Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot"

Transkriptio

1 DEWALT DW03201

2 Ssällysluettelo Latteen asennus Johdanto Yleskuva Perusmttausnäyttö Valntanäyttö Psteen etsn (Näkymänäyttö) Parstojen asettamnen Tomnnot Kytkemnen PÄÄLLE/POIS Tyhjennä Vestkoodt Monkäyttönen päätykappale Jatkuva / Mnm-maksm -mttaus Laske yhteen / Vähennä Psteen etsn (Näkymänäyttö) Asetukset Yleskuva Kaltevuuden yksköt Etäsyyden yksköt Pppaus PÄÄLLE/POIS Dgtaalnen tasan PÄÄLLE/POIS Estä/aktvo näppänlukko Kytke päälle näppänlukolla Posta käytöstä/aktvo Bluetooth Smart Kaltevuusanturn kalbront (Kallstuksen kalbront) Henklökohtastetut suoskt Valastus Pokkeama Nollaus Tomnnot Yleskuva Ajastn Laskn Mttatason/kolmjalan säätämnen Must Yksttäsen etäsyyden mttaus Älykäs vaakatla Inklnaaton jäljttämnen Pnta-ala Tlavuus Kolmon ala Ptkän alueen tla Korkeusprofln mttaus Kaltevat kohteet Korkeuden jäljttämnen Puolsuunnkas Paalutus Pythagoras (2-pstenen) Pythagoras (3-pstenen) Teknset tedot Vestkoodt Huolto Takuu Turvallsuusohjeet Vastuualueet Sallttu käyttö Kelletty käyttö Käyttöön lttyvät vaarat Käytön rajotukset Hävttämnen Sähkömagneettnen yhteensopvuus (EMC) Tuotteen käyttö Bluetooth :n kanssa Laserluoktus Merknnät Dewalt DW

3 Latteen asennus Johdanto Turvallsuusohjeet ja käyttöohje tulee lukea läp huolellsest ennen tuotteen käyttämstä ensmmästä kertaa. Tuotteen vastuuhenklön on varmstettava, että kakk käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat ntä. Käytetyllä symbolella on seuraavat merktykset: VAROITUS Merktsee mahdollsta vaaratlannetta ta käyttötarkotuksen vastasta käyttöä, joka vo johtaa kuolemaan ta vakavaan loukkaantumseen, elle stä vältetä. HUOMIO Merktsee mahdollsta vaaratlannetta ta käyttötarkotuksen vastasta käyttöä, joka vo johtaa levn henklövahnkohn ja/ta huomattavn vahnkohn esnelle, omasuudelle ta ympärstölle. Tärketä kappaleta, jota on noudatettava käytännössä, koska ne mahdollstavat kojeen teknsest okean ja tehokkaan käytön. Yleskuva Näyttö Päälle / Mttaa Psteen etsn (Näkymänäyttö) Navgont Tyhjennä / Pos Yllä olevn symbolehn lttyvät valntanäppämet Tomntonäyttö Paluu / Samanarvonen Laske yhteen / Vähennä Dewalt DW

4 Latteen asennus Perusmttausnäyttö Valntanäyttö Tlapalkk Svun lmasn FUNC Tomnto / Asetukset Päärv Aktvnen tomnto Suoskt Asetukset Ohjetomnto Dewalt DW

5 Latteen asennus Psteen etsn (Näkymänäyttö) Parstojen asettamnen Zoomausaste Valastuksen säätö vasemmalle ja okealle osottavlla navgontnäppämllä 1x Husrstkko Luotettavan käytön varmstamseks älä käytä snkk-hl-parstoja. Suosttelemme korkealaatusten akkujen käyttämstä. Lataa akkuja, kun kun akkusymbol vlkkuu. Aktvnen tomnto Zoomaus (1x, 2x, 4x) ylös ja alas osottavlla navgontnäppämllä Suoskt Dewalt DW

6 Tomnnot Kytkemnen PÄÄLLE/POIS Tyhjennä Vestkoodt PÄÄLLE POIS 2 s Late menee POIS päältä. Jos mtään näppäntä e paneta 180 sekuntn, late kytkeytyy automaattsest pos päältä. 1x Kumoa vmenen tomnto. 2x Postu varsnasesta tomnnosta, srry oletuskäyttötlaan. Jos tetokuvake lmestyy numeron kanssa, noudata osossa "Vestkoodt" oleva ohjeta. Esmerkk: Monkäyttönen päätykappale Päätykappaleen asento havataan automaattsest ja nollapste säädetään sen mukasest. Jatkuva / Mnm-maksm -mttaus 1 2 mn. maks. Mtattu mnm- ja maksmetäsyys näytetään (mn, maks.). Vmeseks mtattu arvo näytetään päärvllä. 3 2 s Käytetään huoneen lävstäjen (maksmarvot) ta vaakasuoran etäsyyden (mnmarvot) mttaamseen m Pysäyttää jatkuvan / Mnm-maksm -mttauksen. Dewalt DW

7 Tomnnot Laske yhteen / Vähennä m 2 Seuraava mttaus lasketaan yhteen edellseen. 2x Seuraava mttaus vähennetään edellsestä m m m Tämä prosess vodaan tostaa tarpeen mukaan. Samaa prosessa vodaan käyttää alojen ta tlavuuksen yhteenlaskemseen ta vähentämseen. Psteen etsn (Näkymänäyttö) 1x 4x 4x 1x 1 2 2x 2x 3 4 1x 1x Postu psteen etsjästä (näkymänäyttö). Tämä on ernomanen apu ulkotlossa mttaukseen. Integrotu psteen etsjä (näkymänäyttö) näyttää kohteen näytössä. Late mttaa rstosottmen keskellä sllonkn, kun laserpste e näy. Parallaksvrhetä tapahtuu, kun psteen etsjän kameraa käytetään lähellä olevn kohtesn sllä vakutuksella, että laser näyttää srtyneen husrstkossa. Luota tässä tapauksessa todellseen laserpsteeseen. Dewalt DW

8 Asetukset Yleskuva 1 2 Kaltevuuden yksköt Etäsyyden yksköt Pppaus Dgtaalnen tasan Näppämstön luktus Bluetooth Kaltevuuden kalbront Suoskt Valastus Pokkeama Nollaus Tedot Kaltevuuden yksköt Vahtamnen seuraaven 4 yksköden välllä: ± ± % 0.0 mm/m 0.00 n/ft Vahvsta asetus. Postu asetukssta. Dewalt DW

9 Asetukset Etäsyyden yksköt 1 2 Vahtamnen seuraaven 3 yksköden välllä: m m m 0.0 mm 0.00 ft 0.00 n 0 1/32 n 0'00" 1/32 Vahvsta asetus. Postu asetukssta. Pppaus PÄÄLLE/POIS Kytke PÄÄLLE tostamalla tomenpde. Postu asetukssta. PÄÄLLE POIS Dgtaalnen tasan PÄÄLLE/POIS Dgtaalnen tasan näytetään tlarvllä. Kytke PÄÄLLE tostamalla tomenpde. Postu asetukssta. PÄÄLLE POIS Dewalt DW

10 Asetukset Estä/aktvo näppänlukko Kytke päälle näppänlukolla 1 2 Posta käytöstä tostamalla tomenpde Postu asetukssta. 2 sekunnn ssällä POIS PÄÄLLE Posta käytöstä/aktvo Bluetooth Smart Oletustla: Bluetooth on kytketty päälle. Tlarvllä oleva Bluetoothkuvake näytetään, jos late on yhdstetty Bluetoothn kanssa. Kytke PÄÄLLE tostamalla tomenpde. Postu asetukssta. PÄÄLLE POIS Kytke Bluetooth Smart päälle kohdassa Asetukset. Yhdstä late älypuhelmees, taulutetokoneesees, kannettavaan tetokoneesees, Senhetknen mttaus srretään automaattsest, jos Bluetooth-yhteys on luotu. Srtäessäs tulosta päälnjasta pana =. Bluetooth kytkeytyy pos päältä het, kun laseretäsyysmttar kytketään pos päältä. Tehokas ja nnovatvnen Bluetooth Smart -moduul (uudella Bluetooth-standardlla V4.0) tom yhdessä kakken Bluetooth Smart Ready -latteden kanssa. Kakk muut Bluetooth-latteet evät tue energaa säästävää Bluetooth Smart -moduula, joka on ntegrotu latteeseen. Emme hyväksy mnkäänlasta lmasen ohjelmston käytöstä syntyvää edesvastuuta, emmekä ole velvollsa tarjoamaan korjauksa ta kehttämään pävtyksä. Androd- ta Mac OS löytyy ertysstä nternetmyymälöstä. Dewalt DW

11 Asetukset Kaltevuusanturn kalbront (Kallstuksen kalbront) Aseta late ehdottoman tasaselle pnnalle Käännä latetta vaakatasossa 180 ja aseta se uudestaan ehdottoman tasaselle pnnalle Aseta late ehdottoman tasaselle pnnalle sekunnn kuluttua late menee takasn perustlaan. Käännä latetta vaakatasossa 180 ja aseta se uudestaan ehdottoman tasaselle pnnalle. Dewalt DW

12 Asetukset Henklökohtastetut suoskt 1 Favorte 2 3 Valtse suoskktomnto. 4 Pana vasenta ta okeaa valntanäppäntä. Tomnto asetetaan suoskks vastaavan valntanäppämen yläpuolelle. 5 Postu asetukssta. Valtse suoskktomntos nopeaa pääsyä varten. Pkanäppän: Pana jotakn valntanäppäntä 2 s ajan mttaustlassa. Valastus 1 2 1/6 3 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Valtse krkkaus. 4 Vahvsta asetus. 5 Postu asetukssta. Jotta säästät vrtaa, alenna krkkautta, jos stä e tarvta. Dewalt DW

13 Asetukset Pokkeama Valtse luku m Säädä lukua m Hyväksy arvo. 6 Postu asetukssta. Pokkeama lsää automaattsest määrtetyn arvon kakkn mttauksn ta vähentää sen automaattsest kaksta mttaukssta. Tämä tomnto mahdollstaa toleranssen huomoon ottamsen. Pokkeamakuvake näytetään. Nollaus Tonen vahvstus valntanäppämllä: Keltäydy: Vahvsta: 4 Nollaus palauttaa latteen tehdasasetuksn. Kakk mukautetut asetukset ja mustt menetetään. Postu asetukssta. Dewalt DW

14 Tomnnot Yleskuva Ajastn Laskn Mttatason asettamnen Must Yksttäsen etäsyyden mttaus Älykäs vaakatla Inklnaaton jäljttämnen Pnta-ala Tlavuus Kolmon ala Ptkän tomntasäteen tla Korkeusprofln mttaus Kalteven esneden päällä mttaus Korkeuden jäljttämnen Puolsuunnkas Paalutus Pythagoras 1 Pythagoras 2 Ajastn Itsevapautus käynnstyy, jos PÄÄLLE/Mttaa -näppäntä panetaan. 30 sec 5 sec 2 sec Off Valtse vapautusaka. Vahvsta asetus. Laskn C/CE = Valtse näppän näytöstä. Vahvsta jokanen näppän. Käytä postamseen ja tuloksen antamseen valntapankketa. Dewalt DW Päärvllä oleva mttaustulos srretään laskmeen, ja stä vodaan käyttää lsälaskelmn. Ft/n-murtoluvut muunnetaan ft/n-desmaaleks.

15 Tomnnot Mttatason/kolmjalan säätämnen Etäsyys mtataan latteen takaosasta (vakoasetus). Etäsyys mtataan latteen etuosasta (luktussymbol = jatkuvast). Etäsyys mtataan kolmjalan kerteestä jatkuvast. 4 Jos late kytketään pos päältä, mttataso palaa vakoasetukseen (latteen takaosa). Vahvsta asetus. Must m m m m Vahda mttausten välllä. Mustn tyhjennys. Haltuunottoarvo tuleva tomenptetä varten. 4 Käytä ylös/alas-navgontpankketa, jollon saat tarkempa tuloksa tetystä mttauksesta. Pkanäppän Dewalt DW

16 Tomnnot Yksttäsen etäsyyden mttaus Suuntaa aktvnen laser kohteeseen m Kohdepnnat: Mttausvrhetä vo lmetä mtattaessa värttömn nestesn, lasn, vaahtomuovn ta puolläpäsevn pntohn ta suunnattaessa runsaskltosn pntohn. Tumma pntoja vasten mtattaessa mttausaka ptenee. Älykäs vaakatla Suuntaa laser kohteeseen m m m x y z (360 saakka ja pokttanen kallstus ±10 ) x z y Inklnaaton jäljttämnen Inklnaato näytetään jatkuvast. Late pppaa lukemssa 0 ja 90. Ihanteellnen vaakasuorn ta pystysuorn säätöhn. Dewalt DW

17 Tomnnot Pnta-ala Suuntaa laser ensmmäseen kohdepsteeseen. Suuntaa laser toseen kohdepsteeseen m Ensmmänen etäsyys 6 Tonen etäsyys 3.9I0 m m m 2 Ympärysmtta Pnta-ala Tulos näytetään päälnjalla ja mtattu arvo yläpuolella. Osttasmttaukset- / maalartomnto: Pana + ta - ennen ensmmäsen mttauksen alottamsta. Mttaa ja laske yhteen ta vähennä etäsyyksä. Lopeta panamalla =. Mttaa 2. ptuus. Dewalt DW

18 Tomnnot Tlavuus Suuntaa laser ensmmäseen kohdepsteeseen. Suuntaa laser toseen kohdepsteeseen. Suuntaa laser kolmanteen kohdepsteeseen m m m m 3 Ensmmänen etäsyys Tonen etäsyys Kolmas etäsyys Tlavuus 9 Käytä ylös/alas-navgontnäppämä lsätulosten näyttämseks m m m Katon/lattan pnta-ala Senen pnta-ala Ympärysmtta Dewalt DW

19 Tomnnot Kolmon ala Suuntaa laser ensmmäseen kohdepsteeseen. Suuntaa laser toseen kohdepsteeseen. Suuntaa laser kolmanteen kohdepsteeseen m m m m 2 Ensmmänen etäsyys Tonen etäsyys Kolmas etäsyys Kolmon ala 9 Käytä ylös/alas-navgontnäppämä lsätulosten näyttämseks. Kytke pospsteen etsn, jos aktvotu m Ensmmäsen ja tosen mttauksen välnen kulma Ympärysmtta Ptkän alueen tla 1 2 Ptkän alueen tla mahdollstaa vakeden kohteden mttaamsen epäsuotusssa olosuhtessa, kuten esm. krkkaassa ympärstön valastuksessa ta kohteen hejastuvuuden ollessa hekko. Mttausakaa lsätään. Tlarvllä oleva kuvake näyttää, onko tomnto aktvnen. Dewalt DW

20 Tomnnot Korkeusprofln mttaus d 4 h 5 REF Suuntaa mttatason psteeseen (REF). Suuntaa lsäpstesn 1-x. REF m m d h Vaakasuora etäsyys latteeseen Korkeusero mttatason psteeseen (REF). 7 2x Postu tomnnosta. Ihanteellnen korkeuserojen mttaamseen mttatason psteeseen. Vodaan myös mtata profleja ja maapohjan osa. Mttatason psteeseen mttauksen jälkeen, vaakaetäsyys ja korkeus näytetään kullekn seuraavalle psteelle. Dewalt DW

21 Tomnnot Kaltevat kohteet Suuntaa laser yläkohdepsteeseen. Suuntaa laser alakohdepsteeseen m m m P2-kulma P2-etäsyys Kummankn psteen välnen pystykorkeus Kummankn psteen välnen etäsyys 7 Käytä ylös/alas-navgontnäppämä lsätulosten näyttämseks. Kytke pospsteen etsn, jos aktvotu m Kummankn psteen vällle ssällytetty kulma Kummankn psteen välnen vaakasuora etäsyys Epäsuoran etäsyyden mttaus 2 psteen välllä lsätulosten kanssa. Ihanteellnen sellasn sovelluksn kun ulkokaton ptuus ja kaltevuus, katolla olevan savuppun korkeus, On tärkeää, että koje sjotetaan samaan pystytasoon kun 2 mtattua pstettäkn. Taso määrtetään 2 psteen välsestä lnjasta. Dewalt DW

22 Tomnnot Korkeuden jäljttämnen Px Px P0 P0 Suuntaa laser alapsteeseen. Suuntaa laser ylempn pstesn ja kulman/ korkeuden jäljtys käynnstyy automaattsest m m P0 y = Kulman jäljtys, jos latetta käännetään kolmjalalla = Korkeuden jäljtys, jos latetta käännetään kolmjalalla z Px x y 7 Lopettaa korkeuden jäljtyksen m m P0 8 Käytä ylös/alas-navgontnäppämä lsätulosten näyttämseks. Kytke pospsteen etsn, jos aktvotu m z Rakennusten ta puden korkeudet lman sopva hejastuskohta vodaan määrttää. Alapsteessä mtataan etäsyys ja kallstus - mhn tarvtaan hejastava laserkohde. Yläpsteeseen vodaan suunnata psteen etsjällä / rstosottmella, ekä se vaad hejastavaa laserkohdetta, sllä van kaltevuus mtataan. Dewalt DW

23 Tomnnot Puolsuunnkas Suuntaa laser yläpsteeseen. Suuntaa laser 2. psteeseen m m m h y x h x y 7 Käytä ylös/alas-navgontnäppämä lsätulosten näyttämseks. Kytke pospsteen etsn, jos aktvotu m Puolsuunnkkaan pnta-ala Dewalt DW

24 Tomnnot Paalutus Kaks er etäsyyttä (a ja b) vodaan syöttää rajaamaan määrtetyt mtatut ptuudet. a = b 3 b 2 b 1 a 2 1 a Valtse luku m Säädä lukua m Aseta Hyväksy arvo "a". arvo "b" m 7 Hyväksy arvo "b" ja käynnstä mttaamnen. 8 Srrä latetta htaast merkntälnjaa ptkn. Etäsyys seuraavaan merkntäpsteeseen näytetään. 0,240 m puuttuu seuraavasta 0,625 m:n etäsyydestä. Seuraava merkntäetäsyys m m Merkntäpstettä lähestyttäessä alle 0,1 m:n etäsyydeltä koje alkaa ppata. Tomnto vodaan pysäyttää panamalla TYHJENNYS/POIS-panketta. Dewalt DW

25 Tomnnot Pythagoras (2-pstenen) Suuntaa laser ensmmäseen kohteeseen. Suuntaa laser toseen kohteeseen m m m Tulos näytetään päärvllä. Mttausnäppämen panamnen 2 sekunnn ajan tomnnossa aktvo automaattsest Mnm- ta Maksmmttauksen. Suosttelemme Pythagoras-tomnnon käyttämstä van epäsuoraan vaakasuoraan mttaukseen. Korkeuden mttauksessa (pystysuora) on tarkempaa käyttää tomntoa, jossa on kaltevuuden mttaus. Dewalt DW

26 Tomnnot Pythagoras (3-pstenen) Suuntaa laser ensmmäseen kohteeseen. Suuntaa laser toseen kohteeseen. Suuntaa laser kolmanteen kohteeseen m m m m Tulos näytetään päärvllä. Mttausnäppämen panamnen 2 sekunnn ajan tomnnossa aktvo automaattsest Mnm- ta Maksmmttauksen. Suosttelemme Pythagoras-tomnnon käyttämstä van epäsuoraan vaakasuoraan mttaukseen. Korkeuden mttauksessa (pystysuora) on tarkempaa käyttää tomntoa, jossa on kaltevuuden mttaus. Dewalt DW

27 Teknset tedot Etäsyyden mttaus Tarkkuus suotusssa olosuhtessa ± 1,0 mm / ~1/16" *** * Tarkkuus epäsuotusssa ± 2,0 mm / 0,08 n *** olosuhtessa ** Tarkkuus suotusssa olosuhtessa 200 m / 660 ft * Alue epäsuotusassa 80 m / 260 ft **** olosuhteessa ** Penn näytettävä ykskkö 0,1 mm / 1/32 n Power Range Technology Ø laserpste etäsyyksllä 6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Kaltevuuden mttaus Mttauksen toleranss lasersäteeseen**** ± 0.2 Mttauksen toleranss ± 0.2 koteloon**** Tomntasäde 360 Ylestä Laserluokka 2 Lasertyypp 635 nm, < 1 mw Suojausluokka IP54 Autom. lasern päältä pos 90 s jälkeen kytkemnen Autom. vrrankatkasu 180 s jälkeen Bluetooth Smart Bluetooth v4.0 Bluethooth :n tomntasäde 10 m Parstojen kestävyys (2 x AA) enntään 5000 mttausta Mtat (K x S x L) 149 x 61 x 31 mm 5.9 x 2.4 x 1.2 n Pano (parstojen kanssa) 209 g Lämpötla-alue: -Sälytys -Käyttö C F C F * suotusat olosuhteet ovat: valkonen ja hajahejastava kohde (valkonen maalattu senä), hekko taustavalastus ja kohtuullset lämpötlat. ** epäsuotusat olosuhteet ovat: hekomman ta vomakkaamman hejastavuuden kohteet ta vomakas taustavalastus ta lämpötlat, jotka ovat määrtetyn lämpötla-alueen ylä- ta alapäässä. *** Toleransst pätevät välllä 0,05 m - 10 m luotettavuustasolla 95 %. Suotusssa olosuhtessa toleranss vo heketä 10 m - 30 m etäsyyksllä 0,05 mm/m, 30 m m etäsyyksllä 0,10 mm/m ja yl 100 m etäsyyksllä 0,20 mm/m. Epäsuotusssa olosuhtessa toleranss vo heketä 10 m - 30 m etäsyyksllä 0,10 mm/m, 30 m m etäsyyksllä 0,20 mm/m ja yl 100 m etäsyyksllä 0,30 mm/m. **** käyttäjän kalbronnn jälkeen. Lsäkulma +/- 0,01 astetta kohden pokkeaman yhteydessä +/-45 saakka kussakn kvadrantssa. Pätee huoneen lämpötlassa. Koko käyttölämpötla-alueen osalta maksmpokkeama lsääntyy +/-0.1. Tarkkoja epäsuora tuloksa varten kolmjalan käyttö on suosteltavaa. Tarkkoja kallstusmttauksa varten pokttasta kallstusta tulee välttää. Tomnnot Etäsyyden mttaus Mn./maks. -mttaus Jatkuva mttaus Paalutus Yhteenlasku / vähennyslasku Pnta-ala Kolmon ala Tlavuus Puolsuunnkas Maalartomnto (ala osttasmttauksella) Pythagoras Älykäs vaakatla / Epäsuora korkeus Korkeusprofln mttaus Inklnaaton jäljttämnen Kaltevat kohteet Korkeuden jäljttämnen Must Pppaus Valastu värnäyttö Monkäyttönen päätykappale Psteen etsn (Näkymänäyttö) Dgtaalnen tasan Bluetooth Smart Henklökohtastetut suoskt Ajastn Ptkän tomntasäteen tla Laskn 2-pstenen, 3-pstenen 30 arvoa 4xZoom Dewalt DW

28 Vestkoodt Jos vest Vrhe e katoa latteen tostuvan päälle kytkemsen jälkeen, ota yhteyttä myyjään. Jos vest Tedot lmestyy numeron kanssa, pana Tyhjennä-panketta ja noudata seuraava ohjeta: Nro Syy Korjaus 156 Pokttanen kallstus suuremp kun 10 Pdä kojetta lman pokttasta kallstusta. 162 Kalbrontvrhe Varmsta, että late on asetettu ehdottoman vaakasuoralle ja tasaselle pnnalle. Tosta kalbrontmenettely. Jos vrhe velä tapahtuu, ota yhteys jälleenmyyjään. 204 Laskentavrhe Suorta mttaus uudelleen. 240 Tedonsrron vrhe Tosta tomenpde. 252 Lämpötla lan korkea Jäähdytä late. 253 Lämpötla lan matala Lämmtä late. 255 Vastaanotettu sgnaal lan hekko, mttausaka lan ptkä 256 Vastaanotettu sgnaal lan krkas Vahda kohdepntaa (esm. valkonen paper). Vahda kohdepntaa (esm. valkonen paper). 257 Lkaa taustavaloa Varjosta kohdealue. 258 Mttaus mttausalueen Korjaa alue. ulkopuolella. 260 Lasersäteessä härö Tosta mttaus. Huolto Puhdsta late kostealla, pehmeällä kankaalla. Älä koskaan upota latetta veteen. Älä koskaan käytä syövyttävä puhdstusaneta ta luottma. Takuu Eurooppa: 30 pävän e rskä tyytyväsyystakuu Yhden vuoden lmanen huolto Yhden vuoden täys takuu Ykstyskohtaset tedot on saatavssa nternetssä osotteessa Pohjos-Amerkka: Kolmen vuoden rajotettu takuu Yhden vuoden lmanen huolto 90 pävän rahat takasn -takuu Ykstyskohtaset tedot on saatavssa nternetssä osotteessa Turvallsuusohjeet Henklön, joka vastaa kojeesta, tulee varmstaa, että kakk käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat ntä. Vastuualueet Alkuperäsen latteston valmstajan vastuut: Eurooppa: DEWALT D Idsten, Germany Pohjos-Amerkka: DEWALT Industral Tool Co. Baltmore, MD21286, USA Sota huoltoon DEWALT. Edellä manttu yhtö on vastuussa tuotteen tomttamsesta, Käyttöohje mukaanluken, täysn turvallsessa kunnossa. Edellä manttu yhtö e ole vastuussa kolmansen osapuolten tarvkkesta. Latteen vastuuhenklön velvollsuudet: Ymmärtää latteen turva- ja käyttöohjeet. Tuntea vomassa olevat pakallset onnettomuuksen ennaltaehkäsyä koskevat määräykset. Dewalt DW

29 Turvallsuusohjeet Estää ana valtuuttamattomen henklöden pääsy käsks tuotteeseen. Sallttu käyttö Etäsyyksen mttaus Kaltevuuden mttaus Tedonsrto Bluetooth :n avulla Kelletty käyttö Latteen käyttö tuntematta käyttöohjeta Käyttö mussa kun salltussa tomntaolosuhtessa Turvajärjestelmen postamnen sekä ohjeja varotustarrojen rrottamnen Kojeen avaamnen työkaluja käyttäen (ruuvmesselt jne.) Muutosten teko latteeseen Muden valmstajen tarvkkeden käyttämnen lman suostumusta Muden hmsten tahallnen häkäsy, myös hämärässä Rttämätön mttauspakan suojaus (esm. suortettaessa mttauksa kadulla, rakennustyömalla jne.) Huolmaton ja vastuuton käyttö rakennustelnellä, tkkalla, käyven koneden lähellä, suojaamattomen koneden ja nden osen lähellä Tähtäämnen suoraan aurnkoon Käyttöön lttyvät vaarat VAROITUS Tarkkale mttaustulosten okeellsuutta, jos late on vottunut, se on pudonnut, stä on käytetty väärn ta stä on muuteltu. Suorta aka ajon koemttauksa. Varsnkn sen jälkeen kun latetta on käytetty pokkeavast, sekä ennen tärketä mttauksa että nden jälkeen. HUOMIO Älä yrtä korjata stä tse. Ota vahnkojen sattuessa yhteyttä pakallseen myyjään. VAROITUS Muutokset ta muunnelmat, jota e nmenomasest ole hyväksytty, vovat mtätödä käyttäjän valtuuden latteston käyttämseen. Käytön rajotukset Katso lsätetoja luvusta "Teknset tedot". Late on suunnteltu käytettäväks aluella, jolla on pysyvää hmsasutusta. Älä käytä tuotetta räjähdysvaara-aluella ta muuton vaarallsssa ympärstössä. Hävttämnen HUOMAUTUS Tyhjä parstoja e saa hävttää talousjätteen mukana. Huolehd ympärstöstä ja ve ne kansallsten ja pakallsten säännösten mukasest järjestettyhn keräyspstesn. Tuotetta e saa hävttää kottalousjätteen mukana. Hävtä late asanmukasest maassas vomassa oleven säädösten mukasest. Noudata kansallsa ja maakohtasa määräyksä. Tuotekohtanen kästtely ja jättedenhallnta vodaan ladata kotsvultamme. Sähkömagneettnen yhteensopvuus (EMC) VAROITUS Tämä late on oleellsten standarden ja määräysten tukmpen vaatmusten mukanen. Härön aheuttamsen mahdollsuutta mulle lattelle e kutenkaan voda sulkea täysn pos. Dewalt DW

30 Turvallsuusohjeet Tuotteen käyttö Bluetooth :n kanssa VAROITUS Sähkömagneettnen sätely vo aheuttaa härötä mussa lattestossa, asennuksssa (esm. lääketeteellsssä asennuksssa, kuten tahdstmssa ta kuulokojessa) sekä lmaaluksssa. Se vo myös vakuttaa hmsn ja elämn. Turvallsuustomenpteet: Vakka tämä tuote täyttää tukmmat standardt ja säädökset, hmsn ja elämn kohdstuven hattavakutusten mahdollsuutta e voda sulkea täysn pos. Älä käytä bensnasemen ta kemallsten latosten lähellä, aluella, jolla on potentaalsest räjähdysherkkä kaasutla ta aluella, jolla tapahtuu räjäyttämstä. Älä käytä tuotetta lääketeteellsten latteden lähesyydessä. Älä käytä tuotetta lentokonessa. Älä käytä tuotetta kehos lähettyvllä ptempä akoja. Laserluoktus Late tuottaa näkyvä lasersätetä, jotka sätelevät kojeesta: Late on Luokan 2 lasertuote seuraaven määrtysten perusteella: IEC : 2014 Lasertuotteden sätelyturvallsuus Laserluokan 2 tuotteet: Älä katso suoraan lasersäteeseen äläkä suuntaa stä tarpeettomast koht muta hmsä. Luontanen slmänräpäytysrefleks suojaa slmä normaalst. VAROITUS Suora katsomnen säteeseen optslla apuvälnellä (esm. kkart, kaukoputket) vo olla vaarallsta. HUOMIO Lasersäteeseen katsomnen vo olla vaarallsta slmlle. Sätelyn maksmhuppulähtöteho: Aallonptuus: Pulssn kesto: Pulssn tostotaajuus: Säteen dvergenss: Muutokset (prustuksn, kuvauksn ja teknsn tetohn) mahdollsa lman ennakkolmotusta. Merknnät Muutokset (prustuksn, kuvauksn ja teknsn tetohn) mahdollsa lman ennakkolmotusta. 0,95 mw 635 nm >400ps 320 MHz 0,16 mrad x 0,6 mrad Dewalt DW

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Ssällysluettelo Latteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Ssällysluettelo Latteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1 Sisällysluettelo Kojeen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Näyttö - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stanley TLM99 1

Sisällysluettelo. Stanley TLM99 1 Sisällysluettelo FI käyttö asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Laser Distancer LD 320. Käyttöohje

Laser Distancer LD 320. Käyttöohje Laser Distancer LD 30 fi Käyttöohje Sisällysluettelo Käyttö asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva

Lisätiedot

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Sisällysluettelo Laitteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stanley TLM330 1

Sisällysluettelo. Stanley TLM330 1 Sisällysluettelo FI käyttö asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Dewalt DW

Sisällysluettelo. Dewalt DW Sisällysluettelo FI Laitteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Prexiso P20 - Sisällysluettelo

Prexiso P20 - Sisällysluettelo Prexiso P0 - Sisällysluettelo FI Laitteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Näyttö - - - - - - - - -

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Prexiso P50 - Sisällysluettelo

Prexiso P50 - Sisällysluettelo Prexiso P50 - Sisällysluettelo FI Laitteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Näyttö - - - - - -

Lisätiedot

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Ssällysluettelo Latteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto- - -

Lisätiedot

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ HUOMIO: Kauttmes (e tomteta latteen mukana) vovat erota tässä ohjekrjassa estetystä. mall RNV70 HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Huolto ja teknset tedot LUE käyttöohjeet, ennen kun yrtät käyttää latetta. VARMISTA,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot Ssällysluettelo Latteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Yleskuva - - - - - - - -

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI 06 07 11 13 14 14 15 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stanley TLM165I 1

Sisällysluettelo. Stanley TLM165I 1 Sisällysluettelo käyttö asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

HR92. 2. Lyhyt kuvaus. 1. Toimituksen laajuus

HR92. 2. Lyhyt kuvaus. 1. Toimituksen laajuus 2. Lyhyt kuvaus HR92 Langaton lämpöpattern säädn Honeywell HR92 on muotolultaan modern elektronnen lämpöpattern säädn. Taajuudella 868 MHz tapahtuvan langattoman tedonsrron ansosta lämpöpattern säädn vodaan

Lisätiedot

Yleiskuva 2. Tekniset tiedot 3. Laitteen asennus 4. Toiminnot 7. Viestikoodit 9. Tarkkuustarkastus 10. Hoito 13. Takuu 14. Turvallisuusohjeet 15

Yleiskuva 2. Tekniset tiedot 3. Laitteen asennus 4. Toiminnot 7. Viestikoodit 9. Tarkkuustarkastus 10. Hoito 13. Takuu 14. Turvallisuusohjeet 15 Leica Lino L4P1 Yleiskuva 2 Tekniset tiedot 3 Laitteen asennus 4 Toiminnot 7 Viestikoodit 9 Tarkkuustarkastus 10 Hoito 13 Takuu 14 Turvallisuusohjeet 15 Leica Lino L4P1 1 Yleiskuva Yle is k u v a Leica

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa Mttausteknkan perusteet / luento 6 Mttausepävarmuus ja shen lttyvää termnologaa Mttausepävarmuus = mttaustulokseen lttyvä parametr, joka kuvaa mttaussuureen arvojen odotettua vahtelua Mttauksn lttyvä kästtetä

Lisätiedot

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Yleiskuva 2 Tekniset tiedot 3 Laitteen asennus 5 Toiminnot 11 Viestikoodit 14 Hoito 15 Takuu 16 Turvallisuusohjeet 17 Leica DISTO D1 1 Yleiskuva Yle

Lisätiedot

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö Pkaopas Valmstelu ja estäyttö Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo estäyttöluosta (0,9-prosenttnen NaCl, johon on lsätty 1 U/ml heparna) yks 500 ml:n ta 1 000

Lisätiedot

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla Vteopas Valmstelu ja estäyttö esltetyllä letkustolla Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: Yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo tavallsta kettosuolaluosta, jossa on yks (1) ykskkö (U) heparna kettosuolaluoksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Kalibrointi

Sisällysluettelo Laitteen asennus Kalibrointi Sisällysluettelo FI Laitteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan

Lisätiedot

Yhdistä astianpesukoneesi tulevaisuuteen.

Yhdistä astianpesukoneesi tulevaisuuteen. Yhdstä astanpesukonees tulevasuuteen. Home onnect. Yks sovellus kakkeen. Home onnect on ensmmänen sovellus, joka pesee ja kuvaa puolestas pyykn ja astat, pastaa, kettää kahva ja katsoo jääkaappn. Erlaset

Lisätiedot

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa URUN AMMAIKORKEAKOULU YÖOHJE (7) FYSIIKAN LABORAORIO V.2 2.2 38E. MEKAANISEN VÄRÄHELYN UKIMINEN. yön tavote 2. eoraa yössä tutustutaan harmonsen mekaansen värähdyslkkeen omnasuuksn seuraavssa tapauksssa:

Lisätiedot

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Käyttöohje Suomi Onnittelut Leica DISTO :n hankkimisen johdosta. Yleiskatsaus Leica DISTO A2 1.1.0 fin Turvaohjeet löytyvät erillisestä kirjasesta tämän

Lisätiedot

3D-mallintaminen konvergenttikuvilta

3D-mallintaminen konvergenttikuvilta Maa-57.270, Fotogammetan, kuvatulknnan ja kaukokatotuksen semnaa 3D-mallntamnen konvegenttkuvlta nna Evng, 58394J 2005 1 Ssällysluettelo Ssällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Elasa tapoja kuvata kohdetta...3

Lisätiedot

Laser Distancer LD 420. Käyttöohje

Laser Distancer LD 420. Käyttöohje Laser Dstancer LD 40 f Käyttöohje Ssällysluettelo Käyttö asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleskuva - -

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio?

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio? Mttausteknkan perusteet / luento 7 Mttausepävarmuus Mttausepävarmuus Mttaustulos e ole koskaan täysn oken Mttaustulos on arvo mtattavasta arvosta Mttaustuloksen ja mtattavan arvon ero on mttausvrhe Mkäl

Lisätiedot

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Ssältää 3% aneosa, joden vaaroja vesympärstölle e tunneta. Lsätetoja Vaaralauseketta H304 e sovelleta aerosolelle. Nota P: 64742-48-9. 2.3 Muut vaarat E tunneta. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Lisätiedot

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 Lue käyttöohje ja "Turvallsuusohjeet"-luku, ennen kun alat käyttää ta huoltaa latetta. Sälytä käyttöohjetta latteen luona. Lsätetoja on kahvautomaatn käyttöohjeessa

Lisätiedot

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet Vestntäjärjestelmät PRS-xPxxx- ja -tehovahvstmet PRS-xPxxx- ja - tehovahvstmet www.boschsecrty.f 1, 2, 4, ta 8 äänlähtöä (valnta 100 / 70 / 50 V:n lähdöstä) Äänenkästtely ja jokasen vahvstnkanavan vve

Lisätiedot

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen Tlausnr. : 5350 10 Käyttöhje 1 Turvallsuushjeet Nappparstja e saa antaa lasten käsn! Js nappparst nelastaan, ptää het hakeutua lääkärn! Räjähdysvaara! Älä hetä parstja tuleen! Räjähdysvaara! Älä lataa

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdstä kodnkonees tulevasuuteen. Pkaopas 1 Kots tulevasuus alkaa nyt! Henoa, että käytät Home onnect -sovellusta * Onneks olkoon käytät tulevasuuden kodnkonetta, joka jo tänään helpottaa arkeas. Mukavamp.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tekniset tiedot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17. Makita SKR200 1

Sisällysluettelo. Tekniset tiedot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17. Makita SKR200 1 Sisällysluettelo Laitteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - Laser- - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION Valmstelut 1 Pergo-lamnaattlattan mukana tomtetaan kuvallset ohjeet. Alla olevssa tekstessä on seltykset kuvn. Ohjeet on jaettu kolmeen er osa-alueeseen, jotka ovat valmstelu, asennus ja svous. Suosttelemme,

Lisätiedot

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Sisällysluettelo Kojeen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Pvys: 10.01.2006 Verso: 5.1 Muutettu vmeks: 22.12.2005 Svu: 1/7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetedot - Kauppanm: MULTIMIX BASIS-BINDEMITTEL NKL (5L) 93162 - Kyttötarkotus:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Pvys: 10.01.2006 Verso: 6.1 Muutettu vmeks: 22.12.2005 Svu: 1/7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetedot - Kauppanm: MULTIMIX-BASIS-PIGMENT MIX 853 BRILLANTBLAU MIX

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100 Vdeonauhur Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100 PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Varotomet & omnasuudet Tedoks käyttäjälle

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta.

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta. VUOKRSOPMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALM Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CO Tl-Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde Hallan

Lisätiedot

Painotetun metriikan ja NBI menetelmä

Painotetun metriikan ja NBI menetelmä Panotetun metrkan ja NBI menetelmä Optmontopn semnaar - Kevät / 1 Estelmän ssältö Paretopsteden generont panotetussa metrkossa Panotettu L p -metrkka Panotettu L -metrkka el panotettu Tchebycheff -metrkka

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Sisällysluettelo Laitteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Leica DISTO TM D2 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D2 The original laser distance meter Leica DISTO TM D2 The original laser distance meter Yleiskuva 2 Tekniset tiedot 3 Laitteen asennus 5 Toiminnot 14 Viestikoodit 26 Hoito 27 Takuu 28 Turvallisuusohjeet 29 Leica DISTO D2 1 Yleiskuva Yle

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Pvys: 10.01.2006 Verso: 4.1 Muutettu vmeks: 13.12.2005 Svu: 1/6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetedot - Kauppanm: MULTIMIX SPEZIAL HAERTER - Kyttötarkotus: Kovetnane

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ FIN ] Ssällysluettelo 1 Johdanto ------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 1.1 Tästä käskrjasta ---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Pvys: 10.01.2006 Verso: 7.1 Muutettu vmeks: 22.12.2005 Svu: 1/7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetedot - Kauppanm: MULTIMIX-BASIS-PIGMENT MIX 861 SMARAGD MIX 861

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

Leica Roteo Monipuoliset pyörivät laserit

Leica Roteo Monipuoliset pyörivät laserit Leica Roteo Monipuoliset pyörivät laserit Kaikinpuolista täydellisyyttä Hyvä suorituskyky kaikilla tasoilla Leica Roteon pyörivistä lasereista on todella moneksi. Ovatpa ne katossa tai seinässä, lattialla

Lisätiedot

MALLI: RN-300/ RN-200

MALLI: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeonauhur ShowVew-tomnnolla Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-300/ RN-200 R PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan.

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Pvys: 14.09.2004 Verso: 3.0 Muutettu vmeks: 16.08.2004 Svu: 1/6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetedot - Kauppanm: DP5510 NON SANDING PRIMER SURFACER GREY - Kyttötarkotus:

Lisätiedot

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto Ohelmen analsont Ohelmen kuvaamnen kaavolla ohelmen mmärtämnen kaavoden avulla kaavoden tuottamnen ohelmasta Erlasa kaavotppeä: ER-kaavot, tlakaavot, UML-kaavot tetohakemsto vuokaavot (tarkemmn) Vuoanals

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 FIN Käyttöohje

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely Palvelun kuvaus Dell EqualLogc -palvelmen etäkäyttöönotto Palvelusopmuksen esttely Tässä palvelussa tehdään alustava yksttäsen Dell EqualLogc -tallennuspalvelmen, enntään kahden Dell PowerEdge -palvelmen,

Lisätiedot

ProjektPro 119 Airless Sprayer

ProjektPro 119 Airless Sprayer Alkuperäskäyttöohjeen käännös ProjektPro 119 Arless Sprayer 0418C SF ProjectPro 119-0418C 1 D I A B J E C F G K H 1) 2 2) 3) 3 1) 2) 4 5 6 1) O 3) 7 2) SPRAY PRIME + ProjectPro 119-0418C 8 2) 4) l 1) 5)

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

Laser LAR 120 G. Käyttöohje

Laser LAR 120 G. Käyttöohje Laser LAR 120 G fi Käyttöohje A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M fi Käyttöohje STABILA -rotolaser LAR 120 G on helppokäyttöinen laserlaite vaaka- ja

Lisätiedot

Mittaustulosten käsittely

Mittaustulosten käsittely Mttaustulosten kästtely Vrhettä ja epävarmuutta lmasevat kästteet Tostokoe ja satunnasten vrheden tlastollnen kästtely. Mttaustulosten jakaumaa kuvaavat tunnusluvut. Normaaljakauma 7. Tostokoe ja suurmman

Lisätiedot

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Käyttöohje

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Käyttöohje EXCELLENCE COMPACT BLACK Osanro: 6165371_01 Pvm.: 7.3.2017 Ssältö 1- Turvaohjeet...5 2- Teknset tedot...7 2.1 Teknset tedot... 7 2.2 Mtat... 8 3- Osen seltykset...9 3.1 Näkymä edestä... 9 3.2 Näkymä ssältä...

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-102

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-102 Vdeonauhur Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-12 PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Model No. EC27P Part No. 3834RP79V Varotomet

Lisätiedot

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit Leica Lio Tarkat, itsetasaavat piste- ja lijalaserit Aseta, kytke päälle, valmis! Leica Liolla kaikki o suorassa ja täydellisesti lijassa Leica Liot heijastavat lijat tai pisteet millimetri tarkkuudella,

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

DVD-SOITIN/ VIDEO-NAUHURI

DVD-SOITIN/ VIDEO-NAUHURI -SOITIN/ VIDEO-NAUHURI KÄYTTÖOPAS MALLI : RN-850 PAL R Fnnsh Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Turvatomet / Tärketä huomautuksa

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekankan jatkokurss Fys102 Syksy 2009 Jukka Maalamp LUENTO 2 Alkuverryttelyä Vääntömomentt Oletus: Vomat tasossa, joka on kohtsuorassa pyörmsaksela vastaan. Oven kääntämseen tarvtaan er suurunen voma

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Toimintakaavio. Ohjelmisto ja sovellukset yhdellä silmäyksellä. Tyyp. mittaustarkkuus Alue

Tekniset tiedot. Toimintakaavio. Ohjelmisto ja sovellukset yhdellä silmäyksellä. Tyyp. mittaustarkkuus Alue Tekniset tiedot Tyyp. mittaustarkkuus ± 1,0 mm Alue 0,05 enintään 300 m X-Range Power Technology Smart Base -mittausalue Vaakasuora 360 Pystysuora 40 80 Etäisyys m 2, 5, 10 m P2P-toiminnon tyypillinen

Lisätiedot

HR-XV2E KÄYTTÖOPAS SUOMI DVD-SOITIN/VIDEO-NAUHURI PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT

HR-XV2E KÄYTTÖOPAS SUOMI DVD-SOITIN/VIDEO-NAUHURI PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL SUOMI -SOITIN/VIDEO-NAUHURI

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2017 Tarkstuslsta Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest

Lisätiedot

Laser LAR-200 FIN. Käyttöohje 16 664 09-06

Laser LAR-200 FIN. Käyttöohje 16 664 09-06 Laser LAR-200 FIN Käyttöohje 16 664 09-06 A 1 2 6 4 5b 5a 10 8 7 9 FIN Käyttöohje STABILA-rotolaser LAR-200 on tiivistetyllä kotelolla (IP 65) varustettu helppokäyttöinen rotaatiolaserlaite vaaka- ja pystysuoravaaitukseen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Käyttäjän käsikirja uomi Onittelut uuden Leica DITO D2.:n hankkimisen johdosta Turvaohjeet ja käyttöohje tulee lukea tarkasti ennen kuin laitetta

Lisätiedot

OMINAISUUKSIA. Yhteensopiva seuraavien mediatyyppien kanssa: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CVD, CD-DVD, Mini-DVD ja MP3. 10-Bit 27Mhz D/A -videomuunnin

OMINAISUUKSIA. Yhteensopiva seuraavien mediatyyppien kanssa: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CVD, CD-DVD, Mini-DVD ja MP3. 10-Bit 27Mhz D/A -videomuunnin OMINAISUUKSIA Yhteensopva seuraaven medatyyppen kanssa: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CVD, CDDVD, MnDVD ja MP3. Tällä CDsottmella vodaan tostaa ertyyppsä levyjä, kuten DVD Vdeo, Vdeo CD, CDDA, Super VCD,

Lisätiedot