Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja"

Transkriptio

1 Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja AvoHILMO-koulutus Sanna-Mari Saukkonen 1

2 Ammattiluokitus I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman toteutuminen K1 Asiakkaan henkilötunnus K21 Käynti/tapahtuma (4) K2 Asiakkaan kotikunta K22 Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika K3 Asiakkaan asuinpaikan postinumero K23 Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika K4 Palveluntuottaja K24 Käynti_Ammatti K5 Palveluntuottajan palveluyksikkö K25 Palvelumuoto K6 Seurantatietueen tunnus K26 Yhteystapa K7 Palvelutapahtumatunnus K27 Kävijäryhmä K8 Palvelukokonaisuustunnus K28 Käynti_Hoidon kiireellisyys Yhteydenotto K29 Käynti_Käynnin luonne K9 Asiakkaan yhteydenotto (1) K30 Käynti_Ensikäynti K10 Yhteydenottopäivä ja kellonaika K31 Käynnin syy1-6 ICD10 Hoidon tarpeen arviointi K37 Ulkoinen syy ICD10 K11 Hoidon tarpeen arviointi (2) K38 Tapaturmatyyppi ICD10 K12 Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika K39 Käynnin syy1-6 ICPC2 K13 HTA_Ammatti K45 Avohoidon toimenpide 1-6 K14 HTA_Hoidon kiireellisyys K51 Suun th toimenpide 1-6 K15 HTA_Käynnin luonne K57 Suun th indeksi D K16 HTA_Ensikäynti K58 Suun tth indeksi M K17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos K59 Suun th indeksi F Ajanvaraus K60 Suun th indeksi d K18 Ajanvarauksen teko (3) K61 Suun th indeksi m K19 Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika K62 Suun th indeksi f K20 Käynnille varattu ajankohta K63 Suun ienkudoksen tila K64 Jatkohoito1 K65 Jatkohoito2 K66 Jatkohoito3 Peruuntuminen K67 Palvelutapahtuman peruuntuminen K68 Peruuntumisen ajankohta K69 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy

3 Ammattiluokitus II Kuvaa ammattihenkilön toimenkuvaa Tilastokeskuksen ammattiluokitus Täydennykset: * Suuhygienisti > 3225 hammashuoltajat * Hammasteknikko, erityishammasteknikko > 2229 muu terveydenhuollon erityisasiantuntija * Hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat käyttävät tehtävän mukaista ammattikoodia * HUOM: opiskelijoilla ei ole harjoittelujaksolla oikeutta itsenäisiin asiakirjamerkintöihin Esityksen nimi / Tekijä 3

4 Ammattiluokitus III 2221 Lääkärit Ylilääkärit Erikoislääkärit ja osastonlääkärit Muut lääkärit 2222 Hammaslääkärit 2229 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat 223 Ylihoitajat ja osastonhoitajat Ylihoitajat Osastonhoitajat 2445 Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit Psykologit Psykoterapeutit Puheterapeutit 2446 Sosiaalialan erityisasiantuntijat Sosiaalityöntekijät Sosiaalialan suunnittelijat 3225 Hammashuoltajat 3226 Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym Fysioterapeutit Toimintaterapeutit Muut terapeutit 323 Sairaanhoitajat, kätilöt ym Sairaanhoitajat Terveydenhoitajat Röntgenhoitajat Laboratoriohoitajat Kuulontutkijat 3232 Kätilöt 513 Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat y Perushoitajat ja lähihoitajat Mielenterveyshoitajat Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat Kehitysvammaistenhoitajat Hammashoitajat Sosiaalialan hoitajat Välinehuoltajat Kodinhoitajat ja kotiavustajat Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym Sairaala- ja hoitoapulaiset Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Hoidon kiireellisyys I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman toteutuminen K1 Asiakkaan henkilötunnus K21 Käynti/tapahtuma (4) K2 Asiakkaan kotikunta K22 Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika K3 Asiakkaan asuinpaikan postinumero K23 Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika K4 Palveluntuottaja K24 Käynti_Ammatti K5 Palveluntuottajan palveluyksikkö K25 Palvelumuoto K6 Seurantatietueen tunnus K26 Yhteystapa K7 Palvelutapahtumatunnus K27 Kävijäryhmä K8 Palvelukokonaisuustunnus K28 Käynti_Hoidon kiireellisyys Yhteydenotto K29 Käynti_Käynnin luonne K9 Asiakkaan yhteydenotto (1) K30 Käynti_Ensikäynti K10 Yhteydenottopäivä ja kellonaika K31 Käynnin syy1-6 ICD10 Hoidon tarpeen arviointi K37 Ulkoinen syy ICD10 K11 Hoidon tarpeen arviointi (2) K38 Tapaturmatyyppi ICD10 K12 Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika K39 Käynnin syy1-6 ICPC2 K13 HTA_Ammatti K45 Avohoidon toimenpide 1-6 K14 HTA_Hoidon kiireellisyys K51 Suun th toimenpide 1-6 K15 HTA_Käynnin luonne K57 Suun th indeksi D K16 HTA_Ensikäynti K58 Suun tth indeksi M K17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos K59 Suun th indeksi F Ajanvaraus K60 Suun th indeksi d K18 Ajanvarauksen teko (3) K61 Suun th indeksi m K19 Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika K62 Suun th indeksi f K20 Käynnille varattu ajankohta K63 Suun ienkudoksen tila K64 Jatkohoito1 K65 Jatkohoito2 K66 Jatkohoito3 Peruuntuminen K67 Palvelutapahtuman peruuntuminen K68 Peruuntumisen ajankohta K69 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Esityksen nimi / Tekijä 5

6 Hoidon kiireellisyys II Kuvaa aikaa, jonka kuluessa asiakkaan hoito on aloitettava Luokat ja koodit: V = välitön hoidon tarve K = kiireellinen hoidon tarve E = ei-kiireellinen hoidon tarve Esityksen nimi / Tekijä 6

7 Hoidon kiireellisyys III V = välitön hoidon tarve Hoidon tarve on välitön, jos hoito on aloitettava kahden tunnin sisällä. K = kiireellinen hoidon tarve Hoidon tarve on kiireellinen, jos hoito on aloitettava vuorokauden sisällä. E = ei-kiireellinen hoidon tarve Hoidon tarve ei ole kiireellinen, jos hoidon aloitus voi odottaa yli vuorokauden Esityksen nimi / Tekijä 7

8 Käynnin luonne I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman toteutuminen K1 Asiakkaan henkilötunnus K21 Käynti/tapahtuma (4) K2 Asiakkaan kotikunta K22 Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika K3 Asiakkaan asuinpaikan postinumero K23 Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika K4 Palveluntuottaja K24 Käynti_Ammatti K5 Palveluntuottajan palveluyksikkö K25 Palvelumuoto K6 Seurantatietueen tunnus K26 Yhteystapa K7 Palvelutapahtumatunnus K27 Kävijäryhmä K8 Palvelukokonaisuustunnus K28 Käynti_Hoidon kiireellisyys Yhteydenotto K29 Käynti_Käynnin luonne K9 Asiakkaan yhteydenotto (1) K30 Käynti_Ensikäynti K10 Yhteydenottopäivä ja kellonaika K31 Käynnin syy1-6 ICD10 Hoidon tarpeen arviointi K37 Ulkoinen syy ICD10 K11 Hoidon tarpeen arviointi (2) K38 Tapaturmatyyppi ICD10 K12 Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika K39 Käynnin syy1-6 ICPC2 K13 HTA_Ammatti K45 Avohoidon toimenpide 1-6 K14 HTA_Hoidon kiireellisyys K51 Suun th toimenpide 1-6 K15 HTA_Käynnin luonne K57 Suun th indeksi D K16 HTA_Ensikäynti K58 Suun tth indeksi M K17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos K59 Suun th indeksi F Ajanvaraus K60 Suun th indeksi d K18 Ajanvarauksen teko (3) K61 Suun th indeksi m K19 Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika K62 Suun th indeksi f K20 Käynnille varattu ajankohta K63 Suun ienkudoksen tila K64 Jatkohoito1 K65 Jatkohoito2 K66 Jatkohoito3 Peruuntuminen K67 Palvelutapahtuman peruuntuminen K68 Peruuntumisen ajankohta K69 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Esityksen nimi / Tekijä 8

9 Käynnin luonne asiakkaan asian ensisijaista kohdistumista joko jo ilmenneeseen terveysongelmaan tai terveyden edistämiseen, terveyden ylläpitämiseen tai sairauksien ennaltaehkäisyyn. Luokat ja koodit: TH = terveydenhoito SH = sairaanhoito Esityksen nimi / Tekijä 9

10 Käynnin luonne II TH = terveydenhoito Terveydenhoidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kansanterveystyön osa-aluetta, jonka tarkoituksena on terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy SH = sairaanhoito Sairaanhoidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tutkimista, toimenpiteitä ja muuta hoitamista sekä kuntouttamista oireen, sairauden, vian tai vamman vuoksi Esityksen nimi / Tekijä 10

11 Käynnin luonne kysymyksiä ja tulkintoja Hoidon tarpeen arvioinnissa käynnin luonne kirjataan sen mukaan, tarvitseeko asiakas sairaanhoitoa vai pyrkiikö hän esim. terveystarkastukseen Jos taustalla on sairaus ja annetaan ravitsemusneuvontaa sairaanhoito Kuntoutuskäynnin kirjaaminen? terveydenhoito tai sairaanhoito taustalla olevan syyn mukaan Miten kirjataan ajokorttitodistusta varten tehty käynti? terveydenhoito Miten kirjataan B-todistusta varten tehty käynti? sairaanhoito Esityksen nimi / Tekijä 11

12 Ensikäynti I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman toteutuminen K1 Asiakkaan henkilötunnus K21 Käynti/tapahtuma (4) K2 Asiakkaan kotikunta K22 Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika K3 Asiakkaan asuinpaikan postinumero K23 Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika K4 Palveluntuottaja K24 Käynti_Ammatti K5 Palveluntuottajan palveluyksikkö K25 Palvelumuoto K6 Seurantatietueen tunnus K26 Yhteystapa K7 Palvelutapahtumatunnus K27 Kävijäryhmä K8 Palvelukokonaisuustunnus K28 Käynti_Hoidon kiireellisyys Yhteydenotto K29 Käynti_Käynnin luonne K9 Asiakkaan yhteydenotto (1) K30 Käynti_Ensikäynti K10 Yhteydenottopäivä ja kellonaika K31 Käynnin syy1-6 ICD10 Hoidon tarpeen arviointi K37 Ulkoinen syy ICD10 K11 Hoidon tarpeen arviointi (2) K38 Tapaturmatyyppi ICD10 K12 Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika K39 Käynnin syy1-6 ICPC2 K13 HTA_Ammatti K45 Avohoidon toimenpide 1-6 K14 HTA_Hoidon kiireellisyys K51 Suun th toimenpide 1-6 K15 HTA_Käynnin luonne K57 Suun th indeksi D K16 HTA_Ensikäynti K58 Suun tth indeksi M K17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos K59 Suun th indeksi F Ajanvaraus K60 Suun th indeksi d K18 Ajanvarauksen teko (3) K61 Suun th indeksi m K19 Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika K62 Suun th indeksi f K20 Käynnille varattu ajankohta K63 Suun ienkudoksen tila K64 Jatkohoito1 K65 Jatkohoito2 K66 Jatkohoito3 Peruuntuminen K67 Palvelutapahtuman peruuntuminen K68 Peruuntumisen ajankohta K69 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Esityksen nimi / Tekijä 12

13 Ensikäynti Luokat ja koodit: K = kyllä E = ei K = asiakkaan asia, ongelma tai vaiva on uusi tai pitkäaikainen ongelma pahentunut Terveydenhoitokäynneissä: * ensimmäinen käynti neuvolaan, kth vastaanotolle (mukaan lukien ikäryhmien suun terveydenhuolto) * muut terveystarkastukset, seulontatutkimuskäynnit jne. merkintä voi oletusarvoisesti olla Kyllä E = saman ongelman/asian vuoksi tapahtuvat ensimmäistä käyntiä seuraavat käynnit (uusintakäynnit) saavat merkinnän Ensikäynti= Ei Esityksen nimi / Tekijä 13

14 Ensikäynti II Hoidon tarvetta arvioitaessa: Onko tämä uusi ongelma/vaiva/asia? Onko pitkäaikainen sairautenne pahentunut? äkillisen sairauden komplisoitumisen tai pitkittymisen takia tehdyt käynnit eivät ole ensikäyntejä. lääkärintodistuksen tarve aiemmin todetun sairauden takia ei ole ensikäynti Esityksen nimi / Tekijä 14

15 Ensikäynti kysymyksiä ja tulkintoja Asiakas ottaa lääkärikäynnin jälkeen yhteyttä puheterapeuttiin saadakseen hänelle ajan? Ei ole ensikäynti. Lähete/ohjaus muun ammattihenkilön vastaanotolle tulkitaan uusintakäynniksi Lähete/ohjaus omassa organisaatiossa toiseen palvelumuotoon: uusintakäynti Toiselta paikkakunnalta kesken lukukautta muuttanut koululainen tulee ensimmäistä kertaa uuden kotikunnan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle? Ensikäynti Ensikäynti on palveluntuottajakohtainen Esityksen nimi / Tekijä 15

16 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman toteutuminen K1 Asiakkaan henkilötunnus K21 Käynti/tapahtuma (4) K2 Asiakkaan kotikunta K22 Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika K3 Asiakkaan asuinpaikan postinumero K23 Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika K4 Palveluntuottaja K24 Käynti_Ammatti K5 Palveluntuottajan palveluyksikkö K25 Palvelumuoto K6 Seurantatietueen tunnus K26 Yhteystapa K7 Palvelutapahtumatunnus K27 Kävijäryhmä K8 Palvelukokonaisuustunnus K28 Käynti_Hoidon kiireellisyys Yhteydenotto K29 Käynti_Käynnin luonne K9 Asiakkaan yhteydenotto (1) K30 Käynti_Ensikäynti K10 Yhteydenottopäivä ja kellonaika K31 Käynnin syy1-6 ICD10 Hoidon tarpeen arviointi K37 Ulkoinen syy ICD10 K11 Hoidon tarpeen arviointi (2) K38 Tapaturmatyyppi ICD10 K12 Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika K39 Käynnin syy1-6 ICPC2 K13 HTA_Ammatti K45 Avohoidon toimenpide 1-6 K14 HTA_Hoidon kiireellisyys K51 Suun th toimenpide 1-6 K15 HTA_Käynnin luonne K57 Suun th indeksi D K16 HTA_Ensikäynti K58 Suun tth indeksi M K17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos K59 Suun th indeksi F Ajanvaraus K60 Suun th indeksi d K18 Ajanvarauksen teko (3) K61 Suun th indeksi m K19 Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika K62 Suun th indeksi f K20 Käynnille varattu ajankohta K63 Suun ienkudoksen tila K64 Jatkohoito1 K65 Jatkohoito2 K66 Jatkohoito3 Peruuntuminen K67 Palvelutapahtuman peruuntuminen K68 Peruuntumisen ajankohta K69 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Esityksen nimi / Tekijä 16

17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos II Ilmaisee, miten asiakkaan asian hoitamisessa edetään Luokat ja koodit: Y20 = ajanvaraus tai muu hoidon järjestely Y21 = annettu neuvontaa/kotihoito-ohjeet Y22 = hoito tarpeellista, mutta aikaa ei voida antaa palveluntarjoajasta johtuvista syistä Y29 = tarjottu aika ei sovi asiakkaalle Esityksen nimi / Tekijä 17

18 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos II Jos potilas ohjataan järjestettyyn päivystykseen, hoito katsotaan järjestetyksi Y20 = ajanvaraus tai muu hoidon järjestely Esityksen nimi / Tekijä 18

19 Hoitotakuun piiriin kuuluvat Ne, joilla Hoidon kiireellisyys ei-kiireellinen hoidon tarve Käynnin luonne sairaanhoito Ensikäynti kyllä Esityksen nimi / Tekijä 19

20 Milloin ei tarvitse kirjata hoidon tarpeen arviointi/yhteydenotto -tietoja? Asiakas soittaa ja tarkistaa omalääkärinsä nimen tai ajanvarauksen Asiakas jättää reseptin uusittavaksi Asiakas tulee suoraan päivystykseen ja pääsee suoraan vastaanotolle Asiakkaalle varataan aika neuvolan terveystarkastukseen Esityksen nimi / Tekijä 20

21 Palvelumuoto I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman toteutuminen K1 Asiakkaan henkilötunnus K21 Käynti/tapahtuma (4) K2 Asiakkaan kotikunta K22 Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika K3 Asiakkaan asuinpaikan postinumero K23 Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika K4 Palveluntuottaja K24 Käynti_Ammatti K5 Palveluntuottajan palveluyksikkö K25 Palvelumuoto K6 Seurantatietueen tunnus K26 Yhteystapa K7 Palvelutapahtumatunnus K27 Kävijäryhmä K8 Palvelukokonaisuustunnus K28 Käynti_Hoidon kiireellisyys Yhteydenotto K29 Käynti_Käynnin luonne K9 Asiakkaan yhteydenotto (1) K30 Käynti_Ensikäynti K10 Yhteydenottopäivä ja kellonaika K31 Käynnin syy1-6 ICD10 Hoidon tarpeen arviointi K37 Ulkoinen syy ICD10 K11 Hoidon tarpeen arviointi (2) K38 Tapaturmatyyppi ICD10 K12 Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika K39 Käynnin syy1-6 ICPC2 K13 HTA_Ammatti K45 Avohoidon toimenpide 1-6 K14 HTA_Hoidon kiireellisyys K51 Suun th toimenpide 1-6 K15 HTA_Käynnin luonne K57 Suun th indeksi D K16 HTA_Ensikäynti K58 Suun tth indeksi M K17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos K59 Suun th indeksi F Ajanvaraus K60 Suun th indeksi d K18 Ajanvarauksen teko (3) K61 Suun th indeksi m K19 Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika K62 Suun th indeksi f K20 Käynnille varattu ajankohta K63 Suun ienkudoksen tila K64 Jatkohoito1 K65 Jatkohoito2 K66 Jatkohoito3 Peruuntuminen K67 Palvelutapahtuman peruuntuminen K68 Peruuntumisen ajankohta K69 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Esityksen nimi / Tekijä 21

22 Palvelumuoto II Kuvaa terveyskeskuksen palvelun sisältöä tehtäväalueiden mukaisesti. Palvelumuoto ei kuvaa vastaanottopaikkaa Luokat ja koodit: T11 Avosairaanhoito T21 Äitiysneuvola T22 Lastenneuvola T23 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvola T24 Muut neuvolapalvelut (vanhus- ym. neuvolat) T26 Kouluterveydenhuolto T27 Opiskeluterveydenhuolto T28 Seulonnat ja muut joukkotarkastukset T29 Muu terveydenhoito T30 Lakisääteinen työterveyshuolto T31 Ei-lakisääteinen työterveyspalvelu T35 Merimiesterveydenhuolto y T40 Kotihoito T41 Kotisairaanhoito T42 Kotipalvelu T51 Fysioterapia T52 Apuvälinepalvelu T53 Puheterapia T54 Toimintaterapia T55 Jalkaterapia T56 Ravitsemusterapia T59 Muu kuntoutus ja erityisterapia T60 Suun terveydenhuolto T71 Mielenterveystyö T73 Päihdetyö T80 Päivätoiminta T81 Päiväsairaalatoiminta T90 Muu palvelutoiminta Esityksen nimi / Tekijä 22

23 Palvelumuoto kysymyksiä ja tulkintoja I Mikä kirjataan palvelumuodoksi, jos äitiysneuvolakäynnillä tutkitaan myös vauva? vauvalle kirjataan T22 lastenneuvola Neuvolakäynnillä hoidetaan myös sairautta tai tapaturmaa tai annetaan rokotuksia? neuvola T21 T24 käynnin luonne: sairaanhoito, rokotuksissa: terveydenhoito samoin myös vastaavat tilanteet esim. koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa Esityksen nimi / Tekijä 23

24 Palvelumuoto kysymyksiä ja tulkintoja II Neuvola-asetuksen mukaan tulee tarkastella koko perheen hyvinvointia. Miten kirjataan, kun isä on mukana neuvolassa? isälle potilasasiakirjakirjaukset, kun isä on ollut hoidon kohteena. Pelkkää mukanaoloa ei kirjata palvelumuoto: T21 äitiysneuvola kävijäryhmä: yksilökäynti SPAT: laaja äitiysneuvolatarkastus Entä äidin kanssa perhevalmennukseen saapuva isä/muu tukihenkilö? käynti kirjataan vain hoidon kohteena olleelle kävijäryhmä: ryhmäkäynti SPAT: perhevalmennus Esityksen nimi / Tekijä 24

25 Palvelumuoto kysymyksiä ja tulkintoja II Lastenneuvolassa ehkäisevää työtä voivat tehdä esim. psykologit. Mikä palvelumuoto? lastenneuvola Esityksen nimi / Tekijä 25

26 Palvelumuoto kysymyksiä ja tulkintoja III Aikuisten neuvolapalvelut T24 muut neuvolapalvelut Esikko-ryhmä, Kimppa-ryhmä, Arjen vahvuus ryhmä T24 muut neuvolapalvelut Painonhallinta- ja tupakastavieroitusryhmät T29 muu terveydenhoito Taitolaji-ryhmä T29 muu terveydenhoito Diabetesneuvola T11 avosairaanhoito Diabetes ensitietoryhmät T29 muu terveydenhoito Esityksen nimi / Tekijä 26

27 Palvelumuoto kysymyksiä ja tulkintoja IV Kotihoito ensisijaisesti pyritään kirjaamisessa erottamaan kotisairaanhoidon ja kotipalvelun käynnit. Mikäli ei mahdollista, kirjataan kotihoidoksi Ikäpistetoiminta mikäli terveyskeskuksen toimialaan kuuluvaa toimintaa toteuttaa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, kirjataan T24 muut neuvolapalvelut Ikääntyneiden liikuntaneuvonta, ITE-ryhmä T29 Muu terveydenhoito Muistipiste T11 Avosairaanhoito Muistineuvonta T29 Muu terveydenhoito Esityksen nimi / Tekijä 27

28 Palvelumuoto kysymyksiä ja tulkintoja IV Kotihoito Kaikki käynteinä kirjattava kotihoito ilmoitetaan AvoHILMOssa, vaikka annetaan sosiaalihilmon ilmoitukset Esityksen nimi / Tekijä 28

29 Palvelumuoto kysymyksiä ja tulkintoja V Apuväline luovutetaan ja annetaan käytön opastusta omaiselle tai muulle asiakkaan edustajalle? T52 apuvälinepalvelu yhteystapa: R70 asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia Hoitotarvikkeiden jakelu T90 muu palvelutoiminta Esityksen nimi / Tekijä 29

30 Palvelumuoto kysymyksiä ja tulkintoja VI Minkä palvelumuodon työterveyshuollossa toimiva fysioterapeutti kirjaa? työterveyshuolto ammatti: fysioterapeutti Mitä kirjataan, kun terveyskeskuksen fysioterapeutti käy hoitamassa vuodeosastopotilasta? Uusi ohje: palvelumuoto fysioterapia, yhteystapa sairaalakäynti Muita vastaavia: suun terveydenhuolto, ravitsemusterapia jne. vuodeosastopotilaille Esityksen nimi / Tekijä 30

31 Yhteystapa I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman toteutuminen K1 Asiakkaan henkilötunnus K21 Käynti/tapahtuma (4) K2 Asiakkaan kotikunta K22 Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika K3 Asiakkaan asuinpaikan postinumero K23 Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika K4 Palveluntuottaja K24 Käynti_Ammatti K5 Palveluntuottajan palveluyksikkö K25 Palvelumuoto K6 Seurantatietueen tunnus K26 Yhteystapa K7 Palvelutapahtumatunnus K27 Kävijäryhmä K8 Palvelukokonaisuustunnus K28 Käynti_Hoidon kiireellisyys Yhteydenotto K29 Käynti_Käynnin luonne K9 Asiakkaan yhteydenotto (1) K30 Käynti_Ensikäynti K10 Yhteydenottopäivä ja kellonaika K31 Käynnin syy1-6 ICD10 Hoidon tarpeen arviointi K37 Ulkoinen syy ICD10 K11 Hoidon tarpeen arviointi (2) K38 Tapaturmatyyppi ICD10 K12 Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika K39 Käynnin syy1-6 ICPC2 K13 HTA_Ammatti K45 Avohoidon toimenpide 1-6 K14 HTA_Hoidon kiireellisyys K51 Suun th toimenpide 1-6 K15 HTA_Käynnin luonne K57 Suun th indeksi D K16 HTA_Ensikäynti K58 Suun tth indeksi M K17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos K59 Suun th indeksi F Ajanvaraus K60 Suun th indeksi d K18 Ajanvarauksen teko (3) K61 Suun th indeksi m K19 Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika K62 Suun th indeksi f K20 Käynnille varattu ajankohta K63 Suun ienkudoksen tila K64 Jatkohoito1 K65 Jatkohoito2 K66 Jatkohoito3 Peruuntuminen K67 Palvelutapahtuman peruuntuminen K68 Peruuntumisen ajankohta K69 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Esityksen nimi / Tekijä 31

32 Yhteystapa II Ammattihenkilön ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen toteutumismuoto Luokat ja koodit: R10 Käynti vastaanotolla R20 Kotikäynti R30 Työpaikkakäynti R40 Sairaalakäynti R50 Puhelinyhteys R51 Sähköinen yhteys R55 Kirje R60 Konsultaatio R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia R90 Muu Esityksen nimi / Tekijä 32

33 Yhteystapa III R10 Käynti vastaanotolla = kun asiakas tulee vastaanotolle saamaan palvelua. Voi perustua ennalta varattuun aikaan tai se voi tapahtua ilman ajanvarausta. R20 Kotikäynti = kun ammattihenkilö käy asiakkaan kotona tai siihen verrattavassa asuinpaikassa (vanhainkotiin, palvelutaloon tai asuntola) antamassa palvelua. Myös kotisairaalatoimintana tehtävät käynnit kirjataan kotikäynneiksi. R30 Työpaikkakäynti = ammattihenkilö tulee asiakkaan työpaikalle työn, työmenetelmien tai työpaikan olosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden arviointia varten. R40 Sairaalakäynti = avohoidossa työskentelevä ammattihenkilö käy asiakkaan luona tämän ollessa sairaalahoidossa. Esim. lääkärin päivystysaikana tekemä päivystyskäynti terveyskeskuksen vuodeosastolle R50 Puhelinyhteys = asiakas (tai hänen edustajansa) ja ammattihenkilö ovat puhelinyhteydessä yksilöllistä terveyden- tai sairaanhoidon tutkimusta, hoitoa tai neuvontaa koskevassa asiassa. Puhelua varten on mahdollisesti varattu henkilökohtainen puhelinaika (ei kuitenkaan välttämättä). Esim. tutkimustulosten tulkintaa ja hoito-ohjeiden antamista R51 Sähköinen yhteys = sähköpostitse, internetin välityksellä, tekstiviestillä tai videoneuvotteluna annettua neuvontaa tai palveluun ohjausta. R55 Kirje tai faksi = ammattihenkilön ja asiakkaan välinen kontakti toteutetaan kirjeen tai faxin välityksellä. R60 Konsultaatio = Lääkärin tai muun erityisosaamista omaavan ammattihenkilön toiselle ammattihenkilölle antama neuvonanto, josta tehdään merkintä asiakasasiakirjaan ilman että konsultaation antaja tapaa asiakasta. R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia = kirjataan ammattihenkilön potilaskirjoihin tekemät merkinnät. Esim. reseptin uusinta, tutkimustulosten tulkinta, jollekin toiselle ammattihenkilölle annettu neuvonanto tai tiedonvaihto, joka syntyy osana hoitoprosessia eikä ole konsultaatio. R90 Muu = jokin muu vuorovaikutuksen tapa, joka ei sisälly edellä määrittelyihin. Esim. omahoitotarvikkeiden jakelu Esityksen nimi / Tekijä 33

34 Yhteystapa kysymyksiä ja tulkintoja Mikä on yhteystapa, kun terveydenhoitaja/hammashoitaja käy päiväkodissa tai koulussa kertomassa terveyteen liittyvistä asioista? R30 työpaikkakäynti Kävijäryhmä: yhteisötilaisuus (mikäli osallistujaryhmän jäsenille ei tehdä henkilökohtaisia potilasasiakirjamerkintöjä) Esityksen nimi / Tekijä 34

35 Avustava suorite AvoHILMOssa ei ole käsitettä 'avustava suorite'. Samaksi päiväksi eri ammattihenkilöille varatut käynnit katsotaan tilastoinnissa erillisiksi ja niistä muodostetaan omat tietueensa. yhdelle asiakkaalle voi samana päivänä tulla useampi kuin yksi tilastoitava tapahtuma. Esimerkiksi lasten- ja äitiysneuvolassa perättäiset vastaanotot terveydenhoitajan ja lääkärin luona kirjataan molempien osalta. Avustaminen toimenpiteessä tai hoitajan suorittama toimenpide lääkärikäynnin yhteydessä jne. ei kuitenkaan ole tässä tarkoitettu erillisenä kirjattava tapahtuma/kontakti Esityksen nimi / Tekijä 35

36 Kävijäryhmä I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman toteutuminen K1 Asiakkaan henkilötunnus K21 Käynti/tapahtuma (4) K2 Asiakkaan kotikunta K22 Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika K3 Asiakkaan asuinpaikan postinumero K23 Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika K4 Palveluntuottaja K24 Käynti_Ammatti K5 Palveluntuottajan palveluyksikkö K25 Palvelumuoto K6 Seurantatietueen tunnus K26 Yhteystapa K7 Palvelutapahtumatunnus K27 Kävijäryhmä K8 Palvelukokonaisuustunnus K28 Käynti_Hoidon kiireellisyys Yhteydenotto K29 Käynti_Käynnin luonne K9 Asiakkaan yhteydenotto (1) K30 Käynti_Ensikäynti K10 Yhteydenottopäivä ja kellonaika K31 Käynnin syy1-6 ICD10 Hoidon tarpeen arviointi K37 Ulkoinen syy ICD10 K11 Hoidon tarpeen arviointi (2) K38 Tapaturmatyyppi ICD10 K12 Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika K39 Käynnin syy1-6 ICPC2 K13 HTA_Ammatti K45 Avohoidon toimenpide 1-6 K14 HTA_Hoidon kiireellisyys K51 Suun th toimenpide 1-6 K15 HTA_Käynnin luonne K57 Suun th indeksi D K16 HTA_Ensikäynti K58 Suun tth indeksi M K17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos K59 Suun th indeksi F Ajanvaraus K60 Suun th indeksi d K18 Ajanvarauksen teko (3) K61 Suun th indeksi m K19 Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika K62 Suun th indeksi f K20 Käynnille varattu ajankohta K63 Suun ienkudoksen tila K64 Jatkohoito1 K65 Jatkohoito2 K66 Jatkohoito3 Peruuntuminen K67 Palvelutapahtuman peruuntuminen K68 Peruuntumisen ajankohta K69 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Esityksen nimi / Tekijä 36

37 Kävijäryhmä II Palvelutilanteessa läsnä olevien asiakkaiden ja ammattihenkilöiden määrä ja yksityisyysaste Luokat ja koodit: 1 Yksilökäynti 2 Ryhmävastaanotto 3 Ryhmäkäynti 4 Yhteisötilaisuus Esityksen nimi / Tekijä 37

38 Kävijäryhmä III 1 Yksilökäynti = yhden identifioidun asiakkaan palvelutapahtuma terveyden- tai sairaanhoidon vuoksi ammattihenkilön luo. Vaikka asiakkaalla on mukana saattaja (esim. kuulovammaisella), on kyse yksilökäynnistä. Huom. jos vastaanotolla on mukana esim. toimenpiteessä avustavaa henkilökuntaa, kävijäryhmäksi kirjataan yksilökäynti. Samoin yksilökäynnistä on kyse, jos äitiysneuvolakäynnillä on isä mukana. Jos isä saa palvelua, se on yksilökäynti hänelle. 2 Ryhmävastaanotto = vähintään 2:n ammattihenkilön toteuttamaa hoitosuunnitelman mukaista avohoitoa yhdelle asiakkaalle (esim. moniammatillinen kuntoutussuunnittelu psykiatria-, reuma-, aivohalvaus ym. asiakkaille). Jokaisen ammattihenkilön kirjauksista lähetetään käynti THL:ään. 3 Ryhmäkäynti = asiakasryhmälle (esim. psykiatria-, reuma- ja diabetes- ja laihdutusryhmät) toteutettavaa hoitosuunnitelman mukaista avohoitoa. Jokaisen ryhmässä hoitoa saavan asiakkaan tietoihin tehdään kirjaukset, joiden kävijäryhmäksi kirjataan ryhmäkäynti. Ammattihenkilöitä voi olla mukana yksi tai enemmän. THL:ään lähetetään jokaisesta asiakkaasta vain yksi käynti 4 Yhteisötilaisuus = ammattihenkilön järjestämiä avoimia luento-/neuvonta ym. tilaisuuksia. Yhteisötilaisuuteen osallistuvista ei tehdä henkilökohtaisia asiakasasiakirjamerkintöjä. Yhteisötilaisuutta kirjattaessa henkilötunnuskenttä jätetään tyhjäksi Esityksen nimi / Tekijä 38

39 Kävijäryhmä kysymyksiä ja tulkintoja Mitä kirjataan kävijäryhmäksi, kun käynnillä on useita ammattihenkilöitä ja vähintään kaksi potilasta? 3. ryhmäkäynti jokaisen asiakkaan potilasasiakirjoihin tehdään tarvittavat käyntiin liittyvät merkinnät kustakin potilaasta THL:ään vain yksi käynti Moniammatilliset ryhmät, asiakas ei paikalla? R70 Asiakaskirjamerkintä ilman asiakaskontaktia 2. ryhmävastaanotto, jokainen ammattilainen tekee kirjaukset, kaikista THL:ään käynti Esityksen nimi / Tekijä 39

40 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman toteutuminen K1 Asiakkaan henkilötunnus K21 Käynti/tapahtuma (4) K2 Asiakkaan kotikunta K22 Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika K3 Asiakkaan asuinpaikan postinumero K23 Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika K4 Palveluntuottaja K24 Käynti_Ammatti K5 Palveluntuottajan palveluyksikkö K25 Palvelumuoto K6 Seurantatietueen tunnus K26 Yhteystapa K7 Palvelutapahtumatunnus K27 Kävijäryhmä K8 Palvelukokonaisuustunnus K28 Käynti_Hoidon kiireellisyys Yhteydenotto K29 Käynti_Käynnin luonne K9 Asiakkaan yhteydenotto (1) K30 Käynti_Ensikäynti K10 Yhteydenottopäivä ja kellonaika K31 Käynnin syy1-6 ICD10 Hoidon tarpeen arviointi K37 Ulkoinen syy ICD10 K11 Hoidon tarpeen arviointi (2) K38 Tapaturmatyyppi ICD10 K12 Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika K39 Käynnin syy1-6 ICPC2 K13 HTA_Ammatti K45 Avohoidon toimenpide 1-6 K14 HTA_Hoidon kiireellisyys K51 Suun th toimenpide 1-6 K15 HTA_Käynnin luonne K57 Suun th indeksi D K16 HTA_Ensikäynti K58 Suun tth indeksi M K17 Hoidon tarpeen arvioinnin tulos K59 Suun th indeksi F Ajanvaraus K60 Suun th indeksi d K18 Ajanvarauksen teko (3) K61 Suun th indeksi m K19 Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika K62 Suun th indeksi f K20 Käynnille varattu ajankohta K63 Suun ienkudoksen tila K64 Jatkohoito1 K65 Jatkohoito2 K66 Jatkohoito3 Peruuntuminen K67 Palvelutapahtuman peruuntuminen K68 Peruuntumisen ajankohta K69 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Esityksen nimi / Tekijä 40

41 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Kuvaa, miksi suunniteltu tapahtuma ei toteutunut Luokat ja koodit: Y30 asiakkaasta johtuva syy Asiakas jätti tulematta varatulle ajalle, peruutti ajan tai siirsi sen. Y32 organisaatiosta johtuva syy Ajanvaraus peruutetaan organisaatiosta johtuvasta syystä ja varataan uusi aika. Ei keskeytä hoidon odotuksen seurantaa. Y 90 tekninen peruuttaminen Teknisellä peruutuksella tapaus poistetaan tarvittaessa hoidon odotuksen mittauksesta Esityksen nimi / Tekijä 41

42 Palvelutapahtuman peruuntumisen syy kysymyksiä ja tulkintoja Tuleeko sama koodi Y30 tilanteissa, joissa asiakas itse peruu tai siirtää vastaanoton tai jättää saapumatta? Kyllä, käytetään samaa luokkaa. Luokitus on hoitoonpääsyn toteutumisen seurantaa varten myös internetin kautta tehdyt ajanvarausten siirrot/peruutukset Esityksen nimi / Tekijä 42

43 SPAT Suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus Ilmaisee asiakkaalle tehdyn toimenpiteen tai muun intervention Käytetään yhdessä käynnin syy -luokituksen kanssa Käynnillä voi kirjata yhden tai useampia SPAT koodeja toteutuneiden toimenpiteiden mukaisesti Kaikki ammattiryhmät kirjaavat Esityksen nimi / Tekijä 43

44 SPAT SILMÄN ALUE KORVA, NENÄ JA KURKUNPÄÄ HERMOSTO, UMPIERITYS, UNI-VALVETILA HENGITYSELIMET SYDÄN, VERENKIERTOELIMISTÖ, IMUSUONISTO, LUUYDIN ELVYTYS, ANESTESIA, VERENKIERRON SEURANTA,YM. KIVUN HOITO, PUUDUTUKSET RUUANSULATUSKANAVA, KAULA, VATSA, RAVITSEMUS IHO JA LIMAKALVOT VIRTSATIET, AINEENVAIHDUNTA SUKUPUOLIELIMET, RASKAUS, SYNNYTYS TUKI- JA LIIKUNTAELIMET KUNTOUTUS, TOIMINNAN TUKEMINEN, APUVÄLINEPALVELUT MUU TUTKIMINEN, TOIMENPITEET, HOITO, YM. TERVEYDEN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄ NEUVONTA JA OHJAUS MUUT ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMINNOT TOIMINNOT, JOTKA EIVÄT LIITY YKSILÖÖN HOIDON SUUNNITTELU, JATKOHOIDON JÄRJESTÄMINEN Esityksen nimi / Tekijä 44

45 SPAT TERVEYDEN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄ NEUVONTA JA OHJAUS Kasvuun ja kehitykseen liittyvä neuvonta ja ohjaus Ikääntymiseen liittyvä neuvonta ja ohjeistus Liikuntaan liittyvä neuvonta ja ohjaus Ravitsemukseen ja painonhallintaan liittyvä neuvonta ja ohjaus Ihmissuhteisiin ja mielenterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus Seksuaaliterveysneuvonta Päihteisiin, tupakkaan ja muuhun riskikäyttäytymiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus Tunnetun terveysongelman ehkäisyyn liittyvä neuvonta Työterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus Yleinen terveysneuvonta Henkilökohtaisten suojainten käytön opastus ja muu tapaturmien ehkäisyyn liittyvä ohjaus ja neuvonta Esityksen nimi / Tekijä 45

46 SPAT MUUT ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMINNOT Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus Laaja lasten ja nuorten terveystarkastus Sovittu terveystarkastuksen seuranta, yksilöllisen tarpeen mukaan tehty terveystarkastus Lastensuojelulain mukainen lapsen terveydentilan tutkiminen Asevelvollisen terveystarkastus Työhönsijoitustarkastus Terveystarkastus erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä Seulontatoimenpide Rokotus Esityksen nimi / Tekijä 46

47 SPAT HOIDON SUUNNITTELU, JATKOHOIDON JÄRJESTÄMINEN Ei jatkotoimenpidettä Tutkimuspyyntö Sopimus puhelinajasta Sopimus kirjeestä/sähköisestä yhteydenotosta Sopimus uudesta vastaanottoajasta Ohjaus muulle työntekijälle/hoitajalle/terapeuti lle/sosiaalityöntekijälle Ohjaus lääkärille Lähete erikoissairaanhoitoon Lähete yksityiseen tutkimukseen / hoitoon Ohjaus päihdepalveluihin Ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen Ohjaus ammatilliseen kuntoutukseen Ohjaus perusterveydenhuollon vuodeosastolle Muu jatkohoidon suunnitelman laatiminen ja jatkohoidon järjestäminen Esityksen nimi / Tekijä 47

48 Toimenpidekirjaukset suun terveydenhuollossa Käytetään suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta 2010 Jatkohoito-osio kirjataan SPAT-luokituksen jatkohoidon koodein Esityksen nimi / Tekijä 48

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Ammatilliset opintopäiv ivät 13.3. 14.3.14 Taustani työkokemusta Tampereen kaupungin palveluksessa noin 30 vuotta olen työskennellyt konekirjoittajana, perushoitajana, sairaanhoitajana,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot