Maisema-raportti. Nurmijärvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maisema-raportti. Nurmijärvi"

Transkriptio

1 Maisema-raportti Nurmijärvi Nurmijärvi 1

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tässä raportissa vertaillaan Nurmijärven vuoden keskushallinnon palveluita muihin kuntiin. Kuntien palvelut on tehty vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Kantavana ajatuksena on toimintalukujen ja taloustietojen yhdistäminen toisiinsa. Näin on saatu aikaan mm. vertailukelpoisia toiminnan tehokkuutta kuvaavia mittareita. SISÄLLYSLUETTELO Taustatarkastelut 3 Kunnan kokonaisnäkymä 9 Kunnan tiivistelmä 15 Toimialakohtaiset havainnot 17 Sosiaali- ja terveyspalvelut 18 Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut 139 Tekniset palvelut 202 Keskushallintopalvelut 261 Raportin alussa on esitetty yhteenveto raportin löydöksistä sekä annettu mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Tietohallintopalvelut on vuoden 2015 kuntavertailuraportista lähtien otettu osaksi keskushallintopalveluiden Maisemakokonaisuutta, koska tietohallintopalveluiden keskitetyt kustannukset ovat vertailukuntien omassa organisaatiorakenteessa yhä useammin keskushallintopalveluiden puolella. Työllistämisen osuus on jätetty keskushallintopalveluiden vertailuraportista pois, koska kustannusten vertailukelpoistaminen on haasteellista ja ko kustannusten vaikutukset paljon keskushallintopalveluita laajemmat. Kustannukset tarkastelumahdollisuudet Maisema-työkalussa on ennallaan. 2

3 Taustatarkastelut 3

4 MAISEMA-KUNTIEN IKÄRAKENNE Puumala 2015 Suomussalmi Heinävesi 2015 Enonkoski 2015 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Mänttä-Vilppula 2015 Tohmajärvi 2015 Joensuu Outokumpu 2015 Kemi 2015 Mikkeli Kemi Muonio Kankaanpää 2015 Muonio 2015 Juupajoki Iisalmi 2015 Sotkamo Vimpeli Raisio Naantali 2015 Soini Laitila 2015 Lohja 2015 Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Alajärvi Liperi 2015 Kannus 2015 Ranua Alavieska 2015 Ylivieska Nurmijärvi Kontiolahti Kallio 2015 Sievi v 7-14v v v v 65-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 4

5 TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE JA TYÖTTÖMYYS MAISEMA-KUNNISSA 2015 Horisontaalinen viiva kuvaa Maisemakuntien keskiarvoa ,3 Taloudellinen huoltosuhde ,6 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna , ,1 Työttömät työvoimasta %, ,2 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna ,7% ,9 6,0 0 5

6 MAISEMA-KUNTIEN VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET ASUKASTA KOHDEN Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero Kunnallisverokertymä Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna /as Valtionosuudet Maisemakunnissa 2015 Valtionosuuksien Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna /as

7 ASUKASKOHTAINEN VUOSIKATE JA LAINAKANTA MAISEMA-KUNNISSA Asukaskohtainen vuosikate Maisema-kunnissa 2015 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna ,7 /asukas Asukaskohtainen lainakanta Maisema-kunnissa Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna /asukas

8 MAISEMA-KUNTIEN TULOVEROPROSENTIT 2017 JA KERTYNEET YLI- JA ALIJÄÄMÄT ,25 21 Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentti keksimäärin 19, , Asukaskohtaiset kertyneet yli- ja alijäämät Maisema-kunnissa 2015 Painottamaton keskiarvo Manner-Suomen kunnissa vuonna /as

9 Kunnan kokonaisnäkymä

10 KOKO KUNNAN NÄKYMÄ Tässä tarkastelussa prosentit ilmaisevat toimialan osuutta kokonaiskustannuksista. Oikeanpuoleinen sarake kertoo asukaskohtaisen kustannustason tilanteesta vertailukuntien keskitasoon verrattuna. Nurmijärvellä sosiaali-ja terveyspalvelut vievät kustannuksista keskiarvoa pienemmän osan ja niiden asukaskohtainen kustannus on keskitasoa matalampi. Sivistys- ja vapaa-ajan palveluissa taas kustannusten osuus kokonaisuudesta on keskiarvoa suurempi, mutta asukaskohtainen kustannus on keskitasoa matalampi. Muihin Maisema-kuntiin verrattuna Nurmijärven asukaskohtaiset kustannukset ovat ylätasolla tarkasteltuna keskitasoa matalammat. Eroja löytyy, kun tarkastelua tarkennetaan toimialakohtaisesti seuraavilla dioilla. Tekniset palvelut 13% Keskushallin non palvelut 5% Sosiaali- ja terveyspalv elut 44% Toimiala Sosiaali- ja terveyspalvelut Kustannusten prosentuaalinen jakautuminen Maisema-kuntien keskiarvo Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna 44 % 52 % Matalampi Sivistys- ja vapaaaikapalvelut 38 % 28 % Matalampi Sivistys- ja vapaaaikapalvelut 38% Tekniset palvelut (poistoton) 13 % 15 % Matalampi Keskushallintopalvelut 5 % 5 % Matalampi 100 % 100 % 10

11 KUNNAN NÄKYMÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuviossa on esitetty sosiaali- ja terveyskustannusten jakautuminen eri palveluille. Kokonaisuutena sotekustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa matalammat Suurin osuus sosiaali- ja terveyskustannuksista käytetään erikoissairaanhoitoon (29 %). Siinä asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Toiseksi suurin osuus (22 %) käytetään hoitoon ja hoivaan. Myös sen kohdalla kustannustasoa on keskitasoa matalampi. Osuudeltaan melko suuria palveluita ovat perhepalvelut, jotka järjestetään keskitasoisin kustannuksin ja vammaispalvelut, jotka ovat kustannuksiltaan keskitasoa matalammat. Pienemmistä palveluista kaikki aikuissosiaalityötä lukuun ottamatta ovat kustannuksiltaan keskitasoa matalammat. ESH 29% Vastaanotto 8% Hoito ja hoiva 22% Palvelukokonaisuus %-osuus sosiaali- ja terveyspalveluista Maisema-kuntien keskiarvo %-osuudesta Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna Vastaanotto 8 % 7 % Matalampi Hoito ja hoiva 22 % 31 % Matalampi Kuntoutus 2% Kuntoutus 2 % 1 % Matalampi Aikuispsykososiaaliset 5 % 5 % Matalampi Perhepalvelut 12% Aikuissosiaality ö 8% Suun terveydenhuolt o 4% Vammaispalvel ut 10% Aikuispsykosos iaaliset 5% Vammaispalvelut 10 % 9 % Matalampi Suun terveydenhuolto 4 % 3 % Matalampi Aikuissosiaalityö 8 % 6 % Korkeampi Perhepalvelut 12 % 8 % Keskimääräinen ESH (somaattinen) 29 % 30 % Matalampi 11

12 KUNNAN NÄKYMÄ SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut vievät sote-palveluiden jälkeen suurimman osan kaupungin kustannuksista. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluista puolestaan puolet koostuu perusopetuksen ja lähes 40 % varhaiskasvatuksen kustannuksista. Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suuri, minkä seurauksena panostus perus- ja varhaiskasvatuksen asukaskohtainen panostus on korkeampi kuin muissa Maisema-kunnissa keskimäärin. Nurmijärvellä sivistys- ja vapaa-aikapalvelut on pääosin tuotettu erittäin tehokkaasti. Perusopetuksen verrattain suuret koulu- ja luokkakoot varmistavat sen, että perusopetuksen kustannukset ovat edulliset. Varhaiskasvatus painottuu päiväkotihoitoon, joka on pääosin järjestetty tehokkaasti. Muutamasta yksiköstä löytyy kuitenkin tehostettavaa. Kirjasto Musiikki 2% 0,1 % Liikunta 5% Lukio 3% Nuoriso 2% Museo 0,3 % Kulttuuripalvelut 0,4 % Vapaa sivistystyö 0,1 % Palvelukokonaisuus %-osuus sivistys- ja vapaaaikapalveluista Maisema-kuntien keskiarvo Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna Perusopetus 50 % 49 % Matalampi Varhaiskasvatus 37 % 28 % Korkeampi Päivälukio 3 % 7 % Matalampi Perusopetus 50% Liikunta 5 % 6 % Korkeampi Musiikkiopisto 0,1 % 1 % Matalampi Kirjasto 2 % 3 % Matalampi Nuorisopalvelut 2 % 2 % Korkeampi Varhaiskasvatus 37% Museo 0,3 % 1 % Matalampi Kulttuuripalvelut 0,4 % 1 % Matalampi Vapaa sivistystyö 0,1 % 2 % Matalampi 12

13 KUNNAN NÄKYMÄ TEKNISET PALVELUT Nurmijärvellä teknisten palveluiden isoin palvelukokonaisuus on tilapalvelut ja se kattaa kolmanneksen teknisten palveluiden kustannuksista. Osuus on selvästi pienempi kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Tilapalveluiden kustannustaso on vertailukuntiin nähden matala. Neliöitä vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin ja neliökohtainen kuukausikustannus vertailukuntien keskitasoa edullisempi Asunnot ja muut vuokratilat kattavat myös poistolliset kustannukset, rakennusryhmä Muut rakennukset pieni Ruokapalveluiden kustannukset muodostavat viidenneksen ja myös sen osalta kustannustaso on keskitasoa edullisempi. Tehokkuus näyttäytyy hyvänä ja suoritekohtainen hinta on edullinen. Näiden isoimpien palvelukokonaisuuksien keskitasoa edullisemmalla kustannustasolla on merkittävä vaikutus koko tilapalveluiden kustannustasoon. Vesihuollon ja joukkoliikenteen kustannusosuus on kummankin osalta %. Joukkoliikenteeseen panostetaan Nurmijärvellä selvästi muita vertailukuntia enemmän. Kunnallistekniset suunnittelu ja rakenn. 1,8 % Kiinteistöja mittaus 4,9 % Kaavoitus 3 % Ruokapalvelut 20 % Joukkoliikenne 11 % Rakennusvalvonta 1 % Vesihuolto 12 % Ympäristöns uojelu 2 % Tilapalvelut 33 % Liikenneverkko 7 % Viheralueet 1 % Kone, kalusto, materiaali 2,9 % Palvelukokonaisuus (poistoton) %-osuus teknisistä palveluista Maisema-kuntien keskiarvo Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna Tilapalvelut 33 % 45 % Matalampi Liikenneverkkopalvelut 7 % 6 % Keskitasoa Viheraluepalvelut 1 % 3 % Matalampi Kone-kalusto- ja materiaalipalvelut 3 % 3 % Matalampi Vesihuoltopalvelut 12 % 12 % Keskitasoa Ruokapalvelut 20 % 21 % Matalampi Kaavoituspalvelut 3 % 1,4 % Korkeampi Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu, rakentaminen ja rakennuttaminen 5 % 3 % Korkeampi 2 % 1,1 % Korkeampi Joukkoliikennepalvelut 11 % 2 % Korkeampi Rakennusvalvonta 1 % 1,4 % Matalampi Ympäristönsuojelu 2 % 1,3 % Korkeampi 13

14 KUNNAN NÄKYMÄ KESKUSHALLINTOPALVELUT Hallintopalvelut, taloushallinto ja henkilöstöhallinto (eli muita toimialoja tukevat ydintoiminnot) muodostavat Nurmijärven keskushallintopalveluista yhteensä puolet. Nurmijärven ko kokonaisuus on vertailujoukon kaikkein edullisin. Palo- ja pelastustoimen kustannusosuus on noin neljänneksen. Osuus on isompi kuin vertailukunnissa keskimäärin. Asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Tämä osaltaan vaikuttaa keskushallintopalveluiden kokonaisuuden edulliseen kustannustasoon. Tietohallintopalveluiden kustannusosuus on 17 %. Tietohallintopalveluiden vertailemista muihin kuntiin hankaloittaa kuitenkin se, että keskitettyjen kustannusten lisäksi tietohallintokuluja on hajautetusti myös toimialoilla. Kustannustasoon vaikuttaa siis osaltaan myös se, kuinka hajautetusti tai keskitetysti ko kunnan tietohallintopalvelut on järjestetty. Muut palvelukokonaisuudet yhteensä (noin 7 %) ovat kokonaisuuden näkökulmasta melko marginaaliset. Vaalit 0,3 % Maaseutu 0,9 % Tietohalli nto 17 % Henkilöstö hallinto 12 % Palvelukokonaisuus %-osuus keskushallintopalv eluista Maisema-kuntien keskiarvo Kustannustaso Maisema-kuntien keskitasoon verrattuna Henkilöstöhallinto 12 % 13 % Matalampi Taloushallinto 9 % 6 % Keskitasoa Hallintopalvelut 29 % 38 % Matalampi Palo- ja pelastustoimi 26 % Elinkeinopalvelut 5 % Tarkastustoimi 0,5 % Taloushallinto 9 % Hallintopalvelut 29 % Tarkastustoimi 0,5 % 0,6 % Matalampi Elinkeinopalvelut 5 % 9 % Matalampi Palo- ja pelastustoimi 26 % 22 % Matalampi Vaalit 0,3 % 0,04 % Ei vaaleja Maaseutu 0,9 % 2 % Matalampi (linjassa taajamaasteen kanssa) Tietohallinto 17 % 9 % Keskitasoa 14

15 Kunnan tiivistelmä

16 Miljoona KESKEISET HAVAINNOT JA TOIMIALAKOHTAISET OPTIMOINTIVARAT Sosiaali- ja terveyspalvelut Sotekustannukset ovat kaiken kaikkiaan vertailussa keskitasoa alemmat, ja linjassa nuoren ikärakenteen ja matalan sairastavuuden kanssa. Jos perhepalveluissa lastensuojelun kodin ulkopuolisten sijoitusten perhehoidon osuus kasvaisi, voisi optimointilaskelman mukaan säästää 0,6 milj.. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut Mutkapolun, Sorvankaaren, Lepsämän, Ylitilantien, Mäntysalon, Isosuon, Perttulan, Äppelgården, Maaniitun ja Isokallin päiväkoti rikkovat henkilöstökuluilla päiväkotikoon mukaisen trendiviivan. Näissä yksiköissä laskennan mukaan yhteensä noin 0,5 milj. optimointivara. 2,5 2,0 1,5 1,0 Tekniset palvelut Keskushallintopalvelut 0,5 Onko tilapalveluiden (selvästi) keskitasoa matalampi kustannustaso riittävä pitämään rakennukset kunnossa, ja että korjausvelkaa ei kasvateta epätarkoituksenmukaisesti? Sairauspoissaolopäivien määrä työntekijää kohden on vertailukuntien keskitasoa korkeampi. Laskennallinen optimointivara koko Nurmijärven kunnan tasolla reilun 1 miljoonan euron luokkaa, mikäli sairauspoissaolot saadaan laskettua lähemmäs vertailukuntien keskitasoa. 0,0 Sairauspoissao lopäivät Päiväkodit Perhepalvelut

17 Toimialakohtaiset havainnot 17

18 Sosiaali- ja terveyspalvelut 18

19 TOIMIALAKOHTAISET HAVAINNOT - SOTE Kustannustasoa hillitsee Hoito- ja hoivapalvelut ovat kokonaiskustannuksiltaan vertailun keskitasoa matalampia. Vastaanoton asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat ja linjassa pienen sairastavuuden kanssa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kustannukset ovat vertailussa matalat, ja linjassa matalaan psykoosisairastavuuteen. Suun terveydenhuollossa kustannukset ovat vertailussa keskitasoa alemmat. Peittävyys on aikuisväestöllä keskitasossa ja alaikäisten kohdalla keskitasoa alempi Vammaispalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Erikoissairaanhoito on asukaskohtaisilta kustannuksiltaan vertailun pienin. Muita havaintoja Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden määrä vaikuttaa kovin pieneltä. Suoritteen voisi tuplatsekata. Kustannustasoa nostaa Ympärivuorokautisen hoidon sisällä kuitenkin pitkäaikaislaitospalvelu painottuu hoivan toteuttamisessa vertailukuntien keskitasoa enemmän. Tämä nostaa kustannuksia. Perhepalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat hieman keskitasoa suuremmat. Kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat 39 % perhepalveluiden kokonaiskustannuksista. Aikuissosiaalityön kustannukset ovat keskitasoa korkeammat, toimeentulotuen kustannukset painottuvat. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivän hinta on keskitasoa korkeampi. Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. Toimenpide-ehdotukset Hoidon ja hoivan pitkäaikaislaitoshoidon osuus painottuu. Pääsääntöisesti uusien syntyvien asiakkuuksien kohdalla suositellaan painottamaan tehostettua palveluasumista ja sitä kevyempiä hoitomuotoja. Osa kunnista on purkanut pitkäaikaisen laitoshoidon kokonaan. Nurmijärven tilanteessa painopisteen siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen ei kuitenkaan vaikuta suuresti kustannuksiin, sillä pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivä on verraten edullinen. Omaishoidon panostusten ja tukimuotojen kehittäminen ja yhteistyö kotihoidon kanssa.

20 MAISEMA-KUNTIEN YLEISET ILMIÖT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN KESKIMÄÄRÄISET MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN MAISEMA-KUNNISTA VUODESTA 2015 VUOTEEN ,0 % ,8 % 1,1 % 1,7 % 2,5 % 4,1 % 4,3 % 4,8 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % 2015 Muutos-% 200-2,3 % -1,8 % -2,0 % 0-3,0 % Maisema-kuntien soten kokonaiskustannuksissa nousu 2015-: 1,4 % 20

21 MAISEMA-KUNTIEN YLEISET ILMIÖT TUOTERYHMIEN ASUKASKOHTAISET KESKIARVOT ( /asukas) JA VAIHTELUVÄLIT Tuoteryhmien asukaskohtaiset keskiarvot ja vaihteluvälit Aikuispsyko sos. palv. Aikuissosia alityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalve lut Suuntervey s Vammaispa lvelut Vastaanott o Maksimi Minimi Keskiarvo Nurmijärvi

22 Ikävakioimaton sairastavuusindeksi KESKEISET HAVAINNOT / ASUKAS JA IKÄVAKIOIMATON SAIRASTAVUUS VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 190 Puumala Lestijärvi Kiuruvesi Soini Sonkajärvi Outokumpu Ranua Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Vimpeli Kemi Vieremä 140 Siikajoki Alajärvi Alavieska 130 Pyhäjoki Iisalmi Ikaalinen RAS Halsua JYTA 120 Hämeenkyrö Kannus Nivala Veteli Uusikaupunki Raahe Kallio Toholampi Perho Mikkeli Sievi Joensuu Kaustinen Ylivieska Lahti Raisio 2015 Kokkola 2015 Lohja 2015 Muonio 90 Kontiolahti Nurmijärvi Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset / asukas Halsua Sonkajärvi Ikaalinen Soini Outokumpu Kiuruvesi Lestijärvi Uusikaupunki Pyhäjoki Veteli Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alajärvi Ylä-Savo Ranua Muonio Vieremä Toholampi Kemi Mikkeli Iisalmi JYTA Alavieska Lahti 2015 RAS Raahe Hämeenkyrö Kaustinen Perho Kannus Raisio Lohja 2015 Joensuu Nivala Kokkola 2015 Siikajoki Kallio Ylivieska Sievi Nurmijärvi Kontiolahti 0-6 v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ikävakioimaton sairastavuusindeksi vuodelta 2015 (Lähde: KELA) 22

23 KESKEISET HAVAINNOT ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suunterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailun pienimpien joukossa. 23

24 Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin vuorohoito kuuluvat ja omaishoito, erityispäivähoito. kotihoito Lisäksi (tukipalvelut, tarkastelussa ovat säännöllinen kotihoito, muu kotihoito, ryhmäpäivähoito, tavallinen palveluasuminen), perhepäivähoito, erilaisin päiväkeskustoiminta, hoitotuin hoidettavat tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito lapset sekä mahdollinen (terveyskeskuksen kunnallinen vuodeosastolla tuki lapsiperheille. tai vanhainkodissa) sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito.

25 HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN OSUUS IKÄIHMISISTÄ (YLI 65-VUOTIAISTA) Halsua Alavieska Soini Vimpeli Veteli Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Nivala Lestijärvi Alajärvi Hirvensalmi Sievi Ranua Sonkajärvi Kemi Kallio Kaustinen Vieremä JYTA Toholampi Ylä-Savo Hämeenkyrö Mikkeli Outokumpu Iisalmi Pyhäjoki Raisio Ylivieska Ikaalinen Kannus Puumala Joensuu Muonio Perho Siikajoki Lahti 2015 Uusikaupunki Kokkola 2015 Lohja 2015 RAS Raahe Nurmijärvi Kontiolahti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % v v vuotta täyttäneiden suuri osuus on huomioitava tarkasteltaessa hoito- ja hoivapalveluja. Tässä tarkastellaan kustannuksia ja käyttöä 75 vuotta täyttäneitä kohden. 25

26 HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Lahti 2015 Mikkeli Muonio Uusikaupunki Iisalmi Joensuu Hirvensalmi Raisio Halsua Kaustinen Kontiolahti Lohja 2015 Vimpeli Outokumpu Nurmijärvi Pyhäjoki Soini Järvi-Pohjanmaa Kemi Ylä-Savo Hämeenkyrö Alajärvi Puumala Toholampi Kannus Vieremä Raahe Ikaalinen Sonkajärvi JYTA RAS Kiuruvesi Kokkola 2015 Ylivieska Lestijärvi Nivala Kallio Veteli Alavieska Perho Ranua Siikajoki Sievi Ehkäisevät palvelut Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito- ja hoivapalveluiden nettokustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,9 % 26

27 HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Nurmijärvi Pyhäjoki Ranua Uusikaupunki RAS Raahe Lahti 2015 Outokumpu Ikaalinen Muonio Hämeenkyrö Kiuruvesi Kemi Lohja 2015 Kokkola 2015 Kaustinen Kannus Joensuu Siikajoki Kontiolahti JYTA Raisio Iisalmi Ylä-Savo Veteli Toholampi Halsua Nivala Lestijärvi Vieremä Kallio Ylivieska Mikkeli Hirvensalmi Vimpeli Sievi Alavieska Soini Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Puumala Perho Sonkajärvi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ehkäisevät palvelut Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito- ja hoivapalvelut ovat verraten laitospainotteiset. 27

28 HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN PEITTÄVYYDET PALVELUIDEN PIIRISSÄ (KOTIHOIDOSTA VAIN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO) 100 % Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 75 % 50 % 25 % 0 % 1% 0% 8% 0% 11% 0% 0% 4% 13% 3% 0% 12% 11% 9% 9% 11% 4% 0% 8% 9% 8% 0% 1% 0% 7% 8% 7% 11% 12% 9% 6% 4% 10% 5% 1% 1% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 9% 8% 0% 0% 0% 0% 12% 7% 12% 11% 11% 11% 10% 8% 2% 1% 0% 1% 12% 7% 2% 10% 7% 5% 6% 37% 9% 3% 7% 9% 7% 8% 9% 7% 10% 9% 10% 9% 8% 8% 0% 0% 9% 4% 4% 6% 9% 9% 6% 4% 8% 3% 6% 5% 6% 4% 4% 5% 9% 0% 2% 2% 2% 2% 9% 1% 7% 4% 9% 7% 7% 3% 2% 28% 10% 26% 25% 26% 21% 19% 20% 25% 5% 4% 5% 6% 27% 25% 4% 4% 4% 19% 21% 21% 15% 21% 4% 16% 15% 17% 15% 15% 18% 15% 15% 13% 15% 18% 14% 19% 15% 18% 15% 18% 18% 4% 11% 14% 15% 12% 14% 13% 12% 11% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 28

29 Kustannus / +75 vuotias asukas OMAISHOITO OMAISHOIDON KUSTANNUKSET Perho Ranua Sievi Muonio Ylivieska Nivala Halsua Kallio Nurmijärvi optimointi Kaustinen Toholampi JYTA Kontiolahti Raisio Kannus Alavieska Alajärvi Soini Joensuu Järvi-Pohjanmaa Veteli Nurmijärvi Sonkajärvi Ikaalinen Kiuruvesi Vieremä Siikajoki Uusikaupunki Outokumpu Kemi Ylä-Savo Kokkola Puumala Hämeenkyrö Raahe 2015 RAS Lahti Lestijärvi 2015 Vimpeli Iisalmi Mikkeli Pyhäjoki Nostamalla omaishoidon peittävyys STM:n suositustasolle (6%), panostus 75-asukasta kohden nousisi 580 :n, mikä on 20 % yli Maisema-kuntien keskiarvon. 5 % peittävyydellä 526 /75-v, 10% yli keskiarvon. Hirvensalmi Lohja 2015 Omaishoidon panostukset korkeat, mutta asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko korkeat Omaishoidon panostukset matalat, mutta asiakasta kohden melko korkeat Omaishoidon asiakaskohtainen kustannus on vertailun keskitasoa. Myös asukasryhmäkohtainen kustannus on keskitasoa. Omaishoidon peittävyys on vertailun pienimpiä ja alle STM:n suositustason (seuraava dia). Jos panostus nousisi STM:n suositukseen, asukasryhmäkohtainen hinta nousisi Kustannus / asiakas Kunta Omaishoito %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,9 % 29

30 OMAISHOITO OMAISHOIDONTUEN PEITTÄVYYS YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 15% Omaishoidontuen peittävyys yli 75-vuotiaista asukkaista 10% 5% 0% Sosiaali ja terveysministeriön suositus omaishoidontuen peittävyydestä: 6-7% Kuvan peittävyydet on laskettu koko vuoden asiakaskertymästä. Valtakunnallinen tavoite (STM 2013) 6-7% vuoteen 2017 mennessä. 30

31 KOTIHOITO KOTIHOITO: KUSTANNUS JA AMMATILLINEN HOITOHENKILÖKUNTA / 75V ASUKAS Kotihoito / 75v asukas 0,07 0,06 Ammatillista hoitohenkilökuntaa / 75-vuotias asukas 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 Kotihoidon (kotihoito ja tukipalvelut) asukaskohtainen kustannus on vertailun pienin. Hoitohenkilökuntaa ikäryhmän asukasta kohden on keskitasoisesti. Kunta Kotihoito %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,7 % 31

32 KOTIHOITO KOTIHOITO: KÄYNNIT JA ASIAKKAAN LUONA SUORITETUT TYÖTUNNIT Käynnit / asiakas Työtunnit / asiakas Käyntejä asiakasta kohden on keskitasoisesti. Asiakkaan luona suoritettujen tehollisten työtuntien määrä on vertailussa hieman keskitasoa alempi. 32

33 Kotihoito / +75-vuotias asukas KOTIHOITO KOTIHOIDON RESURSSIT / YLI 75-V. JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYS Hirvensalmi Puumala Sievi Muonio Siikajoki Perho Kokkola 2015 Ylivieska Kallio Kiuruvesi Ranua Alavieska RAS Sonkajärvi Nivala Raahe Ylä-Savo Mikkeli Outokumpu Vieremä Veteli Iisalmi Uusikaupunki Lestijärvi Pyhäjoki Vimpeli JYTA Soini Raisio Kannus Järvi-Pohjanmaa Joensuu Toholampi Kemi Alajärvi Kaustinen Lohja Kontiolahti 2015 Ikaalinen Hämeenkyrö Lahti 2015 Halsua Nurmijärvi ,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys / +75-vuotias asukas Kotihoidon panostukset korkeat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset matalat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset korkeat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea Kotihoidon panostukset matalat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on STM:n asettaman tavoitteen rajoissa, ja vertailussa keskitasoa matalampi. Kotihoidon asukasryhmäkohtaiset kustannukset ovat vertailussa pienet. 33

34 Kustannus / +75 vuotias asukas PÄIVÄKESKUS PÄIVÄKESKUKSEN KUSTANNUKSET YLI 75-VUOTIAAT JA TOIMINTAPÄIVÄHINNAT Kannus Lohja 2015 Hirvensalmi Raisio Mikkeli Nurmijärvi Hämeenkyrö Kiuruvesi Nivala Kontiolahti Ylä-Savo Raahe Ikaalinen Sonkajärvi Vieremä Uusikaupunki RAS Sievi Puumala Vimpeli Iisalmi Kallio 100 Joensuu Outokumpu Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Pyhäjoki Ylivieska JYTA Kemi Halsua Veteli Siikajoki Kaustinen Kokkola 2015 Alavieska 0 Lahti Kustannus / toimintapäivä Korkea kokonaiskustannus, mutta matala toimintapäivää kohden Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset matalat Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset korkeat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea toimintapäivää kohden Päiväkeskustoiminnan kustannukset ovat toimintapäivää kohden keskitasoa korkeammat. Myös asukasryhmäkohtainen kustannus on päiväkeskuksen kohdalla keskitasoa korkeampi. Kunta Päiväkeskus %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,6 % 34

35 YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO 14% 8% 1,4 % 0,0 % 1,7 %1,5 %1,2 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %0,0 % 1,9 % 0,0 % 1,4 % 0,8 %1,4 1,6 % 0,3 % % 0,0 % 1,7 % 12,9 % 6% 12,4 %12,2 % 11,7 %11,5 % 11,4 % 10,6 % 11,2 %11,1 10,4 % %10,8 %10,7 %10,5 % 9,7 % 9,9 % 9,7 % 8,8 % 9,0 % 8,6 %8,7 %8,9 % 9,6 8,6 % %9,2 %9,2 % 8,9 % 4% 7,7 % 7,4 % 7,7 % 7,7 % 8,1 %7,3 8,3 % 8,4 % 7,3 % % 6,7 % 2% 0% YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYDET YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 16% Pitkäaikaislaitoshoito Tehostettu palveluasuminen 0,0 % 0,0 % 12% 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 %1,1 0,0 % % 0,0 %0,0 % 3,0 % 1,7 % 0,0 %0,0 % 0,0 % 10% 3,7 % 3,9 % 1,9 % 0,1 %0,0 % 3,7 % 3,8 % 2,8 % 6,3 % 4,6 % 4,3 % 5,1 % 7,5 %7,5 % 0,0 % 5,1 % Ympärivuorokautinen hoito pitää sisällään tehostetun palveluasuminen sekä pitkäaikaislaitoshoidon terveysasemien vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa. Nurmijärvellä ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on STM:n määrittämän tavoitteen rajoissa. Kuitenkin pitkäaikaislaitoshoito painottuu useimpia vertailukuntia enemmän. Valtakunnallinen (STM 2013) tavoite 8-10% vuoteen 2017 mennessä 35

36 Kustannus / +75 vuotias asukas TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Lestijärvi Perho Alavieska Veteli Korkea kokonaiskustan nus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset korkeat Sievi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kallio Soini Toholampi Nivala JYTA Hämeenkyrö Ylivieska Vieremä Vimpeli Kannus Siikajoki Muonio Ylä-Savo Ikaalinen Kemi Kokkola Iisalmi Kaustinen 2015 Kiuruvesi Lohja 2015 Kontiolahti Joensuu Raisio Ranua Outokumpu RAS Raahe Puumala Mikkeli Lahti 2015 Pyhäjoki Hirvensalmi Nurmijärvi Uusikaupunki Sonkajärvi Halsua Kustannus / hoitopäivä Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset matalat Matala kokonaiskustan nus, mutta korkea hoitopäivää kohden Tehostettu palveluasuminen on yksikköhinnaltaan keskitasolla. Kokonaisuutena kunta panostavat asukasta kohden tehostettuun palveluasumiseen vähemmän kuin useimmat vertailukunnat. Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,9 % 36

37 Nettokustannus / +75-vuotias asukas TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN - NETTOVERTAILU Perho Lestijärvi Alavieska Veteli Sonkajärvi Sievi Nivala Alajärvi Kallio Järvi-Pohjanmaa Toholampi Soini JYTA Ylivieska Ikaalinen Vieremä Muonio Hämeenkyrö Siikajoki Vimpeli Kannus Halsua Ylä-Savo Kokkola 2015 Kemi Iisalmi Kaustinen Kiuruvesi Raisio Kontiolahti Puumala Lohja 2015 Joensuu Outokumpu Mikkeli RAS Ranua Raahe Lahti 2015 Hirvensalmi Pyhäjoki Uusikaupunki Nurmijärvi Korkea nettokustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset matalat Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset korkeat Matala nettokustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Nettovertailussa asukasryhmäkohtainen kustannus on vertailussa entistä pienempi Nettokustannus / hoitopäivä Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,9 % 37

38 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: RAVA-VERTAILU , , , RAVA-pisteen kustannus 3,5 3,3 3,3 3,4 2, RAVA keskiarvo 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3, , ,5 3, ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden kustannukset ovat keskitason yläpuolella RAVA-keskiarvo on keskitasoa alempi. 38

39 LAITOSHOITO LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Laitoshoito / +75 -vuotias Laitoshoito (terveyskeskuksen vuodeosasto ja mahdollinen vanhainkotihoito, mukana myös lyhytaikaishoito) on Nurmijärvellä kustannuksiltaan keskitasoa korkeampaa. Kunta Laitospalvelut %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,7 % 39

40 Pitkäaikaislaitoshoito / +75 v. asukas LAITOSHOITO Uusikaupunki Lohja AKUUTTI- JA PITKÄAIKAISLAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Ranua Korkeat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan matalat Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat korkeat Outokumpu Lahti 2015 Hämeenkyrö Nurmijärvi Muonio Pyhäjoki Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat matalat Matalat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan korkeat Iisalmi Kiuruvesi Ikaalinen Kokkola 2015 RAS Ylä-Savo Joensuu Vieremä Siikajoki Pudasjärvi 2008 Kemi Kontiolahti Raisio Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi 0 Sonkajärvi Puumala Alajärvi Perho Soini Vimpeli Alavieska Ylivieska Toholampi Halsua Kallio Sievi Nivala Lestijärvi Veteli Kannus Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito / +75 v. asukas Akuuttihoitoon panostukset ovat keskitasoa Pitkäaikaislaitoshoidon asukasryhmäkohtaiset kustannukset ovat keskitasoa korkeammat Useat kunnat ovat purkaneet pitkäaikaislaitoshoidon kokonaan. Kunta Pitkäaikainen %-osuus (raportin kuluista) Akuutti %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,2 % ,4 % 40

41 Kustannus / +75 vuotias asukas PITKÄAIKAISLAITOSHOITO PITKÄAIKAISLAITOSHOITO Uusikaupunki Ranua Lohja 2015 Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Nurmijärvi Muonio Outokumpu Pyhäjoki Lahti Hämeenkyrö 2015 Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Kiuruvesi Iisalmi RAS Kokkola 2015 Ikaalinen Raahe Siikajoki Ylä-Savo Joensuu Vieremä Kemi Kontiolahti Raisio Mikkeli Kannus JYTA Kaustinen Perho Kustannus / hoitopäivä Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäiväkustannukset ovat keskitasoa tai jopa hieman keskitasoa alempia. Pitkäaikaislaitoshoidon asukaskohtainen kustannus on kuitenkin korkea. Pitkäaikaislaitoshoidon käyttö on siis runsasta. Kunta Pitkäaikainen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,2 % 41

42 PITKÄAIKAISLAITOSHOITO PITKÄAIKAISLAITOSHOITO: RAVA-VERTAILU RAVA-pisteen kustannus RAVA keskiarvo 4, , , , , , , , ,9 3,9 3,9 3,9 3, ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden laitoshoidon kustannus on keskitasoa. 42

43 Kustannus / +75 vuotias asukas AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO RAS Veteli Raahe Kannus Ranua Pyhäjoki Lestijärvi JYTA Sievi Kaustinen Siikajoki Nivala Toholampi Kallio Halsua Nurmijärvi Kemi Muonio Ylivieska Kiuruvesi Ikaalinen Kokkola 2015 Alavieska Kontiolahti Hämeenkyrö Vimpeli Raisio Hirvensalmi Joensuu Järvi-Pohjanmaa Soini Mikkeli Puumala Alajärvi Perho Ylä-Savo Outokumpu Vieremä Lahti 2015 Iisalmi Sonkajärvi Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Akuuttihoidon hoitopäivän hinta on useimpien vertailukuntien hintaa korkeampi. Panostus akuuttihoitoon on asukasta kohden on hieman keskitasoa suurempi Kustannus / hoitopäivä Kunta Akuutti %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % 43

44 Osuus yli 75 vuotiaista akuuttihoidossa AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO 2,5 % 2,0 % ERIKOISSAIRAANHOIDON SISÄTAUTIOSASTO (+75 V.) SEKÄ AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO Lestijärvi Ranua Ikaalinen Kemi Pyhäjoki Nivala Kontiolahti Veteli Sievi Kannus Halsua Kiuruvesi JYTA Hämeenkyrö Kaustinen RAS Kallio Vimpeli Toholampi Siikajoki Joensuu Raahe Korkea akuuttihoidon peittävyys ja vähän sisätautien hoitopäiviä Matala akuuttihoidon peittävyys, vähän sisätautien hoitopäiviä Korkea akuuttihoidon peittävyys, paljon sisätautien hoitopäiviä Matala akuuttihoidon peittävyys ja paljon sisätautien hoitopäiviä Ylivieska Raisio Alavieska Lohja Hirvensalmi 2015 Puumala 1,5 % Järvi-Pohjanmaa Muonio Nurmijärvi Ylä-Savo Soini Vieremä Outokumpu Mikkeli Kokkola 2015 Alajärvi Sonkajärvi Perho Iisalmi Lahti ,0 % 0,02 0,52 1,02 1,52 Ikäihmisten osuus akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa on hieman keskitasoa pienempi. Erikoissairaanhoidon sisätautien käyttö on keskitasoa. Sisätautien hoitopäivät / 75 vuotta täyttäneet 44

45 HOITO- JA HOIVAPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON (SISÄTAUDIT JA NEUROLOGIA) SEKÄ HOIDON JA HOIVAN KUSTANNUSVERTAILU ESH / 75v asukas Hoito ja hoiva / 75v asukas Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kustannukset Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,9 % ,9 % 45

46 Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskuksen vuorohoito ja erityispäivähoito. lääkäri- ja hoitajavastaanotto Lisäksi tarkastelussa sekä ovat avohoidon tukipalvelut ryhmäpäivähoito, eli laboratorio perhepäivähoito, ja kuvantaminen. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

47 VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Iisalmi Lahti 2015 Raisio Raahe Mikkeli Kontiolahti RAS Siikajoki Vieremä Joensuu Pyhäjoki Alajärvi Nurmijärvi Uusikaupunki Ylä-Savo Hirvensalmi Sonkajärvi Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Kokkola 2015 Kemi Perho Hämeenkyrö Kaustinen Kiuruvesi Soini Halsua JYTA Ylivieska Outokumpu Puumala Toholampi Lohja 2015 Veteli Kannus Nivala Kallio Lestijärvi Alavieska Ikaalinen Sievi Ranua Muonio Lääkäri- ja hoitajavastaanotto Lääkäri- ja hoitajapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kunta Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,5 %

48 VASTAANOTTOPALVELUT HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut (ulkoiset) Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus Nurmijärvi ,5 % ,5 % 48

49 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT KUSTANNUS /ASUKAS JA KUSTANNUS/ ASIAKAS Alavieska 580 Nivala Kallio Ylivieska 530 Lestijärvi Halsua Sonkajärvi Toholampi Lohja 2015 Veteli 480 Kannus Kiuruvesi Kokkola Kemi 2015 Kaustinen JYTA Ikaalinen 430 Ylä-Savo Outokumpu Lahti 2015 Iisalmi Joensuu Siikajoki Raahe Soini Hirvensalmi RAS Vieremä 380 Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Puumala Raisio Kontiolahti Vimpeli Pyhäjoki Nurmijärvi Perho 330 Alajärvi Uusikaupunki Korkea kustannus asiakasta kohden, matala asukasta kohden Matala kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Korkea kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Matala kustannus asiakasta kohden, korkea asukasta kohden Sekä asukas- että asiakaskohtainen kustannus on vertailussa matala Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas 49

50 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS SUHTEESSA PEITTÄVYYTEEN Korkea kustannus, matala peittävyys Korkea kustannus, korkea peittävyys 370 Sievi Ikaalinen 320 Alavieska Nivala Kallio Lestijärvi Sonkajärvi Kiuruvesi Matala kustannus, matala peittävyys Matala kustannus, korkea peittävyys Lahti 2015 Kannus Ylivieska Toholampi Lohja Veteli 2015 Ylä-Savo Outokumpu Puumala JYTA Halsua Soini Vieremä RAS Kaustinen Pyhäjoki Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Kemi Iisalmi Raahe Siikajoki Kokkola 2015 Perho Hirvensalmi Vimpeli Uusikaupunki Alajärvi Joensuu Nurmijärvi Kontiolahti Raisio Mikkeli Lääkäri- ja hoitajapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat peittävyyteen nähden matalat % 45% 65% 85% Peittävyys (väestövastuu) 50

51 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT 700 RESURSOINTI (LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS Sievi Korkea kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Korkea kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus Alavieska Muonio Nivala Kallio Ylivieska Lestijärvi Halsua Sonkajärvi Toholampi Lohja 2015 Veteli Kannus Kiuruvesi Kemi Kokkola 2015 Ikaalinen JYTA Kaustinen Ylä-Savo Iisalmi Siikajoki Raahe RAS Vieremä Hämeenkyrö Pyhäjoki Nurmijärvi Matala kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Matala kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus Lääkärimitoitus on keskitasoa hieman korkeampi. Asiakaskohtainen kustannus on matala ,05 0,25 0,45 0,65 0,85 1,05 Lääkäriä / 1000 asukasta 51

52 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT RESURSOINTI (HOITAJAT & LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS Sievi Korkea kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Korkea kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden 650 Alavieska Muonio 600 Kallio 550 Ylivieska Lestijärvi Sonkajärvi Lohja 2015 Halsua 500 Veteli Toholampi Kiuruvesi Ikaalinen Kokkola 2015 Kannus Kemi Kaustinen JYTA 450 Outokumpu Lahti 2015 Iisalmi Ylä-Savo Joensuu Soini Raahe Siikajoki 400 Hirvensalmi RAS Vieremä Järvi-Pohjanmaa Puumala Hämeenkyrö Kontiolahti Vimpeli Mikkeli Raisio Pyhäjoki 350 Nurmijärvi Uusikaupunki Perho Alajärvi 300 Matala kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Matala kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden Hoitajaa / lääkäri 52

53 VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYSKÄYNTIEN OSUUS KÄYNNEISTÄ 30% Kaikkien päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä (keskitetty+esh) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Päivystyskäynnit jakautuvat tarkastelussa seuraavasti: Mukana päivystyskäynnit mahdollisesta keskitetystä päivystyksestä sekä sairaanhoitopiirin päivystyksestä. Päivystyskäyntien osuus on selvästi keskitasoa pienempi. 53

54 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYKSEN KUSTANNUKSET / ASUKAS Yhteispäivystys (netto) Keskitetty päivystys Päivystyksen asukaskohtaiset kustannukset ovat niin ikään keskitasoa pienemmät. 54

55 VASTAANOTTOPALVELUT Lääkärikäynnit, hoitajakäynnit, päivystyskäynnit Mikkeli Kemi Uusikaupunki Alajärvi Nurmijärvi Iisalmi Sonkajärvi Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi Ylä-Savo Puumala Kiuruvesi Siikajoki Soini Raisio RAS Raahe Pyhäjoki Sievi Ikaalinen Vieremä Hämeenkyrö Ranua Vimpeli Kallio Nivala Ylivieska Alavieska 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % lääkärikäynnit hoitajakäynnit päivystyskäynnit 55

56 Väestövastuukäynnit / asukas VASTAANOTTOPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KÄYNNIT) 4 Kokkola 2015 Paljon asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, vähän eshavokäyntejä Paljon asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä 3,5 3 2,5 2 1,5 Ranua Puumala Halsua Kiuruvesi Pyhäjoki Outokumpu Vimpeli Ikaalinen Vieremä Sonkajärvi RAS Soini Raahe Lohja Lestijärvi 2015 Hirvensalmi Ylä-Savo Kemi Siikajoki Järvi- Pohjanmaa Nivala Sievi Perho Iisalmi Kannus JYTA Kallio Nurmijärvi Alajärvi Lahti 2015 Alavieska Hämeenkyrö Toholampi Veteli Ylivieska Kontiolahti Kaustinen Joensuu Raisio Uusikaupunki Mikkeli Muonio Vähän asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä Vähän asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, paljon eshavokäyntejä 1 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 Erikoissairaanhoidon avokäynnit / asukas 56

57 Vastaanotonkustannukset / asukas VASTAANOTTOPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KUSTANNUKSET) Ranua Muonio Korkeat vastaanoton kustannukset, matalat eshavokustannukset Korkeat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa Sievi Ikaalinen Alavieska Lohja 2015 Kallio Nivala Lestijärvi Sonkajärvi Kiuruvesi Toholampi Kannus Outokumpu JYTA Ylivieska Veteli Puumala Ylä-Savo Halsua Kaustinen Soini Järvi-Pohjanmaa Vieremä RAS Hämeenkyrö Perho Siikajoki Pyhäjoki Raahe Iisalmi Kemi Vimpeli Hirvensalmi Lahti 2015 Uusikaupunki Alajärvi Joensuu Nurmijärvi Kontiolahti Raisio Mikkeli Matalat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa Matalat vastaanoton kustannukset, korkeat eshavokustannukset Erikoissairaanhoidon avohoidon kustannukset asukasta kohden ovat keskitasoa. Väestövastuupalveluiden kustannukset ovat keskitason alapuolella Erikoissairaanhoidon kustannus / asukas Kunta Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,5 % ,0 % 57

58 VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun mukaan otetaan erikoissairaanhoito ja avopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne keskitasoa. Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Yksityiset Nurmijärvi ,4 % ,0 %

59 Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat vuorohoito mielenterveys- ja erityispäivähoito. ja päihdehuoltopalveluista. Lisäksi tarkastelussa ovat Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin ryhmäpäivähoito, kuuluvat avopalvelut perhepäivähoito, (esim. mielenterveyshoitajan erilaisin hoitotuin hoidettavat vastaanotto, kotiin vietävät palvelut), lapset sekä palveluasuminen mahdollinen kunnallinen sekä päivätoiminta. tuki lapsiperheille. Päihdehuoltopalvelut koostuvat avohuollosta (esim. A-klinikka, päihdehoitaja), asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu esh:n aikuispsykiatriset palvelut (avohoito ja osastohoito).

60 AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT KUSTANNUKSET (SISÄLTÄEN ESH-AIKUISPSYKIATRIA) / YLI 20-VUOTIAS ASUKAS Kontiolahti Siikajoki Toholampi Hirvensalmi Raisio Nurmijärvi Perho Ranua Hämeenkyrö Vieremä Kaustinen Outokumpu Halsua Soini Pyhäjoki JYTA Uusikaupunki Sonkajärvi Lohja 2015 Muonio Alajärvi Joensuu Ylivieska Ikaalinen Iisalmi Kannus Järvi-Pohjanmaa Puumala Nivala Kallio Ylä-Savo Kokkola 2015 Veteli RAS Kiuruvesi Sievi Alavieska Lahti 2015 Kemi Raahe Lestijärvi Mikkeli Vimpeli MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Palveluasuminen / yli 20v asukas Psykiatrian osastohoito / yli 20v asukas Muu psykiatria / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas Mielenterveyspalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat keskitasoa matalammat. %-osuus (raportin kuluista) Palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) %-osuus (raportin kuluista) Kunta Avo Laitos Päihde Nurmijärvi ,5 % ,2 % ,4 % ,4 % 60

61 AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT YLI 20-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Kemi Raisio Siikajoki Hämeenkyrö Kontiolahti Puumala Ikaalinen RAS Raahe Mikkeli Uusikaupunki Joensuu Outokumpu Perho Ylivieska Hirvensalmi Muonio Vieremä Pyhäjoki Kallio Nurmijärvi Alavieska Nivala Alajärvi Kannus Sievi Järvi-Pohjanmaa Iisalmi JYTA Ylä-Savo Kiuruvesi Sonkajärvi Veteli Ranua Vimpeli Soini Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Palveluasuminen / yli 20v asukas Psykiatrian osastohoito / yli 20v asukas Muu psykiatria / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas 61

62 Psykoosissairastavuusindeksi AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / YLI 20V ASUKAS JA PSYKOOSISAIRASTAVUUS Outokumpu Sievi Kiuruvesi Joensuu Puumala Iisalmi Nivala Kallio Ylä-Savo Raahe Alajärvi Kemi Sonkajärvi Mikkeli Vieremä Ylivieska Veteli Alavieska Perho Siikajoki Järvi-Pohjanmaa RAS Uusikaupunki Lahti 2015 Hirvensalmi JYTA Kannus Kontiolahti Ranua Soini Vimpeli Pyhäjoki Halsua Muonio Kokkola 2015 Hämeenkyrö Kaustinen Lohja 2015 Toholampi Ikaalinen Raisio Nurmijärvi Lestijärvi Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat Kun verrataan mielenterveyspalveluiden kustannuksia psykoosisairastavuuteen alueella (Kelan tilastot), ovat kustannukset linjassa matalaan psykoosisairastavuuteen nähden Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 62

63 ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT KUNNAN JÄRJESTÄMIEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET Ylä-Savo Iisalmi Lestijärvi Kiuruvesi Mikkeli Vimpeli Soini Lahti 2015 Lohja 2015 Veteli Vieremä Kokkola 2015 Järvi-Pohjanmaa Sonkajärvi Uusikaupunki Joensuu Alajärvi Nivala Alavieska Sievi Kallio Ikaalinen Muonio Kemi Puumala Raisio Nurmijärvi Hämeenkyrö Ylivieska Kannus Halsua JYTA Raahe Hirvensalmi Outokumpu Ranua RAS Pyhäjoki Kaustinen Perho Kontiolahti Siikajoki Toholampi Korkeat eshpsykiatrian kustannukset, matalat kunnan MTpalveluiden kustannukset Sekä eshpsykiatrian että kunnan MT-palveluiden kustannukset matalat Sekä eshpsykiatrian että kunnan MT-palveluiden kustannukset korkeat Matalat eshpsykiatrian kustannukset, korkeat kunnan MT-palveluiden kustannukset Kunnan järjestämien MT-palvelujen kust. / +20v. asukas Kunta Kunnan MT-palvelut %-osuus (raportin kuluista) ESH-aikuispsykiatria %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,7 % ,3 % 63

64 Avopalvelut ja palveluasuminen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT PSYKIATRISEN OSASTOHOIDON KUSTANNUS SEKÄ AVO- JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUS Kiuruvesi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Raahe Sonkajärvi Iisalmi Kannus Mikkeli RAS Lahti Alavieska 2015 Sievi Veteli Ikaalinen Kemi Kallio Kaustinen JYTA Ylivieska Nivala Halsua 160 Puumala Hämeenkyrö Vieremä Pyhäjoki Uusikaupunki Nurmijärvi Joensuu Muonio Kokkola 2015 Perho Lohja 2015 Ranua Outokumpu Toholampi Soini 110 Siikajoki Kontiolahti Hirvensalmi Raisio Vimpeli Lestijärvi Korkeat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, matalat psyk. os. hoidon kustannukset Matalat kustannukset sekä avoasumis, että psyk. os. hoidossa Korkeat kustannukset sekä avoasumis, että psyk. os. hoidossa Matalat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, korkeat psyk. os. hoidon kustannukset Psykiatrian osastohoidon kustannus / +20v. asukas Kunta Psyk. osastohoito %-osuus (raportin kuluista) Avo+asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % ,7 % 64

65 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT PSYKIATRISEN OSASTOHOIDON KUSTANNUKSET SUHTEESSA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSIIN 120 Raahe Kiuruvesi Vimpeli Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat psyk. os. hoidon kustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä psyk. os. hoidossa Sonkajärvi Kaustinen Ikaalinen RAS Puumala Kannus Halsua Sievi Veteli 90 Järvi- Kemi Alajärvi JYTA Lahti 2015 Pohjanmaa Mikkeli Kallio Nivala Kokkola Joensuu 2015 Alavieska Perho Uusikaupunki Ylä-Savo 60 Hämeenkyrö Ranua Ylivieska Muonio Pyhäjoki Nurmijärvi Outokumpu Toholampi Kontiolahti Iisalmi Lohja 2015 Lestijärvi Matalat kustannukset sekä asumisettä pysk. os. hoidossa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat psyk. os. hoidon kustannukset 30 Vieremä Siikajoki Hirvensalmi Soini 0 Raisio Psykiatrisen osastohoidon kustannus / +20v. asukas Kunta Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % ,2 % 65

66 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 127 PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄ- JA ASUKASKOHTAINEN KUSTANNUS Raahe Korkeat kokonaiskustannukset, matalat hoitopäiväkustannukset Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Kiuruvesi Vimpeli Kaustinen Ikaalinen Sonkajärvi RAS Kannus Veteli Sievi Halsua Lestijärvi Kemi JYTA Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Lahti 2015 Mikkeli Puumala Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matalat kokonaiskustannukset, korkeat hoitopäiväkustannukset 67 Ranua Nivala Kallio Kokkola 2015 Joensuu Alavieska Perho Ylivieska Uusikaupunki Ylä-Savo Hämeenkyrö Muonio Pyhäjoki Outokumpu Lohja 2015 Nurmijärvi Kontiolahti Toholampi Iisalmi Vieremä Soini Hirvensalmi Siikajoki Hoitopäivän hintaa tarkasteltaessa huomioitava monenlaiset tavat järjestää palveluasumista (vrt. kotiin annettava palvelu vs. tehostettu palveluasuminen). Asumispalvelun hoitopäivän hinta on keskitasoa korkeampi. Palvelun käyttö on kuitenkin pientä, sillä asukaskohtainen kustannus on keskitason alapuolella Palveluasumisen kustannus / hoitopäivä Kunta Asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,2 % 66

67 AIKUISTEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT 4,0 Päihde palveluasuminen / 20v asukas 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 LAITOSPÄIVIEN MÄÄRÄ YLI 20V. ASUKASTA KOHDEN Päihde laitospäivät / 20v asukas MT Palveluasuminen / 20v asukas Psykiatrian osastohoito / 20v asukas Laitospalvelujen käyttö hoitopäivinä on keskitasoa vähäisempää. 67

68 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas AIKUISTEN PÄIHDEPALVELUT PÄIHDEPALVELUIDEN LAITOSHOIDON JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSET Kemi Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Puumala Matalat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset 30 Ikaalinen Lahti 2015 Muonio 25 Vieremä 20 Hämeenkyrö Raahe Lohja 2015 Pyhäjoki RAS Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi 15 Sonkajärvi Kokkola Mikkeli 5 Järvi-Pohjanmaa Kannus Nurmijärvi Alajärvi Kaustinen 0 Soini Nivala Vimpeli JYTA Sievi Kallio Veteli Perho Alavieska Ylivieska Hirvensalmi Siikajoki Raisio Laitoshoitokustannus / +20v. asukas Kunta Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,3 % ,1 % 68

69 Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset vuorohoito hammashuoltopalvelut. ja erityispäivähoito. Lisäksi Osana tarkastelussa analyysiä ovat tarkastellaan myös yksityisiä ryhmäpäivähoito, ostopalveluita sekä perhepäivähoito, mahdollista erikoishammashoitoa. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

70 SUUN TERVEYDENHUOLTO JULKINEN HAMMASHOITO: ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Lahti 2015 Hirvensalmi Iisalmi Mikkeli Kontiolahti Kiuruvesi Ylä-Savo Kemi Joensuu Sonkajärvi Vieremä Nurmijärvi Vimpeli Kokkola 2015 Outokumpu Siikajoki Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Pyhäjoki Raisio Soini Puumala Uusikaupunki Nivala Lohja 2015 Kaustinen RAS Ikaalinen Raahe Muonio Halsua Kannus Veteli Ylivieska Kallio JYTA Lestijärvi Sievi Toholampi Perho Alavieska Ranua Hammashuolto Suun terveydenhuollon kustannukset ovat keskitasoa alemmalla tasolla. Peittävyys on keskitasoa yli 18-vuotiaiden kohdalla ja alle keskitason alle 18- vuotiaiden kohdalla Kunta Hammashuolto %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,8 % 70

71 SUUN TERVEYDENHUOLTO PEITTÄVYYS YLI 18V. PEITTÄVYYS ALLE 18V. Hirvensalmi Kannus Lahti 2015 Iisalmi Kiuruvesi Ylä-Savo Perho Vimpeli Mikkeli Sonkajärvi Lestijärvi Toholampi Vieremä Kontiolahti Kemi Järvi-Pohjanmaa JYTA Kokkola 2015 Nurmijärvi Alajärvi Raisio Siikajoki Uusikaupunki Lohja 2015 RAS Kaustinen Soini Pyhäjoki Joensuu Raahe Halsua Puumala Hämeenkyrö Nivala Muonio Alavieska Veteli Outokumpu Kallio Sievi Ylivieska Peittävyys yli 18v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hirvensalmi Mikkeli Lohja 2015 Kokkola 2015 Kontiolahti Raahe RAS Soini Nurmijärvi Joensuu Alavieska Puumala Siikajoki Järvi-Pohjanmaa Raisio Alajärvi Iisalmi Pyhäjoki Outokumpu Ylä-Savo Sievi Vieremä Kiuruvesi Muonio Vimpeli Lahti 2015 Hämeenkyrö Perho Kemi Kallio Toholampi Nivala Ylivieska Sonkajärvi Uusikaupunki JYTA Lestijärvi Veteli Kaustinen Kannus Halsua Peittävyys alle 18 v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 71

72 Lestijärvi Perho Kannus Toholampi Ranua Lohja 2015 JYTA Uusikaupunki Ikaalinen Raisio Hirvensalmi Puumala Alavieska Kaustinen Hämeenkyrö Raahe Muonio Nurmijärvi RAS Veteli Sievi Lahti 2015 Mikkeli Ylivieska Vimpeli Kallio Halsua Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Kontiolahti Kokkola 2015 Vieremä Joensuu Pyhäjoki Ylä-Savo Iisalmi Kiuruvesi Siikajoki Soini Nivala Sonkajärvi Kemi Outokumpu SUUN TERVEYDENHUOLTO KUNNALLINEN JA YKSITYINEN SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 300 Kunnallisen kustannus / asukas Yksityisen kustannus / asukas 1, , , ,6 0,4 0,2 0 0,0 Kustannukset ovat hieman keskitason yläpuolella. Yksityinen suun terveydenhuolto täydentää julkista. Kunta Hammashuolto, sis. kunnallinen ja yksityinen Nurmijärvi

73 SUUN TERVEYDENHUOLTO HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus Nurmijärvi ,3 % ,7 % 73

74 Kustannus / asiakas SUUN TERVEYDENHUOLTO AMMATTIRYHMIEN TYÖNJAON VAIKUTUS ASIAKASKUSTANNUKSIIN Lahti 2015 Lestijärvi Perho Toholampi Kannus Alavieska Lohja JYTA 2015 Raahe Puumala Hirvensalmi RAS Raisio Uusikaupunki Halsua Soini Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alajärvi Kaustinen Veteli Pyhäjoki Muonio Vieremä Kokkola 2015 Mikkeli Sonkajärvi Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Siikajoki Nurmijärvi Sievi Kallio Nivala Ylivieska Hämeenkyrö Kemi Kontiolahti Joensuu Outokumpu Nurmijärvellä suun terveydenhuollossa painottuu suuhygienistien asiakkuudet useimpia vertailukuntia enemmän Asiakassuhde (hml:t / (shg:t + hh:t) Kunnan suuterveydenhuollon asiakassuhde on sitä suuhygienistipainotteisempi, mitä enemmän vasemmalla kuvissa kunnan asema on. 74

75 Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Perhepalveluihin kuuluvat terveysneuvonta vuorohoito (äitiysneuvola, ja erityispäivähoito. muu esim. Lisäksi aikuisten tarkastelussa terveysneuvonta, ovat koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto), ryhmäpäivähoito, ehkäisevä lastensuojelutyö perhepäivähoito, (esim. erilaisin shl:nhoitotuin mukainen hoidettavat perhetyö tai kotipalvelu), perhepalveluiden sosiaalityö, lapset sekä avohuolto, mahdollinen kodin kunnallinen ulkopuolelle tuki sijoitetut, lapsiperheille. jälkihuolto, perheneuvola ja sen kaltainen muu toiminta sekä perheoikeudelliset palvelut (esim. lastenvalvoja). Kunnan omien palveluiden lisäksi osiossa huomioidaan erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria.

76 PERHEPALVELUT PERHEPALVELUIDEN KUSTANNUKSET (ML. ESH-LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA) / 0-17-VUOTIAS ASUKAS Perho Lestijärvi Pyhäjoki Muonio Kaustinen Kannus JYTA Puumala Sievi Toholampi Siikajoki Halsua Kontiolahti Ranua Alajärvi Sonkajärvi Alavieska Veteli Järvi-Pohjanmaa Kallio RAS Hämeenkyrö Ylivieska Nivala Vimpeli Nurmijärvi Raahe Uusikaupunki Kokkola 2015 Soini Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Joensuu Raisio Ikaalinen Kemi Mikkeli Hirvensalmi Outokumpu Vieremä Terveysneuvonta Ennaltaehkäisevät palvelut Lastensuojelun sosiaalityö Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuolto Perheneuvola Perheoikeudelliset palvelut Lasten- ja nuortenpsykiatria Perhepalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat hieman keskitasoa suuremmat. Kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat 39 % perhepalveluiden kokonaiskustannuksista. Kunta Perhepalvelut yht. %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % 76

77 PERHEPALVELUT 0-17-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Lestijärvi Muonio Pyhäjoki Puumala Sonkajärvi Perho Uusikaupunki Ikaalinen Alajärvi Sievi Siikajoki Iisalmi Ylä-Savo JYTA Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Hämeenkyrö Ranua Kannus Toholampi Alavieska Kaustinen Veteli Halsua RAS Vimpeli Kontiolahti Kallio Raahe Outokumpu Nivala Ylivieska Kemi Nurmijärvi Raisio Joensuu Soini Hirvensalmi Mikkeli Vieremä Kokkola % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lasten- ja nuortenpsykiatria Kodin ulkopuolelle sijoitetut Avohuolto Terveysneuvonta Ennaltaehkäisevät palvelut Lastensuojelun sosiaalityö Jälkihuolto Perheneuvola Perheoikeudelliset palvelut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus painottuu. 77

78 Terveysneuvonta, kustannus / asiakas PERHEPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ASUKAS- JA ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Lohja 2015 Puumala Hämeenkyrö Muonio Joensuu Nurmijärvi Järvi-Pohjanmaa Soini Alajärvi Vimpeli Outokumpu Ikaalinen Kontiolahti Pyhäjoki Ranua Mikkeli Perho Sievi Nivala Kokkola Lahti Ylivieska Kallio Raisio Alavieska Iisalmi Raahe RAS Hirvensalmi Ylä-Savo Siikajoki Kemi Sonkajärvi Kiuruvesi Vieremä Veteli Halsua JYTA Lestijärvi Uusikaupunki Asiakaskohtainen kustannus korkea, asukasta kohden matala Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset matalat Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset korkeat Asiakaskohtainen kustannus matala, asukasta kohden korkea Asiakaskohtainen terveysneuvonnan kustannus on verraten korkea. Kuitenkin asukasryhmäkohtainen kustannus on matala. 60 Kaustinen Toholampi Kannus Terveysneuvonta, kustannus / 0-17v. asukas 78

79 Perheneuvola / 0-17v asiakas PERHEPALVELUT PERHENEUVOLA Nurmijärvi Kustannukset korkeat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko matalat Korkeat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden Ikaalinen Matalat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden Kustannukset matalat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko korkeat Lohja Lahti 2015 Joensuu Raisio Kemi Hämeenkyrö Järvi-Pohjanmaa JYTA RAS Kallio Uusikaupunki Ylä-Savo Iisalmi Perheneuvolan asiakaskohtainen hinta on selvästi vertailun keskitasoa korkeampi. Millaisia palveluita perheneuvolassa on saatavilla? Asukasryhmää kohden perheneuvolan kustannukset ovat keskitasoa Perheneuvola / 0-17 v. asukas Kunta Perheneuvola %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,1 % 79

80 PERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET /asiakas /asukas Lastensuojelun sosiaalityön panostukset ovat asiakaskohtaisesti keskitason yläpuolella ja asukaskohtaisesti keskitason alapuolella. Kunta Lastensuojelun sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,8 % 80

81 PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT 3,5 % Kodin ulkopuolelle sijoitettujen %-osuus vuotiaista 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 3,0 % Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on keskitasoa vähemmän. 81

82 Kunnan työttömyysaste PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA TYÖTTÖMYYSASTE KUNNASSA 20% 18% Muonio Lahti 2015 Ranua Toholampi 8% Kaustinen Veteli Nurmijärvi Halsua Joensuu Kemi Sonkajärvi Outokumpu 16% Iisalmi Kiuruvesi Ikaalinen Soini Ylä-Savo 14% Hämeenkyrö Mikkeli Hirvensalmi Puumala Ylivieska Nivala Raahe Kallio Alavieska Järvi-Pohjanmaa Sievi 12% Siikajoki Kontiolahti Vieremä Raisio Perho RAS Lohja 2015 Alajärvi Kannus Vimpeli Kokkola % Lestijärvi Uusikaupunki Pyhäjoki JYTA Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, sijoitettujen osuus ikäryhmästä matala Työttömyysaste melko matala, kodin ulkopuolelle sijoituksia verrattain vähän Työttömyysaste verrattain korkea, kodin ulkopuolelle sijoituksia melko paljon Kunnan työttömyysaste verrattain matala, sijoitettujen osuus ikäryhmästä korkea Työttömyysasteeseen nähden kodin ulkopuolisia sijoituksia on hieman odotettua enemmän. 6% 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 82

83 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT YLI SEKTORIRAJOJEN: Ehkäisevät palvelut / 0-17v asukas Ennaltaehkäisevät palvelut Terveysneuvonta Perusopetuksen AP/IP-toiminta Perusopetuksen oppilashuolto Lukion oppilashuolto Liikunta-avustukset Nuorisotyö Kun tarkastellaan lasten ja nuorten palveluja yli sektorirajojen, Nurmijärven panostus on kyseisten vertailukuntien joukossa keskitasoa matalampi. Kuitenkin korjaavaan lastensuojelutyöhön tarvittava panostus on keskitasoa. Vertailujoukko kapenee tässä tarkastelussa, jossa tarvitaan sekä soten että sivin tietoja Ehkäisevät palvelut / 0v - 17v asukas Korjaava lastensuojelutyö / 0v- 17v asukas 83

84 PERHEPALVELUT AVOHOITO JA KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: KUSTANNUSTEN JA ASIAKKAIDEN JAKAUTUMINEN Maisema-kuntien keskiarvo Nurmijärvi 18% 45% avohuollon kustannusosuus avohuollon kustannusosuus 55% ulkopuolelle sijoitettujen kustannusosuus 82% ulkopuolelle sijoitettujen kustannusosuus 21% Avohuollon asiakasosuus 29% Avohuollon asiakasosuus 79% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakasosuus 71% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakasosuus 84

85 Avohuollon piirissä olevien asiakkaiden osuus % ikäluokasta 0-17v PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA AVOHUOLLON PIIRISSÄ OLEVIEN OSUUS, % 0-17-VUOTIAISTA 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % Ylä-Savo Iisalmi Hirvensalmi Vieremä Outokumpu Ranua Raisio Lahti 2015 Alajärvi Ikaalinen Mikkeli Joensuu Puumala 6,0 Halsua % Uusikaupunki Järvi-Pohjanmaa Sonkajärvi Kemi Lohja ,0 % Sievi Veteli Ylivieska 4,0 % Vimpeli Kontiolahti Raahe Kallio RAS Muonio Nivala Toholampi Kaustinen JYTA Pyhäjoki Siikajoki Kokkola ,0 % Perho Kannus 2,0 % 1,0 % Nurmijärvi Alavieska Hämeenkyrö Lestijärvi Soini Kiuruvesi Korkea avohuollon peittävyys, matala sijoitettujen osuus ikäluokasta Matala avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain vähän Korkea avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain paljon Matala avohuollon peittävyys, korkea sijoitettujen osuus ikäluokasta Avohuollon piirissä on vähemmän 0-17-vuotiaita kuin vertailukunnissa tyypillisesti. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettuja on keskitasoa vähemmän. 0,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 85

86 Lastensuojelun sosiaalityö / asiakas PERHEPALVELUT LAPSIPERHEIDEN LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN PANOSTUS Halsua Kannus JYTA Toholampi Korkea sosiaalityön kustannus, matala kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Korkeat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Kaustinen Veteli Hämeenkyrö Nurmijärvi Kemi Matalat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matala sosiaalityön kustannus, korkea kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Puumala Hirvensalmi Uusikaupunki Lahti 2015 Sonkajärvi Kokkola Ikaalinen 2015 Raisio Lohja 2015 Sievi Ylivieska Alavieska Kallio Nivala Ylä-Savo Iisalmi Kiuruvesi Vieremä Pyhäjoki Siikajoki RAS Raahe Järvi- Outokumpu Alajärvi Kontiolahti Pohjanmaa Vimpeli Mikkeli Joensuu Soini 0 Muonio Perho Ranua kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Lastensuojelun sosiaalityön panostukset ovat keskitasoa korkeammat. Kunta Lastensuojelun sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,8 % ,8 % 86

87 Kodin ulkopuolelle sijoitetut laitoshoitopäivän hinta PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: LAITOSHOIDON JA PERHEHOIDON SUORITEHINTOJEN VERTAILU Outokumpu Kontiolahti Nivala Joensuu Kiuruvesi Lohja 2015 Raisio Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Ylä-Savo Iisalmi Ikaalinen Hämeenkyrö Mikkeli Vimpeli Uusikaupunki 250 Kemi Soini Kallio Vieremä 200 Kannus JYTA Sonkajärvi Hirvensalmi Kokkola 2015 Ylivieska Sievi RAS Raahe Siikajoki Nurmijärvi Korkea hoitopäivähinta laitoshoidossa, matala perhehoidossa Matalat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa Korkeat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa Matala hoitopäivähinta laitoshoidossa, Korkea perhehoidossa 150 Pyhäjoki Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon hinta on keskitason yläpuolella. Perhehoidon hoitopäivähinta on vertailun korkein Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän hinta, perhehoito Kunta Perhehoito %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,7 % ,1 % 87

88 Perhehoitopäivien osuus kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivistä PERHEPALVELUT PERHEHOIDON OSUUS JA HOITOPÄIVÄN KESKIHINTA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Lestijärvi Muonio Kaustinen Sonkajärvi Ylivieska Soini Ranua 10% Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän keskihinta Hirvensalmi Outokumpu Lahti 2015 Pyhäjoki Vimpeli Kemi Alajärvi Hämeenkyrö Siikajoki Kiuruvesi Järvi- Pohjanmaa Nivala Mikkeli Ylä-Savo RAS Iisalmi Nurmijärvi Raahe Joensuu Raisio optimoitu Uusikaupunki Ikaalinen Kokkola Lohja Kallio Kontiolahti JYTA Vieremä Kannus Sievi Nurmijärvi Perhehoitopäivien osuus korkea, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta korkea Perhehoitopäivien osuus matala, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta korkea Perhehoidon osuus on keskitasoa pienempi. Siitä huolimatta, että Nurmijärvellä perhehoidon hoitopäivähinta on korkea, perhehoidon osuuden lisääntyessä ulkopuolisen sijoituksen hoitopäivän keskihinta laskisi. Optimointilaskelma: Jos perhehoidon osuus olisi 46 % (taajaan asuttujen kuntien keskiarvo 2015, THL tilasto), optimointivara kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta olisi yhteensä n Tällöin kustannus hoitopäivää kohden laskisi nykyiseltä tasolta n. 27. Kunta Kodin ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,8 % 88

89 Avohuolto( ennaltaehkäisevä + lastensuojelun sosiaalityö + avohuolto) / 0-17 v. PERHEPALVELUT 550 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA SEKÄ LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO Raisio Avohuollon panostukset melko korkeat, psykiatrian kustannukset matalat Verrattain korkeat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset Ranua Halsua 450 Lohja 2015 Joensuu 350 Uusikaupunki Ikaalinen Alavieska Muonio Kokkola 2015 Ylivieska Lahti 2015 Kallio Sievi Iisalmi Ylä-Savo Alajärvi Kiuruvesi Kemi Kaustinen Veteli Nivala Raahe Nurmijärvi Hämeenkyrö JYTA 250 Järvi-Pohjanmaa Pyhäjoki RAS Kannus Vimpeli Puumala Sonkajärvi Toholampi Outokumpu Perho Lestijärvi Siikajoki Kontiolahti 150 Mikkeli Vieremä Verrattain matalat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset Avohuollon panostukset melko matalat, psykiatrian kustannukset korkeat Panostus avohuoltoon on keskitasoa ja lasten- ja nuortenpsykiatriaan keskitasoa korkeampi. Soini Lasten ja nuorten psykiatria / 0-17 v. asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Psykiatria %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,5 % ,0 % 89

90 Lasten- ja nuortenpsykiatria avo / 0-17 v. PERHEPALVELUT LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRIA: AVOHOITO JA LAITOSHOITO Mikkeli Korkeat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset matalat Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa Kemi Nurmijärvi 150 Puumala Raisio Lahti 2015 Lohja 2015 Joensuu 120 Uusikaupunki Siikajoki Outokumpu 90 Muonio Kontiolahti Ikaalinen Kokkola 2015 Halsua Ylivieska Soini Kaustinen Toholampi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa 60 Hämeenkyrö Kallio JYTA Ranua Nivala RAS Vimpeli Kannus 30 Perho Alavieska Sievi Pyhäjoki Raahe Kiuruvesi Lestijärvi Iisalmi Sonkajärvi 0 Ylä-Savo Lasten- ja nuortenpsykiatria laitos / 0-17 v. Lasten ja nuorten psykiatrinen avohoito on asukasryhmäkohtaiselta hinnaltaan keskitasoa korkeampi. Psykiatrinen laitoshoidon kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kunta Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa Avo %-osuus (raportin kuluista) Matalat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset korkeat Laitos %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,5 % ,5 % 90

91 Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, vuorohoito toimeentulotuki, ja erityispäivähoito. työllistämistoiminta Lisäksi tarkastelussa ovat (kuntouttava työtoiminta) sekä mahdollinen ryhmäpäivähoito, sosiaalinen perhepäivähoito, luototus ja sosiaalinen erilaisin hoitotuin asuminen. hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

92 AIKUISSOSIAALITYÖ Muonio Halsua Pyhäjoki Veteli Toholampi Perho Soini JYTA Järvi-Pohjanmaa Lestijärvi Kaustinen Alajärvi Vimpeli Siikajoki Vieremä Uusikaupunki Nivala Puumala Sievi Alavieska Kannus Kokkola 2015 Ikaalinen Kiuruvesi RAS Sonkajärvi Kallio Kontiolahti Nurmijärvi Raahe Ylä-Savo Mikkeli Lohja 2015 Outokumpu Ranua Ylivieska Hämeenkyrö Iisalmi Hirvensalmi Joensuu Raisio Lahti 2015 Kemi AIKUISSOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET / ASUKAS Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Aikuissosiaalityön kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. Toimeentulotuen osuus painottuu. Kunta Aikuisosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,8 % 92

93 AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET / ASUKAS (PROSENTUAALINEN JAKAUMA) Vimpeli Perho Soini Halsua Hämeenkyrö Veteli Kaustinen Kemi Iisalmi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo JYTA Kiuruvesi Nurmijärvi Sonkajärvi Raisio Ikaalinen Uusikaupunki Raahe RAS Pyhäjoki Siikajoki Vieremä Ylivieska Alajärvi Kallio Joensuu Toholampi Kontiolahti Kannus Nivala Muonio Lestijärvi Hirvensalmi Alavieska Outokumpu Mikkeli Sievi Puumala Ranua 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Aikuissosiaalityön kustannukset ovat painottuneet toimeentulotukeen. Kuntouttavaan työllistämistoimintaan panostetaan keskitasoa enemmän. Kunta Aikuisosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,8 % 93

94 Sosiaalityö / asiakasperhe AIKUISSOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖN RESURSOINTI ASIAKASPERHETTÄ KOHDEN JA MAKSETTU KORVAUS PERHETTÄ KOHDEN POIS LUKIEN TYÖMARKKINATUKI Lohja 2015 Panostukset sosiaalityöhön korkeat, toimeentulotukeen melko matalat Melko korkeat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Nurmijärvi Puumala Kokkola 2015 Raisio Järvi- Vimpeli Pohjanmaa Soini Alajärvi Kemi Alavieska Nivala Ylivieska Kallio Mikkeli Sievi Ikaalinen Siikajoki Outokumpu Hämeenkyrö Raahe RAS Uusikaupunki Kontiolahti Halsua Pyhäjoki Joensuu Veteli Toholampi Vieremä JYTA Kaustinen Kannus Lestijärvi Kiuruvesi Sonkajärvi Ylä-Savo Iisalmi Melko matalat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Panostukset sosiaalityöhön matalat, toimeentulotukeen melko korkeat Kun poistetaan työmarkkinatuen osuus, toimeentulotuen kustannukset tukiperhettä kohden ovat keskitasoa korkeammat. Myös sosiaalityön kustannukset asiakasperhettä kohden ovat keskitasoa korkeammat. 0 Perho Lahti / toimeentulotukiperhe (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Kunta Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuki) %-osuus (raportin kuluista) Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,9 % ,1 % 94

95 AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKEA SAANEIDEN MÄÄRÄ Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta Toimeentulotukea saaneiden määrä on keskitasoa pienempi. 95

96 Kunnan työttömyysaste AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUEN ASUKASKOHTAINEN PANOSTUS JA KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% Muonio Ranua Sonkajärvi Outokumpu Iisalmi Kiuruvesi Soini Ylä-Savo Ikaalinen Hämeenkyrö Mikkeli Hirvensalmi Nivala Puumala Kallio Raahe Ylivieska Järvi-Pohjanmaa Alavieska Sievi Siikajoki Vieremä Kontiolahti Raisio Perho RAS Lohja 2015 Alajärvi Vimpeli Kannus Kokkola 2015 Pyhäjoki Uusikaupunki Lestijärvi JYTA Toholampi Veteli Kaustinen Nurmijärvi Halsua Kemi Joensuu Lahti 2015 Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste verrattain matala, myös toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste ja toimeentulotuen määrä asukasta kohden melko korkea Kunnan työttömyysaste verrattain matala, toimeentulotukea asukasta kohden melko paljon Työttömyysasteeseen nähden toimeentulotuen kustannukset ovat melko korkeat. 6% Toimeentulotuki (sis. Työmarkkinatuen kuntaosuus) / asukas 96

97 AIKUISSOSIAALITYÖ 120 TOIMEENTULOTUEN (PL. TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS) NETTO / ASUKAS Toimeentulotuki, netto / asukas Toimeentulotuen nettokustannus asukasta kohden on keskitasoa suurempi. Kunta Toimeentulotuki, netto ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta Nurmijärvi

98 Aktivointiaste AIKUISSOSIAALITYÖ SAAJAKOHTAINEN TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / AKTIVOINTIASTE 90% Halsua Panostusta aktivointijaksoi hin, matala kunnan maksuosuus Panostusta aktivointijaksoi hin, korkea kunnan maksuosuus 80% 70% Lestijärvi Outokumpu 60% Kaustinen JYTA Veteli Kannus 50% Vimpeli Ikaalinen Pyhäjoki Toholampi Järvi-Pohjanmaa Perho Soini Raahe RAS 40% Uusikaupunki Alajärvi Raisio Hämeenkyrö Ranua 30% Muonio Nivala Siikajoki Nurmijärvi Kokkola 2015 Lohja 2015 Kemi Kontiolahti Mikkeli Joensuu 20% Sonkajärvi Kallio Ylivieska Sievi Kiuruvesi Hirvensalmi Puumala Ylä-Savo Iisalmi Lahti % Vieremä Alavieska 0% Työmarkkinatuen kuntaosuus / asukas Aktivointijakso ja vähän, matala kunnan maksuosuus Aktivointijakso ja vähän, korkea kunnan maksuosuus Aktivointiaste yli 300 pv työmarkkinatukea saaneista Tämä indikaattori kuvastaa, että mitä enemmän pyritään järjestämään aktivointijaksoja, sitä matalampi on kunnan maksuosuus asukasta kohden. Aktivointiasteet (Lähde: Kela) ovat hieman keskitasoa matalammat Työmarkkinatuen kuntaosuus on kuitenkin pieni. 98

99 AIKUISSOSIAALITYÖ TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / TYÖMARKKINATUEN SAAJA (KUNNAN OSUUS) Työmarkkinatuki / tuen saaja (kunnan osuus) Kunta Työmarkkinatuki %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,1 % 99

100 Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vammaispalvelut on jaettu vaikeavammaisten vuorohoito ja erityispäivähoito. ja kehitysvammaisten Lisäksi palveluihin. tarkastelussa ovat Vaikeavammaisten palveluita ovat ryhmäpäivähoito, mm. kotona asumisen perhepäivähoito, tukeminen, erilaisin asumispalvelut hoitotuin sekä hoidettavat työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa lapset tarkastellaan sekä mahdollinen avohoitoa, kunnallinen palveluasumista tuki lapsiperheille. sekä laitoshoitoa.

101 VAMMAISPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Lestijärvi Pyhäjoki Vammaispalvelu Ylivieska Raisio Ikaalinen Raahe Kontiolahti Vaikeavammaiset Hämeenkyrö Kallio Nurmijärvi Nivala RAS Työtoiminta Alavieska Hirvensalmi Kokkola 2015 Iisalmi Sosiaalityö ja palv. ohjaus Joensuu Lohja 2015 Alajärvi Lahti 2015 Kemi Kehitysvammaiset avohoito Ylä-Savo Mikkeli Kaustinen Veteli Vimpeli Kehitysvammaiset palveluas. Järvi-Pohjanmaa Sievi Vieremä Sonkajärvi Kehitysvammaiset laitoshoito Kiuruvesi Muonio Outokumpu JYTA Toholampi Kannus Siikajoki Puumala Uusikaupunki Halsua Ranua Soini Perho Vammaispalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kokonaisuudessa painottuvat kehitysvammaisten palveluasuminen sekä vaikeavammaisten tuki. Kunta Kustannukset %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % 101

102 VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito Vaikeavammaisten kustannusosuus painottuu Kehitysvammaisten kustannusosuus painottuu 102

103 Vaikeavammaisten %-osuus väestöstä VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS JA VAIKEAVAMMAISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ 7,0 % Puumala Vammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko korkeat 6,0 % 5,0 % Hirvensalmi 4,0 % Halsua Vieremä Perho Kemi Kokkola 2015 Sonkajärvi Toholampi Kiuruvesi Veteli Mikkeli 3,0 % Ylä-Savo JYTA Iisalmi Kaustinen Lestijärvi Kannus Vimpeli 2,0 % Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Uusikaupunki Outokumpu Hämeenkyrö Soini Alavieska Joensuu Raisio Nivala Ylivieska Kallio Sievi Lohja ,0 % Raahe RAS Siikajoki Kontiolahti Pyhäjoki Nurmijärvi Ranua 0,0 % Ikaalinen Muonio Lahti /asukas kaikki vammaispalvelut (ei kehitysvammapalvelut) Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset vammaispalveluihin melko korkeat Kunta Vammaispalvelut yht %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,1 % 103

104 Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen / asukas VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMINEN / ASUKAS JA KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN / ASUKAS 200,0 Uusikaupunki Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, palveluasumisen kustannukset melko matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, myös palveluasumisen kustannukset korkeat 150,0 Lestijärvi Kiuruvesi Puumala Kannus Kemi 100,0 Toholampi Outokumpu Alajärvi Lahti 2015 JYTA Veteli Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Halsua Perho Hirvensalmi Vieremä Ranua Ylä-Savo Kokkola 2015 Sonkajärvi Muonio Kontiolahti Joensuu Lohja 2015 Iisalmi Kaustinen Raisio 50,0 Vimpeli Raahe Nurmijärvi RAS Ikaalinen Sievi Kallio Ylivieska Siikajoki Alavieska Nivala Pyhäjoki Hämeenkyrö 0, Vaikeavammaisten palveluasuminen /asukas Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, myös palveluasumisen kustannukset matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, palveluasumisen kustannukset melko korkeat Vaikeavammaisten kotona asumisen tukemiseen panostetaan asukaskothaisesti keskitasoa alemmalla tasolla. Vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset ovat keskitasoa. 104

105 VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN KOTONA ASUMISEN TUKEMISEN KUSTANNUKSET / ASIAKAS Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen /asiakas Kotona asumisen tukemisen asiakaskohtaiset kustannukset ovat vertailun korkeimmat. 105

106 Palveluasumisen kustannukset / asukas VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄN HINTA JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUS / ASUKAS 50 Kokkola 2015 Puumala Mikkeli Kaustinen Joensuu Lohja 2015 Kannus Perho Sievi Uusikaupunki Raisio Veteli Siikajoki JYTA Palveluasumisessa korkeat kokonaiskustannuks et, mutta matala hoitopäivähinta Palveluasumisessa korkeat kokonaiskustannuks et, myös korkea hoitopäivähinta Outokumpu Iisalmi Vieremä 25 Ranua Ikaalinen Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa Alavieska Nurmijärvi Ylivieska Kiuruvesi Muonio RAS Kallio Raahe Sonkajärvi Kemi Lahti 2015 Alajärvi Toholampi Nivala 0 Vimpeli Palveluasumisen hoitopäivän hinta Palveluasumisessa matalat kokonaiskustannuks et, myös matala hoitopäivähinta Palveluasumisessa matalat kokonaiskustannuks et, mutta korkea hoitopäivähinta Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivän hinta on vertailun korkeimpien joukossa. Asukaskohtaisesti kustannukset ovat keskitasoa. 106

107 Kehitysvammaisten %-osuus väestöstä VAMMAISPALVELUT Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas ja kehitysvammaisten osuus väestöstä Toholampi Vimpeli Siikajoki Halsua Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko korkeat 1,5 % 1,0 % 0,5 % Veteli Sievi Kemi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Outokumpu JYTA Kannus Sonkajärvi Kaustinen Nivala Perho Raisio Kallio Hirvensalmi Alavieska Pyhäjoki RAS Vieremä Puumala Ylivieska Raahe Mikkeli Ylä-Savo Kiuruvesi Soini Kontiolahti Hämeenkyrö Joensuu Iisalmi Ikaalinen Uusikaupunki Kokkola Lohja Lahti 2015 Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset palveluihin melko korkeat Kehitysvammaisten määrään nähden kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. Lestijärvi Nurmijärvi 0,0 % Muonio Ranua Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas Kunta Kehitysvammaiset %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,3 % 107

108 Avo- ja palveluasuminen yhteensä /asukas VAMMAISPALVELUT 450 Ranua 400 Halsua Perho Siikajoki 350 KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN / ASUKAS Toholampi 300 Sievi Outokumpu JYTA Sonkajärvi Kannus Vimpeli 250 Lahti Nivala 2015 Veteli Alavieska RAS Vieremä Puumala Hämeenkyrö Kaustinen Muonio Hirvensalmi Kallio Joensuu Järvi-Pohjanmaa Pyhäjoki Ylä-Savo 200 Kokkola Raahe Uusikaupunki 2015 Iisalmi Kemi Kiuruvesi Nurmijärvi Alajärvi Lohja 2015 Mikkeli 150 Ylivieska Ikaalinen Kontiolahti Raisio 100 Soini Korkeat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Matalat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Korkeat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Matalat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset 50 Lestijärvi Kunta Avo ja asuminen %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,5 % ,8 % Laitospalvelu / asukas 108

109 VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN KULUT / ASIAKAS Kehitysvammaiset /asiakas Kehitysvammaishuollon asiakaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. 109

110 VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN AVOHOIDON KUSTANNUKSET Avohoidon kustannukset /asiakas Kehitysvammaisten avohoitoon panostukset asiakaskohtaisesti ovat vertailun korkeimmat. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % 110

111 VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Palveluasumisen kustannukset / hoitopäivä Laitoshoidon kustannukset / hoitopäivä Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäiväkustannus on keskitasoa korkeampi. Laitoshoidon hoitopäivä on keskitasoa matalampi. Kuitenkin laitoshoidon hoitopäivä on 144 kalliimpi kuin palveluasumisen hoitopäivä. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % ,8 % ,1 % 111

112 VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Avohoito Palveluasuminen Laitoshoito Laitoshoitopainotteisuus kasvaa Avohoidon ja palveluasumisen osuus kasvaa 112

113 Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kuntoutus koostuu puhe- ja vuorohoito toimintaterapiasta, ja erityispäivähoito. perusterveydenhuollon Lisäksi tarkastelussa ovat avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta ryhmäpäivähoito, sekä lääkinnällisestä perhepäivähoito, kuntoutuksesta. erilaisin hoitotuin Lisäksi hoidettavat kuntoutuspalveluihin kuuluvat kuntien lapset ja sekä valtion mahdollinen rintamaveteraanikuntoutukset. kunnallinen tuki lapsiperheille. Tarkastelun osana huomioidaan myös KELA-kuntoutuksen kustannuksia ja käyttöä.

114 KUNTOUTUS KUNTOUTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (ILMAN VALTION MÄÄRÄRAHAA) / ASUKAS 90 / asukas Kuntoutustoiminnan asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Kunta Kuntoutus yhteensä %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,6 % 114

115 KUNTOUTUS PUHETERAPIAN KUSTANNUKSET / puheterapia-asiakas Puheterapian asiakaskohtainen kustannus on keskitasoa matalampi. Kunta Puheterapia %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,2 % 115

116 KUNTOUTUS OMAN AVOKUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET / avokuntoutusasiakas Avokuntoutukseen asiakasta kohden panostetaan keskitasoisesti. Kunta Oma avokuntoutus %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,8 % 116

117 Kaikki kustannukset / asukas (kuntoutus ilman valtion määrärahaa) KUNTOUTUS KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET JA KELA-KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET (ILMAN KUNTOUTUSRAHAA) Vimpeli Veteli Sonkajärvi Raahe Pyhäjoki Kannus RAS Kemi Järvi-Pohjanmaa Soini JYTA Ylivieska Toholampi Kaustinen Sievi Kallio Halsua Muonio Hämeenkyrö Nivala Alajärvi Ylä-Savo Iisalmi Alavieska Siikajoki Perho Lohja 2015 Nurmijärvi Kiuruvesi Ikaalinen Vieremä Kokkola 2015 Puumala Lahti Kontiolahti 2015 Uusikaupunki Lestijärvi Raisio Outokumpu Joensuu Ranua Kuntoutuksen kustannus korkea, Kelakuntoutuspanostus melko matala Melko matalat panostukset sekä kunnan omaan että Kelakuntoutukseen Melko korkeat panostukset sekä kunnan omaan että Kelakuntoutukseen Kuntoutuksen kustannus matala, Kelakuntoutuspanostus melko korkea 10 Hirvensalmi Mikkeli Kela-kuntoutuksen kustannukset / asukas (ilman kuntoutusrahaa) Kunta Kela-kuntoutus (ilman kuntoutusrahaa) Nurmijärvi

118 KUNTOUTUS KELA-KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET / ASIAKAS (ILMAN KUNTOUTUSRAHAA) / asiakas

119 Kuntavertailu Keskeiset havainnot Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja mahdollinen ryhmäpäivähoito, kunnan tai kuntayhtymän perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

120 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET SISÄLTÄÄ KALLIINHOIDONTASAUS- JA ERITYISVELVOITEMAKSUN Keuhkosairaudet Lastentaudit Neurologia Sisätaudit Kirurgia Muut erikoisalat Aikuispsykiatria Kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksut, ensihoito ym Erikoissairaanhoito on asukaskohtaisilta kustannuksiltaan vertailun pienin. Suurin asukaskohtainen kustannusosuus on kirurgiassa (28 %). Muut erikoisalat ovat yhteensä 27 % ja sisätaudit 19 % erikoissairaanhoidon kustannuksista. Kunta ESH kulut %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % 120

121 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskitasoa korkeammat. Kunta ESH kulut 75v %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,3 % 121

122 Hoitopäiviä / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,5 Lestijärvi Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 Halsua Veteli Hirvensalmi Sonkajärvi Outokumpu JYTA Toholampi Kemi Ylä-Savo Alavieska Vieremä Iisalmi Mikkeli Sievi Soini Perho Kaustinen Puumala Vimpeli Kannus Joensuu Lahti Kiuruvesi 2015 Nivala Kallio Muonio Raahe Järvi- Ylivieska RAS Lohja 2015 Pyhäjoki Pohjanmaa Ikaalinen Kokkola 2015 Uusikaupunki Ranua Hämeenkyrö Alajärvi Raisio Siikajoki Nurmijärvi Kontiolahti 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 Avokäynnit / asukas Kunta Sisätaudit % avohoidon kustannuksista Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Sisätaudit % VOStoiminnan kustannuksista Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä Kirurgia % avotoiminnan kustannuksista Kirurgia % VOStoiminnan kustannuksista Nurmijärvi 18,2 % 19,1 % 17,5 % 36,2 % 122

123 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KUSTANNUS / ASUKAS Hirvensalmi Halsua Sonkajärvi Outokumpu Vieremä Kokkola 2015 Soini Lestijärvi Kemi Toholampi Ylä-Savo Kaustinen Vimpeli Iisalmi JYTA Joensuu Veteli Kiuruvesi Mikkeli Järvi- Pyhäjoki Sievi Kannus Perho Alavieska Pohjanmaa Puumala Lohja 2015 Kallio Nivala Alajärvi Muonio Lahti RAS Raahe 2015 Ylivieska Kontiolahti Siikajoki Nurmijärvi Uusikaupunki Raisio Hämeenkyrö Ikaalinen Ranua Avohoidonkustannus / asukas Kunta Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Vuode %-osuus (raportin kuluista) Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Avohoidon käyttö on hieman keskitasoa pienempää (edellinen dia) ja asukaskohtainen kustannus keskitasoa. Asukaskohtainen vuodeosastokustannus on keskitasoa matalampi. Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,7 % ,0 % 123

124 Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT - YKSIKKÖHINNAT Pyhäjoki Kontiolahti Alajärvi Siikajoki Kokkola Joensuu 2015 RAS Järvi- Raahe Soini Pohjanmaa Outokumpu Kannus Ylivieska Hirvensalmi Toholampi Kaustinen Kallio Sievi Raisio Vimpeli Nivala Alavieska JYTA Nurmijärvi Perho Muonio Kiuruvesi Kemi Mikkeli Lohja Lahti Sonkajärvi Ylä-Savo Iisalmi Uusikaupunki Veteli Puumala Hämeenkyrö Halsua Ikaalinen Vieremä Ranua Korkea hoitopäiväkustannus, matala avokäynnin kustannus Matalat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Korkeat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Matala hoitopäiväkustannus, korkea avokäynnin kustannus 400 Lestijärvi Kustannus / avohoitokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % ,3 % 124

125 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 300 Sonkajärvi Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Korkeat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Outokumpu Iisalmi Hirvensalmi Ylä-Savo Kemi Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Kaustinen Joensuu Alavieska Vimpeli Vieremä Toholampi Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Sievi Halsua JYTA Kokkola Kannus 2015 Muonio Kiuruvesi Perho Soini Kontiolahti Veteli Lohja 2015 Kallio Puumala Mikkeli Nivala Ikaalinen Uusikaupunki Lahti 2015 Ylivieska Raisio Nurmijärvi Pyhäjoki Hämeenkyrö Ranua RAS Raahe Siikajoki Lestijärvi Vuodeosastokustannukset ovat sisätautien kohdalla matalat. Avohoidon kustannus on keskitasoa Avohoidonkustannus / asukas 125

126 ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS , ,8 Hoitopäivän kustannus Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 7, ,2 4,8 4,7 3,4 4,1 3,5 3,3 4,8 4,4 4,7 4,9 3,9 5,2 2,9 3,2 4,3 4,5 3,0 4,7 5,3 4,1 4,3 5,7 3,7 4,3 3,7 3,5 3,3 2,9 4,6 4,1 5,3 4,7 4,5 4,3 3,8 3,8 3,9 3,7 6,0 5,0 4,0 3, , ,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Hoitopäivän hinta on keskitasoa matalampi. Ja hoitojaksojen pituus on hieman keskitasoa pidempi. 126

127 Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Ikaalinen Hämeenkyrö Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Alajärvi Järvi- Pohjanmaa Soini Raahe Vimpeli RAS Ylivieska Pyhäjoki Kiuruvesi Sievi Kallio Raisio Nivala Nurmijärvi Siikajoki Kokkola 2015 Alavieska Uusikaupunki Lohja 2015 Kontiolahti Hirvensalmi Outokumpu Lahti 2015 Puumala Joensuu Mikkeli Kemi Ylä-Savo Sonkajärvi Kaustinen Iisalmi Kannus JYTA Vieremä Toholampi Veteli Halsua Perho Lestijärvi Ranua Muonio Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa on hoitopäivän hintaan kaadettu kirurgian leikkaustoiminnan (ml. päiväkirurgia) kulut Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % ,1 % 127

128 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Lestijärvi Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa 340 Halsua Sonkajärvi Kemi Pyhäjoki Kiuruvesi 290 Soini Vimpeli Ylä-Savo Puumala Iisalmi Hirvensalmi Outokumpu Alavieska Järvi-Pohjanmaa Sievi Alajärvi Nivala Toholampi Kaustinen Raahe RAS Lohja JYTA Lahti 2015 Veteli Kallio Vieremä Siikajoki Mikkeli Kokkola 2015 Ylivieska 190 Kannus Perho Raisio Nurmijärvi Joensuu Hämeenkyrö 140 Kontiolahti Muonio Ikaalinen Ranua Uusikaupunki Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan käyttö ja tarkastellaan asukaskohtaisia kustannuksia, ovat ne avohoidossa keskitasoa ja vuodeosastohoidossa keskitasoa alemmat Avohoidonkustannus / asukas 128

129 ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus Hoitojakson keskimääräinen pituus ,8 14,0 12,0 10, ,6 2,6 3,5 3,2 5,2 3,5 3,6 3,4 5,3 5,6 3,7 4,2 4,2 3,4 3,3 5,5 3,6 3,5 4,1 3,6 4,5 4,2 3,8 3,6 4,2 3,1 4,1 6,1 3,2 5,3 5,9 3,2 5,7 7,0 4,9 6,1 3,1 3,5 3,7 8,0 6,0 4,0 2,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hoitopäivän hinta on keskitasoa korkeampi. Hoitojakson pituus on keskitasoa. 129

130 Kustannus / +65 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Lestijärvi Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä Kemi Sonkajärvi Iisalmi Pyhäjoki Sievi Kaustinen Ylä-Savo Kokkola Kallio Vimpeli 2015 Halsua Ylivieska Nivala Nurmijärvi Soini Raahe Kiuruvesi RAS Alavieska Lohja JYTA Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi 2015 Siikajoki Mikkeli Toholampi Puumala Perho Veteli Alajärvi Uusikaupunki Lahti 2015Vieremä Outokumpu Kannus Kontiolahti Raisio Joensuu Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Muonio Hämeenkyrö Ikaalinen Ranua Kirurgian vuodeosastohoidon käyttö ja kustannukset yli 65-vuotiailla ovat keskitasoa ,01 0,51 1,01 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,4 % 130

131 Kustannus / vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Ranua Kemi Halsua Uusikaupunki Lestijärvi Pyhäjoki Muonio Raisio 90 RAS Raahe Lohja 2015 Siikajoki 70 Hämeenkyrö Nurmijärvi Toholampi Kaustinen JYTA Hirvensalmi Kokkola 2015Veteli Kannus Perho Mikkeli Puumala Vimpeli 50 Nivala Ikaalinen Sievi Järvi- Alavieska Kallio Outokumpu Pohjanmaa Ylivieska Soini Alajärvi Sonkajärvi Kiuruvesi Ylä-Savo Vieremä Kontiolahti Iisalmi 30 Joensuu Lahti ,06 0,11 0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 Avokäynnit / vuotias asukas Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Kirurgian avohoidon käyttö on alle 65 vuotiailla on keskitasoa. Asukaskohtainen kustannus on käyttöön nähden hieman keskitasoa korkeampi. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,1 % 131

132 Kustannus / +65 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA AVOHOITO / YLI 65-VUOTIAAT Lestijärvi Kiuruvesi Uusikaupunki Sonkajärvi Ylä-Savo Iisalmi Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä Kemi Vieremä Halsua Muonio Kaustinen Raisio Nurmijärvi Kokkola Toholampi Lohja JYTA 2015 Ranua Hämeenkyrö Veteli Raahe Hirvensalmi Pyhäjoki RAS Soini Kannus Perho Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Puumala Alajärvi Vimpeli Nivala Siikajoki Ikaalinen Kallio Sievi Ylivieska Alavieska Outokumpu Kontiolahti Joensuu Lahti 2015 Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä 65 vuotta täyttäneiden kirurgian avohoidon käyttö ja asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasolla. 20 0,15 0,35 0,55 0,75 0,95 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,0 % 132

133 Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA YKSIKKÖKUSTANNUKSET Sonkajärvi Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Outokumpu Kontiolahti Ylä-Savo Vieremä Iisalmi Kiuruvesi Hämeenkyrö Ikaalinen Uusikaupunki Raisio Ylivieska Kokkola Joensuu Raahe RAS Kallio Ranua 2015 Perho Järvi- Alavieska Sievi Siikajoki Kaustinen Muonio Pohjanmaa Nivala Kannus Kemi Lestijärvi Hirvensalmi Nurmijärvi Alajärvi Mikkeli Veteli JYTA Halsua Soini Puumala Lahti 2015 Toholampi Lohja 2015 Vimpeli Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,6 % ,7 % 133

134 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Puumala Toholampi Joensuu Outokumpu Mikkeli Perho Veteli Halsua Kemi JYTA Kokkola 2015 Kannus Kaustinen Lestijärvi Muonio Kontiolahti Ikaalinen Raisio Sonkajärvi Vieremä Ranua Lohja 2015Vimpeli Uusikaupunki Ylä-Savo Lahti 2015 Järvi- Pohjanmaa Kiuruvesi Hämeenkyrö Alajärvi Iisalmi Soini Ylivieska Nivala Kallio Nurmijärvi Sievi Alavieska Raahe RAS Siikajoki Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan neurologian palveluiden käyttö, asukaskohtainen kustannus on vuodeosastohoidossa matala ja avohoidossa keskitasoa Avohoidonkustannus / asukas 134

135 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO NAISTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Sonkajärvi Vieremä Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Hirvensalmi Muonio Kokkola 2015 Kontiolahti Hämeenkyrö Joensuu Outokumpu Ikaalinen Nurmijärvi Ranua Raahe Puumala Pyhäjoki RAS Raisio Nivala Siikajoki Soini Kemi Kallio Alavieska Järvi- Veteli Kaustinen Toholampi Kannus Uusikaupunki Ylivieska Alajärvi Pohjanmaa Vimpeli JYTA Sievi Lahti 2015 Perho Lestijärvi Halsua Lohja 2015 Mikkeli Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa synnytystoiminta ja naistentautien operatiivinen toiminta on kaadettu hoitopäiville %-osuus (raportin %-osuus (raportin Kustannus / avokäynti Kunta Vuode kuluista) Avo kuluista) Nurmijärvi ,3 % ,2 % 135

136 Avokustannus 0-17v. / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kiuruvesi Iisalmi Nurmijärvi Ylä-Savo Sonkajärvi Mikkeli Soini 170 Joensuu Uusikaupunki Raisio Lohja 2015 Vimpeli 150 Järvi- Kontiolahti Pohjanmaa Pyhäjoki Vieremä Puumala Outokumpu Alajärvi Kemi Perho 130 Toholampi Ikaalinen Kaustinen Kannus Veteli JYTA Raahe RAS Hämeenkyrö 110 Halsua Siikajoki Lahti 2015 Muonio Ylivieska Kallio Kokkola Sievi Nivala Alavieska Ranua Lestijärvi Vuodeosastokustannus / 0-17v. asukas Korkea kustannus avohoidossa, matala vuodeosastohoidossa Matalat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Korkeat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Matala kustannus avohoidossa, korkea vuodeosastohoidossa Vuodeosastokustannus 0-17v. asukasta kohden on keskitasoa. Avokustannus asukasta kohden on korkea. 136

137 Avokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT AVOHOITO Kemi Kiuruvesi Ikaalinen Mikkeli Outokumpu Nivala Ylivieska Alavieska Kallio Uusikaupunki Raisio Joensuu Ylä-Savo Lohja 2015 Sonkajärvi Iisalmi Nurmijärvi Raahe Muonio RAS Hämeenkyrö Ranua Siikajoki Sievi Kontiolahti Pyhäjoki Vimpeli Vieremä Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Soini Lestijärvi Puumala Hirvensalmi Lahti 2015 Kokkola 2015 Kannus Toholampi JYTA Kaustinen Perho Veteli Halsua Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkea avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Korva-, nenä- ja kurkkutautien avohoidon käyttö on keskitasoa pienempää, mutta asukaskohtaisilta kustannuksiltaan keskitasoa. 2 0,02 0,045 0,07 0,095 0,12 0,145 0,17 Avokäynnit / asukas Kunta KNK Avo %-osuus (raportin kuluista) Nurmijärvi ,8 % 137

138 ERIKOISSAIRAANHOITO SUURTEN JA PIENTEN ERIKOISALOJEN KUSTANNUSJAKAUMA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Lestijärvi Mikkeli Ylivieska Nivala Uusikaupunki Kallio Halsua Puumala Veteli Ranua Sievi Hämeenkyrö Raisio Soini Lahti 2015 Hirvensalmi JYTA Nurmijärvi Kokkola 2015 Toholampi Ikaalinen Vieremä Perho Kontiolahti Pyhäjoki Kannus Vimpeli Joensuu Siikajoki Kemi Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Alavieska Lohja 2015 Alajärvi RAS Kaustinen Raahe Muonio Ylä-Savo Iisalmi Outokumpu Sonkajärvi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sisätaudit Neurologia Kirurgia Aikuispsykiatria Lastentaudit ja lastenneurologia Keuhkosairaudet Pienet erikoisalat 138

139 Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut

140 140 JOHDANTO Puumala 2015 Hyrynsalmi 2015 Juuka 2015 Suomussalmi Heinävesi 2015 Kuhmo Enonkoski 2015 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Mänttä-Vilppula Tohmajärvi 2015 Ikaalinen Joensuu Outokumpu 2015 Mikkeli Kemi Muonio Kankaanpää 2015 Juupajoki Iisalmi 2015 Sotkamo Vimpeli Raisio Naantali 2015 Riihimäki Soini Laitila 2015 Lohja 2015 Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Alajärvi Liperi 2015 Kannus 2015 Ranua Alavieska 2015 Ylivieska Nurmijärvi Kontiolahti Kallio 2015 Sievi 2015 VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 65-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kunnan ikärakenne on nuori vertailuaineistoon nähden. Alle 19-vuotiaiden osuus koko väestöstä on 28 %, kun se Maisema-kunnissa on keskimäärin 20 %.

141 141 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Museo Nuorisopalvelut Kirjasto Orkesteri Teatteri Musiikkiopisto Liikunta Lukio Varhaiskasvatus Perusopetus Keskiarvot Maisema-kunnista Nurmijärvi Perusopetus Varhaiskasvatus Lukio Liikunta 1% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 5% 2% 2% Musiikki 7% Orkesteri Kirjasto 7% 45% 50% Nuoriso Museo 37% Kulttuuripalvelut Vapaa sivistystyö 29%

142 Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Kuntavertailun nostoja Nurmijärvi Mellunkylä (HKI) Lohja Riihimäki Raisio Kemi Mikkeli Päiväkodit KA päiväkotikoko Alle 6-vuotiaat väestö/päiväkoti /lask. Lapsi Koulut vuotiaat/koulu / oppilas (ilman koulukuljetusta) Kirjastot Asukkaita/toimipiste Käynnit/asukas 9,0 9 7,7 7,4 7,4 9,6 8,7 Lainat/asukas Käynnit/toimipiste Nuorisotilat Alle 29-vuotiaat asukkaita/tilat Käynnit/alle 29-vuotiaat 1,9 5,4 10,9 11,3 Käynnit/toimipiste Parempi Keskimääräinen Huonompi 142

143 TOIMIALAKOHTAISET HAVAINNOT - SIVI Kustannustasoa hillitsee Perusopetuksen kustannustasoa laskee Maisema-aineistoon verrattuna suuret koulu- ja ryhmäkoot. Kirjasto toimii tehokkaasti ja edullisesti. Musiikkiopistoa ylläpitää yhdistys, kaupungin kustannukset hyvin alhaiset. Kustannustasoa nostaa Kotihoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden osuus on verrattain pieni. Perhepäivähoidon osuus on hyvin matala. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetus on verrattain kallista. Muita havaintoja Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suuri. Panostus kulttuuripalveluihin hyvin matala. Nuorisopalveluihin panostetaan hieman enemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Kansalaisopisto on kaupungille edullinen, vain avustus Nurmijärven opistolle. Toimenpide-ehdotukset Laskennallisella lapsella tarkasteltuna muutamat päivähoitoyksiköt nousevat keskimääräistä kalliimmaksi. Mutkapolun, Sorvankaaren, Lepsämän, Ylitilantien, Mäntysalon, Isosuon, Perttulan, Äppelgården, Maaniitun ja Isokallin päiväkoti rikkovat henkilöstökuluilla päiväkotikoon mukaisen trendiviivan. Näissä yksiköissä laskennan mukaan yhteensä noin 0,5 milj. optimointivara.

144 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Sosiaali- Lukio ja terveyspalveluiden Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto maisema-raportti Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut [Kunta] & [Kunta] [Vuosi] Versio [PPKKVVVV] Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- vuorohoito ja esiopetustoiminta, ja erityispäivähoito. vuorohoito Lisäksi ja tarkastelussa ovat erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa VAIN VIRKAMIESKÄYTTÖÖN JA ryhmäpäivähoito, ovat ryhmäpäivähoito, TARKISTUKSEEN perhepäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin erilaisin hoidettavat hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen lapset sekä kunnallinen mahdollinen tuki kunnallinen lapsiperheille. tuki lapsiperheille.

145 VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset asukasta ja 0-6-v. asukasta kohden 900 Muu varhaiskasvatus 800 Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito 700 Erityispäivähoito 600 Vuorohoito päiväkodissa 500 Esiopetus 400 Päiväkotihoito Muu varhaiskasvatus Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Erityispäivähoito Vuorohoito päiväkodissa Esiopetus Päiväkotihoito Varhaiskasvatuksen asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailuaineiston korkeimmat. Lasten osuus väestörakenteesta on suuri. Kustannuksissa korostuu päiväkotihoito, joka kattaa kustannuksista 69 % (ka 46 %). Kunta Varhaiskasvatus %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,0 % 145

146 VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset / asiakas (laskennallinen lapsi) Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset asiakasta (laskennallinen lapsi) kohden ovat Brutto / asiakas Nurmijärven varhaiskasvatuksen myyntitulot vaikuttavat merkittävästi sijoittautumiseen. Muilla ei vastaavia myyntituloja synny. Kyseessä on kuitenkin pääasiassa sisäiset palvelumaksutulot. VARHAISKASVATUKSEN TUOTTOJEN MUODOSTUMINEN Nurmijärvi Nurmijärvi Raisio Lohja Joensuu Riihimäki Mikkeli Ilman sis.tuloja Tuotot /lask.lapsi Asiakasmaksutuotot 56 % 76 % 75 % 93 % 96 % 90 % 96 % Myyntitulojen osuus 42 % 12 % 2 % 3 % 1 % 4 % 3 % Vuokratulot 0 % 0 % 22 % 1 % 1 % 1 % 0 % Muut (mm. avustuk.) 2 % 12 % 1 % 3 % 2 % 5 % 1 % 146

147 147 VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Kustannusten ja asiakkaiden %-jakautuminen 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kustannukset Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Päiväkoti 100% 80% 60% 40% 20% 0% Asiakkaat Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Päiväkoti Nurmijärven kustannukset ja asiakkaat painottuvat hyvin voimakaasti päiväkotihoitoon Kunta Päiväkoti %-osuus varhaiskasvatuksesta Perhepäivähoito %-osuus varhaiskasvatuksesta Yhteensä hoidon tuki %-osuus varhaiskasvatuksesta Nurmijärvi ,3 % ,5 % ,5 %

148 Varhaiskasvatus yhteensä / asiakas Hoidon tuella yhteensä / asiakas VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset /asiakas (laskennallinen lapsi) ja kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen osuus Kuhmo Puumala 2015 Sotkamo Suomussalmi Muonio Heinävesi 2015 Järvi-Pohjanmaa Joensuu Kemi Laitila Naantali Nurmijärvi Lohja 2015 Hyrynsalmi 2015 Hämeenkyrö Kankaanpää Alajärvi Vimpeli Valtimo 2015 Tohmajärvi 2015 Nurmes 2015 Raisio Riihimäki Mikkeli Outokumpu 2015 Ylivieska Juupajoki Juuka 2015 Ikaalinen Liperi 2015 Kontiolahti Alavieska 2015 Kallio Kannus 2015 Enonkoski Sievi % 20% 25% 30% 35% 40% Tuen piirissä olevien %-osuus 0-6-vuotiaista Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 19 % 0-6-vuotiaista asukkaista. Osuus on pienempi, kuin Maisema-kunnissa keskimäärin (25 %). Vaikutus on kustannuksia korottava. Jakajana laskennallinen lapsi Hoidontuella %:a laskennallisista lapsista ja hoidontuen kustannus / asiakas (laskennallinen lapsi) Liperi Suomussalmi 2015 Nurmijärvi Muonio Naantali 2015 Joensuu Hyrynsalmi Kuhmo Riihimäki Puumala 2015 Laitila 2015 Mikkeli Heinävesi Outokumpu Tohmajärvi Juupajoki Lohja 2015 Kemi Valtimo Kankaanpää 2015 Hämeenkyrö Raisio Ikaalinen Sotkamo Järvi-Pohjanmaa Enonkoski 2015 Kontiolahti Ylivieska Juuka Nurmes Vimpeli Alajärvi Alavieska Kallio Kannus Sievi % 21% 27% 33% 39% 45% 51% Hoidontuella % laskennallisista lapsista 21 % asiakkaista (laskennalliset lapset) on hoidon tuella (ka 31 %) Hoidon tuen kustannukset ovat 6.200, mikä on paljon verrattuna muihin Maisema-kuntiin. Nurmijärvellä on käytössä kotihoidontuen kuntalisä. Jakajana laskennallinen lapsi 148

149 Varhaiskasvatus yhteensä / asiakas (laskennallinen lapsi) Päiväkotihoito yhteensä / päiväkotiasiakkaat 149 VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset /asiakas (laskennallinen lapsi) ja perhepäivähoidon osuus Perhepäivähoidon ja päiväkotien kustannukset Soini Kuhmo Sotkamo Puumala 2015 Suomussalmi Muonio Joensuu Järvi-Pohjanmaa Heinävesi 2015 Naantali 2015 Kemi Laitila 2015 Nurmijärvi Lohja Hämeenkyrö Alajärvi 2015 Hyrynsalmi 2015 Vimpeli Kankaanpää Valtimo 2015 Tohmajärvi 2015 Nurmes 2015 Raisio Ranua Mikkeli Riihimäki Outokumpu 2015 Ikaalinen Juuka 2015 Ylivieska Juupajoki Liperi 2015 Kontiolahti Alavieska Kallio Kannus Enonkoski 2015 Sievi % 10% 20% 30% 40% 50% Perhepäivähoidon %-osuus 0-6 -vuotiaista Kuhmo Mikkeli Puumala Joensuu 2015 Heinävesi 2015 Kankaanpää Hämeenkyrö Lohja 2015 Muonio Kontiolahti Ikaalinen Riihimäki Raisio Naantali 2015 Laitila Sotkamo Juuka 2015 Kemi Järvi-Pohjanmaa Hyrynsalmi 2015 Alajärvi Soini Ylivieska Kallio 2015 Outokumpu Nurmijärvi 2015 Tohmajärvi 2015 Sievi 2015 Vimpeli Suomussalmi Alavieska Kannus 2015 Juupajoki Liperi Ranua Perhepäivähoito / perhepäivähoidon asiakkaat Perhepäivähoidon osuus 0-6 -vuotiaista asukkaista on 2 %, mikä on huomattavan vähän muihin Maisema-kuntiin verrattuna. Päiväkoti- ja perhepäivähoidon asiakaskohtainen kustannus on hieman keskimääräistä alhaisempi. Jakajana laskennallinen lapsi Kunta Perhepäivähoito %-osuus (Sivin rap) Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,9 % ,8 %

150 VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Päiväkotihoidon kokonaiskustannusvertailu (brutto ja netto) / asiakas Päiväkotihoito brutto Päiväkotihoito netto Päiväkotihoidon kokonaiskustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Nurmijärvellä käytössä myös palveluseteli. Vertailussa on mukana päiväkotihoito (ml. esiopetus, vuorohoito ja erityispäivähoito) sekä kaikki päiväkotihoidon asiakkaat. 150

151 Päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita % PÄIVÄKOTIHOITO ALLE 3-VUOTIAAT Päiväkotihoidon kustannus per päiväkotihoidon laskennallinen asiakas (ilman esiopetusta, erityispäivähoitoa ja vuorohoitoa)/ päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita 45% Enonkoski % 35% Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon kustannukset melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon kustannukset melko korkeat 30% 25% 20% 15% 10% 5% Hämeenkyrö Juupajoki Sotkamo Sievi 2015 Joensuu Kontiolahti Liperi 2015 Ranua Kemi Raisio Suomussalmi Ylivieska Alavieska Nurmijärvi 2015 Puumala Kallio Mikkeli Riihimäki Naantali 2015 Lohja Muonio 2015 Juuka 2015 Kannus Laitila Ikaalinen Outokumpu 2015 Kankaanpää Tohmajärvi Nurmes % Heinävesi Valtimo 2015 Kuhmo Päiväkotihoito (pl. Esiopetus, erityispäivä- ja vuorohoito) / Päiväkotihoidon asiakas (laskennallinen lapsi) Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon kustannukset melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon kustannukset melko korkeat Päiväkotihoidon kustannus asiakasta kohden on Alle 3-vuotiaiden osuus päiväkotiasiakkaista on 17 %, mikä on keskimääräinen Maisema-aineistossa. Alle 3-vuotiaiden suurella osuudella on korottava vaikutus päiväkotihoidon keskimääräiseen yksikköhintaan. Kunta Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,8 % 151

152 VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Läsnäolopäivän hinta päiväkotihoidossa 150 Läsnäolopäivän hinta, brutto Läsnäolopäivän hinta, netto Vertailussa korkea läsnäolopäivän hinta Vertailussa matala läsnäolopäivän hinta Läsnäolopäivän hinta on verrattain korkea. Diassa tarkastellaan vain päivähoidon (ei sis. esiopetusta, vuorohoitoa, erityispäivähoitoa) läsnäolopäivän hintaa. 152

153 Varhaiskasvatus yhteensä / asiakas (laskennallinen lapsi) Esiopetus / Esiopetusasiakkaat 153 VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Esiopetuksessa olevien osuus / varhaiskasvatuksen kustannukset per asiakas (laskennallinen lapsi) Päiväkotihoidon (ilman esiopetusta) ja esiopetuksen asiakaskohtaiset kustannukset Soini Kuhmo Sotkamo Puumala 2015 Muonio Suomussalmi Joensuu Järvi-Pohjanmaa Heinävesi 2015 Laitila Naantali Kemi Lohja Hämeenkyrö Alajärvi Hyrynsalmi 2015 Vimpeli Kankaanpää Valtimo 2015 Nurmijärvi Tohmajärvi Nurmes Raisio Ranua Riihimäki Mikkeli Outokumpu 2015 Juuka 2015 Ylivieska Juupajoki Ikaalinen Liperi 2015 Kontiolahti Alavieska 2015 Kallio Kannus Enonkoski 2015 Sievi % 20% 40% 60% 80% 100% Esiopetuksessa olevien osuus päiväkotiasiakkaista Puumala Sotkamo Outokumpu Laitila 2015 Kankaanpää Hämeenkyrö Tohmajärvi Mikkeli Lohja 2015 Muonio Ranua Riihimäki Nurmijärvi Kontiolahti Liperi 2015 Naantali Kannus Alavieska 2015Sievi 2015 Joensuu Päiväkotihoito ilman esiopetusta / Päiväkotihoidon asiakkaat Esiopetuksessa olevien päiväkotiasiakkaiden osuus (23 %) on verrattain vähän. Esiopetuksen asiakaskohtainen kustannus on verrattain edullinen.

154 / päiväkotihoidon asiakkaat 154 VARHAISKASVATUS ERITYISPÄIVÄHOITO Päiväkotihoidon kokonaiskustannukset / asiakas sekä integroidun ja erityispäivähoidon osuus Nurmes 2015 Valtimo 2015 Verrattain korkeat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko pieni Verrattain korkeat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko suuri Kuhmo Mikkeli Heinävesi Joensuu 2015 Puumala Nurmijärvi Kankaanpää 2015 Muonio Lohja Hämeenkyrö 2015 Laitila 2015 Raisio Ikaalinen Kontiolahti Sotkamo Naantali Riihimäki Juuka 2015 Järvi-Pohjanmaa Hyrynsalmi 2015 Tohmajärvi Alajärvi Soini Kemi 2015 Vimpeli Kallio Sievi 2015 Outokumpu 2015 Suomussalmi Ylivieska Alavieska 2015 Kannus 2015 Juupajoki Liperi 2015 Enonkoski Ranua ,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Integroidun ja erityispäivähoidon %-osuus päiväkotiasiakkaista Verrattain matalat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko pieni Verrattain matalat päiväkotihoidon kustannukset, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko suuri Integroidun ja erityispäivähoidon asiakkaiden osuus (8 %) päiväkotiasiakkaista on keskimääräinen. Erityispäivähoidon kustannukset ovat keskimääräistä korkeammat.

155 Päiväkodit / Päiväkotiasiakas VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIHOIDON HENKILÖSTÖ Henkilöstömitoitus ja päiväkotihoidon kustannus / Päiväkotiasiakas Valtimo 2015 Verrattain korkeat päivähoidon kustannukset, hoitajia on yli optimin Verrattain korkeat päivähoidon kustannukset, hoitajia on alle optimin Nurmes 2015 Kuhmo Verrattain matalat päivähoidon kustannukset, hoitajia on yli optimin Verrattain matalat päivähoidon kustannukset, hoitajia on alle optimin Mikkeli Heinävesi Puumala 2015 Joensuu Kankaanpää Nurmijärvi 2015 Hämeenkyrö Lohja 2015 Muonio Sotkamo Raisio Riihimäki Laitila Kontiolahti Naantali 2015 Ikaalinen 2015 Juuka 2015 Kemi Hyrynsalmi 2015 Tohmajärvi Alajärvi Soini Suomussalmi Ylivieska Outokumpu 2015 Vimpeli Kallio Sievi 2015 Alavieska 2015 Kannus 2015 Juupajoki Liperi 2015 Enonkoski 2015 Ranua Järvi-Pohjanmaa Ero optimihenkilökunta määrään Henkilöstömitoitus on yli 6,4 hoitajaa yli optimin,. Henkilöstötarvetta nostaa mm. vuorohoito ja erityislasten määrä. Päiväkotihoidon kustannukset ovat kuitenkin matalat. Tässä negatiivinen luku tarkoittaa että hoitajia on yli optimin ja positiivinen luku merkitsee puutetta verrattuna optimiin. Vertailussa käytetty laskennallista lasta. Tarkastelussa huomioitu vuonna voimaan astunut uusi mitoitus. 155

156 156 VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIEN HUONEISTOKULUT Huoneistokulut päiväkodeissa / päiväkotiasiakas Huoneistokulut / asiakas m2 / asiakas Lin. (m2 / asiakas) ,5 0,0 0,0 9,8 11,7 9,4 9,0 0,0 10,4 9,3 0,0 6,9 4,7 8,9 8,7 0,0 7,3 0,0 8,1 6,5 6,3 0,0 7,3 11,2 7,0 9,9 6,2 8,5 0,0 9,9 0,0 5,4 0,0 12,9 9,8 15,2 7,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 m 2 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut päiväkotihoidossa asiakasta kohden ovat noin 1.100, mikä on hieman vähemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Neliöitä asiakasta kohden on 6,3 m2, mikä vähän vertailuaineistoon nähden. Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,4 %

157 157 VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIYKSIKÖIDEN VERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi) Sisältää integroidun erityisryhmän asiakasmäärä Muut kulut / asiakas Henkilöstökulut / asiakas Huoneistokulut / asiakas 0

158 Henkilöstökulut ja asiakasmäärä Ero optimi -hoitohenkilökuntaan VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIYKSIKÖIDEN OPTIMOINTIVARA 1/2 Henkilöstökustannukset suhteessa yksikön kokoon (jakajana laskennallinen lapsi) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 160 Mutkapolun päiväkoti antaa myös iltahoitoa, mikä näkyy henkilöstömitoituksessa -2,6-4,5-0,6 Mutkapolun, Sorvankaaren, Lepsämän, Ylitilantien, Mäntysalon, Isosuon, Perttulan, Äppelgården, Maaniitun ja Isokallin päiväkoti rikkovat henkilöstökuluilla päiväkotikoon mukaisen trendiviivan. Tämän lisäksi yksiköiden kasvatushenkilöstön määrä (ylempi kuvaaja) ylittää laskennallisen optimihenkilöstön määrän. -1,8-2,6-1,4-1,4-0,8-0,9-0, Henkilöstökulut / asiakas asiakasmäärä Lin. (Henkilöstökulut / asiakas) 158

159 159 VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIYKSIKÖIDEN OPTIMOINTIVARA 2/2 Optimointivara on laskettu henkilöstökulujen suhteesta päiväkotikokoon. Todettu optimointivara on validoitu henkilöstömitoituslaskennan kautta. Yhteensä optimointivaraa päiväkotihoidossa eri yksiköissä on noin Päiväkoti Perttulan päiväkoti Ylitilantien päiväkoti Sorvankaare n päiväkoti Lepsämän päiväkoti Mutkapolun päiväkoti Mäntysalon päiväkoti Äppelgården daghem Maaniitun päiväkoti Isosuon päiväkoti Isokallion päiväkoti Optimointivara Ero optimihenkilöstöön -1,4-1,8-2,6-0,6-4,5-2,6-0,8-0,9-1,4-0,6

160 160 VARHAISKASVATUS ALLE 45 LAPSEN PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi) Huoneistokulut Henkilöstökulut Muut kulut Asiakasmäärä palkkien päällä

161 161 VARHAISKASVATUS LAPSEN PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi)

162 VARHAISKASVATUS LAPSEN PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi)

163 163 VARHAISKASVATUS YLI 100 LAPSEN PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset kustannukset (laskennallinen lapsi)

164 164 KM-AINEISTON MUKAISIA VARHAISKASVATUKSEN ANALYYSEJA Asiakaskohtainen bruttokustannus päiväkodin koon suhteen Muut kulut/as. Huoneistokulut/as. Henkilöstökulut/as A 0-30 as. B as. C as. D as. E as. F 101--> as. Luvut on korjattu kuntatalouden kuluttajahintaindeksillä vastaamaan vuoden 2015 kustannustasoa.

165 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Perusopetuksen kokonaisuuden muodostavat vuorohoito peruskoulu, ja erityispäivähoito. pidennetty oppivelvollisuus, Lisäksi tarkastelussa ovat aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto ryhmäpäivähoito, sekä muut perhepäivähoito, tukipalvelut. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

166 PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Perusopetuksen kokonaiskustannukset asukasta ja 7-15-v. asukasta kohden Oppilashuolto Aamu- ja ip. toiminta Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä Koulut Vertailussa korkeat perusopetuksen kustannukset Perusopetuksen asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailuaineistossa korkeat. Kouluikäisten ikäluokka on kuitenkin suuri, mistä syystä kustannus 7-15 vuotiasta kohden on vertailuaineiston edullisimpia. Vastaavasti myös oppilaskohtainen kustannus on edullinen. Vertailussa matalat perusopetuksen kustannukset Kunta Perusopetus %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,9 % 166

167 / oppilas PERUSOPETUS OPETUSRYHMÄKOKO - ilman koulukuljetuksen kustannuksia Peruskoulun nettokustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko Kankaanpää 2015 Tohmajärvi Muonio 2015 Enonkoski 2015 Valtimo 2015 Nurmes 2015 Ranua Lohja 2015 Hämeenkyrö Kuhmo Suomussalmi Ikaalinen Raisio Mikkeli Kemi Naantali 2015 Verrattain korkeat nettokustannukset, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen Verrattain matalat nettokustannukset, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen Verrattain korkeat nettokustannukset, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Verrattain matalat nettokustannukset, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Laitila 2015 Kontiolahti Iisalmi 2015 Nurmijärvi Riihimäki Sotkamo Liperi 2015 Perusopetuksen opetusryhmäkoko on verrattain suuri. Oppilaskohtainen kustannus laskee opetusryhmäkoon noustessa Opetusryhmäkoko Nettokustannuksissa eliminoitu ryhmäkoon pienentämiseen saadun hankerahan vaikutus. Tarkastelusta on myös eliminoitu koulukuljetuksen vaikutus. Kouluruokailu sisältyy kustannuksiin. 167

168 / oppilas / oppilas 168 PERUSOPETUS ALAKOULUT Alakoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas Alakoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko Kankaanpää 2015 Suomussalmi Kuhmo Ranua Kankaanpää 2015 Suomussalmi Ranua Kuhmo Mikkeli Juupajoki Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Kemi Iisalmi 2015 Laitila 2015 Sotkamo Alajärvi Lohja Naantali Mänttä-Vilppula Kontiolahti Nurmijärvi Ikaalinen Kannus Riihimäki Juuka 2015 Vimpeli Mikkeli Juupajoki Järvi-Pohjanmaa Iisalmi Raisio 2015 Alajärvi Hämeenkyrö Kemi Laitila Sotkamo 2015 Mänttä-Vilppula Naantali Lohja 2015 Kontiolahti Nurmijärvi Ikaalinen Kannus 2015 Riihimäki ,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 Tuntiresurssit per oppilas ,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 Opetusryhmäkoko Alakoulujen tuntiresurssit ovat keskimäärin 1,55, mikä on selvästi vähemmän kuin muissa Maisema-kunnissa. Opetusryhmäkoko on Nurmijärven alakouluissa verrattain korkea ja lähellä OKM:n suositusta. Oppilaskohtainen kustannus (7.300 ) on edullisempi, kuin aineistossa keskimäärin (8.300 ). Nurmijärven alakoulujen keskimääräinen koko on suurempi, kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana

169 / oppilas / oppilas 169 PERUSOPETUS YLÄKOULUT Yläkoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas Yläkoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko Kankaanpää Kankaanpää Hämeenkyrö Kuhmo Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Sotkamo Mänttä-Vilppula Naantali 2015 Laitila 2015 Lohja 2015 Vimpeli Kannus Nurmijärvi 2015 Iisalmi Mikkeli 2015 Ikaalinen Riihimäki Ranua Alajärvi Kuhmo Hämeenkyrö Ranua Järvi-Pohjanmaa Mänttä-Vilppula Kontiolahti Sotkamo Naantali 2015 Laitila 2015 Lohja 2015 Kannus 2015Vimpeli Nurmijärvi Raisio Iisalmi 2015 Mikkeli Ikaalinen Riihimäki ,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 Tuntiresurssit per oppilas ,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 Opetusryhmäkoko Yläkoulujen tuntiresurssit (2,23) ovat hieman keskimääräistä (2,13) korkeammat. Alakoulujen tavoin yläkoulujen opetusryhmäkoko on Maisema-kuntien keskiarvoa korkeampi. Yläkoulujen oppilaskohtainen kustannus on 9.200, mikä on hieman 7 % vähemmän kuin vertailuaineistossa keskimäärin. AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana

170 / oppilas / oppilas 170 PERUSOPETUS YHTENÄISKOULUT Yhtenäiskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas Yhtenäiskoulun kokonaiskustannukset / oppilas ja opetusryhmäkoko Liperi 2015 Puumala Liperi 2015 Puumala Iisalmi Muonio Juupajoki Alajärvi Enonkoski 2015 Suomussalmi Outokumpu Järvi-Pohjanmaa 2015 Lohja 2015 Mikkeli Kemi Soini Nurmijärvi Naantali 2015 Hyrynsalmi ,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Tuntiresurssit per oppilas Naantali 2015 Hyrynsalmi 2015 Juuka 2015 Yhtenäiskoulujen tuntiresurssit (1,97) ovat keskimääräiset Maisema-kuntiin nähden. Opetusryhmäkoot ovat verrattain suuret. Oppilaskohtainen kustannus on keskimääräistä 22 % edullisempi. Juupajoki Enonkoski Alajärvi Muonio 2015 Suomussalmi Iisalmi 2015 Outokumpu Järvi-Pohjanmaa Lohja Nurmijärvi Kemi Mikkeli Soini ,00 15,00 20,00 Opetusryhmäkoko 25,00 30,00 AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana

171 / oppilas 171 PERUSOPETUS PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Pidennetyn oppivelvollisuuden kustannukset per oppilas ja %-osuus koulujen oppilaista Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko matala Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko korkea Ranua Kannus 2015 Nurmijärvi Raisio Mänttä-Vilppula Mikkeli Kemi Kontiolahti Lohja 2015 Ikaalinen Kuhmo % 1% 2% 3% 4% 5% Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden %-osuus Verrattain matalat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko matala Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä on 1,7 % oppilaista. Osuus on vertailukuntiin nähden hieman keskimääräistä piempi. Pidennetyn oppivelvollisuuden kustannukset ovat vertailussa oppilasta kohden, mikä on 17 % (3.800 ) enemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Kunta Pidennetty oppivelvollisuus Verrattain matalat kokonaiskustannukset, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko korkea %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,6 %

172 Perusopetus / oppilas 172 PERUSOPETUS - OPPILASHUOLTO Perusopetuksen kustannukset per oppilas / oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen kustannukset per oppilas Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko vähän Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko paljon Hyrynsalmi 2015 Kankaanpää 2015 Verrattain matalat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko vähän Verrattain matalat kokonaiskustannukset, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko paljon Ranua Sotkamo Kuhmo Mikkeli Lohja Mänttä-Vilppula Liperi 2015 Outokumpu Hämeenkyrö Kemi Laitila Naantali 2015 Kontiolahti Joensuu Iisalmi 2015 Kannus Riihimäki 2015 Nurmijärvi Psykologi- ja kuraattoripalvelut / oppilas Kunta Oppilashuollon panostus (koulukuraattori ja psykologi) on vertailussa korkea. Koulunkäyntiavustajia on oppilasta kohden on huomattavan vähän. Yhtä avustajaa kohden on lähes 100 oppilasta, kun Maisema-kuntien keskiarvo on 42,5. Oppilashuolto (psykologi + kuraattori) %-osuus (Sivin rap) Avustajat %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,9 % 0 0,0 %

173 Kuljetettavat / perusopetuksen oppilaat PERUSOPETUS TUKIPALVELUT 60,0 % Kuljetusoppilaiden osuus / kuljetuskustannukset per oppilas Tohmajärvi 2015 Enonkoski Heinävesi ,0 % Kontiolahti Juuka 2015 Suomussalmi Valtimo 2015 Sotkamo Muonio Ranua Nurmes 2015Hyrynsalmi 2015 Juupajoki Kuhmo Puumala ,0 % Outokumpu 2015 Ikaalinen Laitila 2015 Kannus Iisalmi ,0 % Kankaanpää Mänttä-Vilppula Hämeenkyrö Lohja Mikkeli Nurmijärvi Joensuu 20,0 % Naantali 2015 Kemi 10,0 % Riihimäki Liperi 2015 Järvi-Pohjanmaa 0,0 Vimpeli Alajärvi % Soini Koulukuljetuskustannukset / oppilas Kunta Koulukuljetusten oppilaskohtaiset kustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Kuljetettavien oppilaiden määrä on 24 %, mikä on verrattain korkea osuus väestötiheys huomioiden. Taajama-aste ja kunnan koko vaikuttavat koulukuljetuskustannusten tasoon. Kouluruokailun oppilaskohtaiset kustannukset ovat vertailuaineistossa edulliset. Koulukuljetukset Kouluruokailukustannukset per oppilas %-osuus (Sivin rap) Kouluruokailukustannukset / oppilas Kouluruokailu %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,4 % ,0 %

174 174 PERUSOPETUS - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut perusopetuksessa Huoneistokulut / oppilas m2 / oppilas Lin. (m2 / oppilas) ,2 29,4 15,4 31,0 12,3 0,0 12,3 14,3 13,1 10,1 20,0 20,4 0,0 14,6 12,1 19,2 13,8 18,4 0,0 14,4 10,6 20,0 13,3 10,3 18,4 13,5 0,0 25,6 16,8 16,0 16,3 15,2 19,3 11,5 13,4 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut oppilasta kohden 1.600, mikä on 100 enemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin. Huoneistoneliöitä on 12,1 m2 oppilasta kohden, mikä on vähemmän kuin vertailuaineistossa keskimäärin. Tilantarve riippuu koulun koosta ja oppilasmäärästä: mitä suurempi koulu, sitä pienempi tilantarve per oppilas (12 14 m2 keskimääräinen). Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) m 2 Nurmijärvi ,3 % 12

175 PERUSOPETUS KOULUYKSIKÖIDEN VERTAILU Yläkoulut tummennettu Yhtenäiskoulut vaalennettu Oppilasmäärä palkin päällä Muut kulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Huoneistokulut / oppilas Pidennetyn oppivelvollisuuden opetusta 175

176 ALAKOULUT ALLE 90 OPPILAAN KOULUYKSIKÖIDEN VERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta Huoneistokulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Muut kulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä Luokkakoko (oikea asteikko) 176

177 ALAKOULUT OPPILAAN KOULUYKSIKÖIDEN VERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta Huoneistokulut / oppilas Muut kulut / oppilas Luokkakoko (oikea asteikko) Henkilöstökulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä 177

178 ALAKOULUT YLI 220 OPPILAAN KOULUYKSIKÖIDEN VERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta Huoneistokulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Muut kulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä Luokkakoko (oikea asteikko) 178

179 YLÄKOULUJEN KUSTANNUSVERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta Huoneistokulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Muut kulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä Luokkakoko (oikea asteikko) 179

180 YHTENÄISKOULUJEN KUSTANNUSVERTAILU Koulujen oppilaskohtaiset kustannukset ilman koulukuljetusta Huoneistokulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Muut kulut / oppilas Koulukoko palkkien päällä Luokkakoko (oikea asteikko) 180

181 KM-AINEISTON MUKAISIA PERUSOPETUKSEN ANALYYSEJA Oppilaskohtainen bruttokustannus / oppilas peruskouluissa koulukoon mukaan Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulut Luvut on korjattu kuntatalouden kuluttajahintainde ksillä vastaamaan vuoden 2015 kustannustasoa. 0 D-H oppilasta C oppilasta B oppilasta A 500--> oppilasta 181

182 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Lukion ja muun toisen asteen koulutuksen vuorohoito osioon ja kuuluvat erityispäivähoito. varsinainen Lisäksi lukiotoiminta, tarkastelussa ovat oppilashuolto, tukipalvelut sekä opiskelijoiden ryhmäpäivähoito, hoitama perhepäivähoito, lukion myynti- erilaisin ja palvelutoiminta. hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

183 LUKION YHTEENVETO - PÄIVÄLUKIO Lukio-opetuksen kokonaiskustannukset / opiskelija Netto / opiskelija Vertailussa korkeat lukioopetuksen kustannukset Vertailussa matalat lukioopetuksen kustannukset Lukion kokonaiskustannukset yhtä opiskelijaa kohden ovat Kustannukset ovat vertailuaineistossa toiseksi edullisemmat. Lukion asukaskohtainen kustannus on 64, ja näin tarkasteltuna Nurmijärven lukio on vertailujoukon edullisin. Kunta Lukio (ml. Etäopiskelijat) %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto Nurmijärvi ,7 %

184 184 LUKIO - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut lukio-opetuksessa Huoneistokulut / Kaikki opiskelijat m2 / opiskelija Lin. (m2 / opiskelija) ,6 28,7 37,3 45,0 40,0 35,0 30, ,7 13,3 9,7 19,2 0,0 9,7 0,0 12,4 12,4 0,0 18,2 18,6 7,5 0,0 19,0 9,5 11,3 14,7 11,9 0,0 6,8 16,2 4,7 16,1 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut opiskelijaa kohden ovat 1.500, mikä on hieman enemmän kuin Maisema-aineistossa keskimäärin. Opiskelijaa kohden neliöitä on 12,4 m2. Hyötyneliöinä suositus on oppilasmäärästä riippuen 5,7 12,4. Kuvan neliöt ovat huoneistoneliöitä. Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) m 2 Nurmijärvi ,6 % 4906

185 / varsinainen opiskelija 185 LUKIO - OPETUSKURSSIT Lukion kokonaiskustannukset / opiskelija ja kokonaiskustannukset per opetuskurssi Muonio Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko matalat Verrattain korkeat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko korkeat Sotkamo Ranua Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko matalat Verrattain matalat kokonaiskustannukset, opetuskurssin kustannukset melko korkeat Tohmajärvi 2015 Ikaalinen Kannus Vimpeli Suomussalmi 2015 Mänttä-Vilppula Kuhmo Kemi Opetuskurssin hinta on vertailussa verrattain edullinen Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa 2015 Laitila 2015 Alajärvi Raisio Lohja 2015 Hämeenkyrö Naantali Riihimäki 2015 Mikkeli Kontiolahti Joensuu Nurmijärvi Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä mukana vain päivälukio Kunta Lukio (pl. oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,7 % / opetuskurssi

186 Ylioppilasmäärä / ikäryhmä (18-19-vuotiaat) LUKIO - PUOLTOÄÄNET Puoltoäänien keskiarvo ja ylioppilaiden osuus ikäluokasta 40% Sotkamo Ylioppilaiden määrä suuri, mutta puoltoääniä melko vähän Ylioppilaiden määrä suuri, myös puoltoääniä melko paljon 35% 30% Vimpeli Kuhmo Kankaanpää 2015 Ylioppilaiden määrä melko pieni, mutta puoltoääniä melko vähän Ylioppilaiden määrä melko pieni, mutta puoltoääniä melko paljon 25% 20% 15% 10% 5% Kontiolahti Suomussalmi Ranua Laitila Naantali Raisio Kannus 2015 Riihimäki Kemi Mikkeli Joensuu Mänttä-Vilppula Nurmijärvi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Muonio Lohja 2015 Hämeenkyrö Ikaalinen 0% Tohmajärvi ,00 22,00 24,00 26,00 28,00 Puoltoäänien keskiarvo Valtakunnallinen keskiarvo : 23,6 Puoltoäänien keskiarvo on 22,2, mikä on alle valtakunnallisen keskiarvon. Ylioppilaiden osuus ikäluokasta on vertailussa alhainen, vain 9 %. Jokainen tutkintoon sisältyvä aine tuottaa pisteitä eli puoltoääniä. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2. Mitä enemmän puoltoääniä, sitä parempi menestys yo-kirjoituksissa. Lähde: 186

187 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kirjastopalveluihin kuuluvat kunnan pääkirjasto, vuorohoito ja mahdolliset erityispäivähoito. lähikirjastot Lisäksi ja tarkastelussa kirjastoautot ovat sekä yhteispalvelupisteet. ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

188 188 KIRJASTOPALVELUIDEN YHTEENVETO Kirjastopalveluiden kokonaiskustannukset Brutto / asukas Netto / asukas Vertailussa korkeat kirjastopalveluiden kustannukset Vertailussa matalat kirjastopalveluiden kustannukset Kirjastopalveluiden kokonaiskustannukset ovat vertailussa keskimääräistä edullisemmat. Kirjastopalvelut maksavat 56 asukasta kohden vuodessa. Kunta Kirjastopalvelut %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto Nurmijärvi ,4 %

189 KIRJASTOPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut kirjastopalveluissa Huoneistokulut / asukas m2 / asukas Lin. (m2 / asukas) 25 0,23 0,23 0, ,13 0,13 0,12 0,11 0,20 0,09 0,18 0,16 0,14 0,11 0,09 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,14 0,08 0,20 0,15 0,10 m 2 5 0,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Kirjastopalveluiden huoneistokulut asukasta kohden (7,91 ) ovat matalat vertailuaineistoon nähden. Asukasta kohden neliöitä on 0,08 m2, mikä on keskimääräistä Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) vähemmän (ka 0,12). Nurmijärvi ,3 % Toimipaikkoja on yhteensä 4. Asukkaita yhtä toimipistettä kohden on , mikä on paljon muihin Maisema-kuntiin verrattuna (ka n ) 189

190 / käynti / laina 190 KIRJASTOPALVELUT LAINAT JA KÄYNNIT Kirjastopalvelut / kirjastokäynti ja käynti / asukas Kirjastopalvelut / laina ja lainojen määrä / asukas 8,5 15 Juupajoki 8,0 7,5 Puumala 2015 Hyrynsalmi Hyrynsalmi 2015 Puumala Kankaanpää 2015 Kannus Tohmajärvi Vimpeli Lohja Mänttä-Vilppula Suomussalmi Enonkoski 2015 Soini Laitila Raisio 2015 Kuhmo Riihimäki Hämeenkyrö Juuka Sotkamo Naantali Kemi 2015 Ikaalinen Järvi-Pohjanmaa Nurmijärvi Mikkeli Liperi 2015 Alajärvi Muonio Nurmes Outokumpu Käyntiä / asukas 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Enonkoski 2015 Tohmajärvi 2015 Soini Mikkeli Vimpeli Juupajoki Kemi Juuka 2015 Suomussalmi Lohja 2015 Naantali Mänttä-Vilppula Järvi-Pohjanmaa 2015 Kannus 2015 Alajärvi Kuhmo Laitila Sotkamo 2015 Ikaalinen Outokumpu Kankaanpää Hämeenkyrö Nurmijärvi 2015 Nurmes Riihimäki Raisio Muonio Liperi Lainojen määrä / asukas Kirjastossa käydään keskimääräisesti 9 kertaa vuodessa, mikä on vertailussa hieman keskimääräistä enemmän. Myös lainoja asukasta kohden on enemmän, kuin Maisema-kunnissa keskimäärin.

191 191 KIRJASTOPALVELUT TUNNUSLUVUT Tuottavuus (OKM) ja kokoelman kiertonopeus 3 Tuottavuus (OKM) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 OKM-tuottavuus lasketaan [(aineistokulut + henkilöstökulut) / (käynnit + lainat)] Mitä pienempi luku sitä parempi Tuottavuus on vertailukuntiin nähden hyvä. 4 Kokoelman kiertonopeus Kokoelman kiertonopeus kuvastaa kokoelman ja lainamäärän suhdetta (lainat / kokoelma) Mitä isompi luku sitä parempi Kokoelman kiertonopeus on vertailussa paras.

192 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto maisema-raportti [Kunta] & [Kunta] [Vuosi] Versio [PPKKVVVV] Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kulttuuripalveluiden kokonaisuus kattaa vuorohoito kulttuuritalot ja erityispäivähoito. ja keskukset, Lisäksi taidekasvatuksen tarkastelussa ja ovat toiminnan, järjestöjen kulttuuriavustukset VAIN VIRKAMIESKÄYTTÖÖN JA ryhmäpäivähoito, sekä muun TARKISTUKSEEN perhepäivähoito, mahdollisen kulttuuritoiminnan. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

193 193 KUSTANNUSYHTEENVETO: KULTTUURIPALVELUT KOKONAISUUS Kustannukset / asukas: musiikkiopisto, museo, avustukset ja kulttuuripalvelut Musiikkiopisto Museo Avustukset Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut koostuvat Kulttuuripalvelujen asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailussa 20,6. Maisema-kuntien keskiarvo on 63, kun tarkastelusta jätetään pois teatteri- ja orkesteritoiminta. Kulttuuriavustukset asukasta kohden ovat 2,08, mikä on vähän Maisema-aineistossa (ka 6,49 ).

194 m2 / asukas Henkilöstökulut / asukas 194 KULTTUURIPALVELUT HUONEISTO- JA HENKILÖSTÖKULUT Huoneistokulut kulttuuripalveluissa Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina asukasta kohden 0,10 Naantali Suomussalmi 0, ,06 Muonio 0,04 Laitila 2015 Lohja 2015 Raisio Suomussalmi Kemi Riihimäki Puumala 0, Sotkamo Joensuu Kontiolahti Mänttä-Vilppula Ranua Nurmijärvi Kuhmo 0, / m2 Kuhmo Kemi Ikaalinen Puumala Mänttä-Vilppula Kontiolahti 2015 Ranua Joensuu Kannus 2015 Naantali Lohja 2015 Enonkoski Riihimäki 3 Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Nurmijärvi 2015 Vimpeli Juupajoki Raisio Sotkamo Hämeenkyrö Soini 1 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 Tehty työ henkilötyövuosina / asukasta Neliöhinta on vertailussa korkea. Asukasta kohden neliöitä on huomattavan vähän. Toimipaikkoja on kokonaisuudessaan 2 ja yhtä toimipaikkaa kohden on asukasta. Muihin Maisema-kuntiin verrattuna kulttuuripalveluiden tiloja on vähän, mutta niiden neliökohtainen ylläpito on kallista. Henkilötyövuosia on asukaskohtaisesti vertailussa vähemmän kuin Maisema-kunnissa keskimäärin

195 195 MUSEOPALVELUIDEN YHTEENVETO Museopalveluiden kokonaiskustannukset, nettokustannukset ja valtionosuus Brutto / asukas Netto / asukas Valtionosuus / asukas Vertailussa korkeat museopalveluiden kustannukset Vertailussa matalat museopalveluiden kustannukset Museopalveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset 7,7 ovat vertailussa keskimääräistä (17,5 ) alhaisemmat. Kunta Museo %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto Nurmijärvi ,3 %

196 m2 / asukas Asukkaita keskimäärin / toimipaikka 196 MUSEOPALVELUT HUONEISTO- JA HENKILÖSTÖKULUT Huoneistokulut museopalveluissa Toimipaikkojen määrä 0,20 Kankaanpää 2015 Riihimäki Raisio 0,15 Kannus 2015 Kemi Joensuu 0,10 0,05 Lohja Kuhmo 2015 Naantali 2015 Outokumpu 2015 Hämeenkyrö Tohmajärvi 2015 Muonio Raisio Suomussalmi Sotkamo Joensuu Mikkeli Puumala 2015 Nurmijärvi 0, / m Lohja 2015 Kankaanpää Alajärvi Riihimäki Outokumpu 2015 Nurmijärvi Järvi-Pohjanmaa 5 000Tohmajärvi Sotkamo Kuhmo 2015 Nurmes Hämeenkyrö 2015 Naantali 2015 Mikkeli Hyrynsalmi Muonio 2015 Kemi Puumala Vimpeli 2015 Kannus Toimipaikkojen lukumäärä Museopalveluiden tilojen neliöhinta on vertailussa verrattain kallis (92 ). Neliöitä on asukasta kohden vähän. Yhtä toimipaikkaa kohden asukkaita on hieman keskimääräistä enemmän.

197 197 MUSIIKKIOPISTON YHTEENVETO Musiikkiopiston kokonaiskustannukset ja valtionosuus 60 Brutto / asukas Valtionosuus / asukas Musiikkiopiston asukaskohtaiset bruttokustannukset ovat vertailussa 3. Musiikkiopistoa ylläpitää Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Kunta Musiikkiopisto Valtionosuus Valtionosuus bruttokuluista Nurmijärvi ,0 %

198 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuri- ja museopalvelut, sekä musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Liikuntapalveluiden kokonaisuus vuorohoito koostuu ulkoliikunta-alueista ja erityispäivähoito. ja Lisäksi liikuntareiteistä, tarkastelussa ovat jäähalleista, uimahalleista ja ryhmäpäivähoito, muista sisäliikuntatiloista. perhepäivähoito, Lisäksi tarkastellaan erilaisin hoitotuin muuta hoidettavat liikuntatoimintaa sekä lapset seura- sekä mahdollinen ja järjestötoimintaa. kunnallinen tuki lapsiperheille.

199 199 LIIKUNTAPALVELUIDEN YHTEENVETO Liikuntapalveluiden kokonaiskustannukset 240 / asukas Netto / asukas Vertailussa korkeat liikuntapalvelujen kustannukset Liikuntapalveluiden asukaskohtaiset brutto- ja nettokustannukset ovat vertailussa keskimääräistä korkeammat. Asukaskohtainen bruttokustannus 112 (ka 100 ). Vertailussa matalat liikuntapalvelujen kustannukset Kunta Liikuntapalvelut %-osuus (Sivin rap) Netto Nurmijärvi ,7 %

200 200 LIIKUNTAPAIKAT TUOTTOJEN OSUUS KULUISTA Liikuntapaikkojen kulujen ja tuottojen %-jakautuminen Tuotot 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kulut Vertailussa tuottojen osuus pieni Vertailussa tuottojen osuus suuri Liikuntapaikkojen tuottojen osuus on vertailussa Edellisvuoteen nähden tuottojen osuus.. Kunta Liikuntapaikat %-osuus (Sivin rap) Tuotot Nurmijärvi ,9 %

201 Ulkoliikuntapaikkojen / asukas 201 LIIKUNTAPAIKAT - SUORITEHINNAT Ulkoliikuntapaikkojen kokonaiskulut / asukas ja liikuntapaikkojen kokonaiskulut / asukas Jäähallin kulujen ja tuottojen %-jakautuminen Muonio Kontiolahti Hyrynsalmi 2015 Mänttä-Vilppula Sotkamo Ranua Enonkoski 2015 Nurmes 2015 Puumala Nurmijärvi 2015 Outokumpu 2015 Kuhmo Mikkeli Joensuu Kemi Juuka 2015 Naantali 2015 Suomussalmi Ikaalinen Riihimäki Liikuntapaikkojen asukaskohtainen kustannus on Kannus Raisio vertailussa keskimääräinen. Laitila 2015 Heinävesi 2015 Uimahallin kustannus asukasta kohden on 12,3. Juupajoki Jäähallin asukaskohtainen kustannus 35,88. Kankaanpää 2015 Jäähallin tuottojen osuus on vertailuaineiston 0 Liperi 2015 Hämeenkyrö suurin Liikuntapaikkojen / asukas Kunta Liikuntapaikat %-osuus (Sivin rap) Ulkoliikuntapaikat %-osuus (Sivin rap) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tuotot Nurmijärvi ,9 % ,8 % Kulut

202 202 JÄRJESTÖTYÖ JA LIIKUNTA-AVUSTUKSET Järjestötyö ja liikunta-avustukset / asukas ja avustettavien seurojen määrä Liikunta-avustukset / asukas Avustettavien seurojen lkm Lin. (Avustettavien seurojen lkm) ,0 80,0 70, ,0 0,0 3,0 0,0 15,0 8,0 0,0 5,0 7,0 17,0 14,0 5,0 16,0 7,0 0,0 0,0 38,0 35,0 20,0 0,0 4,0 0,0 5,0 8,0 42,0 17,0 0,0 0,0 0,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 kpl Liikunta-avustukset ovat vertailussa 15,5 asukasta kohden. Määrä on verrattain korkea Maisema-aineistossa. Avustettavia seuroja on vertailussa 38. Vertailussa paljon liikuntaavustuksia ja järjestötyötä Vertailussa vähän liikuntaavustuksia ja järjestötyötä Kunta Järjestötyö ja liikunta-avustukset %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,7 %

203 203 LIIKUNTAPALVELUIDEN YHTEENVETO Liikuntapalveluiden kokonaiskustannukset Netto / asukas Palvelu Nurmijärvi Laitila Suomussalmi Kemi Mänttä- Vilppula Riihimäki Mikkeli Raisio Naantali Uimahalli Jäähalli Muut liikuntaalueet ja kentät Seura- ja järjestötoiminta ja tapahtumat Liikuntahallit Muut

204 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut ja Museopalvelut sekä Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Nuorisopalveluiden osio koostuu nuorisotiloista, vuorohoito ja leirikeskuksista erityispäivähoito. ja nuorisotoiminnasta, Lisäksi tarkastelussa ovat mukaan lukien järjestöissä. Tarkastelussa ryhmäpäivähoito, ovat myös perhepäivähoito, muu ennaltaehkäisevä erilaisin hoitotuin toiminta, hoidettavat erityisnuorisotyö lapset ja nuorten sekä mahdollinen työpajatoiminta. kunnallinen tuki lapsiperheille.

205 205 NUORISOPALVELUIDEN YHTEENVETO Nuorisopalveluiden kokonaiskustannukset 700 / alle 29v asukas / asukas Netto / alle 29v asukas Netto / asukas Nuorisopalveluiden kokonaispanostus (netto) alle 29-vuotiasta kohden ovat vertailussa 113, mikä on hieman yli keskiarvon (100 ) Kunta Nuorisopalvelut %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,3 %

206 m2 / alle 29-v. asukas Henkilöstökulut / alle 29-v. asukas NUORISOPALVELUT HUONEISTO- JA HENKILÖSTÖKULUT Huoneistokulut nuorisopalveluissa Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina asukasta kohden 0,71 0,61 Puumala Suomussalmi Kuhmo Ikaalinen 0, Kuhmo 0,41 Sotkamo Muonio Mänttä-Vilppula Naantali ,31 Enonkoski 2015 Lohja Kemi ,21 Juuka 2015 Hämeenkyrö Mikkeli Ranua Liperi 2015 Laitila 2015 Joensuu Riihimäki Nurmijärvi Tohmajärvi ,11 Nurmes 2015 Outokumpu 2015 Kankaanpää ,01 Suomussalmi / m2 100 Kannus 2015 Mänttä-Vilppula Nurmijärvi Juupajoki Riihimäki Ikaalinen Kankaanpää 40 Kontiolahti Enonkoski Joensuu 20 Laitila 2015 Hämeenkyrö Sotkamo Ranua Naantali 2015 Nuorisopalveluiden tilojen neliökustannus (200 / alle 29-vuotias) on vertailussa korkea. Yhtä alle 29-vuotiasta kohden neliöitä on vertailukuntiin nähden vähän. Henkilöstöpanostus alle 29-vuotiasta kohden on verrattain korkea. Nurmijärvellä korkea panostus myös nuorten työpajatoimintaan Puumala ,0005 0,0015 0,0025 0,0035 0,0045 Tehty työ henkilötyövuosina / alle 29-v. asukas 206

207 207 NUORISOPALVELUIDEN JÄRJESTÖTYÖ JA AVUSTUKSET Nuorisopalveluiden järjestötyö ja avustukset / alle 29-v. asukas ,0 7,0 Avustukset / asukas Avustettavien seurojen lkm Lin. (Avustettavien seurojen lkm) 30,0 24,0 23,0 25,0 20,0 16,0 14,0 14,0 15,0 6,0 7,0 8,0 10,0 4,0 4,0 4,0 5,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,0 0,0 kpl Vertailussa paljon avustuksia ja järjestötyötä Vertailussa vähän avustuksia ja järjestötyötä Nuorisopalveluiden avustukset alle 29-vuotiasta asukasta kohden (16 ) ovat vertailussa neljänneksi korkeimmat. Avustettavia seuroja on vertailukuntiin nähden paljon. Kunta Järjestötyö ja avustukset %-osuus (Sivin rap) Nurmijärvi ,2 %

208 Tekniset palvelut

209 TOIMIALAKOHTAISET HAVAINNOT - TEKNINEN Kustannustasoa hillitsee Kustannustasoa nostaa Tilapalveluiden keskitasoa matalammat kustannukset Neliöitä vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin ja neliökohtainen kuukausikustannus vertailukuntien keskitasoa edullisempi Asunnot ja muut vuokratilat kattavat myös poistolliset kustannukset, rakennusryhmä Muut rakennukset pieni Ruokapalveluiden keskitasoa edullisempi kustannustaso; suoritteiden määrä henkilötyövuotta kohden korkea eli tehokkuus on hyvä ja suoritekohtainen hinta edullinen Viheraluepalveluiden keskitasoa matalammat kustannukset Rakennusvalvonnan matalat asukaskohtaiset kustannukset ja tuottojen kattavuus erittäin hyvä Kaavoituspalveluiden sekä kiinteistö- ja mittauspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset keskitasoa korkeammat Panostukset joukkoliikenteeseen vertailukuntiin nähden poikkeuksellisen korkeat Muita havaintoja Toimenpide-ehdotukset Kokonaisuudessaan teknisten palveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Poistottomat kustannukset ovat suhteessa muihin vertailukuntiin vielä poistollisia kustannuksia edullisemmat. Onko tilapalveluiden (selvästi) keskitasoa matalampi kustannustaso riittävä pitämään rakennukset kunnossa ja että korjausvelkaa ei kasvateta epätarkoituksenmukaisesti?

210 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Kustannukset ml. poistot Kustannukset pl. poistot Tilapalvelut Liikenneverkko Viheralueet Kone, kalusto, materiaali Vesihuolto Lämpöhuolto Ruokapalvelut Kaavoitus Kiinteistö- ja mittaus Suunnittelu ja rakenn. Joukkoliikenne Pienvenesatama Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Teknisten palveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Poistottomat kustannukset ovat suhteessa muihin vertailukuntiin vielä poistollisia kustannuksia edullisemmat. 210

211 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Kustannukset ml. poistot Kustannukset pl. poistot Tilapalvelut Liikenneverkko Viheralueet Kone, kalusto, materiaali Vesihuolto Ruokapalvelut Kaavoitus Kiinteistö- ja mittaus Suunnittelu ja rakenn. Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Teknisten palveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Poistottomat kustannukset ovat suhteessa muihin vertailukuntiin vielä poistollisia kustannuksia edullisemmat. 211

212 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Tilapalvelut koostuvat kunnossapidosta, vuorohoito kiinteistönhoidosta, ja erityispäivähoito. siivouksesta Lisäksi tarkastelussa sekä ovat tilahallinnosta ryhmäpäivähoito, ja isännöinnistä. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

213 TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset TILAPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET pl. poistot Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito Siivous ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ILMAN VUOKRAUSTOIMINTAA pl. poistot Tilapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien edullisimpia huolimatta siitä tarkastellaanko tilapalveluita kokonaisuudessaan vai ilman vuokraustoimintaa Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito Siivous Tilapalvelut (pl. Poistot) Ilman vuokraustoimintaa % Raportin kuluista Tilapalvelut (ml. Poistot) % Raportin kuluista Nurmijärvi ,9 % ,9 % 213

214 TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset TILAPALVELUIDEN POISTOT PER ASUKAS Tilapalveluiden asukaskohtaiset poistot ovat lähellä Maisema-kuntien keskitasoa. 214

215 TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset Tässä tarkastelussa ei ole mukana asuntojen ja muiden tilojen vuokraus. TILAPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET pl. poistot Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito Sekä siivous että muu ylläpito on vertailukuntiin nähden edullista. SIIVOUKSEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Siivous Kiint.hoito, kunnossapito, tilahall. (pl poistot) % Raportin kuluista Kiint.hoito, kunnossapito, tilahall. (ml poistot) % Raportin kuluista Nurmijärvi ,512 % 215

216 Rakennusten kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset 10 KUSTANNUKSET (pl. poistot) JA NELIÖT Nurmes 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon Raisio Ylivieska Raisio 2015 Liperi 2015 Ikaalinen Ikaalinen 2015 Kemi 2015 Valtimo 2015 Kemi Mänttä-Vilppula Riihimäki 2015 Riihimäki Muonio 2015 Iisalmi Sotkamo Sotkamo 2015 Hämeenkyrö Kuhmo 2015 Juuka 2015 Kontiolahti 2015 Puumala Lohja 2015 Muonio Kuhmo Hyrynsalmi 2015 Ranua Outokumpu 2015 Hämeenkyrö 2015 Nurmijärvi Enonkoski 2015 Mänttä-Vilppula Suomussalmi Ranua 2015 Rautjärvi Kannus 2015 Tohmajärvi 2015 Ylivieska 2015 Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon Rakennusten pinta-ala asukasta kohden on matalampi kuin vertailukunnissa keskimäärin. Kustannus neliötä kohden on keskitasoa matalampi. 4 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Rakennusneliöt / asukas Tässä tarkastelussa ei mukana: asuinrakennukset, vuokrarakennukset ja muut rakennukset. 216

217 TILAPALVELUT Kustannusten jakautuminen rakennusryhmittäin 6 % 6 % 1 % 1 % 1 % 4 % Hallintorakennukset SOTE rakennukset 3 % 2 % 19 % Päivähoidon rak. Perusopetuksen rak. Muut koulurakennukset Kulttuuritoimen rak. 14 % Liikunta- ja nuorisotoimen rakennukset Teknisen toimen rak. Muut rakennukset 43 % Vuokra-asunnot Muut vuokratilat Perusopetuksen rakennukset kattavat tilapalveluiden kokonaiskustannuksista 43 %. SOTE-rakennusten osuus on 19 % ja päivähoidon rakennusten 14 %. Yhdessä nämä kolme isointa rakennusryhmää muodostaa siis 76 % koko tilapalveluiden kustannuksista. 217

218 TILAPALVELUT Perusopetuksen rakennukset RAKENNUSRYHMÄN KUSTANNUSRAKENNE (ml. poistot) Tilahallinnon ja isännöinnin poistot ( /m2/kk) Tilahallinto ja isännöinti, poistoton ( /m2/kk) Siivous ( /m2/kk) Kiinteistönhoito ( /m2/kk) Kunnossapito ( /m2/kk) Perusopetuksen rakennusten poistolliset kustannukset ovat vähän vertailukuntien keskitasoa korkeammat. 218

219 Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Perusopetuksen rakennukset KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN Raisio 2015 Raisio Iisalmi 2015 Ikaalinen Mänttä-Vilppula Ylivieska Hämeenkyrö Muonio 2015 Liperi 2015 Ranua Kuhmo Kemi Kuhmo Mänttä-Vilppula 2015 Riihimäki Ylivieska Kemi 2015 Muonio Ikaalinen Kontiolahti Ranua Hyrynsalmi 2015 Sotkamo Outokumpu 2015 Nurmijärvi Hämeenkyrö Sotkamo Kannus 2015 Suomussalmi Lohja 2015 Pl. poistot Enonkoski 2015 Suomussalmi Rakennusneliöt / 7-16-vuotias asukas Rakennusten pinta-ala vuotiasta asukasta kohden on keskitasoa pienempi ja kustannus keskitasoa matalampi. Kunta Perusopetuksen rakennukset pl. poistot Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliöt (kunnossapito, kiinteistönhoito, tilahall. & isänn.) % Raportin kuluista Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon Neliöt (siivous) Perusopetukse n rakennukset ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi ,0 % ,8 % /neliö Nurmijärvi ,3 Riihimäki / ,1 Kemi ,4 Ylivieska ,3 Lohja ,1 Raisio / ,1 219

220 TILAPALVELUT Perusopetuksen rakennukset KIINTEISTÖNHOIDON, KUNNOSSAPIDON, TILAHALLINNON JA ISÄNNÖINNIN KUSTANNUKSET / M 2 / KK (ml. poistot) 12 Tilahallinto ja isännöinti 10 Kunnossapito 8 Kiinteistönhoito SIIVOUKSEN KUSTANNUKSET / M 2 / KK 3,5 Siivous ( /m2/kk) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Perusopetuksen rakennusten siivouskustannukset on vertailukuntiin nähden edullisempaa kuin muut ylläpitokustannukset. 220

221 Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Päivähoidon rakennukset KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Ylivieska Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon Ylivieska 2015 Hyrynsalmi 2015 Muonio 2015 Ikaalinen 2015 Ikaalinen Kontiolahti Mänttä-Vilppula Kemi Riihimäki Riihimäki 2015 Iisalmi 2015 Sotkamo Kemi 2015 Suomussalmi Sotkamo Kuhmo Raisio Kuhmo Lohja Suomussalmi Ranua Raisio 2015 Hämeenkyrö Kannus 2015 Ranua Hämeenkyrö 2015 Liperi 2015 Enonkoski 2015 Nurmijärvi Mänttä-Vilppula 2015 Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon Neliökohtainen kuukausikustannus on sekä ilman poistoja että poistoilla vertailukuntien keskitasoa selvästi edullisempi. Siivous ja muu ylläpito on muihin vertailukuntiin nähden yhtä edullista. Rakennusten pinta-ala 0-6 -vuotiasta asukasta kohden on vertailukuntiin nähden korkea Rakennusneliöt / 0-6-vuotias asukas Päivähoidon rakennukset pl. poistot % Raportin kuluista Päivähoidon rakennukset ml. Poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi ,5 % ,3 % 221

222 Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennukset KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Raisio Liperi 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon Lohja 2015 Ylivieska Raisio 2015 Ylivieska 2015 Riihimäki 2015 Ikaalinen Hyrynsalmi Ikaalinen Ranua 2015 Nurmijärvi Kemi Kuhmo 2015 Iisalmi Hämeenkyrö 2015Sotkamo Enonkoski 2015 Hämeenkyrö Riihimäki Sotkamo 2015 Kuhmo Ranua Mänttä-Vilppula Kontiolahti 2015 Suomussalmi Kemi 2015 Muonio 2015 Suomussalmi 2015 Mänttä-Vilppula ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Rakennusneliöt / asukas Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Rakennusten pinta-ala asukasta kohden on keskitasoa matalampi. Kustannus neliötä kohden kuukaudessa on vertailukuntien keskitasoa korkeampi sekä ilman poistoja että poistoilla. Terveydenhuollon rakennukset pl. poistot Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon % Raportin kuluista Terveydenhuollon rakennukset ml. Poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi ,8 % ,1 % 222

223 TILAPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennukset KIINTEISTÖNHOIDON, KUNNOSSAPIDON, TILAHALLINNON JA ISÄNNÖINNIN KUSTANNUKSET / M 2 / KK (ml. poistot) Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito SIIVOUKSEN KUSTANNUKSET / M 2 / KK 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Siivous ( /m2/kk) SOTE-rakennusten osalta siivous on suhteessa vertailukuntiin edullisempaa kuin muu ylläpito. 223

224 Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Muut koulurakennukset 9 8 Kemi 2015 Ylivieska 2015 Kemi Raisio 2015 Mänttä-Vilppula Raisio Hämeenkyrö Ranua 2015 Mänttä-Vilppula 2015 Ylivieska 7 6 Ikaalinen Ikaalinen Kontiolahti 2015 Kannus Riihimäki 2015 Riihimäki Iisalmi 2015 Lohja 2015 Sotkamo Nurmijärvi 3 2 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Kuhmo 2015 Suomussalmi Kuhmo 2015 Suomussalmi Hyrynsalmi ,0 0,5 1,0 1,5 Rakennusneliöt / yli 16-vuotias asukas Sotkamo 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannukset ilman poistoja ovat vertailukuntiin nähden matalat, mutta poistolliset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa korkeammat. Muut koulurakennuks et pl. poistot Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon % Raportin kuluista Muut koulurakennuks et ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi ,5 % ,0 % 224

225 TILAPALVELUT Muut koulurakennukset KIINTEISTÖNHOIDON, KUNNOSSAPIDON, TILAHALLINNON JA ISÄNNÖINNIN KUSTANNUKSET / M 2 / KK (ml. poistot) Tilahallinto ja isännöinti Kunnossapito Kiinteistönhoito SIIVOUKSEN KUSTANNUKSET / M 2 / KK 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Siivous ( /m2/kk) Muiden koulurakennusten siivouskustannukset ovat vertailukuntiin nähden edulliset, mutta muu ylläpito asettuu vertailussa keskitasoa korkeampaan kustannustasoon. 225

226 Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Liikunta- ja nuorisotoimen rakennukset 14 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Sotkamo 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon Kemi 2015 Kemi Raisio Raisio 2015 Ylivieska Suomussalmi Suomussalmi 2015 Ikaalinen Riihimäki Sotkamo Mänttä-Vilppula Muonio Ikaalinen Kuhmo 2015 Ylivieska 2015 Riihimäki Muonio Lohja 2015 Kuhmo 2015 Iisalmi 2015 Mänttä-Vilppula Kannus 2015 Kontiolahti Nurmijärvi Enonkoski 2015 Hämeenkyrö Hyrynsalmi Ranua Ranua Hämeenkyrö ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Rakennusneliöt / asukas Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Rakennusten pinta-ala asukasta kohden on matalampi kuin vertailukunnissa. Kustannus neliötä kohden on keskitasoa edullisempi sekä ilman poistoja että poistoilla. Keskitasoa edullisempaa on sekä siivous että muu ylläpito. Liikuntatoim en rakennukset pl. poistot Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon % Raportin kuluista Liikuntatoimen rakennukset ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi ,6 % ,1 % 226

227 Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Kulttuuritoimen rakennukset 11,2 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Nurmijärvi Ylivieska Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon 9,2 7,2 5,2 Hyrynsalmi Ylivieska Mänttä-Vilppula Kontiolahti Ranua 2015 Kuhmo 2015 Ranua Raisio Riihimäki Raisio Lohja 2015 Kuhmo 2015 Muonio 2015 Muonio Enonkoski 2015 Hämeenkyrö Mänttä-Vilppula Riihimäki Sotkamo ,2 Ikaalinen Hämeenkyrö Ikaalinen Sotkamo Kannus 2015 Iisalmi 2015 Kemi 2015 Kemi Suomussalmi ,2 0,0 0,2 0,4 0,6 Rakennusneliöt / asukas Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Rakennusten pinta-ala asukasta kohden on matala. Kustannus neliötä kohden on kuitenkin sekä poistoilla että ilman poistoja vertailukuntiin nähden korkea. Korkea kustannustaso johtuu muusta ylläpidosta kuin siivouksesta. Siivouksen kustannus on lähellä keskitasoa. Kultturitoime n rakennukset pl. poistot Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon % Raportin kuluista Kultturitoime n rakennukset ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi ,6 % ,8 % 227

228 Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Teknisen toimen rakennukset KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot 12 Iisalmi 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon 10 Riihimäki Kontiolahti 2015 Raisio Mänttä-Vilppula Kemi Raisio Ikaalinen 2015 Mänttä-Vilppula Kemi Kuhmo 2015Suomussalmi Ranua Ikaalinen 2015 Enonkoski 2015 Kuhmo Lohja Nurmijärvi 2015 Suomussalmi 2015 Ylivieska 2015 Ylivieska Muonio Muonio 2015 Ranua 2015 Hyrynsalmi 2015 Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon Kustannus neliötä kohden on keskitasoa edullisempi sekä poistoilla että ilman poistoja. Siivouksen kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa korkeammat ja muun ylläpidon kustannukset vertailukuntien keskitasoa matalammat. 0 0,02 0,22 0,42 0,62 0,82 Rakennusneliöt / asukas Teknisen toimen rakennukset pl. poistot % Raportin kuluista Teknisen toimen rakennukset ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi ,4 % ,5 % 228

229 Rakennusryhmän kustannukset / m 2 / kk TILAPALVELUT Hallintorakennukset 10 KUSTANNUKSET JA NELIÖT RAKENNUSRYHMITTÄIN pl. poistot Enonkoski 2015 Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitä verrattain vähän Neliökustannus melko korkea, rakennusneliöitäkin verrattain paljon Ylivieska Lohja 2015 Sotkamo 2015 Mänttä-Vilppula Muonio 2015 Raisio Sotkamo Mänttä-Vilppula Raisio Muonio Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitäkin verrattain vähän Neliökustannus melko matala, rakennusneliöitä verrattain paljon Nurmijärvi Kemi Kannus 2015 Ikaalinen Kemi 2015 Ikaalinen 2015 Kuhmo Ranua 2015 Ranua Kontiolahti Kuhmo Hämeenkyrö Ylivieska 2015 Iisalmi 2015 Riihimäki Hämeenkyrö 2015 Suomussalmi Suomussalmi 2015 Siivouksen kustannukset ovat keskitasoa edullisemmat, muut ylläpitokustannukset keskitasoa. 3 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Rakennusneliöt / asukas Hallintorakennukset pl. poistot % Raportin Hallintorakennukset kuluista ml. poistot % Raportin kuluista Nurmijärvi ,6 % ,2 % 229

230 TILAPALVELUT Vuokra-asunnot ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 200 Poistollinen Poistoton ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN NETTOTARKASTELU 160 Poistollinen Poistoton Vuokra-asuntojen kustannukset ovat vertailukuntiin nähden pienet ja tuotot kattavat sekä poistottomat että poistolliset kustannukset. 230

231 TILAPALVELUT Muut vuokrarakennukset ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 250 Poistollinen 200 Poistoton ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN NETTOTARKASTELU 100 Poistollinen Poistoton Muiden vuokrarakennusten kustannukset ovat melko vähäiset ja tuotot kattavat sekä poistottomat että poistolliset kustannukset. 231

232 TILAPALVELUT Muut rakennukset ASUKASKOHTAISET KUSTANNUSET Tähän rakennusryhmään kohdistetaan sellaiset rakennukset, joille ei löydy paikkaa muista edellä käsitellyistä rakennusryhmistä. Tällaisia rakennuksia ovat usein esimerkiksi purkua tai myyntiä odottavat tyhjillään olevat rakennukset. Poistollinen Poistoton Muiden rakennusten kustannukset ovat vertailukuntiin nähden vähäiset. 232

233 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Liikenneverkkopalveluihin kuuluvat vuorohoito liikenneväylien ja erityispäivähoito. kunnossapito sekä Lisäksi katuvalaistus tarkastelussa ja ovat liikenteen ryhmäpäivähoito, ohjauslaitteet. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

234 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET LIIKENNEVERKKOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 250 Muut kulut Yksityistiet Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Liikenneväylien kunnossapito Liikenneverkkopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat lähellä vertailukuntien keskitasoa. Asukaskohtaisesti tarkasteltuna yksityisteiden kustannukset ovat verrattain alhaiset. Liikenneväylie n kunnossapito % Raportin kuluista Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet % Raportin kuluista Muut kulut % Raportin kuluista Nurmijärvi ,1 % ,0 % 766 0,0 % 234

235 HOIDETTUJA LIIKENNEVÄYLIÄ, m2 HOIDETTUJEN LIIKENNEVÄYLIEN ASUKASKOHTAISET NELIÖMÄÄRÄT Hoidettujen liikenneväylien määrä on matalampi kuin vertailukunnissa keskimäärin. 235

236 Liikenneväylät (m2) / asukas Liikenneväylät (m2) / asukas LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ pl. poistot LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET JA MÄÄRÄ ml. poistot 100 Ylivieska 100 Ylivieska 90 Nurmes Nurmes Hyrynsalmi 2015 Mänttä-Vilppula 2015 Raisio Raisio 2015 Kemi Kemi Hyrynsalmi 2015 Mänttä-Vilppula Kemi Kemi Raisio Raisio Suomussalmi Enonkoski 2015 Ikaalinen Sotkamo Outokumpu 2015 Riihimäki Ikaalinen 2015 Riihimäki 2015 Muonio Nurmijärvi 2015 Muonio Hämeenkyrö Hämeenkyrö 2015 Ylivieska 2015 Liperi 2015 Tohmajärvi 2015 Kontiolahti 2015Valtimo Ranua 2015 Ranua 2015 Mikkeli Kuhmo Kuhmo Mikkeli Juuka Rautjärvi 2015 Suomussalmi Ikaalinen Ikaalinen Sotkamo Outokumpu 2015 Kuhmo Riihimäki 2015 Mikkeli 2015 Enonkoski 2015 Mikkeli 2015 Lohja 2015 Muonio Muonio 2015 Nurmijärvi Hämeenkyrö Hämeenkyrö 2015 Ylivieska Tohmajärvi Liperi 2015 Ranua 2015 Valtimo 2015 Kontiolahti 2015 Ranua Juuka ,4 0,7 1,0 1,3 1,6 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) 10 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 Kustannus / hoidetut liikenneväylät (m2) 236

237 YKSITYISTIET YKSITYISTEIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 150 / asukas TIEKOHTAISET KUSTANNUKSET JA AVUSTUKSET Kustannukset /tiekunta Avustukset /tiekunta 237

238 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Viheraluepalveluiden kokonaisuus vuorohoito kattaa puistojen ja erityispäivähoito. hoidon ja ylläpidon, Lisäksi leikkipaikat, tarkastelussa ovat metsät ryhmäpäivähoito, sekä mahdolliset muut perhepäivähoito, palvelut. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

239 VIHERALUEPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset VIHERALUEPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 120 Muut palvelut Metsät Leikkipaikat Rakennetut puistot ja muut maisemahoidon alueet Viheraluepalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntiin nähden melko matalat. Leikkipaikkojen kustannukset sisältyvät Nurmijärvellä puistojen kustannuksiin. Rakennetut puistot & muut mais.hoidon alueet % Raportin kuluista Leikkipaikat % Raportin kuluista Metsät % Raportin kuluista Muut palvelut % Raportin kuluista Nurmijärvi ,8 % 0 0,0 % ,1 % ,2 % 239

240 VIHERALUEPALVELUT Metsät METSIEN PINTA-ALA JA KUSTANNUS 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Metsät (ha/asukas) Kustannus / ha ,0 0 Metsien määrä asukasta kohden on pieni vertailukuntiin nähden. Kustannus hehtaaria kohden on 46. Metsät % Raportin kuluista Nurmijärvi ,1 % 240

241 Tuottojen osuus kustannuksista VIHERALUEPALVELUT Metsät METSIEN TUOTOT 500% 400% 300% 200% Riihimäki Ikaalinen 2015 Ylivieska 2015 Kuhmo 2015 Nurmijärvi Ikaalinen Suomussalmi Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Mikkeli Mikkeli Sotkamo 2015 Mänttä-Vilppula Tuottoja on kustannuksiin nähden verrattain paljon, mutta hehtaaria kohden melko vähän Tuottoja on melko vähän sekä kustannuksiin nähden että hehtaaria kohden Tuottoja on verrattain paljon sekä kustannuksiin nähden että hehtaaria kohden Tuottoja on kustannuksiin nähden verrattain vähän, mutta hehtaaria kohden melko paljon Hyrynsalmi 2015 Ranua Ranua 2015Hämeenkyrö 2015 Kemi 2015 Raisio 2015 Lohja 2015 Raisio Suomussalmi Kemi Ylivieska Riihimäki 2015 Sotkamo % 0% Tuotot / ha Metsien tuotot hehtaaria kohden ovat noin 320. Tuottojen osuus kustannuksista on noin 290 %. Metsien tuotot Nurmijärvi

242 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kone-, kalusto- ja materiaalipalveluiden vuorohoito osiossa ja tarkastellaan erityispäivähoito. omaa Lisäksi ja vierasta tarkastelussa raskasta ovat kalustoa, muuta ryhmäpäivähoito, kalustoa ja materiaalipalveluja. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

243 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 140 KONE-, KALUSTO- JA MATERIAALIPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 120 Raskas kalusto yhteensä (oma ja vieras) Muu kalusto Materiaalipalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat 24. Raskas kalusto % Raportin kuluista Muu kalusto % Raportin kuluista Materiaalipalvelut % Raportin kuluista Nurmijärvi ,8 % ,9 % ,4 % 243

244 RASKAS KALUSTO RASKAAN KALUSTON LUKUMÄÄRÄ JA KESKI-IKÄ 30 Raskas kalusto (kpl) Raskaan kaluston keski-ikä (vuosia) MUUN KALUSTON KUSTANNUKSET/ASUKAS ,7 64,3 51,8 51,6 46,1 42,0 41,3 39,8 37,2 35,3 34,2 28,6 26,4 24,4 10,8 10,5 8,8 7,1 6,9 6,2 4,7 4,4 1,7 0,6 0,5 Muu kalusto % Raportin kuluista Nurmijärvi ,9 % 244

245 TUOTTOJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA MATERIAALIPALVELUT: TUOTTOJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tuottojen osuus kustannuksista Materiaalipalveluiden tulot kattavat 99 % kustannuksista. Materiaalipalvelut Tuotot Tuottojen osuus kustannuksista Nurmijärvi ,1 % 245

246 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vesihuoltopalvelut koostuvat veden vuorohoito hankinnasta, ja erityispäivähoito. vedenjakelusta, Lisäksi viemäröinnistä tarkastelussa ja ovat jäteveden ryhmäpäivähoito, puhdistuksesta. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

247 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET VESIHUOLTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET pl. poistot 250 Veden hankinta ja jakelu Viemäröinti ja puhdistus Vesihuoltopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoiset. Kuvan kustannukset ilman poistoja Veden hankinta ja jakelu % Raportin kuluista Viemäröinti ja puhdistus % Raportin kuluista Nurmijärvi Poistoton ,5 % ,0 % Nurmijärvi Poistollinen ,6 % ,9 % 247

248 TUOTTOJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA VESIHUOLTOPALVELUT: TUOTTOJEN OSUUS KUSTANNUKSISTA 280% 240% 200% Tuottojen osuus poistottomista kustannuksista Tuottojen osuus poistollisista kustannuksista 160% 120% 80% 40% 0% Vesihuoltopalveluiden tulot kattavat sekä poistottomat että poistolliset kustannukset. Kustannukset (pl. Poistot) Kustannukset (ml. Poistot) Tuotot Tuottojen osuus poistottomista kustannuksista Tuottojen osuus poistollisista kustannuksista Nurmijärvi ,7 % 110,5 % 248

249 PUHDAS- JA JÄTEVESITAKSA PUHDASVESITAKSA (ALV 0 %) 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 JÄTEVESITAKSA (ALV 0 %) 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 249

250 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Ruokapalveluihin kuuluvat henkilöstöruokailu, vuorohoito kokopäivähoidon ja erityispäivähoito. laitokset, Lisäksi oppilasruokailu tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, ja päiväkotiruokailu. perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

251 RUOKAPALVELUT Asukaskohtaiset kustannukset ja ulkoiset tuotot ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JA ULKOPUOLISET TUOTOT Kustannus ( /as.) Ulkopuoliset tuotot SUORITTEET ASUKASTA KOHDEN Ruokapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntiin nähden melko edulliset, vaikka suoritteita asukasta kohden tuotetaan melko paljon. Kustannus % Raportin kuluista Nurmijärvi ,7 % 251

252 RUOKAPALVELUT Suoritekohtaiset kustannukset RUOKAPALVELUIDEN SUORITEKOHTAISET KUSTANNUKSET KUSTANNUSTEN OSUUS SUORITEKOHTAISESTA KUSTANNUKSESTA LAJEITTAIN 100% Tilakustannukset 80% 60% Palveluiden ostot 40% 20% Elintarvikkeet 0% Henkilöstökustannukset Ruokapalveluiden suoritekohtaiset hinnat ovat vertailukuntien edullisemmat. Kustannus % Raportin kuluista Nurmijärvi ,7 % 252

253 Suoritteet / henkilötyövuosi RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut yhteensä SUORITTEET JA HENKILÖTYÖVUODET - TEHOKKUUS Nurmijärvi Lohja 2015 Sotkamo Ranua Ylivieska Hyrynsalmi 2015 Riihimäki 2015 Ranua 2015 Raisio Raisio 2015 Ylivieska 2015 Sotkamo Ikaalinen 2015 Mänttä-Vilppula Mänttä-Vilppula 2015 Kannus Valtimo Liperi 2015 Outokumpu Kuhmo Suomussalmi 2015 Heinävesi Suomussalmi Tohmajärvi 2015 Ikaalinen 2015 Kuhmo 2015 Hämeenkyrö 2015 Hämeenkyrö Suoritteita henkilötyövuotta kohden paljon, suoritekustannus matala Suoritteita henkilötyövuotta kohden vähän, suoritekustannuskin matala Suoritteita henkilötyövuotta kohden paljon, suoritekustannuskin korkea Suoritteita henkilötyövuotta kohden vähän, suoritekustannus korkea Enonkoski 2015 Puumala 2015 Suoritteiden määrä henkilötyövuotta kohden on korkea eli tehokkuus on hyvä. Suoritekohtainen hinta on vertailukuntiin nähden edullinen. Muonio 2015 Muonio ,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 Ruokapalveluiden kustannukset / suorite 253

254 Henkilöstökustannukset /suorite Henkilöstökustannukset/suorite RUOKAPALVELUT Suoritekohtaiset kustannukset SUORITEKOHTAISET HENKILÖSTÖ- JA ELINTARVIKEKUSTANNUKSET SUORITEKOHTAISET HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT 3,0 2,8 Puumala ,6 2,4 Muonio ,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Muonio Muonio 2015 Enonkoski 2015 Suomussalmi 2015 Hämeenkyrö Ikaalinen Heinävesi Kannus Kuhmo 2015 Hämeenkyrö 2015 Hyrynsalmi 2015 Kuhmo Mänttä-Vilppula Liperi Ranua 2015 Ylivieska 2015 Ikaalinen 2015 Ranua Raisio Raisio Ylivieska 2015 Nurmes 2015 Riihimäki Sotkamo 2015 Lohja 2015 Sotkamo Nurmijärvi 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Ikaalinen Kuhmo 2015 Mänttä-Vilppula 2015 Ranua Nurmijärvi Hyrynsalmi 2015 Suomussalmi 2015 Riihimäki 2015 Riihimäki 1,0 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Elintarvikekustannukset/suorite 1,0 5,0 15,0 25,0 % Raportin 35,0 Sairauspoissaolopäivät/htv Kokopäivähoito kuluista Nurmijärvi 0 0,0 % 254

255 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kaavoituspalveluiden osioon vuorohoito kuuluvat yleiskaavoitus ja erityispäivähoito. ja asemakaavoitus. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

256 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET KAAVOITUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Muut kulut Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Kaavoituspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien korkeimpien joukossa. Yleiskaavoitus % Raportin kuluista Asemakaavoitus % Raportin kuluista Muut kustannukset % Raportin kuluista Nurmijärvi ,9 % ,2 % 0 0,0 % 256

257 YLEIS- JA ASEMAKAAVOITUS YLEIS- JA ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET 30 Yleiskaavoituksen kustannukset / asukas 23, , , ,3 9,7 8,4 10 6,9 6,8 6,3 6,3 5,5 5,3 4,7 4, ,7 2,4 1,4 1,3 0,7 0,1 0, Asemakaavoituksen kustannukset / asukas 25,0 23,8 21,1 19,2 18,2 18,0 17,8 16,7 15,6 14,0 13,5 13,2 11,8 11,5 11,4 10,7 10,5 9,5 9,3 8,7 8,4 7,8 7,4 6,1 5,6 4,6 3,8 2,8 2,7 1,9 1,9 1,8 1,5 1,0 0,8 0,3 Yleiskaavoitus % Raportin kuluista Nurmijärvi ,9 % Asemakaavoitus % Raportin kuluista Nurmijärvi ,2 % 257

258 Kustannus / hyväksytty kaava ha ASEMAKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET ASEMAKAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET Ikaalinen , Riihimäki 2015 Lohja 2015 Kustannus / hyväksytty kaava k-m 2 52,0 42,0 32,0 22,0 Hyrynsalmi 2015 Lohja 2015 Riihimäki Ikaalinen 2015 Kemi 12,0 2,0 Kemi Ikaalinen 2015 Kuhmo Ylivieska 2015 Nurmijärvi Mikkeli Raisio Raisio Kustannus / hyväksytty kaava kpl Ylivieska Ikaalinen 2015 Nurmijärvi Kemi 2015 Hyrynsalmi 2015 Raisio 2015 Mikkeli Mikkeli Raisio 2015 Kuhmo Ranua 2015 Kannus 2015 Kontiolahti Kustannus / hyväksytty kaava kpl 258

259 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Ohjaa Kiinteistö- ja mittauspalvelut koostuvat maastotieto-, paikkatieto-, kiinteistöinsinööri- ja tonttipalveluista.

260 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Maastotietopalvelut Paikkatietopalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut Tonttipalvelut Kiinteistö- ja mittauspalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa korkeammat. Maastotieto % Raportin kuluista Paikkatieto % Raportin kuluista Kiinteistöinsin ööri % Raportin kuluista Tontti % Raportin kuluista Nurmijärvi ,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,9 % 260

261 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET SRR-PALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 25 Suunnittelu Rakentaminen ja rakennuttaminen SRR-palveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa vähän korkeammat. Suunnittelu % Raportin kuluista Rakentaminen ja Rakennuttaminen % Raportin kuluista Nurmijärvi ,3 % 0 0,0 % 261

262 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Joukkoliikennepalvelut koostuvat vuorohoito joukkoliikenteestä ja erityispäivähoito. ja kutsutaksista. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

263 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JOUKKOLIIKENNEPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Joukkoliikenne Kutsutaksi Joukkoliikennepalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien korkeimmat. Joukkoliikenne % Raportin kuluista Kutsutaksi % Raportin kuluista Nurmijärvi ,3 % 0 0,0 % 263

264 Kuntavertailu Johdanto Tilapalvelut Liikenneverkkopalvelut Viheraluepalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vesihuoltopalvelut Ruokapalvelut Kaavoituspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Joukkoliikennepalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tiedä Vertaa Ohjaa Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

265 RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSVALVONNAN KUSTANNUKSET / ALUEEN ASUKAS RAKENNUSVALVONNAN TUOTTOJEN OSUUS (%) KUSTANNUKSISTA 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 162% 152%144% 102%98% 91% 88% 82% 78% 77% 75% 71% 70% 69% 68% 67% 67% 65% 61% 61% 61% 58% 57% 55% 50% 49% 49% 48% 48% 44% 42% 41% 37% 37% 37% 35% 35% 33% 24% Rakennusvalvonnan asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien matalimmat ja tuotot vertailukuntiin nähden korkeat. 265

266 YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖNSUOJELUN KUSTANNUKSET / ALUEEN ASUKAS YMPÄRISTÖNSUOJELUN TUOTTOJEN OSUUS (%) KUSTANNUKSISTA 100% 80% 60% 40% 20% 0% 79% 74% 56% 54% 53% 44% 44% 40% 40% 38% 38% 34% 19% 17% 15% 14% 14% 13% 13% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ympäristönsuojelun asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntiin nähden melko korkeat. Tuottoja ei lainkaan. Tarkastelussa ei ole mukana ympäristöterveydenhuolto (toiminto ). Ympäristönsuojelu % Raportin kuluista Nurmijärvi ,6 % 266

267 Keskushallintopalvelut

268 TOIMIALAKOHTAISET HAVAINNOT - KESKUSHALLINTO Kustannustasoa hillitsee Kustannustasoa nostaa Nurmijärven keskushallintopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien edullisimmat. Taloushallintopalveluiden ja tietohallintopalveluiden asukaskohtiaset kustannukset ovat keskitasoiset ja kaikkien muiden palvelukokonaisuuksien kustannustaso alle vertailukuntien keskitason. Taloushallintopalveluiden kustannukset ovat keskitasoiset, kun muiden palvelukokonaisuuksien (pl tietohallinto) kustannukset ovat keskitasoa matalammat. Muita havaintoja Toimenpide-ehdotukset Sairauspoissaolopäivien määrä työntekijää kohden on vertailukuntien keskitasoa korkeampi. Tällä on koko kunnan tasolla merkittävä kustannusvaikutus. Poissaolojen laskulla lähemmäs keskitasoa olisi koko kunnan tasolla laskennallisesti noin reilun miljoonan optimointivara.

269 KESKUSHALLINNON KOKONAISKUSTANNUKSET JA KESKUSHALLINNON KUSTANNUSOSUUS KESKUSHALLINNON ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Henkilöstöhallinto Taloushallinto Hallintopalvelut Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Pysäköinninvalvonta Palo- ja pelastustoimi Vaalit Maaseutu Tietohallinto Asukaskohtaisten kustannusten kehitys vuosien välillä Maisema-kunnissa keskimäärin 2 % KESKUSHALLINNON KUSTANNUKSET KOKO TILINPÄÄTÖKSESTÄ 7,5 % 5,0 % 2,5 % 0,0 % 8,3 % 7,1 % 6,9 % 6,8 % 6,6 % 6,6 % 6,5 % 6,2 % 6,0 % 5,8 % 5,8 % 5,7 % 5,4 % 5,4 % 5,3 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % 5,1 % 5,1 % 5,0 % 5,0 % 4,9 % 4,8 % 4,8 % 4,7 % 4,7 % 4,5 % 4,4 % 4,1 % Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vertailukuntien matalimmat. Keskushallinnon kustannusten osuus koko tilinpäätöksestä on vertailukuntien matalimpia, 4,5 %. Kunta Raportissa olevat kustannukset Koko tilinpäätös Nurmijärvi

270 Kustannus / asukas KESKUSHALLINNON ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET KESKUSHALLINNON KUSTANNUKSET JA HENKILÖKUNTA Nurmes 2015 Kuhmo 2015 Hyrynsalmi 2015 Mänttä-Vilppula Ranua 2015 Suomussalmi Valtimo Outokumpu 2015 Kemi Liperi 2015 Mänttä-Vilppula Kemi Heinävesi Tohmajärvi Enonkoski 2015Muonio Juuka Puumala Muonio 2015 Sotkamo 2015 Kannus Sotkamo Ikaalinen 2015 Juupajoki 2015 Hämeenkyrö Hämeenkyrö 2015 Ikaalinen 320 Riihimäki Lohja Riihimäki Nurmijärvi Kontiolahti ,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 Keskushallinnon henkilökunta / 1000 asukasta Verrattain korkeat kokonaiskustan nukset, henkilökuntaa suhteellisen vähän Verrattain matalat kokonaiskustan nukset, henkilökuntaa suhteellisen vähän Verrattain korkeat kokonaiskustan nukset, henkilökuntaa melko paljon Verrattain matalat kokonaiskustan nukset, henkilökuntaa melko paljon Keskushallinnon asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailun matalimmat. Henkilökuntaa (suhteessa 1 000:een asukkaaseen) on vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Kunta Raportissa olevat kustannukset Nurmijärvi

271 Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Vaalit Palo- ja pelastustoimi Pysäköinninvalvonta Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Henkilöstöhallintopalveluihin kuuluvat vuorohoito palkkahallinto ja erityispäivähoito. henkilöstöhallinto, Lisäksi tarkastelussa keskitetty ovat henkilöstön kehittäminen ryhmäpäivähoito, sekä työsuojelu perhepäivähoito, ja terveys. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

272 Hallintopalvelut, taloushallinto ja hallintopalvelut yhteensä HENKILÖSTÖHALLINTO, TALOUSHALLINTO JA HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Henkilöstöhallinto Taloushallinto Hallintopalvelut Muita toimialoja tukevat ns. keskushallintopalveluiden ydintoiminnot Vertailussa korkeat asukaskohtaiset kustannukset Vertailussa matalat asukaskohtaiset kustannukset Tarkasteltaessa henkilöstöhallintopalveluja, taloushallintopalveluita ja hallintopalveluita kokonaisuutena, ovat asukaskohtaiset kustannukset vertailukuntien matalimmat. Kunta Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja hallintopalvelut yhteensä Nurmijärvi

273 Henkilöstöhallintopalvelut ja taloushallintopalvelut ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 80 Palkkahallinto Henkilöstöhallinto Keskitetty henkilöstön kehittäminen Työsuojelu ja -terveys TALOUSHALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kirjanpito Keskitetty hankintatoimi Kunta Palkkahallinto % raportin kuluista % raportin kuluista Kehittäminen % raportin kuluista Henkilöstöhallinto Työsuojelu/- terveys % raportin kuluista Nurmijärvi ,3 % ,2 % 0 0,0 % ,2 % 273

274 Hallintopalvelut ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET HALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Strateginen johto Keskushallinnon hallintopalvelut Kaupungin yhteiset palvelut Vertailussa korkeat hallintopalvelujen kustannukset Vertailussa matalat hallintopalvelujen kustannukset Hallintopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien edullisimmat. Nurmijärven keskushallinnon hallintopalveluihin ei sisälly tapaturmavakuutuksen tasauserä 387 t. Kunta Strateginen johto % raportin kuluista Keskushallinnon hallintopalvelut % raportin kuluista Kaupungin yhteiset palvelut % raportin kuluista Nurmijärvi ,2 % ,6 % ,2 % 274

275 Kustannus / palkkalaskelma Henkilöstöhallintopalvelut PALKKAHALLINTO Muonio Enonkoski PALKKAHALLINNON KUSTANNUKSET JA TEHOKKUUS Mänttä-Vilppula 2015 Hämeenkyrö Mänttä-Vilppula Kontiolahti 2015 Puumala Muonio 2015 Hämeenkyrö 2015 Sotkamo 2015 Sotkamo Ikaalinen Kannus 2015 Liperi 2015 Ikaalinen 2015 Riihimäki 2015 Riihimäki Raisio 2015 Ranua 2015 Kemi Kemi Lohja Nurmijärvi Palkkalaskelmia / henkilötyövuosi PALKKAHALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Palkkahallinto näyttäytyy kustannustehokkaana. Asukaskohtaiset ja palkkalaskelmakohtaiset kustannukset ovat vertailukuntienkeskitasoa matalammat. Tehokkuus (laskelmat per htv) on aineiston korkein. Kunta Palkkahallinto % raportin kuluista Nurmijärvi ,3 % 275

276 Kustannus / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut HENKILÖSTÖHALLINTO HENKILÖSTÖHALLINNON KUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Suomussalmi Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Kannus 2015 Suomussalmi 2015 Nurmes 2015 Kontiolahti 2015 Sotkamo Nurmijärvi Puumala Sotkamo Hämeenkyrö Kemi Riihimäki Hyrynsalmi 2015 Riihimäki 2015 Tohmajärvi 2015 Lohja 2015 Hämeenkyrö Raisio 2015 Ikaalinen 2015 Muonio Muonio 2015 Ikaalinen Valtimo 2015 Ranua 2015 Ranua Juupajoki 2015 Enonkoski 2015 Liperi Juuka Vakinainen henkilöstö / 1000 asukasta Verrattain korkea kustannus suhteessa henkilöstön määrään, henkilökuntaa suhteellisen vähän Verrattain matala kustannus suhteessa henkilöstön määrään, henkilökuntaa suhteellisen vähän Verrattain korkea kustannus suhteessa henkilöstön määrään, henkilökuntaa suhteellisen paljon Verrattain matala kustannus suhteessa henkilöstön määrään, henkilökuntaa suhteellisen paljon Henkilöstön määrä suhteutettuna asukaslukuun on looginen, koska mitoitukseen vaikuttaa olennaisesti se, onko kunnassa oma SOTE. Vaaleansinisellä on korostettu sellaisia vertailukuntia, joissa myös oma SOTE. Kunta Henkilöstöhallinto % raportin kuluista Nurmijärvi ,2 % 276

277 Kustannus / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut TYÖSUOJELU JA -TERVEYS TYÖSUOJELUN KUSTANNUKSET JA SAIRAUSPOISSAOLOT Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Mänttä-Vilppula Kuhmo 2015 Riihimäki Kemi Kemi 2015 Riihimäki 2015 Sotkamo Sotkamo 2015 Kannus 2015 Ranua Ikaalinen Ranua Lohja Ikaalinen 2015 Hämeenkyrö 2015 Hyrynsalmi 2015 Puumala Hämeenkyrö 2015 Tohmajärvi 2015 Suomussalmi 2015 Kontiolahti 2015 Liperi 2015 Suomussalmi Nurmijärvi uusi Juuka 2015 Nurmijärvi Juupajoki 2015 Outokumpu Enonkoski 2015 Nurmes 2015 Valtimo Sairauspoissaolopäivät / työntekijä Pienelläkin muutoksella iso kustannusvaikutus koko kunnan tasolla; tässä noin 1-1,1 M Verrattain korkea kustannus suhteessa henkilöstön määrään, sairauspäiviä melko vähän Verrattain matala kustannus suhteessa henkilöstön määrään, sairauspäiviä melko vähän Verrattain korkea kustannus suhteessa henkilöstön määrään, sairauspäiviä melko paljon Verrattain matala kustannus suhteessa henkilöstön määrään, sairauspäiviä melko paljon Työsuojelutoiminnan kustannukset työntekijää kohde ovat vertailukuntiin nähden matalat. Sairauspoissaolopäivien määrä työntekijää kohden on vertailukuntien keskitasoa korkeampi. Tällä on koko kunnan tasolla merkittävä kustannusvaikutus. KESKIMÄÄRÄINEN SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄN KUSTANNUS: ARVIO eur / päivä (Lähde: EK) Kunta Työsuojelu ja -terveys % raportin kuluista Nurmijärvi ,2 % 277

278 Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi ja vaalit Elinkeinopalvelut ja palo- ja pelastustoimi Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, vuorohoito Tarkastustoimi ja erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

279 Tarkastustoimi ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 TARKASTUSTOIMEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kunta Tarkastustoimi % raportin kuluista Nurmijärvi ,5 % VAALIEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 4 Kunta Vaalit % raportin kuluista 3 Nurmijärvi ,3 % Tarkastustoimen asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntajoukossa alhaiset. Vaaleja ei vuonna, joten siksi suurella osalla kunnista ei sinne ole kohdistunut lähes lainkaan kustannuksia. 279

280 Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi ja vaalit Elinkeinopalvelut ja palo- ja pelastustoimi Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Elinkeinopalvelut vuorohoito ja erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

281 Elinkeinopalvelut ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ELINKEINOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kunta Elinkeinopalvelut % raportin kuluista Nurmijärvi ,4 % PALO- JA PELASTUSTOIMEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kunta Palo- ja pelastustoimi % raportin kuluista Nurmijärvi ,4 % 50 0 Elinkeinopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa matalammat. Nurmijärven palo- ja pelastustoimen asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa vähän matalammat. 281

282 Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi ja vaalit Elinkeinopalvelut ja palo- ja pelastustoimi Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Maaseutupalvelut koostuvat vuorohoito maataloustuista ja erityispäivähoito. sekä lomituspalveluista. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

283 Maaseutupalvelut / asukas Maaseutupalvelut ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JA TAAJAMA-ASTE MAASEUTUPALVELUIDEN KUSTANNUKSET JA KUNNAN TAAJAMA-ASTE MAASEUTUPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Liperi Maataloustuet Lomituspalvelut Nurmes Sotkamo 2015 Juuka 2015 Hyrynsalmi 2015 Suomussalmi Enonkoski Muonio 2015Kuhmo 2015 Muonio Outokumpu 2015 Ikaalinen 2015 Hämeenkyrö Ranua Tohmajärvi 2015 Mänttä-Vilppula Heinävesi 2015 Kontiolahti 2015 Nurmijärvi 2015 Lohja 2015 Raisio 2015 Riihimäki Kemi Taajama-aste Maaseutupalveluiden kustannustaso on linjassa Nurmijärven taajama-asteen kanssa. Kunta Maaseutupalvelut % raportin kuluista Nurmijärvi ,9 % 283

284 Kuntavertailu Johdanto Henkilöstöhallintopalvelut Taloushallintopalvelut Hallintopalvelut Tarkastustoimi ja vaalit Elinkeinopalvelut ja palo- ja pelastustoimi Maaseutupalvelut Tietohallintopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Maaseutupalvelut koostuvat vuorohoito maataloustuista ja erityispäivähoito. sekä lomituspalveluista. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

285 Tietohallintopalvelut ASUKAS- JA TYÖASEMAKOHTAISET KUSTANNUKSET KESKITETTYJEN TIETOHALLINTOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kunta Tieto-liikenne % Raportin kuluista Nurmijärvi ,5 % KESKITETTYJEN TIETOHALLINTOPALVELUIDEN TYÖASEMAKOHTAISET KUSTANNUKSET Tietohallintopalveluiden vertailemista hankaloittaa se, että keskitettyjen kustannusten lisäksi tietohallintokuluja on hajautetusti myös toimialoilla. Näin on lähtökohtaisesti kaikilla vertailukunnilla, mutta tietohallinnon keskittämisen aste vaihtelee kunnittain. Tässä tarkastelussa on huomioitu vain tietohallintopalveluiden keskitetyt kustannukset teknisistä- / keskushallintopalveluista. Tietohallintopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat vertailukuntien keskitasoa korkeammat ja työasemakohtaiset kustannukset vertailukuntien keskitasoa. 285

286 Tiedä Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, vuorohoito ja erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Maisemaraportti - Rautavaaran kunta

Maisemaraportti - Rautavaaran kunta Maisemaraportti - Rautavaaran kunta Tehokkuusanalyysi ja henkilöstömitoituksen arviointi palveluissa Versio 3.8.0 (Perustuu vuoden 06 vahvistettuihin toteutumatietoihin) TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE JA TYÖTTÖMYYS

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Eero Vaissi Kunnallisjohdon seminaari 23.4-24.4.2013 Kuntamaisema Oy ja Maisema tuotteet Näkemys perustuu Kuntavirkamiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Naantali 2015 Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Naantali 2015 Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Naantali Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio Naantali Naantali 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

ebusiness Forum-seminaari 21.5.2013

ebusiness Forum-seminaari 21.5.2013 ebusiness Forum-seminaari 21.5.2013 Ketterästi kehitetty, toimitus palasina, ohjatusti toimittu - useampi kokki. Elefantti syödään palasina. Jaa järkevästi hankkeesi,hallitse ja pysy aikataulussa ja budjetissa

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Selvitys Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon kuuluvien kuntien taloudesta ja toiminnasta

Selvitys Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon kuuluvien kuntien taloudesta ja toiminnasta Selvitys Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon kuuluvien kuntien taloudesta ja toiminnasta 31.10.2016 SISÄLTÖ Selvityksessä on kartoitettu Pohjois-Karjalan maakunnan alueen kuntien panostuksia ja palveluiden

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2015 Lopullinen

Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2015 Lopullinen Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti Kankaanpää Lopullinen 07092016 Kankaanpää Kankaanpää 2014 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Tarkasteltavassa kunnassa Maisema- malli on käytössä talousarvion

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut Loppuraportti Liite 5 Henkilöstötarkastelut Ohry 18.3.213 Vastaanottopalvelut Henkilöstötarkastelu Optimointi laskennallinen lääkäri- ja hoitajamitoitus Laskennan parametrit: Väestöpohja n. 61 (Mikkeli,

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet Tiivistelmä 2 (32)

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4. Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.2015 Asiakastaso: Vaikuttavuus ja palvelurakenne Tiedolla johtamista

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot