TheraPro HR Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus"

Transkriptio

1 . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan tarkalleen tarpedes mukaan ja säästää samalla myös energaa. Huoneenlämpötlan laskemnen non C:lla säästää n. 6 % energaa! Käyttäjäystävällnen Suur taustavalolla varustettu, säädettävä näyttö Vavaton ohjelmont rrottamalla lämpöpattern säädn venttlstä Koponttomnto akaohjelman srtämseks muhn HR9- lämpöpattern säätmn. Asennus Lämpöpattern säädn sop ylesmpn patterventtlehn M x,5. Lämpöpattern säädn tom välttömäst asennuksen jälkeen tehdasasetukslla. Lsämukavuutta tarjoavat tomnnot Ykslöllnen lämmtysohjelma jokaselle vkonpävälle. Jopa 6 kytkentäpstettä pävää kohden ja er lämpötlaa. Erkostomntatavat Loma, Juhla ja Possa helpost asetettavssa. Parametreja vodaan säätää ykslöllsest, katso kappale 9. Käytön luktus/lapslukko suojaks e-tovotulta käytöltä. Ltäntä ulkoslle anturelle ja kkunakontaktlle Energansäästötomnnot Ikkunatomnnon avulla patterventtl sulkeutuu tuuletettaessa. ECO-käytössä huoneenlämpötlaa lasketaan C:lla. Optmaalnen lämmtys/huoneenlämpötlan lasku. Lämpöpattern säädn venttln kannalla M x,5; parstot ssältyvät tomtukseen Näyttöpdke Venttladapter, tyypp Danfoss RA 4 Ruuvt lämpöpattern säätmen ja parstolokeron knnttämseks VArOItuS tukehtumsvaara! f Pdä lapset lotolla pakkausmateraalesta. VArO Vrhetomntojen vaara! f Käytä lämpöpattern säädntä anoastaan käyttöohjeen mukasella tavalla. f Älä anna lasten lekkä lämpöpattern säätmellä.

2 . Latteen ylesnäkymä Käyttöelementt ja näyttö 9 8 AUTO ECO MANU PROG Lämmtysaka/säästöaka tuntena Vkonpävä 7 (maananta sunnunta); näyttö anoastaan akaohjelman ohjelmonnn akana Lämpötlan näyttö: esm. ajankohtanen huoneenlämpötla (tehdasasetus) ta mtattu lämpötla, mkäl konfgurotu parametrssa merkn tekstnäyttö 5 Panke : asetusten vahvstamnen 6 Panke PROG: tomntatapojan valnta, akaohjelman asettamnen; Ptkä panallus (n. sekunta): parametreja vodaan muuttaa; Ohjelmont: takasn yhtä korkeammalle tasolle 7 Säätöpyörä: asetusten muuttamnen 8 Panke AUTO/ECO/MANU: vahtamnen automaatt-, ECO- ja käskäytön välllä Ohjelmonttlassa: lopetus (tallentamatta) 9 Parston tla Käytön luktus Symbolt comfort-lämpötla, comfort-lämpötla, sälytä-lämpötla Parstonäyttö Asennus Käyttövalms kolmessa vaheessa: Aseta parstot latteeseen Aseta kel, kellonaka ja pävämäärä Asenna VALMIS Parston asettamnen pakalleen/vahtamnen Lämpöpattern säädn on asetettu seuraavan parstotyypn kanssa käytettäväks: Mgnon-parstoa,5 V; tyypp LR6, AA, AM Vahtoehtosest vot käyttää myös seuraava parstoja/ akkuja: Ltum,5 V; tyypp LR6, AA, AM NMH, V; tyypp LR6, AA, AM. Käytettäessä ltum- ta NMH-parstoja on parametr 4 sopeutettava vastaavalla tavalla, katso kappale 9. Vahda parstot ana parettan Parston tla Merktys Parstot täynnä Parstot puoltäynnä 7. Parstot on pan vahdettava Vlkkuva näyttö: parstot ovat tyhjät ja ne on vahdettava 5. 6.

3 . Irrota säätöpyörä. Ota tätä varten knn latteen alla olevasta lovesta.. Irrota parstolokeron varmstusruuvt, jos snä on sellaset.. Vapauta luktus ja käännä parstojous ylös. Nyt pääset käsks parstolokeroon. 4. Aseta parstot lokeroon. Huomaa okea napasuus "+" ja " ". 5. Käännä parstojous alas ja anna sen napsahtaa pakalleen. 6. Lsävaruste: knntä parstojous varmstusruuvella parstojen suojaamseks varkaudelta. 7. Aseta säätöpyörä takasn pakalleen. Näytöllä näytetään hetken akaa ohjelmstoverson numero ja sen jälkeen kel deutsch. 8. Valtse tarvttaessa säätöpyörällä tonen kel. 9. Vahvsta valttu kel pankkeella. Näytölle lmestyy tunt. Kelen valntamahdollsuus näytetään anoastaan ensmmäsen käyttöönoton yhteydessä. Myöhemmän parstojen vahdon yhteydessä late kysyy suoraan kellonajan ja pävämäärän asetusta. Uusen Mgnon-parstojen käyttökä on n. vuotta. Parstot on vahdettava symboln vlkkuessa. Kakk asetukset pysyvät ennallaan parstojen vahdon yhteydessä. Varotus Räjähdysvaara! ffälä mllonkaan lataa parstoja. ffälä okosulje parstoja ta hetä ntä tuleen. ffhävtä vanhat parstot ympärstöystävällsellä tavalla. Pävämäärän ja kellonajan asettamnen. Kun näyttöön lmestyy tunt, aseta okea tunt säätöpyörällä ja vahvsta asetus panamalla. Näytölle lmestyy mnuutt.. Aseta okeat mnuutt säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näytölle lmestyy vuos.. Aseta okea vuos säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näytölle lmestyy kuukaus. 4. Aseta okea kuukaus säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näytölle lmestyy pava. 5. Aseta okea pävä säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näkyvn tulee normaal näyttö, jossa näkyy asetettu lämpötla ja valttu tomntatapa. Kellonajan ja pävämäärän tarkstamnen/ muuttamnen Jos haluat myöhemmn tarkstaa ta vahtaa pävämäärän ja kellonajan asetuksa, tom seuraavalla tavalla:. Pana panketta PROG.. Valtse aka ja vahvsta pankkeella. Näytölle lmestyy tunt.. Muut tarkstus-/muuttamstomenpteet suortetaan edellä kuvatulla tavalla. Lämpöpattern säätmen asennus Lämpöpattern säädn vodaan asentaa vavattomast kakkn normaalehn patterventtlehn, jossa on M x,5 -ltäntä, aheuttamatta lkaa ta vesläkkä. Lämpöpattern säätmen vaurotumnen okosulun seurauksena kostessa ja märssä olosuhtessa! Varotus ffasenna lämpöpattern säädn anoastaan kuvn, suljettuhn ssätlohn. ffsuojaa lämpöpattern säädn kosteudelta, vedeltä, pölyltä, suoralta aurngonvalolta ja vomakkalta lämpölähteltä. Vanha termostaattpään rrotus.. Kerrä vanhaa termostaattpäätä vasemmalle vasteeseen saakka ja rrota sen knntys.. Irrota vanha termostaattpää patterventtlstä..

4 Adaptern valnta Lämpöpattern säädn sop normaalehn M x,5 -patterventtlehn. Tettyjä venttltyyppejä varten vaadtaan adaptera.. Tarkasta, tarvtsetko adaptera ja valtse tarvttaessa sopva adapter. Tuote Kuva Adapter Venttlt M x,5 Honeywell- Braukmann, MNG, Hemeer, Oventrop Danfoss RA, TA E vaadta Ssältyy... Kerrä venttln kannan kertopyörää vastapävään vasteeseen ast.. Aseta venttln kanta patterventtllle ta adapterlle ja krstä käsn (lman työkaluja!). Lämpöpattern säätmen asettamnen pakalleen.. Danfoss RAV. Danfoss RAVL. Työnnä adapter patterventtln ja kerrä, kunnes adapter napsahtaa selkeäst pakalleen.. Krstä adapter tarvttaessa ruuvlla. Venttln kannan asennus. Varmsta, että lämpöpattern säätmen lust on aukasennossa.. Aseta lämpöpattern säädn sllä tavon venttln kannalle, että sen hammastus napsahtaa pakalleen, ekä ole enää näkyvssä.. Luktse lämpöpattern säädn pääteasentoon. Työnnä tätä varten lusta suuntaan. Non mnuutn kuluttua näyttöön lmestyy tekst cycl (tsetest). Tämän jälkeen lämpöpattern säädn srtyy automaattseen tomntatlaan. a b Lämpöpattern säädn tom anoastaan, kun se on lukttu asanmukasest pääteasentoon.. Irrota venttln kanta lämpöpattersta. Työnnä tätä varten lusta suuntaan. VALMIS! Lämpöpattern säädn tom nyt tehdasasetukslla (vakoasetusten mukanen akaohjelma), katso kappale 5. 4

5 Lämpöpattern säätmen varmstamnen Lämpöpattern säädn ja parstot vodaan varmstaa varkautta vastaan tomtukseen ssältyvllä ruuvella. Näytön asennon säätämnen Lämpöpattern säätmen näyttöä vodaan kallstaa er kulmn (,,, 4 ) luettavuuden parantamseks. 4 :n kallstus vodaan asettaa tomtukseen ssältyvän näyttötelneen avulla... Asennus. Nosta näyttöä ja käännä haluttuun kaltevuuteen.. Kallsta halutessas näyttöä 4 ja työnnä näyttötelne yläkautta näytön ja kotelon väln, kunnes se napsahtaa pakalleen. Irrottamnen fpana f näyttötelnettä taaksepän ja nosta se rt. Ulkosten antureden ja kkunakontaktn lttämnen Lämpöpattern säätmeen HR9 vodaan lttää seuraava ulkosa antureta ja kkunakontakteja: Etäsäädn HCW Huoneantur RF Potentaalvapaa kkunakontakt HCA Ulkosen anturn ja kkunakontaktn lttämseen vaadtaan kaapela ACS9. Mnpstoke Mcro B / avomet päät ptuus m e ssälly tomtukseen Käyttö etäsäätmen HCW kanssa Etäsäädn HCW mttaa huoneenlämpötlan. HR9:n huoneantura e tällön käytetä. Huoneenlämpötlaa vodaan muuttaa HCW-etäsäätmen säätöpyörän avulla pokkeama-arvona ± K HR9-säätmeen asetettuun/ohjelmotuun lämpötlaan nähden. Pokkeama-asetus on vomassa nn kauan, kunnes stä muutetaan. Käyttö huoneanturn RF kanssa Ulkonen huoneantur RF mttaa huoneenlämpötlan. HR9:n huoneantura e tällön käytetä. Käyttö kkunakontaktn kanssa Ikkunakontakt aukeaa kkunan avaamsen yhteydessä ja patterventtl sulkeutuu. Kun kkuna suljetaan jälleen, lämpöpattern säädn jatkaa taas normaala tomntaansa. Pakkassuojatomnto takaa, että patterventtl aukeaa lämpötlan laskessa alle 5 C:seen. Kun etäsäädn HCW ta huoneantur RF postetaan jälleen, parstot on postettava lyhyeks akaa, jotta järjestelmä e antas vrhelmotuksa. Kun kaapelotu kkunakontakt postetaan, parametrn 7 arvoks on muutettava ta, katso kappale 9. 5

6 Kaapelltäntä Lsätetoja löydät myös latteden HCW, RF ja HCA dokumentaatosta. fltä f kaapel ACS9 jäljempänä kuvatulla tavalla ulkoseen anturn ja kkunakontaktn: Etäsäädn HCW ACS9 valkonen NTC vhreä TW/F HCW musta GND 5. Käyttö Vakoakaohjelma (tehdasasetus) Automaattkäytössä lämpöpattern säädn säätää huoneenlämpötlaa automaattsest tallennetun akaohjelman mukasest. Vkko-ohjelma : koko pävän kotona Tehdasasetusten mukasest on jokaselle vkonpävälle Ma Su ( 7) asetettu seuraava akaohjelma: Huoneantur RF valkonen NTC ACS9 musta GND ϑ C Lämmtys vhreä TW/F 6 C Lasku/ säästö Kytkentäpste Kytkentäpste Huoneantur RF ja potentaalvapaa kkunakontakt HCA ACS9 valkonen NTC musta GND vhreä TW/F Potentaalvapaa kkunakontakt HCA ACS9 valkonen NTC musta GND vhreä TW/F Kaapeln yhdstämnen lämpöpattern säätmeen HR9.. ϑ Kytkentäpste Aka Lämpötla 6: : C (comfort-lämpötla ) : 6: 6 C (sälytä-lämpötla) Lämpöpattern säätmeen on tallennettu kaks muutakn vkko-ohjelmaa. Lsätetoa löydät kappaleesta 9. Vot myös mukauttaa tosen tallennetusta vkkoohjelmsta ykslöllsn tarpess, katso kappale 8. Lämpötlan tlapänen mukauttamnen Jos haluat tlapäsest muun kun akaohjelman mukasen lämpötlan: faseta f haluamas lämpötla säätöpyörällä. Muutos pysyy vomassa seuraavaan kytkentäpsteeseen ast. Mten vot muuttaa lämpötlat vaktusest, on kuvattu kappaleessa 7.. Irrota lämpöpattern säätmen svulla oleva suojus.. Työnnä kaapel ASC9 lämpöpattern säätmeen HR9. Lämpöpattern säädn tunnstaa ltetyn anturn/ kkunakontaktn automaattsest. 6

7 Energan säästämnen ECO-käytön avulla ECO-käytössä lasketaan automaattkäytön akaohjelman mukasta huoneenlämpötlaa C:lla. faktvodakses f ECO-käytön pana AUTO/ECO/ MANU-panketta nn monta kertaa, että näytölle tulee näkyvn economy. Näytetty lämpötla on C matalamp. ECO-käyttö on nn kauan aktvotuna, kunnes panat AUTO/ECO/MANU-panketta uudelleen ja valtset tosen tomntatavan. Käskäyttö Käskäytössä lämpöpattern säädn tom nn kauan (käsn) asetetulla lämpötlalla, kunnes muutat lämpötlaa ta vahdat toseen tomntatapaan. faktvodakses f käskäytön pana AUTO/ECO/ MANU-panketta nn monta kertaa, että näytölle tulee näkyvn kaskayt. Lämpötlaa vo säätää manuaalsest säätöpyörän avulla. Käskäyttö on nn kauan aktvotuna, kunnes panat AUTO/ECO/MANU-panketta uudelleen ja valtset tosen tomntatavan. 6. Ohjelmont Tomntatavat Tomntatapojen yleskatsaus Tomntatapa "Juhla": Tässä tomntatavassa vot syöttää tettyä tuntmäärää koskevan lämpötlan. Kun asetettu aka on kulunut, lämpöpattern säädn srtyy takasn automaatttlaan. Tomntatapa "Possa": Jos keskellä vkkoa on esm. pyhäpävä, saattaa olla, että automaatttla e vastaa tarpetas kysesenä pävänä. Tällasssa tapauksssa vot aktvoda pokkeavan akaohjelman yhdelle ta useammalle pävälle. Kun asetettu aka on kulunut, lämpöpattern säädn srtyy takasn automaatttlaan. Tomntatapa "Loma": Tässä tomntatavassa vot syöttää tettyä useamman pävän jaksoa koskevan lämpötlan. Kun asetettu aka on kulunut, lämpöpattern säädn srtyy takasn automaatttlaan. Tomntatapojen valtsemnen Tomntatavan "Juhla" ta "Loma" valtsemnen. Pana panketta PROG ja kerrä säätöpyörää vasemmalle, kunnes näytölle lmestyy juhla ta loma.. Vahvsta valttu tomntatapa pankkeella. Kohta tunnt/pävät vlkkuu.. Aseta säätöpyörällä haluamas lukumäärä tunteja/ pävä ja vahvsta panamalla. Lämpötlanäyttö vlkkuu. 4. Aseta säätöpyörällä haluamas lämpötla ja vahvsta panamalla. Valttu tomntatapa ja asetettu lämpötla lmestyvät näkyvn näytölle. Tomntatavan "Possa" valtsemnen. Pana panketta PROG ja kerrä säätöpyörää vasemmalle, kunnes näytölle lmestyy possa.. Vahvsta valttu tomntatapa pankkeella. pavat vlkkuu.. Aseta säätöpyörällä haluamas lukumäärä pävä ja vahvsta panamalla. Valttu tomntatapa näkyy näytöllä. Akaohjelman asettamnen possaolopävää varten on kuvattu kappaleessa 8. Syötettäessä loman/possaolopävän päven lukumäärää lasketaan kyseessä oleva pävä ensmmäseks päväks. Ohjeen vmeseltä svulta löydät ylesnäkymän ohjelmarakenteesta. 7

8 7. Ohjelmont Lämpötlat Akaohjelmaa varten vodaan esasettaa kolme er lämpötlaa, jotka vodaan ohjelmoda kytkentäpstesn akaohjelmassa: Comfort-lämpötla tehdasasetus C Comfort-lämpötla tehdasasetus C Sälytä-lämpötla tehdasasetus 6 C Lämpötlojen asettamnen. Pana panketta PROG. Näytölle lmestyy comfort.. Pana, aseta comfort-lämpötla säätöpyörällä ja vahvsta panamalla. Näytölle lmestyy hetkeks tekst taltotu ja sen jälkeen jälleen comfort.. Kerrä säätöpyörää okealle, kunnes seuraava lämpötla lmestyy näyttöön. 4. Tosta vaheet ja comfort-lämpötlan ja sälytälämpötla kohdalla. 5. Päätä ohjelmont pankkeella AUTO. Vot muuttaa koska tahansa esasetettuja lämpötloja (comfort-lämpötla, ja sälytä-lämpötla). Ohjelmonnn akana pääset PROG-pankkeella takasn yhtä korkeammalle tasolle. Vot keskeyttää ohjelmonnn koska tahansa pankkeella AUTO. Ohjeen vmeseltä svulta löydät ylesnäkymän ohjelmarakenteesta. Käyttöön lttyvä vnkkejä Lämpöpattern säätmen mukavuuskäyttö Lämpöpattern säätmen vo rrottaa lämpöpattersta ohjelmonnn helpottamseks.... Vapauta lämpöpattern säätmen luktus. Työnnä tätä varten lämpöpattern säätmen lusta suuntaan.. Irrota lämpöpattern säädn venttln kannasta. Eksynyt ohjelman syöverehn? fpana f panketta AUTO/ECO/MANU. autom lmestyy näyttöön. Vmeseks syötetyt tedot hylätään. 8. Ohjelmont Akaohjelma Akaohjelman suunnttelu Vot määrttää korkentaan 6 kytkentäpstettä pävää kohden. Jokaseen kytkentäpsteeseen on määrtettävä seuraavat tedot: Yks kolmesta esasetetusta lämpötlasta (comfortlämpötla, ja sälytä-lämpötla) Lämmtys-/sälytysajan alku Lämmtys-/sälytysajan loppu Esmerkk Comfort Comfort Säästö Lasku/ säästö Kytkentäpste Lämmtys Lämmtys Lämmtys

9 Esmerkssä näkyy seuraava akaohjelma: Kytkentäpste Aka Lämpötla 6: 9: C (comfort-lämpötla ) 9: : 6 C (sälytä-lämpötla) : 4: C (comfort-lämpötla ) 4 4: 7: 6 C (sälytä-lämpötla) 5 7: : C (comfort-lämpötla ) 6 : 6: 6 C (sälytä-lämpötla) Ohjeen vmeseltä svulta löydät ylesnäkymän ohjelmarakenteesta. Vkko-ohjelma Vot mukauttaa akaohjelman henklökohtaseen vkkorytms. Valttavana ovat seuraavat mahdollsuudet: Erllset akaohjelmat arkpävlle Ma Pe ( 5) ja vkonlopulle La Su (6 7) Yks akaohjelma vkon kaklle pävlle Ma Su ( 7) Jokaselle vkonpävälle oma akaohjelma ma, t, ke, to, pe, la, su (,,, 4, 5, 6, 7) Suosttelemme merktsemään akaohjelman mustn ennen ohjelmonnn alottamsta. Akaohjelman asettamnen Vkonpävän valtsemnen. Pana panketta PROG. Näytölle lmestyy comfort.. Kerrä säätöpyörää okealle, kunnes näyttöön lmestyy ohjelma.. Pana ja valtse haluamas vkonpävät akaohjelmaas varten säätöpyörällä: vkonpv, la - su, vkko, ma, t,, su ta possa 4. Vahvsta valtut vkonpävät pankkeella. Näytöllä näytetään lämpötla sekä ensmmäsen kytkentäpsteen alku ja loppu, esm.: Kytkentäpsteen loppu on samalla seuraavan kytkentäpsteen alku. Säätöpyörällä vot srtyä yhdestä kytkentäpsteestä toseen ja saada tällä tavon näkyvn kakken ohjelmotujen kytkentäpsteden asetukset. Anoastaan ohjelmodut kytkentäpsteet näytetään. Kytkentäpsteden muokkaus. Jos haluat muokata näytettävää kytkentäpstettä, pana. Lämpötlanäyttö vlkkuu.. Valtse säätöpyörällä haluttu lämpötla (comfortlämpötla, ta sälytä-lämpötla) valtulle kytkentäpsteelle ja vahvsta pankkeella. Valtun kytkentäpsteen alkuaka vlkkuu. Kytkentäpsteden ohjelmonnn aka-astekko alkaa aamulla kello : ja päättyy seuraavana pävänä kello :5.. Aseta säätöpyörällä valtun kytkentäpsteen haluamas alkuaka ja vahvsta pankkeella. Valtun kytkentäpsteen loppuaka vlkkuu. 4. Aseta säätöpyörällä valtun kytkentäpsteen haluamas loppuaka ja vahvsta pankkeella. Näytölle lmestyy hetkeks taltotu. Tämän jälkeen näytetään lämpötla sekä seuraavan kytkentäpsteen alku ja loppu. 5. Valtse myös muden kytkentäpsteden lämpötla ja aseta nden alku- ja loppuajat vahessa - 5 kuvatulla tavalla. Kytkentäpste on tallennettu vasta, kun sen lämpötla, alku ja loppu on vahvstettu pankkeella. Jos kytkentäpstettä e tarvta, valtse asetus Muden vkonpäven muokkaus. Kun kakk kytkentäpsteet on asetettu, pääset takasn vkonpäven valntaan pankkeella PROG.. Aseta seuraaven vkonpäven kytkentäpsteet.. Kun kakk haluamas vkonpävät on asetettu, päätä ohjelmont pankkeella AUTO. Lämpöpattern säädn alkaa välttömäst tommaan asetetulla akaohjelmalla automaatttlassa. 9

10 Kytkentäpsteen postamnen fmkäl f kytkentäpstettä e tarvta, valtse lämpötlaasetus --.- ja vahvsta panamalla. Ensmmästä kytkentäpstettä e vo postaa. Kytkentäpsteen lsäämnen. Käännä säätöpyörää nn kauan, kunnes näyttöön lmestyy tekst lsaa, ja vahvsta panamalla. Lämpötlanäyttö vlkkuu.. Valtse säätöpyörällä haluttu lämpötla (comfortlämpötla, ta sälytä-lämpötla) uudelle kytkentäpsteelle ja vahvsta pankkeella. Uuden kytkentäpsteen alkuaka vlkkuu.. Aseta säätöpyörällä uuden kytkentäpsteen haluamas alkuaka ja vahvsta pankkeella. Halutun kytkentäpsteen loppuaka vlkkuu. 4. Aseta säätöpyörällä uuden kytkentäpsteen haluamas loppuaka ja vahvsta pankkeella. lsaa tulee näkyvn anoastaan, jos ohjelmotuna on alle 6 kytkentäpstettä. Akaohjelman kopont Jos useamman HR9- lämpöpattern säätmen tulee käyttää samaa akaohjelmaa, on akaohjelma laadttava latteeseen (master-late) van kerran, mnkä jälkeen sen vo kopoda muhn lämpöpattern säätmn. Akaohjelman kopontn vaadtaan ACC9-kaapela. x mnpstoke Mcro B ptuus,5 m e ssälly tomtukseen. Irrota kakken lämpöpatteren säätmen svulla oleva suojus.. Yhdstä master-late (jossa on akaohjelma) ja tonen lämpöpattern säädn HR9 ACC9-kaapellla.. Pana molempen latteden pankketa AUTO ja samanakasest 4 sekunnn ajan. Molempen latteden näyttöön lmestyy tekst com tla. 4. Pana master-latteen panketta PROG. Master-latteen näyttöön lmestyy tekst master ja sen jälkeen laheta. Tosen latteen näyttöön lmestyy tekst com tla ja sen jälkeen vast. ota. Akaohjelma kopodaan. 5. Kopont on päättynyt, kun molemmssa lattessa näkyy tekst valms. 6. sekunnn kuluttua late, johon akaohjelma on kopotu, srtyy automaattkäyttötlaan, master-latteen näytölle tulee jälleen tekst com tla. 7. Irrota ACC9-kaapel latteesta, johon akaohjelma kopotn. Jos kummallekaan lämpöpattern säätmelle e tehdä tomenptetä 4 mnuuttn, ne srtyvät automaattsest automaattkäyttöön. Kopont muhn lattesn. Ltä ACC9-kaapel seuraavaan latteeseen.. Pana seuraavan latteen pankketa AUTO ja samanakasest 4 sekunnn ajan. Kysesen latteen näyttöön lmestyy tekst com tla. Master-latteen näyttöön lmestyy tekst com tla.. Pana master-latteen panketta PROG. Muuton kopont suortetaan samalla tavalla kun ensmmänenkn. Koponnn päättämnen Vmesen koponnn jälkeen:. Pana master-latteen panketta AUTO päästäkses automaatttlaan.. Irrtota ACC9-kaapel ja knntä svusuojus takasn kakkn lattesn....

11 9. Perusasetukset Ylesnäkymä Latteen 6:ta perusasetusta (parametra) vo mukauttaa tarvttaessa. Tehdasasetuksssa on harmaa tausta. Tähdellä * merkttyjä parametreja kuvataan seuraavassa tarkemmn. Par. Aset. Merktys Kelasetus Saksa Englant Tanska Ruots Norja Suom Esasetetut akaohjelmat * Vkko-ohjelma "koko pävän kotona" Vkko-ohjelma "ruokatunnlla kotona" Vkko-ohjelma "puoleen pävään tössä" Taustavalo * pos päältä aktvotu 4 Vahtamnen kesä-/talvaka e automaattsta vahtoa automaattnen vahto Ikkunatomnnon kesto * Ikkunatomnto e aktvnen Venttl aukeaa vmestään mnuutn kuluttua Venttl aukeaa vmestään 9 mnuutn kuluttua Ikkunatomnnon herkkyys huoneenlämpötlan laskessa *. (herkkä). (vähemmän herkkä) Tehdasasetus:.4 Ikkunatomnnon herkkyys huoneenlämpötlan noustessa *. (herkkä). (vähemmän herkkä) Tehdasasetus:. Iskun ptuuden asetus * Vako skunptuus Täys skunptuus Par. Aset. Merktys Lämpötlan näyttö ruudulla * asetettu/ohjelmotu lämpötla (ohjelämpötla) mtattu huoneenlämpötla Lämpötlan yläraja Huoneenlämpötla e vo nousta määrtettyä ylempää lämpötlarajaa korkeammaks (Max). Tehdasasetus: C Alemp lämpötlaraja Huoneenlämpötlaa e vo asettaa määrtettyä alempaa lämpötlarajaa matalammaks (Mn). Tehdasasetus: 5 C Optmonttomnto * e optmonta Optmotu alotus Optmotu alotus/lopetus Lämpötlapokkeama * Lämpöpattern säätmen ja huoneessa mtattujen lämpötlojen mukauttamseks Tehdasasetus: C Parstotyypp Alkaal Ltum NMH (akku ladattavssa) Venttln asennon näyttö * e venttln asennon näyttöä lyhytakanen venttln asennon näyttö Venttlsuojauksen vkonpävä * Maananta Tsta Keskvkko Torsta Perjanta Lauanta Sunnunta Pos Ikkunatomnnon tunnstus * Pos (e kkunatomntoa) Auto (parametren 5-7 mukasest) Kaapelotu (potentaalvapaan kkunakoskettmen kanssa) Lämpötlaykskkö Celsus Fahrenhet Palautus tehdasasetuksn e palautusta (reset) Anoastaan perusasetusten palautus Anoastaan akaohjelman palautus Kakk palautetaan

12 Parametren muuttamnen. Pdä panketta PROG panettuna vähntään sekunnn ajan, kunnes parametr alkaa vlkkua (vasemmanpuolenen numero). Aka Lämpötla 6: 9: C (comfort-lämpötla ) 9: : 6 C (sälytä-lämpötla) : : C (comfort-lämpötla ) sprache Okeanpuolenen numero lmasee ajankohtasen asetuksen. Parametr näytetään lsäks myös tekstmuodossa. Esm. näyttölmotus merktsee parametra (kel), jossa on asetuksena (saksa).. Valtse haluamas parametr (vasen numero) säätöpyörällä.. Pana panketta parametrn muokkaamseks. Parametrn ajankohtanen asetus alkaa vlkkua (okeanpuolenen numero). 4. Valtse säätöpyörällä haluamas asetus (okeanpuolenen numero) ja vahvsta panamalla. Juur muokattu parametr vlkkuu (vasemmanpuolenen numero). 5. Tosta vaheet - 4 muden parametren osalta. 6. Palaa takasn automaatttlaan pankkeella AUTO. Parametren kuvaus Parametr Esasetettujen akaohjelmen valnta Vkko-ohjelma (tehdasasetus, kytkentäpstettä): Ma Su ( 7) koko pävän kotona Tätä akaohjelmaa on kuvattu kappaleessa 8. Vkko-ohjelma (6 kytkentäpstettä): Ma Pe ( 5) ruokatunt kotona La Su (6 7) kuten vkko-ohjelmassa C C 6 C Lasku/ säästö Kytkentäpste Lämmtys Lämmtys : 7: 6 C (sälytä-lämpötla) 5 7: : C (comfort-lämpötla ) 6 : 6: 6 C (sälytä-lämpötla) Vkko-ohjelma (4 kytkentäpstettä): Ma Pe ( 5) puoleen pävään tössä La Su (6 7) kuten vkko-ohjelmassa C C 6 C Kytkentäpste Kytkentäpste Lasku/ säästö Kytkentäpste Aka Lämmtys Lämpötla Lämmtys. 6: - 9: C (comfort-lämpötla ). 9: - : 6 C (sälytä-lämpötla). : - : C(comfort-lämpötla ) 4. : - 6: 6 C (sälytä-lämpötla) Parametr Taustavalo Näytössä on taustavalo, joka helpottaa tetojen lukemsta. Taustavalo kytkeytyy päälle, kun säätöpyörää lkutetaan ta jotan panketta panetaan. Parstojen säästämseks taustavalo kytkeytyy pos päältä, jos lämpöpattern säätmelle e tehdä mtään tomenptetä n. 7 sekuntn. Parametrt 5-7 Ikkunatomnto Lämpöpattern säädn sulkee patterventtln energan säästämseks, jos avaat kkunan ja lämpötla laskee vomakkaast sen johdosta. Kun suljet kkunan ja lämpötla nousee stä johtuen, lämpöpattern säädn avaa patterventtln jälleen. Jos unohdat joskus sulkea kkunan, lämpöpattern säädn avautuu automaattsest asetetun ajan kuluttua pakkassuojan takaamseks. 4

13 Parametr 8 Iskun ptuus Lämpöpattern säädn tom tehdasasetusten mukasest optmaalsella venttln skunptuudella. Jos haluat hyödyntää koko venttln skunptuuden ta venttl e aukea täysn, vot valta täyden skuptuuden. Parametr 9 Lämpötlan näyttö ruudulla Tehdasasetusten mukasest näyttöruudulla näytetään asetettu/ohjelmotu lämpötla (comfort-lämpötla, ta sälytä-lämpötla). Asetuksen "Mtattu lämpötla" mukasest näyttöruudulla näytetään mtattu huoneenlämpötla. Asetettuun lämpötlaan vodaan vahtaa säätöpyörää kääntämällä ta panketta panamalla. Nän lämpötla vodaan asettaa tarvttaessa uudelleen. Non sekunnn kuluttua näyttöruudun lämpötlaks vahtuu jälleen mtattu lämpötla. Lämpöpattern lämpövakutuksesta johtuen lämpöpattern säätmessä näytetty "mtattu lämpötla" saattaa poketa muualla huoneessa mtatusta lämpötlasta. Parametr Optmonttomnto Ilman optmonta (tehdasasetus) lämpöpattern säädn alkaa lämmttämään huonetta/laskemaan lämpötlaa ohjelmotuna ajankohtana. Jotta esm. kylpyhuone ols lämmn kello 7:, kytkentäpstettä on srrettävä akasemmaks, muuton huoneen lämmttämnen alkas vasta kello 7:. Jossakn tlantessa akasemmaks srretty kytkentäpste on kutenkn lan akasn, nn että huonetta aletaan lämmttämään avan lan akasn. Optmonnn avulla kyseessä oleva huone on saavuttanut halutun lämpötlan jo ohjelmotuun ajankohtaan mennessä, koska lämpöpattern säädn alkaa lämmttämään/laskemaan lämpötlaa optmaalsena ajankohtana. Optmonnn akana näytetään akaohjelmassa ohjelmotu lämpötla. Optmotu alotus Huonetta aletaan lämmttämään optmaalsena ajankohtana ohjelmodun lämpötlan saavuttamseks. Optmotu alotus/lopetus Huonetta aletaan lämmttämään optmotuna ajankohtana ja lämpötla lasketaan hyvssä ajon. Parametr Lämpötlapokkeama Koska lämpöpattern säädn mttaa lämpötlan lämpöpattern läheltä, on mahdollsta, että lämpötla pokkeaa muualla huoneessa mtatusta lämpötlasta. Jos huoneen lämpötlaks mtataan esm. C, ja lämpöpattern luota,5 C, vodaan kysenen lämpövakutus tasata,5 C:n pokkeama-arvon avulla. Parametr 5 Venttln asennon näyttö Kun tämä parametr on aktvotuna (asetus ""), näyttöruudulla näytetään vähän akaa venttln laskettu asento ( % avattu). Päänäyttö tulee jälleen näkyvn n. mnuutn kuluttua ta panamalla panketta AUTO. Parametr 6 Venttlsuojauksen vkonpävä Jos lämpöpattern venttlä e ole avattu kertaakaan täydellsest vkkoon, järjestelmä suorttaa tsetestn (pakotettu avaus). Lämpöpattern säädn avaa seuraavana maantana (tehdasasetus) lyhyeks akaa patterventtln sen jumutumsen estämseks. Venttlsuojauksen vkonpävä on vapaast valttavssa. Parametr 7 Ikkunatomnnon tunnstus Ikkunakontaktn lttämsen yhteydessä parametrn arvoks asetetaan automaattsest "" (kaapelotu). Ikkunakontakt ohjaa kkunatomntoa. Mkäl kkunakontakt e ole ltettynä, on valttuna oltava asetus "" ta "". C Optmotu alotus E optmonta Optmotu lopetus E optmonta Kytkentäpste Kytkentäpste

14 . Muut tomnnot Valvontatomnnot Ikkunatomnto Jos avaat kkunan ja lämpötla laskee sen johdosta, lämpöpattern säädn sulkee patterventtln energan säästämseks. Näytölle lmestyy kkuna. Kun lämpötla nousee jälleen, kutenkn vmestään asetetun ajan kuluttua (tehdasasetus: mnuutta), lämpöpattern säädn avaa jälleen patterventtln. Vot avata patterventtln myös akasemmn panamalla panketta AUTO ta kääntämällä säätöpyörää. Lämpöpattern säätmen reagontherkkyyttä lämpötlan laskemseen ja nousemseen vodaan säätää, katso kappale 9, parametrt 5-7. Ikkunakontaktn ollessa ltettynä kkunatomnto reago suoraan kkunan avaamseen ja sulkemseen, katso parametr 7. Venttlsuojaus Jos lämpöpattern venttlä e ole avattu kertaakaan täydellsest vkkoon, järjestelmä suorttaa tsetestn (pakotettu avaus). Lämpöpattern säädn avaa seuraavana maantana (tehdasasetus) lyhyeks akaa patterventtln sen jumutumsen estämseks. Näytölle lmestyy cycl. Venttlsuojauksen vkonpävä vodaan asettaa parametrssa 6. Pakkassuoja Jos lämpötla laskee alle 5 C:n, lämpöpattern säädn avaa patterventtln nn ptkäks akaa, että lämpötla nousee jälleen 6 C:seen. Nän estetään pattern jäätymnen. Näytölle lmestyy frost. Lämpöpatter e saa olla possa päältä, muuton lämpöpattern säädn e pysty suorttamaan pakkassuojatomntoa. Kesätauko Jos olet kytkenyt lämmtyksen pos päältä kesäks ja haluat säästää lämpöpattern säätmen parstoja, vot sulkea patterventtln kokonaan. Venttln sulkemnen. Pana panketta AUTO/ECO/MANU nn monta kertaa, kunnes näyttöön lmestyy kaskayt.. Kerrä säätöpyörää vasemmalle, kunnes näyttöön lmestyy off. Patterventtl pysyy nyt knn. Venttl- ja pakkassuojatomnnot ovat edelleen aktvsna. Venttln avaamnen fsrry f automaattkäyttöön pankkeella AUTO/ECO/ MANU. ta faseta f haluamas lämpötla käskäytössä. Lapslukko / Käytön luktus Vot lukta lämpöpattern säätmen estääkses sen etovotun käytön: fpana f panketta AUTO/ECO/MANU ja panketta PROG samanakasest vähntään sekunnn ajan. Näytölle lmestyy symbol. Lämpöpattern säätmen käyttö vapautetaan jälleen samalla pankeyhdstelmällä. 4

15 . Apua ongelmatapauksn Vrhetaulukko Ongelma/ näyttölmotus e sensor e venttl Lämpöpatter e jäähdy. Huone e lämpene optmonnn yhteydessä. Moottor e lku. Syy Korjaustomenpteet vlkkuu Parstot tyhjät. Vahda parstot. Late vallnen. Moottor e vo lkkua. Lämpöpattern venttl e sulkeudu täysn. Lämmtys e kytkeydy ajossa päälle. Venttln kanta e lukttu. Vahda late. Hätäkäyttö parstojen ollessa tyhjät Tarkasta asennus, posta mahdollnen lka. Tarkasta asennus, aseta tarvttaessa täysskutla (parametr 8). Varmsta, että essäädn kytkee lämmtyksen päälle. Aseta lust asentoon.. Vapauta lämpöpattern säätmen luktus. Työnnä tätä varten lämpöpattern säätmen lusta suuntaan.. Irrota lämpöpattern säädn venttln kannasta.. Käytä patterventtlä käsn venttln kannan kääntöpyörästä.. Teknset tedot Tyypp Suojausluokka Verkkojännte HR9 IP Ltäntä lämpöpattern M x,5 Ympärstön lämpötla 5 C Mtat Ympärstön olosuhteet Ilmankosteus. Hävtys Parstotyypp LR6, AA, AM Mgnon: x,5 V Ltum: x,5 V NMH: x, V 96 x 54 x 6 mm Soveltuu asuntlohn, myymälä- ja lketlohn sekä penyrtyksn 9 % suht. kosteus Lämpöpattern säädn on hävtettävä sähkö- ja elektronkkalateromua koskevan WEEE-drektvn /96/EY mukasest. fftomta tuote ja late vastaavaan kerrätyskeskukseen. ffälä hävtä tuotetta kottalousjätteen mukana. ffälä polta tuotetta. + Tehdasasetusten palauttamnen. Pdä panketta PROG panettuna n. sekunnn ajan, kunnes parametr alkaa vlkkua (vasemmanpuolenen numero).. Valtse säätöpyörällä parametr 9 (vasemmanpuolenen numero) ja asetus (okeanpuolenen numero).. Pana tehdasasetusten palauttamseks. 5

16 4. Ohjelmont Ylesnäkymä Lämpötlat ja tomntatavat (Säätöpyörän kääntämnen vasemmalle) Panke PROG (Säätöpyörän kääntämnen okealle) aka loma possa juhla comfort comfort sälytä Pävät Pävät Tunnt Tunt Mnuutt ohjelma Akaohjelman muokkaus, ks. alhaalla Vuos Kuukaus Pävä Akaohjelma ohjelma (Säätöpyörän kääntämnen) vkonpv la - su vkko ma t su possa Kytkentäpste (Säätöpyörän kääntämnen) Kytkentäpste 6 Uus kytkentäpste: lsaa Alotus Alotus Alotus Alotus Lopetus Lopetus Lopetus Lopetus Kytken- Kytkentäpste x täpsteen postamnen: --:--. (Posta) Valmstuttaja ja tlaaja: Envronmental and Combuston Controls Dvson -lketomnta-alue, Honeywell Technologes Sàrl, Rolle, Z. A. La Pèce 6, Svets, jota edustaa: Honeywell Oy Metsännedonkuja Espo Okeus tuotteen parantamseen tähtäävn teknsn muutoksn pdätetään. Puheln A

HR92. 2. Lyhyt kuvaus. 1. Toimituksen laajuus

HR92. 2. Lyhyt kuvaus. 1. Toimituksen laajuus 2. Lyhyt kuvaus HR92 Langaton lämpöpattern säädn Honeywell HR92 on muotolultaan modern elektronnen lämpöpattern säädn. Taajuudella 868 MHz tapahtuvan langattoman tedonsrron ansosta lämpöpattern säädn vodaan

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ HUOMIO: Kauttmes (e tomteta latteen mukana) vovat erota tässä ohjekrjassa estetystä. mall RNV70 HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Huolto ja teknset tedot LUE käyttöohjeet, ennen kun yrtät käyttää latetta. VARMISTA,

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI 06 07 11 13 14 14 15 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot

Sisällysluettelo Laitteen asennus Toiminnot Tekniset tiedot Asetukset Viestikoodit Huolto Takuu Turvallisuusohjeet Toiminnot DEWALT DW03201 Ssällysluettelo Latteen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Yleskuva -

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Ssällysluettelo Latteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION Valmstelut 1 Pergo-lamnaattlattan mukana tomtetaan kuvallset ohjeet. Alla olevssa tekstessä on seltykset kuvn. Ohjeet on jaettu kolmeen er osa-alueeseen, jotka ovat valmstelu, asennus ja svous. Suosttelemme,

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö Pkaopas Valmstelu ja estäyttö Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo estäyttöluosta (0,9-prosenttnen NaCl, johon on lsätty 1 U/ml heparna) yks 500 ml:n ta 1 000

Lisätiedot

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla Vteopas Valmstelu ja estäyttö esltetyllä letkustolla Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: Yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo tavallsta kettosuolaluosta, jossa on yks (1) ykskkö (U) heparna kettosuolaluoksen

Lisätiedot

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ FIN ] Ssällysluettelo 1 Johdanto ------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 1.1 Tästä käskrjasta ---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2.

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2. l u T p Kla ö t t e k Teho a j s m a koko e j h o s u asenn KlapTul-palotla KlapTul-palotlan osat, kokoams- ja turvaiisuusohje 1. Nupp 2. HoIkk 3. Kans 4. Ruuv Knntä holkk ja nupp ruuvlla kannen läp ja

Lisätiedot

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Ssällysluettelo Latteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet Vestntäjärjestelmät PRS-xPxxx- ja -tehovahvstmet PRS-xPxxx- ja - tehovahvstmet www.boschsecrty.f 1, 2, 4, ta 8 äänlähtöä (valnta 100 / 70 / 50 V:n lähdöstä) Äänenkästtely ja jokasen vahvstnkanavan vve

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100 Vdeonauhur Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-100 PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Varotomet & omnasuudet Tedoks käyttäjälle

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa Mttausteknkan perusteet / luento 6 Mttausepävarmuus ja shen lttyvää termnologaa Mttausepävarmuus = mttaustulokseen lttyvä parametr, joka kuvaa mttaussuureen arvojen odotettua vahtelua Mttauksn lttyvä kästtetä

Lisätiedot

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen

Kuva 1: Radiokäsilähtein 1-osainen Tlausnr. : 5350 10 Käyttöhje 1 Turvallsuushjeet Nappparstja e saa antaa lasten käsn! Js nappparst nelastaan, ptää het hakeutua lääkärn! Räjähdysvaara! Älä hetä parstja tuleen! Räjähdysvaara! Älä lataa

Lisätiedot

Condair CP2 I Moduli M..

Condair CP2 I Moduli M.. j Höyrykostutn Condar Modul M Sähköasennus F 545 kg/h Sähköltännät Sähköasennukset saa suorttaa van tarvttavat okeudet omaava asentaja Huolehtkaa että kakk jänntesyötöt on katkastu ennen asennuksen alottamsta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-102

KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-102 Vdeonauhur Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-12 PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Model No. EC27P Part No. 3834RP79V Varotomet

Lisätiedot

HR-XV2E KÄYTTÖOPAS SUOMI DVD-SOITIN/VIDEO-NAUHURI PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT

HR-XV2E KÄYTTÖOPAS SUOMI DVD-SOITIN/VIDEO-NAUHURI PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL SUOMI -SOITIN/VIDEO-NAUHURI

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

MALLI: RN-300/ RN-200

MALLI: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeonauhur ShowVew-tomnnolla Fnnsh KÄYTTÖOPAS MALLI: RN-300/ RN-200 R PAL Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan.

Lisätiedot

DVD-SOITIN/ VIDEO-NAUHURI

DVD-SOITIN/ VIDEO-NAUHURI -SOITIN/ VIDEO-NAUHURI KÄYTTÖOPAS MALLI : RN-850 PAL R Fnnsh Ennen tämän tuotteen kytkemstä, käyttöä ta säätöä pyydämme snua lukemaan tämän opaskrjasen huolellsest ja kokonaan. Turvatomet / Tärketä huomautuksa

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto Ohelmen analsont Ohelmen kuvaamnen kaavolla ohelmen mmärtämnen kaavoden avulla kaavoden tuottamnen ohelmasta Erlasa kaavotppeä: ER-kaavot, tlakaavot, UML-kaavot tetohakemsto vuokaavot (tarkemmn) Vuoanals

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio?

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio? Mttausteknkan perusteet / luento 7 Mttausepävarmuus Mttausepävarmuus Mttaustulos e ole koskaan täysn oken Mttaustulos on arvo mtattavasta arvosta Mttaustuloksen ja mtattavan arvon ero on mttausvrhe Mkäl

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

ProjektPro 119 Airless Sprayer

ProjektPro 119 Airless Sprayer Alkuperäskäyttöohjeen käännös ProjektPro 119 Arless Sprayer 0418C SF ProjectPro 119-0418C 1 D I A B J E C F G K H 1) 2 2) 3) 3 1) 2) 4 5 6 1) O 3) 7 2) SPRAY PRIME + ProjectPro 119-0418C 8 2) 4) l 1) 5)

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen LAPPEENRANNAN ENILLINEN YLIOPISO eknllnen tedekunta LU Energa Sähkökukaan kvmassan vakutus saunan energankulutukseen Lappeenrannassa 3.6.009 Lass arvonen Lappeenrannan teknllnen ylopsto eknllnen tedekunta

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta HASSEN-WEILIN LAUSE Kertausta Käytetään seuraava merkntjä F = F/F q on sukua g oleva funktokunta Z F (t = L F (t (1 t(1 qt on funktokunnan F/F q Z-funkto. α 1, α 2,..., α 2g ovat polynomn L F (t nollakohten

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

088U0230 Käyttöohje CF-RU Signaalivahvistin

088U0230 Käyttöohje CF-RU Signaalivahvistin 088U0230 Käyttöohje VI.UH.N3.20 Sisältö 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laitteen toiminnasta... 3 Asennus... 4 Sijoitus ja asennus... 5 Välitystesti... 6 Asennuksen poisto... 6 Tekniset tiedot... 7 Vianetsintä...

Lisätiedot

Automaattinen 3D - mallinnus kalibroimattomilta kuvasekvensseiltä

Automaattinen 3D - mallinnus kalibroimattomilta kuvasekvensseiltä Maa-57.270 Fotogrammetran, kuvatulknnan ja kaukokartotuksen semnaar Automaattnen 3D - mallnnus kalbromattomlta kuvasekvensseltä Terh Ahola 2005 Ssällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Perusteoraa...2 2.1 Kohteen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa URUN AMMAIKORKEAKOULU YÖOHJE (7) FYSIIKAN LABORAORIO V.2 2.2 38E. MEKAANISEN VÄRÄHELYN UKIMINEN. yön tavote 2. eoraa yössä tutustutaan harmonsen mekaansen värähdyslkkeen omnasuuksn seuraavssa tapauksssa:

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

OMINAISUUKSIA. Yhteensopiva seuraavien mediatyyppien kanssa: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CVD, CD-DVD, Mini-DVD ja MP3. 10-Bit 27Mhz D/A -videomuunnin

OMINAISUUKSIA. Yhteensopiva seuraavien mediatyyppien kanssa: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CVD, CD-DVD, Mini-DVD ja MP3. 10-Bit 27Mhz D/A -videomuunnin OMINAISUUKSIA Yhteensopva seuraaven medatyyppen kanssa: DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CVD, CDDVD, MnDVD ja MP3. Tällä CDsottmella vodaan tostaa ertyyppsä levyjä, kuten DVD Vdeo, Vdeo CD, CDDA, Super VCD,

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely Palvelun kuvaus Dell EqualLogc -palvelmen etäkäyttöönotto Palvelusopmuksen esttely Tässä palvelussa tehdään alustava yksttäsen Dell EqualLogc -tallennuspalvelmen, enntään kahden Dell PowerEdge -palvelmen,

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit

Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit Ykskköoperaatot ja teollset prosesst 1 Ylestä... 2 2 Faasen välnen tasapano... 3 2.1 Neste/höyry-tasapano... 4 2.1.1 Puhtaan komponentn höyrynpane... 4 2.1.2 Ideaalnen seos... 5 2.1.3 Epädeaalnen nestefaas...

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Langaton termostaatti FS20 STR

Langaton termostaatti FS20 STR Langaton termostaatti FS20 STR Laajemmat käyttöohjeet (suomennos olennaisilta osin, luvut viittaavat täydelliseen saksankieliseen käyttöohjeeseen, joka on mukana pakkauksessa) 1.3 Tekniset tiedot Tärkeimmät

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

QUADRO. ProfiScale QUADRO Etäisyysmittari. www.burg-waechter.de. fi Käyttöohje. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Etäisyysmittari. www.burg-waechter.de. fi Käyttöohje. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Etäsyysmttar Käyttöo www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Jodanto Kuvttl, ttä

Lisätiedot

Mittaustulosten käsittely

Mittaustulosten käsittely Mttaustulosten kästtely Vrhettä ja epävarmuutta lmasevat kästteet Tostokoe ja satunnasten vrheden tlastollnen kästtely. Mttaustulosten jakaumaa kuvaavat tunnusluvut. Normaaljakauma 7. Tostokoe ja suurmman

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO RC-436

SISÄLLYSLUETTELO RC-436 Asennusohje AXCARD CR-36 Versio 3. Ver. 3. AXCARD SISÄLLYSLUETTELO RC-436 JOHDANTO... 4 YKSITTÄISEN KORTINLUKIJAN KÄYTTÖÖNOTTO... 4 ALUSTUS JA MUISTIN NOLLAUS... 4 VAIHTOEHTO. OHJELMOINTISALASANAN ASETUS...

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka BLA6 Sähkönsrtoteknkka Tehonaon laskenta Jarmo Partanen LT Energy Electrcty Energy Envronment Srtoverkkoen laskenta Verkon tehonaon laskemnen srron hävöt ännteolosuhteet ohtoen kuormttumnen verkon käyttäytymnen

Lisätiedot

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 Tervetuloa kakspäväslle Lakeuden Etapn ja JLY - Jätelatosyhdstys ry:n järjestämlle vestntäpävlle 4.-5.11.2009 Senäjoelle. Pävlle odotetaan 80 120 vestnnän, tedottamsen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallsuustedote Tekjänokeuden haltja vuonna 2015, 3M Company Kakk okeudet pdätetään. Tämän tedon kopomnen ja/ta lataamnen on sallttua anoastaan 3M tuotteden käyttämstä varten, mkäl (1) tedot on

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla KÄYTTÖOHJE TRC-1480 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Huomio: Ulkolämpötila-anturin kantama on 30 m ilman esteitä. Tosiasiallinen kantama voi vaihdella signaalin kulun mukaan.

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 05/2009 16810937 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 05/2009 16810937 / FI Käyttötekkka \ Käyttöautomaato \ Kokoastomtukset \ alvelut MOVITRAC B Julkasuajakohta 05/2009 16810937 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Drvg the world Ssällysluettelo 1 Tärketä ohjeta... 5 1.1 Käyttöohjee

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti

Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti 088U0211 Käyttöohje CF-RP Julkisten tilojen huonetermostaatti Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Välitystesti............................

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Nord-Lock Lukitusaluslevyt FINNISH SUOMI Nord-Lock Luktusaluslevyt Tuotetedot Hyväks havattu alkuperänen Nord-Lock Group alott tomntansa vuonna 1982 ja stä lähten olemme pyrkneet luomaan maalman tehokkamman ruuvltosten luktusjärjestelmän.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN! AURINKONIEMEN MAATILATORI avaa ovensa elokuussa 2011 luomun ja lähruuan myyjänä! Tarkemmat tedot ja aukoloajat löydät osotteesta www.aurnkonem.f SADONKORJUU AURINKONIEMESSÄ 13. 14.8.2011 Sadonkorjuu-tapahtuman

Lisätiedot