Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät. Tässä raportissa vertaillaan Joensuun seudun kuntien vuoden 2012 sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoimintaalueet ovat kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät ovat kunnassa tai yhteistoiminnassa muita halvempia tai kalliimpia. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Erikoissairaanhoito 9 Hoito ja hoiva 15 Vastaanotto 21 Aikuisten mielenterveyspalvelut 26 Suun terveydenhuolto 31 Perhepalvelut 35 Aikuissosiaalityö 39 Vammaispalvelut 44 Kuntoutus 47 2

3 JOHDANTO Kuvassa esitetyt tiedot NÄIN LUET RAPORTTIA 1 Kunnat suuruusjärjestyksessä, oma kunta kehystetty Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. 3

4 JOHDANTO Lieksa 2012 Imatra 2012 Outokumpu 2012 Polvijärvi 2012 Raasepori 2012 Ylä-Savo 2012 Oulunkaari 2012 Kemi 2012 Mikkeli 2012 Iisalmi 2012 Okuli 2012 Naantali 2012 Raisio 2012 RAS 2012 Joensuu 2012 Liperi 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 Lieto 2012 Kerava 2012 Kontiolahti 2012 Kempele 2012 VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alueen kuntien väestöjakaumat ovat hyvin erilaiset Kontiolahden väestön painottuessa nuorempiin ja Outokummun ja Liperin vanhimpiin ikäluokkiin. 4

5 JOHDANTO Kansantautien summaindeksit ja ikävakioidut sairastavuusindeksit 180 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kansantautien summaindeksi Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde: KELA ( 5

6 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Outokummussa kalliit. Polvijärvi, Joensuu ja Liperi ovat keskitasoa. Kontiolahti on vertailun edullisimpia. 6

7 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto YHT Joensuu % 9 % 34 % 26 % 1 % 6 % 2 % 9 % 10 % Kontiolahti % 6 % 38 % 23 % 1 % 5 % 4 % 10 % 11 % Liperi % 6 % 33 % 28 % 1 % 6 % 3 % 9 % 10 % Outokumpu % 8 % 29 % 33 % 1 % 7 % 2 % 8 % 8 % Polvijärvi % 5 % 32 % 28 % 1 % 4 % 3 % 11 % 9 % Joensuun seutu Osuus 4 % 8 % 34 % 26 % 1 % 6 % 3 % 9 % 10 % Seuraavassa diassa on lueteltu kunnittain edullisiksi tai kalliiksi painottuvat kokonaisuudet 7

8 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Kunnittain edullisia palvelukokonaisuuksia ovat: Joensuu: suun terveydenhuolto Kontiolahti: erikoissairaanhoito, vastaanottopalvelut, aikuispsykososiaaliset palvelut, suun terveydenhuolto, perhepalvelut Liperi: - Outokumpu: - Polvijärvi: hoito ja hoiva Kunnittain kalliita kokonaisuuksia ovat: Joensuu: perhepalvelut, aikuissosiaalityö Kontiolahti: - Liperi: hoito ja hoiva Outokumpu: perhepalvelut, aikuissosiaalityö, hoito ja hoiva Polvijärvi: aikuispsykososiaaliset palvelut, vammaispalvelut Palvelujen sisällä kuntien välillä on paikoin suuria eroja, joita ei voi selittää kaikilta osin esimerkiksi ikärakenteen tai sairastavuuden kautta. Aikuissosiaalityön ja perhepalvelujen osalta työttömyyden vaikutus on ilmeinen erojen selittäjä. Hoito ja hoivapalveluissa (+ ikäihmisten erikoissairaanhoito) on suurimmat euromääräiset mahdollisuudet säästöihin. 8

9 Kuntavertailu: Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa - Ohjaa Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat sairaanhoitopiirien tuottama ostettu erikoissairaanhoito ja mahdollinen kunnan oma erikoissairaanhoito. 9

10 ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Seudun kuntien avohoidon käyttö on lähes yhtenevällä tasolla. Ero kuntien välille muodostuu hoitopäivien käytöstä, jota selittää seudun sisällä suurelta osin väestörakenne. Laajemmin vertailukuntiin vertaamalla nähdään, että eri puolilla maata käytössä on selvästi palvelujen organisointiin liittyviä tekijöitä. Seudun kunnat sijoittuvat vertailussa sairastavuustekijöihin nähden edullisemmalla tasolle kuin voisi olettaa taustatekijöiden perusteella. Kontiolahti erottuu erikoissairaanhoidon osalta selvästi edullisimmaksi Joensuun, Liperin ja Polvijärven käyttö ja kustannukset ovat monessa kohdin yhtenevät. Eroa kuntien välillä on ikäryhmittäisessä käytössä: Polvijärven ja Outokummun ikäihmiset käyttävät erikoissairaanhoitoa vähän ja nuoremmat ikäryhmät suhteessa selvästi enemmän. Joensuun ja Liperin osalta tilanne on päinvastoin. Outokummun käyttö ja kustannukset ovat korkeat muissa ikäryhmissä paitsi ikäihmisissä. 10

11 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Sisältää kalliinhoidontasaus- ja erityisvelvoitemaksun Keuhkosairaudet Kirurgia Lastentaudit Muut Neurologia Aikuispsykiatria Sisätaudit Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksut

12 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kaikissa kunnissa pienet sisätaudeilla. Kokonaisuutena Polvijärvi ja Outokumpu (ja myös Lieksa) käyttävät merkittävästi vähemmän ikäihmisten erikoissairaanhoitoa kuin Joensuu, Kontiolahti ja Liperi. 12

13 Hoitopäiviä / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,1 Kemi 2012 Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä 0,9 Kallio 2012 Joensuu Outokumpu Oulunkaari Lieksa Okuli 2012 RAS 2012 Liperi 2012 Polvijärvi Imatra 2012 Raahe Ylä-Savo Mikkeli Iisalmi 2012 Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä 0,6 Naantali 2012 Raasepori 2012 Kerava 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Kontiolahti 2012 Seudun kunnissa hoitopäiviä asukasta kohden on hieman keskitasoa enemmän (pois lukien Kontiolahti). Avokäyntien määrä on keskitasoa. Lieto ,4 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas 13

14 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS 900 Kemi 2012 Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Outokumpu 2012 Ylä-Savo 2012 Joensuu Okuli Lieksa Polvijärvi 2012 Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Liperi 2012 RAS 2012 Imatra 2012 Raahe 2012 Mikkeli 2012 Kallio 2012 Raasepori 2012 Naantali 2012 Kontiolahti 2012 Kerava 2012 Kempele Raisio Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Kustannuksissa asukasta kohden suhteutettuna Kontiolahti erottuu luonnollisesti muista seudun kunnista matalampana osastojen käyttäjänä. 400 Lieto 2012 Muissa kunnissa on melko yhtenevästi korkea vuodeosastokustannus ja matala avohoidon kustannus Avohoidonkustannus / asukas 14

15 Kuntavertailu: Hoito- ja hoivapalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat omaishoito, kotihoito (tukipalvelut, säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), päiväkeskustoiminta, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito. 15

16 HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Seudulla on suuret vaihtelut kustannuksissa ikäihmistä kohden. Myös rakenteelliset erot ovat suuret, eivätkä ne selitä kustannuseroja. Korrelaatiota laitoshoidon (ja laajemmin pitkäaikaisen hoidon suhteen), kotihoidon tai akuuttihoidon käytön ja kustannusten suhteen ei voi nähdä. Polvijärvi on edullinen, vaikka palvelurakenne on maan laitospainotteisimpia. Hoito- ja hoivapalvelujen kokonaispeittävyys on noin kolmannes ikäihmisistä kaikissa seudun kunnissa. Joensuun ja Outokummun pitkäaikaisen hoidon peittävyydet ovat vertailun korkeimmat. Kontiolahdella matalimmat. Samanlaisilla kotihoidon panostuksilla on tullut täysin erilaisia vaikutuksia hoitoketjun kustannuksiin (vrt. Polvijärvi ja Okuli). Joensuu ja Kontiolahti ovat yhtenevästi vertailun keskitasoa selvästi erilaisin palvelurakentein Okulin kunnat ovat kalleimmat ja jälleen keskenään erilaisin rakentein. Kun yhdistetään ikäihmisten erikoissairaanhoito vertailuun, korostuu Polvijärven edullisuus entisestään (ks. Dia 12). Omaishoidon tukeen seudun kunnista eniten panostaa Polvijärvi. 16

17 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaiset kustannukset palvelumuodoittain Polvijärvi 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Kerava 2012 Lieksa 2012 Mikkeli 2012 Lieto 2012 Naantali 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Raisio 2012 Ylä-Savo 2012 Kempele 2012 Iisalmi 2012 Outokumpu 2012 Okuli 2012 Liperi 2012 Oulunkaari 2012 Raasepori 2012 Raahe 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Seudun kunnista Polvijärvi on koko vertailun edullisin ja ero JOKO-soteen ja edelleen Okuliin on suuri. 17

18 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaisten kustannusten %-jakauma palvelumuodoittain Polvijärvi 2012 Lieto 2012 Naantali 2012 Raasepori 2012 Raahe 2012 Imatra 2012 RAS 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Outokumpu 2012 Kerava 2012 Oulunkaari 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Kemi 2012 Iisalmi 2012 Liperi 2012 Kontiolahti 2012 Ylä-Savo 2012 Lieksa 2012 Mikkeli 2012 Kallio 2012 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palvelurakenne ei siis selitä kustannuseroja. Polvijärvi on rakenteeltaan laitosvoittoinen mutta edullinen. Lieksa ja Mikkeli ovat edullisia täysin päinvastaisella rakenteella. Kallion yhteistoiminta-alue on koko vertailun avopalvelupainotteisin, mutta vertailun kallein (ks. edellinen dia). 18

19 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden peittävyydet palveluiden piirissä (kotihoidosta vain säännöllinen kotihoito) Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 1% 8% 2% 2% 6% 3% 34% 31% 4% 3% 7% 3% 8% 7% 5% 4% 3% 1% 3% 7% 6% 7% 7% 9% 7% 10% 6% 4% 5% 3% 3% 8% 7% 3% 3% 4% 5% 3% 0% 5% 7% 3% 4% 4% 5% 2% 2% 6% 5% 3% 2% 6% 4% 7% 4% 7% 6% 7% 6% 4% 5% 4% 22% 19% 19% 20% 19% 19% 17% 18% 16% 16% 16% 16% 17% 15% 11% 11% 14% 14% 4% 6% 4% 5% 5% 3% 10% 10% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 19

20 HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO YHTEENSÄ: PEITTÄVYYS JA HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Hoidon ja hoivan kustannus / 75v asukas Peittävyys % % 8% % % 2% 0% Kontiolahden ja Polvijärven peittävyydet ovat matalimmat. Joensuun ja Outokummun peittävyydet ovat seudun ja vertailun korkeimmat. Myös Outokummun ja Polvijärven peittävyydet ovat kohollaan. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen suositus 8-9% 20

21 Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito. 21

22 VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vastaanoton kustannukset asukasta kohden asettuvat kalleimpienkin kohdalla kohtuulliselle tasolle, kun huomioidaan, että vertailu ei painota ikääntyneimpiä kuntia. Polvijärven ja Outokummun verrokkikunnat ovat kaikki selvästi kalliimpia. Koko seutu menee vertailun parhaimmistoon, kun vastaanottopalveluja ja erikoissairaanhoidon avotoimintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kontiolahti erottuu vertailun edullisimpana. Muut kunnat ovat suhteellisin pienin keskinäisen eroin yhtenevällä tasolla. Eroja käytännöissä tulee, kun lähdetään vertaamaan asiakas- ja käyntitietoja tarkemmalla tasolla. 22

23 VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kontiolahti 2012 Raasepori 2012 Kempele 2012 Raisio 2012 Raahe 2012 Kerava 2012 Liperi 2012 Mikkeli 2012 Lieto 2012 Polvijärvi 2012 RAS 2012 Naantali 2012 Joensuu 2012 Outokumpu 2012 Okuli 2012 Iisalmi 2012 Kemi 2012 Imatra 2012 Kallio 2012 Oulunkaari 2012 Ylä-Savo 2012 Lieksa 2012 Väestövastuu Terveysneuvonta Tukipalvelut Vastaanottopalveluiden yhteenlaskettu asukaskohtainen kustannus on kuntavertailun keskitasoa edullisempi Vastaanottopalvelut sisältää väestövastuutoiminnan (lääkäri ja hoitajapalvelut terveysasemalla) terveysneuvonnan (neuvolapalvelut) sekä tukipalvelut, jotka tässä ovat sairaankuljetus- ja laboratorio- ja kuvantamiskustannukset

24 Väestövastuukustannus / asukas VASTAANOTTOPALVELUT 290 VÄESTÖVASTUUKÄYNNIT / ASIAKAS JA KUSTANNUKSET / ASUKAS Lieksa 2012 Korkea väestövastuukustannus, vähän asiakaskohtaisia käyntejä Korkea väestövastuukustannus, paljon asiakaskohtaisia käyntejä 240 Imatra 2012 Kallio 2012 Ylä-Savo 2012 Joensuu Polvijärvi Okuli Outokumpu Kemi Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Matala väestövastuukustannus, vähän asiakaskohtaisia käyntejä Matala väestövastuukustannus, paljon asiakaskohtaisia käyntejä Mikkeli 2012 Liperi 2012 Naantali 2012 Lieto 2012 RAS 2012 Kerava 2012 Raahe 2012 Raisio 2012 Kontiolahti 2012 Raasepori Kempele Väestövastuukäynnit / asiakas Väestövastuutoiminnalla tarkoitetaan perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoja kuntien terveysasemalla. Ei edellytä, että lääkäreillä olisi väestövastuutoimintamalli käytössä. 24

25 VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun yhdistetään erikoissairaanhoito, yksityisten lääkäripalvelujen käyttö ja avopalvelujen asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne seudulla vertailussa edulliset Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Yksityiset Polvijärvi ,7 % ,5 %

26 Kuntavertailu: Aikuisten mielenterveyspalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluista. Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin kuuluvat avopalvelut, palveluasuminen sekä päivätoiminta. Päihdehuoltopalvelut koostuvat avohuollosta, asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriset palvelut. 26

27 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteenlasketut kustannukset ovat Polvijärvellä selvästi kalleimmat ja poikkeavat palveluasumisen suuren määrän johdosta alueen muista kunnista. Myös Outokummussa kulut ovat korkeat. Psykoosisairastavuuden pohjalta arvioituna palveluiden tarvekin lienee korkea, mutta kustannukset Polvijärvellä ovat Outokumpuun nähden kalliit. Kontiolahti on edullinen ja Liperi sekä Joensuun keskitasoa. Polvijärvi ja Kontiolahti käyttävät vähiten erikoissairaanhoitoa. 27

28 AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Kustannukset / yli 20-vuotias asukas Lieto 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Kerava 2012 Liperi 2012 Lieksa 2012 Iisalmi 2012 Kempele 2012 Kallio 2012 Raisio 2012 Joensuu 2012 Ylä-Savo 2012 Imatra 2012 Okuli 2012 Raasepori 2012 Outokumpu 2012 Oulunkaari 2012 RAS 2012 Polvijärvi 2012 Raahe 2012 Kemi 2012 Mikkeli 2012 MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Laitoshoito / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Päihde %-osuus (raportin kuluista) Polvijärvi ,0 % ,9 % ,3 % 28

29 Psykoosissairastavuusindeksi AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / yli 20v asukas ja psykoosisairastavuus 170 Outokumpu 2012 Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat Lieksa 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Joensuu 2012 Kallio 2012 Iisalmi Ylä-Savo Raahe 2012 Imatra 2012 Kemi 2012 Liperi 2012 Oulunkaari 2012 Mikkeli 2012 RAS 2012 Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat 110 Kontiolahti Kerava Kempele Raasepori 2012 Raisio 2012 Joensuun seudulla sairastavuus on korkeaa 70 Naantali 2012 Lieto Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 29

30 ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 220 Kunnan omien mielenterveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannukset Iisalmi 2012 Korkeat eshpsykiatrian kustannukset, matalat omien MT-palveluiden kustannukset Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset korkeat 170 Ylä-Savo 2012 Kerava 2012 Kempele 2012 Raasepori 2012 Mikkeli 2012 Oulunkaari 2012 Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset matalat Matalat eshpsykiatrian kustannukset, korkeat omien MT-palveluiden kustannukset Joensuu 2012 Kemi Lieksa 2012 Raahe 2012 RAS 2012 Raisio 2012 Okuli Outokumpu Naantali 2012 Liperi Kallio Lieto 2012 Kontiolahti 2012 Imatra 2012 Polvijärvi Mielenterveyspalvelujen kust. (sis. ostopalvelut) / +20v. asukas Kunta %-osuus (raportin kuluista) Omat MTpalvelut ESHaikuispsykiatria %-osuus (raportin kuluista) Polvijärvi ,6 % ,3 % 30

31 Kuntavertailu: Suun terveydenhuolto Tiedä Vertaa - Ohjaa Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. 31

32 SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Suun terveydenhuollon kustannukset ovat Joensuussa ja Kontiolahdella melko matalat. Muissa kunnissa kustannustaso on selvästi korkeampi. Kun omien hammashoitoloiden kustannuksiin yhdistetään yksityisten lääkäripalvelujen käyttö niin nähdään että erityisesti Joensuussa ja Kontiolahdella käytetään runsaasti yksityisiä palveluja. Hyvä hammaslääkäritilanne riittää täyttämään palvelutarpeen ja tällöin yksityisten käyttö on vähäistä (esim. Outokumpu) 32

33 SUUN TERVEYDENHUOLTO Julkinen hammashoito: asukaskohtaiset kustannukset Iisalmi 2012 Joensuu 2012 Kemi 2012 Ylä-Savo 2012 Mikkeli 2012 Kontiolahti 2012 Imatra 2012 Raasepori 2012 Oulunkaari 2012 Kempele 2012 Outokumpu 2012 Liperi 2012 Kerava 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Raahe 2012 Naantali 2012 Raisio 2012 Lieto 2012 RAS 2012 Lieksa 2012 Kallio 2012 Hammashuolto

34 SUUN TERVEYDENHUOLTO Kunnallinen ja yksityinen suun terveydenhuolto yhteensä 250 Kunnallisen kustannus / asukas Yksityisen kustannus / asukas Käynnit yhteensä / asukas 2, ,9 1,8 1, ,5 72 1,9 1, ,6 1, ,4 30 1,5 58 1,4 9 1,3 1, ,1 1,2 1,2 1, ,1 49 1,3 34 1,1 1, ,2 14 2,0 1,5 1, ,5 0 0,0 Yksityisten palvelujen käyttö täydentää Joensuussa ja Kontiolahdessa merkittävästi kunnallista tuotantoa. 34

35 Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä lastensuojelutyö, perhepalveluiden sosiaalityö, avohuolto, kodin ulkopuolelle sijoitetut, jälkihuolto, perheneuvola ja sen kaltainen muu toiminta sekä lastenvalvoja. Kunnan omien palveluiden lisäksi osiossa huomioidaan erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria. 35

36 PERHEPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Joensuun seutu on perhepalvelujen osalta korkeiden kustannusten aluetta. Perhepalveluissa Kontiolahden tilanne on selvästi muita seudun kuntia parempi. Liperin kustannukset ovat selvästi korkeammat kuten myös Polvijärven. Joensuun ja Outokummun kustannukset ovat erittäin korkeat Kustannukset selittyvät kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrällä. Lasten ja nuorten psykiatrian osalta Polvijärven ja Outokummun kustannukset ovat erityisen korkeat. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivähinnat ovat keskimäärin suhteellisen edullisia, koska pääosin sijoitukset tapahtuvat perhehoitoon Tässä kokonaisuudessa on muistettava, että pienissä kunnissa yhden perheen tilanne voi nostaa kunnan vertailun kalleimpien joukkoon, koska lasten kokonaismäärä on matala. Perhepalvelujen (kuten myös aikuissosiaalityön) osalta on huomioitava yhteiskunnallisia taustatekijöitä. Työttömyys korreloi selvästi perhepalvelujen ja aikuissosiaalityön kustannuksiin. 36

37 PERHEPALVELUT Perhepalveluiden kustannukset / 0-17-vuotias asukas Kempele 2012 Kontiolahti 2012 Oulunkaari 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Lieto 2012 Raahe 2012 Liperi 2012 Kemi 2012 Ylä-Savo 2012 Mikkeli 2012 Naantali 2012 Raasepori 2012 Iisalmi 2012 Polvijärvi 2012 Okuli 2012 Raisio 2012 Joensuu 2012 Kerava 2012 Imatra 2012 Outokumpu 2012 Lieksa 2012 Ehkäisevä lastensuojelutyö Sosiaalityö Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuolto Perheneuvola Lastenvalvoja Lasten- ja nuortenpsykiatria Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ratkaisevat kokonaisuuden kustannustason. Useissa kunnissa ehkäisevät palvelut ovat mukana avopalveluissa. 37

38 Kunnan työttömyysaste PERHEPALVELUT 16% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus ja työttömyysaste kunnassa Lieksa 2012 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, sijoitettujen osuus ikäryhmästä matala Työttömyysaste verrattain korkea, kodin ulkopuolelle sijoituksia melko paljon 14% 12% Outokumpu 2012 Polvijärvi Kemi Joensuu 2012 Oulunkaari 2012 Imatra 2012 Okuli 2012 Ylä-Savo Iisalmi Työttömyysaste melko matala, kodin ulkopuolelle sijoituksia verrattain vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, sijoitettujen osuus ikäryhmästä korkea 10% 8% Kontiolahti 2012 Kempele 2012 Liperi 2012 Mikkeli 2012 Raahe 2012 Kallio RAS Raisio % Raasepori 2012 Naantali Kerava Lieto % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 38

39 Kuntavertailu: Aikuissosiaalityö Tiedä Vertaa - Ohjaa Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, toimeentulotuki, mahdollinen sosiaalinen luototus, työllistämistoiminta sekä mahdollinen sosiaalinen asuminen. 39

40 AIKUISSOSIAALITYÖN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Aikuissosiaalityön kustannukset ovat vertailussa suhteellisen matalat Kontiolahdella ja keskitasoa Liperissä sekä Polvijärvellä. Joensuun ja Outokummun kustannukset ovat korkeat Toimeentulotukea saaneiden osuus väkiluvusta selittää pitkälti kustannusten eroja. Kontiolahden, Liperin ja Outokummun maksamat työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat seudun matalimmat. Polvijärvi maksaa selvästi eniten tätä KELAn sakkomaksua. Työttömien aktivointi on siten matalampaa kuin muissa seudun kunnissa. 40

41 AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön kustannukset / asukas Lieto 2012 RAS 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 Kempele 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Oulunkaari 2012 Mikkeli 2012 Ylä-Savo 2012 Polvijärvi 2012 Liperi 2012 Imatra 2012 Raasepori 2012 Iisalmi 2012 Okuli 2012 Joensuu 2012 Kerava 2012 Raisio 2012 Outokumpu 2012 Kemi 2012 Lieksa 2012 Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Sosiaalinen asuminen Työllistämistoiminta on mukana soten kustannuksissa vaihtelevasti 41

42 AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotukea saaneiden määrä Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta

43 Kunnan työttömyysaste AIKUISSOSIAALITYÖ Toimeentulotuen asukaskohtainen panostus ja kunnan työttömyysaste 16% Lieksa 2012 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste ja toimeentulotuen määrä asukasta kohden melko korkea 14% 12% Oulunkaari Imatra Polvijärvi 2012 Ylä-Savo 2012 Iisalmi 2012 Outokumpu 2012 Kemi 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Työttömyysaste verrattain matala, myös toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, toimeentulotukea asukasta kohden melko paljon 10% 8% Mikkeli 2012 Raahe 2012 Kontiolahti 2012 Kempele 2012 RAS 2012 Kallio 2012 Liperi 2012 Raisio 2012 Raasepori % Lieto 2012 Naantali 2012 Kerava % Toimeentulotuki (sis. Työmarkkinatuen kuntaosuus) / asukas 43

44 Kuntavertailu: Vammaispalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vammaispalvelut on jaettu vammaisten, vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten palveluihin. Vammais- ja vaikeavammaisten palveluita ovat mm. avo- ja asumispalvelut sekä työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa tarkastellaan avohoitoa, palveluasumista sekä laitoshoitoa. 44

45 VAMMAISPALVELUIDEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vammaispalveluiden kustannukset ovat Polvijärvellä korkeat (punainen väri) ja alueen muita vertailukuntia selvästi kalliimmat. Kehitysvammapalvelujen (sininen väri) osalta Polvijärvi erottuu matalilla kustannuksillaan. Kontiolahti erottuu jälleen seudun edullisimmaksi. Kehitysvammahuollon osalta kustannuksia nostaa Joensuun ja Liperin osalta korkeat asiakaskohtaiset ksutannukset. Erityisesti Joensuu käyttää laitoshoitoa paljon. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ja laitoshoidon yksikköhinnat ovat seudulla keskitasoa. 45

46 VAMMAISPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset Raisio 2012 Kempele 2012 Kerava 2012 Kontiolahti 2012 Naantali 2012 Kemi 2012 Raahe 2012 Kallio 2012 RAS 2012 Liperi 2012 Lieto 2012 Imatra 2012 Joensuu 2012 Okuli 2012 Outokumpu 2012 Mikkeli 2012 Iisalmi 2012 Oulunkaari 2012 Ylä-Savo 2012 Polvijärvi 2012 Raasepori 2012 Lieksa 2012 Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito

47 Kuntavertailu: Kuntoutus Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntoutus koostuu puhe- ja toimintaterapiasta, perusterveydenhuollon avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Lisäksi kuntoutuspalveluihin kuuluvat kuntien ja valtion rintamaveteraanikuntoutukset. 47

48 KUNTOUTUKSEN YHTEENVETO HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Avokuntoutuksessa Polvijärve asiakaskohtaiset kustannukset ovat melko korkeat, muuten kustannusket ovat keskitasoa Kuntoutuksen osuus sote-kuluista on pieni. 48

49 KUNTOUTUS Oman avokuntoutuksen kustannukset 800 / avokuntoutusasiakas Avokuntoutukseen asiakasta kohden panostetaan vertailun keskitasoa enemmän 49

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta Liite 3. Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta PoPSTer-hankkeen loppuraportti, liite 27.6.2017 Väkiluvut 31.12.2016 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 994 1 131 1 579 2 105 2

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote Versio 23062014 Kommentoitu Seutusote Seutusote 2012 Mikkeli Muut seutusoten kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot