Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke

2 Johdon tiivistelmä Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen -toimeksianto toteutettiin Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannosta syys-joulukuussa Tilastoanalyysin avulla selvitettiin kotihoidon nykytoiminnan vaikuttavuutta ja laadittiin vaikuttavuusmittaristo kotihoidon vaikuttavuuden jatkuvaa seurantaa varten Tarkastelluissa vaikuttavuusmittareissa havaittiin merkittäviä eroja kotihoidon eri alueiden välillä Eroja on kaikissa vaikuttavuusmittareissa sekä alueiden välillä että alueiden sisällä eri vuosien välillä. Osittain tämä selittyy satunnaisvaihtelulla, sillä alueiden asiakasmäärät ovat suhteellisen pieniä ja osittain sillä, että asiakkaiden palveluntarpeessa on eroja alueiden välillä. Vaikuttavuusmittareilla tarkasteltuna Hämeenlinna pärjää hyvin vertailussa muiden suomalaisten kotihoitoyksiköiden kanssa Tämä näkyy erityisen hyvin siirtymien vertailussa. Vertailukunnissa keskimäärin 10-15% kotihoidon asiakkaista siirtyy vuosittain kotoa ympärivuorokautisiin asumispalveluihin, mikä vastaa siirtymien määrää myös Hämeenlinnassa Päivystyskäyntien osalta käyntimäärät ovat Hämeenlinnassa alhaisempia kuin vertailukunnissa. Myös omahoitajuus toteutuu Hämeenlinnassa paremmin kuin vertailukunnissa. 2

3 Yhteenvetotaulukko kotihoidon vaikuttavuudesta Tammikuu elokuu, luvut per asiakas per vuosi Siirtymät % / vuosi Sija Päivystyskon taktit lkm /vuosi Tkvuodeosastopäivät Sairaanhoitopiirin laskutus Sija lkm /vuosi Sija /vuosi Sija Omahoitajuus % käynneistä Sija Kokonaissijoitus Sija Muutos - Alue 1 0 % 1 1,28 1 8, % Alue 2 5 % 2 2,07 4 4, % Alue 3 9 % 4 2,04 3 5, % Alue 4 9 % 3 1,94 2 9, % Alue 5 11 % 6 2,53 8 5, % Alue 6 9 % 5 2,82 9 6, % Alue 7 12 % 7 2,11 5 5, % Alue 8 12 % 8 2,39 7 7, % Alue 9 14 % 9 3, , % Alue % 10 2,14 6 6, % Hämeenlinna 11 % 2,27 5, % * Siirtymät: Vuodessa kotihoidosta laitoshoitoon, palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen vuodeosastohoitoon siirtyvien asiakkaiden osuus kuukausittaisesta asiakasmäärästä, Päivystyskontaktit: Keskimääräinen päivystyskontaktien määrä vuodessa per säännöllisen kotihoidon asiakas, TK vuodeosastopäivät: Terveyskeskusvuodeosastopäivien lukumäärä vuodessa per säännöllisen kotihoidon asiakas, Sairaanhoitopiirin laskutus: sairaanhoitopiirin laskutus vuodessa per säännöllisen kotihoidon asiakas Kokonaissijoitus on laskettu painotettuna keskiarvona eri osa-alueiden sijoituksista siten, että siirtymän sijoitus muodostaa 50% kokonaissijoituksesta ja loput tasaosuuden loppuosasta. Kaikissa mittareissa on käytetty tuntimäärävakiointia, joka tasaa eri alueilla olevien asiakkaiden välisiä eroja 3

4 Asiakasmäärien laskenta Säännöllisen kotihoidon asiakkaat on laskettu käyttämällä kolmea eri määritelmää Määritelmä 1: Tämän vuoden analyysissä säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi laskettiin kaikki asiakkaat, joille oli merkitty 4 tai enemmän kotihoidon käyntiä kuukaudessa tiimeiltä Attendo*, Hauho, Idänpää, Jukola, Kalvola, Kauriala, Keskusta, Lammi, Myllymäki, Ojoinen, Renko tai Tuulos. Määritelmä 2: Viime vuoden analyysissä säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi laskettiin kaikki asiakkaat, joille oli merkitty 4 tai enemmän kotihoidon käyntiä kuukaudelle Määritelmä 3: Kuukausittainen asiakasmäärä on laskettu myös niin, ettei käyntien määrärajoituksia ole, vaan säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi on laskettu kaikki asiakkaat, joilla on ollut yksikin käynti tiimeiltä Attendo*, Hauho, Idänpää, Jukola, Kalvola, Kauriala, Keskusta, Lammi, Myllymäki, Ojoinen, Renko tai Tuulos. Kalvot on laskettu määritelmällä 1, joillekin kalvoille on tehty vertaileva laskenta määritelmällä 2 * Attendo vuoden osalta tarkoittaa Myllymäkeä ja Kaurialaa, osalta Esperiä 4

5 Säännöllisen kotihoidon piirissä keskimäärin 690 asiakasta kuukaudessa asiakkuusmääritelmä 1 Tammikuu - elokuu Asiakasmäärä Hämeenlinnassa kuukausittain. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat on jaettu tuntiluokkiin tilapäinen 5

6 Säännöllisen kotihoidon piirissä keskimäärin 790 asiakasta kuukaudessa asiakkuusmääritelmä 2 Tammikuu - elokuu Asiakasmäärä Hämeenlinnassa kuukausittain. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat on jaettu tuntiluokkiin tilapäinen 6

7 Säännöllisen kotihoidon piirissä keskimäärin 850 asiakasta kuukaudessa asiakkuusmääritelmä 3 Tammikuu - elokuu Asiakasmäärä Hämeenlinnassa kuukausittain. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat on jaettu tuntiluokkiin tilapäinen 7

8 Säännöllisen kotihoidon asiakastuntimäärä on pysynyt tasaisena asiakkuusmääritelmä 1 Tammikuu - elokuu Asiakastuntimäärä Hämeenlinnassa kuukausittain. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat on jaettu tuntiluokkiin

9 Säännöllisen kotihoidon asiakastuntimäärä on pysynyt tasaisena asiakkuusmääritelmä 2 Tammikuu - elokuu Asiakastuntimäärä Hämeenlinnassa kuukausittain. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat on jaettu tuntiluokkiin

10 Säännöllisen kotihoidon käyntimäärä on pysynyt melko vakiona asiakkuusmääritelmä 1 Tammikuu - elokuu Käyntimäärä Hämeenlinnassa kuukausittain. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat on jaettu tuntiluokkiin

11 Säännöllisen kotihoidon käyntimäärä on pysynyt melko vakiona saiakkuusmääritelmä 2 Tammikuu - elokuu Käyntimäärä Hämeenlinnassa kuukausittain. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat on jaettu tuntiluokkiin

12 Säännöllisen kotihoidon asiakasminuuttien määrä per asiakas on pysynyt samana Tammikuu - elokuu Asiakasminuutit per asiakas per päivä Hämeenlinnassa kuukausittain ,1 29,5 29,3 29,1 29,7 30,1 30,1 29,1 29,8 29,1 29,1 28,3 29,8 30,4 29,3 28,8 28,6 29,1 28,8 28,

13 Asiakasmäärä alueittain (säännöllinen kotihoito) Tammikuu - elokuu Keskimääräinen kuukausittainen asiakasmäärä alueittain. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat on jaettu asiakastuntiluokkiin Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue Alue 1 1 Säännöllisen kotihoidon asiakkailla on analyyseissä oletettu olevan yli 4 säännöllisen kotihoidon käyntiä kuukaudessa 13

14 Säännöllisen kotihoidon asiakkailla tehtävien käyntien tiheys vaihtelee alueittain Tammikuu elokuu Eri käyntimääräluokkien osuus alueittain h/kk 11,7 17,5 16,1 11,9 22,6 14,9 11,8 14,2 16,6 18,0 14,8 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 1% 2% 4% 7% 2% 6% 1% 3% 3% 6% 3% 2% 2% 12% 2% 1% 5% 8% 6% 6% 13% 13% 6% 6% 22% 9% 6% 27% 9% 5% 25% 25% 7% 7% 17% 14% 11% 12% 28% 9% 9% 8% 11% 5% 30% 14% 36% 6% 36% 13% 31% 8% 8% 33% 4% 29% 13% 4% 9% 10% 5% 4% 13% 14% 9% 15% 10% 8% 9% 3% 13% 7% 3% 3% 9% 14% 15% 13% 15% 6% 11% 5% 12% 6% 5% 9% 10% 9% 6% 12% 14% 16% 11% 4% 5% 6% 9% 25% 24% 7% 9% 7% 8% 10% 6% 9% 4% 3% 2% 19% 21% 6% 3% 4% 28% 28% 6% 8% 4% 2% 2% 2% 15% 14% 4% 3% 5% 12% 14% 6% 5% 3% 17% 17% Alle 2 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa 4-6 kertaa viikossa Kerran päivässä 2 kertaa päivässä 3 kertaa päivässä Yli 3 kertaa päivässä 14

15 Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden saaman hoidon määrä vaihtelee huomattavasti alueittain Tammikuu elokuu Asiakkaiden palveluntarpeen jakauma alueittain Tuntia kuussa ka 11,7 17,5 16,1 11,9 22,6 14,9 11,8 14,2 16,6 18,0 14,8 100 % 3% 10% 14% 4% 6% 15% 11% 5% 4% 5% 7% 10% 11% 4% 3% 3% 4% 3% 2% 3% 2% 10% 9% 80 % 60 % 40 % 31% 29% 7% 14% 8% 13% 19% 14% 4% 27% 33% 11% 15% 6% 10% 8% 4% 6% 18% 19% 35% 33% 3% 6% 5% 10% 11% 9% 11% 4% 6% 5% 4% 5% 8% 6% 8% 13% 15% 28% 28% 20 % 55% 53% 19% 18% 46% 44% 18% 30% 12% 9% 58% 61% 31% 35% 17% 22% 12% 13% 9% 9% 47% 50% 0 % Palveluntarpeen jakauma Hämeenlinnassa on hyvin tyypillinen Vertailukunnissa alle 10 h/kk palveluntarve on % asiakkaista ja yli 80 h/kk palvelua saavia asiakkaita on 5 8 % 15

16 Hoitopäivät Asiakstunnit / kk keskiarvo Vuodeosastojaksojen hoitopäivät ovat vähentyneet hieman vuodesta Tammikuu - elokuu ja Vuodeosastojaksojen hoitopäivät asiakasta kohti vuodessa 15 25,0 20, ,0 10,0 5 5,0 0 0,0 < esh Tuntia kuussa ka <15 ovat lyhyitä, alle 15 päivää kestävät yhtäjaksoiset hoitojaksot, ovat pitkiä yli 15 mutta alle 90 päivän mittaiset vuodeosastojaksot. Mukana ei ole vuodeosastojaksoja, jotka aikana tai välittömästi joiden jälkeen asiakas siirtyy raskaamman palvelun piiriin 16

17 Päivystyskäyntien lukumäärä on pysynyt keskimäärin samana vuodesta Tammikuu - elokuu ja Päivystyskäyntien määrä asiakasta kohti tuntiluokilla vakioituna Päivystyskäyntien määrä asiakasta kohti vuodessa 3,9 3,9 3,6 3,6 3,3 3,0 2,7 2,4 3,3 3,0 2,7 2,4 2,1 2,1 1,8 1,5 1,8 1,5 1,2 1,2 0,9 0,6 0,3 0,9 0,6 0,3 0,0 0,0 Alue 9 Alue 6 Alue 5 Alue 8 Alue 10 Alue 7 Alue 2 Alue 3 Alue 4 Alue 1 Päivystyskäyntejä Hämeenlinnassa on vähemmän kuin vertailukunnissa. Esimerkiksi vertailukunnassa 1 päivystyskäyntejä kertyi vuoden ajalta 1,8 käyntiä per asiakas, kun vertailukunnassa 3 käyntejä oli 2,3 asiakasta kohden Tuntiluokkavakioinnilla tarkoitetaan tuntiluokkakohtaisten päivystyskäyntien painotettua keskiarvoistamista niin, että eri tuntiluokkien painot otetaan koko Hämeenlinnan asiakkaiden tuntiluokkien jakaumista. Tuntiluokat ovat samat kuin kalvoilla 5-7. *Attendo vuoden osalta tarkoittaa Myllymäkeä ja Kaurialaa. Päivistyskäynneillä tarkoitetaan keskussairaalan ensiapukäyntejä ja terveyskeskusten akuuttikäyntejä. 17

18 Siirtymien lukumäärä kuukausittain Tammikuu elokuu kk aikana yli 15 päivää vuodeosastolla* Alle 15 päivää vuodeosastolla viimeisen 3kk aikana Noin kolmannes vuosien - aikana siirtyneistä asiakkaista ovat viettäneet yli 15 päivää vuodeosastolla 3 kk ennen siirtymää Tammi-elokuussa säännöllisestä kotihoidosta on siirtynyt laitoshoitoon, palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen vuodeosastohoitoon vuonna 60 asiakasta ja vuonna 60 asiakasta Siirtymä on laskettu sille kuukaudelle, jona yli 90 päivää kestävä perusterveydenhuollon pitkäaikaishoivajakso alkaa * Mukana sekä tk-vuodeosastojaksot, että sairaanhoitopiirin vuodeosastojaksot 18

19 Siirtymien määrä on noussut hieman vuodesta Tammikuu elokuu, tammikuu elokuu Siirtymien määrä vuodessa, % kuukausittaisesta asiakasmäärästä, tuntiluokilla vakioituna Siirtymien määrä vuodessa, % kuukausittaisesta asiakasmäärästä 20% 20% 18% 18% 16% 16% 14% 14% 12% 12% 10% 8% 10% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% Alue 8 Alue 5 Alue 10 Alue 9 Alue 7 Alue 4 Alue 3 Alue 2 Alue 6 Alue 1 Mukana säännöllisen kotihoidon asiakkaiden siirtymät laitoshoitoon, palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen vuodeosastohoitoon Siirtymissä on tarkasteltu vain tammi-elokuuta, koska siirtymiä tapahtuu eri vaiheessa vuotta eri määrä Vertailukunnissa keskimäärin 10-15% kotihoidon asiakkaista siirtyy vuosittain kotoa ympärivuorokautisiin asumispalveluihin, mikä vastaa siirtymien määrää myös Hämeenlinnassa 19

20 Sairaanhoitopiirin laskutus on noussut n. 10% vuodesta Tammikuu Elokuu Sairaanhoitopiirin laskutus per asiakas vakioituna tuntiluokilla Sairaanhoitopiirin laskutus per asiakas Alue 9 Alue 10 Alue 4 Alue 7 Alue 6 Alue 3 Alue 5 Alue 2 Alue 1 Alue 8 0 Alue 9 Alue 10 Alue 6Alue 7Alue 3Alue 4Alue 2Alue 5Alue 8Alue 1 #N/A Mukana sairaanhoitopiirin Hämeenlinnalta laskuttamat erikoissairaanhoidon sekä ensiavun kustannukset ESH-laskutus on keskimäärin hiukan nousussa 20

21 Omahoitajan osuus asiakkaan käynneistä on laskenut hieman asiakkuusmääritelmä 1 Tammikuu elokuu Tuntiluokilla vakioitu omahoitajan osuus asiakkaan käynneistä kolmessa kuukaudessa 45% 40% Omahoitajan osuus asiakkaan käynneistä keskimäärin kolmessa kuukaudessa 45% 40% 35% 33% 32% 35% 34% 32% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% Omahoitajan käyntien osuus on hyvällä tasolla Esimerkiksi vertailukunnassa 1 omahoitajan osuus oli 26 % ja vertailukunnassa 2 31 % Omahoitajan osuus on laskenut vuodesta, eniten alueella 10 Omahoitajan osuus tarkoittaa useimmin kolmen kuukauden aikana asiakkaan luona käyneen hoitajan osuutta vastaavan kolmen kuukauden jakson kaikista käynneistä 21

22 Omahoitajan osuus asiakkaan käynneistä on laskenut hieman asiakkuusmääritelmä 2 Tammikuu elokuu Tuntiluokilla vakioitu omahoitajan osuus asiakkaan käynneistä kolmessa kuukaudessa 45% Omahoitajan osuus asiakkaan käynneistä keskimäärin kolmessa kuukaudessa 45% 40% 35% 36% 34% 40% 35% 36% 34% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% Omahoitajan käyntien osuus on hyvällä tasolla Esimerkiksi vertailukunnassa 1 omahoitajan osuus oli 26 % ja vertailukunnassa 2 31 % Omahoitajan osuus on laskenut vuodesta, eniten alueella 10 Omahoitajan osuus tarkoittaa useimmin kolmen kuukauden aikana asiakkaan luona käyneen hoitajan osuutta vastaavan kolmen kuukauden jakson kaikista käynneistä 22

23 Viiden hoitajan osuus asiakkaan käynneistä on pysynyt samana asiakkuusmääritelmä 1 Tammikuu elokuu Tuntiluokilla vakioitu viiden hoitajan osuus asiakkaan käynneistä kolmessa kuukaudessa 100% Viiden hoitajan osuus asiakkaan käynneistä keskimäärin kolmessa kuukaudessa 100% 80% 79% 77% 80% 79% 77% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% Viiden hoitajan osuus käynneistä on keskimääräisellä tai hyvällä tasolla muihin kuntiin verrattuna Esimerkiksi vertailukunnassa 1 osuus oli 61 % ja vertailukunnassa 2 82 % Viiden hoitajan osuus on laskenut vuodesta, eniten alueella 10 Viiden hoitajan osuus tarkoittaa viiden useimmin kolmen kuukauden aikana asiakkaan luona käyneen hoitajan osuutta vastaavan kolmen kuukauden jakson kaikista käynneistä 23

24 Viiden hoitajan osuus asiakkaan käynneistä on pysynyt samana asiakkuusmääritelmä 2 Tammikuu elokuu Tuntiluokilla vakioitu viiden hoitajan osuus asiakkaan käynneistä kolmessa kuukaudessa 100% Viiden hoitajan osuus asiakkaan käynneistä keskimäärin kolmessa kuukaudessa 100% 80% 78% 77% 80% 81% 78% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% Viiden hoitajan osuus käynneistä on keskimääräisellä tai hyvällä tasolla muihin kuntiin verrattuna Esimerkiksi vertailukunnassa 1 osuus oli 61 % ja vertailukunnassa 2 82 % Viiden hoitajan osuus on laskenut vuodesta, eniten alueella 10 Viiden hoitajan osuus tarkoittaa viiden useimmin kolmen kuukauden aikana asiakkaan luona käyneen hoitajan osuutta vastaavan kolmen kuukauden jakson kaikista käynneistä 24

25 Hoitajien määrä per asiakas on pysynyt samana Tammikuu elokuu Tuntiluokilla vakioitu hoitajien määrä per asiakas kolmessa kuukaudessa 25 Hoitajien määrä per asiakas kolmessa kuukaudessa ,615,4 15,715, STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan samalla asiakkaalla tulisi käydä korkeintaan 5 eri hoitajaa Esimerkiksi vertailukunnassa 2 hoitajia oli 4 kk aikana käynyt keskimäärin 6,1 ja vertailukunnassa 3 11,2 Hoitajien määrä on hiukan laskenut vuodesta alueilla 4 ja 6. Hoitajien määrä per asiakas kolmessa kuukaudessa ja luvuista keskiarvo per vuosi 25

26 Noin puolella kotihoidon asiakkaista on ollut hoitajaa (3 kk aikana) Tammikuu elokuu Osuus säännöllisen kotihoidon asiakkaista, joilla on käynyt yli 5, 10 tai 20 hoitajaa 3 kuukauden aikana (%) 80% 70% 66% 71% 60% 50% 53% 54% 45% 46% 55% 52% 57% 52% 51% 40% 38% 30% 31% 31% 31% 28% 26% 27% 25% 20% 10% 0% 19% 17% 18% 14% 12% 12% 13% 13% 11% 12% 13% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 6% 5% 13% 11% 11% 3% 0% Alue 2 Alue 7 Alue 9 Alue 5 Alue 8 Alue 6 Alue 3 Alue 10 Alue 4 Alue 1 Hämeenlinna alle 5 hoitajaa 5-9 hoitajaa hoitajaa yli 20 hoitajaa Hoitajien vaihtuvuus Hämeenlinnassa ja sen alueilla on vähäistä Hoitajien määrä on analysoitu ajalta 1/-8/ kolmen kuukauden jaksoissa, joista on laskettu keskiarvo 26

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden taso

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 212 Väestömäärät kunnittain/sote-alueittain (Väestörekisterikeskus, rekisteritilanne 31.12.212) 6 5 4 3 2 1 927 45619 39647 43984 37583 34499 5375 25618 4729 28851 18751 37942

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Keskeiset tulokset: Terveyspalveluja käyttäneillä toimeentulotuen asiakkailla on ikävakioituna muita terveyspalveluja käyttäneitä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA 1 Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. Väestö ja väestöennusteet... 3 1.1 Hämeenlinnan väestötiheys vuoden 2014 lopussa... 3 1.2 Väestö ja peruspalveluiden sijainti... 4 1.4.

SISÄLLYS 1. Väestö ja väestöennusteet... 3 1.1 Hämeenlinnan väestötiheys vuoden 2014 lopussa... 3 1.2 Väestö ja peruspalveluiden sijainti... 4 1.4. SISÄLLYS 1. Väestö ja väestöennusteet... 3 1.1 Hämeenlinnan väestötiheys vuoden 2014 lopussa... 3 1.2 Väestö ja peruspalveluiden sijainti... 4 1.4.1 Väestön ikärakenne Hämeenlinna 2014 ja koko maa 2013

Lisätiedot

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus?

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.2.2013 Risto Mäkinen Johtava ylilääkäri, toimitusjohtaja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Sidonnaisuudet

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa

Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa Sosiaalihuollon digiseminaari 8.2.2019 Suvi Nuutinen, vs. kehittämis- ja laatupäällikkö Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki Toiminnan ja talouden tarkastelu

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Kotihoidon käyntien lukumäärä ei aina perustu arvioituun hoivan tarpeeseen

Kotihoidon käyntien lukumäärä ei aina perustu arvioituun hoivan tarpeeseen TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 17 ELOKUU 2017 Kotihoidon käyntien lukumäärä ei aina perustu arvioituun hoivan tarpeeseen Päälöydökset Koko maassa 78 prosentilla säännöllisen kotihoidon asiakkaista on vähintään

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Uuden toimenpideluokituksen A-Q ja Y-alkuiset päätoimenpiteenä kirjatut leikkaustoimenpiteet. Leikkaustoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät toimenpideluokituksen T-, U- ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

Kotikuntoutuminen Kokkolan kaupunki Ohjausryhmä

Kotikuntoutuminen Kokkolan kaupunki Ohjausryhmä Kotikuntoutuminen Kokkolan kaupunki Ohjausryhmä 1.6.2016 Sisältö Kotikuntoutumisen asiakkaat Tulokset Yhteenveto Kotikuntoutumisen asiakkaat aikajakso 9/2015 6/2016 tilanne 1.6.2016) ~ 400 (25%) ~ 100

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 24.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2017 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 11.12.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN LONKKAMURTUMA- JA SEPELVALTIMOTAUTI- POTILAIDEN HOIDOSSA MEILLÄ JA MUUALLA. Unto Häkkinen

MISSÄ MENNÄÄN LONKKAMURTUMA- JA SEPELVALTIMOTAUTI- POTILAIDEN HOIDOSSA MEILLÄ JA MUUALLA. Unto Häkkinen MISSÄ MENNÄÄN LONKKAMURTUMA- JA SEPELVALTIMOTAUTI- POTILAIDEN HOIDOSSA MEILLÄ JA MUUALLA Unto Häkkinen 1 SISÄLTÖ Pohjosmainen vertailu (EuroHOPE), vuodet 2006-2014 Oslon ja pääkaupunkiseudun vertailu,

Lisätiedot

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja kotiin annettavat palvelut Hämeenlinnan kaupunki 14.1.2016 Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1.

Lisätiedot

Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä

Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä RAI- seminaari.9. Paasitorni, Helsinki Rauha Heikkilä 5.. Esityksen nimi / Tekijä 1 sisältö Kunta -vertailutietokanta

Lisätiedot

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut Loppuraportti Liite 5 Henkilöstötarkastelut Ohry 18.3.213 Vastaanottopalvelut Henkilöstötarkastelu Optimointi laskennallinen lääkäri- ja hoitajamitoitus Laskennan parametrit: Väestöpohja n. 61 (Mikkeli,

Lisätiedot

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut:

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Hyvä hämeenlinnalainen! 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Terveydenhuoltolaki Luku 6 47 Henkilö voi

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 1 TAMMIKUU 2018 Päälöydökset Vain pieni osa kaikista omaishoidossa olevista sai vuonna 2016 kotihoidon tukipalvelua. Omaishoidon tuen kattavuus 75 vuotta täyttäneillä vaihtelee

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 16.12.2003 Aila Kumpulainen 1 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kotikuntoutuminen Kokkolan kaupunki Ohjausryhmä

Kotikuntoutuminen Kokkolan kaupunki Ohjausryhmä Kotikuntoutuminen Kokkolan kaupunki Ohjausryhmä 10.10.2016 Sisältö Kotikuntoutumisen asiakkaat Tulokset Yhteenveto Kotikuntoutumisen asiakkaat aikajakso 9/2015 9/2016 tilanne 13.9.2016) ~ 600 (25%) Eivät

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Jutta Nieminen Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta Ohjausryhmän terveiset Tiedonkeruut Henkilöstömitoitus

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Kotisairaanhoito, hoivapalvelut ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto eivät ole vapaan hakeutumisen piirissä.

Kotisairaanhoito, hoivapalvelut ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto eivät ole vapaan hakeutumisen piirissä. Hyvä ulkopaikkakuntalainen, Tervetuloa Hämeenlinnan Terveyspalvelujen asiakkaaksi! Mikäli asutte tai oleskelette säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti Hämeenlinnassa työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kotihoidon uudet toimintamallit Jaana Peltola, kotihoidon palvelupäällikkö

Kotihoidon uudet toimintamallit Jaana Peltola, kotihoidon palvelupäällikkö Kotihoidon uudet toimintamallit 8.9.2017 Jaana Peltola, kotihoidon palvelupäällikkö Taustatietoa Maantieteellisesti laaja alue 11 kotihoitoaluetta Kotihoidon asiakkaaksi tullaan aina kuntouttavan arviojakson

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi 1 Länsi-Pohjan ikäihmisten määrä vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) 2 Länsi-Pohjan 75-84 vuotiaat kunnittain vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Arviointi- ja kuntoutusosasto

Arviointi- ja kuntoutusosasto Arviointi- ja kuntoutusosasto ARVO 1 Kotihoidon asiakkuus jatkuu Arvossa Arviointi- ja kuntoutusosaston palvelut on tarkoitettu Tampereen kaupungin säännöllisen kotihoidon asiakkaille. ARVO on perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Palvelurakenteen ja -verkkojen uudistaminen tuloksellisuuden välineenä Hämeenlinnan kaupunki. Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko 3.6.

Palvelurakenteen ja -verkkojen uudistaminen tuloksellisuuden välineenä Hämeenlinnan kaupunki. Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko 3.6. Palvelurakenteen ja -verkkojen uudistaminen tuloksellisuuden välineenä Hämeenlinnan kaupunki Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko 3.6.2013 Miten kunta voi kehittää tuottavuutta? (VM) 1) Henkilöstö, osaaminen

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Keski-Suomen SOTE 2020 Peurunka II 15.4.2015 Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp TERE-järjestelmä Taustaa ja perustietoa mikä ihmeen TERE? Hankkeen

Lisätiedot