Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nord-Lock Lukitusaluslevyt"

Transkriptio

1 FINNISH SUOMI Nord-Lock Luktusaluslevyt Tuotetedot

2 Hyväks havattu alkuperänen Nord-Lock Group alott tomntansa vuonna 1982 ja stä lähten olemme pyrkneet luomaan maalman tehokkamman ruuvltosten luktusjärjestelmän. Tuotteemme hyödyntävät klavomaan perustuvaa teknologaa ja ne tunnetaan stä, että nden avulla vodaan lukta turvallsest kakk ltokset, john kohdstuu tärnää ja dynaamsta kuormtusta. Valtessas Nord-Lockn et valtse anoastaan tavarantomttajaa ta valmstajaa, vaan hyödyt kumppanuudesta ruuvltosteknologan asantuntjan kanssa. Maalmanlaajunen myynttmmme työskentelee yhdessä asakkademme kanssa löytääkseen ratkasut vaatvmpnkn sovelluksn. Nord-Lock ruuvluktus teknkka. Nord-Lock laatta käyttää ruuvltosten luktsemseen ktkan sjasta jänntystä. Järjestelmä koostuu kahdesta aluslevystä, jossa on tosella puolella klat ja tosella sätettäset hampaat. Koska klan nousu a on suuremp kun kerteen nousu b, muodostuu klaava vakutus, joka estää pultta kertymästä auk. Nord-lock ruuvluktuslaatat ovat vuosen kuluessa testanneet ja hyväksyneet tsenäset tarkastuslatokset ja vranomaset. Junker-tärnätestssä hyväksytty DIN mukasta Junker-testä pdetään ruuvltosten osalta kakken tukmpana tärnätestnä. Testn akana ltokseen kohdstetaan ruuvn kannan alta pokttaslkettä ja krstysvomaa mtataan jatkuvast. Tärnätest Pultt M8 (8.8) tartuntaptuus 25 mm Mutter M8 + Nord-Lock jänntys 70% myötörajasta Tavallnen M8 mutter yhdessä pdennysholkn kanssa, tehollnen ptuus 50mm Lukkomutter nylon-renkaalla Jouslaatta Tavallnen mutter M8 ja pultt Avaamnen Kuormtusjaksoja Kuva 1: Junker-test osottaa, että Nord-Lock laatta ptää ruuvltoksen turvallsest lukttuna; purstusvoma laskee van vähän kerteden asettumsesta johtuen. Ltosta avattaessa purstusvoma lsääntyy, mkä osottaa luktuksen tomvuutta. Ykskään tonen testatusta ruuvluktusjärjestelmstä e onnstunut estämään ltoksen avautumsta. NASM skujen ja tärnän testauksessa hyväksytty NASM mukanen test on alunpern kehtetty Yhdysvaltan armejaa varten testaamaan ruuvltosten kestävyyttä skuja ja tärnää vastaan. Kuva 2: Testlatteston kuvaus. Koottuhn osn kohdstetaan pystysuoraa tärnää ja ltokseen annetaan kaks skuakunkn kuormtusjakson akana. Iskut tapahtuvat pultn kanssa samassa tasossa. Nuol osottaa tärnän suunnan testn akana. Testauksen jälkeen tarkastetaan ltosten mahdollnen avautumnen. Rppumaton tutkmuslatos Det Norske Vertas (DNV) on testessään todennut, että Nord-Lock aluslevyt ovat NASM mukanen turvallnen ruuvluktusjärjestelmä. Jos haluat suorttaa oman tests ja arvoda Nord-Lock laatan soveltuvutta käyttötarkotuksees, vot tlata näytteet svulta Nord-Lock ruuvluktus-tuoteet ovat hantellnen valnta. Rppumattomat tutkmuslatokset IMA ja CETIM ovat testessään todenneet, että Nord-Lock aluslevyt ovat DIN mukanen turvallnen ruuvluktusjärjestelmä. Tämän lsäks Nord-Lock:n henklöstö suorttaa vuosttan yl Junker-tärnätestä er puollla maapalloa. Haluastko nähdä, mten tämä tapahtuu? Ets lähn edustaja svulta Tüv:n testaama ja hyväksymä Nord-Lock luktuslevy turvallsuuden ja laadun osalta Tüv hyväksymä ja sertfoma. Tüv on johtava eurooppalanen tutkmus ja hyväksyntä latos,hyväksyntä prosessssa Tüv varmst Nord-Lock tuotteden laadun ja valmstus prosessn. 2 3

3 Laajalt käytössä & ylesest hyväksytty Avan tehokkaaseen & turvallseen käyttöön Nord-Lock ruuvluktuslaatta on korkealaatunen tuote, joka on saavuttanut menestystä monlla teollsuuden alolla. Tuotteemme täyttävät mona teollsuuden standardeja ja useat kansanvälset yhtöt tunnustavat nden laadun. Teollsuuden aloja, jotka käyttävät Nord-Lock aluslevyjä Nord-Lock aluslevyjä käyttävät mm: energateollsuus, kuljetusala, kavostomnta, rakennustomnta ja sllanrakennus, tuoteteollsuus ja jalostus, lavanrakennus, metsä- ja maatalous, raskaat ajoneuvot ja aseteollsuus. Nord-Lock laattoja käyttäven teollsuuden haarojen määrä kasvaa jatkuvast. Ltokset alkavat usen avautua vasta, kun sovellus on jatkuvassa käytössä. Sen tähden Nord-Lock luktuslaatta usen lsätään ltoksn huollon, korjausten ja kunnostuksen yhteydessä. Sertfkaatt & hyväksynnät Tunnetummat sertfkaattmme ovat: AbP (Allgemen bauaufschtlches Prüfzeugns) DIBt (Deutsches Insttut für Bautechnk) DNV (Det Norske Vertas) EBA (Esenbahn-Bundesamt) TÜV (Technscher Überwachungs- Veren) Laatu & ympärstö ISO 9001 ISO Dörken sertfkaatt Delta Protekt pnnotuksen suorttamseks tehtaallamme Täyttää RoHs, ELV ja Reach vaatmukset Täydellnen jäljtettävyys Saadakses lsätetoja ta täydellsen luettelon sertfkaatesta ja hyväksynnöstä käy verkkosvullamme ta ota yhteyttä lähmpään Nord-Lock edustajaan. Jäljtettävyys Nord-Lock ruuvluktuslaatat testataan tarkast tuotannon kakssa vahessa ja täten varmstetaan, että ne täyttävät kakk laatuvaatmukset. Kukn erä saa oman tarkastusnumeronsa, ja tämä takaa tuotteden jäljtettävyyden ja vahvstaa, että laatta on alkuperänen Nord-Lock tuote. Tarkastusnumero on merktty pakkaukseen ja jokaseen aluslevyparn, joten on mahdollsta jäljttää tuotteden käyttö alkaen ensmmäsestä amsesta myös sllon, kun knnkkeet tomtetaan suurssa erssä. Vuonna 2011 alotmme lasermerktsemään tuotteemme Nord-Lock tekstllä, eränumerolla ja materaal tyyppkoodlla. Nän on ana helppoa ja turvallsta tarkstaa jäljtettävyys ja alkuperäsyys ana yksttästä luktuslaataa myöden. Lasermerkntä, tyyppkoodtaulukko tyypp Kood Teräksset, Delta Protekt pnnotus flzn Ruostumattomasta teräksestä SS 254 SMO 254 INCONEL / HASTELLOY C INCONEL Nord-Lock laatta tarjoaa turvallsen luktusjärjestelmän lsäks mahdollsuuden parantaa ruuvltoksen ylestä laatua ja tehokkuutta. Tuotteen tarjoamat edut Sälyttää korkean purstusvoman ja varmstaa täten ltoksen tomvuuden Nopea ja helppo asentaa ja rrottaa standardtyökalulla Votelu e vakuta luktukseen Määrtellyt yhtenäset ktkaolosuhteet, joden tuloksena ltoksen esjänntys on tarkemmn hallttu Samat lämpötlaomnasuudet kun tavallslla ruuvella / mutterella Vodaan käyttää uudelleen Nord-Lock aluslevyt evät vakuta myöskään muden knntystarvkkeden uudelleenkäyttöön Aluslevyt on karkastu ja ne kestävät ja jakavat suura kuorma Saatavlla aluslevyjä suuremmalla ulkohalkasjalla lappapultteja / -muttereta varten Hyvä korroosonkestävyys Vodaan käyttää yhdessä knnkkeden kanssa luokkaan 12.9 ast (ASTM A574) Luotettava luktus myös lyhyellä tartuntaptuudella Varmstaa knntykset sekä korkealla että matalalla esjänntyksellä E tarvtse krstää uudelleen Helpost tarkstettava luktustomnto Elegantt ratkasu nykyakasta teknkkaa Enemmän kun fyysnen tuote Nord-Lock tarjoaa enemmän kun van turvallsa ruuvtoksa. Suunntellessamme sovellusta otamme huomoon tuotteen elämänkaaren. Käyttäessäs Nord-Lock tuotteta hyödyt kokemuksestamme ja tedostamme. Johdatamme Snut käyttämään parhata ja tehokkampa ruuvltos ratkasuja. Elämänkaaren kannattavuus Nord-Lock lsää tomnnan luotettavuutta ja vähentää ylläptokustannuksa. Tuotannon pysähtymsen, onnettomuuksen ja takuuseen lttyven valtusten vaara penenee. Me autamme Snua ottamaan huomoon kakk ruuvltoksn lttyvät kustannustekjät. Katkosten aheuttamat kustannukset Ylläpto- ja krstyskustannukset Ensmmänen asennus Nord-Lock tuotteet auttavat parantamaan kannattavuutta ottamalla huomoon ruuvltoksn lttyvän elnkaaren. Teknnen tarkastuskeskus Osaava ja nnovatvnen henklöstömme on valms auttamaan, tarkastamaan ja keskustelemaan sovellukssta, jotta vost löytää parhaan mahdollsen ratkasun ruuvtoksn. Monet yhtöt käyttävät hyväkseen asakkalle suunnattuja testejämme ta laskelma, jota Euroopassa, Pohjos-Amerkassa ja Aasassa sjatsevat laboratoromme tarjoavat. Tarjoamme myös koulutusta sekä pakan päällä että etäkoulutuksena. 4 5 Suunnttelukulut Tuotekulut

4 Nord-Lock aluslevyjen käyttö Nord-Lock aluslevyjen käyttö on helppoa ja tehokasta ja ne takaavat turvallsen käytön sovelluksssa, john kohdstuu tärnää ja dynaamsa kuorma. Aluslevyjen asentamnen Aluslevyt asennetaan parettan, klahampaat vastakkan. Nord-Lock suosttelee votelua, mahdollsuuksen mukaan. Krstys Krstä Nord-Lock aluslevyjen käyttö normaalella työkalulla ohjeden mukaan (s. 9-11). Nord-Lock edustajalta saat krstysohjeet myös mulle ruuven kovuusluoklle. Irrotus Nord-Lock laattojen rrotus on yhtä helppoa kun krstämnen. Ota huomoon, että koska luktus e perustu ktkavomaan, on avaamseen tarvttava vääntömomentt yleensä penemp kun krstysmomentt. Tästä syystä avaamseen tarvttavan vääntömomentn avulla e vo mtata luktuksen tomvuutta. Nord-Lock uusokäytössä Nord-Lock aluslevyjä vo normaalst käyttää uudelleen. Kuten kakk knnkkeet ne ptää tarkastaa ennen uutta asennusta. Varmstu, että aluslevyt on asennettu oken klahampaat vastakkan. Nord-Lock suosttelee, että aluslevyt vodellaan ennen uutta asennusta, jollon mnmodaan ktkaolosuhteden muutokset. Luktustomnnan tarkstus Avatessas Nord-Lock lukttua ruuva tarksta, että avautumnen tapahtuu klahampaden välstä. Purkamsen jälkeen on tartuntahammastuksen jälken oltava nähtävssä sekä ruuvn/muttern kannassa että kontaktpnnassa. Jos molemmat ehdot täyttyvät, olet tarkstanut Nord-Lock aluslevyjen tomnnan. Käytä hyväkses votelua Nord-Lock suosttelee korkealaatusen voteluaneen käyttöä, koska se parantaa krstystulosta. Se on ertysen tärkeää suurlle pultelle ja ruostumattomalle teräkselle. Nord-Lock ruuvluktusjärjestelmä takaa turvallsen luktuksen sekä kuvssa että vodellussa olosuhtessa. Vodeltujen ltosten etuja ovat: Helpomp käyttää uudelleen Vähemmän ktkaa ja hajontaa Helppo asentaa ja purkaa Penemp ktka vähentää kertojänntystä Hankautumsen ja knnlekkautumsen estämnen Lsäsuoja korroosota vastaan Nord-Lock aluslevyjen materaal / tyypp Sovellusparametr Teräkssest aluslevyt Ruostumattomasta teräksestä valmstetut aluslevyt Terästyypp EN ta vastaava EN ta vastaava EN ta vastaava EN ta vastaava EN ta vastaava Esmerkkejä sovellukssta Saatavna Ruuvkoot Aluslevytyypt Kästtely Pnnotus Aluslevyjen kovuus* Korroosonkestävyys Ruuven lujuusluokat Käyttölämpötla*** Yleset terässovellukset M3-M130 (katso mtat svulta 8) Normaal ulkohalkasja (NL3 NL130) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5sp NL36sp) Läpkarkastu Delta Protekt peruspnnotus (KL100) ja pnnotuskerros (VH302GZ) Yleset sovellukset ruostumattomasta teräksestä. E kloorptosn/happo ympärstöhn M3-M80 (katso mtat svulta 10) Normaal ulkohalkasja (NL3ss NL80ss) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5spss NL30spss) Yleset sovellukset suolaveteen, pumput, klordsovellukset, lämmönjohtmet, ydnenerga, suolan posto, ruokateollsuus & lääketeteellset latteet M3-M39 (katso mtat svulta 11) Normaal ulkohalkasja (NL3ss-254 NL39ss-254) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5spss-254 NL27spss-254) Ylesest happoptonen ympärstö, prosess- ja kemkaalteollsuus, hahduttmet, merellä sjatsevat latteet M3-M39 saatavlla tlauksesta Normaal ulkohalkasja (NL3ss-276 NL39ss-276) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5spss-276 NL27spss-276) Korkeassa lämpötlassa käytettävät sovellukset, kaasuturbnt, turboahtmet, jätteenpolttouunt M3-M39 saatavlla tlauksesta Normaal ulkohalkasja (NL3ss-718 NL39ss-718) Leveämp ulkolhalkasja (NL3,5spss-718 NL27spss-718) Pntakarkastu Pntakarkastu Pntakarkastu Pntakarkastu 465 HV1 520HV0,05 600HV0,05 520HV0,05 620HV0,05 Vähntään 600 tunta suolasumutestssä (IS09227) 254 SMO aluslevyt INCONEL / HASTELLOY C-276 aluslevyt INCONEL 718 aluslevyt PREN 27** PREN 45** PREN 68** PREN 29** 12.9 ast A4-80 ast A4-80 ast A4-80 ast A4-80 ast -20 C 200 C -160 C 500 C -160 C 500 C -160 C 500 C -160 C 700 C * Nord-Lock aluslevyjen anutlaatusen mekaansen luktustomnnan takaamseks kosketuspntojen kovuuden on oltava penemp kun Nord-Lock aluslevyjen kovuuden (ks alla oleva taulukko). ** PREN (Pttng Resstance Equvalent Number) = %Cr + 3,3x%Mo + 16x%N. Taulukon luvut vomassa perusmateraallle. *** Lämpötlasuostukset perustuvat raaka-aneen tomttajalta saatuhn tetohn. Luktus tom kys lämpötlala-alueella. 6 7

5 Nord-Lock aluslevyt teräksestä EN ta vastaava, snkkhutalepnnotus, (Delta Protekt ), läpkarkastu Krstysmomenttsuostukset Teräksestä valmstetut snkkhutalepnnotetut Nord-Lock aluslevyt (Delta Protekt ) Nord-Lock aluslevyt ruostumattomasta teräksestä EN (AISI 316L) ta vastaava, pntakarkastu Nord-Lock 254 SMO aluslevyt EN ta vastaava, pntakarkastu Mttataulukko Pultn Metrnen UNC ø ø o Paksuus T Mn. pakkaus [pareja] Pano non kg / 100 para NL3 M3 #5 3,4 7,0 1, ,03 NL3,5 M3,5 #6 3,9 7,6 1, ,04 NL3,5sp M3,5 #6 3,9 9,0 1, ,06 NL4 M4 #8 4,4 7,6 1, ,04 NL4sp M4 #8 4,4 9,0 1, ,06 NL5 M5 #10 5,4 9,0 1, ,05 NL5sp M5 #10 5,4 10,8 1, ,11 NL6 M6 6,5 10,8 1, ,07 NL6sp M6 6,5 13,5 2, ,20 NL1/4 1/4 7,2 11,5 1, ,08 NL1/4 sp 1/4 7,2 13,5 2, ,18 NL8 M8 5/16 8,7 13,5 2, ,15 NL8sp M8 5/16 8,7 16,6 2, ,28 NL3/8 3/8 10,3 16,6 2, ,23 NL3/8 sp 3/8 10,3 21,0 2, ,48 NL10 M10 10,7 16,6 2, ,22 NL10sp M10 10,7 21,0 2, ,47 NL11 M11 7/16 11,4 18,5 2, ,29 NL12 M12 13,0 19,5 2, ,29 NL12sp M12 13,0 25,4 3, ,93 NL1/2 1/2 13,5 19,5 2, ,27 NL1/2 sp 1/2 13,5 25,4 3, ,90 NL14 M14 9/16 15,2 23,0 3, ,56 NL14sp M14 9/16 15,2 30,7 3, ,41 NL16 M16 5/8 17,0 25,4 3, ,67 NL16sp M16 5/8 17,0 30,7 3, ,28 NL18 M18 19,5 29,0 3, ,85 NL18sp M18 19,5 34,5 3, ,58 NL3/4 3/4 20,0 30,7 3, ,05 NL3/4 sp 3/4 20,0 39,0 3, ,20 NL20 M20 21,4 30,7 3, ,93 NL20sp M20 21,4 39,0 3, ,03 NL22 M22 7/8 23,4 34,5 3, ,29 NL22sp M22 7/8 23,4 42,0 4,6 50 3,31 NL24 M24 25,3 39,0 3, ,68 NL24sp M24 25,3 48,5 4,6 50 4,51 NL1 1 27,9 39,0 3, ,53 NL1 sp 1 27,9 48,5 4,6 50 4,20 NL27 M27 28,4 42,0 5,8 50 3,29 NL27sp M27 28,4 48,5 5,8 25 5,39 NL30 M30 1 1/8 31,4 47,0 5,8 50 4,20 NL30sp M30 1 1/8 31,4 58,5 6,6 25 8,96 NL33 M33 1 1/4 34,4 48,5 5,8 25 3,97 NL33sp M33 1 1/4 34,4 58,5 6,6 25 8,31 NL36 M36 1 3/8 37,4 55,0 5,8 25 5,59 NL36sp M36 1 3/8 37,4 63,0 6,6 25 9,15 NL39 M39 1 1/2 40,4 58,5 5,8 25 6,28 NL42 M42 43,2 63,0 5,8 25 7,47 NL45 M45 1 3/4 46,2 70,0 7, ,20 NL48 M48 49,6 75,0 7, ,00 NL52 M ,6 80,0 7, ,00 NL56 M56 2 1/4 59,1 85,0 7, ,50 NL60 M60 63,1 90,0 7, ,20 NL64 M64 2 1/2 67,1 95,0 7, ,70 NL68 M68 71,1 100,0 9,5 1 28,19 NL72 M72 75,1 105,0 9,5 1 30,70 NL76 M ,1 110,0 9,5 1 33,31 NL80 M80 3 1/8 83,1 115,0 9,5 1 36,02 NL85 M85 88,1 120,0 9,5 1 37,84 NL90 M90 92,4 130,0 9,5 1 47,67 NL95 M95 97,4 135,0 9,5 1 49,81 NL100 M ,4 145,0 9,5 1 58,91 NL105 M ,4 150,0 9,5 1 61,28 NL110 M ,4 155,0 9,5 1 63,65 NL115 M ,4 165,0 9,5 1 75,28 NL120 M ,4 170,0 9,5 1 77,94 NL125 M ,4 173,0 9,5 1 76,63 NL130 M ,4 178,0 9,5 1 79,17 N L 3 N L 8 Ø ±0,1 mm N L10 N L 42 Ø ±0,2 mm N L 45 N L13 0 Ø +0,5 / -0,0 mm N L 3 N L 24 ± 0,2 mm N L 27 N L 42 ± 0,3 mm N L 45 N L ,0 / -2,0 mm N L 3 N L 42 T ± 0,25 mm N L 45 N L13 0 T ± 0,75 mm Ø Huomo, että aluslevyllä, joden paksuus on 6,6 mm, on toleranss +0,0 / -0,5 mm Katso verkkosvultamme mtat ja mallt 2D / 3D CAD: Teräksestä valmstetut snkkhutalepnnotetut Nord-Lock aluslevyt ovat varastomalleja, joden saatavuus on kutenkn hyvä varmstaa. T Teräksestä valmstetut Nord-Lock aluslevyt ja sähkösnktyt pultt, luokka 8.8 NL3 M3 0,5 1,3 2,4 2,1 2,4 1,3 2,0 NL4 M4 0,7 3,1 4,2 4,4 4,2 3,1 3,5 NL5 M5 0,8 6,0 6,8 8,0 6,8 6,0 5,6 NL6 M6 1,0 10,5 9,7 13,2 9,7 10,5 8,0 NL8 M8 1, NL10 M10 1, NL12 M12 1, NL14 M14 2, NL16 M16 2, NL18 M18 2, NL20 M20 2, NL22 M22 2, NL24 M24 3, NL27 M27 3, NL30 M30 3, NL33 M33 3, NL36 M36 4, NL39 M39 4, NL42 M42 4, Nord-Lock teräksnen aluslevy ja pnnottamaton pultt, luokka 10.9 Pultn Pultn Öljy, =75% = 0,10, µ b = 0,16 Öljy, =71% = 0,13, µ b = 0,14 Cu/ C pasta, =75% = 0,11, µ b = 0,16 NL3 M3 0,5 1,8 3,2 3,5 3,4 NL4 M4 0,7 4,1 5,6 7,0 5,9 NL5 M5 0,8 8,1 9,1 12,5 9,6 NL6 M6 1,0 14,1 12,9 20,1 13,6 NL8 M8 1, NL10 M10 1, NL12 M12 1, NL14 M14 2, NL16 M16 2, NL18 M18 2, NL20 M20 2, NL22 M22 2, NL24 M24 3, NL27 M27 3, NL30 M30 3, NL33 M33 3, NL36 M36 4, NL39 M39 4, NL42 M42 4, Kuva, =62% = 0,15, µ b = 0,18 Cu/C pasta, =75% = 0,11, µ b = 0,15 Krstysmomentt suostukset mulle ruuvlujuusluoklle saatavlla pakallselta Nord-Lock edustajalta. Cu/C pasta = Kupar/graftt pasta (Molykote 1000) = suhde myötörajaan = kerteen ktkakerron µ b = aluslevyn ktkakerron 1 N = 0,225 lb 1 Nm = 0,738 ft-lb Nord-Lock teräksnen aluslevy ja pnnottamaton pultt, luokka 12.9 Pultn Öljy, =71% = 0,13, µ b = 0,12 Cu/C paste, =75% = 0,11, µ b = 0,15 [kn NL3 M3 0,5 2,0 3,9 3,8 4,1 NL4 M4 0,7 4,6 6,7 7,6 7,1 NL5 M5 0,8 9,1 10,9 13,6 11,5 NL6 M6 1,0 15,8 15,4 21,8 16,3 NL8 M8 1, NL10 M10 1, NL12 M12 1, NL14 M14 2, NL16 M16 2, NL18 M18 2, NL20 M20 2, NL22 M22 2, NL24 M24 3, NL27 M27 3, NL30 M30 3, NL33 M33 3, NL36 M36 4, NL39 M39 4, NL42 M42 4, EN on austenttnen CrN-teräs, joka ssältää molybdeena. Sen hlptosuus on erttän matala, mkä vähentää kromkarbden muodostumsvaaraa. EN kuuluu ylesmpen ruostumattoman teräksen laatujen joukkoon ja EN :stä valmstetut Nord-Lock aluslevyt sopvat käytettävks suurmmassa osassa sovellukssta, jotka evät joudu tekemsn klorden ta happojen kanssa. Mttataulukko Pultn Metrnen UNC ø ø o Paksuus T Mn. pakkaus [pareja] Pano non kg / 100 para NL3ss M3 #5 3,4 7,0 2, ,04 NL3,5ss M3,5 #6 3,9 7,6 2, ,04 NL3,5spss M3,5 #6 3,9 9,0 2, ,07 NL4ss M4 #8 4,4 7,6 2, ,04 NL4spss M4 #8 4,4 9,0 2, ,07 NL5ss M5 #10 5,4 9,0 2, ,06 NL5spss M5 #10 5,4 10,8 2, ,11 NL6ss M6 6,5 10,8 2, ,09 NL6spss M6 6,5 13,5 2, ,16 NL1/4 ss 1/4 7,2 11,5 2, ,09 NL1/4 spss 1/4 7,2 13,5 2, ,15 NL8ss M8 5/16 8,7 13,5 2, ,12 NL8spss M8 5/16 8,7 16,6 2, ,22 NL3/8 ss 3/8 10,3 16,6 2, ,19 NL3/8 spss 3/8 10,3 21,0 2, ,38 NL10ss M10 10,7 16,6 2, ,18 NL10spss M10 10,7 21,0 2, ,37 NL11ss M11 7/16 11,4 18,5 2, ,26 NL12ss M12 13,0 19,5 2, ,23 NL12spss M12 13,0 25,4 3, ,82 NL1/2 ss 1/2 13,5 19,5 2, ,24 NL1/2 spss 1/2 13,5 25,4 3, ,80 NL14ss M14 9/16 15,2 23,0 3, ,49 NL14spss M14 9/16 15,2 30,7 3, ,31 NL16ss M16 5/8 17,0 25,4 3, ,59 NL16spss M16 5/8 17,0 30,7 3, ,13 NL18ss M18 19,5 29,0 3, ,80 NL18spss M18 19,5 34,5 3, ,56 NL3/4 ss 3/4 20,0 30,7 3, ,96 NL3/4 spss 3/4 20,0 39,0 3, ,10 NL20ss M20 21,4 30,7 3, ,82 NL20spss M20 21,4 39,0 3, ,06 NL22ss M22 7/8 23,4 34,5 3, ,23 NL22spss M22 7/8 23,4 42,0 3,2 50 2,23 NL24ss M24 25,3 39,0 3, ,52 NL24spss M24 25,3 48,5 3,2 50 3,50 NL1 ss 1 27,9 39,0 3, ,42 NL1 spss 1 27,9 48,5 3,2 50 3,22 NL27ss M27 28,4 42,0 6,8 50 3,45 NL27spss M27 28,4 48,5 6,8 25 5,85 NL30ss M30 1 1/8 31,4 47,0 6,8 50 4,43 NL30spss M30 1 1/8 31,4 58,5 6,8 25 9,53 NL33ss M33 1 1/4 34,4 48,5 6,8 25 4,25 NL36ss M36 1 3/8 37,4 55,0 6,8 25 5,96 NL39ss M39 1 1/2 40,4 58,5 6,8 25 6,74 NL42ss M42 43,2 63,0 6,8 25 7,96 NL45ss M45 1 3/4 46,2 70,0 6, ,20 NL48ss M48 49,6 75,0 6, ,00 NL52ss M ,6 80,0 9,0 1 20,10 NL56ss M56 2 1/4 59,1 85,0 9,0 1 21,30 NL60ss M60 63,1 90,0 9,0 1 23,50 NL64ss M64 2 1/2 67,1 95,0 9,0 1 25,80 NL68ss M68 71,1 100,0 9,0 1 28,20 NL72ss M72 75,1 105,0 9,0 1 30,70 NL76ss M ,1 110,0 9,0 1 33,30 NL80ss M80 3 1/8 83,1 115,0 9,0 1 36,00 Ruostumattomasta teräksestä valmstetut Nord-Lock aluslevyt ovat varastomalleja, joden saatavuus on kutenkn varmstettava. NL3 ss NL8ss Ø ±0,1 mm NL10 ss NL42ss Ø ±0,2 mm NL45ss NL80ss Ø +0,5 / -0,0 mm NL3ss NL24ss ± 0,2 mm NL27ss NL42ss ± 0,3 mm NL45 ss NL80ss +0,0 / -2,0 mm NL3ss NL24ss T ± 0,25 mm NL27ss NL42ss T +0,0 / -0,5 mm NL45ss NL80ss T ± 0,75 mm Katso verkkosvultamme mtat ja mallt 2D / 3D CAD: Ø Krstysmomenttsuostukset Ruostumattomasta teräksestä valmstetut Nord-Lock aluslevyt ja ruostumattomasta teräksestä valmstetut pultt, vodeltuna graftt pastalla (Molykote 1000). Pultn N L 3 s s M3 0,5 1,5 1,5 1,7 2,0 N L 4 s s M4 0,7 3,0 2,6 3,6 3,4 N L 5 s s M5 0,8 5,5 4,1 6,7 5,5 N L 6 s s M6 1,0 8,1 5,9 11,2 7,8 N L 8 s s M8 1, N L10 s s M10 1, N L12 s s M12 1, N L14 s s M14 2, N L16 s s M16 2, N L18 s s M18 2, N L 20 s s M20 2, N L 2 2 s s M22 2, N L 24 s s M24 3, N L 27 s s M27 3, N L 3 0 s s M30 3, NL36ss M36 4, Cu/C pasta = Kupar/graftt pasta (Molykote 1000) = suhde myötörajaan = kerteen ktkakerron µ b = aluslevyn ktkakerron 1 N = 0,225 lb 1 Nm = 0,738 ft-lb Krstysmomenttsuostukset mulle pulttluoklle saatavlla pakallselta Nord-Lock edustajalta. T A4-70, Cu/C pasta, A 4-8 0, Cu /C pasta, =65% = 0,12, µ b = 0,14 =65%, = 0,12, µ b = 0, SMO on hyvn suortuskykynen austenttnen ruostumaton teräs (EN mukanen), joka on mekaansest lujemp ja kestää paremmn korroosota kun usemmat muut austenttset teräkset. Teräs kestää hyvn eroosokorroosota ja plokorroosota, koska se ssältää paljon kroma, nkkelä, molybdeena ja typpeä. Nord-Lock 254 SMO aluslevyt on suunnteltu ertysest klordeja ssältävä prosesseja ja suolavesluoksa / -ympärstöä varten el olosuhtesn, jossa EN aluslevyjä e vo käyttää. Mttataulukko Pultn Metrnen UNC ø ø o Paksuus T Mn. pakkaus [pareja] Pano non kg / 100 para NL3ss-254 M3 #5 3,4 7,0 2, ,04 NL3,5ss-254 M3,5 #6 3,9 7,6 2, ,04 NL3,5spss-254 M3,5 #6 3,9 9,0 2, ,07 NL4ss-254 M4 #8 4,4 7,6 2, ,04 NL4spss-254 M4 #8 4,4 9,0 2, ,07 NL5ss-254 M5 #10 5,4 9,0 2, ,06 NL5spss-254 M5 #10 5,4 10,8 2, ,11 NL6ss-254 M6 6,5 10,8 2, ,09 NL6spss-254 M6 6,5 13,5 2, ,16 NL1/4"-254 1/4" 7,2 11,5 2, ,09 NL1/4"spss-254 1/4" 7,2 13,5 2, ,15 NL8ss-254 M8 5/16" 8,7 13,5 2, ,12 NL8spss-254 M8 5/16" 8,7 16,6 2, ,22 NL3/8"ss-254 3/8" 10,3 16,6 2, ,19 NL3/8"spss-254 3/8" 10,3 21,0 2, ,38 NL10ss-254 M10 10,7 16,6 2, ,18 NL10spss-254 M10 10,7 21,0 2, ,37 NL11ss-254 M11 7/16" 11,4 18,5 2, ,26 NL12ss-254 M12 13,0 19,5 2, ,23 NL12spss-254 M12 13,0 25,4 3, ,82 NL1/2"ss-254 1/2" 13,5 19,5 2, ,23 NL1/2"spss-254 1/2" 13,5 25,4 3, ,80 NL14ss-254 M14 9/16" 15,2 23,0 3, ,49 NL14spss-254 M14 9/16" 15,2 30,7 3, ,31 NL16ss-254 M16 5/8" 17,0 25,4 3, ,59 NL16spss-254 M16 5/8" 17,0 30,7 3, ,13 NL18ss-254 M18 19,5 29,0 3, ,80 NL18spss-254 M18 19,5 34,5 3, ,56 NL3/4"ss-254 3/4" 20,0 30,7 3, ,96 NL3/4"spss-254 3/4" 20,0 39,0 3, ,14 NL20ss-254 M20 21,4 30,7 3, ,82 NL20spss-254 M20 21,4 39,0 3, ,98 NL22ss-254 M22 7/8" 23,4 34,5 3, ,19 NL22spss-254 M22 7/8" 23,4 42,0 3,2 50 2,44 NL24ss-254 M24 25,3 39,0 3, ,65 NL24spss-254 M24 25,3 48,5 3,2 50 3,50 NL1"ss-254 1" 27,9 39,0 3, ,42 NL1"spss-254 1" 27,9 48,5 3,2 50 3,22 NL27ss-254 M27 28,4 42,0 5,8 50 3,10 NL27spss-254 M27 28,4 48,5 5,8 25 5,85 NL30ss-254 M30 1 1/8" 31,4 47,0 5,8 50 4,04 NL33ss-254 M33 1 1/4" 34,4 48,5 5,8 25 4,25 NL36ss-254 M36 1 3/8" 37,4 55,0 5,8 25 5,96 NL39ss-254 M39 1 1/2" 40,4 58,5 5,8 25 6,74 Nord-Lock 254 SMO aluslevyt ovat varastomalleja, joden saatavuus on kutenkn varmstettava. NL3 ss-254 N L 8 s s Ø ±0,1 mm NL10 ss-254 N L 3 9 s s Ø ±0,2 mm NL3ss254 NL24ss -254 ± 0,2 mm NL27ss-254 NL39ss-254 ± 0,3 mm NL3ss-254 NL39ss-254 T ± 0,25 mm Katso verkkosvultamme mtat ja mallt 2D / 3D CAD: Pultn Ø Krstysmomenttsuostukset Nord-254 SMO aluslevyt ja ruostumattomasta teräksestä valmstetut pultt, vodeltuna graftt pastalla (Molykote 1000). N L 3 s s M3 0,5 1,5 1,5 1,7 2,0 NL4 ss-254 M4 0,7 3,0 2,6 3,6 3,4 N L 5 s s M5 0,8 5,5 4,1 6,7 5,5 N L 6 s s M6 1,0 8,1 5,9 11,2 7,8 N L 8 s s M8 1, N L10 s s M10 1, N L12 s s M12 1, N L14 s s M14 2, N L16 s s M16 2, N L18 s s M18 2, N L 20 s s M20 2, N L 2 2 s s M22 2, NL24 ss-254 M24 3, N L 27 s s M27 3, N L 3 0 s s M30 3, NL36ss-254 M36 4, T A4-70, Cu/C pasta, A 4-8 0, Cu /C pasta, =65% = 0,12, µ b = 0,14 =65%, = 0,12, µ b = 0,14 Cu/C pasta = Kupar/graftt pasta (Molykote 1000) = suhde myötörajaan = kerteen ktkakerron µ b = aluslevyn ktkakerron 1 N = 0,225 lb 1 Nm = 0,738 ft-lb Krstysmomenttsuostukset mulle pulttluoklle saatavlla pakallselta Nord-Lock edustajalta

6 Nord-Lock ruuvluktuslaattojen ltosopas Kerrereät Nord-Lock aluslevyt luktsevat pultn turvallsest alla olevaan pntaan. Nord-Lock aluslevyt suuremmalla ulkoläpmtalla Nord-Lock aluslevyjä on saatavana suuremmalla ulkohalkasjalla, jollon käytetään lyhennettä sp. sp -aluslevyt on suunnteltu suurempa / säätö rekä ta maalattuja / arkoja pntoja ta pehmetä materaaleja varten. Käytä Nord-Lock sp aluslevyjä yhdessä lappapultten ta muttereden kanssa, jollon kuorma jakautuu tasasest. ssä Ø normaal = ssä Ø sp ulko Ø normaal < ulko Ø sp Lappamutter ja Nord-Lock sp aluslevyt suurentavat pntaa, jollon kuorma jakautuu tasasemmn. Upotukset Normaalsten Nord-Lock aluslevyjen ulkoläpmtta on suunnteltu DIN 974 mukasa poraupotuksa varten el aluslevyt sopvat standardruuven kannan alle. Jos käytät sp -aluslevyjä, kuorma jakautuu suuremmalle pnnalle, mkä suojaa arkoja pntoja. Ota yhteyttä Nord-Lock:n löytääkses parhaan ratkasun. Läpreät Läpreät vaatvat kaks para Nord-Lock aluslevyjä, kuten mtä tahansa luktuslevyjä yhden parn luktsemaan pultn ja tosen parn muttera varten. Kerrä molempa knnkketä luktakses kummankn aluslevyparn klat ennen krstystä, jollon vältät panumsta. Pdä mutter lukttuna krstäessäs pultta. Nord-Lock sp aluslevyt pehmeälle metalllle. Nord-Lock sp aluslevyt maalatulle pnnalle. Nord-Lock sp aluslevyt kutupnnalle. Pnnapultt Nord-Lock aluslevyt luktsevat turvallsest muttern JA pnnapultn etkä tarvtse lmaa. Tasanen ktka Nord-Lock laattojen kanssa On tärkeää pystyä valvomaan ktkaolosuhteta, jollon saadaan haluttu esjänntys ltosta krstämällä. Suurrekäset / säätörekä sovellukset ta pehmeät perusaneet Jotta kuorma jakautus optmaalsest, käytä suurrekässsä / lsäätörekä sovelluksssa ta pehmesn perusanesn lappamuttera / -pultta yhdessä Nord-Lock sp aluslevyjen kanssa, joden ulkoläpmtta on suuremp. Avaamnen Kuorma Krstys Tavallnen mutter M8 teräspnnassa lman aluslevyä Kun knnkkeen alla e käytetä aluslevyä, ktka rppuu perusaneesta. Samalla krstysmomentlla saadaan erlanen esjänntys rppuen perusaneesta. Suuret / säätö reät Pehmeät perusaneet Tavallnen mutter M8 alumnssa lman aluslevyä Nord-Lock aluslevyjä e suostella Kosketuspnnolle, jota e ole lukttu pakalleen (ks vasemmanpuolnen kuva) Kosketuspnnolle, jotka ovat kovempa kun aluslevyt Hyvn pehmelle pnnolle, kuten puu, muov Sovelluksn, jotka panuvat hyvn paljon E-esjännttesn ltoksn Avaamnen Krstys Vääntömomentt Tavallnen mutter M8 teräspnnassa Nord-lock aluslevyllä Käytettäessä Nord-Lock aluslevyjä ylemmän aluslevyn ja ruuvn kannan / muttern välllä tapahtuu ana lukumsta. Annetulla krstysmomentlla saadaan sama esjänntys rppumatta perusaneesta. Nord-Lock antaa Krstysmomenttsuostukset sovellustas varten, ota yhteyttä lähmpään edustajaan. Mkäl sovellukses täyttää yhden ta useamman yllä mantusta suunnttelu rajottesta, ota yhteyttä Nord-Lock edustajaan, jotta vomme auttaa Snua löytämään vahtoehtosen ratkasun. Tavallnen mutter M8 alumnssa Nord-Lock aluslevyllä Vääntömomentt 12 13

7 Kumppans ruuvltosten alalla Nord-Lock Group tarjoaa jatkuvaa tukea alkaen suunnttelusta, testauksesta ja tarkastuksesta ana asennukseen ja huoltoon. Kehtämme jatkuvast tuottetamme ja etsmme uusa ratkasuja käyttäen alan hupputeknologaa. Tedämme myös, että hyvä tuote e ole koskaan tarpeeks hyvä. Nord-Lock jakaa kokemuksaan, tetojaan ja luovuuttaan, jotta asakkaat saavuttasvat parhaat mahdollset tulokset. Ota Nord-Lock kumppankses ruuvltosten alalla. Asakaskohtaset ratkasut Vuosen saatossa Nord-Lock Group on kehttänyt yhtestyökumppanensa kanssa mtä erlasmpa ratkasuja. Jos Snusta tuntuu, että estteemme tuotteet evät vastaa tarpetas, ota yhteyttä ja anna medän auttaa löytämään juur Snulle sopva ratkasu. Performance Servces Nord-Lock Performance Servces on avanasakkallemme tarjottava yhtestyöprojekt. Tarkotuksena on lsätä kannattavuutta esttämällä täydellnen ja ykstyskohtanen katsaus ruuvltosten ja luktusjärjestelmen suunnttelusta. Kukn projekt suunntellaan vastaamaan asakkaan oma tarpeta ja haasteta, ja käytössä ovat sekä jo olemassa olevat sovellukset että uusen sovellusten suunnttelu. Maalmanlaajunen palveluverkkomme tarjoaa Snulle lsäks apua hankntohn, suunntteluun / tuotantoon ja jälkmarkknontn. Mukana markkna-alueellas Nord-Lock konsernlla on tytäryhtötä ja oma laboratorota kolmella mantereella sekä maalmanlaajunen valtuutettujen jälleenmyyjen verkko. Monlle alolle mellä on ertyskoulutettu osaaja joka on koulutettu ymmärtämään juur Snun teollsuudenalas tarpeet ja haasteet. Haluamme olla lähellä asakkatamme, puhua samaa keltä kanssas ja auttaa Snua löytämään turvallset ja tehokkaat ratkasut ruuvltoksn. Täydellnen luettelo Nord-Lock edustajsta löytyy svulta Nord-Lock palveluverkko Nord-Lock Groupn tuotevalkoma ssältää laajan valkoman erlasa sovellutuksa ja teemme jatkuvast työtä kehttääksemme uusa nnovatvsa ratkasuja. Ota yhteyttä, nn kerromme lsää tuotevalkomastamme. Hanknta Elnkaaren kannattavuus ja kustannusten perustelut Votto Suunnttelu/Tuotanto Sovellusnsnöört, teknset keskukset & Projekt suunnttelu Jälkmarkknat Koulutus pakanpäällä ja etäkoulutuksena Luotettavuus Ratonalsont Tuottavuus Ruuvltosten optmonnlla saavutettu kustannussäästö. Ltoksen lttyvät laskelmat ja testaus Käytännön testaus ja vahvstus. Räätälödyt ratkasut Tedon lsäämnen käyttäjlle ja suunnttelulle. Asennustuk 14 15

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa Infektotauten ehkäsyn talousteoraa - nfluenssarokotteen ottamseen vakuttavat tekjät Suomessa Kansantaloustede Mastern tutknnon tutkelma Mkko Tuovnen 2009 Kansantalousteteen latos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043A: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II TUOTTOHAKUINEN Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat Todeäkösyyslasketa: Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 9. Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 0. Kertymäfukto. Jakaume tuusluvut. Moulotteset satuasmuuttujat

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA

KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA SYKE Vestntä 2014 ILMEOHJE ILMEOHJE HINKU HINKU-TUNNUS pestunnus tunnus www-osotteella auk-krjotettu-tunnus mnmleveydet suoja-alue KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA mnmleveys 20

Lisätiedot