Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa"

Transkriptio

1 Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa Jukka Mäittälä, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö Työterveyshoitajien koulutuspäivät 9.9 Oulu ja 11.9 Tampere

2 Missä ollaan? Toiminta on lisääntynyt v Asiakastyytyväisyys on kahdeksikon luokkaa Työterveyshuollon kattavuus on % (laskutavasta riippuen), suhteellinen kattavuus on hieman noussut? Työvahingot ovat vähentyneet v lähtien Mihin mennään? Uusi asetus 2014 HTTHK-oppaat uusitaan Työterveysyhteistyön korostuminen Laatujärjestelmä työterveysyksiköihin Vaarojen kartoituksesta työkyvyn hallintaan Pienyritysten työterveyshuoltomallia maatalouteen

3 Työterveyshuollon kattavuus Maatalousyrittäjien tth: 70 % lypsykarjatilallisista (Mela 2013) % nautakarja- ja sikatilallisista (TNS Gallup 2012) 55 % maatalousyrittäjistä (TTL 2009, 2012) 54 % päätoimisista (TTL 2006) 44 % aktiivimaanviljelijöistä (TNS Gallup 2012) 39 % kaikista Myel-vakuutetuista, sis. sivutoimiset (Mela 2013) Maatalousyrittäjien tth ja/tai työnantajan järjestämä tth: % lypsykarja- ja sikatilallisista (TNS Gallup 2012) 65 % aktiivimaanviljelijöistä (TNS Gallup 2012) Yksinyrittäjien tth:n kattavuus 18 % (Suomen Yrittäjät 2012) Palkansaajien tth:n kattavuus % (TTL 2013)

4 Kalvo: Birgitta Kinnunen

5 Vakuutetut ja työterveyshuollon kattavuus-% % Kalvo: Birgitta Kinnunen

6 euroa Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kokonaiskustannukset (ehkäisevä + sairaanhoito) vuoden 2012 rahan arvoon muunnettuna Lähde: Kelan työterveyshuollon korvaustilastot V korvauksia maksettiin henkilölle

7 Toiminta vähitellen lisääntynyt

8 Uusittu hyvä työterveyshuoltokäytäntöasetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) astui voimaan keskeinen tavoite työkyvyn edistäminen ja työssä jaksamisen tukeminen selkeyttää työterveyshuollon tehtäviä osana terveydenhuollon palvelujärjestelmää työterveysyhteistyö (suunnitelmallista ja tavoitteellista) kirjallinen laatujärjestelmä

9 HTTHK-asetus (708/2013): sosiaalialan asiantuntija Ensimmäiset sosiaalialan asiantuntijat pätevöitetään Työterveyslaitoksella syksyllä 2014 Toimivat jatkossa työterveyshuollon asiantuntijoina Asiantuntijan toiminta oikeuttaa Kelan korvauksiin

10 Sosiaalialan asiantuntijan pohjakoulutus ja tehtävät Käsitelty STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnassa Hyväksyttiin koulutusjaoston esitys Pohjakoulutus Sosiaalialan asiantuntijalla tulee olla ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto ja sosiaali- tai kuntoutusalan osaaminen Esimerkiksi maisterin tai kandidaatin tutkinto, sosionomi (amk), kuntoutuksenohjaaja (amk), kuntoutuksen (yamk) tai muu kuin sosiaali- tai kuntoutusalan tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus työikäisten sosiaalivakuutuksen tai kuntoutuksen tehtävistä sekä sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen jatko- ja täydennyskoulutusopintoja Kalvo: Eija Mäenpää-Moilanen

11 Sosiaalialan asiantuntijan pohjakoulutus ja tehtävät Tehtävät työterveyshuollossa Sosiaalialan asiantuntijaa koskevat samat periaatteet kuin muita asetuksen 708/ :n kohdan 3 mukaisia asiantuntijoita Tehtävät perustuvat työterveyshuollon ammattihenkilöiden arvioimaan tarpeeseen Toiminta on konsultaatioluonteista Vastuu työkyvyn tukemisen prosessista säilyy ammattihenkilöllä Esimerkkejä Työpaikan/ryhmien neuvonta ja ohjaus organisaation muutostilanteissa Työntekijän neuvonta ja ohjaus sosiaalivakuutuksen etuuksista ja kuntoutusmahdollisuuksista Kalvo: Eija Mäenpää-Moilanen

12 Asiantuntijoiden käyttö ja toiminnan korvaaminen Edellytyksiä korvaamiselle Työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsoma työterveyshuollon asiantuntijatoiminta on korvattavaa kun se on hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintaa, joka pohjautuu työpaikkaselvitykseen toteutettu työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti (vrt. HTTHK-kirjan toimintasuunnitelmaan) toimintasuunnitelmassa tulisi kuvata mm.: työpaikan tarpeet (kuormitustekijät, altisteet ja tapaturmavaara) ja niistä johdetut tavoitteet, suunnitellut menetelmät ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi työterveyshuollon toiminnan sisältö/toteuttaminen ja toteuttajat (moniammatillisuus) seuranta ja arviointi, miten vaikuttavuus varmistetaan (kuka, milloin ja miten mitataan) Ammattihenkilöt varmistavat käyttämiensä asiantuntijoiden pätevyyden (myös toimiluvat) Kohdennettuna kertaluontoisesti työterveyshuollon ammattihenkilön konsultaatiopyyntöön perustuen (noin 1-3 kertaa) Kalvo: Eija Mäenpää-Moilanen

13 Maatalousyrittäjä työnantajana Työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet: Yleinen huolehtimisvelvoite Työsuojelun toimintaohjelma Perehdyttäminen Vaarojen kartoitus, riskien arviointi ja hallinta Laki nuorista työntekijöistä Työterveyshuollon järjestäminen työntekijälle

14 Kehittämisen painopistealueita 1. Tarpeen arvioinnin on oltava aidosti asiakaslähtöistä tarvekartoitus (esitiedot) suunnatut toimenpiteet 2. Vaikutusten (vaikuttavuuden) seuraamista on kehitettävä seuranta sovitaan yhdessä yrittäjän kanssa 3. Yhteistyötä työterveyshuollon ja maatilan muiden kumppanien välillä tiivistetään tiedon siirtyminen, tilan tukiverkon luominen 4. Työterveyshuollon toimijoiden vaikuttamisen keinoja on tuettava ammatilliset valmiudet (substanssiosaaminen), neuvonta- ja ohjaustaidot, motivointitaidot 5. Maatalousyrittäjän omia työkyvyn hallinnan keinoja on tuettava tiedotus, neuvonta ja opastus, oppilaitoskoulutus

15 Maatilakäynnistä palvelukäynti esitiedot esitietokysely (lomake, puhelin, nettikysely), yrittäjän tekemä oma-arviointi lomituksen palvelusuunnitelma / työolokartoitus työturvallisuuden tarkistuslomakkeet (SafetyCheck ym.) riskinarvioinnin tulokset (Maatila-RH ym.) ProAgrian neuvonnan kartoitukset menetelmät havainnointi, haastattelu mittaukset ohjaus ja neuvonta perusselvitys / suunnattu selvitys kehittämisehdotukset ja aikataulu toteutukselle tilakäyntiraportti työolojen kehittämissuunnitelma seuranta nopeasti tilakäynnin jälkeen, sovitaan jatkosta, vuosittainen yhteydenotto

16 Tilakäyntiraportti / kehittämissuunnitelma raportin mentyä tilalle (puhelin)kontakti sovitun ajan päästä työolojen keskeisten terveysvaarojen priorisointi konkreettiset kehittämisehdotukset, riittävän yksityiskohtaiset ohjeet seurannasta sopiminen yrittäjän kanssa

17 Maatalousalan työterveyshuolto huomenna tai ylihuomenna? Tarvelähtöinen työterveyshuolto Toimintasuunnitelma Sopimusneuvottelu, esitiedot, peruskartoitus, yrittäjän itsearviointi Tarpeiden kartoittaminen (tosu) Varhaisen tuen tarpeen arviointi Vuosittainen yhteydenotto Terveyssuunnitelma Aktiivinen asiakas Työolojen kehittämissuunnitelma, pohjana tth:n raportti (ja maatilan riskien arvioinnin tulos) Sairaanhoito Terveystarkastus - elintavat, mittaukset ja testit, työolot, kuntoutuksen tarve Työkykyneuvottelu Maatilakäynti - fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen työympäristö Vakuutusyhtiö Lomitus Maatalousneuvonta

18 Kelan korvausten enimmäismäärät yrittäjien tth:ssa vuonna 2014 Korvausluokka Kustannukset Korvaus- % Korvaus Korvausluokka I, vuotuiseen yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään kuuluvat kalenterivuoden aikana aiheutuneet: tilakäynnin tai työpaikkaselvityksen; työterveyshoitajan vastaanotollaan tekemän työolosuhdehaastattelun kustannukset; toimintasuunnitelman laatimisen ja tarkistamisen kustannukset; tilakäynnillä tarpeellisten työhygieenisten mittaustarvikkeiden kustannukset; työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tilakäynneistä tai työpaikkaselvityksistä aiheutuneet matkakustannukset. 850,50 50 % 60 % 100 % Myelvakuutetuille (Sv-laki + erillislaki) 425,25 510,30 850, 50 Korvausluokka I: vuotuiseen yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään kuuluvat yrittäjän työterveyshuollosta kalenterivuoden aikana aiheutuneet: terveystarkastuksen kustannukset; tietojen antamisesta, neuvonnasta ja ohjauksesta aiheutuneet kustannukset; maatalousyrittäjälle ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä aiheutuneet ensiapukoulutuksen ja -tarvikkeiden kustannukset; terveystarkastuksista maatalousyrittäjälle aiheutuneet matkakustannukset; matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet palveluntuottajalle esimerkiksi työterveyshuoltoon liittyvän ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä. 425,50 50 % 60 % 212,75 255,30 Korvausluokka II: vuotuiset yrittäjäkohtaiset työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannukset 303,60 50 % 151,80

19 Syksyllä tapahtuu Työterveyslaitoksella Hyvä työterveyshuoltokäytäntö mitä uutta? Helsinki, Oulu, Kuopio, oma työpaikka, oma tietokone Työterveyspäivät Terveydenhuolto ja työterveysyhteistyö seminaari NMAOHS 2014 ( ) Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety Abstraktit ja esitykset netissä luettavissa Maatalouden ajankohtaispäivät Kuopio, Tampere

20 Työterveyslaitoksella vireillä Hyvä työterveyshuoltokäytäntö maatalousyrittäjien työterveyshuollossa oppaan uudistaminen TTH-palvelujen ostajan opas maatalousyrittäjälle Maatilayrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta (MIRA) Nettipohjaisen työoloselvitys-ohjelman käytettävyyden arviointi Maatalous ja työterveys Suomessa 2014 haastattelututkimus, kohderyhmänä myel-vakuutetut

21

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille Kansaneläkelaitos Terveysosasto Diaarinumero 20/322/2009 Kirjeeseen on koottu ajantasaista tietoa Kelan korvaamasta yrittäjien ja työnantajien työterveyshuollosta. Se on tarkoitettu työpaikan työterveyshuollon

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista - mitä hakemisen uudistaminen ja sähköinen asiointi edellyttää palvelujen tuottajalta - korvauslainsäädäntö muuttuu työkyvyn

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi

summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi MCI summa 3 2014 AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Yritysmuotona OSUUSKUNTA 4 Verovelkarekisteri julkiseksi 6 Korvausta työterveyshuollon kuluista SISÄLTÖ 3/2014 4

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Tietoa työstä SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Tietoa työstä SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Tietoa työstä Verkostosta vaikuttavuutta työterveyshuollon kehittämiseen SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hanna Hakulinen Sanna Pesonen Maire Laaksonen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot

Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Nettityöpapereita 42/2013 Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola Työterveyshuollon palvelujen kustannusten alueelliset erot Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Timo Hujanen, tutkija, TtM Hennamari Mikkola, ryhmäpäällikkö,

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Esityksessäni tarkastelen maatalouden työhyvinvointiasioita mm tapaturmien, ammattitautien, työssäjaksamisen sekä työterveyshuoltoasioiden valossa.

Esityksessäni tarkastelen maatalouden työhyvinvointiasioita mm tapaturmien, ammattitautien, työssäjaksamisen sekä työterveyshuoltoasioiden valossa. Arvoisat kuulijat! Tervetuloa tähän Työhyvinvointifoorumin työpajaan! Työpajan tarkoituksena on avata uusia näköaloja sekä edistää työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen leviämistä. Työhyvinvointifoorumi on

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot