Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Loppuraportti, liite

2 Sisältö 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Palvelukohtaiset kehittämistoimet ja säästöpotentiaali Liitteet

3 Johdanto NHG on päivittänyt aiemmin tehtyjen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon selvityksen keskeiset laskelmat vastaamaan muuttunutta ympäristöä ja nykytilaa. Laskelmia varten ei ole tehty uusia tietopoimintoja, vaan käytetty hyväksi edellisiä selvityksiä varten kerättyjä tietoja. Selvityksellä oli kaksi tavoitetta: Perustettavan kuntayhtymän budjetin suurusluokan hahmottelu aiemmin kerätyn datan pohjalta perustuen asiakkaan määrittelemään työnjakoon Päivittää NHG:n aiemmin tekemät laskelmat ja analyysit uusilla rajauksilla. Laskelmista on poistettu ne kunnat jotka eivät ole mukana yhteistyön valmistelussa (Kerava ja Sipoo) Laskelmat on päivitetty aiempia selvityksiä varten kerätyn tietovarannon perusteella. Aiempiin tuottavuuslaskelmiin on lisätty päihde- ja mielenterveys (ml. Psykiatria), suun terveydenhuolto ja lastensuojelu

4 Jos Keski-Uudenmaan kunnat muodostaisivat sairaanhoitopiirin* ovat sote-kustannukset laskennallisesti 14 % muita korkeammat Euromääräisesti kustannukset alhaiset, mutta suhteellisesti tehostamispotentiaalia Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin 212, euroa Nettokustannukset asukasta kohden, euroa Nettokustannukset asukasta kohden Laskennalliset nettokustannukset suhteessa sairastavuuteen Suhteutettuna sairastavuuteen ja ikärakenteeseen K6:n sote-kustannusten pitäisi olla 14 % (44 euroa / asukas) vähemmän ollakseen Suomen keskitasoa. Todellisuudessa kustannusero on pienempi, koska sairastavuudella ei ole vaikutusta kaikkiin kustannuksiin. Lisäksi sairastavuusindeksi ei ole suoraan verrannollinen sote-kustannusten kanssa * Keski-Uudenmaan kuntien muodostamaa kokonaisuutta on verrattu sairaanhoitopiiriin. K6 vastaa väestöpohjaltaan sairaanhoitopiiriä, lisäksi kaikista sote-alueista ei ole vertailudataa saatavilla Lähteet: Kela; Kuntaliitto; NHG analyysi 4

5 Historiallinen kustannusten kasvu on ollut maan keskitasoa, mutta HUS-aluetta suurempaa Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten vuosittainen kasvu asukasta kohden (%) Keskimääräinen kasvu Sote-meno 212 ( /asukas) Hyvinkää 4.9 % 5. % 7.6 % 8.3 % 4.8 %.3 % 5.9 % 5.4 % 5.3 % Järvenpää 6.9 % 6.8 % 5.4 % 6. % 1.5 %.7 % 6.7 % 6. % 5. % Mäntsälä 7.4 % 6.8 % 3.4 % 8.9 % 4.3 % -2.5 % 9. % 4. % 5.1 % Nurmijärvi 8.5 % 4. % 6.3 % 7.7 % 2.2 %.3 % 5.6 % 4.7 % 4.9 % Pornainen 8. % 2.4 % 3.9 % 12.2 % 9.7 % 4.6 % 7.2 % 6.1 % 6.7 % Tuusula 8.5 % 1.1 % 3.3 % 11.1 % 5.3 % -5.1 % 8. % 4.9 % 4.5 % 3 38 K6 yhteensä 7.1 % 4.5 % 5.5 % 8.3 % 3.7 % -.9 % 6.7 % 5.1 % 5. % HUS 6.3 % 4.1 % 4.5 % 7.2 % 3.7 % -.6 % 3.7 % 4.3 % 4.1 % Manner-Suomi pl. Kainuu Julkisten menojen hintaindeksi (sos.- ja terveys) 5,9 % 5,2 % 5,4 % 8,2 % 4,5 % 1,3 % 5,4 % 5,5 % 5,2 % ,7 % 3,4 % 3,3 % 5,2 % 1,5 % 2,5 % 3,5 % 3,5 % 3,3 % Huom: Jokaisen vuoden kasvuprosenttien alin 25% on merkitty vihreällä ja korkein 25% punaisella., Lähteet: Kuntaliitto; Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon nettokustannukset asukasta kohden 5

6 Kustannusten jakautuminen eri tuottajien välille Hypoteettisen K6-kuntayhtymän budjetti Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannusten lähtötaso 215*, miljoonaa euroa 8 ARVIO 731,3 372, Muut*** 78.8 Muut lasten ja perheiden palvelut 22,6 Lasten päivähoito 133,2 Lastensuojelu 31, Päihde- ja mt 11,9 Psykiatria 34,6 Vammaispalvelut 41,2 Vanhustenpalvelut 99,5 Suun th 16,8 Pth 71,6 Esh** 19,2 11 % 26 % 6 % 6 % 14 % 38 % Lastensuojelu 31, Päihde- ja mt 11,9 Psykiatria 34,2 Vammaispalvelut 41,2 Vanhustenpalvelut 99,5 Suun th 16,8 Pth 71,6 Esh** 66,6 51 % 234,6 Muut*** 78.8 Muut lasten ja perheiden palvelut 22,6 Lasten päivähoito 133,2 32 % 124, Esh** 123,6 Muut Lapset Päihde- ja mt Sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Vanhustenpalvelut Terveyspalvelut Oikeuspsykiatria****.3 17% Kustannukset yhteensä 215 Kuntayhtymä Kunnat Sairaanhoitopiiri *Arvio perustuen vuoteen 212 ja vuosien historialliseen kasvuun **Erikoissairaanhoidosta oletettu 35 % kuntayhtymän omaksi tuotannoksi ilman psykiatriaa ***Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset, joita ei voida sijoittaa palvelukategorioihin: esim. toimeentulotuki, ympäristöterveydenhuolto ja vyöryttämättömän hallinto ****Koko sairaanhoitopiirin käyntitietojen perusteella oikeuspsykiatrian osuus n. 1 % Lähde: Toimitetut tilinpäätöstiedot; NHG analyysi; Kuntaliitto; THL 6

7 Tarkasteltujen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden osalta K6:n säästöpotentiaali jopa m Terveyspalvelut** 6 17 m * K6 212: 5-14 m K8: 1-15 m Terveyspalveluissa ensisijaisena tavoitteena on pienentää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelukäyttöä ja kustannuksia kokonaisuutena Alhaisempi kustannustaso voidaan saavuttaa häivyttämällä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen raja-aita Integroitu toimintamalli mahdollistaa kevyempirakenteisen kokonaishoitoketjun, koska tarkoituksenmukaista ohjautuvuutta hoitoketjun eri vaiheissa pystytään parantamaan yhteensä m * vuodessa eli ~3-7 % Säästöpotentiaali kokonaiskustannuksista K6 212: m K8: m Vanhustenpalvelut m * K6 212: 1-14 m K8: 1-2 m Päihde- ja mielenterveyspalvelut*** 1 4 m * K6 212: 1-4 m K8: m Lastensuojelu 3 11 m * K6 212: 2-9 m K8: 3-5 m Vanhustenpalveluissa saavutetaan säästöjä keventämällä palvelurakennetta. Säästöpotentiaalissa on huomioitu laitoshoidon vähentämisen vaatima lisäpanostus kotipalveluihin ja palveluasumiseen. Kehitetään keskitetty palveluneuvonta- ja ohjausjärjestelmä: yhteisen arviointiyksikön ja yhdenmukaisen palvelukriteeristön avulla pystytään palveluita ohjaamaan tehokkaammin Lääkäripalvelukonseptin kehittäminen, terveyskeskusvuodeosastoa integroidaan eri profiileilla lääkäripalveluihin ja kotihoitoon, läpileikkaavat kuntoutuspalvelut ja omaisten osallistaminen Päihde- ja mielenterveyspalveluissa suositellaan toteutettavaksi integraatio erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon ja perustason palveluiden välillä, jolloin päällekkäisyydet vähenevät. Yhden oven asiakaslähtöinen kokonaisuus mahdollistaa nykyisten puuttuvien palvelujen kehittämisen toimintoja ja resursseja yhdistämällä. Lisäksi keskitytään avopalveluihin ja kevyempiin asumispalveluratkaisuihin Lastensuojelussa ensisijainen tähtäin on vähentää laitospalveluja ja sijoitusten määriä panostamalla ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toimintaan sekä lisäämällä perhehoitoa. Myös lastensuojelun asiakkuuden alkuvaihe ja tukeva avohuoltotoiminta on kriittistä. Yhteistyö mahdollistaa yksiköiden paremman erikoistumisen ja pitkäaikaissijoituksia saadaan vähennettyä. Yhteisesti järjestetyt lastensuojelupalvelut tasoittavat laatueroja ja tuovat vakautta sekä pienentää yksittäisille kunnille aiheutuvia järjestämisriskejä *Vuoden 215 arvioidulla kustannustasolla. Vertailulukuina vuoden 212 kustannukset ja K8-selvityksen säästötavoite **Somaattinen erikoissairaanhoito; perusterveydenhuollon avopalvelut; suun terveydenhuolto ***Sis. psykiatrisen erikoissairaanhoidon

8 Esitetyillä kehitystoimilla voidaan saavuttaa m :n kumulatiivinen kustannussäästö vuoteen 22 mennessä Ennuste kustannusten kasvusta Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset , m 13 ARVIO Vuonna 216 toteutettu maltillinen 22 m :n kokonaissäästöt olisivat vuoteen 22 mennessä kumulatiivisesti 132 m * Sote-kustannukset ilman sopeuttamistoimia Matala säästötavoite Korkea säästötavoite Sote-palveluiden yhteenlasketut nettokustannukset historiallisella kehityksellä Aggressiivisemmalla 49 m :n säästöohjelmalla vuonna 216 saavutettaisiin 275 m kumulatiivinen säästö vuoteen 22 mennessä* Hallituksen asettama 3 miljardin euron säästötavoite vuoteen 219 mennessä vastaa 1-12 miljoonaa euroa K6-kuntien väestölle suhteutettuna E 214F 215F 216F 217F 218F 219F 22F Hallituksen 3 mrd euron säästötavoite *Kustannusten 5,9 % kasvulla; historiallinen vuosikasvu

9 Sisältö 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Palvelukohtaiset kehittämistoimet ja säästöpotentiaali Liitteet

10 K6:n asukaskohtaiset sote-kustannukset kokonaisuutena maan keskitasoa alhaisemmat lasten ja nuorten palveluihin panostetaan Perinteinen kustannusten jako Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset asukasta kohden 213, euroa Muu sote ja hallinto 17 Muu sote ja hallinto 184 Päihdehuolto 24 Päihdehuolto 27 Lasten päivähoito Lasten päivähoito Lastensuojelu 237 Vammaispalvelut 44 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 397 Kotipalvelut 95 Pth vuodeos. ja laitoshoito 253 Suun terveydenhuolto 82 Suun terveydenhuolto 73 Peruterveydenhuollon avohoito eur/as 745 eur/as Lastensuojelu 192 Vammaispalvelut 52 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 426 Kotipalvelut 119 Pth vuodeos. ja laitoshoito 289 Peruterveydenhuollon avohoito eur/as 834 eur/as 3534 Muu sote ja hallinto 195 Päihdehuolto 17 Lasten päivähoito 44 Lastensuojelu 154 Vammaispalvelut 79 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 562 Kotipalvelut 185 Pth vuodeos. ja laitoshoito 41 Suun terveydenhuolto 8 Peruterveydenhuollon avohoito eur/as eur/as Muu sote ja hallinto Sosiaalipalvelut Vanhustenpalvelut Terveyspalvelut 5 Erikoissairaanhoito eur/as eur/as eur/as Erikoissairaanhoito 1 54 Erikoissairaanhoito 1 4 K6 2-5 asukkaan kunnat Koko maa Lähde: Kuntaliitto 1

11 Hypoteettisen K6-kuntayhtymän budjetti Itsenäisille kunnille ei määritetty säästötavoitteita Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset tuottajan mukaan, miljoonaa euroa Sairaanhoitopiiri 124 Kuntayhtymä 23 Sairaanhoitopiiri 11 Kuntayhtymä Sairaanhoitopiiri 113 Kunnat 235 Kunnat 235 Sairaanhoitopiiri Kunnat Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset palveluiden mukaan, miljoonaa euroa ARVIO Muu sote - m Lapset 3,-11, m ~2-6 % Päihde- ja mt Kokonaissäästötavoite Vammaispalvelut 1,1-4,2 m ~2-9 % - m 2 1 Kuntayhtymä 373 Kuntayhtymä 334 Kuntayhtymä Vanhustenpalvelut Terveyspalvelut 12,1-17, m ~12-17 % 6,4-17,2 m ~2-6 % Kustannukset 215* Maltillinen säästö Aggressiivinen säästö Kustannukset säästöjen jälkeen Kustannukset 215* Maltillinen säästö Aggressiivinen säästö Kustannukset säästöjen jälkeen *Arvio perustuen vuoteen 212 ja vuosien historialliseen kasvuun Lähde: Toimitetut tilinpäätöstiedot; NHG analyysi; Kuntaliitto; THL 11

12 Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon tuotanto saattaa rajoittaa terveydenhuoltopalveluiden integraatiota ja säästöjä Erikoissairaanhoidon*** ja perusterveydenhuollon kustannukset, m , ,8 71,6-1.8 Lisäsäästö, joka voidaan saavuttaa yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. 261,9 16,8 71,6 Terveyspalveluiden kustannukset suhteessa Eksoteen olivat vuonna 21 ~3 % edullisemmat. Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset nettokustannukset K6-kunnissa ovat nousseet ~15 % vuosina Eksotessa vastaanottopalveluiden kustannus on noussut ~ 6 %. Integraation avulla säästöpotentiaali vastaanottopalveluissa siis yhteensä ~7 % (- 3 % + 15 % - 6 %) ARVIO 15 66,6 6,8 Suun terveydenhuolto Perusterveydenhuollon vastaanotto Erikoissairaanhoito***, kuntayhtymä ,6 Kuntayhtymän tuottaman erikoissairaanhoidon säästöpotentiaali 5,8 m ( 7 %)**. Lisäksi suun terveydenhuollossa voidaan saavuttaa säästöjä tuottavuustoimilla sekä vähentämällä palvelukäyttöä valtakunnalliselle tasolle. 112,8 Erikoissairaanhoito***, sairaanhoitopiiri Uusi palvelutuotantomalli häivyttää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen raja-aidan. Nykymallista poiketen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannukset ja tuotanto käsitellään kokonaisuutena. Ehjillä palveluketjuilla saavutetaan kustannustehokkaampi erikoissairaanhoidon käyttö. Lähtötilanne 215* Kuntayhtymän oma toiminta Sairaanhoitopiirin toiminta Tavoite Uusi tuotantotapa parantaa tuottavuutta ensisijaisesti: 1) Pienentämällä kysyntää ja palvelukäyttöä 2) Tarkoituksenmukaisemmalla hoidolla: Potilaat hoidetaan tarkoituksenmukaisesti oikeassa paikassa *Perustuu vuoden arvioituun kustannustasoon vuonna 215 vuoden 212 toteutuneella kustannustasolla **Perustuu 35 %:n tuotanto-osuuteen nykyisestä erikoissairaanhoidosta ***Ei sisällä psykiatriaa 12

13 Suun terveydenhuollossa euromääräinen säästö jää parhaimmillaankin melko pieneksi Suun terveydenhuollon kustannukset, m ARVIO , ,3,7 13,7 18 % eli 3 m, mikä on,4 % koko sote-kustannuksista ,8 Tuottavuutta voidaan parantaa esim. nykyistä paremmalla resursoinnilla monihuonemallin avulla Tavoitetasona kunnat, joiden suun terveydenhuollon kustannustaso kuuluu edullisimman kymmenyksen joukkoon. 6 4 Yli 18-vuotiaiden suun terveydenhuollon käyttö K6-kunnissa on 14 % koko maan keskimääräistä tasoa suurempi 13,7 2 Lähtötilanne 215* Palvelukäyttö Tuottavuus Tavoite *Perustuu vuoden arvioituun kustannustasoon vuonna 215 vuoden 212 toteutuneella kustannustasolla **Perustuu 35 %:n tuotanto-osuuteen nykyisestä erikoissairaanhoidosta 13

14 Vanhustenpalveluissa jopa 15 %:n säästöpotentiaali alhaisemman vuodeosastohoidon avulla Vanhustenpalveluiden laskennalliset kustannukset 215*, miljoonaa euroa ,5 12,6 14, 24,1 22,7 26,1 Nykyinen palvelurakenne vuonna 215* 87,4 12,6 14,2 82,5 12,6 7,3 26, 28, 34,6 34,6 Maltillinen laitoshoidon vähentäminen Aggressiivinen laitoshoidon vähentäminen Vanhuksen kokonaisvaltainen huomioiminen lääkäripalvelukonseptin avulla vähentää terveyskeskusten pitkäaikaista ja erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa (Case Vaasa) Muut Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Laitoshoito Palveluasuminen Kotihoito Vanhustenpalveluiden palvelurakenne, % yli 75-vuotiaista palveluiden piirissä 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 25, % 2,5 % 1,8 % 5,7 % 15,1 % Palvelurakenne vuonna , % 28,3 % 2,5 % 1,3 % 6,5 % 7, % 2, % 2, % Maltillinen laitoshoidon vähentäminen Aggressiivinen laitoshoidon vähentäminen Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Laitoshoito Palveluasuminen ARVIO Tehostettu palveluasuminen sisältää myös keskitettyihin kodinomaisiin asumiskeskuksiin tarjottuja asumispalveluita (senioriasuminen) Säännöllinen kotihoito ja omaishoito *Vuoden 213 toteutuneilla kustannuksilla arvioitu kustannustaso vuonna 215 Laskelmat eivät sisällä erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa, koska vaikutusmahdollisuudet sairaanhoitopiirin toimintaan ovat rajalliset ja osa erikoissairaanhoidon säästöistä sisältyy terveyspalveluiden säästöihin Lähteet: THL; Toimitetut tiedot; NHG analyysi

15 Erikoissairaanhoidon psykiatrinen hoito sekä nykyiset päihde- ja mielenterveyspalvelut integroidaan mahdollisuuksien mukaan Päihde- ja mielenterveyspalveluiden uusi jaottelu ARVIO 1 % 9 % Päihdepalvelut 5 Päihde- ja mielenterveyspalvelut hajautuvat nykytilanteessa useaan eri palvelusegmenttiin, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % Asumispalvelut 7 Psykiatria avohoito 15 Avohoito 2 Asumispalvelut 7 Integroimalla erikoissairaanhoidon psykiatrinen hoito sekä nykyiset päihde- ja mielenterveyspalvelut voidaan vähentää päihde ja mielenterveyspalveluiden päällekkäisyyksiä Yhden oven asiakaslähtöinen kokonaisuus mahdollistaa nykyisten puuttuvien palvelujen kehittämisen toimintoja ja resursseja yhdistämällä matalan kynnyksen asiakasohjausyksikkö, akuuttityöryhmä mielenterveys- ja/tai päihdehoidon, -kuntoutuksen tai palvelun tarpeen arviointiyksikkö koordinoitu palveluohjaus, case manager 3 % 2 % 1 % Psykiatria laitoshoito 2 Laitoshoito 2 ikäihmisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden koordinointi kaksoisdiagnoosiasiakkaiden hoito paljon mielenterveys- ja päihdepalveluja käyttävien asiakkaiden haltuunotto riittävät avokuntoutuspalvelut: kotiin vietävät palvelut, päivätoiminta, injektiopoliklinikka % Nykytilanne Integraatio Huom: sisältää sekä aikuisten että lasten- ja nuorten psykiatrian palvelut toimintamallin uudistus vaatii kaksi organisaatiotasoa 15

16 Päihde- ja mielenterveyspalveluiden integraatio parantaa kustannustehokkuutta merkittävästi Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa vaikuttaa integraation toteutukseen Selvityspiirin nettokustannusten kasvu verrattuna Eksoten päihde- ja mielenterveyspalveluihin ARVIO Indeksipistettä Sosiaalipalveluiden nettokustannukset SOTE Nettokustannukset Peruspalveluindeksi Eksoten toteutuneet kustannukset Kuviossa on arvioitu K6-kuntien päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämispotentiaalia kokonaisuutena, jos päihde ja mielenterveyspalveluiden palvelujärjestelmän integraatiolla saavutettaisiin vastaavat hyödyt kuin Eksotessa %-yksikön tuottavuuspotentiaali (1,1-4,2 m *) suhteessa Eksoten integraation palvelujärjestelmään, jos verrattaan suhteessa yleiseen hintakehitykseen Oranssi viiva kuvaa yleistä hintakehitystä koko valtakunnassa. Vihreä viiva kuvaa Eksoten kustannuskehitystä. Suhteessa Eksoten päihde- ja mielenterveyspalveluiden integroituun palvelujärjestelmää kehityspotentiaali on noin 9 %-yksikköä Arvioitu säästö ei välttämättä toteudu täysimääräisenä, koska vaikutusmahdollisuudet sairaanhoitopiirin psykiatriapalveluiden tuotantoon ovat rajalliset eikä integraatio täten toteudu täydellisenä *Vuoden 215 arvioitu kustannustaso perustuen mielenterveys ja päihdepalveluiden sekä psykiatrian kokonaiskustannuksiin

17 Lastensuojellussa säästöt toteutetaan sijoitusten rakennemuutoksella Säästömahdollisuus 11 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret 212, osuus sijoituspaikoista 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret 212, henkilöä 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 1% 12% 42% 38% 19% 28% K6 Nykytila K6 Nykytila Perhehoito 47 % 15% 35% Koko maa Nykytila K6 Tavoite Perhehoito koko maassa 5 % Muu sijoitus Laitoshuolto Ammatillinen perhekotihoito Perhehoito Muu sijoitus Laitoshuolto Ammatillinen perhekotihoito Perhehoito Laitoshuollon ja muita sijoituksia korvataan perhehoidolla Lastensuojelun sijoitusten kustannukset ja saavutettavat säästöt* ,7 K6 Nykytila 3, Sijoituskohtaiset kustannukset verrattuna koko maahan 11 % suuremmat. Korvaamalla laitoshuoltoa perhehoidon sijoituksilla sekä tehostamalla toimintaa toimintaa saavutetaan 3, m :n säästö*. K6 Säästätavoite - 11%** ARVIO 23,7 K6 Tavoitetila *Vuoden 215 arvioidulla kustannustasolla **Palvelurakennemuutoksen lisäksi 8, m :n lisäoptimointipotentiaali, jos sijoitusten osuus (K6 1,1 %.17 v) saadaan vähennettyä pienemmän jäsenkunnan,7 % tasolle. Laskelmat eivät huomioi lisäpanostuksia avopalveluihin eikä kuntien yhteistyön avulla saavutettuja synergiaetuja. Lähde: THL; toimitetut tiedot; NHG analyysi

18 Liitteet 18

19 Kuntien välillä kustannukset eivät korreloi sairastavuuden kanssa Erikoissairaanhoidon läheisyys ja helppo saatavuus lisää palvelukäyttöä Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden ja sairastavuus* kunnittain 212 Nettokustannukset asukasta kohden, euroa 4 Sairastavuus- ja CHESS-indeksillä painotetut kustannukset eroavat toisistaan merkittävästi vain Pornaisissa Muut sosiaalipalvelut Vanhusten ja vammaisten palvelut Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto CHESS** Sairastavuusindeksi* Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Pornainen K6 Manner-Suomi pl. Kainuu Alhaisista euromääräisistä kustannuksista huolimatta Pornaisten kasvuvauhti on ollut suurin viime vuosina *Kelan ikävakioitu Terveyspuntari-sairastavuusindeksi **Tavoitekustannustaso suhteutettuna CHESS-tarvevakioituun indeksiin (211) Lähteet: Kela; Kuntaliitto; NHG analyysi 19

20 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio hidastaa kustannusten kasvua Ilman PTH-vuodeosastoa Eksoten ja Manner-Suomen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asukaskohtaisen kustannusten* muutos (26=1) Kustannusindeksi Eksote Manner-Suomi Eksoten perustamisen jälkeen 29 terveydenhuollon kustannusten kasvu on tasaantunut, kun Manner-Suomessa kasvu on jatkunut lähes 5 % vuosivauhtia Taustalla monen tason synergiat: Synergiat terveyspalveluiden hallinnossa Resurssien joustava käyttö yli kuntarajojen ESH:n ja PTH:n työnjaon määrittäminen uudelleen *Sisältää: ESH-kustannus per asukas, PTH-avo kustannus per asukas sekä suun terveydenhuolto per asukas. Lähde: Tilastokeskus.

21 Työikäiset hyödyntävät terveyskeskusten suun terveydenhuollon palveluita verrattuna koko maahan Suun terveydenhuollon potilaat terveyskeskuksissa 212 Potilasta 1 vastaavainikäistä kohden 8 % väestöstä Pornainen Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Hyvinkää Järvenpää K6 HUS Koko maa - 17-vuotiaat vuotiaat 18 vuotta täyttäneet 65 vuotta täyttäneet Kaikki Hammaslääkäripalveluja yksityissektorilla käyttäneet* * Lähteet: THL; NHG analyysi 21

22 Ikäihmisten palvelurakenne yli 5 asukkaan kunnat Ikäihmisten palvelurakenne, yli 5 asukkaan kunnat: Osuus yli 75-v väestöstä (%) 35% 3% 25% 2% 15% 1% 29,3 %,6 % 1,9 % 2,2 % 3, % 4,8 % 1,4 % 1,8 % 31,4 %,6 % 1,5 % 2,1 % 2,7 % 4,7 % 1,5 % 13,6 % 32,6 %,6 % 31,7 % 1,6 %,5 % 1,7 % 1,7 % 1, % 2, % 1,5 % 4,9 % 4,5 % 2,2 % 2,1 % 14,1 % 14,4 % 29,2 % 29,8 %,7 %,7 % 28,9 % 28,2 % 1,4 % 1,3 %,6 % 1,5 % 1,3 % 1,3 %,6 % 26,3 % 26,8 % 1,3 % 1,2 %,6 %,6 % 25,8 % 25,6 %,9 % 1,7 % 1,7 %,6 %,6 % 3,3 % 2,8 % 3,6 % 2,4 % 1,5 % 1,4 % 1,7 % 1,6 % 1,3 %,9 % 2,7 % 2,8 % 2,2 % 1,8 % 6, % 6, % 6,2 % 5,6 % 3,6 % 4,2 % 4,8 % 4,6 % 1,9 % 1, %,9 %,9 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 11,1 % 11,4 % 11,1 % 11,4 % 11,2 % 12, % 11,5 % 11,5 % 25,1 %,6 % 1,1 %,3 2, % 6,1 %,8 % 1,2 % 26,5 %,6 % 1,2 %,3 % 1,3 % 7,1 % 1,1 % 1,6 % 29, %,6 % 1,4 % 2, % 6, % 13, % 33, %,6 % 1,4 % 3, %, % 7, % 14, % ESH vuodeosastohoito TK-lyhytaikaishoito TK-pitkäaikaishoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Palveluasuminen 5% 4,6 % 4,6 % 5,6 % 5,9 % 3,2 % 3,5 % 3,4 % 3,6 % 4, % 4,2 % 4,2 % 4,3 % 4, % 4,1 % 6, % 7, % Säännöllinen kotihoito Omaishoito % Lähde: Sotkanet, yli 75-vuotias väestö vuosina , STM:n laatusuositus, lyhytaikaishoidon osalta kaikkien kuntien keskiarvo, painotettu 75+ väestöllä * Matalat kustannukset/vähäinen laitoshoito kunnat: joissa matalin laskutus/laitoshoidon peittävyys ja jotka yhteensä muodostavat 25 % tarkastelukuntien 75+ väestöstä

23 Keski-Uudellamaalla mielenterveyden laitoshoitojaksoja ja laitoshoitopäiviä enemmän kuin koko maassa keskimäärin Mielenterveyspalveluiden laitoshoitojaksot ja laitoshoitopäivät, kpl 1 asukasta kohden Hoitopäivät 4 35 Hyvinkää 3 Järvenpää 25 Nurmijärvi Tuusula K6 HUS Koko maa Mäntsälä 2 Pornainen Hoitojaksot Lähde: THL; kerätyt tiedot; NHG analyysi 23

24 Raporttiin liittyviä rajauksia, menetelmiä ja selittäviä tekijöitä Selvitys perustuu kuntien itse ilmoittamiin tietoihin sekä julkisista lähteistä saataviin tietoihin. Jokaisen sivun alalaidassa on mainittu käytetyt lähteet Käytettyä lähdettä valittaessa ensisijaisena tavoitteena on ollut saada mahdollisimman vertailukelpoinen kuvaus tilanteesta. Lisäksi on huomioitu tiedon oikeellisuusaste Rajallisesti käytettävissä olevasta ajasta johtuen kaikkien yksittäisten tietojen oikeellisuutta ei ole pystytty varmistamaan, joten yksittäiset raportissa esitetyt luvut saattavat poiketa toteutuneesta. Tietojen yksityiskohtaista taustaa ei ole voitu tarkistaa Keski-Uudenmaan kuntien yhdistetty vertailuluku on selvityksen kuntien väkilukuun perustuva painotettu keskiarvo: huomioitava, että tällöin Mäntsälän ja Pornaisten vaikutus kokonaisuuteen eroaa merkittävästi johtuen niiden väkiluvun pienuudesta muihin selvityskuntiin verrattuna. Ohessa taulukko yksittäisen kunnan painosta väkilukuun Kunta Paino Hyvinkää 24 % Nurmijärvi 21% Järvenpää 21% Tuusula 2 % Mäntsälä 11 % Pornainen 3 % 24

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Koko maassa sote-palveluiden nettokustannusten kasvu ei vastaa maksukyvyn kasvua Toteutunut ja ennustettu kustannuskasvu 2004-2020

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4. Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.2015 Asiakastaso: Vaikuttavuus ja palvelurakenne Tiedolla johtamista

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA

SATAKUNTA NYT JA KOHTA SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä (Osa II Palvelurakenneuudistuksen kantokykymittarit Satakunnan kunnissa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden osaamisen kehittämisen asiantuntijatuki

Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden osaamisen kehittämisen asiantuntijatuki Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden osaamisen kehittämisen asiantuntijatuki 30.3.2016 Sisältö 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Taustaa 3 Suoritteet ja asiakkaat 4 Kustannukset 5 Eksoten aikuisten mielenterveys-

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Henkilökohtainen budjetointi sosiaalialalla - Palvelujen kustannukset ja kustannusvaikuttavuus seminaari Esityksen sisältö Kustannukset

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta

Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta SOTE Ennakointikamari 30.3.2017 Olli Tolkki olli.tolkki@nhg.fi 0400 339 195 100% Suomen sote-markkina on kokonaisuudessaan ~31 mrd., josta palvelut kattavat

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Teija Mikkola, erityisasiantuntija VTT, FL, KTM Sosiaalialan ajankohtaisfoorumi 14.4.2016 Esityksen rakenne Taustasta Kustannusten alueellisessa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 11.3.2015 Tiivistelmä Tässä selvityksessä tarkasteltiin Oulun kaupungin, Kelan ja työterveyshuollon rahoituskanavat ylittävää

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Kohti kuntoutuspalvelujen täysimääräistä hyödyntämistä kommenttipuheenvuoro Kuntoutuspäivät 2015 Eveliina Huurre

Kohti kuntoutuspalvelujen täysimääräistä hyödyntämistä kommenttipuheenvuoro Kuntoutuspäivät 2015 Eveliina Huurre Kohti kuntoutuspalvelujen täysimääräistä hyödyntämistä kommenttipuheenvuoro Kuntoutuspäivät 2015 Eveliina Huurre Miksi uudistukset ovat nyt välttämättömiä Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin?

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa

Lisätiedot

Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen

Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v. 2010

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?

Lisätiedot

Suurten ja keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2016

Suurten ja keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2016 Suurten ja keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2016 Taustatilaisuus medialle 30.5.2017 Teija Mikkola erityisasiantuntija Esityksen sisältö Mitä ja miten tutkittu? Keskeisiä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2015

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2015 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2015 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli, Mustijoki, Porvoo, Rauma, Rovaniemi,

Lisätiedot

Päihde ja mielenterveystyö Kaarinan peruspalveluissa ja miksi sitä kannattaa tehdä

Päihde ja mielenterveystyö Kaarinan peruspalveluissa ja miksi sitä kannattaa tehdä Päihde ja mielenterveystyö Kaarinan peruspalveluissa ja miksi sitä kannattaa tehdä Yhteistyö sosiaali ja terveystoimen eri toimijoiden välillä, tiimityö, verkostoitumisen tuottama hyöty ja jaksaminen työssä

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Lastensuojelun palvelujen käyttö, kustannukset ja vaikuttavuus tilastoissa ja tutkimuksessa Järvenpää 10.9.2010 Antti Väisänen Terveys- ja

Lastensuojelun palvelujen käyttö, kustannukset ja vaikuttavuus tilastoissa ja tutkimuksessa Järvenpää 10.9.2010 Antti Väisänen Terveys- ja Lastensuojelun palvelujen käyttö, kustannukset ja vaikuttavuus tilastoissa ja tutkimuksessa Järvenpää 10.9.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Sosiaalitalous

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 12.3.2015 Nordic Healthcare Group (NHG) lyhyesti NHG on Suomen johtava terveys- ja sosiaalipalvelujen kehittämiseen erikoistunut

Lisätiedot

Paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden palveluiden integraatio ja ennaltaehkäisy sote-uudistuksessa

Paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden palveluiden integraatio ja ennaltaehkäisy sote-uudistuksessa Paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden palveluiden integraatio ja ennaltaehkäisy sote-uudistuksessa NHG:n näkemys 4.11.016 Paljon palveluita käyttävä asiakas tarvitsee henkilökohtaisen vastuutahon uudessa

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Rahoituskanavat ylittävä sote-palvelunkäyttö. SoTe Talousseminaari kuntajohtajille 28.4.2015 Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä Oulun kaupunki

Rahoituskanavat ylittävä sote-palvelunkäyttö. SoTe Talousseminaari kuntajohtajille 28.4.2015 Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä sote-palvelunkäyttö SoTe Talousseminaari kuntajohtajille 28.4.2015 Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä Oulun kaupunki Kallein 1% 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % 17 % 19 % 21 % 23 %

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Outokummun kaupunki 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat.

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat. ..8 n sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset ( euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi suurimmat. Kustannukset olivat, prosenttia painotettua keskiarvoa suuremmat. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

TOIMINNAN HALLITTU ORGANISOIMINEN UUDESSA HALLINTORAKENTEESSA

TOIMINNAN HALLITTU ORGANISOIMINEN UUDESSA HALLINTORAKENTEESSA TOIMINNAN HALLITTU ORGANISOIMINEN UUDESSA HALLINTORAKENTEESSA Yksityinen - julkinen: prosessiyhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät 24. - 25.5.2016 Lahden Messukeskus Jarmo Karpakka, lääketieteellinen johtaja,

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon Palveluverkko 2025 -selvityksessä arvioitiin sote-palveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta sekä palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä Muutokset

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse Valikko Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous Päivitetty 15.8.217 Lisätiedot: Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 25-215 Heikki Pukki, 5 324 3621, (9) 771 219 (Pl. Ahvenanmaa) Mikko Mehtonen, 5 592 8986, (9)

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nykytila-analyysi Itä-Uudenmaan kuntaliitosselvitystä varten

Sosiaali- ja terveystoimen nykytila-analyysi Itä-Uudenmaan kuntaliitosselvitystä varten Sosiaali- ja terveystoimen nykytila-analyysi Itä-Uudenmaan kuntaliitosselvitystä varten 28.2.2013 Luottamuksellinen Sisältö 1 Tiivistelmä 2 Palvelurakenne- ja kuntarakennelaki 3 Nykyinen kustannusrakenne

Lisätiedot

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi Suuret kaupungit 2011-2013/2014 Perusterveydenhuolto Somaattinen erikoissairaanhoito Palveluiden kustannukset Lähde: www.sotkanet.fi Koonnut hanketyöntekijä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot