Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen"

Transkriptio

1 Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1

2 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin?

3 Nordic Healthcare Group (NHG) Yliopistotutkimuksesta 2004 syntynyt Knowledge Intensive Business Service (KIBS) -yritys Toimialakeskittynyt: terveydenhuolto & sosiaalitoimi Analyyttinen: toimivan johdon apuna Akateeminen: soveltaa & tuotteistaa uusinta tietoa 3 Konsernin liiketoiminta-alueet ovat: Projektimuotoinen konsultointi (NHG Consulting Oy & NHG Sweden Ab) Erikoisalakohtainen benchmarking ja parhaat käytännöt (NHG Benchmarking Oy) Laadunarviointipalvelut (NHG Audit Oy) 50 asiantuntijaa Toimistot Suomessa ja Ruotsissa Asiakkaina sairaanhoitopiirit, kunnat, säätiöt, yhdistykset, yksityiset yritykset, pääomasijoittajat jne. (Suomi, Ruotsi, Englanti, Venäjä, Wales, Saksa) Yli 300 toimeksiantoa: Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehityshankkeet, joiden aiheina mm. tuottavuus, vaikuttavuus, logistiikka, laatu, asiakaslähtöisyys, liiketoiminnan kehittäminen, tilojen organisointi, henkilöstön hyvinvointi, kustannusten analysointi ja toiminnan uudelleenorganisointi

4 Asiakastarve esimerkkinä suun terveydenhuolto Kysyntään vastaaminen Potilaiden hoitojaksot ovat venyneet Korjaavan hoidon osuus on lisääntynyt Ennaltaehkäisyyn tai valistavaan työhön ei tunnu löytyvän aikaa tai resursseja Johtamisessa vaadittavien mittareiden käyttö Tiedetään mitä mittareilta vaaditaan, muttei kyetä mittaamaan haluttuja asioita Mitattavat kokonaisuudet ovat liikkuneet akselilla: Käynti-, toimenpide-, varattu aika / kokonaistoiminta Hoidon tuotteistus on puutteellista Laskentaresurssien puuttuminen Vertailutiedon puute toiminnallisista luvuista, parhaista käytännöistä ja prosesseista Aineistoa ei ole kerätty yhtenäisin menetelmin Työnjakomalleista on puhuttu, mutta niiden tuottavuuseroja ei ole tarkasteltu Uudistuksia ei ole uskallettu kokeilla, koska aiemmista kokemuksista ei ole tietoa 4

5 Benchmarking -liiketoiminnan tausta NHG Benchmarking tehnyt benchmarking analyyseja vuodesta 2008 Metodologian ja mittaristojen kehittämisessä takana 10 vuoden tutkimustyö (TKK, tuotantotalous), 2 väitöskirjaa ja useita diplomitöitä, kliinisten erikoisalojen huippuosaajien kokemus Alussa, kun asiakasmäärä oli pieni, toimittiin excel-analyyseilla Asiakas- ja datamäärän kasvaessa rakennettiin oma tietokanta ja raportointityökalu sisäiseen käyttöön 5 Benchmarking-toiminnasta voidaan luoda entistä parempaa kun Tiedonkerääminen ja validointi on helpompaa Tiedonsiirto on automaattista Asiakkaat pääsevät katsomaan analyysien tuloksia haluamaan ajankohtana wwwpalvelusta Asiakkaat pääsevät ajamaan haluamiansa analyyseja tietokannasta www:n kautta NHG Benchmarking tehnyt kaksi T&K hanketta aiheen piirissä: Tietokannan luonti ja sisäinen raportointityökalu Tiedonsiirto ja validointi, www-raportointi

6 Mitä on benchmarking? Benchmarking eli vertaisarviointi on oman toiminnan vertaamista muihin tavoitteena toisilta oppiminen 6 Benchmarking koostuu omien toiminnallisten tunnuslukujen (esim. tuottavuus, laatu, volyymit, kustannukset, resurssit) vertaamisesta muihin Tiedetään miten itse ollaan kehitytty (missä on keskeisimmät kehityskohteet) Tiedetään missä ollaan verrattuna muihin Voidaan määrittää oikea taso (paljonko on paljon?) Keskustelufoorumi Voidaan verrata ajatuksia yleisistä ongelmakohdista ja ratkaisuista Perusterveydenhuolto Terveyskeskukset Suun terveydenhuolto Akuuttiosastot Erikoissairaanhoito Kirurgia Päivystys Sisätaudit Oman toiminnan jatkuva mittaaminen ja vertaaminen ulkopuolisen toimesta Vapautetaan oma henkilöstö ydintehtäviin Benchmarkingin avulla voidaan tunnistaa keskeiset kehittämiskohteet ja soveltaa parhaita käytäntöjä

7 Esimerkki: Tuottavuuden rakentuminen invasiivisessa kardiologiassa Osatuottavuudet Prosessimittarit 7 Palveluiden käyttö Kokonaistuottavuus Vuodeosastot (tutkimuspotilaat) Vuodeosastot (toimenpidepotilaat) Osaston kuormitus Osaston resursointi Hoitojakson kesto Polikliinisesti hoidettujen potilaiden osuus Samana aamuna saapuvien potilaiden osuus Kokonaisresurssit Koronaariangiolaboratorio Resursointi Päivittäinen tutkimus- ja toimenpidemäärä (angiolaboratorion käyttöaste) ero keskiarvotuottavuuteen Oikealla esimerkkinä hoitajatuottavuus (ero vertailuryhmän keskiarvotuottavuuteen) Kokonaistuottavuus koostuu osatuottavuuksista, joihin taas vaikuttavat erot prosessimittareissa 30% 20% 10% 0% -10% -20% A B C D E -30% -40%

8 Mitä asiakas saa tuloksena Benchmarkingista? Tiedon omasta toiminnallisesta tasosta verrattuna muihin Tuottavuus Prosessin laatu Syvempien tunnuslukujen pohjalta voidaan tunnistaa keskeiset kehittämiskohteet Esim. leikkaustiimien käyttö, prosessin sujuvuus Työkalut toimintojen kehittämiseen Parhaita käytäntöjä muilta toimijoilta Miten voidaan kehittää prosessin laatua ja tuottavuutta Keskustelufoorumi Voidaan verrata ajatuksia yleisistä ongelmakohdista ja ratkaisuista Oman toiminnan jatkuva mittaaminen ja vertaaminen ulkopuolisen toimesta Vapautetaan oma henkilöstö ydintehtäviin 8 Benchmarkingin avulla voidaan tunnistaa keskeiset kehittämiskohteet ja soveltaa parhaita käytäntöjä 8

9 Esimerkki: Suunta työkalun päänäkymä (suun TH) 9

10 10 Kiitos! Vesa Kämäräinen