TERVETULOA TYÖHYVINVOINTIKYLÄÄN!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA TYÖHYVINVOINTIKYLÄÄN!"

Transkriptio

1 TERVETULOA TYÖHYVINVOINTIKYLÄÄN! Esittäjän nimi 1

2 Lähtöhaastattelu Sisäilmakoulutus Työhyvinvointikyselyt Työympäristön optimointi Työlääketieteen kurssit Riskinarviointi Työhyvinvointikortti Henkilönsuojainten testaus, laadunvalvonta ja sertifiointi Toimialakohtaiset ajankohtaispäivät Ergonomia ja käytettävyys Laserlaitteiden testaus Suojainasiantuntijakoulutus Ilmanvaihto- ja lämpöolosuhteiden selvitykset Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Työhyvinvoinnin kehittäjän valmennus Erikoislääkärikoulutus Kemikaalien hallinnan osaaminen Ennakoiva työturvallisuuden johtaminen ETJ Työympäristön analyysipalvelut 360 Tutka Konsultointi Sisäilmastokysely Melu- ja tärinäselvitykset Pienyrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Kognitiivinen toimintakyky ja työ Soveltuvuusarvioinnit Aivot ja teknologia Analyysipalvelut Työympäristöselvitys Sisäilmaselvitykset Diagnostiikkapalvelut Ammattipatologia Työn imu -polku Sisäilmaongelman kokonaisvaltainen ratkaiseminen (Priorita) TYÖTERVEYSLAITOS Kaikki mitä tarvitset! Parempi Työyhteisö (Party) -kysely Työkyvyn ja terveyden edistäminen Työturvallisuuden edistäminen Laadun arviointi (Laatuavain) TUTTAVA Työprosessien kehittäminen Coaching Toksikologinen riskinarviointi Mini-kartoitus Konfliktien ja kriisien selvittely Muutosvalmennus Vaativat työkyvyn arvioinnit Työterveyshuollon alueellinen kehittäminen (Mini-Seitti) Edustuksellinen yhteistyö Johtajuusarvioinnit Potentiaalin arvioinnit Muutospaja Melu- ja tärinätestaus Työhönohjaus ja esimieskoulutus Työsuojelupäällikkökurssi TSPK Työnohjaus Työterveyshuoltoyksikön toiminnan arviointi ja kehittäminen Työlähtöinen työpaikkaselvitys Mobiilityön työpaikkaselvitys Työterveyshuoltopalveluiden hankinnan tukipalvelut Asiakastyytyväisyys (Asiakasavain, Yritysavain) Kemikaaliturvallisuuspalvelut Työhyvinvointikartta Toimiva vuorovaikutus työpaikalla Sähkömagneettisten kenttien, optisten säteilyjen ja valaistuksen selvitykset Työympäristön analyysipalvelut Kohti innostunutta työyhteisöä Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä Rekrytointipalvelut Työyhteisön toiminnan selvittäminen Työhyvinvointi Terveyskyselyt (TKI) työpaikkakulttuuriksi

3 TYÖHYVINVOINTIKYLÄ ON RAKENNETTU TUKEVALLE MAAPERÄLLE TUTKIMUKSEEN PERUSTUVA ASIANTUNTEVA EDELLÄKÄVIJÄ LUOTETTAVA USKOTTAVA RIIPPUMATON Esittäjän nimi 3

4 AVULLAMME KOHTI KOKONAISVALTAISTA TYÖHYVINVOINTIA Hyvinvointia edistävä työpaikka Tehdään yhdessä työhyvinvointia edistävä työpaikka, jossa työ on turvallista, terveellistä, mielekästä ja tuottavaa. Hyvinvoiva työyhteisö Kehitetään yhdessä työyhteisöä, osaamista, ihmisten johtamista ja muutoksen hallintaa. Turvallinen työpaikka Luodaan yhdessä edellytykset turvalliselle työpaikalle. Vaikuttava työterveyshuolto Autamme työkykyriskien hallinnassa sekä toimivien ja kustannustehokkaiden työterveyshuoltopalveluiden hankinnassa. Työperäisten terveysongelmien hallinta Autamme ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan työperäisiä terveysongelmia ja tukemaan työkykyä. Vetovoimainen työympäristö Tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan riskejä sekä työntekijöiden altistumista Esittäjän nimi 4

5 KAIKKI PALVELUT MEILTÄ Vaikuttava työterveyshuolto Terveyttä edistävät työolosuhteet Työntekijän terveys ja työkyky Vaikuttavat ja kustannustehokkaat työterveyshuoltopalvelut Toimiva työterveysyhteistyö Pätevä ja osaava työterveyshuollon henkilökunta Hyvinvointia edistävä työpaikka Työhyvinvoinnin tilan arviointi Työhyvinvointiosaamisen kehittäminen Työhyvinvoinnin johtaminen Joustava ja sujuva työ Hyvinvoiva työyhteisö Osaamisella menestykseen Arvioinnilla kehitykseen Mallia muutokseen Intoa ihmisiin Imua työhön Työperäisten terveysongelmien hallinta Ammattitautien ja työperäisten sairauksien diagnostiikkapalvelut Työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelut Työlääketieteen palvelut työpaikoille Työlääketieteen palvelut työterveyshuollolle ja erikoissairaanhoidolle Osaamisen kehittäminen Vetovoimainen työympäristö Kemikaalit ja pölyt Sisäilma ja sisäympäristö Fysikaaliset tekijät Torjuntaratkaisujen kehittäminen Työympäristöosaamisen kehittäminen Turvallinen työpaikka Työsuojelun kehittäminen Työturvallisuuden edistäminen Ennakoiva työturvallisuuden johtaminen Esittäjän nimi 5

6 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TYÖPAIKKA

7 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TYÖPAIKKA Hyvinvointia edistävä työpaikka parantaa suunnitelmallisesti henkilöstön työkykyä, tyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta. Hyvinvointia edistävä työpaikka Työhyvinvoinnin tilan arviointi Työhyvinvointikymppi Työhyvinvointikartta Ikä-Avain Mini-TYHY Työhyvinvoinnin johtaminen Työhyvinvoinnin tilan arviointi Tavoitteet ja kehittämissuunnitelma Työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet Seuranta Työhyvinvointiosaamisen kehittäminen Työhyvinvointikortti Työhyvinvointi työpaikkakulttuuriksi Työhyvinvoinnin johtaminen TYHYKÄS Työhyvinvoinnin kehittäjän valmennus Joustava ja sujuva työ Toimivat työajat Laadukkaat työvälineet Ihminen tietotyössä Käyttölähtöiset tilaratkaisut Esittäjän nimi 7

8 HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

9 HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ ON MENESTYSTEKIJÄ Hyvinvoiva työyhteisö Innostuneet ja osaavat työntekijät menestyvät työssään paremmin. Osaamisella menestykseen Soveltuvuusarvioinnit Johtajuusarvioinnit Potentiaalin arvioinnit Rekrytointipalvelut Henkilöarvioinnin asiantuntijaksi -koulutus Mallia muutokseen Muutospaja Esimiesvalmennus Työnohjaus Imua työhön Työn imu -polku Työuran uurtaja Työprosessien kehittäminen Prosessikonsultointi Konfliktien ja kriisien selvittely Arvioinnilla kehitykseen Parempi Työyhteisö (ParTy) Haastattelut ja räätälöidyt kyselyt Turvallisuusilmapiiri -kysely Onnistu osaamisen uudistajana -arviointi Intoa ihmisiin 360 Tutka Ikäjohtaminen Coaching Esimieskoulutukset Lähtöhaastattelu Esittäjän nimi 9

10 TURVALLINEN TYÖPAIKKA

11 TURVALLINEN TYÖPAIKKA Turvallinen työpaikka Turvallinen työpaikka vähentää työtapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä parantaa työn tuottavuutta. Ennakoiva työturvallisuuden johtaminen Osallistavat toimintatavat Positiiviset mittarit Toiminnan arviointi Yhteiset työpaikat Kehittämisen verkostot Työturvallisuuden edistäminen Riskien arviointi ja hallinta Toiminnan ja työympäristön havainnointi Vaaratilanteista ja tapaturmista oppiminen Turvallisten työtapojen kehittäminen Työsuojelun kehittäminen Toimiva vuorovaikutus ja yhteistyö Työpaikan turvallisuuskulttuuri Työturvallisuuden ilmapiirikartoitus Työsuojeluosaamisen kehittäminen Esittäjän nimi 11

12 TYÖPERÄISTEN TERVEYSONGELMIEN HALLINTA

13 TYÖPERÄISTEN TERVEYSONGELMIEN HALLINTA Työperäisten terveysongelmien hallinta Työperäistä sairastavuutta voidaan vähentää ongelmien tunnistamisella, ennaltaehkäisyllä ja ratkaisemisella. Ammattitautien ja työperäisten sairauksien diagnostiikkapalvelut Työlääketieteen palvelut työpaikoille Sisäilmastokysely Terveydellisen merkityksen arviointi Osaamisen kehittäminen Erikoislääkärikoulutus Työlääketieteen koulutus Työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelut Työkuntoprofiili Työlääketieteen palvelut työterveyshuollolle ja erikoissairaanhoidolle Konsultaatiot Esittäjän nimi 13

14 VAIKUTTAVA TYÖTERVEYSHUOLTO

15 VAIKUTTAVA TYÖTERVEYSHUOLTO Vaikuttava työterveyshuolto Terveyttä ja työkykyä edistävä työpaikka rakennetaan vaikuttavalla työterveyshuollolla ja työterveyshuoltoyksiköiden ja työpaikkojen yhteistyöllä. Terveyttä edistävät työolosuhteet TSK Työlähtöinen työpaikkaselvitys Mobiilin työn työpaikkaselvitys TEDI Pienyrityksen riskinarviointi PIRA Kustannustehokkaat työterveyshuoltopalvelut Laatujärjestelmän rakentaminen Laatuavain Palveluprosessien arviointi ja kehittäminen Asiakasavain ja Yritysavain Työterveyshuoltopalveluiden arviointi ja hankinta Pätevä ja osaava henkilökunta Pätevöittävä koulutus Täydennyskoulutus Räätälöity tilauskoulutus Työntekijän terveys ja työkyky Uudistuvat terveystarkastuskäytännöt Vaativa työkyvyn arviointi TKI, WAI Työkykyneuvottelu Elintavat ja työ Päihteet ja työ Toimiva työterveysyhteistyö Toimintamallit ja menetelmät Sopimuskäytännöt Yhteistyöverkostot ja hoitoketjut Pienyritysten ja yrittäjien työterveyshuolto Esittäjän nimi 15

16 VETOVOIMAINEN TYÖYMPÄRISTÖ

17 VETOVOIMAINEN TYÖYMPÄRISTÖ Vetovoimainen työympäristö Terveellinen ja turvallinen työympäristö lisää työn ja työpaikkojen vetovoimaisuutta. Kemikaalit ja pölyt Työympäristöselvitys Työympäristön analyysipalvelut Kemikaaliturvallisuuspalvelut Toksikologinen riskinarviointi Fysikaaliset haitat Melu- ja tärinäselvitykset Ilmanvaihto- ja lämpöolosuhteiden selvitykset Sähkömagneettisten kenttien, optisten säteilyjen ja valaistuksen selvitykset Sisäilma ja sisäympäristö Sisäilmaselvitykset Analyysipalvelut Sisäilmaongelman kokonaisvaltainen ratkaiseminen Torjuntaratkaisujen kehittäminen Henkilösuojainten testaus, laadunvalvonta ja sertifiointi Melu- ja tärinätestaus Laserlaitteiden testaus Suojainasiantuntijakoulutus Osaamisen kehittäminen Sisäilmakoulutus Kemikaalien hallinnan osaaminen Työympäristön optimointi Riskinarviointi Esittäjän nimi 17

18 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ

19 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI Ennakoiva kokonaisvaltainen työhyvinvointi TYÖYMPÄRISTÖ - Toimenpiteet arvioinnin perusteella - Esim. suojainkoulutus TYÖTURVALLISUUS - Toimenpiteet arvioinnin perusteella - Esim. työsuojelupäällikkökoulutus TYÖTERVEYS - Toimenpiteet arvioinnin perusteella - Esim. käytännöt vakuutusyhtiön kanssa TYÖTERVEYSHUOLTO - Toimenpiteet arvioinnin perusteella - Esim. toimintamallin luominen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TYÖPAIKKA Arvioidaan ensin kokonaisuus TYÖYHTEISÖ - Toimenpiteet arvioinnin perusteella - Esim. muutospaja ja työyhteisöselvitys

20 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI Ongelmasta kokonaisuuteen: Sisäilma TYÖYMPÄRISTÖ - Havaitaan sisäilmaongelma - Mittaaminen - Ratkaisut ongelmaan TYÖTURVALLISUUS - Sisäilmasto turvallisessa työpaikassa - Suojaimet: suojainkoulutus TYÖTERVEYS - Ammattitautitutkimukset HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TYÖPAIKKA TYÖTERVEYSHUOLTO - Havainnot ja seuranta - Toimiva työterveyshuoltoyhteistyö TYÖYHTEISÖ - Vaikuttaa työyhteisöön - Mitattavissa: ParTy - Ratkaistavissa: Esim. Työn imu -polku

21 KOKONAISVALTAISEN TYÖHYVINVOINNIN TUKEMINEN ITELLA-KONSERNISSA Itella-konsernin Työhyvinvointiyksikkö ja -säätiö kehittävät työhyvinvoinnin kaikkia osa-alueita pitkäjänteisesti. Työterveyslaitos on ollut tiiviisti kehitystyössä mukana toteuttaen monipuolisia hankkeita säätiön tuella. Esimerkkejä: Postin käsittelyssä ja jakelussa sattuneiden tapaturmien ja vaaratilanteiden johdonmukaista käsittelyä ja tiedon hyödyntämistä sekä organisaation menettelytapojen työturvallisuutta työpaikalla kehitettiin yhteistyössä. Postinjakelutyön kuormitustekijöitä selvitettiin laajalla kyselytutkimuksella ja postinjakajien toimintakyky-, kuormittuneisuus- ja palautumismittauksilla. Työhyvinvoinnin seuranta toteutettiin tavoitekeskustelussa. Yhteistyössä työhyvinvointiyksikön kanssa kehitettiin kustannuslaskentamalli, jolla työhyvinvoinnin suoria ja epäsuoria kustannuksia voidaan määritellä tarkemmin.

22 TUOTEKEHITYKSEN TUKI Pensi Rescue Oy teetti Työterveyslaitoksella tuotteidensa ergonomiatutkimuksen. Pensi Rescue valmistaa ja kehittää tuotteita, joita tarvitaan ennen sairaalahoitoa. Tuotteet joutuvat mitä erilaisimpiin tilanteisiin ensihoitajien työvälineenä: "Olemme tienneet, että tuotteemme ovat ergonomisia, mutta vaikeutena on ollut sen todistaminen käyttäjäkunnalle, koska käyttäjät eivät ole voineet kokeilla tuotteita käytössä ennen ostopäätöstä. Työterveyslaitoksen ergonomiatutkimuksella uskomme uuden ajattelumallin sisäistämisen ja käyttöönoton helpottuvan päättäjien keskuudessa. Nyt meillä on paremmat perustelut aloittaa koulutus henkilökunnalle ergonomianäkökohtiin vedoten, ja luopua vanhentuneista työtekniikoista. Tämän suuntaisia tuloksia on jo saatu tutkimuksen julkistamisen myötä." Kehityspäällikkö Jukka Seikola ja toimitusjohtaja Eero Vuorenoja Pensi Rescue Oy:stä

23 MINI-TYHY Pienyrityksille suunnattua työhyvinvoinnin kehittämisen konseptia on toteutettu useissa eri yrityksissä, osana mm. Kunnon kate ja Voi hyvin yrittäjä hankkeita. Konsepti toteutetaan työpajatyöskentelynä: Tyhy-koulutus, lähtötilanne (2 h) Lähtötason arviointi (3 h) Yhteinen suunnittelu (2 h) Yhteinen kehittäminen (2-3 h) Kunnon kate- yrittäjien työssä jaksaminen kilpailukyvyn parantamiseksi sekä Voi hyvin yrittäjä ovat Yrittäjien ja mikroyrittäjien hankkeita, joissa osallistujat ovat kertoneet, että: "Kerran hyvin tehtyä suunnitelmaa on helppo päivittää jatkossa itsenäisesti" "Asioita on tehty, mutta niitä ei ole kirjattu mihinkään - opittiin kirjaamaan asioita ja kokoamaan ne yhteen paikkaan" "Pienryhmät tosi toimivia - oppii jo paljon niistä" "Talomallin avulla tyhy-kokonaisuus selkiytyy, on riittävän yksinkertainen ja helposti hahmotettavissa."

24 ESIMIESVALMENNUS Nuorille kapteeneille esimiesvalmennusta kapteenikoulutusohjelman osana Flybe Finland Oy:ssä. Flybe Finland Oy:ssä jatkuu Finncommin aikana alkanut nuorille kapteeneille tarkoitettu kapteenivalmennus, joka on nyt osa kapteenikoulutusohjelmaa. "Valmennus osuu naulankantaan." Valmennuksen käynyt lentokapteeni kuvasi vaikuttavuutta näin: "Olen alkanut nauttia johtamistilanteista enemmän valmennuksen jälkeen. Nyt on kiva lähteä töihin testaamaan uusia toimintamalleja." Operatiivinen johtaja Niilo Syrjäniemi Syrjäniemi halusi selvittää myös valmennuksen vaikuttavuutta. Palautekyselyn mukaan se sai todella hyvät arviot: koettu hyöty oli 4,4 asteikolla 1-5. Valmennus vaikutti johtamisen, ohjaamoyhteistyön, lentoturvallisuuden ja ilmapiirin paranemiseen.

25 TYÖN IMUA VANKILASSA Työn imu -polku vahvisti voimavaroja Vantaan vankilassa Vantaan vankilassa toteutettiin Työn imu-polku, joka on tutkimuspohjainen työyhteisön kehittämispalvelu. Palvelu lisää työyhteisön voimavaroja ja uudistumiskykyä. Ongelmakeskeisen työskentelytavan sijaan kiinnitetään huomiota työyhteisössä oleviin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. "Työn imu -polun aikana työhön vaikuttavat ulkoiset tilanteet hankaloituivat. Vantaan vankilan työyhteisössä osataan nyt hyödyntää paremmin voimavaroja, joita tarvitaan esim. tilanteissa, joissa vankimäärä kasvaa. Esimiehet ovat selvemmin huomanneet, kuinka tärkeää heidän antamansa tuki ja kannustus ovat työntekijöiden jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäjänä. Yhteistyö Työn imu -polun valmentajien kanssa sujui saumattomasti. Heidän vankka ammattitaitonsa, laaja kokemus työyhteisöjen kehittämisessä sekä Työterveyslaitoksen syvällinen työelämää koskeva tutkimustieto loivat oivan pohjan toteuttaa hanke onnistuneesti." Vantaan vankilan johtaja Tuomo Junkkari

26 ESIMERKKEJÄ TYÖYMPÄRISTÖPALVELUISTA Kemikaaliturvallisuus Aineiden rekisteröinti ja käyttäjille siirtyvä tieto turvallisesta aineen käytöstä. Työkalu kemikaalien työntekijöille aiheuttamien terveysriskien priorisointiin, jonka avulla luodaan ehdotus riskinhallinnan toimenpidetarpeista ja lisätään työhyvinvointia ja työturvallisuutta Sisäilmapalvelut Lukuisia sisäilmaongelmien selvitys- ja ratkaisuprosesseja Asiakkaan mukaan 7 miljoonan euron korjausurakka olisi epäonnistunut, jos kunnassa ei olisi käytetty Työterveyslaitoksen suosittelemia toimintamalleja ja asiantuntemusta Meluntorjunta Aaltopahvikoneen pituusleikkuri; melualtistus väheni db Henkilösuojaimet Tyyppihyväksynnät sekä testaus- ja laadunvalvontapalvelut

27 ASIAKASPALAUTTEITA KOULUTUKSISTAMME "Kokonaisuus: kattava tietopaketti työhyvinvoinnista eri näkökulmista. Kokonaisuus vahvisti omaa ajatustani ja toi konkreettisia ajatuksia, mitkä asiat tulisi ensimmäisenä huomioida omassa organisaatiossani." Työhyvinvointi työpaikkakulttuuriksi -koulutus Helsingissä "Asiantuntevaa koulutusta, vaikeisiinkin kysymyksiin osattiin vastata" Sisäilmasto-ongelmien hallinta - tilaajan työkalut -koulutus Turussa "Sain konkreettisia tietoja työhöni." Osatyökyky käyttöön - sujuvat työterveyshuollon tukiprosessit koulutus Helsingissä. "Hyvä kooste "tiukkaa" faktaa ja arjen käytännön vinkkejä omaan työhön." Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa -koulutus Helsingissä

28 OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ LISÄÄ HYVINVOINTIA TYÖHÖN Työterveyslaitoksen koulutuspalvelut vahvistavat osaamista ja työhyvinvointia: voit osallistua avoimiin koulutuksiimme ja valmennuksiimme tilata räätälöidyn tilauskoulutuksen työpaikallesi tilata asiantuntijamme koulutustilaisuuteesi puhumaan. Tutustu koulutustarjontaamme: Kysy lisää: johtava koulutuspäällikkö Marja Tuomainen p

29 Kiitos! Tutustu palveluihimme netissä Seuraathan meitä myös Twitterissä ja liity Facebook-kaveriksi! twitter.com/tyoterveys twitter.com/fioh Esittäjän nimi 29

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 1. Hyvinvointia työstä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet... 4 2.1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Europortsin työnjohto aktivoitui monimuotokoulutuksessa. 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen

Europortsin työnjohto aktivoitui monimuotokoulutuksessa. 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen N:o 8 Syyskuu 2012 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen Saarioisen äidit valmistavat turvallisesti ja hyvinvoiden Työhyvinvointi entistä vahvemmin mukana 3T:n tarjonnassa Jytyläiset tykästyivät multimedioihin

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Oulun seudun Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

AITOA VAIKUTTAVUUTTA, KATTAVUUTTA JA PITKÄJÄNNITTEISYYTTÄ TYÖYHTEISÖPALVELUIHIN Yhteinen asiakkuus yhden luukun palvelumalli YXI Luukku Tuloskuntoon mallin konseptointityön julkaisu 2012 Sisällys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot