Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Tarvittaessa raportin kuluihin on kohdennettu erikseen myös poistot, sekä huomioitu mahdolliset ateria- ja vuokrakuluvähennykset alkaen ensihoidon kustannukset ovat osana erikoissairaanhoitoa. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät, sekä Kela-kuntoutustiedot. Tässä raportissa vertaillaan vuoden sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoiminta-alueet ovat kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Kunnan omassa Maisema-tilaustaulukossa näkyy kunnan muutos itseensä nähden eri vuosina. Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät palavat kunnassa tai yhteistoiminnassa punaisella, keltaisena tai vihreänä verrattuna muihin kuntiin. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Erikoissairaanhoito 16 Hoito- ja hoivapalvelut 50 Vastaanottopalvelut 76 Aikuisten mielenterveyspalvelut 95 Suun terveydenhuolto 107 Perhepalvelut 115 Aikuissosiaalityö 133 Vammaispalvelut 145 Kuntoutus 158 Työterveyshuolto 166 Hyperlinkki aiheeseen! 2

3 Kuntavertailu Raportin lukuohjeet Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

4 JOHDANTO Kuvassa esitetyt tiedot RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Kunnat suuruusjärjestyksessä, oma kunta kehystetty Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. 4

5 JOHDANTO Oma kunta(yhtymä) korostettuna Kuntayhtymään kuuluvat kunnat korostettuna Muut vertailukunnat RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Tulkinnat kuntien sijainnille kuvassa. Kunnan tai kuntayhtymän tilanteeseen parhaiten sopiva tulkinta korostettu 5

6 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

7 JOHDANTO SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN KESKIMÄÄRÄISET MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN MAISEMA-KUNNISTA VUODESTA 2013 VUOTEEN Tuoteryhmien asukaskohtainen kustannus ja muutos Tuoteryhmien kohderyhmäasukaskohtainen kustannus ja muutos ,8 % 2,0 % 2,5 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % 5,4 % 6,8 % 8,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % ,7 % 1,1 % 1,8 % 2,5 % 3,7 % 3,8 % 5,3 % 5,4 % 8,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % TP 2013 TP Muutos-% *KOHDERYHMÄASUKAS Hoito ja hoiva yli 75-v Aikuispsykososiaaliset yli 20-v Perhepalvelut 0-17-v Maisema-kuntien soten kokonaiskustannuksissa nousu -2013: 4,1% 7

8 JOHDANTO TUOTERYHMIEN ASUKASKOHTAISET KESKIARVOT ( /asukas) JA VAIHTELUVÄLIT Tuoteryhmien asukaskohtaiset keskiarvot ja vaihteluvälit Aikuispsykos osiaaliset Aikuissosiaal ityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvel ut Suun terveydenhu olto Vammaispal velut Vastaanotto Maksimi Minimi Keskiarvo

9 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Keskiarvot % Järvipohjanmaa 9 % 34% 31 % 28% 35 % 5 % 5% 6% 5% 9% 1% 3% 4 % 3 % 8 % 3 % 2 % Vastaanotto Hoito ja hoiva Kuntoutus Aikuispsykososiaaliset Vammaispalvelut Suun terveydenhuolto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut ESH Alajärvi Vimpeli Soini 8 % 8 % 8 % 32 % 33 % 31 % 35 % 36 % 37 % 5 % 4 % 3 % 8 % 2 % 3 % 4 % 4 % 2 % 8 % 3 % 2 % 4 % 3 % 3 % 10 % 2 % 2 % Hoidon ja hoivan kustannusosuus on kaikissa kunnissa keskimääräistä suurempi 9

10 Ikävakioitu sairastavuusindeksi JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JA IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUS Rusko Kemi Oulunkaari 2013 Soini Ylä-Savo Alajärvi Raahe RAS Iisalmi Kallio 2013 Vimpeli Ylivieska Imatra 2013 JYTA Mikkeli Raisio Naantali Raasepori Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset / asukas n kustannukset ovat hieman kalliit sairastavuuteen nähden Varsinkin muita matalampaan sairastavuuteen nähden Vimpeli on kallis IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde:KELA( PN?OpenDocument) Sairastavuusindeksit vuodelta

11 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suunterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat laskeneet lla 2 % vuodesta Lasku selittyy ESH:n 13 % laskulla. Muut kustannukset ovat lähinnä nousseet. Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Varhaiskasvatus tarkastellaan osana sivistys- ja vapaa-ajan palveluita. Kunta Raportissa olevat kustannukset Alajärvi Vimpeli Soini

12 JOHDANTO Soini Imatra 2013 Vimpeli Raasepori Ylä-Savo Alajärvi 2013 Kemi Mikkeli Oulunkaari 2013 JYTA Iisalmi Naantali RAS Raahe Raisio Kallio Ylivieska Rusko VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kunnan ikärakenne on vanhusvoittoinen ja erityisesti Soinissa vanhusten osuus on muihin vertailukuntiin nähden merkittävä. 12

13 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsyko -sosiaaliset palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito&hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhoito Vammaispalvelut Vastaanotto Työterveys YHTEENSÄ Järvi-pohjanmaa ,8 % -0,4 % -14,6 % 5,5 % 0,5 % -2,9 % 2,9 % 1,3 % 2,1 % -0,4 % -3,0 % Alajärvi Alajärvi ,3 % 0,1 % -18,7 % 5,6 % 4,3 % -9,4 % 2,7 % -2,9 % -4,5 % 2,2 % -5,8 % Vimpeli Vimpeli ,4 % -7,2 % -1,6 % 6,3 % -8,6 % 9,5 % 3,2 % -7,2 % -2,2 % -1,6 % 1,1 % Soini Soini ,3 % 9,1 % -13,7 % -2,1 % -1,3 % 18,6 % 7,9 % 29,3 % -0,2 % -12,6 % -2,3 % Kokonaiskustannukset ovat lla laskeneet 3%, mihin suurin vaikutus on ollut erikoissairaanhoidon laskulla Hoidon ja hoivan kustannusten nousu on ollut huomattavaa 13

14 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Omista palveluista eniten kallistunut hoito ja hoiva on myös vertailussa kallis. Myös vastaanottopalvelut ovat kallistuneet Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat selvästä laskusta huolimatta edelleen keskitasoa vertailussa 14

15 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ n kustannukset ovat vertailussa keskitasoa kalliimmat. Kustannukset ovat kuitenkin laskeneet. Kustannuksia nostavat: Omista palveluista eniten kallistunut hoito ja hoiva on myös vertailussa kallis. n kunnat ovat vielä varsin erilaisia vanhuspalveluiden suhteen. Pääsääntöisesti asukkaita on paljon palveluiden piirissä, ja erityisesti ympärivuorokautisen hoidon korkeat peittävyydet tuovat kustannuspainetta. Erikoissairaanhoito on edelleen keskitasoa voimakkaasta kustannusten laskusta huolimatta. Erikoissairaanhoidon suoritekustannukset ovat korkeat, mutta palveluiden käyttö vähäistä Vastaanottotoiminta on kallista, mutta palveluita myös käytetään paljon. Osin tämä kompensoituu erikoissairaanhoidon vähäisen käytön kautta. Vastaanottopalveluissa päivystyspainotteinen toiminta. Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluissa on ollut hyvää kehitystä palvelurakenteen kevenemisen suuntaan, mutta mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita on edelleen paljon Vammaispalveluissa palveluasumisen hoitopäivähinnat ovat korkeahkot Hyvä palvelurakenne/edullinen kustannustaso lta löytyy seuraavista palveluista: Vanhusten erikoissairaanhoitoa on alueella vähän. Omaa akuuttihoitoa on riittävästi. Sosiaalipalveluissa (aikuissosiaalityö ja perhepalvelut) n kunnat ovat edullisia ja toimintatavat ovat kunnittain varsin yhteneväisiä Työmarkkinatuen piirissä olevien aktivointi on ollut onnistunutta 15

16 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

17 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? n erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan keskitasoa vertailussa Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö on vähäistä Vanhusten erikoissairaanhoito on edullista (pl. Soini). Tähänkin vaikuttaa palveluiden vähäinen käyttö esim. sisätaudeilla Suoritekustannukset ovat osin kalliita, mutta vähäinen palveluiden käyttö pitää kustannukset kurissa MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet peräti 14,6 % eli 3,2 milj. Lasku aiheutuu osastohoidon vähentyneestä käytöstä v. Erikoisaloista sisätautien kustannus on laskenut eniten vähentyneiden hoitopäivien myötä 17

18 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET SISÄLTÄÄ KALLIINHOIDONTASAUS- JA ERITYISVELVOITEMAKSUN Keuhkosairaudet Lastentaudit Neurologia Sisätaudit Kirurgia Muut erikoisalat Aikuispsykiatria Kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksut, ensihoito ym. Erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan laskenut merkittävästi. Suurin selittäjä on sisätautien 19 % lasku sekä kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksujen 31 % lasku. Kunta ESH kulut %-osuus (raportin kuluista) ,0 % Alajärvi ,4 % Vimpeli ,4 % Soini ,4 % 18

19 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vertailukuntiin nähden pieniä (pois lukien Soini). Kunta ESH kulut 75v %-osuus (raportin kuluista) ,8 % Alajärvi ,7 % Vimpeli ,9 % Soini ,8 % 19

20 Hoitopäiviä / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 0,9 Järvi- Pohjanmaa 2013 Kemi Iisalmi Ylä-Savo Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä Imatra 2013 Kallio Oulunkaari RAS 2013 Raahe Ylivieska Vimpeli Mikkeli Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä Soini 0,7 Järvi- Pohjanmaa Raasepori Naantali Alajärvi JYTA Raisio Asukaskohtaiset hoitopäivät ovat Järvi- Pohjanmaalla laskeneet selvästi. Avohoitokäyntien määrä on pysynyt suhteellisen samana. 0,4 Rusko 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas Sisätaudit % avohoidon kustannuksista Sisätaudit % VOStoiminnan kustannuksista Kirurgia % avotoiminnan kustannuksista Kirurgia % VOStoiminnan kustannuksista Kunta 20,6 % 17,4 % 12,9 % 36,2 % Alajärvi 20,5 % 18,4 % 13,1 % 36,6 % Vimpeli 13,9 % 12,5 % 12,2 % 38,8 % Soini 29,5 % 20,7 % 13,0 % 30,7 % 20

21 Vuodeosastokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 800 Ylä-Savo Vimpeli 2013 Imatra 2013 JYTA Iisalmi Soini Kemi Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Oulunkaari 2013 RAS Raahe Kallio Alajärvi Ylivieska Mikkeli Raasepori Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Raisio Naantali Rusko Vuodeosastokustannukset ovat hieman laskeneet keskiarvon alapuolelle. Myös avohoitokustannuksissa on pieni lasku vaikkakaan ei yhtä merkittävä Avohoidonkustannus / asukas %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Vuode Avo ,0 % ,7 % Alajärvi ,7 % ,1 % Vimpeli ,7 % ,4 % Soini ,0 % ,5 % 21

22 Kustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT - YKSIKKÖHINNAT JYTA Vimpeli Alajärvi 2013 Soini Ylivieska Imatra 2013 Naantali Oulunkaari 2013 Kallio Raisio Rusko Korkea hoitopäiväkustannus, matala avokäynnin kustannus Matalat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Korkeat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Matala hoitopäiväkustannus, korkea avokäynnin kustannus 800 Kemi Raasepori 600 Ylä-Savo Iisalmi Raahe RAS Mikkeli Kustannus / avohoitokäynti %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Vuode Avo ,0 % ,2 % Alajärvi ,1 % ,3 % Vimpeli ,3 % ,4 % Soini ,5 % ,1 % 22

23 Vuodeosastokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Ylä-Savo Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Korkeat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa 160 JYTA Iisalmi 2013 RAS Raahe Kemi Soini Raasepori Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus 110 Oulunkaari 2013 Alajärvi Imatra 2013 Kallio Vimpeli Naantali Mikkeli Ylivieska Raisio Sisätautien asukaskohtaiset vuodeosasto- ja avohoitokustannukset ovat laskeneet selvästi Järvi- Pohjanmaalla. Soinissa molemmat kustannukset ovat yli keskiarvon. Rusko Avohoidonkustannus / asukas 23

24 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus 13,7 14,0 Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 16,0 14, , ,0 2,7 4,7 4,6 5,2 4,7 2,6 3,8 3,8 4,2 3,4 2,6 3,8 4,5 5,2 4,7 3,5 3,7 10,0 8,0 6,0 4, ,0 0 0,0 Hoitopäivän hinta on lla edelleen korkea ja noussut 10 %, mutta hoitojaksojen keskimääräinen pituus on lyhentynyt 12 % 24

25 Kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 80 SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT Raahe Ylä-Savo JYTA RAS Iisalmi Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkea vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Soini 2013 Kallio Oulunkaari 2013 Naantali Rusko Raasepori Raisio Alajärvi Imatra 2013 Ylivieska Kemi Alle 65-vuotiaiden sisätautien vuodeosastohoito edelleen edullista ja käyttö vähäistä Mikkeli Vimpeli 20 0,01 0,06 0,11 Hoitopäivät / vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) ,8 % Alajärvi ,8 % Vimpeli ,5 % Soini ,0 % 25

26 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Iisalmi RAS Ylä-Savo Raahe Raasepori Kemi 2013 Soini JYTA Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkea vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä 300 Ylivieska Alajärvi Oulunkaari 2013 Vimpeli Kallio Imatra 2013 Mikkeli Naantali Raisio Rusko ,16 0,41 0,66 0,91 1,16 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) ,2 % Alajärvi ,2 % Vimpeli ,9 % Soini ,5 % 26

27 Avohoidon kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / 0-64-VUOTIAAT 110 Raahe Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkea avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Soini 2013 Mikkeli RAS Raasepori Kemi Matala avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Imatra Alajärvi 2013 Oulunkaari 2013 Naantali Raisio Rusko Vimpeli JYTA Ylä-Savo Iisalmi Kallio Ylivieska 20 0,07 0,13 0,19 0,25 0,31 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) ,3 % Alajärvi ,4 % Vimpeli ,0 % Soini ,4 % 27

28 Avohoidon kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KUSTANNUS / VUOTIAAT Raahe RAS Kemi Raasepori Soini 2013 Mikkeli Korkea avohoidon kustannus, matala yksikkökustannus Matala alle avohoidon kustannus, matala yksikkökustannus Korkea avohoidon kustannus, korkea yksikkökustannus Matala avohoidon kustannus, korkea yksikkökustannus Ylä-Savo Iisalmi JYTA Oulunkaari 2013 Raisio Naantali Vimpeli Rusko Kallio Ylivieska Alajärvi Imatra Kustannus / avokäynti (0-64 -vuotias asukas) Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) ,3 % Alajärvi ,4 % Vimpeli ,0 % Soini ,4 % 28

29 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / YLI 65-VUOTIAAT 350 Raahe Raasepori RAS Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkea avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Soini Kemi Matala avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Mikkeli Imatra 2013 Oulunkaari 2013 Rusko 2013 Raisio Ylä-Savo Ylivieska Alajärvi Iisalmi Naantali Kallio JYTA Vimpeli 50 0,11 0,31 0,51 0,71 0,91 1,11 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) ,9 % Alajärvi ,9 % Vimpeli ,5 % Soini ,7 % 29

30 Kustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA - YKSIKKÖKUSTANNUKSET JYTA Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Vimpeli Alajärvi Raisio Raahe RAS Naantali Rusko Soini Raasepori Imatra 2013 Ylivieska Kallio Oulunkaari 2013 Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa on hoitopäivän hintaan kaadettu kirurgian leikkaustoiminnan (ml. päiväkirurgia) kulut Ylä-Savo Iisalmi Mikkeli Kemi Kustannus / avokäynti %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Vuode Avo ,1 % ,4 % Alajärvi ,1 % ,5 % Vimpeli ,3 % ,3 % Soini ,2 % ,4 % 30

31 Vuodeosastokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kemi Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Imatra 2013 Vimpeli Ylä-Savo Iisalmi Soini Alajärvi Kallio 2013 Ylivieska Oulunkaari 2013 Raasepori JYTA RAS Raahe Raisio Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan käyttö ja tarkastellaan asukaskohtaisia kustannuksia, ovat ne avohoidossa selvästi alle keskiarvon ja vuodeosastohoidossa hieman yli keskiarvon Naantali Rusko Mikkeli Avohoidonkustannus / asukas 31

32 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus Hoitojakson keskimääräinen pituus ,0 6, ,0 6, ,5 4,1 3,6 3,4 3,2 3,6 3,6 3,4 3,9 3,7 4,1 4,5 4,2 4,1 3,3 4,7 4,0 4,2 5,0 4, , , ,0 0 0,0 Hoitojakso on kustannuksiltaan hieman keskiarvon yläpuolella ja hoitojakson pituus on taas selvästi keskiarvon alapuolella. Hoitojaksot ovat lyhentyneet edellisvuodesta. 32

33 Kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 220 KIRURGIA VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT Iisalmi Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä Vimpeli 190 Ylä-Savo Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Oulunkaari 2013 Raisio Imatra Raahe JYTA RAS Soini Raasepori Rusko Alajärvi Kallio Kemi Naantali Ylivieska 100 Mikkeli 70 0,04 0,09 0,14 Hoitopäivät / 0-64-vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) ,6 % Alajärvi ,5 % Vimpeli ,6 % Soini ,1 % 33

34 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Ylivieska Imatra 2013 Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä 700 JYTA RAS Vimpeli Kallio Oulunkaari Raasepori 2013 Kemi Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Raahe Alajärvi 500 Naantali Raisio Rusko Soini Mikkeli 2013 Ylä-Savo Iisalmi 300 0,3 0,5 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) ,5 % Alajärvi ,6 % Vimpeli ,6 % Soini ,1 % 34

35 Kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 100 KIRURGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Kemi Raahe Raisio RAS Raasepori Rusko Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä 80 Oulunkaari 2013 Naantali Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä JYTA Mikkeli Kallio Ylivieska Imatra Vimpeli Soini Alajärvi Ylä-Savo Iisalmi Kirurgian avohoidon käyttö on vertailujoukkoon nähden selvästi vähäisempää Asukaskohtainen kustannukset ovat myös vastaavasti vähäiset 20 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) ,7 % Alajärvi ,7 % Vimpeli ,7 % Soini ,6 % 35

36 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 230 KIRURGIA AVOHOITO / YLI 65-VUOTIAAT Kemi Raasepori Mikkeli Raisio Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä 190 JYTA RAS Raahe Naantali Rusko Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Oulunkaari Soini Imatra 2013 Ylivieska Kallio Ylä-Savo Alajärvi Iisalmi 2013 Vimpeli 65 vuotta täyttäneiden kirurgian avohoidon käyttö on keskimääräistä vähäisempää Asukaskohtaiset kustannukset ovat myös keskimääräistä pienemmät vaikkakin nousseet edellisvuodesta hieman. 70 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) ,7 % Alajärvi ,8 % Vimpeli ,5 % Soini ,8 % 36

37 Kustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA YKSIKKÖKUSTANNUKSET Soini Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Ylä-Savo Iisalmi Naantali Alajärvi Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa 900 Raisio Ylivieska Imatra 2013 JYTA Raasepori 2013 Vimpeli Rusko Kallio 750 Oulunkaari 2013 Kemi Raahe Mikkeli RAS Kustannus / avokäynti %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Vuode Avo ,1 % ,5 % Alajärvi ,1 % ,6 % Vimpeli ,4 % ,7 % Soini ,9 % ,3 % 37

38 Vuodeosastokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Soini Oulunkaari Mikkeli JYTA Raisio Imatra 2013 Alajärvi Kemi Naantali Vimpeli Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan neurologian palveluiden käyttö, asukaskohtainen kustannus on sekä avohoidon että vuodeosastohoidon osalta yli keskiarvon Ylä-Savo 18 Raahe RAS Ylivieska Kallio Rusko Raasepori Iisalmi Avohoidonkustannus / asukas 38

39 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus 10,4 Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 12,0 10, ,1 2,8 3,0 5,6 5,6 6,5 4,8 6,2 4,8 6,4 3,9 2,8 2,7 3,1 3,9 3,3 6,1 3,3 7,6 8,0 6,0 4, ,0 0,0 Hoitojakson pituus on lla lyhentynyt huomattavasti, mutta hoitopäiväkohtainen kustannus on noussut. 39

40 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Ylä-Savo Iisalmi Ylivieska Kallio Raahe RAS Raasepori Rusko Naantali Raisio Soini Kemi Oulunkaari 2013 Imatra JYTA Alajärvi Vimpeli Mikkeli Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Yli 65-vuotiaiden neurologian kustannukset johtuvat sekä runsaammasta palveluiden käytöstä että suuremmasta asukaskohtaisesta kustannuksesta, jotka molemmat ovat keskiarvon yläpuolella. 10 0,01 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) ,7 % Alajärvi ,8 % Vimpeli ,7 % Soini ,6 % 40

41 Kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 33 NEUROLOGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Vimpeli Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä Alajärvi Kemi Imatra 2013 Iisalmi Ylä-Savo Raisio Naantali Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä 13 8 Raasepori JYTA Mikkeli Raahe RAS Kallio Ylivieska Soini Rusko Oulunkaari 2013 Alle 64-vuotiaiden neurologian kustannukset johtuvat korkeammasta asukaskohtaisesta kustannuksesta. 3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) ,4 % Alajärvi ,4 % Vimpeli ,6 % Soini ,2 % 41

42 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NAISTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Iisalmi Ylä-Savo Raasepori Imatra 2013 Alajärvi 2013 JYTA Naantali Soini RAS Kemi Raisio Raahe Mikkeli Vimpeli Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa synnytystoiminta ja naistentautien operatiivinen toiminta on kaadettu hoitopäiville. Rusko Oulunkaari Kallio Ylivieska Kustannus / avokäynti %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Vuode Avo ,4 % ,5 % Alajärvi ,5 % ,4 % Vimpeli ,3 % ,9 % Soini ,3 % ,4 % 42

43 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET JYTA Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Imatra 2013 Oulunkaari 2013 Ylä-Savo Raasepori Mikkeli Iisalmi Raisio Naantali Kemi Kallio Vimpeli Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Rusko Ylivieska RAS Raahe Alajärvi Soini %-osuus (raportin %-osuus (raportin Kunta Vuode kuluista) Avo kuluista) ,2 % ,7 % Kustannus / avokäynti Alajärvi ,2 % ,7 % Vimpeli ,3 % ,0 % Soini ,7 % ,5 % 43

44 Avokäyntejä / 0-17v. asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 0,81 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 0,51 0,46 0,41 0,36 0,31 0,26 0,21 0,16 Rusko Raasepori Naantali Raisio Imatra 2013 Mikkeli Iisalmi Ylä-Savo Kemi Raahe JYTA RAS 2013 Vimpeli Alajärvi Oulunkaari 2013 Soini Kallio Ylivieska LASTENTAUDIT KÄYTTÖ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Hoitopäivät / 0-17v. asukas Paljon avokäyntejä, vähän hoitopäiviä Vähän avokäyntejä ja hoitopäiviä Paljon avokäyntejä ja hoitopäiviä Vähän avokäyntejä, paljon hoitopäiviä Lastentautien toiminta vuodeosastopainotteista. 44

45 Avokustannus 0-17v. / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Vimpeli Rusko Raasepori Korkea kustannus avohoidossa, matala vuodeosastohoidossa Korkeat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Naantali Raisio Imatra 2013 Mikkeli Iisalmi Ylä-Savo 2013 Kemi Matalat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Matala kustannus avohoidossa, korkea vuodeosastohoidossa Raahe RAS Alajärvi Oulunkaari 2013 Ylivieska Kallio JYTA Soini Vuodeosastokustannus / 0-17v. asukas Vuodeosastokustannus 0-17v. asukasta kohden on alle keskiarvon ja laskenut edellisestä vuodesta. Avokustannus asukasta kohden on samoin alle keskiarvon ja laskenut verrattuna edelliseen vuoteen. 45

46 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUTIEN KUSTANNUKSET / 0-17v. ASUKAS 800 Kustannus / 0-17v. Asukas Asukaskohtaiset kustannukset ovat laskeneet 32 %. Soini on kallis, Alajärvi ja Vimpeli edullisia. Kunta Lastentaudit %-osuus (raportin kuluista) ,0 % Alajärvi ,9 % Vimpeli ,2 % Soini ,2 % 46

47 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIAN HOITOPÄIVÄT PER 0-17-VUOTIAAT ASUKAS 0,35 Hoitopäivät/0-17v. Asukas 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 47

48 Avokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT AVOHOITO Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkea avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä 37 Raasepori Kemi 32 Mikkeli Matala avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Raahe RAS Oulunkaari 2013 Raisio Kallio Ylä-Savo Iisalmi Ylivieska Rusko Naantali Vimpeli Imatra JYTA Alajärvi Soini Korva-, nenä- ja kurkkutautien avohoidon käyttö on matalaa ja asukaskohtaiset kustannukset täten myös matalat. 7 0,02 0,045 0,07 0,095 0,12 0,145 Avokäynnit / asukas Kunta KNK Avo %-osuus (raportin kuluista) ,3 % Alajärvi ,3 % Vimpeli ,4 % Soini ,2 % 48

49 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SUURTEN JA PIENTEN ERIKOISALOJEN KUSTANNUSJAKAUMA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Vimpeli Raisio Rusko Ylivieska Mikkeli Kallio Naantali Oulunkaari 2013 Imatra 2013 JYTA Alajärvi 2013 Kemi Iisalmi Ylä-Savo Raasepori Soini RAS Raahe Sisätaudit Neurologia Kirurgia Aikuispsykiatria Lastentaudit ja lastenneurologia Keuhkosairaudet Pienet erikoisalat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 49

50 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin vuorohoito kuuluvat ja omaishoito, erityispäivähoito. kotihoito Lisäksi (tukipalvelut, tarkastelussa ovat säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), ryhmäpäivähoito, päiväkeskustoiminta, perhepäivähoito, tehostettu erilaisin palveluasuminen, hoitotuin hoidettavat pitkäaikaislaitoshoito lapset sekä sekä akuutti- mahdollinen ja lyhytaikaishoito. kunnallinen tuki lapsiperheille.

51 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat keskimääräistä kalliimmat, ja palveluiden piirissä on paljon ikäihmisiä varsinkin Soinissa ja Alajärvellä n kunnat ovat myös keskenään varsin erilaisia: Alajärven ja Soinin tehostetun palveluasumisen peittävyydet ovat korkeat. Soinin tehostetun palveluasumisen hoitopäiväkustannus on kuitenkin pieni. Vimpelissä kotihoito on kallista ja tehostetun palveluasumisen kustannuksia matalasta peittävyydestä huolimatta nostavat korkeat hoitopäivähinnat Kotihoidossa työntekijöitä on riittävää tasoa Akuuttihoidon määrä on ollut riittävällä tasolla hillitsemään erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä. Vimpelissä myös akuuttihoidon suuri määrä nostaa kustannuksia MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat nousseet voimakkaasti (5,5% eli 1,1 milj. ). Syynä sekä kotihoidon kustannusten kasvu että tehostetun palveluasumisen kustannusten nousu. Kotihoidon panostukset eivät siis ole vaikuttaneet raskaampien palvelujen käyttöön, vaan tämä on lisääntynyt. 51

52 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO 2 EHDOTUKSIA TAVOITTEIKSI Tärkeimpänä tavoitteena tehostetun palveluasumisen peittävyyden lasku Soinissa ja Alajärvellä lla tulisi huolehtia palveluiden piiriin pääsyn kriteeristön yhtenäistämisestä alueella sekä palvelupeittävyyksien pitämisestä valtakunnallisten suositusten tasolla. Kotihoidon käyntimäärät näyttivät asiakasta kohden melko pieniltä. Onko mahdollisuutta tehokkaan työajan osuuden nostoon? 52

53 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUNTAKOHTAINEN KUSTANNUSTARKASTELU Kuntavertail ussa korkeat kustannukset /75-v Kotihoidon panostukset korkeat Ympärivuoro -kautisen hoidon peittävyys Tehostetun palveluasumi sen hpvhinta Akuuttihoido n käyttö Akuuttihoido n hpv-hinta Vanhusten sisätautien hpv:t Alajärvi Soini Vimpeli Keskitasoa korkeampi Keskitasoa Keskitasoa matalampi 53

54 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN OSUUS IKÄIHMISISTÄ (YLI 65-VUOTIAISTA) Soini 2013 Vimpeli Alajärvi Ylä-Savo Oulunkaari 2013 Kallio Kemi JYTA Iisalmi Imatra 2013 Raasepori Raisio Ylivieska Mikkeli RAS Rusko Raahe Naantali v v vuotta 0 % täyttäneiden 20 % suuri osuus on 40 huomioitava % tarkasteltaessa 60 % hoito- 80 % ja hoivapalveluja. 100 % Tässä tarkastellaan kustannuksia ja käyttöä 75 vuotta täyttäneitä kohden. 54

55 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Imatra 2013 Rusko Mikkeli Naantali Kemi Raisio Iisalmi Ylä-Savo Raasepori Raahe Alajärvi 2013 RAS Soini Oulunkaari 2013 JYTA Vimpeli Ylivieska Kallio Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito- ja hoivapalveluiden yli 75-vuotiaiden asukaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet hieman edellisestä vuodesta. Merkittävimmät kasvun selittäjät ovat kotihoito ja tehostettu palveluasuminen Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) ,2 % Alajärvi ,1 % Vimpeli ,3 % Soini ,2 % 55

56 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Rusko Mikkeli Naantali Kemi Raisio Iisalmi Raasepori Soini Ylä-Savo Raahe Alajärvi Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat RAS JYTA Vimpeli Ylivieska Kallio Hoito- ja hoivapalveluiden nettokustannukset ovat myös keskiarvoa hieman korkeammat, vaikkakin ero hieman tasaantuu verrattuna edellisen sivun kokonaiskustannuksiin. Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) ,2 % Alajärvi ,1 % Vimpeli ,3 % Soini ,2 % 56

57 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Raasepori Imatra 2013 Oulunkaari 2013 Raisio Kemi RAS Ylä-Savo Raahe Iisalmi Ylivieska Kallio Naantali Mikkeli JYTA Vimpeli 2013 Alajärvi Rusko Soini Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hoito- ja hoivapalveluissa pitkäaikaislaitoshoidon ja akuuttihoidon osuus on vähentynyt. Akuutti- ja pitkäaikaislaitospaikkojen kustannusten osuus on lla vertailukuntiin nähden pieni, mutta tehostettu palveluasuminen vertailun kalleimpia. 57

58 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN PEITTÄVYYDET PALVELUIDEN PIIRISSÄ (KOTIHOIDOSTA VAIN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO) Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 100 % 75 % 0% 11% 50 % 25 % 0 % 8% 52% 0% 11% 1% 10% 6% 5% 36% 35% 2% 0% 6% 0% 17% 0% 0% 8% 2% 13% 14% 13% 5% 3% 0% 1% 9% 9% 3% 3% 7% 8% 10% 2% 8% 7% 1% 0% 1% 10% 7% 7% 8% 4% 8% 5% 6% 7% 8% 8% 3% 6% 8% 5% 7% 27% 5% 0% 6% 5% 4% 3% 15% 15% 15% 16% 19% 17% 15% 16% 14% 14% 13% 13% 17% 12% 11% 12% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 58

59 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 640 OMAISHOIDON KUSTANNUKSET Rusko Omaishoidon panostukset korkeat, mutta asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko korkeat JYTA Soini Raisio Kallio Ylivieska Naantali Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset matalat, mutta asiakasta kohden melko korkeat 340 Oulunkaari 2013 Ylä-Savo 2013 Alajärvi Kemi RAS Raahe Vimpeli Iisalmi Raasepori Mikkeli 240 Imatra Kustannus / asiakas Kunta Omaishoito %-osuus (raportin kuluista) ,1 % Alajärvi ,1 % Vimpeli ,9 % Soini ,6 % 59

60 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOIDONTUEN PEITTÄVYYS YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 15% Omaishoidontuen peittävyys yli 75-vuotiaista asukkaista 10% 5% 0% Sosiaali ja terveysministeriön suositus omaishoidontuen peittävyydestä: 6-7% Kuvan peittävyydet on laskettu koko vuoden asiakaskertymästä. Valtakunnallinen tavoite (STM 2013) 6-7% vuoteen 2017 mennessä. 60

61 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: KUSTANNUS / 75V ASUKAS Kotihoito / 75v asukas Kotihoidon (sisältää kaiken kotihoidon) asukaskohtainen kustannus on noussut edellisvuodesta. Kunta Kotihoito %-osuus (raportin kuluista) ,1 % Alajärvi ,2 % Vimpeli ,6 % Soini ,2 % 61

62 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: KÄYNNIT 250 Käynnit / asiakas Käyntejä asiakasta kohden on lla 9 % keskimääräistä vähemmän. Erityisen vähän käyntejä on Vimpelissä. 62

63 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOIDON AMMATILLINEN HOITOHENKILÖKUNTA / 75-VUOTIAS ASUKAS 0,1 Ammatillista hoitohenkilökuntaa / 75-vuotias asukas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 Hoitohenkilökuntaa ikäryhmän asukasta kohden on saman verran kuin vertailukunnissa keskimäärin. 63

64 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Soini Oulunkaari 2013 Kallio Ylivieska RAS Raahe Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena että asiakasta kohden melko korkeat JYTA Naantali Raasepori Ylä-Savo Iisalmi Alajärvi Mikkeli 2013 Raisio Vimpeli Panostukset sekä kokonaisuutena että asiakasta kohden melko matalat Panostukset kokonaisuutena melko matalat, mutta asiakasta kohden korkeat Kemi Imatra 2013 Rusko Kustannus / asiakas Kunta Kotihoito, HSP %-osuus (raportin kuluista) ,1 % Alajärvi ,2 % Vimpeli ,9 % Soini ,7 % 64

65 Kotihoito / +75-vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOIDON RESURSSIT / YLI 75-V. JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYS Oulunkaari 2013 Kotihoidon panostukset korkeat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset korkeat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea RAS Vimpeli Raahe Soini Mikkeli Ylä-Savo Iisalmi Kallio Naantali Ylivieska Raisio Raasepori JYTA Alajärvi Kotihoidon panostukset matalat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset matalat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea Imatra 2013 Kemi Sekä ympärivuorokautisen hoidon peittävyys että kotihoidon kustannukset ovat Järvi- Pohjanmaalla ja etenkin Soinissa korkeat Rusko ,0 % 9,0 % 11,0 % 13,0 % 15,0 % 17,0 % 19,0 % Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys / +75-vuotias asukas 65

66 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT Mikkeli PÄIVÄKESKUS Korkea kokonaiskustannus, mutta matala toimintapäivää kohden Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset korkeat Raisio RAS Raahe Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea toimintapäivää kohden 100 Naantali JYTA Rusko Ylä-Savo Oulunkaari 2013 Alajärvi Iisalmi Kallio Raasepori 2013 Kemi Ylivieska Imatra Kustannus / toimintapäivä Päiväkeskustoiminnan kustannukset ovat toimintapäivää kohden lla korkeat, mutta 75+-ikäiseen väestöön suhteutettuna matalat. Kunta Päiväkeskus %-osuus (raportin kuluista) ,3 % Alajärvi ,5 % Vimpeli ,1 % Soini 0 0,0 %

67 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYDET YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 20% Pitkäaikaislaitoshoito Tehostettu palveluasuminen 18% 0,2 % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 17,3 % 0,0 % 0,1 % 13,8 % 13,5 % 0,0 % 12,6 % 0,0 % 0,1 % 11,5 % 11,3 % 4,5 % 6,7 % 1,0 % 10,2 % 2,9 % 2,7 % 1,5 % 8,3 % 8,5 % 8,6 % 2,2 % 7,7 % 3,0 % 6,7 % 1,4 % 7,9 % 0,0 % 9,3 % 0,8 % 8,5 % 2,4 % 6,4 % 2,9 % 5,6 % 0,4 % 7,6 % 1,4 % 6,4 % 0% Ympärivuorokautinen hoito pitää sisällään tehostetun palveluasuminen sekä pitkäaikaislaitoshoidon terveysasemien vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa. lla on tehostetut palveluasumisen peittävyys erittäin suuri ja pitkäaikaislaitoshoidon peittävyys erittäin pieni. Valtakunnallinen (STM 2013) tavoite 8-10% vuoteen 2017 mennessä 67

68 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Soini Alajärvi JYTA Vimpeli 2013 Kallio Rusko Ylivieska Korkea kokonaiskustan nus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset matalat Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset korkeat Matala kokonaiskustan nus, mutta korkea hoitopäivää kohden Kemi Ylä-Savo Iisalmi RAS Mikkeli Raahe Raisio Raasepori Oulunkaari 2013 Imatra 2013 Naantali Tehostettu palveluasuminen on yksikköhinnaltaan matala Kokonaisuutena n kunnat panostavat asukasta kohden keskimääräistä enemmän tehostettuun palveluasumiseen Kustannus / hoitopäivä Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) ,3 % Alajärvi ,8 % Vimpeli ,0 % Soini ,3 % 68

69 Nettokustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN - NETTOVERTAILU Korkea nettokustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset korkeat Soini Alajärvi Rusko JYTA Kallio Ylivieska Vimpeli Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset matalat Matala nettokustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Ylä-Savo RAS Kemi Iisalmi Raahe Mikkeli Raisio Raasepori Naantali Nettokustannus / hoitopäivä Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) ,3 % Alajärvi ,8 % Vimpeli ,0 % Soini ,3 % 69

70 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Laitoshoito / +75 -vuotias Laitoshoidon (mukana myös lyhytaikaishoito) asukaskohtaiset kustannukset ovat lla pienet. Kunta Laitospalvelut %-osuus (raportin kuluista) ,4 % Alajärvi ,5 % Vimpeli ,7 % Soini ,2 % 70

71 Pitkäaikaislaitoshoito / +75 v. asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT AKUUTTI- JA PITKÄAIKAISLAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Raasepori Korkeat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan matalat Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat korkeat Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat matalat Matalat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan korkeat Imatra 2013 Ylä-Savo Raisio Iisalmi RAS Oulunkaari Naantali Kemi Raahe Kallio Ylivieska Akuuttihoitoon panostukset ovat hieman alle keskiarvon ja laskeneet edellisvuodesta. Mikkeli Soini Alajärvi JYTA 0 Rusko 2013 Vimpeli Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito / +75 v. asukas %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Pitkäaikainen Akuutti ,4 % ,0 % Alajärvi ,4 % ,0 % Vimpeli ,0 % ,7 % Soini ,9 % ,3 % 71

72 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT Raasepori PITKÄAIKAISLAITOSHOITO Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Imatra Ylä-Savo Raisio 2013 Iisalmi Oulunkaari RAS 2013 Kemi Raahe Naantali Kallio Ylivieska Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäiväkustannukset ovat keskimääräistä suuremmat Pitkäaikaislaitoshoidon asukaskohtainen kustannus on matala Mikkeli Soini Alajärvi JYTA Vimpeli Kustannus / hoitopäivä Kunta Pitkäaikainen %-osuus (raportin kuluista) ,4 % Alajärvi ,4 % Vimpeli ,0 % Soini ,9 % 72

73 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT AKUUTTI, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO Oulunkaari 2013 JYTA Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Kemi Kallio Ylivieska Vimpeli Raahe RAS Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Naantali Imatra 2013 Mikkeli Ylä-Savo Raisio Raasepori Alajärvi Iisalmi Rusko Soini Akuuttihoidon hoitopäivän hinta on keskimääräistä korkeampi Panostus akuuttihoitoon on asukasta kohden matala Kustannus / hoitopäivä Kunta Akuutti %-osuus (raportin kuluista) ,0 % Alajärvi ,0 % Vimpeli ,7 % Soini ,3 % 73

74 Osuus yli 75 vuotiaista akuuttihoidossa 2,0 % 2013 JYTA Oulunkaari 2013 Vimpeli Naantali Kallio Ylivieska Kemi Raisio Mikkeli Alajärvi Imatra 2013 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON SISÄTAUTIOSASTO (+75 V.) SEKÄ AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO RAS Raasepori Raahe Ylä-Savo Iisalmi Korkea akuuttihoidon peittävyys ja vähän sisätautien hoitopäiviä Matala akuuttihoidon peittävyys, vähän sisätautien hoitopäiviä Korkea akuuttihoidon peittävyys, paljon sisätautien hoitopäiviä Matala akuuttihoidon peittävyys ja paljon sisätautien hoitopäiviä 1,0 % Soini Rusko Akuutti- ja kuntoutushoitoon panostukset ovat keskimääräistä alhaisemmat Sisätautien käyttö on myös matalaa 0,0 % 0,11 0,61 1,11 1,61 Sisätautien hoitopäivät / 75 vuotta täyttäneet 74

75 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON (SISÄTAUDIT JA NEUROLOGIA) SEKÄ HOIDON JA HOIVAN KUSTANNUSVERTAILU ESH / 75v asukas Hoito ja hoiva / 75v asukas Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset ovat nousseet hieman edellisvuodesta. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pienentyneet, mutta hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset nousseet. %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kustannukset Hoito&hoiva ESH ,2 % ,1 % Alajärvi ,1 % ,9 % Vimpeli ,3 % ,4 % Soini ,2 % ,7 % 75

76 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vastaanottopalveluihin kuuluvat vuorohoito terveyskeskusvastaanotto, ja erityispäivähoito. terveysneuvonta Lisäksi tarkastelussa sekä ovat avohoidon tukipalvelut ryhmäpäivähoito, eli laboratorio perhepäivähoito, ja kuvantaminen. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

77 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Vastaanottopalveluiden kustannukset ovat korkeat Soinissa ja Vimpelissä ja keskitasoa edullisemmat Alajärvellä Kustannuksiin vaikuttaa myös palveluiden tavanomaista suurempi käyttö. Peittävyys on tavanomaista korkeampi kaikkien n kuntien osalta. Runsas perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen käyttö kompensoituu vähempänä erikoissairaanhoidon käyttönä Käyttö ohjautuu kuitenkin poikkeuksellisen vahvasti päivystysaikaiseen vastaanottoon Lääkäriresurssi on hyvin käytössä. Hoitajamitoitus on keskitasoa vertailussa Terveysneuvonnan resurssit ovat keskitasoa vertailussa MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Vastaanottotoiminnan kustannukset ovat nousseet, mutta kustannusten nousu aiheutuu muille kun Järvi- Pohjanmaan kuntien asukkaille tuotetuista palveluista. Ulkokunnilta laskutettu tulo kattaa palveluiden tuottamisen kustannukset. 77

78 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT Raasepori Rusko Raisio Raahe Mikkeli RAS Alajärvi Naantali JYTA Iisalmi Imatra 2013 Kemi 2013 Vimpeli Soini Ylivieska ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Lääkäri- ja hoitajavastaanotto Terveysneuvonta Tukipalvelut Vastaanottopalveluiden asukaskohtainen kustannus on noussut kaikissa kategorioissa noin 2-3 % Ylä-Savo Kallio Oulunkaari Kunta Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) ,9 % Alajärvi ,5 % Vimpeli ,4 % Soini ,0 % 78

79 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUT Raasepori Rusko Lääkäri- ja hoitajapalvelut Lääkäri- ja hoitajapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien suurimpien joukossa. Raisio Raahe Naantali RAS Mikkeli Iisalmi Alajärvi JYTA Ylä-Savo Ylivieska 2013 Kemi Vimpeli Soini Imatra 2013 Oulunkaari 2013 Kallio Kunta Lääkäri- ja hoitajapalvelut %-osuus (raportin kuluista) ,3 % Alajärvi ,8 % Vimpeli ,9 % Soini ,6 % 79

80 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus ,8 % ,2 % 80

81 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT KUSTANNUS /ASUKAS JA KUSTANNUS/ ASIAKAS Raisio Mikkeli Rusko Raahe RAS Iisalmi Ylivieska Kemi Kallio Oulunkaari 2013 Vimpeli Soini Ylä-Savo Imatra 2013 Naantali JYTA 2013 Alajärvi Korkea kustannus asiakasta kohden, matala asukasta kohden Matala kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Korkea kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Matala kustannus asiakasta kohden, korkea asukasta kohden Asiakaskohtainen kustannus on keskiarvoa matalampi, mutta asukaskohtainen kustannus keskiarvoa korkeampi. Tämä viittaa suurempaa peittävyyteen. 250 Raasepori Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas 81

82 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS SUHTEESSA PEITTÄVYYTEEN Kallio Oulunkaari 2013 Korkea kustannus, matala peittävyys Korkea kustannus, korkea peittävyys Imatra Ylivieska Kemi Vimpeli Soini 2013 Ylä-Savo JYTA Matala kustannus, matala peittävyys Matala kustannus, korkea peittävyys Mikkeli Iisalmi Naantali Alajärvi RAS 180 Raisio Raahe Rusko Raasepori % 60% Peittävyys (väestövastuu) 82

83 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT RESURSOINTI (LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS Ylivieska Kemi Korkea kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Korkea kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus 400 Kallio Iisalmi Oulunkaari 2013 Matala kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Matala kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus Ylä-Savo Imatra JYTA Naantali 300 RAS Raahe Lääkärimitoitus on väestöön nähden matala Asiakaskohtaiset kustannukset ovat myös pienet Raasepori 200 0,2 0,4 0,6 Lääkäriä / 1000 asukasta 83

84 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 450 RESURSOINTI (HOITAJAT & LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS Kemi Ylivieska Korkea kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Korkea kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden 400 Oulunkaari Iisalmi 2013 Kallio Matala kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Matala kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden 350 Naantali Järvi- Imatra Ylä-Savo 2013 Pohjanmaa JYTA Järvi- Pohjanmaa RAS Raahe 250 Raasepori Hoitajaa / lääkäri 84

85 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYSKÄYNTIEN OSUUS KAIKISTA LÄÄKÄRIKÄYNNEISTÄ 200% Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Päivystyskäynnit jakautuvat tarkastelussa seuraavasti: Terveysaseman ns akuuttikäynnit ajanvarausvastaanotolla eivät tule mukaan tähän tarkasteluun vaan sisältyvät normaaleihin vastaanottokäynteihin Mikäli terveysasemilla on virka-aikana erillinen tai erillisiä päivystyspisteitä niiden tiedot tulevat tähän Mikäli kunnassa on oma päivystysyksikkö osa- tai ympärivuorokautisena niiden käynnit ovat tässä mukana Perusterveydenhuoltotasoisen yhteispäivystyksen käynnit tulevat tähän mukaan Kunta Päivystys Kaikki Päivystyskäyntien osuus% ,7 % Alajärvi ,7 % Vimpeli ,3 % Soini ,5 % Päivystyskäyntien osuus on poikkeuksellinen 85

86 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYKSEN KUSTANNUKSET / ASUKAS 120 Päivystys omalla terveysasemalla Yhteispäivystys (netto) Keskitetty päivystys Päivystyksen asukaskohtaiset kustannukset ovat asukkaisiin suhteutettuna korkeat. 86

87 Käyntejä / lääkäri Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TEHOKKUUS: ASIAKKAAT JA KÄYNNIT / LÄÄKÄRI Oulunkaari 2013 Paljon lääkärikäyntejä mutta vähän asiakkaita lääkäriä kohden Paljon käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden Naantali Imatra 2013 Kemi Vähän käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden Vähän lääkärikäyntejä mutta paljon asiakkaita lääkäriä kohden Iisalmi Raahe RAS JYTA Ylä-Savo Raasepori Ylivieska Kallio Asiakkaita / lääkäri 87

88 Tterveysneuvonta, kustannus / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ASUKAS- JA ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 210 Naantali Asiakaskohtainen kustannus korkea, asukasta kohden matala Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset korkeat Soini Alajärvi Vimpeli 2013 Kallio Raasepori Mikkeli Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset matalat Asiakaskohtainen kustannus matala, asukasta kohden korkea 130 Rusko Ylivieska Raisio RAS JYTA Raahe Iisalmi Ylä-Savo Kemi 110 Imatra 2013 Oulunkaari Terveysneuvonta, kustannus / 0-17v. asukas 88

89 Terveysneuvontakustannus / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 210 TERVEYSNEUVONTA: ASIAKASKOHTAISET KÄYNNIT JA KUSTANNUKSET Naantali Asiakaskohtainen kustannus korkea, vähän käyntejä Asiakaskohtainen kustannus korkea, paljon käyntejä 190 Soini 170 Mikkeli Alajärvi Vimpeli Asiakaskohtainen kustannus matala, vähän käyntejä Asiakaskohtainen kustannus matala, paljon käyntejä Kallio Raasepori 130 Iisalmi JYTA RAS Ylä-Savo Raahe Ylivieska Kemi Raisio Rusko 110 Oulunkaari 2013 Imatra ,4 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 Terveysneuvontakäynnit / asiakas Kunta Terveysneuvonta %-osuus (raportin kuluista) ,4 % Alajärvi ,4 % Vimpeli ,2 % Soini ,2 % 89

90 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: TERVEYSNEUVONTAKÄYNNIT / HOITAJA käynnit / hoitaja Hoitajakohtaiset käyntimäärät ovat hieman alle keskiarvon 90

91 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: LASTEN-, ÄITIYS- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN KÄYNNIT / ASIAKAS 5,0 Käynnit / asiakas 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 3,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,5 2,0 2,6 2,5 2,1 1,5 1,0 0,5 0,0 Käyntejä asiakasta kohden on saman verran kuin vertailukunnissa keskimäärin. 91

92 Väestövastuukäynnit / asukas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 3,8 VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KÄYNNIT) Oulunkaari 2013 Paljon asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, vähän eshavokäyntejä Paljon asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä 3,3 Raasepori Vimpeli Alajärvi 2013 Naantali Soini Vähän asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä Vähän asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, paljon eshavokäyntejä 2,8 Imatra 2013 Kemi 2,3 RAS Raahe Rusko Ylä-Savo 1,8 Kallio JYTA Iisalmi Mikkeli Ylivieska Raisio 1,3 0,7 1,2 1,7 2,2 Erikoissairaanhoidon avokäynnit / asukas 92

93 Vastaanotonkustannukset / asukas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 400 VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KUSTANNUKSET) Kallio Oulunkaari 2013 Korkeat vastaanoton kustannukset, matalat eshavokustannukset Korkeat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa 350 Ylä-Savo Ylivieska Vimpeli Soini Imatra Iisalmi JYTA Naantali Kemi Matalat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa Matalat vastaanoton kustannukset, korkeat eshavokustannukset Alajärvi 300 RAS 250 Raahe Raisio Rusko Mikkeli Raasepori Erikoissairaanhoidon avohoidon kustannukset asukasta kohden ovat matalat Väestövastuupalveluiden kustannukset taas ovat kesimääräistä korkeammat Erikoissairaanhoidon kustannus / asukas %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Vastaanotto ESH ,9 % ,7 % Alajärvi ,5 % ,1 % Vimpeli ,4 % ,4 % Soini ,0 % ,5 % 93

94 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun mukaan otetaan erikoissairaanhoito ja avopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne yhdessä keskimääräistä matalammat %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Väestövastuu ESH Yksityiset ,3 % ,7 % Alajärvi ,8 % ,1 % Vimpeli ,9 % ,4 % Soini ,6 % ,5 %

95 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat vuorohoito mielenterveys- ja erityispäivähoito. ja päihdehuoltopalveluista. Lisäksi tarkastelussa ovat Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin ryhmäpäivähoito, kuuluvat perhepäivähoito, avopalvelut, palveluasuminen erilaisin hoitotuin sekä hoidettavat päivätoiminta. Päihdehuoltopalvelut lapset koostuvat sekä mahdollinen avohuollosta, kunnallinen asumispalveluista tuki lapsiperheille. sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriset palvelut.

96 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Mielenterveyspalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat keskitasoa. Kunnittaisia eroja on sekä sairastavuudessa että kustannuksissa. Mielenterveyssairastavuuteen nähden kustannukset ovat vertailussa hieman korkeat Erityisesti Vimpeli on kallis johtuen psykiatrian osastohoidon suuresta käytöstä (osittain myös vuosittaista vaihtelua) Palveluiden kustannuksia nostaa Soinia lukuun ottamatta mielenterveyspalveluissa asumispalveluiden runsas käyttö muihin nähden MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset ovat nousseet 5,8% eli n (ilman psykiatriaa). Psykiatrian kustannukset ovat laskeneet peräti 26% eli Varsinkin psykiatrian osastohoito on vähentynyt viime vuodesta Mielenterveysavopalveluja on toteutettu aiempaa enemmän EHDOTUKSIA TAVOITTEIKSI lla palvelujen painopiste on siirtynyt Järviseudun sairaalan lakkauttamisen jälkeen edelleen kevyempiin palveluihin ja avotoimintaan. Kuitenkin lla edelleen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja on käytössä paljon, ja tavoitteena voitaisiin pitää näiden asiakkaiden läpikäymistä ja mahdollista siirtoa kotiin annettavien palvelujen piiriin. 96

97 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT KUSTANNUKSET (SISÄLTÄEN ESH-AIKUISPSYKIATRIA) / YLI 20-VUOTIAS ASUKAS Rusko Soini Ylä-Savo Imatra 2013 Iisalmi JYTA Naantali Ylivieska Alajärvi Raisio Oulunkaari 2013 Kallio RAS Raasepori 2013 Raahe Vimpeli Mikkeli Kemi MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Laitoshoito / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas Mielenterveyspalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat keskitasoa %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo Laitos Päihde ,1 % ,4 % ,4 % Alajärvi ,4 % ,2 % ,4 % Vimpeli ,3 % ,9 % ,3 % Soini ,7 % ,5 % ,3 % 97

98 Psykoosissairastavuusindeksi Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / YLI 20V ASUKAS JA PSYKOOSISAIRASTAVUUS Soini Iisalmi Kallio Raahe Ylä-Savo Oulunkaari Alajärvi 2013 Kemi Imatra 2013 Mikkeli Ylivieska RAS 2013 JYTA Vimpeli Raasepori Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat Raisio Rusko Naantali Kun verrataan mielenterveyspalveluiden kustannuksia psykoosisairastavuuteen alueella (Kelan tilastot), ovat kustannukset hieman keskiarvoa korkeammat Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 98

99 ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT KUNNAN OMIEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET Iisalmi Ylä-Savo Vimpeli 2013 Raasepori Mikkeli Kemi Alajärvi Kallio Oulunkaari 2013 Ylivieska JYTA Korkeat eshpsykiatrian kustannukset, matalat omien MT-palveluiden kustannukset Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset matalat Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset korkeat Matalat eshpsykiatrian kustannukset, korkeat omien MT-palveluiden kustannukset 120 Raisio Naantali Soini Imatra 2013 Raahe RAS 70 Rusko Mielenterveyspalvelujen kust. (sis. ostopalvelut) / +20v. asukas %-osuus (raportin kuluista) Omat MTpalvelut ESHaikuispsykiatria %-osuus (raportin kuluista) Kunta ,5 % ,0 % Alajärvi ,6 % ,0 % Vimpeli ,0 % ,1 % Soini ,5 % ,7 % 99

100 Avopalvelut ja palveluasuminen kustannus / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUS SEKÄ AVO- JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUS Raahe Vimpeli Korkeat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa 200 Alajärvi RAS Mikkeli 2013 Raasepori Kemi JYTA Oulunkaari 2013 Matalat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Matalat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset 150 Soini Ylä-Savo Iisalmi Kallio Raisio Naantali Imatra 2013 Ylivieska 100 Rusko Laitospalvelukustannus / +20v. asukas %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Laitos Avo+asuminen ,4 % ,1 % Alajärvi ,2 % ,4 % Vimpeli ,9 % ,3 % Soini ,5 % ,7 % 100

101 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 140 LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET SUHTEESSA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSIIN Raahe Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa RAS Kemi Vimpeli Alajärvi Mikkeli JYTA 2013 Oulunkaari 2013 Imatra 2013 Matalat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset Raisio Naantali Ylä-Savo Raasepori 50 Kallio Iisalmi Ylivieska Rusko Soini Laitospalvelukustannus / +20v. asukas %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Laitos Asuminen ,4 % ,8 % Alajärvi ,2 % ,0 % Vimpeli ,9 % ,0 % Soini ,5 % ,6 % 101

102 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 140 PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄ- JA ASUKASKOHTAINEN KUSTANNUS Raahe Korkeat kokonaiskustannukset, matalat hoitopäiväkustannukset Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Oulunkaari 2013 Raisio RAS Kemi Vimpeli Alajärvi Mikkeli JYTA 2013 Imatra 2013 Naantali Ylä-Savo Raasepori Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matalat kokonaiskustannukset, korkeat hoitopäiväkustannukset Asumispalvelun hoitopäivän hinta on keskimääräistä matalampi Asukaskohtainen kustannus on keskimääräistä korkeampi. Kallio 40 Ylivieska Iisalmi Soini Rusko Palveluasumisen kustannus / hoitopäivä Kunta Asuminen %-osuus (raportin kuluista) ,8 % Alajärvi ,0 % Vimpeli ,0 % Soini ,6 % 102

103 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT AVOKÄYNTIEN JA PALVELUASUMISEN KÄYTTÖ YLI 20V ASUKASTA KOHDEN 1,0 Omat avokäynnit / yli 20v asukas 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2,0 Palveluasuminen hoitopäivät / yli 20v asukas 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Käyntejä asukasta kohden on hieman keskiarvoa vähemmän, määrä on noussut 46 % edellisvuodesta Palveluasumisen hoitopäiviä taas on keskimääräistä enemmän ja niiden määrä on noussut 9 % 103

104 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT LAITOSPÄIVIEN MÄÄRÄ YLI 20V. ASUKASTA KOHDEN 0,8 Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Laitospalvelujen käyttö hoitopäivinä on keskimääräistä matalampaa ja niiden määrä on laskenut 58 % 104

105 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT AIKUISTEN PÄIHDEHUOLTO: KUSTANNUKSET / YLI 20-VUOTIAS ASUKAS Laitos Asumis Avo 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Päihdepalvelujen kustannukset ovat matalat ja avohoitopainotteiset Kunta Päihdehuolto %-osuus (raportin kuluista) ,4 % Alajärvi ,4 % Vimpeli ,3 % Soini ,3 % 105

106 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT PÄIHDEPALVELUIDEN LAITOSHOIDON JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSET Kemi Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Raisio Matalat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset Mikkeli 20 Ylä-Savo 15 Iisalmi RAS Raahe 10 Naantali 5 Alajärvi Oulunkaari 2013 Imatra 2013 JYTA 0 Vimpeli Kallio Rusko 2013 Ylivieska Raasepori Laitoshoitokustannus / +20v. asukas %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Laitos Asuminen ,0 % ,0 % Alajärvi ,1 % ,0 % 106 Vimpeli ,0 % 0 0,0 % Soini 0 0,0 % 0 0,0 %

107 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset vuorohoito hammashuoltopalvelut. ja erityispäivähoito. Lisäksi Osana tarkastelussa analyysiä ovat tarkastellaan myös yksityisiä ryhmäpäivähoito, ostopalveluita perhepäivähoito, sekä erikoishammashoitoa. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

108 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Suun terveydenhuollon kustannukset ovat hieman yli keskiarvon Peittävyydet ovat yli 18-vuotiaiden keskuudessa keskitasoa ja alle 18-vuotiaiden osalta korkeat Hammaslääkäreiden käynti- ja asiakasmäärät ovat vertailun korkeimpia Suuhygienistien osuus työstä on myös hyvällä tasolla MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Suun terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet hieman, 2,9% (n ) Palveluiden käytössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia EHDOTUKSIA TAVOITTEIKSI Suun terveydenhuolto on toteutettu lla hyvin toimivilla ostopalveluilla, joten tarvetta suuriin muutoksiin ei näiden palvelujen osalta ole. 108

109 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO JULKINEN HAMMASHOITO: ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Imatra 2013 Hammashuolto Suun terveydenhuollon kustannukset ovat hieman yli keskiarvon ja kasvaneet edellisvuodesta 4 % Mikkeli Kemi Iisalmi Ylä-Savo Oulunkaari 2013 Vimpeli 2013 Raasepori Soini Alajärvi Naantali Raisio Rusko Raahe RAS JYTA Ylivieska Kallio Kunta Hammashuolto %-osuus (raportin kuluista) ,8 % Alajärvi ,0 % Vimpeli ,4 % Soini ,5 % 109

110 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO PEITTÄVYYS YLI 18V. PEITTÄVYYS ALLE 18V. Peittävyys yli 18v Iisalmi Ylä-Savo JYTA Vimpeli Mikkeli Kemi Imatra Soini Oulunkaari 2013 Raisio Alajärvi Raasepori RAS Raahe Naantali Rusko Kallio Ylivieska 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Peittävyys alle 18 v Mikkeli Iisalmi Raahe Ylä-Savo RAS Imatra 2013 JYTA Soini Raisio Rusko Raasepori Ylivieska Kallio 2013 Alajärvi Kemi Oulunkaari 2013 Vimpeli Naantali 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110

111 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO KUNNALLINEN JA YKSITYINEN SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 250 3,2 Kunnallisen kustannus / asukas Yksityisen kustannus / asukas Käynnit yhteensä / asukas 3, ,7 55 1,5 1, , ,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1, ,3 1,3 15 1,4 43 1,3 32 1, ,1 1,2 1, ,4 3,0 2,5 2,0 1, ,0 0,5 0 0,0 Kun lasketaan mukaan sekä yksityinen ja kunnallinen suunterveydenhuolto, käyntejä asukasta kohden on 1,4 Kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 4 %, mutta ovat edelleen alle keskiarvon Kunta Hammashuolto, sis. kunnallinen ja yksityinen Alajärvi Vimpeli Soini

112 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus ,9 % ,1 % 112

113 Käyntejä / hammaslääkäri Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO Tehokkuus: TEHOKKUUS: ASIAKKAAT Asiakkaat JA ja KÄYNNIT käynnit / hammaslääkäri HAMMASLÄÄKÄRI Vimpeli Paljon käyntejä hammaslääkäriä kohden, vähän hml-asiakkaita Paljon käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden Alajärvi 2013 Raasepori Vähän käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden Vähän käyntejä hammaslääkäriä kohden, paljon hml-asiakkaita Raahe Oulunkaari 2013 Soini Kallio Ylä-Savo Naantali RAS Imatra Ylivieska 2013 Rusko JYTA Iisalmi Raisio Kemi Asiakkaita / hammaslääkäri 113

114 Kustannus / asiakas Kustannus / käynti Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO AMMATTIRYHMIEN TYÖNJAON VAIKUTUS ASIAKASKUSTANNUKSIIN KÄYNTITYYPIN SUHDE 350 JYTA Kemi JYTA Iisalmi Ylä-Savo Raisio RAS Raahe Mikkeli Alajärvi Vimpeli Soini 2013 Kallio Naantali Rusko Kemi Ylivieska Imatra 2013 Raasepori Ylä-Savo Iisalmi Raisio Vimpeli Soini Mikkeli 2013 Alajärvi Rusko Imatra 2013 Kallio Ylivieska RAS Raahe Oulunkaari ,7 1,7 2,7 3,7 4,7 Asiakassuhde (hml:t / (shg:t + hh:t) 60 1,7 3,7 Käynnit (hammaslääkärit / (suuhygienistit + hammashoitajat) Kunnan suuterveydenhuollon asiakassuhde ja käynnit ovat sitä suuhygienistipainotteisemmat, mitä enemmän vasemmalla kuvissa kunnan asema on. 114

115 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä vuorohoito lastensuojelutyö, ja erityispäivähoito. perhepalveluiden Lisäksi sosiaalityö, tarkastelussa ovat avohuolto, kodin ulkopuolelle sijoitetut, ryhmäpäivähoito, jälkihuolto, perhepäivähoito, perheneuvola erilaisin ja sen kaltainen hoitotuin muu hoidettavat toiminta sekä lastenvalvoja. Kunnan lapset omien sekä palveluiden mahdollinen lisäksi kunnallinen osiossa huomioidaan tuki lapsiperheille. erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria.

116 Perhepalvelut PERHEPALVELUIDEN YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Perhepalveluissa kustannukset ovat kaikissa n kunnissa matalat. Lastensuojelun avohuoltoon panostetaan keskimääräistä enemmän kokonaisuudessaan Perheneuvolassa asiakaskohtaiset panostukset ovat korkeahkot. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on keskimääräistä pienempi Perhehoidon osuus sijoituksissa on korkea Lasten ja nuorten psykiatrian kustannukset ovat pienet vertailussa MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kustannukset ovat laskeneet (pl. Soini) yhteensä 2,9% tai ilman psykiatriaa. Psykiatrian kustannukset ovat laskeneet kaikissa kunnissa ja yhteensä n. 20% tai HUOMIOITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ PALVELURAKENTEESTA lla näyttäisi sijoitettujen lasten ja nuorten määrä pysyneen edelleen kohtuullisena, ja avohuollon piirissä asiakkaita on sijoitettujen määrään nähden melko paljon. Avohuollon tarjoamalla tuella on ilmeisesti kyetty välttämään sijoitusten määrän kasvu. 116

117 Perhepalvelut PERHEPALVELUIDEN YHTEENVETO 2 HUOMIOITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ PALVELURAKENTEESTA Tekstiä... YHDESSÄ SOVITUT TOIMENPITEET Tekstiä

118 Perhepalvelut PERHEPALVELUT PERHEPALVELUIDEN KUSTANNUKSET (ML. ESH-LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA) / 0-17-VUOTIAS ASUKAS JYTA Oulunkaari 2013 Soini RAS Alajärvi Vimpeli 2013 Raahe Ylivieska Kallio Naantali Rusko Iisalmi Ylä-Savo Raisio Raasepori Imatra 2013 Kemi Mikkeli Ehkäisevä lastensuojelutyö Sosiaalityö Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuolto Perheneuvola Lastenvalvoja Lasten- ja nuortenpsykiatria Perhepalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat laskeneet 4 % edellisvuodesta Kunta Perhepalvelut yht. %-osuus (raportin kuluista) ,1 % Alajärvi ,6 % Vimpeli ,6 % Soini ,0 % 118

119 Perhepalvelut PERHEPALVELUT SOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET Sosiaalityö /asiakas Sosiaalityön kustannukset ovat nousseet 22 % Kunta Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) ,4 % Alajärvi ,5 % Vimpeli ,4 % Soini ,3 % 119

120 Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT Kodin ulkopuolelle sijoitettujen %-osuus vuotiaista 3,4 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 3,1 % 2,6 % 2,3 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on keskimääräistä vähemmän vaikkakin osuus on noussut edellisvuodesta vajaan yhden %-yksikön. 120

121 Kunnan työttömyysaste Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA TYÖTTÖMYYSASTE KUNNASSA 17% Kemi Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, sijoitettujen osuus ikäryhmästä matala Työttömyysaste verrattain korkea, kodin ulkopuolelle sijoituksia melko paljon 15% 13% 11% Iisalmi Ylä-Savo Raahe Oulunkaari 2013 Soini RAS Ylivieska 2013 Kallio Alajärvi Vimpeli Imatra 2013 Mikkeli Työttömyysaste melko matala, kodin ulkopuolelle sijoituksia verrattain vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, sijoitettujen osuus ikäryhmästä korkea 9% 7% Raisio Raasepori JYTA Rusko Naantali n alueen kuntien välillä vain vähän eroja työttömyysasteessa ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuudessa. 5% 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 121

122 Perhepalvelut PERHEPALVELUT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AVOHOITO JA KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: KUSTANNUSTEN JA ASIAKKAIDEN JAKAUTUMINEN Avohuollon kustannusosuus Ulkopuolelle sijoitettujen kustannusosuus 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Avohuollon asiakasosuus Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakasosuus 122

123 Avohuolto( ehkäisevä + sosiaalityö + avohuolto) / 0-17 v. Perhepalvelut PERHEPALVELUT 450 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Raisio Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset Korkeat kustannukset sekä avohuollossa että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa 350 Vimpeli Imatra 2013 Matalat kustannukset sekä avohuollossa että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matalat panostukset avohuollossa, korkeat kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset Raasepori 250 Rusko Mikkeli Raahe JYTA Alajärvi 2013 Soini RAS Oulunkaari 2013 Naantali Ylivieska Kallio Ylä-Savo Iisalmi Panostukset avohuoltoon ovat laskeneet edellisvuodesta 3 % ja ovat edelleen keskiarvoa korkeammat. Kemi kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas %-osuus (raportin kuluista) Ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo ,5 % ,3 % Alajärvi ,6 % ,4 % Vimpeli ,7 % ,9 % Soini ,2 % ,2 % 123

124 Avohuollon piirissä olevien asiakkaiden osuus % ikäluokasta 0-17v Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA AVOHUOLLON PIIRISSÄ OLEVIEN OSUUS, % 0-17-VUOTIAISTA 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Raasepori Vimpeli JYTA Rusko Soini Raisio 2013 Alajärvi Oulunkaari Imatra RAS Raahe Ylivieska Kallio Ylä-Savo Iisalmi Kemi Mikkeli 0,0 % Naantali 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v Korkea avohuollon peittävyys, matala sijoitettujen osuus ikäluokasta Matala avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain vähän Korkea avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain paljon Matala avohuollon peittävyys, korkea sijoitettujen osuus ikäluokasta Avohuollon perhepalveluiden piirissä olevien alaikäisten osuus on keskimääräistä suurempi ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus keskimääräistä matalampi. 124

125 Avohuolto( ehkäisevä + sosiaalityö + avohuolto) /asiakas Perhepalvelut PERHEPALVELUT AVOHUOLLON ASIAKASKOHTAISEN KUSTANNUKSEN VAIKUTUS KODINULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN ASUKASKOHTAISIIN KUSTANNUKSIIN Naantali Korkea avohuollon kustannus, matala kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Korkeat kustannukset sekä avohuollossa että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Raisio Raasepori Matalat kustannukset sekä avohuollossa että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matala avohuollon kustannus, korkea kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Rusko Kemi Iisalmi Ylä-Savo Vimpeli Ylivieska Soini Kallio Oulunkaari 2013 RAS Raahe JYTA Alajärvi 2013 Mikkeli Imatra 2013 Asiakaskohtaiset kustannukset ovat matalat ja laskeneet edellisvuodesta 3 % kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas 125

126 Sosiaalityö / asiakas(perhe) Perhepalvelut PERHEPALVELUT LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖN PANOSTUS Naantali Korkea sosiaalityön kustannus, matala kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Korkeat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Kemi Matalat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matala sosiaalityön kustannus, korkea kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Raisio Imatra Raasepori Oulunkaari 2013 Ylä-Savo Vimpeli Ylivieska Kallio Alajärvi Iisalmi Rusko Soini 2013 RAS Raahe Mikkeli JYTA Sosiaalityön panostukset kunnissa ovat perhettä kohden matalat kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas %-osuus (raportin kuluista) Ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) Kunta Sosiaalityö ,4 % ,3 % Alajärvi ,5 % ,4 % Vimpeli ,4 % ,9 % Soini ,3 % ,2 % 126

127 Kodin ulkopuolelle sijoitetut laitoshoitopäivän hinta Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: LAITOSHOIDON JA PERHEHOIDON SUORITEHINTOJEN VERTAILU Vimpeli Naantali Korkea hoitopäivähinta laitoshoidossa, matala perhehoidossa Korkeat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa Kemi Raasepori Rusko Raisio Soini Ylä-Savo Iisalmi Kallio 2013 Ylivieska Imatra Alajärvi 2013 Matalat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa Matala hoitopäivähinta laitoshoidossa, Korkea perhehoidossa 190 RAS Raahe Mikkeli 140 JYTA Oulunkaari 2013 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon hinta on hieman keskiarvoa korkeampi Perhehoito on taas keskiarvoa matalampi Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän hinta, perhehoito %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Perhehoito Laitos ,6 % ,7 % Alajärvi ,6 % ,8 % Vimpeli ,0 % ,9 % Soini 46 0,0 % ,2 % 127

128 Perhehoitopäivien osuus kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivistä Perhepalvelut PERHEPALVELUT PERHEHOIDON OSUUS JA HOITOPÄIVÄN KESKIHINTA 80% Vimpeli Perhehoitopäivien osuus korkea, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta korkea 60% Oulunkaari 2013 JYTA Kemi Iisalmi Ylä-Savo Imatra 2013 RAS Raahe Alajärvi 2013 Raisio Naantali Mikkeli Ylivieska Kallio Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta matala Perhehoitopäivien osuus matala, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta korkea 40% Raasepori Rusko Perhehoidon osuus keskimääräistä korkeampi 20% Laitospalveluiden merkittävä käyttö kodin ulkopuolelle sijoitettujen kohdalla nostaa kustannuksia. 0% Soini Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän keskihinta Kunta Kodin ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) ,3 % Alajärvi ,4 % Vimpeli ,9 % Soini ,2 % 128

129 Avohuolto( ehkäisevä + sosiaalityö + avohuolto) / 0-17 v. Perhepalvelut PERHEPALVELUT 450 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA SEKÄ LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO Raisio Avohuollon panostukset melko korkeat, psykiatrian kustannukset matalat Verrattain korkeat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset 350 Vimpeli Imatra 2013 Verrattain matalat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset Avohuollon panostukset melko matalat, psykiatrian kustannukset korkeat Raasepori 250 Rusko Soini Raahe Alajärvi 2013 JYTA RAS Oulunkaari Naantali 2013 Kallio Ylivieska Kemi Iisalmi Ylä-Savo Lasten ja nuorten psykiatria / 0-17 v. asukas Mikkeli Panostus lasten- ja nuortenpsykiatriaan on keskimääräistä matalampi ja avohuollon panostus taas korkea %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo Psykiatria ,5 % ,7 % Alajärvi ,6 % ,9 % Vimpeli ,7 % ,4 % Soini ,2 % ,4 % 129

130 Lasten- ja nuortenpsykiatria avo / 0-17 v. Perhepalvelut PERHEPALVELUT LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRIA: AVOHOITO JA LAITOSHOITO Raasepori Rusko Mikkeli Korkeat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset matalat Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa Matalat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset korkeat Raisio Kemi Naantali Iisalmi Ylä-Savo 100 Soini Alajärvi Vimpeli Oulunkaari Imatra 2013 RAS Raahe JYTA Ylivieska Kallio Lasten- ja nuortenpsykiatria laitos / 0-17 v. Lasten ja nuorten psykiatrinen avohoito ja laitoshoito on kustannuksiltaan keskimääräistä matalampaa %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo Laitos ,4 % ,3 % Alajärvi ,5 % ,4 % Vimpeli ,3 % ,1 % Soini ,4 % 0 0,0 % 130

131 Ehkäisevälastensuojelu+ avohuolto + avo lastenspykiatria + perheneuvola / 0-17 v asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 600 AVOHUOLTO JA PSYKIATRIAN LAITOSHOITO SEKÄ KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT Raasepori Ehkäisevän ja avotoiminnan panostukset melko korkeat, korjaavan ja sijoittamisen kulut matalat Melko korkeat kustannukset sekä ehkäisevässä että korjaavassa toiminnassa Vimpeli Mikkeli Raisio Iisalmi Ylä-Savo Rusko Matalat kustannukset sekä ehkäisevässä että korjaavassa toiminnassa Ehkäisevän ja avotoiminnan panostukset melko matalat, korjaavan ja sijoittamisen kulut korkeat 300 Alajärvi 2013 Soini Imatra 2013 Ylivieska Naantali Raahe Oulunkaari 2013 RAS Kallio JYTA Kemi Avotoimintaan panostetaan hieman keskimääräistä enemmän Lasten-ja nuortenpsykiatria + kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas %-osuus (raportin kuluista) Kodin ulkopuolelle sijoitetut+psykiatria %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo+ehkäisevä ,0 % ,0 % Alajärvi ,1 % ,4 % Vimpeli ,1 % ,3 % Soini ,5 % ,6 % 131

132 Perheneuvola / asiakas Perhepalvelut PERHEPALVELUT PERHENEUVOLA Kustannukset korkeat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko matalat Korkeat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden Raahe RAS Matalat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden Kustannukset matalat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko korkeat 880 Raasepori Rusko Raisio Soini Alajärvi 2013 Mikkeli Vimpeli Kemi Ylä-Savo Iisalmi 480 Kallio Ylivieska JYTA Oulunkaari Perheneuvola / 0-17 v. asukas Kunta Perheneuvola %-osuus (raportin kuluista) ,5 % Alajärvi ,5 % Vimpeli ,5 % Soini ,2 % 132

133 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, vuorohoito toimeentulotuki, ja erityispäivähoito. mahdollinen Lisäksi sosiaalinen tarkastelussa ovat luototus, työllistämistoiminta ryhmäpäivähoito, sekä mahdollinen perhepäivähoito, sosiaalinen erilaisin asuminen. hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

134 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖN YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Aikuissosiaalityön kustannukset ovat kaikissa kunnissa keskitasoa pienemmät ja kunnat ovat melko lähellä toisiaan. Käytännöt näyttäisivät n kunnissa olevan yhtenäiset Toimeentulotuen saajia on keskimääräistä vähemmän Perhekohtaisen toimeentulotuen määrä on vertailussa melko pieni Työmarkkinatuen aktivointi on onnistunut hyvin MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Aikuissosiaalityön kustannukset ovat pysyneet lähes ennallaan, eikä palveluissakaan ole tapahtunut juurikaan muutoksia EHDOTUKSIA TAVOITTEIKSI Aikuissosiaalityössä nykykäytännöt ovat toimivat 134

135 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET / ASUKAS Rusko JYTA RAS Raahe Alajärvi Soini 2013 Vimpeli Kallio Mikkeli Ylivieska Oulunkaari 2013 Imatra 2013 Ylä-Savo Naantali Raasepori Iisalmi Raisio Kemi Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Sosiaalinen asuminen Aikuissosiaalityön asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat pysyneet samana. Kustannukset ovat edelleen verrattain matalat. Kunta Aikuisosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) ,4 % Alajärvi ,5 % Vimpeli ,4 % Soini ,0 % 135

136 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ / 1000 ASUKASTA 1,2 Henkilökuntaa yhteensä / 1000 asukasta 1,0 0,99 0,8 0,74 0,68 0,65 0,64 0,6 0,4 0,43 0,41 0,36 0,35 0,2 0,0 0,11 0,07 Henkilökuntaa asukasta kohden on keskimääräistä vähemmän. 136

137 Sosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖN RESURSOINTI ASIAKASPERHETTÄ KOHDEN JA MAKSETTU KORVAUS PERHETTÄ KOHDEN Oulunkaari 2013 Panostukset sosiaalityöhön korkeat, toimeentulotukeen melko matalat Melko korkeat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen 900 Raasepori Kemi Melko matalat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Panostukset sosiaalityöhön matalat, toimeentulotukeen melko korkeat Rusko Vimpeli Soini Alajärvi Imatra 2013 RAS Kallio Ylivieska Raahe 2013 JYTA Mikkeli Raisio Ylä-Savo Iisalmi Tässä kuvassa mukana työmarkkinatuen kuntaosuus. Sosiaalityön panostuksissa asiakasperhettä kohden on koko aineistossa suurta hajontaa. Järvi-Pohjamaan kuntien välillä ei kovin suuria eroja. 0 Naantali / toimeentulotukiperhe %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Toimeentulotuki Sosiaalityö ,4 % ,4 % Alajärvi ,8 % ,4 % Vimpeli ,9 % ,4 % Soini ,7 % ,3 % 137

138 Sosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖN RESURSOINTI ASIAKASPERHETTÄ KOHDEN JA MAKSETTU KORVAUS PERHETTÄ KOHDEN POIS LUKIEN TYÖMARKKINATUKI Oulunkaari 2013 Panostukset sosiaalityöhön korkeat, toimeentulotukeen melko matalat Melko korkeat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen 900 Melko matalat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Panostukset sosiaalityöhön matalat, toimeentulotukeen melko korkeat Raasepori Kemi 600 RAS Raahe Mikkeli Rusko Soini Vimpeli Imatra Alajärvi 2013 Ylivieska Kallio 2013 Raisio Kun poistetaan työmarkkinatuen osuus, toimeentulotuen kustannukset tukiperhettä kohden ovat edelleen melko matalat 300 JYTA Ylä-Savo Iisalmi Toimeentulotuki (pl. %-osuus (raportin %-osuus (raportin Kunta työmarkkinatuki) kuluista) Sosiaalityö kuluista) 0 Naantali ,9 % ,4 % Alajärvi ,3 % ,4 % / toimeentulotukiperhe (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Vimpeli ,5 % ,4 % Soini ,2 % ,3 % 138

139 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKEA SAANEIDEN MÄÄRÄ Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta Toimeentulotukea saaneiden määrä on keskimääräistä pienempi. Määrä on kasvanut hieman verrattuna edelliseen vuoteen. 139

140 Kunnan työttömyysaste Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUEN ASUKASKOHTAINEN PANOSTUS JA KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE 17% Kemi Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste ja toimeentulotuen määrä asukasta kohden melko korkea 15% 13% 11% Oulunkaari 2013 Imatra 2013 Iisalmi Ylä-Savo Raahe Mikkeli Soini RAS Ylivieska Kallio Vimpeli Alajärvi 2013 Työttömyysaste verrattain matala, myös toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, toimeentulotukea asukasta kohden melko paljon 9% 7% Raasepori JYTA Naantali Raisio Sekä n työttömyysaste että toimeentulotuen määrä asukasta kohden ovat keskimääräistä pienemmät. Rusko 5% Toimeentulotuki (sis. Työmarkkinatuen kuntaosuus) / asukas 140

141 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ 120 TOIMEENTULOTUEN (PL. TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS) NETTO / ASUKAS Toimeentulotuki, netto / asukas Toimeentulotuen nettokustannus asukasta kohden on laskenut 8 % vuosien 2013 ja välillä. Kunta Toimeentulotuki, netto ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta Alajärvi Vimpeli Soini

142 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / TYÖMARKKINATUEN SAAJA (KUNNAN OSUUS) Työmarkkinatuki / tuen saaja (kunnan osuus) Kunta Työmarkkinatuki %-osuus (raportin kuluista) ,5 % Alajärvi ,5 % Vimpeli ,4 % Soini ,5 % 142

143 Aktivointiaste Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ SAAJAKOHTAINEN TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / AKTIVOINTIASTE 62% Soini JYTA Panostusta aktivointijaksoi hin, matala kunnan maksuosuus Panostusta aktivointijaksoi hin, korkea kunnan maksuosuus 57% 52% Vimpeli Aktivointijakso ja vähän, matala kunnan maksuosuus Aktivointijakso ja vähän, korkea kunnan maksuosuus Alajärvi 47% 42% 37% 32% Naantali Rusko Raisio Iisalmi RAS Raahe Raasepori Kallio Ylä-Savo Mikkeli Ylivieska Kemi Aktivointiaste yli 500 pv työmarkkinatukea saaneista Aktivointiasteet (Lähde: Kela) ovat Järvi- Pohjanmaalla suhteellisen korkeita, joka näkyy myös matalana kunnan maksuosuutena. 27% 3 53 Työmarkkinatuen kuntaosuus / asukas 143

144 Työllistämistoiminta / asiakas Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RESURSOINTI JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN %-OSUUS TYÖTTÖMISTÄ Korkeat panostukset työllistämistoimintaan, pitkäaikaistyöttömien osuus matala Panostukset työllistämistoimintaan melko korkeat, pitkäaikaistyöttömiä verrattain paljon Naantali Iisalmi Ylä-Savo Panostukset työllistämistoimintaan melko matalat, pitkäaikaistyöttömiä verrattain vähän Melko matalat panostukset työllistämistoimintaan, pitkäaikaistyöttömien osuus korkea Vimpeli Soini 2013 Kemi Raisio Kallio Alajärvi JYTA Raahe RAS Ylivieska Rusko Imatra 2013 Oulunkaari % 19% 24% Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä Mikkeli Työllistämistoimintaan panostetaan asiakasta kohden keskimääräistä tasoa hieman enemmän, paitsi Alajärvellä. Toisaalta pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on myös matala. Kunta Työllistämistoiminta %-osuus (raportin kuluista) ,6 % Alajärvi ,3 % Vimpeli ,2 % Soini ,1 % 144

145 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vammaispalvelut on jaettu vammaisten, vuorohoito vaikeavammaisten ja erityispäivähoito. sekä kehitysvammaisten Lisäksi tarkastelussa ovat palveluihin. Vammais- ja vaikeavammaisten ryhmäpäivähoito, palveluita perhepäivähoito, ovat mm. avo- erilaisin ja asumispalvelut hoitotuin hoidettavat sekä työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa lapset sekä tarkastellaan mahdollinen avohoitoa, kunnallinen palveluasumista tuki lapsiperheille. sekä laitoshoitoa.

146 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUIDEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Vaikeavammaisten palveluissa kustannukset ovat vammaisten määrään nähden tasapainossa Palveluasumisen kustannus ja hoitopäivähinta on Soinissa korkea, muissa kunnissa matala. Tämä nostaa Soinin kustannukset vertailussa korkeiksi (3 asiakasta) Soinissa myös muiden subjektiivisten oikeuksien kustannukset ovat asiakasta kohden korkeat Kehitysvammahuollossa kustannukset ovat myös asiakkaiden määrään nähden tasapainossa Laitospalveluiden osuus kustannuksista on kuitenkin vertailun korkein Kunnittaiset erot ovat suuret niin asiakaskohtaisissa panostuksissa kuin esim. hoitopäivähinnoissa. Soini on näissä molemmissa kallis. Hoitopäivähinnat ovat alueella kalliit MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kustannukset ovat nousseet 1,3% eli n Kustannusnousu on kuitenkin ollut suurta vaikeavammaisten palveluissa, vaikka asiakasmäärä ei ole lisääntynyt. Näissä kotona asumista tukevat palvelut ovat n. 11% eli aiempaa kalliimmat. Kehitysvammaisten avohoidon kustannukset ovat myös nousseet, mutta palveluasuminen ja laitoshoito pysyneet lähes ennallaan EHDOTUKSIA TAVOITTEIKSI Palveluasumisessa selvitettävä mahdollisuus edullisempien ostopalvelujen käyttöön Kehitysvammahuollossa palvelurakennetta edelleen kevennettävä ja purettava laitoshuoltoa 146

147 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Rusko Ylivieska Raisio Raahe Kallio Naantali RAS Imatra 2013 Alajärvi Iisalmi Kemi 2013 Vimpeli Mikkeli Ylä-Savo Oulunkaari 2013 Raasepori JYTA Soini Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito Vammaispalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet 2 % edellisvuodesta Kunta Kustannukset %-osuus (raportin kuluista) ,2 % Alajärvi ,0 % Vimpeli ,7 % Soini ,4 % 147

148 Vammaisten %-osuus väestöstä Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS JA VAMMAISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (LASKETTUNA VAIKEAVAMMAISISTA ASIAKKAISTA) Kemi Vammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko korkeat 3,0 % Vimpeli Ylä-Savo Iisalmi JYTA Imatra 2013 Raasepori Mikkeli Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset vammaispalveluihin melko korkeat 2,0 % Oulunkaari 2013 Alajärvi 2013 Soini 1,0 % Raisio Kallio Ylivieska RAS Raahe Rusko Naantali 0,0 % /asukas kaikki vammaispalvelut (ei kehitysvammapalvelut) Kunta Vammaispalvelut yht %-osuus (raportin kuluista) ,4 % Alajärvi ,2 % Vimpeli ,1 % Soini ,0 % 148

149 Palveluasumisen kustannukset / asukas Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄN HINTA JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUS / ASUKAS 100 Soini Palveluasumise ssa korkeat kokonaiskustan nukset, mutta matala hoitopäivähint a Palveluasumise ssa korkeat kokonaiskustan nukset, myös korkea hoitopäivähint a Mikkeli Palveluasumise ssa matalat kokonaiskustan nukset, myös matala hoitopäivähint a Palveluasumise ssa matalat kokonaiskustan nukset, mutta korkea hoitopäivähint a 25 Rusko Kemi Naantali Iisalmi Raisio Ylä-Savo JYTA Ylivieska Raahe RAS Kallio Raasepori Alajärvi 0 Vimpeli Palveluasumisen hoitopäivän hinta 149

150 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN KOTONA ASUMISEN TUKEMISEN KUSTANNUKSET / ASIAKAS Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen /asiakas Kotona asumisen tukemisen asiakaskohtaiset kustannukset ovat 5 % keskimääräistä pienemmät. Vimpelin kustannukset ovat vertailujoukon pienimmät ja Soinin 3. suurimmat. 150

151 Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen / asukas Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMINEN / ASUKAS JA KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN / ASUKAS 100,0 Raasepori Naantali JYTA Mikkeli Soini Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, palveluasumisen kustannukset melko matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, myös palveluasumisen kustannukset korkeat 80,0 60,0 Ylä-Savo Kemi Iisalmi Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, myös palveluasumisen kustannukset matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, palveluasumisen kustannukset melko korkeat 40,0 RAS Kallio Raisio 20,0 Ylivieska Rusko Raahe Alajärvi 0,0 Vimpeli Vaikeavammaisten palveluasuminen /asukas 151

152 Kehitysvammaisten %-osuus väestöstä Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas ja kehitysvammaisten osuus väestöstä Oulunkaari Vimpeli 2013 Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko korkeat 1,5 % 1,0 % Ylivieska Ylä-Savo Kemi JYTA Kallio Alajärvi 2013 RAS Iisalmi Raahe Mikkeli Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset palveluihin melko korkeat Raisio Soini Raasepori 0,5 % Imatra 2013 Rusko Naantali 0,0 % Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas Kehitysvammaisten määrään nähden kustannukset korreloivat hyvin. Verrattuna edelliseen vuoteen, kummassakaan ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Kunta Kehitysvammaiset %-osuus (raportin kuluista) ,8 % Alajärvi ,7 % Vimpeli ,6 % Soini ,4 % 152

153 Avo- ja palveluasuminen yhteensä /asukas Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT 270 KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN / ASUKAS Vimpeli Korkeat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa 245 Oulunkaari 2013 Raasepori 220 JYTA RAS 195 Kallio Ylä-Savo Raahe Iisalmi Kemi Alajärvi Matalat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Matalat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset 145 Imatra 2013 Mikkeli Soini Ylivieska 120 Raisio 95 Rusko Naantali Laitospalvelu / asukas %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo ja asuminen Laitos ,6 % ,2 % Alajärvi ,5 % ,3 % Vimpeli ,2 % ,3 % Soini ,4 % ,0 % 153

154 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN KULUT / ASIAKAS Kehitysvammaiset /asiakas Kehitysvammahuollon asiakaskohtaiset kustannukset vaihtelevat suuresti kunnittain. Kustannuksissa on moninkertaisia eroja. 154

155 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN AVOHOIDON KUSTANNUKSET Avohoidon kustannukset /asiakas Kehitysvammaisten avohoitoon panostukset asiakaskohtaisesti ovat matalat ja laskeneet edellisvuodesta 1 %. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) ,5 % Alajärvi ,7 % Vimpeli ,6 % Soini ,6 % 155

156 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Palveluasumisen kustannukset / hoitopäivä Laitoshoidon kustannukset / hoitopäivä Hoitopäiväkustannukset ovat palveluasumisen osalta hyvin lähellä keskiarvoa (1 % suuremmat), mutta laitoshoidon hoitopäiväkustannukset ovat 12 % keskiarvoa suuremmat. Erityisesti Soinin laitoshoidon hoitopäiväkustannukset ovat suuret. %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo Laitos Asuminen ,5 % ,2 % ,2 % Alajärvi ,7 % ,3 % ,8 % Vimpeli ,6 % ,3 % ,7 % Soini ,6 % ,0 % ,8 % 156

157 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Avohoito Palveluasuminen Laitoshoito Laitoshoitopainotteisuus kasvaa Avohoidon ja palveluasumisen osuus kasvaa 157

158 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kuntoutus koostuu puhe- ja vuorohoito toimintaterapiasta, ja erityispäivähoito. perusterveydenhuollon Lisäksi tarkastelussa ovat avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta ryhmäpäivähoito, sekä lääkinnällisestä perhepäivähoito, kuntoutuksesta. erilaisin hoitotuin Lisäksi hoidettavat kuntoutuspalveluihin kuuluvat kuntien lapset ja sekä valtion mahdollinen rintamaveteraanikuntoutukset. kunnallinen tuki lapsiperheille. Tarkastelun osana huomioidaan myös KELA-kuntoutuksen kustannuksia ja käyttöä.

159 Kuntoutus KUNTOUTUKSEN YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Kuntoutuksen kustannukset ovat verrattain korkeat. Alueella Kelan kuntoutuksen kustannukset ovat pienemmät kuin kuntien kuntoutus, ja asiakasta kohden muuta vertailujoukkoa edullisempia. Asiakastiedot puutteelliset MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kuntoutustoiminnan asukaskohtaiset kustannukset ovat pysyneet lähes ennallaan 159

160 KUNTOUTUS Kuntoutus KUNTOUTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (ILMAN VALTION MÄÄRÄRAHAA) / ASUKAS 90 / asukas Kuntoutustoiminnan asukaskohtaiset kustannukset ovat hieman nousseet edellisestä vuodesta ja ovat edelleen verrattain korkeat. Kunta Kuntoutus yhteensä %-osuus (raportin kuluista) ,9 % Alajärvi ,0 % Vimpeli ,9 % Soini ,6 % 160

161 KUNTOUTUS Kuntoutus PUHETERAPIAN KUSTANNUKSET / puheterapia-asiakas Puheterapian asiakaskohtainen kustannus on hieman keskimääräistä pienempi. Kunta Puheterapia %-osuus (raportin kuluista) ,2 % Alajärvi ,2 % Vimpeli ,2 % Soini ,2 % 161

162 KUNTOUTUS Kuntoutus OMAN AVOKUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET 900 / avokuntoutusasiakas Asiakastiedot puutteelliset. Kunta Oma avokuntoutus %-osuus (raportin kuluista) ,3 % Alajärvi ,4 % Vimpeli ,4 % Soini ,1 % 162

163 KUNTOUTUS Kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET / lääkinnällisen kuntoutuksen asiakas Asiakastiedot puutteelliset. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut perustuvat asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kunta Lääkinnällinen kuntoutus %-osuus (raportin kuluista) ,1 % Alajärvi ,1 % Vimpeli ,1 % Soini ,3 % 163

164 Kaikki kustannukset / asukas (kuntoutus ilman valtion määrärahaa) KUNTOUTUS Kuntoutus KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET JA KELA-KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET (ILMAN KUNTOUTUSRAHAA) Raasepori Vimpeli Kemi Oulunkaari 2013 Alajärvi Soini 2013 Raahe RAS JYTA Kallio Ylivieska Kuntoutuksen kustannus korkea, Kelakuntoutuspanostus melko matala Melko matalat panostukset sekä kunnan omaan että Kelakuntoutukseen Melko korkeat panostukset sekä kunnan omaan että Kelakuntoutukseen Kuntoutuksen kustannus matala, Kelakuntoutuspanostus melko korkea 42 Iisalmi Ylä-Savo 32 Imatra 2013 Raisio Naantali 22 Rusko 12 Mikkeli Kela-kuntoutuksen kustannukset / asukas (ilman kuntoutusrahaa) Kunta Kela-kuntoutus (ilman kuntoutusrahaa) Alajärvi Vimpeli Soini

165 KUNTOUTUS Kuntoutus KELA-KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET / ASIAKAS (ILMAN KUNTOUTUSRAHAA) / asiakas

166 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Työterveyspalvelut sisältävät sekä lakisääteisen vuorohoito ja että erityispäivähoito. vapaaehtoisen Lisäksi työterveyshuollon, tarkastelussa ovat joka on kunnan ryhmäpäivähoito, tai kuntayhtymän perhepäivähoito, tuottamaa. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

167 Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLLON YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Työterveyshuollon asukaskohtaiset kulut ovat keskimääräistä korkeammat ja kasvaneet edellisvuodesta 6 %. Työterveyshuollon tuotot kattavat kulut Sairaanhoitosopimusten osuus on suuri MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kustannukset ovat pysyneet liki ennallaan 167

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Maisema-raportti. Nurmijärvi

Maisema-raportti. Nurmijärvi Maisema-raportti Nurmijärvi 13.6.2017 Nurmijärvi 1 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tässä raportissa vertaillaan Nurmijärven vuoden keskushallinnon palveluita muihin kuntiin. Kuntien palvelut on tehty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote Versio 23062014 Kommentoitu Seutusote Seutusote 2012 Mikkeli Muut seutusoten kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Jokilaakson sote-rakenneselvitys

Jokilaakson sote-rakenneselvitys Jokilaakson sote-rakenneselvitys Kuntamaisema Oy 21.4.2015 Sisällysluettelo 1. Toimeksiannon tausta 3 2. Selvityksen sisältö ja toteutus 4 3. TIIVISTELMÄ 5 Keskeiset tulokset 5 Ehdotukset tuotantorakenteiden

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Attendon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta

Attendon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta Attendo Oy 8.6.2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle viite: Lausuntopyyntönne 7.6.2016, HE 97/2016 Attendon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa Toimintakertomus ja tilinpäätös 212 Tilasto-osa Toimintakertomus 212 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTUUALUE: AJANVARAUSVASTAANOTTOPALVELUT O M A T K Ä Y N N I T O S T E T U T K Ä Y N N I T K A I K K I

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 16.12.2003 Aila Kumpulainen 1 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2015 Lopullinen

Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2015 Lopullinen Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti Kankaanpää Lopullinen 07092016 Kankaanpää Kankaanpää 2014 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Tarkasteltavassa kunnassa Maisema- malli on käytössä talousarvion

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 9.9.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Naantali 2015 Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Naantali 2015 Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Naantali Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio Naantali Naantali 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Eero Vaissi Kunnallisjohdon seminaari 23.4-24.4.2013 Kuntamaisema Oy ja Maisema tuotteet Näkemys perustuu Kuntavirkamiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (13) 289 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi Helsingin asukaskohtaiset

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot