LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS 22.10.2014"

Transkriptio

1 LASTEN SAIRAUKSIEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUNTIEN YHTEISENÄ TOIMINTANA Jari Petäjä, toimialajohtaja, HYKS

2

3 ERIARVOISTUMISKEHITYS ON NOPEAA 10/22/2014 3

4 ELINIÄN ODOTUS 35-VUOTIAANA SUKUPUOLEN JA SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN

5 HUOSTAANOTETUT JA KIIREELLISESTI SIJOITETUT LAPSET

6 Helsingin sanomat 6

7 LAPSET KÄYVÄT PALJON LÄÄKÄRISSÄ jos lääkärijärjestelmä ei toimi mielenterveystyön, sosiaalitoimen, lastensuojelun ja koulujärjestelmän kanssa synkronissa, järjestelmässä eivät käynnisty oikeat toimet oikea-aikaisesti.

8 METROPOLIALUEELLA LASTEN Erikoissairaanhoito on monopolisoitu HUSille Lakisääteinen perusterveydenhuolto on monopolisoitu kunnille Yksityislääkäri toiminta on saanut järjestelmää ohjaavan aseman ilman vastuuta Helsingin, Vantaan ja Espoon lasten lääkäriplavelujen tuotantovaje huomattava Yksityislääkäritoiminnan suuri markkinaosuus on eriarvoistumiskehitystä nopeuttava tekijä jonka vaikutus on arvaamaton yhteiskunnan taloustilanteen heikentyessä

9 Lähde: STM: Sote-uudistuksen perusesitys 9

10 METROPOLIALUE - VAIHTOEHTO 1 Sote-alue Kunnat Kuntayhtymä Yksityiset Järjestöt 10

11 METROPOLIALUE - VAIHTOEHTO 2 Sote-alue Kunnat Yksityiset Järjestöt HUS/HYKS 11

12 METROPOLIALUE - VAIHTOEHTO 2 Sote-alue Kunnat Yksityiset Järjestöt HUS/HYKS 12

13 MITÄ ON PELISSÄ? Kuntakohtaiset erot räjähtävät ja laajenevat nykyisestä perusterveydenhoidon epätasa-arvoisuudesta erikoissairaanhoitoon 13

14 MIKÄ ON TODISTUSAINEISTO - Lasten palvelujärjestelmä 14

15

16 PRIVAATTI ON 1/4:LLA LAPSISTA RINNAKKAISJÄRJESTELMÄ, JOKA KALLISTUU JA SEURAA TALOUSSYKLIÄ 16

17

18

19

20 OSA I PIENTEN LASTEN TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Seminaari Lasten terveyspalvelut julkisella ja yksityisellä miten kahden kanavan palveluita käytetään ja miksi? Rekisteritutkimus lasten terveyspalvelujen käytöstä julkisella ja yksityisellä sektorilla Jutta Järvelin LT, MSc (Health Econ.)

21 AINEISTO Peruspalvelujen toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset hankkeen aineisto: Espoo Helsinki Vantaa (Kouvola ) Tässä käytetty aineisto: Espoo, Helsinki ja Vantaa Lapsia yhteensä em. kunnissa vajaa 20% Suomen koko lapsiväestöstä Rajaukset ja määrittelyt: Lapset alle 7 vuotta Asuinkunta vuoden lopussa Lasten terveyspalvelut / Järvelin 21

22 Lkm/lapsi 2,5 Lasten terveyskeskuslääkärikäynnit ikäryhmittäin vuonna 2011 (käynnit / vastaavanikäinen lapsi; avosairaanhoito ilman neuvolaa) 2 1,5 1 0,5 Espoo Helsinki Vantaa Ikä Lasten terveyspalvelut / Järvelin 22

23 Lasten yksityislääkärikäynnit ikäryhmittäin vuonna 2011 (käynnit / vastaanikäinen lapsi) Lkm/lapsi 3 2,5 2 1,5 1 Espoo Helsinki Vantaa 0, Ikä Lasten terveyspalvelut / Järvelin 23

24 Lkm/lapsi 1,6 Lasten erikoissairaanhoidon ajanvaraus- ja päivystyskäynnit ikäryhmittäin vuonna 2011 (käynnit/ vastaavanikäinen lapsi; julkinen erikoissairaanhoito) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Espoo - ajanvarauskäynnit Espoo - päivystyskäynnit Helsinki - ajanvarauskäynnit Helsinki - päivystyskäynnit Vantaa - ajanvarauskäynnit Vantaa - päivystyskäynnit 0, Ikä Lasten terveyspalvelut / Järvelin 24

25 Lkm/lapsi 0,3 Lasten hoitojaksot ikäryhmittäin vuonna 2011 (hoitojaksot / vastaavanikäinen lapsi) 0,25 0,2 0,15 0,1 Espoo Helsinki Vantaa 0, Ikä Lasten terveyspalvelut / Järvelin 25

26 Terveyskeskus- tai yksityislääkärin vastaanotolla käyneet 0-7 -vuotiaat Espoossa (% 0-7 -käyneistä) Terveyskeskus- tai yksityislääkärin vastaanotolla käyneet 0-7 -vuotiaat Helsingissä (% 0-7 -käyneistä) 100 % 100 % 90 % 90 % 80 % 80 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Vain TK-lääkäri Vain yksityislääkäri Molemmat 60 % 50 % 40 % 30 % Vain TK-lääkäri Vain yksityislääkäri Molemmat 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % % Terveyskeskus- tai yksityislääkärin vastaanotolla käyneet 0-7 -vuotiaat Vantaalla (% 0-7 -käyneistä) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Vain TK-lääkäri Vain yksityislääkäri Molemmat 20 % 10 % 0 % Lasten terveyspalvelut / Järvelin 26

27 0-7 -vuotiaiden käynnit terveyskeskus- tai yksityislääkärin tai molempien vastaanotolle (lkm/lasta kohti) Käyntien lkm/ per lapsi 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Espoo vain TK-lääkäri Helsinki vain TK-lääkäri Vantaa vain TK-lääkäri Espoo vain yksityislääkäri Helsinki vain yksityislääkäri Vantaa vain yksityislääkäri Espoo molemmat lääkärit Helsinki molemmat lääkärit Vantaa molemmat lääkärit 1,0 0, Vuosi Lasten terveyspalvelut / Järvelin 27

28 MITÄ TEKEVÄT KUNNAT? HS

29 OSA II HYKSIN KÄYTTÖ HYKS oma tietotuotanto Kela Helsingille, Espoolle ja Vantaalle suunnattu kysely 11/2013

30 ,2 106,4 107,6 114,6 115, ELEKTIIVISET LÄHETTEET INDEKSIVERTAILU arvio Kotikunta Espoo, Helsinki, Vantaa yhteensä Vuoden 2009 indeksi =100 Pediatria, lastenkirurgia, lastenneurologia, lastenpsykiatria VÄESTÖNKASVU VUOTIAAT - INDEKSIVERTAILU ennuste 30

31 Kotikunta Espoo ELEKTIIVISET LÄHETTEET INDEKSIVERTAILU lastenpsykiatria, vuoden 2009 indeksi= ,0 76,2 99,5 114,3 117,6 87, ennuste Kotikunta Helsinki Kotikunta Vantaa ,0 104,9 131,6 135,4 157,1 170, , , ennuste ennuste 31

32 ELEKTIIVISET ESH LÄHETTEET / KÄYNNIT terveyskeskus yksityinen 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Espoo ennuste Helsinki Vantaa 0,14 0,14 0,12 0,12 0,1 0,1 0,08 0,08 0,06 0,04 0, ennuste 0,06 0,04 0, ennuste

33 KÄYNNIN KUSTANNUKSET 2013 perusterveydenhuollon lääkärikäynnin hinta v on 114,00 euroa (THL) Naisten- ja lastentautien erikoissairaanhoidon käynnin kustannukset keskimäärin v ovat 367,00 euroa 33

34 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ OMASTA SELVITYKSESTÄ... HYKS lastenpalvelujen kysyntä kasvanut nopeammin kuin lapsiväestö Helsinkiläinen lapsi saa 1,5-3,5-kertaisen määrän julkisia palveluja suhteessa vantaalaiseen (päivystys 3,5x/elektiivinen ESH 3x, elektiivinen PTH 1,6x) Terveyskeskusten läheteherkkyys kertainen privaattiin verrattuna Lastenpsykiatrian lähetevirta kasvaa nopeasti paitsi edelleen privatisoituvasta Espoosta Kuntien strategiat PTH:n kehittämisessä epäsynkronoituja

35 KESKEISET ONGELMAT SIIS... Pääkaupunkiseutu on lasten lääkäripalvelujen osalta yksityissektoririippuvainen Lasten tukipalvelut eivät käynnisty yksityissektorin kautta Kuntien välillä ei ole synkronointia lasten lääkäripalvelujen kehittämisessä

36 MITÄ PITÄÄ TEHDÄ? 36

37 SOTE-PIIRI Kuntatuottaja Sairaanhoitopiiri Privaatti ESH PTH SOS ESH SOS PTH Todellinen yhteistyö sotepiirin sisällä? Piirien välillä? Resurssien oikea jako? Kansallinen funktio? Mikä olemassa oleva ongelma ratkeaisi tällä järjestelmällä? 37

38 METROPOLIALUEELLA LASTEN PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO ON Vähintään koordinoitava yhden tuottajan toimesta Mieluiten integroitava yhdelle YLIKUNNALLISELLE toimijalle Yksityissektori on saatava alihankinnan kautta tuottamaan oikeita, eriarvoistumista hillitseviä sisältöjä

39 RATKAISUN AVAIMET Lääkäripalvelut ovat kattava reitti saavuttaa lapset ja perheet Metropolialueen lasten kaikki lääkäripalvelut yhdelle tuottajalle = HYKS HYKSin tekemä suunnitelmallinen alihankinta yksityissektorilta joustavin tapa lähteä korjaamaan yksityissektoririippuvuuteen liittyviä vinoumia Kun oikean tasoinen hoito suunnataan kullekin potilaalle koordinoidusti, kustannussäästöpotentiaali merkittävä (ESH vs. PTH kustannusero 3x)

40 METROPOLIALUE Kunta/Sote HYKS tai HUS Alihankinta P r i v a a t t i Alueellinen sairaanhoito turvattu Kansallinen funktio turvattu Tasavertaisuus Privaatti palvelee järjestelmää eikä päin vastoin 40

41 LAPSILLA MENEE HUONOSTI MUTTA EI LÄHESKÄÄN NIIN HUONOSTI KUIN JATKOSSA JOS YLLÄTTÄVÄ NOUSUKAUSI EI ISKEKÄÄN... 41

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti Sosiaali- ja terveyspalvelut Teemaryhmä 2 Helsinki Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 (53) Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 3. Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen... 5 4. Tehtävän

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali

Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali VIHTI ELOKUU 2010 24.8.2010 1 KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Ehdotus 20.8.2013 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 4 3. VÄESTÖN

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 (Luonnos) 5.9.2013 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. TIIVISTELMÄ JA TOIMEENPANOSUUNNITELMA 5 3. LÄHTÖKOHDAT/ TAUSTAA 6 3.1 Palvelutarpeen kuvaus 6 3.2 Väestörakenne

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Lastenlääkäreitä avoterveydenhuoltoon

Lastenlääkäreitä avoterveydenhuoltoon Pääkirjoitus 31.1.2014 Minna Aromaa dosentti, lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri, Turun kaupunki, lasten ja nuorten poliklinikka Elina Hermanson Helsingin kaupunki, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HYKS:n uusi lastensairaala

HYKS:n uusi lastensairaala Hyks, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö HYKS:n uusi lastensairaala tarveselvitysraportti uuden lastensairaalan toiminnasta ja rakentamisvaihtoehdoista Työryhmä: Jari Petäjä, puheenjohtaja, tulosyksikön

Lisätiedot

Erikoishammaslääkäripalvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Erikoishammaslääkäripalvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Erikoishammaslääkäripalvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Nykytilan kuvaus ja kehittämisehdotuksia Helena Forss Suomen Hammaslääkäriliiton näkemys erikoishammaslääkäripalvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Yksi, kaksi vai kolme miljardia?

Yksi, kaksi vai kolme miljardia? KUUMA-seutu liikelaitos Yksi, kaksi vai kolme miljardia? Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistusta koskevan selvitystehtävän raportti, Keski-Uusimaa Rolf Paqvalin, Johanna Viita ja Päivi

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KANSALLINEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA PALVELURAKENTEEN MUUTOKSESSA

KANSALLINEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA PALVELURAKENTEEN MUUTOKSESSA KANSALLINEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA PALVELURAKENTEEN MUUTOKSESSA Asumisneuvojien koulutus 15.3.2013 THL Minna Savolainen, Mielenterveyden edistämisen yksikkö, THL TAUSTAA MIELI SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI Simo Kokko Stakes Kuopio 2006 1. Selvitystyön tehtävä 2 Pietarsaaren seudun kunnat tilasivat Stakesilta hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen

TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen Työryhmä Vantaa: apulaiskaupunginjohtaja i j Jukka T. Salminen (Soster), pj terveyspalvelujen

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta Sari Kauppinen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta Peruspalvelujen tila 2010 -raportin tausta-aineisto RAPORTTI 9 2010 Kirjoittajat ja THL Taitto:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME JA ERITYISVASTUUALUE ANALYYSI JA VERTAILU ERVA- SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOISTA

PÄIJÄT-HÄME JA ERITYISVASTUUALUE ANALYYSI JA VERTAILU ERVA- SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOISTA PÄIJÄT HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÄIJÄT-HÄME JA ERITYISVASTUUALUE ANALYYSI JA VERTAILU ERVA- SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOISTA Asko Rytkönen, HTL, kehittämispäällikkö 16.09. 2012 Versio

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot