Mainettaan parempi kuntatyö?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mainettaan parempi kuntatyö?"

Transkriptio

1 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Mainettaan parempi kuntatyö? Pauli Forma

2 Kunta-alan työntekijät työntekijää työntekijöiden keski-ikä 45 vuotta 77 % naisia, 54 % työskentelee sosiaali- ja terveysalan palveluissa 25 % siirtyy eläkkeelle vuoteen 2015 mennessä, 55 % vuoteen 2025 mennessä

3 Edistyksellinen kunta-ala Suomalaisella työkyky- ja työhyvinvointi käsityksellä läheinen suhde kunta-alaan Kunta-ala ideoi ensimmäisenä, että työhyvinvointi voisi olla valtti kiristyvässä työvoimakilpailussa Mikä on kunta-alan maine työnantajana?

4 30 arvostetuinta ammattia Suomessa (Suomen Kuvalehti ) Kirurgi Palomies Lääkäri Erikoislääkäri Ylilääkäri Sairaanhoitaja Silmälääkäri Kätilö Hammaslääkäri Terveyskeskuslääkäri Vanhustenhoitaja Lentokapteeni Neurologi Eläinlääkäri Palopäällikkö Terveydenhoitaja Lennonjohtaja Gynekologi Tuomari Erityisluokanopettaja Lastentarhanopettaja Ylihoitaja Mielisairaanhoitaja Lähihoitaja Psykiatri Poliisi Puheopettaja Yrittäjä Työterveyshoitaja

5 Työhyvinvoinnin tarkastelemisen tasot Puitteet (kehittäminen, käytännöt) julkisella sektorilla usein paremmin kuin yksityisellä sektorilla Itse työhyvinvointi Näkökulmasta riippuu, mikä on työmarkkinasektorien paremmuusjärjestys

6 Kunta-alan työhyvinvointi julkisuudessa Niin on miltä näyttää kuntatyö julkisuudelle altista kuntatyötä tutkitaan paljon tutkimus on usein ongelmalähtöistä media on ongelmakeskeinen

7

8 Työnantajamaine eräissä kunnissa. Suosittelisiko työpaikkaansa muille? Kunta A 85,5 Kunta B 59,6 Kunta C 78,4 Kunta D 66,9 Kunta E 80,4 75,5 78,1 80 Kunta F Kunta G Kunta H Kunta I

9 Työhyvinvointi-indeksi TYÖHYVINVOINTI 1) Fyysinen työkyky 2) Henkinen työkyky 3) Ilmapiiri työyhteisössä 4) Kiireen kokeminen 5) Työsuhteen jatkuvuus 6) Työn henkinen raskaus 7) Työn fyysinen raskaus 8) Työnantajani pyrkii parantamaan työhyvinvointia työpaikalla 9) Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni johtamistapaan 10 ) Työtehtävien vaativuus suhteessa osaamiseen 11 ) Suosittelisiko nykyistä työpaikkaa tuttavalleen? 12 ) Missä iässä eläkkeelle? TYÖHYVINVOINNIN PUITTEET 1) Henkilöstöstrategia 2) Henkilöstöstrategian konkretisointi 3) Henkilöstömuutokset, seuranta ja varautuminen 4) Henkilöstöraportti tai kertomus 5) Perustehtävien määrittely 6) Toimintasuunnitelmat 7) Osaamiskartoitus 8) Kehityskeskustelut 9) Työhyvinvointikysely 10 ) Aktiivisen puuttumisen toimintatapa

10 Työhyvinvoinnin ja maineen yhteys TYHY-indeksi Oman kunnan suosittelu

11 Mikä on yhteydessä siihen, että työntekijä suosittelee työpaikkaansa muille? Tyhyn tuki Ilmapiiri Esimies Henkinen työkyky Jatkuvuus Fyysinen työkyky Aikapaine Osaaminen Työn henk. rask. Työn fyys. rask. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,

12 Millaisin eväin jaksat jatkaa? -kirjoituskilpailu Tarkoitus: kirjoittaa niistä tekijöistä, jotka ovat olleet keskeisiä työssä jaksamisen tai jatkamisen kannalta Millaisissa työtilanteissa voimavarasi ovat hiipuneet? Millaiset asiat tai tapahtumat ovat tällöin antaneet uusia eväitä jatkaa ja jaksaa työssä? Vai onko työssä jatkaminen kenties ollut sinulle aina itsestään selvää? Lähde: Saari

13 Aineiston kuvailua Kirjoituksia 192 kpl Valtaosa ikääntyneempiä kirjoittajia Valtaosalla diagnoosina masennus tai työuupumus Suurimmat ammattiryhmät: sairaanhoitajat, muut hoitajat, sihteerit/toimistotyöntekijät, lähihoitajat, kodinhoitajat, siivoojat, opettajat, keittäjät, lastenhoitajat Alueellisesti jakautunut melko tasaisesti Lähde: Saari

14 Tärkeimmät jaksamisen pullonkaulat Esimiestyö - ei oikeudenmukaista johtamista -ei muutos-ja ikäjohtamista Työyhteisöön liittyvät muut ongelmat - kiusaaminen, syrjintä Muutoksenhallintaan liittyvät ongelmat - muutokset irrallisia, tulevat ylhäältä annettuna : työntekijöillä ei vaikutusmahdollisuuksia. Kiire ei pysty työskentelemään ammattietiikan mukaisesti (esim. hoitajat), ei aikaa kouluttautua Varhaisen tuen puute työkykyongelmissa - ei toimivia malleja varhaiseen puuttumiseen (tth, esimies) Lähde: Saari

15 Työssäjatkajatyypit Realisti: jalat maassa ja päivä kerrallaan asenne. On tietoinen voimavaroistaan eikä työssä jaksaminen ole näin ollen kyseenalaistunut. (38) Motivaation menettänyt: joutunut yleensä simputtamisen kohteeksi ja kadottanut kaiken ilon työstään. Ainoa syy käydä työssä palkka. Hyvin eläkeorientoitunut. (25) Optimisti: näkee työn voimavarana, josta ammentaa voimia myös vaikeina hetkinä, esimerkiksi yksityiselämän ongelmissa. Työssä jatkaminen itsestäänselvyys. (29) Puurtaja: työssäjaksamisen pullonkaulana liika tunnollisuus. Tästä seurauksena yleensä sairastuminen työuupumukseen. (20) Sitoutunut (19) ja taistelija (14): korostuu työtä kunnioittava asenne ja selviytymisen eetos. Työ kunnian kenttä, jossa kunniaa vaalitaan vaikka taistellen. Työssä jatkaminen normi Lähde: Saari

16 Mikä tukee eri tyyppien työssäjatkamista? Realisti: Koulutuksen turvaaminen (lisä-, täydennyskoulutus), muutoksenhallinnan tuki, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Motivaation menettänyt: työmotivaatiota tukevat toimet: joustot, palkitseminen. Henkinen työsuojelu ja varhainen puuttuminen ongelmiin Optimisti: osaamisen ja kehittymisen tukeminen koko työuran (urasuunnittelu), perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyvät joustot Puurtaja: aktiivinen aikainen puuttuminen sekä toimiva tukiverkosto (myös työpaikalla) ja hoitoonohjaus Sitoutunut ja taistelija: palkitseminen, joustot, räätälöinnit Tärkeää räätälöidä työssä jatkamista tukevat toimet erilaisiin tarpeisiin, elämäntilanteisiin, ikään ja persoonaan sopiviksi Lähde: Saari

17 Mainettaan parempi kuntatyö? - tutkimus Laajasti kunta-alan työelämän olosuhteet ja työhyvinvointi suhteessa muihin sektoreihin Toimialojen tilanne Suurimmat ammattiryhmät Työolotutkimus ja Kuntatyö 2010-tutkimus

18 Kuntatyön vahvuuksia Työn monipuolisuus ja varmuus Vähemmän kilpailuhenkeä Työ koetaan tulokselliseksi ja hyödylliseksi Ongelmista keskustellaan Ilmapiiri kannustava Töiden organisointi hyvä Esimiestyö kilpailukykyistä suhteessa muihin sektoreihin. Kuntatyön haasteita Kiire Työn henkinen ja fyysinen rasittavuus Fyysiset työskentelyolosuhteet Työasennot, raskaat nostamiset Työympäristön rauhattomuus Rasitusvammat, sairauksien tarttuminen Väkivallan uhka, heikot työn hallinnan mahdollisuudet Syrjintä, liian vähän työntekijöitä, iian vähän palautetta esimiehiltä Hankalat asiakkaat, palkka, kehittymismahdollisuuksien puute

19 Haasteita toimialoittain Sivistys Sosiaali Tekninen Terveys Yleinen työn henkinen raskaus rauhaton työympäristö fyysinen työympäristö kiire työ siirtyy vapaa-ajalle häirintää ylitöitä työn henkinen ja fyysinen raskaus kiire rauhaton työympäristö vaikutusmahdollisuudet hankalat asiakkaat, väkivalta muutokset työ yksitoikkoista ja fyysisesti raskasta fyysisiä haittatekijöitä ulkoistaminen aiheuttaa epävarmuutta kiire ei mahdollisuutta suunnitella työtä työ raskasta henkisesti ja fyysisesti kiire rauhaton työympäristö häirinnän ja väkivallan uhkaa työn ja perheen yhteensovittaminen nostamiset ja vaikeat työasennot yksitoikkoisuus kiire epävarmuus syrjintä ristiriidat työn sisältöön vaikuttaminen työyhteisöön liittyviä ongelmia

20 Vahvuuksia toimialoittain Sivistys Sosiaali Tekninen Terveys Yleinen monipuolisuus, itsenäisyys varmuus sisältöön ja tekemiseen vaikuttaminen työyhteisöt tukevat työn organisointi hyvä henkilöstöä riittävästi kehittymismahdollisuudet monipuolisuus merkittävyys omien ideoiden käyttäminen mahdollisuus suunnitella työtä työyhteisöissä positiivisia piirteitä avoin ilmapiiri itsenäisyys, vaihtelevuus vähemmän joustamista työajoista ja ylitöitä vähemmän työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia vähän syrjintää vähän ristiriitoja työyhteisöjen toiminta monipuolisuus merkittävyys työyhteisöjen toiminta työn ja osaamisen vastaavuus työkykytilanne työ henkisesti ja fyysisesti kevyttä työn ja perheen yhteensov. ongelmia vähän vaikutusmahdollisuuksi a työhön on esimiestyö koulutus ja kehittymismahdollisuudet

21 Ammattikohtaisia tilanteita (1) Fyysisesti raskaimmat työt - Keittiöapulaiset - Sairaala- ja hoitoapulaiset - Kodinhoitajat - Siivoojat - Perus- ja lähihoitajat Henkisesti raskaimmat työt - Erityisopettajat - Sairaanhoitajat - Sosiaalialan ohjaajat - Sosiaalityöntekijät Paljon fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa - Erityisopettajat - Perus- ja lähihoitajat - Sairaanhoitajat - Sosiaalityöntekijät Paljon henkistä väkivaltaa tai sen uhkaa - Erityisopettajat - Mielenterveyshoitajat - Sairaanhoitajat - Sosiaalityöntekijät

22 Ammattikohtaisia tilanteita (2) Työhönsä tyytyväisimmät - Lastentarhanopettajat - Kokit, keittäjät - Perhepäivähoitajat - Sosiaalialan ohjaajat - Fysioterapeutit Paras terveystilanne - Lääkärit - Hammaslääkärit - Luokanopettajat - Erikoisasiantuntijat Tyytyväisimpiä esimieheensä - Fysioterapeutit - Mielenterveyshoitajat - Luokanopettajat - Lastenhoitajat Paras ilmapiiri - Erityisopettajat - Hammaslääkärit - Kokit, keittäjät - Mielenterveyshoitajat

23 Lopuksi Kunta-alan työhyvinvoinnilla on vahvuutensa ja haasteensa työ ja asiakkaat Kehitystä parempaan puitteiden osalta, entä paraneeko työhyvinvointi? Maineenhallinta + työhyvinvoinnin puitteet Miten vaalitaan kuntatyön vahvuuksia? Työhyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset Työhyvinvointia tukevista rakenteista huolehtiminen kunta-alan murroksessa

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Hyvinvointiviestintä

Hyvinvointiviestintä Hyvinvointiviestintä Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula Viestinnän tutkimuskeskus CRC Communication Research Centre CRC

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opettajien työhyvinvointi

Opettajien työhyvinvointi Jussi Onnismaa Opettajien työhyvinvointi Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin 2004 2009 Raportit ja selvitykset 2010:1 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2010 : 1 ISBN 978-952-13-4461-9

Lisätiedot

Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi. Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera

Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi. Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera Yrittäjän työhyvinvoinnin tekijät TYÖN HALLINTA Pitkä työelämän kokemus Ammattimainen yrittäjyys Ammatillinen osaaminen

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 2/2014 Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Puheenjohtajan palsta Mukavaa alkanutta

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työhyvinvointi

Sairaanhoitajan työhyvinvointi Sairaanhoitajan työhyvinvointi Kirjallisuuskatsaus Tiina Hakkarainen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) HAKKARAINEN, Tiina

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot