Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Tarvittaessa raportin kuluihin on kohdennettu erikseen myös poistot, sekä huomioitu mahdolliset ateria- ja vuokrakuluvähennykset alkaen ensihoidon kustannukset ovat osana erikoissairaanhoitoa. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät, sekä Kela-kuntoutustiedot. Tässä raportissa vertaillaan vuoden 2013 sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoiminta-alueet ovat kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Kunnan omassa Maisema-tilaustaulukossa näkyy kunnan muutos itseensä nähden eri vuosina. Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät palavat kunnassa tai yhteistoiminnassa punaisella, keltaisena tai vihreänä verrattuna muihin kuntiin. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Erikoissairaanhoito 15 Hoito- ja hoivapalvelut 50 Vastaanottopalvelut 78 Aikuisten mielenterveyspalvelut 97 Suun terveydenhuolto 109 Perhepalvelut 117 Aikuissosiaalityö 133 Vammaispalvelut 145 Kuntoutus 158 Hyperlinkki aiheeseen! 2

3 JOHDANTO Kuvassa esitetyt tiedot RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Kunnat suuruusjärjestyksessä, oma kunta kehystetty Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. 3

4 JOHDANTO Oma kunta(yhtymä) korostettuna Kuntayhtymään kuuluvat kunnat korostettuna Muut vertailukunnat RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Tulkinnat kuntien sijainnille kuvassa. Kunnan tai kuntayhtymän tilanteeseen parhaiten sopiva tulkinta korostettu 4

5 JOHDANTO SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN KESKIMÄÄRÄISET MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN MAISEMA-KUNNISTA VUODESTA 2012 VUOTEEN 2013 Tuoteryhmien asukaskohtainen kustannus ja muutos Tuoteryhmien kohderyhmäasukaskohtainen* kustannus ja muutos ,2 % 10,0 % ,2 % 10,0 % ,5 % 5,7 % 8,0 % 6,0 % ,5 % 6,2 % 8,0 % 6,0 % ,0 % 1,8 % 2,3 % 3,0 % 3,3 % 4,0 % 2,0 % ,0 % 1,6 % 3,0 % 3,3 % 4,0 % 2,0 % ,6 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % ,6 % -0,3 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % 0-6,0 % 0-6,0 % *KOHDERYHMÄASUKAS Hoito ja hoiva yli 75-v Aikuispsykososiaaliset yli 20-v Perhepalvelut 0-17-v Maisema-kuntien soten kokonaiskustannuksissa nousu : 3,3% 5

6 JOHDANTO TUOTERYHMIEN ASUKASKOHTAISET KESKIARVOT ( /asukas) JA VAIHTELUVÄLIT Aikuispsykos osiaaliset Aikuissosiaal ityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvel ut Suun terveydenhu olto Vammaispal velut Vastaanotto Maksimi Minimi Keskiarvo

7 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN: KESKIARVOT MAISEMA-KUNNISTA Keskiarvot % RAS 9 % 34% 36 % 28% 28 % 5% 6% 5% 9% 1% 3% 5 % 3 % 4 % 8 % 5 % 2 % Vastaanotto Hoito ja hoiva Kuntoutus Aikuispsykososiaaliset Vammaispalvelut Suun terveydenhuolto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut ESH RAS alueella painottuu hieman erikoissairaanhoito 7

8 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Raahe 8 % Siikajoki 8 % Pyhäjoki 10 % 37 % 26 % Keskiarvot % 34 % 39 % 34% 33 % 32 % 6 % 4 % 3 % 8 % 6 % 2 % 4 % 2 % 3 % 11 % 28% 2 % 3 % 3 % 1 % 4 % 6 % 2 % 3 % 5% 6% 5% 9% 1% 3% Vastaanotto Hoito ja hoiva Kuntoutus Aikuispsykososiaaliset Vammaispalvelut Suun terveydenhuolto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut ESH 8

9 Ikävakioitu sairastavuusindeksi JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JA IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUS IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI Kemi Kiuruvesi Siikajoki Sonkajärvi Lestijärvi Vieremä Ylä-Savo Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa 2013 RAS 2013 Raahe RAS Kallio Iisalmi Kannus Veteli Pyhäjoki JYTA Perho Toholampi Halsua Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde:KELA( PN?OpenDocument) 90 Kaustinen Raisio Naantali Raasepori Sairastavuuteen nähden kustannukset ovat jopa hieman keskiarvoa edullisemmat Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset / asukas Sairastavuusindeksit vuodelta

10 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suunterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Sote:n asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Siikajokea lukuun ottamatta edulliset Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Kunta Raportissa olevat kustannukset RAS Raahe Siikajoki Pyhäjoki

11 JOHDANTO Halsua Sonkajärvi Lestijärvi Kiuruvesi Veteli Pyhäjoki Järvi-Pohjanmaa Raasepori Vieremä Ylä-Savo Toholampi Ylä-Savo 2013 Kemi JYTA Iisalmi Naantali Kaustinen RAS Kannus Raahe Raisio Perho RAS 2013 Siikajoki Kallio VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuntien ikärakenne on lapsipainotteinen Pyhäjoella vanhusten määrä on suurin. 11

12 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsykososiaaliset palvelut ESH Hoito & hoiva* Kuntoutus Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Suunterveyden -hoito Vammaispalvelut Vastaanotto Työterveys YHTEENSÄ RAS RAS % muutos -0,3 % -2,8 % 0,3 % 2,4 % 5,3 % 8,5 % -0,9 % 3,6 % -0,6 % 1,4 % Alueen kustannusnousut ovat olleet maltilliset, jopa useissa tuoteryhmissä on ollut laskeva trendi. Hoito- ja hoivapalvelut, perhepalvelut ja vammaispalvelut ovat nousseet HUOM TÄSSÄ VERTAILUSSA ON VERTAILTAVUUDEN PARANTAMISEKSI HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TEHOSTETUSTA PALVELU ASUMISESTA POISTETTU ATERIAT JA VUOKRAT TÄSSÄ KUVASSA SMA ON TEHTY MYÖS VUODEN 2013 LUKUIHIN 12

13 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Kuntavertailussa keskimääräistä kalliimmat kustannukset ovat erikoissairaanhoidossa, hoidossa ja hoivassa sekä aikuispsykososiaalisissa palveluissa 13

14 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Kuntavertailussa RAS:n alueen kustannukset ovat kokonaisuudessaan keskitasoa edullisemmat. Kuntavertailussa keskimääräistä kalliimpia tuoteryhmiä ovat erikoissairaanhoito, hoito ja hoiva sekä aikuispsykososiaaliset palvelut. Kustannusmuutokset ovat myös olleet melko hallittuja. Kokonaiskustannuksissa on nousua tapahtunut vain n. 1,4%. Em. kuntavertailussa kalliissa tuoteryhmissä kehitys on ollut maltillista. Erikoissairaanhoidossa kustannustaso on pysynyt ennallaan ja hoidon ja hoivan palveluissa hieman kallistunut. Kuitenkin hoidon ja hoivankin kustannus yli 75-vuotta kohden on laskenut. Suurimmat tehostamispotentiaalit löytyvät edelleen erikoissairaanhoidosta sekä hoidon ja hoivan palveluista, ja näissä toiminnallisten muutosten jatkaminen edelleen on perusteltua. RAS:n oman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integrointi edelleen sekä avopalveluissa että vuodeosastohoidossa. Sisätaudit on saanut lisäresursseja, joten vaarana on että avopalvelujen kokonaiskustannus nousee jos ei saada esim. entistä enemmän sairaanhoitopiiristä avopalveluasiakkaita siirrettyä Raaheen hoitoon. Hoidon ja hoivan palveluissa kotihoidon toimintamallien kehittäminen ja sitä kautta ympärivuorikautisen hoidon peittävyyden lasku edelleen ja vuodeosastolle ohjautumisen hillitseminen Muissa palveluissa toimenpide-ehdotuksia ovat mm. mielenterveyskuntoutujien kotiin annettavien palvelujen kehittäminen ja sitä kautta asumisen asteittainen vähentäminen, kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivähintoihin vaikuttaminen, lastensuojelussa perhehoidon lisääminen edelleen. Tarkemmat ehdotukset toimenpiteiksi käsitellään kunkin kappaleen alussa. 14

15 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

16 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Erikoissairaanhoidon kustannuksia nostaa seuraavat tekijät Sisätaudit tulevat kalliiksi runsaan vuodeosastohoidon käytön takia ja avohoidon osin kalliista yksikköhinnasta johtuen. Sisätautien kalleus korostuu erityisesti vanhusikäluokissa. Sisätaudit on myös saanut lisäresursseja, joten vaarana on että avopalvelujen kokonaiskustannus nousee jos ei saada esim. entistä enemmän sairaanhoitopiiristä avopalveluasiakkaita siirrettyä Raaheen hoitoon. Kirurgian kustannuksia nostaa polikliinisen hoidon runsas käyttö, yksikköhinnat eivät ole niinkään vaikuttava tekijä. Kirurgian tarvitsema oma vuodeosastohoito on pientä ja erillisestä vuodeosastosta on vaikea saada tehokasta Kun mukaan otetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja yksityisvektorin avopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne keskitasoa, mutta erikoissairaanhoitopainotteiset Toimenpide-ehdotukset Oman avopoliklinikkatoiminnan integrointia ja toimintamallien kehittämistä perusterveydenhuollon vastaanottopalveluihin tulee jatkaa. Vuoden 2015 alussa on sisätautien vuodeosastohoito on siirretty yhteen perustason akuutti- ja kuntoutushoidon kanssa. Tässä integraatiossa tulee valvoa että akuutti- ja kuntoutusosastojen paikkamäärä optimoituu esim. tasolle 2,2% 75 vuotta täyttäneistä. Myös kirurgian osaston integrointi vuodeosastokokonaisuuteen tulee ottaa selvitettäväksi. Tästä vuodeosastokokonaisuudesta tulisi tehdä yksi lähisairaalan osastokokonaisuus, jolla olisi kuntoutus ja akuuttihoidon rooli. 16

17 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET SISÄLTÄÄ KALLIINHOIDONTASAUS- JA ERITYISVELVOITEMAKSUN Keuhkosairaudet Lastentaudit Neurologia Sisätaudit Kirurgia Muut erikoisalat Aikuispsykiatria Kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksut, ensihoito ym. Erikoissairaanhoito on asujakohtaisilta kustannuksiltaan korkea. Kustannuksia nostaa erityisesti sisätautien käyttö Kunta ESH kulut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,1 % Siikajoki ,7 % Pyhäjoki ,3 % 17

18 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat korkeat ja sielläkin sisätaudit dominoi. Pyhäjoki poikkeaa muista Kunta ESH kulut 75v %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % Raahe ,2 % Siikajoki ,4 % Pyhäjoki ,7 % 18

19 Hoitopäiviä / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,0 Sonkajärvi Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä 0,9 0,8 Kallio RAS 2013 Pyhäjoki RAS Raahe Siikajoki Kemi Iisalmi Ylä-Savo Ylä-Savo Kiuruvesi 2013 Vieremä Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä 0,7 0,6 0,5 Lestijärvi Veteli Järvi- Pohjanmaa Raasepori Halsua Kaustinen Naantali JYTA Raisio Toholampi Perho Kannus Erikoissairaanhoidon avokäyntien osuus on keskitasoa,mutta hoitopäiviä on runsaasti 0,4 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas Kunta Sisätaudit % avohoidon kustannuksista Sisätaudit % VOStoiminnan kustannuksista Kirurgia % avotoiminnan kustannuksista Kirurgia % VOStoiminnan kustannuksista RAS 29,3 % 26,0 % 23,7 % 36,6 % Raahe 31,0 % 26,7 % 23,0 % 35,6 % Siikajoki 23,3 % 25,6 % 28,5 % 41,1 % Pyhäjoki 26,0 % 21,6 % 21,3 % 37,0 % 19

20 Vuodeosastokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS Kiuruvesi Halsua Kaustinen Sonkajärvi Kannus Ylä-Savo Ylä-Savo Vieremä 2013 JYTA Iisalmi Pyhäjoki Veteli Toholampi RAS 2013 Järvi-Pohjanmaa Siikajoki RAS Raahe Kallio Perho Lestijärvi Kemi Raisio Naantali Raasepori Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Kun tarkastelunäkökulmaksi otetaan kustannukset, korkea vuodeosaston käyttö aiheuttaa van keskitasoa olevat kustannukset kun yksikköhinta on edullinen. Keskitasoinen avohoidon käyttö muuttuu kalliiksi,koska yksikköhinnat ovat kalliihkot Avohoidonkustannus / asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % ,0 % Raahe ,3 % ,5 % Siikajoki ,2 % ,8 % Pyhäjoki ,3 % ,7 % 20

21 Kustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT - YKSIKKÖHINNAT Veteli Korkea hoitopäiväkustannus, matala avokäynnin kustannus Korkeat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Kaustinen Toholampi JYTA Halsua Lestijärvi Järvi-Pohjanmaa Matalat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Matala hoitopäiväkustannus, korkea avokäynnin kustannus Kannus Perho Kiuruvesi Naantali Raisio Kallio 800 Kemi Raasepori 600 Sonkajärvi Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Vieremä Iisalmi Raahe RAS RAS Pyhäjoki 2013 Siikajoki Kustannus / avohoitokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % ,4 % Raahe ,1 % ,8 % Siikajoki ,6 % ,2 % Pyhäjoki ,8 % ,8 % 21

22 Vuodeosastokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 260 SISÄTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Sonkajärvi Korkea vuodeosastokustannus, matala avohoidon kustannus Korkeat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Kaustinen JYTA Kannus Veteli Perho Kiuruvesi Toholampi Lestijärvi Vieremä Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Iisalmi Halsua Kallio Naantali Järvi-Pohjanmaa Raisio RAS 2013 RAS Raahe Siikajoki Pyhäjoki Kemi Raasepori Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea avohoidon kustannus Korkea sisätautien vuodeosastokäyttö tulee kalliiksi tulee kalliiksi. Sisätautien vuodeosasto on v 2015 alussa integroitu terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutushoitoon Samoin avohoito tulee kalliiksi korkeista yksikkökustannuksista johtuen Avohoidonkustannus / asukas 22

23 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 5, , ,2 4,1 3,8 3,8 3, ,4 3,5 4,7 3,5 3,8 3,7 6,0 5,0 4, ,6 2,9 2,3 2,7 2,6 2,9 2,7 2,6 2,6 3, , ,0 0 0,0 Hoitojaksot ovat olleet keskitasoa hieman pidemmät 23

24 Kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT Veteli Sonkajärvi Toholampi Vieremä Kiuruvesi Raahe Ylä-Savo JYTA Kannus Kaustinen Ylä-Savo 2013 RAS Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkea vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä 70 Iisalmi RAS Lestijärvi Kallio Pyhäjoki Naantali Kemi Perho Siikajoki Halsua Järvi-Pohjanmaa Raasepori Raisio 30 0,01 0,06 0,11 Hoitopäivät / vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) RAS ,8 % Raahe ,1 % Siikajoki ,1 % Pyhäjoki ,2 % 24

25 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 700 SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Siikajoki Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkea vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä RAS 2013 Sonkajärvi Lestijärvi RAS Ylä-Savo Ylä-Savo Iisalmi 2013 Raahe Pyhäjoki Kiuruvesi Raasepori Toholampi Halsua Perho Kemi Vieremä Kaustinen JYTA Kannus Järvi-Pohjanmaa Kallio Naantali Raisio Veteli Matala vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä 100 0,04 0,29 0,54 0,79 1,04 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % Raahe ,9 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,6 % 25

26 Avohoidon kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / 0-64-VUOTIAAT 110 Raahe Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkea avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä RAS RAS 2013 Raasepori Kemi Pyhäjoki Matala avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä 80 Siikajoki Kallio Perho Halsua Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Sonkajärvi Ylä-Savo 2013 Naantali Raisio Veteli Lestijärvi Vieremä Kaustinen Kannus JYTA Toholampi 20 0,07 0,13 0,19 0,25 0,31 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,4 % Raahe ,6 % Siikajoki ,8 % Pyhäjoki ,0 % 26

27 Avohoidon kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KUSTANNUS / VUOTIAAT Raahe RAS RAS 2013 Kemi Raasepori Pyhäjoki Siikajoki Korkea avohoidon kustannus, matala yksikkökustannus Matala alle avohoidon kustannus, matala yksikkökustannus Korkea avohoidon kustannus, korkea yksikkökustannus Matala avohoidon kustannus, korkea yksikkökustannus Sonkajärvi Ylä-Savo Kiuruvesi Iisalmi Ylä-Savo 2013 Veteli Raisio Naantali Vieremä Kaustinen Lestijärvi Kannus JYTA Toholampi Halsua Perho Kallio Järvi-Pohjanmaa Kustannus / avokäynti (0-64 -vuotias asukas) Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,4 % Raahe ,6 % Siikajoki ,8 % Pyhäjoki ,0 % 27

28 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / YLI 65-VUOTIAAT 380 Raahe Raasepori Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkea avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä 330 RAS RAS Siikajoki Kemi Pyhäjoki Matala avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Toholampi Vieremä Sonkajärvi Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Raisio Ylä-Savo Lestijärvi Halsua Ylä-Savo Iisalmi 2013 Naantali Kallio Perho JYTA Kannus Kaustinen Veteli 30 0,16 0,36 0,56 0,76 0,96 1,16 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % Raahe ,2 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,8 % 28

29 Kustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Kaustinen Kannus Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa JYTA Lestijärvi Perho Järvi-Pohjanmaa Raisio Veteli Pyhäjoki Kallio Toholampi Raahe RAS Naantali Raasepori RAS 2013 Siikajoki Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Vieremä Kemi Ylä-Savo Iisalmi Halsua Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa on hoitopäivän hintaan kaadettu kirurgian leikkaustoiminnan (ml. päiväkirurgia) kulut. 950 Sonkajärvi Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % ,6 % Raahe ,9 % ,6 % Siikajoki ,5 % ,9 % Pyhäjoki ,2 % ,1 % 29

30 Vuodeosastokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 330 Lestijärvi Kemi Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Halsua Kiuruvesi Pyhäjoki Siikajoki Raasepori Ylä-Savo 2013 Kaustinen Ylä-Savo Kannus Iisalmi Järvi-Pohjanmaa Vieremä JYTA RAS Veteli Sonkajärvi RAS 2013 Raahe Kallio Raisio Toholampi Perho Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa 190 Naantali Avohoidonkustannus / asukas 30

31 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS ,3 3,3 3,5 3,5 4,0 Hoitopäivän kustannus 3,7 3,6 3,4 3,7 3,2 Hoitojakson keskimääräinen pituus 4,5 3,5 3,6 3,6 3,4 3,3 4,1 3,9 4,0 4,4 4,2 5,0 4,5 4,0 3, ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Hoitojaksot ovat olleet keskitasoa 31

32 Kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT 210 Iisalmi Lestijärvi 180 Ylä-Savo Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Kaustinen Kannus Halsua Raisio Vieremä Järvi-Pohjanmaa Kemi Raahe RAS Sonkajärvi 2013 RAS JYTA Raasepori Pyhäjoki Kallio Siikajoki Naantali Toholampi Veteli Kirurgian vuodeosastokäyttö on keskitasoa Perho 60 0,02 0,07 0,12 0,17 Hoitopäivät / 0-64-vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % Raahe ,2 % Siikajoki ,7 % Pyhäjoki ,8 % 32

33 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 900 KIRURGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Siikajoki Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä 700 Pyhäjoki Perho Kallio Raasepori Kaustinen Lestijärvi Kannus RAS Kemi JYTA RAS 2013 Halsua Veteli Ylä-Savo 2013 Raahe Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Toholampi Vieremä Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä 500 Naantali Raisio Sonkajärvi Ylä-Savo Iisalmi 300 0,27 0,37 0,47 0,57 0,67 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) RAS ,9 % Raahe ,5 % Siikajoki ,6 % Pyhäjoki ,4 % 33

34 Kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KIRURGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Kemi Raahe RAS Siikajoki 2013 RAS Raisio Raasepori Lestijärvi Halsua Naantali Pyhäjoki Kaustinen Kannus JYTA Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä 60 Veteli Toholampi Perho Kallio Sonkajärvi Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Ylä-Savo 2013 Vieremä 40 Järvi-Pohjanmaa 20 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,3 % Raahe ,3 % Siikajoki ,2 % Pyhäjoki ,9 % 34

35 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 320 KIRURGIA AVOHOITO / YLI 65-VUOTIAAT Siikajoki Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä Kannus Kaustinen JYTA Veteli Halsua Toholampi Perho Lestijärvi Naantali Raisio RAS RAS 2013 Raahe Pyhäjoki Kemi Raasepori Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä 120 Kiuruvesi Kallio Vieremä Sonkajärvi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Iisalmi 80 0,22 0,32 0,42 0,52 0,62 0,72 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,3 % Raahe ,2 % Siikajoki ,7 % Pyhäjoki ,2 % 35

36 Kustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA YKSIKKÖKUSTANNUKSET Sonkajärvi Vieremä Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Ylä-Savo Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Iisalmi Naantali Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Järvi-Pohjanmaa Kannus Kaustinen Toholampi Lestijärvi Raisio JYTA Veteli Raasepori Halsua RAS 2013 Perho Kallio Kemi Raahe RAS Siikajoki 550 Pyhäjoki Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % ,3 % Raahe ,5 % ,3 % Siikajoki ,4 % ,3 % Pyhäjoki ,3 % ,2 % 36

37 Vuodeosastokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 101 Lestijärvi 91 Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Toholampi Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Perho Veteli JYTA Järvi-Pohjanmaa Halsua Kaustinen Kannus Kemi Naantali Sonkajärvi Raisio Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Vieremä Ylä-Savo Raahe Iisalmi Kallio RAS RAS 2013 Siikajoki Raasepori Pyhäjoki Kun mukaan otetaan neurologian palveluiden käyttö, asukaskohtainen kustannus on alhainen Avohoidonkustannus / asukas 37

38 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus 6,1 5,6 5,8 4,8 6,5 4,6 6,2 Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 6,4 5,1 5,1 4,8 5,7 7,0 6,0 5, ,6 2,1 2,7 2,8 2,9 3,0 3,4 3,9 3,1 3,2 3,3 3,1 3,4 4,0 3,0 2, ,0 0,0 Hoitojakson pituus on alhainen 38

39 Kustannus / +65 -vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NEUROLOGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT 225 Lestijärvi Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä Kaustinen Perho Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä JYTA Toholampi Järvi-Pohjanmaa Kannus Veteli Halsua Naantali Raisio 75 Kemi Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Ylä-Savo Iisalmi Kallio Raahe RAS 2013 Sonkajärvi RAS Raasepori Vieremä Siikajoki Pyhäjoki 0 0,05 0,1 0,15 0,2 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % Raahe ,2 % Siikajoki ,1 % Pyhäjoki ,1 % 39

40 Kustannus / vuotias asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO 34 NEUROLOGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Lestijärvi Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat avohoidon kustannukset, paljon avokäyntejä 29 Naantali Matalat avohoidon kustannukset, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Ylä-Savo 2013 Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Iisalmi Toholampi Ylä-Savo Kemi Raisio Vieremä 14 Perho Raasepori JYTA Veteli Sonkajärvi 9 Kannus Halsua RAS 2013 Kaustinen Raahe RAS Siikajoki Kallio Pyhäjoki 4 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % Raahe ,2 % Siikajoki ,2 % Pyhäjoki ,2 % 40

41 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO NAISTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Sonkajärvi Raasepori Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Iisalmi Kiuruvesi Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Veteli Järvi-Pohjanmaa Lestijärvi Toholampi Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Vieremä Pyhäjoki JYTA Naantali Kaustinen Kannus Perho Halsua Siikajoki RAS Kemi Raisio Raahe Laskelmassa synnytystoiminta ja naistentautien operatiivinen toiminta on kaadettu hoitopäiville. 700 Kallio Naistentautien vuodeosastohoidonhinta on edullinen Avokäyntikin on keskitasoa 600 RAS Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % ,0 % Raahe ,1 % ,0 % Siikajoki ,3 % ,9 % Pyhäjoki ,1 % ,6 % 41

42 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Lestijärvi Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Perho Halsua JYTA Kannus Veteli Toholampi Kaustinen Kiuruvesi Ylä-Savo Iisalmi Kemi RAS 2013 Ylä-Savo 2013 Pyhäjoki Vieremä RAS Sonkajärvi Raahe Siikajoki Järvi-Pohjanmaa Raasepori Raisio Naantali Kallio Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,8 % ,7 % Raahe ,7 % ,7 % Siikajoki ,7 % ,7 % Pyhäjoki ,9 % ,8 % 42

43 Avokäyntejä / 0-17v. asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUDIT KÄYTTÖ 0,72 Raasepori Paljon avokäyntejä, vähän hoitopäiviä Paljon avokäyntejä ja hoitopäiviä 0,67 Raisio 0,62 0,57 0,52 Naantali Vähän avokäyntejä ja hoitopäiviä Vähän avokäyntejä, paljon hoitopäiviä 0,47 0,42 0,37 0,32 0,27 0,22 Kaustinen Sonkajärvi Iisalmi Kiuruvesi Ylä-Savo Perho Kemi Pyhäjoki Halsua JYTA Raahe Kannus RAS Ylä-Savo 2013 RAS 2013 Vieremä Toholampi Veteli Siikajoki Järvi-Pohjanmaa Kallio 0,17 Lestijärvi 0,12 0 0,1 0,2 0,3 Hoitopäivät / 0-17v. asukas 43

44 Avokustannus 0-17v. / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Raasepori Korkea kustannus avohoidossa, matala vuodeosastohoidossa Korkeat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Naantali Sonkajärvi Raisio Iisalmi Ylä-Savo Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Järvi-Pohjanmaa Kemi Kaustinen Vieremä Pyhäjoki Matalat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Matala kustannus avohoidossa, korkea vuodeosastohoidossa Raahe RAS Siikajoki RAS 2013 Kallio Kannus JYTA 68 Toholampi Veteli Halsua Perho Lestijärvi Vuodeosastokustannus / 0-17v. asukas 44

45 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO LASTENTAUTIEN KUSTANNUKSET / 0-17v. ASUKAS 900 Kustannus / 0-17v. Asukas Lastentautien asukaskohtaiset kustannukset ovat edulliset Kunta Lastentaudit %-osuus (raportin kuluista) RAS ,3 % Raahe ,3 % Siikajoki ,4 % Pyhäjoki ,9 % 45

46 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIAN HOITOPÄIVÄT PER 0-17-VUOTIAAT ASUKAS 0,70 Hoitopäivät/0-17v. Asukas 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Lasten ja nuorten psykiatriset kustannukset ovat alhaiset 46

47 Avokustannus / asukas Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDT AVOHOITO Korkea avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Korkea avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä 40 Lestijärvi Toholampi Raasepori Kemi Kiuruvesi Matala avohoidon kustannus, vähän avokäyntejä Matala avohoidon kustannus, paljon avokäyntejä Pyhäjoki Raahe RAS Veteli Raisio Kallio Naantali Siikajoki RAS 2013 Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Iisalmi Sonkajärvi Vieremä Järvi-Pohjanmaa JYTA Kaustinen Kannus Halsua Korva-, nenä- ja kurkkutautien avohoidon käyttö on keskitasoa 5 0 Perho 0,03 0,055 0,08 0,105 0,13 0,155 Avokäynnit / asukas Kunta KNK Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % Raahe ,7 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,8 % 47

48 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TÄRKEÄ VAIKUTTAMISEN KOHDE AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun mukaan otetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja yksityissektorin avopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne keskitasoa, mutta erikoissairaanhoitopainotteiset Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Yksityiset RAS ,6 % ,0 % Raahe ,2 % ,5 % Siikajoki ,0 % ,8 % Pyhäjoki ,6 % ,7 %

49 Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SUURTEN JA PIENTEN ERIKOISALOJEN KUSTANNUSJAKAUMA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Raisio Kallio Naantali Veteli Kaustinen Perho Järvi-Pohjanmaa Kannus Lestijärvi JYTA Halsua Kemi Kiuruvesi Iisalmi Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Vieremä Pyhäjoki Raasepori Toholampi Siikajoki RAS RAS 2013 Sonkajärvi Raahe Sisätaudit Neurologia Kirurgia Aikuispsykiatria Lastentaudit ja lastenneurologia Keuhkosairaudet Pienet erikoisalat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 49

50 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin vuorohoito kuuluvat ja omaishoito, erityispäivähoito. kotihoito Lisäksi (tukipalvelut, tarkastelussa ovat säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), ryhmäpäivähoito, päiväkeskustoiminta, perhepäivähoito, tehostettu erilaisin palveluasuminen, hoitotuin hoidettavat pitkäaikaislaitoshoito lapset sekä sekä akuutti- mahdollinen ja lyhytaikaishoito. kunnallinen tuki lapsiperheille.

51 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Hoito- ja hoivapalvelut ovat Raahen alueen kunnissa hyvin eri kustannustasoisia ja rakenteet ovat erilaisia. Omaishoidon tuki on hieman laimeasti käytössä, mutta kunnittain samalla lailla Kotihoitoon on panostettu Siikajoella runsaasti silti siellä on ympärivuorokautisen hoidon (tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon) peittävyys korkea kun taas Pyhäjoella on kotihoitoon panostettu vähiten ja ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on alhaisin. Raahe on näiden välissä. Peittävyyttä nostaa vielä se että yli 65 vuotta täyttäneet ovat RAS alueella mielenterveyspalveluissa kun muualla he ovat hoito- ja hoivapalveluissa Raahen ja Siikajoen kustannuksia nostaa kallis palveluasumisen hoitopäivän hinta Akuutti- ja kuntoutushoitoon on panostettu ja siellä yksikköhinta on korkea ja nostaa kustannuksia. Raahen päiväkeskustoimintaan on panostettu PYHÄJOEN palvelurakenne ja toimintamalli vie kunnan merkittävästi halvempaan kategoriaan kun Raahe ja Siikajoki. 51

52 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO Toimenpide-ehdotukset Kotihoidon toimintamallin kehittäminen ja palvelutarpeen arvion saman mukaistaminen. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön, systemaattiseen seurantaan tule ottaa asiakkaan luona käytetty aika (välitön asiakastyö) Kotihoitoa tulee kehittää kahteen : 1. siihen että ympärivuorokautisen hoidon peittävyys laskee 2. Päivystykseen ja sitä kautta osastolle otot vanhustenhuollossa vähenevät Kotihoidossa on runsaasti resursseja, lisä resursseja ei tarvita, mutta lääkärituen parantaminen kotihoitoon sekä ainakin iltatyöhön sairaanhoitaja panoksen lisäämistä Ympärivuorokautisen (tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaislaitoshoito) hoidon kokonaispeittävyyden laskeminen koko alueella tasoon 9-10%. Pitkäaikalaitoshoidon osuuden laskeminen siitä 0-1% tasolle. Toimiiko Raahen päiväkeskus kotihoitoa tukevana yksikkönä? Yksikön toimintamallin hiominen Palveluasumisen yksikköhintaan vaikuttaminen? Onko mahdollista esim yksikkökokoja kasvattamalla Vuoden 2015 alussa on sisätautien vuodeosastohoito on siirretty yhteen perustason akuutti- ja kuntoutushoidon kanssa. Tässä integraatiossa tulee valvoa että akuutti- ja kuntoutusosastojen paikkamäärä optimoituu esim. tasolle 2,2% 75 vuotta täyttäneistä. Myös kirurgian osaston integrointi vuodeosastokokonaisuuteen tulee ottaa selvitettäväksi. Tästä vuodeosastokokonaisuudesta tulisi tehdä yksi lähisairaalan osastokokonaisuus, jolla olisi kuntoutus ja akuuttihoidon rooli. Tämä osastokokonaisuus tukee vahvasti hoito- ja hoivapalveluja. 52

53 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN OSUUS IKÄIHMISISTÄ (YLI 65-VUOTIAISTA) Halsua Veteli Lestijärvi Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Sonkajärvi Ylä-Savo Vieremä Kallio Kemi JYTA Iisalmi Toholampi Perho Kaustinen Raasepori Raisio Siikajoki Pyhäjoki Kannus RAS 2013 RAS Raahe Naantali v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alueella ei 85 vuotta täyttäneiden osuus ole korkea 85 vuotta täyttäneiden suuri osuus on huomioitava tarkasteltaessa hoito- ja hoivapalveluja. Tässä tarkastellaan kustannuksia ja käyttöä 75 vuotta täyttäneitä kohden. 53

54 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Pyhäjoki Kaustinen Naantali Kemi Raisio Iisalmi Sonkajärvi Ylä-Savo Halsua KESKIARVO 2012 Raasepori Toholampi Raahe Vieremä Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 RAS Järvi-Pohjanmaa RAS 2013 Lestijärvi Kannus JYTA Veteli Kallio Siikajoki Perho Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat Pyhäjoella edulliset, muilla kalliit ja nousua oli 2,5 % kokonaiskustannuksissa. Yli 75-vuotiasta kohden laskettu kustannus on kuitenkin pienentynyt 2%. Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,7 % Siikajoki ,2 % Pyhäjoki ,6 % 54

55 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Pyhäjoki Halsua Naantali Kemi Raisio Iisalmi Kaustinen Raasepori Ylä-Savo Toholampi Lestijärvi Raahe Kiuruvesi Vieremä Järvi-Pohjanmaa RAS Sonkajärvi Kannus JYTA Veteli Kallio Perho Siikajoki Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Hoito- ja hoivapalveluiden nettokustannukset ovat Pyhäjoella edulliset, Raahessa keskitasoa ja muilla korkeat Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,7 % Siikajoki ,2 % Pyhäjoki ,6 % 55

56 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Vieremä Raasepori Pyhäjoki Kiuruvesi Raisio RAS 2013 Kemi RAS Ylä-Savo Raahe Ylä-Savo 2013 Siikajoki Iisalmi Kannus Kallio Naantali Kaustinen JYTA Toholampi Lestijärvi Veteli Halsua Järvi-Pohjanmaa Sonkajärvi Perho Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hoito- ja hoivapalvelut ovat laitospainotteiset kun mukaan otetaan akuuttipaikat 56

57 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN PEITTÄVYYDET PALVELUIDEN PIIRISSÄ (KOTIHOIDOSTA VAIN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO) Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 100 % 0% 14% 75 % 50 % 25 % 0 % 28% 56% 0% 13% 6% 61% 0% 10% 5% 45% 0% 11% 10% 36% 0% 0% 1% 13% 11% 6% 0% 10% 5% 6% 9% 7% 32% 35% 28% 28% 0% 10% 10% 21% 0% 6% 13% 7% 7% 8% 15% 16% 0% 10% 4% 2% 5% 4% 3% 3% 1% 8% 9% 3% 3% 2% 7% 7% 8% 8% 10% 2% 6% 8% 7% 4% 8% 3% 1% 8% 6% 5% 6% 6% 6% 8% 6% 6% 5% 7% 5% 5% 4% 5% 19% 16% 19% 17% 15% 15% 15% 14% 14% 13% 14% 13% 14% 12% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 57

58 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOIDON KUSTANNUKSET Perho Omaishoidon panostukset korkeat, mutta asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko korkeat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset matalat, mutta asiakasta kohden melko korkeat 600 Halsua Raisio JYTA Kannus Vieremä Kallio Kaustinen Siikajoki Naantali Sonkajärvi Kiuruvesi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo 2013 Veteli Ylä-Savo Toholampi Kemi Raahe RAS RAS Lestijärvi 2013 Iisalmi Raasepori Pyhäjoki Omaishoidontukea maksetaan asiakasta kohden keskitasoa Kustannus / asiakas Kunta Omaishoito %-osuus (raportin kuluista) RAS ,8 % Raahe ,8 % Siikajoki ,0 % Pyhäjoki ,8 % 58

59 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOIDONTUEN PEITTÄVYYS YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 15% Omaishoidontuen peittävyys yli 75-vuotiaista asukkaista 10% 5% 0% Sosiaali ja terveysministeriön suositus omaishoidontuen peittävyydestä: 6-7% Kuvan peittävyydet on laskettu koko vuoden asiakaskertymästä. Valtakunnallinen tavoite (STM 2013) 6-7% vuoteen 2017 mennessä. Omaishoidontuen peittävyydet ovat alhaiset 59

60 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOITO: RAVA-VERTAILU RAVA-pisteen kustannus RAVA keskiarvo 2, ,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2, , , ,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 0 2,30 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus RAVA tieto puuttuu 60

61 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: KUSTANNUS / 75V ASUKAS Kotihoito / 75v asukas Kotihoidon (sisältää kaiken kotihoidon) asukaskohtainen kustannus on Pyhäjokea lukuun ottamatta korkea Kunta Kotihoito %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % Raahe ,6 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,2 % 61

62 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: KÄYNNIT JA TYÖTUNNIT 250 Käynnit / asiakas Työtunnit / asiakas Käyntejä asiakasta kohden on vähän. Asiakkaan luona suoritettujen työtuntien määrästä ei ole tietoa. 62

63 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOIDON AMMATILLINEN HOITOHENKILÖKUNTA / 75-VUOTIAS ASUKAS 0,1 Ammatillista hoitohenkilökuntaa / 75-vuotias asukas 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,06 0,1 0,0 0,0 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoitohenkilökuntaa ikäryhmän asukasta kohden on Raahea lukuun ottamatta korkea 63

64 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Siikajoki Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena että asiakasta kohden melko korkeat Perho Kallio RAS Sonkajärvi RAS 2013 Raahe Raasepori Ylä-Savo 2013 Kiuruvesi Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa Iisalmi Kannus Pyhäjoki Panostukset sekä kokonaisuutena että asiakasta kohden melko matalat Panostukset kokonaisuutena melko matalat, mutta asiakasta kohden korkeat Kotihoidossa asiakasta kohden panostetaan paljon Veteli Raisio JYTA Naantali Kaustinen Vieremä Kemi Halsua Toholampi Lestijärvi Kustannus / asiakas Kunta Kotihoito, HSP %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % Raahe ,1 % Siikajoki ,7 % Pyhäjoki ,4 % 64

65 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO, HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ: RAVA-VERTAILU , , RAVA-pisteen kustannus 2,2 2,1 2,2 2,2 1,9 1, , ,5 2, RAVA keskiarvo 2,7 2,6 2,2 2, ,1 2, ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden säännöllinen kotihoito on vaihteleva, Pyhäjoella ja Raahessa alhainen 65

66 Kotihoito / +75-vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOIDON RESURSSIT / YLI 75-V. JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYS Siikajoki Kotihoidon panostukset korkeat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset korkeat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea RAS Kiuruvesi Raahe Sonkajärvi RAS 2013 Ylä-Savo Iisalmi Kallio 2013 Kannus Pyhäjoki Naantali Toholampi Raisio Raasepori JYTA Kaustinen Kemi Halsua Veteli Vieremä Lestijärvi Perho Järvi-Pohjanmaa Kotihoidon panostukset matalat, myös ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys matala Kotihoidon panostukset matalat, ympärivuorokauti sen hoidon peittävyys korkea Siikajoella runsaasta kotihoidon panostuksesta huolimatta ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on korkea Pyhäjoella ja Raahessa keskitasoa olevasta kotihoidon panostuksesta johtuen ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on alhainen ,0 % 8,0 % 9,0 % 10,0 % 11,0 % 12,0 % 13,0 % 14,0 % Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys / +75-vuotias asukas 66

67 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 250 PÄIVÄKESKUS Sonkajärvi Raahe RAS 2013 Korkea kokonaiskustannus, mutta matala toimintapäivää kohden Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset korkeat 200 Kannus Raisio Vieremä RAS Kiuruvesi Sekä kokonaisettä toimintapäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea toimintapäivää kohden 150 Ylä-Savo Ylä-Savo Naantali 50 JYTA Järvi-Pohjanmaa Siikajoki Iisalmi Kallio Raasepori Pyhäjoki Kemi Päiväkeskustoiminnan kustannukset ovat Raahessa korkeat Halsua Kaustinen Veteli Lestijärvi Kustannus / toimintapäivä Kunta Päiväkeskus %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,6 % Siikajoki ,3 % Pyhäjoki ,2 % 67

68 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON PEITTÄVYYDET YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 16% Pitkäaikaislaitoshoito Tehostettu palveluasuminen 14% 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 12% 10% 8% 4,4 % 6,1 % 0,1 % 4,5 % 1,0 % 2,9 % 2,7 % 3,7 % 3,0 % 0,2 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,2 % 0,0 % 6% 4% 2% 13,6 % 13,5 % 13,1 % 12,9 % 8,4 % 11,3 % 10,2 % 10,6 % 10,4 % 10,1 % 10,1 % 9,8 % 8,3 % 8,5 % 6,6 % 6,7 % 7,3 % 7,8 % 8,0 % 8,6 % 7,7 % 3,0 % 1,4 % 3,1 % 1,4 % 6,7 % 7,9 % 5,5 % 6,4 % 0% Ympärivuorokautinen hoito pitää sisällään tehostetun palveluasuminen sekä pitkäaikaislaitoshoidon terveysasemien vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa. Siikajoelle on ympärivuorokautisen hoidon peittävyys korkea ja laitosasumista on paljon. Koko aluetta tarkastellen on oikea suunta että ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on laskenut Pyhäjoki ja Raahe ovat lähellä tavoitetilaa. Siikajoella on pitkäaikaista laitoshoitoa paljon Valtakunnallinen (STM 2013) tavoite 8-10% vuoteen 2017 mennessä 68

69 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Perho Korkea kokonaiskustan nus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset korkeat Veteli Lestijärvi Sekä kokonaisettä hoitopäiväkust annukset matalat Matala kokonaiskustan nus, mutta korkea hoitopäivää kohden Järvi-Pohjanmaa JYTA Kallio Toholampi Sonkajärvi Kaustinen Kannus Kemi Ylä-Savo 2013 RAS 2013 Ylä-Savo Iisalmi RAS Raahe Raisio Kiuruvesi Raasepori Vieremä Pyhäjoki Siikajoki Halsua Naantali Tehostettu palveluasuminen on yksikköhinnalta on Siikajoella ja Pyhäjoella kallis joka nostaa kuntien kustannuksia Kokonaisuutena kunnat panostavat asukasta kohden palveluasumiseen keskitasoa Kustannus / hoitopäivä Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % Raahe ,2 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,9 % 69

70 Nettokustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN - NETTOVERTAILU Perho Korkea nettokustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset korkeat Lestijärvi Veteli Sekä nettoettä hoitopäiväkust annukset matalat Matala nettokustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Järvi-Pohjanmaa Sonkajärvi JYTA Kallio Toholampi Kaustinen Siikajoki Halsua Kannus Ylä-Savo RAS Kemi Iisalmi Raahe Naantali Raisio Kiuruvesi Vieremä Pyhäjoki Raasepori Nettokustannus / hoitopäivä Kunta Tehostettu palveluasuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % Raahe ,2 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,9 % 70

71 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: RAVA-VERTAILU , , , RAVA-pisteen kustannus 3,2 3, , , , , , , RAVA keskiarvo 3,3 3,4 3, , , , ,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden kustannukset ovat korkeat 71

72 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET Laitoshoito / +75 -vuotias Laitoshoitoon (mukana myös lyhytaikaishoito) panostetaan paljon Kunta Laitospalvelut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,4 % Raahe ,6 % Siikajoki ,8 % Pyhäjoki ,4 % 72

73 Pitkäaikaislaitoshoito / +75 v. asukas Vieremä Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT AKUUTTI- JA PITKÄAIKAISLAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Korkeat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan matalat Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat korkeat Raasepori Siikajoki Sekä laitosettä akuuttihoidon kustannukset ovat matalat Matalat kustannukset laitoshoidossa, akuutissa puolestaan korkeat Kiuruvesi Ylä-Savo Pyhäjoki 2013 Ylä-Savo Raisio Iisalmi RAS 2013 RAS Akuuttihoitoon panostukset ovat runsaat Naantali Kemi Raahe Kallio Kannus Järvi-Pohjanmaa JYTA 0 Sonkajärvi Halsua Kaustinen Toholampi Lestijärvi Veteli Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito / +75 v. asukas Kunta Pitkäaikainen %-osuus (raportin kuluista) Akuutti %-osuus (raportin kuluista) RAS ,4 % ,0 % Raahe ,4 % ,1 % Siikajoki ,6 % ,3 % Pyhäjoki ,2 % ,2 % 73

74 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT Vieremä PITKÄAIKAISLAITOSHOITO Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Raasepori Siikajoki Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Kiuruvesi Pyhäjoki Ylä-Savo 2013 Ylä-Savo Raisio Iisalmi RAS 2013 RAS Kemi Raahe Naantali Kallio Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäiväkustannukset ovat alhaiset Pitkäaikaislaitoshoidon asukaskohtainen kustannus on korkeahko. 500 Kannus 0 JYTA Sonkajärvi Kaustinen Järvi-Pohjanmaa Kustannus / hoitopäivä Kunta Pitkäaikainen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,4 % Raahe ,4 % Siikajoki ,6 % Pyhäjoki ,2 % 74

75 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT PITKÄAIKAISLAITOSHOITO: RAVA-VERTAILU ,3 3,4 3,2 RAVA-pisteen kustannus 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 RAVA keskiarvo 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8 4,50 4,00 3, , ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 0,00 Vertailussa korkea RAVApisteen kustannus Vertailussa matala RAVApisteen kustannus Toimintakykyyn nähden laitoshoidon kustannus on edullinen 75

76 Kustannus / +75 vuotias asukas Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT AKUUTTI, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO Kannus Korkea kokonaiskustannus, mutta matala hoitopäivää kohden Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Lestijärvi JYTA Veteli Toholampi Raahe Kallio Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matala kokonaiskustannus, mutta korkea hoitopäivää kohden Kemi Kaustinen Halsua Kiuruvesi RAS RAS 2013 Siikajoki Järvi-Pohjanmaa Pyhäjoki Ylä-Savo Raisio Sonkajärvi Raasepori Ylä-Savo 2013 Iisalmi Naantali Vieremä Perho Akuuttihoidon hoitopäivän hinta on korkeahko Panostus akuuttihoitoon on asukasta kohden pyhäjokea lukuun ottamatta korkea Kustannus / hoitopäivä Kunta Akuutti %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % Raahe ,1 % Siikajoki ,3 % Pyhäjoki ,2 % 76

77 Osuus yli 75 vuotiaista akuuttihoidossa Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT TÄRKEÄ VAIKUTTAMISEN KOHDE 3,5 % ERIKOISSAIRAANHOIDON SISÄTAUTIOSASTO (+75 V.) SEKÄ AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO Lestijärvi Korkea akuuttihoidon peittävyys ja vähän sisätautien hoitopäiviä Korkea akuuttihoidon peittävyys, paljon sisätautien hoitopäiviä 3,0 % 2,5 % Veteli JYTA Kannus Matala akuuttihoidon peittävyys, vähän sisätautien hoitopäiviä Matala akuuttihoidon peittävyys ja paljon sisätautien hoitopäiviä 2,0 % 1,5 % Toholampi Kaustinen Halsua Kiuruvesi Naantali Kallio Kemi Järvi-Pohjanmaa Raisio Perho Pyhäjoki RAS 2013 Sonkajärvi RAS Siikajoki Ylä-Savo 2013 Raasepori Ylä-Savo Raahe Iisalmi Vieremä Akuutti- ja kuntoutushoitoon panostukset ovat peittävyydeltään keskitasoa Sisätautien käyttö on ollut runsas. Sisätaudit siirtyneet v 2015 alussa 1,0 % 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Sisätautien hoitopäivät / 75 vuotta täyttäneet 77

78 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON (SISÄTAUDIT JA NEUROLOGIA) SEKÄ HOIDON JA HOIVAN KUSTANNUSVERTAILU ESH / 75v asukas Hoito ja hoiva / 75v asukas Yhteenlaskettuna hoito- ja hoivapalvelujen sekä ikäihmisten erikoissairaanhoidon sisätautien ja neurologian asukaskohtaiset kustannukset ovat alueella korkeat Kustannukset Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % ,7 % Raahe ,7 % ,7 % Siikajoki ,2 % ,8 % Pyhäjoki ,6 % ,6 % 78

79 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vastaanottopalveluihin kuuluvat vuorohoito terveyskeskusvastaanotto, ja erityispäivähoito. terveysneuvonta Lisäksi tarkastelussa sekä ovat avohoidon tukipalvelut ryhmäpäivähoito, eli laboratorio perhepäivähoito, ja kuvantaminen. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

80 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUIDEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Vastaanottopalvelujen resurssit ovat niukat ja päivystyspainotteiset. Erikoissairaanhoidon käyttö on kuitenkin vain keskitasoa. Vastaanottopalvelujen erikoissairaanhoidon käyttöä lisäävää vaikutusta ei ole niin paljon kuin voisi olettaa niukoista ja päivystyspainotteisesta toimintamallista Terveysneuvonnan eli neuvolan ja kouluterveydenhuollon resurssit ovat niukat Toimenpide-ehdotukset Lääkäriresurssit ovat jo parantuneet, päivä aikainen vastaanotto tulisi saada tehokkaammin toimivaksi niin, että kiireellinen hoito tulisi myös hoitaa päiväaikaan eikä ohjata päivystykseen. Terveysasemien toiminalleja tulee hioa ja tehostaa Päivystyskäyntien osuus tulisi saada tasolle 20% kaikista käynnistä, silloin päivystysaikaista miehitystä voisi ehkä keventää. Sisätaudit on myös saanut lisäresursseja, joten vaarana on että avopalvelujen kokonaiskustannus nousee jos ei saada esim. entistä enemmän sairaanhoitopiiristä avopalveluasiakkaita siirrettyä Raaheen hoitoon. 80

81 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Raisio Raahe Raasepori Siikajoki Halsua RAS 2013 RAS Kaustinen Perho Naantali Kannus JYTA Pyhäjoki Iisalmi Veteli Kemi Vieremä KESKIARVO 2012 Ylä-Savo 2013 Järvi-Pohjanmaa Toholampi Ylä-Savo Sonkajärvi Kiuruvesi Kallio Lestijärvi Lääkäri- ja hoitajavastaanotto Terveysneuvonta Tukipalvelut alkaen ensihoidon kustannukset ovat osana erikoissairaanhoitoa. Aikaisemmin ne laskettiin mukaan vastaanoton tukipalveluihin. Vastaanottopalveluiden asukaskohtainen kustannus on kaikissa kunnissa edullinen Kunta Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % Raahe ,3 % Siikajoki ,0 % Pyhäjoki ,8 % 81

82 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUT Lääkäri- ja hoitajapalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat edulliset Pyhäjoelle keskitasoa Lääkäri- ja hoitajapalvelut Raasepori Raisio Raahe Siikajoki Perho Naantali RAS RAS 2013 Iisalmi Kaustinen Kannus JYTA Pyhäjoki Vieremä Toholampi Ylä-Savo Halsua Veteli Kemi Sonkajärvi Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Kallio Lestijärvi Kunta Lääkäri- ja hoitajapalvelut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % Raahe ,2 % Siikajoki ,0 % Pyhäjoki ,6 % 82

83 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut Ostopalveluja on käytetty n vähän vastaanottotoiminna ssa Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus RAS ,7 % ,3 % Raahe ,1 % ,9 % Siikajoki ,8 % ,2 % Pyhäjoki ,2 % ,8 % 83

84 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 500 KUSTANNUS /ASUKAS JA KUSTANNUS/ ASIAKAS Lestijärvi Korkea kustannus asiakasta kohden, matala asukasta kohden Korkea kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Kemi Halsua Veteli Kallio Kaustinen Sonkajärvi Ylä-Savo 2013 Raisio Iisalmi Toholampi Kiuruvesi Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa Naantali Kannus Vieremä JYTA Pyhäjoki RAS 2013 Raahe Siikajoki RAS Matala kustannus sekä asiakasta että asukasta kohden Matala kustannus asiakasta kohden, korkea asukasta kohden Asiakaskohtainen ja asukaskustannus on edullinen 250 Perho Raasepori Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas 84

85 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asukas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRI- JA HOITAJAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS SUHTEESSA PEITTÄVYYTEEN 460 Lestijärvi Korkea kustannus, matala peittävyys Korkea kustannus, korkea peittävyys Matala kustannus, matala peittävyys Matala kustannus, korkea peittävyys Kallio Ylä-Savo Kiuruvesi Järvi-Pohjanmaa 2013 Kemi Veteli Sonkajärvi Halsua Toholampi Ylä-Savo Vieremä Kannus JYTA Pyhäjoki Kaustinen Iisalmi RAS 2013 Naantali RAS Siikajoki Perho Raisio Raahe Raasepori Lääkäripalveluiden peittävyys on keskitasoa % 50% 60% 70% 80% 90% Peittävyys (väestövastuu) 85

86 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 500 RESURSOINTI (LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS Lestijärvi Korkea kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Korkea kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus 450 Kemi Halsua Kallio Veteli 400 Kaustinen Sonkajärvi Ylä-Savo 2013 Raisio Iisalmi Toholampi Kiuruvesi 350 Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Naantali Kannus Pyhäjoki Vieremä JYTA RAS Siikajoki Raahe RAS Matala kustannus, verrattain matala lääkärimitoitus Matala kustannus, verrattain korkea lääkärimitoitus Lääkärimitoitus on keskitasoa Asiakaskohtainen kustannus on alhainen 250 Perho Raasepori ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Lääkäriä / 1000 asukasta 86

87 Lääkäri- ja hoitajapalveluiden kustannukset / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 500 RESURSOINTI (HOITAJAT & LÄÄKÄRIT) JA KUSTANNUKSET / ASIAKAS Lestijärvi Korkea kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Korkea kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden Raisio Kemi Halsua Veteli Kallio Kaustinen Sonkajärvi Ylä-Savo 2013 Iisalmi Kiuruvesi Toholampi Järvi- Ylä-Savo Pohjanmaa Naantali Vieremä JYTA Pyhäjoki RAS 2013 Raahe Siikajoki RAS Kannus Matala kustannus, vähän hoitajia lääkäriä kohden Hoitajamitoitukset ovat keskitasoa Matala kustannus, paljon hoitajia lääkäriä kohden 250 Perho Raasepori Hoitajaa / lääkäri 87

88 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYSKÄYNTIEN OSUUS KAIKISTA LÄÄKÄRIKÄYNNEISTÄ 140% Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Päivystyskäynnit jakautuvat tarkastelussa seuraavasti: Terveysaseman ns akuuttikäynnit ajanvarausvastaanotolla eivät tule mukaan tähän tarkasteluun vaan sisältyvät normaaleihin vastaanottokäynteihin Mikäli terveysasemilla on virka-aikana erillinen tai erillisiä päivystyspisteitä niiden tiedot tulevat tähän Mikäli kunnassa on oma päivystysyksikkö osa- tai ympärivuorokautisena niiden käynnit ovat tässä mukana Perusterveydenhuoltotasoisen yhteispäivystyksen käynnit tulevat tähän mukaan Kunta Päivystys Kaikki Päivystyskäyntien osuus% RAS ,2 % Raahe ,2 % Siikajoki ,8 % Pyhäjoki ,3 % Päivystyskäyntien osuus on suurehko Raahessa toimii ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys 88

89 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYKSEN KUSTANNUKSET / ASUKAS 160 Päivystys omalla terveysasemalla Yhteispäivystys Keskitetty päivystys Päivystyksen asukaskohtaiset kustannukset ovat keskitasoa 89

90 Käyntejä / lääkäri Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TEHOKKUUS: ASIAKKAAT JA KÄYNNIT / LÄÄKÄRI Vieremä Paljon lääkärikäyntejä mutta vähän asiakkaita lääkäriä kohden Paljon käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden Naantali Kannus Järvi-Pohjanmaa Iisalmi Raasepori Ylä-Savo Pyhäjoki 2013 Kallio Raahe RAS Veteli Siikajoki Halsua Sonkajärvi Kaustinen JYTA Ylä-Savo RAS Lestijärvi 2013 Perho Kemi Vähän käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden Vähän lääkärikäyntejä mutta paljon asiakkaita lääkäriä kohden Toholampi Kiuruvesi Asiakkaita / lääkäri 90

91 Terveysneuvontakustannus / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 210 TERVEYSNEUVONTA: ASIAKASKOHTAISET KÄYNNIT JA KUSTANNUKSET Naantali Asiakaskohtainen kustannus korkea, vähän käyntejä Asiakaskohtainen kustannus korkea, paljon käyntejä Järvi-Pohjanmaa Asiakaskohtainen kustannus matala, vähän käyntejä Asiakaskohtainen kustannus matala, paljon käyntejä Siikajoki Halsua Veteli Kaustinen Kallio Raasepori Perho Pyhäjoki Lestijärvi Kemi Raisio Iisalmi JYTA RAS Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Kannus Raahe Sonkajärvi RAS 2013 Kiuruvesi Vieremä Toholampi Terveysneuvonnan kustannukset vaihtelevat kunnittain ollen Pyhäjoella ja Siikajoella korkeimmat 90 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 Terveysneuvontakäynnit / asiakas Kunta Terveysneuvonta %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % Raahe ,7 % Siikajoki ,9 % Pyhäjoki ,6 % 91

92 Tterveysneuvonta, kustannus / asiakas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ASUKAS- JA ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 210 Naantali Asiakaskohtainen kustannus korkea, asukasta kohden matala Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset korkeat Järvi-Pohjanmaa Siikajoki Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset matalat Asiakaskohtainen kustannus matala, asukasta kohden korkea Kallio Raasepori Perho Pyhäjoki Veteli Lestijärvi Kemi Raisio Iisalmi Kaustinen RAS JYTA Kannus Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Raahe 110 Halsua Toholampi RAS 2013 Vieremä Sonkajärvi Kiuruvesi Terveysneuvonnan resurssit ovat tiukat Terveysneuvonta, kustannus / 0-17v. asukas 92

93 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: TERVEYSNEUVONTAKÄYNNIT / HOITAJA käynnit / hoitaja Hoitajakohtaiset käyntimäärät ovat keskitasoa 93

94 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: LASTEN-, ÄITIYS- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN KÄYNNIT / ASIAKAS 5,0 Käynnit / asiakas 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 3,8 3,5 3,0 2,5 2,0 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Käyntejä asiakasta kohden on keskitasoa 94

95 Väestövastuukäynnit / asukas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 3,8 VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KÄYNNIT) Raasepori Paljon asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, vähän eshavokäyntejä Paljon asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä 3,3 2,8 Järvi-Pohjanmaa Naantali Lestijärvi Pyhäjoki Vieremä Kemi Sonkajärvi Ylä-Savo 2013 Vähän asukaskohtaisia väestövastuuja eshavokäyntejä Vähän asukaskohtaisia väestövastuukäyntejä, paljon eshavokäyntejä 2,3 1,8 Halsua RAS Raahe Siikajoki Perho Veteli RAS 2013 Kannus JYTA Kallio Ylä-Savo Kiuruvesi Iisalmi Väestövastuukäyntejä ja erikoissairaanhoidon käyntejä on keskitasoa Kaustinen Toholampi Raisio 1,3 0,7 1,2 1,7 2,2 Erikoissairaanhoidon avokäynnit / asukas 95

96 Vastaanotonkustannukset / asukas Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT 550 VASTAANOTTOPALVELUJEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOIDON VERTAILU (KUSTANNUKSET) Lestijärvi Korkeat vastaanoton kustannukset, matalat eshavokustannukset Korkeat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa Matalat kustannukset sekä vastaanotossa että eshavohoidossa Matalat vastaanoton kustannukset, korkeat eshavokustannukset Kallio Kiuruvesi Sonkajärvi Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Toholampi 2013 Vieremä Kemi Iisalmi Veteli Kannus JYTA Pyhäjoki Perho Naantali Kaustinen Halsua RAS 2013 RAS Siikajoki Raahe Raasepori Raisio Erikoissairaanhoidon avohoidon kustannukset asukasta kohden ovat korkeat Väestövastuupalveluiden kustannukset alhaiset Kunta Erikoissairaanhoidon kustannus / asukas Vastaanotto %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % ,0 % Raahe ,3 % ,5 % Siikajoki ,0 % ,8 % Pyhäjoki ,8 % ,7 % 96

97 Vastaanottopalvelut VASTAANOTTOPALVELUT AVOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ESH (avo) Yksityiset lääkäripalvelut Väestövastuu Kun mukaan otetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja yksityisvektorin avopalveluiden asukaskohtaiset kustannukset, ovat ne keskitasoa, mutta erikoissairaanhoitopainotteiset Kunta Väestövastuu %-osuus (raportin kuluista) ESH %-osuus (raportin kuluista) Yksityiset RAS ,6 % ,0 % Raahe ,2 % ,5 % Siikajoki ,0 % ,8 % Pyhäjoki ,6 % ,7 %

98 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuisten mielenterveyspalvelut koostuvat vuorohoito mielenterveys- ja erityispäivähoito. ja päihdehuoltopalveluista. Lisäksi tarkastelussa ovat Varsinaisiin mielenterveyspalveluihin ryhmäpäivähoito, kuuluvat perhepäivähoito, avopalvelut, palveluasuminen erilaisin hoitotuin sekä hoidettavat päivätoiminta. Päihdehuoltopalvelut lapset koostuvat sekä mahdollinen avohuollosta, kunnallinen asumispalveluista tuki lapsiperheille. sekä laitoskuntoutuksesta. Kunnan omien mielenterveyspalveluiden lisäksi osiossa on huomioitu erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriset palvelut.

99 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT HUOMIOITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ PALVELURAKENTEESTA Pienten kuntien (Siikajoki ja Pyhäjoki )kustannuksissa ja käytössä satunnaisvaihtelua, jonka takia niistä ei ole syytä vetää johtopäätöksiä. Kokonaiskustannukset ovat kuitenkin laskeneet v -0,3 % Raahessa kustannuksia nostaa runsas panostus avohoitoon ja erityisen runsas mielenterveyspotilaiden palveluasumisen käyttö, jossa myös kalliihkot hoitopäivän hinnat. Laitoshoitoakin on jonkin verran Mielenterveysasumispalvelujen yksikkökustannuksia nostaa ns SÄHÄKKÄ yksikkö, joka on erikoissairaanhoidon kanssa toteutettu yksikkö jossa on nuoria aikuisia Asumispalvelujen runsautta selittää myös, että tässä vertailussa RAS alueella myös yli 65 ovat mielenterveysasumispalveluissa eikä hoito- ja hoivassa kuten muilla. TOIMENPITEET Mielenterveyspotilaiden avohoidon ja kotiin annettavien palvelujen kehittäminen. Kotihoidossa tulee olla oma mielenterveyspotilaiden kotihoitotiimi. Mielenterveyspotilaiden palvelutarpeen arvion kehittäminen Mielenterveysasumispalveluissa olevat asiakkaat tulee läpikäydä ja tehdä heille uudet kuntoutus- ja kotiutussuunnitelmat. Mielenterveysasumispalvelut tulee muuttaa enemmän kuntouttavaan ja väliaikaiseen hoitoon painottuvaksi. Yli 65 vuotta täyttäneiden siirto mielenterveysasumispalveluista hoidon- ja hoivan palveluasumisen vastuulle Kotitiimille tulee antaa myös palvelutaloissa asuvien palvelun laadun seuranta ja palveluasumisesta kotiin siirtymisten tukeminen. Hyvin toimiva tiimi voi estää myös pitkäaikaispotilaiden sairaalaan joutumisia ja vähentää siten laitoshoidon tarvetta. Oman psykiatrisen vuodeosastohoidon integrointi päihdepalveluiden laitoshoidon kanssa 99

100 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT KUSTANNUKSET (SISÄLTÄEN ESH-AIKUISPSYKIATRIA) / YLI 20-VUOTIAS ASUKAS Halsua Siikajoki Vieremä Toholampi Perho Kannus Pyhäjoki Ylä-Savo 2013 Ylä-Savo Iisalmi Sonkajärvi JYTA Naantali KESKIARVO 2012 Kiuruvesi Raisio Järvi-Pohjanmaa Kaustinen Kallio RAS RAS 2013 Raasepori Raahe Veteli Kemi Lestijärvi Mielenterveyspalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat Raahessa korkeat MT Avopalvelut / yli 20v asukas MT Laitoshoito / yli 20v asukas Päihdepalvelut / yli 20v asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Päihde %-osuus (raportin kuluista) RAS ,4 % ,6 % ,9 % Raahe ,1 % ,7 % ,0 % Siikajoki ,6 % ,4 % ,5 % Pyhäjoki ,4 % ,6 % ,6 % 100

101 Psykoosissairastavuusindeksi Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / YLI 20V ASUKAS JA PSYKOOSISAIRASTAVUUS Kiuruvesi Psykoosisairastavuus verrattain korkeaa, mutta kustannukset matalat Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain korkeat 140 RAS Lestijärvi Iisalmi Kallio Raahe Ylä-Savo 2013 Kemi Sonkajärvi Siikajoki RAS Veteli Vieremä Perho JYTA Järvi-Pohjanmaa Kannus Pyhäjoki Halsua Sekä psykoosisairastavuus että kustannukset verrattain matalat Psykoosisairastavuus verrattain matalaa, mutta kustannukset korkeat 80 Kaustinen Toholampi Raasepori Raisio Kun verrataan mielenterveyspalveluiden kustannuksia psykoosisairastavuuteen alueella (Kelan tilastot), ovat kustannukset Raahessa ja Pyhäjoella korkeat Naantali Aikuisten mielenterveyspalveluiden kustannukset / +20v. asukas 101

102 ESH:n aikuispsykiatrian kust. / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 260 KUNNAN OMIEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET Veteli Korkeat eshpsykiatrian kustannukset, matalat omien MT-palveluiden kustannukset Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset korkeat Iisalmi Raasepori Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Kiuruvesi Sonkajärvi Kaustinen Järvi-Pohjanmaa Kemi Kallio Sekä eshpsykiatrian että kunnan omien MTpalveluiden kustannukset matalat Matalat eshpsykiatrian kustannukset, korkeat omien MT-palveluiden kustannukset 110 JYTA Pyhäjoki Vieremä Raisio Naantali Halsua Toholampi Perho Kannus RAS 2013 Raahe RAS Lestijärvi 60 Siikajoki Mielenterveyspalvelujen kust. (sis. ostopalvelut) / +20v. asukas Kunta %-osuus (raportin kuluista) Omat MTpalvelut ESHaikuispsykiatria %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % ,8 % Raahe ,8 % ,0 % Siikajoki ,3 % ,7 % 102 Pyhäjoki ,1 % ,9 %

103 Avopalvelut ja palveluasuminen kustannus / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUS SEKÄ AVO- JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUS 360 Lestijärvi RAS 2013 Raahe Järvi-Pohjanmaa RAS Raasepori Kiuruvesi Kaustinen Kemi Sonkajärvi JYTA Kannus Ylä-Savo Toholampi Kallio Raisio Naantali Iisalmi Siikajoki Perho Ylä-Savo 2013 Vieremä Pyhäjoki Halsua Veteli Pienissä kunnissa laitoshoidon käytön satunnaisvaihtelua Raahessa laitoshoidon kustannukset keskitasoa alhaisemmat Laitospalvelukustannus / +20v. asukas Kunta Laitos %-osuus (raportin kuluista) Avo+asuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % ,4 % Raahe ,7 % ,1 % Siikajoki ,4 % ,6 % Pyhäjoki ,6 % ,4 % 103

104 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT LAITOSPALVELUIDEN KUSTANNUKSET SUHTEESSA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSIIN Lestijärvi Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset Raahe RAS 2013 RAS Kiuruvesi Kemi Järvi-Pohjanmaa Kaustinen Kannus Perho Sonkajärvi JYTA Siikajoki Raisio Naantali Ylä-Savo Raasepori 2013 Kallio Vieremä Toholampi Halsua Iisalmi Pyhäjoki Veteli Pienissä kunnissa laitoshoidon käytön satunnaisvaihtelua Raahessa palveluasumisen kustannukset korkeat Laitospalvelukustannus / +20v. asukas Kunta Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % ,5 % Raahe ,7 % ,1 % Siikajoki ,4 % ,3 % Pyhäjoki ,6 % ,6 % 104

105 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄ- JA ASUKASKOHTAINEN KUSTANNUS Lestijärvi Korkeat kokonaiskustannukset, matalat hoitopäiväkustannukset Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset korkeat Sekä kokonaisettä hoitopäiväkustannukset matalat Matalat kokonaiskustannukset, korkeat hoitopäiväkustannukset RAS 2013 Raahe 122 RAS Kemi Kiuruvesi 102 Järvi-Pohjanmaa Kaustinen 82 Kannus Sonkajärvi Perho JYTA Veteli 62 Raisio Ylä-Savo Ylä-Savo Naantali Siikajoki 2013 Raasepori Kallio Toholampi 42 Vieremä Halsua Iisalmi Pyhäjoki Palveluasumisen kustannus / hoitopäivä Hoitopäivän hintaa tarkasteltaessa huomioitava monenlaiset tavat järjestää palveluasumista (vrt. kotiin annettava palvelu vs. tehostettu palveluasuminen). Asumispalvelun hoitopäivän hinta on keskitasoa kalliimpaa Mielenterveyspalveluasumisen asukaskohtainen kustannus on korkea, mutta tässä on mukana myös yli 65 vuotta täyttäneitä asiakkaita jotka muualla ovat hoito- ja hoivapalveluissa Kunta Asuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,1 % Siikajoki ,3 % Pyhäjoki ,6 % 105

106 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT AVOKÄYNTIEN JA PALVELUASUMISEN KÄYTTÖ YLI 20V ASUKASTA KOHDEN 1,0 Omat avokäynnit / yli 20v asukas 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2,0 Palveluasuminen hoitopäivät / yli 20v asukas 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Käyntejä asukasta kohden on avohoidossa runsaasti Palveluasumisen hoitopäiviä on Raahessa runsaasti 106

107 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT LAITOSPÄIVIEN MÄÄRÄ YLI 20V. ASUKASTA KOHDEN 0,8 Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Laitospalvelujen käyttö hoitopäivinä on Raahessa keskitasoa 107

108 Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT AIKUISTEN PÄIHDEHUOLTO: KUSTANNUKSET / YLI 20-VUOTIAS ASUKAS Laitos Asumis Avo 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Päihdepalvelujen kustannukset ovat keskitasoa Kunta Päihdehuolto %-osuus (raportin kuluista) RAS ,9 % Raahe ,0 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,6 % 108

109 Palveluasumisen kustannus / +20v. asukas Aikuisten mielenterveyspalvelut AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT 80 PÄIHDEPALVELUIDEN LAITOSHOIDON JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUKSET Kemi Korkeat asumispalvelukustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Raisio Matalat kustannukset sekä asumisettä laitospalveluissa Matalat asumispalvelukustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset Sonkajärvi 20 Vieremä Pyhäjoki Ylä-Savo Ylä-Savo Iisalmi RAS 2013 RAS Raahe 2013 Kiuruvesi 10 Siikajoki Naantali Järvi-Pohjanmaa Kannus 0 Kaustinen Veteli JYTA Toholampi Kallio Raasepori Laitoshoitokustannus / +20v. asukas Kunta Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % ,3 % Raahe ,1 % ,3 % Siikajoki ,1 % ,2 % 109 Pyhäjoki 0 0,0 % ,4 %

110 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset vuorohoito hammashuoltopalvelut. ja erityispäivähoito. Lisäksi Osana tarkastelussa analyysiä ovat tarkastellaan myös yksityisiä ryhmäpäivähoito, ostopalveluita perhepäivähoito, sekä erikoishammashoitoa. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

111 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Hammashuolto on resursseihin nähden tehokkaasti hoidettu, mutta hammaslääkäripainotteinen Toimenpiteet : Jatkossa suuhygienistien määrän lisääminen 111

112 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO JULKINEN HAMMASHOITO: ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Ylä-Savo 2013 Kiuruvesi Kemi Iisalmi Ylä-Savo Sonkajärvi Vieremä KESKIARVO 2012 Siikajoki Raasepori Järvi-Pohjanmaa Naantali Raisio Raahe Veteli RAS Kannus RAS 2013 Kaustinen JYTA Kallio Pyhäjoki Toholampi Lestijärvi Perho Halsua Hammashuolto Suun terveydenhuollon kustannukset vaihtelevat kunnittain Kunta Hammashuolto %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,5 % Siikajoki ,0 % 112 Pyhäjoki ,2 %

113 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO PEITTÄVYYS YLI 18V. PEITTÄVYYS ALLE 18V. Kiuruvesi Vieremä Kannus Iisalmi Ylä-Savo Sonkajärvi Lestijärvi JYTA Ylä-Savo 2013 Toholampi Kemi Siikajoki Kaustinen Pyhäjoki Järvi- RAS 2013 Raisio Raasepori RAS Raahe Naantali Veteli Halsua Perho Kallio Peittävyys yli 18v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Perho Iisalmi Pyhäjoki Raahe Ylä-Savo RAS JYTA Siikajoki Raisio RAS 2013 Raasepori Kiuruvesi Vieremä Järvi-Pohjanmaa Kallio Sonkajärvi Ylä-Savo 2013 Kemi Kaustinen Halsua Kannus Veteli Toholampi Naantali Lestijärvi Peittävyys alle 18 v 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Siikajoen peittävyydet ja kustannukset ovat alhaisimmat Raahen saa keskikustannuksilla varsin suuren peittävyyden 113

114 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO KUNNALLINEN JA YKSITYINEN SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ Kunnallisen kustannus / asukas Yksityisen kustannus / asukas Käynnit yhteensä / asukas 3,2 3,5 3, ,7 72 1, , , , , , ,3 1, ,2 1, ,4 1, ,4 33 1, ,3 1,3 1, , , ,2 1,2 1, , ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,0 Kun lasketaan mukaan sekä yksityinen ja kunnallinen suunterveydenhuolto, käyntejä asukasta kohden on keskitasoa Asukaskohtaiset kustannukset ovat näin tarkasteluna edulliset ja yksityissektorin käyttö vähäistä. Kunta Hammashuolto, sis. kunnallinen ja yksityinen RAS Raahe Siikajoki Pyhäjoki

115 Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO HENKILÖSTÖKULUJEN JA OSTOPALVELUKUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Henkilöstökulut Ostopalvelut Ostopalvelujen käyttö on vähäistä Toiminta ostopalvelupainotteista Toiminta painottuu oman henkilöstön käyttöön Kunta Henkilöstökulut %-osuus Ostopalvelut %-osuus RAS ,0 % ,0 % Raahe ,8 % ,2 % Siikajoki ,6 % ,4 % Pyhäjoki ,7 % ,3 % 115

116 Käyntejä / hammaslääkäri Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO Tehokkuus: TEHOKKUUS: ASIAKKAAT Asiakkaat JA ja KÄYNNIT käynnit / hammaslääkäri HAMMASLÄÄKÄRI Lestijärvi Paljon käyntejä hammaslääkäriä kohden, vähän hml-asiakkaita Paljon käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden Vähän käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden Vähän käyntejä hammaslääkäriä kohden, paljon hml-asiakkaita Raahe Pyhäjoki Veteli Naantali Kallio Ylä-Savo Ylä-Savo Sonkajärvi RAS Perho Kiuruvesi 2013 Toholampi RAS 2013 JYTA Kannus Iisalmi Kaustinen Siikajoki Halsua Raisio Kemi Raasepori Järvi-Pohjanmaa Käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden on keskitasoa Asiakkaita / hammaslääkäri 116

117 Kustannus / asiakas Kustannus / käynti Suun terveydenhuolto SUUN TERVEYDENHUOLTO AMMATTIRYHMIEN TYÖNJAON VAIKUTUS ASIAKASKUSTANNUKSIIN KÄYNTITYYPIN SUHDE Lestijärvi Toholampi Kannus Vieremä JYTA Sonkajärvi Iisalmi Ylä-Savo Kaustinen Raisio RAS Raahe 2013 RAS Järvi-Pohjanmaa Kiuruvesi Siikajoki Veteli Naantali Kallio Kemi Ylä-Savo 2013 Halsua Perho Pyhäjoki Raasepori Lestijärvi Perho Pyhäjoki Halsua Kannus Kemi Kaustinen JYTA Siikajoki Vieremä Sonkajärvi Raisio Ylä-Savo Iisalmi RAS 2013 Kiuruvesi Ylä-Savo Toholampi Järvi-Pohjanmaa 2013 Veteli Kallio RAS Raahe Raasepori Naantali 200 0,7 1,7 2,7 3,7 4,7 30 1,4 3,4 5,4 7,4 Asiakassuhde (hml:t / (shg:t + hh:t) Käynnit (hammaslääkärit / (suuhygienistit + hammashoitajat) Kunnan suuterveydenhuollon asiakassuhde ja käynnit ovat sitä suuhygienistipainotteisemmat, mitä enemmän vasemmalla kuvissa kunnan asema on. Hammashuolto on hammaslääkäripainotteinen ja suuhygienistien itsenäisen työn osuus on vähäinen 117

118 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä vuorohoito lastensuojelutyö, ja erityispäivähoito. perhepalveluiden Lisäksi sosiaalityö, tarkastelussa ovat avohuolto, kodin ulkopuolelle sijoitetut, ryhmäpäivähoito, jälkihuolto, perhepäivähoito, perheneuvola erilaisin ja sen kaltainen hoitotuin muu hoidettavat toiminta sekä lastenvalvoja. Kunnan lapset omien sekä palveluiden mahdollinen lisäksi kunnallinen osiossa huomioidaan tuki lapsiperheille. erikoissairaanhoidosta ostettu lasten- ja nuortenpsykiatria.

119 Perhepalvelut PERHEPALVELUIDEN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? RAS:n kustannukset kokonaisuudessaan ovat edelleen vertailun keskitasoa edullisemmat, mutta Raahessa kustannukset alkavat olla vertailujoukon keskitasoa. Avohuollon piirissä on keskimääräisesti lapsia ja nuoria suhteessa ikäluokkaan ja sijoitettuna keskimääräistä hieman enemmän. Avohuollon asiakaskohtaiset panostukset ovat keskitasoa. Kustannusnousut johtuvat kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannusten kallistumisesta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä vuoden aikana on kuitenkin jopa aiempaa hieman pienempi. Hoitopäivien määrä on kuitenkin kasvanut n hpv ja keskimääräinen hoitopäivähinta noussut aavistuksen. RAS:n alueella on onnistuttu nostamaan perhehoidon osuutta hoitopäivistä 49%:sta 56%:een. Tämän johdosta keskimääräinen hoitopäivähinta on noussut vain lievästi, vaikka laitoshoidon hinta onkin noussut selvästi. Psykiatrian käyttö on koko alueella vähäistä. Perheneuvolan panostukset ovat kokonaisuudessaan pienehköt, mutta asiakasta kohden laskettuna korkeat. TOIMENPITEET/KESKUSTELUUN Perhehoidon lisäämisellä on onnistuttu hillitsemään kustannuskehitystä. Tavoitteena tulisi olla perhehoidossa sijaisperheiden rekrytointi edelleen ja perhehoidon määrän pitäminen vähintäänkin nykyisellään tai kasvattaminen edelleen. Asiakaskohtaiset panostukset ovat avohuollossa keskitasoa ja perheneuvolassa korkeat. 119

120 Perhepalvelut PERHEPALVELUT PERHEPALVELUIDEN KUSTANNUKSET (ML. ESH-LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA) / 0-17-VUOTIAS ASUKAS Lestijärvi Perho Toholampi Kannus Pyhäjoki JYTA Siikajoki Veteli RAS 2013 RAS Järvi-Pohjanmaa Kaustinen Raahe Kallio Sonkajärvi Naantali Halsua KESKIARVO 2012 Ylä-Savo 2013 Iisalmi Ylä-Savo Kiuruvesi Raisio Raasepori Kemi Vieremä Ehkäisevä lastensuojelutyö Sosiaalityö Avohuolto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuolto Perheneuvola Lastenvalvoja Lasten- ja nuortenpsykiatria Perhepalveluiden kustannukset ikäryhmäasukasta kohden ovat hieman nousseet kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannusnousun johdosta. Lasten ja nuorten psykiatria edelleen vähäistä Kunta Perhepalvelut yht. %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % Raahe ,7 % Siikajoki ,3 % Pyhäjoki ,8 % 120

121 Perhepalvelut PERHEPALVELUT SOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET Sosiaalityö /asiakas Sosiaalityön panostukset asiakasta kohden ovat keskitasoa alemmat Kunta Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % Raahe ,6 % Siikajoki ,7 % Pyhäjoki ,3 % 121

122 Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT Kodin ulkopuolelle sijoitettujen %-osuus vuotiaista 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 2,6 % 2,0 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,0 % Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on vertailussa keskitasoa. RAS:n kokonaisuus on vuoden 2013 tasolla. 122

123 Kunnan työttömyysaste Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA TYÖTTÖMYYSASTE KUNNASSA 17% Kemi Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, sijoitettujen osuus ikäryhmästä matala Työttömyysaste verrattain korkea, kodin ulkopuolelle sijoituksia melko paljon 15% 13% Sonkajärvi Iisalmi Kiuruvesi Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Raahe Työttömyysaste melko matala, kodin ulkopuolelle sijoituksia verrattain vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, sijoitettujen osuus ikäryhmästä korkea 11% Vieremä RAS 2013 Järvi-Pohjanmaa Siikajoki Perho Pyhäjoki Kallio Raasepori Lestijärvi 9% Kannus Halsua JYTA Raisio Naantali 7% Veteli Toholampi Kaustinen 5% 0,0 % 1,0 % 2,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 123

124 Perhepalvelut PERHEPALVELUT AVOHOITO JA KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: KUSTANNUSTEN JA ASIAKKAIDEN JAKAUTUMINEN Avohuollon kustannusosuus Ulkopuolelle sijoitettujen kustannusosuus 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% Avohuollon asiakasosuus Kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakasosuus 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 124

125 Avohuolto( ehkäisevä + sosiaalityö + avohuolto) / 0-17 v. Perhepalvelut PERHEPALVELUT 430 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Raisio Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset Korkeat kustannukset sekä avohuollossa että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Halsua Raasepori Matalat kustannukset sekä avohuollossa että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matalat panostukset avohuollossa, korkeat kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset Kaustinen Veteli 280 Järvi-Pohjanmaa JYTA Pyhäjoki Raahe RAS Kannus Perho Naantali 230 RAS 2013 Kallio Lestijärvi Sonkajärvi Vieremä Ylä-Savo Iisalmi Toholampi Siikajoki Ylä-Savo Kemi Kiuruvesi Panostukset avohuoltoon ovat melko korkeat, mutta tällä ei ole vaikutusta kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrään. Pyhäjoella selvemmin painotuttu avohuollon palveluihin kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % ,1 % Raahe ,8 % ,6 % Siikajoki ,4 % ,9 % 125 Pyhäjoki ,7 % ,2 %

126 Avohuollon piirissä olevien asiakkaiden osuus % ikäluokasta 0-17v Perhepalvelut PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN OSUUS JA AVOHUOLLON PIIRISSÄ OLEVIEN OSUUS, % 0-17-VUOTIAISTA 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % JYTA Toholampi Raasepori Perho Kaustinen Ylä-Savo 2013 Veteli Raisio Pyhäjoki Kannus Järvi-Pohjanmaa Korkea avohuollon peittävyys, matala sijoitettujen osuus ikäluokasta Matala avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain vähän Korkea avohuollon peittävyys, kodin ulkopuolelle sijoitettuja verrattain paljon Matala avohuollon peittävyys, korkea sijoitettujen osuus ikäluokasta 6,0 % Lestijärvi 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Halsua Siikajoki RAS Raahe RAS 2013 Kallio Sonkajärvi Vieremä Ylä-Savo Iisalmi Kiuruvesi Kemi 0,0 % Naantali 0,0 % 1,0 % 2,0 % kodin ulkopuolelle sijoitetut % ikäluokasta 0-17v 126

127 Avohuolto( ehkäisevä + sosiaalityö + avohuolto) /asiakas Perho Perhepalvelut PERHEPALVELUT AVOHUOLLON ASIAKASKOHTAISEN KUSTANNUKSEN VAIKUTUS KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN ASUKASKOHTAISIIN KUSTANNUKSIIN Korkea avohuollon kustannus, matala kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Matalat kustannukset sekä avohuollossa että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Korkeat kustannukset sekä avohuollossa että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matala avohuollon kustannus, korkea kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Naantali Raasepori Raisio Kemi Ylä-Savo Iisalmi Sonkajärvi Ylä-Savo 2013 Pyhäjoki Vieremä Järvi-Pohjanmaa Kallio Kiuruvesi Halsua RAS JYTA RAS 2013 Raahe Kaustinen Veteli Kannus Siikajoki Toholampi Lestijärvi kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Asiakaskohtaiset panostukset ovat keskitasoa. 127

128 Sosiaalityö / asiakas(perhe) Perhepalvelut PERHEPALVELUT LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖN PANOSTUS Naantali Korkea sosiaalityön kustannus, matala kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Korkeat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Raisio Kemi Matalat kustannukset sekä sosiaalityössä että kodin ulkopuolelle sijoittamisissa Matala sosiaalityön kustannus, korkea kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannus Raasepori Ylä-Savo 2013 Ylä-Savo Kiuruvesi Sonkajärvi Järvi-Pohjanmaa Kallio Iisalmi Vieremä Halsua Pyhäjoki Siikajoki RAS 2013 RAS Raahe 500 JYTA Kannus Lestijärvi Toholampi Kaustinen Veteli Sosiaalityön panostukset kunnissa ovat keskitasoa 0 Perho kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Kunta Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) Ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,6 % ,1 % Raahe ,6 % ,6 % Siikajoki ,7 % ,9 % Pyhäjoki ,3 % ,2 % 128

129 Kodin ulkopuolelle sijoitetut laitoshoitopäivän hinta Perhepalvelut PERHEPALVELUT 310 Naantali Kemi Raasepori Vieremä Raisio 260 Kiuruvesi Ylä-Savo Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa Iisalmi Kallio 2013 Perho Sonkajärvi 210 Siikajoki 160 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT: LAITOSHOIDON JA PERHEHOIDON SUORITEHINTOJEN VERTAILU RAS Raahe Pyhäjoki RAS 2013 Veteli Korkea hoitopäivähinta laitoshoidossa, matala perhehoidossa Matalat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa Korkeat hoitopäivähinnat sekä laitos- että perhehoidossa Matala hoitopäivähinta laitoshoidossa, Korkea perhehoidossa JYTA 110 Halsua Kaustinen Kannus Toholampi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon hinta on keskitasoa Perhehoito on keskimääräistä kalliimpaa Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän hinta, perhehoito Kunta Perhehoito %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % ,1 % Raahe ,2 % ,4 % Siikajoki ,8 % ,1 % Pyhäjoki ,2 % ,0 % 129

130 Perhehoitopäivien osuus kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivistä Perhepalvelut PERHEPALVELUT PERHEHOIDON OSUUS JA HOITOPÄIVÄN KESKIHINTA 90% Sonkajärvi 80% Kaustinen Toholampi Siikajoki 70% Kemi Iisalmi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Vieremä 60% Ylä-Savo RAS 2013 Raahe Raisio Naantali 50% Kiuruvesi RAS 2013 JYTA Kallio Perhehoitopäivien osuus korkea, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta matala Sekä perhehoitopäivien osuus että hoitopäivän keskihinta korkea Perhehoitopäivien osuus matala, sijoittamisen keskim hoitopäivän hinta korkea 40% 30% Kannus Pyhäjoki Raasepori Perhehoidon osuus on noussut 20% Veteli 10% 0% Halsua Perho Kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat hoitopäivän keskihinta Kunta Kodin ulkopuolelle sijoitetut %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % Raahe ,6 % Siikajoki ,9 % Pyhäjoki ,2 % 130

131 Avohuolto( ehkäisevä + sosiaalityö + avohuolto) / 0-17 v. Perhepalvelut PERHEPALVELUT 430 LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA SEKÄ LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO Raisio Avohuollon panostukset melko korkeat, psykiatrian kustannukset matalat Verrattain korkeat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset Halsua Verrattain matalat avohuollon sekä psykiatrian kustannukset Avohuollon panostukset melko matalat, psykiatrian kustannukset korkeat Raasepori 280 Järvi-Pohjanmaa Veteli Kaustinen Pyhäjoki Raahe JYTA RAS Kannus Naantali Perho 230 RAS 2013 Kallio Lestijärvi Sonkajärvi Iisalmi Ylä-Savo Toholampi Siikajoki Ylä-Savo Kemi Kiuruvesi Vieremä Panostus lasten- ja nuortenpsykiatriaan on pieni Lasten ja nuorten psykiatria / 0-17 v. asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Psykiatria %-osuus (raportin kuluista) RAS ,7 % ,7 % Raahe ,8 % ,6 % Siikajoki ,4 % ,2 % 131 Pyhäjoki ,7 % ,6 %

132 Lasten- ja nuortenpsykiatria avo / 0-17 v. Perhepalvelut PERHEPALVELUT 270 LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRIA: AVOHOITO JA LAITOSHOITO Raasepori Korkeat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset matalat Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa Halsua Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastopalveluiden lasten- ja nuortenpsykiatriassa Matalat avopalveluiden ESHkustannukset, laitoshoitokustannukset korkeat 150 Raisio Kiuruvesi Kemi Naantali Iisalmi Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa 60 Pyhäjoki JYTA Siikajoki RAS Perho Raahe Toholampi RAS Kannus Sonkajärvi Veteli Kallio Kaustinen Vieremä Lasten ja nuorten psykiatrinen avohoito on vähäistä sekä avo- että osastohoidossa. Lestijärvi Ylä-Savo Lasten- ja nuortenpsykiatria laitos / 0-17 v. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) RAS ,3 % ,5 % Raahe ,2 % ,4 % Siikajoki ,4 % ,9 % Pyhäjoki ,4 % ,2 % 132

133 Perheneuvola / asiakas Perhepalvelut PERHEPALVELUT Naantali PERHENEUVOLA Kustannukset korkeat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko matalat Korkeat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden Matalat perheneuvolan kustannukset sekä asiakasta että asukasta kohden Kustannukset matalat asiakasta kohden, mutta kokonaisuutena melko korkeat Ylä-Savo Pyhäjoki Siikajoki Raahe RAS RAS 2013 Kiuruvesi Ylä-Savo Raisio Järvi-Pohjanmaa Iisalmi Kemi Sonkajärvi Kallio Toholampi Kannus Lestijärvi JYTA Vieremä Halsua Perho Kaustinen Veteli Raasepori Perheneuvola / 0-17 v. asukas Kunta Perheneuvola %-osuus (raportin kuluista) RAS ,4 % Raahe ,4 % Siikajoki ,4 % Pyhäjoki ,3 % 133

134 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Aikuissosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityö, vuorohoito toimeentulotuki, ja erityispäivähoito. mahdollinen Lisäksi sosiaalinen tarkastelussa ovat luototus, työllistämistoiminta ryhmäpäivähoito, sekä mahdollinen perhepäivähoito, sosiaalinen erilaisin asuminen. hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

135 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖN YHTEENVETO MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Raahen aikuissosiaalityön kustannukset ovat lähes keskitasoa vertailussa, muissa RAS:n kunnissa matalat. Korkeaan työttömyyteen ja toimeentulotuen suureen saajajoukkoon nähden aikuissosiaalityön kustannukset ovat jopa edulliset. Tämä johtuu siitä, että perhettä kohden myönnetty toimeentulotuki on vertailussa pieni, ts. toimeentulotuen piirissä ei ilmeisesti olla pitkiä kausia. Toimeentulotuen kustannukset ovat toimintamallilla laskeneet vuodesta Aikuissosiaalityössä on onnistuttu hyvin TOIMENPITEET Työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntämiseksi laskuun työmarkkinatuen piirissä olevien aktivointiastetta tulisi pyrkiä vielä nostamaan. 135

136 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖN KUSTANNUKSET / ASUKAS Pyhäjoki Veteli Halsua Toholampi Siikajoki JYTA Kaustinen Perho Kannus Vieremä RAS RAS 2013 Raahe Järvi-Pohjanmaa Lestijärvi Kallio Kiuruvesi Sonkajärvi Ylä-Savo 2013 KESKIARVO 2012 Ylä-Savo Naantali Raasepori Iisalmi Raisio Kemi Sosiaalityö Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen luototus Työllistämistoiminta Sosiaalinen asuminen Aikuissosiaalityön kustannukset ovat asukasta kohden hieman laskeneet, ne ja ovat kaikissa kunnissa keskitasoa matalammat Kunta Aikuisosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) RAS ,3 % Raahe ,9 % Siikajoki ,3 % Pyhäjoki ,5 % 136

137 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ / 1000 ASUKASTA 3,5 Henkilökuntaa yhteensä / 1000 asukasta 3,0 2,88 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,99 0,74 0,68 0,53 0,46 0,42 0,41 0,36 0,35 0,31 0,11 0,0 Henkilökuntaa asukasta kohden on keskitasoa hieman vähemmän 137

138 Sosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖN RESURSOINTI ASIAKASPERHETTÄ KOHDEN JA MAKSETTU KORVAUS PERHETTÄ KOHDEN 800 Siikajoki Raasepori Panostukset sosiaalityöhön korkeat, toimeentulotukeen melko matalat Melko korkeat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Kemi Raisio Järvi-Pohjanmaa RAS 2013 RAS Kallio Halsua Raahe Melko matalat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Panostukset sosiaalityöhön matalat, toimeentulotukeen melko korkeat Tässä kuvassa mukana työmarkkinatuen kuntaosuus Pyhäjoki Vieremä Toholampi Sonkajärvi Ylä-Savo Kiuruvesi 2013 Veteli JYTA Ylä-Savo Kannus Lestijärvi Iisalmi Kaustinen Sosiaalityön panostuksissa asiakasperhettä kohden on suurta hajontaa. RAS:ssa kaikkiaan sosiaalityön panostukset ovat korkeat. 0 Perho Naantali / toimeentulotukiperhe Kunta Toimeentulotuki %-osuus (raportin kuluista) Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) RAS ,2 % ,8 % Raahe ,7 % ,8 % Siikajoki ,0 % ,1 % Pyhäjoki ,9 % ,4 % 138

139 Sosiaalityö / asiakasperhe 800 Siikajoki Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖN RESURSOINTI ASIAKASPERHETTÄ KOHDEN JA MAKSETTU KORVAUS PERHETTÄ KOHDEN POIS LUKIEN TYÖMARKKINATUKI Raasepori Panostukset sosiaalityöhön korkeat, toimeentulotukeen melko matalat Melko korkeat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Kemi Raisio Melko matalat panostukset sekä sosiaalityöhön että toimeentulotukeen Panostukset sosiaalityöhön matalat, toimeentulotukeen melko korkeat 500 RAS 2013 Järvi-Pohjanmaa Pyhäjoki RAS Raahe Halsua Kallio Vieremä Toholampi JYTA Kiuruvesi Ylä-Savo Sonkajärvi Ylä-Savo 2013 Veteli Kannus Lestijärvi Iisalmi Kaustinen Kun poistetaan työmarkkinatuen osuus, toimeentulotuen kustannukset tukiperhettä kohden ovat edelleen korkeat 0 Perho Naantali / toimeentulotukiperhe (pl. työmarkkinatuen kuntaosuus) Kunta Toimeentulotuki (pl. työmarkkinatuki) %-osuus (raportin kuluista) Sosiaalityö %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % ,8 % Raahe ,5 % ,8 % Siikajoki ,1 % ,1 % 139 Pyhäjoki ,2 % ,4 %

140 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKEA SAANEIDEN MÄÄRÄ Toimeentulotukea saaneet / 1000 asukasta Toimeentulotukea saaneiden määrä on korkea 140

141 Kunnan työttömyysaste Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUEN ASUKASKOHTAINEN PANOSTUS JA KUNNAN TYÖTTÖMYYSASTE 17% Kemi Kunnan työttömyysaste verrattain korkea, toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Työttömyysaste ja toimeentulotuen määrä asukasta kohden melko korkea 15% 13% Sonkajärvi Iisalmi Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Raahe Työttömyysaste verrattain matala, myös toimeentulotukea asukasta kohden melko vähän Kunnan työttömyysaste verrattain matala, toimeentulotukea asukasta kohden melko paljon 11% RAS Vieremä 2013 Siikajoki Järvi-Pohjanmaa Pyhäjoki Perho Kallio 9% Raasepori Kannus Lestijärvi Halsua JYTA Naantali Raisio Työttömyysasteeseen nähden toimeentulotuen kustannukset ovat jopa edulliset. 7% Veteli Toholampi Kaustinen 5% Toimeentulotuki (sis. Työmarkkinatuen kuntaosuus) / asukas 141

142 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ 120 TOIMEENTULOTUEN (PL. TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS) NETTO / ASUKAS Toimeentulotuki, netto / asukas Toimeentulotuen nettokustannus asukasta kohden on pieni. Kunta Toimeentulotuki, netto ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta RAS Raahe Siikajoki Pyhäjoki

143 Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / TYÖMARKKINATUEN SAAJA (KUNNAN OSUUS) Työmarkkinatuki / tuen saaja (kunnan osuus) Kunta Työmarkkinatuki %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % Raahe ,2 % Siikajoki ,9 % Pyhäjoki ,7 % 143

144 Aktivointiaste Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ SAAJAKOHTAINEN TYÖMARKKINATUEN MÄÄRÄ / AKTIVOINTIASTE 83% Halsua Panostusta aktivointijaksoi hin, matala kunnan maksuosuus Panostusta aktivointijaksoi hin, korkea kunnan maksuosuus 73% 63% Toholampi Kaustinen JYTA Veteli Kannus Järvi-Pohjanmaa Lestijärvi Aktivointijakso ja vähän, matala kunnan maksuosuus Aktivointijakso ja vähän, korkea kunnan maksuosuus 53% 43% 33% Naantali Perho Pyhäjoki Raisio Iisalmi RAS Raahe Siikajoki Raasepori Kallio Ylä-Savo Kemi Kiuruvesi Vieremä Sonkajärvi Aktivointiaste (yli 500 pv työmarkkinatukea saaneista) on matalahko 23% Työmarkkinatuen kuntaosuus / asukas 144

145 Työllistämistoiminta / asiakas Aikuissosiaalityö AIKUISSOSIAALITYÖ TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RESURSOINTI JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN %-OSUUS TYÖTTÖMISTÄ Raasepori Korkeat panostukset työllistämistoimintaan, pitkäaikaistyöttömien osuus matala Panostukset työllistämistoimintaan melko korkeat, pitkäaikaistyöttömiä verrattain paljon Panostukset työllistämistoimintaan melko matalat, pitkäaikaistyöttömiä verrattain vähän Melko matalat panostukset työllistämistoimintaan, pitkäaikaistyöttömien osuus korkea Naantali Iisalmi Ylä-Savo Työllistämistoimintaan panostetaan asiakasta kohden vähän Kemi Järvi-Pohjanmaa Raisio Kallio Kiuruvesi Ylä-Savo 2013 Perho Sonkajärvi Vieremä JYTA Veteli Kaustinen Lestijärvi Raahe Siikajoki RAS 2013 Kannus Pyhäjoki Toholampi 0 Halsua 7% 12% 17% 22% 27% 32% Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä Kunta Työllistämistoiminta %-osuus (raportin kuluista) RAS ,3 % Raahe ,4 % Siikajoki ,2 % Pyhäjoki ,1 % 145

146 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vammaispalvelut on jaettu vammaisten, vuorohoito vaikeavammaisten ja erityispäivähoito. sekä kehitysvammaisten Lisäksi tarkastelussa ovat palveluihin. Vammais- ja vaikeavammaisten ryhmäpäivähoito, palveluita perhepäivähoito, ovat mm. avo- erilaisin ja asumispalvelut hoitotuin hoidettavat sekä työtoiminta. Kehitysvammaispalveluissa lapset sekä tarkastellaan mahdollinen avohoitoa, kunnallinen palveluasumista tuki lapsiperheille. sekä laitoshoitoa.

147 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUIDEN YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? RAS:n vammaispalvelujen (muut kuin kehitysvammaiset) kustannukset ovat pysyneet ennallaan ja ovat asiakasmäärän mukaisella tasolla Asiakasta kohden vammaispalveluissa (muut kuin kehitysvammaiset) panostetaan Raahessa paljon kotona asumista tukeviin palveluihin (henkilökohtainen avustaja). Palveluasumisen kustannukset ovat vertailussa keskitasoa pienemmät, paitsi Siikajoella korkeat Kehitysvammahuollon asukaskohtaiset kustannukset ovat nousseet 5% ja ovat nousseet asiakasmäärän kasvun johdosta Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivähinnat ovat kalliit Kehitysvammaisten laitoshoidon purkamisessa alueella on onnistuttu hyvin. Vammaispalveluissa on onnistuttu hyvin TOIMENPITEET Kehitysvammahuollossa palveluasumisen hoitopäivähinnat ovat kalliit ja nostavat kustannuksia. Millä keinoilla tähän pystyttäisiin vaikuttamaan? 147

148 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Lestijärvi Pyhäjoki Raisio Raahe Kallio Naantali RAS 2013 RAS Iisalmi KESKIARVO 2012 Kemi Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo 2013 Veteli Ylä-Savo Kaustinen Toholampi Raasepori Sonkajärvi JYTA Kiuruvesi Kannus Siikajoki Vieremä Perho Halsua Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Työtoiminta Sosiaalityö ja palv. ohjaus Kehitysvammaiset avohoito Kehitysvammaiset palveluas. Kehitysvammaiset laitoshoito Vammaispalveluiden asukaskohtaiset kustannukset ovat Kunta Kustannukset %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % Raahe ,5 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,6 % 148

149 Vammaisten %-osuus väestöstä 4,0 % Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUIDEN KUSTANNUKSET / ASUKAS JA VAMMAISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (LASKETTUNA VAIKEAVAMMAISISTA ASIAKKAISTA) Halsua Vammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko korkeat 3,0 % 2,0 % Vieremä Kemi Kiuruvesi Sonkajärvi Ylä-Savo Ylä-Savo 2013 Veteli Perho Iisalmi Toholampi JYTA Kannus Raasepori Lestijärvi Kaustinen Järvi-Pohjanmaa Vammaisten osuus väestöstä sekä panostukset vammaispalveluihin melko matalat Vammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset vammaispalveluihin melko korkeat Raisio 1,0 % Kallio Siikajoki RAS RAS Raahe 2013 Pyhäjoki Naantali 0,0 % /asukas kaikki vammaispalvelut (ei kehitysvammapalvelut) Kunta Vammaispalvelut yht %-osuus (raportin kuluista) RAS ,8 % Raahe ,0 % Siikajoki ,9 % Pyhäjoki ,6 % 149

150 Palveluasumisen kustannukset / asukas Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄN HINTA JA PALVELUASUMISEN KUSTANNUS / ASUKAS Veteli Kaustinen Palveluasumisess a korkeat kokonaiskustann ukset, mutta matala hoitopäivähinta Palveluasumisess a korkeat kokonaiskustann ukset, myös korkea hoitopäivähinta Kemi Siikajoki Naantali Iisalmi Vieremä Raisio Ylä-Savo Perho JYTA Palveluasumisess a matalat kokonaiskustann ukset, myös matala hoitopäivähinta Palveluasumisess a matalat kokonaiskustann ukset, mutta korkea hoitopäivähinta Kiuruvesi Kannus RAS Kallio Järvi-Pohjanmaa Sonkajärvi Raahe 10 Toholampi Halsua Raasepori Palveluasumisen hoitopäivän hinta 150

151 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN KOTONA ASUMISEN TUKEMISEN KUSTANNUKSET / ASIAKAS Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen /asiakas Kotona asumisen tukemisen asiakaskohtaiset kustannukset ovat Raahessa korkeat 151

152 Vaikeavammaisten kotona asumisen tukeminen / asukas Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMINEN / ASUKAS JA KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN / ASUKAS 100,0 80,0 Raasepori Kiuruvesi JYTA Naantali Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, palveluasumisen kustannukset melko matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset korkeat, myös palveluasumisen kustannukset korkeat 60,0 40,0 Toholampi Järvi-Pohjanmaa Sonkajärvi RAS Kallio Perho Vieremä Ylä-Savo Kemi Iisalmi Siikajoki Kaustinen Veteli Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, myös palveluasumisen kustannukset matalat Kotona asumisen tukemisen kustannukset matalat, palveluasumisen kustannukset melko korkeat Raisio 20,0 Kannus Raahe Halsua 0, Vaikeavammaisten palveluasuminen /asukas 152

153 Kehitysvammaisten %-osuus väestöstä Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT 2,0 % Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas ja kehitysvammaisten osuus väestöstä Sonkajärvi Halsua Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko korkea, panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko korkeat 1,5 % 1,0 % Lestijärvi Kaustinen Vieremä Siikajoki Kemi Ylä-Savo Toholampi Kiuruvesi JYTA Veteli Kallio Järvi-Pohjanmaa Pyhäjoki Iisalmi RAS RAS 2013 Raahe Ylä-Savo Kannus 2013 Perho Kehitysvammaisten osuus väestöstä sekä panostukset palveluihin melko matalat Kehitysvammaisten osuus väestöstä melko matala, panostukset palveluihin melko korkeat Raisio Raasepori 0,5 % Kehitysvammaisten määrään nähden kustannukset ovat tasapainossa Naantali 0,0 % Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas Kunta Kehitysvammaiset %-osuus (raportin kuluista) RAS ,1 % Raahe ,5 % Siikajoki ,7 % Pyhäjoki ,0 % 153

154 Avo- ja palveluasuminen yhteensä /asukas Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT 350 KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN / ASUKAS Siikajoki Halsua Korkeat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, matalat laitospalvelukustannukset Korkeat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa 300 Perho 250 Sonkajärvi Raasepori Toholampi RAS JYTA 200 Kallio Kannus Ylä-Savo RAS 2013 Kiuruvesi Raahe Veteli Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa 2013 Iisalmi Pyhäjoki Kemi Kaustinen 150 Vieremä Matalat kustannukset sekä avoasumis, että laitospalveluissa Matalat avo- ja asumispalveluiden kustannukset, korkeat laitospalvelukustannukset 100 Raisio Naantali 50 Lestijärvi Laitospalvelu / asukas Kunta Avo ja asuminen %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) RAS ,0 % ,1 % Raahe ,5 % 0 0,0 % Siikajoki ,1 % ,6 % 154 Pyhäjoki ,0 % 0 0,0 %

155 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN KULUT / ASIAKAS Kehitysvammaiset /asiakas Kehitysvammaishuollon asiakaskohtaiset kustannukset ovat Siikajoella korkeat ja Raahessa sekä Pyhäjoella keskitasoa pienemmät 155

156 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN AVOHOIDON KUSTANNUKSET Avohoidon kustannukset /asiakas Kehitysvammaisten avohoitoon panostukset asiakaskohtaisesti ovat pienet Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % Raahe ,4 % Siikajoki ,0 % Pyhäjoki ,0 % 156

157 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA LAITOSHOIDON KUSTANNUKSET Palveluasumisen kustannukset / hoitopäivä Laitoshoidon kustannukset / hoitopäivä Hoitopäiväkustannukset ovat korkeat. Palveluasumisen suuri määrä ja korkea hoitopäiväkustannus nostavat kehitysvammahuollon hintoja. Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Laitos %-osuus (raportin kuluista) Asuminen %-osuus (raportin kuluista) RAS ,5 % ,1 % ,6 % Raahe ,4 % 0 0,0 % ,1 % Siikajoki ,0 % ,6 % ,1 % Pyhäjoki ,0 % 0 0,0 % ,0 % 157

158 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT KEHITYSVAMMAHUOLLON KUSTANNUSTEN %-JAKAUTUMINEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Avohoito Palveluasuminen Laitoshoito Laitoshoitopainotteisuus kasvaa Avohoidon ja palveluasumisen osuus kasvaa 158

159 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Tiedä Ohjaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kuntoutus koostuu puhe- ja vuorohoito toimintaterapiasta, ja erityispäivähoito. perusterveydenhuollon Lisäksi tarkastelussa ovat avokuntoutuksesta, laitoskuntoutuksesta ryhmäpäivähoito, sekä lääkinnällisestä perhepäivähoito, kuntoutuksesta. erilaisin hoitotuin Lisäksi hoidettavat kuntoutuspalveluihin kuuluvat kuntien lapset ja sekä valtion mahdollinen rintamaveteraanikuntoutukset. kunnallinen tuki lapsiperheille. Tarkastelun osana huomioidaan myös KELA-kuntoutuksen kustannuksia ja käyttöä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Maisema-raportti. Nurmijärvi

Maisema-raportti. Nurmijärvi Maisema-raportti Nurmijärvi 13.6.2017 Nurmijärvi 1 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tässä raportissa vertaillaan Nurmijärven vuoden keskushallinnon palveluita muihin kuntiin. Kuntien palvelut on tehty

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Jokilaakson sote-rakenneselvitys

Jokilaakson sote-rakenneselvitys Jokilaakson sote-rakenneselvitys Kuntamaisema Oy 21.4.2015 Sisällysluettelo 1. Toimeksiannon tausta 3 2. Selvityksen sisältö ja toteutus 4 3. TIIVISTELMÄ 5 Keskeiset tulokset 5 Ehdotukset tuotantorakenteiden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote Versio 23062014 Kommentoitu Seutusote Seutusote 2012 Mikkeli Muut seutusoten kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Eero Vaissi Kunnallisjohdon seminaari 23.4-24.4.2013 Kuntamaisema Oy ja Maisema tuotteet Näkemys perustuu Kuntavirkamiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi)

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) 1 ESIPUHE Sitra lähti syksyllä 2006 n kaupungin kumppaniksi kehittämään uudenlaista resurssien ohjaus- ja

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa Toimintakertomus ja tilinpäätös 212 Tilasto-osa Toimintakertomus 212 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTUUALUE: AJANVARAUSVASTAANOTTOPALVELUT O M A T K Ä Y N N I T O S T E T U T K Ä Y N N I T K A I K K I

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (13) 289 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi Helsingin asukaskohtaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot