Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén"

Transkriptio

1 Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013

2 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN ISBN (verkkokirja) BALTOprint Liettua 2013 Anna palautetta kirjasta:

3 Alkusanat... V Lyhenteet... XIII 1 Johdanto Käsiteltävät kysymykset Kodin kaupan erityispiirteet Sivullisten vastuu Teoksen rajaukset Teoksen metodi ja lähdeaineisto Teoksen rakenne Osapuoliroolien merkitys lainsäädännössä, esitöissä ja säännösten tulkinnassa Osapuoliroolit Osapuoliroolit kodin kauppaa koskevassa lainsäädännössä Osapuoliroolit maakaaressa Osapuoliroolit asuntokauppalaissa Osapuoliroolit kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa Osapuoliroolit lainsäädännön esitöissä Asunnonostajan oikeusturvatoimikunnan mietintö Maakaaren valmistelu VII

4 2.3.3 Osapuoliroolit maakaaren esitöissä Asuntokauppalain valmistelu Osapuoliroolit asuntokauppalain esitöissä Kiinteistönvälitysliikkeen vastuuta koskevan lainsäädännön valmistelu Osapuoliroolit kiinteistönvälitysliikkeen vastuuta koskevan lainsäädännön esitöissä Kokonaiskuva esitöistä Suojaamisen keinot virhesääntelyssä Osapuoliroolit oikeuskäytännössä Käsiteltävät ratkaisut ja tarkastelutapa Suuri enemmistö: ei mainintoja osapuoliasetelmasta Ratkaisut, joissa osapuoliroolit otettu huomioon Kokonaiskuva ratkaisuista Osapuolten yksityishenkilöaseman merkitys lain tulkinnassa ja soveltamisessa Myyjän virhevastuu Pettymyksestä virheeseen Eräiden ulkopuolisten vaikutus myyjän virhevastuuseen Kohteen aikaisemmat omistajat Kiinteistönvälittäjä Asunto-osakeyhtiön edustajat Kuntotarkastaja Virheen määräytymisen ajankohta Virheen vaikutus kauppaan Laatuvirhe kiinteistönkaupassa Laatuvirhe maakaaren mukaan Kaupan kohde ei vastaa sovittua Virheellinen tai harhaanjohtava tieto Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti Ostajan virheellinen käsitys Salainen virhe VIII

5 3.6 Laatuvirhe asuntokaupassa Laatuvirhe asuntokauppalain mukaan Asunto ei vastaa sovittua Asunto ei vastaa myyjän antamia tietoja Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti Salainen virhe Oikeudellinen virhe kiinteistönkaupassa Oikeudellinen virhe maakaaren mukaan Sivullisille kuuluvien oikeuksien vaikutus ostajan asemaan Myyjän luovutuskompetenssin puute Myyjän antama virheellinen tai harhaanjohtava tieto Myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti Ostaja ei voi saada lainhuutoa Oikeudellinen virhe asuntokaupassa Vallintavirhe kiinteistönkaupassa Vallintavirhe maakaaren mukaan Virheellinen tieto kiinteistön vallintaa tai käyttöä rajoittavasta päätöksestä Virheellinen tieto naapurikiinteistöä koskevasta päätöksestä tai luvasta Tiedon antamisen laiminlyönti Erehdyksen oikaisematta jättäminen Puuttuva lupa sekä kiinteistönmuodostuksen estyminen Taloudellinen virhe asuntokaupassa Taloudellinen virhe asuntokauppalain mukaan Virheellinen tai harhaanjohtava tieto Tiedonannon laiminlyönti Salainen taloudellinen virhe IX

6 4 Tieto virheestä, ennakkotarkastus ja reklamaatio Virheeseen vetoamisen edellytyksistä Tieto virheestä Ennakkotarkastusvelvollisuus Reklamaatio Virheen seuraamukset Seuraamukset ja niiden edellytykset Virheen oikaisu Hinnanalennus Hinnanalennuksen käyttöala ja tarkoitus Hinnanalennuksen määrä maakaaren ja asuntokauppalain mukaan Hinnanalennuksen laskeminen korkeimman oikeuden käytännössä Sopimuksenvastaisuus Virheellisten tietojen antaminen Tiedon antamisen laiminlyönti Salainen virhe Ratkaisuissa käytetyt laskutavat Hinnanalennuksen määrä todellisen ja todennäköisen kauppahinnan erotuksena Arvo todennäköisenä kauppahintana Virheen tai virheellisen kaupan kohteen arvo Virheen vaikutus kauppahintaan Ostajalle aiheutunut vahinko Virheen korjauskustannukset Hinnanalennuksen sovittelu Kaupan purku Kiinteistönkaupan purun edellytykset Asuntokaupan purun edellytykset Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet kaupan purussa X

7 5.5 Vahingonkorvaus Vahingonkorvauksen edellytykset kiinteistönkaupassa Vahingonkorvauksen edellytykset asuntokaupassa Vahingonkorvauksen määrä Vahingonkorvauksen sovittelu Myyjän vastuun rajoittaminen Vastuunrajoitusehtojen käytön tavoitteet Vastuunrajoitusehtojen tehokkuuden edellytykset Vastuunrajoitusehtojen käytön rajoitukset Yksilöintivaatimus Vastuunrajoitusehtojen sovittelu Sivullisten vastuu virheestä Sivullisten vaikutus virhetilanteen syntymiseen Sopimusvastuun henkilöllinen ulottuvuus Aikaisemmat omistajat ja kaupan kohteen ominaisuuksiin vaikuttaneet elinkeinonharjoittajat Tarkasteltavat vastuutahot Myyjän oikeus vedota virheeseen suhteessa edeltäjäänsä Kiinteistön ostajan oikeus esittää vaatimuksia myyjän edeltäjälle saannonmoitteen perusteella Kiinteistön ostajan oikeus esittää vaatimuksia myyjän edeltäjälle laatuvirheen perusteella Kiinteistön ostajan oikeus esittää vaatimuksia taloelementtien toimittajalle, urakoitsijalle tai muulle elinkeinonharjoittajalle Asunnon ostajan oikeus esittää vaatimuksia asunnon ensimmäiselle myyjälle XI

8 7.3.7 Asunnon ostajan oikeus esittää vaatimuksia laitetoimittajalle Kiinteistönvälitysliike Kiinteistönvälitysliikkeen velvollisuudet Kiinteistönvälitysliikkeen vastuu toimeksiantajalleen Kiinteistönvälitysliikkeen vastuu toimeksiantajan vastapuolelle Kuntotarkastusyritys Kuntotarkastusyrityksen vastuu suhteessa toimeksiantajaansa Kuntotarkastusyrityksen vastuu suhteessa toimeksiantajansa vastapuoleen Lopuksi Myyjän virhevastuu Yksityishenkilöiden välinen kodin kauppa Sivullisten henkilöiden vaikutus myyjän virhevastuuseen Maakaaren ja asuntokauppalain mukaisen virhevastuun erot Sivullisten virhevastuu Vastuutahot ja vastuuasetelmat Vastuu toimeksiantajalle ja toimeksiantajan vastapuolelle Vastuu sopimusketjussa Arviointia Yksityishenkilöiden välinen kodin kauppa Sivullisten henkilöiden vaikutus virhetilanteeseen Maakaaren ja asuntokauppalain mukaisen virhevastuun erot Sivullisten virhevastuu Lähteet Oikeustapaushakemisto Asiahakemisto XII

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus

Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus Jussi Makkonen Pro gradu tutkielma Velvoiteoikeus Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA I TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Joel Kokko KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Marko Vasankari 0276562 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Syksy 2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

Reklamaatio kiinteistönkaupan virheeseen vetoamisen edellytyksenä

Reklamaatio kiinteistönkaupan virheeseen vetoamisen edellytyksenä Reklamaatio kiinteistönkaupan virheeseen vetoamisen edellytyksenä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Tanja Hänninen (0160720) 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Johanna Kanniainen (0160623) Kevät 2013 II Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Tuija Mäkinen ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAN OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Tuija Mäkinen ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAN OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Tuija Mäkinen ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAN OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet...3. Esipuhe...5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27

Sisällys. Lyhenteet...3. Esipuhe...5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27 Sisällys Lyhenteet...3 Esipuhe...5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset...27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen...28 1.2.1. Laki

Lisätiedot

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 Sisältö Esipuhe 5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset 27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen 28 1.2.1. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797 SISÄLLYS N:o Sivu 795 Laki asuntokauppalain muuttamisesta... 3973 796 Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Lisätiedot

TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI

TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI Kuvat: YHA kuvapankki/pentti Hokkanen TUNNE TALOSI, TURVAA KAUPPASI Opas ostajalle ja myyjälle kiinteistön kunnon arviointiin ja turvallisempaan kaupantekoon A. Johdanto Kuva: YHA kuvapankki/pentti Hokkanen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotus Hallituksen esitykseksi laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisäyksiä ja muutoksia asuntokauppalakiin

Lisätiedot

KYSYMYS 3. 1) Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus

KYSYMYS 3. 1) Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus KYSYMYS 1 a. Kyse on asemakaava-alueella olevasta kiinteistöstä. Tällöin tulee kunnan rakennusvalvonnasta selvittää asemakaavan ja kunnan rakennusjärjestyksen pohjalta ensiksi, onko kiinteistöllä kaksi

Lisätiedot

HOITOVASTIKKEESTA ANNETTU VIRHEELLINEN TIETO TALOUDELLISENA VIRHEENÄ UUDEN ASUNNON KAUPASSA

HOITOVASTIKKEESTA ANNETTU VIRHEELLINEN TIETO TALOUDELLISENA VIRHEENÄ UUDEN ASUNNON KAUPASSA Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kandidaatintutkielma HOITOVASTIKKEESTA ANNETTU VIRHEELLINEN TIETO TALOUDELLISENA VIRHEENÄ UUDEN ASUNNON KAUPASSA INCORRECT INFORMATION ABOUT MAINTENANCE CHARGE

Lisätiedot

Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta / Valintakoe 2013 / Tehtävien arvosteluperusteet

Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta / Valintakoe 2013 / Tehtävien arvosteluperusteet Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta / Valintakoe 2013 / Tehtävien arvosteluperusteet Tehtävä 1 1) B 2) C 3) B 4) C 5) C 6) C 7) C 8) C 9) C 10) A Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi

Lisätiedot

Ehdotus asuntokauppalainsäädännön uudistamiseksi

Ehdotus asuntokauppalainsäädännön uudistamiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:10 Ehdotus asuntokauppalainsäädännön uudistamiseksi Asuntokauppatyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:10 Ehdotus asuntokauppalainsäädännön uudistamiseksi Asuntokauppatyöryhmän

Lisätiedot

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA

SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA Ari Pihlajavaara 040-900 9419 Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU Oikeustieteiden laitos. Aku Korhonen KATEKAUPPA VELKOJAN OIKEUS JA VELVOLLISUUS

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU Oikeustieteiden laitos. Aku Korhonen KATEKAUPPA VELKOJAN OIKEUS JA VELVOLLISUUS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU Oikeustieteiden laitos Aku Korhonen KATEKAUPPA VELKOJAN OIKEUS JA VELVOLLISUUS Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2011 Tiivistelmä Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus kiinteistönmuodostamislain, näkökulmasta

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus kiinteistönmuodostamislain, näkökulmasta Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus kiinteistönmuodostamislain, panttaamisen ja maanvuokran näkökulmasta Riika Parviainen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

LKV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (7)

LKV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (7) LKV-koe 12.5.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (7) Kysymys 1 a) Heikin luovutuskompetenssi toteamiseksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin ja asiakirjoihin: Testamentti on muodon puolesta tehty oikein

Lisätiedot

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Hanna Eräkaski Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2011 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

PIILOVIRHEVAKUUTTAMINEN ASUINKIINTEISTÖKAUPASSA

PIILOVIRHEVAKUUTTAMINEN ASUINKIINTEISTÖKAUPASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PIILOVIRHEVAKUUTTAMINEN ASUINKIINTEISTÖKAUPASSA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2014 Tekijä: Suvi Vine Ohjaaja: Olli-Pekka Ruuskanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LKV 16.5.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LKV 16.5.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Ostaja Ostajalla on ennakkotarkastusvelvollisuus (asuntokauppalaki 6:12). Niihin vikoihin, jotka olisi tarkastuksessa pitänyt havaita, ei voi vedota virheenä myöhemmin. Tällaisia vikoja kohteessa

Lisätiedot