Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat"

Transkriptio

1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT KOKO VÄESTÖ vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet LIITE 1(1) 65 vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet KOTIHOITO Kotihoidon asiakkaat joulukuussa 2007/poikkileikkaustilanne Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat 12/ Vanhusasiakkaat yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja ostopalveluasiakkaat) +75v Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat % ikäryhmittäin Kaikki asiakkaat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vanhusasiakkaat yht. yli 65v. 87,5 86,6 82,8 87,7 91,4 89,5 88,0 (Alle 65-vuotiaat) 12,5 13,4 17,2 12,3 8,6 10,5 12, vuotiaat 13,7 17,0 19,0 11,7 13,4 12,4 13, vuotiaat 36,7 41,6 37,5 40,0 42,5 41,8 39,2 85 v. täyttäneet 37,2 28,0 26,3 36,0 35,6 35,3 34,9 Kotihoidon intensiivisyys joulukuussa 2007 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat joulukuu Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat Helsinki: syyskuu h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat alle 10h/kk kotihoitoa saavat tilapäiset asiakkaat Säännöllisen kotihoidon asiakkaat joulukuussa ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat 1,1 1,0 1,3 0,2 0,7 1,2 0, h/kk kotihoitoa saavat 7,6 3,0 8,6 6,9 7,9 9,8 7, h/kk kotihoitoa saavat 15,1 10,6 17,2 18,0 15,0 22,5 15, h/kk kotihoitoa saavat 17,4 15,5 18,1 27,1 23,9 22,3 20,3 alle 10h/kk kotihoitoa saavat 58,7 69,9 54,7 47,8 52,3 44,1 55,7 tilapäiset asiakkaat (eivät mukana %) 27,7 30,8 160,0 17,4 14,8 88,3 36,7

2 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(2) Säännöllisen kotihoidon alle 65v. asiakkaat joulukuu Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat alle 10h/kk kotihoitoa saavat tilapäiset asiakkaat ei tietoa Säännöllisen kotihoidon65-74v.asiakkaat joulukuu Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat alle 10h/kk kotihoitoa saavat tilapäiset asiakkaat ei tietoa Säännöllisen kotihoidon75-84v.asiakkaat joulukuu Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat alle 10h/kk kotihoitoa saavat tilapäiset asiakkaat ei tietoa Säännöllisen kotihoidon 85+v.asiakkaat joulukuu Yli 80 h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat h/kk kotihoitoa saavat alle 10h/kk kotihoitoa saavat tilapäiset asiakkaat ei tietoa Kotihoito yhteensä Kotihoidon asiakkaat v aikana (säänn. ja tilap.) Turku: kotihoidon asiakkaat yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) (sisältää myös omaishoidontuen palveluseteli- ja ostopalveluasiakkaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Pelkkää säännöllistä kotihoidon tukipalvelua saaneet vuoden aikana yht. yli 65v (Alle 65 vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Pelkkiä tukipalveluja saaneet 65 v. % vuoden 65 v. peruspalveluasiakkaista 7,8 6,8 18,9 11,3 26,5 22,6 13,6

3 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(3) Kaikki käynnit Käynnit:yli 65vuotiaat (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kotihoidon oman toiminnan käynnit Käynnit: yli 65-vuotiaat (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat Vantaa: Omien ja ostopalvelujen käyntien vuotiaat jakamisessa ikäryhmiin käytetty käyntien 85 v. täyttäneet kokonaismäärän suhdetta. Aku Kotihoidon ostopalvelukäynnit Käynnit: yli 65-vuotiaat (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Turku: (sisältää kotipalvelun palveluseteli- ja ostopalvelukäynnit) Yli 65v. osuus käynneistä % 90,6 84,5 85,1 91,0 92,0 92,3 90,4 65v. käyntejä/säännöllisen kotihoidon 65v. asiakas 12/ v. käyntejä/säännöllisen kotihoidon 75v. asiakas 12/ KOTIHOIDON kokonaiskustannukset (perus+tukipalvelut) EUR *Josta oman toiminnan kustannukset eur *Josta ostopalvelun kustannukset eur Kotihoidon oman käynnin kustannus EUR Kotihoidon ostopalvelukäynnin kustannus EUR Kunnallisen toiminnan kustannukset % 93,4 90,6 94,8 98,8 84,9 97,2 93,1 Ostopalvelun kustannukset % 7,1 10,4 5,5 1,2 17,7 2,9 7,4 KOTIHOIDON 65v. kustannukset (perus+tukipalvelut) EUR yli 65- vuotiaat *Josta oman toiminnan kustannukset eur *Josta ostopalvelun kustannukset eur KOTIHOIDON 75v. kustannukset (perus+tukipalvelut) EUR yli 75- vuotiaat *Josta oman toiminnan kustannukset eur *Josta ostopalvelun kustannukset eur Kotihoidon +65v. Oman käynnin kustannus EUR Kotihoidon +65v. ostopalvelukäynnin kustannus EUR Kotihoidon oman +65v.käynnin kustannus ILMAN TUKIPALVELUJA EUR Kotihoidon +65v. ostopalvelukäynnin kustannus ILMAN TUKIPALVELUJA EUR

4 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET KOTIHOIDON PERUSPALVELUT Oman toiminnan peruspalvelun kustannukset EUR Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat LIITE 1(4) 65- ja 75v. kustannukset käyntien suhteessa. Aku Ostopalvelujen peruspalvelun kustannukset Eur Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oman toiminnan kotipalvelun tukipalvelujen kustannukset Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat Turku: (omaishoidontuen palvelu seteliasiakkaiden kustannukset ovat omaishoidontuessa) 65- ja 75v. kustannukset käyntien suhteessa. Aku ja 75v. kustannukset käyntien suhteessa. Aku Ostopalvelujen kotipalvelun tukipalvelujen kustannukset Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat ja 75v. kustannukset käyntien suhteessa. Aku Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/65v. käynti OSAVUOROKAUTINEN HOITO VANHUSTEN PÄIVÄHOITO Vanhusten päivähoidon hoitopaikat Kaikki hoitopäivät vuonna Hoitopäivät yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kokonaiskustannukset Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat EUR/hoitopäivä yli 65v EUR/hoitopäivä Ostopalvelun kustannukset (sisältyvät kokonaiskust) Ostopalvelun osuus % kokonaiskustannuksista 10,5 11,7 0,0 51,5 36,4 30,1 16,4 PÄIVÄSAIRAANHOITO Vanhusten päiväsairaanhoidon hoitopaikat Kaikki hoitopäivät vuonna Hoitopäivät yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kokonaiskustannukset EUR Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat EUR/hoitopäivä yli 65v EUR/hoitopäivä Espoo: Lääkärityövoiman kustannuset siirretty päiväsairaanhoitoon. Tampere: Päiväsairaalasta siirretty henkilökuntaa syksyllö 2007 aloittaneeseen kotiuttamisryhmään.(rh )

5 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(5) OMAISHOIDON TUKI Kaikki tuen saajat vuoden 2007 aikana Tuen saajat yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Tukea vain palveluina saaneet Kaikki tuen saajat Tuen saajat yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oulun alle 65v eivät mukana asiakslukumääräsä. Omaishoidontuen asiakkaat 2007 eri korvausluokissa I II III IV Oulu, Helsinki :sama asiakas ollut usemmassa korvausluokassa. Turku: asiakkaat viimeisimmä korvausluokan mukaan. Omaishoidontuen asiakkaat 2007 eri korvausluokissa % I 47,8 31,5 49,7 62,0 29,1 0,0 41,5 II 36,2 44,2 17,8 37,7 35,5 0,0 31,9 III 18,3 21,3 29,2 0,2 33,2 0,0 17,6 IV 4,5 3,0 3,3 0,1 2,3 0,0 2,9 Omaishoidontuen korvausluokat 2007 I EUR= , II EUR= , III EUR= IV EUR= Kokonaiskustannukset EUR Kustannukset EUR yli 65-vuotiaiden hoito EUR/asiakas yli 65v EUR/asiakas kaikki EUR/asiakas/kk yli 65v EUR/asiakas/kk kaikki Turku: 65v. kust laskettu asiakkaiden suhteessa. Aku Omaishoidontuen kaikki hoitopalkkiot Omaishoidontuen yli 65v. hoitopalkkiot Hoitopalkkioiden osuus kustannuksista 75,5 70,8.. 93,5 98,9.. 68,2 Hoitopalkkio kuukudessa 65v tuensaajalle 352,1 360, ,5 391, ,6 MUUT VANHUKSILLE TARJOTTAVAT PALVELUT Palvelukeskus, korttelikerho jne. Kokonaiskustannukset 2007 EUR Kustannukset EUR yhteensä yli 65v. osuus EUR 65 v. täyttäneet Vanhuspalvelujen tuotantoon annettavat avustukset (ei sisällä yleisavustuksia)

6 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET PALVELUASUMINEN kaikki asukkaat Kevyt Keskiraskas Tehostettu PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN, JOSSA HENKILÖSTÖMITOITUS ALLE 0,2/ASUKAS Asukkaat yhteensä kaikki Yhteensä yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet ASUMISVUOROKAUDET 2006 (HENKILÖK alle 0,2/ASUKAS) Yhteensä kaikki Yhteensä yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki asumisvuorokaudet, Oma toiminta Yli 65v. Asumisvuorokaudet, Oma toiminta (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki asumisvuorokaudet, ostopalvelut Yli 65v. Asumisvuorokaudet, ostopalvelut (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta: Kokonaiskustannukset EUR Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk 6 6 Ostopalvelut (brutto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (netto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk 9 9 LIITE 1(6)

7 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET PALVELUASUMINEN, JOSSA HENKILÖSTÖMITOITUS 0,195-0,394/ASUKAS Kaikki asukkaat ASUKKAAT yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki asukkaat Yli 65 v. asukkaat Oma toiminta (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki asukkaat Yli 65v. asukkaat Ostopalvelut (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet ASUMISVUOROKAUDET 2007 (HENKILÖK 0,195-0,394/ASUKAS) Yhteensä kaikki Yhteensä yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta (palveluasuminen>0,195<0,395) kaikki Oma toiminta yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut (palveluasuminen >0,195<0,395) Ostopalvelut yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta: Kokonaiskustannukset EUR Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (brutto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (netto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ero ostopalv. brutto- ja nettokustannusten väillä Ero % ostopalv. brutto- ja nettokustannusten väillä 45,3 37,3 0,0 21,7 LIITE 1(7)

8 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN, JOSSA HENKILÖSTÖMITOITUS = >0,4 /ASUKAS Kaikki asiakkaat ASUKKAAT yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta: Kaikki asiakkaat Oma toiminta: Yli 65 v. asukkaat (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Kaikki asukkaat Ostopalvelut Yli 65v. asukkaat Ostopalvelut (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet ASUMISVUOROKAUDET 2007 (henkilök =>0,4/AS) Kaikki asumisvuorokaudet yhteensä Yli 65 v. asumisvuorokaudet yhteensä (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta: Kaikki asumisvuorokaudet Oma toiminta: Yli 65 v. asumisvuorokaudet (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelu: Kaikki asumisvuorokaudet Ostopalvelut:Yli 65v. asumisvuorokaudet (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta: Kokonaiskustannukset EUR Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Oma toiminta: Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk Ostopalvelut (brutto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk BRUTTO Ostopalvelut (netto) Kustannukset EUR yli 65-vuotiaat Kustannukset EUR yli 75-vuotiaat EUR/asumisvrk NETTO Ero ostopalv. brutto- ja nettokustannusten väillä Ero % ostopalv. brutto- ja nettokustannusten väillä 30,8 37,3 0,0 12,3 51,5 LIITE 1(8)

9 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VANHAINKODIT ASIAKKAAT Vanhainkodit kaikki asiakkaat VANHAINKODIT YHTEENSÄ, yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidossa joista lyhytaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. lyhytaikaishoidossa % 7,9 6,1 0,0 5,7 2,3 7,4 5,7 joista pitkäaikaishoidossa joista pitkäaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta, kaikki Oma toiminta, yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidossa joista lyhytaikaishoidossa, yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. lyhytaikaishoidossa % 12,3 6,3 0,0 5,1 1,9 6,1 6,2 Ostopalvelut, kaikki Ostopalvelut yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidossa, kaikki joista lyhytaikaishoidossa, yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet VANHAINKODIT HOITOPÄIVÄT 2007 Vanhainkodit yhteensä VANHAINKODIT YHTEENSÄ, yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet LIITE 1(9)

10 LIITE 1(10) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HOITOPÄIVISTÄ LYHYTAIKAISHOIDON HOITOPÄIVIÄ Kaikki lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v. lyhytaikaishoidon päivät Vantaan lyhytaikaishoidon päivät (Alle 65-vuotiaat) vanhaikodissa arvioitu.(pekka Sass) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. lyhytaikaishoidon hoitopäivät % 7,3 4,8 10,0 5,5 4,5 7,6 6,6 VANHAINKODIT, KUSTANNUKSET OMA TOIMINTA YHTEENSÄ Vanhainkodit EUR/hoitovrk OSTOPALVELUT BRUTTOKUSTANNUKSET YHT. Vanhainkodit EUR/hoitovrk NETTOKUSTANNUKSET Vanhainkodit EUR/hoitovrk TERVEYSKESKUSSAIRAALAT ASIAKKAAT TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito kaikki asiakkaat yhteensä TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v joista lyhytaikaishoidossa (kaikki) joista lyhytaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65-vuotiaat lyhytaikaishoidossa % 35,5 63,2 77,3 19,0 34,5 78,0 37,9 joista pitkäaikaisaikaishoidossa (kaikki) joista pitkäaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta Oma toiminta, yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet

11 LIITE 1(11) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET joista lyhytaikaishoidossa (kaikki) joista lyhytaikaishoidossa yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut kaikki Oulu: hoitopäivät jaettu 365:llä. Ostopalvelut, yli 65 v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidossa (kaikki) joista lyhytaikaishoidossa yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet HOITOPÄIVÄT 2007 TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yhteensä TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yht. yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v. lyhytaikaishoidon päivät (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet v Yli 65v. lyhytaikaishoidon hoitopäivät % 37,9 61,7 42,6 18,9 38,8 87,7 38,6 Oma toiminta yht Oma toiminta yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v. lyhytaikaishoidon päivät (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet

12 LIITE 1(12) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET Ostopalvelut yht Ostopalvelut yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet joista lyhytaikaishoidon hoitopäivät Yli 65v. lyhytaikaishoidon päivät (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet TERVEYSKESKUSSAIRAALAT perussairaanhoito yhteensä KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ (sis. myös alle 65-vuotiaiden hoidon) Josta pitkäaikaishoidon kustannukset Josta lyhytaikaishoidon kustannukset Josta pitkäaikaishoidon kustannukset % 46,7 30,6 48,9 71,3 58,5 13,8 48,5 Josta lyhytaikaishoidon kustannukset % 53,3 69,4 48,7 28,7 39,7 86,2 51,2 OMA TOIMINTA YHTEENSÄ Terveyskeskussairaalat yht Josta pitkäaikaishoito Josta akuuttihoito (lyhytaikaishoito) EUR/hoitovrk EUR/hoitovrk pitkäaikaishoito EUR/hoitovrk, akuuttihoito(lyhytaikaishoito) OSTOPALVELUT BRUTTOKUSTANNUKSET YHT. Perussairaanhoito Josta pitkäaikaishoito Josta akuuttihoito (lyhytaikaishoito) EUR/hoitovrk Brutto laskettu 26eur*ostop. Hp+nettokust Aku EUR/hoitovrk pitkäaikaishoito EUR/hoitovrk, akuuttihoito(lyhytaikaishoito) NETTOKUSTANNUKSET Perussairaanhoito EUR/hoitovrk

13 LIITE 2 ( 1 ) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäynnit 200 Kaikki yhteensä Yli 65v. käynnit yhteensä (Alle 65-vuotiaat) Oulu: sisältää yhteispäivystyksen käynnit vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Avosairaanhoidon lääkärin asiakkaat 2007 Kaikki yhteensä Oulu: sisältää yhteispäivystyksen asiakkaat Yli 65v. asiakkaat yhteensä (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ (Ilman kotisairaanhoitoa) KUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet yli 65v. osuus % kokonaiskustannuksista EUR/käynti Kotisairaala (perusth) (perusth) ei ole (erikoissh) (erikoissh) (erikoissh) Suoritteet kaikki yhteensä Ikäryhmittäiset suoritteet yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Asiakkaat 561 Vantaa: laskettu käyntien suhteessa kokonaiskustannuksista.aku Kotisairaalan kustannukset 2007 yhteensä KUSTANNUKSET EUR yli 65v EUR/hoitovrk ERIKOISSAIRAANHOITO (SOMAATTINEN JA PSYKIATRINEN YHTEENSÄ) ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT (Hp/365) ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT YLI 65V. (Hp/365) Yli 65v. hoitoon käytettäviä ersa sairaansijoja % 31,2 28,8 28,5 49,5 48,7 30,1 36,7 ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT YLI 75V. (Hp/365) ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT YLI 85V. (Hp/365) ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT % YLI 65V. / 65v. väestö 0,5 0,5 0,6 1,1 0,9 0,5 0,7 ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT % YLI 75V. / 75v. väestö 0,6 0,7 0,9 1,4 1,3 0,7 0,9 ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT % YLI 85V. / 85v. väestö 0,7 0,7 1,2 1,9 1,9 0,7 1,1 SOMAATTISET JA PSYKIATRISET HOITOPÄIVÄT 2007

14 KAIKKI HOITOPÄIVÄT yht Yli 65v. hoitopäivät (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. osuus hoitopäivistä % 31,2 28,8 28,5 49,5 48,7 30,1 36,7 Oman toiminnan hoitopäivät yht Oman toiminnan hoitopäivät yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. osuus hoitopäivistä % 8,0 53,3 79,2 8,8 40,9 Ostopalveluhoitopäivät yht Ostopalveluhoitopäivät yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. osuus hoitopäivistä % 37,5 28,8 28,5 47,1 32,6 36,0 35,5 Ostopalvelujen osuus % yli 65v. hoitopäivistä 94,5 100,0 100,0 58,0 43,9 93,6 75,6 SOMAATTISET JA PSYKIATRISET ERIKOISSAIRAANHOIDON POLIKLINIKKAKÄYNNIT Kaikki käynnit yhteensä Kaikki yli 65v. käynnit yhteensä (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. osuus käynneistä % 22,6 16,9 15,4 22,4 23,5 19,8 20,8 Oman toiminnan käynnit yht Oma toiminta yli 65v. käynnit (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. osuus käynneistä % 18,5 15,1 21,4 11,3 17,3 Kaikki ostopalvelukäynnit Ostopalvelukäynnit yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Yli 65v. osuus käynneistä % 23,9 16,9 15,4 27,5 24,9 24,0 21,9 Ostopalvelujen osuus % yli 65v. käynneistä 78,9 100,0 100,0 72,5 63,3 81,1 80,1 KUSTANNUKSET OMA+OSTO (VO+POLI)YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v Yli 65v. osuus kustannuksista % 30,5 24,3 23,5 40,5 38,6 29,1 31,2 LIITE 2 ( 2 )

15 ERIKOISSAIRAANHOITO Somaattinen SOMAATTISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT (Hp/365) SOMAATTISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT YLI 65V. (Hp/365) Yli 65v. hoitoon käytettäviä ersa sairaansijoja % 42,8 36,1 37,4 60,1 57,6 37,4 47,2 SOMAATTISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄT 2007 Kaikki hoitopäivät yhteensä Kaikki yli 65v. hoitopäivät (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta hoitopäivät yht Oma toimintahoitopäivät (yli 65v.) (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut hoitopäivät yht Ostopalvelut hoitopäivät yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet SOMAATTISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYNNIT 2007 Kaikki yhteensä Kaikki (yli 65v.) (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta käynnit yht Oma toiminta käynnit (yli 65v.) (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut käynnit yht Ostopalvelut käynnit yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet SOMAATTINEN ERIKOISSAIRAANHOITO 2007 KUSTANNUKSET OMA+OSTO (VO+POLI)YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet LIITE 2 ( 3 )

16 SOMAATTINEN ERIKOISSAIRAANHOITO OMA TOIMINTA YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet LIITE 2 ( 4 ) VUODEOSASTOHOITO KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ Turku:vähennetty kotisairaalan kustannukset KUSTANNUKSET EUR yli 65v (hoitopäivät*hpkustannus)= eur. (Alle 65-vuotiaat) Aku vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet EUR/hoitovrk AVOHOITO KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet EUR/käynti OSTOPALVELUT BRUTTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet VUODEOSASTOHOITO BRUTTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ NETTOKUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet EUR/hoitovrk AVOHOITO BRUTTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ NETTOKUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet EUR/käynti ERIKOISSAIRAANHOITO Psykiatrinen hoito PSYKIATRISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT (Hp/365)

17 PSYKIATRISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON HOITOPAIKAT YLI 65V. (Hp/365) Yli 65v. hoitoon käytettäviä sairaansijoja % 15,8 12,5 12,2 20,5 20,2 12,5 16,0 PSYKIATRISET HOITOPÄIVÄT 2007 Kaikki HOITOPÄIVÄT yhteensä Kaikki HOITOPÄIVÄT yhteensä yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Omat hoitopäivät yht Omat hoitopäivät yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut hoitopäivät yht Ostopalvelut hoitopäivät yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Psykiatrisen erikoissairaanhoidon käynnit 2007 Oma ja osto kaikki käynnit yht Oma ja osto käynnit yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Oma toiminta käynnit yht Oma toiminta käynnit yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet Ostopalvelut käynnit yht Ostopalvelut käynnit yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet PSYKIATRINEN ERIKOISSAIRAANHOITO KUSTANNUKSET OMA+OSTO (VO+POLI)YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet PSYKIATRINEN ERIKOISSAIRAANHOITO OMA TOIMINTA YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v LIITE 2 ( 5 )

18 (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet VUODEOSASTOHOITO KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet EUR/hoitovrk AVOHOITO KUSTANNUKSET EUR YHTEENSÄ KUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet EUR/käynti PSYKIATRINEN ERIKOISSAIRAANHOITO OSTOPALVELUT BRUTTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet VUODEOSASTOHOITO BRUTTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet EUR/hoitovrk AVOHOITO BRUTTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR yhteensä NETTOKUSTANNUKSET EUR yli 65v (Alle 65-vuotiaat) vuotiaat vuotiaat v. täyttäneet EUR/käynti LIITE 2 ( 6 )

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli,

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli, Mustijoki, Porvoo, Rauma, Rovaniemi,

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2012

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2012 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli,

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä 2.1.214 Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne

Lisätiedot

TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen

TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen TR2: Sosiaali- ja terveyspalvelut Informaatiotilaisuus valtuustoille 4.11.2010 Akj Jukka T. Salminen Stj Paula Kokkonen Työryhmä Vantaa: apulaiskaupunginjohtaja i j Jukka T. Salminen (Soster), pj terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Loppuraportti Sosiaali- ja terveyspalvelut Teemaryhmä 2 Helsinki Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 (53) Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 3. Teemaryhmän työn organisointi ja eteneminen... 5 4. Tehtävän

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tammi-helmikuussa 2012

Selvitys palvelusetelin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tammi-helmikuussa 2012 Selvitys palvelusetelin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tammi-helmikuussa 2012 Suomen Kuntaliitto Anu Nemlander Mari Sjöholm Sitra 9.5.2012 SISÄLLYS PALVELUSETELI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ PORVOO IKÄÄNTYY PORVOO IKÄÄNTYY Vuonna 2015 Porvoossa asuu 3 785 yli 75-vuotiasta PORVOO

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO TUOTTEISTUS 5/2007 12/2007 LOPPURAPORTTI

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO TUOTTEISTUS 5/2007 12/2007 LOPPURAPORTTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO TUOTTEISTUS 5/2007 12/2007 LOPPURAPORTTI Sirpa Köppä Tommi Lehtokangas TIIVISTELMÄ...3 1.1 Hankkeen tavoitteet...4 1.2 Hankkeen eteneminen...4 1.2.1 Aikataulu...4

Lisätiedot

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI Simo Kokko Stakes Kuopio 2006 1. Selvitystyön tehtävä 2 Pietarsaaren seudun kunnat tilasivat Stakesilta hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot