Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012"

Transkriptio

1 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset

2 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kansantautien summaindeksi Kansantautien summaindeksit ja ikävakioidut sairastavuusindeksit 2 Mikkelin seudun sairastavuus on maan keskiarvoa korkeampi

3 ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Mikkeli KM /as ka /as -1,4% Keskisuuret (ikävakioitu) /as ka /as -1,4% 3

4 YHTEENVETO KUNTAMAISEMAN RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Mikkelin kustannustaso on 1,4% vertailun keskitasoa pienempi Mitä on jo tehty: Mikkelin hoito- ja hoivapalveluissa rakennemuutos pois laitoshoidosta avopainotteisiin palveluihin Perhepalveluissa kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus on maltillinen Missä eniten perattavaa: Mielenterveyspalvelujen ja kehitysvammahuollon järjestäminen alueella vaatii eniten rakennemuutoksia Erityisesti asuminen Erikoissairaanhoito painottuu kalliiksi ja erityisesti pienet erikoisalat nostavat kustannuksia. Myös erikoissairaanhoidon resurssien j a työnjaon optimointia tulee tehdä Useissa palveluissa kuntien rakenteet ovat hyvin erilaiset edelleen 4

5 YHTEENVETO KESKISUURTEN KAUPUNKIEN LÖYDÖKSISTÄ Kustannustaso 1,4% vertailun keskitasoa pienempi Erikoissairaanhoito on 9,6% keskiarvoa korkeampi Mikkelin psykiatrian avo- ja laitoshoidon ikävakioidut kustannukset vertailun korkeimmat Sosiaalitoimi 5,3% keskiarvoa matalampi 5

6 Kuntavertailu: Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa - Ohjaa Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat sairaanhoitopiirien tuottama ostettu erikoissairaanhoito ja mahdollinen kunnan oma erikoissairaanhoito. 6

7 ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO - KM KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Erikoissairaanhoito (koko seutusote) on kustannuksiltaan keskitasoa (yht. 82 milj, /asukas, ka ). Kustannusnousu oli erikoissairaanhoidossa 2011 vain 2,8% KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Korkea käyttö nostaa kuitenkin kustannuksia sekä avo- että vuodeosastohoidossa Psykiatrian osuus kustannuksista on suuri Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kalliit Pienet erikoisalat ovat kalliit yksikköhinnoiltaan ja tästä johtuen niiden osuus kokonaiskustannuksista on korkea EHDOTETUT TOIMENPITEET Terveyskeskuksen akuuttihoidon tehostaminen koko alueella Sairaanhoitopiirin resurssien optimointi 7

8 ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO Keskisuuret KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Mikkelin kustannukset ovat 1176 eur/asukas, keskimäärin 49% kustannuksista Vertailun keskiarvoon nähden 4,1% kalliimpi Somaattisen hoidon kustannukset neljänneksi pienimmät Psykiatrisen hoidon kustannukset suurimmat Avohoitopainotteinen KESKEISET HAVAINNOT Somaattinen avohoito -4,9% Somaattinen laitoshoito -7,7% Psykiatrinen avohoito +57,3% Psykiatrinen laitoshoito +42,1% 8

9 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Sisältää kalliinhoidontasaus- ja erityisvelvoitemaksun Keuhkosairaudet Kirurgia Lastentaudit Muut Neurologia Aikuispsykiatria Sisätaudit Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksut 9

10 Hoitopäiviä / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS Kemi Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä 1,1 Pertunmaa 0,9 Kallio Hirvensalmi Suomenniemi Järvi- Pohjanmaa Ristiina Joensuu MLI Seutusote Mikkeli Oulunkaari Lieksa Ylä-Savo Mikkeli 2011 Iisalmi Okuli Mäntyharju RAS Kangasniemi Imatra Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä 0,6 Naantali Kerava Kempele Raisio Kontiolahti Raasepori Lieto 0,4 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas 10

11 HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO - KM KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Mikkelin seutusoten kustannukset ovat yhteensä 76,6 milj., / 75+ asukas) Keskimäärin 31% kustannuksista, Ristiinassa 36% ja Suomenniemellä 42% Mikkeli, Hirvensalmi ja Pertunmaa keskitasoa edullisemmat, Ristiina ja Suomenniemi kalliimmat KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET PALVELURAKENTEESTA Mikkelin seudun kunnat eroavat rakenteiltaan ja kustannuksiltaan hoiva ja hoitopalveluissa toisistaan merkittävästi Mikkelissä on tehty rakenteiden muutos avopainotteiseksi ja kustannukset laskeneet samalla 2,4 % Pertunmaan palvelurakenteet ovat myös avopainotteiset ja kustannuksiltaan edulliset Suomenniemi on kallis palveluasumisen runsaan peittävyyden takia (yhteispeittävyys 15,3%) Ristiina tulee kalliiksi kotihoidon ja laitospainotteisen rakenteen takia. EHDOTETUT TOIMENPITEET Koko alueella tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon yhteenlaskettu peittävyys 10 %:iin, josta vain 1-2 % on laitoshoitoa. Kotihoitoa ja palveluasumista tulee kehittää niin, että päivystykseen siirtyvien potilaiden määrä saadaan minimoitua riittävä sairaanhoitaja- ja lääkäripalvelu kotihoidossa kotisairaalatoiminnan integroimista myös vanhusten akuuttihoitoon 11

12 VANHUSPALVELUIDEN YHTEENVETO Keskisuuret KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Mikkelin kustannukset ovat 610 eur/asukas, keskimäärin 33% kustannuksista Vertailun keskiarvoon nähden -0,1% edullisempi Vertailukaupunkien kahdeksanneksi pienimmät kustannukset KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET PALVELURAKENTEESTA Ympärivuorokautinen hoito -2,3% Tk vuodeosasto, vanhainkodit, tehostettu pa) Kotihoito 1,5% Omaishoidon tuki -0,3 Muu vanhuspalvelut 1,0% (mm. sosiaalityö, päivätoiminta, kuljetuspalvelu) 12

13 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaiset kustannukset palvelumuodoittain Pertunmaa Imatra Hirvensalmi Kemi Kerava Lieksa Mikkeli MLI Seutusote Lieto Naantali Mäntyharju Joensuu Kontiolahti Raisio Kangasniemi Kempele Suomenniemi Ylä-Savo Iisalmi Mikkeli 2011 Okuli Järvi-Pohjanmaa Oulunkaari Raasepori Ristiina RAS Kallio Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat

14 Laitoshoidon kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT AVO- JA LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET (YLI 75- VUOTIAAT) Lieto Naantali Raasepori RAS Korkeat laitoshoidon ja matalat avohoidon panostukset Sekä laitoshoidon että avohoidon panostukset melko korkeat Järvi-Pohjanmaa Oulunkaari Kempele Raisio Okuli Imatra Kangasniemi Iisalmi Joensuu Ylä-Savo Mikkeli 2011 Kerava Kontiolahti Ristiina Kemi Mäntyharju MLI Seutusote Mikkeli Lieksa Kallio Sekä laitoshoidon että avohoidon panostukset melko matalat Matalat laitoshoidon ja korkeat avohoidon panostukset Hirvensalmen, Pertunmaan ja Suomenniemen rakenteet ovat erittäin avopainotteiset ja Hirvensalmi ja Pertunmaa myös edulliset Hirvensalmi Pertunmaa Suomenniemi Avohoidon kustannus / +75 vuotias asukas 14

15 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Suomenniemi Korkea kokonaiskustan nus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset korkeat Kallio Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset matalat Matala kokonaiskustan nus, mutta korkea hoitopäivää kohden Hirvensalmi Ristiina Järvi-Pohjanmaa Pertunmaa Ylä-Savo Lieksa Iisalmi Oulunkaari Joensuu Kerava MLI Seutusote Raisio Mikkeli RAS 2011 Kangasniemi Mäntyharju Kontiolahti Okuli Raasepori Mikkeli Kemi Kempele Imatra Lieto Naantali Kustannus / hoitopäivä 15

16 HOITO- JA HOIVAPALVELUT LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Laitoshoito / +75 -vuotias Laitoshoitokustannukset (mukana myös lyhytaikaishoito) ovat asukasta kohden laskettuna Ristiinaa lukuun ottamatta alhaiset. Mikkelissä laskenut merkittävästi ja selittää Mikkelin kustannuskehityksen Kunta Laitospalvelut %-osuus (raportin kuluista) MLI Seutusote ,8 % Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,1 % Ristiina ,0 % Suomenniemi ,5 % Kangasniemi ,0 % Mäntyharju ,7 % Pertunmaa ,3 % 16

17 HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO YHTEENSÄ: PEITTÄVYYS JA HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Hoidon ja hoivan kustannus / 75v asukas Peittävyys % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Laatusuosituksen mukainen peittävyys (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhteensä) on 8-9 % ja on kuntia jotka selviytyvät tällä peittävyydellä. Alueella Mäntyharjulla ja Suomennimellä sekä Kangasniemellä näin tarkastellen peittävyys on korkea, muilla valtakunnallisen suosituksenmukainen Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (STM 2008:3) suositus 8-9% 17

18 Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito. 18

19 VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO - KM KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Koko seutusote (23 milj. eur, 300 /asukas) on vertailun keskitasossa, mutta Mikkeli ja Ristiina ovat vertailukuntiin nähden edullisia Kustannusten nousu 8,2% (2011-) KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Kunnittaisissa toimintatavoissa on paljon vaihtelua Mikkelissä ja Pertunmaalla lääkäriresurssia on paljon, mutta lääkäriä kohden käyntejä ja asiakkaita on vähän Palvelujen päivystyspainotteisuus Ostopalvelujen runsaus Terveysneuvonta (neuvolat) on hyvin resursoitu Erikoissairaanhoito ja yksityinen mukaan luettuna palveluiden käyttö on runsasta EHDOTETUT TOIMENPITEET Erityisesti Mikkelin päivävastaanoton tehostaminen niin, että päivystykseen ohjautuminen vähenee. Lääkäri-hoitaja työparityöskentelyn kehittäminen Hoitajien mukaantuloa enemmän kiireellisen hoidon tarpeen arviointiin jne. 19

20 PTH AVOTERVEYDENHOITO YHTEENVETO - Keskisuuret KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Mikkelin kustannukset ovat 656 eur/asukas, keskimäärin 17,9% kustannuksista Vertailun keskiarvoon nähden 0,7% kalliimpi Vertailukaupunkien kahdeksanneksi pienimmät kustannukset KESKEISET HAVAINNOT Avoterveydenhoito +0,9% Hammashuolto -0,4% Perusterveydenhuollon laitoshoito -0,3% 20

21 Vastaanotto Väestövastuun asukaskohtaisten kustannusten muutokset suurinta Maisema-kuntaa Lieto Imatra Kempele Mikkeli Ylivieska Kontiolahti Keskiarvo Kemi Lieksa Kerava Raasepori Joensuu Raahe Naantali Raisio Iisalmi -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Väestövastuun asukaskohtaiset kustannukset nousivat 15 suurimman Maisema-kunnan joukossa vuodesta 2011 vuoteen keskimäärin 8,6% Suurimpien kuntien joukosta vain yhdessä väestövastuukustannukset laskivat.

22 VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kontiolahti Kempele Raasepori Lieto Mikkeli 2011 Raisio Kerava Ristiina Mikkeli Hirvensalmi RAS MLI Seutusote Naantali Joensuu Okuli Mäntyharju Järvi-Pohjanmaa Iisalmi Kemi Suomenniemi Imatra Kallio Oulunkaari Pertunmaa Ylä-Savo Kangasniemi Lieksa Väestövastuu Terveysneuvonta Tukipalvelut

23 Väestövastuukustannus / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT KUSTANNUS /ASUKAS JA KUSTANNUS/ ASIAKAS Mikkeli 2011 Mikkeli Kallio Iisalmi Kemi Ylä-Savo Oulunkaari Kangasniemi Okuli Imatra Joensuu MLI Seutusote Lieto Järvi-Pohjanmaa Raisio Naantali Mäntyharju Ristiina Pertunmaa Kontiolahti Hirvensalmi Raasepori Lieksa Suomenniemi Korkea väestövastuukustannus asiakasta kohden, matala asukasta kohden Matala väestövastuukustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Korkea väestövastuukustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Matala väestövastuukustannus asiakasta kohden, korkea asukasta kohden Asiakaskohtainen kustannus on Mikkelissä ja Suomenniemellä korkea 250 RAS Kerava Kempele Väestövastuukustannus / asukas 23

24 VASTAANOTTOPALVELUT Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24

25 Käyntejä / lääkäri VASTAANOTTOPALVELUT TEHOKKUUS: ASIAKKAAT JA KÄYNNIT / LÄÄKÄRI Lieksa Naantali Paljon lääkärikäyntejä mutta vähän asiakkaita lääkäriä kohden Paljon käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden Kempele Kangasniemi Lieto Imatra Oulunkaari Okuli Kemi Vähän käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden Vähän lääkärikäyntejä mutta paljon asiakkaita lääkäriä kohden Mäntyharju Kerava Iisalmi Kallio Joensuu MLI Seutusote Ristiina Raisio Ylä-Savo Suomenniemi RAS Raasepori Järvi-Pohjanmaa Mikkeli Mikkeli 2011 Kontiolahti Pertunmaa Asiakkaita / lääkäri 25

26 Tterveysneuvonta, kustannus / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ASUKAS- JA ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Lieto Asiakaskohtainen kustannus korkea, asukasta kohden matala Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset korkeat Pertunmaa Järvi-Pohjanmaa Raisio Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset matalat Asiakaskohtainen kustannus matala, asukasta kohden korkea Joensuu Kontiolahti Kempele Kallio Naantali Iisalmi Mikkeli Hirvensalmi Ylä-Savo MLI Seutusote Kerava Mikkeli 2011 Suomenniemi Kemi Ristiina Oulunkaari Okuli Raasepori Kangasniemi RAS Imatra Mäntyharju Lieksa Terveysneuvonta, kustannus / 0-17v. asukas 26

27 VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 900 ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu

28 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluista. Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin kuuluvat avopalvelut, palveluasuminen sekä päivätoiminta. Päihdehuoltopalvelut koostuvat avohuollosta, asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriset palvelut. 28

29 AIKUISPSYKOSOSIAALISTEN PALVELUJEN YHTEENVETO - KM KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Koko seutusote (17,5 milj. eur, 354 /+20-v asukas) on kallis, mutta Pertunmaa on edullinen Kuntien ka (Ilman esh:ta) 110, Mikkeli 162 = X euroa Kustannusten nousu Mikkelissä 10% (2011-) KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mikkelin kalleus johtuu korkeasta laitoshoidon käytöstä ja runsaasta palveluasumisesta Mikkelissä myös psykiatrisen laitoshoidon ja palveluasumisen yksikköhinnat ovat korkeat Suomenniemen korkeat kustannukset ovat palveluasumisesta johtuvia Hirvensalmi ja Pertunmaa ovat edullisia kuntia EHDOTETUT TOIMENPITEET Avohoidon hallinnollinen yhdistäminen ja avohuollon palvelujen monipuolistaminen mm psykiatristen potilaiden kotihoito Palveluasumisen läpikäynti ja uudet hoitosuunnitelmat ja tarkka valintaprosessi. Palveluasumisen tulee olla kuntouttavaa ja sieltä tulee voida siirtyä kotihoitoon Laitoshoidon kapasiteetin pienentäminen (suunnitteilla jo sairaanhoitopiirissä). Mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatio 29

30 ESH:N PSYKIATRIAN YHTEENVETO - Keskisuuret KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Mikkelin kustannukset ovat 316 eur/asukas Vertailun keskiarvoon nähden 50,7% kalliimpi Vertailukaupunkien suurimmat kustannukset KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Psykiatrinen avohoito +57,3% Psykiatrinen laitoshoito +42,1% 30

31 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Lieto Kontiolahti Hirvensalmi Mäntyharju Kangasniemi Pertunmaa Lieksa Naantali Kerava Kempele Iisalmi Ristiina Kallio Raisio Joensuu Ylä-Savo Imatra Okuli Raasepori Oulunkaari Järvi-Pohjanmaa Suomenniemi RAS MLI Seutusote Mikkeli 2011 Kemi Mikkeli Kustannukset / yli 20-vuotias asukas MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Laitoshoito / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas 31

32 Psykoosissairastavuusindeksi AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / yli 20v asukas ja psykoosisairastavuus Kangasniemi Lieksa Okuli Joensuu Hirvensalmi Mäntyharju Kontiolahti Pertunmaa Kallio Iisalmi Ylä-Savo Imatra Mikkeli 2011 Kemi Oulunkaari MLI Seutusote Mikkeli Ristiina Suomenniemi RAS Järvi-Pohjanmaa Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat 90 Kerava Kempele Raasepori Raisio 70 Naantali Lieto Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 32

33 ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Kunnan omien mielenterveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannukset 230 Iisalmi Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa Mikkeli 180 Pertunmaa Oulunkaari Mikkeli 2011 MLI Seutusote Hirvensalmi Kerava Kempele Raasepori Joensuu Kemi 130 Lieksa Ristiina Raisio Kallio Okuli Naantali RAS Imatra 80 Lieto Kontiolahti Mäntyharju Kangasniemi Suomenniemi Mielenterveyspalvelujen kust. (sis. ostopalvelut) / +20v. asukas 33

34 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 140 Palveluasumisen hoitopäivä- ja asukaskohtainen kustannus Korkeat kokonaiskustannukset, matalat hoitopäiväkustannukset Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat RAS Mikkeli Kangasniemi Mikkeli Kemi MLI Seutusote 2011 Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matalat kokonaiskustannukset, korkeat hoitopäiväkustannukset Imatra Oulunkaari Okuli Järvi-Pohjanmaa Joensuu Ylä-Savo Kallio Kontiolahti Raisio Kempele Naantali Ristiina Lieksa Kerava Mäntyharju Iisalmi Raasepori 20 Lieto 0 Hirvensalmi Palveluasumisen kustannus / hoitopäivä 34

35 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 40 Päihdepalveluiden laitoshoidon ja palveluasumisen kustannukset Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa 35 Raisio Ristiina Matalat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset Mikkeli 20 Okuli Naantali MLI Seutusote Mikkeli Ylä-Savo RAS Iisalmi 10 Hirvensalmi Suomenniemi Imatra 5 Lieto Järvi-Pohjanmaa Kallio Oulunkaari Kerava Raasepori 0 Kempele Pertunmaa Kontiolahti Mäntyharju Lieksa Joensuu Laitoshoitokustannus / +20v. asukas 35

36 Kuntavertailu: Suun terveydenhuolto Tiedä Vertaa - Ohjaa Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. 36

37 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN YHTEENVETO - KM KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Koko seutusote 6,6 milj. eur, 94 /as Kuntien ka 109, Mikkeli 85 Mikkelin hammashuollon kustannukset nousivat 22 % mutta se on nostanut peittävyyttä huomattavasti KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mikkelin seudun suun terveydenhuolto on kunnittain hyvin vaihteleva niin kustannusten, työntekijärakenteen, palveluiden peittävyyden kuin ostopalvelujen määrän osalta Ristiinan vastaanotto on varsin tehokas Ostopalvelujen runsas käyttö EHDOTETUT TOIMENPITEET Yhteiskäytön toteuttaminen ja yhtenäisten toimintamallien luominen 37

38 SUUN TERVEYDENHUOLTO Julkinen hammashoito: asukaskohtaiset kustannukset Suomenniemi Mikkeli 2011 Ristiina Hirvensalmi Iisalmi Joensuu Kemi Ylä-Savo Mikkeli Kontiolahti Imatra Raasepori Oulunkaari MLI Seutusote Kempele Pertunmaa Kerava Okuli Järvi-Pohjanmaa Mäntyharju Naantali Raisio Lieto RAS Lieksa Kangasniemi Kallio Hammashuolto

39 SUUN TERVEYDENHUOLTO Peittävyys yli 18v. Peittävyys alle 18v. Pertunmaa Mikkeli 2011 Kontiolahti Iisalmi Joensuu Ylä-Savo Kemi Imatra Raisio Hirvensalmi RAS Järvi- Mikkeli Naantali Oulunkaari Kangasniemi Kerava Okuli MLI Seutusote Suomenniemi Lieksa Lieto Kempele Ristiina Mäntyharju Kallio Raasepori Peittävyys yli 18v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Suomenniemi Ristiina Mikkeli 2011 Kerava MLI Seutusote Okuli RAS Joensuu Raisio Imatra Kontiolahti Iisalmi Pertunmaa Lieksa Mikkeli Ylä-Savo Kangasniemi Raasepori Kallio Järvi-Pohjanmaa Kempele Hirvensalmi Lieto Kemi Oulunkaari Naantali Mäntyharju Peittävyys alle 18 v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 39

40 Käyntejä / hammaslääkäri SUUN TERVEYDENHUOLTO Tehokkuus: Asiakkaat ja käynnit / hammaslääkäri Raasepori Paljon käyntejä hammaslääkäriä kohden, vähän hml-asiakkaita Paljon käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden Järvi-Pohjanmaa Vähän käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden Vähän käyntejä hammaslääkäriä kohden, paljon hml-asiakkaita Okuli Ylä-Savo Oulunkaari Iisalmi Ristiina Lieksa Kallio Naantali Imatra Kerava Kontiolahti Kemi Joensuu MLI Mikkeli Seutusote RAS Mikkeli 2011 Pertunmaa Suomenniemi Asiakkaita / hammaslääkäri 40

41 Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä lastensuojelutyö, perhepalveluiden sosiaalityö, avohuolto, kodin ulkopuolelle sijoitetut, jälkihuolto, perheneuvola ja sen kaltainen muu toiminta sekä lastenvalvoja. Kunnan omien palveluiden lisäksi osiossa huomioidaan erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria. 41

42 PERHEPALVELUJEN YHTEENVETO - KM KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Koko seutusote 15 milj. eur, /0-17-v as Kuntien ka 163 /as, Mikkeli 142 /as Muihin kaupunkeihin nähden Mikkeli on edullinen KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mikkelin, Ristiinan ja Pertunmaan edullisuus johtuu alhaisesta kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrästä, perhehoidon suhteellisen suuresta osuudesta ja alhaisesta laitoshoidon yksikköhinnasta Lasten ja nuorten psykiatrian osuus huomattava EHDOTETUT TOIMENPITEET Seutusoten yhteinen perhepalvelujen yksikkö 42

43 PERHEPALVELUT Perhepalveluiden kustannukset / 0-17-vuotias asukas Kempele Ehkäisevä lastensuojelutyö Sosiaalityö Kontiolahti Oulunkaari Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut RAS Kallio Jälkihuolto Perheneuvola Lieto Ristiina Lastenvalvoja Lasten- ja nuortenpsykiatria Järvi-Pohjanmaa Kemi Ylä-Savo Pertunmaa Mikkeli 2011 Mikkeli Naantali Raasepori Iisalmi MLI Seutusote Okuli Raisio Joensuu Kerava Kangasniemi Imatra Mäntyharju Suomenniemi Hirvensalmi Lieksa

44 Perhehoitopäivien osuus kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivistä PERHEPALVELUT 80% Perhehoidon osuus ja hoitopäivän keskihinta Kemi Ristiina Oulunkaari Perhehoitopäivien osuus korkea, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta korkea 60% 40% Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Suomenniemi Hirvensalmi Ylä-Savo Iisalmi Okuli Mikkeli Kempele Mäntyharju 2011 Mikkeli Imatra MLI Seutusote Lieksa RAS Joensuu Naantali Raisio Kallio Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta matala Perhehoitopäivien osuus matala, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta korkea Raasepori 20% Kerava Kangasniemi Lieto 0% Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän keskihinta 44

45 Lasten- ja nuortenpsykiatria avo / 0-17 v. PERHEPALVELUT 300 Lasten ja nuorten psykiatria: avohoito ja laitoshoito Mäntyharju Korkeat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokust annukset matalat Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopal veluiden lasten- ja nuortenpsykiat riassa Mikkeli MLI Seutusote Ristiina Mikkeli 2011 Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopal veluiden lasten- ja nuortenpsykiat riassa Matalat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokust annukset korkeat Raasepori 150 Pertunmaa Lieto Raisio Kerava Naantali Kemi 120 Joensuu Suomenniemi 90 Kangasniemi Okuli Kontiolahti 60 Järvi-Pohjanmaa Lieksa Oulunkaari Imatra 30 Kempele RAS Kallio Ylä-Savo Iisalmi Lasten- ja nuortenpsykiatria laitos / 0-17 v. 45

46 Kuntavertailu: Aikuissosiaalityö Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, toimeentulotuki, mahdollinen sosiaalinen luototus, työllistämistoiminta sekä mahdollinen sosiaalinen asuminen. 46

47 AIKUISSOSIAALITYÖN YHTEENVETO - KM KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Koko seutusote 12 milj., 173 /as Kuntien ka 155 /as, Mikkeli 180 /as = KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Toimeentulotuen saajien määrä Mikkelissä nostaa kustannusta, vaikka perhettä kohden laskettu toimeentulotuen määrä on vertailussa pieni Mikkelin ja Hirvensalmen työmarkkinatuen kuntaosuudet suuret (yht. 2,2 milj. ) EHDOTETUT TOIMENPITEET Aktivointitoimenpiteiden tehostaminen Työllistämisen kohdentaminen (erit. lapsiperheiden vanhemmat ja työmarkkinatukea 500 pv saaneet) 47

48 AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön kustannukset / asukas Lieto Suomenniemi RAS Kangasniemi Kempele Mäntyharju Kallio Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Naantali Pertunmaa Mikkeli 2011 Oulunkaari Ristiina MLI Seutusote Mikkeli Ylä-Savo Imatra Raasepori Iisalmi Hirvensalmi Okuli Joensuu Kerava Raisio Kemi Lieksa Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Sosiaalinen asuminen 48

49 Sosiaalityö / asiakasperhe AIKUISSOSIAALITYÖ Sosiaalityön resursointi asiakasperhettä kohden ja maksettu korvaus perhettä kohden Hirvensalmi Panostukset sosiaalityöhön korkeat, toimeentulotukeen melko matalat Melko korkeat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Mäntyharju Melko matalat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Panostukset sosiaalityöhön matalat, toimeentulotukeen melko korkeat Tässä kuvassa mukana työmarkkinatuen kuntaosuus RAS Raasepori Mikkeli 2011 MLI Seutusote Oulunkaari Mikkeli Kangasniemi Lieksa Kemi Raisio Järvi-Pohjanmaa Ristiina Lieto Imatra Okuli Kallio Joensuu Naantali Kerava Kontiolahti Ylä-Savo Suomenniemi Iisalmi Kempele 0 Pertunmaa / toimeentulotukiperhe 49

50 AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotukea saaneiden määrä Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta

51 AIKUISSOSIAALITYÖ Työmarkkinatuen määrä / työmarkkinatuen saaja (kunnan osuus) Työmarkkinatuki / tuen saaja (kunnan osuus)

52 Kuntavertailu: Vammaispalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vammaispalvelut on jaettu vammaisten, vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten palveluihin. Vammais- ja vaikeavammaisten palveluita ovat mm. avo- ja asumispalvelut sekä työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa tarkastellaan avohoitoa, palveluasumista sekä laitoshoitoa. 52

53 VAMMAISPALVELUIDEN YHTEENVETO - KM KUSTANNUKSET JA SIJOITTUMINEN VERTAILUSSA Koko seutusote 22 milj., 310 /as Kuntien ka 308 /as, Mikkeli 308 /as KESKEISET HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Asiakkaiden määrään nähden vammaispalvelut ovat kalliit Alueen kuntien kehitysvammahuolto on edelleen laitospainotteinen ja sitä kautta kallis EHDOTETUT TOIMENPITEET Vammaispalvelulain mukaisten etuuksien saantiin kriteerien tarkistus Kehitysvammaisten palveluasumisen kehittäminen ja laitoshoidon purku 53

54 VAMMAISPALVELUT Raisio Hirvensalmi Kempele Kerava Kontiolahti Naantali Kemi Mikkeli 2011 Kallio RAS Lieto Suomenniemi Järvi-Pohjanmaa Imatra Joensuu Ristiina Okuli Kangasniemi Mikkeli MLI Seutusote Iisalmi Mäntyharju Oulunkaari Ylä-Savo Pertunmaa Raasepori Lieksa Asukaskohtaiset kustannukset Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito

55 Vammaispalvelu / asiakas VAMMAISPALVELUT Vammaiset ja vaikeavammaiset: kustannus / asiakas Lieto Panostukset vammaispalveluun korkeat, vaikeavammaisiin melko matalat Korkeat panostukset sekä vammaisiin että vaikeavammaisiin RAS Matalat panostukset sekä vammaisiin että vaikeavammaisiin Panostukset vammaispalveluun matalat, vaikeavammaisiin melko korkeat Mikkeli MLI Kontiolahti Seutusote Kempele Imatra Mikkeli 2011 Vaikeavammaisella tarkoitetaan vammaispalvelulain piiriin kuuluvaa henkilöä. Hänellä on siis subjektiivinen oikeus palveluun. Vammaisten palvelut ovat kunnan oman harkinnan ja sosiaalihuoltolain mukaisesti hoidetut Ylä-Savo Iisalmi Okuli Oulunkaari Suomenniemi Pertunmaa Joensuu Kallio Kemi Järvi-Pohjanmaa Raisio Naantali Hirvensalmi Mäntyharju Ristiina 0 Kangasniemi Kerava Vaikeavammainen / asiakas 55

56 Avo- ja palveluasuminen yhteensä /asukas VAMMAISPALVELUT Kehitysvammahuollon kustannusten jakautuminen / asukas RAS Oulunkaari Iisalmi Ylä-Savo Raasepori Kallio Järvi-Pohjanmaa Okuli Hirvensalmi Joensuu Kemi Lieksa 140 Imatra Lieto Kangasniemi Kerava Kontiolahti MLI Seutusote 115 Mikkeli 90 Kempele Mikkeli 2011 Raisio Pertunmaa Mäntyharju Korkeat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Matalat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Korkeat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Matalat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset 65 Suomenniemi Naantali Ristiina Laitospalvelu / asukas 56

57 Kehitysvammaisten %-osuus väestöstä VAMMAISPALVELUT 1,7 % Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas ja kehitysvammaisten osuus väestöstä Oulunkaari Kallio Kemi Ristiina 1,2 % Hirvensalmi RAS MLI Seutusote Järvi-Pohjanmaa Raasepori Okuli Ylä-Savo Pertunmaa Kempele Mikkeli Mikkeli 2011 Lieksa Imatra Kontiolahti Lieto Mäntyharju Suomenniemi Iisalmi Raisio Joensuu 0,7 % Naantali Kerava Kangasniemi 0,2 % Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko korkeat Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset palveluihin melko korkeat Kehitysvammaisten määrään nähden kustannukset ovat Mäntyharjulla ja Pertunmaalla korkea Kunta Kehitysvammaiset %-osuus (raportin kuluista) MLI Seutusote ,3 % Mikkeli ,2 % Hirvensalmi ,3 % Ristiina ,4 % Suomenniemi ,9 % Kangasniemi ,8 % Mäntyharju ,7 % Pertunmaa ,3 % 57

58 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoidon asukaskohtaisten kustannusten muutokset 2011 Raahe Kerava Joensuu Naantali Imatra Ylivieska Keskiarvo Lieto Kempele Raisio Mikkeli Kontiolahti Iisalmi Lieksa Raasepori Kemi -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

59 VAMMAISPALVELUT Kehitysvammaisten avohoidon kustannukset Avohoidon kustannukset /asiakas Kehitysvammaisten avohoitoon panostukset asiakaskohtaisesti ovat Mäntyharjua ja Pertunmaata lukuun ottamatta alhaiset tai keskitasoa Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) MLI Seutusote ,5 % Mikkeli ,6 % Hirvensalmi ,6 % Ristiina ,8 % Suomenniemi ,9 % Kangasniemi ,3 % Mäntyharju ,3 % Pertunmaa ,3 % 59

60 VAMMAISPALVELUT Kehitysvammaisten asumisen ja laitoshoidon kustannukset Palveluasumisen kustannukset / hoitopäivä Laitoshoidon kustannukset / hoitopäivä Hoitopäiväkustannukset ovat alhaiset. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) MLI Seutusote ,5 % ,8 % ,9 % Mikkeli ,6 % ,7 % ,9 % Hirvensalmi ,6 % ,3 % ,5 % Ristiina ,8 % ,6 % ,0 % Suomenniemi ,9 % ,3 % ,8 % Kangasniemi ,3 % ,3 % ,2 % Mäntyharju ,3 % ,7 % ,6 % Pertunmaa ,3 % ,2 % ,7 % 60

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut Loppuraportti Liite 5 Henkilöstötarkastelut Ohry 18.3.213 Vastaanottopalvelut Henkilöstötarkastelu Optimointi laskennallinen lääkäri- ja hoitajamitoitus Laskennan parametrit: Väestöpohja n. 61 (Mikkeli,

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikkelin ja Pertunmaan sotepalveluselvitys Vastaanotto, suunterveys

Mikkelin ja Pertunmaan sotepalveluselvitys Vastaanotto, suunterveys Mikkelin ja Pertunmaan sotepalveluselvitys Vastaanotto, suunterveys Versio 31012014 Kustannustehokkuus (kaikki sotepalvelut) Kustannustehokkuus Yhteenveto Näkökulma Diat Taloudellisuus 4,5 Mikkelin pty:n

Lisätiedot

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4. Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.2015 Asiakastaso: Vaikuttavuus ja palvelurakenne Tiedolla johtamista

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 11.3.2015 Tiivistelmä Tässä selvityksessä tarkasteltiin Oulun kaupungin, Kelan ja työterveyshuollon rahoituskanavat ylittävää

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Jokilaakson sote-rakenneselvitys

Jokilaakson sote-rakenneselvitys Jokilaakson sote-rakenneselvitys Kuntamaisema Oy 21.4.2015 Sisällysluettelo 1. Toimeksiannon tausta 3 2. Selvityksen sisältö ja toteutus 4 3. TIIVISTELMÄ 5 Keskeiset tulokset 5 Ehdotukset tuotantorakenteiden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Loppuraportti Liite 3. Mikkelin seutusote Taustamateriaalia Sotepalveluselvitykseen 2013-2014 Väliraportti ohjausryhmälle

Loppuraportti Liite 3. Mikkelin seutusote Taustamateriaalia Sotepalveluselvitykseen 2013-2014 Väliraportti ohjausryhmälle Loppuraportti Liite 3 Mikkelin seutusote Taustamateriaalia Sotepalveluselvitykseen 2013-2014 Väliraportti ohjausryhmälle Versio 08022014 Kustannustehokkuus (kaikki sotepalvelut) Kustannustehokkuus Yhteenveto

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Kohti kuntoutuspalvelujen täysimääräistä hyödyntämistä kommenttipuheenvuoro Kuntoutuspäivät 2015 Eveliina Huurre

Kohti kuntoutuspalvelujen täysimääräistä hyödyntämistä kommenttipuheenvuoro Kuntoutuspäivät 2015 Eveliina Huurre Kohti kuntoutuspalvelujen täysimääräistä hyödyntämistä kommenttipuheenvuoro Kuntoutuspäivät 2015 Eveliina Huurre Miksi uudistukset ovat nyt välttämättömiä Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Loppuraportti, liite 2 23.6.215 Sisältö 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Palvelukohtaiset kehittämistoimet ja säästöpotentiaali Liitteet

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 12.3.2015 Nordic Healthcare Group (NHG) lyhyesti NHG on Suomen johtava terveys- ja sosiaalipalvelujen kehittämiseen erikoistunut

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot