Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta"

Transkriptio

1 Ajankohtaista maatalousyrittäjien työterveyshuollon korvaamisesta Oulu Nina Jaakkola, suunnittelija, TtM Tampere Marja Toivanen, suunnittelija, TtM

2 Työterveyshuollon palveluverkko tavoitteena hyvä korvauskäytäntö Eteläinen vakuutuspiiri Läntinen vakuutuspiiri Keskinen vakuutuspiiri Itäinen vakuutuspiiri Pohjoinen vakuutuspiiri Työterveyshuollon ratkaisuyksiköiden sijainti 2016 Heinola, Helsinki - Seinäjoki,Turku - Oulu, Kokkola Työterveyshuollon palveluntuottajat Palvelustrategia Sidosryhmäyhteistyö Työnantajat ja yrittäjät TTH-korvausten suunnittelu ja kehittäminen ohjeet, koulutus seuranta Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus; Työterveyshuoltoasiat Ratkaisuyksiköt 2

3 Yrittäjät ja yrittäjäkorvaukset 2015 Yrittäjänä toimi henkilöä Korvausta maksettiin noin yrittäjälle Työnantajan hakumenettelyn kanssa maksettiin korvausta yhteensä noin yrittäjälle. Yrittäjillä kustannuksia oli noin euroa Korvauksia niistä maksettiin yhteensä noin euroa ml. maatalousyrittäjien tilakäyntien valtionosuudet Korvausta maksettiin terveyskeskusten tilitysmenettelyllä yrittäjälle Korvausta haki itse yrittäjää Mukana yksityisen työterveyshuollon palveluita saaneet sekä matkojen ja ensiapuvalmiuden kustannuksista korvausta hakeneet. 3

4 Työterveyshuoltolaki 7 ( /1271) Palvelujen tuottaminen Työnantaja voi järjestää tässä laissa tarkoitetut työterveyshuollon palvelut: 1) hankkimalla tarvitsemansa palvelut kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetulta terveyskeskukselta; 2) järjestämällä tarvitsemansa työterveyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa; tai 3) hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä. TTH -laki 2 Soveltuvin osin yrittäjään 4

5 Sote Miten tulevaisuudessa? Järjestäminen Palvelujen tuottaminen Tarvittavat lakimuutokset 5

6 Oikeus työterveyshuollon korvauksiin

7 Työterveyshuoltolain 2 : soveltamisala työturvallisuuslain (738/2002) piirin kuuluva työ Työterveyshuoltolain 3 1 mom. kohta 6 Oikeus korvaukseen on: MYEL vakuutetulla maatalousyrittäjällä* YEL -vakuutetulla yrittäjällä* * työterveyshuollon järjestäminen vapaaehtoista 7

8 Sairausvakuutusmaksut Vakuutetun sairausvakuutusmaksu Työnantajan sairausvakuutusmaksu sairaanhoitomaksu päivärahamaksu Sairaanhoitovakuutus Rahoitetaan sairaanhoidoksi laskettavat etuudet lääkekorvaukset, korvaukset lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioista, korvaukset tutkimuksesta ja hoidosta, matkakorvaukset, kuntoutusmenot, YTHS:n korvaukset, EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset. 8 Työtulovakuutus Rahoitetaan työtuloetuuksiksi laskettavat etuudet sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat, kuntoutusrahat, työnantajille maksettavat korvaukset vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannuksista, työterveyshuollon korvaukset.

9 Hyvä korvauskäytäntö SVL 1224/ luku Korvausoikeuden selvittäminen (1, 2, 8 ) Korvattavuuden yleiset edellytykset (4 ) Korvattavan toiminnan selvittäminen (3 ) Kustannusten hyväksyminen ( 7 ) Korvauksen määrä ( 5 ) 9 VNA 708/ Työterveyshuollon toimintatapa Asiakaslähtöisyys Riippumattomuus Eettisyys Luottamuksellisuus Monitieteisyys ja moniammatillisuus

10 Mitä korvataan? Työterveyshuollon toiminnan suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja arviointi Työterveyshuoltolain 12 ja 14 :ien mukainen toiminta (korvausluokat I ja II) työolojen selvittäminen ja työkuormituksen arviointi (työpaikkaselvitys) terveystarkastukset tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus vajaakuntoisen työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen kuntoutustarpeen selvittäminen kuntoutusta koskeva neuvonta ja ohjaus työkyvyn ylläpitäminen (ei ole erillistä toimintaa) Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (SV -laki 13 luku 5, 60 % korvaus) työn vuoksi tarpeelliset rokotukset ensiapuvalmius työterveyspainotteinen sairaanhoito muu terveydenhuolto: o influenssarokotukset riskiryhmille o hoidon määrittämiseksi tarpeellinen seuranta ennen sairauden toteamista tutkimukset Pätevien toimijoiden toteuttamana Työterveyshuollon toimiluvat kunnossa 10

11 Maatalousyrittäjän työterveyshuollon asiakirjat Yhteystiedot: okalut_ja_lomakkeet/sivut/default.aspx 11

12 6 Työpaikkaselvityksen tekeminen VNa 708/ 2013 (1/2) Työterveyshuollon toiminnan suunnittelun on perustuttava työpaikkaselvitykseen. arvioitava työstä, työympäristöstä, työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle tiedot on kirjattava selvityksestä tehtävään asiakirjaan tehtävä toimintasuunnitelman laatimiseksi, muuttamiseksi tai tarkistamiseksi työpaikan olosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella tai määräajoin 12

13 6 Työpaikkaselvityksen tekeminen VNa 708/ 2013 (2/2) Työpaikkaselvitystä tehtäessä on hyödynnettävä työnantajan omaa riskinarviointia. Yhteisillä työpaikoilla työnantajan on annettava työpaikkaselvityksen laatimiseksi tiedot, jotka ovat tarpeen työntekijöille työstä aiheutuvien terveydellisen vaaran tai haitan arvioimiseksi ja ehkäisemiseksi. 13

14 Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon korvausten edellytys Yrittäjien työterveyshuolto: kalenterivuoden 2017 kustannukset korvataan vain jos työpaikkaselvitys on tehty Lainsäädäntö on sama kaikille yritykseen koosta tai sijainnista riippumatta Työpaikkaselvitys tehdään työpaikkakäynnein fyysiseen työpaikkaan Kela hylkää vuoden 2017 alusta työterveyshuollon korvaushakemukset, kunnes yrittäjän työpaikkaselvitys on tehty. Suunnattu työpaikkaselvitys ei yksinään riitä. 14

15 Tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta VNa 708/2013, 9-10 Prosessi 9 ja sisältö 10 Työterveyshuollon on arvioitava ohjauksen ja neuvonnan tarve työpaikkaselvityksellä, terveystarkastuksilla ja muilla työterveyshuollon menetelmillä. (9 ) Neuvonnan ja ohjauksen sisältö (10 ) 15

16 Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmätoimintana Ryhmätoiminnan korvaamisen edellytykset: tth ammattihenkilöt todenneet toiminnan tarpeellisuuden, tarve perustuu työpaikkaselvitykseen, terveystarkastuksiin ja muihin työterveyshuollon menetelmiin monitieteisyys huomioitu (tth ammattihenkilöt ovat prosessin omistajia), työnkuormitustekijät on huomioitu osallistujien valinnassa ja toiminnan sisällössä, kestoltaan määritelty ja rajattu kokonaisuus. Ryhmätoiminnalla tulee olla työterveyshuollolliset tarpeet ja niistä johdetut tavoitteet, joiden saavuttamista seurataan, toiminnan tuloksia arvioidaan ja hyödynnetään työterveyshuollon toimenpide-ehdotuksissa; työterveyshuollon toiminnassa (toiminnan suunnittelu) työpaikan toimenpiteissä. Toiminta on kirjattuna toimintasuunnitelmaan ja toiminnan tulee olla osa työterveyshuollon kokonaisprosessia ei prosessista irrallaan olevaa toimintaa. 16

17 Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalvelut korvattaviksi alkaen Etäpalveluna annetuista työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluista (KL II) voidaan maksaa työterveyshuollon korvausta alkaen. Ehkäisevän työterveyshuollon (KL I) etäpalveluista ei toistaiseksi makseta korvausta. Kela voi tehdä korvauslinjauksen ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelujen korvaamisesta sen jälkeen kun sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuoltoneuvottelukunta on määritellyt, mitä etäpalveluiksi hyväksyttävään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiseen toimintaan sisältyy. Lue lisää tiedotteista Työterveyshuollon sairaanhoitona korvataan myös etäpalvelua ( ) Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalveluita voidaan korvata 1.3. alkaen ( ) 17

18 Yrittäjä ja muu omaa työtään tekevä SVL:n 13 luvun 5 :n perustelut, uusi 2 mom. 60 % Yrittäjän tulee sopia työterveyshuollon kanssa, miten hänen osaltaan voidaan tukea työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea. Yhteistyössä sovittu menettely kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. yrittäjällä tulisi olla mahdollisuus työterveysneuvotteluun vuosittain silloin, kun ilmenee työkyvyn tuen tarvetta työkykyongelmien tai työkyvyttömyyden uhkan takia. => Sovitaan käytännön tasolla miten vuosittainen yhteydenotto toteutetaan yhteydenoton osapuolet, tarpeet ja tilanteet Yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa noudatettaisiin soveltuvin osin työnantajille ennalta ehkäisevän työterveyshuollon korvaamiselle asetettuja edellytyksiä.

19 Työnantajayrittäjä SVL:n 13 luvun 5 :n perustelut, uusi 2 mom. 60 % Työnantajayrittäjään voi soveltaa yrityksessä sovittuja käytäntöjä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toiminnassa työnantajayrittäjä toteuttaa omat palvelunsa osana yrityksen toimintaa ja hakee myös kustannuksistaan korvauksen yrityksen hakemuksessa. 19

20 Yrittäjät Työterveyshuollon järjestäminen vapaehtoista Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta Mahdollisuus järjestää työterveyshuollossa myös sairaanhoito Korvaaminen Toimintokohtainen korvaamien (hakuaika 6 kk) Omat hakulomakkeet hakeminen yrittäjäkohtaisesti Tilitysmenettely (terveyskeskusta ylläpitävä kunta) Yrittäjä hakee korvauksen (yksityinen palveluntuottaja) Yrittäjäkohtaiset enimmäismäärät Korvausluokka I korvaustasot 50 % ja 60 % Korvausluokka II Korvaustaso 50 % 20

21 13 luku Hyvä korvauskäytäntö SVL: n selkeyttäminen (1224/2004) ja muutos (1113/2005) (HE 67/2010 vp, L 1056/2010) Oikeus korvaukseen Työnantaja KL I KL II Tarpeellisuus ja kohtuullisuus Hammashuoltoa ei korvata Oikeus korvaukseen Yrittäjät: TTHL 12 ja TTH 14 Korvattava toiminta HTTHK:n muk. TTH:n järjestämisestä aiheutuneet kustannukset TTHL:n 12 ja 14 ammattihenkilöt asiantuntijat ja muut tth:n tarpeelliset voimavarat Korvattavuuden yleiset periaatteet työsuhde maksuttomuus yhteistoimintamenettely Korvauksen määrä KL I: 60 % (Huom KL I: 50 % / 60 %) KL II: 50 % Enimmäismäärät Kela vahvistaa enimmäismäärät vuosittain Hyväksyttävät kustannukset Perustamis- ja käyttökustannukset - tilat, välineet, kalusteet, laitteet, palkat: (oma ja yhteinen) -maksut ja palkkiot: (terveyskeskus, lääkärikeskus, ammatinharjoittaja) 8 Kunnan oikeus korvaukseen Yrittäjille järjestetystä työterveyshuollosta tilitysmenettely SVL 15 luku Hakeminen, SVL 17 luku Muutoksenhaku 21

22 Hyväksyttävät kustannukset SVL 1224/2004, 13 luku 7, VNa 1338/2004 ja sen muutos 99/2006 4a Työnantajan oma tai yritysten yhteinen työterveysasema Maksut ja palkkiot Terveyskeskus, lääkärikeskus, ammatinharjoittaja Työterveyshuollon asiakkaat työnantajat yrittäjät 22 22

23 Hyväksyttävät kustannukset SVL 1224/2004, 13 luku 6 Tarpeelliset voimavarat Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamiseksi tarpeelliset voimavaratekijät: työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelut työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarvitsemat asiantuntijapalvelut ja niihin liittyvät tutkimukset laboratoriotutkimukset ja radiologiset tutkimukset työterveysaseman perustamista ja ylläpitoa koskevat muut voimavarat. 23

24 Hyväksyttävät kustannukset SVL 1224/2004, 13 luku 7, VNA 1338/2004 ja sen muutos 99/2006 4a Työnantajan oma asema Työnantajien yhteinen asema Työterveyshuollon voimavaratekijöiden käytöstä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset työnantajan hakemusta koskevan tilikauden kirjanpitoon perustuvat perustamis- ja käyttökustannukset Terveyskeskus Lääkärikeskus Ammatinharjoittaja Vastaavat maksut ja palkkiot 24

25 Vuotuiset yrittäjäkohtaiset enimmäismäärät Tilakäyntien tai työpaikkaselvitysten osittainen korvaaminen valtion varoista koskee vain maatalousyrittäjiä (vain MYEL-vakuutetut). Valtion varoista maksamalle korvaukselle vuosikatto. Valtion varoista maksetaan enintään Kelan vuosittain vahvistaman yrittäjäkohtaisen enimmäismäärän mukainen korvaus, josta vähennetään sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Vuotuisten enimmäismäärien täsmentäminen koskee kaikkia yrittäjiä (sekä YEL- että MYEL-vakuutetut). 25

26 Yrittäjäkohtainen enimmäismäärä

27 Yrittäjien enimmäismäärien täsmennys Korvausluokka I Korvaukselle määritellään kaksi itsenäistä yrittäjäkohtaista vuotuista enimmäismäärää, ovat omia kokonaisuuksia Korkeampi enimmäismäärä tilakäynnit tai työpaikkaselvitykset työterveyshuollon matkat työhygieeniset mittaustarvikkeet toimintasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen työterveyshoitajan MYEL -yrittäjälle tekemä työolohaastattelu palveluntuottajan luona tilakäyntien välivuonna 27 Alempi enimmäismäärä terveystarkastus ohjaus ja neuvonta ensiapuvalmius (koulutukset, välineet) työterveyshuollon matkat yrittäjän matkat

28 Yrittäjän työterveyshuolto Enimmäismäärät vuonna 2016 Korvaus tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista yrittäjäkohtaisen laskennallisten enimmäismäärän mukaan Korvaus/yrittäjä Korvausluokka I Kustannukset/yrittäjä Korvaus 50 % Korvaus 60 % * Työpaikkaselvitys tai tilakäynti 873,00 436,50 523,80 Muu ehkäisevä työterveyshuolto Korvausluokka II Sairaanhoito 437,00 311,00 218,50 262,20 155,50 28 * 60 %:n korvaus, jos työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen malleista on sovittu ja ne ovat käytössä

29 Työterveyshuollon korvauksen hakeminen

30 Työterveyshuollon korvauksen hakeminen Yrittäjän työterveyshuolto Hakijana yrittäjä yrittäjä on hankkinut palvelut yksityiseltä palvelujen tuottajalta; yrittäjä hakee korvausta 6 kuukauden kuluessa kustannusten maksamisesta. yrittäjä liittää korvaushakemukseen ainoastaan maksukuitin tai muun tositteen kustannusten maksamisesta Hakijana terveyskeskusta ylläpitävä kunta yrittäjä on hankkinut palvelut kunnalliselta terveyskeskukselta; kunta hakee tilitysmenettelyä käyttäen korvauksen Kelalta yrittäjän puolesta 6 kuukauden kuluessa palvelujen antamisesta. Huom. yrittäjän hakemukseen ei liitetä sopimusta tai toimintasuunnitelmaa yleisen sairausvakuutuksen lomakkeita ei käytetä työterveyshuollossa 30

31 Yrittäjän asiointipalvelu Yrittäjä voi katsoa Kelan asiointipalvelusta, paljonko hänelle on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko hän on saanut niihin korvauksia Kelasta. Asiointipalvelusta näkee myös, paljonko korvausrahaa on loppuvuodeksi jäljellä. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 31

32 Jos MYEL- yrittäjä on työnantajan asemassa, hän voi hakea oman työterveyshuoltonsa kustannuksista korvausta joko yrittäjäkohtaisesti aiemmin kuvatun mukaisesti tai työntekijöidensä kustannusten yhteydessä (lomake SV 98a TTH). MUTTA: Vain yrittäjäkohtainen hakumenettely oikeuttaa maatalousyrittäjän saamaan tilakäynnin kustannuksista korvausta valtion varoista. 32

33 Hakumenettely sairausvakuutuslaissa säädetyn mukaisesti; yrittäjän valinta ratkaisee - työterveyshuoltosopimus Työterveyshuollon palveluntuottaja Terveyskeskus Maatalousyrittäjä ml. YEL -yrittäjä maksaa omavastuuosuuden terveyskeskukselle Kela maksaa korvauksen suoraan kunnalle tai kuntayhtymälle tilityksen perusteella (kuten aikaisemminkin). Tilityslomakkeet Yksityinen Maatalousyrittäjä ml. YEL -yrittäjä maksaa kustannukset palvelujen tuottajalle, hakee korvausta Kelalta (liittää hakemukseen maksukuitin), korvaus maksetaan maatalousyrittäjälle ml. YEL-yrittäjä Yrittäjän lomakkeet 33

34 Lomakkeet Lomakkeet ovat saatavilla myös Kelan verkkosivuilta, >Lomakkeet.

35 Työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeet > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Työterveyshuolto > Ohjeita palveluntuottajille > Yrittäjän lomakkeet ja täyttö-ohjeet 1. Yrittäjän hakemus SV 111 TTH Selvitys yrittäjälle annetusta työterveyshuollosta" SV 115 TTH "Selvitys maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä" SV 116 TTH " Korvaushakemus yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista 2. Terveyskeskuksen tilitys (kaksi erilaista) SV 114 TTH Terveyskeskuksen tilitys Kelan toimistolle + MYEL-/YEL -yrittäjäkohtaiset selvitykset lomakkeella SV 112 TTH Selvitys terveyskeskuksessa yrittäjälle annetusta työterveyshuollosta SV 114 TTH Terveyskeskuksen tilitys Kelan toimistolle + MYEL -yrittäjäkohtaiset selvitykset lomakkeella SV 113 TTH Selvitys terveyskeskuksen tekemästä maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä Yrittäjän hakemuslomakkeet muutoksia Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöt 35 35

36 Työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeet (katso täyttöohjeet) Korvauksia haetaan Kelan lomakkeilla tai Kelan hyväksymillä työterveyshuollon tietojärjestelmästä saatavilla lomakkeilla. Kelan hyväksymissä työterveyshuollon tietojärjestelmien lomakkeissa vuoden 2015 alusta versiomerkintä Lisätietoja lomakkeiden hyväksymismenettelystä saa Kelasta sähköpostilla osoitteesta Palveluntuottaja voi myös tilata paperilomakkeita Kelasta osoitteesta 36

37 Yhtiöittäminen, Kuntalaki 410/2015 ja siirtymäsäännös voimaan - työterveyshuoltolaki ja sairausvakuutuslaki Muutostilanteissa huolehdittava, että löytyy Voimassaolevat työterveyshuoltosopimukset ja toimintasuunnitelmat Voi hyödyntää edellistä ajantasaista toimintasuunnitelmaa Kirjattava mm., kuka on uusi palveluntuottaja Palveluntuottajan ja työnantaja hyväksyttävä ja allekirjoitettava asiakirjat Ajantasaisen työpaikkaselvityksen tietoja Kirjaukset löydyttävä, mitä toimintasuunnitelmaa käytetään ja sitä noudattavat osapuolet ja mihin työpaikkaselvitykseen se perustuu Henkilöön perustuva etuus ja korvauksen maksaminen - Yrittäjäkohtaiset enimmäismäärät käytössä 37 Siirtymä-aikoja ei ole olemassa - Dokumentit oltava ajantasaisia

38 Yrittäjien hakumenettelyn uudistaminen - voimaan ) Yrittäjän korvauksen maksaminen yrittäjän suostumuksella yksityiselle palveluntuottajalla tilitysmenettelyä käyttäen 2) yhtenäiset lomakkeet 38

39 Tavoitteena Maksumenettelyn muutos Yrittäjän korvausten hakemisen helpottaminen Laskea yrittäjien kynnystä työterveyshuollonpalvelujen hankkimiseen Yrittäjän korvauksen hakemisen yhtenäistäminen Tilitysmenettely Samanlaiset selkeytetyt korvaushakemukset kaikille 39

40 Muutosesitykset Maksumenettelyn muutosesitys edellyttää lakimuutoksia, jotka valmisteilla Sairausvakuutuslaki 13 ja 15 luvut Laki maatalousyrittäjien eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista Kehittäminen tulevaisuudessa Tilitysmenettely verkon kautta??? 40

41 Kehittämisehdotukset (1/2) Tilitysmenettelyn laajentaminen yksityisille palveluntuottajille Yrittäjälle kuuluva korvaus maksettaisiin, ml. maatalousyrittäjien tilakäyntien valtio osuudet, yrittäjän suostumuksella yksityiselle palveluntuottajalle Yksiyrittäjä tehnyt työterveyshuoltosopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa, jolla toimilupa työterveyshuoltopalvelujen antamiseen Työterveyshuoltosopimukseen tai sen liitteeseen kirjattaisiin yrittäjän suostumus hänelle kuuluvan korvauksen maksamiseen yksityiselle palveluntuottajalle Terveyskeskusta ylläpitävän kunnan ostopalveluissa sovellettaisiin myös vastaavalla tavalla yrittäjän korvauksen maksamista yksityiselle palveluntuottajalle 41

42 Kehittämisehdotukset (2/2) Yrittäjä maksaisi kustannuksista vain yrittäjälle kuuluvan osuuden Omavastuuosuus Kustannukset, jotka eivät kuulu työterveyshuollon kustannuksiin Korvausta maksetaan yrittäjäkohtaiseen vuotuiseen enimmäismäärään saakka Korvausluokka I ( ehkäisevä ylempi ja alempi enimmäismäärä) Korvausluokka II (sairaanhoidon enimmäismäärä) Kelan sähköisestä asiointipalvelusta yrittäjä voi seurata työterveyshuollosta Aiheutuneita kustannuksia Maksettuja korvauksia 42

43 Sopimusmenettely Tilityssopimus Kela ja yksityinen työterveyshuollon palveluntuottaja sopivat tilittämisestä erillisellä sopimuksella Sopimus- ja tilitysmenettelyllä Kela mm. varmistuu, että palveluntuottaja toimii Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti Korvaamisen muut edellytykset täyttyvät 43

44 Hakumenettelyjä lisää Terveyskeskusten tilittäminen jatkuu Yrittäjän korvauksen maksaminen yksityiselle palveluntuottajalle (uusi) Palveluntuottajat tekevät Kelan kanssa tilityssopimuksen Palveluntuottaja sopii yrittäjän kanssa yrittäjän korvauksen maksamisesta työterveyshuoltosopimuksessa tai sen liitteellä Yrittäjän korvauksen hakeminen jatkuu toistaiseksi Yksityiset palveluntuottaja, jotka eivät ole tehneet sopimusta Kelan kanssa Yrittäjä itse hakijana: matkojen ja EA - valmiuden kustannusten hakumenettely 44

45 Uudistetut hakulomakkeet Samanlaiset yrittäjän korvauksen hakemisen lomakkeet alkaen Kaikki työterveyshuoltolain 7 :n mukaiset palveluntuottajat hakevat samoilla lomakkeilla. Kela on selkeyttänyt nykyiset lomakkeet. 45

46 Lisätietoja: Kysymyksiä työterveyshuollon kustannusten korvaamiseen liittyen voi lähettää osoitteeseen:

47 Lähteitä

48 Voimassa olevaa lainsäädäntöä Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 18, kohdat 1-3, Kunnan järjestämisvelvollisuus (työnantajat ja yrittäjät työterveyshuoltolaki 12 ja 14 - kunta voi soipa, että järjestää) Työterveyshuoltolaki 1383/2001,7, 12 ja 14 Kansanterveyslaki 66/1972,muutos 1327/ Terveydenhuoltolain ja :ssä tarkoitettuja toimintoja varten tulee kunnalla olla terveyskeskus. Sen toimintoja voidaan tarpeen mukaan sijoittaa sivuvastaanotoille tai järjestää liikkuvien toimintayksiköiden avulla. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (STVOL 733/1992), 4 Laki yksityisestä terveydenhuollosta152/1990, 4 Opas työterveyshuoltolain soveltajille (STM, Oppaita :12), 7

49 Voimassa olevaa lainsäädäntöä Sairausvakuutuslaki luku, 8 ja 15 luku 5 8 ( /1334) Kunnan oikeus korvaukseen työterveyshuollosta Terveyskeskusta ylläpitävällä kunnalla on oikeus saada Kansaneläkelaitokselta korvausta työterveyshuoltopalvelujen kustannuksista, jos palvelut on annettu yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle terveydenhuoltolain 18 :n 2 momentin mukaisesti. Korvausta suoritetaan enintään se määrä, jonka Kansaneläkelaitos olisi velvollinen suorittamaan vastaavana korvauksena edellä tarkoitetulle yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle. HE 50/2004 perustelut, 13 luku, 8 Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista 859/1984, 1 ja 2 HE 133/2008 perustelut Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 8 ja 12 49

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Työfysioterapeutit ry:n kevätopintopäivät 2016 Marja Toivanen, suunnittelija, TtM 12.5.2016 Korvausjärjestelmän tavoitteet - työterveyshuolto Edistää, kannustaa

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta

Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Ajankohtaista työterveyshuollon korvaamisesta Työfysioterapeutit ry:n syysopintopäivät 11.-12.11.2015 Marianne Meyer-Arnold, TtM 11.11.2015 Korvausjärjestelmän tavoitteet - työterveyshuolto Edistää, kannustaa

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille , klo

Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille , klo Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille 5.9.2017, klo 13.00-14.30 Skype Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus Etuuspalveluiden

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta Ohjeen alussa kerrotaan yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemisesta, lomakkeista sekä korvauksista. Sivuilla 2 6 ovat lomakkeiden SV 111 TTH ja SV 115 TTH selvitysosien täyttöohjeet palveluntuottajalle.

Lisätiedot

Yksityisen palveluntuottajan yrittäjälomakkeet Täyttöohjeet lomakkeille SV 111 TTH ja SV 115 TTH

Yksityisen palveluntuottajan yrittäjälomakkeet Täyttöohjeet lomakkeille SV 111 TTH ja SV 115 TTH Yksityisen palveluntuottajan yrittäjälomakkeet Täyttöohjeet lomakkeille SV 111 TTH ja SV 115 TTH SV 117 TTH Ohjeen alussa kerrotaan yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemisesta, lomakkeista sekä

Lisätiedot

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien HE 133/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 :n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

HE 171/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja maatalousyrittäjän työterveyshuollon

HE 171/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja maatalousyrittäjän työterveyshuollon Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

Myel-vakuutettujen työterveys

Myel-vakuutettujen työterveys Alk. 19 vuodessa Toimintasuunnitelma Sähköinen terveyskysely Sähköinen tilakysely Työolosuhdeselvitys Helpperi-terveysohjaus Yhteistyössä: MATKI Myel-vakuutettujen työterveys Lähipalveluita jo 17 kunnassa

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi.

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. SV 101a TTH Työnantajalla on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 158/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista - mitä hakemisen uudistaminen ja sähköinen asiointi edellyttää palvelujen tuottajalta - korvauslainsäädäntö muuttuu työkyvyn

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

SOPIMUS YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA YKSITYISELLE PALVELUNTUOTTAJALLE TILITYSMENETTELYLLÄ

SOPIMUS YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA YKSITYISELLE PALVELUNTUOTTAJALLE TILITYSMENETTELYLLÄ Sopimus xx.xx.20xx SOPIMUS YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA YKSITYISELLE PALVELUNTUOTTAJALLE TILITYSMENETTELYLLÄ 1 Sopimuksen osapuolet Kela, vakuutuspiiri (jäljempänä Kela ) Yhteystiedot

Lisätiedot

SV 101a TTH. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä.

SV 101a TTH. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. SV 101a TTH Työnantajalla on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä 9-12/2010 Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Hakumenettely uudistuu 2011 Uudistamisen tavoitteena on tukea ja ohjata

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena. Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen

Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena. Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen 2 Miksi työterveyshuoltoon kannattaa liittyä? Sijoitus oman hyvinvoinnin tukemiseen Terveyden edistäminen, työkyvyn parantaminen

Lisätiedot

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille Kansaneläkelaitos Terveysosasto Diaarinumero 20/322/2009 Kirjeeseen on koottu ajantasaista tietoa Kelan korvaamasta yrittäjien ja työnantajien työterveyshuollosta. Se on tarkoitettu työpaikan työterveyshuollon

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys, työpaikkakäynti,

Lisätiedot

Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa

Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa Kela, Terveysosasto Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

TYÖNANTAJALLE JA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TUOTTAJALLE

TYÖNANTAJALLE JA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TUOTTAJALLE Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto 8.4.2005 Kirje pyydetään välittämään tiedoksi työnantajan työterveyshuoltoa toteuttavalle henkilöstölle sekä työpaikan henkilöstö- ja taloushallinnosta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:10 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot 1998 Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2001 Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:10 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Vaikka Kelakin korvaa Työterveyshuollon ammattihenkilöt voivat ehkäisevää työterveyshuoltoa toteuttaessaan käyttää

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:9 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot 1997 Kansaneläkelaitos Tilastoryhmä Helsinki 2000 Kansaneläkelaitoksen julkaisuja T12:9 Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen Terveysosasto Dno 3/310/2014 Terveydenhuoltoryhmä Työterveyshuoltotiimi 15.5.2014 Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen 1 Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa

Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa Ajankohtaista maatalousalan työterveyshuollossa Jukka Mäittälä, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö Työterveyshoitajien koulutuspäivät 9.9 Oulu ja 11.9

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Yksityissektori ja sairaanhoitovakuutus - miten Kela tukee asiakasta?

Yksityissektori ja sairaanhoitovakuutus - miten Kela tukee asiakasta? Yksityissektori ja sairaanhoitovakuutus - miten Kela tukee asiakasta? Hennamari Mikkola, Terveysturvan tutkimuksen päällikkö Kelan tutkimusosaston seminaari 9.6.2011 Toimintaympäristön haasteet Sairausvakuutuksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Arto Laine Kela 1 Arjen haasteita työterveydessä Sairausvakuutuslain muutokset 1.1.2011 ja 1.6.2012 alkaen Yhteistyössä sovittu

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI Tämä pieni opas työterveydenhoitoon. Rakennusliitto ry Edunvalvontaosasto Tiina Nurmi-Kokko, sosiaalisihteeri Tapio Jääskeläinen, työsuojelusihteeri Kuvat Tapio Jääskeläinen

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi

Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Terveysosasto I Työterveyshuoltoryhmä Sähköinen hakeminen työterveysyhteistyön tueksi Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Korvauksen hakeminen Työnantaja hakee korvauksen työterveyshuollon järjestämisestä

Lisätiedot

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto Työterveyshuolto 18.12.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet... 1 1.3 Oikeus korvaukseen... 1 1.3.1 Työnantaja... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSET TYÖTERVEYSYHEISTYÖN JA TYÖKYVYN HALLINNAN KANNUSTIMENA

TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSET TYÖTERVEYSYHEISTYÖN JA TYÖKYVYN HALLINNAN KANNUSTIMENA Arto Laine, työterveyspäällikkö 8.1.2013 Terveysosasto, Kansaneläkelaitos TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSET TYÖTERVEYSYHEISTYÖN JA TYÖKYVYN HALLINNAN KANNUSTIMENA Työkyky ja työkyvyttömyys ovat olleet suomalaisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta - työterveyshuolto sotepalvelujärjestelmän

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta - työterveyshuolto sotepalvelujärjestelmän Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta - työterveyshuolto sotepalvelujärjestelmän D'Artagnan? TYHE 5, Ajankohtaista työelämässä Minna Ylikännö, VTT, yliopistonlehtori Sosiaalitieteiden laitos Suomalainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Kelan rooli terveyspalvelujen rahoittajana. Hennamari Mikkola, KTT, dosentti Terveysturvan tutkimuksen päällikkö

Kelan rooli terveyspalvelujen rahoittajana. Hennamari Mikkola, KTT, dosentti Terveysturvan tutkimuksen päällikkö Kelan rooli terveyspalvelujen rahoittajana Hennamari Mikkola, KTT, dosentti Terveysturvan tutkimuksen päällikkö 13.4.2013 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 Kelan etuudet ja toimintakulut 1945-2011

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry (jäljempänä Sairaanhoitajaliitto)

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HE 132/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien

HE 132/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 :n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vuosilomakustannuskorvaus

Vuosilomakustannuskorvaus Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle 2018 1 Vuosilomakustannuskorvaus Työnantaja voi saada Kelasta korvausta työntekijän äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaajakson ajalta syntyneistä vuosilomakustannuksista.

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta.

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. JM/2013 Sivu 1 / 9 21.12.2001/1383 Työterveyshuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje

Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje Työnantajan työterveyshuollon verkkohakemuksen täyttöohje Esitiedot Tarkista tiedot Hakemus Hakijan tiedot Toimiala ja henkilömäärä Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 37/55

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 37/55 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 37/55 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014 Liitteet Sivu 38/55 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.12.2014

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot