Niska- ja yläraajaongelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niska- ja yläraajaongelmat"

Transkriptio

1 Niska- ja yläraajaongelmat

2 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti: 4 krt vuodessa Koulutusta: 2 krt vuodessa Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään fysioterapeutti, joka toimii työterveyshuollossa tai yhteistyössä muun työterveyshenkilöstön kanssa. Varsinaisen jäsenen on oltava Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen SISÄLLYS 4 Toimintalinjat ja toimintaohjelma Rakenteisesta kirjaamisesta työfysioterapeutin työssä 20 Fysioterapian opinnäytetyö 24 Työterveyshoitajat ja työfysioterapeutit koolla Etelä-Karjalassa 27 Yhteenvetoa syysopintopäivistä 28 Aslak-kurssin suunittelukokouksen muistio Fysioterapian aseman edistäminen 2013

3 Kirpeä talvi on saapunut myös tänne Lounais-Suomen rannikolle. On hienoa saada lunta maahan ja musta maa peittoon! Toivottavasti pääsemme hiihtoladuille pian koko Suomessa. Vuosi 2012 on loppusuoralla. Joulukuun kaikki ihanuudet ovat vielä edessäpäin. Taakse on jäämässä erittäin nopeasti kulunut vuosi. Vuoden nopeaan kulkuun on ainakin omalla kohdallani vaikuttanut se, että yhdistyksessä on tapahtunut paljon. Lyhyesti voin todeta, että yhdistys on aktivoinut sekä kansainvälisessä että kotimaisessa yhteistyössä. Kaikki toimintamme pyrkii edistämään työfysioterapeuttien näkyvyyttä ja asemaa terveydenhuollossa, erityisesti työterveyshuollossa. Yhdistys sai hyvää palautetta sekä kiitosta että kehitettävää Jyväskylässä marraskuussa järjestetyistä syysopintopäivistä. Suosittelen jo kaikille tässä vaiheessa, että varaatte ensi vuoden koulutusbudjettiinne yhdistyksemme järjestämät opintopäivät. Ne tullaan järjestämään tuttuun tapaan marraskuussa. Koulutuspäivät ovat saaneet erittäin hyvää palautetta viimeisten vuosien aikana. Kannattaa kysellä mukana olleilta kollegoilta asiasta. Syys- ja kevätopintopäivien lisäksi yhdistys on julkaissut omaan lehteämme sekä päivittäneet yhdistyksemme nettisivut. Uudistuneet nettisivut julkaistaan lähitulevaisuudessa. Myös alueyhdyshenkilöverkoston laajentuminen on tapahtunut tänä vuonna ja ensi kertaa järjestimme alueyhdyshenkilötapaamisen. Yhdistyksen esite ollaan laittamassa WCTP:n nettisivuille vielä tämän vuoden aikana. Tämä esite liittyy osana WCTP:n työfysioterapian ja ergonomia- alan virallisen ryhmän perustamiseen tähtäävää prosessia. Pohjoismaiden yhdistysten tapaaminen on toteutunut ja uutta tapaamista valmistellaan. Myös Pohjoismaiden yhteistyö on saanut tuulta em. WCPT prosessista. Yhdistys tekee laajaalaista yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Yhdistyksen edustajia on mm. TULE ry:n, Ergonomiayhdistyksen, Työnäköseuran ja Työympäristömitalitoimikunnan toiminnassa. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat saaneet olla ja ovat edelleenkin mukana kommentoimassa uudistettavaa Hyvä työterveyshuoltokäytäntö kirjaa. STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnan koulutusjaoksessa yhdistyksellämme on jo vuosi ollut edustaja. Olemme lisäksi päässeet mukaan neuvottelukunnan työryhmään, joka tarkoituksena on selvittää työterveyshuollon koulutusta. Suomen Fysioterapeutit ry kanssa yhteistyöhön on kuulunut mm. puheenjohtajatapaamiset kaksi kertaa vuodessa ja yhteistyö Fysioterapiakongressi 2012 järjestämisessä. Tänä vuonna olemme tavanneet lisäksi erikseen varapuheenjohtaja Heli Mesiäisen ja kehittämisasiantuntijan Riitta Partian. Lisäksi yhdistyksemme edustaja on osallistunut liiton edustajiston kokoukseen. Haluan kiittää kaikkia yhdistyksemme jäseniä ja yhteistyökumppaneitamme hienosti sujuneesta yhteistyöstä vuonna 2012! Erityiskiitokset loistavalle hallituksellemme, joka on tehnyt erittäin ahkerasti työtä läpi vuoden! Toivotan kaikille lämmintä ja rentouttava joulunaikaa ja kaikkea hyvää alkavalle yhteistyötyövuodelle 2013! Jouluisin terveisin, Jaana Puheenjohtajan palsta 3

4 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 Toimintalinjat ja toimintaohjelma 2013 Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen y-tunnus on ja yhdistysrekisterinumero on Yhdistyksen nimi on ruotsiksi Föreningen för Företagsfysioterapeuter i Finland ja englanniksi suositellaan käytettävän The Association of Finnish Physiotherapists in Occupational Safety and Health. Vuosi 2013 on yhdistyksen 37. toimintavuosi. Työfysioterapeutit ry on Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys, Suomen Fysioterapeutit ry on järjestäytynyt Tehy:yn. Arviolta miljoona henkilöä kärsii jostakin tuki- ja liikuntaelinvaivasta jatkuvasti ja näistä noin :lla on pysyvää toiminnallista haittaa. Suomen väestö ikääntyy nopeasti, ikääntyvien työssä pysyminen ja työssä viihtyminen tulevat siten keskeisimmiksi työelämän haasteiksi. Samanaikaisesti työn vaatimukset ja työolot muuttuvat. Haasteita aiheuttaa myös nuorten työntekijöiden heikentynyt fyysinen suorituskyky ja työn mielekkyyden löytäminen. Työterveyshuolto tekee työtä työikäisten terveyden edistämiseksi, työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisemiseks ja työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Työkyvyn ylläpitämisessä tai palauttamisessa on tärkeää yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan eri toimijoiden välillä. Näin voidaan etsiä mahdollisuuksia ratkaista työkykyyn liittyviä ongelmia työpaikan ja työterveyshuollon yhteisin voimin. Työterveyshuollolla on myös oma roolinsa työssä olevien kuntoutuksessa, joka tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden pysyä työelämässä tai palata sinne sairauksista huolimatta. Työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä kuntoutuksen suhteen ovat kuntoutustarpeen selvittäminen, ohjaus kuntoutukseen ja kuntoutuksen jälkeinen työssä selviytymisen seuranta. Työterveyshuollon toimintaa ohjaa Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001) sekä valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001). Työterveyshuoltolaki edellyttää keskimäärin 7 päivän vuosittaista ammatillista täydennyskoulutusta työterveyshuollon ammattihenkilöiltä ja asiantuntijoilta. Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija työterveyshuollon moniammatillisessa työryhmässä. Työfysioterapeutilla on fysioterapeutin pätevyys ja riittävät tiedot työterveyshuollosta. Työfysioterapeutilta edellytetään kahden vuoden kuluessa työterveyshuoltoon siirtymisestä erikoistumisopintoja joko Työterveyslaitoksella tai ammattikorkeakoulussa. Työfysioterapeutin asiantuntemukseen kuuluvat ergonomia sekä yksilöön että työyhteisöön tai ryhmään kohdistuvat toimenpiteet. Työfysioterapeutit pyrkivät edistämään työntekijän psyko-fyysis- sosiaalista työ- ja toimintakykyä työntekijän omassa työympäristössä. Työfysioterapeutit osallistuvat myös uusien työskentelytilojen ja välineiden suunnitteluun. Työfysioterapeutit mm. antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa, mittaavat ja arvioivat kokonaisvaltaista suorituskykyä yhteistyössä työterveyspsykologien ja muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden kanssa sekä ovat mukana moniammatillisessa työterveyshuollon toiminnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä erilaisissa kuntoutusprosesseissa. 4

5 TOIMINTA-AJATUS Työfysioterapeutit ry on jäseninään olevien työfysioterapeuttien yhdysside. Se toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja - taidon kehittämiseksi sekä edistää osaltaan työfysioterapeuttien asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta. Toiminnassaan yhdistyksellä on tavoitteena työfysioterapeuttien riittävä asiantuntemus työfysioterapiapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Yhdistys arvostaa toiminnassaan asiantuntijuutta, eettisyyttä, edistyksellisyyttä, jäsenlähtöisyyttä ja yhteistyökykyä. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenten tyytyväisyys yhdistyksen toimintaan on tärkeää. Yhdistyksen tavoitteena on säilyttää nykyiset jäsenet, saada jäseniksi kaikki työterveyshuollon piirissä toimivat sekä työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksesta valmistuvat fysioterapeutit. Työfysioterapeuttien aseman vahvistamiseksi liiton päätöksenteossa on tavoitteena, että mahdollisimman moni varsinainen jäsen liittyisi liittoon yhdistyksemme kautta. Myös työfysioterapian aseman ja tunnettavuuden edistäminen on tärkeää. Liiton jäsenyhdistyksenä lisätään yhteistyötä liiton kanssa ja yhdenmukaistetaan jäsentoiminnan tavoitteita. TULOSKORTTI: Järjestötoiminta 2012 Jäsenyys 1. Jäsenhankinta 2. Jäsenyyden vahvistaminen 3. Jäsenten yhteystiedot 1.1. Toimitetaan pätevöitymiskoulutuksesta valmistuville (TTL ja amk:t) yhdistyksen esite ja jäsenhakemus 1.2. Esittely diasarja laitetaan yhdistyksen sivustolle 2.1. Vuoropuhelu jäsenten kanssa toimintatarpeista mm. jäsenkyselyin, tietojen päivitys 2.2. Alueellisten verkostojen käynnistämisen tukeminen: syysopintopäivien yhteydessä järjestetään vuosittainen hallituksen a alueyhdyshenkilöiden tapaaminen 3. Muutosilmoituslomakkeetnettisivuilla ja muistutus lehdessä 2 kertaa vuodessa 1. Saadaan vuosittaiset koulutuspaikat selville 2.1. Toimintasuunnitelma tarvelähtöinen, aktiivinen jäsenistö 2.2. Toimivat alueelliset verkostot 3. Jäsenistö pitää yhteystietonsa ajan tasalla 1. Työterveyshuoltoon hakeutuvat liittyvät jäseniksi 1.2. Kouluttajatahot saavat aineiston helposti käyttöönsä Työterveyshuollossa toimivat pysyvät yhdistyksen jäseninä 2.2. Toiminnan käynnistyminen niillä alueilla, joissa toimintaa ei vielä ole, ja alueyhdyshenkilöiden toiminnan tukeminen 3. Jäsenistö pitää yhteystietonsa ajan tasalla 5

6 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 TULOSKORTTI: Järjestötoiminta 2012 Yhdistyksen ja liiton välinen yhteistyö 1. Yhdyshenkilöverkostojen toiminnan arviointi ja kehittäminen 2. Työfysioterapian aseman edistäminen 3. Yrittäjäyhdyshenkilö ja yrittäjäjäsenet 1. Liiton yhteisöjäsenten tapaamiset 2.1. Tehdään yhteistyötä lausuntojen ja kommenttien antamisessa 2.2. Kutsutaan liiton hallituksen edustaja hallituksen helmikuun kokoukseen keskustelemaan yhteistyöstä ja ajankohtaisista asioista 3.1. Jäsenhakemuksessa selvitetään yrittäjyys / palkansaaja Yhdistyksellä on nimetty yrittäjäyhdyshenkilö, joka on hallituksen edustaja liiton suuntaan yrittäjäasioissa 1. Tapaamisiin osallistumisen ja hyödyn arviointi yhdistyksen kannalta 2.1. Hyödyn arviointi saatujen lausuntojen / palautteiden perusteella 2.2. Tapaaminen on toteutunut ja konkreettisista toimista on sovittu 3.3. Yhdistyksen wwwsivujen yrittäjäosio on ajan tasalla. 1. Tapaamisiin osallistuu hallituksen edustaja 2.1. Kirjatut lausunnot ja muistiot, hyödyn arviointi kerran vuodessa 2.2. Toimintaa kehitetään yhteistyössä liiton kanssa Yhdistyksen yrittäjäjäsenet ovat hallituksen tiedossa 3.3. Yrittäjänä toimivat työfysioterapeutit saavat tukea toimintaansa wwwsivujen kautta Yrittäjien tietopaketti jäsensivuilla pidetään ajan tasalla. Yhteistyö muiden sidos ryhmien ja järjestöjen kanssa 1. Työterveyshoitajat, työterveyslääkärit, työterveyspsykologit 2. Suomen Tule ry 3. Suomen Työnäköseura 4. ENSHPO 5. Työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt ohjausja kehittämisryhmä 6. Työympäristömitali-työryhmä 1.1. Osallistutaan MONA-ryhmän toimintaan Osallistutaan vuosittaisiin muihin yhteistyöpalavereihin tai ollaan itse kutsujina Yhdyshenkilöt raportoivat toiminnasta Yhteistyöjärjestöiltä pyydetään artikkelia toiminnastaan lehteen hallituksen laatimien kysymysten pohjalta Yhdistyksen edustajat osallistuneet tilaisuuksiin. 1.2 ja 1.2. Arvioidaan yhteistyön kehittymistä ja tuloksia Yhdyshenkilöt toimittavat lyhyen kirjallisen raportin kokouksien päätöksistä ja tekevät lyhyen koosteen toimintakertomusta varten 1. Yhteistyö lisääntyy työterveyshuollon toimijoiden edustajien kanssa Työfysioterapeuttien näkyvyys ja yhteistyön aktivoiminen 7. Suomen Ergonomiayhdistys, Ery ry 8. HTTHK-oppaan uudistamistyöryhmä 9. STM/tth:n neuvottelukunta 10. WCPT 11. Pohjoismainen yhteistyö 6

7 3. TYÖFYSIOTERAPEUTTIEN JA TYÖFYSIOTERAPIAN ASEMAN EDISTÄMINEN Yhdistys pyrkii edistämään työfysioterapeuttien asiantuntijuuden hyödyntämistä ja käytön lisääntymistä. Yhdistys seuraa työelämässä ja työterveyshuollon organisaatioissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia työfysioterapeutin työhön. Yhdistyksen tavoitteena on palauttaa työfysioterapeutit työterveyshuollon ammattihenkilöiksi. Työfysioterapeuttien ammattipätevyyden ja roolin tarkentamista jatketaan edelleen toimimalla Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan vuonna 2003 asettamassa Työterveyshuollon koulutusjaostossa. Koulutusjaoston tehtävänä on valmistella, koordinoida ja seurata työterveyshuoltolainsäädännön edellyttämän työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita. Yhdistyksen tavoitteena on saada edustaja vuonna 2015 joulukuussa toimintansa aloittavaan Työterveyshuollon neuvottelukuntaan. Jäseniä kannustetaan erikoisasiantuntija-nimikkeen hankkimiseen.yhdistys ylläpitää ja edistää toiminnallaan ammattietiikkaa ja kollegiaalisuutta. Työterveyshuollon eettisiä periaatteita ollaan päivittämässä. Yhdistys toimii uudistustyössä tarpeen mukaan. TULOSKORTTI: Fysioterapian aseman edistäminen 2013 Työfysioterapeuttien ammattipätevyys ja rooli 1. STM:n TTH:n neuvottelukunnan koulutusjaosto 2. Työfysioterapeutit ry STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnan jäseneksi 1. Yhdistyksellä on edustaja koulutusjaostossa 2. Hallitus selvittää neuvottelukunnan jäsenten valintakäytännön, jonka pohjalta aloitetaan työ jäsenyyden saamiseksi. 1. Yhdyshenkilöt toimittavat lyhyen kirjallisen raportin kokouksien päätöksistä ja tekevät lyhyen koosteen toimintakertomusta varten 2. Valintakäytäntö on selvillä 1. Työfysioterapeuttien näkyvyys ja moniammatillisen yhteistyön edistäminen työterveyshuollossa 2. Valintakäytäntö saadaan selville Erikoisasiantuntijanimike 1. Työfysioterapian erikoisasiantuntijanimikkeen tunnetuksi tekeminen 1. Yhdistyksen nettisivuilla on linkki liiton erikoisasiantuntijasivuille (Kriteerit ja hakuohjeet) 1. Uusien nimikkeen saajien määrän seuraaminen 1. Jäsenistö hakee nimikettä Työympäristömitali 1. Työympäristömitalien tunnetuksi tekeminen 1. Lehteen artikkeli mitalien hakemisesta, nettisivuille linkki TVL:n sivuille, alueyhdyshenkilöille tietoa hakemisesta 1. Uusien mitalien saajien määrän seuraaminen 1. Jäsenistölle haetaan mitaleita. 7

8 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 TULOSKORTTI: Fysioterapian aseman edistäminen 2013 Työn vaativuuden arviointi 1. Seurataan liiton toimintaa työn vaativuuden arvioinnin osalta 1. Ohjataan jäseniä tutustumaan liiton kotisivuilla julkaistavaan materiaaliin 1. Jäsenistö saa ohjausta ja löytää tarvitsemansa tiedon Työfysioterapeutin työn sisältö ja asiakasmäärä 1. Seurataan jäsenistön työn sisällön nykytilaa 1. Jäsenhakemustietojen ja muutosilmoitusten perusteella seurataan työn painopistealueita 2. Jäsentietojen omatoiminen päivittäminen nettisivujen kautta 1-3. Yhdistyksen jäsenten työn sisältö on hallituksen tiedossa 4. Uusien jäsenten määrä 1-3. Yhdistyksen jäsenten työn sisältö on hallituksen tiedossa 4. Saadaan tietoa eijäsenistä ja uusia jäseniä 3. Jäsenkyselyn toteuttaminen joka kolmas vuosi Rakenteinen kirjaaminen 1. Työfysioterapeutin työn kirjaaminen 1. Tehdään oma ehdotus rakenteisen kirjaamisen otsikoista työfysioterapian näkökulmasta. 1. Ehdotus on valmis. 1. Työfysioterapeutin työn kirjaaminen on linjassa valtakunnallisten suositusten kanssa. 4. Kysely ei-jäsenille avoimille nettisivuille Fysioterapian aseman edistäminen

9 Lainsäädäntö 1. Työterveyshuoltolaki ja asetukset 2. Kelan säädökset 3. Työturvallisuuslaki 1.1. Seurataan lain vaikutuksia työfysioterapeutin työssä ja niistä tiedottaminen liittoon ja päättäville tahoille 1.2. Jatketaan työtä työfysioterapeuttien aseman muuttamiseksi tth:n ammattihenkilöiksi 2. Seurataan työfysioterapeuttien asiantuntemuksen käyttöä työterveyshuollossa Tieto mahdollisista uudistuksista on nettisivuilla Muutoksen mahdollisuudet ja mahdolliset jatkotoimet tiedossa. Toiminnan eteneminen kirjataan. 2. Työterveyshuolto Suomessa ja Kelan raportit 1. Lain tulkintaan liittyen työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen Työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen työterveyshuollon tiimissä. 2. Tiedossa työfysioterapeuttien käyttö 3. Lain tulkintaan liittyen työfysioterapeuttien aseman vahvistaminen 3. Seurataan lain vaikutuksia työfysioterapeutin työssä ja niistä tiedottaminen liittoon ja päättäville tahoille Jäsenpalvelu 1. Jäsenpalvelu 2. Tiedotus yrittäjäjäsenille 3. Eettisyys fysioterapiassa 1.1. Sähköpostipalvelu jäsenille 1.2. Ajankohtaiset asiat ja ohjeet nettisivuille 1.3. ASLAKkuntoutuskurssi työfysioterapeuteille 1.1. Yhteydenottoihin vastataan viikon kuluessa, vastaaja kirjaa asian ja se käsitellään hallituksen kokouksessa Asiat ovat luettavissa jäsensivuilla 1.1. Jäsenpalvelu toteutuu 100 % 1.2. Yhteenvedot ajankohtaisista asioista 1.3. Kuntoutuskurssille on riittävä määrä hakijoita ja se toteutuu 2.1. Sähköpostipalvelu jäsenille 1.3. Kurssin toteutuminen 2.1. Jäsenpalvelu toteutuu 100 % 2.2. Verkkosivujen Yrittäjyys-osio 3.1. Seurataan liiton toimintaa fysioterapian eettisten periaatteiden osalta ja informoidaan jäsenistöä Katso kohta Jäsensivuille täydennetään yrittäjätietoa 2.2. Sivujen päivitys tarpeen mukaan 3.2. Seurataan työterveyshuollon eettiset periaatteiden uudistamista ja toimitaan tarpeen mukaan. 9

10 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Toimitaan kansainvälisessä verkostossa tavoitteena perustaa WCPT:n alajärjestö työfysioterapeuttien kesken Singaporessa vuonna Pohjoismaisen työfysioterapeutti yhteistyön tiivistäminen WCPT:n alajärjestön toteutumiseksi. TULOSKORTTI: Fysioterapian aseman edistäminen 2013 Kansainvälinen verkottumien 1. WCPT:n alajärjestön perustaminen 2. Pohjoismainen yhteistyö 1.1. Yhdistyksen yhdyshenkilöt on nimetty 1.2. Yhdistyksen nettisivut on WCPT:n subgrupin sivuilla 2. Yhteistapaaminen keväällä Asian käsittely WCPT:ssä edistyy 1.2. Asian käsittely WCPT:ssä edistyy 2. Yhteistyön edistyminen 1. Verkoston muodostuminen 2. Yhteisen toiminnan sisältö ja linjaus selvillä 5. TYÖFYSIOTERAPIAN TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää työfysioterapian asiantuntemusta. Työfysioterapeutteja kannustetaan tekemään työterveyshuollon tutkimus- ja kehitystyötä. Jäsenillä on mahdollisuus hakea stipendiä yhdistyksen Stipendirahastosta. TULOSKORTTI: Koulutussuunnitelma 2013 Koulutuspolitiikka 1.Työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen sisältö 2. Työfysioterapeuttien määrä työterveyshuoltoon pätevöittävässä koulutuksessa 1. Yhdistyksen edustaja edistää työfysioterapeuttien etuja STM:n TTH:n neuvottelukunnan koulutusjaoksessa 2. Koulutuspaikkojen selvittäminen (amk ja ttl) 1. Tietojen ajantasaisuus 2. Tieto koulutuspaikoista ja valmistuneista 1. Tietojen ajantasaisuus 2. Tieto koulutuspaikoista ja valmistuneista 10

11 Koulutustilaisuudet 1. Syysopintopäivät 2.Kevätopintopäivä 3. TTP Järjestetään kaksipäiväisinä marraskuussa 2. Järjestetään huhtitoukokuussa 3. Yhdistyksellä on edustaja valmisteluryhmässä ja päivät järjestetään maaliskuussa Osallistujamäärä ja koulutuspalautteet Osallistujia niin paljon, että taloudellinen tulos on positiivinen. 3. Osallistujamäärä ja saadut tulot Ohjelman kiinnostavuus ja ajankohtaisuus 3. Yhdistyksen jäseniä osallistuu päiville ja yhdistykselle tuloutuu osa päivien tuotosta Ammattikorkeakoulut ja yliopistot 1. Kehittämistyöt, opinnäytetyöt ja väitöskirjat 1.1. Yhteydenpito kouluihin opinnäytetöiden referoimiseksi lehteen 1.2. Lehtityöryhmä poimii opinnäytetöiden tiivistelmiä Theseustietokannasta 1. Tieto opinnäytetöiden aiheista (Theseus.fi) 2. Lehdessä julkaistujen töiden lukumäärä 1. Työterveyshuoltoa käsittelevien töiden julkaisu 6. VIESTINTÄ Yhdistyksen viestintä on ennakoivaa, ajantasaista ja monimuotoista. Se tukee yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen toteutumista Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta Uudistetuilla kotisivuilla on keskustelupalsta jäsenistön aktivoimiseksi ja verkottumiseksi. TULOSKORTTI: Viestintä 2013 Verkkoviestintä 1. Uudistetut nettisivut käyttöön 2. Ajantasaisuus 1.1. Avoimet sivut 1.2. Jäsensivut 2. Sivujen päivittäminen Kävijämäärien seuranta nettisivujen laskurin avulla 2. Toteutuminen suunnitelman mukaan 1.1. Kävijämäärien kasvu 1.2. Sujuva, helposti löytyvä viestityskanava 2. Sivujen päivitys tarpeen mukaan 11

12 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 TULOSKORTTI: Viestintä 2013 Markkinointiviestintä 1. Jäsenyyden vahvistaminen 2. Yhteistyötahojen järjestämät tilaisuudet 3. Messuille osallistuminen 4. Esitteet 1. Reagoidaan jäsenistöltä tuleviin palautteisiin. 2. Yhteistyötahojen avustaminen tilaisuuden markkinoinnissa 3. Työhyvinvointimessut 4. Sähköiset versiot ovat nettisivuilla ja painettuja on sihteerillä 1.1. Arvioidaan sivujen toimivuutta palautteiden avulla. 2. Toimeksiantojen määrä 3. Tarpeellisuus arvioidaan tapahtuman jälkeen 4. Esitteitä jaettu halukkaille 1.1. Sivut vastaavat jäsenistön tarpeisiin 3. Näkyvyyden ja työn tunnettavuuden lisääntyminen 4. Saatavuustieto ja esitteiden käyttökelpoisuus Työfysioterapeutti-lehti 1. Ilmestyy 4 krt vuodessa sähköisenä ja painettuna, teemanumeroita mahdollisuuksien mukaan 1. Hyödynnetään verkostoja ja lukijoiden ideoita artikkeleiden suunnittelussa 1. Monipuoliset ja ajankohtaiset sisällöt 1. Lehden ilmestyminen mediakortin mukaan Viestintä

13 7. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus sopimansa työnjaon mukaisesti. Yhdistyksen talouden perustana ovat jäsenmaksut ja koulutuspäivien tuotot. Tarkistetaan yhdistyksen stipendirahaston sääntöjen ajantasaisuus. TULOSKORTTI: Yhdistyksen strateginen johtaminen, Hallinto ja talous 2013 Hallitus 1. Hallituksen jäsenet edustavat jäsenistön eri sektoreita 2. Kokoukset 3. Työkokoukset 4. Työ- ja vastuujako 5. Lausunnot pyydetyistä asioista 6. Toiminnan arviointi 1. Valitaan vuosikokouksessa jäsenistöä hyvin edustava hallitus 2. Sääntömääräisten yhdistysasioiden hoita-miseksi puhelinkokoukset ja kehittämisasioiden hoitamiseksi muut kokoukset 3. Kaksi viikonlopun työseminaaria 4. Hallitus järjestäytyy 1.kokouksessa 1/13 5. Lausuntojen valmistelu 6. Hallitus arvioi tuloskorttien tavoitetason ja tekee koosteanalyysin 1. Hallituksen toiminta tukee jäsenistön tarpeita Kokousmäärä vastaa asioiden hoitotarvetta 2.2. Toteutunut puhelinkokousta ja muuta kokousta 2.3. Seurataan kokouskulujen määrää 3. Työseminaarien toteutuminen 4. Työ- ja vastuujaon päivittäminen ja tiedottaminen jäsenille ja virallisille tahoille 5. Annettujen lausuntojen määrä kirjataan 1. Laaja edustuksellisuus 2. Hallitus hoitaa sääntömääräiset tehtävänsä 3. Hallitus hoitaa laajat sääntömääräiset sekä kehittämistehtävät 4. Välitön tiedottaminen työnjaosta, toimiva työnjako 5. Lausuntoihin vastaaminen määräaikaan mennessä 100 % 6. Kaikki tavoitetason alle jäävät osa-alueet siirretään suoraan kehittämiskohteiksi 6. Vastuualueiden toiminnan arviointi 2 krt vuodessa Suomen fysioterapeutit ry, edustajisto 1. Edustajiston jäsenet, määritellään yhdistyksen edustajien määrä 1. Edustajiston jäsenten 1/3 kausi 1.1. Yhdistyksen edustaja on osallistunut kokoukseen 1. Edustajiston jäsen toimii kokouksessa yhdistyksen kannan mukaisesti 1.2. Kokousasiat on valmisteltu ennen edustajistoa Yhdistyksen arksitot 1. Arkistojen läpikäynti 1. Scannataan tärkeät asiakirjat sähköiseen muotoon 1. Arkisto sähköiseen muotoon tulevan kauden aikana 1. Suunnitelman toteutuminen 13

14 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 TULOSKORTTI: Yhdistyksen strateginen johtaminen, Hallinto ja talous 2013 Markkinointiviestintä 1. Jäsenmaksu 2. Jäsenyhdistyksen velvoitteet liittoon 3. Stipendirahasto 4. Opintopäivät 5. Lehti 1. Taloudellisten toimintaedellytysten arviointi 2. Toimintakertomuksen ja taseen toimittaminen liittoon mennessä 3.1. Rahaston kartuttaminen ja stipendien jakaminen 3.2. Stipendirahaston sääntöjen tarkistaminen 4. Opintopäivät järjestetään talouden antamissa raameissa 1.1. Talousraportit hallituksen kokouksissa 1.2. Itse laskutetut jäsenmaksut toteutuneet 2. Liiton laskuttamien jäsenmaksujen toteuma aikataulussa 3. Hakemusajasta tiedottaminen 4. Tuotot toteutuneet suunnitellusti 5. Kulut toteutuneet suunnitellusti. 1. Jäsenmaksut kattavat n. 50% yhdistyksen toiminnasta 2. Jäsenmaksujen toteutuminen 3. Jäsenistön hankkeiden tukeminen 4. Opintopäivien tuotot täydentävät jäsenmaksutuottoja ja takaavat toiminnan jatkuvuuden 5. Lehti toimitetaan talouden antamissa raameissa. Strateginen johtaminen, hallinto ja talous 14

15 Rakenteisesta kirjaamisesta työfysioterapeutin työssä Rauni Räsänen Työfysioterapeutti Joensuun Työterveys Kirjaaminen on osa työfysioterapiaa ja kuuluu tänään työfysioterapeutin työhön olennaisena osana. S uomen fysioterapeuttien kirjaamisohjeita on julkaistu mm. keväällä 1993 Fysioterapialehdessä ja Ammattilaisen opas Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa. Tässä oppaassa on käytetty esimerkkeinä kirjaamisen kehittämisestä Lapin keskussairaalan fysioterapiayksikön, Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiirin Kuntoutuskeskuksen Fysioterapiayksikön sekä Yläsavon SOTE kuntayhtymän kuntoutuspalvelujen yksikön malleja. Uusin Fysioterapialehti 6/12 paneutuu myös asiaan Kristiina Häyrisen Fysioterapeuttien potilasasiakirjamerkinnät osa moniammatillista potilaskertomusta artikkelissa ja Riitta Partian/Jyrki Kettusen Kirjaamisella fysio- terapian TULOKSET ESIIN artikkelissa. Myös artikkeli kehittämiskohteena fysioterapeuttien POTILASKIRJAUKSET pureutuu samaan asiaan, samoin kuin artikkeli Mitä yhteistyökumppanit odottavat fysioterapian kirjaamiselta? Itse työskentelen työfysioterapeuttina Joensuun Työterveydessä, joka on kunnallinen liikelaitos. Meillä on käytössä Mediatri- niminen potilastietojärjestelmä, joka on myös käytössä sekä erikoissairaanhoidossa Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymässä, että suurimmassa osassa Pohjois-Karjalan terveyskeskuksissa perusterveydenhuollossa. Näin ollen olemme alueellisesti samanjärjestelmän käyttäjiä. 15

16 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2012 Tämä mahdollistaa sujuvan tiedonsiirron eri toimintayksiköiden välillä. Ns. suostumus-menelmän kautta näemme potilaan luvalla fysioterapian kirjaukset koko terveydenhuollon ketjussa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, johon työterveys myös kuuluu. Meillä Joensuussa ja koko Pohjois-Karjalassa on rakenteista kirjaamista kehitetty vuodesta 2008 lähtien, jolloin on myös osallistuttu ensimmäiseen kansalliseen rakenteisen kirjaamisen koulutukseen. Vuonna 2009 on Joensuussa järjestetty alueellinen koulutuspäivä kuntoutus- ja erityistyöntekijöille kansallisen kirjaamisen mukaisesti, ulkopuolisena kouluttajana Kuntaliitosta Tupu Holma. Joensuun ja Pohjois-karjalan tilanteesta fysioterapian rakenteisen kirjaamisen kehittämisessä saa hyvän kuvan lukemalla Fysioterapialehti 6/2011 s. 41 alkavan haastattelun jossa kirjaamis-projektin vetovastuussa oleva osastonhoitaja Kati Koppinen kertoo tähänastisesta etenemisestä. Alla on tämänhetkiset käytössä olevat otsikot ja alaotsikot, joilla rakenteiset kirjaamiset toteutetaan. Muita otsikoita on paljon lisää käytössä, kuten Päädiagnoosi, ICPC oire/dg, esitiedot ym. ym. mutta niissä ei sisällä ole enää rakenteellisesti alaotsikoita. Tämä rakenne on tehty siinä vaiheessa kun työfysioterapia ei vielä ollut mukana. Ensimmäisen käyttövuoden aikana teimme muutamia lisä/alaotsikoita jotka ovat pelkästään työfysioterapeuttien käytössä. Nämä on erikseen muun tekstin jälkeen koottuna. Suluissa alkuteksteissä on pääasialliset muut työfysioterapian käytössä olevat otsikot. Työpaikkakäynnin kirjauksiin on Mediatrissa työnantajapuolella sinänsä valmis KÄYNTI- ERG otsikko, jonka alta löytyy suuri määrä alaotsikoita, joita kirjaamisessa voidaan hyödyntää suoraan, sinne ei muutoksia ole tehty. FY-TUTK JA ARVIO RF 110 Fysioterapeuttinen orientoiva arvio ( ei käytössä työfysioterapiassa) *Nopea tilannearvio fysioterapian tarpeesta RF120 Fysioterapeuttinen tutkiminen -> Pääasiallinen kirjauksen taso( tämä käytössä) *Alkutilanteen arvio, väliarvio, loppuarvio *Yleisimpiä arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, palpointi, muu manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt, erilaiset testaukset ja mittaukset *Potilaan oma näkemys ja odotukset tilanteesta/tarpeesta, myös ristiriitaiset *RF121 Toiminta- ja työkyvyn arviointi, RF122 Fyysisen suorituskyvyn arviointi, RF123 Liikkumisen arviointi, RF124 Kivun tutkiminen ja arviointi - > jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti 16

17 FY-OHJ JA TERAP RF210 Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta -> Pääasiallinen kirjauksen taso, (myös työfysioterapiassa) *potilastilanteisiin liittyvät ohjaukset *ohjaus on keino tot. terapeuttista harjoittelua ja voi käyttää RF220:n rinnalla *ohjaus voi olla verbaalista, manuaalista tai visuaalista, voi tapahtua puhelimitse *toteutus voi olla yksilöllisesti tai ryhmässä tapahtuva *potilaan kokemuksen/ näkemyksen/ osallistumisen kirjaaminen *RF211 Terveyttä edistävä neuvonta, RF212 Toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, RF213 Työkykyä edistävä neuvonta ja ohjaus-> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF214 Yksilöllisen fysioterapiaohjelman laatiminen (voi käyttää myös työfysioterapeutit) RF220 Terapeuttinen harjoittelu -> Pääasiallinen kirjauksen taso ( ei käytetä työfysioterapiassa) *potilastilanteisiin liittyvä harjoittelu *pienikin potilaan aktiivinen tekeminen voi olla hänen kohdallaan terapeuttista harj. *esim. harjoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, -kestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja/tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapainoa *yksilöllisesti tai ryhmässä ja apuna voidaan käyttää erilaista välineistöä *yhden tai useamman terapeutin auttamana /ohjaamana /tukemana -> vastuuterapeutti kirjaa ja kaikki tilastoi *potilaan harjoittelun suoriutumisen tason / kokemuksen / osallistumisen kirjaaminen *RF221 Toimintakyvyn ja liikkumisen harjoittaminen, RF222 Fyysisen suorituskyvyn harjoittaminen, RF223 Liikkumisen harjoittaminen -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF230 Manuaalinen terapia (tähän kinesioteippaus työfysioterapeuteilla) *kokonaisuus selkeä jos osana pääasiallista ohjaus- tai terapiatapahtumaa, tulee kirjaus pääasiallisen työn alle *RF231 Pehmytosakäsittely, RF232 Nivelten mobilisointi ja stabilointi, RF233 Nivelen manipulointi -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF240 Fysikaalinen terapia ( ei käytössä, ellei ole Kela II-toimintaa erikseen) *kokonaisuus selkeä jos osana pääasiallista ohjaus- tai terapiatapahtumaa, tulee kirjaus pääasiallisen työn alle *RF241 Termiset hoidot, RF242 Sähköhoidot, RF243 Akupunktio -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF290 Muu fysioterapian ohjaus- ja terapiakäytäntö = Tilastoinnissa: täysin avustajan roolissa tapahtuva työ, myös toisen ammattihenkilön työn mahdollistamiseksi (esim. pyörätuolilla potilaan kuljetus ryhmään, tukikaulureissa apuna oleminen) ei käytössä työfysioterapeuteilla. 17

18 FY-ELINYMP/TYÖ RF310 Liikkumista ja toimintakykyä tukevat apuvälinepalvelut (harvoin työfysioterapeuteilla) *Kirjataan kaikki apuvälinepalveluihin liittyvät potilastapahtumat *RF311 Apuvälinetarpeen arviointi, suunnittelu, seuranta, RF312 Apuvälineen valinta ja hankinta, RF313 Apuvälineen lainaus, käytön ohjaus ja harjoittaminen, RF314 Apuvälineen korjaus- ja huoltotehtävät -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF320 Asumista ja elinympäristössä selviytymistä tukevat palvelut *yksittäisiä kirjauksia *RF321 Arvio elinympäristössä selviytymisestä, RF322 Elinympäristön muutostyöt, RF323 Ympäristön hallintaa tukevat palvelut, -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF330 Työssä selviytymistä tukevat fysioterapiapalvelut (pääasiallinen työfysioterapeuttien kirjaus) *RF331 Arvio työssä selviytymisestä, RF332 Ennaltaehkäisevä toiminta, RF333 Korjaava toiminta -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF390 Muu elinympäristössä ja työssä selviytymistä tukeva fysioterapia FY-MUU ASIAK.TYÖ RF430 Monialainen yhteistyö =yhdessä/vuorovaikutuksessa parhaan palvelun tuottamiseksi *tärkeä kirjata sisältö ja ratkaisut (Harvoin työfysioterapeuteilla) *RF431 Yhteistyö asiakkaan hoidossa, RF432 Kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen, RF434 Fysioterapia osana monialaista ohjausta tai terapiaa -> jokainen voi käyttää III-tason otsikkoa tarpeen mukaisesti RF440 Fysioterapeuttinen konsultointi = asiantuntijana potilaan hoidon eduksi, esim. tk- yhteydenotot, annettuna/pyydettynä, tärkeä kirjata sisältö ja ratkaisut (Harvoin työfysioterapeuteilla RF410 Tiedonhankinta ja RF420 Dokumentointi = Tilastoinnissa ( ei työfysioterapeuteilla) RF490 Muu asiakastyöhön liittyvä fysioterapia = Tilastoinnissa (matkat) (ei työfysioterapeuteilla) FY-SUUNNITELMA RF130 Fysioterapiasuunnitelman laatiminen (käytetään tarvittaessa myös työfysioterapiassa) *tavoite (mahd. lyhyellä, pitkällä aikavälillä), konkreettisuus, yksilöllisyys *kaikki mikä liittyy tavoitteen saavuttamiseen *suunnitelman koko tarpeen/tilanteen/tavoitteen mukaisesti *suunnitelma terapian järjestämisestä keinoihin; esim. mitä ja miten (terapiansisältö, kontrollit/ jatkokuntoutus, konsultaatiot, suositukset, rajoitukset), milloin, missä, miksi *pot.näkökulman kirjaaminen! mikä tällä hetkellä potilaan näkökulmasta tärkeää, laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa RF433 Jatkofysioterapian järjestäminen (käytetään tarvittaessa myös työfysioterapiassa) *tarpeen mukaiset jatkot, sis. muutkin kuin puhtaasti fysioterapeuttiset jatkot 18

19 Kun on tehty työpaikkakäynti, kirjaaminen tehdään työnantajakertomuksessa, edellä mainitulla KÄYNTI-ERG otsikolla ja sieltä valituilla väliotsikoilla, kuten esim. Aika, Paikka, Läsnä, Käynnin syy ym. ym. tarvittavat tiedot. Laskutus hoituu omalla pohjallaan ja käyntiraportti liitetään joko (laajempi kokonaisuus) TYÖPAIKKASELVITYKSET -kansioon tai yksittäisen asiakkaan kohdalla hänen omiin tietoihinsa FYSIOTERAPIA- lomakkeelle seuraavilla otsikoilla: Työpk-Fy >Esitiedot >Fy-elinymp /työ >Työssä selviytymistä tulevat fysioterapiapalvelut> tarvittavat III-tason otsikot >Fy-yhteenveto> skannattu dok (eli tähän raportti yksittäisen as. kohdalla) >Tiedoksi Tth (saamme tiedon suoraan omalle työterveyshoitajalle, -lääkärille) >ALLEKIRJOITUS aina ja aina myös lukkoon, niin kukaan ei pääse meidän tekstejä muuttamaan Tällä hetkellä odotamme kansallisia ohjeita kirjaamis - käytäntöön ja se saattaa muuttaa näitä ohjeita ja otsikoitten ja alaotsikoitten paikkoja/muotoja. Ohjeiden pitäisi tulla nyt vielä tänä syksynä. 19

20 Fysioterapian opinnäytetyö: Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuminen instrumentoivan leikkaushoitajan työssä Työnantajan järjestämään työterveyshuoltoon tulisi sisältyä muun muassa työntekijän terveydentilan selvittäminen ja työn kuormitustekijöiden selvittäminen työntekijän yksilölliset ominaisuudet huomioiden (Työterveyshuoltolaki 1383/2001). Kolme Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijaa teki opinnäytetyön tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumisesta instrumentoivan leikkaushoitajan työssä. Opinnäytetyö valmistui syksyllä Opinnäytetyössä tutkittiin instrumentoivan leikkaushoitajan työasentoja ja niiden kuormittavuutta leikkaussalityössä, ja niitä yksilöllisiä fyysisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat työn kuormittavuuteen ja työssä kuormittumiseen. 20

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2011 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa.

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Pääkirjoitus Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. Toimintakertomuksesta voikin lukea, että vuosi on ollut työn täyteinen ja haasteita riittää

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti Palosuojelurahaston loppuraportti Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin kehittäminen pelastusalalle - hanke Sirpa Lusa Työterveyslaitos/ Sisäasiainministeriö Tampere 8.1.2010 Hanke

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS?

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? 1 Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa projekti 2007-2011 Vajaaliikkeisten Kunto ry OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? Vaikeavammaisten

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON LOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN

TYÖTERVEYSHUOLLON LOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLLON LOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN Terveyssuunnitelmalomakkeesta työaltisteiden yhteenvetolomakkeeseen LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Työterveyshuollon erikoistumisopinnot 08TT06E Projektityö Marraskuu

Lisätiedot

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri NRO 1/2009 17. VSK HUHTIKUU 2009 Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri SELKÄYDINVAMMA ISSN 1236-5092 17. vuosikerta Päätoimittaja: Pekka Hätinen Puh. 040 502 6308

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.)

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Kuntoutussäätiö TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA WORKING PAPERS 47/2014 1 Julkaisija: Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Tiedosta tukea akuuttiin selkäkipuun -projekti 2007 2009. Loppuraportti Terhi Pihlajaniemi

Tiedosta tukea akuuttiin selkäkipuun -projekti 2007 2009. Loppuraportti Terhi Pihlajaniemi Tiedosta tukea akuuttiin selkäkipuun -projekti 2007 2009 Loppuraportti Terhi Pihlajaniemi Painotalo Painola, T. Nieminen Oy, Kaarina 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ... 6 6 1. TAUSTAA... 7 7

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot