Jäsenkuntaraportointi. Huhtikuu 2019

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenkuntaraportointi. Huhtikuu 2019"

Transkriptio

1 Jäsenkuntaraportointi Huhtikuu 2019

2 Sisällysluettelo Dia 4: yleistä raporteista ja ennusteen laskentaperiaatteesta Dia 5: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 6: maksuosuustoteuman vertailu Dia 7: maksuosuusennusteen vertailu Dia 8: erityismaksuosuudet Dia 9: lukuohje erikoissairaanhoidon ja päivystyksen suoritetaulukkoon (dia 10 + jäsenkuntakohtaiset vastaavat diat) Dia 10: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon suoritteet yhteensä Dia 11: erikoissairaanhoidon asiakaspalveluostojen kumulatiivinen toteuma (huom. vertailukelpoinen edelliseen vuoteen vasta syyskuun raportoinnista eteenpäin)

3 Sisällysluettelo Dia 12: Lukuohje kuntakohtaiseen maksuosuustoteuma -taulukkoon Kuntakohtaiset diat: Yhteenveto toteutuneista kumulatiivisista kustannuksista palvelukokonaisuuksittain; yhtymä yhteensä ja jäsenkunta (lukuohje dialla 12) Maksuosuustoteuman vertailu Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon suoritemäärät (lukuohje dialla 9) Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen asiakaspalveluostojen suoritemäärä Peruspalvelujen oman palvelutuotannon suoritemäärät Peruspalvelujen asiakaspalveluostojen suoritemäärät

4 Yleistä raporteista ja ennusteen laskentaperiaatteista Laskutus oli tietojärjestelmäongelmista johtuen jäljessä vuonna Tästä johtuen toteutuneet nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia. Tietojen vertailtavuus paranee kohti loppuvuotta mentäessä. Ennuste lasketaan siten, että toimialojen antamat ennusteet jaetaan ensin maksuosuuskokonaisuuksille (erikoissairaanhoito, peruspalvelut, päivystys, ensihoito, ympäristöterveydenhuolto). Esimerkiksi erikoissairaanhoidon toimintaa on kolmella eri toimialalla. Palvelulle näin laskettu kokonaismaksuosuusennuste jaetaan jäsenkunnille alkuvuoden toteutuneen palvelunkäytön suhteessa. Jos jäsenkunnan asukkaiden palvelunkäytön profiilissa tapahtuu muutoksia loppuvuoden aikana, ennuste ei tätä pysty huomioimaan. Erikoissairaanhoidon ennusteessa on huomioitu myös erityismaksuosuudet (kalliin hoidon tasaus ja potilasvahinkovakuutuksen vastuun lisäys). Kalliin hoidon tasaus lasketaan vain toteutuneista kustannuksista (ei ennusteta loppuvuotta). Potilasvahinkovakuutuksen vastuun lisäys on huomioitu talousarvion mukaisena.

5 Maksuosuuskohtaiset palvelujen käytön nettokustannukset Erikoissairaanhoito Päivystyskeskus Ensihoitokeskus Jäsenkunta TP 2018 TA 2019 TOT TPE 2019 TPE/TA % TPE/TP % TP 2018 TA 2019 TOT TPE 2019 TPE/TA % TPE/TP % TP 2018 TA 2019 TOT TPE 2019 TPE/TA % TPE/TP % Asikkala ,7 % 99,6 % ,3 % 113,2 % ,5 % 106,4 % Hartola ,7 % 103,9 % ,5 % 109,6 % ,1 % 106,3 % Heinola ,3 % 103,9 % ,1 % 112,8 % ,6 % 106,3 % Hollola ,3 % 108,8 % ,5 % 117,1 % ,6 % 90,6 % Iitti ,3 % 102,8 % ,6 % 123,3 % ,0 % 106,4 % Kärkölä ,1 % 107,4 % ,7 % 123,1 % ,9 % 101,1 % Lahti ,3 % 102,9 % ,5 % 114,8 % ,1 % 110,6 % Myrskylä ,6 % 105,1 % ,6 % 116,7 % ,4 % 104,9 % Orimattila ,2 % 107,9 % ,3 % 116,0 % ,1 % 106,8 % Padasjoki ,7 % 98,8 % ,2 % 118,7 % ,0 % 106,2 % Pukkila ,8 % 100,0 % ,3 % 112,1 % ,4 % 103,2 % Sysmä ,7 % 98,1 % ,7 % 118,1 % ,3 % 106,2 % Yhteensä ,1 % 103,8 % ,0 % 115,4 % ,9 % 106,7 % Erikoissairaanhoidon ja Päivystyskeskuksen kokonaiskustannusten toteumat perustuvat kirjanpidon toteutuneisiin nettokustannuksiin. Toteuman kuntakohtainen jako on oman toiminnan osalta laskettu hinnaston mukaisen käytön suhteessa. Asiakaspalvelujen ostot on huomioitu toteuman mukaisena. Erikoissairaanhoidon ennusteen kuntakohtainen jako on oman toiminnan osalta laskettu hinnaston mukaisen käytön suhteessa. Asiakaspalvelujen ostojen osalta ennuste on laskettu toteuman suhteessa. Erikoissairaanhoidon ennuste sisältää myös erityismaksuosuudet. Päivystyskeskuksen ennuste on jaettu kunnittain hinnaston mukaisen käytön suhteessa. Ensihoitokeskuksen kokonaiskustannusten toteuma perustuu kirjanpidon toteutuneisiin nettokustannuksiin. Ennusteen kuntakohtainen jako on laskettu toteuman suhteessa. Jäsenkunta TP 2018 TA 2019 TOT TPE 2019 TPE/TA % TPE/TP % TP 2018 TA 2019 TOT TPE 2019 TPE/TA % TPE/TP % TP 2018 TA 2019 TOT TPE 2019 TPE/TA % TPE/TP % TP 2018 TP 2018 TA 2019 TOT TPE 2019 TPE/TA % TPE/TP % Asikkala ,5 % 97,4 % ,3 % 110,2 % ,1 % 99,0 % ,1 % 99,8 % Hartola ,2 % 91,7 % ,4 % 102,6 % ,1 % 95,5 % ,1 % 96,2 % Heinola ,8 % 105,4 % ,0 % 104,6 % ,0 % 106,9 % Hollola ,7 % 106,1 % ,2 % 116,8 % ,9 % 107,3 % ,9 % 108,3 % Iitti ,2 % 103,8 % ,7 % 104,2 % ,7 % 105,0 % Kärkölä ,7 % 114,0 % ,6 % 120,0 % ,7 % 112,0 % ,7 % 113,0 % Lahti ,8 % 104,4 % ,9 % 104,4 % ,9 % 105,4 % Myrskylä ,2 % 91,0 % ,4 % 152,5 % ,9 % 97,0 % ,9 % 97,8 % Orimattila ,5 % 98,2 % ,6 % 92,4 % ,3 % 102,0 % ,3 % 102,9 % Padasjoki ,9 % 90,9 % ,1 % 60,4 % ,9 % 93,9 % ,9 % 94,5 % Pukkila ,3 % 111,2 % ,4 % 97,8 % ,1 % 107,4 % ,1 % 108,2 % Sysmä ,9 % 99,2 % ,1 % 100,3 % ,1 % 102,3 % Yhteensä ,6 % 103,2 % ,2 % 105,0 % ,4 % 104,0 % ,4 % 105,0 % Peruspalvelujen kokonaiskustannusten toteuma perustuu kirjanpidon toteutuneisiin nettokustannuksiin. Kuntakohtainen jako on laskettu Numerus-ohjelman kautta. Ennusteen kuntakohtainen jako on laskettu toteuman suhteessa. Ympäristöterveydenhuollon kokonaiskustannusten toteuma perustuu kirjanpidon toteutuneisiin nettokustannuksiin. Kuntakohtainen jako on laskettu hinnaston mukaisen käytön suhteessa. Ennusteen kuntakohtainen jako on laskettu toteuman suhteessa. TA 2019 on jaettu eri maksuosuuksiin TP 2018 suhteessa. Peruspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Palvelunkäyttö yhteensä Satunnaiset tuotot Palvelunkäyttö ja satunnaiset tuotot yhteensä

6 Koko hyky: Maksuosuustoteuman vertailu

7 Koko hyky: Maksuosuusennusteen vertailu

8 Erityismaksuosuudet Kalliiden hoitojen ylitysmäärä Asukaslukuperusteinen kalliin hoidon kuntaosuus Jäsenkunta vastuun lisäys tai hyvitys (-) Asikkala Hartola Heinola Hollola Iitti Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Yhteensä Kalliin hoidon raja on euroa. Kalliin hoidon tasaus Potilasvahinkovakuutuksen Erityismaksuosuudet ovat mukana erikoissairaanhoidon ennusteessa. Kalliin hoidon tasaus on laskettu toteuman mukaan. Potilasvahinkovakuutuksen vastuun lisäyksen kokonaissumma on talousarvion mukainen. Kuntakohtainen jako tehdään asukasluvun suhteessa. TP ennuste erityismaksuosuus: maksuunpano (+)

9 Lukuohje erikoissairaanhoidon ja päivystyskeskuksen suoritetaulukkoon Erikoissairaanhoidon oman toiminnan suoritetaulukossa on esillä oman toiminnan volyymit tuoteryhmittäin: DRG-jaksot kuvaavat somaattisten erikoisalojen vuodeosastojen ja päiväkirurgian erikoisalahoitojaksojen lukumäärää Käynnit somatiikka kuvaavat somaattisten erikoisalojen kuntalaskutettavien poliklinikkakäyntien lukumäärää Laskutusperusteiden hoitopäivät somatiikka kuvaavat somaattisten erikoisalojen vuodeosastojen muiden kuin DRG-tuotteiden lukumäärää. Näitä ovat hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät sekä oman tuotteistuksen mukaiset päiväkirurgiset tuotteet (hinnastossa tuote DP039O mykiön leikkaus, normaali, toispuoleinen, lyhyt hoito) Käynnit psykiatria kuvaavat psykiatristen erikoisalojen kuntalaskutettavien poliklinikkakäyntien lukumäärää Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria kuvaavat psykiatristen erikoisalojen vuodeosastojen hoitopäivien lukumäärää Päivystyskeskuksen oman toiminnan suoritetaulukossa on esillä oman toiminnan volyymit tuoteryhmittäin: Päivystyskäynnit kuvaavat kuntalaskutettavien Akuutti24 erikoissairaanhoidon päivystyksen käyntien lukumäärää Hammaspäivystyskäynnit kuvaavat kuntalaskutettavien Akuutti24 suun päivystyksen käyntien lukumäärää Päivystysosaston hoitopäivät kuvaavat päivystysosaston (POS ja Akkuna) kuntalaskutettavien hoitopäivien lukumäärää Kotisairaalakäynnit kuvaavat kuntalaskutettavien Akuutti24 kotisairaalakäyntien lukumäärää. Kotisairaalatoiminta siirtyi Akuutti24:ään 10/2018, joten vertailutiedot edelliseen vuoteen on saatavissa vain loppuvuoden 2018 ajalta Suoritteiden lukumäärissä on kuluvan vuoden kumulatiivisen toteuman (2019/x kpl) lisäksi vertailut koko viime vuoteen (2018/12 kpl) ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (2018/x kpl) sekä kappaleina (muutos kpl) että prosentteina (muutos %). Suoritteiden lukumäärät ovat täydentävä lisätieto erikoissairaanhoidon ja päivystyskeskuksen maksuosuustietoihin. Maksuosuuden jakautuminen jäsenkunnille oman tuotannon osalta perustuu hinnaston mukaiseen käyttöön (lukumäärät * yksikköhinta). Suoritteiden lukumäärät eri tuoteryhmien välillä eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään (esimerkiksi DRG-jaksot ja käynnit somatiikka ovat hinnaltaan ja kustannuksiltaan erimittaiset).

10 Erikoissairaanhoito & päivystyskeskus, kaikki suoritteet (oma toiminta) (lukuohje dialla 6) Kaikki kunnat 2018/12 (kpl)* 2018/4 (kpl) 2019/4 (kpl) Muutos (kpl) Muutos (%) Erikoissairaanhoito oma toiminta DRG-jaksot ,7 % Käynnit somatiikka ,5 % Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka ,2 % Käynnit psykiatria ,5 % Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria ,1 % Päivystyskeskus oma toiminta Päivystyskäynnit ,3 % Hammaspäivystyskäynnit ,1 % Päivystysosaston hoitopäivät ,9 % Kotisairaalakäynnit *Laskun päivämäärän mukaiset tiedot 2018/12

11 ESH Asiakaspalveluostot ESH-ostopalvelut ('18 & '19) 04/'18 04/'19 Muutos ( ) %-Muutos 04/'18 osuus 04/'19 osuus Asikkala % 4 % 3 % Hartola % 2 % 2 % Heinola % 15 % 12 % Hollola % 10 % 14 % Iitti % 2 % 4 % Kärkölä % 3 % 3 % Lahti % 52 % 49 % Myrskylä % 1 % 1 % Orimattila % 5 % 8 % Padasjoki % 1 % 1 % Pukkila % 1 % 1 % Sysmä % 3 % 3 % Muut % 0 % 0 % Grand Total % 100 % 100 % *Vertailuvuoden luvut ovat vertailukelpoisia vasta 09/2019 alkaen johtuen sädehoitoyksikön siirtymisestä TAYS:ilta HUS:ille. Toimittajittain, top 5 04/'19 % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP % PIRKANMAAN SHP/TAYS % NIUVANNIEMEN SAIRAALA % KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIR % POHJOIS-SAVON SHP/KYS % Muut toimittajat yht % Yhteensä % Toimittajittain, top 5 04/'18 % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP % PIRKANMAAN SHP/TAYS % NIUVANNIEMEN SAIRAALA % VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITO % KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIR % Muut toimittajat yht % Yhteensä % *Vertailuvuoden luvut ovat vertailukelpoisia vasta 09/2019 alkaen johtuen sädehoitoyksikön siirtymisestä TAYS:ilta HUS:ille.

12 Lukuohje maksuosuustoteuma-taulukkoon Kuntakohtaisissa maksuosuustoteuma-taulukoissa Palvelun osuus kustannuksista -sarake kertoo alakohtien prosenttiosuuden peruspalvelujen tai erikoissairaanhoidon kokonaissummista (esim. psykososiaalisten palvelujen osuus peruspalveluista) Kunnan osuus palvelun kustannuksista -sarake kertoo mikä on kunnan toteuman osuus koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kaikkien kuntien toteumasta (4-sarake jaettuna 2-sarakkeella) Kunnan TP 2018 osuus palvelun kustannuksista - sarake kertoo mikä oli kunnan toteuman osuus koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toteumasta vuoden 2018 tilinpäätöksessä Viereinen toteuma-% vertaa ajanjakson toteumaa vuoden 2019 talousarvioon Kokonaiskustannukset Kaikki Palvelun ASIKKALA ASIKKALA ASIKKALA toteuma kunnat osuus osuus palvelun TP kustannuksista kustannuksista osuus palv.kust. Psykososiaaliset palvelut ,1 % ,8 % 3,9 % Työikäisten palvelut ,4 % ,7 % 2,6 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,1 % 5,3 % Lääkinnällinen kuntoutus ,4 % ,0 % 5,8 % Suun terveydenhuolto ,6 % ,8 % 5,7 % Lapsiperhepalvelut ,0 % ,8 % 3,1 % Vammaispalvelut ,1 % ,7 % 4,3 % Avosairaanhoito ,9 % ,4 % 5,6 % PERUSPALVELUT YHTEENSÄ % ,4 % 4,7 % Oma toiminta ,8 % ,1 % 4,1 % Asiakaspalveluostot ,2 % ,8 % 3,8 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ % ,9 % 4,1 % PÄIVYSTYSKESKUS ,7 % 3,8 % ENSIHOITO ,7 % 6,7 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ,5 % 12,9 % Satunnaiset tuotot 4,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2 % 4,5 % TA toteuma-% 31,8 %

13 Maksuosuustoteuma ja suoritteet kunnittain

14 Asikkala: Maksuosuustoteuma Kokonaiskustannukset Kaikki Palvelun ASIKKALA ASIKKALA ASIKKALA toteuma kunnat osuus osuus palvelun TP kustannuksista kustannuksista osuus palv.kust. Psykososiaaliset palvelut ,1 % ,8 % 3,9 % Työikäisten palvelut ,4 % ,7 % 2,6 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,1 % 5,3 % Lääkinnällinen kuntoutus ,4 % ,0 % 5,8 % Suun terveydenhuolto ,6 % ,8 % 5,7 % Lapsiperhepalvelut ,0 % ,8 % 3,1 % Vammaispalvelut ,1 % ,7 % 4,3 % Avosairaanhoito ,9 % ,4 % 5,6 % PERUSPALVELUT YHTEENSÄ % ,4 % 4,7 % Oma toiminta ,8 % ,1 % 4,1 % Asiakaspalveluostot ,2 % ,8 % 3,8 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ % ,9 % 4,1 % PÄIVYSTYSKESKUS ,7 % 3,8 % ENSIHOITO ,7 % 6,7 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ,5 % 12,9 % Satunnaiset tuotot 4,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2 % 4,5 % TA toteuma-% 31,8 %

15 Asikkala: Maksuosuustoteuman vertailu

16 Asikkala: Maksuosuusennusteen vertailu

17 Asikkala: Erikoissairaanhoito & päivystyskeskus, suoritteet Asikkala 2018/12 (kpl)* 2018/4 (kpl) 2019/4 (kpl) Muutos (kpl) Muutos (%) Erikoissairaanhoito oma toiminta DRG-jaksot ,7 % Käynnit somatiikka ,9 % Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka ,0 % Käynnit psykiatria ,5 % Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria ,3 % Päivystyskeskus oma toiminta Päivystyskäynnit ,5 % Hammaspäivystyskäynnit ,5 % Päivystysosaston hoitopäivät ,9 % Kotisairaalakäynnit *Laskun päivämäärän mukaiset tiedot 2018/12

18 Asikkala: ESH - Asiakaspalveluostojen suoritemäärät Asikkala 04/'18 04/'19 Muutos Muutos-% Psykiatria, hoitopäivät % Psykiatria, käynnit % Somatiikka, hoitojaksot % Somatiikka, hoitopäivät Somatiikka, käynnit % Yhteensä *Vertailuvuoden luvut somatiik an k äyntien osalta ovat vertailuk elpoisia vasta 09/2019 alk aen johtuen sädehoitoyk sik ön siirtymisestä TAYS:ilta HUS:ille.

19 Asikkala: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 1/2 Psykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Asikkala Asikkalan osuus kaikista suoritteista % Asikkalan osuus väestöstä % 4,3 % TP 2018 Asikkala Kotiin annettavat palvelut kpl ,0 % Miepä avopalvelut kpl ,9 % Asumispalvelut pv ,3 % Päivätoiminta pv Työikäisten palvelut Asiakasohjaus ja taloudellinen tuki kpl ,1 % Asumispalvelut pv Kuntouttava työtoiminta pv ,4 % Sosiaalinen kuntoutus pv ,1 % 79 Työttömien terveystarkastukset kpl ,4 % 44 Hoito- ja hoivapalvelut Asiakasohjaus kpl ,9 % 513 Geriatrinen keskus, muistihoitajan vastaanotto kpl ,7 % 163 Kotiin annettavat palvelut kpl ,6 % Tavallinen palveluasuminen kpl 2 - Tehostettu palveluasuminen ja arviointi- ja kuntoutustoiminta pv ,1 % Laitoshoito pv ,1 % Pitkäaikainen laitoshoito pv ,6 % 24 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat pv ,5 % 5 621

20 Asikkala: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 2/2 Kaikki kunnat Asikkala Asikkalan osuus kaikista suoritteista % Asikkalan osuus väestöstä % TP 2018 Asikkala Lääkinnällinen kuntoutus kpl ,2 % ,3 % Suun terveydenhuolto kpl ,6 % Lapsiperhepalvelut Terveysneuvonta kpl ,8 % Neuvolapalvelut kpl ,6 % Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kpl ,0 % Asiakasohjaus ja lastensuojelun sosiaalityö kpl ,8 % 838 Perheneuvola kpl ,8 % 263 Lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyö kpl ,9 % 683 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret pv Perheoikeudelliset palvelut kpl ,4 % 179 Vammaispalvelut Asiakas- ja palveluohjaus kpl ,9 % 750 Työ- ja päivätoiminta pv ,0 % Asumispalvelut pv ,3 % Avosairaanhoito kpl ,6 %

21 Asikkala: Peruspalvelujen asiakaspalveluostot, suoritteet PERUSPALVELUJEN SUORITTEET - ASIAKASPALVELUOSTOT JA AVUSTUKSET Jäsenkunnat yhteensä Asikkala Psykososiaaliset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asuminen pv Mielenterveys- ja päihdepalvelut, tuettu asuminen pv Mielenterveyspalvelut, sosiaalinen kuntoutus pv Päihdepalvelut, päihdekuntoutus pv Korvaushoito kpl Katkaisuhoito pv Työikäisten palvelut Kuntouttava työtoiminta pv Hoito ja hoivapalvelut Kotihoito kpl Tehostettu palveluasuminen pv Lääkinnällinen kuntoutus kpl Lapsiperhepalvelut Lastensuojelun kodin ulkopuoliset sijoitukset (0-20 v) pv Vammaispalvelut Asumispalvelut pv

22 Hartola: Maksuosuustoteuma Kokonaiskustannukset Kaikki Palvelun HARTOLA HARTOLA HARTOLA toteuma kunnat osuus osuus palvelun TP kustannuksista kustannuksista osuus palv.kust. Psykososiaaliset palvelut ,1 % ,8 % 1,3 % Työikäisten palvelut ,4 % ,0 % 2,0 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,4 % 2,9 % Lääkinnällinen kuntoutus ,4 % ,2 % 2,8 % Suun terveydenhuolto ,6 % ,0 % 2,9 % Lapsiperhepalvelut ,0 % ,3 % 1,6 % Vammaispalvelut ,1 % ,0 % 2,9 % Avosairaanhoito ,9 % ,5 % 2,5 % PERUSPALVELUT YHTEENSÄ % ,2 % 2,5 % Oma toiminta ,8 % ,3 % 1,4 % Asiakaspalveluostot ,2 % ,7 % 1,5 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ % ,4 % 1,4 % PÄIVYSTYSKESKUS ,1 % 1,2 % ENSIHOITO ,2 % 3,2 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ,5 % 7,7 % Satunnaiset tuotot 1,4 % KAIKKI YHTEENSÄ ,9 % 2,1 % TA toteuma-% 31,4 %

23 Hartola: Maksuosuustoteuman vertailu

24 Hartola: Maksuosuusennusteen vertailu

25 Hartola: Erikoissairaanhoito & päivystyskeskus, suoritteet Hartola 2018/12 (kpl)* 2018/4 (kpl) 2019/4 (kpl) Muutos (kpl) Muutos (%) Erikoissairaanhoito oma toiminta DRG-jaksot ,7 % Käynnit somatiikka ,3 % Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka ,0 % Käynnit psykiatria ,2 % Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria ,4 % Päivystyskeskus oma toiminta Päivystyskäynnit ,6 % Hammaspäivystyskäynnit ,0 % Päivystysosaston hoitopäivät ,6 % Kotisairaalakäynnit *Laskun päivämäärän mukaiset tiedot 2018/12

26 Hartola: ESH - Asiakaspalveluostojen suoritemäärät Hartola 04/'18 04/'19 Muutos Muutos-% Psykiatria, hoitopäivät Psykiatria, käynnit % Somatiikka, hoitojaksot % Somatiikka, hoitopäivät Somatiikka, käynnit % Yhteensä *Vertailuvuoden luvut somatiikan käyntien osalta ovat vertailukelpoisia vasta 09/2019 alkaen johtuen sädehoitoyksikön siirtymisestä TAYS:ilta HUS:ille.

27 Hartola: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 1/2 Kaikki kunnat Hartola Hartolan osuus kaikista suoritteista % Hartolan osuus väestöstä % TP 2018 Hartola 1,5 % Psykososiaaliset palvelut Kotiin annettavat palvelut kpl Miepä avopalvelut kpl ,6 % 974 Asumispalvelut pv Päivätoiminta pv Työikäisten palvelut Asiakasohjaus ja taloudellinen tuki kpl ,8 % 381 Asumispalvelut pv Kuntouttava työtoiminta pv ,1 % Sosiaalinen kuntoutus pv ,6 % 26 Työttömien terveystarkastukset kpl ,1 % 22 Hoito- ja hoivapalvelut Asiakasohjaus kpl ,7 % 213 Geriatrinen keskus, muistihoitajan vastaanotto kpl ,3 % 85 Kotiin annettavat palvelut kpl ,2 % Tavallinen palveluasuminen kpl 2 - Tehostettu palveluasuminen ja arviointi- ja kuntoutustoiminta pv ,4 % Laitoshoito pv ,0 % 685 Pitkäaikainen laitoshoito pv ,4 % 0 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat pv ,1 % 685

28 Hartola: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 2/2 Lääkinnällinen kuntoutus kpl ,4 % Suun terveydenhuolto kpl ,3 % Lapsiperhepalvelut Terveysneuvonta kpl ,8 % Neuvolapalvelut kpl ,9 % 818 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kpl ,7 % 436 Asiakasohjaus ja lastensuojelun sosiaalityö kpl ,0 % 480 Perheneuvola kpl ,6 % 7 Lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyö kpl ,9 % 206 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret pv ,5 % 96 Perheoikeudelliset palvelut kpl ,6 % 67 Vammaispalvelut Asiakas- ja palveluohjaus kpl ,0 % 328 Työ- ja päivätoiminta pv ,6 % 133 Asumispalvelut pv ,9 % Avosairaanhoito kpl ,5 % 9 201

29 Hartola: Peruspalvelujen asiakaspalveluostot, suoritteet PERUSPALVELUJEN SUORITTEET - ASIAKASPALVELUOSTOT JA AVUSTUKSET Jäsenkunnat yhteensä Hartola Psykososiaaliset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asuminen pv Mielenterveys- ja päihdepalvelut, tuettu asuminen pv Mielenterveyspalvelut, sosiaalinen kuntoutus pv Päihdepalvelut, päihdekuntoutus pv Korvaushoito kpl Katkaisuhoito pv Työikäisten palvelut Kuntouttava työtoiminta pv Hoito ja hoivapalvelut Kotihoito kpl Tehostettu palveluasuminen pv Lääkinnällinen kuntoutus kpl Lapsiperhepalvelut Lastensuojelun kodin ulkopuoliset sijoitukset (0-20 v) pv Vammaispalvelut Asumispalvelut pv

30 Heinola: Maksuosuustoteuma Kokonaiskustannukset Kaikki Palvelun HEINOLA HEINOLA HEINOLA toteuma kunnat osuus osuus palvelun TP kustannuksista kustannuksista osuus palv.kust. Psykososiaaliset palvelut ,1 % Työikäisten palvelut ,4 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % Lääkinnällinen kuntoutus ,4 % Suun terveydenhuolto ,6 % Lapsiperhepalvelut ,0 % Vammaispalvelut ,1 % Avosairaanhoito ,9 % PERUSPALVELUT YHTEENSÄ % Oma toiminta ,8 % ,4 % 8,6 % Asiakaspalveluostot ,2 % ,1 % 11,1 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ % ,1 % 9,1 % PÄIVYSTYSKESKUS ,4 % 5,6 % ENSIHOITO ,5 % 13,5 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ,8 % 13,8 % Satunnaiset tuotot 8,7 % KAIKKI YHTEENSÄ ,9 % 3,7 % TA toteuma-% 33,9 %

31 Heinola: Maksuosuustoteuman vertailu

32 Heinola: Maksuosuusennusteen vertailu

33 Heinola: Erikoissairaanhoito & päivystyskeskus, suoritteet Heinola 2018/12 (kpl)* 2018/4 (kpl) 2019/4 (kpl) Muutos (kpl) Muutos (%) Erikoissairaanhoito oma toiminta DRG-jaksot ,2 % Käynnit somatiikka ,8 % Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka ,5 % Käynnit psykiatria ,3 % Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria ,5 % Päivystyskeskus oma toiminta Päivystyskäynnit ,7 % Hammaspäivystyskäynnit Päivystysosaston hoitopäivät ,0 % Kotisairaalakäynnit *Laskun päivämäärän mukaiset tiedot 2018/12

34 Heinola: ESH - Asiakaspalveluostojen suoritemäärät Heinola 04/'18 04/'19 Muutos Muutos-% Psykiatria, hoitopäivät % Psykiatria, käynnit % Somatiikka, hoitojaksot % Somatiikka, hoitopäivät Somatiikka, käynnit % Yhteensä *Vertailuvuoden luvut somatiikan käyntien osalta ovat vertailukelpoisia vasta 09/2019 alkaen johtuen sädehoitoyksikön siirtymisestä TAYS:ilta HUS:ille.

35 Hollola: Maksuosuustoteuma Kokonaiskustannukset Kaikki Palvelun HOLLOLA HOLLOLA HOLLOLA toteuma kunnat osuus osuus palvelun TP kustannuksista kustannuksista osuus palv.kust. Psykososiaaliset palvelut ,1 % ,8 % 9,2 % Työikäisten palvelut ,4 % ,5 % 8,1 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,4 % 10,7 % Lääkinnällinen kuntoutus ,4 % ,6 % 12,5 % Suun terveydenhuolto ,6 % ,2 % 13,0 % Lapsiperhepalvelut ,0 % ,6 % 13,8 % Vammaispalvelut ,1 % ,6 % 11,7 % Avosairaanhoito ,9 % ,0 % 12,6 % PERUSPALVELUT YHTEENSÄ % ,8 % 11,5 % Oma toiminta ,8 % ,6 % 10,7 % Asiakaspalveluostot ,2 % ,8 % 10,1 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ % ,2 % 10,6 % PÄIVYSTYSKESKUS ,3 % 11,2 % ENSIHOITO ,8 % 8,0 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ,6 % 15,8 % Satunnaiset tuotot 10,6 % KAIKKI YHTEENSÄ ,5 % 11,1 % TA toteuma-% 33,8 %

36 Hollola: Maksuosuustoteuman vertailu

37 Hollola: Maksuosuusennusteen vertailu

38 Hollola: Erikoissairaanhoito & päivystyskeskus, suoritteet Hollola 2018/12 (kpl)* 2018/4 (kpl) 2019/4 (kpl) Muutos (kpl) Muutos (%) Erikoissairaanhoito oma toiminta DRG-jaksot ,2 % Käynnit somatiikka ,2 % Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka ,1 % Käynnit psykiatria ,0 % Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria ,2 % Päivystyskeskus oma toiminta Päivystyskäynnit ,6 % Hammaspäivystyskäynnit ,8 % Päivystysosaston hoitopäivät ,2 % Kotisairaalakäynnit *Laskun päivämäärän mukaiset tiedot 2018/12

39 Hollola: ESH - Asiakaspalveluostojen suoritemäärät Hollola 04/'18 04/'19 Muutos Muutos-% Psykiatria, hoitopäivät % Psykiatria, käynnit % Somatiikka, hoitojaksot % Somatiikka, hoitopäivät Somatiikka, käynnit % Yhteensä *Vertailuvuoden luvut somatiikan käyntien osalta ovat vertailukelpoisia vasta 09/2019 alkaen johtuen sädehoitoyksikön siirtymisestä TAYS:ilta HUS:ille.

40 Hollola: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 1/2 Kaikki kunnat Hollola Hollolan osuus kaikista suoritteista % Hollolan osuus väestöstä % TP 2018 Hollola 12,5 % Psykososiaaliset palvelut Kotiin annettavat palvelut kpl ,1 % Miepä avopalvelut kpl ,6 % Asumispalvelut pv ,6 % Päivätoiminta pv Työikäisten palvelut Asiakasohjaus ja taloudellinen tuki kpl ,8 % Asumispalvelut pv ,8 % 92 Kuntouttava työtoiminta pv ,6 % Sosiaalinen kuntoutus pv ,6 % 150 Työttömien terveystarkastukset kpl ,9 % 118 Hoito- ja hoivapalvelut Asiakasohjaus kpl ,9 % 994 Geriatrinen keskus, muistihoitajan vastaanotto kpl ,9 % 377 Kotiin annettavat palvelut kpl ,0 % Tavallinen palveluasuminen kpl 2 - Tehostettu palveluasuminen ja arviointi- ja kuntoutustoiminta pv ,8 % Laitoshoito pv ,8 % Pitkäaikainen laitoshoito pv ,2 % 314 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat pv ,9 %

41 Hollola: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 2/2 Lääkinnällinen kuntoutus kpl ,5 % Suun terveydenhuolto kpl ,8 % Lapsiperhepalvelut Terveysneuvonta kpl ,7 % Neuvolapalvelut kpl ,0 % Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kpl ,4 % Asiakasohjaus ja lastensuojelun sosiaalityö kpl ,4 % Perheneuvola kpl ,0 % 945 Lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyö kpl ,0 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret pv ,9 % Perheoikeudelliset palvelut kpl ,4 % 557 Vammaispalvelut Asiakas- ja palveluohjaus kpl ,2 % 957 Työ- ja päivätoiminta pv ,6 % Asumispalvelut pv ,5 % Avosairaanhoito kpl ,4 %

42 Hollola: Peruspalvelujen asiakaspalveluostot, suoritteet PERUSPALVELUJEN SUORITTEET - ASIAKASPALVELUOSTOT JA AVUSTUKSET Jäsenkunnat yhteensä Hollola Psykososiaaliset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asuminen pv Mielenterveys- ja päihdepalvelut, tuettu asuminen pv Mielenterveyspalvelut, sosiaalinen kuntoutus pv Päihdepalvelut, päihdekuntoutus pv Korvaushoito kpl Katkaisuhoito pv Työikäisten palvelut Kuntouttava työtoiminta pv Hoito ja hoivapalvelut Kotihoito kpl Tehostettu palveluasuminen pv Lääkinnällinen kuntoutus kpl Lapsiperhepalvelut Lastensuojelun kodin ulkopuoliset sijoitukset (0-20 v) pv Vammaispalvelut Asumispalvelut pv

43 Iitti: Maksuosuustoteuma Kokonaiskustannukset Kaikki Palvelun IITTI IITTI IITTI toteuma kunnat osuus osuus palvelun TP kustannuksista kustannuksista osuus palv.kust. Psykososiaaliset palvelut ,1 % ,6 % 2,8 % Työikäisten palvelut ,4 % ,9 % 5,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,3 % 5,0 % Lääkinnällinen kuntoutus ,4 % ,1 % 5,6 % Suun terveydenhuolto ,6 % ,3 % 3,4 % Lapsiperhepalvelut ,0 % ,4 % 3,2 % Vammaispalvelut ,1 % ,2 % 4,2 % Avosairaanhoito ,9 % ,0 % 4,4 % PERUSPALVELUT YHTEENSÄ % ,4 % 4,3 % Oma toiminta ,8 % ,2 % 3,3 % Asiakaspalveluostot ,2 % ,8 % 3,7 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ % ,3 % 3,4 % PÄIVYSTYSKESKUS ,4 % 3,2 % ENSIHOITO ,6 % 6,6 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Satunnaiset tuotot 3,3 % KAIKKI YHTEENSÄ ,0 % 4,0 % TA toteuma-% 34,9 %

44 Iitti: Maksuosuustoteuman vertailu

45 Iitti: Maksuosuusennusteen vertailu

46 Iitti: Erikoissairaanhoito & päivystyskeskus, suoritteet Iitti 2018/12 (kpl)* 2018/4 (kpl) 2019/4 (kpl) Muutos (kpl) Muutos (%) Erikoissairaanhoito oma toiminta DRG-jaksot ,6 % Käynnit somatiikka ,3 % Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka ,0 % Käynnit psykiatria ,2 % Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria ,9 % Päivystyskeskus oma toiminta Päivystyskäynnit ,7 % Hammaspäivystyskäynnit ,4 % Päivystysosaston hoitopäivät ,2 % Kotisairaalakäynnit *Laskun päivämäärän mukaiset tiedot 2018/12

47 Iitti: ESH - Asiakaspalveluostojen suoritemäärät Iitti 04/'18 04/'19 Muutos Muutos-% Psykiatria, hoitopäivät % Psykiatria, käynnit % Somatiikka, hoitojaksot % Somatiikka, hoitopäivät Somatiikka, käynnit % Yhteensä *Vertailuvuoden luvut somatiikan käyntien osalta ovat vertailukelpoisia vasta 09/2019 alkaen johtuen sädehoitoyksikön siirtymisestä TAYS:ilta HUS:ille.

48 Iitti: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 1/2 Kaikki kunnat Iitti Iitin osuus kaikista suoritteista % Iitin osuus väestöstä % TP 2018 Iitti 3,6 % Psykososiaaliset palvelut Kotiin annettavat palvelut kpl Miepä avopalvelut kpl ,9 % Asumispalvelut pv ,5 % 365 Päivätoiminta pv Työikäisten palvelut Asiakasohjaus ja taloudellinen tuki kpl ,5 % Asumispalvelut pv ,0 % 0 Kuntouttava työtoiminta pv ,5 % Sosiaalinen kuntoutus pv ,1 % Työttömien terveystarkastukset kpl ,7 % 20 Hoito- ja hoivapalvelut Asiakasohjaus kpl ,7 % 316 Geriatrinen keskus, muistihoitajan vastaanotto kpl ,6 % 129 Kotiin annettavat palvelut kpl ,1 % Tavallinen palveluasuminen kpl 2 - Tehostettu palveluasuminen ja arviointi- ja kuntoutustoiminta pv ,0 % Laitoshoito pv ,2 % Pitkäaikainen laitoshoito pv Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat pv ,7 % 3 958

49 Iitti: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 2/2 Lääkinnällinen kuntoutus kpl ,7 % Suun terveydenhuolto kpl ,4 % Lapsiperhepalvelut Terveysneuvonta kpl ,6 % Neuvolapalvelut kpl ,3 % Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kpl ,9 % Asiakasohjaus ja lastensuojelun sosiaalityö kpl ,0 % 703 Perheneuvola kpl ,2 % 34 Lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyö kpl ,6 % 533 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret pv ,2 % 73 Perheoikeudelliset palvelut kpl ,5 % 217 Vammaispalvelut Asiakas- ja palveluohjaus kpl ,0 % 712 Työ- ja päivätoiminta pv ,8 % 228 Asumispalvelut pv ,8 % Avosairaanhoito kpl ,3 %

50 Iitti: Peruspalvelujen asiakaspalveluostot, suoritteet PERUSPALVELUJEN SUORITTEET - ASIAKASPALVELUOSTOT JA AVUSTUKSET Jäsenkunnat yhteensä Iitti Psykososiaaliset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asuminen pv Mielenterveys- ja päihdepalvelut, tuettu asuminen pv Mielenterveyspalvelut, sosiaalinen kuntoutus pv Päihdepalvelut, päihdekuntoutus pv Korvaushoito kpl Katkaisuhoito pv Työikäisten palvelut Kuntouttava työtoiminta pv Hoito ja hoivapalvelut Kotihoito kpl Tehostettu palveluasuminen pv Lääkinnällinen kuntoutus kpl Lapsiperhepalvelut Lastensuojelun kodin ulkopuoliset sijoitukset (0-20 v) pv Vammaispalvelut Asumispalvelut pv

51 Kärkölä: Maksuosuustoteuma Kokonaiskustannukset Kaikki Palvelun KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ toteuma kunnat osuus osuus palvelun TP kustannuksista kustannuksista osuus palv.kust. Psykososiaaliset palvelut ,1 % ,0 % 2,6 % Työikäisten palvelut ,4 % ,7 % 2,3 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,9 % 2,4 % Lääkinnällinen kuntoutus ,4 % ,7 % 2,6 % Suun terveydenhuolto ,6 % ,2 % 2,2 % Lapsiperhepalvelut ,0 % ,8 % 3,0 % Vammaispalvelut ,1 % ,2 % 2,1 % Avosairaanhoito ,9 % ,3 % 2,2 % PERUSPALVELUT YHTEENSÄ % ,7 % 2,4 % Oma toiminta ,8 % ,2 % 2,2 % Asiakaspalveluostot ,2 % ,8 % 2,2 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ % ,3 % 2,2 % PÄIVYSTYSKESKUS ,3 % 2,2 % ENSIHOITO ,3 % 1,4 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ,1 % 8,0 % Satunnaiset tuotot 2,1 % KAIKKI YHTEENSÄ ,5 % 2,3 % TA toteuma-% 35,5 %

52 Kärkölä: Maksuosuustoteuman vertailu

53 Kärkölä: Maksuosuusennusteen vertailu

54 Kärkölä: Erikoissairaanhoito & päivystyskeskus, suoritteet Kärkölä 2018/12 (kpl)* 2018/4 (kpl) 2019/4 (kpl) Muutos (kpl) Muutos (%) Erikoissairaanhoito oma toiminta DRG-jaksot ,1 % Käynnit somatiikka ,1 % Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka ,0 % Käynnit psykiatria ,9 % Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria ,0 % Päivystyskeskus oma toiminta Päivystyskäynnit ,9 % Hammaspäivystyskäynnit ,9 % Päivystysosaston hoitopäivät ,2 % Kotisairaalakäynnit *Laskun päivämäärän mukaiset tiedot 2018/12

55 Kärkölä: ESH - Asiakaspalveluostojen suoritemäärät Kärkölä 04/'18 04/'19 Muutos Muutos-% Psykiatria, hoitopäivät % Psykiatria, käynnit % Somatiikka, hoitojaksot % Somatiikka, hoitopäivät Somatiikka, käynnit % Yhteensä *Vertailuvuoden luvut somatiikan käyntien osalta ovat vertailukelpoisia vasta 09/2019 alkaen johtuen sädehoitoyksikön siirtymisestä TAYS:ilta HUS:ille.

56 Kärkölä: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 1/2 Kaikki kunnat Kärkölä Kärkölän osuus kaikista suoritteista % Kärkölän osuus väestöstä % TP 2018 Kärkölä 2,4 % Psykososiaaliset palvelut Kotiin annettavat palvelut kpl ,2 % 191 Miepä avopalvelut kpl ,7 % 543 Asumispalvelut pv ,5 % 663 Päivätoiminta pv Työikäisten palvelut Asiakasohjaus ja taloudellinen tuki kpl ,9 % Asumispalvelut pv Kuntouttava työtoiminta pv ,2 % Sosiaalinen kuntoutus pv ,4 % 218 Työttömien terveystarkastukset kpl ,1 % 23 Hoito- ja hoivapalvelut Asiakasohjaus kpl ,7 % 235 Geriatrinen keskus, muistihoitajan vastaanotto kpl ,0 % 49 Kotiin annettavat palvelut kpl ,9 % Tavallinen palveluasuminen kpl 2 - Tehostettu palveluasuminen ja arviointi- ja kuntoutustoiminta pv ,7 % Laitoshoito pv ,9 % Pitkäaikainen laitoshoito pv ,4 % 100 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat pv ,1 % 2 329

57 Kärkölä: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 2/2 Lääkinnällinen kuntoutus kpl ,6 % Suun terveydenhuolto kpl ,5 % Lapsiperhepalvelut Terveysneuvonta kpl ,1 % Neuvolapalvelut kpl ,6 % Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kpl ,6 % 779 Asiakasohjaus ja lastensuojelun sosiaalityö kpl ,7 % 974 Perheneuvola kpl ,6 % 193 Lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyö kpl ,6 % 681 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret pv ,6 % 760 Perheoikeudelliset palvelut kpl ,1 % 187 Vammaispalvelut Asiakas- ja palveluohjaus kpl ,3 % 220 Työ- ja päivätoiminta pv ,8 % 784 Asumispalvelut pv ,4 % Avosairaanhoito kpl ,5 % 8 143

58 Kärkölä: Peruspalvelujen asiakaspalveluostot, suoritteet PERUSPALVELUJEN SUORITTEET - ASIAKASPALVELUOSTOT JA AVUSTUKSET Jäsenkunnat yhteensä Kärkölä Psykososiaaliset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asuminen pv Mielenterveys- ja päihdepalvelut, tuettu asuminen pv Mielenterveyspalvelut, sosiaalinen kuntoutus pv Päihdepalvelut, päihdekuntoutus pv Korvaushoito kpl Katkaisuhoito pv Työikäisten palvelut Kuntouttava työtoiminta pv Hoito ja hoivapalvelut Kotihoito kpl Tehostettu palveluasuminen pv Lääkinnällinen kuntoutus kpl Lapsiperhepalvelut Lastensuojelun kodin ulkopuoliset sijoitukset (0-20 v) pv Vammaispalvelut Asumispalvelut pv

59 Lahti: Maksuosuustoteuma Kokonaiskustannukset Kaikki Palvelun LAHTI LAHTI LAHTI toteuma kunnat osuus osuus palvelun TP kustannuksista kustannuksista osuus palv.kust. Psykososiaaliset palvelut ,1 % ,2 % 69,9 % Työikäisten palvelut ,4 % ,2 % 72,6 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,2 % 58,2 % Lääkinnällinen kuntoutus ,4 % ,3 % 55,3 % Suun terveydenhuolto ,6 % ,4 % 59,7 % Lapsiperhepalvelut ,0 % ,9 % 63,3 % Vammaispalvelut ,1 % ,4 % 63,3 % Avosairaanhoito ,9 % ,8 % 59,1 % PERUSPALVELUT YHTEENSÄ % ,9 % 61,2 % Oma toiminta ,8 % ,9 % 57,4 % Asiakaspalveluostot ,2 % ,4 % 54,4 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ % ,3 % 56,8 % PÄIVYSTYSKESKUS ,7 % 62,0 % ENSIHOITO ,9 % 40,4 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Satunnaiset tuotot 57,7 % KAIKKI YHTEENSÄ ,3 % 59,2 % TA toteuma-% 34,3 %

60 Lahti: Maksuosuustoteuman vertailu

61 Lahti: Maksuosuusennusteen vertailu

62 Lahti: Erikoissairaanhoito & päivystyskeskus, suoritteet Lahti 2018/12 (kpl)* 2018/4 (kpl) 2019/4 (kpl) Muutos (kpl) Muutos (%) Erikoissairaanhoito oma toiminta DRG-jaksot ,9 % Käynnit somatiikka ,5 % Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka ,5 % Käynnit psykiatria ,6 % Laskutusperusteiset hoitopäivät psykiatria ,2 % Päivystyskeskus oma toiminta Päivystyskäynnit ,3 % Hammaspäivystyskäynnit ,6 % Päivystysosaston hoitopäivät ,2 % Kotisairaalakäynnit *Laskun päivämäärän mukaiset tiedot 2018/12

63 Lahti: ESH - Asiakaspalveluostojen suoritemäärät Lahti 04/'18 04/'19 Muutos Muutos-% Psykiatria, hoitopäivät % Psykiatria, käynnit % Somatiikka, hoitojaksot % Somatiikka, hoitopäivät Somatiikka, käynnit % Yhteensä *Vertailuvuoden luvut somatiikan käyntien osalta ovat vertailukelpoisia vasta 09/2019 alkaen johtuen sädehoitoyksikön siirtymisestä TAYS:ilta HUS:ille.

64 Lahti: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 1/2 Kaikki kunnat Lahti Lahden osuus kaikista suoritteista % Lahden osuus väestöstä % TP 2018 Lahti 63,6 % Psykososiaaliset palvelut Kotiin annettavat palvelut kpl ,6 % Miepä avopalvelut kpl ,1 % Asumispalvelut pv ,8 % Päivätoiminta pv ,0 % Työikäisten palvelut Asiakasohjaus ja taloudellinen tuki kpl ,7 % Asumispalvelut pv ,0 % Kuntouttava työtoiminta pv ,2 % Sosiaalinen kuntoutus pv ,9 % Työttömien terveystarkastukset kpl ,3 % 514 Hoito- ja hoivapalvelut Asiakasohjaus kpl ,1 % Geriatrinen keskus, muistihoitajan vastaanotto kpl ,3 % Kotiin annettavat palvelut kpl ,8 % Tavallinen palveluasuminen kpl ,0 % - Tehostettu palveluasuminen ja arviointi- ja kuntoutustoiminta pv ,9 % Laitoshoito pv ,8 % Pitkäaikainen laitoshoito pv ,5 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat pv ,6 %

65 Lahti: Peruspalvelujen oma toiminta, suoritteet 2/2 Lääkinnällinen kuntoutus kpl ,8 % Suun terveydenhuolto kpl ,2 % Lapsiperhepalvelut Terveysneuvonta kpl ,8 % Neuvolapalvelut kpl ,3 % Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kpl ,3 % Asiakasohjaus ja lastensuojelun sosiaalityö kpl ,2 % Perheneuvola kpl ,4 % Lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyö kpl ,3 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret pv ,6 % Perheoikeudelliset palvelut kpl ,7 % Vammaispalvelut Asiakas- ja palveluohjaus kpl ,6 % Työ- ja päivätoiminta pv ,7 % Asumispalvelut pv ,0 % Avosairaanhoito kpl ,5 %

66 Lahti: Peruspalvelujen asiakaspalveluostot, suoritteet PERUSPALVELUJEN SUORITTEET - ASIAKASPALVELUOSTOT JA AVUSTUKSET Jäsenkunnat yhteensä Lahti Psykososiaaliset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asuminen pv Mielenterveys- ja päihdepalvelut, tuettu asuminen pv Mielenterveyspalvelut, sosiaalinen kuntoutus pv Päihdepalvelut, päihdekuntoutus pv Korvaushoito kpl Katkaisuhoito pv Työikäisten palvelut Kuntouttava työtoiminta pv Hoito ja hoivapalvelut Kotihoito kpl Tehostettu palveluasuminen pv Lääkinnällinen kuntoutus kpl Lapsiperhepalvelut Lastensuojelun kodin ulkopuoliset sijoitukset (0-20 v) pv Vammaispalvelut Asumispalvelut pv

67 Myrskylä: Maksuosuustoteuma Kokonaiskustannukset Kaikki Palvelun MYRSKYLÄ MYRSKYLÄ MYRSKYLÄ toteuma kunnat osuus osuus palvelun TP kustannuksista kustannuksista osuus palv.kust. Psykososiaaliset palvelut ,1 % ,7 % 0,7 % Työikäisten palvelut ,4 % ,4 % 0,5 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,1 % 1,4 % Lääkinnällinen kuntoutus ,4 % ,8 % 0,9 % Suun terveydenhuolto ,6 % ,0 % 1,1 % Lapsiperhepalvelut ,0 % ,2 % 1,1 % Vammaispalvelut ,1 % ,0 % 0,9 % Avosairaanhoito ,9 % ,9 % 1,1 % PERUSPALVELUT YHTEENSÄ % ,0 % 1,1 % Oma toiminta ,8 % ,0 % 0,8 % Asiakaspalveluostot ,2 % ,8 % 1,3 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ % ,9 % 0,9 % PÄIVYSTYSKESKUS ,8 % 0,8 % ENSIHOITO ,0 % 1,0 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ,5 % 3,1 % Satunnaiset tuotot 0,9 % KAIKKI YHTEENSÄ ,0 % 1,0 % TA toteuma-% 29,4 %

Jäsenkuntaraportointi. Kesäkuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Kesäkuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Kesäkuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: maksuosuustoteuman vertailu Dia 5: lukuohje erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Helmikuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Helmikuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Helmikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Tammikuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Tammikuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Tammikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT 30.6. Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1. 30.6.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1. 30.6.... 4 Hoidon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ TA19 Työvaliokunta 13.3.2019 11.3.2019 Paula Ryynänen TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6

Lisätiedot

Jäsenkuntalaskutus PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Strategia ja tukipalvelut

Jäsenkuntalaskutus PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Strategia ja tukipalvelut Jäsenkuntalaskutus 2018 Maksuosuuslaskenta 2018 Jäsenkuntalaskutus toteutetaan teknisesti samoin kuin vuonna 2017; ESH ja päivystys oma tuotanto; hinnaston perusteella muodostetaan painotettu jäsenkuntakohtainen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Luotettava kumppanisi hyvinvoinnissa läpi elämän PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Luotettava kumppanisi hyvinvoinnissa läpi elämän PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Luotettava kumppanisi hyvinvoinnissa läpi elämän Kuntamaksuosuuksien laskenta ja raportointi - tilannekatsaus Työvaliokunta Salla Terho/Paula Ryynänen 26.9.2018 Sisältö 1. Tilannekatsaus tarkastushavaintoihin

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 27.4.2018 Salla Terho 2018 Tilinpäätösennuste Yhtymä ilman liikelaitoksia Toteuma TA MTA ENN M 2017 2018 2018 2018 Jäsenkuntien maksuosuudet 603,3 599,5 606,7 606,7

Lisätiedot

Ensihoidon kelakorvausten kohdistamisen selvityspyyntö Sysmästä

Ensihoidon kelakorvausten kohdistamisen selvityspyyntö Sysmästä Ensihoidon kelakorvausten kohdistamisen selvityspyyntö Sysmästä Tilanne 20.9.2018 Salla Terho/Paula Ryynänen Tausta lyhyesti Ensihoidon kustannusten jakoperusteiden uudistaminen on ollut vuosien 2012-2018

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN AIKUISTEN MT- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PALVELUKARTTASUUNNITELMA

HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN AIKUISTEN MT- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PALVELUKARTTASUUNNITELMA HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN AIKUISTEN MT- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PALVELUKARTTASUUNNITELMA 3.10.2016 Esityksen sisältö Uudet palvelut, toiminnot ja resurssitarpeet vihreällä Päivystyksen yhteydessä olevat 24/7

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiset tiedot kokonaisnettokustannukset vuosina 2016 2017 vuoden

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi. Jämsä

Sosiaali- ja terveystoimi. Jämsä Sosiaali- ja terveystoimi Jämsä 19.4.2018 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa raamittaa: Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue Yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta (7

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 5 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot

Lisätiedot

SOTE- TIETOSISÄLLÖT Petri Matveinen ja Ari Virtanen, THL 1

SOTE- TIETOSISÄLLÖT Petri Matveinen ja Ari Virtanen, THL 1 SOTE- TIETOSISÄLLÖT 18.5.2018 Petri Matveinen ja Ari Virtanen, THL 1 MAAKUNTIEN JHS-PALVELULUOKAT / SOSIAALIPALVELUT JHS-palveluluokituksessa sosiaalihuollon palveluluokat ovat KANSA-yhteensopivia, mutta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton laajentaminen ja työllisyyskatsaus

Sosiaalisen luoton laajentaminen ja työllisyyskatsaus Sosiaalisen luoton laajentaminen ja työllisyyskatsaus Työvaliokunta 15.8. Mika Forsberg.3.2016 Tekijän nimi/yksikkö Taustaa: Sosiaalihuoltolaki 1301/20 ja laki sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002 Luoton

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI

KUUKAUSIRAPORTTI 2017 KUUKAUSIRAPORTTI 30.11.2017 TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA- JA TALOUSTIEDOT YHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot 607 007 546 509 90,0 % 607 085 Toimintakulut -2 830-2 603 92,0 % -2 799 Toimintakate

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole NUORTEN AIKUISUUDEN VAHVISTAMINEN 35 999 528 (5,9 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/5 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (6) 4 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 29.2.2016 HEL 2016-002586 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen

Lisätiedot