Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle"

Transkriptio

1 Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle Rahoitusmarkkinat 2 Tunne asiakkaasi 3 Ennakkomaksu ostajalta 4 Maksuajan myöntäminen 5 Vekselit rahoitusinstrumentteina 5 Remburssi maksutapana 6 Pitkä maksuaika ostajalle ostajaluottotakuu 7 1 Sisältö

2 Rahoitusmarkkinat Brasiliassa toimii yli sata pankkia. Näiden joukossa on valtion omistamia kaupallisia ja kehityspankkeja, suuria paikallisia liikepankkeja sekä ulkomaisten pankkien tytäryhtiöitä. Kehityspankeista tunnetuin on O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Kuitenkin lähes 90 prosenttia pankeista on pieniä ja keskisuuria yksityisiä pankkeja, jotka ovat usein erikoistuneet johonkin kapeaan segmenttiin. Suurimmat yksityiset pankit ovat vakavaraisia, taseeltaan vahvoja ja kannattavuudeltaan hyviä. Suuret valtion omistamat pankit puolestaan ovat taloudellisesti kohtalaisen vahvoja ja saisivat lisäksi todennäköisesti myös valtiolta apua tarvittaessa. Suurimmilla pankeilla on investointitason luottoluokitus vähintään yhdeltä kansainväliseltä luottoluokittajalta. Pienten ja keskisuurten pankkien ryhmä on hajanainen, ja pankkien välillä on suuria eroja. Osalle pankeista ongelmia aiheuttavat kilpailukyvyn ja taseen heikkeneminen sekä rajoitettu varainhankinta. Brasiliassa pankkiluottojen määrä on kasvanut nopeasti, ja niiden osuus bruttokansantuotteesta onkin kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Maailmanlaajuinen finanssikriisi on vähentänyt kasvua viime vuosina jonkin verran. Yksityisten pankkien kasvu on hidastunut enemmän kuin niiden julkisomisteisten kilpailijoiden, mikä on kasvattanut valtion omistamien pankkien markkinaosuutta. Brasilian joukkovelkakirjamarkkinat ovat vielä melko kehittymättömät. Vaikka luotonsaanti on Brasiliassa helpottunut, pitkäaikaisen rahoituksen myöntäminen on keskittynyt vahvasti BNDES:lle, ja kaupalliset pankit ovat vasta hiljalleen astumassa markkinoille. Erityisesti pienemmillä yrityksillä saattaa olla vaikeuksia pitkäaikaisen rahoituksen saamisessa kaupallisilta pankeilta. Keskuspankki nosti ohjauskorkoaan (Selic) vuonna 2013, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana se on kuitenkin laskenut yli kymmenen prosenttiyksikköä. Suuri osa laskusta selittyy matalalla inflaatiolla, mutta reaalikorot ovat tulleet myös merkittävästi alaspäin. Selic oli tammikuussa 2014 edelleen 10 prosenttia, mikä tekee valuuttaluotoista kiinnostavia etenkin yrityksille, joilla on myyntituloja samassa valuutassa. Lisääntynyt kilpailu on vaikuttanut pankkien marginaaleihin, jotka ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Laina kaupallisilta pankeilta on kallista verrattuna BNDES:n tarjoamaan tuettuun rahoitukseen. Alhaisen korkotason takia yritykset suosivat BNDES:n rahoitusta, jos ovat siihen oikeutettuja. BNDES Brasilian kehityspankki (BNDES) on maan tärkein investointien rahoittaja. Kaikki Brasiliassa rekisteröityneet ja siellä hallinnoidut yritykset voivat hyödyntää BNDES:n rahoitusta, myös ulkomaisten yritysten tytäryhtiöt. BNDES:n tuotteilla on omat yleiset rahoitusehdot ja prosessit. Lisäksi pankissa on käytössä linjoja (Lines/Linhas de Financiamento) ja ohjelmia (Programs/Programas), joiden alla käytetään määrättyjä tuotteita. Rahoituslinjat ovat luonteeltaan pysyviä ja eri toimialojen yritysten käytössä, kun taas rahoitusohjelmat ovat määräaikaisia ja kohdistettu tietylle talouden segmentille. Linjoilla ja ohjelmilla voi olla erityisehtoja muun muassa laina- aikojen ja hinnoittelun suhteen. BNDES toimii hallituksen talouspolitiikan yhtenä työvälineenä, ja osa pankin rahoituksesta on strukturoitu valtion kulloisenkin talouspoliittisen tavoitteen mukaan. Tästä syystä rahoituksen saatavuutta, ehtoja ja korkotasoa kannattaa tiedustella suoraan BNDES:ltä, sillä ne ovat alttiita muutoksille. BNDES:n myöntämän suoran rahoituksen vähimmäismäärä on BRL 10 miljoonaa. Korko muodostuu kolmesta osasta: BNDES:n rahoitus- 2

3 Tunne asiakkaasi kustannuksesta, palkkiosta ja riskimarginaalista. Rahoituskustannus voidaan määritellä eri tavoin riippuen rahoituslinjasta tai -ohjelmasta, mutta useimmiten se asettuu alle Selicin. Palkkio on maksimissaan 2,5 prosenttia, mutta vaihtelee linjan, ohjelman, luoton saajan ja rahoituskohteen mukaan. Riskimarginaali määritellään lainansaajan luottokelpoisuuden mukaan, ja useimmissa ohjelmissa se on 0 3,57 prosenttia vuodessa. BNDES:n rahoituksen kulut jäävät kaiken kaikkiaan huomattavasti pienemmiksi kuin mitä kaupalliset pankit perivät lyhyemmillä laina-ajoilla. Suurin osa BNDES:n luotonannosta on epäsuoraa ja se kanavoidaan valtuutettujen luotonantajien kautta. Näissä tapauksissa luotonsaaja ottaa yhteyden omaan pankkiinsa neuvotellakseen lainasta. Pankki arvioi luottoriskin ja asettaa ehdot BNDES:n linjan tai ohjelman mukaisesti. Päätöksen tehtyään pankki ottaa yhteyttä BNDES:ään rahoitusta hakeakseen. Rahoituksen kulut riippuvat linjasta tai ohjelmasta, mutta pääsääntöisesti ne koostuvat BNDES:n rahoituskustannuksesta, palkkiosta ja välityskorosta sekä luotonantajapankin perimästä palkkiosta. BNDES perii välityskorkoa kattaakseen riskin välittäjänä toimivista kaupallisista rahoittajista, ja se on kiinteä 0,5 prosenttia vuodessa. Välityskorkoa ei peritä yrityksiltä, joiden liikevaihto on alle BRL 90 miljoonaa. BNDES rahoittaa pääasiassa paikallisesti hankittuja investointeja ja vaatii 60 prosentin paikallisosuuden sekä investoinnin arvosta että painosta laskettuna. Tietyissä tapauksissa pankki voi rahoittaa myös 60 prosenttia maahantuodun laitteen tai koneen tuontiarvosta. Tuonnin rahoittaminen on mahdollista kuitenkin ainoastaan silloin, kun vastaavaa paikallisesti valmistettua laitetta tai konetta ei ole saatavilla. Maahantuojan tehtävänä on todistaa tämä puute erityisellä sertifikaatilla. Muutamien tuoteryhmien tuontia BNDES ei rahoita lainkaan. Paikallisosuussäännön takia tuontitavaraa ostavat brasilialaiset yritykset eivät yleensä voi hyödyntää BNDES:n rahoitusta. Koska kaupallisten pankkien kulut ovat korkeita, yritykset voivatkin hyötyä kansainvälisistä rahoitusjärjestelyistä. Viejällä on tärkeä rooli auttaa ostajaa etsimään rahoitusta ulkomailta, etenkin jos ostajalla ei ole entuudestaan suhteita kansainvälisiin pankkeihin. Viejän on hyvä olla tietoinen mahdollisista rahoitusratkaisuista ja siitä, mitä tulisi ottaa huomioon, kun asiakasta autetaan rahoituksen järjestämisessä. Ulkomaisen asiakkaan tunteminen on erityisen tärkeää, vaikka maksuehdot eivät sisältäisikään luottoa. Kätevä tapa tarkistaa ostajan perustiedot ja luottokelpoisuus on tilata yrityksestä luottotietoraportti. Monet rahoitusalan toimijat, kuten Finnvera, hyödyntävät näitä tietoja osana ulkomaisen riskikohteen analysointia. Luottotietoraportteja voi tilata esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n tai Dun & Bradstreetin kautta. Myöntäessään luottoa tai maksuaikaa ulkomaiselle ostajalle, viejän tulee varautua siihen, että rahoituslaitokset pyytävät ostajasta esimerkiksi tilinpäätöstietoja. Rahoittajille on aina negatiivinen signaali, jos ostaja ei ole halukas jakamaan taloudellista tietoa itsestään. Mitä suurempi luottosumma on kyseessä, sitä enemmän tietoa ostajasta tarvitaan. Kun ostajalle järjestetään rahoitusta pankista tai haetaan vientitakuuta Finnveralta maksujen turvaamiseksi, Finnvera ja pankki tekevät analyysin ulkomaisesta ostajasta ja arvioivat sen luottokelpoisuuden. Pienemmissä, alle euron vientikaupoissa alle kolme kuukautta vanha luottotietoraportti saattaa riittää Finnveralle, jos raportti sisältää tuoreet tilinpäätöstiedot. Jos tarvittavia tietoja ei ole luottotietoraportissa eikä julkisesti saatavilla, viejällä on tärkeä rooli tiedon hankinnassa. 3

4 Ennakkomaksu ostajalta Pääomatavarakaupoissa ostaja maksaa usein ennakkomaksun osana kauppahintaa. Jos ennakkomaksu saadaan, viejän tulee huomioida, että ostaja saattaa vaatia ennakkomaksulle vakuuden, esimerkiksi pankkitakauksen. Jos takausta tarvitaan, viejän tulee ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa. Finnvera voi tarjota tarpeen mukaan vastatakausta pankkitakauksen myöntävälle pankille, jos kyseessä on pk-viejä. Lisäksi viejällä on mahdollisuus Finnveran avulla suojautua takauksen perusteetonta käyttöönottoa vastaan sekä myös poliittisen riskin varalta. Myyjälle syntyy riski, jos ennakkomaksu ei kata kaikkia valmistuskustannuksia. Onko varauduttu tilanteeseen, jossa ostaja peruuttaa tilauksen kesken tuotantoprosessin? Viejällä on mahdollisuus suojautua tätä riskiä vastaan remburssilla. Jos ostajan pankki on avannut remburssin ennen tuotannon aloitusta, on viejä suojassa, mikäli ostaja syystä tai toisesta ilmoittaakin haluavansa perua tilauksen. Remburssiin liittyviä lisätietoja viejä voi tiedustella omalta pankiltaan. Remburssia voidaan käyttää myös ostajan rahoituksen järjestämiseen. Sen hinnoittelu perustuu muun muassa avaajapankin luottokelpoisuuteen sekä valmistusajan ja luottoajan pituuteen. Finnveran kokemuksen mukaan Brasiliassa remburssi ei ole maksutapana tuontikaupassa kovin yleinen. Finnvera voi myöntää vientitakuun myös valmistusajalle. Usein valmistusaikaista vakuutusta haetaan, jos viejä katsoo, että vientituote on räätälöity tietyn asiakkaan tarpeeseen ja sen jälleenmyynti on vaikeaa. Jos ostaja peruuttaa tilauksen, luottoriskitakuulla voidaan kattaa aiheutuneet valmistuskustannukset lukuun ottamatta viejän katetta. Finnveran takuukate on yleisimmin 90 prosenttia syntyneistä kuluista. VALMISTUSKUSTANNUKSET Kauppatavaran valmistus Takuu valmistusaikaisten riskien kattamiseksi (ennen toimitusta syntyneet kustannukset) LUOTTO Ostajalle myönnetty maksuaika Takuu toimituksen jälkeisten riskien kattamiseksi 4

5 Maksuajan myöntäminen Vekselit rahoitusinstrumentteina Viejä voi halutessaan tarjota asiakkailleen toimituksen jälkeistä maksuaikaa yksinkertaisesti laskulla. Normaalissa kulutustavarakaupassa maksuaikaa voidaan myöntää hyödykkeestä riippuen jopa 180 päivää. Poikkeustapauksissa, esimerkiksi tietyillä toimialoilla, maksuaika voi olla vielä tätäkin pidempi. Turhan pitkää ja poikkeuksellista maksuaikaa ei ole kuitenkaan lähtökohtaisesti syytä myöntää, ellei pyynnölle löydy hyviä perusteluja. Viejä voi suojautua ostajalle myönnettävään, toimituksen jälkeiseen maksuaikaan liittyviltä kaupallisilta ja poliittisilta riskeiltä luottovakuutuksen turvin. Suomalainen viejä voi hakea luottovakuutusta Brasiliaan kohdistuvaan yksittäiseen tai jatkuvaan vientikauppaan (luottovakuutuslimiitti) joko Finnveralta tai kaupallisilta luottovakuuttajilta, kuten Atradiukselta tai Euler Hermesiltä. Kun kaupan kohde on esimerkiksi yksittäinen laitetoimitus, maksuaika voi olla pidempi riippuen tuotteesta ja kauppahinnasta. Jos kyseessä on pitkäaikainen rahoitus, ei kuitenkaan suositella bullet-tyyppistä maksuehtoa, jossa ostaja maksaa koko kauppasumman vasta pitkän ajan kuluttua. Viejän on myös hyvä muistaa, että luottovakuutuksiin ei lähtökohtaisesti sisälly rahoitusta. Tilanteessa, jossa myyntisaamiset on vakuutettu, viejä toimii niin sanotusti itse pankkina ostajalle. Kun vientikaupan luottoriskit on suojattu luottovakuutuksella, viejä voi pyytää pankkiaan dis- konttaamaan myyntisaamisensa, jolloin viejä saa rahat heti käyttöönsä. Jatkuvan kaupan yhteydessä on yleensä mahdollista siirtää takuusopimuksen edunsaajaksi merkityn osapuolen korvausoikeus pankille. Myyntisaatavien diskonttaaminen voi onnistua myös yksittäisen vientikaupan yhteydessä, mutta tästä viejän kannattaa neuvotella pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos pankki ei ole suostunut diskonttaamaan yksittäisen vientikaupan saamisia, viejä on voinut joissakin tapauksissa ottaa pankista lainaa omaan taseeseensa rahoittaakseen sen avulla kauppakumppaniaan. Finnveran internetsivuilla on lisätietoa lyhyen, alle kahden vuoden maksuajan takuisiin liittyvästä hinnoittelusta ( Esimerkiksi, jos takaisinmaksuaika on alle 90 päivää, takuumaksu on kiinteä 0,4 0,7 prosenttia ja se lasketaan suoraan viennin arvosta. Takuukate Finnveran luottovakuutuksissa on pääsääntöisesti 90 %. Muut takuun hakemiseen ja käyttöön liittyvät kulut koostuvat luottotietomaksusta (EUR 150), jos Finnvera joutuu tilaamaan luottotiedot ostajasta, ja käsittelymaksusta, joka vaihtelee EUR 150 (EUR saakka) ja muutaman tuhannen euron välillä riippuen kauppasummasta. Lähtökohtaisesti viejän kannattaa siirtää edullisen maksuehdon tarjoamiseen liittyvät kustannukset ostajalle. Vekseli on hyväksi havaittu maksutapa Brasiliassa kauppaa käyvälle viejälle erityisesti silloin, kun tavaran toimitus tapahtuu laivarahtina. Kauppatavara pysyy sataman varastossa, kunnes ostaja pystyy esittämään tavaraan oikeuttavat asiakirjat, jotka se saa vain maksamalla sovitun kauppasumman tai sitoutumalla maksamaan sen tietyn ajan kuluessa. Neuvoja vekselin käyttöön ulkomaankaupassa viejä saa omasta pankistaan. Käytännössä viejä asettaa vekselin, jonka ostaja hyväksyy ja saa haltuunsa kauppatavaraan oikeuttavat asiakirjat. Vekseliin liittyvä maksuaika voi olla lyhyt (esimerkiksi 90 päivää) tai hyvinkin pitkä (useita vuosia). Jos maksuaika on pitkä ja kauppaan sisältyy vain yksi toimitus, viejä asettaa yleensä vekselisarjan, jonka yksittäiset vekselit erääntyvät puolivuosittain. Viejän pyynnöstä pankki voi tietyin edellytyksin diskontata vekselin (tai vekselisarjan), jolloin viejä saa maksun heti tavarantoimituksen yhteydessä. Vekselin hyviä puolia ovat myös vaadittavan dokumentaation yksinkertaisuus ja tästä seuraava sopivuus myös pienille kaupoille. Pankki voi auttaa dokumentaation valmistelussa ja varmistaa, että rahoituskustannukset saadaan siirrettyä ostajalle. Ostajan pankki voi taata eli avalisoida vekselin, jolloin se sitoutuu maksamaan vekselin eräpäivänä. Finnvera voi myös myöntää vekselit diskonttaavalle pankille ostajaluottotakuun turvaamaan saatavat, jos ostaja ei jostain syystä vastaa maksuvelvoitteestaan. Yleensä pankit vaativat suojaa ostajan luottoriskille edellä mainitun kaltaisella vakuusjärjestelyllä, jos vekselit diskontataan viejälle. Finnveran on noudatettava OECD-vientiluottosopimusta, jos ostajalle myönnetään enemmän kuin kaksi vuotta maksuaikaa. Tiivistettynä tämä tarkoittaa, että Finnvera ei voi olla mukana sellaisissa yli kahden vuoden mittaisissa maksujärjestelyissä, joissa takaisinmaksu tapahtuu vain yhdessä erässä. OECD-vientiluottosopimus vaatii, että ennakkomaksun tulee olla vähintään 15 prosenttia kauppasummasta, josta maksimissaan 85 prosenttia voidaan rahoittaa luotolla. Takaisinmaksun tulee myös tapahtua puolivuosittaisina tasaerinä (takaisinmaksu voi tapahtua myös nopeammin). Finnveran osallistuminen pitkän maksuajan asiakasrahoitusjärjestelyihin edellyttää suomalaista intressiä, jonka täyttyminen vaatii yleensä, että Brasiliaan suuntautuvassa vientikaupassa taatusta kauppahinnasta vähintään kolmannes on suomalaista alkuperää. Paikallisosuutta voidaan rahoittaa enintään 30 prosenttia vientikaupan kokonaisarvosta. Alle kahden vuoden maksuajan vientikaupoissa suomalaisen intressin täyttymiseen riittää yleensä se, että viejä on rekisteröity Suomeen. 5

6 Remburssi maksutapana Remburssi on viejälle turvallinen maksutapa, kun sen ehdot on sovittu huolellisesti, ja viejä pystyy täyttämään remburssiin liittyvät velvoitteensa eli toimittamaan tavaran ja remburssissa sovitut asiakirjat sovittuna aikana sovitussa muodossa. Remburssin avulla viejä voi suojautua ostajan maahan ja luottokelpoisuutteen liittyviltä riskeiltä. Lisäksi remburssia voidaan käyttää maksuajan myöntämiseen ostajalle. Remburssin käytöstä maksutapana tulisi sopia jo kauppasopimusta tehtäessä, jolloin pankki voi auttaa sopimukseen tulevien termien ja ehtojen määrittelyssä. Jos remburssi on viejän pankin taholta vahvistettu, sen ehtojen mukaan viejä saa omalta pankiltaan maksun esittäessään remburssissa sovitut asiakirjat, kuten esimerkiksi laivausasiakirjan. Pankille esitettävien asiakirjojen tulee olla sellaiset, että viejä pystyy hankkimaan ne ilman, että ostaja voi puuttua asiaan. Ostaja ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa sopiakseen remburssin avaamisesta ja siihen liittyvistä ehdoista. Kun pankki on selvittänyt ostajan luottokelpoisuuden, se avaa remburssin ostajan puolesta, ja kun tieto remburssin avaamisesta saavuttaa viejän pankin, se ilmoittaa asiasta viejälle. On suositeltavaa, että viejä pyytää omaa pankkiaan vahvistamaan remburssin, sillä pankeilla on paljon kokemusta dokumenttien tarkastamisesta, jolloin se myös kantaa riskin niiden sisältämistä virheistä. Kun remburssi on vahvistettu, viejän pankki myös kantaa kaupalliset riskit ostajan pankista sekä pankin kotimaahan liittyvät poliittiset riskit. Tällöin viejän näkökulmasta kauppaan liittyvä luottoriski siirtyy täysin tämän omalle pankille. Remburssi voi olla at sight eli avista, joka tarkoittaa, että ostajan pankin täytyy maksaa viejän pankille nähtyään vaadittavat dokumentit. Ostajan pankki perii rahat sen jälkeen suoraan ostajalta. Remburssia voidaan käyttää myös maksuajan myöntämiseen ostajalle, jolloin käytetään termiä deferred payment L/C, eli maksuajallinen remburssi tai aikaremburssi. Tässä tapauksessa viejän pankki voi diskontata kauppasumman viejälle toimituksen yhteydessä. Viejän pankki voi halutessaan hakea Finnveralta takuuta kattaakseen ostajan pankista aiheutuvan riskin. Stand-by-remburssi on remburssin muodossa annettu pankkitakaus. Sitä käytetään yleensä lyhyen maksuajan kaupoissa. Viejä laskuttaa stand-by-remburssia käytettäessä normaaliin tapaan suoraan asiakasta. Jos ostaja ei maksa ajallaan, viejä ilmoittaa asiasta pankkiinsa ja saa maksun ostajan pankilta (on demand). Stand-by-remburssissa ostajan pankki antaa takauksen ostajan puolesta samaan tapaan kuin normaalissa remburssissa, ja viejän pankki voi taata maksun ostajan pankin puolesta vahvistamalla remburssin. Remburssin vahvistus VIEJÄ VAHVISTAJA- PANKKI Remburssitakuu finnvera Toimitussopimus sisältää vaatimuksen ehdottomasta ja peruuttamattomasta remburssista maksutapana Remburssin vahvistuspyyntö OSTAJA AVAAJA- PANKKI Remburssin avaamispyyntö 6

7 Pitkä maksuaika ostajalle ostajaluottotakuu Viejä voi olla pääomatavaroiden viennissä avuksi vientiluoton järjestämisessä ostajalle. Yleensä luottosopimus on mahdollinen rahoitusinstrumentti vain suurissa, yli kymmenen miljoonan euron vientikaupoissa niiden vaatiman dokumentaation vuoksi. Yksittäistapauksissa vientiluottoa voidaan tarjota myös tätä pienemmissä kaupoissa. Yksi vaihtoehto Brasiliassa vientikauppaa harjoittavalle yhtiölle on ottaa yhteyttä kanadalaistaustaiseen Northstar Europe S.A. -yhtiöön, jolla on liiketoimintaa myös Brasiliassa. Northstar pystyy rahoittamaan vientikauppoja euron välillä, jopa viiden vuoden maksuajoilla. VIEJÄ Luottovarat 85% luotonantaja Ostajaluottojärjestelyä varten on tärkeää ottaa hyvissä ajoin yhteyttä pankkiin, joka vastaa luoton järjestämisestä ja neuvoo, mitä asioita täytyy ottaa huomioon. Yleensä pankki on tarvittaessa yhteydessä Finnveraan, mutta myös viejä voi ottaa yhteyttä. Northstar puolestaan toivoo viejien olevan heihin suoraan yhteydessä. Vientikaupan analysoiminen vie aikaa kaupan koosta riippuen, joten neuvottelut tulevan rahoittajan kanssa on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Neuvotteluiden avulla saadaan myös selvitettyä kyseiseen vientikauppaan sopivin ratkaisu. Toimitus Käteisosuus 15% Ostajaluotto Ostajaluottotakuu OSTAJA/ OSTAJAN PANKKI finnvera 7

8 Kauppatavara Pääomatavara Raaka-aine, kulutushyödyke, varaosa yms., ei-pääomatavara Kauppasumma Vähintään 10/20 MEUR Enintään 10/20 MEUR Maksuaika Yli 2 vuotta Noin 1 2 vuotta Vähintään noin vuosi Enintään noin vuosi Enintään 6 kk Kaupan toistuvuus Yksittäinen Jatkuvaa Ostajan luottoriski Hyvä Heikko Hyvä Heikko Hyvä Heikko Rahoitusvaihtoehdot ja ensimmäiset kontaktipisteet Ostajaluotto Viejän pankki Toimittaja-/ tililuotto Ostajaluotto + pankkitakaus tai ostajan pankin jälleenrahoitusluotto Remburssi Avalisoitu vekseli Vekseli Lasku Yksityinen luottovakuuttaja Stand-byremburssi Viejän pankki Pankkitakaus Taloudellisesti vahvoille ostajille on mahdollista toteuttaa myös luottokelpoisuudeltaan heikoille ostajille tarkoitetut järjestelyt. 8

9 Finnvera tarjoaa suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia ja tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten pankkien kanssa. Finnvera tarjoaa myös vientitakuita ja vientiluottojen rahoitusta. Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). 9

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino 1 28.11.2016 Maksuehdon ja rahoitusratkaisun määrittävät Markkinatilanne Vastapuoli Kaupan kohde Viennin kohdemaa Oma näkökulma

Lisätiedot

Finnveran rooli yrityksen viennissä ja kansainvälistymisessä. Team Finland kiertue - Lapista maailmalle Rovaniemi 5.9.

Finnveran rooli yrityksen viennissä ja kansainvälistymisessä. Team Finland kiertue - Lapista maailmalle Rovaniemi 5.9. Finnveran rooli yrityksen viennissä ja kansainvälistymisessä Team Finland kiertue - Lapista maailmalle Rovaniemi 5.9.2018 Erno Ihto Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 1 Finnvera lyhyesti Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 2 Finnveran rooli Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen Lainoja,

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa 1 Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa KIVI 2009 - Kotka 3.11.2009 Erno Ihto, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö,

Lisätiedot

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yrityksen elinkaari Finnveran monipuoliset rahoituspalvelut yrityksen eri vaiheisiin. Liiketoiminnan aloittaminen - Lainat ja

Lisätiedot

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Vienti vetämään Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla Oulu 10.5.2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 2 Pk-yrityksen ulkopuolisen rahan lähteet Lähde: Pk-barometri 1/2017 Kasvuhakuiset

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Kaupan rahoitus Venäjälle ja muualle haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 23.2.2010

Kaupan rahoitus Venäjälle ja muualle haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 23.2.2010 Kaupan rahoitus Venäjälle ja muualle haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 23.2.2010 Eila Raatikainen Nordea Trade Finance Finland Lähtökohdat Kohdemaan taloudellinen ja poliittinen tilanne Uskaltaako ostaja

Lisätiedot

Kansainvälisellä kaupalla kasvua OP:n kv-aamubrunssi Salossa Aluepäällikkö Jyrki Isotalo, Finnvera Oyj

Kansainvälisellä kaupalla kasvua OP:n kv-aamubrunssi Salossa Aluepäällikkö Jyrki Isotalo, Finnvera Oyj Kansainvälisellä kaupalla kasvua OP:n kv-aamubrunssi Salossa 24.01.2018 Aluepäällikkö Jyrki Isotalo, Finnvera Oyj Kilpailukykyä, rahoitusta ja riskinhallintaa 2 Yksikään kannattava vientikauppa ei saisi

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009 1 Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Mitä vähemmän riskejä, sitä paremmat yöunet rahoituksen suunnittelu osana vientitoimintaa

Mitä vähemmän riskejä, sitä paremmat yöunet rahoituksen suunnittelu osana vientitoimintaa Mitä vähemmän riskejä, sitä paremmat yöunet rahoituksen suunnittelu osana vientitoimintaa Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä (ARVI) -seminaari 25.10.2018 Laura Laine, rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj

Lisätiedot

Ostajarahoituksella ja maksuajalla kilpailukykyä

Ostajarahoituksella ja maksuajalla kilpailukykyä BUUSTIa kasvuun ja vientiin! Ostajarahoituksella ja maksuajalla kilpailukykyä MENESTYKSEKKÄÄSTI MAAILMALLA 21.11.2017 Sibeliustalo, Lahti Erno Ihto Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen

Lisätiedot

Finnveran työkalut viennin rahoitukseen

Finnveran työkalut viennin rahoitukseen Finnveran työkalut viennin rahoitukseen Cleantech verkostot viennin ja kansainvälistymisen tukena tilaisuus, 18.11.2015 Mikkeli 1 18.11.2015 Kansainvälisellä kaupalla kasvua Vientikauppojen rahoitus ja

Lisätiedot

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola Finnveran ratkaisuja vientikauppaan Aluejohtaja Juha Ketola 9.5.2017 Yksikään kannattava vientikauppa ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen

Lisätiedot

Kaatuvatko vientikaupat rahoitusosaamisen puutteeseen?

Kaatuvatko vientikaupat rahoitusosaamisen puutteeseen? TIEDOT JULKAISUVAPAITA 3.6. KLO 9.00 Kaatuvatko vientikaupat rahoitusosaamisen puutteeseen? Vientikaupan rahoitusbarometri 8 Finnvera, Keskuskauppakamari ja Kansainvälinen kauppakamari ICC 3.6.8 Tutkimuksen

Lisätiedot

Ratkaisuja vientikaupan rahoitukseen ja riskienhallintaan. Yrityssalo Kansainvälistymispäivä Henna Karlsson

Ratkaisuja vientikaupan rahoitukseen ja riskienhallintaan. Yrityssalo Kansainvälistymispäivä Henna Karlsson Ratkaisuja vientikaupan rahoitukseen ja riskienhallintaan Yrityssalo Kansainvälistymispäivä 4.6.2019 Henna Karlsson Finnvera pähkinänkuoressa Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja virallinen

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt Team Finlandin aluefoorumi, Oulu

Viennin rahoitusjärjestelyt Team Finlandin aluefoorumi, Oulu Viennin rahoitusjärjestelyt Team Finlandin aluefoorumi, Oulu REMBURSSIEN KÄYTTÖ VIENTIKAUPOISSA 14.4.2016 2 Kansainvälisen kaupan maksutavat Viejän näkökulma Riskittömin Ennakkomaksu Ennen tavaran laivausta

Lisätiedot

Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus?

Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus? Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus? RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARIN FINANSSILOUNAS 25.1.2018 Hotel Sveitsi, Hyvinkää Erno Ihto Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen

Lisätiedot

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnveran rooli vientikauppojen rahoittamisessa Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Finnvera oyj Mika Relander, aluepäällikkö Latinalainen Amerikka Helmikuu 2017 Finnvera (ja tytäryritys Suomen Vientiluotto) - Suomen

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt Venäjän kaupassa Instrumentit ja Finnveran rooli

Viennin rahoitusjärjestelyt Venäjän kaupassa Instrumentit ja Finnveran rooli Viennin rahoitusjärjestelyt Venäjän kaupassa Instrumentit ja Finnveran rooli Otto Lindstedt Puh. 029 460 2706 Sähköposti: etunimi.sukunimi@finnvera.fi Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat rahoitusta ja riskienhallintaa. Kati Jolkkonen I Trade Finance 8.5.2015 kati.jolkkonen@nordea.com

Ulkomaankaupan maksutavat rahoitusta ja riskienhallintaa. Kati Jolkkonen I Trade Finance 8.5.2015 kati.jolkkonen@nordea.com Ulkomaankaupan maksutavat rahoitusta ja riskienhallintaa Kati Jolkkonen I Trade Finance kati.jolkkonen@nordea.com Sisältö Trade Finance yksikkö Nordeassa Kansainvälisen kaupan toimintaympäristö ja riskit

Lisätiedot

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011 1 KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana. Aluejohtaja Pauli Piilma 17.2.2015

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana. Aluejohtaja Pauli Piilma 17.2.2015 Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Aluejohtaja Pauli Piilma 17.2.2015 Finnveran alueet ja toimipisteet Etelä-Suomi (Helsinki) Aluejohtaja Markus Laakkonen, puh. 029 460 2110 Asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa 19.9.2012 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007 Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Esityksen sisältö Finnvera Finnvera lyhyesti Viejän rahoittaminen Saatavien vakuuttaminen Ostajan rahoittaminen Etabloituminen, toiminnan

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 1 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE 25.11.2005 Aatos Matikainen 7.11.2006 1 Toiminnan tarkoitus Finnveran tehtävänä on rahoituksen keinoin edistää yritysten vientiä ja kansainvälistymistä pk-yritysten toimintaa

Lisätiedot

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle?

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle? 1 Finnvera rahoittajana Miksi, mitä, miten ja kenelle? Kirkkaana mielessä!! Kannattavuus Kumppanuus Vaikuttavuus Myöntämämme rahoitus on vieraan pääoman ehtoista ja päätös perustuu ensisijaisesti kannattavuusarvioon.

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Heidi Nousiainen, rahoituspäällikkö Puh. 029 460 2761, heidi.nousiainen@finnvera.fi 1 14.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista (HE 215/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2001 vp). Nyt koolla oleva

Lisätiedot

Finnveran viennin rahoituspalvelut pk-yritykselle

Finnveran viennin rahoituspalvelut pk-yritykselle Finnveran viennin rahoituspalvelut pk-yritykselle Helsingin seudun kauppakamari 1.6.2017 Erno Ihto 1 Suomen tavaravienti vuonna 2015 Tullin tilaston mukaan Suomen tavaravienti on keskittynyttä: 10 suurinta

Lisätiedot

Yritysten rahoitusmahdollisuudet, IoT Campus Salo Yksikään hyvä hanke ei saa jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

Yritysten rahoitusmahdollisuudet, IoT Campus Salo Yksikään hyvä hanke ei saa jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yritysten rahoitusmahdollisuudet, IoT Campus Salo 26.3.2019 Yksikään hyvä hanke ei saa jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö

Lisätiedot

Finnvera kasvun ja viennin rahoittajana

Finnvera kasvun ja viennin rahoittajana TechnoGrowth TG 2.0: Sawosta Maailmalle Pre-event Finnvera kasvun ja viennin rahoittajana Y-Paja, Iisalmi Heidi Nousiainen, rahoituspäällikkö Heidi.nousiainen@finnvera.fi Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi Osuuspankin kansainväliset palvelut Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi 29.09.2016 Vesa Rosendahl Yrityspankinjohtaja Jaana Mustonen Maksuliikeasiantuntija 2 OPn kautta maailmalle Yli 2500 kansainvälistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 Eduskunnan talousvaliokunnalle, toukokuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 1 Finnveran päätehtävät 2 Finnvera

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2018 Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 1 Finnveran päätehtävät 2 Finnvera on valtion 100 % omistama

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013 Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus 1 Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Iso toimitus alkamassa, miten hoidan mahdolliset rahoitustarpeet?

Iso toimitus alkamassa, miten hoidan mahdolliset rahoitustarpeet? Iso toimitus alkamassa, miten hoidan mahdolliset rahoitustarpeet? Yritysten aamukahvit Raahe Kari Ollikainen ja Esko Kujala Oulun yrityskonttori Eurolaina Yleisimmin käytetty perustuote investointien ja

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Finnvera oyj

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Finnvera oyj Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Finnvera oyj Mika Relander, aluepäällikkö Latinalainen Amerikka Elokuu 2017 Finnvera (ja tytäryritys Suomen Vientiluotto) - Suomen

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta. Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen

Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta. Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunta Talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunta Talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 Eduskunnan talousvaliokunta 12.10.2016 Talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj 1 Avainluvut 30.6.2016 ASIAKKAITA HENKILÖSTÖÄ 28 640 367 Tarjotut vientitakuut

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Finnvera oyj Mika Relander, aluepäällikkö Latinalainen Amerikka Elokuu 2016 Finnvera (ja tytäryritys Suomen Vientiluotto) - Suomen

Lisätiedot

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Messukeskus 25.8.2015 Unto Väkeväinen Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Vientikaupan rahoitus ohjelma Kasvun ja viennin rahoitus seminaari. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Vientikaupan rahoitus ohjelma Kasvun ja viennin rahoitus seminaari. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Vientikaupan rahoitus ohjelma Kasvun ja viennin rahoitus seminaari Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus 4.3.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion vientitakuista annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että valtion erityisrahoitusyhtiön Finnvera

Lisätiedot

Kasvuun!! Kuinka pankki ja Finnvera voivat auttaa yritystä onnistumaan kasvupolulla

Kasvuun!! Kuinka pankki ja Finnvera voivat auttaa yritystä onnistumaan kasvupolulla Kasvuun!! Kuinka pankki ja Finnvera voivat auttaa yritystä onnistumaan kasvupolulla Team Finland Road Show Kotka 10.10.2018 Markus Laakkonen/Finnvera Anu Joukainen/Handelsbanken Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä

Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry:n tilinpäätöskokous 19.3.2009 Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta Vesa Mäkinen 24.9.2014

Ajankohtaista Finnverasta Vesa Mäkinen 24.9.2014 Ajankohtaista Finnverasta Vesa Mäkinen 24.9.2014 Finnveran alueet ja toimipisteet 1.9.2014 Etelä-Suomi Helsinki Sisä-Suomi Jyväskylä, Tampere Lounais-Suomi Pori, Turku Kaakkois-Suomi Lahti, Lappeenranta,

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille 20.9.2017 Pienosuuskuntaforum Helsinki 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Jukka Suokas, sidosryhmäpäällikkö, Finnvera TEM Toimialojen rahoitusseminaari 11.5.2016 Ajankohtaista Finnverasta Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera omistajanvaihdosten

Lisätiedot

Viennin rahoitus. Palvelut viennin ja investointien poliittisten ja kaupallisten riskien kattamiseksi

Viennin rahoitus. Palvelut viennin ja investointien poliittisten ja kaupallisten riskien kattamiseksi Viennin rahoitus Palvelut viennin ja investointien poliittisten ja kaupallisten riskien kattamiseksi Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela Finnvera Oy 3.6.2014 aaj Teijo Kuusela Asialistalla Yleistä Finnverasta Avainluvut Liiketoiminta-alueet Rahoitusperiaatteita Omitusjärjestelyistä 3.6.2014 [Alatunniste] 2 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com

Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com OP-Pohjola-ryhmän rakenne Omistajajäsenet Yli 200 jäsenosuuspankkia OP-KESKUS OSK OP-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Finnvera. Yrittäjien aamukahvit Sodankylä

Finnvera. Yrittäjien aamukahvit Sodankylä Finnvera Yrittäjien aamukahvit 6.2.2019 Sodankylä Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnveran rahoituspalvelut Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen 3.2.2010 Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet Jukka Juntunen Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen Ostokohteen vakuuttaminen

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti

Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti Viennin rahoituksen päivä Perjantai 8.5.2015, Jyväskylä Pyry Huhtanen Tuotepäällikkö Nordea Rahoitus Suomi Oy pyry.huhtanen@nordea.com

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoitus lyhyesti 1 Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus on luotettavin, aktiivinen ja innovatiivinen kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon rahoituspalveluita tarjoava kumppani Kuntarahoitus

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa. Jenni Timonen Kasvun karavaani, Kajaani

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa. Jenni Timonen Kasvun karavaani, Kajaani Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jenni Timonen Kasvun karavaani, Kajaani 16.5.2019 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille

Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille Harri Korhonen 3.5.2017 Nordea apunasi kansainvälistymisessä Trade Portal Trade Club Analyysi 360 Käyttöpääoman rahoitus Ulkomaan

Lisätiedot

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Kalle Åström

Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Kalle Åström Finnvera kasvun ja kansainvälistymisen rahoittajana Kalle Åström 3.11.2017 Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen Vientiluotto

Lisätiedot