Inhimillisen pääoman merkitys yritystoiminnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inhimillisen pääoman merkitys yritystoiminnassa"

Transkriptio

1 Inhimillisen pääoman merkitys yritystoiminnassa To Be or Well Be V seminaari Juha Jäälinoja

2 Agenda Yritysesittely Ajankohtaista työelämästä Inhimillinen pääoma mitä se on ja miksi puhua siitä näkökulmana liiketoimintariski millaisia hyötyjä inhimillisen pääoman kehittämisellä saavutetaan

3

4 REDOCAP: LIIKETOIMINTA-ALUEET REDOCAP OY HUMAN CAPITAL o Työhyvinvointipalvelut o Rekrytointipalvelut o Osaajaprofiilimääritykset o Sidosryhmäanalyysit o Palkkiojärjestelmät BUSINESS INTELLIGENCE o Liiketoimintamallit o Ansaintalogiikka o Myynti- ja palveluprosessit o Tuotteistus o Toimintamallit CORPORATE FINANCE o Yritysjärjestelyt o Rahoitusjärjestelyt o Yleiset neuvontantopalvelut NEUVONANTOPALVELUT

5 REDOCAP: VAHVUUTEMME / TOIMINTAFILOSOFIAMME o Osaajatiimillämme on pitkäaikainen kokemus yritysten johto- ja asiantuntijatehtävistä eri toimialoilla ja tiimin jäsenten osaamiset täydentävät toisiaan o Nykytila-analyysiin nojaava faktapohjainen ja käytännönläheinen kehittämisote o Katsomme asiakasyrityksiä kokonaisuutena ja palvelemme yhden luukun periaatteella o Kumppanuusajattelu ja sitoutuminen asiakkaaseen, tuloksellisuus o Palvelun laatu ja asiakasyritystemme arvon nousu on meille kunnia-asia

6 REDOCAP:PALVELULUPAUKSEMME Kasvatamme asiakasyritystemme liiketoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta yrityksen johdon ja omistajien rinnalla.

7 REDOCAP: VAIKUTTAVA TOIMINTATAPA KASVATTAA TUOTTAVUUTTA Vaikuttava toimintatapa Työhyvinvointi osaksi liiketoimintastrategiaa Seuranta ja arviointi Ajantasainen tieto ja ennakointi Oikein kohdennetut toimenpiteet TUOTTAVUUS KASVAA ENNAKOITAVUUS ja VAIKUTTAVUUS paranevat merkittävästi kun työhyvinvointi on osana strategiaa Perinteinen toimintatapa Virkistyspäivät TYKY- ja TYHYpäivät Terveys- ja liikuntakampanjat Irralliset kehittämistoimet EI PITKÄKESTOISTA VAIKUTUSTA TUOTTAVUUTEEN KUSTANNUKSET kasvavat, mikäli tyhy-toimenpiteet eivät ole strategisia

8 Työelämä ennen ja tänään

9 Ajankohtaista työelämästä Sairastelun hintalappu: kymmenen prosenttia palkkakuluista Tiistai klo 18:43 Kauppalehti - Kansantaloudelle kertyvä vuosittainen lasku työkyvyttömyydestä on noin miljardia euroa! - Se on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen paljon ja syö hintakilpailukykyämme, arvioi työeläkejärjestelmän keskeinen vaikuttaja ja Ilmarisen entinen toimitusjohtaja Kari Puro. - Paremmalla johtamisella voidaan vähentää sairauspoissaoloja, ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeitä ja edistää pidempiä työuria.

10 Ajankohtaista työelämästä EK: Työkyvyn johtaminen edellyttää myös yritysjohdolta ryhtiliikettä Tiistai :13 Hellink - Suomalaisyritysten panostukset työhyvinvointiin ovat nykytiedon mukaan alimitoitettuja tai ne eivät kohdistu oikeisiin asioihin. poissaoloihin ja työkykyyn voi vaikuttaa - jos työhyvinvointia johdettaisiin hyvin, kustannukset alenisivat ja kilpailukyky paranisi. - Tämä edellyttää johdon nykyistä parempaa sitoutumista. Sen tulee selvittää ja seurata henkilöstön työkykyyn vaikuttavia tekijöitä.

11 Ajankohtaista työelämästä Tutkimus: Työurien pidentäminen jäänyt pelkäksi puheeksi klo 10:42 Kauppalehti - Mittavan kyselytutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin edistämistä pitivät tärkeänä lähes kaikki vastaajat (95%). - Työntekijöistä yli puolet ei ole havainnut työpaikoilla minkäänlaisia toimenpiteitä, joilla on pyritty pidentämään työuria. - Työhyvinvoinnin edistäminen on saatava konkreettisiksi toimiksi, mikä ei tapahdu ilman selkeitä tavoitteita, mittareita ja seurantaa. Työhyvinvointia on myös katsottava pitkällä aikavälillä ja suhdanteiden yli.

12 Ajankohtaista työelämästä KINNARPS: Tutkimus: Työhyvinvointi jää hyödyntämättä tehokkaana tulostekijänä Torstai :20 Hellink - Yritykset menettävät usein tämän tehokkaan tulostekijän. Investointi työympäristöön maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. - Viihtyisä työympäristö lisää henkilöstön pysyvyyttä ja helpottaa rekrytointia. - Työhyvinvointi tuo uralle useita lisävuosia, vähentää merkittävästi sairauspoissaoloja ja nostaa tuottavuutta. - Suomalaisten työurat pitenevät vähintään kolme vuotta, mikäli työympäristöihin panostetaan.

13 Ajankohtaista työelämästä Tiedote/Kemianteollisuus ry: :02 STT Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet: Työhyvinvoinnin kehittäminen on koko alan yhteinen asia - Työhyvinvoinnin näkökulmat on hahmotettu kemianteollisuudessa neljään hyvinvointiteemaan: hyvä johtaminen, toimiva työyhteisö, innostus työhön ja osaamisen kehittäminen. - Kemianteollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii uusia menestystekijöitä Työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen on oleellinen tulevaisuuden menestystekijä kaikilla työpaikoilla.

14 Aineeton pääoma Inhimillinen pääoma Rakennepääoma Suhdepääoma - Substanssiosaaminen - Kumppanuudet - Tuotanto-/prosessiosaaminen - Organisaation osaaminen - Asiakas- ja partneriosaaminen - Liiketoimintaosaaminen - Tuotekehitys ja Kiinteä innovaatiot omaisuus - Rakenteet ja järjestelmät - Alihankkijat, toimittajat - Henkilökohtaiset verkostot - Organisaatiokulttuuri - Jakeluverkostot - Liiketoimintaprosessit, yrityskuva, brandi - Asiakkaat

15 Inhimillinen pääoma Aineettoman pääoman johtamisen malli Lähde IC Partners

16 Huonon työilmapiirin seuraukset Oppimiskyky laskee, osaamista ei jaeta Innovatiivisuus ja osaaminen Inhimillinen pääoma Huono työilmapiiri Huolimattomuus, turvallisuusriskit kasvavat Kilpailukyky heikkenee Varallisuus Vaihtuvuus kasvaa, parhaat osaajat lähtevät Yrityskuva ja imago heikkenee Suhdepääoma Mukaillen Otala & Ahonen 2005

17 Osaamattomuuden seuraukset Kustannustehokkuus laskee Tuottavuus laskee Rakennepääoma Ammattitaidon vanheneminen Laatu ja asiakastyytyväisyys laskevat Kilpailukyky heikkenee Varallisuus Työkyky laskee Innovatiivisuus ja osaaminen Inhimillinen pääoma Mukaillen Otala & Ahonen 2005

18 Heikon esimiestyön seuraukset Motivaatio ja sitoutuminen laskevat Resurssit hajoavat Suhdepääoma Heikko esimiestyö Tehottomuus Kilpailukyky heikkenee Varallisuus Poissaolot lissäntyvät Kustannustehokkuus heikkenee Rakennepääoma Mukaillen Otala & Ahonen 2005

19 Työuupumuksen seuraukset Oppimiskyky laskee Innovatiivisuus ja osaaminen Inhimillinen pääoma Työuupumus Tuottavuus laskee Kilpailukyky heikkenee Varallisuus Onnettomuusriski kasvaa Työkyky laskee Suhdepääoma Mukaillen Otala & Ahonen 2005

20 TYKE(S) keissejä Hydro Aluminium Salko, ikkunateollisuus Tausta: liiketoiminta haasteellisessa tilanteessa Tavoite: parempi tulos ja tuottavuus Tulokset: Luotiin toimivampi tulospalkkiojärjestelmä Vaihto-omaisuuden arvo laski 53% Haaskeen määrä laski 44% Kokonaistuottavuus nousi 32%

21 TYKE(S) keissejä Olvi, panimoteollisuus Tausta: Heikentyvä työilmapiiri Tavoite: Toimintojen tehostaminen sekä johtamisen, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Tulokset: Luotiin pitkäaikainen henkilöstöstrategia Ilmapiiri, yhteistyö, työkyky ja ajankäytön hallinta paranivat Liikevaihto kasvoi 8,1% Liikevoitto kasvoi 8,8%

22 TYKE(S) keissejä Stora Enso Packaging, pakkausteollisuus Tausta: Kilpailukyvyn ja työpaikkojen turvaaminen Tavoite: Tuottavuuden kehittäminen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen Tulokset: Toimitusvarmuus kasvoi 8% Reklamaatiot vähenivät 50% Jalostusarvo kasvoi 19%, tuottavuus 12% Työympäristö ja työnantajakuva parantuivat Tiedonkulku, palautteen antaminen ja viihtyvyys parantuivat

23 REDOCAP: HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ MENESTYY TALOUDELLISESTI Korkeampi tuottavuus SIPO 43%, ka 5% Uusia tuotteita tai palveluita markkinoille Enemmän innovatioita Nopeampi kasvu LV kasvu 25%, ka 9% Imago, brändiarvo Parempi yrityskuva Hyvinvoiva työyhteisö Korkeampi asiakastyytyväisyys 1% HT 2% AT 2,6 % ka 6 % Vähemmän poissaoloja Sitoutuneempi henkilöstö Pienempi vaihtuvuus Laadukkammat työnhakijat Redocapin asiantuntemus

24 MOTTO: Vain menestyvä yritys voi panostaa henkilöstöönsä, vain henkilöstöönsä panostava yritys menestyy! KIITOS MIELENKIINNOSTA! REDOCAP OY Tietotie 2, Oulunsalo Juha Jäälinoja gsm (0)

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability Lappeenranta University Of Technology Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability 06.12.2012

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Aineettoman pääoman riskienhallinta

Aineettoman pääoman riskienhallinta ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 104 Aineettoman pääoman riskienhallinta Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki & Heli Talja VTT Virpi Sillanpää & Antti Lönnqvist

Lisätiedot

Työhyvinvointi, mitä se oikeastaan on? Onko työhyvinvointi kannattava sijoitus? Guy Ahonen, tutkimusprofessori Työterveyslaitos

Työhyvinvointi, mitä se oikeastaan on? Onko työhyvinvointi kannattava sijoitus? Guy Ahonen, tutkimusprofessori Työterveyslaitos Työhyvinvointi, mitä se oikeastaan on? Onko työhyvinvointi kannattava sijoitus? Guy Ahonen, tutkimusprofessori Työterveyslaitos Suomessa on 1980-luvulta lähtien edistetty työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Varma on edelläkävijä työeläkkeissä Huolehdimme suomalaisen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa Digiasta. Vuosikertomus 2014

Sisällys. Tietoa Digiasta. Vuosikertomus 2014 Sisällys Tietoa Digiasta Digia lyhyesti Tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus Missio, visio ja strategia Toimintaympäristö 2014 Mahdollisuudet maailmalla Mahdollisuudet kotimaassa Liiketoimintakatsaus Palveluiden

Lisätiedot

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2011 KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä Debatissa eläketurvan haasteet Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen 4/2011 Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa

Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa AALTO-YLIOPISTO - PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa ANTTI TENHOLA DIPLOMITYÖ Jätetään opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinööritutkintoa

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot