Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio Kommentoitu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu"

Transkriptio

1 Maisema-raportti JYTA Versio Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. maisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät. Tässä raportissa vertaillaan JYTA:n kuntien vuoden sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoimintaalueet ovat pääsääntöisesti kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Kunnan omassa Maisema-tilaustaulukossa näkyy kunnan muutos itseensä nähden eri vuosina. Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät palavat kunnassa tai yhteistoiminnassa punaisella, keltaisena tai vihreänä verrattuna muihin kuntiin. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Erikoissairaanhoito 16 Hoito ja hoiva 54 Vastaanotto 89 Aikuisten mielenterveyspalvelut 112 Suun terveydenhuolto 126 Perhepalvelut 136 Aikuissosiaalityö 153 Vammaispalvelut 161 Kuntoutus 173 Työterveys 178 2

3 JOHDANTO Kesälahti Halsua Helli Lestijärvi Imatra Pudasjärvi Simo Veteli Uusikaupunki Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Raasepori Oulunkaari Kotka Alajärvi Kemi Toholampi Helmi Mikkeli JYTA Kauniainen Oulainen Kaustinen Naantali Kannus Perho Joensuu RAS Haapavesi Kallio Ylivieska Lieto Mäntsälä Kerava Kontiolahti Kempele Liminka VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kunnat ovat ikärakenteeltaan vertailukuntien keskitasoa lukuun ottamatta Lestijärveä ja Halsuaa, jotka ovat ikärakenteeltaan vanhoja. 3

4 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kansantautien summaindeksi JOHDANTO Kansantautien summaindeksit ja ikävakioidut sairastavuusindeksit 4 Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde: KELA ( Kunnat ovat sairastavuudeltaan myös vaihtelevat

5 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat vaihtelevat Lestijärvi ja Halsua ovat ikärakenteeltaan vanhoja kuntia, joka selittää osin kuntien korkeita kustannuksia Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Mukana ei myöskään vertailtavuuden takia ole varhaiskasvatusta. Raportissa olevat kustannukset JYTA Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho

6 JOHDANTO 3 % 10 % 2 % 3 % KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, JYTA 0 % 36 % 10 % 3 % 2 % 31 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Alueen kokonaiskustannuksissa painottuu hoito- ja hoivapalvelut vahvasti Raportissa olevat kustannukset JYTA

7 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN 3 % 2 % 1 % Kokonaiskustannusten jakautuminen, Halsua 0 % 1 % 2 % 6 % 15 % 26 % 44 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Halsuan kokonaiskustannuksissa painottuu hoito- ja hoivapalvelut erittäin vahvasti Raportissa olevat kustannukset Halsua

8 JOHDANTO 3 % 9 % 3 % 2 % KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, Kannus 0 % 33 % 11 % 4 % 2 % 33 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Kannuksen kokonaiskustannuksissa erikoissairaanhoito ja hoivapalvelut ovat kustannuksiltaan yhtä suuret Vastaanottopalvelut muodostavat suuren menoerän Raportissa olevat kustannukset Kannus

9 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN 3 % 4 % 2 % Kokonaiskustannusten jakautuminen, Kaustinen 0 % 10 % 33 % 3 % 2 % 9 % 34 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Kaustisten kokonaiskustannuksissa erikoissairaanhoito ja hoivapalvelut ovat kustannuksiltaan lähes yhtä suuret Raportissa olevat kustannukset Kaustinen

10 JOHDANTO 3 % 0 % 3 % 3 % 2 % KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, Lestijärvi 15 % 43 % 5 % 2 % 24 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Lestijärven kokonaiskustannuksissa painottuu hoito- ja hoivapalvelut erittäin vahvasti Myös vastaanottopalvelujen osuus on suuri Raportissa olevat kustannukset Lestijärvi

11 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, Toholampi 2 % 2 % 0 % 11 % 33 % 2 % 4 % 10 % 1 % 35 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Halsuan kokonaiskustannuksissa painottuu hoito- ja hoivapalvelut vahvasti Vastaanottopalvelujen osuus on myös suuri Raportissa olevat kustannukset Toholampi

12 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Kokonaiskustannusten jakautuminen, Veteli 2 % 6 % 0 % 11 % 2 % 3 % 2 % 1 % 30 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus 43 % Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Vetelin kokonaiskustannuksissa painottuu hoito- ja hoivapalvelut erittäin vahvasti Vastaanottopalvelujen osuus on myös merkittävä. Raportissa olevat kustannukset Veteli

13 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN 4 % 3 % Kokonaiskustannusten jakautuminen, Perho 0 % 2 % 2 % 9 % 13 % 32 % Aikuispsykos. palvelut Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus 2 % 33 % Perhepalvelut Hammashoito Vammaispalvelut Vastaanotto Kaustisten kokonaiskustannuksissa erikoissairaanhoito ja hoivapalvelut ovat kustannuksiltaan lähes yhtä suuret Raportissa olevat kustannukset Perho

14 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsyka Aikuissosiaali ESH Hoitohoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Hammashoito Vammaisp. Vastaanotto Työterveys YHT JYTA Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho

15 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Alueen kunnissa hoito- ja hoivapalvelut, erikoissairaanhoito ja vastaanottopalvelut vievät sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista vaihdellen 74-84%. Vetelissä 84 % ja Lestijärvellä 82%. Hoito- ja hoivapalvelujen kustannusten osuus alueella on lähes poikkeuksellisen korkea kaikissa alueen kunnissa ja merkitsee suurta osaa kuntien menoista. Kaikilla kunnilla kustannuksia kohottavana tekijänä on palveluasumisen suuri peittävyys. Erikoissairaanhoidon, vammaispalvelujen ja perhepalvelujen kuntakohtaisessa vertailussa pienten kuntien osalta tulee esiin satunnaisvaihtelua ja niiden palvelujen osalta onkin tarkasteltava enemmän koko Jyta-aluetta yhteensä Tarkemmin löydökset ovat käyty läpi kunkin palvelu kohdalla 15

16 vertailu: Erikoissairaanhoito Tiedä Vertaa - Ohjaa Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat sairaanhoitopiirien tuottama ostettu erikoissairaanhoito ja mahdollinen kunnan oma erikoissairaanhoito. 16

17 ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO POSITIIVISET LÖYDÖKSET / HYVÄ TOIMINTA Palvelut kohdentuvat oikein eikä voida todeta mitään sellaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka vääristäisivät erikoissairaanhoidon käyttöä tarvetta korkeammaksi. Alueena Jyta sijoittuu erikoissairaanhoidon kustannuksissa kuntien keskitasolle NEGATIIVISIA LÖYDÖKSIÄ Sisätautien ja neurologian vuodeosastohoidon toimintamalli on sellainen että yksikköhinnat ovat korkeat ja nostavat näiden palvelujen kustannuksia kunnille Kirurgiassa yksikköhinnat ovat hyvin keskitasoa ja käytössä ei vääristymiä, mutta lopputulos ei ole yhtä tehokas kuin esim. Joensuu seudun kirurgia. Lastentautien yksikköhinnat ovat korkeat ja nostavat siten kuntien kustannuksia SUOSITUKSET PALVELUJEN TEHOSTAMISEKSI Tapaamisten jälkeen 17

18 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Sisältää kalliinhoidontasaus- ja erityisvelvoitemaksun Keskiarvo = 1000 Keuhkosairaudet Kirurgia Lastentaudit Muut Neurologia Aikuispsykiatria Sisätaudit Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksut Erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan hyvin vaihteleva alueen kunnissa ja selittävä tekijä on isolta osalta satunnaisvaihtelu. Siksi mitään selkeitä yksittäistä kuntaa koskevia johtopäätöksiä on vaikea tehdä. Kuitenkin koko alue yhteensä eli JYTA kertoo paremmin erikoissairaanhoidon toteutukseen liittyvistä asioista. Sairastavuuskaan ei kunnittain korreloi kustannuksiin Lestijärven sairastavuus on korkein sitten Perho. Kaustinen on terveintä aluetta. ESH kulut %-osuus (raportin JYTA ,2 % Halsua ,4 % Kannus ,6 % Kaustinen ,0 % Lestijärvi ,1 % Toholampi ,3 % Veteli ,4 % Perho ,6 % 18

19 ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Keskiarvo = Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset vaihtelevat kunnittain paljon. Tässäkin takana saattaa olla satunnaisvaihtelua, mutta asiaa tarkastellaan vielä erikseen vielä ESH kulut 75v %-osuus (raportin JYTA ,8 % Halsua ,8 % Kannus ,2 % Kaustinen ,2 % Lestijärvi ,8 % Toholampi ,0 % Veteli ,4 % Perho ,7 % 19

20 Hoitopäiviä / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ 1,1 Erikoissairaanhoidon hoitopäivien määrät vaihtelevat kunnittain (satunnaisvaihtelu) Jyta kokonaisuutena on vertailukuntien keskitasoa. Avohoidon käyttö on myös keskitasoa Sairaanhoitopiirin kustannusten osuus% 0,9 0,6 0,4 RAS Oulainen Kotka Järvi- Pohjanmaa Joensuu Oulunkaari Imatra Kallio Kerava Perho Mäntsälä Veteli Toholampi Naantali JYTA Kaustinen Raisio Kempele Kannus Lestijärvi Halsua Kauniainen Lieto Liminka Raasepori Mikkeli 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas Sisätaudit avohoidossa Sisätaudit vuodeosastohoidossa JYTA 16,7 % 24,9 % Halsua 19,4 % 28,4 % Kannus 18,1 % 26,0 % Kaustinen 13,1 % 21,2 % Lestijärvi 18,7 % 30,3 % Toholampi 18,7 % 29,9 % Veteli 15,1 % 21,3 % Perho 17,2 % 24,7 % Kirurgia vuodeosastohoidossa Kirurgia avohoidossa JYTA 19,9 % 29,8 % Halsua 21,0 % 30,7 % Kannus 20,9 % 29,9 % Kaustinen 19,7 % 31,8 % Lestijärvi 24,1 % 39,1 % Toholampi 18,2 % 29,1 % Veteli 17,0 % 24,1 % Perho 22,7 % 32,6 % 20

21 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Kemi 800 Ylä-Savo Veteli Kotka Oulainen 700 Kannus RAS Oulunkaari Perho JYTA Joensuu Järvi- Pohjanmaa Toholampi Kaustinen Raasepori 600 Halsua Mikkeli Kerava Mäntsälä Kallio Lestijärvi Naantali 500 Kempele Raisio Kauniainen 400 Liminka Lieto Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset vuodeosastohoidon kustannukset ovat kuitenkin keskitasoa korkeammat, joka kertoo hieman kalliista yksikköhinnoista. Avohoidon asukaskohtaiset kustannukset nousevat nekin hieman keskitason yläpuolelle. Vuode %-osuus (raportin Avo %-osuus (raportin JYTA ,7 % ,1 % Halsua ,6 % ,9 % Kannus ,8 % ,7 % Kaustinen ,2 % ,3 % Lestijärvi ,9 % ,2 % Toholampi ,6 % ,8 % Veteli ,0 % ,1 % Perho ,6 % ,5 % Avohoidonkustannus / asukas 21

22 Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT - YKSIKKÖHINNAT Kannus Sisätautien vuodeosaston suoritekustannukset ovat alueella korkeat ja avohoitokäynnin kustannukset ovat kunnittain vaihtelevat mutta kokonaisuutena lähellä keskitasoa Toholampi JYTA Kaustinen Veteli Perho Halsua Järvi- Kempele Pohjanmaa Liminka Oulunkaari Lestijärvi Kallio Oulainen Kauniainen Imatra Lieto Joensuu Kotka Mikkeli Mäntsälä Ylä-Savo Raisio Raasepori Naantali Kerava Kemi RAS Vuode %-osuus (raportin Avo %-osuus (raportin JYTA ,9 % ,0 % Halsua ,7 % ,9 % Kannus ,7 % ,3 % Kaustinen ,3 % ,7 % Lestijärvi ,2 % ,7 % Toholampi ,8 % ,4 % Veteli ,5 % ,8 % Perho ,9 % ,0 % Kustannus / avohoitokäynti 22

23 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Ylä-Savo Toholampi JYTA Halsua Kannus Kemi Kotka RAS Veteli Perho Lestijärvi Joensuu Oulainen Kaustinen Järvi- Pohjanmaa Raasepori Oulunkaari Mikkeli Kerava Naantali Kallio Mäntsälä Raisio Lieto Imatra Kauniainen Kempele Liminka Avohoidonkustannus / asukas Asukasta kohden sisätautien vuodeosastokustannukset ovat korkeat Asukasta kohden sisätautien avohoidonkustannukset ovat jopa hieman alle keskitason Vuode %-osuus (raportin Avo %-osuus (raportin JYTA ,9 % ,0 % Halsua ,7 % ,9 % Kannus ,7 % ,3 % Kaustinen ,3 % ,7 % Lestijärvi ,2 % ,7 % Toholampi ,8 % ,4 % Veteli ,5 % ,8 % Perho ,9 % ,0 % 23

24 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Ikäihmisten hoitopäivän ja hoitojakson hinnat ovat korkeita Kannus Kaustinen Toholampi JYTA Halsua Perho Veteli Järvi- Liminka Pohjanmaa Kallio Kempele Oulunkaari Lestijärvi Oulainen Imatra Kauniainen Kotka Mikkeli Joensuu Lieto Raasepori Mäntsälä Raisio Kemi RAS Naantali Kerava Ylä-Savo Vuode %-osuus (raportin JYTA ,3 % Halsua ,6 % Kannus ,4 % Kaustinen ,9 % Lestijärvi ,2 % Toholampi ,8 % Veteli ,1 % Perho ,6 % Vuodeosaston kustannus / hoitojakso 24

25 ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus 7, ,1 3,1 3,0 3,3 2,8 3,3 3,3 4,5 3,2 3,7 2,9 Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 5,2 4,3 4,0 4,2 3,6 3,6 3,4 3,3 4,2 5,5 3,5 5,4 5,0 2,9 5,2 5,8 4,8 6,0 5,0 4,0 3, ,0 1,0 0 0,0 Hoitojakson hinta on korkea vaikka hoitojaksojen pituus on lyhyt 25

26 Kustannus / vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO 106 SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT 0-64 vuotta täyttäneiden sisätautivuodeosaston käyttö on keskitasoa tai alle ja kustannukset asukasta kohden ovat yli keskitason 86 Toholampi Kannus Oulainen Kemi RAS Joensuu Kotka JYTA 66 Veteli Oulunkaari Lieto Kerava Halsua Raasepori Järvi- Naantali Kallio Kaustinen Perho Mäntsälä Lestijärvi Pohjanmaa Raisio 46 Mikkeli Imatra Kauniainen Kempele 26 Liminka 6 0,01 0,06 0,11 Hoitopäivät / vuotias asukas Vuode %-osuus (raportin JYTA ,6 % Halsua ,1 % Kannus ,2 % Kaustinen ,3 % Lestijärvi ,0 % Toholampi ,1 % Veteli ,3 % Perho ,2 % 26

27 Kustannus / +65 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT 65 vuotta täyttäneiden sisätautivuodeosaston käyttö on alhainen mutta kustannukset asukasta kohden ovat korkeat 700 Perho RAS Toholampi 600 Kannus JYTA Kotka Kemi Joensuu Halsua Veteli 500 Lestijärvi Kaustinen Oulainen Järvi- Ylä-Savo Mikkeli Kerava 400 Pohjanmaa Raasepori Liminka Naantali Oulunkaari Mäntsälä 300 Kallio Kempele Raisio Kauniainen Lieto Imatra 200 0,21 0,46 0,71 0,96 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Vuode %-osuus (raportin JYTA ,3 % Halsua ,6 % Kannus ,4 % Kaustinen ,9 % Lestijärvi ,2 % Toholampi ,8 % Veteli ,1 % Perho ,6 % 27

28 Avohoidon kustannus / vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / 0-64-VUOTIAAT Sisätautien avohoidon käyttö ja kustannukset ovat keskitasoa 90 Raasepori 80 Kotka RAS 70 Järvi-Pohjanmaa Kemi Naantali 60 Oulainen Toholampi Raisio Ylä-Savo Kannus Oulunkaari Kerava Lieto Lestijärvi 50 Halsua Mäntsälä JYTA Imatra Mikkeli Veteli 40 Perho Kaustinen Kauniainen Kempele Joensuu 30 Kallio 20 Liminka 0,05 0,11 0,17 0,23 0,29 Avokäynnit / vuotias asukas Avo %-osuus (raportin JYTA ,1 % Halsua ,0 % Kannus ,4 % Kaustinen ,0 % Lestijärvi ,0 % Toholampi ,4 % Veteli ,9 % Perho ,0 % 28

29 Avohoidon kustannus / vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KUSTANNUS / VUOTIAAT Sisätautien avokäynnin kustannus on keskitasoa ja kokonaiskustannus säilyy keskitasolla. 90 Raasepori 80 RAS Kotka 70 Kemi Naantali Järvi-Pohjanmaa Oulainen Toholampi Raisio Ylä-Savo Lieto Lestijärvi Oulunkaari Kerava Kannus Mäntsälä JYTA Mikkeli Imatra Veteli Halsua Perho 40 Kaustinen Kauniainen Joensuu Kempele 30 Kallio 20 Liminka Kustannus / avokäynti (0-64 -vuotias asukas) Avo %-osuus (raportin JYTA ,1 % Halsua ,0 % Kannus ,4 % Kaustinen ,0 % Lestijärvi ,0 % Toholampi ,4 % Veteli ,9 % Perho ,0 % 29

30 Kustannus / +65 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / YLI 65-VUOTIAAT 280 Sisätautien avohoitokäyntien määrä ja kustannukset ovat yli 65-vuotiailla keskitasoa 230 Kotka Kauniainen Kemi Kerava Perho Lieto 180 Kannus Naantali Järvi- JYTA Toholampi Veteli Mäntsälä Pohjanmaa Raisio Oulunkaari Mikkeli 130 Liminka Halsua Imatra Kempele Kaustinen Lestijärvi Ylä-Savo Joensuu Kallio 80 Oulainen 30 0,1 0,3 0,5 0,7 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Avo %-osuus (raportin JYTA ,9 % Halsua ,9 % Kannus ,9 % Kaustinen ,7 % Lestijärvi ,7 % Toholampi ,0 % Veteli ,9 % Perho ,0 % 30

31 Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Kirurgian avokäynnin yksikkökustannukset ovat korkeat Kerava Kirurgian hoitopäivän kustannus myös keskitasoa korkeampi Kauniainen Mäntsälä Järvi- Kaustinen Pohjanmaa Kempele Kannus Naantali Oulunkaari Raasepori Liminka Veteli Halsua Kallio Toholampi JYTA Lieto Oulainen Raisio RAS Lestijärvi Imatra Joensuu Kotka Perho Ylä-Savo Kemi Mikkeli Laskelmassa on kaadettu kirurgian hoitopäivän hintaan leikkaustoiminnan kulut. Vuode %-osuus (raportin Avo %-osuus (raportin JYTA ,9 % ,4 % Halsua ,1 % ,1 % Kannus ,5 % ,7 % Kaustinen ,4 % ,6 % Lestijärvi ,4 % ,2 % Toholampi ,7 % ,3 % Veteli ,0 % ,1 % Perho ,4 % ,6 % Kustannus / avokäynti 31

32 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO 300 KIRURGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kun mukaan otetaan käyttö ja tarkastellaan asukaskohtaisia kustannuksia, ovat ne avohoidossa korkeahkot ja vuodeosastohoidossa keskitasoa Kemi Ylä-Savo Joensuu Oulunkaari Oulainen Kotka Kerava Imatra Järvi- Perho Mäntsälä Pohjanmaa Kallio Lestijärvi Kaustinen Kannus JYTA Kauniainen Kempele Naantali Toholampi Halsua Veteli Raisio Mikkeli Lieto RAS Raasepori Vuode %-osuus (raportin Avo %-osuus (raportin JYTA ,9 % ,4 % Halsua ,1 % ,1 % Kannus ,5 % ,7 % Kaustinen ,4 % ,6 % Lestijärvi ,4 % ,2 % Toholampi ,7 % ,3 % Veteli ,0 % ,1 % Perho ,4 % ,6 % Liminka Avohoidonkustannus / asukas 32

33 Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Ikäihmisten kirurgian hoitopäivän hinta on korkea mutta hoitojakson hinta alhainen. Hoitojaksot ovat lyhyitä Kaustinen Kannus Kerava Veteli Mäntsälä JYTA Järvi-Pohjanmaa Halsua Toholampi Raasepori Naantali Lestijärvi Lieto Imatra Raisio Perho Kotka Kemi Joensuu Mikkeli Kallio Oulainen Oulunkaari Kauniainen Liminka Kempele RAS Vuode %-osuus (raportin JYTA ,0 % Halsua ,0 % Kannus ,0 % Kaustinen ,8 % Lestijärvi ,6 % Toholampi ,5 % Veteli ,5 % Perho ,2 % Ylä-Savo Vuodeosastokustannus / hoitojakso

34 ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus , ,8 3,1 3,7 4,8 4,3 3,6 4,5 3,9 3,9 3,8 2,9 Hoitojakson keskimääräinen pituus 5,0 3,7 3,7 3,6 3,6 3,2 3,1 3,1 3,8 3,9 4,2 4,5 4,2 3,7 3,3 4,5 4,9 5,0 4,0 3, , ,0 0 0,0 Hoitojakso on kustannuksiltaan keskitasoa ja hoitojakson pituus on alhainen. Kunnittainen satunnaisvaihtelu 34

35 Kustannus / vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT 0-64 vuotta täyttäneiden kirurgian asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa samoin käyttö 170 Kerava Oulunkaari Ylä-Savo Kemi RAS Raasepori Naantali 140 Mäntsälä Kaustinen Järvi- Kannus Oulainen Perho Pohjanmaa Kallio JYTA Kotka Raisio Veteli Kempele Imatra 110 Halsua Lieto Kauniainen Lestijärvi Liminka Joensuu Toholampi Mikkeli 80 0,04 0,09 0,14 0,19 Hoitopäivät / 0-64-vuotias asukas Vuode %-osuus (raportin JYTA ,9 % Halsua ,1 % Kannus ,6 % Kaustinen ,6 % Lestijärvi ,8 % Toholampi ,2 % Veteli ,5 % Perho ,2 % 35

36 Kustannus / +65 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT 65 vuotta täyttäneiden kirurgian asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa Hoitopäivien käyttö ikäihmistä kohden on alle Kempele keskiarvon 700 Oulunkaari Kotka Kallio Mäntsälä Oulainen Kerava Perho Raasepori Toholampi Lestijärvi Imatra Kauniainen Kannus Järvi- 500 Pohjanmaa JYTA Liminka Raisio Lieto Kaustinen Joensuu Halsua Veteli Naantali Mikkeli 300 0,26 0,36 0,46 0,56 0,66 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Vuode %-osuus (raportin JYTA ,0 % Halsua ,0 % Kannus ,0 % Kaustinen ,8 % Lestijärvi ,6 % Toholampi ,5 % Veteli ,5 % Perho ,2 % 36

37 Kustannus / vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Kirurgian avohoidon käyttö on alhainen vuotiailla samoin asukaskohtainen kustannus on RAS 100 Raasepori Kemi Kotka Kannus Oulunkaari Lieto Perho Oulainen Naantali Kempele Raisio JYTA Kaustinen Kallio Liminka Veteli Lestijärvi Halsua Toholampi Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Kerava Imatra Mäntsälä Kauniainen Joensuu Ylä-Savo Avo %-osuus (raportin JYTA ,4 % Halsua ,0 % Kannus ,8 % Kaustinen ,6 % Lestijärvi ,0 % Toholampi ,2 % Veteli ,1 % Perho ,6 % 20 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 Avokäynnit / vuotias asukas 37

38 Kustannus / +65 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA AVOHOITO / YLI 65-VUOTIAAT 65 vuotta täyttäneiden kirurgian avohoidon käyttö on alle keskiarvon, mutta asukaskohtaiset kustannukset ovat hieman korkeahkot Perho Lestijärvi Toholampi Kotka Kaustinen JYTA Kannus Veteli Halsua Kemi Mikkeli Kauniainen Lieto Raisio Oulainen Kempele Kerava Naantali Mäntsälä Liminka Järvi- Imatra Oulunkaari Pohjanmaa Kallio Joensuu Ylä-Savo RAS 40 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Avo %-osuus (raportin JYTA ,0 % Halsua ,1 % Kannus ,9 % Kaustinen ,0 % Lestijärvi ,2 % Toholampi ,1 % Veteli ,9 % Perho ,1 % 38

39 Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA YKSIKKÖKUSTANNUKSET Neurologian suoritekustannukset vuodeosastohoidossa ja avohoidossa ovat korkeahkot Veteli Toholampi Järvi-Pohjanmaa Liminka 900 Kannus Raasepori JYTA Kotka Joensuu 750 Imatra Perho Kaustinen Oulunkaari Lieto RAS Lestijärvi Kallio Naantali Mäntsälä Raisio 600 Oulainen Kauniainen Kempele Mikkeli Kemi Kerava 450 Halsua Kustannus / avokäynti Vuode %-osuus (raportin Avo %-osuus (raportin JYTA ,3 % ,5 % Halsua ,0 % ,4 % Kannus ,0 % ,8 % Kaustinen ,2 % ,5 % Lestijärvi ,9 % ,4 % Toholampi ,5 % ,6 % Veteli ,1 % ,4 % Perho ,0 % ,4 % 39

40 Vuodeosastokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kun mukaan otetaan neurologian palveluiden käyttö, asukaskohtainen kustannus on korkeahko 62 Kannus Liminka Kallio RAS Oulainen Joensuu Toholampi Mikkeli JYTA Veteli Kotka Kaustinen Lestijärvi Halsua Perho Kemi Imatra Järvi- Pohjanmaa Oulunkaari Ylä-Savo Mäntsälä Kerava Raisio Kauniainen Lieto Kempele Raasepori Naantali Vuode %-osuus (raportin Avo %-osuus (raportin JYTA ,3 % ,5 % Halsua ,0 % ,4 % Kannus ,0 % ,8 % Kaustinen ,2 % ,5 % Lestijärvi ,9 % ,4 % Toholampi ,5 % ,6 % Veteli ,1 % ,4 % Perho ,0 % ,4 % Avohoidonkustannus / asukas 40

41 Kustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Ylä-Savo Ikäihmisillä hoitopäivän hinta on korkea samoin hoitojaksokustannus Veteli Toholampi 900 Kannus Järvi-Pohjanmaa JYTA Raasepori Kotka Imatra Perho Joensuu Kaustinen RAS 700 Oulunkaari Lieto Kallio Mäntsälä Raisio Lestijärvi Oulainen Naantali Kempele Kemi Kauniainen Liminka Mikkeli 500 Halsua Kerava Vuodeosastokustannus / hoitojakso Vuode %-osuus (raportin JYTA ,8 % Halsua ,8 % Kannus ,2 % Kaustinen ,5 % Lestijärvi ,8 % Toholampi ,7 % Veteli ,9 % Perho ,6 % 41

42 ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS ,7 4,5 3,8 6,4 5,5 5,1 5,3 5,1 3,9 4,2 Hoitopäivän kustannus Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 6,8 5,7 5,7 5,7 4,6 3,7 3,8 4,0 3,2 4,5 2,7 3,4 6,3 3,1 3,0 4,8 8,4 8,8 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3, ,0 1,0 0,0 Hoitojakson pituus on alhainen, mutta kustannukset hoitojaksolle yksikköhintojen kautta korkea. 42

43 Kustannus / +65 -vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO 225 NEUROLOGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Ikäihmisten neurologian vuodeosastohoidon käyttö ja kustannukset ovat korkeat 200 Kannus Veteli JYTA Lestijärvi Kotka Joensuu Mikkeli Toholampi Halsua Perho Kemi Mäntsälä Järvi-Pohjanmaa Kaustinen Imatra Raisio Oulunkaari Ylä-Savo Kallio Kerava Lieto Kauniainen Kempele Naantali RAS Liminka Oulainen Raasepori 0 0,1 0,2 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Vuode %-osuus (raportin JYTA ,8 % Halsua ,8 % Kannus ,2 % Kaustinen ,5 % Lestijärvi ,8 % Toholampi ,7 % Veteli ,9 % Perho ,6 % 43

44 Kustannus / vuotias asukas ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Neurologian avohoidon käyttö ja kustannukset lähellä keskitasoa. 20 Naantali Järvi-Pohjanmaa Kemi Kannus Ylä-Savo Kerava 15 Mäntsälä Kotka Lieto Raisio Toholampi Lestijärvi Raasepori JYTA Kempele Joensuu Mikkeli Imatra Avo %-osuus (raportin JYTA ,3 % 10 Oulunkaari Veteli Kauniainen Kaustinen Perho RAS Halsua Liminka Oulainen Kallio Halsua ,2 % Kannus ,5 % Kaustinen ,2 % Lestijärvi ,3 % Toholampi ,3 % Veteli ,2 % Perho ,2 % 5 0,01 0,03 0,05 0,07 Avokäynnit / vuotias asukas 44

45 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO NAISTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Naistentautien yksikkökustannukset ovat hieman keskitason yläpuolella Kannus Lestijärvi Ylä-Savo RAS Kotka Imatra Raasepori Järvi-Pohjanmaa JYTA Kaustinen Veteli Joensuu Halsua Kauniainen Toholampi Kerava Mäntsälä Mikkeli Naantali Oulunkaari Raisio Kempele Liminka Lieto Kemi Perho Oulainen Kallio Tässä laskelmassa synnytystoiminta ja naistentautien operatiivinen toiminta on kaadettu hoitopäiville Veteli ,3 % ,5 % 400 Perho ,4 % ,6 % Vuode %-osuus (raportin Avo %-osuus (raportin JYTA ,6 % ,6 % Halsua ,2 % ,5 % Kannus ,8 % ,7 % Kaustinen ,8 % ,7 % Lestijärvi ,9 % ,4 % Toholampi ,8 % ,7 % Kustannus / avokäynti 45

46 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Lastentautien yksikkökustannukset ovat avohoidossa ja vuodeosastohoidossa korkeat Perho Lestijärvi Kannus Raisio Raasepori Toholampi Kotka Oulainen Oulunkaari Ylä-Savo Järvi- Mikkeli Kemi Kallio Pohjanmaa Kempele Liminka RAS Imatra JYTA Kaustinen Halsua Vuode %-osuus (raportin Avo %-osuus (raportin JYTA ,1 % ,8 % Halsua ,7 % ,7 % Kannus ,5 % ,6 % Kaustinen ,9 % ,8 % Lestijärvi ,9 % ,4 % Toholampi ,9 % ,4 % Veteli ,5 % ,8 % Perho ,2 % ,9 % Kustannus / avokäynti 46

47 Avokäyntejä / 0-17v. asukas ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUDIT KÄYTTÖ Hoitopäivien määrä 0-17v. asukasta kohden on Vetelissä korkea (satunnaisvaihtelu) Avokäyntien määrä 0-17v. asukasta kohden on alhainen 0,70 0,65 Raasepori 0,60 0,55 Lieto Mäntsälä Imatra 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Raisio Joensuu Naantali Mikkeli Ylä-Savo Järvi- Oulainen Kemi Kotka Pohjanmaa Kauniainen Kerava Oulunkaari RAS Kempele Liminka Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi JYTA Kallio Kannus Halsua Veteli 0,10 0,03 0,13 0,23 0,33 Hoitopäivät / 0-17v. asukas 47

48 Avokustannus 0-17v. / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO 160 LASTENTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Ylä-Savo Vuodeosasto- ja avohoito kustannus 0-17v. asukasta kohden on korkea Halsua Mäntsälä Järvi- Joensuu Pohjanmaa JYTA Kerava Kotka Lieto Kaustinen Raisio Naantali Kauniainen Perho Kempele Oulainen Oulunkaari Kemi Mikkeli Lestijärvi Kannus RAS Liminka 60 Toholampi Kallio Vuodeosastokustannus / 0-17v. asukas 48

49 ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUTIEN KUSTANNUKSET / 0-17v. ASUKAS Kustannus / 0-17v. Asukas Asukaskohtaiset kustannukset lastentaudeissa ovat kokonaisuutena korkeahkot. Lastentaudit %-osuus (raportin JYTA ,9 % Halsua ,4 % Kannus ,1 % Kaustinen ,7 % Lestijärvi ,3 % Toholampi ,3 % Veteli ,3 % Perho ,1 % 49

50 ERIKOISSAIRAANHOITO Lasten- ja nuorisopsykiatrian hoitopäivät per 0-17-vuotiaat asukas 0,45 Hoitopäivät/0-17v. Asukas 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Lasten- ja nuortenpsykiatrian hoitopäivät asukasta kohden ovat alueella kokonaisuutena suhteellisen korkea. Kunnittainen satunnaisvaihtelu 50

51 Avokustannus / asukas ERIKOISSAIRAANHOITO KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDT AVOHOITO Korva-, nenä- ja kurkkutautien avohoidon käyttö on keskitasoa ja kustannus korkea asukasta kohden 37 Kaustinen 32 Perho Oulainen Oulunkaari Kannus Lieto Kotka Raisio Kempele Joensuu Halsua RAS Naantali Järvi-Pohjanmaa Kauniainen Kerava Mäntsälä JYTA Raasepori Veteli Mikkeli Kemi Kallio Toholampi Lestijärvi Liminka Imatra 7 0,03 0,055 0,08 0,105 0,13 Avokäynnit / asukas Ylä-Savo KNK Avo %-osuus (raportin JYTA ,7 % Halsua ,4 % Kannus ,6 % Kaustinen ,2 % Lestijärvi ,5 % Toholampi ,6 % Veteli ,6 % Perho ,9 % 51

52 Erikoissairaanhoidon yhteenveto kustannuksista JYTA ESH kulut %-osuus(esh:sta) Sisätaudit ,8 % Neurologia ,9 % Kirurgia (sisältää ortopedian) ,0 % Aikuispsykiatria ,0 % Lastentaudit ja lastenneurologia ,1 % Keuhkosairaudet ,9 % Pienet erikoisalat ,2 % Halsua ESH kulut %-osuus(esh:sta) Sisätaudit ,1 % Neurologia ,3 % Kirurgia (sisältää ortopedian) ,1 % Aikuispsykiatria ,5 % Lastentaudit ja lastenneurologia ,0 % Keuhkosairaudet ,2 % Pienet erikoisalat ,9 % Kannus ESH kulut %-osuus(esh:sta) Sisätaudit ,1 % Neurologia ,0 % Kirurgia (sisältää ortopedian) ,6 % Aikuispsykiatria ,7 % Lastentaudit ja lastenneurologia ,2 % Keuhkosairaudet ,4 % Pienet erikoisalat ,0 % Kaustinen ESH kulut %-osuus(esh:sta) Sisätaudit ,0 % Neurologia ,2 % Kirurgia (sisältää ortopedian) ,0 % Aikuispsykiatria ,3 % Lastentaudit ja lastenneurologia ,9 % Keuhkosairaudet ,7 % Pienet erikoisalat ,0 % 52

53 Erikoissairaanhoidon yhteenveto kustannuksista Lestijärvi ESH kulut %-osuus(esh:sta) Sisätaudit ,7 % Neurologia ,7 % Kirurgia (sisältää ortopedian) ,1 % Aikuispsykiatria ,9 % Lastentaudit ja lastenneurologia ,7 % Keuhkosairaudet ,5 % Pienet erikoisalat ,5 % Toholampi ESH kulut %-osuus(esh:sta) Sisätaudit ,5 % Neurologia ,4 % Kirurgia (sisältää ortopedian) ,8 % Aikuispsykiatria ,1 % Lastentaudit ja lastenneurologia ,1 % Keuhkosairaudet ,6 % Pienet erikoisalat ,5 % Veteli ESH kulut %-osuus(esh:sta) Sisätaudit ,0 % Neurologia ,6 % Kirurgia (sisältää ortopedian) ,5 % Aikuispsykiatria ,8 % Lastentaudit ja lastenneurologia ,1 % Keuhkosairaudet ,8 % Pienet erikoisalat ,2 % Perho ESH kulut %-osuus(esh:sta) Sisätaudit ,0 % Neurologia ,4 % Kirurgia (sisältää ortopedian) ,9 % Aikuispsykiatria ,3 % Lastentaudit ja lastenneurologia ,8 % Keuhkosairaudet ,2 % Pienet erikoisalat ,5 % 53

54 vertailu: Hoito- ja hoivapalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat omaishoito, kotihoito (tukipalvelut, säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), päiväkeskustoiminta, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito sekä akuutti- ja lyhytaikaishoito. 54

55 HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO POSITIIVISET LÖYDÖKSET / HYVÄ TOIMINTA Pitkäaikaislaitoshoito on saatu alueella purettua vähäiseksi Akuuttihoitoon panostaminen vähentää vanhusten erikoissairaanhoidon käyttöä. PARANNETTAVAA Omaishoidon tuen käyttö ei ole muuta palvelua välttämättä vähentävää, asiakaskohtainen kustannus on vähäinen Kotihoitoon panostukset ovat Perhoa lukuun ottamatta alhaiset ja kotihoidon kohdennuksessa on ongelmaa Palveluasumisen käyttö on kunnittain vaihtelevaa ja pääsääntöisesti korkeaa ja vaikka laitoshoito on vähäistä yhteen laskettu laitoshoidon ja palveluasumisen peittävyys ovat korkea Palveluasumisen ja laitoshoidon peittävyys on Vetelissä 16,0 %,Lestijärvellä 20,6 %, Halsualla 13,7 %, Toholammilla 12,8 %, Kaustisilla 13,3 %. Tämä peittävyys korreloi vahvasti alueen hoito ja hoivapalvelujen kustannuksiin. Alueen runsas palveluasumisen käyttö ja tarjonta on kustannuksia kohottava tekijä. Perho poikkeaa ryhmästä kalliiksi suhteellisen alhaisella palveluasumisen ja laitoshoidon peittävyydellä, joka johtuu omaishoidon, ja kotihoidon ja akuuttihoidon runsaasta panostuksesta. Kaustinen poikkeaa puolestaan edullisemmaksi mitä palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon peittävyys antaisi olettaa ja se johtuu alhaisesta kotihoitoon panostuksesta sekä vähäisestä ja yksikköhinnoiltaan edullisesta laitoshoidosta Terveyskeskuksen akuuttihoitoon on panostettu runsaasti ja yksikköjen kustannuksissa on eroja (tästä erillinen selvitys). SUOSITUKSET PALVELUJEN TEHOSTAMISEKSI: Haaste miten vähentää palveluasumisen peittävyyttä kotihoitoa tehostamalla. Tämä tarkoittaisi siis yksiköiden ja paikkojen vähentämistä Ks erillinen selvitys akuuttihoidosta 55

56 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden osuus ikäihmisistä (yli 65-vuotiaista) Lestijärvi Halsua Järvi-Pohjanmaa Veteli Ylä-Savo Oulainen JYTA Kannus Kallio Kaustinen Kemi Oulunkaari Perho Toholampi Joensuu Kotka Raasepori Liminka Imatra Mikkeli Raisio Kauniainen RAS Mäntsälä Lieto Naantali Kerava Kempele v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 85 vuotta täyttäneiden suuri osuus on huomioitava tarkasteltaessa hoito- ja hoivapalveluja. Tässä tarkastelussa kustannukset ja käyttö vakioituu 75 vuotta täyttäneisiin. 56

57 HOITO- JA HOIVAPALVELUT 35% Yli 85 vuotta täyttäneiden osuus yli 75-vuotiaista asukkaista 30% 85-vuotiaiden osuus yli 75-vuotiaista 25% 20% 15% 10% 5% 0% 85 vuotta täyttäneiden osuus on Kaustisilla alhaisin ja muissa keskitasoa korkeampi. Erot ovat kuitenkin vain muutaman prosentin luokkaa. 57

58 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaiset kustannukset palvelumuodoittain Imatra Kerava Raisio Kemi Joensuu Naantali Lieto Kotka Mäntsälä Ylä-Savo Kauniainen Raasepori Kaustinen Mikkeli Kempele Järvi-Pohjanmaa Oulunkaari Toholampi Kannus Halsua RAS JYTA Oulainen Lestijärvi Kallio Perho Veteli Liminka Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito&hoiva %-osuus (raportin JYTA ,8 % Halsua ,5 % Kannus ,2 % Kaustinen ,1 % Lestijärvi ,5 % Toholampi ,0 % Veteli ,9 % Perho ,1 % Hoito- ja hoivapalvelut ovat 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohden laskettuna Kaustista lukuun ottamatta vertailukuntien keskitason yläpuolella. Veteli ja Perho kalleimpia. Kustannuksia nostaa laskettuna avohoito ja vanhusten akuuttihoito. 58

59 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaiden asukaskohtaisten kustannusten %-jakauma palvelumuodoittain Kauniainen Lieto Naantali Raasepori Imatra RAS Liminka Mäntsälä Raisio Kempele Järvi-Pohjanmaa Joensuu Kotka Oulunkaari Oulainen Kerava Ylä-Savo Kemi Kannus Mikkeli Lestijärvi Perho Kaustinen JYTA Veteli Toholampi Kallio Halsua Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hoito- ja hoivapalvelut ovat rakenteeltaan kaikissa JYTA:n kunnissa avopainotteiset. Pitkäaikaislaitoshoitoa on vähän, mutta akuuttihoitoa runsaasti 59

60 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Yli 75-vuotiaat palveluiden piirissä (kotihoidosta vain säännöllinen kotihoito) Palvelujen ulkopuolella Laitoshoito Avohoito 100 % 75 % 11% 6% 12% 3% 14% 5% 20% 4% 21% 4% 23% 4% 30% 3% 37% 2% 46% 56% 57% 59% 60% 62% 63% 64% 64% 65% 66% 66% 67% 67% 68% 69% 71% 71% 73% 77% 50 % 8% 25 % 83% 85% 81% 75% 75% 72% 67% 62% 46% 6% 38% 4% 39% 7% 34% 4% 36% 8% 30% 6% 31% 7% 29% 7% 29% 5% 30% 5% 29% 6% 27% 7% 26% 6% 27% 5% 27% 6% 25% 7% 22% 5% 23% 4% 23% 6% 17% 0 % Peittävyydet ovat avohoidossa korkeat ASIAKASTIEDOISSA VIRHEELLISYYKSIÄ Korkeassa peittävyydessä on vaarana, että palveluja enemmän tarvitsevat jäävät liian vähäisten palvelujen varaan. Iso asiakasmäärä saa palveluja, mutta huonosti kohdennettuna. 60

61 HOITO- JA HOIVAPALVELUT ALLE 75-VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUS ERI HOITOMUODOILLA 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Alle 75-vuotiaiden osuus Veteli Toholampi Perho Lestijärvi Kaustinen Kannus Halsua 5% 0% Hoitosuunnitelma Kotihoito yhteensä Palveluasuminen Laitos Akuutti Kunnittain alle 75 vuotta täyttäneiden osuus eri hoitomuodoilla vaihtelee jonkin verran Muilta osin löydös on vertailukuntien tasoa mutta laitoshoidossa alle 75 v täyttäneiden osuus on korkeahko JYTA Vertailukuntien keskiarvo 61

62 Kustannus / +75 -vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoidon ja hoivan kustannusten suhde peittävyyteen (yli 75-vuotiaat) Peittävyydet ja kustannukset ovat korkeat Kallio Oulainen Liminka Veteli Perho Lestijärvi RAS Järvi-Pohjanmaa Kempele Oulunkaari Mikkeli Raasepori Kauniainen Mäntsälä Ylä-Savo Kotka Lieto Joensuu Naantali Raisio Kemi Kerava JYTA Halsua Kannus Toholampi Kaustinen Imatra ,0 % 35,0 % 55,0 % 75,0 % 95,0 % Palvelujen piirissä 62

63 Laitoshoidon kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT AVO- JA LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET (YLI 75- VUOTIAAT) Avohuoltoon panostukset ovat runsaat. Laitoshoidon kustannus on Halsualla alhainen ja muillakin keskitasoa tai sen alle Kauniainen Liminka Lieto RAS Raasepori Oulainen Kempele Järvi-Pohjanmaa Naantali Mäntsälä Oulunkaari Perho Veteli Kannus Lestijärvi Raisio Kotka Joensuu JYTA Imatra Ylä-Savo Kerava Mikkeli Kemi Kaustinen Kallio Toholampi Halsua Avohoidon kustannus / +75 vuotias asukas Avo %-osuus (raportin Laitos %-osuus (raportin JYTA ,9 % ,9 % Halsua ,8 % ,7 % Kannus ,8 % ,4 % Kaustinen ,0 % ,1 % Lestijärvi ,8 % ,7 % Toholampi ,4 % ,5 % Veteli ,7 % ,2 % Perho ,7 % ,4 % 63

64 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOIDON KUSTANNUKSET Omaishoidon tuen asukas- ja asiakaskohtaiset kustannukset ovat Perho lukuun ottamatta hyvin samanlaiset kunnissa. Peittävyydet ovat korkeita, mutta asiakaskohtainen Perho Kotka maksu alhainen Omaishoidon peittävyydet 75 v täyttäneistä YTA Halsua Kannus Tohola Kaustin Lestijär mpi en vi Veteli Perho 7,70 % 9,90 % 7,90 % 6,50 % 9,20 % 6,10 % 5,30 % 13,10 % Järvi-Pohjanmaa Halsua Lestijärvi Kaustinen JYTA Naantali Kallio Kerava Raisio Toholampi Kannus Veteli Lieto Oulainen RAS Ylä-Savo Kauniainen Oulunkaari Kemi Kempele Mikkeli Raasepori Liminka Joensuu Mäntsälä Imatra Omaishoito %-osuus (raportin JYTA ,3 % Halsua ,7 % Kannus ,0 % Kaustinen ,4 % Lestijärvi ,6 % Toholampi ,1 % Veteli ,2 % Perho ,2 % Kustannus / asiakas 64

65 HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOITO: RAVA-VERTAILU RAVA-pisteen kustannus RAVA keskiarvo 3,0 2,8 2,9 2,8 2,9 2, ,7 2,8 2,5 2,4 2, ,8 2,9 2,4 3,50 3,00 2, ,00 1,50 1,00 0,50 0 0,00 Toimintakykyyn vakioituna omaishoidontuki on RAVA-Arvoja ei tiedossa 65

66 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: Kustannus / 75v asukas Kotihoito / 75v asukas Kotihoidon (sisältää kaiken kotihoidon) asukaskohtainen kustannus on Perhossa ja Toholammilla korkea, muissa keskitasoa tai alle Kotihoito %-osuus (raportin JYTA ,9 % Halsua ,7 % Kannus ,6 % Kaustinen ,3 % Lestijärvi ,4 % Toholampi ,9 % Veteli ,4 % Perho ,9 % 66

67 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Liminka Hoitosuunnitelman piirissä olevien kotihoito on Perhoa lukuun ottamatta asukasta kohden keskitasoa tai alle. Asiakasta kohden panostus on alhainen Kallio Perho Raasepori Ylä-Savo Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Kotka Joensuu Naantali Kannus Halsua Kemi JYTA Veteli Mäntsälä Raisio Kerava Kauniainen Kaustinen Toholampi Lestijärvi Imatra Oulainen Oulunkaari Lieto RAS Kempele Kotihoito %-osuus (raportin JYTA ,9 % Halsua ,5 % Kannus ,2 % Kaustinen ,3 % Lestijärvi ,1 % Toholampi ,0 % Veteli ,3 % Perho ,1 % Kustannus / asiakas 67

68 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO, HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ: RAVA-VERTAILU RAVA-pisteen kustannus RAVA keskiarvo 3, , ,2 2,2 2, , , , , , , , , , , , ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 0,00 Toimintakykyyn vakioituna säännöllinen kotihoito on RAVA-Arvoja ei tiedossa 68

69 HOITO- JA HOIVAPALVELUT SATUNNAINEN KOTIHOITO: Kustannukset / 75v asukas Satunnainen kotihoito / 75v asukas Perho ja Toholampi panostavat paljon satunnaiseen kotihoitoon Kotihoito %-osuus (raportin JYTA ,9 % Halsua ,2 % Kannus 0 0,0 % Kaustinen ,2 % Lestijärvi 227 0,0 % Toholampi ,9 % Veteli 0 0,0 % Perho ,7 % 69

70 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT PÄIVÄKESKUS Päiväkeskustoiminnan kustannukset ovat hoitopäivää kohden korkeat. Kirjaamisvirhe?. Päiväkeskus on vain Kannuksessa. 600 Kauniainen Mikkeli Oulainen 300 RAS 200 Kerava Ylä-Savo Mäntsälä Oulunkaari Raisio Järvi-Pohjanmaa Kempele 100 Kotka Naantali Kallio Raasepori Kemi Joensuu Kannus Imatra Lieto JYTA Kustannus / hoitopäivä Päiväkeskus %-osuus (raportin JYTA ,0 % Halsua 0 0,0 % Kannus ,1 % Kaustinen 0 0,0 % Lestijärvi 0 0,0 % Toholampi 0 0,0 % Veteli 0 0,0 % Perho 0 0,0 % 70

71 Kustannus / +75 vuotias asukas HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Tehostettu palveluasuminen on yksikköhinnaltaan keskitasoa tai alle. Kokonaisuutena kunnat panostavat asukasta palveluasumiseen erittäin paljon Lestijärvi Halsua Veteli JYTA Toholampi Kaustinen Kallio Kannus Oulainen Perho Järvi-Pohjanmaa Oulunkaari Kerava Mikkeli Kemi Mäntsälä 2 886,65 Ylä-Savo Joensuu Liminka Raasepori RAS Kotka Raisio Imatra Lieto Naantali Kauniainen Palveluasuminen %-osuus (raportin JYTA ,6 % Halsua ,4 % Kannus ,1 % Kaustinen ,4 % Lestijärvi ,8 % Toholampi ,5 % Veteli ,1 % Perho ,6 % Kustannus / hoitopäivä 71

72 HOITO JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: RAVA-VERTAILU , , , , RAVA-pisteen kustannus 3,3 3,1 3,0 2,8 2,8 2,7 3,3 3, , , , , RAVA keskiarvo 3,1 2,7 3,2 3,2 3, , , ,1 3, ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Kun palveluasumisen kustannukset vakioidaan toimintakyvyllä, on kustannus kunnittain hyvin erilainen. Tärkein havainto on kuitenkin että tehostetussa palveluasumisessa on vertailukuntiin nähden hyväkuntoisia asukkaita Toholampea lukuun ottamatta. 72

73 HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: PEITTÄVYYS JA HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS ,8 % 9,0 % 1,7 % 3,3 % 9,7 % 5,3 % 4,7 % 6,3 % 6,1 % 4,6 % Hoitopäivän kustannus 7,3 % 15,1 % 5,1 % 6,6 % ,0 % 6,8 % 12,2 % 13,6 % Peittävyys 5,8 % 12,9 % 12,0 % 6,7 % 7,4 % 12,6 % 18,3 % 6,7 % 10,1 % 9,8 % 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Palveluasumisen peittävyys on kaikissa alueen kunnissa korkea Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (STM 2008:3) linjaukset: Sosiaali- ja terveysministeriön suositus Valtakunnallisina tavoitteena vuoteen 2012 mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 5 6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 73

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Maisema-raportti. Nurmijärvi

Maisema-raportti. Nurmijärvi Maisema-raportti Nurmijärvi 13.6.2017 Nurmijärvi 1 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tässä raportissa vertaillaan Nurmijärven vuoden keskushallinnon palveluita muihin kuntiin. Kuntien palvelut on tehty

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote Versio 23062014 Kommentoitu Seutusote Seutusote 2012 Mikkeli Muut seutusoten kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Jokilaakson sote-rakenneselvitys

Jokilaakson sote-rakenneselvitys Jokilaakson sote-rakenneselvitys Kuntamaisema Oy 21.4.2015 Sisällysluettelo 1. Toimeksiannon tausta 3 2. Selvityksen sisältö ja toteutus 4 3. TIIVISTELMÄ 5 Keskeiset tulokset 5 Ehdotukset tuotantorakenteiden

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi)

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) 1 ESIPUHE Sitra lähti syksyllä 2006 n kaupungin kumppaniksi kehittämään uudenlaista resurssien ohjaus- ja

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE JUVAN JA JOROISTEN TIEDOILLA TÄYDENNETTYNÄ. Loppuraportti 16.6.2008 ISBN 978-951-563-628-7 (URL:http://www.sitra.

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE JUVAN JA JOROISTEN TIEDOILLA TÄYDENNETTYNÄ. Loppuraportti 16.6.2008 ISBN 978-951-563-628-7 (URL:http://www.sitra. MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE JUVAN JA JOROISTEN TIEDOILLA TÄYDENNETTYNÄ Loppuraportti 16.6.2008 ISBN 978-951-563-628-7 (URL:http://www.sitra.fi) Raportin tausta Helmikuussa 2008 julkistettiin Mikkelin

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa Toimintakertomus ja tilinpäätös 212 Tilasto-osa Toimintakertomus 212 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTUUALUE: AJANVARAUSVASTAANOTTOPALVELUT O M A T K Ä Y N N I T O S T E T U T K Ä Y N N I T K A I K K I

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet Tiivistelmä 2 (32)

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

INFO KEMPELE 16.6.2015:15.00. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

INFO KEMPELE 16.6.2015:15.00. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT INFO KEMPELE 16.6.2015:15.00 Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT Sote-kustannusten, bkt:n ja inflaation muutos 2000-2013, (2000=100) Lähde: SOTKAnet 2014 ja Tilastokeskus 2014 Pasi Parkkila 2015

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa Rita Oinas, TtM, sh Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot