Käsiteltävät muuttujat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsiteltävät muuttujat"

Transkriptio

1 Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 v %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet %-osuus kaikista lapsiperheistä Ikääntyvät Vanhuspalvelut ( / yli 75 v as.) ESH-kustannukset ( / yli 75 v as.) Kotihoito ja tukipalvelut (%-osuus 65 v täyttäneistä) Tehostettu palveluasuminen (%-osuus yli 75 v täyttäneistä) Pitkäaikaislaitospaikat (%-osuus yli 75 v täyttäneistä) Vastaanottopalvelut Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashuolto ( / as.) Päivystyskäynnit / 100 as Kuntavertailu Työttömyysaste Syrjäisyys Sairastavuusindeksi Väestöllinen huoltosuhde Koulutustasomittain 1

2 Kuvaajien rakenne Euromääräiset muuttujat yhdessä kuvaajassa kunnittain %-muuttujat yhdessä kuvaajassa kunnittain Päivystyskäynnit / 100 as. samassa kuvaajassa Kuntavertailussa esitetään kaikki kunnat yhden muuttujan osalta samassa kuvaajassa Kuvaajien tulkinnoissa keskitytään kustannusten kertymisen tai palvelujen keskittymisen painopisteiden kuvaamiseen Kuvissa tulkitaan lähipalvelutarvetta kunnittain palvelustrategisella tasolla. 2

3 Lappi Vanhuspalvelut ovat Lapissa suhteellisesti suurin kustannustekijä ja siten merkittävä palvelutekijä Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kertoo palvelupainotustarpeesta Lapin alueella Päivystyskäyntien osuus kuvaa vastaanottopalveluiden merkityksestä 3

4 Enontekiö Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Enontekiön palvelutarpeena Pitkäaikaislaitospaikoissa osuus 9 % suurempi kuin Lapin keskiarvon Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kertoo palvelupainotustarpeesta Enontekiön alueella Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde kohtuullinen/heikkenee Lapin eniten, sairastavuus voi jopa vähetä, sote-nettokustannusten kasvu 3. voimakkainta, työttömyysaste korkeana, pth avo kust. voimakas kasvu, lastensuojelu ja avotukitoimet kohtuulliset muut lasten ja perheiden palvelut 3x kasvu, vanhuspalvelut yli 75 v korkea taso mutta ei kasvussa, 0-17 v sairaalahoidon kasvu reipasta, ESHmenojen kasvu voimakasta, lasten psykiatriset hoitopäivät hyvin voimakasta kasvua, pitkäaikaiset laitospaikat jatkumo korkea, pienituloisuusaste jatkumo korkeana vaikka hieman aleneva 4

5 Inari Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Inarin palvelutarpeena Päivystyskäyntien määrä selkeästi yli Lapin keskiarvon ja kuvaavat vastaanottopalveluiden palvelutarvetta ja rakennetta. Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde kohtuullinen/heikkenee merkittävästi, sairastavuus Lappilaiseksi hyvä ja voi jopa vähetä, sote-nettokustannusten kasvu lappilaisittain kohtuullinen, työttömyysaste laskeva, pth avo kust kasvu maltillinen, lastensuojelu ja avotukitoimet kust. selkeää kasvua muut lasten ja perheiden palvelut kasvu selkeä, ESH-menojen kasvu voimakasta, lasten psykiatriset hoitopäivät kasvutrendi 3x 5

6 Kemi Ikäasukkaiden esh-kustannukset yli Lapin keskiarvon kuvaavat yhdessä runsaan päivystyskäytön kanssa vastaanottopalveluiden palvelutarvetta ja rakennetta. Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus Lapin keskiarvoa suurempi Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde kohtuullinen/heikkenee merkittävästi, sairastavuus Lapin korkeimpia mutta voi jopa vähetä, sote-nettokustannusten ja pth avo kust kasvu merkittävä, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus Lapin korkeimpia ja kasvava, lastensuojelukust ja muut lasten ja perheiden palvelukust korkeat ja kasvavat, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. korkeahko kust.taso mutta ei kasvutrendiä, 0-17 v kodin ulkopuolelle sijoitetut lappilaisittain yli ka:n, ESH-menot korkeat ja kasvutrendi voimakas, lasten psykiatriset hoitopäivät kasvua, pienituloisuusaste korkea ja kasvutrendissä 6

7 Kemijärvi Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Kemijärven palvelutarpeena Päivystyskäyntejä selvästi enemmän kuin Lapissa keskimääräisesti, joka kuvaa vastaanotto-palveluiden palvelurakennetta. Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde korkeahko ja voimakkaasti heikkenevä trendi, sairastavuus korkea mutta stabiili, sote-nettokustannusten kasvu merkittävä, työttömyysaste korkea jatkumo, pth avo kust kasvu merkittävä, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus korkea jatkumo, lastensuojelukust kasvava trendi, muut lasten ja perheiden palvelukust yli ka:n mutta kohtuullinen trendi, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso Lapin ka. ja voimakas kasvutrendi, 0-17 v kodin ulkopuolelle sijoitetut lappilaisittain yli ka:n ja kasvava, ESH-menot Lapin ka. ja selvästi kasvava trendi, lasten psykiatriset hoitopäivät korkea ja kasvua, pienituloisuusaste kohtuullinen mutta voimakkaassa kasvutrendissä, pitkäaikaislaitospaikat alle Lapin ka:n ja alle suositusten. 7

8 Keminmaa Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Keminmaan palvelutarpeena Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kertoo painotustarpeesta Keminmaan alueella Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde lähellä Lapin ka. Ja kasvutrendissä, sairastavuus pysynee alhaisena, sote-nettokustannusten kasvu merkittävä, koulutusaste korkea, työttömyysaste lappilaisittain alhainen, pth avo kust kasvu kohtuullinen, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus alle Lapin ka., lastensuojelukust lähellä Lapin ka- ja ennuste 2x kasvu, ja muut lasten ja perheiden palvelukust alhaiset ja laskevat, lastensuojelun avohuollon tukitoimissa 0-17 v osuus Lapin ka. muttta 2x trendi, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso yli Lapin ka. mutta tasoittuva, ESH-menot pysynevät alle Lapin ka:n,, pienituloisuusaste pysyy alhaisena, pitkäaikaislaitospaikoissa hieman kasvutrendiä 8

9 Kittilä Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Kittilän palvelutarpeena Kotihoito, tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaislaitospaikat yli Lapin keskitason Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde pysyy parempana kuin Lapin ka, sairastavuus pysyy lappilaisittain kohtuullisena, sote-nettokustannusten kasvu% Lapin korkeimpia, työttömyysaste stabiilitrendi, pth avo kust kasvu kohtuullinen, lastensuojelukust laskeva trendi, muut lasten ja perheiden palvelukust laskeva trendi, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso korkea ja jatkuu kasvutrendinä, 0-17 v osuus sairaalahoidossa aisoissa, ESH-menot trendi pysyy alle Lapin ka., lasten psykiatriset hoitopäivät voimakas kasvutrendi 9

10 Kolari Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Kolarin palvelutarpeena Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus Lapin keskiarvoa suurempi ja painottuu siten lähipalvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde kasvava trendi, sairastavuus selkeä kasvutrendi, sote-nettokustannusten kasvu Lapin ka., työttömyysaste korkea jatkumo, pth avo kust kasvu merkittävä, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus korkea jatkumo, lastensuojelukust kasvava trendi, muut lasten ja perheiden palvelukust voimakas kasvutrendi, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. laskeva trendi, 0-17 v sairaalahoidossa voimakas kasvu, kodin ulkopuolelle sijoitetut lappilaisittain yli ka:n ja kasvava, ESHmenot alle Lapin ka. trendi, lasten psykiatriset hoitopäivät korkea ja lievää kasvua 10

11 Muonio Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Muonion palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde kohtuullinen trendi, sairastavuus alhainen ja jopa laskeva, sotenettokustannusten kasvu merkittävä, pth avo kust kasvutrendi merkittävä, lastensuojelukust voimakkaasti kasvava trendi, muut lasten ja perheiden palvelukust nouseva, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. voimakas kasvutrendi, 0-17 v sairaalahoidossa kasvava, ESH-menot trendi pysyy alle Lapin ka:n, pitkäaikaislaitospaikat hieman yli suositusten 11

12 Pelkosenniemi Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Pelkosenniemen palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde korkeahko ja voimakkaasti heikkenevä trendi, sairastavuus korkea ja voimakas kasvutrendi, työttömyysaste korkea jatkumo, pth avo kust kasvu voimakas, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus korkea vaikka hieman laskeva trendi, muut lasten ja perheiden palvelukust merkittävä kasvutrendi, lastensuojelun avohuollon tukitoimet selvä kasvutrendi, tehostettu palveluasuminen selvästi yli suositusten ja kasvutrendi, ESH-menot selvästi kasvava trendi, lasten psykiatriset hoitopäivät Lapin korkein/as, pienituloisuusaste jatkuu korkeana Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus Lapin keskiarvoa selkeästi suurempi ja painottuu siten palvelutarpeena. Tehostetun palveluasumisen osuus selvästi yli Lapin ka:n. 12

13 Pello Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Pellon palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde korkeahko ja voimakkaasti edelleen heikkenevä trendi, sairastavuus korkea mutta stabiili, sote-nettokustannusten kasvu merkittävä, koulutustasotrendi Lapin alhaisimpia, pth avo kust kasvu merkittävä, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus korkea jatkumo, lastensuojelukust voimakkaasti kasvava trendi, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso Lapin ka. ja voimakas kasvutrendi, 0-17 v avohuollon tukitoimien piirissä ja kodin ulkopuolelle sijoitetut kasvutrendi, ESH-menot Lapin ka:n mukaisesti selvästi kasvava trendi Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lähipalvelutarve korostuu 13

14 Posio Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Posion palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde korkeahko ja voimakkaasti heikkenevä trendi, sairastavuus korkea mutta stabiili, sote-nettokustannusten kasvu merkittävä, koulutustaso Lapin alhaisimpia, työttömyysaste korkea jatkumo, pth avo kust. lähtötaso korkea mutta kasvutrendi hillitympi, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus korkea mutta jatkumo hieman laskeva, lastensuojelukust. 2x Lapin ka., tehostettu palveluasuminen yli suositusten ja kasvava, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso hillitty kasvutrendi, 0-17 v avohuollon tukitoimissa korkea hieman laskeva trendi ja sairaalahoidossa kohtuullinen laskeva trendi, ESH-menot voimakkaasti kasvava trendi, lasten psykiatriset hoitopäivät korkea mutta laskeva trendi, pienituloisuusaste korkea jatkumo, pitkäaikaislaitospaikat suositusten rajoissa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lähipalvelutarve korostuu 14

15 Ranua Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Ranuan palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde korkeahko ja voimakkaasti heikkenevä trendi, sairastavuus korkea mutta stabiili, sotenettokustannusten kasvu merkittävä, koulutustaso Lapin alhaisimpia, työttömyysaste korkea jatkumo, pth avo kust korkea kasvutrendi, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus korkeahko mutta stabiili, lastensuojelukust alle Lapin ka., tehostettu palveluasuminen yli suositusten ja kasvava, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso korkea ja voimakas kasvutrendi, 0-17 v avohuollon tukitoimissa korkea ja kasvava trendi ja sairaalahoidossa kasvava trendi, ESH-menot keskimääräinen kasvava trendi, lasten psykiatriset hoitopäivät korkea mutta laskeva trendi, pienituloisuusaste korkea jatkumo, pitkäaikaislaitospaikat hieman yli suositusten. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lähipalvelutarve korostuu. Tehostettu palveluasuminen ja päivystyskäyntien määrä huomion kohteena. 15

16 Rovaniemi Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Rovaniemen palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde hyvä ja kasvutrendi lappilaisittain maltillinen, mutta lähestyy pikkukuntien nykytilaa, sairastavuudessa saman kaltainen ilmiö, sote-nettokustannusten kasvutrendi merkittävä, koulutustaso säilyy Lapin korkeimpana, pth avo kust kasvutrendi kohtuullinen, tehostettu palveluasuminen trendi nousemassa yli suositusten, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso kasvutrendi volyymina suuri mutta suhteellisesti kohtuullinen, 0-17 v avohuollon tukitoimissa, sairaalahoidossa ja lastensuojelussa keskimääräinen kasvava trendi, ESH-menot selkeästi kasvava trendi, lasten psykiatriset hoitopäivät kasvava trendi, pienituloisuusaste selvästi kasvutrendi, pitkäaikaislaitospaikat suositusten rajoissa Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lähipalvelutarve korostuu jnkv. 16

17 Salla Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Sallan palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde voimakkaasti kasvava trendi, sairastavuus korkea mutta stabiili, sote-nettokustannusten kasvu Lapin ka, koulutustaso Lapin alhaisimpia, työttömyysaste korkea jatkumo, pth avo kust korkea kasvutrendi, tehostettu palveluasuminen yli suositusten ja kasvava, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso korkea ja selkeä kasvutrendi, lastensuojelun 0-17 v avohuollon tukitoimissa korkea ja kasvava trendi muutoin lasten palveluissa lappilaisittain kohtuullisia jopa laskevia trendejä, ESH-menot voimakas kasvava trendi, pienituloisuusaste korkea jatkumo, pitkäaikaislaitospaikat yli suositusten. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lähipalvelutarve korostuu 17

18 Savukoski Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Savukosken palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde lähellä Lapin ka. Mutta voimakkaasti heikkenevä trendi, sairastavuus korkea mutta jopa hiemanlaskeva, sote-nettokustannusten kasvu selkeä, työttömyysaste korkea jatkumo, pth avo kust hyvin vomakas kasvutrendi, tehostettu palveluasuminen yli suositusten ja kasvava, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso selkeä kasvutrendi, lastenpsykiatrian käyttö suurta mutta laskeva trendi, muutoin lasten palveluissa lappilaisittain kohtuullinen jopa laskeva kust.trendi, ESH-menot voimakas kasvutrendi, pienituloisuusaste korkea jatkumo, pitkäaikaislaitospaikat selkeästi yli suositusten. 18

19 Simo Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Simon palvelutarpeena (huom. ikäasukkaiden esh) Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde korkeahko ja voimakas kasvutrendi, sairastavuus korkeahko ja voimakas kasvutrendi, sote-nettokustannusten kasvu merkittävä, työttömyysaste aleneva jatkumo, pth avo kust hieman kasvutrendiä, tehostettu palveluasuminen yli suositusten ja kasvava, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. korkeahko kasvutrendi, lasten 0-17 v palveluissa kohtuullinen kasvutrendi, ESH-menot selvästi kasvava trendi, lasten psykiatriset hoitopäivät korkea mutta laskeva trendi, pienituloisuusaste alhainen jatkumo, pitkäaikaislaitospaikat suositusten rajoissa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lähipalvelutarve korostuu Oulunkaaren ky:n toimittamilla tiedoilla poiketen yllä olevasta. 19

20 Sodankylä Vanhuspalvelut painottuvat Sodankylän palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde lähellä Lapin ka. ja kasvutrendissä, sairastavuus pysynee alhaisena, sotenettokustannusten kasvu voimakas kasvutrendi, työttömyysaste lappilaisittain alhainen jatkumo, pth avo kust kasvu hyvin voimakas, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus Lapin ka., lasten ja perheiden palvelukust alhainen trendi, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso selkeä kasvutrendi, ESH-menot voimakkaassa kasvusssa, pienituloisuusaste alhainen, pitkäaikaislaitospaikkojen osuus suositusten rajoissa. Keskitasoa runsaampi päivystyskäyntien määrä kuvaa vastaanottopalveluiden palvelutarvetta ja/tai palvelurakennetta. 20

21 Tervola Vanhuspalvelut painottuvat Tervolan palvelutarpeena (erit. ikäasukkaiden esh) Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde Lapin heikoin mutta heikkeneminen vähäisempää kuin Lapin ka, sairastavuus pysynee lappilaisittain keskimääräisenä, sote-nettokustannusten kasvu kohtuullinen, työttömyysaste lappilaisittain alhainen, pth avo kust. kasvutrendi kohtuullinen, lasten ja perheiden palveluista vajavainen data, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso kohtuullinen, ESHmenot voimakas kasvutrendi, kotihoidon ja tukipalvelujen osuus lappilaisittain korkea, pienituloisuusaste keskimääräinen, pitkäaikaislaitospaikat yli suositusten 21

22 Tornio Lapin keskitasoa oleva päivystyskäyntien määrä kuvaa vastaanottopalveluiden palvelutarvetta Tornion väestön ikärakenne huomioon ottaen. Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhdekehitys yksi Lapin parhaimpia, sairastavuus voimakas kasvutrendi mutta pysyy kohtuullisena, sote-nettokustannusten kasvu selkeä, koulutusaste korkea, työttömyysaste lappilaisittain alhainen, pth avo kust. kasvutrendi hyvin voimakas, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus Lapin ka., lastensuojelu avo- ja laitoshoito kasvutrendi voimakas, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust.taso melko stabiili trendi, ESH-menot lievä kasvutrendi, pienituloisuusaste hieman alle keskimääräisen, pitkäaikaislaitospaikoissa hieman yli suositusten 22

23 Utsjoki Vanhuspalvelut kokonaisuudessaan painottuvat Utsjoen palvelutarpeena Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde heikko ja edelleen heikkenevä, sairastavuus pysynee alhaisena, sote-nettokustannusten kasvutrendiin merkittävä paine, työttömyysaste alhainen, pth avo kust.taso hyvin korkea ja kasvutrendi hyvin voimakas, lastensuojelukust. osittain vajaa pohjadata, osittain kasvutrendejä, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kasvutrendi ei mallinnu, ESH-menot selkeä kasvutrendi, pienituloisuusaste korkea jatkumo, pitkäaikaislaitospaikoissa kasvutrendiä 23

24 Ylitornio Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palvelutarve/toim.tulotuki korostuvat Ylitorniolla Nykytila/Trendit: väestöllinen huoltosuhde korkea jatkumo, sairastavuus aleneva trendi, sote-nettokustannusten kasvu merkittävä, koulutusaste Lapin alhaisimpia, työttömyysaste lappilaisittain keskimääräinen, pth avo kust. kasvu lähellä stabiilia, toimeentulotuessa lapsiperheiden osuus Lapin ka., lastensuojelukust. ja muut lasten ja perheiden palvelukust., lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja laitoshoito kaikissa voimakasta kasvutrendiä, vanhuspalvelut e/yli 75 v as. kust. Hyvin voimakasta kasvutrendiä, ESH-menot selkeää kasvutrendiä, pienituloisuusaste korkea jatkumo, pitkäaikaislaitospaikkojen osuuden vähentämistä näkyvissä? 24

25 Kuntavertailu 25

26 Kuntavertailu 26

27 Kuntavertailu 27

28 Kuntavertailu 28

29 Kuntavertailu 29

Palveluverkon löydöksiä Lapin alueella

Palveluverkon löydöksiä Lapin alueella Palveluverkon löydöksiä Lapin alueella 7.2.2014 Sari Kujala Ympäristösi parhaat tekijät 2 Taustatietoihin liittyviä löydöksiä 2012 2023 Väestöllisen huoltosuhteen muutos (ei-työikäisten ja työikäisten

Lisätiedot

Havaintoja palvelutarpeista Lapin alueella

Havaintoja palvelutarpeista Lapin alueella Havaintoja palvelutarpeista Lapin alueella Lapin sote -mallin maakuntaseminaari 18-19.2.2014 Sari Kujala Palvelujohtaja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Motto päivän teemaan Sisältö Jos on käytettävissä oikeaa

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011

KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011 KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011 Luvut 1000 As.luku Toiminta- Valtion- Tilikauden Tilikauden Lainat Netto- Kunta 2011 kate Verotulot osuudet Vuosikate Poistot tulos yli-/alijäämä 31.12.2011 invest.*) Enontekiö

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Haasteita kehittämistyölle Lapissa

Haasteita kehittämistyölle Lapissa Haasteita kehittämistyölle Lapissa kooste kuntakäyntien ja tilastojen pohjalta Poske/ Marja-Sisko Tallavaara 4.5.2006 1 Seutukunnat Itä-Lappi, asukkaita yht. 20 527 Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla,

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy Hirvikolariseuranta Lappi 2-216 Lapin ELY, Ramboll Finland Oy 17.3.217 LIIKENNETURVALLISUUS LAPISSA VUONNA 216 Tieliikenteessä kuoli 15 henkilöä (215 / 11 hlöä, 214 / 13 hlöä). Vuosien 2-216 ka. oli 14

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Kemi Ritva Kauhanen

Kaste-ohjelma Kemi Ritva Kauhanen Kaste-ohjelma 28.2.2014 Kemi Ritva Kauhanen Yleiset indikaattorit/indikaattori Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2011) Info Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista (2011) Info Gini-kerroin,

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet Tiivistelmä 2 (32)

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 29.3.2017 1 Teknologia-avusteiset kotihoidon palvelut Teknologiapilotit ovat liikkeellä (Inari, Kolari, Kittilä, Ranua, Sodankylä, Tervola)

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Lapin turvallisuuden arki: resursseja siirrettävä korjaavista toimenpiteistä ennalta ehkäisyyn

Lapin turvallisuuden arki: resursseja siirrettävä korjaavista toimenpiteistä ennalta ehkäisyyn Lapin turvallisuuden arki: resursseja siirrettävä korjaavista toimenpiteistä ennalta ehkäisyyn Lapin aluekehityspäivä, Rovaniemi 23.9.2010 Ylijohtaja Timo E. Korva 1 Kuntien terveys-, sosiaali- ja koulutussektorien

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.7.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET Vuosittain: 2000-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 Elänten hyvinvointituki Eläinten hyvinv.tuki 2012- EU:n nautapalkkio

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot

Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot 11.9.2017 Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot Tunturi-Lapin maaseutulautakunta Muonion kunnan Tunturi-Lapin maaseutulautakunta hoitaa Muonion, Enontekiön ja Kittilän kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

osakokonaisuus Projektipäällikkö Leila Mukkala

osakokonaisuus Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Vanhusneuvosto 1.6.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke 2014 2016 Hanke toimiipohjois Suomen alueella: Kokkola hallinnoi. Mukana Oulunkaari,

Lisätiedot

MAAOMAISUUS Vuosittain:

MAAOMAISUUS Vuosittain: MAAOMAISUUS Vuosittain: 2000-2009 Lapin työ- ja elinkeinokeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2009 MAAOMAISUUS 31.12.2009 Enontekiö 2,91 27,14 30,05 Inari 219,58 158,77 378,35 järvi 59,49 19,16 78,65

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kuvio 1. Kansalaisen osallisuuden kumuloituva kehä markkinayhteiskunnassa 2.

Kuvio 1. Kansalaisen osallisuuden kumuloituva kehä markkinayhteiskunnassa 2. Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä? Torstaina 4.10.2012 klo 10.00 16.00 Rovaniemen ammattikorkeakoulun Rantavitikan kampuksen Borealis

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

Väestömuutos hankekunnissa

Väestömuutos hankekunnissa Väestömuutos hankekunnissa Nettomuutto v. Väestömuutos % - -40,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 Ikärakenteen muutos - Lapissa ja koko maassa 30 20 10 0-10 -20-30 0-14 -vuotiaiden määrän muutos % 65 v. täyttäneiden

Lisätiedot

11 Lappi. 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

11 Lappi. 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 11 Lappi 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Lappi on Suomen pohjoisin maakunta, jonka ainoa naapurimaakunta on Pohjois-Pohjanmaa. Lapin maakunnan muodostavat 21 kuntaa,

Lisätiedot

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: 11.5.215 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke 3.1.215 Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 777/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin käyttöön ottaminen ja kehittäminen Yhteinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta Liite 3. Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta PoPSTer-hankkeen loppuraportti, liite 27.6.2017 Väkiluvut 31.12.2016 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 994 1 131 1 579 2 105 2

Lisätiedot

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA LAPIN LIITTO KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA Käyttötalouden nettokustannukset Valtionosuudet Verotulot Toimintakatteen ja verorahoituksen suhde Vuosikate Lainakanta

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Projektipäällikkö Leila Mukkala

Vanhusneuvostot Projektipäällikkö Leila Mukkala Vanhusneuvostot 18.1.2016 Projektipäällikkö Lla Mukkala TAUSTATIETOA Demografinen eli väestöllisen huoltosuhde ( työikäisten ja työikäisten määrän suhde) hkkenee voimakkaasti kunnissa Huoltosuhteen muutos

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon valvonta

Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus seminaari Rovaniemi 27.5.2015 Tuula Kokkonen, ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Tuula

Lisätiedot

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Kuntauudistus Lapin kuntapäivät Tornio 20.9.2011 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Hallituksen kuntapolitiikan tavoite Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Lapissa

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

PANEELI: LIIKENNESTRATEGIAT JA KÄYTÄNTÖ MITÄ POHJOISESSA PITÄISI TEHDÄ? L M. Hanne Junnilainen Liikenne- ja maankäyttöasiantuntija Kiila Consulting

PANEELI: LIIKENNESTRATEGIAT JA KÄYTÄNTÖ MITÄ POHJOISESSA PITÄISI TEHDÄ? L M. Hanne Junnilainen Liikenne- ja maankäyttöasiantuntija Kiila Consulting PANEEI: K K F IIKENNESTRATEGIAT A KÄYTÄNTÖ MITÄ POHOISESSA PITÄISI TEHDÄ? M Hanne unnilainen iikenne- ja maankäyttöasiantuntija Kiila Consulting APIN IIKENNEPÄIVÄ 2017 27.11.2017 AUEEISTEN ENTOASEMIEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari 8.2.2017 Johtaja Kristiina Poikajärvi Lapin aluehallintovirasto 1 Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomat 65 ja 75 vuotta täyttäneet Lapissa ja koko maassa

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

MAANHANKINTA JA -MYYNTI

MAANHANKINTA JA -MYYNTI MAANHANKINTA JA -MYYNTI Vuosittain: 2000-2009 Lapin työ- ja elinkeinokeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2009 MAANHANKINTA 2009 ULOSOTTOMIEHEN TOIMITTAMAT MYYNNIT 2009*) Huutokaupat ja vapaat myynnit

Lisätiedot

Lapin metsävaratietoa, Valtakunnan Metsien Inventointi Lapissa

Lapin metsävaratietoa, Valtakunnan Metsien Inventointi Lapissa Lapin metsävaratietoa, Valtakunnan Metsien Inventointi Lapissa Kari T. Korhonen VMI/Luke Metsävarat: Korhonen, K.T. & Ihalainen, A. Hakkuumahdollisuudet: Packalen, T., Salminen O., Hirvelä, H. & Härkönen,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla Erikoiskirjastonhoitaja Kati Vuontisjärvi Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Lappi lukuina 21 kuntaa

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Lapin suunnitelmat Terve Lappi-hankkeen jatkolle. Ylilääkäri Markku Oinaala Helsinki

Lapin suunnitelmat Terve Lappi-hankkeen jatkolle. Ylilääkäri Markku Oinaala Helsinki Lapin suunnitelmat Terve Lappi-hankkeen jatkolle Ylilääkäri Markku Oinaala Helsinki 31.3.2008 Lapin kunnat ja väkiluku Lapin läänin pinta-ala on 98 947 km², noin 30 % koko maan pinta-alasta. Ennakkoväkiluku

Lisätiedot

LUOTTAMUSELINTEN PUHEENJOHTAJUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LAPISSA

LUOTTAMUSELINTEN PUHEENJOHTAJUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LAPISSA LAPIN AMMATTIOPISTO LAPIN LETKA -HANKE Anna Alamattila www.lapinletka.fi LUOTTAMUSELINTEN PUHEENJOHTAJUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LAPISSA NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013 695/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason toteutuma 1. ½/2015

Ensihoidon palvelutason toteutuma 1. ½/2015 Ensihoidon palvelutason toteutuma 1. ½/2015 Antti Saari Päivystyksen ja ensihoidon tulosaluejohtaja, LSHP Mika Orrensuo Ensihoitopäällikkö, LSHP Kuntakohtaisten taulukoiden tulkinta Ylin taulukko on Lapin

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsiosa, toimijana Ramboll Kemi-Tornion seutukunta

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot