Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011"

Transkriptio

1 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät. Tässä raportissa vertaillaan Mikkelin seudun kuntien vuoden sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoimintaalueet ovat pääsääntöisesti kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Kunnan omassa Maisema-tilaustaulukossa näkyy kunnan muutos itseensä nähden eri vuosina. Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät palavat kunnassa tai yhteistoiminnassa punaisella, keltaisena tai vihreänä verrattuna muihin kuntiin. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisematarkastelussa keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Hoito ja hoiva 18 Vastaanotto 54 Aikuisten mielenterveyspalvelut 77 Suun terveydenhuolto 91 Perhepalvelut 101 Aikuissosiaalityö 118 Vammaispalvelut 126 Kuntoutus 137 Erikoissairaanhoito 142 HUOMIOITAVAA Hirvensalmi jää pois omien tietojensa osalta kun ei tietoja ei ole saatu Suomenniemen hoito- ja hoivapalvelujen kustannuksissa muutoksia joiden todenperäisyys arveluttaa. Euroina muutokset ovat pieniä, mutta pienen kunnan sote-kokonaiskuluihin nähden merkitystä. Kuntien asukasmäärät Mikkeli Ristiina 4839 Suomenniemi 784 Kangasniemi 5865 Mäntyharju 6393 Pertunmaa

3 JOHDANTO 0-6 v 7-14v v v v 85 - Suomenniemi Kesälahti Pertunmaa Kangasniemi Hirvensalmi Mäntyharju Helli Kiuruvesi Ristiina Sonkajärvi Imatra Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Raasepori Oulunkaari Kotka Kemi Helmi Mikkeli Iisalmi Kauniainen Oulainen Naantali Joensuu RAS Haapavesi Kallio Ylivieska Lieto Mäntsälä Kerava Kontiolahti Pornainen Kempele 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mikkelin seudun kunnat ovat ikärakenteeltaan vertailukuntien vanhusvoittoisempia Mikkeliä lukuun ottamatta Alle 14 -vuotiaiden osuus väestöstä on alhainen VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 3

4 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kansantautien summaindeksi JOHDANTO Indekseissä on merkittäviä eroja, mutta ne eivät korreloi esim. erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Kansantautien summaindeksit ja ikävakioidut sairastavuusindeksit 4 Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde: KELA (

5 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Mäntyharjulla ja Kangasniemellä korkeat Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Mukana ei myöskään vertailtavuuden takia ole varhaiskasvatusta. Raportissa olevat Kunta kustannukset Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa

6 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, Mikkeli 0 % 4 % 2 % 8 % 1 % 9 % 4 % 5 % 36 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus 31 % Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Varhaiskasvatus Vastaanotto Kokonaiskustannuksista hoito ja hoivapalvelut ja erikoissairaanhoito ovat yhteensä 67 %, joka on korkea. Raportissa olevat Kunta kustannukset Mikkeli

7 JOHDANTO 3 % 2 % 8 % 0 % KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, Ristiina 0 % 35 % 10 % 2 % 5 % 35 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Varhaiskasvatus Vastaanotto Kokonaiskustannuksista hoito ja hoivapalvelut ja erikoissairaanhoito ovat yhteensä 70 %, joka on erittäin korkea. Raportissa olevat Kunta kustannukset Ristiina

8 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, Suomenniemi 2 % 0 % 9 % 8 % 15 % 9 % 0 % 35 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut 0 % 22 % Hammashoito Vammaispalvelut Varhaiskasvatus Vastaanotto Kokonaiskustannuksista hoito ja hoivapalvelut ja erikoissairaanhoito ovat yhteensä 57 %, Raportissa olevat Kunta kustannukset Suomenniemi

9 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, Kangasniemi 2 % 3 % 0 % 11 % 2 % 8 % 5 % 32 % 1 % 36 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Varhaiskasvatus Vastaanotto Kokonaiskustannuksista hoito ja hoivapalvelut ja erikoissairaanhoito ovat yhteensä 68 %, joka on korkea. Raportissa olevat Kunta kustannukset Kangasniemi

10 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, Mäntyharju 5 % 3 % 0 % 9 % 2 % 3 % 9 % 33 % 1 % 35 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Varhaiskasvatus Vastaanotto Kokonaiskustannuksista hoito ja hoivapalvelut ja erikoissairaanhoito ovat yhteensä 68 %, joka on korkea. Raportissa olevat Kunta kustannukset Mäntyharju

11 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN 3 % 4 % 1 % Kokonaiskustannusten jakautuminen, Pertunmaa 1 % 4 % 0 % 12 % 10 % 31 % 34 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Varhaiskasvatus Vastaanotto Kokonaiskustannuksista hoito ja hoivapalvelut ja erikoissairaanhoito ovat yhteensä 65 %. Raportissa olevat Kunta kustannukset Pertunmaa

12 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto Työterveys YHT ikkeli irvensalmi istiina uomenniemi angasniemi äntyharju ertunmaa ikkeli irvensalmi istiina uomenniemi angasniemi äntyharju ertunmaa uutos Mikkeli 8,7 % 8,3 % 9,1 % 8,6 % 102,1 % 5,5 % -3,3 % 9,3 % 6,2 % 8,7 % Kokonaiskustannukset ovat uutos Ristiina -19,4 % 4,9 % 11,7 % 8,7 % 0,0 % 3,6 % 18,1 % 16,1 % 16,1 % 10,0 % uutos uomenniemi -9,0 % -91,7 % 9,8 % -59,1 % -57,4 % -11,8 % -39,6 % -14,4 % 13,0 % -25,9 % uutos angasniemi -12,3 % 10,7 % 22,5 % -0,4 % -3,1 % -6,9 % -6,1 % 24,9 % 5,1 % -1,6 % 7,8 % uutos äntyharju 30,2 % -5,4 % 8,2 % -6,2 % -2,5 % 42,8 % 2,6 % 70,7 % 6,8 % 7,2 % uutos ertunmaa -2,3 % -11,4 % -4,7 % -0,7 % 15,5 % -38,5 % 64,7 % 41,0 % 6,4 % 12 0,3 %

13 Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto Työterveys YHT Mikkeli Mikkeli Muutos Mikkeli 8,7 % 8,3 % 9,1 % 8,6 % 102,1 % 5,5 % -3,3 % 9,3 % 6,2 % 8,7 % Milj. 0,5 0,6 4,9 3,9 0,7 0,3-0,1 1,0 0,8 12,9 Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto Työterveys YHT Ristiina Ristiina Muutos Ristiina -19,4 % 4,9 % 11,7 % 8,7 % 0,0 % 3,6 % 18,1 % 16,1 % 16,1 % 10,0 % Milj. 0,07 0,04 0,6 0,4 0 0,08 0,05 0,2 0,2 1,5 13

14 JOHDANTO Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto Työterveys YHT Suomenniemi Suomenniemi Muutos Suomenniemi -9,0 % -91,7 % 9,8 % -59,1 % -57,4 % -11,8 % -39,6 % -14,4 % 13,0 % -25,9 % Milj. -0,2-0,07 0,07-0,7-0,001-0,02-0,03-0,03 0,04-0,8 Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto Työterveys YHT Kangasniemi Kangasniemi Muutos Kangasniemi -12,3 % 10,7 % 22,5 % -0,4 % -3,1 % -6,9 % -6,1 % 24,9 % 5,1 % -1,6 % 7,8 % Milj. -0,07 0,07 1,3-0,03 0,009-0,09-0,03 0,4 0,1 1,9 14

15 JOHDANTO Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto Työterveys YHT Mäntyharju Mäntyharju Muutos Mäntyharju 30,2 % -5,4 % 8,2 % -6,2 % -2,5 % 42,8 % 2,6 % 70,7 % 6,8 % 7,2 % Milj. 0,1-0,03 0,6-0,5-0,06 0,4 0,2 0,9 0,1 1,6 Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto Työterveys YHT Pertunmaa Pertunmaa Muutos Pertunmaa -2,3 % -11,4 % -4,7 % -0,7 % 15,5 % -38,5 % 64,7 % 41,0 % 6,4 % 0,3 % Milj. -0,002-0,03-0,1 0,01 0,009-0,1 0,07 0,2 0,04 0,2 15

16 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Mikkelin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusnousu vuodesta 2010 vuoteen on 8,7%, tuoteryhmittäin kasvu on ollut hyvin tasaista lukuun ottamatta kahta alemman kasvun tuoteryhmää vastaanottopalvelut 6,6%, perhepalvelut 5,5 % ja hammashuoltoa jossa on lasku -3,3%. Erikoissairaanhoito on kasvanut muita nopeammin eli 9,1% Kangasnimen ja Mäntyharjun kokonaiskustannusnoususta ovat 7-8 % tasolla. Pertunmaa 0,3%. Suomenniemen muutokset eivät ole luotettavia ilman tarkistusta. Kaikkien pienten kuntien erikoissairaanhoidossa muutoksi jotka todennäköisesti satunnaisvaihtelua Pientenkuntien osalta kannanottoja on vähän, koska niiden osalta satunnaisvaihtelut ovat suuria. Mitään kaikkea toimintaa koskevaa yleistä löydöstä ei ole ja siksi kaikki löydökset ovat esitetty kunkin tuoteryhmän lopussa. Ainostaan Mikkelin osalta on tehty tiivistelmä, kohdista joihin tulee kiinnittää erityisesti huomioita, niilla ratkaisulla on koko yhteistoiminalle merkitystä. 16

17 JOHDANTO Mikkelin yhteenveto Mikkelin sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset kustannuksia nostavat löydökset painottuvat seuraavasti: 1. Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu v, avopalvelujen runsas käyttö ja osin korkeat hinnat, pienten erikoisalojen korkeat kustannukset, päivystyskustannusten nousu erikoissairaanhoidossa. Vanhusten korkeahko sisätautien käyttö 2. Aikuispsykiatrian käyttö on hieman laskenut ollen edelleen korkea ja kokonaiskustannukset ovat nousseet 10% 3. Mielenterveysasumispalvelujen käyttö on korkea 4. Päihdepalveluissa asumispalvelujen ja laitoshoidon käyttö on korkea 5. Kehitysvammahuollon laitoshoidon korkeat kustannukset 6. Vammaispäätösten korkea kustannustaso 7. Aktivoinnin heikkous ja sitä kautta kunnan maksaman työmarkkinatuen korkeus 8. Lasten ja nuorten psykiatrian korkeat kustannukset 9. Vastaanottotoiminta on edullista mutta keikkalääkäripainotteista ja aiheuttaa ilmeisesti omalta osaltaan erikoissairaanhoidon korkeaa käyttöä (koskee myös Mäntyharjua) 10. Hoito- ja hoivapalvelut ovat kokonaisuutena kallis Mikkelissä, kuvaava Mikkelin rakenteelle on, että kaikkea on hieman runsaasti ja sitä kautta kokonaisuus tulee kalliiksi. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon peittävyys 75% täyttäneistä on 10,2 %, joka on hieman korkea ja erityisesti kun kotihoitoon on panostettu paljon ympärivuorokautinen hoito muuten tulisi olla alempi. Myöskin yksikköhinnat pitkäaikaishoidossa hieman korkeat. 17

18 Kuntavertailu: Hoito- ja hoivapalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat omaishoito, kotihoito (tukipalvelut, säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), päiväkeskustoiminta, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito. 18

19 HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO POSITIIVISET LÖYDÖKSET / HYVÄ TOIMINTA / KEHITETTÄVÄÄ / suositukset Palvelurakenneuudistus laitoshoidon vähentämiseksi käynnistynyt ja osin onnistunut Kriteerit yhtenäistyneet alueella jnkv. Palvelurakenteet erilaisia MIKKELI Hoidon ja hoivan palvelut keskimääräistä korkeammat / 75 vuotta täyttänyt asukas Kokonaiskustannuksissa 8% kasvu (3,9 milj. ) vuodesta 2010 Voimakas palvelurakenteen uudistaminen käynnissä; avohoidon kustannuksissa voimakas nousu, +25% (6,5 milj. ), laitoshoidon kustannuksissa 15% (2,5 milj. ) lasku Avohoidon kustannuskasvu lähes kokonaan tehostetun palveluasumisen lisäämiseen, kotihoito ennallaan, akuuttihoitoa lisätty jnkv. Ympärivuorokautisen asumisen peitto 10% (STM 8-9%) Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset huomioiden Mikkeli keskimääräistä kalliimpi kunta RISTIINA Hoidon ja hoivan palvelut keskimääräistä korkeammat / 75 vuotta täyttänyt asukas Kokonaiskustannuksissa 8% kasvu (0,4 milj. ) vuodesta 2010 Palvelupeittävyys todella korkea 73% (kirjaaminen?), Ristiinassa palvelukriteerit matalammat Voimakas palvelurakenteen uudistaminen käynnissä; avohoidon kustannuksissa nousu, +10% (0,3 milj. ), laitoshoidon kustannuksissa pieni nousu + 4% (0,08 milj. ), joka kohdistuu akuuttihoitoon, pitkäaikaislaitoshoitoa vähennetty Avohoidon kustannuskasvu lähes kokonaan kotihoidon kehittämiseen ennallaan, akuuttihoitoa lisätty jnkv. Ympärivuorokautisen asumisen peitto korkea 11,4 % (STM 8-9%) Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset huomioiden on Ristiina keskimääräistä kalliimpi kunta 19

20 HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO KANGASNIEMI Hoidon ja hoivan palvelut keskitasoa / 75 vuotta täyttänyt asukas Kokonaiskustannuksissa 0,4% lasku (0,03 milj. ) vuodesta 2010 Kangasniemellä pieni lisäys avohoitoon + 1% (0,02 milj. ), laitoshoito ennallaan Ympärivuorokautisen asumisen peitto erittäin korkea 14,2 % (STM 8-9%) Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset huomioiden on Kangasniemi keskihintainen kunta MÄNTYHARJU = esimerkillinen palvelurakenneuudistus Hoidon ja hoivan palvelut keskitasoa / 75 vuotta täyttänyt asukas Kokonaiskustannuksissa 6,2 % lasku (0,5 milj. ) vuodesta 2010 Mäntyharjulla avohoitoon lisätty +8% (0,4 milj. ), laitoshoito -35% (1 milj. ) Ympärivuorokautisen asumisen peitto hyvä 9,5 % (STM 8-9%) Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset huomioiden Mäntyharju on keskihintainen kunta PERTUNMAA Hoidon ja hoivan palvelut keskitasoa / 75 vuotta täyttänyt asukas Kokonaiskustannuksissa 0,7% lasku (0,01 milj. ) vuodesta 2010 Pertunmaalla avohoito ja laitoshoito ennallaan, palveluissa ei muutoksia Ympärivuorokautisen asumisen peitto hyvä 7,4 % (STM 8-9%) Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset huomioiden Pertunmaa on keskihintainen kunta 20

21 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden osuus ikäihmisistä (yli 65-vuotiaista) Suomenniemi Ylä-Savo Kallio Kangasniemi Pertunmaa Kemi Oulunkaari Mäntyharju Helli Joensuu Kotka Raasepori Imatra Mikkeli Raisio Ristiina RAS Mäntsälä Pornainen Rusko Naantali Kontiolahti v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 85 vuotta täyttäneiden suuri osuus on huomioitava tarkasteltaessa hoito- ja hoivapalveluja. Tässä tarkastelussa kustannukset ja käyttö vakioituu 75 vuotta täyttäneisiin. Kunnat ovat ikärakenteeltaan erilaisia, ikähaasteissa Suomenniemi, Kangasniemi, Pertunmaa ja Mäntyharju 21

22 HOITO- JA HOIVAPALVELUT 35% Yli 85 vuotta täyttäneiden osuus yli 75-vuotiaista asukkaista 30% 85-vuotiaiden osuus yli 75-vuotiaista 25% 20% 15% 10% 5% 0% 85 vuotta täyttäneiden suuri osuus on huomioitava tarkasteltaessa hoito- ja hoivapalveluja. Tässä tarkastelussa kustannukset ja käyttö vakioituu 75 vuotta täyttäneisiin. Nykyisellään 85 vuotta täyttäneiden osuus ei korreloi vertailukuntien aineistossa kustannuksiin. 85 vuotta täyttäneiden osuus on Pertunmaalla suuri, Kangasniemellä ja Suomenniemellä keskitasoa, Mäntyharjulla pienempi 22

23 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaiset kustannukset palvelumuodoittain Suomenniemi Pertunmaa Imatra Kemi Raisio Kontiolahti Joensuu Naantali Rusko Kangasniemi Kotka Mäntyharju Mäntsälä Helli Ylä-Savo Raasepori Ristiina Mikkeli Pornainen Oulunkaari RAS Kallio Kunta Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,6 % Suomenniemi ,6 % Kangasniemi ,4 % Mäntyharju ,5 % Pertunmaa ,2 % Hoito- ja hoivapalvelut ovat 75 vuotta täyttäneiden osalta korkeimmat Mikkelissä ja Ristiinassa Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Edullisin Pertunmaa 23

24 JOHDANTO Hoitohoiva Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemen ja Hirvensalmen tiedot eivät vertailukelpoisia Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Muutos Mikkeli 8,6 % + 3,9 milj. Muutos Ristiina 8,7 % + 0,4 milj. Muutos Suomenniemi -59,1 % Muutos Kangasniemi -0,4 % - 0,03 milj. Muutos Mäntyharju -6,2 % - 0,5 milj. Muutos Pertunmaa -0,7 % - 0,01 milj. 24

25 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaisten kustannusten %-jakauma palvelumuodoittain Pornainen Kangasniemi Naantali Raasepori Imatra RAS Mäntsälä Raisio Joensuu Kotka Oulunkaari Ylä-Savo Kemi Kontiolahti Mikkeli Suomenniemi Mäntyharju Ristiina Kallio Helli Rusko Pertunmaa Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hoito- ja hoivapalvelut ovat Kangasniemellä hyvin laitospainoteiset Pertunmaalla ei pitkäaikaislaitoshoitoa, tehostetun palveluasumisen osuus suuri Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia 25

26 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaat palveluiden piirissä (kotihoidosta vain säännöllinen kotihoito) Palvelujen ulkopuolella Laitoshoito Avohoito 100 % 27% 13% 2% 75 % 5% 44% 54% 56% 57% 57% 62% 62% 63% 64% 65% 66% 66% 66% 67% 67% 68% 68% 71% 71% 77% 50 % 7% 25 % 0 % 84% 68% 49% 11% 35% 6% 38% 4% 39% 3% 39% 8% 30% 8% 30% 6% 31% 7% 29% 5% 30% 5% 29% 4% 30% 6% 27% 6% 27% 5% 28% 4% 29% 1% 31% 7% 22% 5% 23% 6% 17% Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Peittävyydet ovat hyvin korkeita Ristiinassa (kirjaaminen?), korkeat Mäntyharjulla ja Kangasniemellä Korkeassa peittävyydessä on se vaara, palveluja enemmän tarvitsevat jäävät liian pienten palvelujen varaan. Iso asiakasmäärä saa palveluja, mutta huonosti kohdennettuna. 26

27 HOITO- JA HOIVAPALVELUT ALLE 75-VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUS ERI HOITOMUODOILLA 60% Alle 75-vuotiaiden osuus 50% 40% 30% 20% 10% Pertunmaa Mäntyharju Kangasniemi Suomenniemi Ristiina Mikkeli Vertailukuntien keskiarvo 0% Hoitosuunnitelma Kotihoito yhteensä Palveluasuminen Laitos Akuutti Kunnittain alle 75 vuotta täyttäneiden osuus eri hoitomuodoilla vaihtelee jonkin verran Akuutinhoidossa suuri alle 75-vuotiaiden osuus näyttäisi korreloivan vähäisempään erikoissairaanhoidon käyttöön Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia 27

28 Kustannus / +75 -vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoidon ja hoivan kustannusten suhde peittävyyteen (yli 75-vuotiaat) Kallio Peittävyys ovat kustannuksiin nähden korkeat Mikkelissä Ristiinassa korkea peittävyys ja korkeat kustannukset / 75 vuotta täyttänyt Pertunmaalla matala peittävyys ja edulliset kustannukset Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia RAS Imatra Pornainen Oulunkaari Mikkeli Raasepori Mäntsälä Ylä-Savo Helli Kotka Kangasniemi Mäntyharju Joensuu Naantali Raisio Kemi Pertunmaa Ristiina ,0 % 26,0 % 36,0 % 46,0 % 56,0 % 66,0 % 76,0 % Palvelujen piirissä 28

29 Laitoshoidon kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT Vuodesta 2010 Mikkelissä avohoidon kustannuksissa voimakas AVO- JA LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET (YLI 75- VUOTIAAT) Raasepori Kangasniemi Naantali RAS Mäntsälä Oulunkaari Raisio Joensuu Kotka Imatra Ylä-Savo Mikkeli Kemi Kontiolahti Ristiina Mäntyharju Kallio nousu, +25% (6,5 milj. ), laitoshoidon kustannuksissa 15% (2,5 milj. ) lasku Ristiinassa avohoito + 10% (0,3 milj. ), laitoshoito + 4% (0,08 milj. ) Kangasniemi avohoito + 1% (0,02 milj. ), laitoshoito ennallaan Mäntyharju avohoito +8% (0,4 milj. ), laitoshoito -35% (1 milj. ) Pertunmaa avo- ja laitoshoito ennallaan Mäntyharju, Mikkeli ja Ristiina lähellä toisiaan kustannuksissa ja vertailukuntiin nähden laitoshoidossa edullisia, avohoidossa keskitasoa kalliimpia Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Pertunmaa Helli Rusko Avohoidon kustannus / +75 vuotias asukas %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo Laitos Mikkeli ,2 % ,7 % Hirvensalmi 0 0,0 % ,0 % Ristiina ,8 % ,9 % Suomenniemi ,3 % ,2 % Kangasniemi ,3 % ,1 % Mäntyharju ,1 % ,4 % Pertunmaa ,8 % ,3 % 29

30 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOIDON KUSTANNUKSET Omaishoidon tuen asiakaskohtaiset kustannukset ovat kunnissa erilaisia, mutta vertailukuntiin nähden melko yhdenmukaisia 2010 Oulunkaari Kontiolahti Pornainen Kallio Raisio Rusko Mäntyharju Mikkeli Raasepori Helli Kangasniemi Ristiina RAS Ylä-Savo Kemi Pertunmaa Mäntsälä Naantali Joensuu Imatra Kotka Mikkeli 4,8 4,3 Ristiina 3,5 2,5 Suomenniemi 3,2 1,7 Mäntyharju 6,5 7,5 Kangasniemi 5,5 4,9 Pertunmaa 3,2 3,9 Kunta Omaishoito %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi 0 0,0 % Ristiina ,0 % Suomenniemi 0 0,0 % Kangasniemi ,3 % Mäntyharju ,1 % Pertunmaa ,8 % Kustannus / asiakas 30

31 HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOITO: RAVA-VERTAILU RAVA-pisteen kustannus RAVA keskiarvo 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 2,9 2,7 2,7 2,8 2, ,5 2,5 2,4 2,9 2,7 2,4 3,50 3,00 2, , ,50 1,00 0,50 0 0,00 Toimintakykyyn vakioituna omaishoidontuki on alueella keskivertoista Palvelukriteerit melko yhdenmukaiset, korkein Kangasniemellä 31

32 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: Kustannus / 75v asukas Kotihoito / 75v asukas Kotihoidon (sis. kaiken kotihoidon) asukaskohtainen kustannus on kallista Mikkelissä Kuntien kokonaiskustannukset pysyneet lähes ennallaan , poikkeuksena Ristiina, jossa kasvua +20% Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Kunta Kotihoito %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,2 % Hirvensalmi 0 0,0 % Ristiina ,5 % Suomenniemi ,8 % Kangasniemi ,9 % Mäntyharju ,6 % Pertunmaa ,1 % 32

33 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Kontiolahti Kallio Mikkelin seudun kunnat sijoittuvat kustannuksiltaan keskitasoisten kuntien joukkoon, poikkeuksena Ristiina, jossa asiakaskohtainen kustannus matala Vuoden 2010 tilanteesta kriteerien yhtenäistymistä nähtävissä Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Ristiina Mäntyharju RAS Helli Oulunkaari Suomenniemi Kangasniemi Pertunmaa Raasepori Ylä-Savo Kotka Mikkeli Joensuu Pornainen Naantali Kemi Mäntsälä Imatra Raisio Rusko %-osuus Kunta Kotihoito (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi 0 0,0 % Ristiina ,7 % Suomenniemi ,8 % Kangasniemi ,8 % Mäntyharju ,3 % Pertunmaa ,5 % Kustannus / asiakas 33

34 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO, HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ: RAVA-VERTAILU RAVA-pisteen kustannus RAVA keskiarvo 3, , ,2 2,2 2,2 2, , , , , , ,5 2, , , ,1 2, , , ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Toimintakykyyn vakioituna säännöllinen kotihoito on edullista Pertunmaalla (kriteeri korkeampi) ja keskihintaista Mikkelissä Ristiinassa kriteeri matalampi ja kustannus asiakasta kohden edullinen Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia 34

35 HOITO- JA HOIVAPALVELUT SATUNNAINEN KOTIHOITO: Kustannukset / 75v asukas Satunnainen kotihoito / 75v asukas Satunnaiseen kotihoitoon panostetaan Mikkelissä vertailukunnista eniten ja Pertunmaalla vähiten Kunta Kotihoito %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,3 % Hirvensalmi 0 0,0 % Ristiina ,8 % Suomenniemi 0 0,0 % Kangasniemi 0 0,0 % Mäntyharju 0 0,0 % Pertunmaa ,2 % 35

36 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT 500 Mikkeli PÄIVÄKESKUS Päiväkeskustoimintaan panostetaan edelleen seudulla monilta osin selvästi enemmän kuin muissa vertailun kunnissa. Mikkelissä päiväkeskussatsaus noussut 32%, Ristiinassa 17%, Mäntyharju 8% ja laskenut Pertunmaalla -23% 400 Pertunmaa Ristiina 300 Mäntyharju RAS Kontiolahti 200 Ylä-Savo Oulunkaari Mäntsälä Raisio 100 Naantali Kallio Kotka Raasepori Kemi Helli Joensuu Kangasniemi Rusko Imatra Kustannus / hoitopäivä Kunta Päiväkeskus %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,4 % Hirvensalmi 0 0,0 % Ristiina ,1 % Suomenniemi 0 0,0 % Kangasniemi ,1 % Mäntyharju ,0 % Pertunmaa ,5 % 36

37 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Rusko Tehostettu palveluasuminen on yksikköhinnaltaan ja panostukseltaan alueella keskitasoista Voimakkaita satsauksia palveluasumiseen vuodesta 2010: Mikkeli +70% (5,8 milj. ), Mäntyharjulla +33% (0,6 milj. ), muissa kunnissa tilanne liki ennallaan Kallio Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Helli Ristiina Pertunmaa Oulunkaari Mikkeli Kemi Mäntyharju Mäntsälä Ylä-Savo Joensuu Raasepori RAS Kotka Raisio Kontiolahti Imatra Kangasniemi Naantali Pornainen Kunta Palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,9 % Hirvensalmi 0 0,0 % Ristiina ,1 % Suomenniemi ,6 % Kangasniemi ,9 % Mäntyharju ,4 % Pertunmaa ,3 % Kustannus / hoitopäivä 37

38 HOITO JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: RAVA-VERTAILU , , , RAVA-pisteen kustannus 3,2 3,2 3,0 3,1 3,0 2, , , RAVA keskiarvo 3,2 3,2 3,3 3, , , , ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Kun palveluasumisen kustannukset vakioidaan toimintakyvyllä, on kustannus alueella edullinen Missä Mikkelin ja Ristiinan RAVA (Mikkeli 3,28 ja Ristiina 3) 38

39 HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: PEITTÄVYYS JA HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS Hoitopäivän kustannus Peittävyys 21,7 % 25% % ,9 % 10,4 % 9,0 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 7,5 % 7,4 % 6,3 % 6,6 % 6,8 % 6,7 % 5,8 % 4,8 % 4,6 % 5,1 % 5,0 % 5,2 % 5,8 % 3,3 % 1,9 % % 10% 5% 0% Palveluasumisen peittävyys on liki suositusten mukainen koko alueella Hoitopäivän hinta on alueella keskihintainen tai edullinen, kuten Kangasniemellä Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (STM 2008:3) linjaukset: Valtakunnallisina tavoitteena vuoteen 2012 mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 5 6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Sosiaali- ja terveysministeriön suositus 39

40 HOITO- JA HOIVAPALVELUT LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Laitoshoito / +75 -vuotias Laitoshoito (mukana myös lyhytaikaishoito) on ikäihmistä kohden kallista Kangasniemellä Muissa kunnissa keskimääräistä tai edullista Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Kunta Laitospalvelut %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,9 % Suomenniemi ,2 % Kangasniemi ,1 % Mäntyharju ,4 % Pertunmaa ,3 % 40

41 Pitkäaikaislaitoshoito / +75 v. asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT AKUUTTI- JA PITKÄAIKAISLAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Kangasniemi Raasepori Mikkelin pitkäaikaislaitoshoitoon panostaminen on vähentynyt - 24% (2,9 milj. ), akuuttiin lisäpanostus (0,3 milj. ) Ristiinassa ja Kangasniemellä myöskin pitkäaikaislaitoshoitoa supistettu (0,4-0,5 milj. ) ja akuuttihoitoa vahvistettu Mäntyharjulla laitoshoidon osuus puolitettu ja akuuttihoitoakin supistettu Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Naantali Joensuu Raisio Kotka Ylä-Savo Mäntsälä Ristiina Mikkeli Imatra Oulunkaari Kontiolahti Kemi Rusko Helli RAS Mäntyharju Kallio Suomenniemi Pertunmaa %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Pitkäaikais Akuutti Mikkeli ,6 % ,1 % Hirvensalmi 0 0,0 % ,0 % Ristiina ,6 % ,2 % Suomenniemi ,1 % ,1 % Kangasniemi ,4 % ,7 % Mäntyharju ,3 % ,1 % Pertunmaa 0 0,0 % ,3 % Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito / +75 v. asukas 41

42 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT PITKÄAIKAISLAITOSHOITO Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäiväkustannukset ovat edelleen korkeat Mikkelissä, lähellä keskitasoa Ristiinassa Kangasniemellä ja Mäntyharjulla edullista Pitkäaikaislaitoshoidon asukaskohtainen kustannus vaihtelee sen mukaan, miten korkea on laitoshoidon peittävyys. Kangasniemi Kuntaerot voimakkaita Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Raasepori RAS Naantali Joensuu Raisio Kotka Ylä-Savo Mäntsälä Imatra Ristiina Mikkeli Oulunkaari Kemi Kontiolahti Kallio Mäntyharju Rusko Helli Suomenniemi Kunta Pitkäaikais %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,6 % Hirvensalmi 0 0,0 % Ristiina ,6 % Suomenniemi ,1 % Kangasniemi ,4 % Mäntyharju ,3 % Pertunmaa 0 0,0 % Kustannus / hoitopäivä 42

43 HOITO- JA HOIVAPALVELUT PITKÄAIKAISLAITOSHOITO: RAVA-VERTAILU RAVA-pisteen kustannus RAVA keskiarvo ,0 3,3 3,2 3,5 3,3 3,2 3,5 3,8 3,5 3,4 3,8 3,6 3,7 3,6 3,2 3,8 4,00 3,50 3, , , ,50 1,00 0,50 0 0,00 Toimintakyvyllä vakioituna laitoshoidon kustannus on korkeahko Pitkäaikaislaitoshoidon RAVA indeksi matala Kangasniemellä, vertailukuntiin nähden kriteerinä matalahko Ristiinassa ja Mikkelissä 43

44 HOITO- JA HOIVAPALVELUT PITKÄAIKAISLAITOSHOITO: PEITTÄVYYS JA HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS Kustannus / hoitopäivä Peittävyys 9,0 % 10% 9% 160 8% ,1 % 2,8 % 4,3 % 3,7 % 1,6 % 1,1 % 0,7 % 4,6 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 3,0 % 4,6 % 5,8 % 4,1 % 3,1 % 5,0 % 3,6 % 1,8 % 2,0 % 7% 6% 5% 4% 3% 2% % 0% Sosiaali- ja terveysministeriön suositus 75 vuotta täyttäneiden laitoshoidon peittävyys on suositusten mukainen alueella, pois lukien Kangasniemi, jossa peittävyys 9,0% Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (STM 2008:3) linjaukset: 1. Valtakunnallisina tavoitteina vuoteen 2012 mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vain 3 prosenttia on vanhainkotihoidossa tai pitkäaikaishoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla 2. Pitkäaikaishoivan yksiköissä tilojen suhteen huomioitava erityisesti esteettömyys, turvallisuus ja viihtyvyys. Lisäksi tavoitteena riittävän tilavat asuinhuoneet, omat hygieniatilat sekä asianmukaiset yhteiset oleskelutilat. Dementiaoireisten henkilöiden erityistarpeet: turvallisuus, selkeys, orientoitumista helpottavuus huomioitava tiloissa. 44

45 HOITO- JA HOIVAPALVELUT PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO YHTEENSÄ: PEITTÄVYYDEN VAIKUTUS HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN KUSTANNUKSIIN Hoidon ja hoivan kustannus / 75v asukas Peittävyys 25% % 15% % 5% 0% Palveluasumisen ja laitoshoidon yhteenlaskettu peittävyys on tullut selittäväksi tekijäksi korkeisiin kustannuksiin - ei enää pelkkä laitoshoito Laatusuosituksen mukainen peittävyys on 8-9 % ja on kuntia jotka selviytyvät tällä prosentilla Suositus ylittyy Mikkelissä, Ristiinassa ja voimakkaimmin Kangasniemellä (14,2%) Suomenniemen tiedot eivät vertailukelpoisia Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (STM 2008:3) suositu 8-9% 45

46 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT AKUUTTI, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO Akuuttihoidon hoitopäivän hinta on hyvin erihintainen alueella Kokonaiskustannuksissa kasvua vuodesta Oulunkaari Kallio RAS Mäntyharju Mäntsälä Kangasniemi Imatra Raasepori Naantali Mikkeli Helli Pornainen Ylä-Savo Kemi Kontiolahti Kotka Raisio Ristiina Rusko Joensuu Suomenniemi Pertunmaa Kunta Akuutti %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,2 % Suomenniemi ,1 % Kangasniemi ,7 % Mäntyharju ,1 % Pertunmaa ,3 % Kustannus / hoitopäivä 46

47 Osuus yli 75 vuotiaista akuuttihoidossa HOITO- JA HOIVAPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON SISÄTAUTIOSASTO (+75 V.) SEKÄ AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO 5,0 % 4,0 % 3,0 % Mäntyharju Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkojen määrä korreloi sisätautien käyttöön. Kunnissa, joissa vanhusten sisätautien vuodeosaston käyttö on vähäistä, on vanhusten käytössä akuutti- ja kuntoutus ja lyhytaikaispaikkoja hieman yli 2% 75 vuotta täyttäneiden määrästä Akuutti- ja kuntoutushoitoon panostukset ovat keskitasoa Ristiinassa, Mikkelissä, Kangasniemellä ja korkea Mäntyharjulla Sisätautien hoitopäivät keskitasoa lähes kaikissa kunnissa, pois lukien Pertunmaa Oulunkaari 2,0 % Kallio Mäntsälä Naantali Raasepori Kangasniemi Ylä-Savo Imatra Kemi RAS Mikkeli Ristiina Kotka Joensuu Kontiolahti Suomenniemi Raisio Pornainen 1,0 % Pertunmaa 0,0 % 0,17 0,67 1,17 Sisätautien hoitopäivät / 75 vuotta täyttäneet 47

48 HOITO- JA HOIVAPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON (SISÄTAUDIT JA NEUROLOGIA) SEKÄ HOIDON JA HOIVAN KUSTANNUSVERTAILU ESH / 75v asukas Hoito ja hoiva / 75v asukas Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset nähdään, että alueen kunnista Pertunmaa on ikäihmisten palvelussa edullinen Mäntyharju, Kangasniemi ja Ristiina keskihintaisia Mikkeli sijoittuu kalliimpaan kolmannekseen Kustannukset Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % ,6 % Hirvensalmi ,0 % ,0 % Ristiina ,6 % ,1 % Suomenniemi ,6 % ,5 % Kangasniemi ,4 % ,2 % Mäntyharju ,5 % ,8 % Pertunmaa ,2 % ,1 % 48

49 HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS YKSIKÖITTÄIN Palveluasumisyksiköitä on runsaasti Yksikköhinnat vaihtelevat vain hiukan, poikkeuksena muut ostopalvelut ja Suonsaari Yksikkö Kulut Anttolan palvelukeskus Haukivuoren palvelukeskus Graanin palvelutalo Annakoti Pietarinpirtti Pappilanpuisto Muut ostopalvelut Kyyhkylä Suonsaari Mummomtuvan kammari Poukama/Suvanto Palveluasuminen Ristiina Palveluasuminen Suomenniemi Mäntyranta KN Muut palvelukodit KN Männikkö KN Ruskahovi MH Mäntypuisto MH Kissankulma PM Vaskikello PM

50 HOITO- JA HOIVAPALVELUT PITKÄAIKAISLAITOSHOITO: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS YKSIKÖITTÄIN Pitkäaikaislaitosyksiköitä on useita ja hinnoissa merkittäviä eroavuuksia 1/3 osa yksiköistä ylittää hoitopäiväkeskiarvon reippaasti Yksikkö Kulut Pankaranta Suonsaari Osasto Osasto Osasto Osasto Ristiinan osasto Muu osastohoito Dementiayksikkö Akuuttiosaston pitkäaikainen VOS Suomenniemi Hoiva- ja akuuttiosasto KN Vanhainkoti KN Muu laitoshoito KN TK-sairaala MH

51 HOITO- JA HOIVAPALVELUT AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS YKSIKÖITTÄIN Akuutti- ja lyhytaikaispaikkoja on myös useassa yksikössä Akuuttihoito yhtä kallista kuin pitkäaikaishoito Yksikkö Kulut Kyyhkylän lyhytaikaishoito Akuuttiosasto Kyyhkylän kuntoutusosasto Osasto Osasto Osasto Osasto Ristiinan osasto Dementiayksikkö Hoiva- ja akuuttiosastot KN TK-Sairaala MH Muu lyhytaikaishoito MH Ruskahovi MH Kotiutusosasto PM

52 Hoito- ja hoivapalveluiden yhteenveto Hoidon ja hoivan kustannusten jakautuminen Mikkeli %-osuus(h&h:sta) Kotihoito ,7 % Omaishoidontuki ,3 % Päiväkeskus ,5 % Tehostettu palveluasuminen ,0 % Pitkäaikaislaitospaikat ,1 % Vanhusten akuuttihoitopaikat ,5 % Hoidon ja hoivan kustannusten jakautuminen Ristiina %-osuus(h&h:sta) Kotihoito ,5 % Omaishoidontuki ,0 % Päiväkeskus ,2 % Tehostettu palveluasuminen ,9 % Pitkäaikaislaitospaikat ,1 % Vanhusten akuuttihoitopaikat ,2 % Hoidon ja hoivan kustannusten jakautuminen Suomenniemi %-osuus(h&h:sta) Kotihoito ,5 % Omaishoidontuki 0 0,0 % Päiväkeskus 0 0,0 % Tehostettu palveluasuminen ,9 % Pitkäaikaislaitospaikat ,9 % Vanhusten akuuttihoitopaikat ,7 % 52

53 Hoito- ja hoivapalveluiden yhteenveto Hoidon ja hoivan kustannusten jakautuminen Kangasniemi %-osuus(h&h:sta) Kotihoito ,3 % Omaishoidontuki ,8 % Päiväkeskus ,3 % Tehostettu palveluasuminen ,4 % Pitkäaikaislaitospaikat ,7 % Vanhusten akuuttihoitopaikat ,5 % Hoidon ja hoivan kustannusten jakautuminen Mäntyharju %-osuus(h&h:sta) Kotihoito ,7 % Omaishoidontuki ,3 % Päiväkeskus ,8 % Tehostettu palveluasuminen ,0 % Pitkäaikaislaitospaikat ,6 % Vanhusten akuuttihoitopaikat ,5 % Hoidon ja hoivan kustannusten jakautuminen Pertunmaa %-osuus(h&h:sta) Kotihoito ,6 % Omaishoidontuki ,4 % Päiväkeskus ,5 % Tehostettu palveluasuminen ,9 % Pitkäaikaislaitospaikat 0 0,0 % Vanhusten akuuttihoitopaikat ,6 % 53

54 Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito. 54

55 VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO POSITIIVISET LÖYDÖKSET / HYVÄ TOIMINTA Valitettavan vähän vastaanottopalveluissa löytyy positiivista. Ympäristökuntien päivystyksen käyttö on vähäistä. Mikkelin vastaanottopalvelujen kustannus on alhainen, mutta alhaisuus ja toimimattomuus kostautuu korkeina erikoissairaanhoidon avopalveluiden käyttölukuina ja kustannuksina. PARANNETTAVAA Vastaanotot näyttävät ulkopuolisen silmin viritetyksi keikkalääkärimallilla toimiviksi lähes kaikissa yksiköissä, joka nostaa kustannuksia ja onko myös yksi syy korkeaan erikoissairaanhoidon käyttöön avopalveluissa. Mikkelin päivystyksen käyttökin on korkea SUOSITUKSET PALVELUJEN TEHOSTAMISEKSI Tapaamisen yhteydessä keskusteltava mahdollisuuksista toiminnan kehittämiseksi tai laajemmin ulkoistamisesta väestövastuuperiaatteella. Oman toiminnan kehittämisen elementtejä ovat, jos lääkärirekrytointi onnistuu: panostettava vaikuttavaan ennaltaehkäisevään työhön suositusten mukaisesti, pyrkien alentamaan sairastavuutta varmistettava, että omahoitaja-omalääkärimalli tai väestövastuumalli toimivat kunnissa Hoitajien akuuttivastaanotto Mikkelissä jota kautta potilaat ohjautuvat terveysasemalle eikä päivystykseen 55

56 VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kotka Raasepori Raisio Kontiolahti Mikkeli Pornainen Rusko Naantali Mäntsälä Joensuu RAS Ristiina Kemi Mäntyharju Helli Oulunkaari Imatra Kallio Ylä-Savo Pertunmaa Kangasniemi Suomenniemi Väestövastuu Terveysneuvonta Tukipalvelut Vastaanottopalveluiden asukaskohtainen kustannukset vaihteleva ja ovat Mikkelissä alhaiset. Vastaanottopalvelujen kokonaisnousu on Ristiinassa ollut korkea, mutta muilla tasolla 6-7%. Mikkelin osalta raportin luvut on tehty vertailukelpoiseksi ja eroavat siten tilaustaulukoissa olevista vastaanoton luvuista. Seuraavia ei oteta Mikkelissä vastaanottopalveluiden vertailuun, koska laskutettu sisäisesti: Lääkäripalvelut v 2010 yht ja vuonna yht Eurolääkäripalvelut v yht ja TK-mielenterveyspalvelut jotka siirretty mielenterveyspalveluihin Vastaanottopalvelut sisältää väestövastuu toiminnan (lääkäri ja hoitajapalvelut terveysasemalla) terveysneuvonnan (neuvolapalvelut) ja tukipalvelut jotka tässä ovat sairaankuljetus- ja laboratorio- ja kuvantamiskustannukset Kunta Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,5 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,6 % Suomenniemi ,0 % Kangasniemi ,6 % Mäntyharju ,7 % Pertunmaa ,2 % 56

57 VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET - VÄESTÖVASTUU Raisio Raasepori Kotka Kontiolahti Rusko Naantali RAS Mäntyharju Pornainen Mäntsälä Kemi Mikkeli Joensuu Ylä-Savo Oulunkaari Kallio Ristiina Imatra Kangasniemi Helli Pertunmaa Suomenniemi Väestövastuu Väestövastuutoiminnalla tarkoitetaan tässä perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoja terveysasemalla. Ei edellytä, että lääkäreillä olisi väestövastuutoimintamalli käytössä. Väestövastuutoiminnan asukaskohtaiset kustannukset ovat myös vaihtelevat muissa kunnissa ja ovat Mäntyharjua lukuun ottamatta korkeat. Mikkelissä ei vieläkään täysin oikein ole saatu eriytetty laboratorio ja kuvastamistutkimuksia sekä sairaankuljetusta eli Mikkeli ei siten ole vertailukelpoinen tässä kuvassa. %-osuus (raportin kuluista) Kunta Väestövastuu Mikkeli ,2 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,4 % Suomenniemi ,6 % Kangasniemi ,6 % Mäntyharju ,7 % Pertunmaa ,2 %

58 Väestövastuukustannus / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT VÄESTÖVASTUUN RESURSOINTI (LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET Lääkärimitoitus on Mäntyharjua lukuun ottamatta keskitasoa 660 Suomenniemi Mikkeli Ristiina Helli Ylä-Savo Kallio Imatra Kemi Oulunkaari Pertunmaa Kangasniemi Mäntsälä Mäntyharju Joensuu Naantali Rusko Pornainen Raasepori Kontiolahti Raisio RAS Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,2 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,4 % Suomenniemi ,6 % Kangasniemi ,6 % Mäntyharju ,7 % Pertunmaa ,2 % Kotka 160 0,2 0,4 0,6 0,8 Lääkäriä / 1000 asukasta 58

59 Väestövastuukustannus / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT VÄESTÖVASTUUN RESURSOINTI (HOITAJAT & LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET Hoitajamitoitukset ovat kunnissa vaihtelevat Mikkeli Ristiina Suomenniemi Helli Ylä-Savo Imatra Kallio Kangasniemi Oulunkaari Pertunmaa Kemi Mäntyharju Joensuu Mäntsälä Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,2 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,4 % Suomenniemi ,6 % Kangasniemi ,6 % Mäntyharju ,7 % Pertunmaa ,2 % Kontiolahti Rusko Naantali 260 Raisio Raasepori Pornainen 210 RAS Kotka 160 0,5 1 1,5 2 2,5 Hoitajaa / lääkäri 59

60 Väestövastuukustannus / asukas VASTAANOTTOPALVELUT VÄESTÖVASTUUKÄYNNIT JA -KUSTANNUKSET Käyntejä asiakasta kohden on myös vaihtelevasti 410 Suomenniemi Helli Pertunmaa Kangasniemi Imatra Kallio Ristiina Ylä-Savo Joensuu Kemi Mikkeli Pornainen Mäntsälä Mäntyharju RAS Naantali Rusko Kontiolahti Raasepori Kotka Raisio Oulunkaari Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,2 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,4 % Suomenniemi ,6 % Kangasniemi ,6 % Mäntyharju ,7 % Pertunmaa ,2 % Väestövastuukäynnit / asiakas 60

61 Väestövastuukustannus / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT 510 KUSTANNUS /ASUKAS JA KUSTANNUS/ ASIAKAS Asiakaskohtainen kustannus on Mikkelissä korkea ja terveysasemittain kustannukset ovat erittäin vaihtelevat Suomenniemi (400; 660) ei kuvassa 460 Mikkeli Ristiina Helli Ylä-Savo Kallio Imatra Kemi Oulunkaari Kangasniemi Pertunmaa 310 Mäntyharju Mäntsälä Joensuu 260 Rusko Raasepori Raisio Kontiolahti Pornainen RAS 210 Kotka Väestövastuukustannus / asukas /asiakas/vuosi /käynti Pankalammen TA Ristiinan TA Anttolan TA Haukivuoren TA Suomenniemen TA Ostopalvelut Yhteispäivystys Kangasniemen VO Mäntyharjun VO Pertunmaan VO

62 Väestövastuukustannus / asukas VASTAANOTTOPALVELUT VÄESTÖVASTUUN KUSTANNUKSET SUHTEESSA PEITTÄVYYTEEN Peittävyys on Kangasniemellä ja Pertunmaalla korkea. 410 Suomenniemi Mikkeli Helli Pertunmaa Kangasniemi Imatra Ristiina Kallio Oulunkaari Ylä-Savo Joensuu Kemi Mäntyharju Mäntsälä Pornainen RAS Naantali Rusko Kontiolahti Raasepori Kotka Raisio Kunta Väestövastuu %-osuus(sote) Mikkeli ,2 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,4 % Suomenniemi ,6 % Kangasniemi ,6 % Mäntyharju ,7 % Pertunmaa ,2 % % 60% 80% Peittävyys (väestövastuu) 62

63 VASTAANOTTOPALVELUT Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 70% Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Päivystyskäyntien osuus on Mikkelissä korkea. Yhteispäivystys Päivystyskäynnit jakautuvat tarkastelussa siten että: Terveysaseman ns akuuttikäynnit ajanvarausvastaanotolla eivät tule mukaan tähän tarkasteluun vaan sisältyvät normaaleihin vastaanottokäynteihin Mikäli terveysasemilla on virka-aikana erillinen tai erillisiä päivystyspisteitä niiden tiedot tulevat tähän Mikäli kunnassa on oma päivystysyksikkö osa- tai ympärivuorokautisena niiden käynnit ovat tässä mukana Perusterveydenhuoltotasoisen yhteispäivystyksen käynnit tulevat tähän mukaan Kunta Päivystys Kaikki Päivystyskäyntien osuus% Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,8 % Ristiina ,5 % Suomenniemi ,6 % Kangasniemi ei tiedossa ei tiedossa, lähes kaikki Mäntyharju päivystyskäyntejä 8003 Pertunmaa ei tiedossa

64 VASTAANOTTOPALVELUT HOITAJA / LÄÄKÄRIMITOITUKSEN VAIKUTUS LÄÄKÄRIKÄYNTEIHIN , , , , , , , Lääkärikäynnit / lääkäri 1,5 1,5 1,4 1, , Hoitajaa / lääkäri 2,1 2,0 0, , , , , , , , ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Lääkärikäyntejä lääkäriä kohden on kunnittain vaihtelevasti. Mikkelissä ja Pertunmaalla vähän. Pertunmaan erikoissairaanhoidon käyttö alhainen ja Mikkelissä korkea. 64

65 Käyntejä / lääkäri VASTAANOTTOPALVELUT TEHOKKUUS: ASIAKKAAT JA KÄYNNIT / LÄÄKÄRI Asiakkaita ja käyntejä lääkäriä kohden on kaikilla keskitasoa vähemmän Kotka Mäntsälä Naantali Imatra Kemi Helli Oulunkaari Mäntyharju Pornainen Ylä-Savo Ristiina Rusko Kallio Joensuu Kangasniemi Raisio Raasepori RAS Suomenniemi Kontiolahti Mikkeli Pertunmaa Asiakkaita / lääkäri 65

66 Terveysneuvontakustannus / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT 220 TERVEYSNEUVONTA: ASIAKASKOHTAISET KÄYNNIT JA KUSTANNUKSET Panostus terveysneuvontaan asiakasta kohden on hyvin erilaista kunnissa. Ristiina ja Hirvensalmi ei kuvassa, käyntimäärät ja kustannukset hyvin pienet Oulunkaari Pertunmaa Kotka Mäntsälä Pornainen Helli Joensuu Mikkeli Ylä-Savo Kallio Raisio Naantali Kemi RAS Kontiolahti Mäntyharju Kunta Terveysneuvonta %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,2 % Suomenniemi ,7 % Kangasniemi ,2 % Mäntyharju ,3 % Pertunmaa ,1 % 100 Kangasniemi Rusko Imatra Raasepori 80 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Terveysneuvontakäynnit / asiakas 66

67 Tterveysneuvonta, kustannus / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ASUKAS- JA ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Pertunmaa Kotka Mäntsälä Pornainen Tässä kuvassa tarkastellaan terveysneuvonnan asukas- (0-17v) ja asiakaskohtaisia kustannuksia. Terveysneuvonnan resurssit ovat erilaiset eri kunnissa Ristiina ja Hirvensalmi ei kuvassa, käyntimäärät ja kustannukset hyvin pienet Kontiolahti Helli Mäntyharju Oulunkaari Joensuu Naantali Raisio Kallio Mikkeli Ylä-Savo Kemi RAS Kunta Terveysneuvonta %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,0 % Ristiina ,2 % Suomenniemi ,7 % Kangasniemi ,2 % Mäntyharju ,3 % Pertunmaa ,1 % 100 Imatra Rusko Raasepori Kangasniemi Terveysneuvonta, kustannus / 0-17v. asukas 67

68 VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTAKÄYNNIT / HOITAJA käynnit / hoitaja Hoitajakohtaiset käyntimäärät ovat korkeat Mikkelissä, Mäntyharjulla ja Ristiinassa Kangasniemellä keskitasoa Pertunmaalla hyvinkin muuta tasoa vähemmän 68

69 VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ÄITIYSNEUVOLA-ASIAKKAITA / TERVEYDENHOITAJA 450 Äitiysneuvola-asiakkaita / terveydenhoitaja Äitiysneuvolan asiakkaita hoitajaa kohden on koko alueella keskimääräistä vähemmän 69

70 Laboratoriotutkimukset / asukas VASTAANOTTOPALVELUT LABORATORIOPALVELUT: KÄYNTI- JA ASUKASKOHTAISET TUTKIMUKSET Kangasniemi Laboratoriotutkimusten määrät asukasta kohden ovat vähäiset, pois lukien Kangasniemi (kirjaus?) 9,5 Oulunkaari Kallio Helli 5,5 Ristiina Naantali Ylä-Savo Mäntyharju Imatra Kotka Suomenniemi Joensuu Raasepori Pertunmaa RAS Mäntsälä Kemi Pornainen Mikkeli Raisio 1,5 0,7 1,7 2,7 3,7 4,7 Laboratoriotutkimukset / käynti 70

71 röntgentutkimukset / asukas VASTAANOTTOPALVELUT RÖNTGENPALVELUT (KUVANTAMINEN): KÄYNTI- JA ASUKASKOHTAISET TUTKIMUKSET Ylä-Savo Kuvantamisen käyttö on pääosin alhaista 0,6 Mäntyharju Kangasniemi 0,4 0,2 Oulunkaari Mäntsälä Naantali Imatra Varkaus Joensuu Helli Ristiina Kemi Kotka Mäntyharju Rusko Suomenniemi Pertunmaa RAS Raasepori Pornainen Mikkeli Raisio 0,0 0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 röntgentutkimukset / käynti 71

72 Röntgentutkimukset / asiakas 72 VASTAANOTTOPALVELUT 0,82 LABORATORIO JA RÖNTGEN: TUTKIMUSMÄÄRÄT / ASIAKAS Asiakasta kohden tehdään laboratoriotutkimuksia ja kuvantamistutkimuksia vaihtelevasti. Mikkelissä vähän- heijastuuko korkeaan erikoissairaanhoidon käyttöön 0,62 Mäntsälä Kontiolahti Naantali Raisio Oulunkaari Kangasniemi 0,42 0,22 Joensuu Imatra Ristiina Kemi Mäntyharju Rusko Suomenniemi Helli Kotka Raasepori Pertunmaa RAS Pornainen Mikkeli 0,02 2,0 6,0 10,0 14,0 Laboratoriotutkimukset / asiakas

73 Kustannus / kuljetus VASTAANOTTOPALVELUT 280 ENSIHOITO (Sairaankuljetuspalvelut): nettokustannusten vertailu Mäntsälä Sairaankuljetuksen kustannukset ovat keskitasoa Mikkelin ja ympäryskuntien ensihoitokulut arvio, tietoja ei saatu 2010 ja tänäkin vuonna arvioitu Kelan tilastojen perusteella. Suhtauduttava varauksella. Naantali 210 Oulunkaari 140 Raisio Raasepori Imatra RAS Kangasniemi Ylä-Savo Kemi Kallio Kontiolahti Kunta Kuljetukset, netto Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Joensuu Kotka Helli Mäntyharju Pertunmaa Suomenniemi Ristiina Mikkeli Kustannus / asukas 73

74 Väestövastuukäynnit / asukas VASTAANOTTOPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KÄYNNIT) Erikoissairaanhoidon avokäyntien määrä asukasta kohden on erittäin korkea Mikkelissä ja Pertunmaata lukuun ottamatta korkea muillakin Oulunkaari 3,7 Pertunmaa 2,7 Kallio Naantali Kotka Ylä-Savo Imatra Helli Kangasniemi Mäntyharju Ristiina Rusko Mäntsälä Suomenniemi Kemi Joensuu Pornainen Mikkeli Kontiolahti RAS Raisio Raasepori 1,7 0,7 1,2 1,7 2,2 Erikoissairaanhoidon avokäynnit / asukas 74

75 Vastaanotonkustannukset / asukas VASTAANOTTOPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KUSTANNUKSET) 450 Suomenniemi Kangasniemi Erikoissairaanhoidon avohoidon kustannukset asukasta kohden ovat korkeat Mäntyharjulla, Mikkeleissä ja Ristiinassa Väestövastuupalveluiden kustannukset Pertunmaalla, Suomenniemellä ja Kangasniemellä Korrelaatio vuoden 2010 aineistolla muuttujien välillä -0,50 (kohtalainen) 400 Pertunmaa Ylä-Savo Imatra Kallio Oulunkaari Helli Joensuu Mäntsälä Kontiolahti Pornainen Rusko Raisio Kemi Kotka RAS Naantali Raasepori Mäntyharju Ristiina Mikkeli Erikoissairaanhoidon kustannus / asukas %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Vastaanotto ESH Mikkeli ,5 % ,7 % Hirvensalmi ,0 % ,0 % Ristiina ,6 % ,2 % Suomenniemi ,0 % ,4 % Kangasniemi ,6 % ,2 % Mäntyharju ,7 % ,9 % Pertunmaa ,2 % ,7 % 75

76 VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 900 ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun mukaan otetaan erikoissairaanhoito ja avopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne Pertunmaata lukuun ottamatta korkeat ja painottuvat erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon korkea kustannus johtuu sekö korkeasta käytöstä että osin korkeista yksikköhinnoista %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Väestövastuu ESH Yksityiset Mikkeli ,2 % ,7 % Hirvensalmi ,0 % ,0 % 0 Hirvensalmi ,4 % ,2 % Suomenniemi ,6 % ,4 % Kangasniemi ,8 % ,2 % Mäntyharju ,0 % ,9 % Pertunmaa ,7 % ,7 %

77 Kuntavertailu: Aikuisten mielenterveyspalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluista. Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin kuuluvat avopalvelut, palveluasuminen sekä päivätoiminta. Päihdehuoltopalvelut koostuvat avohuollosta, asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriset palvelut. 77

78 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENVETO POSITIIVISET LÖYDÖKSET / HYVÄ TOIMINTA Muiden kuin Mikkelin asukaskohtaiset kustannukset ovat alhaiset PARANNETTAVAA Erityisesti Mikkelin mielenterveys- ja päihdepalvelut vaativat kehittämistä kustannukset ovat korkeat ja nousseet merkittävästi. Runsaasta palveluasumisesta huolimatta laitoshoidon käyttö on korkea. Kangasniemen rakenne on laitospainotteinen ja kustannus noussut v, mutta voi olla satunnaisvaihtelua SUOSITUKSET PALVELUJEN Palveluasumistarpeen arvio kunnissa pitää yhtenäistää ja tehdä siitä moniammatillinen arvio, jossa on riittävä psykiatrinen osaaminen mukana. Myös potilaiden seuranta palvelutaloissa tulee systematisoida. Palvelutaloilla tulee olla myös laatujärjestelmä, jolla he pystyvät esittämään riittävän kuntoutus- ja tai työtoiminnan sisältyvän palveluun. Palveluasumisessa tulee olla joustava porrastus tehostetusta palveluasumisesta tavalliseen palveluasumiseen ja kotihoidon ja palveluasumisen välissä tulee olla tukiasumista. Laitoshoidon vähennystarve sairaanhoitopiirin puolella Onko Mikkelissä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisjohtaminen kunnossa? 78

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote Versio 23062014 Kommentoitu Seutusote Seutusote 2012 Mikkeli Muut seutusoten kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Maisema-raportti. Nurmijärvi

Maisema-raportti. Nurmijärvi Maisema-raportti Nurmijärvi 13.6.2017 Nurmijärvi 1 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tässä raportissa vertaillaan Nurmijärven vuoden keskushallinnon palveluita muihin kuntiin. Kuntien palvelut on tehty

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (13) 289 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi Helsingin asukaskohtaiset

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Loppuraportti, liite 2 23.6.215 Sisältö 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Palvelukohtaiset kehittämistoimet ja säästöpotentiaali Liitteet

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot