Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nord-Lock Lukitusaluslevyt"

Transkriptio

1 FINNISH SUOMI Nord-Lock Luktusaluslevyt Tuotetedot

2 Hyväks havattu alkuperänen Nord-Lock Group alott tomntansa vuonna 1982 ja stä lähten olemme pyrkneet luomaan maalman tehokkamman ruuvltosten luktusjärjestelmän. Tuotteemme hyödyntävät klavomaan perustuvaa teknologaa ja ne tunnetaan stä, että nden avulla vodaan lukta turvallsest kakk ltokset, john kohdstuu tärnää ja dynaamsta kuormtusta. Valtessas Nord-Lockn et valtse anoastaan tavarantomttajaa ta valmstajaa, vaan hyödyt kumppanuudesta ruuvltosteknologan asantuntjan kanssa. Maalmanlaajunen myynttmmme työskentelee yhdessä asakkademme kanssa löytääkseen ratkasut vaatvmpnkn sovelluksn. Nord-Lock ruuvluktus teknkka. Nord-Lock laatta käyttää ruuvltosten luktsemseen ktkan sjasta jänntystä. Järjestelmä koostuu kahdesta aluslevystä, jossa on tosella puolella klat ja tosella sätettäset hampaat. Koska klan nousu a on suuremp kun kerteen nousu b, muodostuu klaava vakutus, joka estää pultta kertymästä auk. Nord-lock ruuvluktuslaatat ovat vuosen kuluessa testanneet ja hyväksyneet tsenäset tarkastuslatokset ja vranomaset. Junker-tärnätestssä hyväksytty DIN mukasta Junker-testä pdetään ruuvltosten osalta kakken tukmpana tärnätestnä. Testn akana ltokseen kohdstetaan ruuvn kannan alta pokttaslkettä ja krstysvomaa mtataan jatkuvast. Tärnätest Pultt M8 (8.8) tartuntaptuus 25 mm Mutter M8 + Nord-Lock jänntys 70% myötörajasta Tavallnen M8 mutter yhdessä pdennysholkn kanssa, tehollnen ptuus 50mm Lukkomutter nylon-renkaalla Jouslaatta Tavallnen mutter M8 ja pultt Avaamnen Kuormtusjaksoja Kuva 1: Junker-test osottaa, että Nord-Lock laatta ptää ruuvltoksen turvallsest lukttuna; purstusvoma laskee van vähän kerteden asettumsesta johtuen. Ltosta avattaessa purstusvoma lsääntyy, mkä osottaa luktuksen tomvuutta. Ykskään tonen testatusta ruuvluktusjärjestelmstä e onnstunut estämään ltoksen avautumsta. NASM skujen ja tärnän testauksessa hyväksytty NASM mukanen test on alunpern kehtetty Yhdysvaltan armejaa varten testaamaan ruuvltosten kestävyyttä skuja ja tärnää vastaan. Kuva 2: Testlatteston kuvaus. Koottuhn osn kohdstetaan pystysuoraa tärnää ja ltokseen annetaan kaks skuakunkn kuormtusjakson akana. Iskut tapahtuvat pultn kanssa samassa tasossa. Nuol osottaa tärnän suunnan testn akana. Testauksen jälkeen tarkastetaan ltosten mahdollnen avautumnen. Rppumaton tutkmuslatos Det Norske Vertas (DNV) on testessään todennut, että Nord-Lock aluslevyt ovat NASM mukanen turvallnen ruuvluktusjärjestelmä. Jos haluat suorttaa oman tests ja arvoda Nord-Lock laatan soveltuvutta käyttötarkotuksees, vot tlata näytteet svulta Nord-Lock ruuvluktus-tuoteet ovat hantellnen valnta. Rppumattomat tutkmuslatokset IMA ja CETIM ovat testessään todenneet, että Nord-Lock aluslevyt ovat DIN mukanen turvallnen ruuvluktusjärjestelmä. Tämän lsäks Nord-Lock:n henklöstö suorttaa vuosttan yl Junker-tärnätestä er puollla maapalloa. Haluastko nähdä, mten tämä tapahtuu? Ets lähn edustaja svulta Tüv:n testaama ja hyväksymä Nord-Lock luktuslevy turvallsuuden ja laadun osalta Tüv hyväksymä ja sertfoma. Tüv on johtava eurooppalanen tutkmus ja hyväksyntä latos,hyväksyntä prosessssa Tüv varmst Nord-Lock tuotteden laadun ja valmstus prosessn. 2 3

3 Laajalt käytössä & ylesest hyväksytty Avan tehokkaaseen & turvallseen käyttöön Nord-Lock ruuvluktuslaatta on korkealaatunen tuote, joka on saavuttanut menestystä monlla teollsuuden alolla. Tuotteemme täyttävät mona teollsuuden standardeja ja useat kansanvälset yhtöt tunnustavat nden laadun. Teollsuuden aloja, jotka käyttävät Nord-Lock aluslevyjä Nord-Lock aluslevyjä käyttävät mm: energateollsuus, kuljetusala, kavostomnta, rakennustomnta ja sllanrakennus, tuoteteollsuus ja jalostus, lavanrakennus, metsä- ja maatalous, raskaat ajoneuvot ja aseteollsuus. Nord-Lock laattoja käyttäven teollsuuden haarojen määrä kasvaa jatkuvast. Ltokset alkavat usen avautua vasta, kun sovellus on jatkuvassa käytössä. Sen tähden Nord-Lock luktuslaatta usen lsätään ltoksn huollon, korjausten ja kunnostuksen yhteydessä. Sertfkaatt & hyväksynnät Tunnetummat sertfkaattmme ovat: AbP (Allgemen bauaufschtlches Prüfzeugns) DIBt (Deutsches Insttut für Bautechnk) DNV (Det Norske Vertas) EBA (Esenbahn-Bundesamt) TÜV (Technscher Überwachungs- Veren) Laatu & ympärstö ISO 9001 ISO Dörken sertfkaatt Delta Protekt pnnotuksen suorttamseks tehtaallamme Täyttää RoHs, ELV ja Reach vaatmukset Täydellnen jäljtettävyys Saadakses lsätetoja ta täydellsen luettelon sertfkaatesta ja hyväksynnöstä käy verkkosvullamme ta ota yhteyttä lähmpään Nord-Lock edustajaan. Jäljtettävyys Nord-Lock ruuvluktuslaatat testataan tarkast tuotannon kakssa vahessa ja täten varmstetaan, että ne täyttävät kakk laatuvaatmukset. Kukn erä saa oman tarkastusnumeronsa, ja tämä takaa tuotteden jäljtettävyyden ja vahvstaa, että laatta on alkuperänen Nord-Lock tuote. Tarkastusnumero on merktty pakkaukseen ja jokaseen aluslevyparn, joten on mahdollsta jäljttää tuotteden käyttö alkaen ensmmäsestä amsesta myös sllon, kun knnkkeet tomtetaan suurssa erssä. Vuonna 2011 alotmme lasermerktsemään tuotteemme Nord-Lock tekstllä, eränumerolla ja materaal tyyppkoodlla. Nän on ana helppoa ja turvallsta tarkstaa jäljtettävyys ja alkuperäsyys ana yksttästä luktuslaataa myöden. Lasermerkntä, tyyppkoodtaulukko tyypp Kood Teräksset, Delta Protekt pnnotus flzn Ruostumattomasta teräksestä SS 254 SMO 254 INCONEL / HASTELLOY C INCONEL Nord-Lock laatta tarjoaa turvallsen luktusjärjestelmän lsäks mahdollsuuden parantaa ruuvltoksen ylestä laatua ja tehokkuutta. Tuotteen tarjoamat edut Sälyttää korkean purstusvoman ja varmstaa täten ltoksen tomvuuden Nopea ja helppo asentaa ja rrottaa standardtyökalulla Votelu e vakuta luktukseen Määrtellyt yhtenäset ktkaolosuhteet, joden tuloksena ltoksen esjänntys on tarkemmn hallttu Samat lämpötlaomnasuudet kun tavallslla ruuvella / mutterella Vodaan käyttää uudelleen Nord-Lock aluslevyt evät vakuta myöskään muden knntystarvkkeden uudelleenkäyttöön Aluslevyt on karkastu ja ne kestävät ja jakavat suura kuorma Saatavlla aluslevyjä suuremmalla ulkohalkasjalla lappapultteja / -muttereta varten Hyvä korroosonkestävyys Vodaan käyttää yhdessä knnkkeden kanssa luokkaan 12.9 ast (ASTM A574) Luotettava luktus myös lyhyellä tartuntaptuudella Varmstaa knntykset sekä korkealla että matalalla esjänntyksellä E tarvtse krstää uudelleen Helpost tarkstettava luktustomnto Elegantt ratkasu nykyakasta teknkkaa Enemmän kun fyysnen tuote Nord-Lock tarjoaa enemmän kun van turvallsa ruuvtoksa. Suunntellessamme sovellusta otamme huomoon tuotteen elämänkaaren. Käyttäessäs Nord-Lock tuotteta hyödyt kokemuksestamme ja tedostamme. Johdatamme Snut käyttämään parhata ja tehokkampa ruuvltos ratkasuja. Elämänkaaren kannattavuus Nord-Lock lsää tomnnan luotettavuutta ja vähentää ylläptokustannuksa. Tuotannon pysähtymsen, onnettomuuksen ja takuuseen lttyven valtusten vaara penenee. Me autamme Snua ottamaan huomoon kakk ruuvltoksn lttyvät kustannustekjät. Katkosten aheuttamat kustannukset Ylläpto- ja krstyskustannukset Ensmmänen asennus Nord-Lock tuotteet auttavat parantamaan kannattavuutta ottamalla huomoon ruuvltoksn lttyvän elnkaaren. Teknnen tarkastuskeskus Osaava ja nnovatvnen henklöstömme on valms auttamaan, tarkastamaan ja keskustelemaan sovellukssta, jotta vost löytää parhaan mahdollsen ratkasun ruuvtoksn. Monet yhtöt käyttävät hyväkseen asakkalle suunnattuja testejämme ta laskelma, jota Euroopassa, Pohjos-Amerkassa ja Aasassa sjatsevat laboratoromme tarjoavat. Tarjoamme myös koulutusta sekä pakan päällä että etäkoulutuksena. 4 5 Suunnttelukulut Tuotekulut

4 Nord-Lock aluslevyjen käyttö Nord-Lock aluslevyjen käyttö on helppoa ja tehokasta ja ne takaavat turvallsen käytön sovelluksssa, john kohdstuu tärnää ja dynaamsa kuorma. Aluslevyjen asentamnen Aluslevyt asennetaan parettan, klahampaat vastakkan. Nord-Lock suosttelee votelua, mahdollsuuksen mukaan. Krstys Krstä Nord-Lock aluslevyjen käyttö normaalella työkalulla ohjeden mukaan (s. 9-11). Nord-Lock edustajalta saat krstysohjeet myös mulle ruuven kovuusluoklle. Irrotus Nord-Lock laattojen rrotus on yhtä helppoa kun krstämnen. Ota huomoon, että koska luktus e perustu ktkavomaan, on avaamseen tarvttava vääntömomentt yleensä penemp kun krstysmomentt. Tästä syystä avaamseen tarvttavan vääntömomentn avulla e vo mtata luktuksen tomvuutta. Nord-Lock uusokäytössä Nord-Lock aluslevyjä vo normaalst käyttää uudelleen. Kuten kakk knnkkeet ne ptää tarkastaa ennen uutta asennusta. Varmstu, että aluslevyt on asennettu oken klahampaat vastakkan. Nord-Lock suosttelee, että aluslevyt vodellaan ennen uutta asennusta, jollon mnmodaan ktkaolosuhteden muutokset. Luktustomnnan tarkstus Avatessas Nord-Lock lukttua ruuva tarksta, että avautumnen tapahtuu klahampaden välstä. Purkamsen jälkeen on tartuntahammastuksen jälken oltava nähtävssä sekä ruuvn/muttern kannassa että kontaktpnnassa. Jos molemmat ehdot täyttyvät, olet tarkstanut Nord-Lock aluslevyjen tomnnan. Käytä hyväkses votelua Nord-Lock suosttelee korkealaatusen voteluaneen käyttöä, koska se parantaa krstystulosta. Se on ertysen tärkeää suurlle pultelle ja ruostumattomalle teräkselle. Nord-Lock ruuvluktusjärjestelmä takaa turvallsen luktuksen sekä kuvssa että vodellussa olosuhtessa. Vodeltujen ltosten etuja ovat: Helpomp käyttää uudelleen Vähemmän ktkaa ja hajontaa Helppo asentaa ja purkaa Penemp ktka vähentää kertojänntystä Hankautumsen ja knnlekkautumsen estämnen Lsäsuoja korroosota vastaan Nord-Lock aluslevyjen materaal / tyypp Sovellusparametr Teräkssest aluslevyt Ruostumattomasta teräksestä valmstetut aluslevyt Terästyypp EN ta vastaava EN ta vastaava EN ta vastaava EN ta vastaava EN ta vastaava Esmerkkejä sovellukssta Saatavna Ruuvkoot Aluslevytyypt Kästtely Pnnotus Aluslevyjen kovuus* Korroosonkestävyys Ruuven lujuusluokat Käyttölämpötla*** Yleset terässovellukset M3-M130 (katso mtat svulta 8) Normaal ulkohalkasja (NL3 NL130) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5sp NL36sp) Läpkarkastu Delta Protekt peruspnnotus (KL100) ja pnnotuskerros (VH302GZ) Yleset sovellukset ruostumattomasta teräksestä. E kloorptosn/happo ympärstöhn M3-M80 (katso mtat svulta 10) Normaal ulkohalkasja (NL3ss NL80ss) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5spss NL30spss) Yleset sovellukset suolaveteen, pumput, klordsovellukset, lämmönjohtmet, ydnenerga, suolan posto, ruokateollsuus & lääketeteellset latteet M3-M39 (katso mtat svulta 11) Normaal ulkohalkasja (NL3ss-254 NL39ss-254) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5spss-254 NL27spss-254) Ylesest happoptonen ympärstö, prosess- ja kemkaalteollsuus, hahduttmet, merellä sjatsevat latteet M3-M39 saatavlla tlauksesta Normaal ulkohalkasja (NL3ss-276 NL39ss-276) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5spss-276 NL27spss-276) Korkeassa lämpötlassa käytettävät sovellukset, kaasuturbnt, turboahtmet, jätteenpolttouunt M3-M39 saatavlla tlauksesta Normaal ulkohalkasja (NL3ss-718 NL39ss-718) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5spss-718 NL27spss-718) Pntakarkastu Pntakarkastu Pntakarkastu Pntakarkastu 465 HV1 520HV0,05 600HV0,05 520HV0,05 620HV0,05 Vähntään 600 tunta suolasumutestssä (IS09227) 254 SMO aluslevyt INCONEL / HASTELLOY C-276 aluslevyt INCONEL 718 aluslevyt PREN 27** PREN 45** PREN 68** PREN 29** 12.9 ast A4-80 ast A4-80 ast A4-80 ast A4-80 ast -20 C 200 C -160 C 500 C -160 C 500 C -160 C 500 C -160 C 700 C * Nord-Lock aluslevyjen anutlaatusen mekaansen luktustomnnan takaamseks kosketuspntojen kovuuden on oltava penemp kun Nord-Lock aluslevyjen kovuuden (ks alla oleva taulukko). ** PREN (Pttng Resstance Equvalent Number) = %Cr + 3,3x%Mo + 16x%N. Taulukon luvut vomassa perusmateraallle. *** Lämpötlasuostukset perustuvat raaka-aneen tomttajalta saatuhn tetohn. Luktus tom kys lämpötlala-alueella. 6 7

5 Nord-Lock aluslevyt teräksestä EN ta vastaava, snkkhutalepnnotus, (Delta Protekt ), läpkarkastu Krstysmomenttsuostukset Teräksestä valmstetut snkkhutalepnnotetut Nord-Lock aluslevyt (Delta Protekt ) Nord-Lock aluslevyt ruostumattomasta teräksestä EN (AISI 316L) ta vastaava, pntakarkastu Nord-Lock 254 SMO aluslevyt EN ta vastaava, pntakarkastu Mttataulukko Pultn Metrnen UNC ø ø o Paksuus T Mn. pakkaus [pareja] Pano non kg / 100 para NL3 M3 #5 3,4 7,0 1, ,03 NL3,5 M3,5 #6 3,9 7,6 1, ,04 NL3,5sp M3,5 #6 3,9 9,0 1, ,06 NL4 M4 #8 4,4 7,6 1, ,04 NL4sp M4 #8 4,4 9,0 1, ,06 NL5 M5 #10 5,4 9,0 1, ,05 NL5sp M5 #10 5,4 10,8 1, ,11 NL6 M6 6,5 10,8 1, ,07 NL6sp M6 6,5 13,5 2, ,20 NL1/4 1/4 7,2 11,5 1, ,08 NL1/4 sp 1/4 7,2 13,5 2, ,18 NL8 M8 5/16 8,7 13,5 2, ,15 NL8sp M8 5/16 8,7 16,6 2, ,28 NL3/8 3/8 10,3 16,6 2, ,23 NL3/8 sp 3/8 10,3 21,0 2, ,48 NL10 M10 10,7 16,6 2, ,22 NL10sp M10 10,7 21,0 2, ,47 NL11 M11 7/16 11,4 18,5 2, ,29 NL12 M12 13,0 19,5 2, ,29 NL12sp M12 13,0 25,4 3, ,93 NL1/2 1/2 13,5 19,5 2, ,27 NL1/2 sp 1/2 13,5 25,4 3, ,90 NL14 M14 9/16 15,2 23,0 3, ,56 NL14sp M14 9/16 15,2 30,7 3, ,41 NL16 M16 5/8 17,0 25,4 3, ,67 NL16sp M16 5/8 17,0 30,7 3, ,28 NL18 M18 19,5 29,0 3, ,85 NL18sp M18 19,5 34,5 3, ,58 NL3/4 3/4 20,0 30,7 3, ,05 NL3/4 sp 3/4 20,0 39,0 3, ,20 NL20 M20 21,4 30,7 3, ,93 NL20sp M20 21,4 39,0 3, ,03 NL22 M22 7/8 23,4 34,5 3, ,29 NL22sp M22 7/8 23,4 42,0 4,6 50 3,31 NL24 M24 25,3 39,0 3, ,68 NL24sp M24 25,3 48,5 4,6 50 4,51 NL1 1 27,9 39,0 3, ,53 NL1 sp 1 27,9 48,5 4,6 50 4,20 NL27 M27 28,4 42,0 5,8 50 3,29 NL27sp M27 28,4 48,5 5,8 25 5,39 NL30 M30 1 1/8 31,4 47,0 5,8 50 4,20 NL30sp M30 1 1/8 31,4 58,5 6,6 25 8,96 NL33 M33 1 1/4 34,4 48,5 5,8 25 3,97 NL33sp M33 1 1/4 34,4 58,5 6,6 25 8,31 NL36 M36 1 3/8 37,4 55,0 5,8 25 5,59 NL36sp M36 1 3/8 37,4 63,0 6,6 25 9,15 NL39 M39 1 1/2 40,4 58,5 5,8 25 6,28 NL42 M42 43,2 63,0 5,8 25 7,47 NL45 M45 1 3/4 46,2 70,0 7, ,20 NL48 M48 49,6 75,0 7, ,00 NL52 M ,6 80,0 7, ,00 NL56 M56 2 1/4 59,1 85,0 7, ,50 NL60 M60 63,1 90,0 7, ,20 NL64 M64 2 1/2 67,1 95,0 7, ,70 NL68 M68 71,1 100,0 9,5 1 28,19 NL72 M72 75,1 105,0 9,5 1 30,70 NL76 M ,1 110,0 9,5 1 33,31 NL80 M80 3 1/8 83,1 115,0 9,5 1 36,02 NL85 M85 88,1 120,0 9,5 1 37,84 NL90 M90 92,4 130,0 9,5 1 47,67 NL95 M95 97,4 135,0 9,5 1 49,81 NL100 M ,4 145,0 9,5 1 58,91 NL105 M ,4 150,0 9,5 1 61,28 NL110 M ,4 155,0 9,5 1 63,65 NL115 M ,4 165,0 9,5 1 75,28 NL120 M ,4 170,0 9,5 1 77,94 NL125 M ,4 173,0 9,5 1 76,63 NL130 M ,4 178,0 9,5 1 79,17 N L 3 N L 8 Ø ±0,1 mm N L10 N L 42 Ø ±0,2 mm N L 45 N L13 0 Ø +0,5 / -0,0 mm N L 3 N L 24 ± 0,2 mm N L 27 N L 42 ± 0,3 mm N L 45 N L ,0 / -2,0 mm N L 3 N L 42 T ± 0,25 mm N L 45 N L13 0 T ± 0,75 mm Ø Huomo, että aluslevyllä, joden paksuus on 6,6 mm, on toleranss +0,0 / -0,5 mm Katso verkkosvultamme mtat ja mallt 2D / 3D CAD: Teräksestä valmstetut snkkhutalepnnotetut Nord-Lock aluslevyt ovat varastomalleja, joden saatavuus on kutenkn hyvä varmstaa. T Teräksestä valmstetut Nord-Lock aluslevyt ja sähkösnktyt pultt, luokka 8.8 NL3 M3 0,5 1,3 2,4 2,1 2,4 1,3 2,0 NL4 M4 0,7 3,1 4,2 4,4 4,2 3,1 3,5 NL5 M5 0,8 6,0 6,8 8,0 6,8 6,0 5,6 NL6 M6 1,0 10,5 9,7 13,2 9,7 10,5 8,0 NL8 M8 1, NL10 M10 1, NL12 M12 1, NL14 M14 2, NL16 M16 2, NL18 M18 2, NL20 M20 2, NL22 M22 2, NL24 M24 3, NL27 M27 3, NL30 M30 3, NL33 M33 3, NL36 M36 4, NL39 M39 4, NL42 M42 4, Nord-Lock teräksnen aluslevy ja pnnottamaton pultt, luokka 10.9 Pultn Pultn Öljy, =75% = 0,10, µ b = 0,16 Öljy, =71% = 0,13, µ b = 0,14 Cu/ C pasta, =75% = 0,11, µ b = 0,16 NL3 M3 0,5 1,8 3,2 3,5 3,4 NL4 M4 0,7 4,1 5,6 7,0 5,9 NL5 M5 0,8 8,1 9,1 12,5 9,6 NL6 M6 1,0 14,1 12,9 20,1 13,6 NL8 M8 1, NL10 M10 1, NL12 M12 1, NL14 M14 2, NL16 M16 2, NL18 M18 2, NL20 M20 2, NL22 M22 2, NL24 M24 3, NL27 M27 3, NL30 M30 3, NL33 M33 3, NL36 M36 4, NL39 M39 4, NL42 M42 4, Kuva, =62% = 0,15, µ b = 0,18 Cu/C pasta, =75% = 0,11, µ b = 0,15 Krstysmomentt suostukset mulle ruuvlujuusluoklle saatavlla pakallselta Nord-Lock edustajalta. Cu/C pasta = Kupar/graftt pasta (Molykote 1000) = suhde myötörajaan = kerteen ktkakerron µ b = aluslevyn ktkakerron 1 N = 0,225 lb 1 Nm = 0,738 ft-lb Nord-Lock teräksnen aluslevy ja pnnottamaton pultt, luokka 12.9 Pultn Öljy, =71% = 0,13, µ b = 0,12 Cu/C paste, =75% = 0,11, µ b = 0,15 [kn NL3 M3 0,5 2,0 3,9 3,8 4,1 NL4 M4 0,7 4,6 6,7 7,6 7,1 NL5 M5 0,8 9,1 10,9 13,6 11,5 NL6 M6 1,0 15,8 15,4 21,8 16,3 NL8 M8 1, NL10 M10 1, NL12 M12 1, NL14 M14 2, NL16 M16 2, NL18 M18 2, NL20 M20 2, NL22 M22 2, NL24 M24 3, NL27 M27 3, NL30 M30 3, NL33 M33 3, NL36 M36 4, NL39 M39 4, NL42 M42 4, EN on austenttnen CrN-teräs, joka ssältää molybdeena. Sen hlptosuus on erttän matala, mkä vähentää kromkarbden muodostumsvaaraa. EN kuuluu ylesmpen ruostumattoman teräksen laatujen joukkoon ja EN :stä valmstetut Nord-Lock aluslevyt sopvat käytettävks suurmmassa osassa sovellukssta, jotka evät joudu tekemsn klorden ta happojen kanssa. Mttataulukko Pultn Metrnen UNC ø ø o Paksuus T Mn. pakkaus [pareja] Pano non kg / 100 para NL3ss M3 #5 3,4 7,0 2, ,04 NL3,5ss M3,5 #6 3,9 7,6 2, ,04 NL3,5spss M3,5 #6 3,9 9,0 2, ,07 NL4ss M4 #8 4,4 7,6 2, ,04 NL4spss M4 #8 4,4 9,0 2, ,07 NL5ss M5 #10 5,4 9,0 2, ,06 NL5spss M5 #10 5,4 10,8 2, ,11 NL6ss M6 6,5 10,8 2, ,09 NL6spss M6 6,5 13,5 2, ,16 NL1/4 ss 1/4 7,2 11,5 2, ,09 NL1/4 spss 1/4 7,2 13,5 2, ,15 NL8ss M8 5/16 8,7 13,5 2, ,12 NL8spss M8 5/16 8,7 16,6 2, ,22 NL3/8 ss 3/8 10,3 16,6 2, ,19 NL3/8 spss 3/8 10,3 21,0 2, ,38 NL10ss M10 10,7 16,6 2, ,18 NL10spss M10 10,7 21,0 2, ,37 NL11ss M11 7/16 11,4 18,5 2, ,26 NL12ss M12 13,0 19,5 2, ,23 NL12spss M12 13,0 25,4 3, ,82 NL1/2 ss 1/2 13,5 19,5 2, ,24 NL1/2 spss 1/2 13,5 25,4 3, ,80 NL14ss M14 9/16 15,2 23,0 3, ,49 NL14spss M14 9/16 15,2 30,7 3, ,31 NL16ss M16 5/8 17,0 25,4 3, ,59 NL16spss M16 5/8 17,0 30,7 3, ,13 NL18ss M18 19,5 29,0 3, ,80 NL18spss M18 19,5 34,5 3, ,56 NL3/4 ss 3/4 20,0 30,7 3, ,96 NL3/4 spss 3/4 20,0 39,0 3, ,10 NL20ss M20 21,4 30,7 3, ,82 NL20spss M20 21,4 39,0 3, ,06 NL22ss M22 7/8 23,4 34,5 3, ,23 NL22spss M22 7/8 23,4 42,0 3,2 50 2,23 NL24ss M24 25,3 39,0 3, ,52 NL24spss M24 25,3 48,5 3,2 50 3,50 NL1 ss 1 27,9 39,0 3, ,42 NL1 spss 1 27,9 48,5 3,2 50 3,22 NL27ss M27 28,4 42,0 6,8 50 3,45 NL27spss M27 28,4 48,5 6,8 25 5,85 NL30ss M30 1 1/8 31,4 47,0 6,8 50 4,43 NL30spss M30 1 1/8 31,4 58,5 6,8 25 9,53 NL33ss M33 1 1/4 34,4 48,5 6,8 25 4,25 NL36ss M36 1 3/8 37,4 55,0 6,8 25 5,96 NL39ss M39 1 1/2 40,4 58,5 6,8 25 6,74 NL42ss M42 43,2 63,0 6,8 25 7,96 NL45ss M45 1 3/4 46,2 70,0 6, ,20 NL48ss M48 49,6 75,0 6, ,00 NL52ss M ,6 80,0 9,0 1 20,10 NL56ss M56 2 1/4 59,1 85,0 9,0 1 21,30 NL60ss M60 63,1 90,0 9,0 1 23,50 NL64ss M64 2 1/2 67,1 95,0 9,0 1 25,80 NL68ss M68 71,1 100,0 9,0 1 28,20 NL72ss M72 75,1 105,0 9,0 1 30,70 NL76ss M ,1 110,0 9,0 1 33,30 NL80ss M80 3 1/8 83,1 115,0 9,0 1 36,00 Ruostumattomasta teräksestä valmstetut Nord-Lock aluslevyt ovat varastomalleja, joden saatavuus on kutenkn varmstettava. NL3 ss NL8ss Ø ±0,1 mm NL10 ss NL42ss Ø ±0,2 mm NL45ss NL80ss Ø +0,5 / -0,0 mm NL3ss NL24ss ± 0,2 mm NL27ss NL42ss ± 0,3 mm NL45 ss NL80ss +0,0 / -2,0 mm NL3ss NL24ss T ± 0,25 mm NL27ss NL42ss T +0,0 / -0,5 mm NL45ss NL80ss T ± 0,75 mm Katso verkkosvultamme mtat ja mallt 2D / 3D CAD: Ø Krstysmomenttsuostukset Ruostumattomasta teräksestä valmstetut Nord-Lock aluslevyt ja ruostumattomasta teräksestä valmstetut pultt, vodeltuna graftt pastalla (Molykote 1000). Pultn N L 3 s s M3 0,5 1,5 1,5 1,7 2,0 N L 4 s s M4 0,7 3,0 2,6 3,6 3,4 N L 5 s s M5 0,8 5,5 4,1 6,7 5,5 N L 6 s s M6 1,0 8,1 5,9 11,2 7,8 N L 8 s s M8 1, N L10 s s M10 1, N L12 s s M12 1, N L14 s s M14 2, N L16 s s M16 2, N L18 s s M18 2, N L 20 s s M20 2, N L 2 2 s s M22 2, N L 24 s s M24 3, N L 27 s s M27 3, N L 3 0 s s M30 3, NL36ss M36 4, Cu/C pasta = Kupar/graftt pasta (Molykote 1000) = suhde myötörajaan = kerteen ktkakerron µ b = aluslevyn ktkakerron 1 N = 0,225 lb 1 Nm = 0,738 ft-lb Krstysmomenttsuostukset mulle pulttluoklle saatavlla pakallselta Nord-Lock edustajalta. T A4-70, Cu/C pasta, A 4-8 0, Cu /C pasta, =65% = 0,12, µ b = 0,14 =65%, = 0,12, µ b = 0, SMO on hyvn suortuskykynen austenttnen ruostumaton teräs (EN mukanen), joka on mekaansest lujemp ja kestää paremmn korroosota kun usemmat muut austenttset teräkset. Teräs kestää hyvn eroosokorroosota ja plokorroosota, koska se ssältää paljon kroma, nkkelä, molybdeena ja typpeä. Nord-Lock 254 SMO aluslevyt on suunnteltu ertysest klordeja ssältävä prosesseja ja suolavesluoksa / -ympärstöä varten el olosuhtesn, jossa EN aluslevyjä e vo käyttää. Mttataulukko Pultn Metrnen UNC ø ø o Paksuus T Mn. pakkaus [pareja] Pano non kg / 100 para NL3ss-254 M3 #5 3,4 7,0 2, ,04 NL3,5ss-254 M3,5 #6 3,9 7,6 2, ,04 NL3,5spss-254 M3,5 #6 3,9 9,0 2, ,07 NL4ss-254 M4 #8 4,4 7,6 2, ,04 NL4spss-254 M4 #8 4,4 9,0 2, ,07 NL5ss-254 M5 #10 5,4 9,0 2, ,06 NL5spss-254 M5 #10 5,4 10,8 2, ,11 NL6ss-254 M6 6,5 10,8 2, ,09 NL6spss-254 M6 6,5 13,5 2, ,16 NL1/4"-254 1/4" 7,2 11,5 2, ,09 NL1/4"spss-254 1/4" 7,2 13,5 2, ,15 NL8ss-254 M8 5/16" 8,7 13,5 2, ,12 NL8spss-254 M8 5/16" 8,7 16,6 2, ,22 NL3/8"ss-254 3/8" 10,3 16,6 2, ,19 NL3/8"spss-254 3/8" 10,3 21,0 2, ,38 NL10ss-254 M10 10,7 16,6 2, ,18 NL10spss-254 M10 10,7 21,0 2, ,37 NL11ss-254 M11 7/16" 11,4 18,5 2, ,26 NL12ss-254 M12 13,0 19,5 2, ,23 NL12spss-254 M12 13,0 25,4 3, ,82 NL1/2"ss-254 1/2" 13,5 19,5 2, ,23 NL1/2"spss-254 1/2" 13,5 25,4 3, ,80 NL14ss-254 M14 9/16" 15,2 23,0 3, ,49 NL14spss-254 M14 9/16" 15,2 30,7 3, ,31 NL16ss-254 M16 5/8" 17,0 25,4 3, ,59 NL16spss-254 M16 5/8" 17,0 30,7 3, ,13 NL18ss-254 M18 19,5 29,0 3, ,80 NL18spss-254 M18 19,5 34,5 3, ,56 NL3/4"ss-254 3/4" 20,0 30,7 3, ,96 NL3/4"spss-254 3/4" 20,0 39,0 3, ,14 NL20ss-254 M20 21,4 30,7 3, ,82 NL20spss-254 M20 21,4 39,0 3, ,98 NL22ss-254 M22 7/8" 23,4 34,5 3, ,19 NL22spss-254 M22 7/8" 23,4 42,0 3,2 50 2,44 NL24ss-254 M24 25,3 39,0 3, ,65 NL24spss-254 M24 25,3 48,5 3,2 50 3,50 NL1"ss-254 1" 27,9 39,0 3, ,42 NL1"spss-254 1" 27,9 48,5 3,2 50 3,22 NL27ss-254 M27 28,4 42,0 5,8 50 3,10 NL27spss-254 M27 28,4 48,5 5,8 25 5,85 NL30ss-254 M30 1 1/8" 31,4 47,0 5,8 50 4,04 NL33ss-254 M33 1 1/4" 34,4 48,5 5,8 25 4,25 NL36ss-254 M36 1 3/8" 37,4 55,0 5,8 25 5,96 NL39ss-254 M39 1 1/2" 40,4 58,5 5,8 25 6,74 Nord-Lock 254 SMO aluslevyt ovat varastomalleja, joden saatavuus on kutenkn varmstettava. NL3 ss-254 N L 8 s s Ø ±0,1 mm NL10 ss-254 N L 3 9 s s Ø ±0,2 mm NL3ss254 NL24ss -254 ± 0,2 mm NL27ss-254 NL39ss-254 ± 0,3 mm NL3ss-254 NL39ss-254 T ± 0,25 mm Katso verkkosvultamme mtat ja mallt 2D / 3D CAD: Pultn Ø Krstysmomenttsuostukset Nord-254 SMO aluslevyt ja ruostumattomasta teräksestä valmstetut pultt, vodeltuna graftt pastalla (Molykote 1000). N L 3 s s M3 0,5 1,5 1,5 1,7 2,0 NL4 ss-254 M4 0,7 3,0 2,6 3,6 3,4 N L 5 s s M5 0,8 5,5 4,1 6,7 5,5 N L 6 s s M6 1,0 8,1 5,9 11,2 7,8 N L 8 s s M8 1, N L10 s s M10 1, N L12 s s M12 1, N L14 s s M14 2, N L16 s s M16 2, N L18 s s M18 2, N L 20 s s M20 2, N L 2 2 s s M22 2, NL24 ss-254 M24 3, N L 27 s s M27 3, N L 3 0 s s M30 3, NL36ss-254 M36 4, T A4-70, Cu/C pasta, A 4-8 0, Cu /C pasta, =65% = 0,12, µ b = 0,14 =65%, = 0,12, µ b = 0,14 Cu/C pasta = Kupar/graftt pasta (Molykote 1000) = suhde myötörajaan = kerteen ktkakerron µ b = aluslevyn ktkakerron 1 N = 0,225 lb 1 Nm = 0,738 ft-lb Krstysmomenttsuostukset mulle pulttluoklle saatavlla pakallselta Nord-Lock edustajalta

6 Nord-Lock ruuvluktuslaattojen ltosopas Kerrereät Nord-Lock aluslevyt luktsevat pultn turvallsest alla olevaan pntaan. Nord-Lock aluslevyt suuremmalla ulkoläpmtalla Nord-Lock aluslevyjä on saatavana suuremmalla ulkohalkasjalla, jollon käytetään lyhennettä sp. sp -aluslevyt on suunnteltu suurempa / säätö rekä ta maalattuja / arkoja pntoja ta pehmetä materaaleja varten. Käytä Nord-Lock sp aluslevyjä yhdessä lappapultten ta muttereden kanssa, jollon kuorma jakautuu tasasest. ssä Ø normaal = ssä Ø sp ulko Ø normaal < ulko Ø sp Lappamutter ja Nord-Lock sp aluslevyt suurentavat pntaa, jollon kuorma jakautuu tasasemmn. Upotukset Normaalsten Nord-Lock aluslevyjen ulkoläpmtta on suunnteltu DIN 974 mukasa poraupotuksa varten el aluslevyt sopvat standardruuven kannan alle. Jos käytät sp -aluslevyjä, kuorma jakautuu suuremmalle pnnalle, mkä suojaa arkoja pntoja. Ota yhteyttä Nord-Lock:n löytääkses parhaan ratkasun. Läpreät Läpreät vaatvat kaks para Nord-Lock aluslevyjä, kuten mtä tahansa luktuslevyjä yhden parn luktsemaan pultn ja tosen parn muttera varten. Kerrä molempa knnkketä luktakses kummankn aluslevyparn klat ennen krstystä, jollon vältät panumsta. Pdä mutter lukttuna krstäessäs pultta. Nord-Lock sp aluslevyt pehmeälle metalllle. Nord-Lock sp aluslevyt maalatulle pnnalle. Nord-Lock sp aluslevyt kutupnnalle. Pnnapultt Nord-Lock aluslevyt luktsevat turvallsest muttern JA pnnapultn etkä tarvtse lmaa. Tasanen ktka Nord-Lock laattojen kanssa On tärkeää pystyä valvomaan ktkaolosuhteta, jollon saadaan haluttu esjänntys ltosta krstämällä. Suurrekäset / säätörekä sovellukset ta pehmeät perusaneet Jotta kuorma jakautus optmaalsest, käytä suurrekässsä / lsäätörekä sovelluksssa ta pehmesn perusanesn lappamuttera / -pultta yhdessä Nord-Lock sp aluslevyjen kanssa, joden ulkoläpmtta on suuremp. Avaamnen Kuorma Krstys Tavallnen mutter M8 teräspnnassa lman aluslevyä Kun knnkkeen alla e käytetä aluslevyä, ktka rppuu perusaneesta. Samalla krstysmomentlla saadaan erlanen esjänntys rppuen perusaneesta. Suuret / säätö reät Pehmeät perusaneet Tavallnen mutter M8 alumnssa lman aluslevyä Nord-Lock aluslevyjä e suostella Kosketuspnnolle, jota e ole lukttu pakalleen (ks vasemmanpuolnen kuva) Kosketuspnnolle, jotka ovat kovempa kun aluslevyt Hyvn pehmelle pnnolle, kuten puu, muov Sovelluksn, jotka panuvat hyvn paljon E-esjännttesn ltoksn Avaamnen Krstys Vääntömomentt Tavallnen mutter M8 teräspnnassa Nord-lock aluslevyllä Käytettäessä Nord-Lock aluslevyjä ylemmän aluslevyn ja ruuvn kannan / muttern välllä tapahtuu ana lukumsta. Annetulla krstysmomentlla saadaan sama esjänntys rppumatta perusaneesta. Nord-Lock antaa Krstysmomenttsuostukset sovellustas varten, ota yhteyttä lähmpään edustajaan. Mkäl sovellukses täyttää yhden ta useamman yllä mantusta suunnttelu rajottesta, ota yhteyttä Nord-Lock edustajaan, jotta vomme auttaa Snua löytämään vahtoehtosen ratkasun. Tavallnen mutter M8 alumnssa Nord-Lock aluslevyllä Vääntömomentt 12 13

7 Kumppans ruuvltosten alalla Nord-Lock Group tarjoaa jatkuvaa tukea alkaen suunnttelusta, testauksesta ja tarkastuksesta ana asennukseen ja huoltoon. Kehtämme jatkuvast tuottetamme ja etsmme uusa ratkasuja käyttäen alan hupputeknologaa. Tedämme myös, että hyvä tuote e ole koskaan tarpeeks hyvä. Nord-Lock jakaa kokemuksaan, tetojaan ja luovuuttaan, jotta asakkaat saavuttasvat parhaat mahdollset tulokset. Ota Nord-Lock kumppankses ruuvltosten alalla. Asakaskohtaset ratkasut Vuosen saatossa Nord-Lock Group on kehttänyt yhtestyökumppanensa kanssa mtä erlasmpa ratkasuja. Jos Snusta tuntuu, että estteemme tuotteet evät vastaa tarpetas, ota yhteyttä ja anna medän auttaa löytämään juur Snulle sopva ratkasu. Performance Servces Nord-Lock Performance Servces on avanasakkallemme tarjottava yhtestyöprojekt. Tarkotuksena on lsätä kannattavuutta esttämällä täydellnen ja ykstyskohtanen katsaus ruuvltosten ja luktusjärjestelmen suunnttelusta. Kukn projekt suunntellaan vastaamaan asakkaan oma tarpeta ja haasteta, ja käytössä ovat sekä jo olemassa olevat sovellukset että uusen sovellusten suunnttelu. Maalmanlaajunen palveluverkkomme tarjoaa Snulle lsäks apua hankntohn, suunntteluun / tuotantoon ja jälkmarkknontn. Mukana markkna-alueellas Nord-Lock konsernlla on tytäryhtötä ja oma laboratorota kolmella mantereella sekä maalmanlaajunen valtuutettujen jälleenmyyjen verkko. Monlle alolle mellä on ertyskoulutettu osaaja joka on koulutettu ymmärtämään juur Snun teollsuudenalas tarpeet ja haasteet. Haluamme olla lähellä asakkatamme, puhua samaa keltä kanssas ja auttaa Snua löytämään turvallset ja tehokkaat ratkasut ruuvltoksn. Täydellnen luettelo Nord-Lock edustajsta löytyy svulta Nord-Lock palveluverkko Nord-Lock Groupn tuotevalkoma ssältää laajan valkoman erlasa sovellutuksa ja teemme jatkuvast työtä kehttääksemme uusa nnovatvsa ratkasuja. Ota yhteyttä, nn kerromme lsää tuotevalkomastamme. Hanknta Elnkaaren kannattavuus ja kustannusten perustelut Votto Suunnttelu/Tuotanto Sovellusnsnöört, teknset keskukset & Projekt suunnttelu Jälkmarkknat Koulutus pakanpäällä ja etäkoulutuksena Luotettavuus Ratonalsont Tuottavuus Ruuvltosten optmonnlla saavutettu kustannussäästö. Ltoksen lttyvät laskelmat ja testaus Käytännön testaus ja vahvstus. Räätälödyt ratkasut Tedon lsäämnen käyttäjlle ja suunnttelulle. Asennustuk 14 15

8 Kun turvallsuus on tärkentä Kappaleden yhtyeenlttämnen on yks krttsmmstä vahesta tuotteen ta tuotantojärjestelmän valmstamsessa. Nord-Lock Group on keskttynyt ratkasemaan vakemmatkn ruuvltoshaasteet. Me tarjoamme anutlaatusen yhdstelmän ruuvluktuksen asantuntemusta ja laajan tuotevalkoman, joka ssältää klaluktusratkasut ja Superbolt tuoteet jotka on kakk tse suunnteltu ja kehtetty. Nord-Locklla on vuoskymmenen dokumentotu menestys kaklla merkttävllä teollsuuden alolla, kuten öljy ja kaasu, energa, kuljetus ja kavosteollsuudessa. Tuotantojärjestelmämme ssältää jatkuvat testaukset ja täydellsen jäljtettävyyden, ja tuotteemme on sertfotu useden er rppumattomen luoktuslatosten tomesta, kuten ABP, AbS, DIBt, dnv ja TÜV. Nord-Lock Performance Servcen tarjoamat palvelut tuovat lsäarvoa projektlles ja varmstavat, että ruuvsovellukses maksaa tsensä takasn monnkertasest. Vomme myös auttaa snua suunntteluvaheessa tekemällä smulonteja ja testausta. Lsäks autamme snua varmstamaan tehokkaan tomnnan tarjoamalla tukea ja koulutusta joko pakan päällä ta etäkoulutuksena. Tehtävänämme on turvata hmshenkä ja asakkademme nvestonteja turvaamalla maalman vaatvmmat sovellutukset. Nord-Lock Group haluaa olla yhtestyökumppans kakssa ruuvltos ratkasussas. Fnnsh Prnted n Fnland FI1 Valtuutettu jälleenmyyjä: Copyrght Nord-Lock Internatonal AB. NORD-LOCK s a trademark owned by Nord-Lock Internatonal AB or ts afflates. All other logos, trademarks, regstered trademarks or servce marks used heren are the property of Nord-Lock Internatonal AB and ts afflates or lcensors. No part of ths document may be reproduced or transmtted n any form or by any means, electronc, mechancal, photocopyng, recordng, or otherwse, wthout pror wrtten permsson of Nord-Lock. All rghts reserved. Nord-Lock Fnland Oy Puh: , Emal:

Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Nord-Lock Lukitusaluslevyt FINNISH SUOMI Nord-Lock Lukitusaluslevyt Tuotetiedot Hyväksi havaittu alkuperäinen Nord-Lock Group aloitti toimintansa vuonna 1982 ja siitä lähtien olemme pyrkineet luomaan maailman tehokkaimman ruuviliitosten

Lisätiedot

Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Nord-Lock Lukitusaluslevyt FINNISH SUOMI Nord-Lock Lukitusaluslevyt Tuotetiedot Hyväksi havaittu alkuperäinen Nord-Lock Group aloitti toimintansa vuonna 1982 ja siitä lähtien olemme pyrkineet luomaan maailman tehokkaimman ruuviliitosten

Lisätiedot

Nord-Lock ruuvilukituslaattojen liitosopas

Nord-Lock ruuvilukituslaattojen liitosopas Nord-Lock ruuvilukituslaattojen liitosopas Kierrereiät Nord-Lock aluslevyt lukitsevat pultin turvallisesti alla olevaan pintaan. Upotukset Normaalikokoisten Nord-Lock aluslevyjen ulkoläpimitta on suunniteltu

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION Valmstelut 1 Pergo-lamnaattlattan mukana tomtetaan kuvallset ohjeet. Alla olevssa tekstessä on seltykset kuvn. Ohjeet on jaettu kolmeen er osa-alueeseen, jotka ovat valmstelu, asennus ja svous. Suosttelemme,

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Nord-Lockin X-sarjan aluslevyt

KÄYTTÖOHJE Nord-Lockin X-sarjan aluslevyt KÄYTTÖOHJE Nord-Lockin X-sarjan aluslevyt RUUVILIITOKSET 3 ASENNUSOHJEET 4 TEKNISET TIEDOT 5 KIRISTYSMOMENTIT 5 AINUTLAATUNEN JÄRJESTELMÄ, JOKA ESTÄÄ RUUVILIITOSTEN AVAUTUMISEN JA LÖYSTYMISEN Nord-Lockin

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Nord-Lock Lukitusaluslevyt FINNISH SUOMI Nord-Lock Lukitusaluslevyt Alkuperäinen kiilalukitus ratkaisu Hyväksi havaittu alkuperäinen Nord-Lock Group aloitti toimintansa vuonna 1982 ja siitä lähtien olemme pyrkineet luomaan maailman

Lisätiedot

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa Mttausteknkan perusteet / luento 6 Mttausepävarmuus ja shen lttyvää termnologaa Mttausepävarmuus = mttaustulokseen lttyvä parametr, joka kuvaa mttaussuureen arvojen odotettua vahtelua Mttauksn lttyvä kästtetä

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

Yhdistä astianpesukoneesi tulevaisuuteen.

Yhdistä astianpesukoneesi tulevaisuuteen. Yhdstä astanpesukonees tulevasuuteen. Home onnect. Yks sovellus kakkeen. Home onnect on ensmmänen sovellus, joka pesee ja kuvaa puolestas pyykn ja astat, pastaa, kettää kahva ja katsoo jääkaappn. Erlaset

Lisätiedot

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet Vestntäjärjestelmät PRS-xPxxx- ja -tehovahvstmet PRS-xPxxx- ja - tehovahvstmet www.boschsecrty.f 1, 2, 4, ta 8 äänlähtöä (valnta 100 / 70 / 50 V:n lähdöstä) Äänenkästtely ja jokasen vahvstnkanavan vve

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

EV OUT ekovessat. Modernit kompostoivat wc-laitteet. Raita Environment Modernit kompostoivat wc-laitteet EV MINI L. Kompostointi on vaivatonta

EV OUT ekovessat. Modernit kompostoivat wc-laitteet. Raita Environment Modernit kompostoivat wc-laitteet EV MINI L. Kompostointi on vaivatonta ,e ä s yk n n e a. yhj t t n l ä sto o E v p om k k jäl Modernt kompostovat wc-latteet LAAJA MALLISTO: 2 stunvahtoehtoa ECO, SEP 3 kompostvaunuvahtoehtoa 120, 200, 400 EV 200 KU EV OUT ekovessat Modernt

Lisätiedot

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö:

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö: Puupntasen sandwchkattoelementn lujuuslaskelmat. Ssältö: Sandwch kattoelementn rakenne ja omnasuudet Laatan laskennan kulku Tulosten vertalua FEM-malln ja analyyttsen malln välllä. Elementn rakenne Puupntasa

Lisätiedot

Nord-Lock X-sarjan lukituslaatat

Nord-Lock X-sarjan lukituslaatat FINNISH SUOMI Nord-Lock X-sarjan lukituslaatat Tuotetiedot Uusi evoluutio ruuvilukituksissa On olemassa kaksi pääsyytä miksi ruuviliitokset yleensä avautuvat: Spontaani ruuvien avautuminen sekä löystyminen.

Lisätiedot

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2.

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2. l u T p Kla ö t t e k Teho a j s m a koko e j h o s u asenn KlapTul-palotla KlapTul-palotlan osat, kokoams- ja turvaiisuusohje 1. Nupp 2. HoIkk 3. Kans 4. Ruuv Knntä holkk ja nupp ruuvlla kannen läp ja

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

4. A priori menetelmät

4. A priori menetelmät 4. A pror menetelmät 4. Arvofunkto-menetelmä 4.2 Lekskografnen järjestämnen 4.3 Tavoteohjelmont Tom Bäckström Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 4. Arvofunkto-menetelmä Päätöksentekjä antaa eksplsttsen

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Mat Lineaarinen ohjelmointi

Mat Lineaarinen ohjelmointi Mat-.4 Lneaarnen ohelmont 8..7 Luento 6 Duaaltehtävä (kra 4.-4.4) S ysteemanalyysn Lneaarnen ohelmont - Syksy 7 / Luentorunko Motvont Duaaltehtävä Duaalteoreemat Hekko duaalsuus Vahva duaalsuus Täydentyvyysehdot

Lisätiedot

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ HUOMIO: Kauttmes (e tomteta latteen mukana) vovat erota tässä ohjekrjassa estetystä. mall RNV70 HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Huolto ja teknset tedot LUE käyttöohjeet, ennen kun yrtät käyttää latetta. VARMISTA,

Lisätiedot

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä Johdatus dskreettn matematkkaan Harjotus 3, 30.9.2015 1. Luvut 1, 10 on latettu ympyrän kehälle. Osota, että löytyy kolme verekkästä lukua, joden summa on vähntään 17. Ratkasu. Tällasa kolmkkoja on 10

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot DEWALT DW03201 Ssällysluettelo Latteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Yleskuva -

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely Palvelun kuvaus Dell EqualLogc -palvelmen etäkäyttöönotto Palvelusopmuksen esttely Tässä palvelussa tehdään alustava yksttäsen Dell EqualLogc -tallennuspalvelmen, enntään kahden Dell PowerEdge -palvelmen,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

EV EKOVESSAT. Modernit kompostoivat wclaitteet. Useita wc-istuinmalleja:

EV EKOVESSAT.  Modernit kompostoivat wclaitteet. Useita wc-istuinmalleja: Modernt kompostovat wc-latteet,e ä s yk n n e a. yhj t t n l ä sto o E v p om k k jäl Helppo hotaa ja tyhjentää - 4 stunvahtoehtoa - 3 kompostvaunuvahtoehtoa EV EKOVESSAT Modernt kompostovat wclatteet

Lisätiedot

Mat Lineaarinen ohjelmointi

Mat Lineaarinen ohjelmointi Mat-2.340 Lneaarnen ohjelmont 22..2007 Luento 0 Ssäpstemenetelmät ja kokonaslukuoptmont (krja 0.-0.4) Ssäpstemenetelmät luvut 8 ja 9, e tarvtse lukea Lneaarnen ohjelmont - Syksy 2007 / Luentorunko Sananen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

Tavoitteet skaalaavan funktion lähestymistapa eli referenssipiste menetelmä

Tavoitteet skaalaavan funktion lähestymistapa eli referenssipiste menetelmä Tavotteet skaalaavan funkton lähestymstapa el referensspste menetelmä Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 Estelmän ssältö Panotetun metrkan ongelmen havatsemnen Referensspste menetelmän dean esttely Referensspste

Lisätiedot

Painotetun metriikan ja NBI menetelmä

Painotetun metriikan ja NBI menetelmä Panotetun metrkan ja NBI menetelmä Optmontopn semnaar - Kevät / 1 Estelmän ssältö Paretopsteden generont panotetussa metrkossa Panotettu L p -metrkka Panotettu L -metrkka el panotettu Tchebycheff -metrkka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24 Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B / Ratkasut Aheet: Mtta-astekot Havatoaesto kuvaame ja otostuusluvut Avasaat: Artmeette keskarvo, Frekvess, Frekvessjakauma,

Lisätiedot

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio?

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio? Mttausteknkan perusteet / luento 7 Mttausepävarmuus Mttausepävarmuus Mttaustulos e ole koskaan täysn oken Mttaustulos on arvo mtattavasta arvosta Mttaustuloksen ja mtattavan arvon ero on mttausvrhe Mkäl

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon Taustaa Sekventaalnen vakutuskaavo Sekventaalnen päätöskaavo on 1995 ovalun ja Olven esttämä menetelmä päätösongelmen mallntamseen, fomulontn ja atkasemseen. Päätöspuun omnasuukssta Hyvää: Esttää eksplsttsest

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö Pkaopas Valmstelu ja estäyttö Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo estäyttöluosta (0,9-prosenttnen NaCl, johon on lsätty 1 U/ml heparna) yks 500 ml:n ta 1 000

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI 06 07 11 13 14 14 15 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010 TIES592 Montavoteoptmont ja teollsten prosessen hallnta Ylassstentt Juss Hakanen juss.hakanen@jyu.f syksy 2010 Interaktvset menetelmät Idea: päätöksentekjää hyödynnetään aktvsest ratkasuprosessn akana

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

JÄNNITETTYJEN ONTELOLAATTOJEN CE-MERKINNÄN MUKAINEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN

JÄNNITETTYJEN ONTELOLAATTOJEN CE-MERKINNÄN MUKAINEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN 05.11.08 1 JÄNNTETTYJEN ONTELOLAATTOJEN CE-ERKNNÄN UKANEN SUUNNTTELU EUROKOODEN UKAAN 5.1. armuuskertomet (1) Betonn osavarmuuslukua vodaan CE-merktyllä tuottella penentää arvoon γ c,red1 1,35. (Kansallnen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla Vteopas Valmstelu ja estäyttö esltetyllä letkustolla Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: Yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo tavallsta kettosuolaluosta, jossa on yks (1) ykskkö (U) heparna kettosuolaluoksen

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa URUN AMMAIKORKEAKOULU YÖOHJE (7) FYSIIKAN LABORAORIO V.2 2.2 38E. MEKAANISEN VÄRÄHELYN UKIMINEN. yön tavote 2. eoraa yössä tutustutaan harmonsen mekaansen värähdyslkkeen omnasuuksn seuraavssa tapauksssa:

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 28.0.206 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV 2. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan

Lisätiedot

Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit

Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit Ykskköoperaatot ja teollset prosesst 1 Ylestä... 2 2 Faasen välnen tasapano... 3 2.1 Neste/höyry-tasapano... 4 2.1.1 Puhtaan komponentn höyrynpane... 4 2.1.2 Ideaalnen seos... 5 2.1.3 Epädeaalnen nestefaas...

Lisätiedot

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen LAPPEENRANNAN ENILLINEN YLIOPISO eknllnen tedekunta LU Energa Sähkökukaan kvmassan vakutus saunan energankulutukseen Lappeenrannassa 3.6.009 Lass arvonen Lappeenrannan teknllnen ylopsto eknllnen tedekunta

Lisätiedot

3.5 Generoivat funktiot ja momentit

3.5 Generoivat funktiot ja momentit 3.5. Generovat funktot ja momentt 83 3.5 Generovat funktot ja momentt 3.5.1 Momentt Eräs tapa luonnehta satunnasmuuttujan jakaumaa, on laskea jakauman momentt. Ne määrtellään odotusarvon avulla. Määrtelmä

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 Lue käyttöohje ja "Turvallsuusohjeet"-luku, ennen kun alat käyttää ta huoltaa latetta. Sälytä käyttöohjetta latteen luona. Lsätetoja on kahvautomaatn käyttöohjeessa

Lisätiedot

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdstä kodnkonees tulevasuuteen. Pkaopas 1 Kots tulevasuus alkaa nyt! Henoa, että käytät Home onnect -sovellusta * Onneks olkoon käytät tulevasuuden kodnkonetta, joka jo tänään helpottaa arkeas. Mukavamp.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT Työryhmän raportt 16.12.2005 Monste 1/2006 Opetushalltus ja tekjät Tm Eja Högman ISBN 952-13-2718-9 (nd.) ISBN 952-13-2719-7 ISSN 1237-6590 Edta Prma Oy, Helsnk 2006

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ FIN ] Ssällysluettelo 1 Johdanto ------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 1.1 Tästä käskrjasta ---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0.4.05 Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä perusteta sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Markov-prosessit (Jatkuva-aikaiset Markov-ketjut)

Markov-prosessit (Jatkuva-aikaiset Markov-ketjut) J. Vrtamo Lkenneteora a lkenteenhallnta / Markov-prosesst 1 Markov-prosesst (Jatkuva-akaset Markov-ketut) Tarkastellaan (statonaarsa) Markov-prosessea, oden parametravaruus on atkuva (yleensä aka). Srtymät

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

Yleistä. Teräsrakenteiden liitokset. Liitos ja kiinnitys

Yleistä. Teräsrakenteiden liitokset. Liitos ja kiinnitys Ylestä Teäsakenteden ltokset (EC3-1-8, EC3-1-8-NA) Teäsakenteden lttämsessä tosnsa vodaan käyttää seuaava menetelmä: uuv-, ntt- ja nveltappltokset htsausltokset lmaltokset Ltos ja knntys Ltosta asttavan

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Epätäydelliset sopimukset

Epätäydelliset sopimukset Eätäydellset somukset Matt Rantanen 15.4.008 ysteemanalyysn Laboratoro Teknllnen korkeakoulu Estelmä 16 Matt Rantanen Otmonton semnaar - Kevät 008 Estelmän ssältö Eätäydellset somukset ja omstusokeus alanén

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin mukainen kustannustehokkuusanalyysi maatalouden vesienhoitotoimenpiteille Excel sovelluksena

Vesipuitedirektiivin mukainen kustannustehokkuusanalyysi maatalouden vesienhoitotoimenpiteille Excel sovelluksena Vesputedrektvn mukanen kustannustehokkuusanalyys maatalouden vesenhototomenptelle Excel sovelluksena En Kunnar Helsngn ylopsto Talousteteen latos Ympärstöekonoma Pro gradu tutkelma Maaluu 2008 Tedekunta/Osasto

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2009

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2009 MOL-Pstetysohjeet Fyskka kevät 9 Tyypllsten vrheden aheuttama pstemenetyksä (6 psteen skaalassa): - pen laskuvrhe -/3 p - laskuvrhe, epämelekäs tulos, vähntään - - vastauksessa yks merktsevä numero lkaa

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

7. Modulit Modulit ja lineaarikuvaukset.

7. Modulit Modulit ja lineaarikuvaukset. 7. Modult Vektoravaruudet ovat vahdannasa ryhmä, jossa on määrtelty jonkn kunnan skalaartomnta. Hyväksymällä kerronrakenteeks kunnan sjaan rengas saadaan rakenne nmeltä modul. Moduln käste on ss vektoravaruuden

Lisätiedot

6. Stokastiset prosessit (2)

6. Stokastiset prosessit (2) Ssältö Markov-prosesst Syntymä-kuolema-prosesst luento6.ppt S-38.45 - Lkenneteoran perusteet - Kevät 6 Markov-prosess Esmerkk Tark. atkuva-akasta a dskreetttlasta stokaststa prosessa X(t) oko tla-avaruudella

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2017 Tarkstuslsta Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest

Lisätiedot

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET 16006 LIGNIININ RAKENNE JA INAISUUDET Hlatomen nmeämnen γ 16006 6 α 1 β 5 3 4 e Lgnnn prekursort (monomeert) Lgnnn bosyntees e e e Peroksdaasn ja vetyperoksdn läsnäollessa prekursorsta muodostuu resonanssstablotu

Lisätiedot

Eräs Vaikutuskaavioiden ratkaisumenetelmä

Eräs Vaikutuskaavioiden ratkaisumenetelmä Mat-2.142 Optmontopn semnaar, s-99 28.9. 1999 Semnaarestelmän referaatt Joun Ikonen Lähde: Ross D. Schachter: Evaluatng nfluence dagrams, Operatons Research, Vol 34, No 6, 1986 Eräs Vakutuskaavoden ratkasumenetelmä

Lisätiedot

Painokerroin-, epsilon-rajoitusehtoja hybridimenetelmät

Painokerroin-, epsilon-rajoitusehtoja hybridimenetelmät Panokerron-, epslon-rajotusehtoja hybrdmenetelmät Optmontopn semnaar - Kevät 000 / Estelmän ssältö Ylestä jälkkätespreferenssmenetelmstä Panokerronmenetelmä Epslon-rajotusehtomenetelmä Hybrdmenetelmä Esmerkkejä

Lisätiedot

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Annka Ampuja Suv Vanhatalo Hannele Levävaara 1 Käytännön kytkentöjä yskan opskeluun...

Lisätiedot

Condair CP2 I Moduli M..

Condair CP2 I Moduli M.. j Höyrykostutn Condar Modul M Sähköasennus F 545 kg/h Sähköltännät Sähköasennukset saa suorttaa van tarvttavat okeudet omaava asentaja Huolehtkaa että kakk jänntesyötöt on katkastu ennen asennuksen alottamsta

Lisätiedot

MUKKULA VP-3 W-1 VP LPA-2. RM krs+84 1ap/hhu 20ap/tt is-1 VP LPA-1 LPA-3 (W/RM) VP/s W/RM II ap/50ke

MUKKULA VP-3 W-1 VP LPA-2. RM krs+84 1ap/hhu 20ap/tt is-1 VP LPA-1 LPA-3 (W/RM) VP/s W/RM II ap/50ke 84 4 83 83 6 83 84 9 84 9 :83 83 8 4 3 83 3 83 4 83 3 W- VP-3 es 83 6 744 +84 LPA- +84 83 0 (RM-) 00 96 3 6 83 4 0 4 83 8 05 8 5 83 RTANEMEN RANTAPUSTO 83 50 VP- 746 W/RM 000 a/50ke ajo/h VP- /l.5 MUKKULAN

Lisätiedot

Geneettiset algoritmit ja luonnossa tapahtuva mikroevoluutio

Geneettiset algoritmit ja luonnossa tapahtuva mikroevoluutio Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt Geneettset algortmt ja luonnossa tapahtuva mkroevoluuto 11.5.2005 Teknllnen korkeakoulu Systeemanalyysn laboratoro Oll Stenlund 47068f 1 Johdanto 3 2 Geneettset

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

HUOLTO* TODISTUS. Moottorin numero. Tavarasäiliön. Paikkakunta. Toimituspäivä. ja varapyörän avaim. n:o. Omistaja, haltija. Sytyt, ja oven a vaim.

HUOLTO* TODISTUS. Moottorin numero. Tavarasäiliön. Paikkakunta. Toimituspäivä. ja varapyörän avaim. n:o. Omistaja, haltija. Sytyt, ja oven a vaim. HUOLTO* TODISTUS Omstaja, haltja. Moottorn numero Tomtuspävä Sytyt, ja oven a vam. n:o Tavarasälön ja varapyörän avam. n:o Myyjä Pakkakunta r^s-» 5"» vjjemme tarkastaneet tedän vaununne huolellsest ennen

Lisätiedot

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Ssältää 3% aneosa, joden vaaroja vesympärstölle e tunneta. Lsätetoja Vaaralauseketta H304 e sovelleta aerosolelle. Nota P: 64742-48-9. 2.3 Muut vaarat E tunneta. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Lisätiedot