TheraPro HR Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus"

Transkriptio

1 . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan tarkalleen tarpedes mukaan ja säästää samalla myös energaa. Huoneenlämpötlan laskemnen non C:lla säästää n. 6 % energaa! Käyttäjäystävällnen Suur taustavalolla varustettu, säädettävä näyttö Vavaton ohjelmont rrottamalla lämpöpattern säädn venttlstä Koponttomnto akaohjelman srtämseks muhn HR9- lämpöpattern säätmn. Asennus Lämpöpattern säädn sop ylesmpn patterventtlehn M x,5. Lämpöpattern säädn tom välttömäst asennuksen jälkeen tehdasasetukslla. Lsämukavuutta tarjoavat tomnnot Ykslöllnen lämmtysohjelma jokaselle vkonpävälle. Jopa 6 kytkentäpstettä pävää kohden ja er lämpötlaa. Erkostomntatavat Loma, Juhla ja Possa helpost asetettavssa. Parametreja vodaan säätää ykslöllsest, katso kappale 9. Käytön luktus/lapslukko suojaks e-tovotulta käytöltä. Ltäntä ulkoslle anturelle ja kkunakontaktlle Energansäästötomnnot Ikkunatomnnon avulla patterventtl sulkeutuu tuuletettaessa. ECO-käytössä huoneenlämpötlaa lasketaan C:lla. Optmaalnen lämmtys/huoneenlämpötlan lasku. Lämpöpattern säädn venttln kannalla M x,5; parstot ssältyvät tomtukseen Näyttöpdke Venttladapter, tyypp Danfoss RA 4 Ruuvt lämpöpattern säätmen ja parstolokeron knnttämseks VArOItuS tukehtumsvaara! f Pdä lapset lotolla pakkausmateraalesta. VArO Vrhetomntojen vaara! f Käytä lämpöpattern säädntä anoastaan käyttöohjeen mukasella tavalla. f Älä anna lasten lekkä lämpöpattern säätmellä.

2 . Latteen ylesnäkymä Käyttöelementt ja näyttö 9 8 AUTO ECO MANU PROG Lämmtysaka/säästöaka tuntena Vkonpävä 7 (maananta sunnunta); näyttö anoastaan akaohjelman ohjelmonnn akana Lämpötlan näyttö: esm. ajankohtanen huoneenlämpötla (tehdasasetus) ta mtattu lämpötla, mkäl konfgurotu parametrssa merkn tekstnäyttö 5 Panke : asetusten vahvstamnen 6 Panke PROG: tomntatapojan valnta, akaohjelman asettamnen; Ptkä panallus (n. sekunta): parametreja vodaan muuttaa; Ohjelmont: takasn yhtä korkeammalle tasolle 7 Säätöpyörä: asetusten muuttamnen 8 Panke AUTO/ECO/MANU: vahtamnen automaatt-, ECO- ja käskäytön välllä Ohjelmonttlassa: lopetus (tallentamatta) 9 Parston tla Käytön luktus Symbolt comfort-lämpötla, comfort-lämpötla, sälytä-lämpötla Parstonäyttö Asennus Käyttövalms kolmessa vaheessa: Aseta parstot latteeseen Aseta kel, kellonaka ja pävämäärä Asenna VALMIS Parston asettamnen pakalleen/vahtamnen Lämpöpattern säädn on asetettu seuraavan parstotyypn kanssa käytettäväks: Mgnon-parstoa,5 V; tyypp LR6, AA, AM Vahtoehtosest vot käyttää myös seuraava parstoja/ akkuja: Ltum,5 V; tyypp LR6, AA, AM NMH, V; tyypp LR6, AA, AM. Käytettäessä ltum- ta NMH-parstoja on parametr 4 sopeutettava vastaavalla tavalla, katso kappale 9. Vahda parstot ana parettan Parston tla Merktys Parstot täynnä Parstot puoltäynnä 7. Parstot on pan vahdettava Vlkkuva näyttö: parstot ovat tyhjät ja ne on vahdettava 5. 6.

3 . Irrota säätöpyörä. Ota tätä varten knn latteen alla olevasta lovesta.. Irrota parstolokeron varmstusruuvt, jos snä on sellaset.. Vapauta luktus ja käännä parstojous ylös. Nyt pääset käsks parstolokeroon. 4. Aseta parstot lokeroon. Huomaa okea napasuus "+" ja " ". 5. Käännä parstojous alas ja anna sen napsahtaa pakalleen. 6. Lsävaruste: knntä parstojous varmstusruuvella parstojen suojaamseks varkaudelta. 7. Aseta säätöpyörä takasn pakalleen. Näytöllä näytetään hetken akaa ohjelmstoverson numero ja sen jälkeen kel deutsch. 8. Valtse tarvttaessa säätöpyörällä tonen kel. 9. Vahvsta valttu kel pankkeella. Näytölle lmestyy tunt. Kelen valntamahdollsuus näytetään anoastaan ensmmäsen käyttöönoton yhteydessä. Myöhemmän parstojen vahdon yhteydessä late kysyy suoraan kellonajan ja pävämäärän asetusta. Uusen Mgnon-parstojen käyttökä on n. vuotta. Parstot on vahdettava symboln vlkkuessa. Kakk asetukset pysyvät ennallaan parstojen vahdon yhteydessä. Varotus Räjähdysvaara! ffälä mllonkaan lataa parstoja. ffälä okosulje parstoja ta hetä ntä tuleen. ffhävtä vanhat parstot ympärstöystävällsellä tavalla. Pävämäärän ja kellonajan asettamnen. Kun näyttöön lmestyy tunt, aseta okea tunt säätöpyörällä ja vahvsta asetus panamalla. Näytölle lmestyy mnuutt.. Aseta okeat mnuutt säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näytölle lmestyy vuos.. Aseta okea vuos säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näytölle lmestyy kuukaus. 4. Aseta okea kuukaus säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näytölle lmestyy pava. 5. Aseta okea pävä säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näkyvn tulee normaal näyttö, jossa näkyy asetettu lämpötla ja valttu tomntatapa. Kellonajan ja pävämäärän tarkstamnen/ muuttamnen Jos haluat myöhemmn tarkstaa ta vahtaa pävämäärän ja kellonajan asetuksa, tom seuraavalla tavalla:. Pana panketta PROG.. Valtse aka ja vahvsta pankkeella. Näytölle lmestyy tunt.. Muut tarkstus-/muuttamstomenpteet suortetaan edellä kuvatulla tavalla. Lämpöpattern säätmen asennus Lämpöpattern säädn vodaan asentaa vavattomast kakkn normaalehn patterventtlehn, jossa on M x,5 -ltäntä, aheuttamatta lkaa ta vesläkkä. Lämpöpattern säätmen vaurotumnen okosulun seurauksena kostessa ja märssä olosuhtessa! Varotus ffasenna lämpöpattern säädn anoastaan kuvn, suljettuhn ssätlohn. ffsuojaa lämpöpattern säädn kosteudelta, vedeltä, pölyltä, suoralta aurngonvalolta ja vomakkalta lämpölähteltä. Vanha termostaattpään rrotus.. Kerrä vanhaa termostaattpäätä vasemmalle vasteeseen saakka ja rrota sen knntys.. Irrota vanha termostaattpää patterventtlstä..

4 Adaptern valnta Lämpöpattern säädn sop normaalehn M x,5 -patterventtlehn. Tettyjä venttltyyppejä varten vaadtaan adaptera.. Tarkasta, tarvtsetko adaptera ja valtse tarvttaessa sopva adapter. Tuote Kuva Adapter Venttlt M x,5 Honeywell- Braukmann, MNG, Hemeer, Oventrop Danfoss RA, TA E vaadta Ssältyy... Kerrä venttln kannan kertopyörää vastapävään vasteeseen ast.. Aseta venttln kanta patterventtllle ta adapterlle ja krstä käsn (lman työkaluja!). Lämpöpattern säätmen asettamnen pakalleen.. Danfoss RAV. Danfoss RAVL. Työnnä adapter patterventtln ja kerrä, kunnes adapter napsahtaa selkeäst pakalleen.. Krstä adapter tarvttaessa ruuvlla. Venttln kannan asennus. Varmsta, että lämpöpattern säätmen lust on aukasennossa.. Aseta lämpöpattern säädn sllä tavon venttln kannalle, että sen hammastus napsahtaa pakalleen, ekä ole enää näkyvssä.. Luktse lämpöpattern säädn pääteasentoon. Työnnä tätä varten lusta suuntaan. Non mnuutn kuluttua näyttöön lmestyy tekst cycl (tsetest). Tämän jälkeen lämpöpattern säädn srtyy automaattseen tomntatlaan. a b Lämpöpattern säädn tom anoastaan, kun se on lukttu asanmukasest pääteasentoon.. Irrota venttln kanta lämpöpattersta. Työnnä tätä varten lusta suuntaan. VALMIS! Lämpöpattern säädn tom nyt tehdasasetukslla (vakoasetusten mukanen akaohjelma), katso kappale 5. 4

5 Lämpöpattern säätmen varmstamnen Lämpöpattern säädn ja parstot vodaan varmstaa varkautta vastaan tomtukseen ssältyvllä ruuvella. Näytön asennon säätämnen Lämpöpattern säätmen näyttöä vodaan kallstaa er kulmn (,,, 4 ) luettavuuden parantamseks. 4 :n kallstus vodaan asettaa tomtukseen ssältyvän näyttötelneen avulla... Asennus. Nosta näyttöä ja käännä haluttuun kaltevuuteen.. Kallsta halutessas näyttöä 4 ja työnnä näyttötelne yläkautta näytön ja kotelon väln, kunnes se napsahtaa pakalleen. Irrottamnen fpana f näyttötelnettä taaksepän ja nosta se rt. Ulkosten antureden ja kkunakontaktn lttämnen Lämpöpattern säätmeen HR9 vodaan lttää seuraava ulkosa antureta ja kkunakontakteja: Etäsäädn HCW Huoneantur RF Potentaalvapaa kkunakontakt HCA Ulkosen anturn ja kkunakontaktn lttämseen vaadtaan kaapela ACS9. Mnpstoke Mcro B / avomet päät ptuus m e ssälly tomtukseen Käyttö etäsäätmen HCW kanssa Etäsäädn HCW mttaa huoneenlämpötlan. HR9:n huoneantura e tällön käytetä. Huoneenlämpötlaa vodaan muuttaa HCW-etäsäätmen säätöpyörän avulla pokkeama-arvona ± K HR9-säätmeen asetettuun/ohjelmotuun lämpötlaan nähden. Pokkeama-asetus on vomassa nn kauan, kunnes stä muutetaan. Käyttö huoneanturn RF kanssa Ulkonen huoneantur RF mttaa huoneenlämpötlan. HR9:n huoneantura e tällön käytetä. Käyttö kkunakontaktn kanssa Ikkunakontakt aukeaa kkunan avaamsen yhteydessä ja patterventtl sulkeutuu. Kun kkuna suljetaan jälleen, lämpöpattern säädn jatkaa taas normaala tomntaansa. Pakkassuojatomnto takaa, että patterventtl aukeaa lämpötlan laskessa alle 5 C:seen. Kun etäsäädn HCW ta huoneantur RF postetaan jälleen, parstot on postettava lyhyeks akaa, jotta järjestelmä e antas vrhelmotuksa. Kun kaapelotu kkunakontakt postetaan, parametrn 7 arvoks on muutettava ta, katso kappale 9. 5

6 Kaapelltäntä Lsätetoja löydät myös latteden HCW, RF ja HCA dokumentaatosta. fltä f kaapel ACS9 jäljempänä kuvatulla tavalla ulkoseen anturn ja kkunakontaktn: Etäsäädn HCW ACS9 valkonen NTC vhreä TW/F HCW musta GND 5. Käyttö Vakoakaohjelma (tehdasasetus) Automaattkäytössä lämpöpattern säädn säätää huoneenlämpötlaa automaattsest tallennetun akaohjelman mukasest. Vkko-ohjelma : koko pävän kotona Tehdasasetusten mukasest on jokaselle vkonpävälle Ma Su ( 7) asetettu seuraava akaohjelma: Huoneantur RF valkonen NTC ACS9 musta GND ϑ C Lämmtys vhreä TW/F 6 C Lasku/ säästö Kytkentäpste Kytkentäpste Huoneantur RF ja potentaalvapaa kkunakontakt HCA ACS9 valkonen NTC musta GND vhreä TW/F Potentaalvapaa kkunakontakt HCA ACS9 valkonen NTC musta GND vhreä TW/F Kaapeln yhdstämnen lämpöpattern säätmeen HR9.. ϑ Kytkentäpste Aka Lämpötla 6: : C (comfort-lämpötla ) : 6: 6 C (sälytä-lämpötla) Lämpöpattern säätmeen on tallennettu kaks muutakn vkko-ohjelmaa. Lsätetoa löydät kappaleesta 9. Vot myös mukauttaa tosen tallennetusta vkkoohjelmsta ykslöllsn tarpess, katso kappale 8. Lämpötlan tlapänen mukauttamnen Jos haluat tlapäsest muun kun akaohjelman mukasen lämpötlan: faseta f haluamas lämpötla säätöpyörällä. Muutos pysyy vomassa seuraavaan kytkentäpsteeseen ast. Mten vot muuttaa lämpötlat vaktusest, on kuvattu kappaleessa 7.. Irrota lämpöpattern säätmen svulla oleva suojus.. Työnnä kaapel ASC9 lämpöpattern säätmeen HR9. Lämpöpattern säädn tunnstaa ltetyn anturn/ kkunakontaktn automaattsest. 6

7 Energan säästämnen ECO-käytön avulla ECO-käytössä lasketaan automaattkäytön akaohjelman mukasta huoneenlämpötlaa C:lla. faktvodakses f ECO-käytön pana AUTO/ECO/ MANU-panketta nn monta kertaa, että näytölle tulee näkyvn economy. Näytetty lämpötla on C matalamp. ECO-käyttö on nn kauan aktvotuna, kunnes panat AUTO/ECO/MANU-panketta uudelleen ja valtset tosen tomntatavan. Käskäyttö Käskäytössä lämpöpattern säädn tom nn kauan (käsn) asetetulla lämpötlalla, kunnes muutat lämpötlaa ta vahdat toseen tomntatapaan. faktvodakses f käskäytön pana AUTO/ECO/ MANU-panketta nn monta kertaa, että näytölle tulee näkyvn kaskayt. Lämpötlaa vo säätää manuaalsest säätöpyörän avulla. Käskäyttö on nn kauan aktvotuna, kunnes panat AUTO/ECO/MANU-panketta uudelleen ja valtset tosen tomntatavan. 6. Ohjelmont Tomntatavat Tomntatapojen yleskatsaus Tomntatapa "Juhla": Tässä tomntatavassa vot syöttää tettyä tuntmäärää koskevan lämpötlan. Kun asetettu aka on kulunut, lämpöpattern säädn srtyy takasn automaatttlaan. Tomntatapa "Possa": Jos keskellä vkkoa on esm. pyhäpävä, saattaa olla, että automaatttla e vastaa tarpetas kysesenä pävänä. Tällasssa tapauksssa vot aktvoda pokkeavan akaohjelman yhdelle ta useammalle pävälle. Kun asetettu aka on kulunut, lämpöpattern säädn srtyy takasn automaatttlaan. Tomntatapa "Loma": Tässä tomntatavassa vot syöttää tettyä useamman pävän jaksoa koskevan lämpötlan. Kun asetettu aka on kulunut, lämpöpattern säädn srtyy takasn automaatttlaan. Tomntatapojen valtsemnen Tomntatavan "Juhla" ta "Loma" valtsemnen. Pana panketta PROG ja kerrä säätöpyörää vasemmalle, kunnes näytölle lmestyy juhla ta loma.. Vahvsta valttu tomntatapa pankkeella. Kohta tunnt/pävät vlkkuu.. Aseta säätöpyörällä haluamas lukumäärä tunteja/ pävä ja vahvsta panamalla. Lämpötlanäyttö vlkkuu. 4. Aseta säätöpyörällä haluamas lämpötla ja vahvsta panamalla. Valttu tomntatapa ja asetettu lämpötla lmestyvät näkyvn näytölle. Tomntatavan "Possa" valtsemnen. Pana panketta PROG ja kerrä säätöpyörää vasemmalle, kunnes näytölle lmestyy possa.. Vahvsta valttu tomntatapa pankkeella. pavat vlkkuu.. Aseta säätöpyörällä haluamas lukumäärä pävä ja vahvsta panamalla. Valttu tomntatapa näkyy näytöllä. Akaohjelman asettamnen possaolopävää varten on kuvattu kappaleessa 8. Syötettäessä loman/possaolopävän päven lukumäärää lasketaan kyseessä oleva pävä ensmmäseks päväks. Ohjeen vmeseltä svulta löydät ylesnäkymän ohjelmarakenteesta. 7

8 7. Ohjelmont Lämpötlat Akaohjelmaa varten vodaan esasettaa kolme er lämpötlaa, jotka vodaan ohjelmoda kytkentäpstesn akaohjelmassa: Comfort-lämpötla tehdasasetus C Comfort-lämpötla tehdasasetus C Sälytä-lämpötla tehdasasetus 6 C Lämpötlojen asettamnen. Pana panketta PROG. Näytölle lmestyy comfort.. Pana, aseta comfort-lämpötla säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näytölle lmestyy hetkeks tekst taltotu ja sen jälkeen jälleen comfort.. Kerrä säätöpyörää okealle, kunnes seuraava lämpötla lmestyy näyttöön. 4. Tosta vaheet ja comfort-lämpötlan ja sälytälämpötla kohdalla. 5. Päätä ohjelmont pankkeella AUTO. Vot muuttaa koska tahansa esasetettuja lämpötloja (comfort-lämpötla, ja sälytä-lämpötla). Ohjelmonnn akana pääset PROG-pankkeella takasn yhtä korkeammalle tasolle. Vot keskeyttää ohjelmonnn koska tahansa pankkeella AUTO. Ohjeen vmeseltä svulta löydät ylesnäkymän ohjelmarakenteesta. Käyttöön lttyvä vnkkejä Lämpöpattern säätmen mukavuuskäyttö Lämpöpattern säätmen vo rrottaa lämpöpattersta ohjelmonnn helpottamseks.... Vapauta lämpöpattern säätmen luktus. Työnnä tätä varten lämpöpattern säätmen lusta suuntaan.. Irrota lämpöpattern säädn venttln kannasta. Eksynyt ohjelman syöverehn? fpana f panketta AUTO/ECO/MANU. autom lmestyy näyttöön. Vmeseks syötetyt tedot hylätään. 8. Ohjelmont Akaohjelma Akaohjelman suunnttelu Vot määrttää korkentaan 6 kytkentäpstettä pävää kohden. Jokaseen kytkentäpsteeseen on määrtettävä seuraavat tedot: Yks kolmesta esasetetusta lämpötlasta (comfortlämpötla, ja sälytä-lämpötla) Lämmtys-/sälytysajan alku Lämmtys-/sälytysajan loppu Esmerkk Comfort Comfort Säästö Lasku/ säästö Kytkentäpste Lämmtys Lämmtys Lämmtys

9 Esmerkssä näkyy seuraava akaohjelma: Kytkentäpste Aka Lämpötla 6: 9: C (comfort-lämpötla ) 9: : 6 C (sälytä-lämpötla) : 4: C (comfort-lämpötla ) 4 4: 7: 6 C (sälytä-lämpötla) 5 7: : C (comfort-lämpötla ) 6 : 6: 6 C (sälytä-lämpötla) Ohjeen vmeseltä svulta löydät ylesnäkymän ohjelmarakenteesta. Vkko-ohjelma Vot mukauttaa akaohjelman henklökohtaseen vkkorytms. Valttavana ovat seuraavat mahdollsuudet: Erllset akaohjelmat arkpävlle Ma Pe ( 5) ja vkonlopulle La Su (6 7) Yks akaohjelma vkon kaklle pävlle Ma Su ( 7) Jokaselle vkonpävälle oma akaohjelma ma, t, ke, to, pe, la, su (,,, 4, 5, 6, 7) Suosttelemme merktsemään akaohjelman mustn ennen ohjelmonnn alottamsta. Akaohjelman asettamnen Vkonpävän valtsemnen. Pana panketta PROG. Näytölle lmestyy comfort.. Kerrä säätöpyörää okealle, kunnes näyttöön lmestyy ohjelma.. Pana ja valtse haluamas vkonpävät akaohjelmaas varten säätöpyörällä: vkonpv, la - su, vkko, ma, t,, su ta possa 4. Vahvsta valtut vkonpävät pankkeella. Näytöllä näytetään lämpötla sekä ensmmäsen kytkentäpsteen alku ja loppu, esm.: Kytkentäpsteen loppu on samalla seuraavan kytkentäpsteen alku. Säätöpyörällä vot srtyä yhdestä kytkentäpsteestä toseen ja saada tällä tavon näkyvn kakken ohjelmotujen kytkentäpsteden asetukset. Anoastaan ohjelmodut kytkentäpsteet näytetään. Kytkentäpsteden muokkaus. Jos haluat muokata näytettävää kytkentäpstettä, pana. Lämpötlanäyttö vlkkuu.. Valtse säätöpyörällä haluttu lämpötla (comfortlämpötla, ta sälytä-lämpötla) valtulle kytkentäpsteelle ja vahvsta pankkeella. Valtun kytkentäpsteen alkuaka vlkkuu. Kytkentäpsteden ohjelmonnn aka-astekko alkaa aamulla kello : ja päättyy seuraavana pävänä kello :5.. Aseta säätöpyörällä valtun kytkentäpsteen haluamas alkuaka ja vahvsta pankkeella. Valtun kytkentäpsteen loppuaka vlkkuu. 4. Aseta säätöpyörällä valtun kytkentäpsteen haluamas loppuaka ja vahvsta pankkeella. Näytölle lmestyy hetkeks taltotu. Tämän jälkeen näytetään lämpötla sekä seuraavan kytkentäpsteen alku ja loppu. 5. Valtse myös muden kytkentäpsteden lämpötla ja aseta nden alku- ja loppuajat vahessa - 5 kuvatulla tavalla. Kytkentäpste on tallennettu vasta, kun sen lämpötla, alku ja loppu on vahvstettu pankkeella. Jos kytkentäpstettä e tarvta, valtse asetus Muden vkonpäven muokkaus. Kun kakk kytkentäpsteet on asetettu, pääset takasn vkonpäven valntaan pankkeella PROG.. Aseta seuraaven vkonpäven kytkentäpsteet.. Kun kakk haluamas vkonpävät on asetettu, päätä ohjelmont pankkeella AUTO. Lämpöpattern säädn alkaa välttömäst tommaan asetetulla akaohjelmalla automaatttlassa. 9

10 Kytkentäpsteen postamnen fmkäl f kytkentäpstettä e tarvta, valtse lämpötlaasetus --.- ja vahvsta panamalla. Ensmmästä kytkentäpstettä e vo postaa. Kytkentäpsteen lsäämnen. Käännä säätöpyörää nn kauan, kunnes näyttöön lmestyy tekst lsaa, ja vahvsta panamalla. Lämpötlanäyttö vlkkuu.. Valtse säätöpyörällä haluttu lämpötla (comfortlämpötla, ta sälytä-lämpötla) uudelle kytkentäpsteelle ja vahvsta pankkeella. Uuden kytkentäpsteen alkuaka vlkkuu.. Aseta säätöpyörällä uuden kytkentäpsteen haluamas alkuaka ja vahvsta pankkeella. Halutun kytkentäpsteen loppuaka vlkkuu. 4. Aseta säätöpyörällä uuden kytkentäpsteen haluamas loppuaka ja vahvsta pankkeella. lsaa tulee näkyvn anoastaan, jos ohjelmotuna on alle 6 kytkentäpstettä. Akaohjelman kopont Jos useamman HR9- lämpöpattern säätmen tulee käyttää samaa akaohjelmaa, on akaohjelma laadttava latteeseen (master-late) van kerran, mnkä jälkeen sen vo kopoda muhn lämpöpattern säätmn. Akaohjelman kopontn vaadtaan ACC9-kaapela. x mnpstoke Mcro B ptuus,5 m e ssälly tomtukseen. Irrota kakken lämpöpatteren säätmen svulla oleva suojus.. Yhdstä master-late (jossa on akaohjelma) ja tonen lämpöpattern säädn HR9 ACC9-kaapellla.. Pana molempen latteden pankketa AUTO ja samanakasest 4 sekunnn ajan. Molempen latteden näyttöön lmestyy tekst com tla. 4. Pana master-latteen panketta PROG. Master-latteen näyttöön lmestyy tekst master ja sen jälkeen laheta. Tosen latteen näyttöön lmestyy tekst com tla ja sen jälkeen vast. ota. Akaohjelma kopodaan. 5. Kopont on päättynyt, kun molemmssa lattessa näkyy tekst valms. 6. sekunnn kuluttua late, johon akaohjelma on kopotu, srtyy automaattkäyttötlaan, master-latteen näytölle tulee jälleen tekst com tla. 7. Irrota ACC9-kaapel latteesta, johon akaohjelma kopotn. Jos kummallekaan lämpöpattern säätmelle e tehdä tomenptetä 4 mnuuttn, ne srtyvät automaattsest automaattkäyttöön. Kopont muhn lattesn. Ltä ACC9-kaapel seuraavaan latteeseen.. Pana seuraavan latteen pankketa AUTO ja samanakasest 4 sekunnn ajan. Kysesen latteen näyttöön lmestyy tekst com tla. Master-latteen näyttöön lmestyy tekst com tla.. Pana master-latteen panketta PROG. Muuton kopont suortetaan samalla tavalla kun ensmmänenkn. Koponnn päättämnen Vmesen koponnn jälkeen:. Pana master-latteen panketta AUTO päästäkses automaatttlaan.. Irrtota ACC9-kaapel ja knntä svusuojus takasn kakkn lattesn....

11 9. Perusasetukset Ylesnäkymä Latteen 6:ta perusasetusta (parametra) vo mukauttaa tarvttaessa. Tehdasasetuksssa on harmaa tausta. Tähdellä * merkttyjä parametreja kuvataan seuraavassa tarkemmn. Par. Aset. Merktys Kelasetus Saksa Englant Tanska Ruots Norja Suom Esasetetut akaohjelmat * Vkko-ohjelma "koko pävän kotona" Vkko-ohjelma "ruokatunnlla kotona" Vkko-ohjelma "puoleen pävään tössä" Taustavalo * pos päältä aktvotu 4 Vahtamnen kesä-/talvaka e automaattsta vahtoa automaattnen vahto Ikkunatomnnon kesto * Ikkunatomnto e aktvnen Venttl aukeaa vmestään mnuutn kuluttua Venttl aukeaa vmestään 9 mnuutn kuluttua Ikkunatomnnon herkkyys huoneenlämpötlan laskessa *. (herkkä). (vähemmän herkkä) Tehdasasetus:.4 Ikkunatomnnon herkkyys huoneenlämpötlan noustessa *. (herkkä). (vähemmän herkkä) Tehdasasetus:. Iskun ptuuden asetus * Vako skunptuus Täys skunptuus Par. Aset. Merktys Lämpötlan näyttö ruudulla * asetettu/ohjelmotu lämpötla (ohjelämpötla) mtattu huoneenlämpötla Lämpötlan yläraja Huoneenlämpötla e vo nousta määrtettyä ylempää lämpötlarajaa korkeammaks (Max). Tehdasasetus: C Alemp lämpötlaraja Huoneenlämpötlaa e vo asettaa määrtettyä alempaa lämpötlarajaa matalammaks (Mn). Tehdasasetus: 5 C Optmonttomnto * e optmonta Optmotu alotus Optmotu alotus/lopetus Lämpötlapokkeama * Lämpöpattern säätmen ja huoneessa mtattujen lämpötlojen mukauttamseks Tehdasasetus: C Parstotyypp Alkaal Ltum NMH (akku ladattavssa) Venttln asennon näyttö * e venttln asennon näyttöä lyhytakanen venttln asennon näyttö Venttlsuojauksen vkonpävä * Maananta Tsta Keskvkko Torsta Perjanta Lauanta Sunnunta Pos Ikkunatomnnon tunnstus * Pos (e kkunatomntoa) Auto (parametren 5-7 mukasest) Kaapelotu (potentaalvapaan kkunakoskettmen kanssa) Lämpötlaykskkö Celsus Fahrenhet Palautus tehdasasetuksn e palautusta (reset) Anoastaan perusasetusten palautus Anoastaan akaohjelman palautus Kakk palautetaan

12 Parametren muuttamnen. Pdä panketta PROG panettuna vähntään sekunnn ajan, kunnes parametr alkaa vlkkua (vasemmanpuolenen numero). Aka Lämpötla 6: 9: C (comfort-lämpötla ) 9: : 6 C (sälytä-lämpötla) : : C (comfort-lämpötla ) sprache Okeanpuolenen numero lmasee ajankohtasen asetuksen. Parametr näytetään lsäks myös tekstmuodossa. Esm. näyttölmotus merktsee parametra (kel), jossa on asetuksena (saksa).. Valtse haluamas parametr (vasen numero) säätöpyörällä.. Pana panketta parametrn muokkaamseks. Parametrn ajankohtanen asetus alkaa vlkkua (okeanpuolenen numero). 4. Valtse säätöpyörällä haluamas asetus (okeanpuolenen numero) ja vahvsta panamalla. Juur muokattu parametr vlkkuu (vasemmanpuolenen numero). 5. Tosta vaheet - 4 muden parametren osalta. 6. Palaa takasn automaatttlaan pankkeella AUTO. Parametren kuvaus Parametr Esasetettujen akaohjelmen valnta Vkko-ohjelma (tehdasasetus, kytkentäpstettä): Ma Su ( 7) koko pävän kotona Tätä akaohjelmaa on kuvattu kappaleessa 8. Vkko-ohjelma (6 kytkentäpstettä): Ma Pe ( 5) ruokatunt kotona La Su (6 7) kuten vkko-ohjelmassa C C 6 C Lasku/ säästö Kytkentäpste Lämmtys Lämmtys : 7: 6 C (sälytä-lämpötla) 5 7: : C (comfort-lämpötla ) 6 : 6: 6 C (sälytä-lämpötla) Vkko-ohjelma (4 kytkentäpstettä): Ma Pe ( 5) puoleen pävään tössä La Su (6 7) kuten vkko-ohjelmassa C C 6 C Kytkentäpste Kytkentäpste Lasku/ säästö Kytkentäpste Aka Lämmtys Lämpötla Lämmtys. 6: - 9: C (comfort-lämpötla ). 9: - : 6 C (sälytä-lämpötla). : - : C(comfort-lämpötla ) 4. : - 6: 6 C (sälytä-lämpötla) Parametr Taustavalo Näytössä on taustavalo, joka helpottaa tetojen lukemsta. Taustavalo kytkeytyy päälle, kun säätöpyörää lkutetaan ta jotan panketta panetaan. Parstojen säästämseks taustavalo kytkeytyy pos päältä, jos lämpöpattern säätmelle e tehdä mtään tomenptetä n. 7 sekuntn. Parametrt 5-7 Ikkunatomnto Lämpöpattern säädn sulkee patterventtln energan säästämseks, jos avaat kkunan ja lämpötla laskee vomakkaast sen johdosta. Kun suljet kkunan ja lämpötla nousee stä johtuen, lämpöpattern säädn avaa patterventtln jälleen. Jos unohdat joskus sulkea kkunan, lämpöpattern säädn avautuu automaattsest asetetun ajan kuluttua pakkassuojan takaamseks. 4

13 Parametr 8 Iskun ptuus Lämpöpattern säädn tom tehdasasetusten mukasest optmaalsella venttln skunptuudella. Jos haluat hyödyntää koko venttln skunptuuden ta venttl e aukea täysn, vot valta täyden skuptuuden. Parametr 9 Lämpötlan näyttö ruudulla Tehdasasetusten mukasest näyttöruudulla näytetään asetettu/ohjelmotu lämpötla (comfort-lämpötla, ta sälytä-lämpötla). Asetuksen "Mtattu lämpötla" mukasest näyttöruudulla näytetään mtattu huoneenlämpötla. Asetettuun lämpötlaan vodaan vahtaa säätöpyörää kääntämällä ta panketta panamalla. Nän lämpötla vodaan asettaa tarvttaessa uudelleen. Non sekunnn kuluttua näyttöruudun lämpötlaks vahtuu jälleen mtattu lämpötla. Lämpöpattern lämpövakutuksesta johtuen lämpöpattern säätmessä näytetty "mtattu lämpötla" saattaa poketa muualla huoneessa mtatusta lämpötlasta. Parametr Optmonttomnto Ilman optmonta (tehdasasetus) lämpöpattern säädn alkaa lämmttämään huonetta/laskemaan lämpötlaa ohjelmotuna ajankohtana. Jotta esm. kylpyhuone ols lämmn kello 7:, kytkentäpstettä on srrettävä akasemmaks, muuton huoneen lämmttämnen alkas vasta kello 7:. Jossakn tlantessa akasemmaks srretty kytkentäpste on kutenkn lan akasn, nn että huonetta aletaan lämmttämään avan lan akasn. Optmonnn avulla kyseessä oleva huone on saavuttanut halutun lämpötlan jo ohjelmotuun ajankohtaan mennessä, koska lämpöpattern säädn alkaa lämmttämään/laskemaan lämpötlaa optmaalsena ajankohtana. Optmonnn akana näytetään akaohjelmassa ohjelmotu lämpötla. Optmotu alotus Huonetta aletaan lämmttämään optmaalsena ajankohtana ohjelmodun lämpötlan saavuttamseks. Optmotu alotus/lopetus Huonetta aletaan lämmttämään optmotuna ajankohtana ja lämpötla lasketaan hyvssä ajon. Parametr Lämpötlapokkeama Koska lämpöpattern säädn mttaa lämpötlan lämpöpattern läheltä, on mahdollsta, että lämpötla pokkeaa muualla huoneessa mtatusta lämpötlasta. Jos huoneen lämpötlaks mtataan esm. C, ja lämpöpattern luota,5 C, vodaan kysenen lämpövakutus tasata,5 C:n pokkeama-arvon avulla. Parametr 5 Venttln asennon näyttö Kun tämä parametr on aktvotuna (asetus ""), näyttöruudulla näytetään vähän akaa venttln laskettu asento ( % avattu). Päänäyttö tulee jälleen näkyvn n. mnuutn kuluttua ta panamalla panketta AUTO. Parametr 6 Venttlsuojauksen vkonpävä Jos lämpöpattern venttlä e ole avattu kertaakaan täydellsest vkkoon, järjestelmä suorttaa tsetestn (pakotettu avaus). Lämpöpattern säädn avaa seuraavana maantana (tehdasasetus) lyhyeks akaa patterventtln sen jumutumsen estämseks. Venttlsuojauksen vkonpävä on vapaast valttavssa. Parametr 7 Ikkunatomnnon tunnstus Ikkunakontaktn lttämsen yhteydessä parametrn arvoks asetetaan automaattsest "" (kaapelotu). Ikkunakontakt ohjaa kkunatomntoa. Mkäl kkunakontakt e ole ltettynä, on valttuna oltava asetus "" ta "". C Optmotu alotus E optmonta Optmotu lopetus E optmonta Kytkentäpste Kytkentäpste

14 . Muut tomnnot Valvontatomnnot Ikkunatomnto Jos avaat kkunan ja lämpötla laskee sen johdosta, lämpöpattern säädn sulkee patterventtln energan säästämseks. Näytölle lmestyy kkuna. Kun lämpötla nousee jälleen, kutenkn vmestään asetetun ajan kuluttua (tehdasasetus: mnuutta), lämpöpattern säädn avaa jälleen patterventtln. Vot avata patterventtln myös akasemmn panamalla panketta AUTO ta kääntämällä säätöpyörää. Lämpöpattern säätmen reagontherkkyyttä lämpötlan laskemseen ja nousemseen vodaan säätää, katso kappale 9, parametrt 5-7. Ikkunakontaktn ollessa ltettynä kkunatomnto reago suoraan kkunan avaamseen ja sulkemseen, katso parametr 7. Venttlsuojaus Jos lämpöpattern venttlä e ole avattu kertaakaan täydellsest vkkoon, järjestelmä suorttaa tsetestn (pakotettu avaus). Lämpöpattern säädn avaa seuraavana maantana (tehdasasetus) lyhyeks akaa patterventtln sen jumutumsen estämseks. Näytölle lmestyy cycl. Venttlsuojauksen vkonpävä vodaan asettaa parametrssa 6. Pakkassuoja Jos lämpötla laskee alle 5 C:n, lämpöpattern säädn avaa patterventtln nn ptkäks akaa, että lämpötla nousee jälleen 6 C:seen. Nän estetään pattern jäätymnen. Näytölle lmestyy frost. Lämpöpatter e saa olla possa päältä, muuton lämpöpattern säädn e pysty suorttamaan pakkassuojatomntoa. Kesätauko Jos olet kytkenyt lämmtyksen pos päältä kesäks ja haluat säästää lämpöpattern säätmen parstoja, vot sulkea patterventtln kokonaan. Venttln sulkemnen. Pana panketta AUTO/ECO/MANU nn monta kertaa, kunnes näyttöön lmestyy kaskayt.. Kerrä säätöpyörää vasemmalle, kunnes näyttöön lmestyy off. Patterventtl pysyy nyt knn. Venttl- ja pakkassuojatomnnot ovat edelleen aktvsna. Venttln avaamnen fsrry f automaattkäyttöön pankkeella AUTO/ECO/ MANU. ta faseta f haluamas lämpötla käskäytössä. Lapslukko / Käytön luktus Vot lukta lämpöpattern säätmen estääkses sen etovotun käytön: fpana f panketta AUTO/ECO/MANU ja panketta PROG samanakasest vähntään sekunnn ajan. Näytölle lmestyy symbol. Lämpöpattern säätmen käyttö vapautetaan jälleen samalla pankeyhdstelmällä. 4

15 . Apua ongelmatapauksn Vrhetaulukko Ongelma/ näyttölmotus e sensor e venttl Lämpöpatter e jäähdy. Huone e lämpene optmonnn yhteydessä. Moottor e lku. Syy Korjaustomenpteet vlkkuu Parstot tyhjät. Vahda parstot. Late vallnen. Moottor e vo lkkua. Lämpöpattern venttl e sulkeudu täysn. Lämmtys e kytkeydy ajossa päälle. Venttln kanta e lukttu. Vahda late. Hätäkäyttö parstojen ollessa tyhjät Tarkasta asennus, posta mahdollnen lka. Tarkasta asennus, aseta tarvttaessa täysskutla (parametr 8). Varmsta, että essäädn kytkee lämmtyksen päälle. Aseta lust asentoon.. Vapauta lämpöpattern säätmen luktus. Työnnä tätä varten lämpöpattern säätmen lusta suuntaan.. Irrota lämpöpattern säädn venttln kannasta.. Käytä patterventtlä käsn venttln kannan kääntöpyörästä.. Teknset tedot Tyypp Suojausluokka Verkkojännte HR9 IP Ltäntä lämpöpattern M x,5 Ympärstön lämpötla 5 C Mtat Ympärstön olosuhteet Ilmankosteus. Hävtys Parstotyypp LR6, AA, AM Mgnon: x,5 V Ltum: x,5 V NMH: x, V 96 x 54 x 6 mm Soveltuu asuntlohn, myymälä- ja lketlohn sekä penyrtyksn 9 % suht. kosteus Lämpöpattern säädn on hävtettävä sähkö- ja elektronkkalateromua koskevan WEEE-drektvn /96/EY mukasest. fftomta tuote ja late vastaavaan kerrätyskeskukseen. ffälä hävtä tuotetta kottalousjätteen mukana. ffälä polta tuotetta. + Tehdasasetusten palauttamnen. Pdä panketta PROG panettuna n. sekunnn ajan, kunnes parametr alkaa vlkkua (vasemmanpuolenen numero).. Valtse säätöpyörällä parametr 9 (vasemmanpuolenen numero) ja asetus (okeanpuolenen numero).. Pana tehdasasetusten palauttamseks. 5

16 4. Ohjelmont Ylesnäkymä Lämpötlat ja tomntatavat (Säätöpyörän kääntämnen vasemmalle) Panke PROG (Säätöpyörän kääntämnen okealle) aka loma possa juhla comfort comfort sälytä Pävät Pävät Tunnt Tunt Mnuutt ohjelma Akaohjelman muokkaus, ks. alhaalla Vuos Kuukaus Pävä Akaohjelma ohjelma (Säätöpyörän kääntämnen) vkonpv la - su vkko ma t su possa Kytkentäpste (Säätöpyörän kääntämnen) Kytkentäpste 6 Uus kytkentäpste: lsaa Alotus Alotus Alotus Alotus Lopetus Lopetus Lopetus Lopetus Kytken- Kytkentäpste x täpsteen postamnen: --:--. (Posta) Valmstuttaja ja tlaaja: Envronmental and Combuston Controls Dvson -lketomnta-alue, Honeywell Technologes Sàrl, Rolle, Z. A. La Pèce 6, Svets, jota edustaa: Honeywell Oy Metsännedonkuja Espo Okeus tuotteen parantamseen tähtäävn teknsn muutoksn pdätetään. Puheln A

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com SmartStart Käyttö - ja asennusohje www.defa.com SISÄLLYS SMARTSTART 3 YLEISESTI KÄYTTÖOHJEESTA 3 TOIMINTOPERIAATE 4 NÄYTTÖ 4 SYMBOLIT 5 NÄYTÖN PÄÄKUVAT 6 ASETUKSET 7 KELLO 7 PÄIVÄMÄÄRÄ 7 TEHDASASETUKSET

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1245

Käyttöohjekirja NIBE F1245 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot