Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!"

Transkriptio

1 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet ovat kertomukseensa pankn hallnnosta vuosen 1905 ja 1906 ajalta lttäneet ehdotuksen uudeks pankn ohje- ja vuosrahasäännöks.

2 Edusk. Krj. Samalla kun Eduskunta on jättänyt ehdotuksen uudeks ohjesäännöks tällä kertaa huomoonottamatta, mutta antanut pankkvaltuusmehlle tomeks ottaa pankn ohjesäännön uuden tarkastelun alaseks, on Eduskunta katsonut, että eräät vuosrahasäännön muutokset, varsnkn ne, jotka koskevat palveljakunnan ja ylmäärästen vrkamesten lsäystä ja palkkaolojen parantamsta, ovat stä laatua, että ne evät sedä vvytystä, sekä sen vuoks ottanut vuosrahasäännön ehdotuksen jo nällä valtopävllä kästelläkseen. Mtä pääkonttorn tulee, katsoo Eduskunta tarpeellseks lsätä menosääntöä palveljakunnan palkkaamseen tarvttavan määrärahan korottamsta varten. Mudenkn konttoren menosääntöhn on huomattu tarvttavan lsäystä. Nn on havattu tarpeellseks korottaa vahtmestaren palkkoja ja ottaa uusa apulasvahtmestareta. Parannus Petarn konttorn alempen vrka- ja palvelusmesten palkkaedussa on myöskn pdettävä kohtuullsena. Kun lke Vpurn konttorssa on suur ekä nykynen vrkamehstö sellä ole rttävä, on Eduskunta entsen yhden konttorkrjurn lsäks snne määrännyt asetettavaks tosen konttorkrjurn. Myöskn on katsottu olevan syytä korottaa Sortavalan ja Kotkan konttoren komsarusten ja kasöören palkkoja. Velä on päätetty asettaa konttorkrjur Sorta : valan konttorn. Suurmman lsäyksen vuosrahasääntöön aheuttaa ylmäärästen apulasten palkkaamseks tarvttavan määrärahan korottamnen 5 markasta 85,000 markkaan. On otettava huomoon, että tämä määräraha jakautuu kaklle pankn konttorelle ja että ylmääräsä vrkamehä tarvtaan jo senkn vuoks, että vaknasten vrkamesten lomalla ta saraana ollessa ols harjaantunutta väkeä vrkojen hotoon saatavssa. Vakkakn ylmäärästen apulasten tarvetta votaneen vähentää, jos vaknaslta vaadtaan samaa työmäärää kun ykstysssä pankessa, on Eduskunta kutenkn, katsoen shen että ylmääräslle vrkamehlle maksettava palkkota ols korotettava anakn nlle, jolla e ole toveta nopeasta vaknaseks ylenemsestä, sekä shenkn, että tähän määrään

3 Suomen Pankn vuosrafasääntö. ;> tulee ssältymään myöskn palkkoja pääkonttorn krjanptäjlle, ptänyt yllämantun korotuksen tarpeellsena. Satunnasks palkkoks varattu määräraha on määrätty 5,000 markaks ja määräraha vrkaloman hankkmseks pankn vrkamehlle on korotettu 2 markaks. Eduskunta on katsonut, että myöskn pankn palvelja- Jrantaan kuuluvlle henklölle on ylennettävä palkkoja hedän palveltuaan vs, kymmenen ja vstosta vuotta samassa tomessa. Tästä aheutuu muutos vuosrahasäännön mustutukseen. Sen nojalla, mtä edellä on estetty, Eduskunta saa alamasuudessa anoa: että Tedän Kesarllnen Majesteettnne suvatss armossa vahvstaa ja noudatettavaks julstaa seuraavan Suomen, Pankn vuosrahasäännön:

4 Edusk. Krj. Suomen Pankn Vuosrahasääntö. Kakkaan! 2 johtajaa, palkkaa... 8,000: Dalkkota 4,000: - 1 johtaja, ylmääränen, pats matkakulujen korvausta, palkkausta kak- 1 en smanen kamreer, palkkaa... 1 tonen kamreer, palkkaa 1 en smanen kasöör, palkkaa... 1 vahtajakasöör, palkkaa 2 adulasvahtaakasöörä,.. 9, ,000 1,500 5,000 3,500 2,500 5,000 1,500 6, 2,400 5, 2,400 4, 2,400 4,000 3,000 15,OOOJ 24, ,500 10,500 8,500 6,500 9,000 8,000

5 Suomen Pankn vuosrahasääntö. Kakkaan 1 kanslst, ulkomasta krjeenvahtoa 1 regstraattor, palkkaa 3 vanhempaa krjanptäjää, nalkkaa.... 4,000: 1,400: - 5 nuorempaa krjanptäjää, ,000 5,400 5,000 j 16,200! ' 1,200: 2 kanslsta 1 pankkrakennuksen taloudenhotaja, 1 pats vapata huoneta,. - 1 ylvahtmestar, pats vapata huon PI t a na 1 klrf fl 4 vahtmestara, palkkaa.. 1,000: 800: 1 vahtmestar, myöskn lämmttäjä, pats vapata huoneta, palkkaa j 200 r Ylmäärästen vahtmestaren palkkaam- Talonrengn ja yövartan palkkaam- 4,400 2,400 1,200 1, , ,800 7,200 1,200 5,000 Summa 199,200:

6 1907 Edusk. Krj. Pankn Petarssa oleva konttor. Kakkaan! 1 1 panknkomsarus, palkkaa kasöör palkkaa Konttorapulasen palkkaamseks... 1 vanhemp rahanlukja, nuoremp»».! 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa. 1 apulasvahtmestar.... Summa 4: 4,610 5, , ^ ; 3,000! : 1,800 l,200j! Turun konttor. 1 panknkomsarus, palkkaa... 1 kasöör, palkkaa. 1 konttorkn ur 1 apulasvahtajakasöör,.. 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa, apulasvahtmestar,.. Summa 23,800:! 3,500 4,000 2, ,500 6,200 3, å S\f\ 2, ,200; 1,200!

7 Suomen Pankn vuosrahasääntö. Kakkaan W pur n konttor. 1 panknkomsarus. palkkaa kasöör, palkkaa konttorkrjur, 1» 1 apulasvahtajakasöör,.. 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa..,... Ylmäärästen vahtmestaren palkkaamseks. Summa 31,400: ^^ ^^" '^"~^ ,400 8, 2,700 1?00 2,400,! Tampereen konttor. 1 panknkomsarus, palkkaa... 1 kasöör, palkkaa konttorkrjur,... 1 apulasvahtajakasöör,... 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa l.. Summa 21.: ' 400 Q fooo 3,000! 2.400J '

8 \ Edusk. Krj. 1 t j Nkolankaupungn konttor. 1 panknko msarus, palkkaa » 1 konttorkrjur, j 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, Kakkaan: 1 l 8,000! 5, 3,000! Summa 17,500: Oulun konttor. 1 panknkomsarus, palkkaa... l 3. I tnnttnrlrnnr 'nallrlfotl.. 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, Summa 17,500: j 5, r j 3,000 8,000 ; Kuopon konttor. l 1 1 panknkomsarus, palkkaa. Dalkkota 8,000

9 Suomen Pankn vuosrahasääntö. Kakkaan 1 kasöör, palkkaa kontto rkr jur, 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa Summa 17,500: 51 3,000 Porn konttor. 1 panknkomsarus, palkkaa kasöör palkkaa 1 konttorkrjur, 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa Summa 17,500: - 8, , 3,0001 Joensuun konttor. 1 panknkomsarus, palkkaa kasöör, palkkaa.. 1,000 1, 5,200

10 Edusk. Krj. (Kakkaa 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa Summa 13,100: 60C ) 1 30C j 90C Mkkeln konttor.! 1 panknkomsarus, palkkaa 1 kasöör, palkkaa. 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa Summa 13,100: 1, ,200 Jyväskylän konttor. 1 panknkomsarus, palkkaa... 1 kasöör, palkkaa vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa Summa 13,100: j 1,000 1, j 1 5,200

11 Suomen Pankn vuosrahasääntö. 11 Kakkaan SortaYalan konttor. 1 panknkomsarus, palkkaa 1 kasöör, palkkaa 1 konttorkrjur, 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, Summa 17,500: 8,000 5, 3,000 1 j Kotkan konttor. 1 panknkomsarus, palkkaa... 1 kasöör, palkkaa 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa Summa 14,500: 8,000 5, Hämeenlnnan konttor. 1 panknkomsarus, palkkaa.. 1 kasöör, palkkaa 1,000 1, 5,200

12 Edusk. Krj. Kakkaan 1 vahtmestar, pats vapata huoneta, palkkaa Summa 13,100: onrv y/u Ylmäärästen apulasten palkkaamseks tarpeen mukaan Määräraha satunnasa palkkota varten, käytettäväks ohjesäännön 62 :n mukaan Määräraha vrkaloman hankkmsta varten pankn vrkamehlle, käytettäväks pankkvaltuusmesten määräyksen mukaan. Summa. 85,000 5, ,000 1 mustutus. Pankkvaltuusmesten palkkosta ja pankkvaltuusmesten kanslan määrärahasta on erttän säädetty. 2 mustutus. Tlntarkastaja saa kolmekymmentä markkaa pävärahaa sekä korvauksen matkakulustaan. Tlntarkastajan shteer saa sen verran kun tlntarkastajat määräävät. 3 mustutus. Pankn johtokunnan puheenjohtaja ja vaknaset jäsenet saavat, vs ja kymmenen vuotta nässä tomssa palveltuaan, palkkonlsäystä, puheenjohtaja ja jäsenet 1,000 markkaa kummallakn kertaa. Ylmääräsellä palkkaussäännöllä oleva johtaja saa, vs ja kymmenen vuotta palveltuaan, palkanlsäystä 1,000 markkaa kummallakn kertaa.

13 Suomen Pankn vuosrahasääntö mustutus. Panknkomsarukslle, shteerlle, asamehelle, kamreerelle, kasöörelle, krjanptäjlle, kanslstlle ulkomasta krjeenvahtoa varten ja regstraatorlle määrättyjä palkkoja ylennetään hedän palveltuaan vs vuotta nuhteettomast samassa tomessa kymmenen, ja tosten vden vuoden perästä taas kymmenen prosentta vrkaa varten määrätystä vaknasesta palkasta, jota lsäyksä e kutenkaan vrasta erotessa lueta eläkkeeseen. Apulasvahtajakasöört saavat vs ja kymmenen vuotta nuhteettomast palveltuaan nässä tomssaan palkkonkorotusta kymmenen prosentta palkkosta kummallakn kertaa. Samon ylennetään ylvahtmestarlle sekä mulle vaknasella palkkaussäännöllä sekä pääkonttorssa että haarakonttoressa olevlle vahtmestarelle määrättyjä palkkoja hedän palveltuaan nuhteettomast vs, kymmenen ja vstosta vuotta samassa tomessa joka kerta kymmenen prosentta vrkaa varten määrätystä vaknasesta palkasta, jota lsäyksä e kutenkaan vrasta erotessa lueta eläkkeeseen. 5 mustutus. Haarakonttoressa olevat valomehet saavat pankkvaltuusmesten määräämän palkkon. 6 mustutus. Omassa maassa olevlle pankn asamehlle määrätään palkko joka er tapauksessa sopmuskrjalla. 7 mustutus. Kun pankn konttorlle on tarpeen vuokrata huoneusto, määrätään vuokran suuruus erttän joka kerta. 8 mustutus. Sttenkun johtokunta, kuulusteltuaan konttoreja, on tehnyt estyksen pankkvaltuusmehlle, tulee näden vuosttan joka konttora varten määrätä se rahasumma, jonka konttor saa käyttää tarverahoks. Suomen Eduskunta pysyy alat j. n. e. Helsngssä 2 pävänä marraskuuta 1907.

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. Suomen Pankin Ohj esään tö-ehdotlls. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. 1. Suomen pankilla, joka on Suomen Waltiosäätyjen takuun ja hoidon alainen, on tarkotuksena maan raha-asiain pitäminen vakavalla ja turvallisella

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Ssällys Halltuksen puheenjohtajan katsaus svu 2 Tomnnanjohtajan katsaus svu 3 Yhdstystomnta svu 5 Lapsperheden

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

Tampereen konttorissa Huhtikuun 22 p:nä 1889 Pankilltirehtööri Wallenius ja Heinäkuun 14-16 p:nä 1890 allekirkirjottaja

Tampereen konttorissa Huhtikuun 22 p:nä 1889 Pankilltirehtööri Wallenius ja Heinäkuun 14-16 p:nä 1890 allekirkirjottaja Tampereen konttorissa Huhtikuun 22 p:nä 1889 Pankilltirehtööri Wallenius ja Heinäkuun 14-16 p:nä 1890 allekirkirjottaja Meurman; Mikkelin konttorissa Helmikuun 3-5 p:nä 1890 Pankintirehtööri Charpentier

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S

SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S SUOM EN V IRALLINEN TILA STO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 98-99 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S 5 (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Eduskunnan Pankkivaliokunnalle vuodelta 1907. Helsingissä 1908, Suomalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö. y u o s i 1907 on maailmanmarkkinoilla

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 5 6/2015 Meyer telakkayhtön vuotunen alhankntojen arvo 2 mljarda euroa Merteollsuusuudessa nyt hyvää mennkä s. 20 23 Varvsbolaget Meyers årlga

Lisätiedot

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussmulont ja herkkyysanalyys Pekka Nettaanmäk Osmo Schroderus Jyväskylän ylopsto Tetoteknkan latos 2010 1 2 Tvstelmä Raportn tarkotuksena on esttää pelkstetyn matemaattsen

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 22. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varojen hankkimisesta niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset valtion tulot eivät riitä.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

miin pyyntöihin saada virkavapautta lyhyemmäksi ajaksi ja joka kerta määränneet viransijaisia heille.

miin pyyntöihin saada virkavapautta lyhyemmäksi ajaksi ja joka kerta määränneet viransijaisia heille. 48 rehtöörinvirka vasta Heinäkuun 19 p:nä haettavaksi, vaan virkaan määrääminen viivytettiin vielä sen kautta, että Senaatti katsoi Pankkivaltuusmiesten Syyskuun 21 p:nä Keisarilliselle Senaatille lähettämän

Lisätiedot

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit..

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit.. 11 10 Kertomusvuonna jatkettiin rahalaitosten kanssa lyhytaikaisia termiinikauppoja val tion vuoden 1962 ensimmäisen 8 % : n raha laitoslainan obligaatioilla. Niitä oli pankin omistuksessa vuoden lopussa

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa Infektotauten ehkäsyn talousteoraa - nfluenssarokotteen ottamseen vakuttavat tekjät Suomessa Kansantaloustede Mastern tutknnon tutkelma Mkko Tuovnen 2009 Kansantalousteteen latos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

[Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

[Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst. - Esitys N:o 20. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen kulkulaitosrahastosta. [Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! Teidän

Lisätiedot

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 7 8/2015 Tere tulemast puol vuossataa lavalkennettä Hk Tallnna Tallnnan satamassa hukeat matkustajamäärät s. 20 23 Tere tulemast men nu börjar

Lisätiedot