Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut 17 Vastaanottopalvelut 46 Aikuisten päihde- ja mtpalvelut 67 Suun terveydenhuolto 80 Perhepalvelut 89 Aikuissosiaalityö 107 Vammaispalvelut 119 Kuntoutus 132 Erikoissairaanhoito 148

3 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

4 JOHDANTO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Tarvittaessa raportin kuluihin on kohdennettu erikseen myös poistot, sekä huomioitu mahdolliset ateria- ja vuokrakuluvähennykset. Tässä raportissa vertaillaan vuoden sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoiminta-alueet ovat kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät, sekä Kela-kuntoutustiedot. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön.

5 JOHDANTO Kuvassa esitetyt tiedot RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Kunnat suuruusjärjestyksessä, oma kunta kehystetty Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. 5

6 JOHDANTO Oma kunta(yhtymä) korostettuna Kuntayhtymään kuuluvat kunnat korostettuna RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Tulkinnat kuntien sijainnille kuvassa. Kunnan tai kuntayhtymän tilanteeseen parhaiten sopiva tulkinta korostettu Muut vertailukunnat 6

7 JOHDANTO TUOTERYHMIEN SISÄLTÖ Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoito, kotihoito (tukipalvelut, säännöllinen kotihoito, muu kotihoito, tavallinen palveluasuminen), päiväkeskustoiminta, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito (terveyskeskuksen vuodeosastolla tai vanhainkodissa) sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito. Vastaanottopalvelut Terveyskeskuksen lääkäri- ja hoitajavastaanotto, terveysneuvonta (äitiysneuvola, lastenneuvola, muu esim. aikuisten terveysneuvonta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto) sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio ja kuvantaminen. Aikuisten mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalveluissa avopalvelut (esim. mielenterveyshoitajan vastaanotto, kotiin vietävät palvelut), palveluasuminen sekä päivätoiminta. Päihdehuoltopalveluissa avohuolto (esim. A-klinikka, päihdehoitaja), asumispalvelut sekä laitoskuntoutus. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriset palvelut (avohoito ja osastohoito). Suun terveydenhuolto Kunnallisten hammashuoltopalveluiden lisäksi myös yksityiset ostopalvelut sekä mahdollinen oma erikoishammashoito. Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö (esim. shl:n mukainen perhetyö tai kotipalvelu), perhepalveluiden sosiaalityö, avohuolto, kodin ulkopuolelle sijoitetut (perhehoito, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit), jälkihuolto, perheneuvola ja sen kaltainen muu toiminta sekä perheoikeudelliset palvelut (esim. lastenvalvoja). Kunnan omien palveluiden lisäksi erikoissairaanhoidosta lasten- ja nuortenpsykiatria. Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, toimeentulotuki, työllistämistoiminta (kuntouttava työtoiminta) sekä mahdollinen sosiaalinen luototus ja sosiaalinen asuminen. Vammaispalvelut Vammaispalvelut on jaettu vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten palveluihin. Vaikeavammaisten palveluissa kotona asumisen tukeminen (vammaispalvelulain mukaiset etuudet, mm. henkilökohtainen avustaja, asunnon muutostyöt) ja asumispalvelut sekä työtoiminta. Kehitysvammapalveluissa avohoito (kehitysvammaneuvola, päivä- ja työtoiminta), palveluasuminen sekä laitoshoito. Kuntoutus Puhe- ja toimintaterapia, perusterveydenhuollon avokuntoutus, laitoskuntoutus sekä lääkinnällinen kuntoutus. Tarkastelussa huomioidaan kuntien ja valtion rintamaveteraanikuntoutukset sekä KELA-kuntoutuksen kustannukset ja käyttö. Työterveyshuolto Lakisääteinen ja vapaaehtoinen työterveyshuolto, joko kunnan tai kuntayhtymän tuottamana. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiirien tuottama ostettu erikoissairaanhoito ja mahdollinen kunnan tai kuntayhtymän oma erikoissairaanhoito.

8 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

9 MAISEMA-KUNTIEN YLEISET ILMIÖT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN KESKIMÄÄRÄISET MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN MAISEMA-KUNNISTA VUODESTA 2014 VUOTEEN Tuoteryhmien asukaskohtainen kustannus ja muutos ,4 % 6,6 % 7,0 % 6,0 % ,7 % 2,4 % 2,9 % 3,6 % 3,8 % 4,3 % 4,5 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % TP 2014 TP Muutos-% Maisema-kuntien soten kokonaiskustannuksissa nousu 2014-: 3,1 % 9

10 MAISEMA-KUNTIEN YLEISET ILMIÖT TUOTERYHMIEN ASUKASKOHTAISET KESKIARVOT ( /asukas) JA VAIHTELUVÄLIT 2500 Tuoteryhmien asukaskohtaiset keskiarvot ja vaihteluvälit Aikuispsykos osiaaliset Aikuissosiaali työ ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelu t Suun terveydenhu olto Vammaispalv elut Vastaanotto Maksimi Minimi Keskiarvo

11 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

12 YHTEENVETO KESKEISISTÄ HAVAINNOISTA Kustannukset suhteessa vertailukuntiin RAS:n kunnat ovat kustannuksiltaan edullisimpien kuntien joukossa. Raahe on alueen kunnista edullisin, Siikajoki kallein, mutta ero asukaskohtaisessa kustannuksessa on näiden välillä vain n Siikajoen muita kalliimmat kustannukset eivät selity ikärakenteella, joka on muita nuorempi, eikä sairastavuudella, joka on samaa tasoa kuin esim. Raahessa. Suurimpana selittävänä tekijänä on hoidon ja hoivan kalleus. Tuoteryhmistä vain hoito- ja hoiva, kuntoutus sekä suun terveydenhuolto ovat keskimääräistä kalliimpia (kattavat 38% kustannuksista, keskimäärin 34%) Kustannusmuutokset edelliseen vuoteen nähden RAS:n kustannusmuutokset ovat olleet läpi linjan erittäin maltillisia ja kokonaiskustannuskehitys vain +1% tai 1,1milj.. Asukasta kohden kustannukset ovat nousseet 2% (Vertailukuntien keskiarvo 3,1%). Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet samassa suhteessa kuin hoito- ja hoivapalveluiden akuuttihoidon kustannukset ovat nousseet johtuen toiminnallisista muutoksista (sisätautien osaston siirto perustasolle). Omissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa kustannusten lasku on ollut huomattava, ja se on aiheutunut varsinkin palveluasumisen määrällisestä vähenemisestä. Aikuissosiaalityön kustannusnousu on suurta, mutta se on johtunut RAS:n toiminnan ulkopuolisista tekijöistä. Kustannukset suhteessa väestön sairastavuuteen ja ikärakenteeseen RAS:n alueella väestön sairastavuus ja esim. työttömyys on vertailujoukkoon nähden keskitasoa, mutta kustannukset selvästi keskitasoa edullisemmat. Ikärakenteeltaan alueen kunnat ovat Pyhäjokea lukuunottamatta keskitasoa nuorempia, mikä vaikuttaa jonkin verran kustannuksia laskevasti. 12

13 Ikävakioimaton sairastavuusindeksi KESKEISET HAVAINNOT / ASUKAS JA IKÄVAKIOIMATON SAIRASTAVUUS VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE Kontiolahti Kiuruvesi Hirvensalmi Outokumpu Soini Sonkajärvi MLI Seutusote Ylä-Savo Järvi- Pohjanmaa Vieremä Vimpeli Siikajoki Alajärvi Pyhäjoki Iisalmi RAS Alavieska RAS Raahe Nivala 2014 Mikkeli Kallio Sievi Joensuu Raasepori Naantali Ylivieska Raisio Puumala Pielavesi Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset / asukas Pielavesi Hirvensalmi Sonkajärvi Outokumpu Soini Kiuruvesi Pyhäjoki Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Raasepori Alajärvi MLI Seutusote Ylä-Savo Vieremä Mikkeli Iisalmi Naantali Alavieska RAS Raahe Raisio RAS 2014 Joensuu Nivala Siikajoki Kallio Ylivieska Sievi Kontiolahti 0-6 v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ikävakioimaton sairastavuusindeksi vuodelta 2014 (Lähde: KELA) 13

14 KESKEISET HAVAINNOT KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN JA ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN ERO SUHTEESSA MAISEMAKESKIARVOON Maisema-kuntien keskiarvot RAS Vastaanotto 9 % Vastaanotto; 9% ESH; 34% ESH 30 % Hoito ja hoiva 31 % Hoito ja hoiva; 28% Perhepalvelut; 5% Perhepalvelut 5 % -20% -10% -5% +-0% Aikuissosiaalityö; 6% Suun terveydenhuolto; 5% Vammaispalvelut; 9% Kuntoutus; 1% Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut; 3% Aikuissosiaalityö 5 % Suun terveydenhuolto 4 % Vammaispalvelut 8 % Kuntoutus 2 % Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut 6 % +5% +10% +20% 14

15 KESKEISET HAVAINNOT Kuntien kustannukset (työmarkkinatuen kuntaosuus) selittävät nousun Toiminnalliset muutokset (sisätautiosastosta pth:n osasto) selittävät esh:n ja hoidon ja hoivan kustannusmuutosta. KOKONAISKUSTANNUKSET JA VUOSIMUUTOKSET Luvut tuhansina euroina Päihde- ja mt. palvelut (sis. esh psykiatria) ESH (somaattinen) Hoito&hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suunterveyden -hoito Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Vastaanotto YHTEENSÄ RAS RAS % muutos -7,7 % 9,5 % -8,6 % 10,5 % 0,8 % 2,7 % 7,0 % 2,8 % 3,5 % 0,9 % Raahe Raahe % muutos -5,4 % 11,7 % -8,5 % 13,5 % 0,2 % 1,4 % 10,4 % 3,2 % 6,6 % 2,1 % Siikajoki Siikajoki % muutos -25,9 % -5,0 % -11,9 % 1,0 % 6,7 % 19,6 % 3,6 % -0,1 % 1,1 % -3,4 % Pyhäjoki Pyhäjoki % muutos -19,6 % 8,0 % -3,6 % 12,3 % -0,5 % -15,8 % -11,2 % 2,1 % 0,0 % 1,0 % 15

16 KESKEISET HAVAINNOT ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suunterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Asukaskohtaiset kustannukset ovat RAS:n kaikissa kunnissa vertailun edullisimpien kuntien joukossa ja kuntien vaihteluväli on pieni. 16

17 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin vuorohoito kuuluvat ja omaishoito, erityispäivähoito. kotihoito Lisäksi (tukipalvelut, tarkastelussa ovat säännöllinen kotihoito, muu kotihoito, ryhmäpäivähoito, tavallinen palveluasuminen), perhepäivähoito, erilaisin päiväkeskustoiminta, hoitotuin hoidettavat tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito lapset sekä mahdollinen (terveyskeskuksen kunnallinen vuodeosastolla tuki lapsiperheille. tai vanhainkodissa) sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito.

18 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Hoidon ja hoivan kustannukset ovat RAS:ssa keskimääräistä kalliimmat, mutta vaihtelu kunnittain on suurta. Pyhäjoki on keskitasoa edullisempi kunta ja Siikajoki kalleimpien joukossa. Palveluiden piirissä on vertailussa keskimääräistä pienempi osuus ikäväestöstä, ja RAS:n kuntien vaihtelut selittyvätkin osin erilaisilla peittävyyksillä. Raahe on hieman keskitasoa kalliimpi kustannuksiltaan Siikajoella kustannuksia nostaa erityisesti pitkäaikaisen laitoshoidon suurehko määrä sekä kallis hoitopäivähinta sekä tehostetun palveluasumisen että pitkäaikaisen laitoshoidon osalta. Myös kotihoidon panostus on siellä suuri. Pyhäjoki on edullinen kaikissa palveluissa. Huomattava, että pienistä kotihoidon panostuksista huolimatta ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on pysynyt matalana Kustannustasoon kaikissa kunnissa vaikuttaa akuuttihoidon siirtyminen erikoistasolta perustasolle v.. MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kokonaiskustannukset ovat nousseet 10,4% eli 3,6 milj., mutta nousu selittyy sisätautien osaston siirtymisestä erikoissairaanhoidosta akuuttihoitoon. Sisätautien kustannukset ovat laskeneet 3,4 milj. samalla kun akuuttihoidon kustannukset ovat nousseet 3,5 milj., joten vielä kustannushyötyä ei ole täysmittaisesti saatu Varsinaisten vanhuspalveluiden yhteenlaskettu asukaskohtainen kustannus on kuitenkin laskenut aavistuksen (9 572 / ). Vanhuspalveluissa on tehty hyvää kehittämistyötä, mikä heijastuu kustannustasoon Kalleimman Siikajoen kustannukset eivät ole enää nousseet. Tämä aiheutuu siitä, että ympärivuorokautisen hoidon peittävyyttä on saatu selvästi laskettua. Pitkäaikaisen laitoshoidon määrää on onnistuneesti laskettu ilman että tehostetun palveluasumisen määrä on vastaavasti lisääntynyt Tehostetun palveluasumisen keskimääräistä hoitopäivähintaakin on saatu laskusuuntaan Kotihoidon ja omaishoidon panostukset ovat hieman kasvaneet ja tehostetun palveluasumisen sekä pitkäaikaisen laitoshoidon vähenneet. 18

19 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO 2 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/KESKUSTELTAVAA Kaikkiaan RAS:n alueella toimintaa on tehostettu ja palvelurakenteita on onnistuneesti uudistettu. Tehtyjen kehittämistoimien tulokset näkynevät selvemmin vielä tulevina vuosina myös kustannuksissa. Keskeisinä vielä seurattavina asioina ovat: Akuutti- ja kuntouttavan hoidon määrän kehittyminen ja integroituminen perustason palveluihin. Raahessa akuuttihoidon taso on riittävä. Pyhäjoen ja Siikajoen osalta tavoitteena olisi tason pitäminen samassa n. 2,1%:ssa yli 75-vuotiaiden määrästä. Ratkaistavaksi tullee myös kirurgian osaston integrointi perustasolle. Kuntien palvelurakenteiden yhtenäistäminen edelleen, mm.kotihoidon resurssien yhtenäistäminen ja yhteiset toimintamallit esim. palvelutarpeen arvion suhteen. Lääkäri- ja sairaanhoitajatuki? Siikajoella pitkäaikaisen laitoshoidon purun myötä saavutetun ympärivuorokautisen hoidon tason säilyttäminen ja jopa hienoinen lasku vielä nykyisestä. 19

20 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUNTAKOHTAINEN TARKASTELU Yhteensä /+75-asukas Kotihoito /+75-asukas Peittävyys: (säännöllinen Ympärivuoro kautinen hoito /75+ asiakas Peittävyys Tehostettu palveluasuminen /+75-as Peittävyys Hpv-hinta Pitkäaikainen laitoshoito /+75-as Peittävyys Hpv-hinta Lyhytaikainen hoito /+75-as Peittävyys Hpv-hinta Erikoissairaan hoito /+75-as Vanhusten sisätautien hpv:t kotihoito) RAS Raahe Siikajok i , , , , , , , , , , , , , , , Pyhäjo ki , , , , ,

21 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN OSUUS IKÄIHMISISTÄ (YLI 65-VUOTIAISTA) Alavieska Soini Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Pielavesi Nivala Alajärvi Hirvensalmi Kallio Sievi Raasepori Outokumpu Raisio MLI Seutusote Mikkeli Pyhäjoki Ylivieska Joensuu Puumala Siikajoki RAS 2014 RAS Naantali Raahe Kontiolahti v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 85 vuotta täyttäneiden suuri osuus on huomioitava tarkasteltaessa hoito- ja hoivapalveluja. Tässä tarkastellaan kustannuksia ja käyttöä 75 vuotta täyttäneitä kohden. 21

22 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 2014 ja eivät vertailukelpoisia toiminnallisten muutosten johdosta. YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Mikkeli MLI Seutusote Raisio Hirvensalmi Naantali Kontiolahti Joensuu Raasepori Pyhäjoki Vimpeli Soini Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Outokumpu RAS 2014 Puumala Pielavesi Raahe Nivala RAS Ylivieska Alavieska Kallio Siikajoki Sievi Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat keskitasoa kalliimmat ja kunnittain vaihtelevat Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % Raahe ,5 % Siikajoki ,9 % Pyhäjoki ,1 % 22

23 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 2014 ja eivät vertailukelpoisia toiminnallisten muutosten johdosta. Mikkeli MLI Seutusote Raisio Hirvensalmi Naantali Joensuu Kontiolahti Raasepori Soini Pyhäjoki Vimpeli Pielavesi Järvi-Pohjanmaa Outokumpu Alajärvi RAS 2014 Puumala Raahe RAS Ylivieska Alavieska Nivala Kallio Siikajoki Sievi YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito- ja hoivapalveluiden nettokustannukset ovat nekin keskitasoa kalliimmat Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % Raahe ,5 % Siikajoki ,9 % Pyhäjoki ,1 % 23

24 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 2014 ja eivät vertailukelpoisia toiminnallisten muutosten johdosta. YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Pyhäjoki Raasepori Raahe RAS Outokumpu RAS 2014 Joensuu Kontiolahti Siikajoki Pielavesi Raisio Naantali Sievi Mikkeli MLI Seutusote Vimpeli Nivala Kallio Hirvensalmi Ylivieska Alavieska Järvi-Pohjanmaa Puumala Alajärvi Soini Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat painottuneet osastohoitoon 24

25 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN PEITTÄVYYDET PALVELUIDEN PIIRISSÄ (KOTIHOIDOSTA VAIN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO) Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 100 % 75 % 50 % 25 % 1% 6% 5% 38% 0% 0% 0% 13% 11% 11% 0% 5% 0% 11% 0% 1% 6% 8% 7% 7% 11% 5% 0% 0% 0% 0% 11% 7% 7% 12% 11% 9% 7% 1% 1% 2% 0% 0% 8% 0% 1% 5% 9% 8% 9% 8% 8% 4% 10% 5% 4% 8% 2% 2% 2% 8% 8% 7% 5% 8% 5% 3% 6% 5% 4% 8% 8% 8% 4% 3% 5% 27% 27% 28% 30% 24% 17% 20% 20% 15% 16% 18% 23% 5% 4% 4% 5% 3% 16% 16% 18% 16% 18% 17% 17% 16% 13% 13% 13% 12% 0 % Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 25

26 Kustannus / +75 vuotias asukas OMAISHOITO Hoito- ja hoivapalvelut 600 OMAISHOIDON KUSTANNUKSET Kontiolahti Omaishoidon panostukset korkeat, mutta asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko korkeat Nivala Ylivieska Raisio Kallio Sievi Soini Alavieska Puumala Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Hirvensalmi Naantali Siikajoki Joensuu Pielavesi Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset matalat, mutta asiakasta kohden melko korkeat 300 Outokumpu RAS Raahe RAS 2014 Vimpeli MLI Seutusote Raasepori Mikkeli Pyhäjoki Kustannus / asiakas Kunta Omaishoito %-osuus (raportin kuluista) RAS ,8 % Raahe ,8 % Siikajoki ,1 % Pyhäjoki ,9 % 26

27 OMAISHOITO Hoito- ja hoivapalvelut OMAISHOIDONTUEN PEITTÄVYYS YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 15% Omaishoidontuen peittävyys yli 75-vuotiaista asukkaista 10% 5% 0% Sosiaali ja terveysministeriön suositus omaishoidontuen peittävyydestä: 6-7% Kuvan peittävyydet on laskettu koko vuoden asiakaskertymästä. Valtakunnallinen tavoite (STM 2013) 6-7% vuoteen 2017 mennessä. 27

28 OMAISHOITO Hoito- ja hoivapalvelut OMAISHOITO: RAVA-VERTAILU RAVA-pisteen kustannus 3,4 RAVA keskiarvo ,7 2,9 3,1 3,0 3,0 2,5 2,6 2, ,1 3, ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden omaishoidontuki on Raahessa edullinen ja muissa keskitasoa 28

29 Hoito- ja hoivapalvelut KOTIHOITO KOTIHOITO: KUSTANNUS JA AMMATILLINEN HOITOHENKILÖKUNTA / 75V ASUKAS Kotihoito / 75v asukas 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 Ammatillista hoitohenkilökuntaa / 75-vuotias asukas 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Kotihoidon (sisältää kaiken kotihoidon) asukaskohtainen kustannus on RAS:n kunnissa vaihteleva ja keskimäärin Kunta Kotihoito vertailukuntia korkeampi RAS ,3 % Hoitohenkilökuntaa ikäryhmän asukasta kohden on Siikajoella poikkeuksellisen paljon ja Raahessa vähän Raahe Siikajoki ,7 % 10,8 % 29 %-osuus (raportin kuluista) Pyhäjoki ,3 %

30 Hoito- ja hoivapalvelut KOTIHOITO KOTIHOITO: KÄYNNIT JA ASIAKKAAN LUONA SUORITETUT TYÖTUNNIT Käynnit / asiakas Käyntejä asiakasta kohden on kotihoidossa keskimääräistä vähemmän, paitsi Siikajoella 30

31 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut KOTIHOITO KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena että asiakasta kohden melko korkeat Hirvensalmi Sievi Siikajoki Panostukset sekä kokonaisuutena että asiakasta kohden melko matalat Panostukset kokonaisuutena melko matalat, mutta asiakasta kohden korkeat Outokumpu Kallio Nivala Ylivieska Raasepori RAS Raahe RAS 2014 Soini MLI Seutusote Pielavesi Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Raisio Alajärvi Pyhäjoki Naantali Alavieska Kontiolahti Joensuu Vimpeli Kustannus / asiakas Kunta Kotihoito, HSP %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % Raahe ,1 % Siikajoki ,9 % Pyhäjoki ,3 % 31

32 Hoito- ja hoivapalvelut KOTIHOITO KOTIHOITO, HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ: RAVA-VERTAILU , , RAVA-pisteen kustannus 2,5 2,3 2,3 2, , , , RAVA keskiarvo 2,5 2,5 2, , , ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden säännöllinen kotihoito on melko kallista 32

33 Kotihoito / +75-vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut KOTIHOITO Hirvensalmi KOTIHOIDON RESURSSIT / YLI 75-V. JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYS Puumala Sievi Siikajoki Ylivieska Kallio RAS MLI Seutusote Raahe RAS 2014 Nivala Outokumpu Mikkeli Raasepori Soini Pyhäjoki Naantali Alavieska Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Raisio Joensuu Alajärvi Kontiolahti Pielavesi ,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys / +75-vuotias asukas Kotihoidon panostukset korkeat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset matalat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset korkeat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea Kotihoidon panostukset matalat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea Kaikkiaan vertailujoukossa ei ole selvää korrelaatiota kotihoidon panostusten ja ympärivuorokautisen hoidon peittävyyden välillä RAS:n alueella korkeat kotihoidon kustannukset yhdistyvät keskitason peittävyyteen raskaimmissa palveluissa Pyhäjoen rakenne on hyvin edullinen 33

34 Kustannus / +75 vuotias asukas PÄIVÄKESKUS Hoito- ja hoivapalvelut 400 PÄIVÄKESKUKSEN KUSTANNUKSET YLI 75-VUOTIAAT JA TOIMINTAPÄIVÄHINNAT Hirvensalmi Korkea kokonaiskustannus, mutta matala toimintapäivää kohden Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset korkeat MLI Mikkeli Seutusote Raisio Puumala Kontiolahti Raahe RAS Nivala Joensuu Alajärvi Outokumpu Naantali Järvi-Pohjanmaa Raasepori Kallio Vimpeli Pyhäjoki Sievi Ylivieska RAS 2014 Siikajoki Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea toimintapäivää kohden Päiväkeskustoiminnan kustannukset ovat päivää kohden selvästi laskeneet ja kokonaisuudessaankin pienentyneet Alavieska Kustannus / toimintapäivä Kunta Päiväkeskus %-osuus (raportin kuluista) RAS ,4 % Raahe ,4 % Siikajoki ,3 % Pyhäjoki ,2 % 34

35 Hoito- ja hoivapalvelut YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYDET YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 16% Pitkäaikaislaitoshoito Tehostettu palveluasuminen 14% 0,0 % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0,0 % 0,0 % 13,4 % 11,8 % 11,5 % 4,6 % 6,8 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,6 % 11,2 % 11,0 % 11,0 % 9,5 % 10,7 % 8,4 % 1,3 % 0,0 % 2,0 % 2,2 % 1,7 % 1,6 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % 0,0 % 3,6 % 7,7 % 7,7 % 7,8 % 9,2 % 7,9 % 7,9 % 8,8 % 5,1 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 7,7 % 2,8 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 6,1 % 6,5 % 5,0 % 0% Ympärivuorokautinen hoito pitää sisällään tehostetun palveluasuminen sekä pitkäaikaislaitoshoidon terveysasemien vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa. Ympärivuorokautisen hoidon peittävyydet ovat kaikkiaan keskitasoa, mutta kunnittaiset vaihtelut ovat edelleen selvät. Siikajoella kokonaispeittävyyttä on kuitenkin laskettu onnistuneesti. Valtakunnallinen (STM 2013) tavoite 8-10% vuoteen 2017 mennessä 35

36 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Alavieska Sievi Korkea kokonaiskustan nus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset korkeat Kallio Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Nivala Ylivieska Soini Pielavesi Siikajoki Vimpeli Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset matalat Matala kokonaiskustan nus, mutta korkea hoitopäivää kohden Joensuu RAS 2014 Kontiolahti RAS Raahe Raisio Mikkeli MLI Seutusote Outokumpu Puumala Raasepori Hirvensalmi Pyhäjoki Naantali Tehostettu palveluasuminen on yksikköhinnaltaan viime vertailua edullisempi Kustannus / hoitopäivä Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % Raahe ,1 % Siikajoki ,1 % Pyhäjoki ,4 % 36

37 Nettokustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN - NETTOVERTAILU Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Alavieska Sievi Nivala Kallio Soini Siikajoki Pielavesi Vimpeli Ylivieska Korkea nettokustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset matalat Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset korkeat Matala nettokustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Joensuu Kontiolahti Raisio RAS 2014 Naantali RAS Mikkeli MLI Seutusote Puumala Raahe Outokumpu Raasepori Hirvensalmi Pyhäjoki Nettokustannus / hoitopäivä Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % Raahe ,1 % Siikajoki ,1 % Pyhäjoki ,4 % 37

38 Hoito- ja hoivapalvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: RAVA-VERTAILU , , RAVA-pisteen kustannus 3,5 3,3 3,1 3,2 3, , , RAVA keskiarvo 3,8 3,5 3, , ,5 3, ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden kustannukset ovat aiempaa edullisemmat 38

39 Hoito- ja hoivapalvelut PITKÄAIKAISLAITOSHOITO LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Laitoshoito / +75 -vuotias Laitoshoito (mukana myös lyhytaikaishoito) on vertailun kalleinta Kunta Laitospalvelut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,9 % Raahe ,4 % Siikajoki ,6 % Pyhäjoki ,3 % 39

40 Pitkäaikaislaitoshoito / +75 v. asukas Hoito- ja hoivapalvelut PITKÄAIKAISLAITOSHOITO 2014 ja eivät vertailukelpoisia toiminnallisten muutosten johdosta AKUUTTI- JA PITKÄAIKAISLAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Outokumpu Pudasjärvi 2008 Korkeat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan matalat Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat korkeat Pyhäjoki Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat matalat Matalat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan korkeat Joensuu RAS 2014 RAS Raahe Naantali Kontiolahti Pielavesi Raisio Siikajoki Akuuttihoitoon panostukset ovat korkeat ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon keskitasoa MLI Järvi-Pohjanmaa Mikkeli Seutusote Hirvensalmi 0 Soini Alajärvi Vimpeli Alavieska Ylivieska Nivala Kallio Sievi Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito / +75 v. asukas Kunta Pitkäaikainen %-osuus (raportin kuluista) Akuutti %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % ,7 % Raahe ,0 % ,5 % Siikajoki ,3 % ,4 % Pyhäjoki ,8 % ,5 % 40

41 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut PITKÄAIKAISLAITOSHOITO PITKÄAIKAISLAITOSHOITO Outokumpu Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Raasepori Pyhäjoki Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Joensuu RAS 2014 RAS Raahe Siikajoki Naantali Kontiolahti Raisio Pielavesi Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäiväkustannukset ovat nousseet MLI Mikkeli Seutusote Kustannus / hoitopäivä Kunta Pitkäaikainen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % Raahe ,0 % Siikajoki ,3 % Pyhäjoki ,8 % 41

42 Hoito- ja hoivapalvelut PITKÄAIKAISLAITOSHOITO PITKÄAIKAISLAITOSHOITO: RAVA-VERTAILU ,1 3,1 3,4 RAVA-pisteen kustannus 3,8 3,7 3,4 RAVA keskiarvo 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 4,50 4,00 3,50 3, ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden laitoshoidon kustannus on kuitenkin edullinen. Rava-indeksi on vertailun korkein 42

43 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO 2014 ja eivät vertailukelpoisia toiminnallisten muutosten johdosta Siikajoki Sievi RAS Raahe Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Pyhäjoki Kallio Nivala Alavieska Ylivieska Pielavesi RAS 2014 Vimpeli Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Kontiolahti Hirvensalmi Puumala MLI Seutusote Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Raisio Naantali Joensuu Alajärvi Soini Raasepori Outokumpu Akuuttihoidon hoitopäivän hinta on korkea ja noussut 50 osastomuutoksen seurauksena Kustannus / hoitopäivä Kunta Akuutti %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % Raahe ,5 % Siikajoki ,4 % Pyhäjoki ,5 % 43

44 Osuus yli 75 vuotiaista akuuttihoidossa Hoito- ja hoivapalvelut AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO 3,0 % ERIKOISSAIRAANHOIDON SISÄTAUTIOSASTO (+75 V.) SEKÄ AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO Pyhäjoki Sievi 2014 ja eivät vertailukelpoisia toiminnallisten muutosten johdosta. Korkea akuuttihoidon peittävyys ja vähän sisätautien hoitopäiviä Korkea akuuttihoidon peittävyys, paljon sisätautien hoitopäiviä Siikajoki RAS Raahe Naantali Nivala Kontiolahti Puumala Vimpeli Pielavesi Kallio Hirvensalmi Alavieska 2,0 % Joensuu MLI Seutusote Ylivieska Mikkeli RAS 2014 Matala akuuttihoidon peittävyys, vähän sisätautien hoitopäiviä Matala akuuttihoidon peittävyys ja paljon sisätautien hoitopäiviä Järvi-Pohjanmaa Raisio Alajärvi Soini Outokumpu Raasepori 1,0 % 0,00 0,50 1,00 1,50 Sisätautien hoitopäivät / 75 vuotta täyttäneet 44

45 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON (SISÄTAUDIT JA NEUROLOGIA) SEKÄ HOIDON JA HOIVAN KUSTANNUSVERTAILU ESH / 75v asukas Hoito ja hoiva / 75v asukas 2014 ja eivät vertailukelpoisia toiminnallisten muutosten johdosta. Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset ovat hieman nousseet Kustannukset Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % ,5 % Raahe ,5 % ,5 % Siikajoki ,9 % ,1 % Pyhäjoki ,1 % ,8 % 45

46 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vastaanottopalveluihin kuuluvat vuorohoito terveyskeskuksen ja erityispäivähoito. lääkäri- ja hoitajavastaanotto, Lisäksi tarkastelussa ovat terveysneuvonta (äitiysneuvola, ryhmäpäivähoito, muu esim. aikuisten perhepäivähoito, terveysneuvonta, erilaisin koulu- hoitotuin ja hoidettavat opiskelijaterveydenhuolto) sekä avohoidon lapset sekä tukipalvelut mahdollinen eli laboratorio kunnallinen ja tuki kuvantaminen. lapsiperheille.

47 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Vastaanottotoiminnan kustannukset ovat keskitasoa alemmat ja varsinkin päiväaikaisen toiminnan kustannukset varsin pienet. Toiminta painottuu päivystykseen, jonka kustannukset ovat kuitenkin vain Raahessa keskitasoa korkeammat. Ostopalveluiden osuus on pieni Lääkäriresurssia on käytössä keskimääräistä tasoa Palveluiden peittävyys on korkea etenkin Siikajoella. Käyntejä sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa on asukkaiden määrään nähden keskimääräistä tasoa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat polikliinisessa hoidossa keskiarvoa kalliimmat, minkä johdosta avopalveluiden kokonaiskustannukset nousevat kalliiksi. Terveysneuvonnassa resurssit ovat melko pienet MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Vastaanottotoiminnan kustannukset ovat nousseet 3,5% eli Kustannukset ovat nousseet lähinnä vain Raahessa. Toiminnallisia muutoksia ei ole juurikaan tapahtunut TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/KESKUSTELTAVAA Toiminnan ohjaaminen enemmän päiväaikaiseen vastaanottotoimintaan etenkin Raahessa. Oman erikoissairaanhoidon avotoiminnan ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen edelleen 47

48 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Mikkeli MLI Seutusote Joensuu Kontiolahti Raisio Raasepori Hirvensalmi Naantali Siikajoki RAS 2014 Raahe Vimpeli RAS Puumala Alajärvi Ylivieska Pyhäjoki Outokumpu Soini Järvi-Pohjanmaa Alavieska Kallio Nivala Sievi Lääkäri- ja hoitajavastaanotto Terveysneuvonta Tukipalvelut Vastaanottopalveluiden asukaskohtainen kustannus on keskitasoa alempi (sis. päivystyksen) Kunta Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % Raahe ,4 % Siikajoki ,1 % Pyhäjoki ,5 %

49 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Raahe Mikkeli RAS Vieremä Siikajoki Iisalmi MLI Seutusote Joensuu Kontiolahti Raisio Raasepori Ylä-Savo Hirvensalmi Pyhäjoki Sonkajärvi Naantali Vimpeli Puumala Alajärvi Kiuruvesi Outokumpu Soini Järvi-Pohjanmaa Ylivieska Alavieska Kallio Nivala Sievi Lääkäri- ja hoitajavastaanotto Terveysneuvonta Tukipalvelut Ilman päivystystä kustannukset ovat vertailun pienimpiä (paitsi Pyhäjoella) Kunta Mukana vain päiväaikainen vastaanotto ilman päivystystä Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % Raahe ,1 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,0 %

50 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut (ulkoiset) Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus RAS ,8 % ,2 % Raahe ,2 % ,8 % Siikajoki ,8 % ,2 % Pyhäjoki ,1 % ,9 % 51

51 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT KUSTANNUS /ASUKAS JA KUSTANNUS/ ASIAKAS 550 Sievi 500 Korkea kustannus asiakasta kohden, matala asukasta kohden Korkea kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Raasepori Joensuu Ylivieska Kallio Alavieska Nivala Hirvensalmi Outokumpu MLI Seutusote Puumala Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Soini Raisio Alajärvi Raahe Vimpeli Naantali Siikajoki RAS Pyhäjoki RAS 2014 Matala kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Matala kustannus asiakasta kohden, korkea asukasta kohden Asiakaskohtainen kustannus on keskitasoa Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas 52

52 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS SUHTEESSA PEITTÄVYYTEEN 310 Sievi Korkea kustannus, matala peittävyys Korkea kustannus, korkea peittävyys Puumala Nivala Kallio Outokumpu Järvi-Pohjanmaa Soini Alavieska Hirvensalmi Alajärvi Pyhäjoki Ylivieska Vimpeli RAS MLI Seutusote Raahe Joensuu Kontiolahti Siikajoki RAS 2014 Matala kustannus, matala peittävyys Matala kustannus, korkea peittävyys Mikkeli Naantali 160 Raisio Raasepori % 50% 60% 70% 80% Peittävyys (väestövastuu) 53

53 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 500 RESURSOINTI (LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS Sievi Korkea kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Korkea kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus 400 Kallio Alavieska Nivala Ylivieska Matala kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Matala kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus 300 Raahe Naantali Siikajoki RAS Pyhäjoki RAS 2014 Raasepori 200 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Lääkäriä / 1000 asukasta 54

54 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT RESURSOINTI (HOITAJAT & LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS Sievi Korkea kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Korkea kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden Alavieska Kallio Nivala Ylivieska Matala kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Matala kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden Naantali Raahe RAS Pyhäjoki Siikajoki RAS 2014 Raasepori Hoitajamitoitus suhteessa lääkäreiden määrään on keskimääräistä tasoa ,5 2 2,5 Hoitajaa / lääkäri 55

55 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYSKÄYNTIEN OSUUS KAIKISTA LÄÄKÄRIKÄYNNEISTÄ 120% Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 100% 80% 60% 40% 20% 0% Päivystyskäynnit jakautuvat tarkastelussa seuraavasti: Terveysaseman ns akuuttikäynnit ajanvarausvastaanotolla eivät tule mukaan tähän tarkasteluun vaan sisältyvät normaaleihin vastaanottokäynteihin Mikäli terveysasemilla on virka-aikana erillinen tai erillisiä päivystyspisteitä niiden tiedot tulevat tähän Mikäli kunnassa on oma päivystysyksikkö osa- tai ympärivuorokautisena niiden käynnit ovat tässä mukana Päivystyskäyntien osuus on pysytellyt korkeahkona Kunta Päivystys Kaikki Päivystyskäyntien osuus% RAS ,1 % Raahe ,7 % Siikajoki ,1 % Pyhäjoki ,7 % 56

56 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYKSEN KUSTANNUKSET / ASUKAS 160 Päivystys omalla terveysasemalla Yhteispäivystys (netto) Keskitetty päivystys Päivystyksen asukaskohtaiset kustannukset ovat Raahessa keskitasoa korkeammat. 58

57 Käyntejä / lääkäri Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TEHOKKUUS: ASIAKKAAT JA KÄYNNIT / LÄÄKÄRI Naantali Paljon lääkärikäyntejä mutta vähän asiakkaita lääkäriä kohden Paljon käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden Nivala Kallio Alavieska Vähän käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden Vähän lääkärikäyntejä mutta paljon asiakkaita lääkäriä kohden Ylivieska RAS 2014 Pyhäjoki Raahe Siikajoki Raasepori Sievi Käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden on keskimääräistä tasoa Asiakkaita / lääkäri 59

58 Tterveysneuvonta, kustannus / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ASUKAS- JA ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 220 Puumala Asiakaskohtainen kustannus korkea, asukasta kohden matala Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset korkeat Soini Järvi-Pohjanmaa Naantali Vimpeli Alajärvi Joensuu Sievi Nivala Alavieska Mikkeli MLI Seutusote Kontiolahti Kallio Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset matalat Asiakaskohtainen kustannus matala, asukasta kohden korkea Raisio Ylivieska Hirvensalmi Raasepori Pyhäjoki RAS 2014 Siikajoki RAS Raahe Outokumpu Terveysneuvonta, kustannus / 0-17v. asukas 60

59 Terveysneuvontakustannus / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ASIAKASKOHTAISET KÄYNNIT JA KUSTANNUKSET 220 Puumala Asiakaskohtainen kustannus korkea, vähän käyntejä Asiakaskohtainen kustannus korkea, paljon käyntejä Järvi-Pohjanmaa Soini Naantali Joensuu Alajärvi Vimpeli Sievi Alavieska Nivala MLI Mikkeli Seutusote Kontiolahti Kallio Asiakaskohtainen kustannus matala, vähän käyntejä Asiakaskohtainen kustannus matala, paljon käyntejä Outokumpu Hirvensalmi Ylivieska Pyhäjoki RAS 2014 Siikajoki RAS Raahe Raisio Raasepori 100 1,7 2,2 2,7 3,2 Terveysneuvontakäynnit / asiakas Kunta Terveysneuvonta %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,4 % Siikajoki ,7 % Pyhäjoki ,4 % 61

60 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: LASTEN-, ÄITIYS- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN KÄYNNIT / ASIAKAS 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 Käynnit / asiakas 3,0 2,5 2,9 2,8 2,7 2,5 2,1 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Käyntien määrä asiakasta kohden vaihtelee hieman kunnittain ja on Raahessa korkein 63

61 Väestövastuukäynnit / asukas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KÄYNNIT) 3,2 Järvi- Pohjanmaa Alajärvi Soini Puumala Naantali Vimpeli Paljon asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, vähän eshavokäyntejä Paljon asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä 2,7 2,2 Nivala Pyhäjoki Outokumpu RAS Raahe RAS 2014 Siikajoki Sievi Kallio Alavieska 1,7 Raisio Kontiolahti Ylivieska Joensuu 1,2 Hirvensalmi MLI Seutusote Raasepori 1 1,5 2 2,5 Erikoissairaanhoidon avokäynnit / asukas Mikkeli Vähän asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä Vähän asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, paljon eshavokäyntejä Sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan käyntien määrä asukasta kohden on keskimääräistä tasoa. Molemmat ovat kasvaneet hieman edellisestä tarkastelusta 64

62 Vastaanotonkustannukset / asukas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KUSTANNUKSET) 500 Pielavesi Korkeat vastaanoton kustannukset, matalat eshavokustannukset Korkeat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa Sievi Nivala Kallio Alavieska Järvi-Pohjanmaa Soini Outokumpu Ylivieska Pyhäjoki Alajärvi Puumala Vimpeli RAS Siikajoki RAS Raahe 2014 Naantali Hirvensalmi Raasepori Raisio Kontiolahti Joensuu MLI Seutusote Mikkeli Matalat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa Matalat vastaanoton kustannukset, korkeat eshavokustannukset Erikoissairaanhoidon kustannus / asukas Kunta Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % ,9 % Raahe ,4 % ,3 % Siikajoki ,1 % ,7 % Pyhäjoki ,5 % ,4 % 65

63 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun mukaan otetaan erikoissairaanhoito ja avopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne keskimääräistä kalliimmat paitsi Siikajoella Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Yksityiset RAS ,8 % ,9 % Raahe ,6 % ,3 % Siikajoki ,3 % ,7 % Pyhäjoki ,3 % ,4 %

64 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat vuorohoito mielenterveys- ja erityispäivähoito. ja päihdehuoltopalveluista. Lisäksi tarkastelussa ovat Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin ryhmäpäivähoito, kuuluvat avopalvelut perhepäivähoito, (esim. mielenterveyshoitajan erilaisin hoitotuin hoidettavat vastaanotto, kotiin vietävät palvelut), lapset sekä palveluasuminen mahdollinen kunnallinen sekä päivätoiminta. tuki lapsiperheille. Päihdehuoltopalvelut koostuvat avohuollosta (esim. A-klinikka, päihdehoitaja), asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu esh:n aikuispsykiatriset palvelut (avohoito ja osastohoito).

65 Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Huom! Yli 65-vuotiaat Raahessa mukana kustannuksissa, pääsääntöisesti vertailukunnissa hoidon ja hoivan palveluissa (4612 hoitopäivää, nettokustannus n ). RAS:n kunnat ovat hyvin erityyppisiä päihde- ja mielenterveyspalveluiden käytön ja tarpeen suhteen. Myös kustannuksissa on tämän johdosta suurta vaihtelua. Keskimäärin RAS on hieman keskitasoa edullisempi Erikoissairaanhoidon psykiatrian kustannukset ovat vertailussa keskitasoa edullisemmat ja omat palvelut keskitasoa kalliimmat. Omien palveluiden kustannuksia nostavat seuraavat seikat: Sekä avohoidon että asumisen palveluita on paljon käytössä suhteessa muihin Kustannuksia nostaa asumisessa myös se, että palveluasumisen keskimääräinen hoitopäivähinta on kallis MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kustannuksissa on tapahtunut selvää laskua (-7,7% eli ), syinä: Oman toiminnan kustannusten lasku n , suurimpana syynä asumisen hoitopäivien määrällinen lasku hpv hpv Myös psykiatrian kustannuksissa on tapahtunut laskua ( ) lähinnä osastohoidon vähenemisen johdosta TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/KESKUSTELTAVAA Palveluissa on tehty jo mittavaa muutosta asumisen asukkaiden kotiuttamiseksi. Raahen osalta tätä työtä on syytä edelleen jatkaa ja huolehtia kotiin annettavien palveluiden ja palvelutarpeen jatkuvan arvion toimivuudesta. Onko kotihoitoon rakennettu tiimiä, jonka vastuulla kotona asumisen tukeminen on? 68

66 Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT KUSTANNUKSET (SISÄLTÄEN ESH-AIKUISPSYKIATRIA) / YLI 20-VUOTIAS ASUKAS Siikajoki Kontiolahti Hirvensalmi Pyhäjoki Soini Outokumpu Puumala Naantali RAS Nivala Joensuu Raasepori RAS 2014 Järvi-Pohjanmaa Pielavesi Raisio Alajärvi Kallio Raahe Alavieska Ylivieska Sievi Vimpeli MLI Seutusote Mikkeli MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Palveluasuminen / yli 20v asukas Psykiatrian osastohoito / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas Mielenterveyspalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat Raahessa keskitasoa kalliimmat ja muissa kunnissa edulliset Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Päihde %-osuus (raportin kuluista) RAS ,8 % ,0 % ,3 % ,9 % Raahe ,9 % ,6 % ,6 % ,0 % Siikajoki ,3 % ,5 % ,3 % ,5 % Pyhäjoki ,9 % ,9 % ,1 % ,4 % 69

67 Psykoosissairastavuusindeksi Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / YLI 20V ASUKAS JA PSYKOOSISAIRASTAVUUS 160 Outokumpu Pielavesi Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat Hirvensalmi Siikajoki Kontiolahti Soini Pyhäjoki Puumala Joensuu Nivala Raahe Alajärvi MLI Seutusote Mikkeli RAS Alavieska Kallio Ylivieska 2014 RAS Järvi-Pohjanmaa Sievi Vimpeli Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat 80 Raasepori Raisio Naantali Kun verrataan mielenterveyspalveluiden kustannuksia psykoosisairastavuuteen alueella (Kelan tilastot), ovat kustannukset Pyhäjoella ja Raahessa odotetulla tasolla ja Siikajoella edulliset Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 70

68 ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT KUNNAN JÄRJESTÄMIEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Ylivieska Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Sievi Kallio Soini Raasepori Joensuu Nivala Raisio Mikkeli MLI Seutusote Naantali Outokumpu Alavieska Korkeat eshpsykiatrian kustannukset, matalat kunnan MTpalveluiden kustannukset Sekä eshpsykiatrian että kunnan MT-palveluiden kustannukset matalat Sekä eshpsykiatrian että kunnan MT-palveluiden kustannukset korkeat Matalat eshpsykiatrian kustannukset, korkeat kunnan MT-palveluiden kustannukset Kontiolahti Puumala RAS Raahe Pielavesi 2014 RAS Sekä psykiatrian että perustason palveluiden kustannukset ovat hieman laskeneet 58 Pyhäjoki Siikajoki Kunnan järjestämien MT-palvelujen kust. / +20v. asukas Kunta %-osuus (raportin kuluista) Kunnan MTpalvelut ESHaikuispsykiatria %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % ,6 % Raahe ,3 % ,8 % Siikajoki ,6 % ,5 % Pyhäjoki ,7 % ,2 % 71

69 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT PSYKIATRISEN OSASTOHOIDON KUSTANNUKSET SUHTEESSA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSIIN 120 Raahe RAS 2014 Alavieska Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat psyk. os. hoidon kustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä psyk. os. hoidossa RAS Alajärvi Vimpeli Puumala Järvi- Pielavesi Pohjanmaa Naantali Raisio Raasepori Mikkeli MLI Seutusote Nivala Joensuu Sievi Kallio Matalat kustannukset sekä asumisettä pysk. os. hoidossa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat psyk. os. hoidon kustannukset Outokumpu Pyhäjoki Kontiolahti 30 Siikajoki Soini Ylivieska Kustannusten laskua on tapahtunut niin psykiatrian osastohoidossa kuin palveluasumisessa Hirvensalmi Psykiatrisen osastohoidon kustannus / +20v. asukas Kunta Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,3 % ,0 % Raahe ,6 % ,6 % Siikajoki ,3 % ,5 % Pyhäjoki ,1 % ,9 % 73

70 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄ- JA ASUKASKOHTAINEN KUSTANNUS Raahe RAS 2014 Alavieska Korkeat kokonaiskustannukset, matalat hoitopäiväkustannukset Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat RAS Alajärvi Vimpeli Puumala Pielavesi Järvi-Pohjanmaa MLI Mikkeli Seutusote Naantali Sievi Nivala Joensuu Raisio Kallio Raasepori Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matalat kokonaiskustannukset, korkeat hoitopäiväkustannukset Ylivieska Outokumpu Kontiolahti Soini Pyhäjoki Siikajoki Palveluasumisen kustannus / hoitopäivä Kunta Asuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % Raahe ,6 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,9 % 74

71 Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT AVOKÄYNTIEN JA PALVELUASUMISEN KÄYTTÖ YLI 20V ASUKASTA KOHDEN 1,0 Omat avokäynnit / yli 20v asukas 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2,0 Palveluasuminen hoitopäivät / yli 20v asukas 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Avohoidon käyntejä on alueella paljon, mutta vähemmän kuin vuotta aiemmin Myös palveluasumisen hoitopäiviä on Raahessa edelleen vertailussa paljon, mutta muutos vuoteen 2014 on huomattava 76

72 Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT LAITOSPÄIVIEN MÄÄRÄ YLI 20V. ASUKASTA KOHDEN 2,5 Päihde palveluasuminen / 20v asukas 2,0 1,5 Päihde laitospäivät / 20v asukas MT Palveluasuminen / 20v asukas Psykiatrian osastohoito / 20v asukas 1,0 0,5 0,0 Yhteenlaskettunakin hoitopäiviä on Raahessa paljon johtuen mieleneterveysasumisen määrästä. Psykiatrista osastohoitoa on kuitenkin vähän 77

73 Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT AIKUISTEN PÄIHDEHUOLTO: KUSTANNUKSET / YLI 20-VUOTIAS ASUKAS Laitos Asumis Avo 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Päihdepalvelujen kustannukset ovat nekin Raahessa keskimääräistä kalliimmat Kunta Päihdehuolto %-osuus (raportin kuluista) RAS ,9 % Raahe ,0 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,4 % 78

74 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT PÄIHDEPALVELUIDEN LAITOSHOIDON JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSET Raisio Puumala Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset 28 Pielavesi 23 Naantali MLI Seutusote Mikkeli 18 Pyhäjoki Raahe RAS 13 RAS Siikajoki Hirvensalmi Laitoshoitokustannus / +20v. asukas Kunta Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % ,3 % Raahe ,1 % ,3 % Siikajoki ,1 % ,1 % Pyhäjoki 0 0,0 % ,4 % 79

75 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset vuorohoito hammashuoltopalvelut. ja erityispäivähoito. Lisäksi Osana tarkastelussa analyysiä ovat tarkastellaan myös yksityisiä ryhmäpäivähoito, ostopalveluita sekä perhepäivähoito, mahdollista erikoishammashoitoa. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

76 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Suun terveydenhuolto on keskimääräistä kalliimpaa, paitsi Siikajoella Peittävyydet ovat keskitasoa Julkisen palvelun kustannuksiin vaikuttaa osin myös yksityisen palvelutarjonnan ohuus alueella Ostopalveluiden käyttö on melko vähäistä Hammaslääkärikohtaiset käynti- ja asiakasmäärät ovat vertailussa pienehköt Toiminta painottuu hammaslääkäreiden toteuttamaan hoitoon MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kustannukset ovat nousseet yhteensä 7% eli Myös suun terveydenhuollon peittävyydet ovat nousseet sekä yli että alle 18-vuotiaiden osalta. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/KESKUSTELTAVAA Toiminta on RAS:n kunnissa melko erilaista kunnittain. Toimintamalleissa olisi vielä yhtenäistämistä Suuhygienistien toteuttaman työn osuuden nosto 81

77 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO JULKINEN HAMMASHOITO: ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Hirvensalmi Joensuu Kontiolahti Mikkeli MLI Seutusote Pielavesi Vimpeli Raasepori Puumala Siikajoki Outokumpu Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Raisio Naantali Soini RAS 2014 Pyhäjoki RAS Nivala Raahe Ylivieska Kallio Alavieska Sievi Hammashuolto Suun terveydenhuollon kustannukset ovat keskitasoa kalliimmat paitsi Siikajoella Kunta Hammashuolto %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % Raahe ,7 % Siikajoki ,1 % Pyhäjoki ,6 %

78 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO PEITTÄVYYS YLI 18V. PEITTÄVYYS ALLE 18V. Hirvensalmi Kontiolahti Vimpeli Mikkeli MLI Seutusote Siikajoki Pyhäjoki Joensuu Järvi-Pohjanmaa RAS 2014 Alajärvi Raasepori Raisio RAS Raahe Naantali Puumala Soini Nivala Kallio Sievi Outokumpu Ylivieska Alavieska Peittävyys yli 18v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hirvensalmi Mikkeli MLI Seutusote Puumala Kontiolahti RAS 2014 Siikajoki Soini Raasepori Alajärvi Joensuu Pyhäjoki Järvi-Pohjanmaa RAS Raisio Raahe Outokumpu Sievi Vimpeli Ylivieska Kallio Alavieska Nivala Naantali Peittävyys alle 18 v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 83

79 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO KUNNALLINEN JA YKSITYINEN SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ ,9 1, , ,8 1,3 Kunnallisen kustannus / asukas Yksityisen kustannus / asukas Käynnit yhteensä / asukas 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1, ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,0 Kun lasketaan mukaan sekä yksityinen ja kunnallinen suunterveydenhuolto, käyntejä asukasta kohden on keskimääräistä taso Yksityisen palvelutarjonnan osuus on pieni Kunta Hammashuolto, sis. kunnallinen ja yksityinen RAS Raahe Siikajoki Pyhäjoki

80 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus RAS ,4 % ,6 % Raahe ,9 % ,1 % Siikajoki ,9 % ,1 % Pyhäjoki ,7 % ,3 % 85

81 Käyntejä / hammaslääkäri Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO TEHOKKUUS: ASIAKKAAT JA KÄYNNIT / HAMMASLÄÄKÄRI Vimpeli Paljon käyntejä hammaslääkäriä kohden, vähän hml-asiakkaita Paljon käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Nivala Kallio Ylivieska Soini Raasepori Vähän käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden Vähän käyntejä hammaslääkäriä kohden, paljon hml-asiakkaita Kiuruvesi Sievi Pyhäjoki Naantali Ylä-Savo Raahe RAS RAS 2014 Alavieska Sonkajärvi Iisalmi Siikajoki Asiakkaita / hammaslääkäri 86

82 / Asiakas Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO TOIMENPITEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA ASIAKASKOHTAINEN KUSTANNUS 340 Sievi Pyhäjoki Korkea asiakaskohtainen kustannus, vähän toimenpiteitä asiakasta kohden Korkea asiakaskohtainen kustannus, paljon toimenpiteitä asiakasta kohden 310 Hirvensalmi Puumala Alavieska RAS 2014 Järvi- Pohjanmaa Raahe RAS Matala asiakaskohtainen kustannus, vähän toimenpiteitä asiakasta kohden Matala asiakaskohtainen kustannus, paljon toimenpiteitä asiakasta kohden Siikajoki 280 Kallio Raasepori Mikkeli MLI Seutusote Nivala Ylivieska Toimenpiteitä yhteensä / Asiakas 87

83 Kustannus / asiakas Kustannus / käynti Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO AMMATTIRYHMIEN TYÖNJAON VAIKUTUS ASIAKASKUSTANNUKSIIN KÄYNTITYYPIN SUHDE Vieremä Pyhäjoki Sievi Raahe RAS Sonkajärvi Puumala Hirvensalmi Raisio Järvi-Pohjanmaa RAS 2014 Ylä-Savo Alajärvi Alavieska Vimpeli Soini Iisalmi Siikajoki Kiuruvesi Naantali MLI Mikkeli Seutusote Kallio Nivala Ylivieska Kontiolahti Outokumpu Joensuu Raasepori Vieremä Puumala Joensuu Sievi Pyhäjoki Siikajoki Soini Kontiolahti Sonkajärvi Ylä-Savo MLI Mikkeli Iisalmi Seutusote Järvi-Pohjanmaa RAS Alajärvi Raahe RAS 2014 Vimpeli Outokumpu Raisio Alavieska Kiuruvesi Nivala Ylivieska Naantali Hirvensalmi Kallio Pielavesi Raasepori 200 0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 Asiakassuhde (hml:t / (shg:t + hh:t) 70 1,3 3,3 5,3 7,3 Käynnit (hammaslääkärit / (suuhygienistit + hammashoitajat) Kunnan suuterveydenhuollon asiakassuhde ja käynnit ovat sitä suuhygienistipainotteisemmat, mitä enemmän vasemmalla kuvissa kunnan asema on. 88

84 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä vuorohoito lastensuojelutyö ja erityispäivähoito. (esim. shl:n mukainen Lisäksi tarkastelussa perhetyö tai ovat kotipalvelu), perhepalveluiden ryhmäpäivähoito, sosiaalityö, avohuolto, perhepäivähoito, kodin ulkopuolelle erilaisin sijoitetut, hoitotuin hoidettavat jälkihuolto, perheneuvola ja sen kaltainen lapset muu sekä toiminta mahdollinen sekä kunnallinen perheoikeudelliset tuki lapsiperheille. palvelut (esim. lastenvalvoja). Kunnan omien palveluiden lisäksi osiossa huomioidaan erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria.

85 Perhepalvelut PERHEPALVELUIDEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? RAS:n perhepalveluiden kustannukset ovat kaikkiaan keskitasoa edullisemmat, mutta Raahessa keskitasoa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä vaikuttaa kunnittaisiin eroihin. Pyhäjoella on poikkeuksellisen paljon avopalveluihin keskittyvä rakenne. Ehkäiseviin palveluihin on panostettu selvästi keskitasoa enemmän Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon hoitopäivähinta on matala Perhehoidon osuus sijoituksista on keskitasoa MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kustannukset ovat nousseet 2,7% eli n omissa palveluissa (lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitukset ja perheneuvola) ja psykiatriassa n euroa Lapsiperheiden kotipalvelun panostukset ovat lakimuutosten hengessä kaksinkertaistuneet, ja samalla lastensuojelun avohuolto on vähentynyt Asiakkaiden määrässä huomattavissa lastensuojelun asiakkuuksien pysyneen ennallaan tai avohuollossa jopa vähentyneen, joten kehitys on ollut positiivista. Myös avohuollon kustannukset ovat laskeneet selvästi (asukaskohtainen kulu -12%), sijoitusten kulut hieman kasvaneet edelleen. Lasten ja nuortenpsykiatrian kustannukset ovat nousseet osastohoitopäivien määrän kasvun johdosta (satunnaista vuosittaista vaihtelua). TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/KESKUSTELTAVAA Onko asiakkaiden ongelmiin päästy puuttumaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa uusien palvelujen avulla? Jatkossa edelleen toiminnan vaikuttavuuden seuranta (lastensuojelullisten toimenpiteiden määrän ja etenkin sijoitusten väheneminen). Sijoitusten kustannusten vähentämiseksi perhehoidon lisääminen nykyisestä 90

86 Perhepalvelut PERHEPALVELUT Pyhäjoki Kontiolahti Puumala Siikajoki Sievi Alavieska RAS 2014 Alajärvi RAS Kallio Järvi-Pohjanmaa Ylivieska Nivala Sonkajärvi Naantali Raahe Vimpeli Soini Pielavesi Raasepori Joensuu Iisalmi Ylä-Savo Kiuruvesi Raisio MLI Seutusote Mikkeli Vieremä Outokumpu Hirvensalmi PERHEPALVELUIDEN KUSTANNUKSET (ML. ESH-LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA) / 0-17-VUOTIAS ASUKAS Ehkäisevä lastensuojelutyö Sosiaalityö Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuolto Perheneuvola Lastenvalvoja Lasten- ja nuortenpsykiatria Perhepalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat keskitasoa pienemmät ja Raahessa keskitasoa Kunta Perhepalvelut yht. %-osuus (raportin kuluista) RAS ,3 % Raahe ,8 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,8 % 91

87 Perhepalvelut PERHEPALVELUT SOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET Sosiaalityö /asiakas Sosiaalityön panostukset ovat keskimääräistä hieman pienemmät Kunta Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % Raahe ,6 % Siikajoki ,7 % Pyhäjoki ,4 % 93

88 Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT 3,4 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 3,1 % 2,3 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen %-osuus vuotiaista 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on Raahessa keskitasoa ja muissa kunnissa vähän 94

89 Kunnan työttömyysaste Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA TYÖTTÖMYYSASTE KUNNASSA 15% 13% Sonkajärvi Ylä-Savo Kiuruvesi Iisalmi Raahe Ylivieska Nivala Mikkeli MLI Kallio Seutusote Pielavesi Puumala Siikajoki Alavieska RAS Hirvensalmi Soini Kontiolahti RAS Raisio 2014 Vieremä Pyhäjoki Järvi-Pohjanmaa Sievi 11% Alajärvi Raasepori Vimpeli Joensuu Naantali Outokumpu Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, sijoitettujen osuus ikäryhmästä matala Työttömyysaste melko matala, kodin ulkopuolelle sijoituksia verrattain vähän Työttömyysaste verrattain korkea, kodin ulkopuolelle sijoituksia melko paljon Kunnan työttömyysaste verrattain matala, sijoitettujen osuus ikäryhmästä korkea Työttömyyteen nähden kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kaikkiaan RAS:ssa odotetulla tasolla ja Raahessa jopa alempi kuin muissa vastaavan työttömyysasteen kunnissa. 9% 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 95

90 Perhepalvelut PERHEPALVELUT Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö / 0v - 17v asukas Korjaava lastensuojelutyö / 0v- 17v asukas Ennaltaehkäisevän työn osuus suhteessa korjaavaan työhön on vertailussa suuri, vaikka sen kokonaispanostus on hieman keskitasoa alempi.

91 Perhepalvelut PERHEPALVELUT AVOHOITO JA KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: KUSTANNUSTEN JA ASIAKKAIDEN JAKAUTUMINEN 100% 80% 60% 40% 20% 0% Avohuollon kustannusosuus Ulkopuolelle sijoitettujen kustannusosuus 100% 80% 60% 40% 20% 0% Avohuollon asiakasosuus Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakasosuus 97

92 Avopalvelut (ehkäisevä + sosiaalityö + avohuolto) / 0-17 v. Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOPALVELUJEN KUSTANNUKSET Raisio Korkeat panostukset avopalveluissa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset Korkeat kustannukset sekä avopalveluissae ttä kodin ulkopuolelle sijoittamisissa 430 Hirvensalmi Joensuu Raasepori Vimpeli MLI Seutusote 330 Pielavesi Mikkeli Outokumpu Järvi- Pohjanmaa Alajärvi Ylivieska Nivala Naantali Kiuruvesi Kallio Siikajoki RAS Raahe Pyhäjoki RAS 2014 Ylä-Savo Iisalmi Vieremä Soini Sievi 230 Puumala Kontiolahti Sonkajärvi Alavieska kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Kunta Matalat kustannukset sekä avopalveluissae ttä kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Avo %-osuus (raportin kuluista) Matalat panostukset avopalveluissa, korkeat kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus on keskitasoa Kustannusten painopiste on edelleen kodin ulkopuolelle sijoituksissa ennemmin kuin avopalveluissa,joiden kustannukset ovat keskitasoa Ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % ,1 % Raahe ,7 % ,5 % Siikajoki ,9 % ,2 % Pyhäjoki ,5 % ,7 % 98

93 Avohuollon piirissä olevien asiakkaiden osuus (%) ikäluokasta 0-17v Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA AVOHUOLLON PIIRISSÄ OLEVIEN OSUUS, % 0-17-VUOTIAISTA 14,0 % 13,0 % 12,0 % Raasepori Joensuu Naantali 11,0 % Sonkajärvi 10,0 % Vimpeli Raisio Hirvensalmi 9,0 % Alajärvi Järvi-Pohjanmaa 8,0 % Pielavesi MLI Seutusote 7,0 % Kontiolahti Mikkeli Pyhäjoki 6,0 % RAS 2014 Kiuruvesi Siikajoki RAS Raahe Soini 5,0 % Ylivieska Sievi Ylä-Savo Kallio Vieremä Nivala 4,0 % Puumala Iisalmi Alavieska 3,0 % Outokumpu Korkea avohuollon peittävyys, matala sijoitettujen osuus ikäluokasta Matala avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain vähän Korkea avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain paljon Matala avohuollon peittävyys, korkea sijoitettujen osuus ikäluokasta Avohuollon piirissä olevien määrä on sekin keskitasoa ja laskenut. 2,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 99

94 Avopalvelut (ehkäisevä + sosiaalityö + avohuolto) / asiakas Perhepalvelut PERHEPALVELUT AVOPALVELUJEN ASIAKASKOHTAISEN KUSTANNUKSEN VAIKUTUS KODINULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN ASUKASKOHTAISIIN KUSTANNUKSIIN Naantali Raasepori Raisio Korkea avopalvelujen kustannus, matala kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Korkeat kustannukset sekä avopalveluissa että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Pielavesi Alavieska Ylivieska Nivala Ylä-Savo Iisalmi Kiuruvesi Kallio Vieremä Hirvensalmi Sonkajärvi Joensuu Kontiolahti Puumala Sievi Vimpeli Siikajoki RAS 2014 Raahe Pyhäjoki Järvi- Mikkeli MLI Seutusote Pohjanmaa Alajärvi Soini Outokumpu Matalat kustannukset sekä avopalveluissae ttä kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matala avopaljelujen kustannus, korkea kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Asiakasta kohden avohuollossa kustannukset ovat pienet mutta ennallaan kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas 100

95 Sosiaalityö / asiakas Perhepalvelut PERHEPALVELUT LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖN PANOSTUS Hirvensalmi Naantali Korkea sosiaalityön kustannus, matala kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Korkeat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Raisio Alavieska Pielavesi Ylivieska Kallio Nivala Sievi Puumala Raasepori Matalat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matala sosiaalityön kustannus, korkea kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Ylä-Savo Iisalmi 800 Sonkajärvi Vimpeli Vieremä Järvi- Kiuruvesi Siikajoki Pohjanmaa RAS Raahe Soini Alajärvi Pyhäjoki RAS 2014 Kontiolahti Outokumpu Mikkeli MLI Seutusote Joensuu Sosiaalityön panostukset asiakasta kohden ovat kasvaneet, mutta edelleen keskitasoa kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Kunta Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % ,1 % Raahe ,6 % ,5 % Siikajoki ,7 % ,2 % Pyhäjoki ,4 % ,7 % 101

96 Kodin ulkopuolelle sijoitetut laitoshoitopäivän hinta Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: LAITOSHOIDON JA PERHEHOIDON SUORITEHINTOJEN VERTAILU Kontiolahti Sonkajärvi Korkea hoitopäivähinta laitoshoidossa, matala perhehoidossa Korkeat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa MLI Seutusote Mikkeli Raasepori Vieremä Joensuu Raisio Outokumpu Järvi-Pohjanmaa Naantali Vimpeli Ylä-Savo Kiuruvesi Alajärvi Iisalmi Sievi Ylivieska Kallio Pyhäjoki Nivala Matalat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa Matala hoitopäivähinta laitoshoidossa, Korkea perhehoidossa Siikajoki RAS RAS Raahe Pielavesi Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän hinta, perhehoito Kunta Perhehoito %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % ,1 % Raahe ,1 % ,4 % Siikajoki ,7 % ,4 % Pyhäjoki ,3 % ,4 % 102

97 Perhehoitopäivien osuus kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivistä Perhepalvelut PERHEPALVELUT PERHEHOIDON OSUUS JA HOITOPÄIVÄN KESKIHINTA 80% Hirvensalmi Sonkajärvi 20% Pielavesi Alavieska Raasepori Outokumpu Vimpeli Alajärvi Siikajoki Pyhäjoki MLI Seutusote 60% Järvi-Mikkeli Kontiolahti Pohjanmaa RAS 2014 RAS Ylä-Savo Kiuruvesi Raahe Iisalmi Ylivieska Joensuu Naantali Vieremä Raisio Nivala Kallio Sievi 40% Perhehoitopäivien osuus korkea, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta korkea Perhehoitopäivien osuus matala, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta korkea Perhehoidon osuus on kaikkiaan vertailun keskitasoa ja Siikajoella korkea. Perhehoitopäivien osuus on hieman laskenut Puumala 0% Soini Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän keskihinta Kunta Kodin ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % Raahe ,5 % Siikajoki ,2 % Pyhäjoki ,7 % 103

98 Avohuolto( ehkäisevä + sosiaalityö + avohuolto) / 0-17 v. Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA SEKÄ LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO Raisio Avohuollon panostukset melko korkeat, psykiatrian kustannukset matalat Verrattain korkeat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset 430 Joensuu Raasepori Vimpeli MLI Seutusote 330 Pielavesi Mikkeli Outokumpu Järvi-Pohjanmaa Naantali Kiuruvesi Alajärvi Nivala Ylivieska RAS Raahe Kallio Siikajoki RAS Pyhäjoki Soini 2014 Ylä-Savo Sievi Iisalmi Vieremä 230 Puumala Alavieska Kontiolahti Sonkajärvi Lasten ja nuorten psykiatria / 0-17 v. asukas Panostus lasten- ja nuortenpsykiatriaan on kasvusta huolimatta edelleen vertailussa keskitasoa matalampi Kunta Verrattain matalat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset Avo Avohuollon panostukset melko matalat, psykiatrian kustannukset korkeat %-osuus (raportin kuluista) Psykiatria %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % ,8 % Raahe ,7 % ,9 % Siikajoki ,9 % ,6 % Pyhäjoki ,5 % ,2 % 104

99 Lasten- ja nuortenpsykiatria avo / 0-17 v. Perhepalvelut PERHEPALVELUT LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRIA: AVOHOITO JA LAITOSHOITO 181 Puumala Raasepori Mikkeli MLI Seutusote 151 Raisio Iisalmi Kiuruvesi Ylä-Savo 121 Naantali Joensuu Ylivieska Sievi 91 Kontiolahti Vimpeli Sonkajärvi Kallio Vieremä Järvi-Pohjanmaa Pielavesi Alajärvi Nivala Soini Outokumpu 61 Siikajoki RAS RAS Raahe Pyhäjoki Alavieska Lasten- ja nuortenpsykiatria laitos / 0-17 v. Psykiatrian kustannusten kasvu aiheutuu osastohoidon kallistumisesta Kunta Korkeat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset matalat Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa Avo %-osuus (raportin kuluista) Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa Matalat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset korkeat Laitos %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % ,6 % Raahe ,2 % ,7 % Siikajoki ,4 % ,2 % Pyhäjoki ,2 % ,1 % 105

100 Perheneuvola / asiakas Perhepalvelut PERHEPALVELUT PERHENEUVOLA Pyhäjoki Siikajoki Raahe RAS Kustannukset korkeat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko matalat Korkeat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden RAS 2014 Outokumpu Raasepori Raisio Joensuu Järvi-Pohjanmaa Soini Hirvensalmi Vimpeli Alajärvi Kontiolahti MLI Seutusote Mikkeli Puumala Alavieska Sievi Ylivieska Kallio Nivala Kiuruvesi Iisalmi Ylä-Savo Sonkajärvi Vieremä Matalat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden Kustannukset matalat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko korkeat Pielavesi Perheneuvola / 0-17 v. asukas Kunta Perheneuvola %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,5 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,4 % 106

101 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, vuorohoito toimeentulotuki, ja erityispäivähoito. työllistämistoiminta Lisäksi tarkastelussa ovat (kuntouttava työtoiminta) sekä mahdollinen ryhmäpäivähoito, sosiaalinen perhepäivähoito, luototus ja sosiaalinen erilaisin hoitotuin asuminen. hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

102 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? RAS:n kunnat ovat profiililtaan hyvin erityyppisiä ja esim. toimeentulotuen saajien vaihteleva määrä vaikuttaa kustannuksiin Toimeentulotuen saajien perhekohtainen kustannus on pieni, mikä viittaisi siihen että toimeentulotuen tarve ei pitkity RAS:n alueella tehdään aktiivista työllistämistoimintaa, ja myös työmarkkinatuen piirissä olevien aktivointiaste on korkea. MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Aikuissosiaalityön kokonaiskustannukset ovat nousseet 9,5% eli n. 0,5 milj. Työmarkkinatuen kuntaosuuden suuri muutos aikarajan laskiessa 500 pv 300 pv on aiheuttanut kustannusmuutoksen kuntiin jääneissä kustannuksissa RAS:n kustannuksissa perustoimeentulotuen ja sosiaalityön kustannukset ovat jopa hieman laskeneet Toimeentulotuen saajien määrässä ei ole juurikaan tapahtunut muutosta, vaikka työttömyysaste on noussut Työttömien aktivointi on pysynyt korkeana YHDESSÄ SOVITUT TOIMENPITEET Aikuissosiaalityön palvelut ovat hyvin toimivat ja työllistämistoimia tehdään alueella paljon. Toimintamallien ylläpitäminen jatkossakin. 108

103 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ Pyhäjoki Siikajoki Soini Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Alavieska Nivala Sievi Puumala Vieremä RAS 2014 RAS Pielavesi Kallio Kiuruvesi Sonkajärvi Raahe Kontiolahti Mikkeli Naantali Ylä-Savo Ylivieska MLI Seutusote Outokumpu Hirvensalmi Iisalmi Raasepori Joensuu Raisio AIKUISSOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET / ASUKAS Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Sosiaalinen asuminen Aikuissosiaalityön kustannukset ovat kunnissa vaihtelevat ja kokonaisuudessaan keskitasoa hieman edullisemmat Kunta Aikuisosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % Raahe ,4 % Siikajoki ,0 % Pyhäjoki ,3 % 109

104 Sosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖN RESURSOINTI ASIAKASPERHETTÄ KOHDEN JA MAKSETTU KORVAUS PERHETTÄ KOHDEN Puumala Panostukset sosiaalityöhön korkeat, toimeentulotukeen melko matalat Melko korkeat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Raasepori MLI Seutusote Järvi-Pohjanmaa Soini Vimpeli Alajärvi Mikkeli Raisio Sievi Nivala Kallio Ylivieska Alavieska Siikajoki Pielavesi Outokumpu RAS 2014 Kontiolahti Pyhäjoki Raahe RAS Joensuu Sonkajärvi Vieremä Ylä-Savo Kiuruvesi Iisalmi Melko matalat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Panostukset sosiaalityöhön matalat, toimeentulotukeen melko korkeat Tässä kuvassa mukana työmarkkinatuen kuntaosuus. 0 Naantali / toimeentulotukiperhe Kunta Toimeentulotuki %-osuus (raportin kuluista) Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % ,7 % Raahe ,3 % ,7 % Siikajoki ,1 % ,7 % 111 Pyhäjoki ,7 % ,4 %

105 Sosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖN RESURSOINTI ASIAKASPERHETTÄ KOHDEN JA MAKSETTU KORVAUS PERHETTÄ KOHDEN POIS LUKIEN TYÖMARKKINATUKI Puumala Panostukset sosiaalityöhön korkeat, toimeentulotukeen melko matalat Melko korkeat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Raasepori MLI Seutusote Järvi- Soini Vimpeli Pohjanmaa Alajärvi Mikkeli Raisio Alavieska Sievi Ylivieska Kallio Nivala Siikajoki Outokumpu Pielavesi RAS 2014 Kontiolahti Pyhäjoki RAS Raahe Joensuu Vieremä Sonkajärvi Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi 0 Naantali / toimeentulotukiperhe (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Kunta Melko matalat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Kun poistetaan työmarkkinatuen osuus, toimeentulotuen kustannukset tukiperhettä kohden ovat edelleen matalat Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuki) %-osuus (raportin kuluista) Panostukset sosiaalityöhön matalat, toimeentulotukeen melko korkeat Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % ,7 % Raahe ,5 % ,7 % Siikajoki ,8 % ,7 % Pyhäjoki ,8 % ,4 % 112

106 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKEA SAANEIDEN MÄÄRÄ Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta Toimeentulotukea saaneiden määrä on keskitasoa ja kunnittain vaihteleva 113

107 Kunnan työttömyysaste Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUEN ASUKASKOHTAINEN PANOSTUS JA KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE 15% 13% 11% Sonkajärvi Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Nivala Raahe Ylivieska Mikkeli Kallio MLI Seutusote Siikajoki Puumala Alavieska Hirvensalmi Pielavesi RAS Soini RAS Vieremä 2014 Raisio Pyhäjoki Järvi-Pohjanmaa Sievi Kontiolahti Alajärvi Raasepori Vimpeli Naantali Outokumpu Joensuu Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste verrattain matala, myös toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste ja toimeentulotuen määrä asukasta kohden melko korkea Kunnan työttömyysaste verrattain matala, toimeentulotukea asukasta kohden melko paljon Työttömyyteen nähden toimeentulotuen määrä on odotetulla tasolla kunnissa 9% Toimeentulotuki (sis. Työmarkkinatuen kuntaosuus) / asukas 114

108 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ 120 TOIMEENTULOTUEN (PL. TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS) NETTO / ASUKAS Toimeentulotuki, netto / asukas Toimeentulotuen nettokustannus asukasta kohden on keskitasoa, kuten aiempanakin vuonna Kunta Toimeentulotuki, netto ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta RAS Raahe Siikajoki Pyhäjoki

109 Aktivointiaste Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ SAAJAKOHTAINEN TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / AKTIVOINTIASTE 45% Outokumpu Panostusta aktivointijaksoi hin, matala kunnan maksuosuus Panostusta aktivointijaksoi hin, korkea kunnan maksuosuus 40% Pielavesi 35% Pyhäjoki Raahe Alajärvi RAS 30% 25% Järvi-Pohjanmaa Nivala Siikajoki Raisio Mikkeli Vimpeli Kontiolahti Hirvensalmi Iisalmi Raasepori Joensuu 20% Sonkajärvi Ylä-Savo Naantali MLI Vieremä Kallio Kiuruvesi Seutusote 15% 10% Sievi Alavieska 5% 0% Soini Puumala Työmarkkinatuen kuntaosuus / asukas Aktivointijakso ja vähän, matala kunnan maksuosuus Aktivointijakso ja vähän, korkea kunnan maksuosuus Aktivointiaste yli 300 pv työmarkkinatukea saaneista Tämä indikaattori kuvastaa, että mitä enemmän pyritään järjestämään aktivointijaksoja, sitä matalampi on kunnan maksuosuus asukasta kohden. Aktivointiasteet (Lähde: Kela) ovat korkeat ja kuntaosuus keskitasoa 116

110 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / TYÖMARKKINATUEN SAAJA (KUNNAN OSUUS) Työmarkkinatuki / tuen saaja (kunnan osuus) Kunta Työmarkkinatuki %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % Raahe ,7 % Siikajoki ,3 % Pyhäjoki ,9 % 117

111 Työllistämistoiminta / asiakas Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RESURSOINTI JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN %-OSUUS TYÖTTÖMISTÄ Soini Vimpeli Ylivieska Iisalmi Korkeat panostukset työllistämistoimintaan, pitkäaikaistyöttömien osuus matala Panostukset työllistämistoimintaan melko korkeat, pitkäaikaistyöttömiä verrattain paljon Järvi-Pohjanmaa Kallio Raisio Ylä-Savo Panostukset työllistämistoimintaan melko matalat, pitkäaikaistyöttömiä verrattain vähän Melko matalat panostukset työllistämistoimintaan, pitkäaikaistyöttömien osuus korkea Kiuruvesi Pielavesi Vieremä Sonkajärvi Kontiolahti Joensuu Hirvensalmi Alajärvi Sievi MLI Seutusote Nivala RAS 2014 Mikkeli Siikajoki Raahe RAS Pyhäjoki Outokumpu 0 Alavieska Puumala 13% 18% 23% 28% 33% Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä Kunta Työllistämistoiminta %-osuus (raportin kuluista) RAS ,4 % Raahe ,4 % Siikajoki ,2 % Pyhäjoki ,2 % 118

112 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vammaispalvelut on jaettu vaikeavammaisten vuorohoito ja erityispäivähoito. ja kehitysvammaisten Lisäksi palveluihin. tarkastelussa ovat Vaikeavammaisten palveluita ovat ryhmäpäivähoito, mm. kotona asumisen perhepäivähoito, tukeminen, erilaisin asumispalvelut hoitotuin sekä hoidettavat työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa lapset tarkastellaan sekä mahdollinen avohoitoa, kunnallinen palveluasumista tuki lapsiperheille. sekä laitoshoitoa.

113 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUIDEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Vammaispalveluiden kustannukset ovat pienet paitsi Siikajoella, jossa kehitysvammaisten määrä nostaa kustannusta. Kaikkiaan sekä vaikeavammaisia että kehitysvammaisia on kuitenkin väestöpohjaan nähden vähän Vaikeavammaisten kustannukset ovat asiakasta kohden keskitasoa Vaikeavammaisten palveluissa korostuu kotona asumisen tukeminen, eli esim henkilökohtaisten avustajien käyttö muita kuntia hieman enemmän. Kehitysvammaisten kustannukset ovat asiakasta kohden pienet, mikä aiheutuu siitä että laitoshoito on lähes täysin purettu ja palvelurakenne kevyt Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivähinta on kuitenkin korkea MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kustannukset ovat nousseet 2,8% eli , syynä: Vaikeavammaisten kotona asumisen tukemisen kustannusten asiakaskohtaisten kustannusten nousu Palveluasumisen keskimääräisten hoitopäivähintojen nousu sekä vaikeavammaisten että kehitysvammaisten palveluissa TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/KESKUSTELTAVAA Vaikeavammaisten palveluissa asiakaskohtaisten kustannusten nousun syyn selvittäminen ja palveluiden myöntämisen kriteerien läpikäynti Palveluasumisen hoitopäivähintaan vaikuttaminen esim.kilpailutuksella 120

114 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT Pyhäjoki Ylivieska Raisio Raahe RAS 2014 Kallio RAS Naantali Kontiolahti Nivala Vimpeli Joensuu Alavieska Iisalmi Alajärvi Hirvensalmi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Mikkeli MLI Seutusote Sievi Outokumpu Raasepori Sonkajärvi Siikajoki Kiuruvesi Vieremä Puumala Soini Pielavesi ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito Vammaispalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailussa edulliset kaikissa RAS:n kunnissa paitsi Siikajoella. Kunta Kustannukset %-osuus (raportin kuluista) RAS ,9 % Raahe ,4 % Siikajoki ,6 % Pyhäjoki ,5 % 121

115 Vaikeavammaisten %-osuus väestöstä Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS JA VAIKEAVAMMAISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ 4,0 % Hirvensalmi Vieremä Vammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko korkeat 3,0 % 2,0 % Kiuruvesi Sonkajärvi Ylä-Savo MLI Seutusote Iisalmi Mikkeli Vimpeli Raasepori Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Soini Pielavesi Outokumpu Joensuu Alavieska Nivala Raisio Kallio Sievi 1,0 % Ylivieska RAS RAS Raahe Siikajoki 2014 Kontiolahti Pyhäjoki 0,0 % Naantali /asukas kaikki vammaispalvelut (ei kehitysvammapalvelut) Kunta Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaispalvelut yht Vammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset vammaispalveluihin melko korkeat %-osuus (raportin kuluista) RAS ,9 % Raahe ,1 % Siikajoki ,2 % Pyhäjoki ,4 % 122

116 Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen / asukas Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMINEN / ASUKAS JA KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN / ASUKAS 101 Raasepori Kiuruvesi Naantali Puumala MLI Mikkeli Seutusote Outokumpu Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, palveluasumisen kustannukset melko matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, myös palveluasumisen kustannukset korkeat Vieremä 81 Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Sonkajärvi 61 Hirvensalmi Vimpeli 41 Nivala Iisalmi Raisio Raahe RAS RAS 2014 Kallio Ylivieska Alavieska Sievi Siikajoki Kontiolahti Joensuu Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, myös palveluasumisen kustannukset matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, palveluasumisen kustannukset melko korkeat 21 Pyhäjoki Vaikeavammaisten palveluasuminen /asukas 123

117 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN KOTONA ASUMISEN TUKEMISEN KUSTANNUKSET / ASIAKAS Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen /asiakas Kotona asumisen tukemisen asiakaskohtaiset kustannukset ovat Raahessa ja Siikajoella kalliit 124

118 Palveluasumisen kustannukset / asukas Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄN HINTA JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUS / ASUKAS Puumala Mikkeli MLI Seutusote Joensuu Palveluasumisessa korkeat kokonaiskustannuks et, mutta matala hoitopäivähinta Palveluasumisessa korkeat kokonaiskustannuks et, myös korkea hoitopäivähinta 40 Siikajoki Naantali Vieremä Iisalmi Sievi Ylä-Savo Raisio Ylivieska Outokumpu Alavieska Kiuruvesi RAS RAS Raahe 2014 Kallio Sonkajärvi Järvi-Pohjanmaa Palveluasumisessa matalat kokonaiskustannuks et, myös matala hoitopäivähinta Palveluasumisessa matalat kokonaiskustannuks et, mutta korkea hoitopäivähinta 10 Nivala Raasepori Hirvensalmi Palveluasumisen hoitopäivän hinta Palveluasumisen hoitopäivähinta on noussut 125

119 Kehitysvammaisten %-osuus väestöstä Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT 1,8 % Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas ja kehitysvammaisten osuus väestöstä Outokumpu Vimpeli Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko korkeat 1,3 % 0,8 % Siikajoki Sievi Järvi-Pohjanmaa Kemi Alajärvi Pyhäjoki Sonkajärvi Vieremä Kallio Nivala RAS Alavieska Hirvensalmi Puumala Ylivieska Kontiolahti Raahe Joensuu Ylä-Savo Kiuruvesi Soini MLI Seutusote Mikkeli Iisalmi Pielavesi Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset palveluihin melko korkeat Raasepori Raisio Naantali 0,3 % Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas Kunta Kehitysvammaiset %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % Raahe ,3 % Siikajoki ,4 % Pyhäjoki ,1 % 126

120 Avo- ja palveluasuminen yhteensä /asukas Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT 355 Siikajoki 330 KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN / ASUKAS Pielavesi Korkeat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa 305 Sievi 280 Sonkajärvi 255 Vieremä Vimpeli Alavieska Outokumpu Raasepori Hirvensalmi Nivala 230 RAS 205 RAS 2014 Ylä-Savo Kallio Kiuruvesi Raahe Iisalmi Järvi-Pohjanmaa Pyhäjoki Puumala 180 Joensuu Alajärvi 155 MLI Seutusote Mikkeli Soini Ylivieska 130 Kontiolahti 105 Raisio Naantali Laitospalvelu / asukas Kunta Matalat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Avo ja asuminen Matalat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset Laitoshoito on lähes purettu ja muiden kehitysvammahuollon palveluiden kustannukset asukaspohjaan nähden keskitasoa %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) RAS ,9 % ,1 % Raahe ,2 % ,1 % Siikajoki ,4 % 0 0,0 % Pyhäjoki ,1 % 0 0,0 % 127

121 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN KULUT / ASIAKAS Kehitysvammaiset /asiakas Kehitysvammaishuollon asiakaskohtaiset kustannukset ovat pienet 128

122 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN AVOHOIDON KUSTANNUKSET Avohoidon kustannukset /asiakas Kehitysvammaisten avohoitoon panostukset asiakaskohtaisesti ovat pienet. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,3 % Siikajoki ,0 % Pyhäjoki ,4 % 129

123 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Palveluasumisen kustannukset / hoitopäivä Palveluasumisen hoitopäivähinta on korkea ja noussut Laitoshoidon kustannukset / hoitopäivä Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % ,1 % ,5 % Raahe ,3 % ,1 % ,9 % Siikajoki ,0 % 0 0,0 % ,3 % Pyhäjoki ,4 % 0 0,0 % ,7 % 130

124 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Avohoito Palveluasuminen Laitoshoito Laitoshoitopainotteisuus kasvaa Avohoidon ja palveluasumisen osuus kasvaa 131

125 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kuntoutus koostuu puhe- ja vuorohoito toimintaterapiasta, ja erityispäivähoito. perusterveydenhuollon Lisäksi tarkastelussa ovat avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta ryhmäpäivähoito, sekä lääkinnällisestä perhepäivähoito, kuntoutuksesta. erilaisin hoitotuin Lisäksi hoidettavat kuntoutuspalveluihin kuuluvat kuntien lapset ja sekä valtion mahdollinen rintamaveteraanikuntoutukset. kunnallinen tuki lapsiperheille. Tarkastelun osana huomioidaan myös KELA-kuntoutuksen kustannuksia ja käyttöä.

126 Kuntoutus KUNTOUTUKSEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Panostukset kuntoutukseen ovat keskimääräistä korkeammat. Asiakaskohtaisissa kustannuksissa Raahen seudulla panostus näyttäisi kuitenkin olevan keskimääräistä tasoa, joten asiakkuuksia suhteessa väestöpohjaan lienee muita alueita hieman vähemmän. Myös Kelan kuntoutusta on tarjolla alueella paljon ja se on asiakasta kohden keskimääräistä kalliimpaa MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Kuntoutuksen kustannukset ovat lähes ennallaan niin kokonaisuudessaan kuin asiakastakin kohden 133

127 KUNTOUTUS Kuntoutus KUNTOUTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (ILMAN VALTION MÄÄRÄRAHAA) / ASUKAS 90 / asukas Kuntoutustoiminnan asukaskohtaiset kustannukset ovat keskimääräistä korkeammat Kunta Kuntoutus yhteensä %-osuus (raportin kuluista) RAS ,9 % Raahe ,9 % Siikajoki ,7 % Pyhäjoki ,1 % 134

128 KUNTOUTUS Kuntoutus PUHETERAPIAN KUSTANNUKSET / puheterapia-asiakas Puheterapian asiakaskohtainen kustannus on keskitasoa ja hieman laskenut edellisestä vertailusta Kunta Puheterapia %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % Raahe ,2 % Siikajoki ,2 % Pyhäjoki ,2 % 135

129 KUNTOUTUS Kuntoutus OMAN AVOKUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET 900 / avokuntoutusasiakas Avokuntoutukseen asiakasta kohden panostetaan hieman keskimääräistä enemmän. Kunta Oma avokuntoutus %-osuus (raportin kuluista) RAS ,3 % Raahe ,3 % Siikajoki ,0 % Pyhäjoki ,4 % 136

130 Kaikki kustannukset / asukas (kuntoutus ilman valtion määrärahaa) KUNTOUTUS Kuntoutus KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET JA KELA-KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET (ILMAN KUNTOUTUSRAHAA) Raasepori Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Pyhäjoki Soini Raahe RAS 2014 RAS Sievi Nivala Kallio Siikajoki Ylivieska Sonkajärvi Ylä-Savo Iisalmi Alavieska Vieremä Pielavesi Kiuruvesi Kuntoutuksen kustannus korkea, Kelakuntoutuspanostus melko matala Melko matalat panostukset sekä kunnan omaan että Kelakuntoutukseen Melko korkeat panostukset sekä kunnan omaan että Kelakuntoutukseen Kuntoutuksen kustannus matala, Kelakuntoutuspanostus melko korkea Puumala Outokumpu Raisio Naantali Kontiolahti Joensuu 10 MLI Seutusote Mikkeli Hirvensalmi Kela-kuntoutuksen kustannukset / asukas (ilman kuntoutusrahaa) Kunta Kela-kuntoutus (ilman kuntoutusrahaa) RAS Raahe Siikajoki Pyhäjoki

131 KUNTOUTUS Kuntoutus KELA-KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET / ASIAKAS (ILMAN KUNTOUTUSRAHAA) / asiakas 139

132 Kuntavertailu Johdanto Maisema-kuntien yleiset ilmiöt Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja mahdollinen ryhmäpäivähoito, kunnan tai kuntayhtymän perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

133 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? RAS:n erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vertailussa keskitasoa matalammat. Yli 75-vuotiaiden kustannukset ovat suunnilleen keskitasossa Osastohoidon määrä ja kustannukset ovat vertailukuntiin nähden pienet. Avohoidossa palveluiden käyttö on kaiken kaikkiaan keskimääräisellä tasolla, ja kustannukset ovat keskitasoa hieman kalliimmat. Sisätaudeilla ja kirurgiassa kuitenkin avopalveluita myös käytetään paljon, ja tämä heijastuu etenkin kirurgian kustannuksiin. Sisätaudit ovat nyt edulliset, mutta kirurgian kustannukset ovat edelleen kalliit. Kirurgian kustannuksia nostavat hieman keskitasoa kalliimpi hoitopäivähinta ja alle 65-vuotiaiden runsaahko palveluiden käyttö. MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Toiminnallisten muutosten (sisätautien osaston siirto perustasolle) kautta kustannustaso on laskenut erikoissairaanhoidossa 8% eli 3,4 milj. Sisätautien lisäksi myös psykiatrian kustannukset ovat laskeneet Sisätaudeilla avohoidon kustannukset ovat kuitenkin nousseet 0,5 milj. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/KESKUSTELTAVAA Sisätautien uudelleenjärjestelyn kautta akuuttihoidon kapasiteetti on nyt riittävällä tasolla, n. 2,1% yli 75-v kohden. Kirurgian osaston integrointi vuodeosastokokonaisuuteen tai ulkopuolelle myynnin lisääminen? (Kirurgiasta saadaan tällä hetkellä n.3 milj. tuottoa myynnistä muille kunnille, onko tavoitteen mukainen?) Avohoidossa perustason ja erikoissairaanhoidon avopalvelujen toimintojen yhteistyömallien kehittäminen edellleen 141

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

Maisema-raportti. Nurmijärvi

Maisema-raportti. Nurmijärvi Maisema-raportti Nurmijärvi 13.6.2017 Nurmijärvi 1 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tässä raportissa vertaillaan Nurmijärven vuoden keskushallinnon palveluita muihin kuntiin. Kuntien palvelut on tehty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Naantali 2015 Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Naantali 2015 Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Naantali Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio Naantali Naantali 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut Loppuraportti Liite 5 Henkilöstötarkastelut Ohry 18.3.213 Vastaanottopalvelut Henkilöstötarkastelu Optimointi laskennallinen lääkäri- ja hoitajamitoitus Laskennan parametrit: Väestöpohja n. 61 (Mikkeli,

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote Versio 23062014 Kommentoitu Seutusote Seutusote 2012 Mikkeli Muut seutusoten kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot