiedot potilaista ja palveluista pohja työn suunnitteluun ja potilastyön kehittämiseen

Tiedot potilaista ja palveluista pohja työn suunnitteluun ja potilastyön kehittämiseen Tiedot potilaista ja palveluista pohja työn suunnitteluun ja potilastyön kehittämiseen Outi Elonheimo Dosentti, LKT, kliininen opettaja Helsingin yliopisto 13.3.2009 Kuinka moni pääsee suunnittelemaan

Lisätiedot

Pth avohoidon APR-episodiryhmittelijästä. alueellisten hoitokokonaisuuksien EPRepisodiryhmittelijän

Pth avohoidon APR-episodiryhmittelijästä. alueellisten hoitokokonaisuuksien EPRepisodiryhmittelijän Pth avohoidon APR-episodiryhmittelijästä laajennetun alueellisten hoitokokonaisuuksien EPRepisodiryhmittelijän (alue-sote-epr) mahdollisuuksista alueellisten hoitokokonaisuuksien ryhmittelyssä ja kustannusten

Lisätiedot

Terveyskeskusten tuottavuuden mittaus. Juho Aaltonen 30.5.2011, Helsinki

Terveyskeskusten tuottavuuden mittaus. Juho Aaltonen 30.5.2011, Helsinki Terveyskeskusten tuottavuuden mittaus Juho Aaltonen 30.5.2011, Helsinki Mitä tuottavuus on? Aikaisemmat tutkimukset: tuottavuuserojen laskeminen SFA-menetelmän avulla Kustannus Havainto i u i v i v j u

Lisätiedot

Tervetuloa Hämeenlinnaan DRG-käyttäjäpäivät Hanna Narsakka Projektipäällikkö, Kehittämisyksikkö

Tervetuloa Hämeenlinnaan DRG-käyttäjäpäivät Hanna Narsakka Projektipäällikkö, Kehittämisyksikkö Tervetuloa Hämeenlinnaan DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2017 Hanna Narsakka Projektipäällikkö, Kehittämisyksikkö Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 2 Kuntalaskutus Khshp:ssä Kiinteät vuosisopimukset Jäsenkuntien

Lisätiedot

Asiakasryhmittelyllä ryhtiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen

Asiakasryhmittelyllä ryhtiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen Asiakasryhmittelyllä ryhtiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen Erityisasiantuntijat Anne Puumalainen Virpi Pitkänen Elina Hermiö FCG Konsultointi www.sotetieto.fi 25.9.2018 Page 1 Asiakasluokittelut:

Lisätiedot

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja professori 17.2.2016 Rakenteellisesta toiminnalliseen integraatioon Rakenteellinen integraatio -> mahdollistaa,

Lisätiedot

EPR- analyysi raportti. kasteesso. hankejohtaja Jarmo Lappalainen

EPR- analyysi raportti. kasteesso. hankejohtaja Jarmo Lappalainen EPR- analyysi raportti kasteesso hankejohtaja Jarmo Lappalainen 1. Johdanto ESSO-hankkeen keskeisenä osatavoitteena oli palveluketjujen ja palveluiden sujuvuuteen liittyvien keskeisten haasteiden löytäminen

Lisätiedot

HOITOKETJUISTA JA POLUISTA (hoitomalleista) JA NIIDEN KÄYTK TOTEUTTAMISESTA

HOITOKETJUISTA JA POLUISTA (hoitomalleista) JA NIIDEN KÄYTK TOTEUTTAMISESTA HOITOKETJUISTA JA POLUISTA (hoitomalleista) JA NIIDEN KÄYTK YTÄNNÖN TOTEUTTAMISESTA Jarmo J Koski Jyväskyl skylän n kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 31.5.2005 1 Hoitoketju Hoitoketjuista = saman

Lisätiedot

Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelut. APR -tietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen johtamisessa

Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelut. APR -tietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen johtamisessa Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelut APR -tietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen johtamisessa Avohoidon potilasryhmitys ja sen käyttö Terveyskeskuksen toiminnan

Lisätiedot

STAR Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmittelyt

STAR Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmittelyt Anne Puumalainen, Virpi Pitkänen, FCG Konsultointi Oy STAR Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmittelyt DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2017 Anne Puumalainen, Virpi Pitkänen FCG Konsultointi Oy 12.12.2017

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Asiakas- ja potilasryhmitykset

Asiakas- ja potilasryhmitykset Asiakas- ja potilasryhmitykset Outi Elonheimo Dosentti, LKT Tutkimusjohtaja, FCG Konsultointi 7.9.2016 FinDRG-verkostohankkeen kick off 8.9.2016 Page 1 Miten potilasryhmitys (tuotteistus) tehdään terveydenhuollossa?

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISHOITAJAT MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISHOITAJAT MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Kansallinen sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen konferenssi 12.-13.5.2014 LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISHOITAJAT MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJINA Marja-Liisa Vesterinen Fil. toht, kauppat. lis. Tutkimusjohtaja Eksoten hallituksen

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Potilasvirtatutkimus. Pohjois-Kymenlaakso

Potilasvirtatutkimus. Pohjois-Kymenlaakso Potilasvirtatutkimus VK/.. Potilasvirtatutkimus FCG Efeko Oy. Vastaukset Taustatiedot Kunnat lkm osuus lkm osuus Kaikki Anjalankoski % Sukupuoli Mies % Elimäki % Nainen % Jaala % Ikäluokka Alle vuotta

Lisätiedot

Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen

Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen Anne Puumalainen ja Virpi Pitkänen 1.12.2016 Kotka DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2016 Page 1 Virpi Pitkänen, Anne Puumalainen Tapahtunutta FCG:n

Lisätiedot

Tuottavuuden seurantaan tarvitaan asiakaskirjon tuntemusta

Tuottavuuden seurantaan tarvitaan asiakaskirjon tuntemusta Tuottavuuden seurantaan tarvitaan asiakaskirjon tuntemusta Eeva Ketola, Projektijohtaja, LT, emba TR: Virpi Pitkänen FCG, Santeri Huvinen FCG, Sara Wickström, THL Timo T Seppälä THL Sote-tietopohja 23.5.2018

Lisätiedot

pdrg- ja EPR-ryhmittelijän ajankohtaiset

pdrg- ja EPR-ryhmittelijän ajankohtaiset pdrg- ja EPR-ryhmittelijän ajankohtaiset DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2017 Aulanko, Hämeenlinna Virpi Pitkänen ja Anne Puumalainen 30.11.2017 Page 1 Kohti yhtenäistä ja vertailtavaa tietoa Asiakaskeskeistä,

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Ohje neuvola-asetuksen (VNA 338/2011) seurantaraporttien tarkistamiseen Avohilmo-aineistosta 1

Ohje neuvola-asetuksen (VNA 338/2011) seurantaraporttien tarkistamiseen Avohilmo-aineistosta 1 1 Ohje neuvola-asetuksen (VNA 338/2011) seurantaraporttien tarkistamiseen Avohilmo-aineistosta 1 Ohjeissa on lyhyesti keskeisiä asioita Avohilmo -aineistosta koostetuista neuvola-asetuksen seurannan tiivisteraporttien

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 26.10.2011 KÄYNTISYYTIEDOT Reason for encounter Diagnosis ICPC ICD-10 Potilaan ilmaisema käynnin

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

pdrg ja ddrg Järvenpäässä Eeva Ketola, LT, emba, johtajalääkäri, Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus

pdrg ja ddrg Järvenpäässä Eeva Ketola, LT, emba, johtajalääkäri, Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus pdrg ja ddrg Järvenpäässä Eeva Ketola, LT, emba, johtajalääkäri, Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus 4.12.2015 Perusterveydenhuollon toiminnan ja talouden koordinointi: tuotteistuksella väestön

Lisätiedot

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Keskeiset tulokset: Terveyspalveluja käyttäneillä toimeentulotuen asiakkailla on ikävakioituna muita terveyspalveluja käyttäneitä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Sisällys: 1. Ketjulähettijakso.

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Sote -keskusten asiakaskirjo läpinäkyväksi kohti tuottavuusloikkaa

Sote -keskusten asiakaskirjo läpinäkyväksi kohti tuottavuusloikkaa Sote -keskusten asiakaskirjo läpinäkyväksi kohti tuottavuusloikkaa Eeva Ketola, Projektijohtaja, LT, emba 21.8.2018 Sote-tietopohja 1 Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 5/2018 vp Rahoituksen riittävyys

Lisätiedot

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS ICPC johdon työkaluna 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) Huolehtii yliopisto-opiskelijoiden ja tällä hetkellä kokeiluna kahden ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset -seminaari 12.11.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit Avohoitokäynnit

Lisätiedot

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Saarijärven-Karstulan terveyskeskus Kustannus Oy Duodecim Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea

Lisätiedot

Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013. 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1

Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013. 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Tilastointi ja raportointiminkälaista hyötyä AvoHILMOsta? Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1. Miksi AvoHILMO? 2. Nykytila AvoHILMO-kirjaukset

Lisätiedot

Yhteistyöseminaari TK:n johtavat viranhaltijat ja Ppshp

Yhteistyöseminaari TK:n johtavat viranhaltijat ja Ppshp Yhteistyöseminaari TK:n johtavat viranhaltijat ja Ppshp Ajatuksia strategiasta ja hoidonporrastuksesta 08.10.2009 Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS Keskitymme Vaikeat pitkäaikaissairaudet

Lisätiedot

Tiedoston nimi: ASL_ohje_190511.doc. Sairausluokitus

Tiedoston nimi: ASL_ohje_190511.doc. Sairausluokitus Sairausluokitus Avohoidon sairausluokitus (ASL) on osa Avohoidon potilastietojärjestelmää (APR ). Sairausluokitusta käytetään potilaiden käyntien ja muiden hoitokontaktien (puhelut, sähköinen yhteydenotto,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11. TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.2009 DIAGNOSIS RELATED GROUPS Diagnooseihin, toimenpiteisiin ikään, sukupuoleen,

Lisätiedot

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012 Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy Käsitteitä Episodi= Yhden potilaan 1 ongelma ja kaikki siihen liittyvät hoitotapahtumat ja/tai kontaktit

Lisätiedot

Ambulatory and Primary Care Related Patient Groups (APR)

Ambulatory and Primary Care Related Patient Groups (APR) Ambulatory and Primary Care Related Patient Groups (APR) Defining products in ambulatory primary care APR based measurement of primary care activities helps us to evaluate the need of the population s

Lisätiedot

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2013

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2013 Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2013 31.10.2013 Avosairaanhoito 1.1.-31.8.2013 Lääkärikäynti/Kyllön terveysasema 80,97 Lääkärikäynti/Säynätsalon terveysasema 135,94

Lisätiedot

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa Terveydenhuollon Atk-päivät 2014 21.5.2014 Jyväskylä Petra Kokko Toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy FINNISH CONSULTING

Lisätiedot

Huomio esim. diabetes, näköongelmat (aistit) -> kommunikoinnin ongelmat, somaattinen sairastavuus yleisempää

Huomio esim. diabetes, näköongelmat (aistit) -> kommunikoinnin ongelmat, somaattinen sairastavuus yleisempää Skitsofreniapotilaan somaattiseen hoitoon pääseminen ja hoitosuunnitelmat vrt. muut somaattiset pitkäaikaissairaudet Huomio esim. diabetes, näköongelmat (aistit) -> kommunikoinnin ongelmat, somaattinen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa 29.8.2014 Akateeminen terveyskeskus Tieteestä toiminnaksi Akateeminen terveyskeskus Ensimmäinen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2012

Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2012 Suoritehinnat Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1. 31.8.2012 Avosairaanhoito 1.1.-31.8.2012 Lääkärikäynti/Kyllön terveysasema 107,37 Lääkärikäynti/Säynätsalon terveysasema 112,38 Lääkärikäynti/Keskustan

Lisätiedot

Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku

Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku 5.2.2019 klo 9:05-9:15 Juha Markkula, LT Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, unilääketieteen erityispätevyys Apulaisylilääkäri, TYKS Uni- ja hengityskeskus/

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Lasten ja nuorten terveyden seurannasta koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen seminaari 29.10.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Miika Linna, FCG, Aalto yliopisto 14.9. 2016 22.9.2016 Page 1 Lähtökohdat mitä alueellisilla

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys Luokitusten käytön ohjeet Versio 13.0 220507

Avohoidon potilasryhmitys Luokitusten käytön ohjeet Versio 13.0 220507 Avohoidon potilasryhmitys Luokitusten käytön ohjeet Versio 13.0 220507 Copyright DRG Medical Systems Oy Sairausluokitus APR:ään kirjataan kaikki sellainen avoterveydenhuollon toiminta, joka kohdistuu yksittäiseen

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2 Keskitetyt palvelut Taustamateriaalia 10.5.2016 - työpaja 2 Aineisto Tarkastelujakso 2014-2015 Rovaniemi PTH Kontaktit & osastojaksot (A1,A2,K3) LKS Kontaktit & osastojaksot Kontaktit sisältävät kaikki

Lisätiedot

Avohoidon Sairausluokitus (ASL ) Luokituksen käytön ohjeet

Avohoidon Sairausluokitus (ASL ) Luokituksen käytön ohjeet Avohoidon Sairausluokitus (ASL ) Luokituksen käytön ohjeet Sairausluokitus Avohoidon sairausluokitus (ASL) on osa Avohoidon potilastietojärjestelmää (APR ). Sairausluokitusta käytetään potilaiden käyntien

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Esper Esso Etelä-Savo

Esper Esso Etelä-Savo Esper Esso Etelä-Savo 29.1.2014 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus ja visio www.esshp.fi 2 ESSO-hanke: pth-yksikkö ja kunnat 1. Alueellinen sosiaali ja kriisipäivystys 2. Alueellinen kuntoutusprosessi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

SOTE-tieto tuottajan näkökulmasta Kati Myllymäki johtajaylilääkäri kehittämisyksikön johtaja ESSOTE

SOTE-tieto tuottajan näkökulmasta Kati Myllymäki johtajaylilääkäri kehittämisyksikön johtaja ESSOTE SOTE-tieto tuottajan näkökulmasta Kati Myllymäki 16.9.2016 johtajaylilääkäri kehittämisyksikön johtaja ESSOTE ESSHP >>> ESSOTE PTH+ ESH+ SOS shp perussopimuksen muutos 1.3.2016 fuusio1.1.2017 (jäsenkuntien

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina 12.10.2017 Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Koululääkäri, vt erikoislääkäri,

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on tarkkaan säännelty. Saadakseen lääkkeen-määräämisoikeuden tulee sairaanhoitajan

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on tarkkaan säännelty. Saadakseen lääkkeen-määräämisoikeuden tulee sairaanhoitajan SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN LAAJENNETTU TYÖNKUVA TERVEYSASEMILLA SALON TERVEYSKESKUKSESSA TAUSTA: Suunniteltaessa Salon terveydenhuoltopalveluiden laajennettua hoitajan työnkuvaa, jossa on mukana

Lisätiedot

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Puhakka J, Helsingin tk, tkl Suvanto I, Helsingin tk, oh Sipilä R, Rohto-keskus

Lisätiedot

Lääkäri fysioterapeutin työparina

Lääkäri fysioterapeutin työparina Lääkäri fysioterapeutin työparina 23.11.2017 Lotta-Sofia Kosonen, fysiatrian erikoislääkäri, Ylilääkäri ISSHP Sidonnaisuudet sivutoimi omalla vastaanotolla Elpida Lääkäriasemalla Savonlinnassa ei muita

Lisätiedot

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Neuvolapäivät Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Rakenteiset tiedot? Potilasasiakirjat tallentuvat jo sähköisesti, mutta eriävien rakenteisten tietojen siirtyminen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella LL Susanna Aspholm Tampereen Diabetesvastaanotto Tiimiklubi 25.10.2013 Aitolahti Tampereen Diabeetikot 2012 Tampereen väestö 217 579 henkeä 12 200 diabeetikkoa

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus

Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus DRG Käyttäjäpäivät Rovaniemi 5.- Laskennan lähtökohdat Täydellisyys; kaikki potilaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset mukana ja vain ne?

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Kuntatalo 8.2 213 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Tavoite: Hyvä vastaanotto-projekti syksy 21-kevät 211 Vastaanottojen lääkäreiden ja hoitajien aikojen saatavuuden parantaminen Jonojen

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010 LEHDISTÖTILAISUUS 22.1.21 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SELVITYSHENKILÖ LEENA PENTTINEN TERVEYDENHUOLLON-

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Päivi Koivuranta-Vaara LKT, hallintoylilääkäri Valinnanvapaus 1) Perusterveydenhuolto Oikeus valita

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2014-2015

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2014-2015 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (11) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2014-2015 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON ATK PÄIVÄT TAMPERE 10.05.2004 HANNA ASCHAN, JYH HYKS, JORVIN SAIRAALA TIETOJEN KÄYTTÖ JOHTAMISESSA JOHTAMISKULTTUURI AVOIMUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot