Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus"

Transkriptio

1 Kirjaaminen hoitajien työssä Leena Mänttäri TtM, johtava ylihoitaja Kouvolan terveyskeskus Leena Mänttäri 1

2 Potilas- ja terveyskertomuksen historiaa Potilaskertomus on kehittynyt yksittäisen lääkärin tekemien muistiinpanojen kautta hoitoyhteisön yhteiseksi työvälineeksi. Yhä useamman ammattiryhmän osallistuessa potilaan hoitoon lisääntyi tarve kirjata erilaisia asioita ja koota myös näitä kirjaamisia. Leena Mänttäri 2

3 Tilastoinnin historiaa hoitajien työssä Tukkimiehen kirjanpito käynneistä sekä sairaanhoidon että terveysneuvonnan puolella Kirjaus terveyskertomukseen ja esim. äitiys- /lastenneuvolakorttiin Kuukausittain/vuoden lopussa laskettiin yhteen äitiys- ja lastenneuvolakontaktit Potilasasiakirjojen tehtävänä Palvella asiakkaan/potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta Leena Mänttäri 3

4 Kirjaamiskokemukset Kouvolan tk:ssa Perustuvat Kouvolan terveyskeskuksessa on kesäkuusta 2009 kirjattu avohoidon potilasryhmityksen (APR) avulla Avohoidon kirjaamiskokemukset perustuvat potilastietojärjestelmä Effican sekä APR-järjestelmän kirjaamiseen APR:ssä kirjataan käynnin syy/kontakti toiminnot/tehdyt toimenpiteet (esim. lääkäri, sh, th, kuntoutus ) Leena Mänttäri 4

5 Sähköisessä kirjaamisessa Hyvän kirjaamisen edellytykset Jokaisen tulee saada riittävä koulutus kirjaajan motivointi saadaan luotettavaa tietoa Kirjaamisen tulee olla yksinkertaista ja selkeää Kirjaamiseen tulee olla riittävästi aikaa Tulee olla tietojärjestelmä, joka ryhmittelee tiedot Syitä epäonnistumiseen Osaamisen puutteista johtuvat motivaation lasku Kirjaamisen kirjavuus Henkilöstön vajaus, kiire Sijaiset Välineiden puutteista johtuvat Leena Mänttäri 5

6 jatkuu Yhteiset ohjeet ja pelisäännöt kaikilla tiedossa Atk-tuki tärkeä niin koneisiin, ohjelmiin kuin kirjaamiseen liittyviin ongelmiin Kirjaamisessa ongelmien ilmetessä saatava tuki/tieto oikeasta kirjaamisesta mahdollisimman pian Ohjeistuksen puutteet tavoitteiden puutteet ja niiden epäselvyys Tuki vaikeasti saatavissa Viive tuen saannissa Riittävästi osaavaa henkilökuntaa Tiedettävä keneltä saa neuvoja Leena Mänttäri 6

7 jatkuu Raportteja tulee käydä läpi toiminta-alueilla, jotta työntekijöillä tieto tehdystä työstä motivointi Kaikki tilastoitava tieto kirjattava, jotta tieto ei vääristy Kirjauksista ei saa riittävästi tietoja Ei tiedä virheistä Motivaatio laskee Ei kirjata kaikkea tietoa Kaiken kaikkiaan koneen äärellä menee hurjan paljon työaikaa Leena Mänttäri 7

8 APR-toimintatietoja Kontaktien ja toimenpiteiden merkinnät Sairaanhoitajat Kontaktien syiden merkintöjen vaihteluväli 0,4 100% keskimäärin 74,9% Toimenpiteiden merkintöjen vaihteluväli 0,4 100 % Keskimäärin 74.7 % Terveydenhoitajat Kontaktien syiden merkintöjen vaihteluväli 12,1 100% keskimäärin 87,8% Toimenpiteiden merkintöjen vaihteluväli 18,7 100 % Keskimäärin 84,9% Leena Mänttäri 8

9 jatkuu Kuntoutus Kontaktien syiden merkintöjen vaihteluväli % keskimäärin 77,8 % Toimenpiteiden merkintöjen vaihteluväli % Keskimäärin 77,8 % Kaikissa ryhmissä pääasiallisesti kirjaamiset toteutuneet yli 50% Syitä huonoon kirjaamiseen sijaiset ei sitoutuneet työntekijät Leena Mänttäri 9

10 Korva-, nenä- ja kurkkutauti 2 % Iskeeminen sydänsairaus ja sydäninfarkti 2 % Tieto puuttuu 2 % Muut yhteensä 12 % Vamma tai myrkytys 20 % Miehen virtsa- ja sukupuolielinsairaus 3 % Ihosairaus 3 % Terve 10 % Helppohoitoiset infektiot 4 % Verenpainetauti 4 % Sydämen rytmihäiriöt 5 % Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus 5 % Diabetes komplikaatioineen Naisen virtsa- ja 7 % sukupuolielinsairaus Muu endokrinologinen 6 % sairaus 6 % Sairaanhoitajan kontaktien syyt, hoitajan työ näkyväksi Ääreisverenkierron sairaudet 9 % (Anne Puumalainen) Leena Mänttäri 10

11 Saman sairaanhoitajan toimenpiteet Haavan hoito, sh. 33 Laboratoriokoe/pikatesti, sh. 22 Muu toimenpide, sh. 18 Lääkityksen annostelu/tarkistus, sh. okotus / injektio / infuusio / näytteen otto, sh Ompeleiden poisto, sh. 6 Toimintatutkimus, sh. 5 KNK- tai silmätoimenpide, sh. en, gynekologinen tai suolistotoimenpide, sh. 4 4 Kroonisen sairauden kontrolli, sh. 2 Terapeuttinen keskustelu, sh. Konsultaatio, sh. Ei toimenpidettä, sh Toimenpit. lkm (Anne Puumalainen) Leena Mänttäri 11

12 Raskaus, synnytys ja niiden komplikaatiot 2 % Reuma- ja sidekudossairaus 2 % Silmäsairaus 2 % Ihosairaus 3 % Helppohoitoiset infektiot 3 % Allergiaoireet 5 % Muut yhteensä 12 % Terve 42 % Tieto puuttuu 6 % Korva-, nenä- ja kurkkutauti 6 % Lapsen tai nuoren psyyken tai kehityksen häiriöt 17 % Terveydenhoitajan kontaktien syyt (Anne Puumalainen) Leena Mänttäri 12

13 Saman terveydenhoitajan toimenpiteet Määräaikaistarkastus, th. 138 Laaja terveysneuvonta, th. 39 Rokotus / injektio / infuusio, th. Laboratoriokokeen otto, th Konsultaatio, th. 26 Tutkimuspyyntö, th. Sovittu kontrolli, th. ulkki- ja muu avustajapalvelu, th. Hoitoneuvottelu, th. Ei toimenpidettä, th Muu toimenpide, th Sairaudenhoito, th. 6 Terapeuttinen keskustelu, th. 4 Lääkityksen järjestäminen, th. eystarkastus / terveystodistus, th. Videovastaanotto, th. Seulonta, th Toimenpit. lkm (Anne Puumalainen) Leena Mänttäri 13

14 Naisen virtsa- ja sukupuolielinsairaus Mahavaivat Miten 2 % on ennen kirjattu Terveydenhoitajien kontaktein syyt elokuussa % 1 % 1 % Muut yhteensä Muu tuki- ja liikuntaelinsairaus Muu tauti tai sairaus 3 % 1 % 1 % Muu endokrinologinen sairaus Verenpainetauti 2 % Oireet tai tarkemmin määrittelemättömät tilat 3 % Krooninen keuhkosairaus 1 % Allergiaoireet 2 % Sydämen rytmihäiriöt 2 % Vamma tai myrkytys 3 % Lapsen tai nuoren psyyken tai kehityksen häiriöt 3 % Helppohoitoiset infektiot 6 % Korva-, nenä- ja kurkkutauti Ihosairaus 1 % Muu neurologinen sairaus 0 % Terve 31 % Diabetes komplikaatioineen 10 % Raskaus, synnytys ja niiden komplikaatiot 12 % Tieto puuttuu 14 % (Anne Puumalainen) Leena Mänttäri 14

15 Terveydenhoitajien kirjaaminen - saatuja tuloksia Terveydenhoitajien työ kohdistuu pääosin terveyskeskusten suurimpien sairausryhmien hoitoon Terveet ovat suurin asiakasryhmä kontaktien määrällä mitattuna Normaali raskaus on suurin resurssien käytöllä mitattuna Terveydenhoitajien kontaktien määrät ovat suuria ja kontaktien pituudet keskimäärin pidempiä kuin lääkäreillä ja sairaanhoitajilla Terveydenhoitajat ovat keskeinen ammattiryhmä terveyskeskuksen toiminnan kokonaisuutta tarkasteltaessa (Anne Puumalainen) Leena Mänttäri 15

16 Hoitajien ajatuksia APR-kirjaamisesta Kirjaamiseen tulee olla aikaa Alkuun työläs ja vie suunnattomasti aikaa luokitella kaikki käynnit ja sisällöt omiin lokeroihinsa Yhdessä tulisi pohtia, mitä tallennetaan, minkä otsikon alle tällä hetkellä kirjataan oman tuntemuksen / ymmärryksen mukaan millä laajuudella kirjataan puhelut Osa kirjaa ilman minkäänlaisia ongelmia eikä kirjaaminen työllistä muuta kirjaamista enempää Omat henkilökohtaiset työt saadaan näkyviin, voidaan käyttää hyödyksi kehityskeskusteluissa ja koulutustarpeen arvioinnissa Leena Mänttäri 16

17 jatkuu Vaikeiden asioiden kirjaamista arastellaan esim. päihteet Osa kokee kirjaamisen hankalaksi ja työllistäväksi esim. Marevan määritysasiakkaiden kohdalla hankaluuksia löytää käynnin syy (perussairaus) Ajanvarauspuhelimessa ei ehdi yleensä tehdä merkintöjä vaikka olisi ottanut kantaa hoitoon tai antanut hoito-ohjeita Avustavasuorite epäselvyyttä milloin suorite on itsenäinen avustava suorite lääkäri ei kirjaa aina hoitajien tekemiä avustavia toimenpiteitä osa merkannut avustavat suoritteet osa ei avustajan tekemä työ ei ole näkyvää esim. ekg:n otto, ajokorttitodistukseen liittyvät etukäteistoimenpiteet Leena Mänttäri 17

18 Mitä toivotaan Kotikäynti Kotikäyntien näkymien muutoinkin kuin kontaktina terve/sairas Terveydenhoitajan perhetapaamiset esim. 5-luokkalaiset, joissa vanhemmat mukana, aikaa vaativa tarkastus, jää vähälle huomiolle Muut työhön liittyvät tehtävät, jotka liittyvät oppilaisiin esim. oppilashuoltoryhmä, moniammatillisen ryhmän näkyminen Koulussa tapahtuvat tapaturmat omaksi kohdaksi, ei vain sairauskontakti Tilastointi olisi yhdenmukaista perusterveydenhuollossa Saadaan vertailutietoja Kokonaistyön näkyväksi saaminen tärkeää Leena Mänttäri 18

19 Osastonhoitajat/ylihoitajat Saadaan tieto potilaskohdittain syntyneistä kontaktien ja toimenpiteiden syistä terveysasemittain / ammattiryhmittäin / työntekijätasolla antaa johdolle luokiteltua ja vertailukelpoista toimintatietoa potilasryhmistä ja niiden hoitokäytännöistä antaa kuvan kontaktin kokonaisuudesta sekä kontaktien käyntisyiden moninaisuudesta, kontaktien määristä, pituuksista Hoidetaanko oikeita potilasryhmiä ja oikealla tavalla Kohdistetaan kehittämistyö tarvittaville alueille voidaan arvioida esim. resurssit uudesta näkökulmasta edellyttää tunnollista kirjaamista, huono kirjaaminen vie pohjan joukossa niitä, jotka eivät ehdi tai välitä Leena Mänttäri 19

20 jatkuu Yhteenvedot kertovat, millaista työn sisältö todellisuudessa on perustelut budjettiin esim. uusista viroista, laitehankinnat, koulutusmäärärahat ja -suunnittelu Tulokset / tilannekatsaukset / raportit pitäisi tulla säännöllisesti esimiehille tiedoksi Palautteen antaminen henkilöstölle säännöllisesti motivointi kirjaamiseen mahdollisten ongelmakohtien selvittely neuvolat ja koulut hajallaan, yhteisiä tapaamisia harvoin S-postilla palautteen antaminen tuntuu tökeröltä ja epäammattimaiselta Kunkin oman potilaskunnan ja toiminnan tarkastelu tärkeää oman työn kehittäminen tältä pohjalta Leena Mänttäri 20

21 Hoitajien kirjaamisen merkitys terveyskeskuksen toiminnan kokonaisuudessa Saatu tieto kuvaa hoitotyön ammattiryhmien kokonaistoimintaa Kirjaaminen antaa myös tiedon työntekijätasolla näin saadaan näkyviin myös yksittäisen hoitajan tekemä työ Kirjaaminen eri toimintamuodoissa antaa kokonaiskuvan hoitotyöntekijöiden tekemästä työstä lääkäreiden tekemän työn rinnalla Leena Mänttäri 21

22 Kouluterveydenhoitaja Helena Kokkonen Leena Mänttäri 22

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Avohoidon potilasryhmitys, APR Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Versio 4.0 12.5.2008 APR Avohoidon potilasryhmitys Yleistä APR on DRG Medicals Systems Oy:n (DMS) luoma

Lisätiedot

Käytännön tie tuotteistukseen

Käytännön tie tuotteistukseen Käytännön tie tuotteistukseen Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääk. ja th:n erikoislääkäri (hall.pät.) Helsingin yliopisto Itä-Uudenmaan tuotteistusseminaari 9.2.2011 Käytännön tie tuotteistukseen Outi

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys Luokitusten käytön ohjeet Versio 11.0 22.5.2007. Sairaanhoitajat ja muu avohoidon vastaanoton hoitohenkilökunta

Avohoidon potilasryhmitys Luokitusten käytön ohjeet Versio 11.0 22.5.2007. Sairaanhoitajat ja muu avohoidon vastaanoton hoitohenkilökunta Avohoidon potilasryhmitys Luokitusten käytön ohjeet Versio 11.0 22.5.2007 Sairaanhoitajat ja muu avohoidon vastaanoton hoitohenkilökunta APR:ään kirjataan kaikki sellainen avoterveydenhuollon toiminta,

Lisätiedot

HOITOKETJUISTA JA POLUISTA (hoitomalleista) JA NIIDEN KÄYTK TOTEUTTAMISESTA

HOITOKETJUISTA JA POLUISTA (hoitomalleista) JA NIIDEN KÄYTK TOTEUTTAMISESTA HOITOKETJUISTA JA POLUISTA (hoitomalleista) JA NIIDEN KÄYTK YTÄNNÖN TOTEUTTAMISESTA Jarmo J Koski Jyväskyl skylän n kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 31.5.2005 1 Hoitoketju Hoitoketjuista = saman

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari tuotteistus Hiiden terveyskeskusten toimintakäytäntöjen kehittämishanke Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari Lähtökohta! Lohjan perusturvalautakunta 20.8.2003: Perusturvakeskus käynnistää välittömästi

Lisätiedot

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010 Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Kannen

Lisätiedot

Satu Kapiainen Antti Väisänen Taru Haula. Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2011

Satu Kapiainen Antti Väisänen Taru Haula. Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2011 Satu Kapiainen Antti Väisänen Taru Haula Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset RAPORTTI 3 2014 RAPORTTI 3/2014 Satu Kapiainen, Antti Väisänen, Taru Haula Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset

Lisätiedot

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT... 5 3. SEUDULLISET HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT... 9 3.1 Hoitoon pääsyn määräajat...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Tietokuvaukset Versio 1.0 27.10.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen raportti Vastuullinen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä Tarja Kauhanen Kehittämishanke syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak etelä, Helsinki

Lisätiedot

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta VATT Valmisteluraportit 22 Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta Timo Seppälä Miika Linna Outi Elonheimo VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

on täydennyskoulutus/ työpaikkakoulutus ja lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen

on täydennyskoulutus/ työpaikkakoulutus ja lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen Marja-Liisa Vesterinen ULEVASUUDEN ERVEYSKESKUS - HOAJAVASAANOO JA PKÄAKASSARADEN HOOMALL - OSAAMSVAAMUKSE ULEVASUUDEN ERVEYSKESKUKSESSA Uusi terveydenhuoltolaki ja oimiva terveyskeskus -ohjelma edellyttävät

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Eija Pietikäisen perusterveydenhuollon PaKaste- työskentelyjaksot 2010 Eija Pietikäinen 14.11.2010

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS

HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS LOPPURAPOTTI versio 3.0 17.6.2012 Outi Elonheimo 1 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa Hyvinkään Sairaalanmäen uudisrakennushankkeen

Lisätiedot

Tiedoston nimi: ASL_ohje_190511.doc. Sairausluokitus

Tiedoston nimi: ASL_ohje_190511.doc. Sairausluokitus Sairausluokitus Avohoidon sairausluokitus (ASL) on osa Avohoidon potilastietojärjestelmää (APR ). Sairausluokitusta käytetään potilaiden käyntien ja muiden hoitokontaktien (puhelut, sähköinen yhteydenotto,

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Heavy Users Care Chains in OuluArc (HUCCO) 1.1.2008 31.12.2010 päivitetty 27.5.2008 EAKR -hankehakemus OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Terveiset He l s i n g i n k a u p u n g i n te r vey s ke s ku k s e n h e n ki l ö s tö l e ht i 3/2012 Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Organisaatiouudistus, sivut 3 ja 24 Myllypuro avautui, sivu 4

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot