Pth avohoidon APR-episodiryhmittelijästä. alueellisten hoitokokonaisuuksien EPRepisodiryhmittelijän

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pth avohoidon APR-episodiryhmittelijästä. alueellisten hoitokokonaisuuksien EPRepisodiryhmittelijän"

Transkriptio

1 Pth avohoidon APR-episodiryhmittelijästä laajennetun alueellisten hoitokokonaisuuksien EPRepisodiryhmittelijän (alue-sote-epr) mahdollisuuksista alueellisten hoitokokonaisuuksien ryhmittelyssä ja kustannusten laskennassa Dosentti, LKT Outi Elonheimo Toimitusjohtaja, DRG Medical Systems Oy Kliininen opettaja, Helsingin yliopisto HUS-alueen palveluketjufoorumi

2 Sama episodiryhmittelijämenetelmä ratkaisee (1) Pth:n avotoiminan kuvauksen problematiikan (Avohoidon potilasryhmitys, APR) monta asiaa samalla käynnillä useita ammattihenkilöitä ja toimintayksiköitä saman potilaan saman ongelman kimpussa kustannukset kohdistetaan sairauden hoidon määrään Mukaan myös pth vos ja kunnan tuottamat terveydenhuoltoa tukevat sosiaalipalvelut Yhteispäivystys linkki erikoissairaanhoitoon Saman potilaan saman sairauden hoitoketju jatkuu erikoissairaanhoidossa Mukana kunnan / sote-alueen asukkaiden koko erikoissairaanhoito (kaikkien sairaaloiden pkl ja vos) Potilaskohtainen, yhdistettävissä hetuttain

3 Sama episodiryhmittelijämenetelmä ratkaisee (2) Episodiryhmittelijä (EPR-ryhmittelijä) kokoaa yksittäisen potilaan tietyn sairauden hoidon alueelliseksi palveluketjuksi à potilasryhmien tuotannon ja toimintakäytäntöjen kuvaukseksi Kliinikolle yksinkertaista: Kirjataan ne potilaan ongelmat, joita hoidetaan (Kirjataan tehdyt toimenpiteet, ilmankin toki pärjätään) EPR-ryhmittelijä ryhmittelee automaattisesti ptj:stä irrotetut potilas- ja käyntitiedot Kustannukset kohdistuvat oikein ja yksinkertaisesti (automaattisesti osana tuotannon kuvausta) Käytettävissä sekä operatiivisen toiminnan johtamiseen (toiminnanohjaus; alueelliset hoitoketjut, kehittämiskohteiden tunnistaminen toimintakäytäntöjen poikkeamista, muutosten seuranta) että strategiseen johtamiseen (resurssijohtaminen; resurssit kansanterveydellisesti vaikuttavaan toimintaan, poliittinen päätöksenteko, työnjako hoidon portaiden välillä, kustannusseuranta) Testattu käytössä jo vuodesta 2002

4 TK-AVOHOIDON POTILASKIRJO MITÄ POTILAITA MEILLÄ HOIDETAAN? PALJONKO PALVELUJA TUOTETAAN? Kokonaistuotanto

5

6 Kouvola, pelkkien sairauksien hoidon jakauma vuonna 2013, ilman episodiryhmitystä

7 Episodipotilasryhmittäinen kustannuslaskenta toimintolaskennan periaattein Kohdentaa hoidon kustannukset tehdyn työn mukaan: perustuu sairauden tutkimiseksi tai hoitamiseksi tehtyjen toimenpiteiden (=toimintojen) kustannuspainoihin (APRpisteet) Potilasryhmittäiset tuotannon määrät lasketaan kustannuspainojen summina Jakamalla kunkin terveyskeskuksen avohoidon tuotantokustannukset kyseisen vuoden APR-pisteiden tuotantomäärällä määritetään terveyskeskuskohtainen APRpistehinta, jonka avulla jokaisen potilaan sairauden hoidolle tai potilasryhmän hoitotuotannolle yhteensä voidaan määrittää varsin tarkka, oman tuotannon määrään perustuva tuotantohinta myös euroina.

8 Toimintolaskentapohjaisen tuotteistuksen hyödyt kustannuslaskennan kannalta Helppoa työntekijöille: Ei vaadi kliinikolta muuta kuin potilaan hoidettujen ongelmien kirjaamista Helppoa talouspäällikölle: Tuotannon määrään suhteutettu hoidon (kontaktin tai koko episodin) hinta saadaan automaattisesti ilman, että tarvitsee erikseen kohdentaa hintoja välisuoritteille eri kustannuspaikoista! Parantaa tutkitusti hoitokustannusten kohdentumista tietylle sairaudelle jopa % verrattuna perinteiseen kontakteja välisuoritteina käyttävään kustannuslaskentaan. Hoitokontaktin hinta vaihtelee sen mukaan, mitä sairautta hoidetaan. Sama laskentamalli automaattisesti käytössä sekä sairauksien hoitokontakteilla ja näistä muodostuneilla hoitoepisodeilla myös erikseen kunkin potilaan saaman hoidon ja koko potilasryhmän saaman hoidon kustannusten määrityksessä à Purettavissa osuvasti ja luotettavasti myös perinteisiin välisuoritteisiin, mikäli enää tarpeen. Tarkkuus sairausryhmä-ammattiryhmäkontaktityyppi-toimintayksikkö jaoilla on aivan eri luokkaa kuin käytettäessä keskimääräistä käynnin kustannusta.

9 !1600!000!!!!!1400!000!!!!!1200!000!!!! Suurimpien*sairausryhmien*hoitokustannusten*erot*( ),*kontak.pohjaisen* tuoceistuksen*ja*toimintolaskentapohjaisen*tuoceistuksen*välillä,*keravan* tk:n*vuosituontanto*2013*!1000!000!!!!!800!000!!!!!600!000!!!!!400!000!!!!!200!000!!!!!"!!!!!! Helppohoitoiset*infek.ot* Terve*lapsi*tai*nuori* Terve*aikuinen* Muu*tuki5*ja*liikuntaelinsairaus* Vamma*tai*myrkytys* Ihosairaus* Raskaus* Mahavaivat* Selkä5*ja*kaularangan*sairaudet* Muu*neurologinen*sairaus* Diabetes* Oireet*tai*tarkemmin*määriCelemäCömät*.lat* Sydämen*rytmihäiriöt* Korva5,*nenä5*ja*kurkkutau.* Lapsen*tai*nuoren*psyyken*tai*kehityksen*häiriöt* Muu*psyyken*sairaus*tai*ongelma* Krooninen*keuhkosairaus* Päihteiden*väärinkäyCö* Naisen*virtsa5*ja*sukupuolielinsairaus* Verenpainetau.* Demen.a*tai*vanhuudenheikkous* Ääreisverenkierron*sairaudet* Kust.!kontak2määrän!mukaan,!! Kustannukset!APR:n!mukaan,!!

10 EPISODIPOTILASRYHMITYS, EPR = Toimintaprosessin kuvaus (terveydenhuollon tuote) Potilaan tietyn sairauden tai tähän liittyvien sairauksien hoitokokonaisuus (hoitoprosessi, -episodi), joka koostuu useiden eri työntekijöiden tekemistä toiminnoista (toimenpiteistä) terveydenhuollon eri portaissa Potilaan ongelma + ongelman hoitamiseksi tehdyt toiminnot = Episodipotilasryhmä (EPR- tuote) Tuotteen voimavarojen käyttö eli tuotannon määrä ilmaistaan toimintolaskennan periaattein siihen kohdistuvien toimintojen kustannuspainojen summana (kust.painot määritetty työajankäytön ja palkkakustannusten mukaan) Euromääräiset kustannukset laskettavissa tuotannon määrän mukaan

11 Alue-sote-EPR Episodipotilasryhmittelijä (EPR) yhdistää saman potilaan saman sairauden (ja siihen yhteenliittyvien sairauksien) hoidon riippumatta palvelujen tuottajasta Mukana terveyskeskuksien avotoiminta, tk-vuodeosastohoito, kuntien itse tuottamat sosiaalipalvelut (pitkäaikaislaitoshoito ja palveluasuminen sekä kotihoito), keskussairaalan avotoiminta ja osastotoiminta sekä yhteispäivystys Tuotannon määrä kuvataan euroina Esimerkkinä Eksoten kuntien alueellinen, julkinen terveyspalvelujen käyttö v Tarkemmat raportit vuodesta 2013 Alueen kokonaistuotannon vertailua myös vuosilta

12

13 SOTE-ALUEEN POTILASKIRJO Yhteensä&Eksote,&&potilaskirjo&2013,&top&25&episodipotilasryhmää Episodi 'Potilaiden' lukumäärä' 'Kustannukset,' ' 'Kustan6 nukset/' potilas' 'Sairaus6 kontaktien' lkm'yhteensä' Oireet&tai&tarkemmin&määrittelemättömät&tilat &&&&& 63&741& &&&&&&&& 81&949&172 &&&&&&&&&& 1&286 &&&&& 501&730& Pahanlaatuinen&kasvain&komplikaatioineen &&&&&&& 4&006& &&&&&&&& 13&857&870 &&&&&&&&&& 3&459 &&&&&&& 41&122& Vamma&tai&myrkytys&jälkitiloineen &&&&& 11&184& &&&&&&&& 13&072&133 &&&&&&&&&& 1&169 &&&&& 137&241& Neurologinen&sairaus&lisäsairauksineen &&&&&&& 6&561& &&&&&&&& 11&919&872 &&&&&&&&&& 1&817 &&&&& 208&837& Terve &&&&& 38&898& &&&&&&&& 11&802&603 &&&&&&&&&&&&& &955& Diabetes&ja&elinkomplikaatiot &&&&&&& 4&040& &&&&&&&&&& 7&702&198 &&&&&&&&&& 1&906 &&&&& 164&418& Sairaalahoitoa&tai&tähystystä&vaativat&vatsavaivat &&&&&&& 5&797& &&&&&&&&&& 7&494&197 &&&&&&&&&& 1&293 &&&&&&& 15&350& Dementia&tai&vanhuudenheikkous &&&&&&& 2&339& &&&&&&&&&& 5&858&258 &&&&&&&&&& 2&505 &&&&& 133&597& Määräaikaistarkastuksissa&havaitut&sairaudet&ja&oireet &&&&&&& 4&365& &&&&&&&&&& 4&264&339 &&&&&&&&&&&&& 977 &&&&&&& 32&350& Dementia&ja&vanhuudenheikkous&sekä&lisäsairaudet &&&&&&& 1&212& &&&&&&&&&& 3&936&538 &&&&&&&&&& 3&248 &&&&&&& 68&347& Aivoverenkiertohäiriö &&&&&&& 1&215& &&&&&&&&&& 3&929&554 &&&&&&&&&& 3&234 &&&&&&&&&& 9&888& Sairaalahoitoa&vaatinut&keuhkosairaus &&&&&&& 2&514& &&&&&&&&&& 3&449&792 &&&&&&&&&& 1&372 &&&&&&&&&& 8&781& TukiL&ja&liikuntaelinsairaus&ja&sen&aiheuttama&vamma&tai&nivelrikko &&&&&&& 2&183& &&&&&&&&&& 3&074&230 &&&&&&&&&& 1&408 &&&&&&& 36&475& SelkäL&ja&kaularangan&sairaudet&sekä&lisäsairaudet &&&&&&& 3&170& &&&&&&&&&& 3&041&102 &&&&&&&&&&&&& 959 &&&&&&& 25&260& Iskeeminen&sydänL&ja&aivoverenkiertosairaus &&&&&&& 1&099& &&&&&&&&&& 2&768&766 &&&&&&&&&& 2&519 &&&&&&& 16&794& Normaali&raskaus &&&&&&& 1&729& &&&&&&&&&& 2&761&618 &&&&&&&&&& 1&597 &&&&&&& 13&055& Helppohoitoiset&infektiot &&&&& 14&963& &&&&&&&&&& 2&701&011 &&&&&&&&&&&&& &996& Muu&tauti&tai&sairaus &&&&&&& 8&371& &&&&&&&&&& 2&676&154 &&&&&&&&&&&&& &947& Vakavat&infektiot &&&&&&& 2&015& &&&&&&&&&& 2&620&728 &&&&&&&&&& 1&301 &&&&&&&&&& 3&343& Helppohoitoinen&infektio,&allergia&ja&jälkitaudit &&&&&&& 4&865& &&&&&&&&&& 2&479&224 &&&&&&&&&&&&& 510 &&&&&&& 19&856& ReumaL&ja&sidekudossairaus&sekä&komplikaatiot&ja&lisäsairaudet &&&&&&& 1&637& &&&&&&&&&& 2&388&525 &&&&&&&&&& 1&459 &&&&&&& 24&848& RasvaLaineenvaihdunnan&häiriö&liitännäissairauksineen& &&&&&&& 2&338& &&&&&&&&&& 2&349&349 &&&&&&&&&& 1&005 &&&&&&& 27&527& KorvaL,&nenäL&ja&kurkkutauti&komplikaatioineen &&&&&&& 8&920& &&&&&&&&&& 2&263&577 &&&&&&&&&&&&& &941& TukiL&ja&liikuntaelinsairaus&& &&&&&&& 6&985& &&&&&&&&&& 2&204&149 &&&&&&&&&&&&& &763& Sydämen&vajaatoiminta&tai&muu&sydänsairaus &&&&&&& 2&512& &&&&&&&&&& 2&174&904 &&&&&&&&&&&&& 866 &&&&&&& 10&498& Muut&potilasryhmät&yhteensä &&&&& 85&983& &&&&&&&& 59&045&230 &&&&&&&&&&&&& 687 &&&&& 543&178& Yhteensä &&&&& 91&944& &&&&&& 261&785&096 &&&&&&&&&& 2&847 && 1&909&800& 'Hoitopäivien' lkm'yhteensä' '%'kokonais6 tuotannosta' %' diagnoosil6 lisista &&&&&& 489&322& 31,3 &&&&&&&& 13&923& 5,3 7,7 &&&&&&&& 15&566& 5,0 7,3 &&&&&&&&&& 8&006& 4,6 6,6 &&&&& &&&&&&&&&&&&&&& 28& 4,5 6,6 &&&&&&&&&& 5&465& 2,9 4,3 &&&&&&&&&& 6&632& 2,9 4,2 &&&&&&&& 18&133& 2,2 3,3 &&&&&&&&&& 2&053& 1,6 2,4 &&&&&&&&&& 5&868& 1,5 2,2 &&&&&&&& 13&783& 1,5 2,2 &&&&&&&&&& 3&785& 1,3 1,9 &&&&&&&&&& 2&397& 1,2 1,7 &&&&&&&&&& 2&517& 1,2 1,7 &&&&&&&&&& 3&110& 1,1 1,5 &&&&&&&&&& 2&337& 1,1 1,5 &&&&&&& &&&&&&&&&&&&& 806& 1,0 1,5 &&&&&&& &&&&&&&&&&&&& 124& 1,0 1,5 &&&&&&&&&& 6&752& 1,0 1,5 &&&&&&&&&& 1&986& 0,9 1,4 &&&&&&&&&& 1&436& 0,9 1,3 &&&&&&&&&& 1&949& 0,9 1,3 &&&&&&& &&&&&&&&&&&&& 581& 0,9 1,3 &&&&&&& &&&&&&&&&&&&& 235& 0,8 1,2 &&&&&&&&&& 2&765& 0,8 1,2 &&&&&&&& 57&565& 22,6 32,8 &&&&&& 667&124& 100,0

14 Keuhkosairaus+ja+allergia, ,+3+%+ Raskaus+ja+sen+ komplikaaqot, ,+3+%+ AisQnelinsairaudet, ,+2+%+ Veritaudit, ,+1+%+ Ihosairaudet, ,+2+%+ Muut+sairaudet, ,+3+%+ Nuorten+ongelmien+seuranta, ,+4+%+ Neurologiset+sairaudet, ,+16+%+ VirtsaJ+ja+sukupuolielinsairaudet, ,+4+%+ Vatsavaivat, ,+5+%+ InfekQotaudit, ,+ 5+%+ Eksoten(hoitokokonaisuuksien(kustannusjakauma(v.(2013( Kardiovaskulaarisairaudet+ja+ diabetes, ,+15+%+ Terveet, ,+7+%+ Vammat, ,+8+%+ Aikuisten+mielenterveysJ+ja+ päihdeongelmat, ,+7+ %+ TULESJsairaudet, ,+8%+ Pahanlaatuiset+kasvaimet, ,+8+%+

15 300#000#000# Eksote&vuosien&2013&ja&2014&tuotanotkustannusten&vertailu& #000#000# 58#703#675# 58#704#805# esh_vos_kust& 200#000#000# esh_avo_kust& paivystys_kust& sopa_kust& 60#262#277# 65#311#790# 150#000#000# pth_vos_kust& pth_avo_kus& 11#730#112# 12#442#040# 100#000#000# #999#407# 9#098#899# 562#077# 79#417#603# #861#056# 10#483#412# 529#971# 83#144#079# 50#000#000# 54#729#651# 18#499#366# 56#823#189# 18#906#504# 0# 1#757#561# 33#172#063# 6#720#394# 32#804#208# 12#801#578# 13#243#484# Oireet&ja&määri+elemä+ömät&.lat& Yhteensä& Oireet&ja&määri+elemä+ömät&.lat& Yhteensä& 2013& 2013& 2014& 2014&

16 Episodipotilasryhmät jaettu 18 kliiniseen hoitokokonaisuuteen

17

18 2013+;+Kardiovaskulaarisairaudet+ja+diabetes+;+reaalikustannukset+hoidon+ porrastuksen+mukaan,+ + 9"000"000" 8"000"000" 7"000"000" 6"000"000" 5"000"000" 4"000"000" kust+/+sopa+ kust+/+päivystys+ kust+/+esh_vos+ kust+/+esh_avo+ kust+/+pth_vos+ kust+/+pth_avo+ 3"000"000" 2"000"000" 1"000"000" 0" Ääreisver enkierron+ sairaudet+ Ääreisver enkierron+ sairaudet,+ ihokompli Diabetes+++ kaa5ot+ja+ sydämen+ vajaatoimi nta+ Diabetes+ ja+ elinkompli kaa5ot+ Iskeemine n+sydän;+ ja+ aivoveren kiertosair aus+ Iskeemine n+ sydänsair aus+ Rasva; aineenvai hdunnan+ häiriö+ liitännäiss airauksine en++ Sydämen+ rytmihäiri ö+ja+siitä+ johtuva+ verenkiert ohäiriö+ Sydämen+ rytmihäiri öt+ Sydämen+ vajaatoimi nta+ komplikaa 5oineen+ Sydämen+ vajaatoimi nta+tai+ Verenpain muu+ etau5+ sydänsair aus+ Verenpain etau5+ja+ val5mota u5kompli kaa5ot+ kust+/+sopa kust+/+päivystys kust+/+esh_vos kust+/+esh_avo kust+/+pth_vos kust+/+pth_avo

19 Episodipotilasryhmien hoidon vertailua kunnittain esimerkkinä diabetes v. 2013

20

21 Eksote+v.2013,+kustannukset/po7las+(DiagnoosiVomat+poisteVu) kust.+sopa/+po7las+ kust.+päivystys/+po7las+ kust.+esh+vos/+po7las+ kust.+esh+avo/+po7las+ kust.+pth+vos/+po7las+ kust.+pth+avo/+po7las Pahanla atuiset+ kasvai met+ Neurolo giset+ sairaud et+ Raskaus+ ja+sen+ komplik aa7ot+ Aikuiste n+mt9+ja+ päihdeo ngelma t+ Kardiov ask.sair audet+ja+ diabete s+ Veritau dit+ Nuorte n+ ongelmi en+ seurant a+ Vamma t+ kust.+sopa/+po7las kust.+päivystys/+po7las kust.+esh+vos/+po7las kust.+esh+avo/+po7las kust.+pth+vos/+po7las kust.+pth+avo/+po7las Virtsa9+ ja+ sukupu olielins airaude t+ Vatsava ivat+ Keuhko sairaus+ ja+ allergia+ TULES9 sairaud et+ Muut+ sairaud et+ Infek7o taudit+ Ihosaira udet+ Terveet+ Ais7neli nsairau det+

22 !90!000!! Eksote&v.&2013,&po.laiden&lkm&!80!000!!!70!000!!!60!000!!!50!000!!!40!000!! Sopa&lkm& Päivystys&lkm& Esh&vos&lkm& Esh&avo&lkm& Pth&vos&lkm& Pth&avo&lkm&!30!000!!!20!000!!!10!000!!!"!!!! Oireet& ja& määri+ elemä +ömät&.lat& Tervee t& Kardio vask.sa iraudet& Infek. Vamm ja& diabet es& otaudit& at& TULESA sairaud et& Neurol ogiset& sairaud et& Ais.ne linsaira udet& Vatsav aivat& Aikuist en&mta& ja& päihde ongel mat& Ihosair audet& VirtsaA& ja& sukupu olielins airaud et& Muut& sairaud et& Keuhk osairau s&ja& allergia& Nuorte n& ongel mien& seuran ta& Pahanl aatuise t& kasvai met& Raskau s&ja&sen& kompli kaa.ot& Sopa&lkm& 5&129&& 3&805&& 1&959&& 314&& 2&688&& 783&& 2&667&& 236&& 243&& 779&& 509&& 394&& 80&& 310&& 57&& 354&& 3&& 303&& Päivystys&lkm& 2&290&& 114&& 4&780&& 5&615&& 7&223&& 2&475&& 4&002&& 737&& 2&761&& 1&520&& 561&& 1&862&& 6&767&& 1&775&& 429&& 855&& 100&& 367&& Esh&vos&lkm& 3&653&& 12&& 2&763&& 1&411&& 1&887&& 1&387&& 1&896&& 272&& 1&670&& 964&& 203&& 1&033&& 166&& 730&& 276&& 1&217&& 1&294&& 167&& Esh&avo&lkm& 14&627&& 3&687&& 7&676&& 2&478&& 4&874&& 7&550&& 6&305&& 5&973&& 4&345&& 5&210&& 1&654&& 3&459&& 2&574&& 2&523&& 2&796&& 3&703&& 2&083&& 592&& Pth&vos&lkm& 335&& 2&& 594&& 268&& 425&& 248&& 903&& 11&& 99&& 179&& 40&& 193&& 20&& 125&& 1&& 265&& 1&& 67&& Pth&avo&lkm& 57&028&& 33&558&& 12&659&& 17&429&& 10&341&& 13&694&& 7&389&& 7&151&& 5&234&& 3&766&& 8&851&& 4&767&& 1&433&& 4&468&& 5&276&& 1&284&& 1&991&& 1&135&& Veritau dit&

23

24 !3000!000!! Eksoten!kun?en!asukkaiden!sairauksien!hoidon!kustannukset!/!1000!asukasta!( )!vertailu!v.2013!!2500!000!!!2000!000!!!1500!000!!!1000!000!!!500!000!!!"!!!!!635!490!!!840!777!!!524!125!!!89!714!!!79!009!!!526!107!!!663!765!!!83!675!!!397!351!!!513!144!!!314!134!!!522!212!!!51!676!!!492!055!!!104!163!!!93!372!!!228!856!!!100!751!!!440!981!!!82!133!!!418!728!!!423!916!!!429!429!!!504!572!!!543!109!!!477!353!!!328!119!!!448!833!!!493!131!!!389!668!!!485!835!!!371!988!!!423!001!!!358!458!!!6!897!!!433!477!!!331!907!!!149!438!!!23!474!!!124!943!!!510!959!!!290!231!!!325!644!!!357!279!!!452!826!!!308!063!!!320!298!!!306!449!!!lappeenranta!!!lemi!!!luumäki!!!parikkala!!!rautjärvi!!!ruokolah?!!!savitaipale!!!taipalsaari!! kust.!pth!avo!/1000as! kust.!pth!vos/1000as! kust.!esh!avo/1000as! kust.!esh!vos/1000as! kust.!päivystys/1000as! kust.!sopa/1000as!

25 3$000$000$ Eksoten(kun5en(sote?kustannusten(vertailu(hoidon(portaan(mukaan(vv.(2013?14((kustannukset( /1000(asukasta)( 2$500$000$ 2$000$000$ 1$500$000$ kust1000as(/(päivystys( kust1000as(/(pth(sopa( kust1000as(/(esh(vos( kust1000as(/(esh(avo( kust1000as(/(pth(vos( kust1000as(/(pth(avo( 104$163$ 113$208$ 103$193$ 100$751$ 397$350$ 400$045$ 255$475$ 314$134$ 89$714$ 524$125$ 522$212$ 92$771$ 370$189$ 517$909$ 93$372$ 663$765$ 68$351$ 458$972$ 79$009$ 635$490$ 513$144$ 67$602$ 602$368$ 551$438$ 51$676$ 526$107$ 50$565$ 376$730$ 85$799$ 83$675$ 907$570$ 840$776$ 492$055$ 523$227$ 82$133$ 101$097$ 198$766$ 1$000$000$ 418$728$ 414$772$ 429$429$ 432$215$ 543$109$ 555$239$ 423$916$ 502$123$ 504$572$ 571$257$ 440$981$ 428$552$ 448$833$ 458$691$ 477$353$ 503$911$ 228$856$ 328$119$ 360$628$ 500$000$ 493$131$ 525$548$ 521$309$ 485$835$ 358$458$ 294$147$ 149$438$ 104$620$ 23$474$ 49$437$ 290$231$ 279$730$ 325$644$ 366$325$ 357$279$ 336$673$ 389$668$ 460$629$ 6$897$ 21$848$ 510$959$ 506$842$ 371$988$ 218$159$ 452$826$ 460$207$ 486$765$ 423$001$ 433$477$ 361$877$ 331$907$ 301$937$ 124$943$ 137$315$ 308$063$ 318$295$ 320$298$ 348$984$ 306$449$ 340$231$ 0$ Lappeenranta( Lappeenranta( Lemi( Lemi( Luumäki( Luumäki( Parikkala( Parikkala( Rautjärvi( Rautjärvi( Ruokolah5( Ruokolah5( Savitaipale( Savitaipale( Taipalsaari( Taipalsaari( 2013( 2014( 2013( 2014( 2013( 2014( 2013( 2014( 2013( 2014( 2013( 2014( 2013( 2014( 2013( 2014(

26 3"000"000" Alueellisten&soteEPR&hoitokustannusten&vertailu&v.&2013,&kustannukset&/&1000&asukasta& &(huom.&tuotannon&rajaus&vaihtelee)& 2"500"000" 2"000"000" kust&/&päivystys& 1"500"000" 1"000"000" kust&/&sopa& kust&/&esh&vos& kust&/&esh&avo& kust&/&pth&vos& kust&/&pth&avo& 500"000" 0" Oireet&tai& määri*elemä*ömät& -lat& Yhteensä& Oireet&tai& määri*elemä*ömät& -lat& Yhteensä& Oireet&tai& määri*elemä*ömät& -lat& Yhteensä& Oireet&tai& määri*elemä*ömät& -lat& Yhteensä& Oireet&tai& määri*elemä*ömät& -lat& Eksote& Eksote& Etelä5Savo& Etelä5Savo& Jyväskylä& Jyväskylä& Joensuu& Joensuu& Kerava& Kerava& Yhteensä&

27 Lisätietoja

Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > Footer Page 1

Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > Footer Page 1 Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > Footer 16.2.2017 Page 1 Miksi ryhmittelyn pitää olla kliinisesti mielekäs, jotta se antaa kuvan potilaiden terveysongelmista? Esimerkkinä Diabetes

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Terveyskeskusten avotoiminnan tuotteistaminen Mikä on tuotteistus?

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola

Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla. Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Diabeteksen hoidon vertailu APR:n avulla Outi Elonheimo Dosentti, LKT 19.5.2010 APR-benchmarking-seminaari Kouvola Kaksi tarkastelutapaa 1. ASL-sairausryhmittäinen 1 kk aineisto Kuvaa kuukauden otoksen

Lisätiedot

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Esimerkki avohoidon nykyisestä tilastoinnista Perusterveyden

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot

Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen

Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen Kahdesta yhdeksi APR/EPR- ja pdrg-ryhmittelijöiden yhdistäminen Anne Puumalainen ja Virpi Pitkänen 1.12.2016 Kotka DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2016 Page 1 Virpi Pitkänen, Anne Puumalainen Tapahtunutta FCG:n

Lisätiedot

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus Tuotteistus/potilasryhmitys terveydenhuollossa! Tuotteistuksella ymmärretään monentasoisia asioita yksittäiset toimenpiteet

Lisätiedot

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari tuotteistus Hiiden terveyskeskusten toimintakäytäntöjen kehittämishanke Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari Lähtökohta! Lohjan perusturvalautakunta 20.8.2003: Perusturvakeskus käynnistää välittömästi

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

Asiakasryhmittelyllä palveluketjun tuottavuus näkyväksi FinDRG-hanke

Asiakasryhmittelyllä palveluketjun tuottavuus näkyväksi FinDRG-hanke Asiakasryhmittelyllä palveluketjun tuottavuus näkyväksi FinDRG-hanke Petra Kokko, toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy Sote-johdon neuvottelupäivät, Kuntatalo 14.2.2017 15.2.2017 Page 1 Sisältö: Petra Kokko

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Asiakasryhmittelyllä ryhtiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen

Asiakasryhmittelyllä ryhtiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen Asiakasryhmittelyllä ryhtiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen Erityisasiantuntijat Anne Puumalainen Virpi Pitkänen Elina Hermiö FCG Konsultointi www.sotetieto.fi 25.9.2018 Page 1 Asiakasluokittelut:

Lisätiedot

STAR Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmittelyt

STAR Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmittelyt Anne Puumalainen, Virpi Pitkänen, FCG Konsultointi Oy STAR Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasryhmittelyt DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2017 Anne Puumalainen, Virpi Pitkänen FCG Konsultointi Oy 12.12.2017

Lisätiedot

pdrg- ja EPR-ryhmittelijän ajankohtaiset

pdrg- ja EPR-ryhmittelijän ajankohtaiset pdrg- ja EPR-ryhmittelijän ajankohtaiset DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2017 Aulanko, Hämeenlinna Virpi Pitkänen ja Anne Puumalainen 30.11.2017 Page 1 Kohti yhtenäistä ja vertailtavaa tietoa Asiakaskeskeistä,

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja professori 17.2.2016 Rakenteellisesta toiminnalliseen integraatioon Rakenteellinen integraatio -> mahdollistaa,

Lisätiedot

Esper Esso Etelä-Savo

Esper Esso Etelä-Savo Esper Esso Etelä-Savo 29.1.2014 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus ja visio www.esshp.fi 2 ESSO-hanke: pth-yksikkö ja kunnat 1. Alueellinen sosiaali ja kriisipäivystys 2. Alueellinen kuntoutusprosessi

Lisätiedot

Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä?

Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä? Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä? Porvoo 9.2.2011 Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Tilaajapäällikkö Kouvola/terveyspalvelut 9.2.2011 Kati Myllymäki 1 Esityksen rakenne Kouvolan tuotteistaminen

Lisätiedot

Asiakas- ja potilasryhmitykset

Asiakas- ja potilasryhmitykset Asiakas- ja potilasryhmitykset Outi Elonheimo Dosentti, LKT Tutkimusjohtaja, FCG Konsultointi 7.9.2016 FinDRG-verkostohankkeen kick off 8.9.2016 Page 1 Miten potilasryhmitys (tuotteistus) tehdään terveydenhuollossa?

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11. TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.2009 DIAGNOSIS RELATED GROUPS Diagnooseihin, toimenpiteisiin ikään, sukupuoleen,

Lisätiedot

Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelut. APR -tietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen johtamisessa

Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelut. APR -tietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen johtamisessa Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelut APR -tietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen johtamisessa Avohoidon potilasryhmitys ja sen käyttö Terveyskeskuksen toiminnan

Lisätiedot

Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot

Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot Hiiden terveyskeskusten seurantatiedot Seurantaseminaari 31.1.27 Toiminnan tarkastelu! 1 suurinta potilasryhmää (papr-ryhmää) Aineistona koko terveyskeskuksen aineisto! Seurantaan valitut sairausryhmät

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

EPR- analyysi raportti. kasteesso. hankejohtaja Jarmo Lappalainen

EPR- analyysi raportti. kasteesso. hankejohtaja Jarmo Lappalainen EPR- analyysi raportti kasteesso hankejohtaja Jarmo Lappalainen 1. Johdanto ESSO-hankkeen keskeisenä osatavoitteena oli palveluketjujen ja palveluiden sujuvuuteen liittyvien keskeisten haasteiden löytäminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999. va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp

TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999. va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp Tietohallinto operatiivisen toiminnan tukena SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

Terveyskeskusten tuottavuus - Kuinka sitä tulee tutkia ja miksi se tarjoaa edellytykset tehokkaampaan tuotantoon?

Terveyskeskusten tuottavuus - Kuinka sitä tulee tutkia ja miksi se tarjoaa edellytykset tehokkaampaan tuotantoon? Terveyskeskusten tuottavuus - Kuinka sitä tulee tutkia ja miksi se tarjoaa edellytykset tehokkaampaan tuotantoon? Timo Seppälä VTT (kansantaloustiede), erikoistutkija Kuntamarkkinat 14.9.2011 GOVERNMENT

Lisätiedot

Classification system for outpatient services Kati Myllymäki Reykjavik 20.5.2016

Classification system for outpatient services Kati Myllymäki Reykjavik 20.5.2016 Classification system for outpatient services Kati Myllymäki Reykjavik 20.5.2016 South-Savo Reykjavik 2425 km Oslo 1 200 km Stockholm 700 km Tallinna 350 km Moscow 900 km London 2 500 km Bruxelles 2 200

Lisätiedot

Arvoperusteinen tuotteistus - FinDRG

Arvoperusteinen tuotteistus - FinDRG Arvoperusteinen tuotteistus - FinDRG Kuntamarkkinat, Helsinki 14.9.2017, toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy 14.9.2017 Page 1 Tuotteistaminen Tuotteistaminen tai tuotteistus sisältää palvelujen määrittelyä,

Lisätiedot

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 26.10.2011 KÄYNTISYYTIEDOT Reason for encounter Diagnosis ICPC ICD-10 Potilaan ilmaisema käynnin

Lisätiedot

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa Terveydenhuollon Atk-päivät 2014 21.5.2014 Jyväskylä Petra Kokko Toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy FINNISH CONSULTING

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

SOTE-tieto tuottajan näkökulmasta Kati Myllymäki johtajaylilääkäri kehittämisyksikön johtaja ESSOTE

SOTE-tieto tuottajan näkökulmasta Kati Myllymäki johtajaylilääkäri kehittämisyksikön johtaja ESSOTE SOTE-tieto tuottajan näkökulmasta Kati Myllymäki 16.9.2016 johtajaylilääkäri kehittämisyksikön johtaja ESSOTE ESSHP >>> ESSOTE PTH+ ESH+ SOS shp perussopimuksen muutos 1.3.2016 fuusio1.1.2017 (jäsenkuntien

Lisätiedot

Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta

Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta Miksi julkisten palvelujen tuottavuutta kannattaa tutkia? - Valtion kysyntä ja VATT:n tarjonta Ylijohtaja Aki Kangasharju GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT) FORS-seminaari, Tieteiden talo,

Lisätiedot

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Tietoa Luumäen kunnasta Vajaa 5000 asukasta 3000 vapaa-ajan asuntoa Useita kyliä, 2 isompaa taajamaa, hallinnollinen keskus

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Yksikkö- vai todelliset palvelujen kustannukset

Yksikkö- vai todelliset palvelujen kustannukset Yksikkö- vai todelliset palvelujen kustannukset Kirsi Kinnunen Controller, TtM Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote numeroina Budjetti 0.7 miljardia euroa Noin 170 000

Lisätiedot

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Avohoidon potilasryhmitys, APR Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Versio 4.0 12.5.2008 APR Avohoidon potilasryhmitys Yleistä APR on DRG Medicals Systems Oy:n (DMS) luoma

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki Esityksen sisältö Terveyden määritelmä Avainasiakkuudet Kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Alueellinen ohjaus tiedolla johtaminen käytännössä Case Keski-Suomi esimerkkien valossa

Alueellinen ohjaus tiedolla johtaminen käytännössä Case Keski-Suomi esimerkkien valossa Alueellinen ohjaus tiedolla johtaminen käytännössä Case Keski-Suomi esimerkkien valossa Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.2.2016 Kuntatalo Jyväskylään rakennetaan täysin

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum 14.2.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Miika Linna, FCG, Aalto yliopisto 14.9. 2016 22.9.2016 Page 1 Lähtökohdat mitä alueellisilla

Lisätiedot

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa NHG Audit Oy, Mervi Kauppila, mervi.kauppila@nhaudit.fi 19.01.2010 NHG Audit Oy NHG Audit Oy on osa Nordic Healthcare Groupia, joka on Suomen johtava

Lisätiedot

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta Postanalytiikka ja tulosten Veli Kairisto dosentti, kliinisen kemian ja hematologisten laboratoriotutkimusten erikoislääkäri kliininen diagnoosi tulkittu löydös päätös kliininen taso suhteutus viitearvoihin

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen?

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Joonas Sakki, tutkija RAI-seminaari 4.4.2013 4.4.2013 Joonas Sakki, Ikäihmisten

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2009

Sairaaloiden tuottavuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2009 Sjukhusens produktivitet 2009 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012

Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy 14.11.2012 Episodin muodostuksen periaatteet pdrg luokittelussa Liisa Klemola tuotepäällikkö FCG Tietojohtaminen Oy Käsitteitä Episodi= Yhden potilaan 1 ongelma ja kaikki siihen liittyvät hoitotapahtumat ja/tai kontaktit

Lisätiedot

Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus

Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus Leena Mänttäri 1 Potilas- ja terveyskertomuksen historiaa Potilaskertomus on kehittynyt yksittäisen lääkärin tekemien

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Alueellisen hoitoepisoditiedon hyödyntäminen

Alueellisen hoitoepisoditiedon hyödyntäminen Alueellisen hoitoepisoditiedon hyödyntäminen DRG-päivät 3.12.2015 Lahti Tuuli Pajunen & Mika Keinänen, FCG Datawell Oy 3.12.2015 Page 1 Esityksen sisältö Alueellinen potilastason hoitoepisoditieto Esimerkki

Lisätiedot

Miksi tutkia terveyskeskusten tuottavuutta? Tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Miksi tutkia terveyskeskusten tuottavuutta? Tavoitteet ja toimintasuunnitelma Miksi tutkia terveyskeskusten tuottavuutta? Tavoitteet ja toimintasuunnitelma Timo Seppälä VTT, erikoistutkija Terveyskeskusten tuottavuus tutkimushanke, aloitusseminaari GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC

Lisätiedot

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Eeva Leino, neurol erl, kuntoutuksen dos, Kuntoutusylilääkäri Tays Hoidon vaikuttavuus riippuu Diagnoosin ja hoitomenetelmien

Lisätiedot

Hetu-perusteisen laskennan toteutus Siun sotessa

Hetu-perusteisen laskennan toteutus Siun sotessa Hetu-perusteisen laskennan toteutus Siun sotessa Kirsi Kinnunen Controller, TtM 25.01.2018 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sisältö Sote-tietopaketit Siun sotessa Suoritteiden

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopat

Sairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopat Sairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopat Hennamari Mikkola, dosentti, KTT Terveysturvan tutkimuksen päällikkö, Kelan tutkimusosasto 05.03.2014 Terveydenhuollon rahoitus Suomessa 1995-2011 (17

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma

Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma Olli Halminen HEMA Institute Aalto University School of Science Olli Halminen DI (2016), Aalto-yliopisto Tekn.kand.

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2010 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Terv.huollon Yhteensä 2009 2008 liikenne kulj. kulj. kulj.

Lisätiedot

Vertailukelpoinen kustannuspaino yli palvelurakenteen?

Vertailukelpoinen kustannuspaino yli palvelurakenteen? Vertailukelpoinen kustannuspaino yli palvelurakenteen? Rauha Heikkilä RAI-vertailukehittämisen seminaari 29.9.2012, Messukeskus 1.10.2012 THL 1 Yhtenäinen iäkkäiden palveluiden voimavaratarveluokitus läpi

Lisätiedot

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta

LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006. TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta LÄHIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Maaseudun PARAS -seminaari 27.11.2006 TtL, Seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunta Oulunkaaren seutukunta ja Vaala Kuntien väkiluku 30.6.2006

Lisätiedot

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa 29.8.2014 Akateeminen terveyskeskus Tieteestä toiminnaksi Akateeminen terveyskeskus Ensimmäinen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla Epshp tbc-hoidon toimintaohjeet THL:n suositus kontaktiselvityksestä Lainsäädäntö Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla www. linkit Tuberkuloosipotilaan tunnistaminen pth:ssa

Lisätiedot

pdrg ja ddrg Järvenpäässä Eeva Ketola, LT, emba, johtajalääkäri, Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus

pdrg ja ddrg Järvenpäässä Eeva Ketola, LT, emba, johtajalääkäri, Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus pdrg ja ddrg Järvenpäässä Eeva Ketola, LT, emba, johtajalääkäri, Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus 4.12.2015 Perusterveydenhuollon toiminnan ja talouden koordinointi: tuotteistuksella väestön

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

FinDRG ja tuloksellisuuden arviointi. Miika Linna

FinDRG ja tuloksellisuuden arviointi. Miika Linna 6.9.2016 FinDRG ja tuloksellisuuden arviointi Miika Linna 7.9. 2016 6.9.2016 Lähtökohdat mitä tuloksellisuudella tarkoitetaan (FinDRG-hanke)? Tuloksellisuus = tuottavuus, vaikuttavuus, laatu Miten nämä

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Medinet- hoitopalvelu siellä missä potilas on. Teknologiasta Terveyshyötyä-seminaari 28.2.2013 ville.salaspuro@mediconsult.fi

Medinet- hoitopalvelu siellä missä potilas on. Teknologiasta Terveyshyötyä-seminaari 28.2.2013 ville.salaspuro@mediconsult.fi Medinet- hoitopalvelu siellä missä potilas on Teknologiasta Terveyshyötyä-seminaari 28.2.2013 ville.salaspuro@mediconsult.fi Miten haluamme tukea suomalaista terveydenhuoltoa Mediatri-Medinet-ratkaisulla

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntalaisen hoitoketju haltuun pdrg-tuotteistuksen avulla

Kuntalaisen hoitoketju haltuun pdrg-tuotteistuksen avulla Kuntalaisen hoitoketju haltuun pdrg-tuotteistuksen avulla - alueellisen terveydenhuollon hoitoepisodien kartoitus pdrg-ryhmittelyllä 11.9.2014 klo 14 Virpi Pitkänen Mika Keinänen 11.9.2014 Sivu 1 FINNISH

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku

Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku 5.2.2019 klo 9:05-9:15 Juha Markkula, LT Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, unilääketieteen erityispätevyys Apulaisylilääkäri, TYKS Uni- ja hengityskeskus/

Lisätiedot

VERTIKAALINEN INTEGRAATIO TERVEYDENHUOLLOSSA

VERTIKAALINEN INTEGRAATIO TERVEYDENHUOLLOSSA VERTIKAALINEN INTEGRAATIO TERVEYDENHUOLLOSSA MITÄ ON VERTIKAALINEN INTEGRAATIO? Kun yritys on vastuussa kahdesta toiseensa liittyvästä peräkkäisestä arvoketjuprosessin tuotantovaiheesta Integrointi taaksepäin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 Keski-Suomen maakunnan väestörakenne ja väestöennuste vuodesta 2014 vuosiin 2030 ja 2040. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot Keski-Suomen maakunnassa vuonna

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Hämeenlinnaan DRG-käyttäjäpäivät Hanna Narsakka Projektipäällikkö, Kehittämisyksikkö

Tervetuloa Hämeenlinnaan DRG-käyttäjäpäivät Hanna Narsakka Projektipäällikkö, Kehittämisyksikkö Tervetuloa Hämeenlinnaan DRG-käyttäjäpäivät 30.11.2017 Hanna Narsakka Projektipäällikkö, Kehittämisyksikkö Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 2 Kuntalaskutus Khshp:ssä Kiinteät vuosisopimukset Jäsenkuntien

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015. Sirkka Keikkala

Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015. Sirkka Keikkala Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Sirkka Keikkala ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT (euroa) 2011-2014 JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE Keski-Suomen shp Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut 2011-

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot