Yksityisen palveluntuottajan yrittäjälomakkeet Täyttöohjeet lomakkeille SV 111 TTH ja SV 115 TTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen palveluntuottajan yrittäjälomakkeet Täyttöohjeet lomakkeille SV 111 TTH ja SV 115 TTH"

Transkriptio

1 Yksityisen palveluntuottajan yrittäjälomakkeet Täyttöohjeet lomakkeille SV 111 TTH ja SV 115 TTH SV 117 TTH Ohjeen alussa kerrotaan yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemisesta, lomakkeista sekä korvauksista. Sivuilla 2 5 ovat lomakkeiden SV 111 TTH ja SV 115 TTH selvitysosien täyttöohjeet palveluntuottajalle. Sivulla 6 on ohje yrittäjälle hakemusosan täyttämisestä. Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta YEL-vakuutetulla yrittäjällä ja MYEL-vakuutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet hänen itselleen järjestämästään työterveyshuollosta. Yrittäjillä tarkoitetaan yrittäjäin tai maatalousyrittäjäin eläkevakuutuslaeissa määriteltyjä yrittäjiä. Yrittäjä hakee itse korvauksen Kelasta silloin, kun hän on sopinut työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Yksityisiä palveluntuottajia ovat esim. lääkärikeskukset, lääkäriasemat ja työterveyshuollon ammatinharjoittajat. Korvausten hakuaika on 6 kuukautta palvelujen maksamisesta. Yksityinen palveluntuottaja antaa yrittäjälle korvauksen hakemista varten joko lomakkeen SV 111 TTH (Selvitys yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista) tai SV 115 TTH (Selvitys maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä). Lomakkeen etusivulla palveluntuottaja antaa selvityksen yrittäjälle annetuista työterveyshuollon palveluista ja niistä aiheutuneista kustannuksista (sivu 1). Yhdellä lomakkeella saa olla tietoja vain samana kalenterivuonna annetuista palveluista. Lomakkeilla ilmoitetaan aikaperusteisia (työpaikkaselvitys, tilakäynti, työolosuhdehaastattelu) tai käyntikertakohtaisia (terveystarkastus, tietojen antaminen yksilöllisesti tai ryhmässä, sairaanhoitokäynti) sekä tutkimuskohtaisia kustannus- ja toimintatietoja ja muita kustannuksia. Etävastaanottona alkaen annetut sairaanhoidon kustannukset ja muun terveydenhuollon kustannukset (korvausluokka II) sekä toteutuneen toiminnan tiedot voidaan ilmoittaa hakemuksessa edellyttäen, että työterveyshuollon palveluntuottaja pystyy erittelemään etävastaanottona annetut palvelut ja niiden kustannukset (esimerkiksi erillisten koodien avulla). Yrittäjä eli korvauksenhakija täyttää itse lomakkeen takasivulla olevan korvaushakemuksen (sivu 2). Lomakkeet YEL-yrittäjä Lomakkeella SV 111 TTH yksityinen palveluntuottaja antaa toiminta- ja kustannustiedot YEL-yrittäjän työpaikkaselvityksestä tai muusta ehkäisevästä työterveyshuollosta tai yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta, ml. tutkimukset, jos sairaanhoito on järjestetty työterveyshuollon lisäksi MYEL-yrittäjä Lomakkeella SV 115 TTH yksityinen palveluntuottaja antaa tiedot ainoastaan MYEL-yrittäjän työpaikkaselvityksistä. Jos työpaikkaselvitys koskee useita samalla tilalla työskenteleviä maatalousyrittäjiä, tulee toiminta- ja kustannustiedot selvittää kustakin yrittäjästä erikseen omalla yrittäjäkohtaisella SV 115 TTH - lomakkeella. Lomakkeella SV 111 TTH palveluntuottaja antaa toiminta- ja kustannustiedot MYEL-yrittäjän muusta ehkäisevästä työterveyshuollosta tai yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta ml. tutkimukset, jos sairaanhoito on järjestetty työterveyshuollon lisäksi Yhdellä lomakkeella ilmoitetaan sisällöltään vain yhdenlaista toimintaa kerrallaan. Katso myös varsinaisten lomakkeiden lopussa olevat ohjeet. YEL- ja MYEL-yrittäjä voi hakea korvausta omista työterveyshuoltoon kohdistuvista matkoistaan korvaushakemuslomakkeella SV 116 TTH. Samalla lomakkeella voi hakea korvausta ensiapuvalmiuskustannuksista (ensiaputarvikkeet ja muualta kuin omasta työterveyshuollosta ostettu ensiapukoulutus). Lomakkeessa on täyttöohjeet, ja se on tulostettavissa osoitteessa /lomakkeet. Ostopalvelut Kun työterveyshuollon palveluntuottajana toimiva yksityinen palveluntuottaja käyttää ostopalvelusopimuksen perusteella maatalouden asiantuntijan palveluja tai erikoislääkäripalveluja, laskuttaa maatalouden asiantuntija tai erikoislääkäripalvelun tuottaja yksityistä palveluntuottajaa, joka puolestaan laskuttaa yrittäjää. Maatalouden asiantuntija tai erikoislääkäri ei voi laskuttaa suoraan yrittäjää. Sivu 1 (6)

2 Korvaukset Ostopalvelujen hinnoittelun ja sen perusteiden tulee olla läpinäkyviä. Niiden tulee ilmetä myös yksityisen palveluntuottajan ja yrittäjän välisistä työterveyshuoltosopimuksista. Laskuista tulee näkyä, mitä hintoja loppulaskuun tosiasiallisesti sisältyy. Palvelujen koordinoinnista tai laskutuspalvelusta (kauttakulkulaskutuksesta) aiheutuneet kustannukset eivät ole työterveyshuoltona korvattavia eikä niitä saa ilmoittaa korvaushakemuksissa. Myöskään arvonlisäveroja (alv) ei korvata työterveyshuoltona eikä niitä ilmoiteta korvaushakemuksessa. Työterveyshuollon hyväksyttävät kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan: korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon ja korvausluokkaan II sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Sairausvakuutuslain mukaan yrittäjän työterveyshuollon korvaus on 50 prosenttia ehkäisevän toiminnan ja 50 prosenttia työterveyshuollon lisäksi järjestetyn sairaanhoidon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvataan kuitenkin 60 prosenttia, jos yrittäjä on sopinut työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta ja työkyvyn hallintakäytäntö on kirjallisesti laadittu osaksi työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Kummankin korvausluokan kustannusten korvauksille määritellään lisäksi vuosittain yrittäjäkohtaiset laskennalliset enimmäismäärät. Korvausta ei makseta laskennallisten enimmäismäärien ylittävistä kustannuksista. Yrittäjäkohtaiset vuotuiset enimmäismäärät ovat osoitteessa /tyoterveys/yrittaja. Maatalousyrittäjän tilakäyntikustannuksista maksettava valtionosuuden vuotuinen yrittäjäkohtainen enimmäismäärä on alkaen joko 40 prosenttia tai 50 prosenttia kustannuksista. Valtionosuuden määrään vaikuttaa se, onko kustannuksista korvattu 50 prosenttia vai 60 prosenttia sairausvakuutuslain perusteella. Lisätietoa työterveyshuollon korvauksista on osoitteessa /tyoterveys/yrittaja Ohjeita yksityiselle työterveyshuollon palveluntuottajalle Lomakkeen SV 111 TTH selvitysosan täyttöohje 1 Yrittäjän tiedot Kenelle työterveyshuollon palveluja on annettu? Ilmoita yrittäjän nimi ja henkilötunnus. Ilmoita lisäksi toimiala sekä sanallisesti että numerona 5 numeron tarkkuudella Tilastokeskuksen TOL luokituksen mukaisesti ( >Tietoa tilastoista > Luokitukset/TOL 2008). 2 Palvelujen sisältö Mitä palveluja on annettu? Valitse työterveyshuollon palvelun sisältö, josta ilmoitat toiminta- ja kustannustietoja: YEL-yrittäjän työpaikkaselvitys (työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen) tai YEL- tai MYEL-yrittäjän muu ehkäisevä työterveyshuolto (terveystarkastus ml. tutkimukset ja/tai tietojen antaminen ja ohjaus) tai YEL- tai MYEL-yrittäjän sairaanhoito ja tutkimukset. Yhdellä lomakkeella ilmoitetaan sisällöltään vain yhdenlaista toimintaa kerrallaan (työpaikkaselvitys tai terveystarkastukset ja ohjaus ja neuvonta tai sairaanhoito ml. muu terveydenhuolto). 3 Työterveyshuollon ammattihenkilöt Toiminta ja siitä aiheutuneet kustannukset Ilmoita työterveyshuollon ammattihenkilöiden, lääkärin ja terveydenhoitajan antamiin työterveyshuollon palveluihin käyttämä aika puolen tunnin tarkkuudella tai yrittäjän työterveyshuoltokäyntien lukumäärä. 4 Asiantuntijat Toiminta ja siitä aiheutuneet kustannukset Ilmoita työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsomien asiantuntijoiden, fysioterapeutin, psykologin ja erikoislääkärin sekä muiden asiantuntijoiden antamiin työterveyshuollon palveluihin käyttämä aika puolen tunnin tarkkuudella tai yrittäjän työterveyshuoltokäyntien lukumäärä. Sivu 2 (6)

3 Ilmoita Muut asiantuntijat -kohdassa yksityiskohtaisesti, mikä työterveyshuollon muu asiantuntija on työterveyshuollon palvelua antanut. Muut asiantuntijat ovat työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian ja liikunnan alan asiantuntijoita. Heidän toimintaansa korvataan vain ehkäisevässä työterveys-huollossa. 5 Tutkimukset Tehdyt tutkimukset ja niiden määrä Ilmoita yhdessä lomakkeessa vain joko muun ehkäisevän työterveyshuollon laboratorio- ja/tai kuvantamistutkimusten lukumäärä, niiden tutkimuskoodiston mukaiset nimet ja niiden jäljessä kunkin tutkimuksen kustannus tai sairaanhoidon vuoksi tarpeellisten laboratorio- ja/tai kuvantamistutkimusten lukumäärä, niiden tutkimuskoodiston mukaiset nimet ja niiden jäljessä kunkin tutkimuksen kustannus. Ilmoita tutkimuksista aiheutuneet kustannukset yhteensä sarakkeessa Maksu. 6 Muu työterveyshuoltoon liittyvä toiminta Anna kuvaus toiminnasta, josta kustannus on syntynyt. Merkitse kaikista toiminnoista kustannus heti toiminnan kuvauksen jälkeen. Esimerkkejä: työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden matkat (esim. oman auton käyttö, ajetut kilometrit, kustannus ja matkustajat) sekä työhygieeniset mittaustarvikkeet ja niiden kustannukset (YEL-yrittäjän työpaikkaselvitys) työterveyshuollon lääkärin reseptin uusinta sekä työterveyshuollon ammattihenkilön puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palveluna antamat hoito-ohjeet kustannuksineen, kun reseptin uusinta tai ohjeistus perustuu tapahtuneeseen asiakaskäyntiin työn vuoksi tarpeellisten rokotusten rokkoaineet (muu ehkäisevä työterveyshuolto) ja riskiryhmien influenssarokotusten rokkoaineet (sairaanhoito) kustannuksineen yleis- tai perusmaksut ja sen summa. Ilmoita näistä toiminnoista aiheutuneet kustannukset yhteensä sarakkeessa Maksu. Jos olet lomakkeen kohdassa 3 ilmoittanut tietojen antamisen ja ohjauksen käyntejä työterveyshuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan pitämässä ryhmässä (kpl) ja niistä aiheutuneita kustannuksia, kuvaa tässä kohdassa, mistä toiminnasta on ollut kyse. (Huom! Kustannuksia ryhmätoiminnasta ei tässä kohdassa enää ilmoiteta uudelleen.) Kyseessä voi olla esimerkiksi oman työterveyshuollon palveluntuottajan toteuttama ensiapukoulutus (EA I-, EA II- tai ensiavun kertauskurssi), johon yrittäjä on osallistunut. Ilmoita ajankohdat (päivämäärät), jolloin työterveyshuollosta on matkustettu työpaikkaselvityksen tai tietojen antamisen, ohjauksen ja neuvonnan vuoksi. 7 Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen ja toiminnan toteuttaminen Ilmoita sen yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajan nimi, jonka kanssa yrittäjä on tehnyt kirjallisen työterveyshuoltosopimuksen. Palveluntuottajan nimi ilmoitetaan samassa muodossa kuin toimiluvassa (vrt. Merkitse lomakkeeseen, onko työterveyshuoltosopimuksessa sovittu ehkäisevän työterveyshuollon palveluista vai sekä ehkäisevän työterveyshuollon että sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen edellyttää, että työolosuhteet kartoitetaan lainsäädännön mukaisesti toistuvin työpaikkakäynnein (Työterveyshuoltolaki 1383/2001). Merkitse lomakkeeseen 'Kyllä', jos työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa tehty toimintasuunnitelma on laadittu työpaikkaselvityksen (perusselvitys) perusteella. 'Ei', jos toimintasuunnitelma ei perustu työpaikkaselvitykseen (perusselvitys). Ilmoita työterveyshuollon palvelujentuottajan kanssa laaditun toimintasuunnitelman voimassaoloaika (pv.kk.vvvvv pv.kk.vvvv). Sivu 3 (6)

4 8 Yrittäjän käyntipäivämäärät Maksut yhteensä 9 Allekirjoitus Merkitse lomakkeeseen 'Kyllä', jos yrittäjä on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kirjallisesti sopinut työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöstä, käytäntö on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja se on toteutettavissa suunnitellun mukaisesti. 'Ei', jos toimintakäytäntöä ei ole sovittu eikä laadittu kirjallisesti työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Ilmoita, koska yrittäjä on käynyt työterveyshuollossa eli terveystarkastus-, sairaanhoito- ym. vastaanotto-käyntien ajankohdat (pvm). Yrittäjä voi hakea korvausta omista työterveyshuoltoon kohdistuvista matkakustannuksistaan korvaushakemuslomakkeella SV 116 TTH. Samalla lomakkeella voi hakea korvausta ensiapuvalmiuskustannuksista (ensiaputarvikkeet ja muualta kuin omasta työterveyshuollosta ostettu ensiapukoulutus). Lomakkeessa on täyttöohjeet, ja se on tulostettavissa osoitteessa /lomakkeet > Sairastaminen > Työterveyshuolto. Ilmoita Maksu-sarakkeessa kaikki työpaikkaselvityksestä (YEL-yrittäjä) aiheutuneet kustannukset yhteensä tai kaikki muun ehkäisevän työterveyshuollon (YEL- tai MYEL-yrittäjä) kustannukset yhteensä tai kaikki sairaanhoidon (YEL- tai MYEL-yrittäjä) kustannukset yhteensä. Selvityksen etusivun allekirjoittaa palveluntuottajan toimihenkilö. Allekirjoita selvityksen etusivu; muista nimenselvennys. Lisää myös paikka ja aika sekä palveluntuottajan nimi ja/tai leima. Allekirjoituksella vahvistat palveluista perittyjen maksujen summat ja sen, että selvityksessä ilmoitetut palvelut on annettu yrittäjälle. Ohjeita yksityiselle työterveyshuollon palveluntuottajalle Lomakkeen SV 115 TTH selvitysosan täyttöohje 1 Yrittäjän tiedot Kenelle työterveyshuollon palveluja on annettu? Ilmoita yrittäjän nimi ja henkilötunnus. Ilmoita lisäksi toimiala sekä sanallisesti että numerona 5 numeron tarkkuudella Tilastokeskuksen TOL luokituksen mukaisesti ( >Tietoa tilastoista > Luokitukset/TOL 2008). 2 Palvelujen sisältö Mitä palveluja on annettu? Lomakkeella ilmoitetaan maatalousyrittäjän työpaikkaselvitykseen liittyvä toiminta (tilakäynti, toimintasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen ja työterveyshoitajan yrittäjälle tekemä työolosuhdehaastattelu) ja toiminnasta aiheutuneet kustannukset. 3 Työterveyshuollon ammattihenkilöt Toiminta ja siitä aiheutuneet kustannukset Ilmoita työterveyshuollon ammattihenkilöiden eli lääkärin ja terveydenhoitajan tekemään työpaikkaselvityk-seen (tilakäynti, toimintasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen ja terveydenhoitajan yrittäjälle tekemä työolosuhdehaastattelu) käyttämä aika puolen tunnin tarkkuudella. 4 Asiantuntijat Toiminta ja siitä aiheutuneet kustannukset Ilmoita työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsomien asiantuntijoiden, fysioterapeutin, psykologin, maatalouden asiantuntijan, maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikön sekä muiden asiantuntijoiden työpaikkaselvitykseen (tilakäynti, toimintasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen) käyttämä aika puolen tunnin tarkkuudella. Ilmoita Muut asiantuntijat -kohdassa yksityiskohtaisesti, mikä työterveyshuollon muu asiantuntija on antanut työterveyshuollon palvelua. Sivu 4 (6)

5 5 Muu työterveyshuoltoon liittyvä toiminta Kuvaa toiminta, josta kustannus on syntynyt. esim. työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden matkat (matkustustapa, oman auton käyttö, ajetut kilometrit, matkustajat) sekä työhygieeniset mittaustarvikkeet. Ilmoita ajankohdat (päivämäärät), jolloin työterveyshuollosta on matkustettu yrittäjän työpaikalle työpaikkaselvityksen vuoksi. 6 Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen ja toiminnan toteuttaminen Ilmoita sen yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajan nimi, jonka kanssa yrittäjä on tehnyt kirjallisen työterveyshuoltosopimuksen. Palveluntuottajan nimi ilmoitetaan samassa muodossa kuin toimiluvassa (vrt. Merkitse lomakkeeseen, onko työterveyshuoltosopimuksessa sovittu ehkäisevän työterveyshuollon palveluista vai sekä ehkäisevän työterveyshuollon että sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen edellyttää, että työolosuhteet kartoitetaan lainsäädännön mukaisesti toistuvin työpaikkakäynnein (Työterveyshuoltolaki 1383/2001). Merkitse lomakkeeseen 'Kyllä', jos työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa tehty toimintasuunnitelma on laadittu työpaikkaselvityksen (perusselvitys) perusteella. 'Ei', jos toimintasuunnitelma ei perustu työpaikkaselvitykseen (perusselvitys). Ilmoita työterveyshuollon palvelujentuottajan kanssa laaditun toimintasuunnitelman voimassaoloaika (pv.kk.vvvvv pv.kk.vvvv). 7 Yrittäjän käyntipäivämäärät Maksut yhteensä 8 Allekirjoitus Ilmoita, koska yrittäjä on käynyt työterveyshuollon työolosuhdehaastattelussa (pvm). Yrittäjä voi hakea korvausta omista työterveyshuoltoon kohdistuvista matkakustannuksistaan korvaushakemuslomakkeella SV 116 TTH. Samalla lomakkeella voi hakea korvausta ensiapuvalmiuskustannuksista (ensiaputarvikkeet ja muualta kuin omasta työterveyshuollosta ostettu ensiapukoulutus). Lomakkeessa on täyttöohjeet, ja se on tulostettavissa osoitteessa /lomakkeet > Sairastaminen > Työterveyshuolto. Ilmoita Maksu-sarakkeessa kohdassa Maksut yhteensä kaikki työpaikkaselvityksestä aiheutuneet kustannukset yhteensä. kohdassa Lain 859/84 mukainen valtion varoista korvattava osa enintään 40 prosenttia yhteenlasketuista maksuista, jos työkyyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytäntö on laadittu kirjallisesti. enintään 50 prosenttia yhteenlasketuista maksuista, jos työkyyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytäntöä ei ole laadittu kirjallisesti. kohdassa Sairausvakuutuslain mukainen korvaus enintään 60 prosenttia yhteenlasketuista maksuista, jos työkyvyn hallinnan toimintakäytäntö on laadittu kirjallisesti. enintään 50 prosenttia yhteenlasketuista maksuista, jos työkyvyn hallinnan toimintakäytäntöä ei ole laadittu kirjallisesti. Selvityksen etusivun allekirjoittaa palveluntuottajan toimihenkilö. Allekirjoita selvityksen etusivu; muista nimenselvennys. Lisää myös paikka ja aika sekä palveluntuottajan nimi ja/tai leima. Allekirjoituksella vahvistat palveluista perittyjen maksujen summat ja sen, että selvityksessä ilmoitetut palvelut on annettu yrittäjälle. Sivu 5 (6)

6 Ohjeita yrittäjälle työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttämisestä lomakkeiden SV 111 TTH ja SV 115 TTH hakemusosan täyttöohje Jos hankit palvelut yksityiseltä työterveyshuollon palveluntuottajalta, saat palveluntuottajalta joko lomakkeen Selvitys yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista (SV 111 TTH) tai Selvitys maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä (SV 115 TTH). Palveluntuottaja täyttää valmiiksi lomakkeen etusivulle tiedot annetuista palveluista ja niistä aiheutuneista kustannuksista. Lomakkeen kääntöpuoli on korvaushakemus, jonka täytät itse. Hakemuksen voi postittaa suoraan käsittelyyksikköön, ks. /tyoterveys/yhteystiedot. Hae korvauksia 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut palvelut. Jos sinulle on aiheutunut kustannuksia ensiapuvalmiuden ylläpidosta (ensiaputarvikkeet, muualta kuin omasta työterveyshuollosta ostettu ensiapukoulutus) tai matkoista palveluntuottajan luo työterveyshuollon tai sairaanhoidon vuoksi, voit hakea niistä korvausta erikseen lomakkeella Korvaushakemus yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista (SV 116 TTH). Työterveyshuollon korvausta voit hakea vain työterveyshuoltosopimukseen sisältyvistä palveluista. Yrittäjän työterveyshuollon korvaus on 50 prosenttia ehkäisevän toiminnan ja 50 prosenttia työterveyshuollon lisäksi järjestetyn sairaanhoidon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvataan 60 prosenttia, jos yrittäjä on sopinut työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta. Ehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon korvauksille määritellään lisäksi vuosittain laskennalliset enimmäismäärät. Korvausta ei makseta laskennallisten enimmäismäärien ylittävistä kustannuksista. Lisätietoa työterveyshuollon korvaamisesta saat osoitteesta /tyoterveys/yrittaja. Yrittäjänä voit katsoa omat työterveyshuollon korvaustietosi Kelan verkkoasiointipalvelujen kautta (/asiointi). Palveluun kirjaudut verkkopankkitunnuksilla. 1 Hakija Ilmoita kaikki lomakkeella pyydetyt korvauksen hakijaa koskevat tiedot eli henkilötunnus ja yhteystiedot. Ilmoita lisäksi lomakkeella SV 111 TTH, kuulutko yrittäjän eläkelain (YEL) vai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) ja lomakkeella SV 115 TTH, kuulutko maatalousyrittäjän eläkelain piriin (MYEL). 2 Maksuosoite Kela tarvitsee tiedot siitä, minne korvaukset maksetaan. Tämän takia muista ilmoittaa pankkitilisi tiedot eli IBAN -tilinumero ja BIC-pankkitunniste ja maksun saajan nimi ja osoite, jos korvauksen hakija ei ole sama kuin maksun saaja sekä viitenumero tai anna sanallinen vapaamuotoinen viestitieto (helpottaa tunnistamaan vastaanotetun korvauksen). 3 Allekirjoitus Lomakkeen takasivun eli korvaushakemuksen allekirjoittaa korvauksen hakija. Allekirjoituksella vakuutat, että hakemusosassa annetut tiedot ovat oikeita. 4 Valtakirja Täytä valtakirja, jos valtuutat toisen henkilön tai yrityksen saamaan sinulle myönnettävän korvauksen. Sivu 6 (6)

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta Ohjeen alussa kerrotaan yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemisesta, lomakkeista sekä korvauksista. Sivuilla 2 6 ovat lomakkeiden SV 111 TTH ja SV 115 TTH selvitysosien täyttöohjeet palveluntuottajalle.

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi.

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. SV 101a TTH Työnantajalla on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

Myel-vakuutettujen työterveys

Myel-vakuutettujen työterveys Alk. 19 vuodessa Toimintasuunnitelma Sähköinen terveyskysely Sähköinen tilakysely Työolosuhdeselvitys Helpperi-terveysohjaus Yhteistyössä: MATKI Myel-vakuutettujen työterveys Lähipalveluita jo 17 kunnassa

Lisätiedot

Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille , klo

Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille , klo Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille 5.9.2017, klo 13.00-14.30 Skype Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus Etuuspalveluiden

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

SV 101a TTH. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä.

SV 101a TTH. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. SV 101a TTH Työnantajalla on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys, työpaikkakäynti,

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille Kansaneläkelaitos Terveysosasto Diaarinumero 20/322/2009 Kirjeeseen on koottu ajantasaista tietoa Kelan korvaamasta yrittäjien ja työnantajien työterveyshuollosta. Se on tarkoitettu työpaikan työterveyshuollon

Lisätiedot

Terveyskeskuksen yrittäjälomakkeet Täyttöohjeet tilityslomakkeelle SV 114 TTH ja selvityksille SV 112 TTH ja SV 113 TTH

Terveyskeskuksen yrittäjälomakkeet Täyttöohjeet tilityslomakkeelle SV 114 TTH ja selvityksille SV 112 TTH ja SV 113 TTH Terveyskeskuksen yrittäjälomakkeet Täyttöohjeet tilityslomakkeelle SV 114 TTH ja selvityksille SV 112 TTH ja SV 113 TTH SV 118 TTH Ohjeen alussa kerrotaan tilitysmenettelystä, terveyskeskusta ylläpitävän

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta Oulu 27.9.2016 Nina Jaakkola, suunnittelija, TtM Tampere 29.9.2016 Marja Toivanen, suunnittelija, TtM Työterveyshuollon palveluverkko tavoitteena

Lisätiedot

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä 9-12/2010 Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Hakumenettely uudistuu 2011 Uudistamisen tavoitteena on tukea ja ohjata

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

SOPIMUS YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA YKSITYISELLE PALVELUNTUOTTAJALLE TILITYSMENETTELYLLÄ

SOPIMUS YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA YKSITYISELLE PALVELUNTUOTTAJALLE TILITYSMENETTELYLLÄ Sopimus xx.xx.20xx SOPIMUS YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA YKSITYISELLE PALVELUNTUOTTAJALLE TILITYSMENETTELYLLÄ 1 Sopimuksen osapuolet Kela, vakuutuspiiri (jäljempänä Kela ) Yhteystiedot

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 158/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:10 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot 1998 Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2001 Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:10 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Lisätiedot

Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje

Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje Esitiedot Tarkista tiedot Hakemus Hakijan tiedot Toimiala ja henkilömäärä Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:9 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot 1997 Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2000 Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:9 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Lisätiedot

TYÖNANTAJALLE JA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TUOTTAJALLE

TYÖNANTAJALLE JA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TUOTTAJALLE Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto 8.4.2005 Kirje pyydetään välittämään tiedoksi työnantajan työterveyshuoltoa toteuttavalle henkilöstölle sekä työpaikan henkilöstö- ja taloushallinnosta

Lisätiedot

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Vaikka Kelakin korvaa Työterveyshuollon ammattihenkilöt voivat ehkäisevää työterveyshuoltoa toteuttaessaan käyttää

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa

Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa Jukka Mäittälä, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö Työterveyshoitajien koulutuspäivät 9.9 Oulu ja 11.9

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 Säkylän kunta 1.1.2018 Sosiaali- ja terveystoimi Työterveyshuolto Välskärinte 5 27800 Säkylä TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT TYÖTERVEYSHUOLLON YLEISMAKSU Yleismaksu/työntekijä 24 ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 Palveluhinnasto 1 (5) Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 1. Palvelukuvaus Siun sote tuottaa, järjestää ja kehittää, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyshuoltopalveluja sopimusasiakkailleen.

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Työfysioterapeutit ry:n kevätopintopäivät 2016 Marja Toivanen, suunnittelija, TtM 12.5.2016 Korvausjärjestelmän tavoitteet - työterveyshuolto Edistää, kannustaa

Lisätiedot

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien HE 133/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 :n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Työfysioterapeutit ry:n syysopintopäivät 11.-12.11.2015 Marianne Meyer-Arnold, TtM 11.11.2015 Korvausjärjestelmän tavoitteet - työterveyshuolto Edistää, kannustaa

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa

Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa Kela, Terveysosasto Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

HE 171/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja maatalousyrittäjän työterveyshuollon

HE 171/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja maatalousyrittäjän työterveyshuollon Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sivu 1/4 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ työterveyshuoltolaki 1383/2001 6 1 mom. 1. SOPIJAOSAPUOLET 1.1. Asiakas Päätoimipaikka: Virallinen nimi SIUN SOTE POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI-

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena. Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen

Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena. Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen 2 Miksi työterveyshuoltoon kannattaa liittyä? Sijoitus oman hyvinvoinnin tukemiseen Terveyden edistäminen, työkyvyn parantaminen

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2015 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 16.12.2014, 142) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen Terveysosasto Dno 3/310/2014 Terveydenhuoltoryhmä Työterveyshuoltotiimi 15.5.2014 Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen 1 Johdanto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 37/55

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 37/55 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 37/55 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 38/55 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Pori)

Palvelutasovaihtoehdot (Pori) Palvelutasovaihtoehdot (Pori) 1. lakisääteinen + kattavan tason 2. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen 3. lakisääteinen + suppean tason 1. Lakisääteinen, kattavan tason Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Kela. Kelan työterveyshuoltotilasto

Kela. Kelan työterveyshuoltotilasto SVT Sosiaaliturva Kela Kansaneläkelaitos Kelan työterveyshuoltotilasto 2002 SVT Sosiaaliturva Kelan työterveyshuoltotilasto 2002 Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2005 Toimitus Kansaneläkelaitos,

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista - mitä hakemisen uudistaminen ja sähköinen asiointi edellyttää palvelujen tuottajalta - korvauslainsäädäntö muuttuu työkyvyn

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto Työterveyshuolto 18.12.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet... 1 1.3 Oikeus korvaukseen... 1 1.3.1 Työnantaja... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS 1/10 KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS Yleistä Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehityksen ja toiminnan seurannasta.

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 alkaen

HINNASTO 1.1.2015 alkaen VUOSIMAKSU 24 / työntekijä HINNASTO 1.1.2015 alkaen Vuosimaksu koko vuoden asiakkaina olevilta laskutetaan 1-2 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan. Jos sopimus alkaa tai päättyy kesken kalenterivuoden, maksu

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 15.12.2015 95) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Terveysosasto I Työterveyshuoltoryhmä Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Korvauksen hakeminen Työnantaja hakee korvauksen työterveyshuollon järjestämisestä

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse 1 (3) Sopimusta koskevat tiedot Vakuutuksenottaja Sopimusnumero - Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus Vakuutettu (edunjättäjä) Vakuutetun

Lisätiedot

3 (5) Laitos 5. Laitoksen nimi. Käyntiosoite. Postinumero. Postitoimipaikka. Laitos 6. Laitoksen nimi. Käyntiosoite. Postinumero.

3 (5) Laitos 5. Laitoksen nimi. Käyntiosoite. Postinumero. Postitoimipaikka. Laitos 6. Laitoksen nimi. Käyntiosoite. Postinumero. 1 (5) SATU-ASIOINTIJÄRJESTELMÄN PERUSTIETOLOMAKE PÄÄSTÖKAUPAN KOMPENSAATIOTUKI Toiminnanharjoittajan perustiedot Toiminnanharjoittajan nimi Y-tunnus Toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön tiedot Etunimi

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta - työterveyshuolto sotepalvelujärjestelmän

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta - työterveyshuolto sotepalvelujärjestelmän Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta - työterveyshuolto sotepalvelujärjestelmän D'Artagnan? TYHE 5, Ajankohtaista työelämässä Minna Ylikännö, VTT, yliopistonlehtori Sosiaalitieteiden laitos Suomalainen

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot