EPILEPSIA JA TYÖ - YLEISÖTILAISUUS. Ammatillinen kuntoutus kannattaa , Postitalo. Päivi Leinonen kuntoutusasiantuntija Keva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPILEPSIA JA TYÖ - YLEISÖTILAISUUS. Ammatillinen kuntoutus kannattaa. 29.10.2014, Postitalo. Päivi Leinonen kuntoutusasiantuntija Keva"

Transkriptio

1 EPILEPSIA JA TYÖ - YLEISÖTILAISUUS Ammatillinen kuntoutus kannattaa , Postitalo Päivi Leinonen kuntoutusasiantuntija Keva

2 Ammatillinen kuntoutus Jos sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä lähivuosina tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyä Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että osatyökykyinen työntekijä voi jatkaa työelämässä terveydellisistä rajoitteistaan huolimatta Tavoitteena tukea ja parantaa henkilön työkykyä ja ansiomahdollisuuksia 2

3 Kuntoutuksen eri toimijat Työeläkelaitokset Kela AMMATILLINEN KUNTOUTUS Tapaturma- ja liikenne- vakuutus Työ- ja elinkeino- hallinto Terveydenhuollon toimijat (työterveyshuolto, erikoissairaanhoito, yleinen terveydenhuolto) ovat avainasemassa ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa 3

4 Työeläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on edesauttaa osatyökykyisen työntekijän työelämässä jatkamista Kenelle? Korvataan alle 63-vuotias työkyvyttömyyseläkkeen uhka ansioita edeltävältä 5 vuodelta yht ,09 ammatillinen kuntoutus tarkoituksenmukaista taustalla ei ole työtapaturmaa, liikennevahinkoa tai ammattitautia työkokeiluja koulutusta elinkeinotukea kuntoutussuunnitelman laadintaan tarvittavia palveluja 4

5 Työkyvyn menetyksen uhka Hakija on työkyvytön tai hänellä on sellainen diagnosoitu sairaus, vamma tai vika, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tarkoituksenmukaisella ammatillisella kuntoutuksella. 5

6 6

7 Sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä Henkilön oma motivaatio työelämässä jatkamiseen Hyvin laadittu kuntoutussuunnitelma Kuntoutustarpeen havaitseminen varhaisessa vaiheessa ONNISTUNUT AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN PROSESSI Aktiivinen seuranta toimenpiteen aikana 7

8 Ammatillinen kuntoutus kannattaa Ennenaikainen eläköityminen maksaa Yhteiskunnalle menetettynä työpanoksena Työnantajalle varhe-maksuina ja vaihtuvuuskustannuksina Työntekijälle heikompana toimeentulona Ammatillisesta kuntoutuksesta ei aiheudu työnantajalle erillisiä kustannuksia Neljä viidestä Kevan kuntoutuksen asiakkaasta palaa työelämään, kaikilla ammatillisen kuntoutuksen asiakkailla on kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeen uhka 8

9 Hakeminen Hakijan tulee toimittaa työeläkelaitokseen: kuntoutushakemus ja B-lääkärinlausunto mukaan on hyvä liittää myös mahdollinen verkostopalaverin muistio Työeläkekuntoutuksella ja Kelan kuntoutuksella on eri hakemuslomakkeet Työeläkekuntoutuksen hakemuslomake on tulostettavissa työeläkelaitosten internet-sivuilta tai osoitteesta - Hakemus työeläkekuntoutuksesta - Kuntoutushakemus kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä hakeneelle 9

10 Kuntoutusoikeus Ensin arvioidaan onko henkilöllä oikeus ammatilliseen kuntoutukseen - kuntoutusoikeudesta annetaan myönteinen tai hylkäävä päätös Ennakkopäätös - annetaan tilanteissa, jossa edellytykset kuntoutusoikeuden myöntöön täyttyvät, mutta kuntoutussuunnitelma ei ole vielä täsmentynyt Ennakkopäätös on voimassa 9 kk - voimassaoloaikana tulee esittää kuntoutussuunnitelma - kuntoutussuunnitelman hyväksymisestä annetaan erillinen päätös - asiakasta neuvotaan tarkoituksenmukaisen suunnitelman valmistelussa Jos henkilö ei esitä ennakkopäätöksen voimassaoloaikana kuntoutussuunnitelmaa, oikeus työeläkekuntoutukseen raukeaa - oikeutta voi hakea uudelleen toimittamalla uuden kuntoutushakemuksen 10

11 Kuntoutussuunnitelma Kuntoutuksen käynnistyminen edellyttää suunnitelmaa toimenpiteestä (esim. työkokeilusta tai koulutuksesta) Suunnitelmasta käy ilmi kuntoutuksen toimenpide, toteutustapa ja tavoite Ammatillinen kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti, riippuen henkilön taustasta ja kokonaistilanteesta Jos työsuhde on voimassa, tulee ensisijaisesti kartoittaa työjärjestely- ja uudelleensijoitusmahdollisuudet omalla työnantajalla Suunnitelma on hyvä laatia yhdessä työntekijän, työnantajan, työterveyshuollon (ja hoitavan tahon) kanssa Työeläkelaitoksen tulee hyväksyä suunnitelma, jotta henkilö voi saada kuntoutusetuutta toimenpiteen ajalta 11

12 Toimeentulo kuntoutuksen aikana Kuntoutusetuutta maksetaan toimenpiteen ajalta, kun työeläkelaitos on hyväksynyt kuntoutussuunnitelman Kuntoutusetuuden määrä on jokaisella yksilöllinen - laskennallinen työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla Esimerkki: Elisalla on pitkä yhtenäinen työhistoria ja hänen kuukausipalkkansa on noin 2000 euroa. Elisan laskennallinen työkyvyttömyyseläke on 1200 euroa kuukaudessa. Tähän määrään lisätään 33 prosentin korotus (=396 euroa). Elisan kuntoutusetuuden määrä on siis yht euroa kuukaudessa. 12

13 Työeläkelaitoksen tukema työkokeilu Voidaan toteuttaa omaan työhön (pitkältä sairauslomalta palatessa) tai uuteen tehtävänkuvaan Kesto yleensä 1-3 kk Suunnitelma laaditaan yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa Työkokeilussa henkilö on lähtökohtaisesti ylimääräisenä työntekijänä Työaika väh. 20 tuntia /viikko, työkokeilun aikana työaikaa nostetaan yleensä asteittain Toimeentulona kuntoutusraha tai kuntoutustukeen korotusta Seuranta tärkeää Voi jatkua työhönvalmennuksena, mikäli työtehtävät edellyttävät uuden ammattitaidon hankkimista 13

14 Työeläkelaitoksen tukema koulutus Lisä- /uudelleenkoulutuksen tukeminen voi tulla kyseeseen, mikäli työjärjestelyiden kautta ei löydy soveltuvaa ratkaisua asiakkaalle Koulutuksen myöntämisen yhteydessä huomioidaan tarkoituksenmukaisuus, koulutuksen kesto, työllistymismahdollisuudet koulutuksen jälkeen Voi olla kokopäivä-, oppisopimus- tai monimuotokoulutusta, myös ammattitaitoa täydentävää kurssitusta Koulutuksen aikaisena toimeentulona kuntoutusraha tai kuntoutustukeen korotusta (lisäksi Keva korvaa opiskelutarvikekustannuksia ja matkakuluja) Koulutuksen etenemistä seurataan Yhteistyö Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa tärkeää, jotta suunnitelmasta tulee sellainen, jota kuntoutusetuuksin voidaan tukea Koulutuspaikka tulee hakea normaalilla hakumenettelyllä 14

15 Elinkeinotuki yrittäjäksi ryhtyville Keva voi tukea avustuksena 1/3-osaa yrityksen aloittamiseen liittyvistä kuluista Asiakkaan täytyy itse osallistua omarahoituksena kolmasosalla Yksi kolmasosa tulee olla lainaa tai esim. starttirahaa Elinkeinotukihakemuksen käsittelyä varten tarvitaan kuntoutushakemuksen lisäksi TE-keskuksen tai vastaavan arvio yrityssuunnitelman kannattavuudesta, sekä asiakkaan selvitys laitteiden tms. hankintakuluista Keva myöntää vain avustusta (korvaus laitteiden hankintaa varten tai kuntoutusraha toiminnan aloitusvaiheessa), lainaa ei voida myöntää 15

16 Caseja tosielämästä

17 Meistä tuli Sari, maatalouslomittaja (46 v.) - selkärankareuma - työkokeilun ja myynnin ammattitutkinnon kautta työllistyminen pieneläintarvikeliikkeen asiakaspalvelutehtäviin Tiina, liikunnanopettaja (43 v.) - MS-tauti - lyhyellä lisäkoulutuksella opon pätevyys ja näihin tehtäviin siirtyminen Anja, sairaanhoitaja (49 v.) - Parkinsonin tauti - Työkokeilu uudessa tehtävässä ja siirtyminen vuodeosastotyöstä neuvontatyöhön Matti, poliisi (45 v.) - selkäsairaus - työkokeilun avulla työhön paluu, siirtyminen kenttätyöstä tutkintatyöhön Mari, lähihoitaja (38 v.) - polvi- ja selkäongelmaa - uudelleenkoulutuksen kautta sosionomiksi ja lastenhuollon ohjaajan tehtäviin Marjatta, perhepäivähoitaja (55 v.) - olkapääongelmia, nostaminen vaikeaa - koulunkäyntiavustajan tutkinnon kautta iltapäiväkerhon ohjaajaksi Ammatillinen kuntoutus saattaa koskea ketä tahansa jossain vaiheessa työuraa 17

18 Lilli, keittiötyöntekijä 50-vuotias nainen, peruskoulun jälkeen suorittanut kokin ja ravitsemustyönjohtajan koulutukset Työhistoriaa yhteensä n. 30 vuotta Työpiste tk:n keittiö, työssä raskaita nostoja, kiertoliikkeitä Terveydellisenä rajoitteena palleatyrän leikkauksen jälkitila, toisenkin vatsan alueen leikkaus tehty. Oireina vatsakivut ja nostojen jälkeen oksentelua ja heikkoa oloa. Yhteispalaverissa mietitty mm. vaatehuollon tai päiväkodin tehtäviä Suunnitelmaksi syntyi päiväkotiavustajan työ, jossa työtehtävät keveitä ylläpitosiivoustöitä ja hoivatyössä avustamista Työkokeilu sujui hyvin, Lilli jatkaa tässä työssä 18

19 Anna,perushoitaja 37-vuotias yo, perushoitaja/ kehitysvammaohjaaja Työhistoriaa kehitysvammatyöstä n. 10 vuotta, palvelussuhde voimassa Terveydellisenä rajoitteena molempien peukaloiden nivelrikko sekä polven alkava nivelrikko Sairauslomat lisääntyneet Yhdessä työnantajan kanssa mietitty uudelleenkoulutusta AMKkuntoutusohjaajaksi, Annalla oli jo suoritettuna avoimen ammattikorkeakoulun opintoja Anna suoritti AMK-tutkinnon 1,5 vuodessa Teki pääsääntöisesti osa-aikatyötä opiskelun ohessa Jatkaa nyt koulutustaan vastaavissa tehtävissä kuntoutusasiantuntijana omalla työnantajallaan 19

20 Miksi onnistuttiin Anna oli jo itse ennakoinut tulevaa ja aloittanut työn ohessa avoimen korkeakoulun opiskelun Työnantaja oli hyvin mukana suunnitelmassa jo varhain, näin vältyttiin turhilta sairauslomilta Työnantaja tarjosi mahdollisuuden Annalle jatkaa palkallisessa osaaikatyössä opiskelun rinnalla. Annan käytännön osaaminen lisääntyi siis koko ajan. 20

21 Kevan yhteystiedot Postiosoite: PL 425, Helsinki Käyntiosoite: Unioninkatu 43 Aukioloaika: Vaihde: Kotisivu: Sähköposti: tai Eläkeneuvontanumerot: - suomenkielinen puh ruotsinkielinen puh Ammatillisen kuntoutuksen neuvonta puh

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat Työeläkelaitokset Kela AMMATILLINEN KUNTOUTUS Tapaturmaja liikennevakuutus Terveydenhuollon toimijat (työterveyshuolto, erikoissairaanhoito,

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Kuntoutustahot 2 Vaihtoehtoja, kun sairaus pitkittyy Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha Sairastuneella henkilöllä on

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on?

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? & Työ epilepsia Sisältö LUKIJALLE 3 EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? 4 4 5 KOHTI TYÖELÄMÄÄ Epilepsia ja ammatinvalinta Koulutusväylät Opiskelun rahoittaminen

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10 asioissa Ohje on annettu vakuutuslaitoksille tiedoksi TAKO:n kiertokirjeellä Matkakuluja koskevia ohjeita sovelletaan 182013 ja sen jälkeen tehtyjen matkojen kustannusten korvaamiseen Tätä aiemmin tehtyjen

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1 II TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 2.1. Johdanto 2.2. Kuntoutuksen yleinen määritelmä 2.3. Kuntoutuksen edellytykset 2.4. Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arvioinnissa huomioon otettavat

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Pitkittyvä sairausloma

Pitkittyvä sairausloma Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:21 Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu Opas työntekijälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1848-4 (nid.) ISBN 952-00-1849-2

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi Essi Manner 2 Kuntoutuksen toimijat ja työnjako Tapaturma- ja liikennevakuutus aina ensisijaista muihin nähden myös ammattitaudit Terveydenhuolto terveydentilaa

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut 660 650

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄLY:n koulutustilaisuus 2.5.2013 Kyösti Haukipuro Ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue 1 Esityksen sisältö Työkyvyn arviointi eri tilanteissa Kuntoutusraha ja päihdekuntoutus

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Ammattitautipotilaan käytännön opas

Ammattitautipotilaan käytännön opas Ammattitautipotilaan käytännön opas 2013 Oppaan ovat laatineet: Työterveyslaitoksen sosiaalityöntekijät Pirjo Ghazanfari ja Irmeli Koskinen 2 1. Mikä on ammattitauti? Arkipuheessa ammattitaudeilla tarkoitetaan

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE 2 MATKAKORVAUKSET Saattajan ja lapsen matkakuluista hoitoon, poliklinikkakäynteihin

Lisätiedot

Epilepsiaa sairastavan polku työelämään. Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä, OYS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry

Epilepsiaa sairastavan polku työelämään. Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä, OYS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry Epilepsiaa sairastavan polku työelämään Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä, OYS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry Tienhaaroja työelämän poluilla Ammatinvalinta Työllistyminen

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot