Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena. Sirpa Havu Huittinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena. Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen"

Transkriptio

1 Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena Sirpa Havu Huittinen

2 2 Miksi työterveyshuoltoon kannattaa liittyä? Sijoitus oman hyvinvoinnin tukemiseen Terveyden edistäminen, työkyvyn parantaminen ja ylläpito Työperäisten sairauksien ehkäisy Mahdollisuus päästä kuntoutukseen Alennus MATA-maksusta Olet oman tilasi tärkein henkilöä, yritykselläsi on mahdollisuus menestyä vain, jos olet itse kunnossa

3 3 Ketkä voivat kuulua maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon? pakollisesti tai vapaaehtoisesti MYEL -vakuutetut, myös sivutoimiset liittyminen on vapaaehtoista, asiakas voi periaatteessa valita julkisen tai yksityisen palveluntuottajan työterveyshuolto tekee yrittäjän kanssa palveluista kirjallisen sopimuksen sekä toimintasuunnitelman, joka tarkistetaan vuosittain Jos maatalousyrittäjä toimii työnantajana, hän on velvollinen järjestämään työterveyshuoltolain mukaiset ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen omat sopimukset maatalousyrittäjälle että työntekijöille mielellään samalta palveluntuottajalta vain yrittäjäkohtainen hakumenettely oikeuttaa maatalousyrittäjän saamaan tilakäynnin kustannuksista korvausta valtion varoista

4 4 Työterveyshuollon edut Terveystarkastus 1-2 vuoden välein terveydenhoitajan haastattelu terveystottumuksista ja elintavoista sekä päätetään tarvittavat tutkimukset ja kokeet arvioidaan esimerkiksi: yleinen työ- ja toimintakyky, henkinen hyvinvointi ja fyysinen toimintakyky tarvittaessa ohjaus lääkäriin, esimerkiksi kuntoutusarvioinnin tarve, aiemmin todettu työperäinen sairaus, tilannearvio arviointi: miten yrittäjä selviytyy työssä mahdollisista sairauksista huolimatta

5 5 Työterveyshuollon edut Tilakäynti ja työolohaastattelu Tilakäynti pitäisi tehdä aina työterveyshuoltoon liittymisen yhteydessä ja aina tarvittaessa esimerkiksi muutostilanteissa Työoloihin tutustumisen myötä voidaan pureutua työn ja terveyden yhteyteen, esimerkiksi työn kuormittavuuteen, tapaturmariskeihin ja altisteisiin Tilakäynniltä saa palautteen, jossa kuvataan tilan työoloja ja annetaan ehdotuksia turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Todetaan, mitkä asiat hyvin ja missä kehittämisen paikka Melan tilakäyntirekisteriin tietoja terveysvaaroista ja toimenpide-ehdotuksista asiakkaan suostumuksella. Hyödynnetään ainoastaan työturvallisuustyössä Tilakäyntien välillä tarvittaessa työolohaastattelu

6 6 Työterveyshuollon edut Toimivissa työterveyshuolloissa mahdollisuus sopia yleislääkäritasoinen avosairaanhoito ennalta ehkäisevän työterveyshuollon yhteyteen pääsee yleensä nopeammin hoitoon sairausloman pituus tarvittaessa työn vaativuuden mukaan Työterveyslääkäri voi pyytää erikoislääkäriltä arvion maatalousyrittäjän työkyvystä asiantuntijan konsultaatio ja tutkimukset kuuluvat työterveyshuoltoon tarvittaessa ammattitautitutkimuksiin lähettäminen

7 7 Kuntoutukseen ohjaus Kuntoutuksen tavoitteena maatalousyrittäjän toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen Kuntoutuksen toimijat: Mela, Kela ja kuntoremonttien järjestäjät

8 8 MYEL-kuntoutus Vain ammatillista Työkyky uhattuna sairauden, vain tai vamman vuoksi, jos jatkaa entisessä työssä Tavoitteena poistaa työkyvyttömyyden uhka tai lykätä sen alkamista Keinot: elinkeinotuki työtä helpottaviin koneisiin tai laitteisiin, uuden yritystoiminnan aloittamiseen tai tuotantosuunnan muuttamiseen tai koulutus uuteen ammattiin Tarvitaan hakemus ja B-lääkärinlausunto sekä selvitys työoloista (TM-lomake)

9 9 MATA-kuntoutus Ensisijainen, perustuu tapaturmaan tai ammattitautiin Lääkinnällistä tai ammatillista Tavoitteena palauttaa toimintakyky, entisen työn jatkaminen tai koulutus uuteen ammattiin Keinot: lääkinnällinen tai ammatillinen kuntoutus, suojainten korvaaminen, ammatillinen koulutus, elinkeinotukea työtä helpottaviin laitteisiin, tuki tuotantotoiminnan muutokseen, sopeutumisvalmennus tai työkokeilu Ei tarvitse hakea erikseen

10 10 Kelan kuntoutus Kelan kuntoutuksiin hakeudutaan työterveyshuollon kautta, tarvitaan B-lääkärinlausunto, kts. lisää Kelan verkkosivuilta kuntoutuskurssihaku ASLAK-kuntoutus tavoitteena terveyden edistäminen, elämänhallinnan tukeminen, työ- ja toimintakyvyn parantaminen (B-lääkärinlausunto) ryhmämuotoista lyhyt - ja pitkäkestoista toimeentuloa turvaa MYEL-työtuloon ja mahdollisiin ansiotuloihin perustuva kuntoutusraha, mahdollisuus sijaisapuun TYK-kuntoutus, lainmuutos sairauden lisäksi painotetaan asiakkaan elämäntilannetta, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tarkoitus ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä mahdollisimman varhain sisältää selvitysjakson ja valmennusjakson kuntoutusraha ja mahdollisuus sijaisapuun

11 11 Kuntoremontit ja tuetut lomat Voimia tilan arkeen kuntoremonttikurssit. Kolmen päivän aloitusjakso ja vastaava seurantajakso kotimaisissa kylpylöissä. Mahdollisuus kuntoutusrahaan, jos kurssille ilmoittaudutaan työterveyshoitajan lähetteellä. Mahdollisuus myös sijaisapuun, jo kurssi on työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaista toimintaa Lisätiedot: Sirpa Kutvonen , Tuetut lomat, järjestäjänä Maaseudun terveys- ja Lomahuolto ry. Lomia myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole muuta mahdollisuutta lomailla. Haettava kolme kuukautta ennen loman alkamista.

12 Työterveyshuollon korvauksen hakeminen Yrittäjän työterveyshuolto Hakijana yrittäjä yrittäjä on hankkinut palvelut yksityiseltä palvelujen tuottajalta; yrittäjä hakee korvausta 6 kuukauden kuluessa kustannusten maksamisesta. yrittäjä liittää korvaushakemukseen ainoastaan maksukuitin tai muun tositteen kustannusten maksamisesta Hakijana kunta yrittäjä on hankkinut palvelut kunnalliselta terveyskeskukselta; kunta hakee tilitysmenettelyä käyttäen korvauksen Kelalta yrittäjän puolesta 6 kuukauden kuluessa palvelujen antamisesta. Huom. yrittäjän hakemukseen ei liitetä sopimusta tai toimintasuunnitelmaa yleisen sairausvakuutuksen lomakkeita ei käytetä työterveyshuollossa 12

13 Korvausluokka I Korvaukselle määritellään kaksi itsenäistä yrittäjäkohtaista vuotuista enimmäismäärää, ovat omia kokonaisuuksia 13 Korkeampi enimmäismäärä tilakäynnit tai työpaikkaselvitykset työterveyshuollon matkat työhygieeniset mittaustarvikkeet toimintasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen työterveyshoitajan MYEL -yrittäjälle tekemä työolohaastattelu palveluntuottajan luona tilakäyntien välivuonna Alempi enimmäismäärä terveystarkastus ohjaus ja neuvonta ensiapuvalmius (koulutukset, välineet) työterveyshuollon matkat yrittäjän matkat

14 Enimmäismäärät 2014 Yrittäjän työterveyshuolto Kustannukset (e/v) Korvaus (e/v) 50 % 60 % Ehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka I) Työpaikkaselvitys (korkeampi) 850,50 425,25 510,30 Muu ehkäisevä työterveyshuolto (alempi) 425,50 212,75 255,30 Sairaanhoito (korvausluokka II) 303,60 151,80 14

15 15 Maatalousyrittäjien työterveyshuollon yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmien tehtävänä on tiedottaa paikallisista palveluista, käsitellä mennyttä ja tulevaa toimintaa Jäseninä maatalousyrittäjien edustajat, Mela-asiamies MTK-liiton edustaja, lomahallinnon, maaseutuhallinnon ja Kelan edustaja jäsenet aktiivisesti mukana markkinoimassa työterveyshuoltoa muille yrittäjille

16 16 Haasteet työterveyshuollossa Alhainen liittymisaste 37 %. Palveluja ei koeta toimiviksi, kuitenkin suuria eroja palvelujen laadussa ja saatavuudessa. Palvelujen sisältö ei vastaa kehittyvän maatalouden ja eri tuotantosuuntien käytännön tarpeita. Esimerkiksi tilakäyntien nykyistä palvelumallia ei pidetä kovin toimivana. Kunnat ulkoistavat palvelujaan yksityiset palveluntuottajat yhä enemmän mukana hoitamassa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa, koska kunnat ostavat palveluja ostopalvelusopimuksilla yksityisiltä

17 17 Haasteet työterveyshuollossa jatkuu Ongelmia mm. palveluntuottajat haluavat panostaa enemmän sairaanhoitoon eivät ole aina halukkaita ottamaan maatalouden asiantuntijaa mukaan tilakäynneille korkeat maksut Toimeksiantoja neuvojatilakäynnneistä tehdään vähän rästitilakäyntejä tammikuussa 2014 n Kunnat tiedottavat vähän maatalousyrittäjille työterveyshuollon muutoksista, voi pahimmillaan johtaa siihen, ettei yrittäjällä ole voimassa olevaa sopimusta työterveyshuollosta Työterveyshoitajien suuri vaihtuvuus ja palveluntuottajien maatalouden asiantuntemus vähenee koko ajan Maatalousyrittäjien oma aktiivisuus

18 18 MYEL-vakuutetut ja työterveyshuoltoon liittyneet MYEL/kpl Varsinais-Suomi Pirkanmaa Satakunta Koko Suomi TTH/% Varsinais-Suomi 32,6 32,8 32,9 33,1 Pirkanmaa 35,1 35,3 34,9 34,1 Satakunta 30,7 30,4 30,6 30,6 Koko Suomi 38,9 39,3 39,0 37,0

19 19 Maatalousyrittäjien työhyvinvointiryhmä STM:n työryhmä ehdottaa, että Melan tehtäväksi annettaisiin vastuu maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittämisestä ja ohjauksesta yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Tavoitteena olisi nostaa työterveyshuollon kattavuus 70 prosenttiin kaikista MYELvakuutetuista maatalousyrittäjistä (nykyisin 37 %) Työryhmä ehdottaa, että Mela palkkaisi kuntoutusohjaajan maatalousyrittäjien ja työterveysyksiköiden tueksi oikea-aikaisen kuntoutuksen varmistamiseksi. Työryhmä ehdottaa, että Mela voisi käyttää osan työeläkevaroista työhyvinvoinnin edistämiseen Byrokratian keventämiseen pitäisi saada vauhtia, byrokratia syö jaksamista Työryhmän ehdottaa lomitusjärjestelmän kehittämistä helpottamaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä mahdollistamaan osallistumisen koulutukseen alle kolmivuotiaan lapsen kotona tapahtuvaan hoitoon saatavan sijaisavun maksun muuttaminen normaalin sijaisavun hintaiseksi (nyt korotettu 50 %:lla) selvitettävä, tukevatko aikuiskoulutukseen myönnettävät sijaisavun ehdot riittävän hyvin nykyaikaisen maatalousyrityksen koulutustarpeita lomitusjärjestelmän kokonaisuudistukseen oma työryhmä

20 20 Hyvinvoinnin tuki Miten toimiva työterveyshuolto auttaa? Terveyden ja yrityksen aukoton toiminta, maatilan olosuhteet dokumentoitu, jolloin mahdollinen kuntoutuksen tarve on helpompi selvittää ja kirjata Vaaran paikkojen kartoitus, tilasokeuden poistaminen, yksilöllinen riskikartoitus Välittää varhain ongelmatilanteissa Mahdollisuus sairaanhoitoon Edullinen, MATA-alennus ja itse maksettujen kulujen vähennyskelpoisuus verotuksessa

21 Kiitos mielenkiinnosta!

Mela-turva Melan työhyvinvointityö Mistä voi saada apua? Märta Strömberg-Nygård 5.3.2015

Mela-turva Melan työhyvinvointityö Mistä voi saada apua? Märta Strömberg-Nygård 5.3.2015 Mela-turva Melan työhyvinvointityö Mistä voi saada apua? Märta Strömberg-Nygård 5.3.2015 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista Asiakkaina viljelijät, kalastajat,

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Kuntoa koko ikä. Mela Auli Sulin Piirros: Martti Rautiainen 8/2002

Kuntoa koko ikä. Mela Auli Sulin Piirros: Martti Rautiainen 8/2002 1. Mela Auli Sulin Piirros: Martti Rautiainen 8/2002 2. Työterveyshuolto Ehkäisemään sairauksia,ammattitauteja, tapaturmia Vapaaehtoinen, itse liityttävä Alennusta MATA-maksuun Terveystarkastukset 1 2

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot