Niska- ja yläraajaongelmat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niska- ja yläraajaongelmat"

Transkriptio

1 Niska- ja yläraajaongelmat

2 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti: 4 krt vuodessa Koulutusta: 2 krt vuodessa Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään fysioterapeutti, joka toimii työterveyshuollossa tai yhteistyössä muun työterveyshenkilöstön kanssa. Varsinaisen jäsenen on oltava Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen SISÄLLYS 4 Toimintalinjat ja toimintaohjelma Rakenteisesta kirjaamisesta työfysioterapeutin työssä 20 Fysioterapian opinnäytetyö 24 Työterveyshoitajat ja työfysioterapeutit koolla Etelä-Karjalassa 27 Yhteenvetoa syysopintopäivistä 28 Aslak-kurssin suunittelukokouksen muistio Fysioterapian aseman edistäminen 2013

3 Kirpeä talvi on saapunut myös tänne Lounais-Suomen rannikolle. On hienoa saada lunta maahan ja musta maa peittoon! Toivottavasti pääsemme hiihtoladuille pian koko Suomessa. Vuosi 2012 on loppusuoralla. Joulukuun kaikki ihanuudet ovat vielä edessäpäin. Taakse on jäämässä erittäin nopeasti kulunut vuosi. Vuoden nopeaan kulkuun on ainakin omalla kohdallani vaikuttanut se, että yhdistyksessä on tapahtunut paljon. Lyhyesti voin todeta, että yhdistys on aktivoinut sekä kansainvälisessä että kotimaisessa yhteistyössä. Kaikki toimintamme pyrkii edistämään työfysioterapeuttien näkyvyyttä ja asemaa terveydenhuollossa, erityisesti työterveyshuollossa. Yhdistys sai hyvää palautetta sekä kiitosta että kehitettävää Jyväskylässä marraskuussa järjestetyistä syysopintopäivistä. Suosittelen jo kaikille tässä vaiheessa, että varaatte ensi vuoden koulutusbudjettiinne yhdistyksemme järjestämät opintopäivät. Ne tullaan järjestämään tuttuun tapaan marraskuussa. Koulutuspäivät ovat saaneet erittäin hyvää palautetta viimeisten vuosien aikana. Kannattaa kysellä mukana olleilta kollegoilta asiasta. Syys- ja kevätopintopäivien lisäksi yhdistys on julkaissut omaan lehteämme sekä päivittäneet yhdistyksemme nettisivut. Uudistuneet nettisivut julkaistaan lähitulevaisuudessa. Myös alueyhdyshenkilöverkoston laajentuminen on tapahtunut tänä vuonna ja ensi kertaa järjestimme alueyhdyshenkilötapaamisen. Yhdistyksen esite ollaan laittamassa WCTP:n nettisivuille vielä tämän vuoden aikana. Tämä esite liittyy osana WCTP:n työfysioterapian ja ergonomia- alan virallisen ryhmän perustamiseen tähtäävää prosessia. Pohjoismaiden yhdistysten tapaaminen on toteutunut ja uutta tapaamista valmistellaan. Myös Pohjoismaiden yhteistyö on saanut tuulta em. WCPT prosessista. Yhdistys tekee laajaalaista yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Yhdistyksen edustajia on mm. TULE ry:n, Ergonomiayhdistyksen, Työnäköseuran ja Työympäristömitalitoimikunnan toiminnassa. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat saaneet olla ja ovat edelleenkin mukana kommentoimassa uudistettavaa Hyvä työterveyshuoltokäytäntö kirjaa. STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnan koulutusjaoksessa yhdistyksellämme on jo vuosi ollut edustaja. Olemme lisäksi päässeet mukaan neuvottelukunnan työryhmään, joka tarkoituksena on selvittää työterveyshuollon koulutusta. Suomen Fysioterapeutit ry kanssa yhteistyöhön on kuulunut mm. puheenjohtajatapaamiset kaksi kertaa vuodessa ja yhteistyö Fysioterapiakongressi 2012 järjestämisessä. Tänä vuonna olemme tavanneet lisäksi erikseen varapuheenjohtaja Heli Mesiäisen ja kehittämisasiantuntijan Riitta Partian. Lisäksi yhdistyksemme edustaja on osallistunut liiton edustajiston kokoukseen. Haluan kiittää kaikkia yhdistyksemme jäseniä ja yhteistyökumppaneitamme hienosti sujuneesta yhteistyöstä vuonna 2012! Erityiskiitokset loistavalle hallituksellemme, joka on tehnyt erittäin ahkerasti työtä läpi vuoden! Toivotan kaikille lämmintä ja rentouttava joulunaikaa ja kaikkea hyvää alkavalle yhteistyötyövuodelle 2013! Jouluisin terveisin, Jaana Puheenjohtajan palsta 3

4 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 Toimintalinjat ja toimintaohjelma 2013 Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen y-tunnus on ja yhdistysrekisterinumero on Yhdistyksen nimi on ruotsiksi Föreningen för Företagsfysioterapeuter i Finland ja englanniksi suositellaan käytettävän The Association of Finnish Physiotherapists in Occupational Safety and Health. Vuosi 2013 on yhdistyksen 37. toimintavuosi. Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys, Suomen Fysioterapeutit ry on järjestäytynyt Tehy:yn. Arviolta miljoona henkilöä kärsii jostakin tuki- ja liikuntaelinvaivasta jatkuvasti ja näistä noin :lla on pysyvää toiminnallista haittaa. Suomen väestö ikääntyy nopeasti, ikääntyvien työssä pysyminen ja työssä viihtyminen tulevat siten keskeisimmiksi työelämän haasteiksi. Samanaikaisesti työn vaatimukset ja työolot muuttuvat. Haasteita aiheuttaa myös nuorten työntekijöiden heikentynyt fyysinen suorituskyky ja työn mielekkyyden löytäminen. Työterveyshuolto tekee työtä työikäisten terveyden edistämiseksi, työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisemiseks ja työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Työkyvyn ylläpitämisessä tai palauttamisessa on tärkeää yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan eri toimijoiden välillä. Näin voidaan etsiä mahdollisuuksia ratkaista työkykyyn liittyviä ongelmia työpaikan ja työterveyshuollon yhteisin voimin. Työterveyshuollolla on myös oma roolinsa työssä olevien kuntoutuksessa, joka tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden pysyä työelämässä tai palata sinne sairauksista huolimatta. Työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä kuntoutuksen suhteen ovat kuntoutustarpeen selvittäminen, ohjaus kuntoutukseen ja kuntoutuksen jälkeinen työssä selviytymisen seuranta. Työterveyshuollon toimintaa ohjaa Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001) sekä valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001). Työterveyshuoltolaki edellyttää keskimäärin 7 päivän vuosittaista ammatillista täydennyskoulutusta työterveyshuollon ammattihenkilöiltä ja asiantuntijoilta. Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija työterveyshuollon moniammatillisessa työryhmässä. Työfysioterapeutilla on fysioterapeutin pätevyys ja riittävät tiedot työterveyshuollosta. Työfysioterapeutilta edellytetään kahden vuoden kuluessa työterveyshuoltoon siirtymisestä erikoistumisopintoja joko Työterveyslaitoksella tai ammattikorkeakoulussa. Työfysioterapeutin asiantuntemukseen kuuluvat ergonomia sekä yksilöön että työyhteisöön tai ryhmään kohdistuvat toimenpiteet. Työfysioterapeutit pyrkivät edistämään työntekijän psyko-fyysis- sosiaalista työ- ja toimintakykyä työntekijän omassa työympäristössä. Työfysioterapeutit osallistuvat myös uusien työskentelytilojen ja välineiden suunnitteluun. Työfysioterapeutit mm. antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa, mittaavat ja arvioivat kokonaisvaltaista suorituskykyä yhteistyössä työterveyspsykologien ja muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden kanssa sekä ovat mukana moniammatillisessa työterveyshuollon toiminnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä erilaisissa kuntoutusprosesseissa. 4

5 TOIMINTA-AJATUS Työfysioterapeutit ry on jäseninään olevien työfysioterapeuttien yhdysside. Se toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja - taidon kehittämiseksi sekä edistää osaltaan työfysioterapeuttien asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta. Toiminnassaan yhdistyksellä on tavoitteena työfysioterapeuttien riittävä asiantuntemus työfysioterapiapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Yhdistys arvostaa toiminnassaan asiantuntijuutta, eettisyyttä, edistyksellisyyttä, jäsenlähtöisyyttä ja yhteistyökykyä. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenten tyytyväisyys yhdistyksen toimintaan on tärkeää. Yhdistyksen tavoitteena on säilyttää nykyiset jäsenet, saada jäseniksi kaikki työterveyshuollon piirissä toimivat sekä työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksesta valmistuvat fysioterapeutit. Työfysioterapeuttien aseman vahvistamiseksi liiton päätöksenteossa on tavoitteena, että mahdollisimman moni varsinainen jäsen liittyisi liittoon yhdistyksemme kautta. Myös työfysioterapian aseman ja tunnettavuuden edistäminen on tärkeää. Liiton jäsenyhdistyksenä lisätään yhteistyötä liiton kanssa ja yhdenmukaistetaan jäsentoiminnan tavoitteita. TULOSKORTTI: Järjestötoiminta 2012 Jäsenyys 1. Jäsenhankinta 2. Jäsenyyden vahvistaminen 3. Jäsenten yhteystiedot 1.1. Toimitetaan pätevöitymiskoulutuksesta valmistuville (TTL ja amk:t) yhdistyksen esite ja jäsenhakemus 1.2. Esittely diasarja laitetaan yhdistyksen sivustolle 2.1. Vuoropuhelu jäsenten kanssa toimintatarpeista mm. jäsenkyselyin, tietojen päivitys 2.2. Alueellisten verkostojen käynnistämisen tukeminen: syysopintopäivien yhteydessä järjestetään vuosittainen hallituksen a alueyhdyshenkilöiden tapaaminen 3. Muutosilmoituslomakkeetnettisivuilla ja muistutus lehdessä 2 kertaa vuodessa 1. Saadaan vuosittaiset koulutuspaikat selville 2.1. Toimintasuunnitelma tarvelähtöinen, aktiivinen jäsenistö 2.2. Toimivat alueelliset verkostot 3. Jäsenistö pitää yhteystietonsa ajan tasalla 1. Työterveyshuoltoon hakeutuvat liittyvät jäseniksi 1.2. Kouluttajatahot saavat aineiston helposti käyttöönsä Työterveyshuollossa toimivat pysyvät yhdistyksen jäseninä 2.2. Toiminnan käynnistyminen niillä alueilla, joissa toimintaa ei vielä ole, ja alueyhdyshenkilöiden toiminnan tukeminen 3. Jäsenistö pitää yhteystietonsa ajan tasalla 5

6 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 TULOSKORTTI: Järjestötoiminta 2012 Yhdistyksen ja liiton välinen yhteistyö 1. Yhdyshenkilöverkostojen toiminnan arviointi ja kehittäminen 2. Työfysioterapian aseman edistäminen 3. Yrittäjäyhdyshenkilö ja yrittäjäjäsenet 1. Liiton yhteisöjäsenten tapaamiset 2.1. Tehdään yhteistyötä lausuntojen ja kommenttien antamisessa 2.2. Kutsutaan liiton hallituksen edustaja hallituksen helmikuun kokoukseen keskustelemaan yhteistyöstä ja ajankohtaisista asioista 3.1. Jäsenhakemuksessa selvitetään yrittäjyys / palkansaaja Yhdistyksellä on nimetty yrittäjäyhdyshenkilö, joka on hallituksen edustaja liiton suuntaan yrittäjäasioissa 1. Tapaamisiin osallistumisen ja hyödyn arviointi yhdistyksen kannalta 2.1. Hyödyn arviointi saatujen lausuntojen / palautteiden perusteella 2.2. Tapaaminen on toteutunut ja konkreettisista toimista on sovittu 3.3. Yhdistyksen wwwsivujen yrittäjäosio on ajan tasalla. 1. Tapaamisiin osallistuu hallituksen edustaja 2.1. Kirjatut lausunnot ja muistiot, hyödyn arviointi kerran vuodessa 2.2. Toimintaa kehitetään yhteistyössä liiton kanssa Yhdistyksen yrittäjäjäsenet ovat hallituksen tiedossa 3.3. Yrittäjänä toimivat työfysioterapeutit saavat tukea toimintaansa wwwsivujen kautta Yrittäjien tietopaketti jäsensivuilla pidetään ajan tasalla. Yhteistyö muiden sidos ryhmien ja järjestöjen kanssa 1. Työterveyshoitajat, työterveyslääkärit, työterveyspsykologit 2. Suomen Tule ry 3. Suomen Työnäköseura 4. ENSHPO 5. Työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt ohjausja kehittämisryhmä 6. Työympäristömitali-työryhmä 1.1. Osallistutaan MONA-ryhmän toimintaan Osallistutaan vuosittaisiin muihin yhteistyöpalavereihin tai ollaan itse kutsujina Yhdyshenkilöt raportoivat toiminnasta Yhteistyöjärjestöiltä pyydetään artikkelia toiminnastaan lehteen hallituksen laatimien kysymysten pohjalta Yhdistyksen edustajat osallistuneet tilaisuuksiin. 1.2 ja 1.2. Arvioidaan yhteistyön kehittymistä ja tuloksia Yhdyshenkilöt toimittavat lyhyen kirjallisen raportin kokouksien päätöksistä ja tekevät lyhyen koosteen toimintakertomusta varten 1. Yhteistyö lisääntyy työterveyshuollon toimijoiden edustajien kanssa Työfysioterapeuttien näkyvyys ja yhteistyön aktivoiminen 7. Suomen Ergonomiayhdistys, Ery ry 8. HTTHK-oppaan uudistamistyöryhmä 9. STM/tth:n neuvottelukunta 10. WCPT 11. Pohjoismainen yhteistyö 6

7 3. TYÖFYSIOTERAPEUTTIEN JA TYÖFYSIOTERAPIAN ASEMAN EDISTÄMINEN Yhdistys pyrkii edistämään työfysioterapeuttien asiantuntijuuden hyödyntämistä ja käytön lisääntymistä. Yhdistys seuraa työelämässä ja työterveyshuollon organisaatioissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia työfysioterapeutin työhön. Yhdistyksen tavoitteena on palauttaa työfysioterapeutit työterveyshuollon ammattihenkilöiksi. Työfysioterapeuttien ammattipätevyyden ja roolin tarkentamista jatketaan edelleen toimimalla Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan vuonna 2003 asettamassa Työterveyshuollon koulutusjaostossa. Koulutusjaoston tehtävänä on valmistella, koordinoida ja seurata työterveyshuoltolainsäädännön edellyttämän työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita. Yhdistyksen tavoitteena on saada edustaja vuonna 2015 joulukuussa toimintansa aloittavaan Työterveyshuollon neuvottelukuntaan. Jäseniä kannustetaan erikoisasiantuntija-nimikkeen hankkimiseen.yhdistys ylläpitää ja edistää toiminnallaan ammattietiikkaa ja kollegiaalisuutta. Työterveyshuollon eettisiä periaatteita ollaan päivittämässä. Yhdistys toimii uudistustyössä tarpeen mukaan. TULOSKORTTI: Fysioterapian aseman edistäminen 2013 Työfysioterapeuttien ammattipätevyys ja rooli 1. STM:n TTH:n neuvottelukunnan koulutusjaosto 2. Työfysioterapeutit ry STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnan jäseneksi 1. Yhdistyksellä on edustaja koulutusjaostossa 2. Hallitus selvittää neuvottelukunnan jäsenten valintakäytännön, jonka pohjalta aloitetaan työ jäsenyyden saamiseksi. 1. Yhdyshenkilöt toimittavat lyhyen kirjallisen raportin kokouksien päätöksistä ja tekevät lyhyen koosteen toimintakertomusta varten 2. Valintakäytäntö on selvillä 1. Työfysioterapeuttien näkyvyys ja moniammatillisen yhteistyön edistäminen työterveyshuollossa 2. Valintakäytäntö saadaan selville Erikoisasiantuntijanimike 1. Työfysioterapian erikoisasiantuntijanimikkeen tunnetuksi tekeminen 1. Yhdistyksen nettisivuilla on linkki liiton erikoisasiantuntijasivuille (Kriteerit ja hakuohjeet) 1. Uusien nimikkeen saajien määrän seuraaminen 1. Jäsenistö hakee nimikettä Työympäristömitali 1. Työympäristömitalien tunnetuksi tekeminen 1. Lehteen artikkeli mitalien hakemisesta, nettisivuille linkki TVL:n sivuille, alueyhdyshenkilöille tietoa hakemisesta 1. Uusien mitalien saajien määrän seuraaminen 1. Jäsenistölle haetaan mitaleita. 7

8 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 TULOSKORTTI: Fysioterapian aseman edistäminen 2013 Työn vaativuuden arviointi 1. Seurataan liiton toimintaa työn vaativuuden arvioinnin osalta 1. Ohjataan jäseniä tutustumaan liiton kotisivuilla julkaistavaan materiaaliin 1. Jäsenistö saa ohjausta ja löytää tarvitsemansa tiedon Työfysioterapeutin työn sisältö ja asiakasmäärä 1. Seurataan jäsenistön työn sisällön nykytilaa 1. Jäsenhakemustietojen ja muutosilmoitusten perusteella seurataan työn painopistealueita 2. Jäsentietojen omatoiminen päivittäminen nettisivujen kautta 1-3. Yhdistyksen jäsenten työn sisältö on hallituksen tiedossa 4. Uusien jäsenten määrä 1-3. Yhdistyksen jäsenten työn sisältö on hallituksen tiedossa 4. Saadaan tietoa eijäsenistä ja uusia jäseniä 3. Jäsenkyselyn toteuttaminen joka kolmas vuosi Rakenteinen kirjaaminen 1. Työfysioterapeutin työn kirjaaminen 1. Tehdään oma ehdotus rakenteisen kirjaamisen otsikoista työfysioterapian näkökulmasta. 1. Ehdotus on valmis. 1. Työfysioterapeutin työn kirjaaminen on linjassa valtakunnallisten suositusten kanssa. 4. Kysely ei-jäsenille avoimille nettisivuille Fysioterapian aseman edistäminen

9 Lainsäädäntö 1. Työterveyshuoltolaki ja asetukset 2. Kelan säädökset 3. Työturvallisuuslaki 1.1. Seurataan lain vaikutuksia työfysioterapeutin työssä ja niistä tiedottaminen liittoon ja päättäville tahoille 1.2. Jatketaan työtä työfysioterapeuttien aseman muuttamiseksi tth:n ammattihenkilöiksi 2. Seurataan työfysioterapeuttien asiantuntemuksen käyttöä työterveyshuollossa Tieto mahdollisista uudistuksista on nettisivuilla Muutoksen mahdollisuudet ja mahdolliset jatkotoimet tiedossa. Toiminnan eteneminen kirjataan. 2. Työterveyshuolto Suomessa ja Kelan raportit 1. Lain tulkintaan liittyen työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen Työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen työterveyshuollon tiimissä. 2. Tiedossa työfysioterapeuttien käyttö 3. Lain tulkintaan liittyen työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen 3. Seurataan lain vaikutuksia työfysioterapeutin työssä ja niistä tiedottaminen liittoon ja päättäville tahoille Jäsenpalvelu 1. Jäsenpalvelu 2. Tiedotus yrittäjäjäsenille 3. Eettisyys fysioterapiassa 1.1. Sähköpostipalvelu jäsenille 1.2. Ajankohtaiset asiat ja ohjeet nettisivuille 1.3. ASLAKkuntoutuskurssi työfysioterapeuteille 1.1. Yhteydenottoihin vastataan viikon kuluessa, vastaaja kirjaa asian ja se käsitellään hallituksen kokouksessa Asiat ovat luettavissa jäsensivuilla 1.1. Jäsenpalvelu toteutuu 100 % 1.2. Yhteenvedot ajankohtaisista asioista 1.3. Kuntoutuskurssille on riittävä määrä hakijoita ja se toteutuu 2.1. Sähköpostipalvelu jäsenille 1.3. Kurssin toteutuminen 2.1. Jäsenpalvelu toteutuu 100 % 2.2. Verkkosivujen Yrittäjyys-osio 3.1. Seurataan liiton toimintaa fysioterapian eettisten periaatteiden osalta ja informoidaan jäsenistöä Katso kohta Jäsensivuille täydennetään yrittäjätietoa 2.2. Sivujen päivitys tarpeen mukaan 3.2. Seurataan työterveyshuollon eettiset periaatteiden uudistamista ja toimitaan tarpeen mukaan. 9

10 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Toimitaan kansainvälisessä verkostossa tavoitteena perustaa WCPT:n alajärjestö työfysioterapeuttien kesken Singaporessa vuonna Pohjoismaisen työfysioterapeutti yhteistyön tiivistäminen WCPT:n alajärjestön toteutumiseksi. TULOSKORTTI: Fysioterapian aseman edistäminen 2013 Kansainvälinen verkottumien 1. WCPT:n alajärjestön perustaminen 2. Pohjoismainen yhteistyö 1.1. Yhdistyksen yhdyshenkilöt on nimetty 1.2. Yhdistyksen nettisivut on WCPT:n subgrupin sivuilla 2. Yhteistapaaminen keväällä Asian käsittely WCPT:ssä edistyy 1.2. Asian käsittely WCPT:ssä edistyy 2. Yhteistyön edistyminen 1. Verkoston muodostuminen 2. Yhteisen toiminnan sisältö ja linjaus selvillä 5. TYÖFYSIOTERAPIAN TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää työfysioterapian asiantuntemusta. Työfysioterapeutteja kannustetaan tekemään työterveyshuollon tutkimus- ja kehitystyötä. Jäsenillä on mahdollisuus hakea stipendiä yhdistyksen Stipendirahastosta. TULOSKORTTI: Koulutussuunnitelma 2013 Koulutuspolitiikka 1.Työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen sisältö 2. Työfysioterapeuttien määrä työterveyshuoltoon pätevöittävässä koulutuksessa 1. Yhdistyksen edustaja edistää työfysioterapeuttien etuja STM:n TTH:n neuvottelukunnan koulutusjaoksessa 2. Koulutuspaikkojen selvittäminen (amk ja ttl) 1. Tietojen ajantasaisuus 2. Tieto koulutuspaikoista ja valmistuneista 1. Tietojen ajantasaisuus 2. Tieto koulutuspaikoista ja valmistuneista 10

11 Koulutustilaisuudet 1. Syysopintopäivät 2.Kevätopintopäivä 3. TTP Järjestetään kaksipäiväisinä marraskuussa 2. Järjestetään huhtitoukokuussa 3. Yhdistyksellä on edustaja valmisteluryhmässä ja päivät järjestetään maaliskuussa Osallistujamäärä ja koulutuspalautteet Osallistujia niin paljon, että taloudellinen tulos on positiivinen. 3. Osallistujamäärä ja saadut tulot Ohjelman kiinnostavuus ja ajankohtaisuus 3. Yhdistyksen jäseniä osallistuu päiville ja yhdistykselle tuloutuu osa päivien tuotosta Ammattikorkeakoulut ja yliopistot 1. Kehittämistyöt, opinnäytetyöt ja väitöskirjat 1.1. Yhteydenpito kouluihin opinnäytetöiden referoimiseksi lehteen 1.2. Lehtityöryhmä poimii opinnäytetöiden tiivistelmiä Theseustietokannasta 1. Tieto opinnäytetöiden aiheista (Theseus.fi) 2. Lehdessä julkaistujen töiden lukumäärä 1. Työterveyshuoltoa käsittelevien töiden julkaisu 6. VIESTINTÄ Yhdistyksen viestintä on ennakoivaa, ajantasaista ja monimuotoista. Se tukee yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen toteutumista Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta Uudistetuilla kotisivuilla on keskustelupalsta jäsenistön aktivoimiseksi ja verkottumiseksi. TULOSKORTTI: Viestintä 2013 Verkkoviestintä 1. Uudistetut nettisivut käyttöön 2. Ajantasaisuus 1.1. Avoimet sivut 1.2. Jäsensivut 2. Sivujen päivittäminen Kävijämäärien seuranta nettisivujen laskurin avulla 2. Toteutuminen suunnitelman mukaan 1.1. Kävijämäärien kasvu 1.2. Sujuva, helposti löytyvä viestityskanava 2. Sivujen päivitys tarpeen mukaan 11

12 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 TULOSKORTTI: Viestintä 2013 Markkinointiviestintä 1. Jäsenyyden vahvistaminen 2. Yhteistyötahojen järjestämät tilaisuudet 3. Messuille osallistuminen 4. Esitteet 1. Reagoidaan jäsenistöltä tuleviin palautteisiin. 2. Yhteistyötahojen avustaminen tilaisuuden markkinoinnissa 3. Työhyvinvointimessut 4. Sähköiset versiot ovat nettisivuilla ja painettuja on sihteerillä 1.1. Arvioidaan sivujen toimivuutta palautteiden avulla. 2. Toimeksiantojen määrä 3. Tarpeellisuus arvioidaan tapahtuman jälkeen 4. Esitteitä jaettu halukkaille 1.1. Sivut vastaavat jäsenistön tarpeisiin 3. Näkyvyyden ja työn tunnettavuuden lisääntyminen 4. Saatavuustieto ja esitteiden käyttökelpoisuus Työfysioterapeutti-lehti 1. Ilmestyy 4 krt vuodessa sähköisenä ja painettuna, teemanumeroita mahdollisuuksien mukaan 1. Hyödynnetään verkostoja ja lukijoiden ideoita artikkeleiden suunnittelussa 1. Monipuoliset ja ajankohtaiset sisällöt 1. Lehden ilmestyminen mediakortin mukaan Viestintä

13 7. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus sopimansa työnjaon mukaisesti. Yhdistyksen talouden perustana ovat jäsenmaksut ja koulutuspäivien tuotot. Tarkistetaan yhdistyksen stipendirahaston sääntöjen ajantasaisuus. TULOSKORTTI: Yhdistyksen strateginen johtaminen, Hallinto ja talous 2013 Hallitus 1. Hallituksen jäsenet edustavat jäsenistön eri sektoreita 2. Kokoukset 3. Työkokoukset 4. Työ- ja vastuujako 5. Lausunnot pyydetyistä asioista 6. Toiminnan arviointi 1. Valitaan vuosikokouksessa jäsenistöä hyvin edustava hallitus 2. Sääntömääräisten yhdistysasioiden hoita-miseksi puhelinkokoukset ja kehittämisasioiden hoitamiseksi muut kokoukset 3. Kaksi viikonlopun työseminaaria 4. Hallitus järjestäytyy 1.kokouksessa 1/13 5. Lausuntojen valmistelu 6. Hallitus arvioi tuloskorttien tavoitetason ja tekee koosteanalyysin 1. Hallituksen toiminta tukee jäsenistön tarpeita Kokousmäärä vastaa asioiden hoitotarvetta 2.2. Toteutunut puhelinkokousta ja muuta kokousta 2.3. Seurataan kokouskulujen määrää 3. Työseminaarien toteutuminen 4. Työ- ja vastuujaon päivittäminen ja tiedottaminen jäsenille ja virallisille tahoille 5. Annettujen lausuntojen määrä kirjataan 1. Laaja edustuksellisuus 2. Hallitus hoitaa sääntömääräiset tehtävänsä 3. Hallitus hoitaa laajat sääntömääräiset sekä kehittämistehtävät 4. Välitön tiedottaminen työnjaosta, toimiva työnjako 5. Lausuntoihin vastaaminen määräaikaan mennessä 100 % 6. Kaikki tavoitetason alle jäävät osa-alueet siirretään suoraan kehittämiskohteiksi 6. Vastuualueiden toiminnan arviointi 2 krt vuodessa Suomen fysioterapeutit ry, edustajisto 1. Edustajiston jäsenet, määritellään yhdistyksen edustajien määrä 1. Edustajiston jäsenten 1/3 kausi 1.1. Yhdistyksen edustaja on osallistunut kokoukseen 1. Edustajiston jäsen toimii kokouksessa yhdistyksen kannan mukaisesti 1.2. Kokousasiat on valmisteltu ennen edustajistoa Yhdistyksen arksitot 1. Arkistojen läpikäynti 1. Scannataan tärkeät asiakirjat sähköiseen muotoon 1. Arkisto sähköiseen muotoon tulevan kauden aikana 1. Suunnitelman toteutuminen 13

14 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 TULOSKORTTI: Yhdistyksen strateginen johtaminen, Hallinto ja talous 2013 Markkinointiviestintä 1. Jäsenmaksu 2. Jäsenyhdistyksen velvoitteet liittoon 3. Stipendirahasto 4. Opintopäivät 5. Lehti 1. Taloudellisten toimintaedellytysten arviointi 2. Toimintakertomuksen ja taseen toimittaminen liittoon mennessä 3.1. Rahaston kartuttaminen ja stipendien jakaminen 3.2. Stipendirahaston sääntöjen tarkistaminen 4. Opintopäivät järjestetään talouden antamissa raameissa 1.1. Talousraportit hallituksen kokouksissa 1.2. Itse laskutetut jäsenmaksut toteutuneet 2. Liiton laskuttamien jäsenmaksujen toteuma aikataulussa 3. Hakemusajasta tiedottaminen 4. Tuotot toteutuneet suunnitellusti 5. Kulut toteutuneet suunnitellusti. 1. Jäsenmaksut kattavat n. 50% yhdistyksen toiminnasta 2. Jäsenmaksujen toteutuminen 3. Jäsenistön hankkeiden tukeminen 4. Opintopäivien tuotot täydentävät jäsenmaksutuottoja ja takaavat toiminnan jatkuvuuden 5. Lehti toimitetaan talouden antamissa raameissa. Strateginen johtaminen, hallinto ja talous 14

15 Rakenteisesta kirjaamisesta työfysioterapeutin työssä Rauni Räsänen Työfysioterapeutti Joensuun Työterveys Kirjaaminen on osa työfysioterapiaa ja kuuluu tänään työfysioterapeutin työhön olennaisena osana. S uomen fysioterapeuttien kirjaamisohjeita on julkaistu mm. keväällä 1993 Fysioterapialehdessä ja Ammattilaisen opas Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa. Tässä oppaassa on käytetty esimerkkeinä kirjaamisen kehittämisestä Lapin keskussairaalan fysioterapiayksikön, Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiirin Kuntoutuskeskuksen Fysioterapiayksikön sekä Yläsavon SOTE kuntayhtymän kuntoutuspalvelujen yksikön malleja. Uusin Fysioterapialehti 6/12 paneutuu myös asiaan Kristiina Häyrisen Fysioterapeuttien potilasasiakirjamerkinnät osa moniammatillista potilaskertomusta artikkelissa ja Riitta Partian/Jyrki Kettusen Kirjaamisella fysio- terapian TULOKSET ESIIN artikkelissa. Myös artikkeli kehittämiskohteena fysioterapeuttien POTILASKIRJAUKSET pureutuu samaan asiaan, samoin kuin artikkeli Mitä yhteistyökumppanit odottavat fysioterapian kirjaamiselta? Itse työskentelen työfysioterapeuttina Joensuun Työterveydessä, joka on kunnallinen liikelaitos. Meillä on käytössä Mediatri- niminen potilastietojärjestelmä, joka on myös käytössä sekä erikoissairaanhoidossa Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymässä, että suurimmassa osassa Pohjois-Karjalan terveyskeskuksissa perusterveydenhuollossa. Näin ollen olemme alueellisesti samanjärjestelmän käyttäjiä. 15

16 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 Tämä mahdollistaa sujuvan tiedonsiirron eri toimintayksiköiden välillä. Ns. suostumus-menelmän kautta näemme potilaan luvalla fysioterapian kirjaukset koko terveydenhuollon ketjussa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, johon työterveys myös kuuluu. Meillä Joensuussa ja koko Pohjois-Karjalassa on rakenteista kirjaamista kehitetty vuodesta 2008 lähtien, jolloin on myös osallistuttu ensimmäiseen kansalliseen rakenteisen kirjaamisen koulutukseen. Vuonna 2009 on Joensuussa järjestetty alueellinen koulutuspäivä kuntoutus- ja erityistyöntekijöille kansallisen kirjaamisen mukaisesti, ulkopuolisena kouluttajana Kuntaliitosta Tupu Holma. Joensuun ja Pohjois-karjalan tilanteesta fysioterapian rakenteisen kirjaamisen kehittämisessä saa hyvän kuvan lukemalla Fysioterapialehti 6/2011 s. 41 alkavan haastattelun jossa kirjaamis-projektin vetovastuussa oleva osastonhoitaja Kati Koppinen kertoo tähänastisesta etenemisestä. Alla on tämänhetkiset käytössä olevat otsikot ja alaotsikot, joilla rakenteiset kirjaamiset toteutetaan. Muita otsikoita on paljon lisää käytössä, kuten Päädiagnoosi, ICPC oire/dg, esitiedot ym. ym. mutta niissä ei sisällä ole enää rakenteellisesti alaotsikoita. Tämä rakenne on tehty siinä vaiheessa kun työfysioterapia ei vielä ollut mukana. Ensimmäisen käyttövuoden aikana teimme muutamia lisä/alaotsikoita jotka ovat pelkästään työfysioterapeuttien käytössä. Nämä on erikseen muun tekstin jälkeen koottuna. Suluissa alkuteksteissä on pääasialliset muut työfysioterapian käytössä olevat otsikot. Työpaikkakäynnin kirjauksiin on Mediatrissa työnantajapuolella sinänsä valmis KÄYNTI- ERG otsikko, jonka alta löytyy suuri määrä alaotsikoita, joita kirjaamisessa voidaan hyödyntää suoraan, sinne ei muutoksia ole tehty. FY-TUTK JA ARVIO RF 110 Fysioterapeuttinen orientoiva arvio ( ei käytössä työfysioterapiassa) *Nopea tilannearvio fysioterapian tarpeesta RF120 Fysioterapeuttinen tutkiminen -> Pääasiallinen kirjauksen taso( tämä käytössä) *Alkutilanteen arvio, väliarvio, loppuarvio *Yleisimpiä arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, palpointi, muu manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt, erilaiset testaukset ja mittaukset *Potilaan oma näkemys ja odotukset tilanteesta/tarpeesta, myös ristiriitaiset *RF121 Toiminta- ja työkyvyn arviointi, RF122 Fyysisen suorituskyvyn arviointi, RF123 Liikkumisen arviointi, RF124 Kivun tutkiminen ja arviointi - > jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti 16

17 FY-OHJ JA TERAP RF210 Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta -> Pääasiallinen kirjauksen taso, (myös työfysioterapiassa) *potilastilanteisiin liittyvät ohjaukset *ohjaus on keino tot. terapeuttista harjoittelua ja voi käyttää RF220:n rinnalla *ohjaus voi olla verbaalista, manuaalista tai visuaalista, voi tapahtua puhelimitse *toteutus voi olla yksilöllisesti tai ryhmässä tapahtuva *potilaan kokemuksen/ näkemyksen/ osallistumisen kirjaaminen *RF211 Terveyttä edistävä neuvonta, RF212 Toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, RF213 Työkykyä edistävä neuvonta ja ohjaus-> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF214 Yksilöllisen fysioterapiaohjelman laatiminen (voi käyttää myös työfysioterapeutit) RF220 Terapeuttinen harjoittelu -> Pääasiallinen kirjauksen taso ( ei käytetä työfysioterapiassa) *potilastilanteisiin liittyvä harjoittelu *pienikin potilaan aktiivinen tekeminen voi olla hänen kohdallaan terapeuttista harj. *esim. harjoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, -kestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja/tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapainoa *yksilöllisesti tai ryhmässä ja apuna voidaan käyttää erilaista välineistöä *yhden tai useamman terapeutin auttamana /ohjaamana /tukemana -> vastuuterapeutti kirjaa ja kaikki tilastoi *potilaan harjoittelun suoriutumisen tason / kokemuksen / osallistumisen kirjaaminen *RF221 Toimintakyvyn ja liikkumisen harjoittaminen, RF222 Fyysisen suorituskyvyn harjoittaminen, RF223 Liikkumisen harjoittaminen -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF230 Manuaalinen terapia (tähän kinesioteippaus työfysioterapeuteilla) *kokonaisuus selkeä jos osana pääasiallista ohjaus- tai terapiatapahtumaa, tulee kirjaus pääasiallisen työn alle *RF231 Pehmytosakäsittely, RF232 Nivelten mobilisointi ja stabilointi, RF233 Nivelen manipulointi -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF240 Fysikaalinen terapia ( ei käytössä, ellei ole Kela II-toimintaa erikseen) *kokonaisuus selkeä jos osana pääasiallista ohjaus- tai terapiatapahtumaa, tulee kirjaus pääasiallisen työn alle *RF241 Termiset hoidot, RF242 Sähköhoidot, RF243 Akupunktio -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF290 Muu fysioterapian ohjaus- ja terapiakäytäntö = Tilastoinnissa: täysin avustajan roolissa tapahtuva työ, myös toisen ammattihenkilön työn mahdollistamiseksi (esim. pyörätuolilla potilaan kuljetus ryhmään, tukikaulureissa apuna oleminen) ei käytössä työfysioterapeuteilla. 17

18 FY-ELINYMP/TYÖ RF310 Liikkumista ja toimintakykyä tukevat apuvälinepalvelut (harvoin työfysioterapeuteilla) *Kirjataan kaikki apuvälinepalveluihin liittyvät potilastapahtumat *RF311 Apuvälinetarpeen arviointi, suunnittelu, seuranta, RF312 Apuvälineen valinta ja hankinta, RF313 Apuvälineen lainaus, käytön ohjaus ja harjoittaminen, RF314 Apuvälineen korjaus- ja huoltotehtävät -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF320 Asumista ja elinympäristössä selviytymistä tukevat palvelut *yksittäisiä kirjauksia *RF321 Arvio elinympäristössä selviytymisestä, RF322 Elinympäristön muutostyöt, RF323 Ympäristön hallintaa tukevat palvelut, -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF330 Työssä selviytymistä tukevat fysioterapiapalvelut (pääasiallinen työfysioterapeuttien kirjaus) *RF331 Arvio työssä selviytymisestä, RF332 Ennaltaehkäisevä toiminta, RF333 Korjaava toiminta -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF390 Muu elinympäristössä ja työssä selviytymistä tukeva fysioterapia FY-MUU ASIAK.TYÖ RF430 Monialainen yhteistyö =yhdessä/vuorovaikutuksessa parhaan palvelun tuottamiseksi *tärkeä kirjata sisältö ja ratkaisut (Harvoin työfysioterapeuteilla) *RF431 Yhteistyö asiakkaan hoidossa, RF432 Kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen, RF434 Fysioterapia osana monialaista ohjausta tai terapiaa -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF440 Fysioterapeuttinen konsultointi = asiantuntijana potilaan hoidon eduksi, esim. tk- yhteydenotot, annettuna/pyydettynä, tärkeä kirjata sisältö ja ratkaisut (Harvoin työfysioterapeuteilla RF410 Tiedonhankinta ja RF420 Dokumentointi = Tilastoinnissa ( ei työfysioterapeuteilla) RF490 Muu asiakastyöhön liittyvä fysioterapia = Tilastoinnissa (matkat) (ei työfysioterapeuteilla) FY-SUUNNITELMA RF130 Fysioterapiasuunnitelman laatiminen (käytetään tarvittaessa myös työfysioterapiassa) *tavoite (mahd. lyhyellä, pitkällä aikavälillä), konkreettisuus, yksilöllisyys *kaikki mikä liittyy tavoitteen saavuttamiseen *suunnitelman koko tarpeen/tilanteen/tavoitteen mukaisesti *suunnitelma terapian järjestämisestä keinoihin; esim. mitä ja miten (terapiansisältö, kontrollit/ jatkokuntoutus, konsultaatiot, suositukset, rajoitukset), milloin, missä, miksi *pot.näkökulman kirjaaminen! mikä tällä hetkellä potilaan näkökulmasta tärkeää, laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa RF433 Jatkofysioterapian järjestäminen (käytetään tarvittaessa myös työfysioterapiassa) *tarpeen mukaiset jatkot, sis. muutkin kuin puhtaasti fysioterapeuttiset jatkot 18

19 Kun on tehty työpaikkakäynti, kirjaaminen tehdään työnantajakertomuksessa, edellä mainitulla KÄYNTI-ERG otsikolla ja sieltä valituilla väliotsikoilla, kuten esim. Aika, Paikka, Läsnä, Käynnin syy ym. ym. tarvittavat tiedot. Laskutus hoituu omalla pohjallaan ja käyntiraportti liitetään joko (laajempi kokonaisuus) TYÖPAIKKASELVITYKSET -kansioon tai yksittäisen asiakkaan kohdalla hänen omiin tietoihinsa FYSIOTERAPIA- lomakkeelle seuraavilla otsikoilla: Työpk-Fy >Esitiedot >Fy-elinymp /työ >Työssä selviytymistä tulevat fysioterapiapalvelut> tarvittavat III-tason otsikot >Fy-yhteenveto> skannattu dok (eli tähän raportti yksittäisen as. kohdalla) >Tiedoksi Tth (saamme tiedon suoraan omalle työterveyshoitajalle, -lääkärille) >ALLEKIRJOITUS aina ja aina myös lukkoon, niin kukaan ei pääse meidän tekstejä muuttamaan Tällä hetkellä odotamme kansallisia ohjeita kirjaamis - käytäntöön ja se saattaa muuttaa näitä ohjeita ja otsikoitten ja alaotsikoitten paikkoja/muotoja. Ohjeiden pitäisi tulla nyt vielä tänä syksynä. 19

20 Fysioterapian opinnäytetyö: Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuminen instrumentoivan leikkaushoitajan työssä Työnantajan järjestämään työterveyshuoltoon tulisi sisältyä muun muassa työntekijän terveydentilan selvittäminen ja työn kuormitustekijöiden selvittäminen työntekijän yksilölliset ominaisuudet huomioiden (Työterveyshuoltolaki 1383/2001). Kolme Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijaa teki opinnäytetyön tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumisesta instrumentoivan leikkaushoitajan työssä. Opinnäytetyö valmistui syksyllä Opinnäytetyössä tutkittiin instrumentoivan leikkaushoitajan työasentoja ja niiden kuormittavuutta leikkaussalityössä, ja niitä yksilöllisiä fyysisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat työn kuormittavuuteen ja työssä kuormittumiseen. 20

TOIMINTALINJAT 2013 2015 JA TOIMINTAOHJELMA 2015

TOIMINTALINJAT 2013 2015 JA TOIMINTAOHJELMA 2015 TOIMINTALINJAT 2013 2015 JA TOIMINTAOHJELMA 2015 Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen y-tunnus on 1533588-2 ja yhdistysrekisterinumero on 137.447. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTALINJAT JA TOIMINTAOHJELMA 2016

TOIMINTALINJAT JA TOIMINTAOHJELMA 2016 TOIMINTALINJAT 2016 2018 JA TOIMINTAOHJELMA 2016 Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen y-tunnus on 1533588-2 ja yhdistysrekisterinumero on 137.447. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 38. toimintavuosi. Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen. Yhdistyksen y-tunnus on 1533588-2 ja yhdistysrekisterinumero on 137.447.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Vuosi 2015 oli yhdistyksen 39. toimintavuosi. Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen. Yhdistyksen y-tunnus on 1533588-2 ja yhdistysrekisterinumero on 137.447.

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat taitto4-13-2.indd 1 6.12.2013 0:23:09 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä:

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry Työfysioterapeutit ry JÄSENKYSELYN 2015 KESKEISET TULOKSET TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SYYSOPINTOPÄIVÄT TAMPERE 11.-12.2015 Sirpa Rauas-Huuhtanen kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti Rauas-Huuhtanen Consulting

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk.

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk. AURA Kela käynnisti työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen 2007, tavoitteena oli tuolloin kehittää kuntoutusta työn ja työelämän muuttuneisiin tarpeisiin sekä edistää yhteistyötahojen entistä parempaa verkostoitumista

Lisätiedot

Tunnelmia. Työfysioterapeutit ry:n Juhlaseminaarista ja 35- vuotisjuhlista. Niska- ja yläraajaongelmat

Tunnelmia. Työfysioterapeutit ry:n Juhlaseminaarista ja 35- vuotisjuhlista. Niska- ja yläraajaongelmat Tunnelmia Työfysioterapeutit ry:n Juhlaseminaarista ja 35- vuotisjuhlista Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Ystävällisin terveisin Pirjo Juvonen-Posti vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Ystävällisin terveisin Pirjo Juvonen-Posti vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Hyvä vastaanottaja, [pp.kk.2014] Sinua pyydetään vastaamaan Työterveyslaitoksen toteuttamaan kyselyyn, joka lähetetään TK2 kuntoutuksen päätyttyä kaikille [työpaikan]:n kuntoutujaryhmän työterveyshuollon

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

Yhdessä työtä tehden - hanke. Itellan ja työterveyshuollon yhteinen kehittämishanke 2011

Yhdessä työtä tehden - hanke. Itellan ja työterveyshuollon yhteinen kehittämishanke 2011 Yhdessä työtä tehden - hanke Itellan ja työterveyshuollon yhteinen kehittämishanke 2011 Taustaa Hanke pohjautuu hollantilaiseen tutkimukseen: Kroonisesta epäspesifistä selkäkivusta aiheutuvan työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy. Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu

Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy. Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu Avire yhtiöt 2012 - Oikeus hyvinvointiin Avire yhtiöt 8.2.2012 alkaen Siuntion Hyvinvointikeskuksen työhyvinvointi-

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää ään Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Jyväskyl skylä 22.05.2006 TFT Ippe Natunen Medivire Työterveyspalvelut Oy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Koulutuspaikkojen ohjaus ja arviointikäynnit UEF:n alueella Tilannekatsaus

Koulutuspaikkojen ohjaus ja arviointikäynnit UEF:n alueella Tilannekatsaus Koulutuspaikkojen ohjaus ja arviointikäynnit UEF:n alueella Tilannekatsaus 24.3. 18.11.2010 Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Työryhmä:

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely Maaliskuu 2017 Kyselyyn vastasi 616 henkilöä. Kiitos vastauksista. TAUSTATIETOJA Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn maaliskuussa 2017. Linkki kyselyyn oli nettisivuillamme

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Hyvinvointia työstä Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Mikko Nykänen, tutkija 30.1.2017 2 Työkyky Työkyky on työn kuormitustekijöiden ja vaatimusten sekä ihmisen toimintakyvyn/voimavarojen

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella oleville.

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Kaksipäiväiset opintopäivät pidettiin marraskuun lopulla Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Työfysioterapeutti lehden toimitus

Kaksipäiväiset opintopäivät pidettiin marraskuun lopulla Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Työfysioterapeutti lehden toimitus taitto.indd 1 17.12.2008 18:06:58 Työfysioterapeutti 4/2008 sisällys 3 Tietotyön vaatimuksia aivoille 4 Mobiilin työn- ja työolojen kuormitustekijöiden arviointi 6 Toimintakertomus 2008 11 Tuloskortit

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

Lääkäri fysioterapeutin työparina

Lääkäri fysioterapeutin työparina Lääkäri fysioterapeutin työparina 23.11.2017 Lotta-Sofia Kosonen, fysiatrian erikoislääkäri, Ylilääkäri ISSHP Sidonnaisuudet sivutoimi omalla vastaanotolla Elpida Lääkäriasemalla Savonlinnassa ei muita

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå. Työfysioterapeutti Saija Koivuniemi 4.6.2009

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå. Työfysioterapeutti Saija Koivuniemi 4.6.2009 Potilassiirrot Porvoon kaupungin vanhushuollossa Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Työfysioterapeutti Saija Koivuniemi 4.6.2009 Kuninkaantien i työterveys K ninkaantien t öter e s on k nnallinen

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Työterveyshuollon mahdollisuudet tukea ergonomisia työtapoja kotihoitotyössä hanke Turun kotihoidossa

Työterveyshuollon mahdollisuudet tukea ergonomisia työtapoja kotihoitotyössä hanke Turun kotihoidossa Työterveyshuollon mahdollisuudet tukea ergonomisia työtapoja kotihoitotyössä hanke Turun kotihoidossa työfysioterapeutti Minna Lahti, Turun Työterveystalo Hankkeen aloitus 2/2012 työpaikan katselmuksessa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Seurantakysely kuntoutuksen palveluntuottajille TK2-mallin mukaisen kuntoutuksen toteuttamisesta

Seurantakysely kuntoutuksen palveluntuottajille TK2-mallin mukaisen kuntoutuksen toteuttamisesta Seurantakysely kuntoutuksen palveluntuottajille TK2-mallin mukaisen kuntoutuksen toteuttamisesta Taustatiedot 1. Valitkaa organisaatio, jota edustatte * Avire Oy Avire Oy / Kuntoutussäätiö yhdessä Kuntoutumis-

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot